Widget Buttons

An anchor

CSS Buttons

An anchor
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1136 1136 WDU19971621136 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1135 1135 WDU19971621135 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów. uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1134 1134 WDU19971621134 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wzoru wniosku stosowanego w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, warunków wydania i wykorzystania pozwolenia, sposobu i trybu ewidencjonowania wydanych pozwoleń w ramach kontyngentu taryfowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1133 1133 WDU19971621133 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na bezcłowy przywóz z zagranicy części do montażu przemysłowego samochodów osobowych oraz zasad udzielania koncesji na taki przywóz. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1132 1132 WDU19971621132 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1131 1131 WDU19971621131 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1130 1130 WDU19971621130 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1998 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1129 1129 WDU19971621129 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych odpadów, złomu żeliwa i stali oraz metali nieżelaznych w 1998 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1128 1128 WDU19971621128 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1127 1127 WDU19971621127 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub na wywóz towarów z polskiego obszaru celnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1126 1126 WDU19971621126 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego. uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1125 1125 WDU19971621125 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie wykazu towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji. uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1124 1124 WDU19971621124 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1123 1123 WDU19971621123 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1122 1122 WDU19971621122 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia urzędów celnych oraz określenia ich siedzib. uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1121 1121 WDU19971621121 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia taryf dla ciepła. uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1120 1120 WDU19971621120 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie zmiany wskaźnika U. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1119 1119 WDU19971621119 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1997 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1118 1118 WDU19971621118 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1117 1117 WDU19971621117 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1116 1116 WDU19971621116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za składowanie odpadów. uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1115 1115 WDU19971621115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe. uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1114 1114 WDU19971621114 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu żelatyny. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1113 1113 WDU19971621113 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań własnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1112 1112 WDU19971621112 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin szczególnie dotkniętych powodzią. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1111 1111 WDU19971621111 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie wytycznych dotyczących racjonalizacji wydatków na samochodowy transport osobowy w urzędach administracji państwowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1110 1110 WDU19971621110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1109 1109 WDU19971621109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1997. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1108 1108 WDU19971621108 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie zasad współdziałania organów celnych z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi państwowymi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a także zakresu ich świadczeń na rzecz organów celnych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1107 1107 WDU19971621107 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia równorzędnych stanowisk sędziów Izby Wojskowej Sądu Najwyższego i sędziów innych izb Sądu Najwyższego, sędziów Biura Nadzoru Pozainstancyjnego Sądu Najwyższego Izby Wojskowej i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego, sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości i sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz sędziów, asesorów, aplikantów sądów wojskowych i sędziów, asesorów i aplikantów sądów powszechnych w celu kształtowania uposażeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1106 1106 WDU19971621106 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym. uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1105 1105 WDU19971621105 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. uchylony
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1104 1104 WDU19971621104 Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 1997 nr 161 poz. 1103 1103 WDU19971611103 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 161 poz. 1102 1102 WDU19971611102 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach. uchylony
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1101 1101 WDU19971601101 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów. uchylony
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1100 1100 WDU19971601100 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na niektóre drogi publiczne w 1998 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1099 1099 WDU19971601099 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1098 1098 WDU19971601098 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, szczegółowych norm, zasad i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nich udział, a także przypadków, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1097 1097 WDU19971601097 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1096 1096 WDU19971601096 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1095 1095 WDU19971601095 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wzoru oraz sposobu prowadzenia rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1094 1094 WDU19971601094 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1093 1093 WDU19971601093 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1092 1092 WDU19971601092 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1091 1091 WDU19971601091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1090 1090 WDU19971601090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 1998 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1089 1089 WDU19971601089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1088 1088 WDU19971601088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami zubażającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1087 1087 WDU19971601087 Ustawa z dnia 18 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1086 1086 WDU19971601086 Ustawa z dnia 18 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1085 1085 WDU19971601085 Ustawa z dnia 18 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o cenach. uchylony
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1084 1084 WDU19971601084 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny. uchylony
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1083 1083 WDU19971601083 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1082 1082 WDU19971601082 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1081 1081 WDU19971601081 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej jednostek górnictwa węgla kamiennego oraz o wprowadzeniu opłaty węglowej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1080 1080 WDU19971601080 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1079 1079 WDU19971601079 Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1078 1078 WDU19971601078 Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1077 1077 WDU19971591077 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 grudnia 1997 r. - sygn. akt K. 2/97. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1076 1076 WDU19971591076 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów. uchylony
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1075 1075 WDU19971591075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów do budowy Systemu Gazociągów Tranzytowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 Nr 159, poz. 1074 1074 WDU19971591074 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla osób niepełnosprawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1073 1073 WDU19971591073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby żeglugi morskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1072 1072 WDU19971591072 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z krajów i regionów rozwijających się. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1071 1071 WDU19971591071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1070 1070 WDU19971591070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1069 1069 WDU19971591069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji statków morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1068 1068 WDU19971591068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre artykuły chemiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1067 1067 WDU19971591067 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre surowce przywożone z zagranicy do produkcji żywności dla osób będących na diecie bezglutenowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1066 1066 WDU19971591066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne dla przemysłu motoryzacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1065 1065 WDU19971591065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1064 1064 WDU19971591064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Słowenii. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1063 1063 WDU19971591063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1062 1062 WDU19971591062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1061 1061 WDU19971591061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia technologiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1060 1060 WDU19971591060 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych towarów pochodzących z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Księstwa Liechtenstein i Republiki Islandii. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1059 1059 WDU19971591059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1058 1058 WDU19971591058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1057 1057 WDU19971591057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgier i Rumunii. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1056 1056 WDU19971591056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1055 1055 WDU19971581055 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia cenników energii elektrycznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1054 1054 WDU19971581054 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1053 1053 WDU19971581053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu niektórych pojazdów samochodowych, nadwozi i podwozi do tych pojazdów. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1052 1052 WDU19971581052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. uchylony
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1051 1051 WDU19971581051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania wartości celnej przywożonych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1050 1050 WDU19971581050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1049 1049 WDU19971581049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, handlowej i przemysłowej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1048 1048 WDU19971581048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1996. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1047 1047 WDU19971581047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1046 1046 WDU19971581046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1997. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1045 1045 WDU19971581045 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób. uchylony
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1044 1044 WDU19971581044 Ustawa z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1043 1043 WDU19971581043 Ustawa z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1042 1042 WDU19971581042 Ustawa z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe i ustawy - Prawo energetyczne. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1041 1041 WDU19971581041 Ustawa z dnia 4 grudnia 1997 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1040 1040 WDU19971571040 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 1997 r. o utracie mocy obowiązującej art. 1 pkt 2, art. 1 pkt 5, art. 2 pkt 2, art. 3 pkt 1 i art. 3 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1039 1039 WDU19971571039 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 1997 r. - sygn. akt K 13/97. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1038 1038 WDU19971571038 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1037 1037 WDU19971571037 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1036 1036 WDU19971571036 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie trybu składania wniosków oraz terminów i sposobu wypłacania dotacji przysługujących partiom politycznym, a także wzorów urzędowych formularzy wniosków w sprawie dotacji, składanych przez partie polityczne. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1035 1035 WDU19971571035 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia cennika nr 6-Z/98 "Paliwa gazowe do dystrybucji". uchylony
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1034 1034 WDU19971571034 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia cennika nr 5-Z/98 "Gaz koksowniczy. Gaz ziemny". uchylony
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1033 1033 WDU19971571033 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1032 1032 WDU19971571032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne oraz inne akty i czynności z zakresu administracji publicznej. uznany za uchylony
Dz. 1997 nr 157 poz. 1031 1031 WDU19971571031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozszerzenia zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1030 1030 WDU19971571030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1029 1029 WDU19971571029 Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1028 1028 WDU19971571028 Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1027 1027 WDU19971571027 Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny. uchylony
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1026 1026 WDU19971571026 Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym. uchylony
Dz.U. 1997 nr 156 poz. 1025 1025 WDU19971561025 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego. uchylony
Dz.U. 1997 nr 156 poz. 1024 1024 WDU19971561024 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 156 poz. 1023 1023 WDU19971561023 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie trybu, warunków, okresu zwolnienia od cła, norm ilościowych oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cła rzeczy stanowiących mienie niektórych osób fizycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 156 poz. 1022 1022 WDU19971561022 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centrów kształcenia ustawicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 156 poz. 1021 1021 WDU19971561021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 156 poz. 1020 1020 WDU19971561020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu żelatyny. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 156 poz. 1019 1019 WDU19971561019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Leśnictwa", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 155 poz. 1018 1018 WDU19971551018 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 155 poz. 1017 1017 WDU19971551017 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1016 1016 WDU19971541016 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości oraz warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych, wykraczających poza obowiązki służbowe. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1015 1015 WDU19971541015 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1014 1014 WDU19971541014 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1013 1013 WDU19971541013 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1012 1012 WDU19971541012 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i poprawczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1011 1011 WDU19971541011 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić w celu uzyskania pozytywnej opinii techniczno-technologicznej w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1010 1010 WDU19971541010 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać operat rybacki, oraz określenia jednostek uprawnionych do opiniowania tych operatów. uchylony
Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1009 1009 WDU19971541009 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 1998 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1008 1008 WDU19971541008 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie agencji celnych i agentów celnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1007 1007 WDU19971541007 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie sposobów i warunków wykonywania kontroli celnej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 153 poz. 1006 1006 WDU19971531006 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 1997 r. w sprawie wykazu gmin, w których stosowane są szczególne rozwiązania dotyczące zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu mające na celu likwidację skutków powodzi. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 153 poz. 1005 1005 WDU19971531005 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 1997 r. w sprawie zasad i warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin z prawa do przejazdu na koszt wojska. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 153 poz. 1004 1004 WDU19971531004 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park". uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 153 poz. 1003 1003 WDU19971531003 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 152 poz. 1002 1002 WDU19971521002 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 152 poz. 1001 1001 WDU19971521001 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 151 poz. 1000 1000 WDU19971511000 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk. uchylony
Dz.U. 1997 nr 151 poz. 999 999 WDU19971510999 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1997 nr 151 poz. 998 998 WDU19971510998 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie sposobu podziału na województwa środków finansowych przeznaczonych na drogi publiczne w 1998 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 150 poz. 997 997 WDU19971500997 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania rejonowych i granicznych lekarzy weterynarii. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 150 poz. 996 996 WDU19971500996 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie określenia przejść granicznych, na których jest dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 149 poz. 995 995 WDU19971490995 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariusza Służby Więziennej, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 148 poz. 994 994 WDU19971480994 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości prowizji od pobieranych opłat w międzynarodowym transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania. uchylony
Dz.U. 1997 nr 148 poz. 993 993 WDU19971480993 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym oraz jednostek wyznaczonych do ich pobierania. uchylony
Dz.U. 1997 nr 148 poz. 992 992 WDU19971480992 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania. uchylony
Dz.U. 1997 nr 148 poz. 991 991 WDU19971480991 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 listopada 1997 r. w sprawie określenia dokumentów niezbędnych do udzielenia koncesji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego oraz treści i wzoru koncesji. uchylony
Dz.U. 1997 nr 148 poz. 990 990 WDU19971480990 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 listopada 1997 r. w sprawie dodatkowych warunków do udzielenia zezwolenia krajowym przedsiębiorcom na prowadzenie regularnej międzynarodowej komunikacji autobusowej, przewozów wahadłowych i okazjonalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 147 poz. 989 989 WDU19971470989 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1997 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych i procedur uproszczonych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 146 poz. 988 988 WDU19971460988 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 1997 r. - sygn. akt K. 1/97. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 146 poz. 987 987 WDU19971460987 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 146 poz. 986 986 WDU19971460986 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1997 r. w sprawie określenia trybu i warunków wydawania i cofania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, szczegółowych wymogów, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia, wysokości kwoty oraz wykazu towarów, przy których przewozie nie udziela się zwolnienia od złożenia zabezpieczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 146 poz. 985 985 WDU19971460985 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Reform Ustrojowych Państwa. uchylony
Dz.U. 1997 nr 146 poz. 984 984 WDU19971460984 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 983 983 WDU19971450983 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 1997 r. - sygn. akt U. 11/97. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 982 982 WDU19971450982 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 1997 r. - sygn. akt U. 6/96. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 981 981 WDU19971450981 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 1997 r. - sygn. akt U. 6/97. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 980 980 WDU19971450980 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu przyznawania świadczeń i odszkodowań osobom nie będącym strażakami w razie wypadku lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udzielaniem pomocy lub udziałem w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 979 979 WDU19971450979 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu. uchylony
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 978 978 WDU19971450978 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w 1997 r. osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych, zasiłków socjalnych i jednorazowych wypłat dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 977 977 WDU19971450977 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 1997 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej oraz ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 976 976 WDU19971450976 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 975 975 WDU19971450975 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 974 974 WDU19971450974 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1997 r. w sprawie składu liczbowego i szczegółowego trybu tworzenia komisji dyscyplinarnych I instancji oraz ustanawiania rzeczników dyscyplinarnych, a także szczegółowych zasad i trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, wykonywania i zacierania kar dyscyplinarnych oraz ponoszenia kosztów obrońcy, biegłych i ekspertyz w postępowaniu dyscyplinarnym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 973 973 WDU19971450973 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie generalnego zabezpieczenia i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których można je stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego. uchylony
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 972 972 WDU19971450972 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
Dz.U. 1997 nr 144 poz. 971 971 WDU19971440971 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 1997 r. o utracie mocy obowiązującej art. 8 ustawy z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 144 poz. 970 970 WDU19971440970 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 listopada 1997 r. w sprawie minimalnego udziału audycji producentów europejskich w programach telewizyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 144 poz. 969 969 WDU19971440969 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nt 144 poz. 968 968 WDU19971440968 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji komisji dyscyplinarnych oraz szczegółowych zasad wykonywania kar dyscyplinarnych wobec strażaków Państwowej Straży Pożarnej. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 144 poz. 967 967 WDU19971440967 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1997 r. w sprawie właściwości rzeczowej i miejscowej organów celnych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 144 poz. 966 966 WDU19971440966 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1997 r. w sprawie określenia wypadków, w których nie powstaje dług celny. uchylony
Dz.U. 1997 nr 144 poz. 965 965 WDU19971440965 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1997 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 1998 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1997 nr 144 poz. 964 964 WDU19971440964 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze. uchylony
Dz.U. 1997 nr 144 poz. 963 963 WDU19971440963 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 962 962 WDU19971430962 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 961 961 WDU19971430961 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1997 r. w sprawie waloryzacji podstawy opodatkowania dla gier prowadzonych w kasynach gry i salonach gier w automatach losowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 960 960 WDU19971430960 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 959 959 WDU19971430959 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia taryf dla ciepła. uchylony
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 958 958 WDU19971430958 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie określenia wypadków i warunków pobierania odsetek wyrównawczych oraz sposobu ich naliczania. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 957 957 WDU19971430957 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych oraz rodzajów zatrudnienia traktowanych na równi z tą praktyką. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 956 956 WDU19971430956 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 955 955 WDU19971430955 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwot przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanemu. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 954 954 WDU19971430954 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe. uchylony
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 953 953 WDU19971430953 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów. uchylony
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 952 952 WDU19971430952 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 142 poz. 951 951 WDU19971420951 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego. uchylony
Dz.U. 1997 nr 142 poz. 950 950 WDU19971420950 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1997 nr 142 poz. 949 949 WDU19971420949 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów, których przywóz z zagranicy jest wolny od cła, oraz ograniczenia uprawnień do korzystania ze zwolnień od cła na niektóre towary przywożone przez osoby przekraczające wielokrotnie granicę państwową. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 141 poz. 948 948 WDU19971410948 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 141 poz. 947 947 WDU19971410947 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru dzienników i czasopism. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 141 poz. 946 946 WDU19971410946 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego. uchylony
Dz.U. 1997 nr 141 poz. 945 945 WDU19971410945 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o funduszach przemysłowych i ich prywatyzacji w związku z reformą systemu ubezpieczeń społecznych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 141 poz. 944 944 WDU19971410944 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 141 poz. 943 943 WDU19971410943 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 141 poz. 942 942 WDU19971410942 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób. uchylony
Dz.U. 1997 nr 140 poz. 941 941 WDU19971400941 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 1997 r. - sygn. akt K. 22/97. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 140 poz. 940 940 WDU19971400940 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 939 WDU19971400939 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 140 poz. 938 938 WDU19971400938 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 139 poz. 937 937 WDU19971390937 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1997 r. w sprawie opłat pobieranych przez organy celne. uchylony
Dz.U. 1997 nr 139 poz. 936 936 WDU19971390936 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 139 poz. 935 935 WDU19971390935 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 139 poz. 934 934 WDU19971390934 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 139 poz. 933 933 WDU19971390933 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 139 poz. 932 932 WDU19971390932 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 138 poz. 931 931 WDU19971380931 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 1997 r. - sygn. akt U. 3/97. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 138 poz. 930 930 WDU19971380930 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie określenia wzorów ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz dodatkowych informacji zawartych w ogłoszeniach. uchylony
Dz.U. 1997 nr 138 poz. 929 929 WDU19971380929 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Dzieci. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 138 poz. 928 928 WDU19971380928 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny i Kobiet. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 138 poz. 927 927 WDU19971380927 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny. uchylony
Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 926 WDU19971370926 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 136 poz. 925 925 WDU19971360925 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Jerzego Widzyka. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 136 poz. 924 924 WDU19971360924 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Janusza Pałubickiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 136 poz. 923 923 WDU19971360923 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Jerzego Kropiwnickiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 136 poz. 922 922 WDU19971360922 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-Członka Rady Ministrów Teresy Kamińskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 136 poz. 921 921 WDU19971360921 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Wiesława Walendziaka. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 920 920 WDU19971350920 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku w przypadku niektórych chorób. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 919 919 WDU19971350919 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 października 1997 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 1998 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 918 918 WDU19971350918 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 917 917 WDU19971350917 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 916 916 WDU19971350916 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin szczególnie dotkniętych powodzią. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 915 915 WDU19971350915 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań własnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 914 914 WDU19971350914 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 913 913 WDU19971350913 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 912 912 WDU19971350912 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 911 911 WDU19971350911 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie ustanowienia Mazowieckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 910 910 WDU19971350910 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec". uchylony
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 909 909 WDU19971350909 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 908 908 WDU19971350908 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew". uchylony
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 907 907 WDU19971350907 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 906 906 WDU19971350906 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice". uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 905 905 WDU19971350905 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 904 904 WDU19971350904 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia "Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej". uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 903 903 WDU19971350903 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 902 902 WDU19971350902 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Częstochowie. uchylony
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 901 901 WDU19971340901 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 października 1997 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania ze świadczeń zdrowotnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 900 900 WDU19971340900 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 października 1997 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na niektóre drogi publiczne w 1998 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 899 899 WDU19971340899 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 898 898 WDU19971340898 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Legnickiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 897 897 WDU19971340897 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 października 1997 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez Straż Graniczną. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 896 896 WDU19971340896 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Funduszowi Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 895 895 WDU19971340895 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 894 894 WDU19971340894 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1997 r. w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia z opłat za wykonanie odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów partii politycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 893 893 WDU19971340893 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 892 892 WDU19971340892 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 891 891 WDU19971340891 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 890 890 WDU19971340890 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi. uchylony
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 889 889 WDU19971340889 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 888 888 WDU19971340888 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej do pracy na stanowiska pracy związane z obronnością kraju. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 887 887 WDU19971340887 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 886 886 WDU19971340886 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1997 r. w sprawie określenia reguł ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów oraz sposobu jego dokumentowania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 133 poz. 885 885 WDU19971330885 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884 884 WDU19971330884 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 883 WDU19971330883 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882 882 WDU19971330882 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. uchylony
Dz.U. 1997 nr 132 poz. 881 881 WDU19971320881 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 października 1997 r. w sprawie zasad i trybu ustalania kosztów pobrania, przechowywania i transportu komórek, tkanek i narządów oraz zwrotu tych kosztów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 132 poz. 880 880 WDU19971320880 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 października 1997 r. w sprawie sposobu dystrybucji komórek, tkanek i narządów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 132 poz. 879 879 WDU19971320879 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich i bezpieczeństwa życia na morzu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 132 poz. 878 878 WDU19971320878 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. uchylony
Dz.U. 1997 nr 132 poz. 877 877 WDU19971320877 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 132 poz. 876 876 WDU19971320876 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. w sprawie Kampinoskiego Parku Narodowego. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 131 poz. 875 875 WDU19971310875 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia. uchylony
Dz.U. 1997 nr 131 poz. 874 874 WDU19971310874 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Systemu Badań i Certyfikacji", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 873 873 WDU19971300873 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 października 1997 r. w sprawie dodatkowych kwalifikacji zawodowych kierownika apteki i hurtowni farmaceutycznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 872 872 WDU19971300872 Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 1997 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 871 871 WDU19971300871 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 października 1997 r. w sprawie określenia rodzajów statków stanowiących polską własność nie podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 870 870 WDU19971300870 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów. uchylony
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 869 869 WDU19971300869 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz członkom ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 868 868 WDU19971300868 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności, rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania w tych zakładach. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 867 867 WDU19971300867 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 16 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 866 866 WDU19971300866 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Radomskiej i Zamojsko-Lubaczowskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 865 865 WDU19971300865 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Tarnowskiej oraz Warszawsko-Praskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 864 864 WDU19971300864 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 października 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania przewodniczących wydziałów Polskiej Akademii Nauk. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 863 863 WDU19971300863 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych dla górnictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 862 862 WDU19971300862 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 861 861 WDU19971300861 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 860 860 WDU19971300860 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Urzędu Regulacji Energetyki. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 859 859 WDU19971300859 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 858 858 WDU19971300858 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie uposażenia członków krajowych Polskiej Akademii Nauk. uchylony
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 857 857 WDU19971300857 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów. uchylony
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 856 856 WDU19971300856 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 855 855 WDU19971300855 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania należności za korzystanie z przedsiębiorstwa, sposobu zabezpieczenia nie spłaconej części należności oraz warunków oprocentowania nie spłaconej należności. uchylony
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 854 854 WDU19971300854 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 853 853 WDU19971300853 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 852 852 WDU19971300852 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie określenia innych form zabezpieczenia, które może być złożone na pokrycie kwot wynikających z długów celnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 851 851 WDU19971300851 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów, sposobu jego dokumentowania oraz listy towarów, których pochodzenie musi być udokumentowane świadectwem pochodzenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 850 850 WDU19971300850 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 849 849 WDU19971300849 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 848 848 WDU19971300848 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 847 847 WDU19971300847 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie zmiany granic, nazw i siedzib władz niektórych gmin oraz nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwach: bielskim, olsztyńskim, piotrkowskim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, tarnowskim i włocławskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 846 846 WDU19971300846 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 129 poz. 845 845 WDU19971290845 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na produkcję, wprowadzania do obrotu i na przywożenie z zagranicy niektórych środków spożywczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 844 WDU19971290844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 129 poz. 843 843 WDU19971290843 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 129 poz. 842 842 WDU19971290842 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych norm branżowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 129 poz. 841 841 WDU19971290841 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 1997 r. w sprawie określenia sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego okrętom wojennym i wojskowym statkom powietrznym oraz wyposażeniu i sprzętowi jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 840 840 WDU19971280840 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1997 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 839 839 WDU19971280839 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 838 838 WDU19971280838 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 października 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 837 837 WDU19971280837 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 836 836 WDU19971280836 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 8 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeznaczeń częstotliwości i zakresów częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wykorzystania. uchylony
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 835 835 WDU19971280835 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 1997 r. w sprawie odraczania płatności należności celnych oraz udzielania innych ułatwień płatniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 834 834 WDU19971280834 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 833 833 WDU19971280833 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 832 832 WDU19971280832 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach opiekuńczych i wychowawczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego odpoczynku. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 831 831 WDU19971280831 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. w sprawie zakresu i sposobu wyodrębnienia składników majątku oraz etatów dla Inspekcji Celnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 830 830 WDU19971280830 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 829 829 WDU19971280829 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). uchylony
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 828 828 WDU19971270828 Oświadczenie rządowe z dnia 9 września 1997 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 827 827 WDU19971270827 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym, sporządzona w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 826 826 WDU19971270826 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1997 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o utrzymaniu mostów granicznych na granicy polsko-niemieckiej w ciągu polskich dróg krajowych i niemieckich dróg federalnych, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 1995 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 825 825 WDU19971270825 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o utrzymaniu mostów granicznych na granicy polsko-niemieckiej w ciągu polskich dróg krajowych i niemieckich dróg federalnych, sporządzona w Warszawie dnia 20 marca 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 824 824 WDU19971270824 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1997 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o połączeniu polskiej drogi krajowej 274 i niemieckiej drogi federalnej B97 oraz o budowie mostu granicznego w rejonie Gubinka i Guben, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 1995 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 823 823 WDU19971270823 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o połączeniu polskiej drogi krajowej 274 i niemieckiej drogi federalnej B97 oraz o budowie mostu granicznego w rejonie Gubinka i Guben, sporządzona w Warszawie dnia 20 marca 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 822 822 WDU19971270822 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1997 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o połączeniu autostrad oraz o budowie i przebudowie mostu granicznego w rejonie Olszyny i Forstu, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 1995 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 821 821 WDU19971270821 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o połączeniu autostrad oraz o budowie i przebudowie mostu granicznego w rejonie Olszyny i Forstu, sporządzona w Warszawie dnia 20 marca 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 820 820 WDU19971270820 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 1997 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie umów dwustronnych zawartych w latach 1922-1938, sporządzonego w Warszawie dnia 10 lutego 1997 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 819 819 WDU19971270819 Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie umów dwustronnych zawartych w latach 1922-1938, sporządzone w Warszawie dnia 10 lutego 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 818 818 WDU19971270818 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie wejścia w życie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Filipin w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Manili dnia 9 września 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 817 817 WDU19971270817 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Filipin w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Manili dnia 9 września 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 816 816 WDU19971270816 Oświadczenie rządowe z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 815 815 WDU19971270815 Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji, sporządzona w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 126 poz. 814 814 WDU19971260814 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 126 poz. 813 813 WDU19971260813 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 126 poz. 812 812 WDU19971260812 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 126 poz. 811 811 WDU19971260811 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisów osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia świadectw rekompensacyjnych. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 126 poz. 810 810 WDU19971260810 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 126 poz. 809 809 WDU19971260809 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1997 r. w sprawie wysokości oraz zasad pobierania wpisu od skargi konstytucyjnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 126 poz. 808 808 WDU19971260808 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 126 poz. 807 807 WDU19971260807 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału rezerwy środków i limitów na wynagrodzenia przeznaczonej na uzupełnienie wzrostu oraz na wyrównanie wynagrodzeń pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej za 1996 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 126 poz. 806 806 WDU19971260806 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. uchylony
Dz.U. 1997 nr 126 poz. 805 805 WDU19971260805 Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 125 poz. 804 804 WDU19971250804 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Jezuickiemu Ośrodkowi Formacji i Kultury "Xaverianum" z siedzibą w Opolu. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 125 poz. 803 803 WDU19971250803 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 1997 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 125 poz. 802 802 WDU19971250802 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 1997 r. w sprawie określenia sposobu tworzenia, ustalania ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 125 poz. 801 801 WDU19971250801 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1997 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej konwencji o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporządzonej w Rzymie dnia 26 października 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 125 poz. 800 800 WDU19971250800 Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporządzona w Rzymie dnia 26 października 1961 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 125 poz. 799 799 WDU19971250799 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1997 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzonej w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 125 poz. 798 798 WDU19971250798 Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzona w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r. uchylony
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 797 797 WDU19971240797 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu refundacji, a także sposobu przekazywania przez aptekę danych dotyczących obrotu lekami refundowanymi oraz ich zakresu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 796 796 WDU19971240796 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez pielęgniarki wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji, rodzaju i trybu uzyskiwania tych kwalifikacji oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich posiadanie. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 795 795 WDU19971240795 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 794 794 WDU19971240794 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 1997 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży gminnych (miejskich) upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 793 793 WDU19971240793 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 1997 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji partii politycznych oraz szczegółowych zasad wydawania odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów tych partii. uchylony
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 792 792 WDU19971240792 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego. uchylony
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 791 791 WDU19971240791 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 1997 r. w sprawie egzaminów na doradcę podatkowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 790 790 WDU19971240790 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 789 789 WDU19971240789 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 1997 r. w sprawie zmiany składu Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. uchylony
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 788 788 WDU19971240788 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 1997 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania dyrektora generalnego urzędu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 787 787 WDU19971240787 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 1997 r. w sprawie określenia stanowisk pracy związanych z obronnością kraju. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 786 786 WDU19971240786 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat drogowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 785 785 WDU19971240785 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu oraz warunków uprawniających do ubiegania się o przyznanie bezzwrotnej pomocy w okresie odbudowy gospodarstwa rolnego. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 784 784 WDU19971240784 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbywania niektórych ruchomości stanowiących własność Państwa lub podlegających sprzedaży przez organy administracji państwowej na podstawie przepisów szczególnych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 783 783 WDU19971240783 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami. uchylony
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 782 782 WDU19971240782 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 781 781 WDU19971230781 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. uchylony
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 780 780 WDU19971230780 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 779 779 WDU19971230779 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 778 778 WDU19971230778 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 777 777 WDU19971230777 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 776 WDU19971230776 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 775 775 WDU19971230775 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz ustawy - Prawo budżetowe. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 774 774 WDU19971230774 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. uchylony
Dz.U. 1997 nr 122 poz. 773 773 WDU19971220773 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1997 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla drogownictwa", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 122 poz. 772 772 WDU19971220772 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1997 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 122 poz. 771 771 WDU19971220771 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1997 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony Pracownik Morza", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 121 poz. 770 770 WDU19971210770 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769 769 WDU19971210769 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 768 768 WDU19971200768 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 767 767 WDU19971200767 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 766 766 WDU19971200766 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie wykonywania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej w stosunku do osób objętych tą opieką na swój wniosek. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 765 765 WDU19971200765 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. uchylony
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 764 764 WDU19971200764 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 1997 r. w sprawie określenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 763 763 WDU19971200763 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1997 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 762 762 WDU19971200762 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 września 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 761 761 WDU19971200761 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 760 760 WDU19971200760 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 1997 r. w sprawie określenia stawek opłat za wydanie pozwolenia, opłat depozytowych, manipulacyjnych dodatkowych, za sprawowanie dozoru celnego, a także określenia czynności kontroli celnej, za które pobierane są opłaty manipulacyjne, oraz określenia stawek tych opłat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 759 759 WDU19971200759 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 758 758 WDU19971200758 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1997 r. w sprawie świadczeń dla pracowników, którzy ulegli wypadkom w szczególnych okolicznościach, oraz świadczeń dla osób nie będących pracownikami. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 757 757 WDU19971200757 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 756 756 WDU19971200756 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1998. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 119 poz. 755 755 WDU19971190755 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych wymogów kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji oraz umundurowania strażników Państwowej Straży Łowieckiej, a także szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 118 poz. 754 754 WDU19971180754 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. uchylony
Dz.U. 1997 nr 117 poz. 753 753 WDU19971170753 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 117 poz. 752 752 WDU19971170752 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o prokuraturze. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 117 poz. 751 751 WDU19971170751 Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe i niektórych innych ustaw. uchylony
Dz.U. 1997 nr 116 poz. 750 750 WDU19971160750 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1997 r. w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie. uchylony
Dz.U. 1997 nr 116 poz. 749 749 WDU19971160749 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach bydgoskim, elbląskim, gdańskim, gorzowskim, legnickim, krakowskim, łódzkim, skierniewickim, toruńskim, wałbrzyskim, włocławskim i wrocławskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 116 poz. 748 748 WDU19971160748 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 116 poz. 747 747 WDU19971160747 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 116 poz. 746 746 WDU19971160746 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1997 r. w sprawie udzielenia wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w Urzędzie Ochrony Państwa. uchylony
Dz.U. 1997 nr 116 poz. 745 745 WDU19971160745 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących pozbawienia i przywrócenia uprawnień kombatanckich oraz zasad przeprowadzania weryfikacji tych uprawnień. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 116 poz. 744 744 WDU19971160744 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego rozdziału kompetencji oraz zasad współdziałania w zakresie ochrony gospodarki narodowej między Urzędem Ochrony Państwa a Wojskowymi Służbami Informacyjnymi. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 116 poz. 743 743 WDU19971160743 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1996. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 116 poz. 742 742 WDU19971160742 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1997 r. w sprawie utworzenia gminy, ustalenia granic, nazw i siedzib władz niektórych gmin oraz zmiany granic niektórych miast w województwach: białostockim, bydgoskim, ciechanowskim, elbląskim, gdańskim, jeleniogórskim, katowickim, kieleckim, konińskim, krośnieńskim, lubelskim, nowosądeckim, opolskim, pilskim, poznańskim, przemyskim, rzeszowskim, siedleckim, suwalskim, tarnobrzeskim i zamojskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 741 WDU19971150741 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 740 WDU19971140740 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 114 poz. 739 739 WDU19971140739 Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach. uchylony
Dz.U. 1997 nr 114 poz. 738 738 WDU19971140738 Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 113 poz. 737 737 WDU19971130737 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 września 1997 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów i rodzaju innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz szczegółowych zasad i trybu wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 113 poz. 736 736 WDU19971130736 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań podatkowych w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 113 poz. 735 735 WDU19971130735 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o restrukturyzacji finansowej jednostek górnictwa węgla kamiennego oraz o wprowadzeniu opłaty węglowej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 113 poz. 734 734 WDU19971130734 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustaw o regionalnych izbach obrachunkowych, o samorządzie terytorialnym oraz o finansowaniu gmin. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 113 poz. 733 733 WDU19971130733 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 113 poz. 732 732 WDU19971130732 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 113 poz. 731 731 WDU19971130731 Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 112 poz. 730 730 WDU19971120730 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 1997 r. w sprawie określenia mnożników prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego na stanowiskach w służbie cywilnej oraz do ustalenia stawek dodatku służby cywilnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 112 poz. 729 729 WDU19971120729 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 111 poz. 728 728 WDU19971110728 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 1997 r. w sprawie określenia zasad tworzenia sekcji w ramach Komisji Kwalifikacyjnej do Służby Cywilnej i uzupełniania ich składu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 111 poz. 727 727 WDU19971110727 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji, pożyczek i kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na usuwanie skutków powodzi w 1997 oraz zasad spłaty pożyczek i kredytów. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 111 poz. 726 726 WDU19971110726 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 111 poz. 725 725 WDU19971110725 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724 724 WDU19971110724 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 111 poz. 723 723 WDU19971110723 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 111 poz. 722 722 WDU19971110722 Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 1997 nr 110 poz. 721 721 WDU19971100721 Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 września 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1997 nr 110 poz. 720 720 WDU19971100720 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uchylony
Dz.U. 1997 nr 110 poz. 719 719 WDU19971100719 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie zlecone sprawowanie zarządu w spółce. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 110 poz. 718 718 WDU19971100718 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 110 poz. 717 717 WDU19971100717 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i warunków wspierania środkami z budżetu państwa na rok 1997 realizacji regionalnych programów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia instytucji lokalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 110 poz. 716 716 WDU19971100716 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych oraz dróg nie podlegających przejęciu przez gminy o statusie miasta. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 110 poz. 715 715 WDU19971100715 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 110 poz. 714 714 WDU19971100714 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej. uchylony
Dz.U.1997 nr 109 poz. 713 713 WDU19971090713 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie treści, wzorów i sposobu umieszczania napisów ostrzegających przed szkodliwością używania tytoniu oraz informacji o zawartości substancji smolistych i nikotyny, a także w sprawie dopuszczalnej zawartości substancji szkodliwych w wyrobach tytoniowych i sposobu ustalania ich zawartości. uchylony
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 712 712 WDU19971090712 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 1997 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze administracji miar i administracji probierczej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 711 711 WDU19971090711 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 710 710 WDU19971090710 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 września 1997 r. w sprawie zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia i zgody dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 709 709 WDU19971090709 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 września 1997 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 708 708 WDU19971090708 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonywanie tych czynności. uchylony
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 707 707 WDU19971090707 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 1997 r. w sprawie określenia wykazu stanowisk w służbie cywilnej i stanowisk w służbie cywilnej, które mogą być wyznaczane wyłącznie urzędnikom służby cywilnej, oraz wyjątków od tej zasady. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 706 706 WDU19971090706 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1997 r. w sprawie gatunków zwierząt chronionych wyrządzających szkody, za które odpowiada Skarb Państwa. uchylony
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 705 705 WDU19971090705 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie utworzenia gmin, przejęcia zadań i kompetencji oraz nadania statusu miasta w województwach katowickim i siedleckim. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 704 WDU19971090704 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 703 703 WDU19971090703 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie przekazania wojewodom realizacji niektórych zadań związanych z prowadzeniem publicznych szkół medycznych oraz sprawowaniem nad nimi nadzoru pedagogicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 702 702 WDU19971090702 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i finansowania inwestycji dotowanych z budżetu państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 108 poz. 701 701 WDU19971080701 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 108 poz. 700 700 WDU19971080700 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskie podmioty gospodarcze w Republice Federalnej Niemiec. uchylony
Dz.U. 1997 nr 108 poz. 699 699 WDU19971080699 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań własnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 108 poz. 698 698 WDU19971080698 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin szczególnie dotkniętych powodzią. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 108 poz. 697 697 WDU19971080697 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1997 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 108 poz. 696 696 WDU19971080696 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 695 695 WDU19971070695 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 694 694 WDU19971070694 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie utworzenia Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 693 693 WDU19971070693 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 692 692 WDU19971070692 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r., oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 691 691 WDU19971070691 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 690 690 WDU19971070690 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 689 689 WDU19971070689 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 688 688 WDU19971070688 Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym. uchylony
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 687 687 WDU19971070687 Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 686 686 WDU19971070686 Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 685 685 WDU19971070685 Ustawa z dnia 30 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 684 684 WDU19971070684 Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 683 683 WDU19971060683 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 682 682 WDU19971060682 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o własności lokali. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681 681 WDU19971060681 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 680 680 WDU19971060680 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 679 679 WDU19971060679 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 678 678 WDU19971060678 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 677 677 WDU19971060677 Ustawa z dnia 2 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego. uchylony
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 676 676 WDU19971060676 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 675 675 WDU19971060675 Ustawa z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska". uchylony
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 674 674 WDU19971060674 Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 673 673 WDU19971060673 Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 105 poz. 672 672 WDU19971050672 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 105 poz. 671 671 WDU19971050671 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1997 r. w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 105 poz. 670 670 WDU19971050670 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie podstawowych zagadnień higieny wymaganych od osób biorących udział w produkcji lub obrocie środkami spożywczymi, używkami lub substancjami dodatkowymi dozwolonymi oraz zasad uzyskiwania takich kwalifikacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 105 poz. 669 669 WDU19971050669 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 105 poz. 668 668 WDU19971050668 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 1997 r. w sprawie kryteriów, szczegółowych zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego, szczegółowych zasad powoływania składu zespołu oceniającego oraz zadań i obowiązków dyrektora w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 105 poz. 667 667 WDU19971050667 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1997 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Służbie Więziennej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 105 poz. 666 666 WDU19971050666 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zakresu działania Rady do Spraw Muzeów oraz składu, liczby i sposobu powoływania jej członków. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 105 poz. 665 665 WDU19971050665 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze. uchylony
Dz.U. 1997 nr 104 poz. 664 664 WDU19971040664 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 104 poz. 663 663 WDU19971040663 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1997 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi w sprawie zmiany Protokołu nr 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej, podpisanego w Brukseli dnia 24 czerwca 1997 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 104 poz. 662 662 WDU19971040662 Porozumienie w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi w sprawie zmiany Protokołu nr 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej, podpisane w Brukseli dnia 24 czerwca 1997 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1997 nr 104 poz. 661 661 WDU19971040661 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 103 poz. 660 660 WDU19971030660 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1997 r. w sprawie kryteriów oraz szczegółowych zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli przedmiotów zawodowych w średnich szkołach medycznych oraz zadań i obowiązków dyrektorów tych szkół w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie. uznany za uchylony
Dz.U..1997 nr 103 poz. 659 659 WDU19971030659 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1997 r. w sprawie wynagrodzenia notariusza za czynności związane z przekazywaniem zakładowych budynków mieszkalnych oraz w sprawie wysokości niektórych opłat sądowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 103 poz. 658 658 WDU19971030658 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 1997 r. w sprawie zakresu, wysokości i warunków otrzymywania należności z tytułu przeniesienia służbowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 103 poz. 657 657 WDU19971030657 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania. uchylony
Dz.U. 1997 nr 103 poz. 656 656 WDU19971030656 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zasad i sposobu ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 103 poz. 655 655 WDU19971030655 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 103 poz. 654 654 WDU19971030654 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na towary przywożone z zagranicy na potrzeby zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 103 poz. 653 653 WDU19971030653 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zwiększenia wydatków oraz wysokości niedoboru budżetu państwa na rok 1997. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 103 poz. 652 652 WDU19971030652 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 103 poz. 651 651 WDU19971030651 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 103 poz. 650 650 WDU19971030650 Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 102 poz. 649 649 WDU19971020649 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 102 poz. 648 648 WDU19971020648 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 102 poz. 647 647 WDU19971020647 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawki szacunkowej gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę. uchylony
Dz.U. 1997 nr 102 poz. 646 646 WDU19971020646 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku uzyskiwania zezwoleń Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na wywóz do określonych państw odpadów innych niż niebezpieczne. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 102 poz. 645 645 WDU19971020645 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań własnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 102 poz. 644 644 WDU19971020644 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 102 poz. 643 643 WDU19971020643 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym. uchylony
Dz.U. 1997 nr 102 poz. 642 642 WDU19971020642 Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o utworzeniu Uniwersytetu w Białymstoku. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 641 641 WDU19971010641 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. uchylony
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 640 640 WDU19971010640 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia granic pomiędzy wodami morskimi a wodami śródlądowymi dla celów rybołówstwa morskiego. uchylony
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 639 639 WDU19971010639 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty zapomóg strażakom Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 638 638 WDU19971010638 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 637 637 WDU19971010637 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie okresów zaliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie przez strażaka Państwowej Straży Pożarnej prawa do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 636 636 WDU19971010636 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu, oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat. uchylony
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 635 635 WDU19971010635 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu nieruchomości byłego Zrzeszenia Związków Zawodowych, które stanowią własność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" lub Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a także szczegółowych zasad i trybu przeniesienia praw do tych nieruchomości i rozliczeń związanych z podziałem. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 634 634 WDU19971010634 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko. uchylony
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 633 633 WDU19971010633 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 632 632 WDU19971010632 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 631 631 WDU19971010631 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 630 630 WDU19971010630 Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch". uchylony
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 629 629 WDU19971010629 Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo przewozowe. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 628 628 WDU19971010628 Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 100 poz. 627 627 WDU19971000627 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności, trybu postępowania przy orzekaniu oraz zakresu, składu i sposobu działania zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności. uchylony
Dz.U. 1997 nr 100 poz. 626 626 WDU19971000626 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1997 nr 100 poz. 625 625 WDU19971000625 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 100 poz. 624 624 WDU19971000624 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i odwoływania oraz sprawowania nadzoru nad zespołami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności, zakresu ich działania, a także zakresu ich współdziałania z organami administracji rządowej i samorządowej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 100 poz. 623 623 WDU19971000623 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 100 poz. 622 622 WDU19971000622 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 100 poz. 621 621 WDU19971000621 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie zasad współdziałania ministrów w zakresie kształcenia zawodowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 100 poz. 620 620 WDU19971000620 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 100 poz. 619 619 WDU19971000619 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia zakresu twórczych prac projektowych oraz trybu przeprowadzania konkursu na twórcze prace projektowe i prace z zakresu działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 618 618 WDU19970990618 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom szkół medycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 617 617 WDU19970990617 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie przebiegu służby kandydackiej oraz szczegółowych zasad i trybu opiniowania strażaków w służbie kandydackiej. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 616 616 WDU19970990616 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków przyznawania, obniżania i wypłaty nagród rocznych strażakom Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 615 615 WDU19970990615 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Oaza Matki Bożej Bolesnej. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 614 614 WDU19970990614 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu gospodarowania przekazanymi Policji środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw przeciwko mieniu, gospodarczych i skarbowych oraz zasad przyznawania nagród z tych środków. uchylony
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 613 613 WDU19970990613 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 1 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 612 612 WDU19970990612 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy do celów rentowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 611 611 WDU19970990611 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 8 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 610 610 WDU19970990610 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 609 609 WDU19970990609 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 608 608 WDU19970990608 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie Babiogórskiego Parku Narodowego. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 607 607 WDU19970990607 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 606 606 WDU19970990606 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji. uchylony
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 605 605 WDU19970990605 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1997 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 604 604 WDU19970980604 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 603 603 WDU19970980603 Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 602 WDU19970980602 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 97 poz. 601 601 WDU19970970601 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia wielkości progowych i ceny progu dla towarów celnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 97 poz. 600 600 WDU19970970600 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe. uchylony
Dz.U. 1997 nr 97 poz. 599 599 WDU19970970599 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 września 1997 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 97 poz. 598 598 WDU19970970598 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 września 1997 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 97 poz. 597 597 WDU19970970597 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze. uchylony
Dz.U. 1997 nr 97 poz. 596 596 WDU19970970596 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin szczególnie dotkniętych powodzią. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 97 poz. 595 595 WDU19970970595 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu gmin, na obszarze których stosuje się szczególne zasady odbudowy i remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi albo huraganu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 97 poz. 594 594 WDU19970970594 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powódź oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań własnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 96 poz. 593 593 WDU19970960593 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 96 poz. 592 592 WDU19970960592 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach. uchylony
Dz.U. 1997 nr 96 poz. 591 591 WDU19970960591 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym. uchylony
Dz.U. 1997 nr 96 poz. 590 590 WDU19970960590 Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 96 poz. 589 589 WDU19970960589 Ustawa z dnia 21 maja 1997 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o związkach zawodowych. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 588 588 WDU19970950588 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 1997 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku zameldowania się na pobyt czasowy na terenach dotkniętych powodzią. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 587 587 WDU19970950587 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 4 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu nabywania przez uprawnionych pracowników akcji Skarbu Państwa w spółkach, których akcje wniesione zostały do Spółek Cukrowych. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 586 586 WDU19970950586 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia ewidencji mienia, jej udostępniania i wydawania z niej wyciągów przez Agencję Mienia Wojskowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 585 585 WDU19970950585 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie wykazu gruntów, które stały się przedmiotem użytkowania wieczystego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, oraz budynków i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach, które stały się własnością Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, będących następnie przedmiotem podziału na podstawie art. 45 ustawy o związkach zawodowych. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 584 584 WDU19970950584 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentu celnego na towary przywożone z zagranicy na potrzeby realizacji programu zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 583 583 WDU19970950583 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania. uchylony
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 582 582 WDU19970950582 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 581 581 WDU19970950581 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 580 580 WDU19970950580 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 579 579 WDU19970950579 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na towary przywożone z zagranicy na potrzeby zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 578 578 WDU19970950578 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, zasad finansowania zbycia akcji oraz formy zapłaty za te akcje. uchylony
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 577 577 WDU19970950577 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie określenia wzoru powszechnego świadectwa udziałowego, sposobu sporządzania spisów osób uprawnionych do odbioru powszechnych świadectw udziałowych, trybu i terminów rozpoczęcia i zakończenia ich wydawania oraz sposobu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 94 poz. 576 576 WDU19970940576 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 94 poz. 575 575 WDU19970940575 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 94 poz. 574 574 WDU19970940574 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1997 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 94 poz. 573 573 WDU19970940573 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym oraz wykazu tych zadań. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 93 poz. 572 572 WDU19970930572 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 93 poz. 571 571 WDU19970930571 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przeprowadzania wywiadu rodzinnego (środowiskowego) oraz wzoru kwestionariusza. uchylony
Dz.U. 1997 nr 93 poz. 570 570 WDU19970930570 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 lipca 1997 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego (rodzinnego), wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym, rodzaju dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej, a także wzoru legitymacji pracownika socjalnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 93 poz. 569 569 WDU19970930569 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz o zmianie innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 92 poz. 568 568 WDU19970920568 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1997 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 91 poz. 567 567 WDU19970910567 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów. uchylony
Dz.U. 1997 nr 91 poz. 566 566 WDU19970910566 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 91 poz. 565 565 WDU19970910565 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wysokości odpisu na ten fundusz. uchylony
Dz.U. 1997 nr 91 poz. 564 564 WDU19970910564 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania stopni strażakom w służbie kandydackiej. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 91 poz. 563 563 WDU19970910563 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania Prezesa Agencji Mienia Wojskowego i członków Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 91 poz. 562 562 WDU19970910562 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 91 poz. 561 561 WDU19970910561 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Jezioranach. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 91 poz. 560 560 WDU19970910560 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 91 poz. 559 559 WDU19970910559 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 91 poz. 558 558 WDU19970910558 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. uchylony
Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557 557 WDU19970900557 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 89 poz. 556 556 WDU19970890556 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 555 WDU19970890555 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 88 poz. 554 554 WDU19970880554 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 553 WDU19970880553 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 87 poz. 552 552 WDU19970870552 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy organów państwowego nadzoru budowlanego upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. uchylony
Dz.U. 1997 nr 87 poz. 551 551 WDU19970870551 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 87 poz. 550 550 WDU19970870550 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Andrzeja Piłata. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 87 poz. 549 549 WDU19970870549 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego. uchylony
Dz.U. 1997 nr 87 poz. 548 548 WDU19970870548 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu gmin, na obszarze których stosuje się szczególne zasady odbudowy i remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi albo huraganu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 87 poz. 547 547 WDU19970870547 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań własnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 87 poz. 546 546 WDU19970870546 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Usuwania Skutków Powodzi. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 86 poz. 545 545 WDU19970860545 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 1997 r. w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 85 poz. 544 544 WDU19970850544 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 lipca 1997 r. w sprawie szczególnych warunków sanitarnych przy produkcji i w obrocie naturalnych wód mineralnych, mineralnych wód mieszanych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 85 poz. 543 543 WDU19970850543 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 lipca 1997 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać pod względem technicznym i sanitarnym urządzenia i pomieszczenia, w których można wykonywać indywidualną praktykę pielęgniarki i położnej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 85 poz. 542 542 WDU19970850542 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 85 poz. 541 541 WDU19970850541 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w 1997 r. osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych, zasiłków socjalnych i jednorazowych wypłat dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 85 poz. 540 540 WDU19970850540 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie sposobu obliczania i przekazywania dotacji z budżetu państwa dla gmin z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym oraz leśnym. uchylony
Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539 539 WDU19970850539 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 85 poz. 538 538 WDU19970850538 Ustawa z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe. uchylony
Dz.U. 1997 nr 84 poz. 537 537 WDU19970840537 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie określenia wzorów umundurowania, oznak służby, dystynkcji, znaków identyfikacyjnych i wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz zasad i sposobów noszenia umundurowania i orderów, odznaczeń, medali, odznak oraz znaków indentyfikacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 83 poz. 536 536 WDU19970830536 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 83 poz. 535 535 WDU19970830535 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 83 poz. 534 534 WDU19970830534 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 1997 r. w sprawie niektórych dokumentów stosowanych w postępowaniu dotyczącym kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi oraz sposobu ich ewidencjonowania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 83 poz. 533 533 WDU19970830533 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o autostradach płatnych na drogę ekspresową S-14. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 83 poz. 532 532 WDU19970830532 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wielkości progowej i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 83 poz. 531 531 WDU19970830531 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1997 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w zakresie systemu rozliczeń wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 530 530 WDU19970820530 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 529 529 WDU19970820529 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rejonów administracyjnych (gmin) nie uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w których mogą być refundowane rzeczowe koszty organizacji robót publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 528 528 WDU19970820528 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań własnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 527 527 WDU19970820527 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie określenia wykazu gmin, na obszarze których stosuje się szczególne zasady odbudowy i remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi albo huraganu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 526 526 WDU19970820526 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 525 525 WDU19970820525 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie warunków i zakresu zwolnień od opłat paszportowych osób dotkniętych skutkami powodzi. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 524 524 WDU19970820524 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie przyznania żołnierzom jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji niektórych uprawnień funkcjonariuszy Policji. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 523 523 WDU19970820523 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu fachowego nadzoru i pomocy udzielanej tym strażom. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 522 522 WDU19970820522 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji, pożyczek i kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na usuwanie skutków powodzi w 1997 r. oraz zasad spłaty pożyczek i kredytów. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 521 521 WDU19970820521 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie zasad i trybu udzielania odszkodowań za straty spowodowane skierowaniem wód zalewowych w inny obszar w związku z zagrożeniem powodzią. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 520 520 WDU19970820520 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na towary przywożone z zagranicy na potrzeby zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 519 519 WDU19970820519 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze. uchylony
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 518 518 WDU19970820518 Ustawa z dnia 9 maja 1997 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 81 poz. 517 517 WDU19970810517 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie wzorów wniosku pracodawcy o przekazanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i wykazu pracowników, których wynagrodzenie podlega zaspokojeniu z tego Funduszu, a także trybu ich składania i rozpatrywania, sposobu przekazywania pracodawcom środków Funduszu na wypłatę tych wynagrodzeń oraz szczegółowych zasad ich zwrotu. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 81 poz. 516 516 WDU19970810516 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 81 poz. 515 515 WDU19970810515 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczególnych zasad udzielania zamówień publicznych ze względu na ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę tajemnicy państwowej, stan klęski żywiołowej lub inny ważny interes państwa. uchylony
Dz.U. 1997 nr 81 poz. 514 514 WDU19970810514 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1997 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 81 poz. 513 513 WDU19970810513 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1997 r. w sprawie określenia terminów składania wniosków, zasad podziału i trybu przekazywania dotacji budżetowej na restrukturyzację zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 81 poz. 512 512 WDU19970810512 Ustawa z dnia 18 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o stanie wyjątkowym. uchylony
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 511 511 WDU19970800511 Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 510 510 WDU19970800510 Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1997. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 509 509 WDU19970800509 Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego. uchylony
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 508 508 WDU19970800508 Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 507 507 WDU19970800507 Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 506 506 WDU19970800506 Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 80. poz. 505 505 WDU19970800505 Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 504 504 WDU19970800504 Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 503 503 WDU19970800503 Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 502 502 WDU19970800502 Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 501 501 WDU19970800501 Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego. uchylony
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 500 500 WDU19970800500 Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 499 499 WDU19970800499 Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o Policji. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 498 498 WDU19970800498 Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo celne. uchylony
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 497 497 WDU19970800497 Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 496 496 WDU19970800496 Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy. uchylony
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 495 495 WDU19970800495 Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 494 494 WDU19970800494 Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o szczególnych zasadach postępowania administracyjnego i sądowego w związku z usuwaniem skutków powodzi z lipca 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 493 493 WDU19970800493 Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o szczególnych zasadach gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości na terenach objętych powodzią z lipca 1997 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 492 492 WDU19970800492 Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o szczególnych zasadach remontów i odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 491 491 WDU19970800491 Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 79 poz. 490 490 WDU19970790490 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie ważności referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 79 poz. 489 489 WDU19970790489 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 79 poz. 488 488 WDU19970790488 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru przedsiębiorstw państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 79 poz. 487 487 WDU19970790487 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 79 poz. 486 486 WDU19970790486 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Telekomunikacji na Wsi. uchylony
Dz.U. 1997 nr 79 poz. 485 485 WDU19970790485 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy karnej skarbowej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 79 poz. 484 484 WDU19970790484 Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 483 WDU19970780483 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 77 poz. 482 482 WDU19970770482 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie wynagradzania pracowników komunalnych zakładów budżetowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 76 poz. 481 481 WDU19970760481 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 lipca 1997 r. o sprostowaniu błędu w oświadczeniu rządowym z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do załączników I, II i III Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, sporządzonej w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 grudnia 1972 r., oraz ogłoszenia uaktualnionych jednolitych tekstów tych załączników. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 76 poz. 480 480 WDU19970760480 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 76 poz. 479 479 WDU19970760479 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 76 poz. 478 478 WDU19970760478 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1997 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych w dniu 18 lipca 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 76 poz. 477 477 WDU19970760477 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Usuwania Skutków Powodzi. uchylony
Dz.U. 1997 nr 75 poz. 476 476 WDU19970750476 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 lipca 1997 r. o skorygowanych wynikach głosowania i wyniku referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 75 poz. 475 475 WDU19970750475 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 1997 r. w sprawie unieważnienia głosowania w referendum konstytucyjnym przeprowadzonym w dniu 25 maja 1997 r. w obwodach: nr 1 w Lubojnie, nr 1 w Pleśnej i nr 3 w Kutnie. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 75 poz. 474 474 WDU19970750474 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie składu oraz szczegółowych zasad działania i trybu powoływania wojewódzkiego zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 75 poz. 473 473 WDU19970750473 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek oświatowo-wychowawczych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 75 poz. 472 472 WDU19970750472 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1997 r. w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 75 poz. 471 471 WDU19970750471 Ustawa z dnia 22 maja 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 75 poz. 470 470 WDU19970750470 Ustawa z dnia 9 maja 1997 r. o zmianie ustawy o udzielaniu dotacji z budżetu państwa na przygotowanie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 75 poz. 469 469 WDU19970750469 Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk. uchylony
Dz.U. 1997 nr 75 poz. 468 468 WDU19970750468 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. uchylony
Dz.U. 1997 nr 75 poz. 467 467 WDU19970750467 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 74 poz. 466 466 WDU19970740466 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 1997 r. w sprawie umundurowania policjantów. uchylony
Dz.U. 1997 nr 73 poz. 465 465 WDU19970730465 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej oraz szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 73 poz. 464 464 WDU19970730464 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 73 poz. 463 463 WDU19970730463 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie zasad ustalania opłat za udostępnianie linii kolejowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 73 poz. 462 462 WDU19970730462 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia ludzkiego na morzu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 73 poz. 461 461 WDU19970730461 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej, amunicji oraz ręcznych miotaczy gazu w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 73 poz. 460 460 WDU19970730460 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca 1997 r. w sprawie współdziałania Państwowej Straży Łowieckiej z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 73 poz. 459 459 WDU19970730459 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 czerwca 1997 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół artystycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 73 poz. 458 458 WDU19970730458 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 73 poz. 457 457 WDU19970730457 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 73 poz. 456 456 WDU19970730456 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 72 poz. 455 455 WDU19970720455 Oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 147 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm na statkach handlowych, przyjętej w Genewie dnia 29 października 1976 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 72 poz. 454 454 WDU19970720454 Konwencja nr 147 dotycząca minimalnych norm na statkach handlowych, przyjęta w Genewie dnia 29 października 1976 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1997 nr 72 poz. 453 453 WDU19970720453 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 129 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji pracy w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1969 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 72 poz. 452 452 WDU19970720452 Konwencja nr 129 dotycząca inspekcji pracy w rolnictwie, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1969 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 72 poz. 451 451 WDU19970720451 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1997 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, przyjętej w Genewie dnia 11 lipca 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 72 poz. 450 450 WDU19970720450 Konwencja nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu, przyjęta w Genewie dnia 11 lipca 1947 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 71 poz. 449 449 WDU19970710449 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 70 poz. 448 448 WDU19970700448 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 70 poz. 447 447 WDU19970700447 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Archidiecezji Białostockiej oraz Akcjom Katolickim Diecezji Kieleckiej i Toruńskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 70 poz. 446 446 WDU19970700446 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk. uchylony
Dz.U. 1997 nr 70 poz. 445 445 WDU19970700445 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 czerwca 1997 r. w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przywozu z zagranicy paliw mineralnych, olejów mineralnych i produktów ich destylacji, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 70 poz. 444 444 WDU19970700444 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie określenia trybu wyznaczania zakładów pracy, w których jest wykonywana praca, o której mowa w art. 85 par. 1 Kodeksu karnego, szczegółowych obowiązków tych zakładów i instytucji użyteczności publicznej w zakresie wykonywania tej pracy oraz szczegółowych zasad gospodarowania środkami uzyskanymi z jej wykonywania, jak również szczegółowych zasad wynagradzania wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za organizację pracy skazanych i jej przebieg, a także określenia ulg podatkowych dla tych zakładów i instytucji. uchylony
Dz.U. 1997 nr 70 poz. 443 443 WDU19970700443 Ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne. uchylony
Dz.U. 1997 nr 69 poz. 442 442 WDU19970690442 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 69 poz. 441 441 WDU19970690441 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 69 poz. 440 440 WDU19970690440 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Kredytów i Gwarancji Ubezpieczeniowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 68 poz. 439 439 WDU19970680439 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 1997 r. o utracie mocy obowiązującej ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych w zakresie, w jakim w art. 47 pkt 3 i art. 67 pkt 2 uchyla się art. 691 Kodeksu cywilnego oraz art. 9 ust. 2 i 3 Prawa lokalowego. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 68 poz. 438 438 WDU19970680438 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 68 poz. 437 437 WDU19970680437 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie wykazu nieruchomości byłego Zrzeszenia Związków Zawodowych, które stanowią własność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" lub Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a także szczegółowych zasad i trybu przeniesienia praw do tych nieruchomości i rozliczeń związanych z podziałem. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 68 poz. 436 436 WDU19970680436 Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 68 poz. 435 435 WDU19970680435 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1997 nr 67 poz. 434 434 WDU19970670434 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 67 poz. 433 433 WDU19970670433 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 67 poz. 432 432 WDU19970670432 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 67 poz. 431 431 WDU19970670431 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1997 nr 67 poz. 430 430 WDU19970670430 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 67 poz. 429 429 WDU19970670429 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia w Rybniku Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 67 poz. 428 428 WDU19970670428 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół artystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 67 poz. 427 427 WDU19970670427 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie zadań i obowiązków dyrektora szkoły i placówki artystycznej w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 67 poz. 426 426 WDU19970670426 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie kryteriów oraz szczegółowych zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz szczegółowych zasad powoływania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny składu zespołu oceniającego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 67 poz. 425 425 WDU19970670425 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 67 poz. 424 424 WDU19970670424 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki. uchylony
Dz.U. 1997 nr 67 poz. 423 423 WDU19970670423 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 67 poz. 422 422 WDU19970670422 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 66 poz. 421 421 WDU19970660421 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Rumunii. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 66 poz. 420 420 WDU19970660420 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby straży pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 66 poz. 419 419 WDU19970660419 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 65 poz. 418 418 WDU19970650418 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 65 poz. 417 417 WDU19970650417 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów na potrzeby lotnictwa cywilnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 65 poz. 416 416 WDU19970650416 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 65 poz. 415 415 WDU19970650415 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 64 poz. 414 414 WDU19970640414 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach. uchylony
Dz.U. 1997 nr 64 poz. 413 413 WDU19970640413 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania kredytów oraz pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących projektowania mieszkań finansowanych przy udziale tych środków. uchylony
Dz.U. 1997 nr 64 poz. 412 412 WDU19970640412 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie zadań, szczegółowych zasad i trybu funkcjonowania Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przy Radzie Ministrów, zasad udziału w posiedzeniach Kolegium przedstawicieli służb specjalnych i innych właściwych organów, a także zakresu czynności Sekretarza Kolegium. uchylony
Dz.U. 1997 nr 64 poz. 411 411 WDU19970640411 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wzorów zdobniczych. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 64 poz. 410 410 WDU19970640410 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 64 poz. 409 409 WDU19970640409 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 64 poz. 408 408 WDU19970640408 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 64 poz. 407 407 WDU19970640407 Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie ustawy - Prawo celne. uchylony
Dz.U. 1997 nr 64 poz. 406 406 WDU19970640406 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym. uchylony
Dz.U, 1997 nr 64 poz. 405 405 WDU19970640405 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 63 poz. 404 404 WDU19970630404 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 1997 r. o utracie mocy obowiązującej § 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie określenia wzorów dokumentów i rodzaju innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz szczegółowych zasad i trybu wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 63 poz. 403 403 WDU19970630403 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 1997 r. o utracie mocy obowiązującej art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 63 poz. 402 402 WDU19970630402 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad okresowego opiniowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz trybu wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 63 poz. 401 401 WDU19970630401 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 63 poz. 400 400 WDU19970630400 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 63 poz. 399 399 WDU19970630399 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 kwietnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia. uchylony
Dz.U. 1997 nr 63 poz. 398 398 WDU19970630398 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, realizowanych przez wyspecjalizowane organy wojskowe, a także szczegółowych zasad i warunków korzystania z pomocy w tym zakresie przez żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 63 poz. 397 397 WDU19970630397 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie zakończenia likwidacji ministerstw i urzędów znoszonych w ramach reformy centrum administracyjno-gospodarczego Rządu. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 63 poz. 396 396 WDU19970630396 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 63 poz. 395 395 WDU19970630395 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie zasad i trybu opiniowania projektów urządzeń sportowych i sprzętu sportowego pod względem ich zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny użytkowania oraz korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 63 poz. 394 394 WDU19970630394 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1997 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Skopje dnia 28 listopada 1996 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 63 poz. 393 393 WDU19970630393 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Skopje dnia 28 listopada 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 62 poz. 392 392 WDU19970620392 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1997 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 62 poz. 391 391 WDU19970620391 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie zasad, wysokości i trybu przyznawania dodatku skarbowego niektórym pracownikom jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 61 poz. 390 390 WDU19970610390 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 maja 1997 r. w sprawie poziomu obowiązujących świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 61 poz. 389 389 WDU19970610389 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 1997 nr 61 poz. 388 388 WDU19970610388 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia technologiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 61 poz. 387 387 WDU19970610387 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na części do montażu urządzeń telekomunikacyjnych, przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 61 poz. 386 386 WDU19970610386 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia technologiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 61 poz. 385 385 WDU19970610385 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów dla przemysłu elektronicznego. uchylony
Dz.U. 1997 nr 61 poz. 384 384 WDU19970610384 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 61 poz. 383 383 WDU19970610383 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji metanu z pokładów węgla kamiennego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 61 poz. 382 382 WDU19970610382 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 61 poz. 381 381 WDU19970610381 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1997 nr 61 poz. 380 380 WDU19970610380 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre wyroby przemysłu elektronicznego oraz niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu komputerowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 61 poz. 379 379 WDU19970610379 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby przemysłu elektronicznego oraz niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu komputerowego. uznany za uchylony
DZ.U. 1997 nr 61 poz. 378 378 WDU19970610378 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Urzędu Miar oraz zasad tworzenia i zakresu działania okręgowych i obwodowych urzędów miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 61 poz. 377 377 WDU19970610377 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 61 poz. 376 376 WDU19970610376 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przysługujących niektórym grupom ubezpieczonych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 60 poz. 375 375 WDU19970600375 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 60 poz. 374 374 WDU19970600374 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Drohiczyńskiej, Kaliskiej, Legnickiej, Pelplińskiej i Sosnowieckiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 60 poz. 373 373 WDU19970600373 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Częstochowskiej, Gdańskiej, Lubelskiej, Poznańskiej i Warszawskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 60 poz. 372 372 WDU19970600372 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. uchylony
Dz.U. 1997 nr 60 poz. 371 371 WDU19970600371 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie warunków, jakie powinien spełniać statut spółki zawiązanej przez Skarb Państwa z pracownikami prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego, rolnikami lub rybakami. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 60 poz. 370 370 WDU19970600370 Ustawa z dnia 22 maja 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 60 poz. 369 369 WDU19970600369 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 59 poz. 368 368 WDU19970590368 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 1997 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 59 poz. 367 367 WDU19970590367 Oświadczenie rządowe z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 59 poz. 366 366 WDU19970590366 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej w Ottawie dnia 12 września 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 59 poz. 365 365 WDU19970590365 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzona w Ottawie dnia 12 września 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 59 poz. 364 364 WDU19970590364 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 1997 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r., sporządzonej w Jaworzynie Tatrzańskiej dnia 23 sierpnia 1996 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 59 poz. 363 363 WDU19970590363 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r., sporządzona w Jaworzynie Tatrzańskiej dnia 23 sierpnia 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 58 poz. 362 362 WDU19970580362 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1997 r. w sprawie rodzajów i organizacji schronisk dla nieletnich oraz zasad pobytu w nich nieletnich. uchylony
Dz.U. 1997 nr 58 poz. 361 361 WDU19970580361 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1997 r. w sprawie rodzajów i organizacji zakładów poprawczych oraz zasad pobytu w nich nieletnich. uchylony
Dz.U. 1997 nr 57 poz. 360 360 WDU19970570360 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym oraz trybu ich wnoszenia. uchylony
Dz.U. 1997 nr 57 poz. 359 359 WDU19970570359 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 57 poz. 358 358 WDU19970570358 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 56 poz. 357 357 WDU19970560357 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1997 nr 55 poz. 356 356 WDU19970550356 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie porządku przy połowach i sposobu oznakowania sprzętu rybackiego. uchylony
Dz.U. 1997 nr 55 poz. 355 355 WDU19970550355 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Bielsko - Żywieckiej, Elbląskiej, Gliwickiej, Rzeszowskiej, Sandomierskiej, Siedleckiej, Włocławskiej i Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 55 poz. 354 354 WDU19970550354 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej dnia 9 maja 1997 r. w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 54 poz. 353 353 WDU19970540353 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 1997 r. o wynikach głosowania i wyniku referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 54 poz. 352 352 WDU19970540352 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Dzieci Maryi z siedzibą w Krakowie. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 54 poz. 351 351 WDU19970540351 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 54 poz. 350 350 WDU19970540350 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określania zasad opracowywania kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, ich opracowywania i wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 54 poz. 349 349 WDU19970540349 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 348 WDU19970540348 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 53 poz. 347 347 WDU19970530347 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 1997 r. o utracie mocy obowiązującej art. 1 pkt 13 w związku z art. 5 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o finansowaniu gmin. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 53 poz. 346 346 WDU19970530346 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 maja 1997 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 1 dekretu z dnia 30 listopada 1945 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 53 poz. 345 345 WDU19970530345 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 53 poz. 344 344 WDU19970530344 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 maja 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i zatwierdzania wieloletnich łowieckich planów hodowlanych i rocznych planów łowieckich. uchylony
Dz.U. 1997 nr 53 poz. 343 343 WDU19970530343 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych dla górnictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 53 poz. 342 342 WDU19970530342 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia wzorów upoważnień do przeprowadzania kontroli przestrzegania warunków obrotu towarami i technologiami objętymi szczególną kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 53 poz. 341 341 WDU19970530341 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 53 poz. 340 340 WDU19970530340 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów Karty Nauczyciela na pracowników Ochotniczych Hufców Pracy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 53 poz. 339 339 WDU19970530339 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1997 r. w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Centrum Gospodarczego Rządu. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 53 poz. 338 338 WDU19970530338 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1997 nr 53 poz. 337 337 WDU19970530337 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1997 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zanieczyszczeń na morzu. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 52 poz. 336 336 WDU19970520336 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1997 r. w sprawie medycznych centrów kształcenia ustawicznego dorosłych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 52 poz. 335 335 WDU19970520335 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach stołecznym warszawskim, jeleniogórskim, płockim, radomskim i szczecińskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 52 poz. 334 334 WDU19970520334 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach bydgoskim, elbląskim, gdańskim, gorzowskim, legnickim, krakowskim, łódzkim, skierniewickim, toruńskim, wałbrzyskim, włocławskim i wrocławskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 52 poz. 333 333 WDU19970520333 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
Dz.U. 1997 nr 52 poz. 332 332 WDU19970520332 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 maja 1997 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych kształcących pracowników służb socjalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 52 poz. 331 331 WDU19970520331 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 52 poz. 330 330 WDU19970520330 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 51 poz. 329 329 WDU19970510329 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach częstochowskim i krakowskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 51 poz. 328 328 WDU19970510328 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie spisów osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia świadectw rekompensacyjnych. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 51 poz. 327 327 WDU19970510327 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 1997 nr 51 poz. 326 326 WDU19970510326 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów. uchylony
Dz.U. 1997 nr 50 poz. 325 325 WDU19970500325 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 maja 1997 r. o utracie mocy obowiązującej art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o zmianie ustawy o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 50 poz. 324 324 WDU19970500324 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 5, art. 91 ust. 3, art. 79 ust. 3 i art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 77 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 50 poz. 323 323 WDU19970500323 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 50 poz. 322 322 WDU19970500322 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. uchylony
Dz.U. 1997 nr 50 poz. 321 321 WDU19970500321 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1997 r. w sprawie trybu składania wniosków i szczegółowych zasad przyznawania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 1997 na dofinansowanie zadań wynikających z "Programu rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej". uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 50 poz. 320 320 WDU19970500320 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1997 r. w sprawie trybu składania wniosków i szczegółowych zasad przyznawania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na 1997 r. na dofinansowanie zadań wynikających ze Strategicznego Programu Rządowego "Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej". uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 50 poz. 319 319 WDU19970500319 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Kultury Fizycznej i Turystyki. uchylony
Dz.U. 1997 nr 49 poz. 318 318 WDU19970490318 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1997 nr 48 poz. 317 317 WDU19970480317 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 48 poz. 316 316 WDU19970480316 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 maja 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji olejów roślinnych. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 48 poz. 315 315 WDU19970480315 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla polskiej geologii", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 47 poz. 314 314 WDU19970470314 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów. uchylony
Dz.U. 1997 nr 47 poz. 313 313 WDU19970470313 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 47 poz. 312 312 WDU19970470312 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 maja 1997 r. w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na inspektorów standaryzacji Centralnego Inspektoratu Standaryzacji, powoływania i składu komisji kwalifikacyjnej oraz wysokości wynagrodzenia jej członków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 47 poz. 311 311 WDU19970470311 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 maja 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu nabywania akcji przez uprawnionych plantatorów buraka cukrowego. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 47 poz. 310 310 WDU19970470310 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 47 poz. 309 309 WDU19970470309 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia systemów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 47 poz. 308 308 WDU19970470308 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 47 poz. 307 307 WDU19970470307 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 47 poz. 306 306 WDU19970470306 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gmin wchodzących w skład województw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
DZ.U. 1997 nr 47 poz. 305 305 WDU19970470305 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby straży pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 47 poz. 304 304 WDU19970470304 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia przedsiębiorstwa państwowego oraz państwowych osób prawnych nie będących spółkami, które mogą przekazywać gminom lub innym osobom prawnym zakładowe budynki mieszkalne. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 47 poz. 303 303 WDU19970470303 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych oraz wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym. uchylony
Dz.U. 1997 nr 47 poz. 302 302 WDU19970470302 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Dzieci. uchylony
Dz.U. 1997 nr 47 poz. 301 301 WDU19970470301 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 47 poz. 300 300 WDU19970470300 Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do załączników I, II i III do Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, sporządzonej w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 grudnia 1972 r., oraz ogłoszenia uaktualnionych jednolitych tekstów tych załączników. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 47 poz. 299 299 WDU19970470299 Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne. uchylony
Dz.U. 1997 nr 47 poz. 298 298 WDU19970470298 Ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji. uchylony
Dz.U. 1997 nr 47 poz. 297 297 WDU19970470297 Ustawa z dnia 6 marca 1997 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 46 poz. 296 296 WDU19970460296 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 1997 r. o utracie mocy obowiązującej obwieszczenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie odnoszącym się do ustalenia treści art. 56 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. uchylony
Dz.U. 1997 nr 46 poz. 295 295 WDU19970460295 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 46 poz. 294 294 WDU19970460294 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 maja 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie płockim. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 46 poz. 293 293 WDU19970460293 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania. uchylony
Dz.U. 1997 nr 46 poz. 292 292 WDU19970460292 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 1997 r. w sprawie trybu wydawania oraz rozpowszechniania Biuletynu Służby Cywilnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 46 poz. 291 291 WDU19970460291 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 1997 r. w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 46 poz. 290 290 WDU19970460290 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 46 poz. 289 289 WDU19970460289 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 46 poz. 288 288 WDU19970460288 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 45 poz. 287 287 WDU19970450287 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 45 poz. 286 286 WDU19970450286 Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 45 poz. 285 285 WDU19970450285 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 1996 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Protokołu o zmianie Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów z 1974 r., sporządzonego w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 45 poz. 284 284 WDU19970450284 Protokół sporządzony w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. o zmianie Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 45 poz. 283 283 WDU19970450283 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 45 poz. 282 282 WDU19970450282 Konwencja o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 44 poz. 281 281 WDU19970440281 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1997 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 44 poz. 280 280 WDU19970440280 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie sposobu wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności umożliwiających im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa oraz szczegółowego trybu nabywania przez nich akcji. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 44 poz. 279 279 WDU19970440279 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 kwietnia 1997 r. w sprawie zakazu przywozu zwierząt, mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego z Królestwa Holandii. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 44 poz. 278 278 WDU19970440278 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, zwalniania z tych opłat, trybu i sposobu ich pobierania oraz ustalania kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 44 poz. 277 277 WDU19970440277 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 kwietnia 1997 r. w sprawie domów pomocy społecznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 44 poz. 276 276 WDU19970440276 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1997 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 44 poz. 275 275 WDU19970440275 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 44 poz. 274 274 WDU19970440274 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 43 poz. 273 273 WDU19970430273 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych pozostałości w środkach spożywczych środków chemicznych stosowanych przy uprawie, ochronie, przechowywaniu i transporcie roślin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 43 poz. 272 272 WDU19970430272 Ustawa z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 43 poz. 271 271 WDU19970430271 Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 43 poz. 270 270 WDU19970430270 Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 42 poz. 269 269 WDU19970420269 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 42 poz. 268 268 WDU19970420268 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów oraz warunków i trybu wydawania świadectw uprawniających do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz wysokości opłat za te świadectwa. uchylony
Dz.U. 1997 nr 42 poz. 267 267 WDU19970420267 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1997 r. w sprawie wynagrodzeń członków komisji służby cywilnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 42 poz. 266 266 WDU19970420266 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1997 r. w sprawie liczby członków komisji służby cywilnej i kadencji tych komisji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 42 poz. 265 265 WDU19970420265 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 42 poz. 264 264 WDU19970420264 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). uchylony
Dz.U. 1997 nr 42 poz. 263 263 WDU19970420263 Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji bezpieczeństwa jądrowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 20 września 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 42 poz. 262 262 WDU19970420262 Konwencja bezpieczeństwa jądrowego, sporządzona w Wiedniu dnia 20 września 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 41 poz. 261 261 WDU19970410261 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 53 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 41 poz. 260 260 WDU19970410260 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa. uchylony
Dz.U. 1997 nr 41 poz. 259 259 WDU19970410259 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 41 poz. 258 258 WDU19970410258 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 41 poz. 257 257 WDU19970410257 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 41 poz. 256 256 WDU19970410256 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego. uchylony
Dz.U. 1997 nr 41 poz. 255 255 WDU19970410255 Ustawa z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 41 poz. 254 254 WDU19970410254 Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 41 poz. 253 253 WDU19970410253 Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 41 poz. 252 252 WDU19970410252 Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 41 poz. 251 251 WDU19970410251 Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 40 poz. 250 250 WDU19970400250 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 kwietnia 1997 r. w sprawie wykazu leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 40 poz. 249 249 WDU19970400249 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 40 poz. 248 248 WDU19970400248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1997 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego obejmujących obszary Republiki Bośni i Hercegowiny będące pod kontrolą sił zbrojnych Serbów Bośniackich. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 39 poz. 247 247 WDU19970390247 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 1997 r. w sprawie gospodarowania żywymi zasobami morza i ich ochrony. uchylony
Dz.U. 1997 nr 39 poz. 246 246 WDU19970390246 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 39 poz. 245 245 WDU19970390245 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia. uchylony
Dz.U. 1997 nr 39 poz. 244 244 WDU19970390244 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 39 poz. 243 243 WDU19970390243 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. uchylony
Dz.U. 1997 nr 39 poz. 242 242 WDU19970390242 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 39 poz. 241 241 WDU19970390241 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie transportu i gospodarki morskiej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 39 poz. 240 240 WDU19970390240 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 39 poz. 239 239 WDU19970390239 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 39 poz. 238 238 WDU19970390238 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 39 poz. 237 237 WDU19970390237 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1997 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federacyjnej Republiki Jugosławii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Belgradzie dnia 3 września 1996 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 39 poz. 236 236 WDU19970390236 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federacyjnej Republiki Jugosławii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Belgradzie w dniu 3 września 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 39 poz. 235 235 WDU19970390235 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1997 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o uznawaniu orzeczeń w sprawach o rozwód, sporządzonej w Brukseli dnia 17 grudnia 1986 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 39 poz. 234 234 WDU19970390234 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o uznawaniu orzeczeń w sprawach o rozwód, sporządzona w Brukseli dnia 17 grudnia 1986 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 38 poz. 233 233 WDU19970380233 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania "Odznaki Straży Granicznej". akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 37 poz. 232 232 WDU19970370232 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 37 poz. 231 231 WDU19970370231 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 37 poz. 230 230 WDU19970370230 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie zryczałtowanej diety dla osób wchodzących w skład komisji powołanych do przeprowadzenia referendum konstytucyjnego zarządzonego na dzień 25 maja 1997 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 37 poz. 229 229 WDU19970370229 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji powołanych do przeprowadzenia referendum konstytucyjnego zarządzonego na dzień 25 maja 1997 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 37 poz. 228 228 WDU19970370228 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 37 poz. 227 227 WDU19970370227 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 37 poz. 226 226 WDU19970370226 Oświadczenie rządowe z dnia 20 września 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską protokołu 1990 i poprawek, przyjętych w Bernie dnia 20 grudnia 1990 r., do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 37 poz. 225 225 WDU19970370225 Protokół 1990 oraz poprawki, przyjęte w Bernie dnia 20 grudnia 1990 r., do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 36 poz. 224 224 WDU19970360224 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 36 poz. 223 223 WDU19970360223 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny i wydanie orzeczenia o jakości handlowej towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą oraz sposobu obliczania i pobierania opłat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 36 poz. 222 222 WDU19970360222 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 3 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów realizujących zadania z zakresu rolnictwa i gospodarki żywnościowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. uchylony
Dz.U. 1997 nr 36 poz. 221 221 WDU19970360221 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1997 r. w sprawie określenia źródeł finansowania i szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Krajowej Rady Izb Rolniczych w I kadencji. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 36 poz. 220 220 WDU19970360220 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 36 poz. 219 219 WDU19970360219 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze. uchylony
Dz.U. 1997 nr 36 poz. 218 218 WDU19970360218 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1997 r. w sprawie określenia terminu utraty ważności powszechnych świadectw udziałowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 36 poz. 217 217 WDU19970360217 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Piątego protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego (UPU), sporządzonego w Seulu dnia 14 września 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 36 poz. 216 216 WDU19970360216 Piąty protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzony w Seulu dnia 14 września 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 35 poz. 215 215 WDU19970350215 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 4 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 34 poz. 214 214 WDU19970340214 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 34 poz. 213 213 WDU19970340213 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 34 poz. 212 212 WDU19970340212 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie. uchylony
Dz.U. 1997 nr 34 poz. 211 211 WDU19970340211 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
Dz.U. 1997 nr 34 poz. 210 210 WDU19970340210 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad wydzierżawiania obwodów łowieckich i ustalania czynszu dzierżawnego, udziału przez dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną oraz wzoru umowy dzierżawnej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 34 poz. 209 209 WDU19970340209 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 34 poz. 208 208 WDU19970340208 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 34 poz. 207 207 WDU19970340207 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie proporcji podziału między banki regionalne obligacji restrukturyzacyjnych na restrukturyzację wierzytelności zrzeszonych w nich banków spółdzielczych. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 34 poz. 206 206 WDU19970340206 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 34 poz. 205 205 WDU19970340205 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1997 r. w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Spółdzielczości. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 34 poz. 204 204 WDU19970340204 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
Dz.U. 1997 nr 34 poz. 203 203 WDU19970340203 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Prywatyzacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 34 poz. 202 202 WDU19970340202 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Traktatu z Nairobi w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego, przyjętego w Nairobi w dniu 26 września 1981 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 34 poz. 201 201 WDU19970340201 Traktat z Nairobi w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego, przyjęty w Nairobi w dniu 26 września 1981 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 33 poz. 200 200 WDU19970330200 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników. uchylony
Dz.U. 1997 nr 33 poz. 199 199 WDU19970330199 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie nadania statutu Agencji Prywatyzacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 33 poz. 198 198 WDU19970330198 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu, sporządzonej w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 33 poz. 197 197 WDU19970330197 Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu, sporządzona w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 32 poz. 196 196 WDU19970320196 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 marca 1997 r. o sprostowaniu błędów w oświadczeniu rządowym z dnia 9 stycznia 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy na dzieckiem, sporządzonej w Luksemburgu dnia 20 maja 1980 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 32 poz. 195 195 WDU19970320195 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 24 marca 1997 r. w sprawie wyznaczenia narodowych funduszy inwestycyjnych, których akcje podlegają wymianie na powszechne świadectwa udziałowe, oraz terminu rozpoczęcia tej wymiany. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 32 poz. 194 194 WDU19970320194 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 marca 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie tarnobrzeskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 32 poz. 193 193 WDU19970320193 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki. uchylony
Dz.U. 1997 nr 32 poz. 192 192 WDU19970320192 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Centrum Badania Opinii Społecznej. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 32 poz. 191 191 WDU19970320191 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy. uchylony
Dz.U. 1997 nr 32 poz. 190 190 WDU19970320190 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 32 poz. 189 189 WDU19970320189 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich. uchylony
Dz.U. 1997 nr 32 poz. 188 188 WDU19970320188 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub fizyczną. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 32 poz. 187 187 WDU19970320187 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 32 poz. 186 186 WDU19970320186 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1997 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o ochronie grobów i miejsc pamięci ofiar wojen i represji, sporządzonej w Brześciu dnia 21 stycznia 1995 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 32 poz. 185 185 WDU19970320185 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o ochronie grobów i miejsc pamięci ofiar wojen i represji, sporządzona w Brześciu dnia 21 stycznia 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 32 poz. 184 184 WDU19970320184 Ustawa z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 32 poz. 183 183 WDU19970320183 Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze i ustawy o rachunkowości. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 31 poz. 182 182 WDU19970310182 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 31 poz. 181 181 WDU19970310181 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
Dz.U. 1997 nr 31 poz. 180 180 WDU19970310180 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uchylony
Dz.U. 1997 nr 31 poz. 179 179 WDU19970310179 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 31 poz. 178 178 WDU19970310178 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 31 poz. 177 177 WDU19970310177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie przyznania bezrobotnym, zamieszkałym w niektórych województwach i gminach objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy, prawa do zasiłku i stypendium, przysługującego bezrobotnym zamieszkałym w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uchylony
Dz.U. 1997 nr 31 poz. 176 176 WDU19970310176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie określenia województw i gmin objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy, w których są stosowane szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje w celu restrukturyzacji gospodarki i ograniczania negatywnych skutków bezrobocia. uchylony
Dz.U. 1997 nr 31 poz. 175 175 WDU19970310175 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie zakresu, trybu i warunków wspierania środkami z budżetu państwa na rok 1997 realizacji regionalnych programów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia instytucji lokalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 31 poz. 174 174 WDU19970310174 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w sprawie przeprowadzenia referendum konstytucyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 30 poz. 173 173 WDU19970300173 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania świadczeń w naturze emerytom, rencistom i członkom ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 30 poz. 172 172 WDU19970300172 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyjmowania uczniów do publicznych szkół medycznych oraz przechodzenia z nich do innych typów szkół. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 30 poz. 171 171 WDU19970300171 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 marca 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy w stosunku do żołnierzy rezerwy zwolnionych z czynnej służby wojskowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 30 poz. 170 170 WDU19970300170 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 30 poz. 169 169 WDU19970300169 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu rozdziału między gminy subwencji na zadania oświatowe. uchylony
Dz.U. 1997 nr 30 poz. 168 168 WDU19970300168 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 30 poz. 167 167 WDU19970300167 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w zakresie wydatków przeznaczonych na wsparcie restrukturyzacji i osłony likwidacji przedsiębiorstw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 30 poz. 166 166 WDU19970300166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. uchylony
Dz.U. 1997 nr 30 poz. 165 165 WDU19970300165 Ustawa z dnia 6 marca 1997 r. o przekazaniu środków na jednorazowe wyrównanie poziomu wynagrodzeń pracownikom szkół podstawowych. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 30 poz. 164 164 WDU19970300164 Ustawa z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 30 poz. 163 163 WDU19970300163 Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o fundacji - Centrum Badania Opinii Społecznej. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 29 poz. 162 162 WDU19970290162 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca 1997 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 pkt 7 i art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 29 poz. 161 161 WDU19970290161 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 29 poz. 160 160 WDU19970290160 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli. uchylony
Dz.U. 1997 nr 29 poz. 159 159 WDU19970290159 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie zasad wcześniejszego przechodzenia na emeryturę pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 29 poz. 158 158 WDU19970290158 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1997 r. w sprawie ulg we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykonujących zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. uchylony
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 157 157 WDU19970280157 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach: siedleckim, skierniewickim i warszawskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 156 156 WDU19970280156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie suwalskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 155 155 WDU19970280155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie katowickim. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 154 154 WDU19970280154 Ustawa z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 153 153 WDU19970280153 Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. uchylony
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152 152 WDU19970280152 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 27 poz. 151 151 WDU19970270151 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1997 nr 27 poz. 150 150 WDU19970270150 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgier i Republiki Słowenii. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 27 poz. 149 149 WDU19970270149 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na towary przywożone z zagranicy dla potrzeb przemysłu hutniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 27 poz. 148 148 WDU19970270148 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 27 poz. 147 147 WDU19970270147 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 27 poz. 146 146 WDU19970270146 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Współpracy Północno-Wschodnich Województw Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Regionem Sankt Petersburga. uchylony
Dz.U. 1997 nr 27 poz. 145 145 WDU19970270145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 27 poz. 144 144 WDU19970270144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1997 r. w sprawie sposobu podziału oraz szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1997 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 26 poz. 143 143 WDU19970260143 Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym. uchylony
Dz.U. 1997 nr 26 poz. 142 142 WDU19970260142 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lutego 1997 r. w sprawie przewozu przesyłek towarowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 26 poz. 141 141 WDU19970260141 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie radomskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 26 poz. 140 140 WDU19970260140 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłku okresowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 26 poz. 139 139 WDU19970260139 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 26 poz. 138 138 WDU19970260138 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w 1997 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 26 poz. 137 137 WDU19970260137 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej w 1997 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 25 poz. 136 136 WDU19970250136 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Krajowego Urzędu Pracy oraz wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 25 poz. 135 135 WDU19970250135 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi. uchylony
Dz.U. 1997 nr 25 poz. 134 134 WDU19970250134 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 25 poz. 133 133 WDU19970250133 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 25 poz. 132 132 WDU19970250132 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 25 poz. 131 131 WDU19970250131 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 25 poz. 130 130 WDU19970250130 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie określenia wykazu rejonów administracyjnych (gmin) nie uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w których mogą być refundowane rzeczowe koszty organizacji robót publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 25 poz. 129 129 WDU19970250129 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie określenia wykazu rejonów administracyjnych (gmin) nie uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w których rejonowy urząd pracy może dokonać zwrotu części lub całości kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które zostały skierowane i podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania. uchylony
Dz.U. 1997 nr 25 poz. 128 128 WDU19970250128 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1997 nr 24 poz. 127 127 WDU19970240127 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 24 poz. 126 126 WDU19970240126 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 marca 1997 r. w sprawie specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 24 poz. 125 125 WDU19970240125 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 marca 1997 r. w sprawie stopni specjalizacji w zawodzie "pracownik socjalny". uchylony
Dz.U. 1997 nr 24 poz. 124 124 WDU19970240124 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie Wigierskiego Parku Narodowego. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 24 poz. 123 123 WDU19970240123 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 24 poz. 122 122 WDU19970240122 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 24 poz. 121 121 WDU19970240121 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 24 poz. 120 120 WDU19970240120 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa. uchylony
Dz.U. 1997 nr 24 poz. 119 119 WDU19970240119 Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i zmianie ustawy - Prawo bankowe. uchylony
Dz.U. 1997 nr 24 poz. 118 118 WDU19970240118 Ustawa z dnia 24 stycznia 1997 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 23 poz. 117 117 WDU19970230117 Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny. uchylony
Dz.U. 1997 nr 22 poz. 116 116 WDU19970220116 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1997 nr 22 poz. 115 115 WDU19970220115 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 22 poz. 114 114 WDU19970220114 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu komercjalizacji. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 21 poz. 113 113 WDU19970210113 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych warunków produkcji i wprowadzania do obrotu dietetycznych środków spożywczych, używek przeznaczonych do celów dietetycznych i odżywek. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 21 poz. 112 112 WDU19970210112 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 lutego 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach katowickim i łódzkim. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 21 poz. 111 111 WDU19970210111 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie. uchylony
Dz.U. 1997 nr 21 poz. 110 110 WDU19970210110 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie zasad rejestrowania normatywnych aktów prawnych wydawanych przez organy administracji rządowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 21 poz. 109 109 WDU19970210109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1997 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu, wypłacaniu oraz finansowaniu niektórych świadczeń kombatantom i innym osobom uprawnionym. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 20 poz. 108 108 WDU19970200108 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie podziału rezerwy środków i limitów na wynagrodzenia przeznaczonej na uzupełnienie wzrostu oraz na wyrównanie wynagrodzeń pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej za 1996 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 20 poz. 107 107 WDU19970200107 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 19 poz. 106 106 WDU19970190106 Ustawa budżetowa na rok 1997 z dnia 21 lutego 1997 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1997 nr 18 poz. 105 105 WDU19970180105 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1997 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 18 poz. 104 104 WDU19970180104 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lutego 1997 r. w sprawie kwalifikacji osób innych niż lekarz, uprawnionych do przeprowadzania konsultacji z kobietą ciężarną zamierzającą dokonać przerwania ciąży, tworzenia list osób konsultujących oraz sposobu i trybu przeprowadzania konsultacji. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 18 poz. 103 103 WDU19970180103 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 18 poz. 102 102 WDU19970180102 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 18 poz. 101 101 WDU19970180101 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997 r. w sprawie kryteriów oraz szczegółowych zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz zadań i obowiązków dyrektora szkoły w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 18 poz. 100 100 WDU19970180100 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 1997 r. w sprawie organizacji kuratorium oświaty. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 18 poz. 99 99 WDU19970180099 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 18 poz. 98 98 WDU19970180098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 18 poz. 97 97 WDU19970180097 Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. o ratyfikacji Protokołu nr 11 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczącego przekształcenia mechanizmu kontrolnego ustanowionego przez Konwencję. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 18 poz. 96 96 WDU19970180096 Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. o ratyfikacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 17 poz. 95 95 WDU19970170095 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 17 poz. 94 94 WDU19970170094 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 17 poz. 93 93 WDU19970170093 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 lutego 1997 r. w sprawie wydłużenia okresu, za który wypłaca się świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 17 poz. 92 92 WDU19970170092 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 17 poz. 91 91 WDU19970170091 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 17 poz. 90 90 WDU19970170090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. uchylony
Dz.U. 1997 nr 16 poz. 89 89 WDU19970160089 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1997 nr 16 poz. 88 88 WDU19970160088 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lutego 1997 r. w sprawie trybu wydawania licencji połowowych, ich wzoru, okresu ich ważności oraz wysokości opłat za licencje połowowe. uchylony
Dz.U. 1997 nr 15 poz. 87 87 WDU19970150087 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 1997 r. w sprawie wyrobów o przeznaczeniu specjalnym, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 15 poz. 86 86 WDU19970150086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Centrum Gospodarczego Rządu. uchylony
Dz.U. 1997 nr 15 poz. 85 85 WDU19970150085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 15 poz. 84 84 WDU19970150084 Ustawa z dnia 7 lutego 1997 r. o waloryzacji za IV kwartał 1995 r. niektórych emerytur i rent. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 15 poz. 83 83 WDU19970150083 Ustawa z dnia 24 stycznia 1997 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 14 poz. 82 82 WDU19970140082 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości w związku z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 14 poz. 81 81 WDU19970140081 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 lutego 1997 r. w sprawie kursowego dokształcania kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. uchylony
Dz.U. 1997 nr 14 poz. 80 80 WDU19970140080 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nasiennictwie. uchylony
Dz.U. 1997 nr 14 poz. 79 79 WDU19970140079 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku od gier. uchylony
Dz.U. 1997 nr 14 poz. 78 78 WDU19970140078 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 14 poz. 77 77 WDU19970140077 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania. uchylony
Dz.U. 1997 nr 14 poz. 76 76 WDU19970140076 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 14 poz. 75 75 WDU19970140075 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1997 r. w sprawie jednorazowej wypłaty w marcu 1997 r. dla niektórych emerytów i rencistów. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 14 poz. 74 74 WDU19970140074 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1997 r. w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 14 poz. 73 73 WDU19970140073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie rządowego programu systemowej pomocy finansowej na zakup leków, środków antykoncepcyjnych i artykułów sanitarnych oraz szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania tej pomocy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 14 poz. 72 72 WDU19970140072 Ustawa z dnia 10 stycznia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 13 poz. 71 71 WDU19970130071 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1997 r. w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 1997 nr 13 poz. 70 70 WDU19970130070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1997 r. w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów. uchylony
Dz.U. 1997 nr 12 poz. 69 69 WDU19970120069 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
Dz.U. 1997 nr 12 poz. 68 68 WDU19970120068 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 12 poz. 67 67 WDU19970120067 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 12 poz. 66 66 WDU19970120066 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1997 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 12 poz. 65 65 WDU19970120065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie sposobu finansowania i obsługi organów pomocniczych, opiniodawczo-doradczych wspólnych tworzonych lub powoływanych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 12 poz. 64 64 WDU19970120064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 11 poz. 63 63 WDU19970110063 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów, sporządzonej w Brukseli dnia 14 czerwca 1983 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 11 poz. 62 62 WDU19970110062 Międzynarodowa konwencja w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów, sporządzona w Brukseli dnia 14 czerwca 1983 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 11 poz. 61 61 WDU19970110061 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 1996 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu o utworzeniu Stałego Komitetu Konsultacyjnego Wysokiego Szczebla między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, podpisanego w Ankarze dnia 19 lipca 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 11 poz. 60 60 WDU19970110060 Protokół o utworzeniu Stałego Komitetu Konsultacyjnego Wysokiego Szczebla między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, podpisany w Ankarze dnia 19 lipca 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 11 poz. 59 59 WDU19970110059 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 3 listopada 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 11 poz. 58 58 WDU19970110058 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 3 listopada 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 11 poz. 57 57 WDU19970110057 Oświadczenie rządowe z dnia 16 października 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1997 nr 11 poz. 56 56 WDU19970110056 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 19 maja 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 10 poz. 55 55 WDU19970100055 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 10 poz. 54 54 WDU19970100054 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 stycznia 1997 r. w sprawie przeznaczeń częstotliwości i zakresów częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wykorzystania. uchylony
Dz.U. 1997 nr 10 poz. 53 53 WDU19970100053 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 10 poz. 52 52 WDU19970100052 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1997 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu. uchylony
Dz.U. 1997 nr 10 poz. 51 51 WDU19970100051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego. uchylony
Dz.U. 1997 nr 9 poz. 50 50 WDU19970090050 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 9 poz. 49 49 WDU19970090049 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych lekarzy, uprawniających do dokonania przerwania ciąży oraz stwierdzania, że ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety lub wskazuje na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 9 poz. 48 48 WDU19970090048 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 1997 r. w sprawie trybu gospodarowania przekazanymi Straży Granicznej środkami finansowymi, uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Straż Graniczną przestępstw celnych i dewizowych, oraz zasad przyznawania nagród funkcjonariuszom z tych środków. uchylony
Dz.U. 1997 nr 9 poz. 47 47 WDU19970090047 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 1997 nr 9 poz. 46 46 WDU19970090046 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 9 poz. 45 45 WDU19970090045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1997 nr 9 poz. 44 44 WDU19970090044 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 9 poz. 43 43 WDU19970090043 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 8 poz. 42 42 WDU19970080042 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny i wydanie orzeczenia o jakości handlowej towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą oraz sposobu obliczania i pobierania opłat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 8 poz. 41 41 WDU19970080041 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania oceny i wydawania orzeczeń o jakości handlowej towarów, rozpatrywania odwołań od orzeczeń inspektorów i powoływania Komisji Rzeczoznawców Centralnego Inspektoratu Standaryzacji oraz wzorów druków wymaganych dokumentów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 8 poz. 40 40 WDU19970080040 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie wykazu towarów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy i wywożonych za granicę oraz ich minimalnych ilości podlegających państwowemu nadzorowi standaryzacyjnemu. uchylony
Dz.U. 1997 nr 8 poz. 39 39 WDU19970080039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków, zasad i trybu udzielania koncesji na działalność w zakresie sportu profesjonalnego oraz wysokości opłaty koncesyjnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 7 poz. 38 38 WDU19970070038 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 6 poz. 37 37 WDU19970060037 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie sposobu i trybu uzyskiwania informacji od prokuratora lub stanowiska sądu rodzinnego o niewyrażeniu sprzeciwu na pobranie ze zwłok komórek, tkanek i narządów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 6 poz. 36 36 WDU19970060036 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Artykułów Sanitarnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 6 poz. 35 35 WDU19970060035 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 6 poz. 34 34 WDU19970060034 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 6 poz. 33 33 WDU19970060033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 6 poz. 32 32 WDU19970060032 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 6 poz. 31 31 WDU19970060031 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustaw: o broni, amunicji i materiałach wybuchowych, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, o drogach publicznych, Prawo celne, o ochronie granicy państwowej oraz o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 6 poz. 30 30 WDU19970060030 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o ratyfikacji Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi Państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju dotyczącej statusu ich sił zbrojnych oraz jej Protokołu dodatkowego. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 5 poz. 29 29 WDU19970050029 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 5 poz. 28 28 WDU19970050028 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1997 r. w sprawie wyborów przedterminowych Rady Gminy w Miedzianej Górze. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 5 poz. 27 27 WDU19970050027 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Zbigniewa Siemiątkowskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 5 poz. 26 26 WDU19970050026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1997 r. w sprawie Gorczańskiego Parku Narodowego. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 5 poz. 25 25 WDU19970050025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Parku Narodowego Gór Stołowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24 24 WDU19970050024 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1997 nr 4 poz. 23 23 WDU19970040023 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 4 poz. 22 22 WDU19970040022 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia hurtowni środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt. uchylony
Dz.U. 1997 nr 4 poz. 21 21 WDU19970040021 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym. uchylony
Dz.U. 1997 nr 4 poz. 20 20 WDU19970040020 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 4 poz. 19 19 WDU19970040019 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1997 r. w sprawie wyborów do niektórych rad gmin w województwach: katowickim, łódzkim i nowosądeckim. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 3 poz. 18 18 WDU19970030018 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 3 poz. 17 17 WDU19970030017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Rolnictwa", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 2 poz. 16 16 WDU19970020016 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie przepisów technicznych w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki, trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, wzorów międzynarodowych świadectw, wysokości opłat z tym związanych oraz powierzenia niektórych zadań organu inspekcyjnego instytucji klasyfikacyjnej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 2 poz. 15 15 WDU19970020015 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1997 nr 2 poz. 14 14 WDU19970020014 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. obowiązujący
Dz.U. 1997 nr 2 poz. 13 13 WDU19970020013 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. uchylony
Dz.U. 1997 nr 2 poz. 12 12 WDU19970020012 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 2 poz. 11 11 WDU19970020011 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1997 r. w sprawie wyborów przedterminowych Rady Gminy w Dziwnowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 2 poz. 10 10 WDU19970020010 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1997 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Służby Cywilnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 2 poz. 9 9 WDU19970020009 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. uchylony
Dz.U. 1997 nr 2 poz. 8 8 WDU19970020008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcję doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. uchylony
Dz.U. 1997 nr 2 poz. 7 7 WDU19970020007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1997 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 2 poz. 6 6 WDU19970020006 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w I kwartale 1997 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 1 poz. 5 5 WDU19970010005 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta. uchylony
Dz.U. 1997 nr 1 poz. 4 4 WDU19970010004 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1997 nr 1 poz. 3 3 WDU19970010003 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1997 nr 1 poz. 2 2 WDU19970010002 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie algorytmu rozdziału między gminy subwencji na zadania oświatowe. uchylony
Dz.U. 1997 nr 1 poz. 1 1 WDU19970010001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. uznany za uchylony