20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 821 821 WDU19961580821 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kolportażowi Księży Werbistów z siedzibą w Laskowicach Pomorskich. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 820 820 WDU19961580820 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 819 819 WDU19961580819 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Toruńskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 818 818 WDU19961580818 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu oddawania w najem lokali mieszkalnych pracownikom zatrudnionym w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz zwalniania tych lokali. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 817 817 WDU19961580817 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego, umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 816 816 WDU19961580816 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 815 815 WDU19961580815 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz emerytów i rencistów wojskowych i członków ich rodzin. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 814 814 WDU19961580814 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie sposobu i trybu ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzajów znaków nie podlegających ochronie. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 813 813 WDU19961580813 Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 812 812 WDU19961580812 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 811 811 WDU19961580811 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 810 810 WDU19961580810 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury. uchylony
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 809 809 WDU19961580809 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie prowizorycznego stosowania, sporządzonego w Jasnej dnia 13 września 1996 r., Protokołu dodatkowego nr 4 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 808 808 WDU19961580808 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 807 807 WDU19961580807 Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzona w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r. uchylony
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 806 806 WDU19961570806 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie kas rejestrujących. uchylony
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 805 805 WDU19961570805 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 804 804 WDU19961570804 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 803 803 WDU19961570803 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. uchylony
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 802 802 WDU19961570802 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 801 801 WDU19961570801 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 800 800 WDU19961570800 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii. uchylony
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 799 799 WDU19961570799 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 798 798 WDU19961570798 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 797 797 WDU19961570797 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów. uchylony
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 796 796 WDU19961570796 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. uchylony
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 795 795 WDU19961570795 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie określenia na 1997 r. rodzajów kontraktów, które mogą być objęte ubezpieczeniem przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółkę Akcyjną, oraz wytycznych w zakresie ustalania wysokości stawek za ubezpieczenia kontraktów eksportowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 794 794 WDU19961570794 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 793 793 WDU19961570793 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 792 792 WDU19961570792 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. uchylony
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 791 791 WDU19961570791 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie trybu i terminów przejęcia przez Ministra Skarbu Państwa akcji i udziałów Skarbu Państwa oraz zakresu informacji o niektórych z przejmowanych akcji i udziałów. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 790 790 WDU19961570790 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez Ministra Skarbu Państwa wykonywania praw i obowiązków Skarbu Państwa wynikających z umów o oddanie mienia przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 789 789 WDU19961570789 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie listy jednostek badawczo-rozwojowych, nad którymi sprawowanie nadzoru przejmują organy utworzone w ramach reformy funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 788 788 WDU19961560788 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 787 787 WDU19961560787 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 786 786 WDU19961560786 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie waloryzacji podstawy opodatkowania dla gier prowadzonych w kasynach gry i salonach gier w automatach losowych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 785 785 WDU19961560785 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 784 784 WDU19961560784 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego. uchylony
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 783 783 WDU19961560783 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 782 782 WDU19961560782 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1996. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 781 781 WDU19961560781 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków, określonych w ustawie budżetowej na rok 1996. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 780 780 WDU19961560780 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 779 779 WDU19961560779 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany opłat w sprawach karnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 778 778 WDU19961560778 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 777 777 WDU19961560777 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 776 776 WDU19961560776 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 775 775 WDU19961560775 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z reformą funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 774 774 WDU19961560774 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o finansowaniu gmin. uchylony
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 773 773 WDU19961560773 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. zmieniająca ustawę o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 772 772 WDU19961550772 Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów. uchylony
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 771 771 WDU19961550771 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 770 770 WDU19961550770 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych odpadów, złomu żeliwa i stali oraz metali nieżelaznych w 1997 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 769 769 WDU19961550769 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji. uchylony
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 768 768 WDU19961550768 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" w Katowicach. uchylony
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 767 767 WDU19961550767 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1997 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 766 766 WDU19961550766 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 765 765 WDU19961550765 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 764 764 WDU19961550764 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 763 763 WDU19961550763 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 762 762 WDU19961550762 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego i Lekkiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 761 761 WDU19961550761 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia, ustalenia i zmiany granic oraz nazw i siedzib władz gmin w niektórych województwach, a także nadania niektórym gminom statusu miasta. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 760 760 WDU19961550760 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany granic niektórych miast położonych na obszarach gmin. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 759 759 WDU19961550759 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany granic niektórych województw. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 758 758 WDU19961550758 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 757 757 WDU19961550757 Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. uchylony
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 756 756 WDU19961540756 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku w przypadku niektórych chorób. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 755 755 WDU19961540755 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie określenia terytorialnego zakresu działania oraz siedzib państwowych terenowych i portowych inspektorów sanitarnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 754 754 WDU19961540754 Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 753 753 WDU19961540753 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 752 752 WDU19961540752 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 751 751 WDU19961540751 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 750 750 WDU19961540750 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 749 749 WDU19961540749 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 748 748 WDU19961540748 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 747 747 WDU19961540747 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. uchylony
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 746 746 WDU19961540746 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. uchylony
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 745 745 WDU19961530745 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów na potrzeby lotnictwa cywilnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 744 744 WDU19961530744 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji statków morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 743 743 WDU19961530743 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 742 742 WDU19961530742 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 741 741 WDU19961530741 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 740 740 WDU19961530740 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby straży pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 739 739 WDU19961530739 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby żeglugi morskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 738 738 WDU19961530738 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do budowy Systemu Gazociągów Tranzytowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 737 737 WDU19961530737 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji metanu z pokładów węgla kamiennego. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 736 736 WDU19961530736 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 735 735 WDU19961530735 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby przemysłu elektronicznego oraz niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu komputerowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 734 734 WDU19961530734 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 733 733 WDU19961530733 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 732 732 WDU19961530732 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby ochrony środowiska oraz środki techniczne dla leśnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 731 731 WDU19961530731 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 730 730 WDU19961530730 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla osób niepełnosprawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 729 729 WDU19961530729 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgier i Republiki Słowenii. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 728 728 WDU19961530728 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na maszyny i urządzenia inwestycyjne dla przemysłu motoryzacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 727 727 WDU19961520727 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz w 1997 r. pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 726 726 WDU19961520726 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 725 725 WDU19961520725 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie opłat paszportowych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 724 724 WDU19961520724 Ustawa z dnia 20 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 723 723 WDU19961520723 Ustawa z dnia 8 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 722 722 WDU19961520722 Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 721 721 WDU19961520721 Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 720 720 WDU19961520720 Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej i niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 719 719 WDU19961520719 Ustawa z dnia 24 października 1996 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1996 nr 151 poz. 718 718 WDU19961510718 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1996 r. w sprawie warunków pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów oraz sposobu stwierdzania spełniania tych warunków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 151 poz. 717 717 WDU19961510717 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie karty podatkowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 151 poz. 716 716 WDU19961510716 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzanie ścieków. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 151 poz. 715 715 WDU19961510715 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 151 poz. 714 714 WDU19961510714 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia terminu udostępnienia należących do Skarbu Państwa akcji spółki Polskie Linie Lotnicze "Lot" Spółka Akcyjna. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 151 poz. 713 713 WDU19961510713 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 150 poz. 712 712 WDU19961500712 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 150 poz. 711 711 WDU19961500711 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 149 poz. 710 710 WDU19961490710 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających. uchylony
Dz.U. 1996 nr 149 poz. 709 709 WDU19961490709 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 1996 r. w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym. uchylony
Dz.U. 1996 nr 149 poz. 708 708 WDU19961490708 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 149 poz. 707 707 WDU19961490707 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 149 poz. 706 706 WDU19961490706 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy. uchylony
Dz.U. 1996 nr 149 poz. 705 705 WDU19961490705 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. uchylony
Dz.U. 1996 nr 149 poz. 704 704 WDU19961490704 Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ustawy o finansowaniu gmin. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 149 poz. 703 703 WDU19961490703 Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 702 702 WDU19961480702 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 701 701 WDU19961480701 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na przywóz niektórych towarów pochodzących z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Księstwa Liechtenstein i Republiki Islandii. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 700 700 WDU19961480700 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 699 699 WDU19961480699 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na części do montażu urządzeń telekomunikacyjnych przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 698 698 WDU19961480698 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce przywożone z zagranicy dla przemysłu kablowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 697 697 WDU19961480697 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych, policyjnych, więziennictwa i obsługi granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 696 696 WDU19961480696 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektrotechnicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 695 695 WDU19961480695 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia technologiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 694 694 WDU19961480694 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 693 693 WDU19961480693 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 692 692 WDU19961480692 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 691 691 WDU19961480691 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu niektórych pojazdów samochodowych, nadwozi i podwozi do tych pojazdów. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 147 poz. 690 690 WDU19961470690 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Formacji Wspólnot Neokatechumenalnych Archidiecezji Lubelskiej z siedzibą w Lublinie. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 147 poz. 689 689 WDU19961470689 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 147 poz. 688 688 WDU19961470688 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1996 r. w sprawie równorzędności pod względem uposażenia prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury i wynagrodzeń prokuratorów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. uchylony
Dz.U. 1996 nr 147 poz. 687 687 WDU19961470687 Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
Dz.U. 1996 nr 147 poz. 686 686 WDU19961470686 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 146 poz. 685 685 WDU19961460685 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 grudnia 1996 r. w sprawie treści, wzorów i sposobu umieszczania napisów ostrzegających przed szkodliwością używania tytoniu oraz informacji o zawartości substancji smolistych i nikotyny, a także w sprawie dopuszczalnej zawartości substancji szkodliwych w wyrobach tytoniowych i sposobu ustalania ich zawartości. uchylony
Dz.U. 1996 nr 146 poz. 684 684 WDU19961460684 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Straży Granicznej nie mających wykształcenia średniego. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 146 poz. 683 683 WDU19961460683 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1996 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego. uchylony
Dz.U. 1996 nr 146 poz. 682 682 WDU19961460682 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłaty za udzielenie informacji z rejestru skazanych oraz sposobu jej uiszczania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 146 poz. 681 681 WDU19961460681 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. uchylony
Dz.U. 1996 nr 146 oz. 680 680 WDU19961460680 Ustawa z dnia 11 października 1996 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy - Prawo budowlane. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 146 poz. 679 679 WDU19961460679 Ustawa z dnia 10 października 1996 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 146 poz. 678 678 WDU19961460678 Ustawa z dnia 10 października 1996 r. o ratyfikacji Konwencji o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 145 poz. 677 677 WDU19961450677 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do orzekania o istotnym ubytku zdolności fizycznych, psychicznych lub umysłowych ograniczających zdolność do wykonywania pracy zarobkowej, a także o stopniu zdolności osoby niepełnosprawnej do pracy zarobkowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 145 poz. 676 676 WDU19961450676 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 145 poz. 675 675 WDU19961450675 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 145 poz. 674 674 WDU19961450674 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie kierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej oraz pokrywania kosztów tej rehabilitacji. uchylony
Dz.U. 1996 nr 145 poz. 673 673 WDU19961450673 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 145 poz. 672 672 WDU19961450672 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. uchylony
Dz.U. 1996 nr 145 poz. 671 671 WDU19961450671 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN). uchylony
Dz.U. 1996 nr 145 poz. 670 670 WDU19961450670 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 145 poz. 669 669 WDU19961450669 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1996 r. w sprawie wysokości, do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 144 poz. 668 668 WDU19961440668 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 listopada 1996 r. w sprawie sposobu i warunków tworzenia krajowych i regionalnych banków komórek i tkanek przeznaczonych do przeszczepiania oraz ich zadań. uchylony
Dz.U. 1996 nr 144 poz. 667 667 WDU19961440667 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie wymogów, jakim powinna odpowiadać dokumentacja medyczna dotycząca pobierania komórek, tkanek i narządów, ich przechowywania i przeszczepiania. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 144 poz. 666 666 WDU19961440666 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 listopada 1996 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Materiałowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 144 poz. 665 665 WDU19961440665 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 listopada 1996 r. w sprawie wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 144 poz. 664 664 WDU19961440664 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1996 r. w sprawie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 143 poz. 663 663 WDU19961430663 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 143 poz. 662 662 WDU19961430662 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 143 poz. 661 661 WDU19961430661 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 142 poz. 660 660 WDU19961420660 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Systemu Badań i Certyfikacji", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia. uchylony
Dz.U. 1996 nr 141 poz. 659 659 WDU19961410659 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie rejestru okrętowego. uchylony
Dz.U. 1996 nr 140 poz. 658 658 WDU19961400658 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministrowi Sprawiedliwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 140 poz. 657 657 WDU19961400657 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 140 poz. 656 656 WDU19961400656 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 140 poz. 655 655 WDU19961400655 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 139 poz. 654 654 WDU19961390654 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej w Polsce z siedzibą w Warszawie. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 139 poz. 653 653 WDU19961390653 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej z siedzibą w Płocku. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 139 poz. 652 652 WDU19961390652 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków ich rodzin. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 139 poz. 651 651 WDU19961390651 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie wynagrodzenia notariusza za czynności notarialne podwyższenia kapitału akcyjnego lub połączenia niektórych banków. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 139 poz. 650 650 WDU19961390650 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 139 poz. 649 649 WDU19961390649 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie wyborów przedterminowych Rady Gminy w Komarowie Osadzie. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 139 poz. 648 648 WDU19961390648 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorstw i jednostek o szczególnych zagrożeniach pożarowych i innych, w których działają jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, oraz zasad ich stacjonowania. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 139 poz. 647 647 WDU19961390647 Ustawa z dnia 8 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
Dz.U. 1996 nr 139 poz. 646 646 WDU19961390646 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 138 poz. 645 645 WDU19961380645 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 28 października 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1997 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 138 poz. 644 644 WDU19961380644 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Służby Więziennej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 138 poz. 643 643 WDU19961380643 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Służby Więziennej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 138 poz. 642 642 WDU19961380642 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie wysokości kwot podlegających opodatkowaniu zryczałtowanemu. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 138 poz. 641 641 WDU19961380641 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 137 poz. 640 640 WDU19961370640 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 137 poz. 639 639 WDU19961370639 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1996 nr 137 poz. 638 638 WDU19961370638 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1996 nr 136 poz. 637 637 WDU19961360637 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz sposobu postępowania w tym zakresie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 136 poz. 636 636 WDU19961360636 Ustawa z dnia 25 października 1996 r. o waloryzacji emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
Dz.U. 1996 nr 135 poz. 635 635 WDU19961350635 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 18 października 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych w 1996 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 135 poz. 634 634 WDU19961350634 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie regulaminu dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 135 poz. 633 633 WDU19961350633 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 135 poz. 632 632 WDU19961350632 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 października 1996 r. w sprawie zasad organizowania nabożeństw, katechizacji i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania polskokatolickiego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego wypoczynku. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 135 poz. 631 631 WDU19961350631 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 października 1996 r. w sprawie zasad organizowania nabożeństw i katechizacji oraz wykonywania innych praktyk religijnych, właściwych dla wyznania baptystycznego, dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanych form wypoczynku. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 135 poz. 630 630 WDU19961350630 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 października 1996 r. w sprawie zasad organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania ewangelicko-metodystycznego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego wypoczynku. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 135 poz. 629 629 WDU19961350629 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie przyznania żołnierzom jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych niektórych uprawnień funkcjonariuszy Policji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 135 poz. 628 628 WDU19961350628 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1996 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 135 poz. 627 627 WDU19961350627 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1996 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 134 poz. 626 626 WDU19961340626 Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 września 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami i uprawnień instruktorów, wykładowców, egzaminatorów oraz w sprawie szkolenia i egzaminowania. uchylony
Dz.U. 1996 nr 133 poz. 625 625 WDU19961330625 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 133 poz. 624 624 WDU19961330624 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1996 r. w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji. uchylony
Dz.U. 1996 nr 132 poz. 623 623 WDU19961320623 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 12 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i wysokości zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 622 WDU19961320622 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1996 nr 132 poz. 621 621 WDU19961320621 Ustawa z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 131 poz. 620 620 WDU19961310620 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1996 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 131 poz. 619 619 WDU19961310619 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 1996 r. zmieniające regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. uchylony
Dz.U. 1996 nr 131 poz. 618 618 WDU19961310618 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na nie przewidziane zmiany organizacyjne w 1996 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 131 poz. 617 617 WDU19961310617 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane oraz kosztów i opłat z tym związanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 131 poz. 616 616 WDU19961310616 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1996 r. w sprawie ustalenia granic niektórych miast. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 131 poz. 615 615 WDU19961310615 Ustawa z dnia 27 września 1996 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju o przywilejach i immunitetach Organizacji. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 130 poz. 614 614 WDU19961300614 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 5 listopada 1996 r. w sprawie określenia trybu wymiany powszechnych świadectw udziałowych na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 130 poz. 613 613 WDU19961300613 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1996 r. w sprawie Wielkopolskiego Parku Narodowego. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 130 poz. 612 612 WDU19961300612 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 129 poz. 611 611 WDU19961290611 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 października 1996 r. w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz zasad ustalania opłat związanych z doprowadzeniem i pobytem w izbie wytrzeźwień. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 129 poz. 610 610 WDU19961290610 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 4 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 129 poz. 609 609 WDU19961290609 Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 129 poz. 608 608 WDU19961290608 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. uchylony
Dz.U. 1996 nr 129 poz. 607 607 WDU19961290607 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury. uchylony
Dz.U. 1996 nr 128 poz. 606 606 WDU19961280606 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1996 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 128 poz. 605 605 WDU19961280605 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla osób niepełnosprawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 128 poz. 604 604 WDU19961280604 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 128 poz. 603 603 WDU19961280603 Ustawa z dnia 27 września 1996 r. o ratyfikacji Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 128 poz. 602 602 WDU19961280602 Ustawa z dnia 27 września 1996 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1996 nr 127 poz. 601 601 WDU19961270601 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 127 poz. 600 600 WDU19961270600 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 września 1996 r. w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w 1996 r. osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych, zasiłków socjalnych i jednorazowych wypłat dla pracowników górnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 127 poz. 599 599 WDU19961270599 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego dla urządzeń technicznych o szczególnej konstrukcji, sposobie eksploatacji lub przeznaczeniu, objętych wojskowym dozorem technicznym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 127 poz. 598 598 WDU19961270598 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 października 1996 r. w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym. uchylony
Dz.U. 1996 nr 127 poz. 597 597 WDU19961270597 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1996 r. w sprawie pomocy dla usamodzielnianych wychowanków niektórych rodzajów placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz rodzin zastępczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 127 poz. 596 596 WDU19961270596 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
Dz.U. 1996 nr 127 poz. 595 595 WDU19961270595 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 127 poz. 594 594 WDU19961270594 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. w sprawie trybu składania wniosków i szczegółowych zasad przyznawania dotacji budżetowej na dofinansowanie zadań wynikających z "Programu rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej". uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 127 poz. 593 593 WDU19961270593 Ustawa z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1996 nr 126 poz. 592 592 WDU19961260592 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych z dziedziny łączności. uchylony
Dz.U. 1996 nr 126 poz. 591 591 WDU19961260591 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny i memorandum informacyjne. uchylony
Dz.U. 1996 nr 125 poz. 590 590 WDU19961250590 Oświadczenie rządowe z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ochronie i zarządzaniu zasobami mintaja w centralnej części Morza Beringa, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 16 czerwca 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 125 poz. 589 589 WDU19961250589 Konwencja o ochronie i zarządzaniu zasobami mintaja w centralnej części Morza Beringa, sporządzona w Waszyngtonie dnia 16 czerwca 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 124 poz. 588 588 WDU19961240588 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 października 1996 r. w sprawie centralnego rejestru zgłoszonych sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów, sposobu rejestracji sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia sprzeciwu w formie oświadczeń. uchylony
Dz.U. 1996 nr 124 poz. 587 587 WDU19961240587 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 1996 r. w sprawie wyborów przedterminowych Rady Gminy w Biskupicach. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 124 poz. 586 586 WDU19961240586 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków, określonych w ustawie budżetowej na rok 1996. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 124 poz. 585 585 WDU19961240585 Ustawa z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1996 nr 124 poz. 584 584 WDU19961240584 Ustawa z dnia 12 września 1996 r. o państwowym nadzorze standaryzacyjnym towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą. uchylony
Dz.U. 1996 nr 124 poz. 583 583 WDU19961240583 Ustawa z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1996 nr 123 poz. 582 582 WDU19961230582 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1996 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunku funduszu gwarancyjnego miejskiej strefy usług publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 123 poz. 581 581 WDU19961230581 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. uchylony
Dz.U. 1996 nr 123 poz. 580 580 WDU19961230580 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. w sprawie ramowego statutu urzędu wojewódzkiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 123 poz. 579 579 WDU19961230579 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 123 poz. 578 578 WDU19961230578 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1996 r. w sprawie opłat drogowych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 123 poz. 577 577 WDU19961230577 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 122 poz. 576 576 WDU19961220576 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. uchylony
Dz.U. 1996 nr 122 poz. 575 575 WDU19961220575 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania zezwoleń i zgód dotyczących zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 122 poz. 574 574 WDU19961220574 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. w sprawie liczby członków Rady Służby Cywilnej i ich wynagradzania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 122 poz. 573 573 WDU19961220573 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 121 poz. 572 572 WDU19961210572 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad działalności reklamowej w programach radiofonii i telewizji. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 121 poz. 571 571 WDU19961210571 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 121 poz. 570 570 WDU19961210570 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 121 poz. 569 569 WDU19961210569 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 1996 r. w sprawie dotacji celowych na finansowanie w 1996 r. inwestycji jednostek oraz modernizacji i budowy dróg, przekazanych niektórym gminom. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 120 poz. 568 568 WDU19961200568 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 8 października 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu na przywóz benzyn oraz olejów napędowych i opałowych w 1996 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 120 poz. 567 567 WDU19961200567 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 września 1996 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od róż ciętych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 120 poz. 566 566 WDU19961200566 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego ilościowego na niektóre paliwa przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 120 poz. 565 565 WDU19961200565 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawionej), sporządzonej w La Valetta dnia 16 stycznia 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 120 poz. 564 564 WDU19961200564 Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona), sporządzona w La Valetta dnia 16 stycznia 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 119 poz. 563 563 WDU19961190563 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 1996 r. w sprawie sposobu obliczania i przekazywania z budżetu państwa dotacji dla gmin z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym oraz leśnym za I i II półrocze 1996 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 119 poz. 562 562 WDU19961190562 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 118 poz. 561 561 WDU19961180561 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1996 nr 117 poz. 560 560 WDU19961170560 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 117 poz. 559 559 WDU19961170559 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 117 poz. 558 558 WDU19961170558 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1977 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 117 poz. 557 557 WDU19961170557 Europejska konwencja o zwalczaniu terroryzmu, sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1977 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 116 poz. 556 556 WDU19961160556 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów. uchylony
M.P. 1996 nr 116 poz. 555 555 WDU19961160555 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 1996 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 116 poz. 554 554 WDU19961160554 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 1996 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa. uchylony
Dz.U. 1996 nr 116 poz. 553 553 WDU19961160553 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 1996 r. w sprawie przekształcenia państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo" z siedzibą w Warszawie w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 116 poz. 552 552 WDU19961160552 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1996 r. w sprawie określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego w okresie od dnia 1 października 1996 r. do dnia 30 września 1997 r. uchylony
Dz.U. 1996 nr 115 poz. 551 551 WDU19961150551 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 września 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych dla górnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 115 poz. 550 550 WDU19961150550 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1996 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przejmowania składników mienia oraz wierzytelności i zobowiązań jednostek organizacyjnych przejmowanych przez wojewodów. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 115 poz. 549 549 WDU19961150549 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1996 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków, określonych w ustawie budżetowej na rok 1996. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 115 poz. 548 548 WDU19961150548 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1996 r. w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 114 poz. 547 547 WDU19961140547 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 1996 r. w sprawie sposobu rejestracji statków morskich, trybu postępowania, wzoru dokumentu rejestracyjnego oraz trybu i sposobu ustalania opłat rejestracyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 114 poz. 546 546 WDU19961140546 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 września 1996 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek artystycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 114 poz. 545 545 WDU19961140545 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 114 poz. 544 544 WDU19961140544 Oświadczenie rządowe z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 114 poz. 543 543 WDU19961140543 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 114 poz. 542 542 WDU19961140542 Ustawa z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 113 poz. 541 541 WDU19961130541 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1996 nr 112 poz. 540 540 WDU19961120540 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1996 r. w sprawie zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów nie mających średniego wykształcenia do służby w oddziałach prewencji Policji. uchylony
Dz.U. 1996 nr 112 poz. 539 539 WDU19961120539 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 112 poz. 538 538 WDU19961120538 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wykazu linii kolejowych o państwowym znaczeniu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 112 poz. 537 537 WDU19961120537 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 112 poz. 536 536 WDU19961120536 Oświadczenie rządowe z dnia 10 czerwca 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejską Komisją oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 112 poz. 535 535 WDU19961120535 Porozumienie europejskie w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejską Komisją oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzone w Londynie dnia 6 maja 1969 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 111 poz. 534 534 WDU19961110534 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej oraz zakresu zwolnień od tych opłat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 111 poz. 533 533 WDU19961110533 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 111 poz. 532 532 WDU19961110532 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 110 poz. 531 531 WDU19961100531 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 1996 r. w sprawie nadania statutu Agencji Techniki i Technologii. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 110 poz. 530 530 WDU19961100530 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Maroka w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Rabacie dnia 24 października 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 110 poz. 529 529 WDU19961100529 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Maroka w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Rabacie dnia 24 października 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 110 poz. 528 528 WDU19961100528 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 110 poz. 527 527 WDU19961100527 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 109 poz. 526 526 WDU19961090526 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 1996 r. w sprawie trybu postępowania w związku z prezentowaniem i wyjaśnianiem w publicznej radiofonii i telewizji polityki państwa przez naczelne organy państwowe. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 109 poz. 525 525 WDU19961090525 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 września 1996 r. w sprawie opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 109 poz. 524 524 WDU19961090524 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia szczególnych zasad udzielania zamówień publicznych ze względu na ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę tajemnicy państwowej, stan klęski żywiołowej lub inny ważny interes państwa. uchylony
Dz.U. 1996 nr 109 poz. 523 523 WDU19961090523 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Łączności", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 109 poz. 522 522 WDU19961090522 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, sporządzonego w Paryżu dnia 26 maja 1995 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 109 poz. 521 521 WDU19961090521 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, sporządzone w Paryżu dnia 26 maja 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 108 poz. 520 520 WDU19961080520 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 sierpnia 1996 r. w sprawie szczególnych warunków produkcji i wprowadzania do obrotu dietetycznych środków spożywczych, używek przeznaczonych do celów dietetycznych i odżywek. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 108 poz. 519 519 WDU19961080519 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 sierpnia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Techniki i Technologii, sposobów ich realizacji oraz warunków udzielania pożyczek i poręczeń, w tym także preferencyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 108 poz. 518 518 WDU19961080518 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 108 poz. 517 517 WDU19961080517 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1996 r. w sprawie trybu likwidacji ministerstw i urzędów znoszonych w ramach reformy centrum administracyjno-gospodarczego Rządu oraz trybu organizowania ministerstw, urzędów i innych organów utworzonych w ramach tej reformy. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 108 poz. 516 516 WDU19961080516 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN). uchylony
Dz.U. 1996 nr 108 poz. 515 515 WDU19961080515 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1996 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 108 poz. 514 514 WDU19961080514 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Współpracy Północno-Wschodnich Województw Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Regionem Sankt Petersburga. uchylony
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 513 513 WDU19961070513 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawianie. uchylony
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 512 512 WDU19961070512 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej w Polsce z siedzibą w Warszawie. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 511 511 WDU19961070511 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych przy Parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie w Diecezji Warszawsko-Praskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 510 510 WDU19961070510 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad wykonywania kontroli ruchu drogowego. uchylony
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 509 509 WDU19961070509 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 1996 r. w sprawie zasad gromadzenia danych dotyczących środków wychowawczych i poprawczych stosowanych wobec nieletnich oraz sposobu udzielania informacji sądom i prokuratorom o tych środkach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 508 508 WDU19961070508 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 507 507 WDU19961070507 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie wydłużenia okresu, za który wypłaca się świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 506 506 WDU19961070506 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 505 505 WDU19961070505 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1996 r. w sprawie trybu wypłacania świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 504 504 WDU19961070504 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą. uchylony
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 503 503 WDU19961070503 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 502 502 WDU19961070502 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 501 501 WDU19961070501 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie szczegółowego trybu korzystania przez policjantów z pomocy instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, jednostek gospodarczych i organizacji społecznych oraz osób. uchylony
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 500 500 WDU19961070500 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie wyłączenia w odniesieniu do wyższych szkół morskich stosowania niektórych przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 499 499 WDU19961070499 Ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 498 498 WDU19961060498 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 497 497 WDU19961060497 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496 496 WDU19961060496 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 495 495 WDU19961060495 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 494 494 WDU19961060494 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 493 493 WDU19961060493 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa uchylony
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492 492 WDU19961060492 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 491 491 WDU19961060491 Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 490 490 WDU19961060490 Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Gospodarki. uchylony
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 489 489 WDU19961060489 Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz o urzędach i izbach skarbowych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 488 488 WDU19961060488 Ustawa konstytucyjna z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym. uchylony
Dz.U. 1996 nr 105 poz. 487 487 WDU19961050487 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
Dz.U. 1996 nr 105 poz. 486 486 WDU19961050486 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia. uchylony
Dz.U. 1996 nr 105 poz. 485 485 WDU19961050485 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 105 poz. 484 484 WDU19961050484 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie zwiększenia wydatków oraz wysokości niedoboru budżetu państwa na rok 1996. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 105 poz. 483 483 WDU19961050483 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre gatunki papieru przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 104 poz. 482 482 WDU19961040482 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów. uchylony
Dz.U. 1996 nr 104 poz. 481 481 WDU19961040481 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 104 poz. 480 480 WDU19961040480 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 103 poz. 479 479 WDU19961030479 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, przeznaczone dla osób zatrzymanych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 103 poz. 478 478 WDU19961030478 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki. uchylony
Dz.U. 1996 nr 103 poz. 477 477 WDU19961030477 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1996 nr 103 poz. 476 476 WDU19961030476 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. uchylony
Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475 475 WDU19961020475 Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1996 nr 102 poz. 474 474 WDU19961020474 Ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1996 nr 101 poz. 473 473 WDU19961010473 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań. uchylony
Dz.U. 1996 nr 101 poz. 472 472 WDU19961010472 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 29 lipca 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1996 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 101 poz. 471 471 WDU19961010471 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 1996 r. w sprawie nadawania nazw statkom morskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 101 poz. 470 470 WDU19961010470 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1996 r. w sprawie zasad współdziałania terenowych organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 101 poz. 469 469 WDU19961010469 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach płockim i suwalskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 101 poz. 468 468 WDU19961010468 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń do izb rolniczych w niektórych województwach. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 101 poz. 467 467 WDU19961010467 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 1996 r. w sprawie wykonania ustawy o ustanowieniu Medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny". obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 101 poz. 466 466 WDU19961010466 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1996 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 100 poz. 465 465 WDU19961000465 Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1996 nr 100 poz. 464 464 WDU19961000464 Ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. o nadaniu Akademii Rolniczej w Poznaniu nazwy "Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego" w Poznaniu. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 100 poz. 463 463 WDU19961000463 Ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie nazw niektórych wyższych szkół inżynierskich. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 100 poz. 462 462 WDU19961000462 Ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie nazw niektórych wyższych szkół artystycznych. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 100 poz. 461 461 WDU19961000461 Ustawa z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 100 poz. 460 460 WDU19961000460 Ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1996 nr 100 poz. 459 459 WDU19961000459 Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. uchylony
Dz.U. 1996 nr 99 poz. 458 458 WDU19960990458 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie transportu i gospodarki morskiej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 99 poz. 457 457 WDU19960990457 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 98 poz. 456 456 WDU19960980456 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku w przypadku niektórych chorób. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 98 poz. 455 455 WDU19960980455 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających. uchylony
Dz.U. 1996 nr 97 poz. 454 454 WDU19960970454 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 97 poz. 453 453 WDU19960970453 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 97 poz. 452 452 WDU19960970452 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 97 poz. 451 451 WDU19960970451 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1996 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 96 poz. 450 450 WDU19960960450 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o prawo do wykonywania czynności agencji celnej oraz wysokości opłat egzaminacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 96 poz. 449 449 WDU19960960449 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zwrotu należności celnych pobranych od towarów przywiezionych z zagranicy i zużytych przy wyrobie towarów wywiezionych w obrocie towarowym z zagranicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 96 poz. 448 448 WDU19960960448 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 96 poz. 447 447 WDU19960960447 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. uchylony
Dz.U. 1996 nr 96 poz. 446 446 WDU19960960446 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko. uchylony
Dz.U. 1996 nr 96 poz. 445 445 WDU19960960445 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie wyborów przedterminowych Rady Gminy w Chojnowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 96 poz. 444 444 WDU19960960444 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 95 poz. 443 443 WDU19960950443 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu sponsorowania określonych audycji i określonych sposobów sponsorowania. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 95 poz. 442 442 WDU19960950442 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków sprowadzania z zagranicy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych dla użytkowników indywidualnych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 95 poz. 441 441 WDU19960950441 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach stołecznym warszawskim, jeleniogórskim, płockim, radomskim i szczecińskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 95 poz. 440 440 WDU19960950440 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach bydgoskim, elbląskim, gdańskim, gorzowskim, legnickim, krakowskim, łódzkim, skierniewickim, toruńskim, wałbrzyskim, włocławskim i wrocławskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 95 poz. 439 439 WDU19960950439 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 95 poz. 438 438 WDU19960950438 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach bialskopodlaskim, chełmskim, kaliskim, konińskim, koszalińskim, leszczyńskim, lubelskim, olsztyńskim, opolskim, słupskim, tarnobrzeskim i zamojskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 95 poz. 437 437 WDU19960950437 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 95 poz. 436 436 WDU19960950436 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 95 poz. 435 435 WDU19960950435 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 95 poz. 434 434 WDU19960950434 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 94 poz. 433 433 WDU19960940433 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 24 lipca 1996 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentu celnego na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z krajów i regionów rozwijających się. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 94 poz. 432 432 WDU19960940432 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Centrum Badania Opinii Społecznej. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 94 poz. 431 431 WDU19960940431 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy. uchylony
Dz.U. 1996 nr 94 poz. 430 430 WDU19960940430 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa. uchylony
Dz.U. 1996 nr 94 poz. 429 429 WDU19960940429 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 94 poz. 428 428 WDU19960940428 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury. uchylony
Dz.U. 1996 nr 94 poz. 427 427 WDU19960940427 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z krajów i regionów rozwijających się. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 94 poz. 426 426 WDU19960940426 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 93 poz. 425 425 WDU19960930425 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 93 poz. 424 424 WDU19960930424 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1996 r. w sprawie Białowieskiego Parku Narodowego. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 93 poz. 423 423 WDU19960930423 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 93 poz. 422 422 WDU19960930422 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1996 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1997. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 93 poz. 421 421 WDU19960930421 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie suwalskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 92 poz. 420 420 WDU19960920420 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie książeczek usług medycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 92 poz. 419 419 WDU19960920419 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 92 poz. 418 418 WDU19960920418 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej i innych dokumentów strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 92 poz. 417 417 WDU19960920417 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 92 poz. 416 416 WDU19960920416 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 92 poz. 415 415 WDU19960920415 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 91 poz. 414 414 WDU19960910414 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 91 poz. 413 413 WDU19960910413 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie rodzaju dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji określonych prawem łowieckim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 91 poz. 412 412 WDU19960910412 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zakresu i wzoru ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 91 poz. 411 411 WDU19960910411 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w 1996 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 91 poz. 410 410 WDU19960910410 Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 91 poz. 409 409 WDU19960910409 Ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 90 poz. 408 408 WDU19960900408 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 90 poz. 407 407 WDU19960900407 Ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1996 nr 90 poz. 406 406 WDU19960900406 Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. o łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 90 poz. 405 405 WDU19960900405 Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego. uchylony
Dz.U. 1996 nr 90 poz. 404 404 WDU19960900404 Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw. uchylony
Dz.U. 1996 nr 89 poz. 403 403 WDU19960890403 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie trybu gospodarowania przekazanymi Policji środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw przeciwko mieniu, gospodarczych i skarbowych oraz zasad przyznawania nagród z tych środków. uchylony
Dz.U. 1996 nr 89 poz. 402 402 WDU19960890402 Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 89 poz. 401 401 WDU19960890401 Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 89 poz. 400 400 WDU19960890400 Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o wyłączeniu niektórych ustaw o amnestii i abolicji wobec sprawców niektórych przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych w latach 1944-1989. uchylony
Dz.U. 1996 nr 88 poz. 399 399 WDU19960880399 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 88 poz. 398 398 WDU19960880398 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1996 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego. uchylony
Dz.U. 1996 nr 88 poz. 397 397 WDU19960880397 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie katowickim. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 87 poz. 396 396 WDU19960870396 Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1996 nr 87 poz. 395 395 WDU19960870395 Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1996 nr 86 poz. 394 394 WDU19960860394 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 86 poz. 393 393 WDU19960860393 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania, obrotu i transportu niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 86 poz. 392 392 WDU19960860392 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Państwowym Inspektoracie Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 86 poz. 391 391 WDU19960860391 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich. uchylony
Dz.U. 1996 nr 85 poz. 390 390 WDU19960850390 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 85 poz. 389 389 WDU19960850389 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego. uchylony
Dz.U. 1996 nr 85 poz. 388 388 WDU19960850388 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1996 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 84 poz. 387 387 WDU19960840387 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin. uchylony
Dz.U. 1996 nr 84 poz. 386 386 WDU19960840386 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum gminnym. uchylony
Dz.U. 1996 nr 83 poz. 385 385 WDU19960830385 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiego porozumienia w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek, sporządzonego w Strasburgu dnia 25 października 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 83 poz. 384 384 WDU19960830384 Europejskie porozumienie w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek, sporządzone w Strasburgu dnia 25 października 1967 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 82 poz. 383 383 WDU19960820383 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 82 poz. 382 382 WDU19960820382 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach wydawania pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 82 poz. 381 381 WDU19960820381 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 82 poz. 380 380 WDU19960820380 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 82 poz. 379 379 WDU19960820379 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego. uchylony
Dz.U. 1996 nr 81 poz. 378 378 WDU19960810378 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1996 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 80 poz. 377 377 WDU19960800377 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 80 poz. 376 376 WDU19960800376 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 80 poz. 375 375 WDU19960800375 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 79 poz. 374 374 WDU19960790374 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu upoważnienia niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania w imieniu państwowych inspektoratów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji. uchylony
Dz.U. 1996 nr 79 poz. 373 373 WDU19960790373 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
Dz.U. 1996 nr 79 poz. 372 372 WDU19960790372 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uchylony
Dz.U. 1996 nr 78 poz. 371 371 WDU19960780371 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 19 października 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 78 poz. 370 370 WDU19960780370 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 19 października 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 77 poz. 369 369 WDU19960770369 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia wojewódzkich komisarzy wyborczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 77 poz. 368 368 WDU19960770368 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie utworzenia Narwiańskiego Parku Narodowego. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 77 poz. 367 367 WDU19960770367 Ustawa z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw o prokuraturze, Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy - Prawo o adwokaturze. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 76 poz. 366 366 WDU19960760366 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzonej w Warszawie dnia 27 listopada 1995 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 76 poz. 365 365 WDU19960760365 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzona w Warszawie dnia 27 listopada 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 76 poz. 364 364 WDU19960760364 Oświadczenie rządowe z dnia 8 marca 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa o przyjaźni i współpracy, sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 76 poz. 363 363 WDU19960760363 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa o przyjaźni i współpracy, sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 362 362 WDU19960750362 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 105 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 361 361 WDU19960750361 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 24 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 360 360 WDU19960750360 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach. uchylony
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 359 359 WDU19960750359 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 358 358 WDU19960750358 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu ze znajomości zasad wykonywania polowania i ochrony przyrody dla osób zatrudnionych przez organizatora usług turystycznych obejmujących polowania. uchylony
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 357 357 WDU19960750357 Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o zmianie ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. uchylony
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 356 356 WDU19960750356 Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 355 355 WDU19960750355 Ustawa z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1996 nr 74 poz. 354 354 WDU19960740354 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym. uchylony
Dz.U. 1996 nr 74 poz. 353 353 WDU19960740353 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 74 poz. 352 352 WDU19960740352 Ustawa z dnia 12 kwietnia 1996 r. o utworzeniu Agencji Techniki i Technologii. uchylony
Dz.U. 1996 nr 73 poz. 351 351 WDU19960730351 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie jednostek organizacyjnych oraz dróg nie podlegających przejęciu przez gminy warszawskie. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 73 poz. 350 350 WDU19960730350 Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1996 nr 72 poz. 349 349 WDU19960720349 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych zbóż przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 72 poz. 348 348 WDU19960720348 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Słowenii. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 72 poz. 347 347 WDU19960720347 Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. uchylony
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 346 346 WDU19960710346 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD), sporządzonej dnia 28 kwietnia 1987 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 345 345 WDU19960710345 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, sporządzonej dnia 20 maja 1987 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 344 344 WDU19960710344 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie trybu zwrotu należności celnych pobranych od towarów przywiezionych z zagranicy i zużytych przy wyrobie towarów wywiezionych w obrocie towarowym z zagranicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 343 343 WDU19960710343 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 342 342 WDU19960710342 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1996 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 341 341 WDU19960710341 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 340 340 WDU19960710340 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie przyznania bezrobotnym, zamieszkałym w niektórych województwach i gminach objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy, prawa do zasiłku i stypendium, przysługującego bezrobotnym zamieszkałym w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uchylony
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 339 339 WDU19960710339 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie określenia województw i gmin objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy, w których są stosowane szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje w celu restrukturyzacji gospodarki i ograniczania negatywnych skutków bezrobocia. uchylony
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 338 338 WDU19960710338 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie określenia wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uchylony
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 337 337 WDU19960710337 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie trybu i warunków wspierania środkami z budżetu państwa na rok 1996 realizacji regionalnych programów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia instytucji lokalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 336 336 WDU19960710336 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 70 poz. 335 335 WDU19960700335 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1996 nr 70 poz. 334 334 WDU19960700334 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 70 poz. 333 333 WDU19960700333 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1996 r. w sprawie trybu składania wniosków i szczegółowych zasad przyznawania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na 1996 r. na dofinansowanie zadań wynikających ze Strategicznego Programu Rządowego "Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej". uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332 332 WDU19960690332 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1996 nr 68 poz. 331 331 WDU19960680331 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1996 nr 68 poz. 330 330 WDU19960680330 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie ogólnych warunków umów o kredyt kontraktowy. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 67 poz. 329 329 WDU19960670329 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1996 nr 66 poz. 328 328 WDU19960660328 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 kwietnia 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu na wywóz odpadów i złomu żeliwa i stali w 1996 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 66 poz. 327 327 WDU19960660327 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 66 poz. 326 326 WDU19960660326 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1996 r. w sprawie miejskich stref usług publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 66 poz. 325 325 WDU19960660325 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na nie przewidziane zmiany organizacyjne w 1996 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 65 poz. 324 324 WDU19960650324 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających i psychotropowych oraz nadzoru nad tymi środkami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 65 poz. 323 323 WDU19960650323 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 65 poz. 322 322 WDU19960650322 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm. uchylony
Dz.U. 1996 nr 65 poz. 321 321 WDU19960650321 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń zdrowotnych dla żołnierzy, członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów wojskowych i członków ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 65 poz. 320 320 WDU19960650320 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 65 poz. 319 319 WDU19960650319 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie określenia warunków zatrudniania i powierzania innej pracy zarobkowej cudzoziemcom w ramach usług artystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 65 poz. 318 318 WDU19960650318 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 65 poz. 317 317 WDU19960650317 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji statków morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 65 poz. 316 316 WDU19960650316 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 315 315 WDU19960640315 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 maja 1996 r. o utracie mocy obowiązującej art. 86 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 314 314 WDU19960640314 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie wykładni art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 8 i art. 11 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 313 313 WDU19960640313 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 maja 1996 r. w sprawie ogólnych wymagań sanitarnych przy przewozie środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 312 312 WDU19960640312 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie przewozu osób i bagażu. uchylony
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 311 311 WDU19960640311 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 310 310 WDU19960640310 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień. uchylony
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 309 309 WDU19960640309 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 308 308 WDU19960640308 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie sposobu wykonywania ustawowego prawa zastawu na przesyłkach pocztowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 307 307 WDU19960640307 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie Pienińskiego Parku Narodowego. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 306 306 WDU19960640306 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 305 305 WDU19960640305 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie utworzenia Parku Narodowego "Bory Tucholskie". akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 304 304 WDU19960630304 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 lutego 1993 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 303 303 WDU19960630303 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 302 302 WDU19960630302 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy. uchylony
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 301 301 WDU19960630301 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 300 300 WDU19960630300 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 299 299 WDU19960630299 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie słupskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 298 298 WDU19960630298 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 297 297 WDU19960630297 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa lub niebezpiecznego zakłócenia porządku publicznego oraz zasad użycia broni palnej przez te jednostki. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 296 296 WDU19960630296 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów. uchylony
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 295 295 WDU19960630295 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 294 294 WDU19960630294 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 293 293 WDU19960630293 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 292 292 WDU19960630292 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 291 291 WDU19960620291 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej, oraz osób nie mających 15 lat, które ukończyły szkołę podstawową. uchylony
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 290 290 WDU19960620290 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 289 289 WDU19960620289 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 288 288 WDU19960620288 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287 287 WDU19960620287 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 286 286 WDU19960620286 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 285 285 WDU19960620285 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 61 poz. 284 284 WDU19960610284 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. uchylony
Dz.U. 1996 nr 61 poz. 283 283 WDU19960610283 Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 282 282 WDU19960600282 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 281 281 WDU19960600281 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 280 280 WDU19960600280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279 279 WDU19960600279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 278 278 WDU19960600278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 277 277 WDU19960600277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 276 276 WDU19960600276 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 275 275 WDU19960600275 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 274 274 WDU19960600274 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wynagrodzenia za pracę wolnych od potrąceń z innych tytułów niż świadczenia alimentacyjne. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 59 poz. 273 273 WDU19960590273 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie lubelskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 59 poz. 272 272 WDU19960590272 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie kieleckim. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 59 poz. 271 271 WDU19960590271 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach koszalińskim i szczecińskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 59 poz. 270 270 WDU19960590270 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie algorytmu rozdziału między gminy subwencji na zadania oświatowe. uchylony
Dz.U. 1996 nr 59 poz. 269 269 WDU19960590269 Ustawa z dnia 25 kwietnia 1996 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 59 poz. 268 268 WDU19960590268 Ustawa z dnia 25 kwietnia 1996 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 59 poz. 267 267 WDU19960590267 Ustawa z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom. uchylony
Dz.U. 1996 nr 58 poz. 266 266 WDU19960580266 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed tymi organami. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 58 poz. 265 265 WDU19960580265 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 1996 nr 58 poz. 264 264 WDU19960580264 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzonej w Bernie dnia 19 stycznia 1979 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 58 poz. 263 263 WDU19960580263 Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 58 poz. 262 262 WDU19960580262 Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1996 nr 58 poz. 261 261 WDU19960580261 Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1996 nr 57 poz. 260 260 WDU19960570260 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie proporcji podziału między banki regionalne obligacji restrukturyzacyjnych na restrukturyzację wierzytelności zrzeszonych w nich banków spółdzielczych. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 57 poz. 259 259 WDU19960570259 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 57 poz. 258 258 WDU19960570258 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 56 poz. 257 257 WDU19960560257 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 1996 r. o utracie mocy obowiązującej art. 39 ust. 2 pkt 2-4 i art. 45 ust. 3 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 56 poz. 256 256 WDU19960560256 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw im zleconych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 56 poz. 255 255 WDU19960560255 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
Dz.U. 1996 nr 56 poz. 254 254 WDU19960560254 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie określenia terminów składania wniosków, zasad podziału i trybu przekazywania dotacji budżetowej na restrukturyzację zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 56 poz. 253 253 WDU19960560253 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uchylony
Dz.U. 1996 nr 56 poz. 252 252 WDU19960560252 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 55 poz. 251 251 WDU19960550251 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o stosunkach prawnych i współpracy na wspólnej granicy państwowej, sporządzonej w Warszawie dnia 6 lipca 1995 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 55 poz. 250 250 WDU19960550250 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o stosunkach prawnych i współpracy na wspólnej granicy państwowej, sporządzona w Warszawie dnia 6 lipca 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 55 poz. 249 249 WDU19960550249 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o wspólnej granicy państwowej, sporządzonej w Warszawie dnia 6 lipca 1995 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 55 poz. 248 248 WDU19960550248 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o wspólnej granicy państwowej, sporządzona w Warszawie dnia 6 lipca 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 55 poz. 247 247 WDU19960550247 Oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 55 poz. 246 246 WDU19960550246 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. uchylony
Dz.U. 1996 nr 54 poz. 245 245 WDU19960540245 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1996 nr 54 poz. 244 244 WDU19960540244 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskie podmioty gospodarcze w Republice Federalnej Niemiec. uchylony
Dz.U. 1996 nr 54 poz. 243 243 WDU19960540243 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do budowy Systemu Gazociągów Tranzytowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 54 poz. 242 242 WDU19960540242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1996 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w zakresie rozliczeń między budżetami wojewodów z tytułu zwrotu wydatków na refundację za leki dla osób uprawnionych, które zrealizowały receptę poza województwem, w którym zameldowane są na pobyt stały. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 54 poz. 241 241 WDU19960540241 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1996 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu sporządzonego w Warszawie dnia 17 maja 1994 r., zmieniającego Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Kopenhadze dnia 6 kwietnia 1976 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 54 poz. 240 240 WDU19960540240 Protokół sporządzony w Warszawie dnia 17 maja 1994 r. zmieniający Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Kopenhadze dnia 6 kwietnia 1976 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 53 poz. 239 239 WDU19960530239 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 53 poz. 238 238 WDU19960530238 Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 237 237 WDU19960520237 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1996 r. o utracie mocy obowiązującej art. 35 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1995. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 236 236 WDU19960520236 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1996 r. o utracie mocy obowiązującej art. 8 ust. 2 ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 235 235 WDU19960520235 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 1996 r. o utracie mocy obowiązującej art. 24 ust. 3 i art. 28 w zakresie dotyczącym art. 24 ust. 3 ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 234 234 WDU19960520234 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1996 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 233 233 WDU19960520233 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 232 232 WDU19960520232 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 231 231 WDU19960520231 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 230 230 WDU19960520230 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre paliwa przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 229 229 WDU19960520229 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze. uchylony
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 228 228 WDU19960520228 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku przez policjantów. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 227 227 WDU19960520227 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Włoską, sporządzonego w Warszawie dnia 11 października 1991 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 226 226 WDU19960520226 Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Włoską, sporządzony w Warszawie dnia 11 października 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 225 225 WDU19960520225 Ustawa z dnia 29 lutego 1996 r. o ratyfikacji Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 51 poz. 224 224 WDU19960510224 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 51 poz. 223 223 WDU19960510223 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji policyjnych emerytur i rent. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 51 poz. 222 222 WDU19960510222 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach poznańskim i bialskopodlaskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 51 poz. 221 221 WDU19960510221 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie określenia wielkości progowych i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 51 poz. 220 220 WDU19960510220 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe. uchylony
Dz.U. 1996 nr 51 poz. 219 219 WDU19960510219 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy. uchylony
Dz.U. 1996 nr 50 poz. 218 218 WDU19960500218 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie ważności referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli, przeprowadzonego w dniu 18 lutego 1996 r. na podstawie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1995 r., oraz referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego, przeprowadzonego w dniu 18 lutego 1996 r. na podstawie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1995 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 50 poz. 217 217 WDU19960500217 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie. uchylony
Dz.U. 1996 nr 50 poz. 216 216 WDU19960500216 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nasiennictwie. uchylony
Dz.U. 1996 nr 50 poz. 215 215 WDU19960500215 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 49 poz. 214 214 WDU19960490214 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania kredytów oraz pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących projektowania mieszkań finansowanych przy udziale tych środków. uchylony
Dz.U. 1996 nr 49 poz. 213 213 WDU19960490213 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1996 r. w sprawie trybu i terminów refundowania spółdzielniom mieszkaniowym i gminom środków własnych wydatkowanych na inwestycje infrastrukturalne określone w umowach zawartych przed dniem 27 maja 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 48 poz. 212 212 WDU19960480212 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 47 poz. 211 211 WDU19960470211 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 marca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1996 nr 46 poz. 210 210 WDU19960460210 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lutego 1996 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Finansów Republiki Czeskiej w sprawie zwolnień od cła towarów przewożonych przez osoby przekraczające granicę między obydwoma Państwami w małym ruchu granicznym, sporządzonego w Pradze dnia 12 stycznia 1996 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 46 poz. 209 209 WDU19960460209 Porozumienie między Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Finansów Republiki Czeskiej w sprawie zwolnień od cła towarów przewożonych przez osoby przekraczające granicę między obydwoma państwami w małym ruchu granicznym, sporządzone w Pradze dnia 12 stycznia 1996 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1996 nr 46 poz. 208 208 WDU19960460208 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 46 poz. 207 207 WDU19960460207 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzona w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 46 poz. 206 206 WDU19960460206 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o wspólnej granicy państwowej, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 46 poz. 205 205 WDU19960460205 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o wspólnej granicy państwowej, sporządzona w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 45 poz. 204 204 WDU19960450204 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 45 poz. 203 203 WDU19960450203 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania u pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 45 poz. 202 202 WDU19960450202 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 45 poz. 201 201 WDU19960450201 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu oddawania w najem lokali mieszkalnych pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz zwalniania tych lokali. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 45 poz. 200 200 WDU19960450200 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. uchylony
Dz.U. 1996 nr 45 poz. 199 199 WDU19960450199 Ustawa z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
Dz.U. 1996 nr 45 poz. 198 198 WDU19960450198 Ustawa z dnia 15 marca 1996 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1996 nr 44 poz. 197 197 WDU19960440197 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 kwietnia 1996 r. o utracie mocy obowiązującej art. 4 ust. 3 ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 1993 r. oraz o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 44 poz. 196 196 WDU19960440196 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów. uchylony
Dz.U. 1996 nr 44 poz. 195 195 WDU19960440195 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 kwietnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 44 poz. 194 194 WDU19960440194 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 kwietnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Inspekcji Nasiennej. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 44 poz. 193 193 WDU19960440193 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1996 nr 44 poz. 192 192 WDU19960440192 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek oświatowo-wychowawczych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 44 poz. 191 191 WDU19960440191 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy w Paradyżu. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 44 poz. 190 190 WDU19960440190 Ustawa z dnia 1 marca 1996 r. o udzielaniu dotacji z budżetu państwa na przygotowanie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 43 poz. 189 189 WDU19960430189 Ustawa z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 42 poz. 188 188 WDU19960420188 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 marca 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 26 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 42 poz. 187 187 WDU19960420187 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 1 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym. uchylony
Dz.U. 1996 nr 42 poz. 186 186 WDU19960420186 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 42 poz. 185 185 WDU19960420185 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego. uchylony
Dz.U. 1996 nr 42 poz. 184 184 WDU19960420184 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 42 poz. 183 183 WDU19960420183 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 42 poz. 182 182 WDU19960420182 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża. uchylony
Dz.U. 1996 nr 42 poz. 181 181 WDU19960420181 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1996 r. w sprawie wyrażenia zgody na prywatyzację przedsiębiorstwa państwowego Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 41 poz. 180 180 WDU19960410180 Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 41 poz. 179 179 WDU19960410179 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 41 poz. 178 178 WDU19960410178 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 1996 nr 41 poz. 177 177 WDU19960410177 Ustawa z dnia 16 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o działalności gospodarczej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 41 poz. 176 176 WDU19960410176 Ustawa z dnia 16 lutego 1996 r. o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Poprawek londyńskich oraz Poprawek kopenhaskich do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 41 poz. 175 175 WDU19960410175 Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 40 poz. 174 174 WDU19960400174 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 29 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 40 poz. 173 173 WDU19960400173 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie warunków korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym. uchylony
Dz.U. 1996 nr 40 poz. 172 172 WDU19960400172 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1996 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu cementu. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 39 poz. 171 171 WDU19960390171 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 39 poz. 170 170 WDU19960390170 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 stycznia 1995 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 39 poz. 169 169 WDU19960390169 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, sporządzona w Wiedniu dnia 23 stycznia 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 38 poz. 168 168 WDU19960380168 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu rozliczeń w razie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 38 poz. 167 167 WDU19960380167 Oświadczenie rządowe z dnia 9 stycznia 1996 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 16 listopada 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 38 poz. 166 166 WDU19960380166 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 16 listopada 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 37 poz. 165 165 WDU19960370165 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługującego osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 37 poz. 164 164 WDU19960370164 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych za granicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 37 poz. 163 163 WDU19960370163 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1996 r. w sprawie określenia przypadków dopuszczalności zawierania umów ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń nie posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 37 poz. 162 162 WDU19960370162 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów. uchylony
Dz.U. 1996 nr 37 poz. 161 161 WDU19960370161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Słowenii. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 37 poz. 160 160 WDU19960370160 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych zbóż. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 37 poz. 159 159 WDU19960370159 Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o referendum gminnym. uchylony
Dz.U. 1996 nr 36 poz. 158 158 WDU19960360158 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 marca 1996 r. w sprawie sposobu podziału oraz szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1996 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 36 poz. 157 157 WDU19960360157 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Czwartego protokołu dodatkowego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 14 grudnia 1989 r., do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 36 poz. 156 156 WDU19960360156 Czwarty protokół dodatkowy, sporządzony w Waszyngtonie dnia 14 grudnia 1989 r. do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 36 poz. 155 155 WDU19960360155 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Trzeciego protokołu dodatkowego, sporządzonego w Hamburgu dnia 27 lipca 1984 r., do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 36 poz. 154 154 WDU19960360154 Trzeci protokół dodatkowy sporządzony w Hamburgu dnia 27 lipca 1984 r. do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 35 poz. 153 153 WDU19960350153 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 35 poz. 152 152 WDU19960350152 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 1996 r. w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat oddzielnie dla ubezpieczeń określonych w dziale I i II. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 35 poz. 151 151 WDU19960350151 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie nieodpłatnego zbycia udziałów Skarbu Państwa w spółce FSO Motor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz pracowników Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 35 poz. 150 150 WDU19960350150 Oświadczenie rządowe z dnia 7 listopada 1995 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Protokołu zmieniającego Jednolitą konwencję o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonego w Genewie dnia 25 marca 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 35 poz. 149 149 WDU19960350149 Protokół zmieniający Jednolitą konwencję o środkach odurzających z 1961 r., sporządzony w Genewie dnia 25 marca 1972 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 34 poz. 148 148 WDU19960340148 Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o organizacjach pracodawców oraz ustawy o wprowadzeniu częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatoriach uzdrowiskowych. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 34 poz. 147 147 WDU19960340147 Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o powszechnym spisie rolnym 1996 roku. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1996 nr 34 poz. 146 146 WDU19960340146 Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego oraz niektórych innych ustaw. uchylony
Dz.U. 1996 nr 34 poz. 145 145 WDU19960340145 Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybołówstwie morskim. uchylony
Dz.U. 1996 nr 33 poz. 144 144 WDU19960330144 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 32 poz. 143 143 WDU19960320143 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 lutego 1996 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO). obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 32 poz. 142 142 WDU19960320142 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 13 marca 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 32 poz. 141 141 WDU19960320141 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 32 poz. 140 140 WDU19960320140 Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o ustanowieniu medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny". uchylony
Dz.U. 1996 nr 32 poz. 139 139 WDU19960320139 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 31 poz. 138 138 WDU19960310138 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania w zakresie korzystania ze środków łączności przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, misje i organizacje międzynarodowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 31 poz. 137 137 WDU19960310137 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania Rzecznika Ubezpieczonych oraz pracowników Biura Rzecznika Ubezpieczonych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 31 poz. 136 136 WDU19960310136 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego w roku 1996 i 1997. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 31 poz. 135 135 WDU19960310135 Oświadczenie rządowe z dnia 9 stycznia 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem, sporządzonej w Luksemburgu dnia 20 maja 1980 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 31 poz. 134 134 WDU19960310134 Europejska konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem, sporządzona w Luksemburgu dnia 20 maja 1980 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 30 poz. 133 133 WDU19960300133 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1996 r. w sprawie odstąpienia od publicznego trybu przy zbywaniu udziałów Skarbu Państwa w spółce FSO Motor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Daewoo Corporation oraz Daewoo Heavy Industries Ltd. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 30 poz. 132 132 WDU19960300132 Oświadczenie rządowe z dnia 9 stycznia 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 30 poz. 131 131 WDU19960300131 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 29 poz. 130 130 WDU19960290130 Oświadczenie rządowe z dnia 9 stycznia 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 29 poz. 129 129 WDU19960290129 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 29 poz. 128 128 WDU19960290128 Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o czasie letnim. uchylony
Dz.U. 1996 nr 28 poz. 127 127 WDU19960280127 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 28 poz. 126 126 WDU19960280126 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r. uchylony
Dz.U. 1996 nr 28 poz. 125 125 WDU19960280125 Oświadczenie rządowe z dnia 13 listopada 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Południowej Afryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 28 poz. 124 124 WDU19960280124 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Południowej Afryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 10 listopada 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 27 poz. 123 123 WDU19960270123 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie zakresu i trybu uzgodnień planów budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 27 poz. 122 122 WDU19960270122 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 27 poz. 121 121 WDU19960270121 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1996 r. w sprawie warunków objęcia pomocą państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych zaciągniętych do dnia 31 marca 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 27 poz. 120 120 WDU19960270120 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 27 poz. 119 119 WDU19960270119 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 27 poz. 118 118 WDU19960270118 Ustawa z dnia 10 stycznia 1996 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1996 nr 26 poz. 117 117 WDU19960260117 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 26 poz. 116 116 WDU19960260116 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu, sporządzonego w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 26 poz. 115 115 WDU19960260115 Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu, sporządzony w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 25 poz. 114 114 WDU19960250114 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 25 poz. 113 113 WDU19960250113 Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 24 poz. 112 112 WDU19960240112 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 19 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 24 poz. 111 111 WDU19960240111 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
Dz.U. 1996 nr 24 poz. 110 110 WDU19960240110 Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 23 poz. 109 109 WDU19960230109 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 23 lutego 1996 r. w sprawie określenia niektórych spraw, w których pozwolenia na wywóz będą wydawały organy celne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 23 poz. 108 108 WDU19960230108 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lutego 1996 r. w sprawie wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 23 poz. 107 107 WDU19960230107 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego. uchylony
Dz.U. 1996 nr 23 poz. 106 106 WDU19960230106 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie utworzenia i zniesienia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1996 nr 23 poz. 105 105 WDU19960230105 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy. uchylony
Dz.U. 1996 nr 23 poz. 104 104 WDU19960230104 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstąpienia od publicznego trybu wniesienia przedsiębiorstwa państwowego "Fabryka Samochodów Osobowych" w Warszawie do spółki. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 23 poz. 103 103 WDU19960230103 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu palet. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 23 poz. 102 102 WDU19960230102 Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 22 poz. 101 101 WDU19960220101 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lutego 1996 r. o wynikach głosowania i wynikach referendów przeprowadzonych w dniu 18 lutego 1996 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 21 poz. 100 100 WDU19960210100 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1996 nr 21 poz. 99 99 WDU19960210099 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1996 nr 21 poz. 98 98 WDU19960210098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 21 poz. 97 97 WDU19960210097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1996 r. w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 20 poz. 96 96 WDU19960200096 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 4 w związku z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 9 marca 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 20 poz. 95 95 WDU19960200095 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach bydgoskim, elbląskim, gdańskim, gorzowskim, legnickim, krakowskim, łódzkim, skierniewickim, toruńskim, wałbrzyskim, włocławskim i wrocławskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 20 poz. 94 94 WDU19960200094 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin z uprawnień do przejazdu na koszt wojska. uchylony
Dz.U. 1996 nr 20 poz. 93 93 WDU19960200093 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 8 lutego 1996 r. w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 20 poz. 92 92 WDU19960200092 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 20 poz. 91 91 WDU19960200091 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 20 poz. 90 90 WDU19960200090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz zasad jego współdziałania z naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 20 poz. 89 89 WDU19960200089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie uzupełnienia postanowień statutu Powszechnej Kasy Oszczędności - banku państwowego. uchylony
Dz.U. 1996 nr 20 poz. 88 88 WDU19960200088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie wprowadzania ograniczeń w dostawie mocy elektrycznej i zużyciu paliw gazowych ze wspólnej sieci. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 19 poz. 87 87 WDU19960190087 Ustawa budżetowa na rok 1996 z dnia 1 lutego 1996 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1996 nr 18 poz. 86 86 WDU19960180086 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i trybu wydawania świadectw uprawniających do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz wysokości opłat za te świadectwa. uchylony
Dz.U. 1996 nr 17 poz. 85 85 WDU19960170085 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin. uchylony
Dz.U. 1996 nr 16 poz. 84 84 WDU19960160084 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 9 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 16 poz. 83 83 WDU19960160083 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne. uchylony
Dz.U. 1996 nr 16 poz. 82 82 WDU19960160082 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
Dz.U. 1996 nr 15 poz. 81 81 WDU19960150081 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 14 poz. 80 80 WDU19960140080 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 15 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 14 poz. 79 79 WDU19960140079 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, w przypadku niektórych chorób przewlekłych wrodzonych, nabytych lub zakaźnych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 14 poz. 78 78 WDU19960140078 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 stycznia 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego. uchylony
Dz.U. 1996 nr 14 poz. 77 77 WDU19960140077 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i organizacji działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz szczegółowego zakresu spraw wymagających uchwał Komitetu. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 14 poz. 76 76 WDU19960140076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Urzędu Miar oraz zasad tworzenia i zakresu działania okręgowych i obwodowych urzędów miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 14 poz. 75 75 WDU19960140075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia złóż wód zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz innych kopalin leczniczych, a także w sprawie zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż do kopalin podstawowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74 74 WDU19960130074 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie terytorialnym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1996 nr 12 poz. 73 73 WDU19960120073 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu grzybów jadalnych, wymagań technologicznych ich przetwarzania i obrotu oraz nadawania uprawnień w zakresie grzyboznawstwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 12 poz. 72 72 WDU19960120072 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 24 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia towarów, które mogą być przedmiotem czasowego przywozu z zagranicy lub czasowego wywozu za granicę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 12 poz. 71 71 WDU19960120071 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 1996 r. w sprawie terenowych organów specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie bezpieczeństwa państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 12 poz. 70 70 WDU19960120070 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 stycznia 1996 r. w sprawie struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 12 poz. 69 69 WDU19960120069 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad kwalifikowania ceny umownej jako rażąco wysokiej oraz okresu obowiązywania ceny obniżonej. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 12 poz. 68 68 WDU19960120068 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie zryczałtowanej diety dla osób wchodzących w skład komisji powołanych do przeprowadzenia referendów zarządzonych na dzień 18 lutego 1996 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 12 poz. 67 67 WDU19960120067 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji powołanych do przeprowadzenia referendów zarządzonych na dzień 18 lutego 1996 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 12 poz. 66 66 WDU19960120066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1996 r. w sprawie szczególnego trybu zbycia należących do Skarbu Państwa akcji niektórych spółek powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw państwowych. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 12 poz. 65 65 WDU19960120065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego tryb sprawowania nadzoru przez Ministra Finansów nad działalnością Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółki Akcyjnej w zakresie ubezpieczania kontraktów eksportowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 12 poz. 64 64 WDU19960120064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1996 r. w sprawie określenia na 1996 r. rodzajów kontraktów, które mogą być objęte ubezpieczeniem przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółkę Akcyjną, oraz wytycznych w zakresie ustalania wysokości stawek za ubezpieczenia kontraktów eksportowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 12 poz. 63 63 WDU19960120063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1996 r. w sprawie ustalenia sieci autostrad i dróg ekspresowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 11 poz. 62 62 WDU19960110062 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 10 poz. 61 61 WDU19960100061 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 stycznia 1996 r. o utracie mocy obowiązującej art. 53 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe. uchylony
Dz.U. 1996 nr 1 0 poz. 60 60 WDU19960100060 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 stycznia 1996 r. w sprawie trybu postępowania i prowadzenia kampanii referendalnej w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 10 poz. 59 59 WDU19960100059 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 10 poz. 58 58 WDU19960100058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 10 poz. 57 57 WDU19960100057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbywanie należących do Skarbu Państwa akcji (udziałów), ustalenia dłuższego terminu udostępnienia akcji (udziałów) oraz odstąpienia od publicznego trybu zbycia akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa w niektórych spółkach powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw państwowych. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 10 poz. 56 56 WDU19960100056 Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1996 nr 10 poz. 55 55 WDU19960100055 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1996 nr 9 poz. 54 54 WDU19960090054 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO). obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 9 poz. 53 53 WDU19960090053 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów. uchylony
Dz.U. 1996 nr 9 poz. 52 52 WDU19960090052 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 9 poz. 51 51 WDU19960090051 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie zasad umieszczania osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin w domu emeryta wojskowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 8 poz. 50 50 WDU19960080050 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1996 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1996 nr 8 poz. 49 49 WDU19960080049 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie o szczegółowych zasadach i trybie postępowania w sprawach cudzoziemców oraz o wzorach dokumentów dla cudzoziemców. uchylony
Dz.U. 1996 nr 8 poz. 48 48 WDU19960080048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe. uchylony
Dz.U. 1996 nr 8 poz. 47 47 WDU19960080047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru jednostek badawczo-rozwojowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 8 poz. 46 46 WDU19960080046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 7 poz. 45 45 WDU19960070045 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników. uchylony
Dz.U. 1996 nr 7 poz. 44 44 WDU19960070044 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw. uchylony
Dz.U. 1996 nr 6 poz. 43 43 WDU19960060043 Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy i niektórych innych ustaw. uchylony
Dz.U. 1996 nr 6 poz. 42 42 WDU19960060042 Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1996 nr 6 poz. 41 41 WDU19960060041 Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 6 poz. 40 40 WDU19960060040 Ustawa z dnia 29 listopada 1995 r. o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejską Komisją oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 6 poz. 39 39 WDU19960060039 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski. uchylony
Dz.U. 1996 nr 5 poz. 38 38 WDU19960050038 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 5 poz. 37 37 WDU19960050037 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie trybu przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Służbie Więziennej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 5 poz. 36 36 WDU19960050036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków użycia uzbrojonych pododdziałów zwartych wojskowych organów porządkowych oraz szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez te pododdziały. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 5 poz. 35 35 WDU19960050035 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie szczegółowych przypadków oraz warunków i sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego, a także szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez żołnierzy wojskowych organów porządkowych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 5 poz. 34 34 WDU19960050034 Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
Dz.U. 1996 nr 5 poz. 33 33 WDU19960050033 Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1996 nr 5 poz. 32 32 WDU19960050032 Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1996 nr 4 poz. 31 31 WDU19960040031 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, organizacji oraz form opieki zdrowotnej nad uczniami. obowiązujący
Dz.U. 1996 nr 4 poz. 30 30 WDU19960040030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Wolińskiego Parku Narodowego. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 4 poz. 29 29 WDU19960040029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 4 poz. 28 28 WDU19960040028 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Drawieńskiego Parku Narodowego. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 3 poz. 27 27 WDU19960030027 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Łowickiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 3 poz. 26 26 WDU19960030026 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 3 poz. 25 25 WDU19960030025 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1996 nr 3 poz. 24 24 WDU19960030024 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 3 poz. 23 23 WDU19960030023 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 3 poz. 22 22 WDU19960030022 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
Dz.U. 1996 nr 3 poz. 21 21 WDU19960030021 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 3 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego. uchylony
Dz.U. 1996 nr 3 poz. 20 20 WDU19960030020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego obejmujących obszary Republiki Bośni i Hercegowiny będące pod kontrolą sił zbrojnych Serbów Bośniackich. uchylony
Dz.U. 1996 nr 3 poz. 19 19 WDU19960030019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu towarowego z Federalną Republiką Jugosławii (Serbią i Czarnogórą). akt jednorazowy
Dz.U. 1996 nr 3 poz. 18 18 WDU19960030018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze. uchylony
Dz.U. 1996 nr 3 poz. 17 17 WDU19960030017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Wynalazczości", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 3 poz. 16 16 WDU19960030016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1995 r. w sprawie warunków wydawania zezwoleń na działalność związaną z wykorzystywaniem energii atomowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 2 poz. 15 15 WDU19960020015 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 1995 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 26 ust. 4 i art. 28 ust. 1 (zdanie drugie) ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 2 poz. 14 14 WDU19960020014 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 3 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 2 poz. 13 13 WDU19960020013 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 2 poz. 12 12 WDU19960020012 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie szczególnych warunków, którym powinna odpowiadać rachunkowość narodowych funduszy inwestycyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 2 poz. 11 11 WDU19960020011 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 2 poz. 10 10 WDU19960020010 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. o zaliczeniu drogi do kategorii dróg krajowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 2 poz. 9 9 WDU19960020009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zasad współdziałania gmin warszawskich z organami administracji rządowej oraz określenia, które sprawy indywidualne z zakresu zadań własnych gmin rozpatrywane będą w trybie właściwym dla decyzji administracyjnych należących do zadań zleconych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 1 poz. 8 8 WDU19960010008 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i oznak stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 1 poz. 7 7 WDU19960010007 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie trybu otwierania niedoręczalnych listów i sposobu postępowania z nimi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1996 nr 1 poz. 6 6 WDU19960010006 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 13 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzynki do doręczania korespondencji, oraz zasad zakładania i użytkowania tych skrzynek. uchylony
Dz.U. 1996 nr 1 poz. 5 5 WDU19960010005 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie wysokości, szczegółowych zasad pobierania i odprowadzania opłat od czystych nośników i urządzeń służących do utrwalania utworów dla własnego użytku osobistego oraz wskazania organizacji zbiorowego zarządzania właściwych do ich pobierania. uznany za uchylony
Dz.U. 1996 nr 1 poz. 4 4 WDU19960010004 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 1 poz. 3 3 WDU19960010003 Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1996 nr 1 poz. 2 2 WDU19960010002 Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. uchylony
Dz.U. 1996 nr 1 poz. 1 1 WDU19960010001 Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. akt objęty tekstem jednolitym