Widget Buttons

An anchor

CSS Buttons

An anchor
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
DU 2000 755=== http://api.sejm.gov.pl/eli/acts/DU/2000/755||||

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu niektórych pojazdów samochodowych, nadwozi i podwozi do tych pojazdów.adreseWDU20000640755
Array ( [0] => import [1] => pojazdy mechaniczne [2] => zakaz )
key 1
Array
(
  [ELI] => DU/2000/755
  [address] => WDU20000640755
  [announcementDate] => 2000-08-01
  [changeDate] => 2020-06-08T15:35:57
  [displayAddress] => Dz.U. 2000 nr 64 poz. 755
  [pos] => 755
  [publisher] => DU
  [status] => akt jednorazowy
  [textHTML] => 
  [textPDF] => 1
  [title] => Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu niektórych pojazdów samochodowych, nadwozi i podwozi do tych pojazdów.
  [type] => Rozporządzenie
  [volume] => 64
  [year] => 2000
  [authorizedBody] => Array
    (
    )

  [directives] => Array
    (
    )

  [entryIntoForce] => 2000-08-15
  [inForce] => IN_FORCE
  [keywords] => Array
    (
      [0] => import
      [1] => pojazdy mechaniczne
      [2] => zakaz
    )

  [keywordsNames] => Array
    (
    )

  [obligated] => Array
    (
    )

  [previousTitle] => Array
    (
    )

  [prints] => Array
    (
    )

  [references] => stdClass Object
    (
      [Akty zmienione] => Array
        (
          [0] => stdClass Object
            (
              [id] => DU/1997/1053
              [date] => 2000-08-15
            )

        )

      [Podstawa prawna] => Array
        (
          [0] => stdClass Object
            (
              [id] => DU/1997/1026
            )

        )

      [Podstawa prawna z art.] => Array
        (
          [0] => stdClass Object
            (
              [id] => DU/1997/1026
              [art] => art. 6 ust. 2
            )

        )

    )

  [releasedBy] => Array
    (
      [0] => RADA MINISTRÓW
    )

  [texts] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [fileName] => D20000755.pdf
          [type] => O
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [fileName] => D20000755.pdf
          [type] => I
        )

    )

  [validFrom] => 2000-08-15
)


Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1346 1346 WDU20001221346 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1345 1345 WDU20001221345 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywane Kasom Chorych w 2001 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1344 1344 WDU20001221344 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym oraz jednostek wyznaczonych do ich pobierania. uchylony
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1343 1343 WDU20001221343 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1342 1342 WDU20001221342 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Republiki Francuskiej, Królestwa Belgii, Królestwa Niderlandów, Królestwa Hiszpanii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Księstwa Liechtenstein, Republiki Portugalskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Republiki Irlandzkiej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1341 1341 WDU20001221341 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie określenia rodzaju dokumentacji będącej podstawą rozliczeń finansowania składek na ubezpieczenia społeczne niektórych zatrudnionych osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1340 1340 WDU20001221340 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu oznakowania urządzeń, którym udzielono świadectwa homologacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1339 1339 WDU20001221339 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1338 1338 WDU20001221338 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionego plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1337 1337 WDU20001221337 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru wniosku stosowanego w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, warunków wydania i wykorzystania pozwolenia, sposobu i trybu ewidencjonowania wydanych pozwoleń w ramach kontyngentu taryfowego w roku 2001 r. uchylony
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1336 1336 WDU20001221336 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, a także ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowiązku. uchylony
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1335 1335 WDU20001221335 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa. uchylony
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1334 1334 WDU20001221334 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1333 1333 WDU20001221333 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1332 1332 WDU20001221332 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1331 1331 WDU20001221331 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego na dokumencie wywóz towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1330 1330 WDU20001221330 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej samorządu terytorialnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1329 1329 WDU20001221329 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1328 1328 WDU20001221328 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania Polskiego Centrum Akredytacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1327 1327 WDU20001221327 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1326 1326 WDU20001221326 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001 - 2002. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1325 1325 WDU20001221325 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1324 1324 WDU20001221324 Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1323 1323 WDU20001221323 Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1322 1322 WDU20001221322 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 1321 WDU20001221321 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1320 1320 WDU20001221320 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1319 1319 WDU20001221319 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. uchylony
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1318 1318 WDU20001221318 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1317 1317 WDU20001221317 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1316 1316 WDU20001221316 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1315 1315 WDU20001221315 Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1314 1314 WDU20001221314 Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o działach administracji rządowej - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1313 1313 WDU20001221313 Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1312 1312 WDU20001221312 Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1311 1311 WDU20001221311 Ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. uchylony
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1310 1310 WDU20001221310 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty kredytów mieszkaniowych. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1309 1309 WDU20001211309 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1308 1308 WDU20001211308 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1307 1307 WDU20001211307 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zezwolenia telekomunikacyjnego, trybu jego składania oraz rodzajów dokumentów wymaganych przy rozstrzygnięciu wniosku. uchylony
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1306 1306 WDU20001211306 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości i terminów uiszczania opłat za wydanie zezwolenia telekomunikacyjnego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1305 1305 WDU20001211305 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1304 1304 WDU20001211304 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1303 1303 WDU20001211303 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1302 1302 WDU20001211302 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosków o wydanie pozwolenia na wywóz niektórych olejów ropy naftowej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1301 1301 WDU20001211301 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych olejów ropy naftowej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1300 1300 WDU20001211300 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1299 1299 WDU20001211299 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1298 1298 WDU20001211298 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. uchylony
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1297 1297 WDU20001211297 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu czasopism specjalistycznych, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%, oraz warunków jej stosowania. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1296 1296 WDU20001211296 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1295 1295 WDU20001211295 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie kas rejestrujących. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1294 1294 WDU20001211294 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie zezwolenia ogólnego na uznawanie za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywów znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1293 1293 WDU20001211293 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zwolnienia niektórych płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1292 1292 WDU20001211292 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1291 1291 WDU20001201291 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania Prezesa, zastępców Prezesa i pracowników Urzędu Regulacji Telekomunikacji. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1290 1290 WDU20001201290 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Telekomunikacji. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1289 1289 WDU20001201289 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru graficznego pierwszej i ostatniej strony dzienników urzędowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1288 1288 WDU20001201288 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1287 1287 WDU20001201287 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1286 1286 WDU20001201286 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1285 1285 WDU20001201285 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1284 1284 WDU20001201284 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za składowanie odpadów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1283 1283 WDU20001201283 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1282 1282 WDU20001201282 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1281 1281 WDU20001201281 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1280 1280 WDU20001201280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1279 1279 WDU20001201279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1278 1278 WDU20001201278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1277 1277 WDU20001201277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1276 1276 WDU20001201276 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1275 1275 WDU20001201275 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1274 1274 WDU20001201274 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1273 1273 WDU20001201273 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1272 1272 WDU20001201272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1271 1271 WDU20001201271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN). uchylony
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1270 1270 WDU20001201270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1269 1269 WDU20001201269 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1268 1268 WDU20001201268 Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1267 1267 WDU20001191267 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1266 1266 WDU20001191266 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Służby Więziennej nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1265 1265 WDU20001191265 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ośrodków zamiejscowych prokuratur. uchylony
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1264 1264 WDU20001191264 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1263 1263 WDU20001191263 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. uchylony
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1262 1262 WDU20001191262 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1261 1261 WDU20001191261 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1260 1260 WDU20001191260 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt. uchylony
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1259 1259 WDU20001191259 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1258 1258 WDU20001191258 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1257 1257 WDU20001191257 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń udziałów gmin i województw we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1256 1256 WDU20001191256 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1255 1255 WDU20001191255 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1254 1254 WDU20001191254 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na tytoń nie przetworzony przywożony z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1253 1253 WDU20001191253 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1252 1252 WDU20001191252 Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1251 1251 WDU20001191251 Ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1250 1250 WDU20001191250 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1249 1249 WDU20001191249 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 118 poz. 1248 1248 WDU20001181248 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu wykonywania przez gminy czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego oraz współpracy między sądami rejestrowymi i zarządami gmin. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 118 poz. 1247 1247 WDU20001181247 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1246 1246 WDU20001171246 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1245 1245 WDU20001171245 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1244 1244 WDU20001171244 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1243 1243 WDU20001171243 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1242 1242 WDU20001171242 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia dolnej i górnej granicy wynagrodzeń za działalność kuratorów. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1241 1241 WDU20001171241 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1240 1240 WDU20001171240 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1239 1239 WDU20001171239 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania z nich odpisów, wyciągów i zaświadczeń. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1238 1238 WDU20001171238 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1237 1237 WDU20001171237 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach. uchylony
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1236 1236 WDU20001171236 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1235 1235 WDU20001171235 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Polityki Regionalnej Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1234 1234 WDU20001171234 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1233 1233 WDU20001171233 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1232 1232 WDU20001171232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1231 1231 WDU20001171231 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statusu miasta miejscowościom i określenia ich granic oraz zmiany granic niektórych miast. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1230 1230 WDU20001171230 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1229 1229 WDU20001171229 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1228 1228 WDU20001171228 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1227 1227 WDU20001161227 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzania obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1226 1226 WDU20001161226 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1225 1225 WDU20001161225 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1224 1224 WDU20001161224 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu żelatyną. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1223 1223 WDU20001161223 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie opłat pobieranych przez organy celne. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1222 1222 WDU20001161222 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1221 1221 WDU20001161221 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy. uchylony
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1220 1220 WDU20001161220 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1219 1219 WDU20001161219 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarczych procedur celnych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1218 1218 WDU20001161218 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do kolejowych przewozów pasażerskich. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1217 1217 WDU20001161217 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. uchylony
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1216 1216 WDU20001161216 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu uchylony
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1215 1215 WDU20001151215 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 grudnia 2000 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1214 1214 WDU20001151214 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1213 1213 WDU20001151213 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych policjantom skierowanym do akademii lub innych szkół (kursów) za granicą. uchylony
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1212 1212 WDU20001151212 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1211 1211 WDU20001151211 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu. uchylony
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1210 1210 WDU20001151210 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2001 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1209 1209 WDU20001151209 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1208 1208 WDU20001151208 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1207 1207 WDU20001151207 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1206 1206 WDU20001151206 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1205 1205 WDU20001151205 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1204 1204 WDU20001151204 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu rocznych i półrocznych informacji o funduszach tworzonych w związku z zawartymi, w ramach pracowniczego programu emerytalnego, umowami grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie pracowników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1203 1203 WDU20001151203 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. uchylony
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1202 1202 WDU20001151202 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1201 1201 WDU20001151201 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1200 1200 WDU20001151200 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew". uchylony
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1199 1199 WDU20001151199 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1198 1198 WDU20001151198 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa. uchylony
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1197 1197 WDU20001151197 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1196 1196 WDU20001141196 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2000 r. sygn. akt K. 10/2000. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 1195 WDU20001141195 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1194 1194 WDU20001141194 Ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1193 1193 WDU20001141193 Ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawa upadłościowego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1192 1192 WDU20001141192 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1191 1191 WDU20001141191 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw. uchylony
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1190 1190 WDU20001141190 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1189 1189 WDU20001141189 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1188 1188 WDU20001141188 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 113 poz. 1187 1187 WDU20001131187 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 113 poz. 1186 1186 WDU20001131186 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 112 poz. 1185 1185 WDU20001121185 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie określenia stroju urzędowego prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury biorących udział w rozprawach sądowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 112 poz. 1184 1184 WDU20001121184 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie określenia stroju urzędowego radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 112 poz. 1183 1183 WDU20001121183 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie określenia stroju urzędowego adwokatów biorących udział w rozprawach sądowych. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 112 poz. 1182 1182 WDU20001121182 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty. uchylony
Dz.U. 2000 nr 111 poz. 1181 1181 WDU20001111181 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2000 r. sygn. akt SK. 9/2000. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 111 poz. 1180 1180 WDU20001111180 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 111 poz. 1179 1179 WDU20001111179 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2000 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1178 1178 WDU20001101178 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2000 r. sygn. akt U. 2/2000. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1177 1177 WDU20001101177 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1176 1176 WDU20001101176 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1175 1175 WDU20001101175 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1174 1174 WDU20001101174 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu kolejowych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz sposobu i trybu ich podziału między właściwe dla nich powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1173 1173 WDU20001101173 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1172 1172 WDU20001101172 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1171 1171 WDU20001101171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów. uchylony
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1170 1170 WDU20001101170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1169 1169 WDU20001101169 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa produktów, które stwarzają zagrożenie dla konsumentów przez to, że ich wygląd wskazuje na inne przeznaczenie niż rzeczywiste. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1168 1168 WDU20001101168 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1167 1167 WDU20001101167 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1166 1166 WDU20001101166 Ustawa z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o normalizacji. uchylony
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1165 1165 WDU20001091165 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2000 r. sygn. akt K. 35/99. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1164 1164 WDU20001091164 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2000 r. sygn. akt K. 9/2000. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1163 1163 WDU20001091163 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw oraz rodzaju niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1162 1162 WDU20001091162 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1161 1161 WDU20001091161 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1160 1160 WDU20001091160 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy uchodźcom, wysokości świadczeń pieniężnych, form i zakresu pomocy, trybu postępowania w tych sprawach oraz warunków wstrzymania pomocy lub jej odmowy. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1159 1159 WDU20001091159 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej wojewodów i starostów w dziedzinie rybactwa na rzekach, którymi przebiega granica województw lub powiatów. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1158 1158 WDU20001091158 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1157 1157 WDU20001091157 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. uchylony
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1156 1156 WDU20001091156 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim. uchylony
Dz.U. 2000 nr 108 poz. 1155 1155 WDU20001081155 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 108 poz. 1154 1154 WDU20001081154 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji. uchylony
Dz.U. 2000 nr 108 poz. 1153 1153 WDU20001081153 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 108 poz. 1152 1152 WDU20001081152 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru ewidencji przebiegu pojazdu. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 108 poz. 1151 1151 WDU20001081151 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec". uchylony
Dz.U. 2000 nr 108 poz. 1150 1150 WDU20001081150 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew". uchylony
Dz.U. 2000 nr 108 poz. 1149 1149 WDU20001081149 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie suwalskim. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 108 poz. 1148 1148 WDU20001081148 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1147 1147 WDU20001071147 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2000 r. sygn. akt U. 3/2000. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1146 1146 WDU20001071146 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie recept lekarskich. uchylony
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1145 1145 WDU20001071145 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. uchylony
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1144 1144 WDU20001071144 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1143 1143 WDU20001071143 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie rejestracji pojazdów jednostek wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Policji , Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1142 1142 WDU20001071142 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1141 1141 WDU20001071141 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1140 1140 WDU20001071140 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1139 1139 WDU20001071139 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie sposobu, trybu i szczegółowych warunków nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1138 1138 WDU20001071138 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obniżenia wpłat pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1137 1137 WDU20001071137 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1136 1136 WDU20001071136 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1135 1135 WDU20001071135 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1134 1134 WDU20001071134 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do i składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1133 1133 WDU20001071133 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1132 1132 WDU20001071132 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności. uchylony
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1131 1131 WDU20001071131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad organizowania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich oraz trybu wyboru przewoźnika. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1130 1130 WDU20001071130 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie dotacji budżetowej dla samorządów województw na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1129 1129 WDU20001071129 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej konwencji o wykonywaniu praw dzieci, sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1128 1128 WDU20001071128 Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci, sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1127 1127 WDU20001071127 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 1126 WDU20001061126 Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1125 1125 WDU20001061125 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1124 1124 WDU20001061124 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Międzynarodowej konwencji przeciwko braniu zakładników, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 1979 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1123 1123 WDU20001061123 Międzynarodowa Konwencja przeciwko braniu zakładników, sporządzona w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 1979 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1122 1122 WDU20001061122 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 2000 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ludowej Republiki Bangladeszu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 8 lipca 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1121 1121 WDU20001061121 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ludowej Republiki Bangladeszu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 8 lipca 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1120 1120 WDU20001061120 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 2000 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1119 1119 WDU20001061119 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r. uchylony
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1118 1118 WDU20001061118 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1117 1117 WDU20001051117 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych, pełnienia wacht oraz składu załóg statków morskich o polskiej przynależności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1116 1116 WDU20001051116 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla koksowego pochodzącego z Republiki Czeskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1115 1115 WDU20001051115 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1114 1114 WDU20001051114 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. uchylony
Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1113 1113 WDU20001051113 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie wartości stopy dyskonta na 2001 r. do obliczania zdyskontowanej wartości netto dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1112 1112 WDU20001051112 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie określenia diet dla członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1111 1111 WDU20001051111 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2001 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1110 1110 WDU20001051110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1109 1109 WDU20001051109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia terminu przedstawienia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego projektu pierwszej narodowej strategii regionalnego projektu pierwszej narodowej strategii rozwoju regionalnego oraz programu wsparcia. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1108 1108 WDU20001051108 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2000 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Konwencji Klimatycznej. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1107 1107 WDU20001051107 Ustawa z dnia 17 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 2000 nr 104 poz. 1106 1106 WDU20001041106 Oświadczenie rządowe z dnia 26 października 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1998 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 104 poz. 1105 1105 WDU20001041105 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w Warszawie dnia 7 września 1998 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 104 poz. 1104 1104 WDU20001041104 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 104 poz. 1103 1103 WDU20001041103 Ustawa z dnia 12 października 2000 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej i ustawy o Inspekcji Celnej w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 103 poz. 1102 1102 WDU20001031102 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Pokrzywnica. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 103 poz. 1101 1101 WDU20001031101 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania ryczałtu członkom Krajowej Rady Sądownictwa. uchylony
Dz.U. 2000 nr 103 poz. 1100 1100 WDU20001031100 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 103 poz. 1099 1099 WDU20001031099 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 103 poz. 1098 1098 WDU20001031098 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 103 poz. 1097 1097 WDU20001031097 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. uchylony
Dz.U. 2000 nr 102 poz. 1096 1096 WDU20001021096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 102 poz. 1095 1095 WDU20001021095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony Pracownik Morza", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 102 poz. 1094 1094 WDU20001021094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Kolejnictwa", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 102 poz. 1093 1093 WDU20001021093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla drogownictwa", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 101 poz. 1092 1092 WDU20001011092 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 101 poz. 1091 1091 WDU20001011091 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2000 r. sygn. akt SK. 18/99. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 101 poz. 1090 1090 WDU20001011090 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 101 poz. 1089 1089 WDU20001011089 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 101 poz. 1088 1088 WDU20001011088 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1087 1087 WDU20001001087 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 października 2000 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1086 1086 WDU20001001086 Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1085 1085 WDU20001001085 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2000 r. sygn. akt P. 12/99 obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1084 1084 WDU20001001084 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 2000 r. sygn. akt K. 7/2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1083 1083 WDU20001001083 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wysokospecjalistycznych procedur medycznych finansowanych z budżetu państwa oraz zasad i trybu udzielania tych świadczeń. uchylony
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1082 1082 WDU20001001082 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1081 1081 WDU20001001081 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2000 r. zmieniające w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1080 1080 WDU20001001080 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie określenia wykazu organizacji społecznych uprawnionych do działania przed sądem w imieniu lub na rzecz obywateli. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1079 1079 WDU20001001079 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości, sposobu gromadzenia oraz kontroli stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1078 1078 WDU20001001078 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie określenia odpadów, które powinny być wykorzystywane w celach przemysłowych, oraz warunków, jakie muszą być spełnione przy ich wykorzystywaniu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1077 1077 WDU20001001077 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1076 1076 WDU20001001076 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie. uchylony
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1075 1075 WDU20001001075 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1074 1074 WDU20001001074 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat. uchylony
Dz.U. 2000 nr 99 poz. 1073 1073 WDU20000991073 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 99 poz. 1072 1072 WDU20000991072 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o powszechnym spisie rolnym w 2002 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1071 1071 WDU20000981071 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1070 1070 WDU20000981070 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1069 1069 WDU20000981069 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1068 1068 WDU20000981068 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1067 1067 WDU20000981067 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. uchylony
Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1066 1066 WDU20000981066 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1065 1065 WDU20000981065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1064 1064 WDU20000981064 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1063 1063 WDU20000981063 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1062 1062 WDU20000981062 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2000 r. w sprawie uznania za pomnik historii. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 97 poz. 1061 1061 WDU20000971061 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym. uchylony
Dz.U. 2000 nr 97 poz. 1060 1060 WDU20000971060 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2000 r. w sprawie zasad i trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 97 poz. 1059 1059 WDU20000971059 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 97 poz. 1058 1058 WDU20000971058 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2000 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2001 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 97 poz. 1057 1057 WDU20000971057 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2000 r. w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 96 poz. 1056 1056 WDU20000961056 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 2000 r. sygn. akt K. 16/2000. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 96 poz. 1055 1055 WDU20000961055 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2000 r. w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Pracy na sfinansowanie rozpoczętych inwestycji realizowanych na potrzeby powiatowych urzędów pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 96 poz. 1054 1054 WDU20000961054 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2000 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o zatrudnianiu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 96 poz. 1053 1053 WDU20000961053 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 96 poz. 1052 1052 WDU20000961052 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2000 r. w sprawie ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanego dnia 8 października 2000 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1051 1051 WDU20000951051 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie podatku od gier. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1050 1050 WDU20000951050 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2000 r. w sprawie zasad ewidencjonowania napiwków w kasynach gry. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1049 1049 WDU20000951049 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2000 r. w sprawie warunków urządzania gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1048 1048 WDU20000951048 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1047 1047 WDU20000951047 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2000 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1046 1046 WDU20000951046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1045 1045 WDU20000951045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1044 1044 WDU20000951044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1043 1043 WDU20000951043 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2000 r. w sprawie określenia osób, wobec których nie stosuje się przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1042 1042 WDU20000951042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1041 1041 WDU20000951041 Ustawa z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1040 1040 WDU20000951040 Ustawa z dnia 21 września 2000 r. o ratyfikacji Protokołu o wprowadzeniu zmian do Porozumienia o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej "INTERSPUTNIK", przyjętego podczas XXV Jubileuszowej Sesji Rady INTERSPUTNIK w Moskwie dnia 30 listopada 1996 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1039 1039 WDU20000941039 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku od gier. uchylony
Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1038 1038 WDU20000941038 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 1037 WDU20000941037 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1036 1036 WDU20000931036 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2000 r. w sprawie kontroli obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1035 1035 WDU20000931035 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1034 1034 WDU20000931034 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2000 r. w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1033 1033 WDU20000931033 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 października 2000 r. w sprawie zasad i trybu udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, archeologicznych i wykopaliskowych oraz warunków ich prowadzenia i kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania tych prac. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1032 1032 WDU20000931032 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1031 1031 WDU20000931031 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. uchylony
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1030 1030 WDU20000931030 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1029 1029 WDU20000931029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału rezerwy na podwyżki wynagrodzeń w 2000 r. dla pracowników państwowej sfery budżetowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1028 1028 WDU20000931028 Ustawa z dnia 21 września 2000 r. o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz o niezaliczaniu ich do dochodów. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1027 1027 WDU20000931027 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy - Prawo bankowe. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1026 1026 WDU20000931026 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1025 1025 WDU20000921025 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2000 r. sygn. akt K. 12/2000. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1024 1024 WDU20000921024 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2000 r. sygn. akt SK. 7/2000. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1023 1023 WDU20000921023 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie treści, wzorów i sposobu umieszczania napisów ostrzegających przed szkodliwością używania tytoniu oraz informacji o zawartości substancji smolistych i nikotyny, a także w sprawie dopuszczalnej zawartości substancji szkodliwych w wyrobach tytoniowych i sposobu ustalania ich zawartości. uchylony
Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1022 1022 WDU20000921022 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozkwaterowania osób rozwiedzionych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1021 1021 WDU20000921021 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2000 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1020 1020 WDU20000921020 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1019 1019 WDU20000921019 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1018 1018 WDU20000921018 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. uchylony
Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1017 1017 WDU20000921017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1016 1016 WDU20000921016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów. uchylony
Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1015 1015 WDU20000921015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 91 poz. 1014 1014 WDU20000911014 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 91 poz. 1013 1013 WDU20000911013 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 91 poz. 1012 1012 WDU20000911012 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 91 poz. 1011 1011 WDU20000911011 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 2000 nr 91 poz. 1010 1010 WDU20000911010 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. uchylony
Dz.U. 2000 nr 91 poz. 1009 1009 WDU20000911009 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 91 poz. 1008 1008 WDU20000911008 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 1007 1007 WDU20000901007 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 1006 1006 WDU20000901006 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. uchylony
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 1005 1005 WDU20000901005 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy. uchylony
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 1004 1004 WDU20000901004 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu wypłaty wynagrodzenia za wykonywanie czynności zleconych wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe żołnierzy. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 1003 1003 WDU20000901003 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radców prawnych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 1002 1002 WDU20000901002 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej notariuszy. uchylony
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 1001 1001 WDU20000901001 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej adwokatów. uchylony
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 1000 1000 WDU20000901000 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 999 999 WDU20000900999 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki. uchylony
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 998 998 WDU20000900998 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2000 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa. uchylony
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 997 997 WDU20000900997 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2000 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. uchylony
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 996 996 WDU20000900996 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 995 995 WDU20000900995 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 994 994 WDU20000900994 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2000 r. w sprawie powołania Komisji Wspólnej do Spraw Żeglugi Morskiej i Rybołówstwa Dalekomorskiego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 993 993 WDU20000900993 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2000 r. w sprawie ustanowienia składów wolnocłowych na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 89 poz. 992 992 WDU20000890992 Ustawa z dnia 21 września 2000 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie. uchylony
Dz.U. 2000 nr 89 poz. 991 991 WDU20000890991 Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu. uchylony
Dz.U. 2000 nr 88 poz. 990 990 WDU20000880990 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października 2000 r. sygn. akt SK. 5/99. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 88 poz. 989 989 WDU20000880989 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października 2000 r. sygn. akt K. 16/99. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 88 poz. 988 988 WDU20000880988 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 października 2000 r. sygn. akt P. 8/99. uchylony
Dz.U. 2000 nr 88 poz. 987 987 WDU20000880987 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2000 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które policjanci są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 88 poz. 986 986 WDU20000880986 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 88 poz. 985 985 WDU20000880985 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 88 poz. 984 984 WDU20000880984 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie. uchylony
Dz.U. 2000 nr 88 poz. 983 983 WDU20000880983 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 982 982 WDU20000870982 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Turkmenistanem, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 981 981 WDU20000870981 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 980 980 WDU20000870980 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kirgiską, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 979 979 WDU20000870979 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Gruzją, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 978 978 WDU20000870978 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Azerbejdżańską, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 977 977 WDU20000870977 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 976 976 WDU20000870976 Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską, w stosunkach z Republiką Słowacką, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 975 975 WDU20000870975 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 974 974 WDU20000870974 Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską, w stosunkach z Republiką Czeską, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 973 973 WDU20000870973 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 2000 r. o utracie mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 972 972 WDU20000870972 Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 971 971 WDU20000870971 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 970 970 WDU20000870970 Traktat Północnoatlantycki sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 969 969 WDU20000870969 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Konwencji o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzonej w Hadze dnia 15 listopada 1965 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 968 968 WDU20000870968 Konwencja o doręczeniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 15 listopada 1965 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 967 967 WDU20000860967 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 października 2000 r. w sprawie wynagradzania przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich. uchylony
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 966 966 WDU20000860966 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 3 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 965 965 WDU20000860965 Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2000 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków i centralnej ewidencji dóbr kultury. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 964 964 WDU20000860964 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2000 r. w sprawie warunków wykorzystania zabytków nieruchomych na cele użytkowe oraz zasad i trybu przyznawania dotacji z budżetu państwa przeznaczonych dla użytkowników zabytków, prowadzących prace remontowe i konserwatorskie przy tych zabytkach. uchylony
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 963 963 WDU20000860963 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2000 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionego plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 962 962 WDU20000860962 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Wydminy. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 961 961 WDU20000860961 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 960 960 WDU20000860960 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 959 WDU20000860959 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 958 958 WDU20000860958 Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 85 poz. 957 957 WDU20000850957 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 85 poz. 956 956 WDU20000850956 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 września 2000 r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 85 poz. 955 955 WDU20000850955 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 85 poz. 954 954 WDU20000850954 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 85 poz. 953 953 WDU20000850953 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2000 r. w sprawie ustanowienia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 85 poz. 952 952 WDU20000850952 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 października 2000 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 października 2000 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 84 poz. 951 951 WDU20000840951 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2000 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty funkcjonariuszom Służby Więziennej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 84 poz. 950 950 WDU20000840950 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 84 poz. 949 949 WDU20000840949 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i warunków wydawania i cofania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, szczegółowych wymogów, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia, wysokość kwoty oraz wykazu towarów, przy których przewozie nie udziela się zwolnienia od złożenia zabezpieczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 84 poz. 948 948 WDU20000840948 Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 83 poz. 947 947 WDU20000830947 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 października 2000 r. sygn. akt P. 8/2000. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 83 poz. 946 946 WDU20000830946 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2000 r. sygn. akt K. 33/99. uchylony
Dz.U. 2000 nr 83 poz. 945 945 WDU20000830945 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów. uchylony
Dz.U. 2000 nr 83 poz. 944 944 WDU20000830944 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 października 2000 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 83 poz. 943 943 WDU20000830943 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2000 r. w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej, a także w sprawie dodatku motywacyjnego i służbowego dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów administracji rządowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz w jednostkach organizacyjnych sprawujących nadzór pedagogiczny. uchylony
Dz.U. 2000 nr 83 poz. 942 942 WDU20000830942 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 83 poz. 941 941 WDU20000830941 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 83 poz. 940 940 WDU20000830940 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2000 r. w sprawie uprawiania sportów motorowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 83 poz. 939 939 WDU20000830939 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2000 r. w sprawie rodzin zastępczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 83 poz. 938 938 WDU20000830938 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2000 r. w sprawie uznania za pomnik historii. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 937 937 WDU20000820937 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 936 936 WDU20000820936 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie uznania miasta Gołdap za uzdrowisko. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 935 935 WDU20000820935 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 934 934 WDU20000820934 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 września 2000 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 933 933 WDU20000820933 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 września 2000 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy, trybu ich uzgadniania i koordynacji oraz warunków ponoszenia kosztów z tym związanych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 932 932 WDU20000820932 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 września 2000 r. w sprawie warunków przejazdu policjantów oraz członków ich rodzin na koszt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz warunków otrzymywania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu. uchylony
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 931 931 WDU20000820931 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 5 września 2000 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 930 930 WDU20000820930 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 929 929 WDU20000820929 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 928 928 WDU20000820928 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 927 927 WDU20000820927 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 926 926 WDU20000820926 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 925 925 WDU20000820925 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 września 2000 r. w sprawie zarządzenia przetargu w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych według standardu UMTS, oraz określenia trybu i warunków przeprowadzenia tego przetargu. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 924 924 WDU20000820924 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Morągu. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 923 923 WDU20000820923 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2000 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 922 922 WDU20000820922 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 921 921 WDU20000810921 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 września 2000 r. sygn. akt P. 11/99. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 920 920 WDU20000810920 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 2000 r. sygn. akt K. 26/99. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 919 919 WDU20000810919 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 918 918 WDU20000810918 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 917 917 WDU20000810917 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 916 916 WDU20000810916 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 915 915 WDU20000810915 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 914 914 WDU20000810914 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 913 913 WDU20000810913 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 912 912 WDU20000810912 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 911 911 WDU20000810911 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2000 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym. uchylony
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 910 910 WDU20000810910 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. uchylony
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 909 909 WDU20000810909 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2000 r. w sprawie udzielania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem osobom opuszczającym rodziny zastępcze, niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. uchylony
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 908 908 WDU20000810908 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłaconego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę. uchylony
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 907 907 WDU20000810907 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. uchylony
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 906 906 WDU20000810906 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i naukowo-techniczną. uchylony
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 905 905 WDU20000810905 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy dla osób przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 80 poz. 904 904 WDU20000800904 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 80 poz. 903 903 WDU20000800903 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 80 poz. 902 902 WDU20000800902 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2000 r. w sprawie ewidencjonowania i przechowywania broni, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie. uchylony
Dz.U. 2000 nr 80 poz. 901 901 WDU20000800901 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 80 poz. 900 900 WDU20000800900 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 80 poz. 899 899 WDU20000800899 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących z upoważnienia wojewody zadania w zakresie pomocy społecznej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 79 poz. 898 898 WDU20000790898 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 79 poz. 897 897 WDU20000790897 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 79 poz. 896 896 WDU20000790896 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat uiszczanych na podstawie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. uchylony
Dz.U. 2000 nr 79 poz. 895 895 WDU20000790895 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia. uchylony
Dz.U. 2000 nr 79 poz. 894 894 WDU20000790894 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2000 r. w sprawie trybu pracy Rady Polityki Regionalnej Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 79 poz. 893 893 WDU20000790893 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych paliw płynnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 79 poz. 892 892 WDU20000790892 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2000 r. w sprawie ustalenia terminu przedstawienia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego projektu pierwszej narodowej strategii rozwoju regionalnego oraz programu wsparcia. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 79 poz. 891 891 WDU20000790891 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 79 poz. 890 890 WDU20000790890 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu szkół, które prowadzą ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości. uchylony
Dz.U. 2000 nr 79 poz. 889 889 WDU20000790889 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 79 poz. 888 888 WDU20000790888 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 78 poz. 887 887 WDU20000780887 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik archiwista, technik budownictwa, technik geodeta, technik handlowiec, technik hutnik, technik instrumentów muzycznych, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik organizacji reklamy, technik technologii drewna, technik technologii odzieży, technik włókiennik i mechanik pojazdów samochodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 886 886 WDU20000770886 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek przekazywanych Kasom Chorych w 2000 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 885 885 WDU20000770885 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie wytwarzania, przetwarzania, przerobu, przywozu z zagranicy lub wywozu za granicę oraz obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 884 884 WDU20000770884 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2000 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 883 883 WDU20000770883 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2000 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 882 882 WDU20000770882 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2000 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 881 881 WDU20000770881 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Informacji Europejskiej z siedzibą w Łomży. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 880 880 WDU20000770880 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i readaptacyjnego w stosunku do osób uzależnionych, umieszczonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 879 879 WDU20000770879 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 878 878 WDU20000770878 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez Ministra Obrony Narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 877 877 WDU20000770877 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi, świadczeniami usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 876 876 WDU20000770876 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowanych należności budżetowych przez urzędy skarbowe jako organy podatkowe. uchylony
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 875 875 WDU20000770875 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. uchylony
Dz.U. 2000 nr 76 poz. 874 874 WDU20000760874 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września 2000 r. sygn. akt K. 1/2000. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 76 poz. 873 873 WDU20000760873 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 września 2000 r. w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 76 poz. 872 872 WDU20000760872 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 września 2000 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 76 poz. 871 871 WDU20000760871 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 września 2000 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 76 poz. 870 870 WDU20000760870 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 76 poz. 869 869 WDU20000760869 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Dąbie. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 76 poz. 868 868 WDU20000760868 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 76 poz. 867 867 WDU20000760867 Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o jednorazowym dodatku rodzinnym w 2000 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 75 poz. 866 866 WDU20000750866 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 75 poz. 865 865 WDU20000750865 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2000 r. w sprawie wzoru sztandaru Służby Celnej oraz trybu jego nadania. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 74 poz. 864 864 WDU20000740864 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 74 poz. 863 863 WDU20000740863 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2000 r. zmieniające w sprawie homologacji pojazdów. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 74 poz. 862 862 WDU20000740862 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad jakością działań ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 74 poz. 861 861 WDU20000740861 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2000 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 74 poz. 860 860 WDU20000740860 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie minimalnego procentowego udziału składników pochodzenia krajowego w eksportowanym w ramach kontraktu eksportowego produkcie finalnym, umożliwiającego uznanie tego produktu za krajowy. uchylony
Dz.U. 2000 nr 74 poz. 859 859 WDU20000740859 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania. uchylony
Dz.U. 2000 nr 74 poz. 858 858 WDU20000740858 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów, których przywóz z zagranicy jest wolny od cła, oraz ograniczenia uprawnień do korzystania ze zwolnień od cła na niektóre towary przywożone przez osoby przekraczające wielokrotnie granicę państwową. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 74 poz. 857 857 WDU20000740857 Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 74 poz. 856 856 WDU20000740856 Ustawa z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 74 poz. 855 855 WDU20000740855 Ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece. uchylony
Dz.U. 2000 nr 73 poz. 854 854 WDU20000730854 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 73 poz. 853 853 WDU20000730853 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 73 poz. 852 852 WDU20000730852 Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne. uchylony
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 851 851 WDU20000720851 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie wykazu podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 850 850 WDU20000720850 Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 849 849 WDU20000720849 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 848 848 WDU20000720848 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży oraz zryczałtowanej diety dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 847 847 WDU20000720847 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 846 846 WDU20000720846 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 845 845 WDU20000720845 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 844 844 WDU20000720844 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych dla podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 843 843 WDU20000720843 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 842 842 WDU20000720842 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. uchylony
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 841 841 WDU20000720841 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 840 840 WDU20000720840 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą. uchylony
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 839 839 WDU20000720839 Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 71 poz. 838 838 WDU20000710838 Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 71 poz. 837 837 WDU20000710837 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. uchylony
Dz.U. 2000 nr 71 poz. 836 836 WDU20000710836 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. uchylony
Dz.U. 2000 nr 71 poz. 835 835 WDU20000710835 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. uchylony
Dz.U. 2000 nr 71 poz. 834 834 WDU20000710834 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 71 poz. 833 833 WDU20000710833 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 71 poz. 832 832 WDU20000710832 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice". uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 71 poz. 831 831 WDU20000710831 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie katowickim. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 830 830 WDU20000700830 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia wykazu specjalności lekarskich oraz zawodów niemedycznych uprawniających do prowadzenia leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 829 829 WDU20000700829 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości terytorialnej organów powołujących komisje egzaminacyjne dla przewodników górskich. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 828 828 WDU20000700828 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 827 827 WDU20000700827 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, a także szczegółowych zasad i warunków korzystania z pomocy w tym zakresie przez żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej pełnionej w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 826 826 WDU20000700826 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Więziennej. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 825 825 WDU20000700825 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. uchylony
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 824 824 WDU20000700824 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 823 823 WDU20000700823 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek. uchylony
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 822 822 WDU20000700822 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, ora z warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 821 821 WDU20000700821 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 820 820 WDU20000700820 Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. uchylony
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 819 819 WDU20000700819 Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 818 818 WDU20000700818 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie zabezpieczenia społecznego. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 817 817 WDU20000700817 Ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. o ratyfikacji Protokołu poprawek do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 816 816 WDU20000700816 Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 69 poz. 815 815 WDU20000690815 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 69 poz. 814 814 WDU20000690814 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności Głównego Inspektora Kolejnictwa, za które pobierane są opłaty, a także wysokości tych opłat i trybu ich pobierania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 69 poz. 813 813 WDU20000690813 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji każdego typu pojazdu szynowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 69 poz. 812 812 WDU20000690812 Oświadczenie rządowe z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Kuwejtu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Kuwejcie dnia 16 listopada 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 69 poz. 811 811 WDU20000690811 Umowa między Rzecząpospolitą a Polską a Państwem Kuwejtu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Kuwejcie dnia 16 listopada 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 68 poz. 810 810 WDU20000680810 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicielstwa partnerów społecznych i gospodarczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 68 poz. 809 809 WDU20000680809 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 68 poz. 808 808 WDU20000680808 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 68 poz. 807 807 WDU20000680807 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu obronnego i wsparcia w zakresie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 68 poz. 806 806 WDU20000680806 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 68 poz. 805 805 WDU20000680805 Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie skarbowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 67 poz. 804 804 WDU20000670804 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 67 poz. 803 803 WDU20000670803 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji i odznaki służbowej inspektora rybołówstwa morskiego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 802 802 WDU20000660802 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 lipca 2000 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 801 801 WDU20000660801 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 800 800 WDU20000660800 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 799 799 WDU20000660799 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 798 798 WDU20000660798 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 797 797 WDU20000660797 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 796 796 WDU20000660796 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przejść granicznych, na których jest dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 795 795 WDU20000660795 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 794 794 WDU20000660794 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 793 793 WDU20000660793 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 792 792 WDU20000660792 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad zaliczania zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na poczet wartości umowy offsetowej i wielkości mnożników dla zobowiązań offsetowych bezpośrednich i pośrednich. uchylony
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 791 791 WDU20000660791 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek. uchylony
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 790 790 WDU20000660790 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 789 789 WDU20000660789 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 788 788 WDU20000660788 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 787 787 WDU20000660787 Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 786 786 WDU20000650786 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobów utrwalania i przechowywania przez nadawców audycji, reklam i innych przekazów. uchylony
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 785 785 WDU20000650785 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 784 784 WDU20000650784 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych oraz szczegółowych zasad ograniczeń w zakresie przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedaży. uchylony
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 783 783 WDU20000650783 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek przekazywanych Kasom Chorych w 2000 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 782 782 WDU20000650782 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia. uchylony
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 781 781 WDU20000650781 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie określenia wzoru i szczegółowych zasad wydawania przez starostę legitymacji potwierdzających uprawnienie do niestosowania się do niektórych znaków drogowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 780 780 WDU20000650780 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 779 779 WDU20000650779 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 778 778 WDU20000650778 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Ośrodkowi Duszpasterstwa Trzeźwości Diecezji Kaliskiej im. św. Józefa Opiekuna. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 777 777 WDU20000650777 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania. uchylony
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 776 776 WDU20000650776 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 775 775 WDU20000650775 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów do spraw wykroczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 774 774 WDU20000650774 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 773 773 WDU20000650773 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 772 772 WDU20000650772 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 771 771 WDU20000650771 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania. uchylony
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 770 770 WDU20000650770 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie nagród rocznych, nagród pieniężnych w formie wyróżnienia oraz zapomóg dla żołnierzy. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 769 769 WDU20000650769 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 768 768 WDU20000650768 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 767 767 WDU20000650767 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wykazu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz odzieży używanej i innych artykułów używanych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 766 766 WDU20000650766 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 765 765 WDU20000650765 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w roku 2000 osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych i zasiłków socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu, węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 764 764 WDU20000650764 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania wyborczego, szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji oraz wykazu rodzajów dokumentów załączonych do sprawozdania. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 763 763 WDU20000650763 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 762 762 WDU20000650762 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie przekształceń w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 761 761 WDU20000650761 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych ilościowych na niektóre zboża przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 760 760 WDU20000650760 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego ilościowego na żyto przywożone z zagranicy na potrzeby Agencji Rynku Rolnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 759 759 WDU20000650759 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na pszenicę przywożoną z zagranicy na potrzeby Agencji Rynku Rolnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 758 758 WDU20000650758 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego wartościowego na towary sprowadzane na potrzeby reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie Sydney 2000. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 757 757 WDU20000650757 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Szczecinie. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 756 756 WDU20000640756 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium. uchylony
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 755 755 WDU20000640755 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu niektórych pojazdów samochodowych, nadwozi i podwozi do tych pojazdów. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 754 754 WDU20000640754 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych, ochrony bezpieczeństwa państwa, policyjnych i obsługi granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 753 753 WDU20000640753 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na kukurydzę przywożoną z zagranicy na potrzeby produkcji pasz i hodowli drobiu. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 752 752 WDU20000640752 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 751 751 WDU20000640751 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 750 750 WDU20000640750 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 749 749 WDU20000640749 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, a także sposobu rozliczeń z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek skapitalizowanych od kredytów mieszkaniowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 748 748 WDU20000640748 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych, w tym wysokości oprocentowania kredytów i odsetek. uchylony
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 747 747 WDU20000640747 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji Protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 746 746 WDU20000640746 Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzony w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 745 745 WDU20000640745 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy o wzajemnej ochronie tajemnicy wynalazków dotyczących obronności, w przypadku których zostały złożone wnioski o udzielenie patentów, sporządzonej w Paryżu dnia 21 września 1960 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 744 744 WDU20000640744 Umowa o wzajemnej ochronie tajemnicy wynalazków dotyczących obronności, w przypadku których zostały złożone wnioski o udzielenie patentów, sporządzona w Paryżu dnia 21 września 1960 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 743 743 WDU20000640743 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o przekazywaniu informacji technicznych dla celów obronnych, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 1970 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 742 742 WDU20000640742 Umowa Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o przekazywaniu informacji technicznych dla celów obronnych, sporządzona w Brukseli dnia 19 października 1970 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 741 741 WDU20000640741 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji, sporządzonej w Brukseli dnia 6 marca 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 740 740 WDU20000640740 Umowa między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji, sporządzona w Brukseli dnia 6 marca 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 739 739 WDU20000640739 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji Umowy w sprawie statusu przedstawicielstw i przedstawicieli państw trzecich przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonej w Brukseli dnia 14 września 1994 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 738 738 WDU20000640738 Umowa w sprawie statusu przedstawicielstw i przedstawicieli państw trzecich przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzona w Brukseli dnia 14 września 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 737 737 WDU20000640737 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy dotyczącej statusu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, przedstawicieli narodowych i personelu międzynarodowego, sporządzonej w Ottawie dnia 20 września 1951 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 736 736 WDU20000640736 Umowa dotycząca statusu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, przedstawicieli narodowych i personelu międzynarodowego, sporządzona w Ottawie dnia 20 września 1951 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 735 WDU20000630735 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 734 734 WDU20000620734 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2000 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 733 733 WDU20000620733 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia. uchylony
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 732 732 WDU20000620732 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania granicznych lekarzy weterynarii. uchylony
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 731 731 WDU20000620731 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych oraz terminów i trybu wydawania wypisów z rejestru. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 730 730 WDU20000620730 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie zasad sporządzania symulowanego planu wypłat środków zgromadzonych na rachunku uczestnika pracowniczego programu emerytalnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 729 729 WDU20000620729 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 728 728 WDU20000620728 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 727 727 WDU20000620727 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park". uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 726 726 WDU20000620726 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 725 725 WDU20000620725 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 724 724 WDU20000620724 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 723 723 WDU20000620723 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzoru rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 722 722 WDU20000620722 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 721 721 WDU20000620721 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 720 720 WDU20000620720 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie określenia obszarów, na których występują szkodliwe uciążliwości dla środowiska. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 719 719 WDU20000620719 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków. uchylony
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718 718 WDU20000620718 Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 717 717 WDU20000620717 Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 61 poz. 716 716 WDU20000610716 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawienie. uchylony
Dz.U. 2000 nr 61 poz. 715 715 WDU20000610715 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 61 poz. 714 714 WDU20000610714 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń dla byłych pracowników Zakładu Wydobywczo-Przeróbczego Antracytu S.A. w upadłości, wynikających z uprawnień związanych z restrukturyzacją zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 61 poz. 713 713 WDU20000610713 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. uchylony
Dz.U. 2000 nr 61 poz. 712 712 WDU20000610712 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 61 poz. 711 711 WDU20000610711 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 61 poz. 710 710 WDU20000610710 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 61 poz. 709 709 WDU20000610709 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu. uchylony
Dz.U. 2000 nr 61 poz. 708 708 WDU20000610708 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 61 poz. 707 707 WDU20000610707 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. uchylony
Dz.U. 2000 nr 61 poz. 706 706 WDU20000610706 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 61 poz. 705 705 WDU20000610705 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 60 poz. 704 704 WDU20000600704 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. uchylony
Dz.U. 2000 nr 60 poz. 703 703 WDU20000600703 Ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. o uchyleniu ustawy o funduszach przemysłowych i ich prywatyzacji w związku z reformą systemu ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 60 poz. 702 702 WDU20000600702 Ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 60 poz. 701 701 WDU20000600701 Ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 60 poz. 700 700 WDU20000600700 Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 60 poz. 699 699 WDU20000600699 Ustawa z dnia 8 czerwca 2000 r. o ratyfikacji Konwencji nr 176 dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 22 czerwca 1995 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 60 poz. 698 698 WDU20000600698 Ustawa z dnia 8 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 60 poz. 697 697 WDU20000600697 Ustawa z dnia 7 czerwca 2000 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku nazwy "Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku". obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 60 poz. 696 696 WDU20000600696 Ustawa z dnia 7 czerwca 2000 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach nazwy "Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach". obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 60 poz. 695 695 WDU20000600695 Ustawa z dnia 7 czerwca 2000 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy nazwy "Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego". obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 60 poz. 694 694 WDU20000600694 Ustawa z dnia 7 czerwca 2000 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie nazwy "Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej". obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 60 poz. 693 693 WDU20000600693 Ustawa z dnia 7 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 59 poz. 692 692 WDU20000590692 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie nieodpłatnego przedstawiania w programach ogólnokrajowych telewizyjnych i radiowych przez Państwową Komisję Wyborczą informacji, wyjaśnień i komunikatów związanych z zarządzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującymi przepisami prawa wyborczego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 59 poz. 691 691 WDU20000590691 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony kolei. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 59 poz. 690 690 WDU20000590690 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 59 poz. 689 689 WDU20000590689 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu państwa na rok 2001. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 59 poz. 688 688 WDU20000590688 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 2000 nr 59 poz. 687 687 WDU20000590687 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego i Budownictwa uchylony
Dz.U. 2000 nr 58 poz. 686 686 WDU20000580686 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Warszawa-Centrum. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 58 poz. 685 685 WDU20000580685 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS). uchylony
Dz.U. 2000 nr 58 poz. 684 684 WDU20000580684 Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego nr 5 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Jasnej dnia 13 września 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 58 poz. 683 683 WDU20000580683 Protokół Dodatkowy Nr 5 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Jasnej dnia 13 września 1996 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 57 poz. 682 682 WDU20000570682 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie wejścia w życie zmiany artykułu 24 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Oslo dnia 24 maja 1977 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 57 poz. 681 681 WDU20000570681 Oświadczenie rządowe z dnia 12 maja 2000 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, sporządzonej w Ankarze dnia 4 października 1999 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 57 poz. 680 680 WDU20000570680 Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, sporządzona w Ankarze dnia 4 października 1999 r. uchylony
Dz.U. 2000 nr 56 poz. 679 679 WDU20000560679 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 56 poz. 678 678 WDU20000560678 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2000 r. sygn. akt K. 30/99. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 56 poz. 677 677 WDU20000560677 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie organizacji i zasad działania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacji wymaganych od pracowników tych stacji. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 56 poz. 676 676 WDU20000560676 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie zakazu produkcji i wprowadzania do obrotu w celach spożywczych niektórych rodzajów soli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 56 poz. 675 675 WDU20000560675 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w Warszawie. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 56 poz. 674 674 WDU20000560674 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2000 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 2000 nr 56 poz. 673 673 WDU20000560673 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 56 poz. 672 672 WDU20000560672 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 56 poz. 671 671 WDU20000560671 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych zadań oraz organizacji i szczegółowych zasad funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 56 poz. 670 670 WDU20000560670 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 56 poz. 669 669 WDU20000560669 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 56 poz. 668 668 WDU20000560668 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. uchylony
Dz.U. 2000 nr 56 poz. 667 667 WDU20000560667 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 55 poz. 666 666 WDU20000550666 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2000 r. sygn. akt SK. 21/99 obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 55 poz. 665 665 WDU20000550665 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2000 r. sygn. akt SK. 12/99. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 55 poz. 664 664 WDU20000550664 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 55 poz. 663 663 WDU20000550663 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy. uchylony
Dz.U. 2000 nr 55 poz. 662 662 WDU20000550662 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 55 poz. 661 661 WDU20000550661 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie sankcji ekonomicznych za wprowadzenie do obrotu wyrobów podlegających oznaczeniu znakiem bezpieczeństwa, a nie oznaczonych tym znakiem lub nie spełniających innych wymagań, a także za wykonanie usług nie spełniających odpowiednich wymagań. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 55 poz. 660 660 WDU20000550660 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych wartościowych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy dla zakładów opieki zdrowotnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 55 poz. 659 659 WDU20000550659 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych ilościowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 55 poz. 658 658 WDU20000550658 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych wartościowych na niektóre artykuły chemiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego i telekomunikacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 55 poz. 657 657 WDU20000550657 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych wartościowych na niektóre maszyny i urządzenia przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego i telekomunikacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 55 poz. 656 656 WDU20000550656 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych olejów przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 55 poz. 655 655 WDU20000550655 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654 654 WDU20000540654 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 54 poz. 653 653 WDU20000540653 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 54 poz. 652 652 WDU20000540652 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa siarki, soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową, ujętej w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 54 poz. 651 651 WDU20000540651 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za przeprawy promowe na drogach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 53 poz. 650 650 WDU20000530650 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 czerwca 2000 r. o sprostowaniu błędów w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 53 poz. 649 649 WDU20000530649 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 34/99. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 53 poz. 648 648 WDU20000530648 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 25/99. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 53 poz. 647 647 WDU20000530647 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników izb morskich. uchylony
Dz.U. 2000 nr 53 poz. 646 646 WDU20000530646 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów, określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 53 poz. 645 645 WDU20000530645 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 53 poz. 644 644 WDU20000530644 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla telekomunikacji sieci użytku publicznego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 53 poz. 643 643 WDU20000530643 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 53 poz. 642 642 WDU20000530642 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego importu niektórych towarów oraz zasad i trybu zwrotu podatków Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i członkom personelu Kwatery. uchylony
Dz.U. 2000 nr 53 poz. 641 641 WDU20000530641 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 53 poz. 640 640 WDU20000530640 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 53 poz. 639 639 WDU20000530639 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów. uchylony
Dz.U. 2000 nr 53 poz. 638 638 WDU20000530638 Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 53 poz. 637 637 WDU20000530637 Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 53 poz. 636 636 WDU20000530636 Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o ratyfikacji Traktatu Karty Energetycznej oraz Protokołu Karty Energetycznej dotyczącego efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 53 poz. 635 635 WDU20000530635 Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie z dnia 7 września 1998 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 53 poz. 634 634 WDU20000530634 Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o ratyfikacji Konwencji o praniu , ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 53 poz. 633 633 WDU20000530633 Ustawa z dnia 11 maja 2000 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 52 poz. 632 632 WDU20000520632 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 20/99. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 52 poz. 631 631 WDU20000520631 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 2/99 obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 52 poz. 630 630 WDU20000520630 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za odpłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. uchylony
Dz.U. 2000 nr 52 poz. 629 629 WDU20000520629 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą lub za częściową odpłatnością. uchylony
Dz.U. 2000 nr 52 poz. 628 628 WDU20000520628 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego w Jastarni. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 52 poz. 627 627 WDU20000520627 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywanie robót ziemnych, budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 52 poz. 626 626 WDU20000520626 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokości tych stypendiów. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 52 poz. 625 625 WDU20000520625 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 52 poz. 624 624 WDU20000520624 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 52 poz. 623 623 WDU20000520623 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Świerklany. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 52 poz. 622 622 WDU20000520622 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury. uchylony
Dz.U. 2000 nr 52 poz. 621 621 WDU20000520621 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 51 poz. 620 620 WDU20000510620 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które wytwarzający odpady może przekazywać osobom fizycznym do wykorzystania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 51 poz. 619 619 WDU20000510619 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych, zasad wynagradzania i stopni służbowych Służby Leśnej oraz szczegółowego trybu nadawania, obniżania i pozbawiania stopni służbowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 51 poz. 618 618 WDU20000510618 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 51 poz. 617 617 WDU20000510617 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. uchylony
Dz.U. 2000 nr 51 poz. 616 616 WDU20000510616 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. uchylony
Dz.U. 2000 nr 51 poz. 615 615 WDU20000510615 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 51 poz. 614 614 WDU20000510614 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 2000 nr 51 poz. 613 613 WDU20000510613 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie sposobu tworzenia, działania i finansowania specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych oraz trybu sprawowania nadzoru nad ich działalnością. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 51 poz. 612 612 WDU20000510612 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy oraz związanego z nią trybu postępowania. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 51 poz. 611 611 WDU20000510611 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej tworzonym przez Ministra Obrony Narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 51 poz. 610 610 WDU20000510610 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 51 poz. 609 609 WDU20000510609 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz pieczęci potwierdzającej na dokumencie wywóz towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 51 poz. 608 608 WDU20000510608 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 51 poz. 607 607 WDU20000510607 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie opłat drogowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 51 poz. 606 606 WDU20000510606 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 51 poz. 605 605 WDU20000510605 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu taryfowego na przewóz pomidorów przetworzonych pochodzących z Republiki Węgierskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 51 poz. 604 604 WDU20000510604 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Węgierskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 51 poz. 603 603 WDU20000510603 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 51 poz. 602 602 WDU20000510602 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Usuwania Skutków Suszy. uchylony
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 601 601 WDU20000500601 Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo przewozowe. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 600 600 WDU20000500600 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2000 r. sygn. akt P. 3/2000. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 599 599 WDU20000500599 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 15/99. uchylony
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 598 598 WDU20000500598 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach. uchylony
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 597 597 WDU20000500597 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy Głównego Inspektoratu Kolejnictwa, wykonujący zadania w zakresie nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego lub nadzoru technicznego i bezpieczeństwa ruchu kolejowego, są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 596 596 WDU20000500596 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków otrzymywania wyżywienia przez żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz norm tego wyżywienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 595 595 WDU20000500595 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 594 594 WDU20000500594 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 593 593 WDU20000500593 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 592 592 WDU20000500592 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Smołdzino. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 591 591 WDU20000500591 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 590 590 WDU20000500590 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 589 589 WDU20000500589 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 588 588 WDU20000500588 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 587 587 WDU20000500587 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej z obowiązku uzyskiwania koncesji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 586 586 WDU20000500586 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 585 585 WDU20000500585 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. uchylony
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 584 584 WDU20000500584 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa, łącznego powierzania mienia tym funkcjonariuszom oraz szczegółowych warunków wspólnej odpowiedzialności za szkodę w mieniu tak powierzonym. uchylony
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 583 583 WDU20000500583 Oświadczenie rządowe z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Konwencji o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzonej w Hadze dnia 18 marca 1970 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 582 582 WDU20000500582 Konwencja o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 581 581 WDU20000500581 Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 580 580 WDU20000500580 Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 579 579 WDU20000500579 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2000 r. o ratyfikacji Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 49 poz. 578 578 WDU20000490578 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ośrodków zamiejscowych prokuratur. uchylony
Dz.U. 2000 nr 49 poz. 577 577 WDU20000490577 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na kuratorów, sekretarzy sądowych i osób na stanowiska referendarzy sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 49 poz. 576 576 WDU20000490576 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym. uchylony
Dz.U. 2000 nr 49 poz. 575 575 WDU20000490575 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie wykazu stanowisk służbowych uprawniających do zajmowania kwater funkcyjnych oraz struktury tych kwater. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 49 poz. 574 574 WDU20000490574 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 49 poz. 573 573 WDU20000490573 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 49 poz. 572 572 WDU20000490572 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec. uchylony
Dz.U. 2000 nr 49 poz. 571 571 WDU20000490571 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. uchylony
Dz.U. 2000 nr 49 poz. 570 570 WDU20000490570 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 49 poz. 569 569 WDU20000490569 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Kazanów. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 49 poz. 568 568 WDU20000490568 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na pszenicę przywożoną z zagranicy na potrzeby Agencji Rynku Rolnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 49 poz. 567 567 WDU20000490567 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakimi powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępniania przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 49 poz. 566 566 WDU20000490566 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 49 poz. 565 565 WDU20000490565 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2000 r. o zarządzeniu wyrobów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 564 564 WDU20000480564 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Głuszycy. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 563 563 WDU20000480563 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia uprawnień szczególnych w zakresie płac i innych świadczeń, zasad przyznawania tych świadczeń i ich wysokości oraz określenia dodatków do wynagrodzenia przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 562 562 WDU20000480562 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 561 561 WDU20000480561 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 560 560 WDU20000480560 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 559 559 WDU20000480559 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 558 558 WDU20000480558 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 557 557 WDU20000480557 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa. uchylony
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 556 556 WDU20000480556 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. uchylony
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 555 555 WDU20000480555 Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 554 554 WDU20000480554 Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 553 553 WDU20000480553 Ustawa z dnia 12 maj 2000 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 552 552 WDU20000480552 Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 551 551 WDU20000480551 Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie i ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 550 550 WDU20000480550 Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 549 549 WDU20000480549 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o ratyfikacji Protokołu nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczącego zniesienia kary śmierci. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 548 548 WDU20000480548 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 547 547 WDU20000480547 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. uchylony
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 546 546 WDU20000480546 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 545 545 WDU20000480545 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radcach prawnych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 47 poz. 544 544 WDU20000470544 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543 543 WDU20000460543 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 46 poz. 542 542 WDU20000460542 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki i Gospodarki Morskiej z dnia 31 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym oraz jednostek wyznaczonych do ich pobierania. uchylony
Dz.U. 2000 nr 46 poz. 541 541 WDU20000460541 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 46 poz. 540 540 WDU20000460540 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 46 poz. 539 539 WDU20000460539 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie wyborów do Rady Miejskiej we Fromborku. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 46 poz. 538 538 WDU20000460538 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Leoncin. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 46 poz. 537 537 WDU20000460537 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie określenia organów emerytalno-rentowych właściwych do przyznawania świadczenia pieniężnego i ryczałtu energetycznego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz zasad i trybu ich wypłacania. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 46 poz. 536 536 WDU20000460536 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 46 poz. 535 535 WDU20000460535 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 46 poz. 534 534 WDU20000460534 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 46 poz. 533 533 WDU20000460533 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre zboża przewożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 46 poz. 532 532 WDU20000460532 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2000 r. z dnia 30 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
Dz.U. 2000 nr 45 poz. 531 531 WDU20000450531 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 maja 2000 r. sygn. akt K. 37/98. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 45 poz. 530 530 WDU20000450530 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 45 poz. 529 529 WDU20000450529 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 45 poz. 528 528 WDU20000450528 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 45 poz. 527 527 WDU20000450527 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu "Dom na skRAJu" akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 45 poz. 526 526 WDU20000450526 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Diecezji Radomskiej "Ave". akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 45 poz. 525 525 WDU20000450525 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Przymierza Rodzin "Mamre" w Żarkach Letnisku. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 45 poz. 524 524 WDU20000450524 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby Więziennej i straży pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 45 poz. 523 523 WDU20000450523 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Karnice. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 45 poz. 522 522 WDU20000450522 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Gródek nad Dunajcem. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 45 poz. 521 521 WDU20000450521 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Cewice. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 520 520 WDU20000440520 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 519 519 WDU20000440519 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania nazw statkom morskim. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 518 518 WDU20000440518 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. uchylony
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 517 517 WDU20000440517 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zwrotu kosztów policjantowi odwołanemu z urlopu wypoczynkowego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 516 516 WDU20000440516 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 515 515 WDU20000440515 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 514 514 WDU20000440514 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 513 513 WDU20000440513 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) nie uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w których powiatowy urząd pracy może dokonać zwrotu części lub całości kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które zostały skierowane i podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 512 512 WDU20000440512 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych Ministrowi Obrony Narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 511 511 WDU20000440511 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 510 510 WDU20000440510 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 509 509 WDU20000440509 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów, których przywóz z zagranicy jest wolny od cła, oraz ograniczenia uprawnień do korzystania ze zwolnień od cła na niektóre towary przywożone przez osoby przekraczające wielokrotnie granicę państwową. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 508 508 WDU20000440508 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 507 507 WDU20000440507 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 506 506 WDU20000440506 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania Prezesa, zastępców Prezesa i Sekretarza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 505 505 WDU20000440505 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie liczby członków Rady do Spraw Badań i Certyfikacji przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji oraz regulaminu jej działania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 504 504 WDU20000440504 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 503 503 WDU20000440503 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 502 502 WDU20000440502 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 501 501 WDU20000440501 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 500 500 WDU20000440500 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
Dz.U. 2000 nr 43 poz. 499 499 WDU20000430499 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją, badaniami i certyfikacją oraz weryfikacją. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 43 poz. 498 498 WDU20000430498 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży oraz zryczałtowanej diety dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 43 poz. 497 497 WDU20000430497 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy o ustanowieniu Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej, sporządzonej w Genewie dnia 13 lutego 1969 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 43 poz. 496 496 WDU20000430496 Umowa o ustanowieniu Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej, sporządzona w Genewie dnia 13 lutego 1969 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 43 poz. 495 495 WDU20000430495 Oświadczenie rządowe z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Zmian do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR 1975), przyjętych przez Komitet Administracyjny Konwencji w Genewie dnia 27 czerwca 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 43 poz. 494 494 WDU20000430494 Zmiany do Konwencji Celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR 1975), przyjęte przez Komitet Administracyjny Konwencji TIR w Genewie dnia 27 czerwca 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 43 poz. 493 493 WDU20000430493 Oświadczenie rządowe z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bangladeszu w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 8 lipca 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 43 poz. 492 492 WDU20000430492 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bangladeszu w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 8 lipca 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 43 poz. 491 491 WDU20000430491 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu dodatkowego do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych, sporządzonego w Strasburgu dnia 18 grudnia 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 43 poz. 490 490 WDU20000430490 Protokół Dodatkowy do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych, sporządzony w Strasburgu dnia 18 grudnia 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 43 poz. 489 489 WDU20000430489 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw. uchylony
Dz.U. 2000 nr 43 poz. 488 488 WDU20000430488 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 43 poz. 487 487 WDU20000430487 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw. uchylony
Dz.U. 2000 nr 43 poz. 486 486 WDU20000430486 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 43 poz. 485 485 WDU20000430485 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o ratyfikacji załączników B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D i E do Konwencji dotyczącej odprawy czasowej. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 43 poz. 484 484 WDU20000430484 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o ratyfikacji Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 43 poz. 483 483 WDU20000430483 Ustawa z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 43 poz. 482 482 WDU20000430482 Ustawa z dnia 30 marca 2000 r. o ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Republiką Estonii, Republiką Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S "Estonia", podpisanego w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 42 poz. 481 481 WDU20000420481 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. uchylony
Dz.U. 2000 nr 42 poz. 480 480 WDU20000420480 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 41 poz. 479 479 WDU20000410479 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 41 poz. 478 478 WDU20000410478 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariuszy celnych w aktach osobowych oraz wzoru legitymacji służbowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 41 poz. 477 477 WDU20000410477 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie odznaki honorowej "Zasłużony dla Służby Celnej". uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 40 poz. 476 476 WDU20000400476 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 maja 2000 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 40 poz. 475 475 WDU20000400475 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 maja 2000 r. sygn. akt P. 1/99. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 40 poz. 474 474 WDU20000400474 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 maja 2000 r. sygn. akt SK. 29/99. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 40 poz. 473 473 WDU20000400473 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2000 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na zbiór mleczka makowego i opium z maku oraz ziela konopi i żywicy konopi w celu prowadzenia badań naukowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 40 poz. 472 472 WDU20000400472 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia "Faustinum" w Krakowie-Łagiewnikach. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 40 poz. 471 471 WDU20000400471 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie administrowania kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470 470 WDU20000400470 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 40 poz. 469 469 WDU20000400469 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 40 poz. 468 468 WDU20000400468 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 40 poz. 467 467 WDU20000400467 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 40 poz. 466 466 WDU20000400466 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 40 poz. 465 465 WDU20000400465 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów. uchylony
Dz.U. 2000 nr 40 poz. 464 464 WDU20000400464 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", objętego programem restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 40 poz. 463 463 WDU20000400463 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie określenia zakresu zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 462 462 WDU20000390462 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 2000 r. sygn. akt K. 21/99. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 461 461 WDU20000390461 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2000 r. sygn. akt U. 6/98 obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 460 460 WDU20000390460 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu. uchylony
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 459 459 WDU20000390459 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie wymiany praw jazdy. uchylony
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 458 458 WDU20000390458 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. uchylony
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 457 457 WDU20000390457 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2000 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Straży Granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 456 456 WDU20000390456 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 455 455 WDU20000390455 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat. uchylony
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 454 454 WDU20000390454 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Mielno. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 453 453 WDU20000390453 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 452 452 WDU20000390452 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego ilościowego na przewóz niektórych towarów do eksploatacji statków morskich i jednostek żeglugi śródlądowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 451 451 WDU20000390451 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na niektóre towary pochodzące z Republiki Czeskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 450 450 WDU20000390450 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych, które mogą być przyznane funkcjonariuszom celnym i członkom ich rodzin. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 449 449 WDU20000390449 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolita Polską Konwencji o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego, sporządzonej w Hadze dnia 29 maja 1993 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 448 448 WDU20000390448 Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego, sporządzona w Hadze dnia 29 maja 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 447 447 WDU20000390447 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu w sprawie zmiany Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonego w Montrealu dnia 10 maja 1984 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 446 446 WDU20000390446 Protokół w sprawie zmiany Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzony w Montrealu dnia 10 maja 1984 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 445 445 WDU20000390445 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzonej w Hadze dnia 2 października 1973 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 444 444 WDU20000390444 Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 443 443 WDU20000390443 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 442 442 WDU20000390442 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 441 441 WDU20000390441 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o ratyfikacji Umowy między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego współpracy w dziedzinie informacji atomowych, sporządzonej w Paryżu dnia 18 czerwca 1964 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 440 440 WDU20000390440 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 439 439 WDU20000390439 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 38 poz. 438 438 WDU20000380438 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2000 r. sygn. akt SK. 22/99. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 38 poz. 437 437 WDU20000380437 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 38 poz. 436 436 WDU20000380436 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. uchylony
Dz.U. 2000 nr 38 poz. 435 435 WDU20000380435 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 38 poz. 434 434 WDU20000380434 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. uchylony
Dz.U. 2000 nr 38 poz. 433 433 WDU20000380433 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 38 poz. 432 432 WDU20000380432 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia. uchylony
Dz.U. 2000 nr 38 poz. 431 431 WDU20000380431 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 38 poz. 430 430 WDU20000380430 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk. uchylony
Dz.U. 2000 nr 38 poz. 429 429 WDU20000380429 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 38 poz. 428 428 WDU20000380428 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia. uchylony
Dz.U. 2000 nr 38 poz. 427 427 WDU20000380427 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie pomocy udzielanej żołnierzom zawodowym pobierającym naukę poza Siłami Zbrojnymi oraz warunków jej otrzymywania. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 38 poz. 426 426 WDU20000380426 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji auditorów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 38 poz. 425 425 WDU20000380425 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 38 poz. 424 424 WDU20000380424 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 38 poz. 423 423 WDU20000380423 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 38 poz. 422 422 WDU20000380422 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 38 poz. 421 421 WDU20000380421 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 38 poz. 420 420 WDU20000380420 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 38 poz. 419 419 WDU20000380419 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o akcesji Republiki Słowenii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Lublanie dnia 25 listopada 1995 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 38 poz. 418 418 WDU20000380418 Umowa o akcesji Republiki Słowenii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzona w Lublanie dnia 25 listopada 1995 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 37 poz. 417 417 WDU20000370417 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu państwa na rok 2001. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 416 416 WDU20000360416 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie badań psychologicznych kierujących pojazdami oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 415 415 WDU20000360415 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie warunków technicznych eksploatacji pojazdów szynowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 414 414 WDU20000360414 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 413 413 WDU20000360413 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie referendarzy sądowych i aplikacji referendarskiej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 412 412 WDU20000360412 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. uchylony
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 411 411 WDU20000360411 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji. uchylony
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 410 410 WDU20000360410 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 409 409 WDU20000360409 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 408 408 WDU20000360408 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2000 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 407 407 WDU20000360407 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 406 406 WDU20000360406 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 405 405 WDU20000360405 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 404 404 WDU20000360404 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości zobowiązania Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa wobec budżetu państwa, terminów wpłat oraz organu właściwego do ich poboru. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 403 403 WDU20000360403 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie przyznawania świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości. uchylony
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 402 402 WDU20000360402 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 35 poz. 401 401 WDU20000350401 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji. uchylony
Dz.U. 2000 nr 34 poz. 400 400 WDU20000340400 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia ruchu na liniach kolejowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 34 poz. 399 399 WDU20000340399 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2000 r. w sprawie sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrom Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 33 poz. 398 398 WDU20000330398 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych oraz zasad wynagradzania pracowników wyższych szkół zawodowych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
Dz.U. 2000 nr 33 poz. 397 397 WDU20000330397 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
Dz.U. 2000 nr 33 poz. 396 396 WDU20000330396 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich oraz bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowo-technicznej państwowych wyższych szkół zawodowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 33 poz. 395 395 WDU20000330395 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uchylony
Dz.U. 2000 nr 33 poz. 394 394 WDU20000330394 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Korszach. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 32 poz. 393 393 WDU20000320393 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 31 poz. 392 392 WDU20000310392 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2000 r. sygn. akt K. 23/99. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 31 poz. 391 391 WDU20000310391 Rozporządzenie Ministrów: Zdrowia, Edukacji Narodowej oraz Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie zasad organizowania wykonywania praktyk religijnych właściwych dla wyznania adwentystycznego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 31 poz. 390 390 WDU20000310390 Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 31 poz. 389 389 WDU20000310389 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej tworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 31 poz. 388 388 WDU20000310388 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu na przewóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, do produkcji elektrod węglowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 31 poz. 387 387 WDU20000310387 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 31 poz. 386 386 WDU20000310386 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 31 poz. 385 385 WDU20000310385 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 31 poz. 384 384 WDU20000310384 Ustawa z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. uchylony
Dz.U. 2000 nr 31 poz. 383 383 WDU20000310383 Ustawa z dnia 29 marca 2000 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 31 poz. 382 382 WDU20000310382 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. uchylony
Dz.U. 2000 nr 31 poz. 381 381 WDU20000310381 Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów. uchylony
Dz.U. 2000 nr 30 poz. 380 380 WDU20000300380 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 kwietnia 2000 r. sygn. akt SK. 28/99. uchylony
Dz.U. 2000 nr 30 poz. 379 379 WDU20000300379 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania. uchylony
Dz.U. 2000 nr 30 poz. 378 378 WDU20000300378 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich oraz ustalenia danych objętych wpisem i sposobu prowadzenia rejestrów. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 30 poz. 377 377 WDU20000300377 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 30 poz. 376 376 WDU20000300376 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 30 poz. 375 375 WDU20000300375 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów. uchylony
Dz.U. 2000 nr 30 poz. 374 374 WDU20000300374 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa. uchylony
Dz.U. 2000 nr 30 poz. 373 373 WDU20000300373 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie dodatkowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 30 poz. 372 372 WDU20000300372 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Dostosowania Polskiego Rolnictwa do Wymogów Unii Europejskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 371 371 WDU20000290371 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów administracji żeglugi śródlądowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 370 370 WDU20000290370 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zasad szkolenia członków kolegiów do spraw wykroczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 369 369 WDU20000290369 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 368 368 WDU20000290368 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wzoru oświadczenia o dochodach rodziny osoby ubiegającej się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wzorów innych oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 367 367 WDU20000290367 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu. uchylony
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 366 366 WDU20000290366 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 365 365 WDU20000290365 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie dodatkowych wpływów uzyskiwanych w wyniku kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariuszy celnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 364 364 WDU20000290364 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz przyznawania funkcjonariuszom celnym nagrody rocznej uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 363 363 WDU20000290363 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 362 362 WDU20000290362 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 361 361 WDU20000290361 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 360 360 WDU20000290360 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 359 359 WDU20000290359 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 358 358 WDU20000290358 Ustawa z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o języku polskim. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 357 357 WDU20000290357 Ustawa z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 356 356 WDU20000290356 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 355 355 WDU20000290355 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o własności lokali. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 354 354 WDU20000290354 Ustawa z dnia 17 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 28 poz. 353 353 WDU20000280353 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obywatelstwie polskim. uchylony
Dz.U. 2000 nr 28 poz. 352 352 WDU20000280352 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2000 r. sygn. akt K. 8/98. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 28 poz. 351 351 WDU20000280351 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 kwietnia 2000 r. sygn. akt K.15/98. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 28 poz. 350 350 WDU20000280350 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 28 poz. 349 349 WDU20000280349 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie wejścia w życie umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej działalności EBI w Polsce, sporządzonej w Warszawie dnia 1 grudnia 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 28 poz. 348 348 WDU20000280348 Umowa Ramowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotycząca działalności EBI w Polsce, sporządzona w Warszawie dnia 1 grudnia 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 28 poz. 347 347 WDU20000280347 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 28 poz. 346 346 WDU20000280346 Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 345 345 WDU20000270345 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2000 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 344 344 WDU20000270344 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem technicznym i sanitarnym urządzenia i pomieszczenia, w których można wykonywać indywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę i grupową praktykę pielęgniarek i położnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 343 343 WDU20000270343 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. uchylony
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 342 342 WDU20000270342 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw oraz rodzaju niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie łódzkim. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 341 341 WDU20000270341 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 340 340 WDU20000270340 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 339 339 WDU20000270339 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 338 338 WDU20000270338 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. uchylony
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 337 337 WDU20000270337 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 336 336 WDU20000270336 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 335 335 WDU20000270335 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 334 334 WDU20000270334 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki. uchylony
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 333 333 WDU20000270333 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 332 332 WDU20000270332 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 331 331 WDU20000270331 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy. uchylony
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 330 330 WDU20000270330 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich. uchylony
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 329 329 WDU20000270329 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 328 328 WDU20000270328 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 327 327 WDU20000270327 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 326 326 WDU20000270326 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie określenia systemów i standardów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 325 325 WDU20000270325 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, ustalania kwot, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 324 324 WDU20000270324 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 lutego 2000 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 323 323 WDU20000270323 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 322 322 WDU20000270322 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy dokonywaniu ocen funkcjonariuszy celnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 321 321 WDU20000270321 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 320 320 WDU20000270320 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na tytoń nie przetworzony przywożony z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 319 319 WDU20000260319 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 318 318 WDU20000260318 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów szynowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 317 317 WDU20000260317 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów. uchylony
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 316 316 WDU20000260316 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 315 315 WDU20000260315 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu i sposobu ich przekazywania. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 314 314 WDU20000260314 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Pracy na realizację zadań zawiązanych z restrukturyzacją gospodarki narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 313 WDU20000260313 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 312 312 WDU20000260312 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie komisji opiniodawczej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 311 311 WDU20000260311 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 310 310 WDU20000260310 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 309 309 WDU20000260309 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre surowce do produkcji żywności dla osób będących na diecie bezglutenowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 308 308 WDU20000260308 Oświadczenie rządowe z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związkowym Republiki Austrii, podpisanej w Wiedniu dnia 29 kwietnia 1999 r., zmieniającej Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związkowym Republiki Austrii o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego z dnia 18 lipca 1972 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 307 307 WDU20000260307 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związkowym Republiki Austrii, podpisana w Wiedniu dnia 29 kwietnia 1999 r., zmieniająca Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związkowym Republiki Austrii o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego z dnia 18 lipca 1972 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 306 306 WDU20000260306 Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 25 poz. 305 305 WDU20000250305 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. uchylony
Dz.U. 2000 nr 25 poz. 304 304 WDU20000250304 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 2000 nr 25 poz. 303 303 WDU20000250303 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie niektórymi testami diagnostycznymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 25 poz. 302 302 WDU20000250302 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami oraz środkami antykoncepcyjnymi. uchylony
Dz.U. 2000 nr 25 poz. 301 301 WDU20000250301 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 24 poz. 300 300 WDU20000240300 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeń tych dotacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 24 poz. 299 299 WDU20000240299 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek. uchylony
Dz.U. 2000 nr 24 poz. 298 298 WDU20000240298 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie podziału rezerwy na podwyżki wynagrodzeń w 2000 r. dla pracowników państwowej sfery budżetowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 24 poz. 297 297 WDU20000240297 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 24 poz. 296 296 WDU20000240296 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługującym pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 23 poz. 295 295 WDU20000230295 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 23 poz. 294 294 WDU20000230294 Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 23 poz. 293 293 WDU20000230293 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych uchylony
Dz.U. 2000 nr 23 poz. 292 292 WDU20000230292 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 291 291 WDU20000220291 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 marca 2000 r. sygn. akt K. 27/99. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 290 290 WDU20000220290 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów administracji morskiej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 289 289 WDU20000220289 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie regulaminu działania kolegiów do spraw wykroczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 288 288 WDU20000220288 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości. uchylony
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 287 287 WDU20000220287 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez organy celne. uchylony
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 286 286 WDU20000220286 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie podawania do wiadomości informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 285 285 WDU20000220285 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków składania przez funkcjonariusza celnego oświadczenia o stanie majątkowym oraz wzoru oświadczenia. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 284 284 WDU20000220284 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 283 283 WDU20000220283 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2000/2001. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 282 282 WDU20000220282 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2000/2001. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 281 281 WDU20000220281 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Kultury Fizycznej i Sportu. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 280 280 WDU20000220280 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 279 279 WDU20000220279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przewóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 278 278 WDU20000220278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przewóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 277 277 WDU20000220277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 276 276 WDU20000220276 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie kryteriów obliczania wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych ze spisem oraz wysokości i zasad przyznawania dodatków spisowych i nagród. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 275 275 WDU20000220275 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzoru wykazu nieruchomości i mieszkań do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 274 274 WDU20000220274 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 273 273 WDU20000220273 Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 272 272 WDU20000220272 Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 271 WDU20000220271 Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. uchylony
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 270 270 WDU20000220270 Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw. uchylony
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 269 269 WDU20000220269 Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 268 268 WDU20000220268 Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o administracji rządowej w województwie. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 21 poz. 267 267 WDU20000210267 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 21 poz. 266 266 WDU20000210266 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 2000 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Chile w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 5 lipca 1995 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 21 poz. 265 265 WDU20000210265 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Chile w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 5 lipca 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 21 poz. 264 264 WDU20000210264 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie prowizorycznego stosowania sporządzonego w Budapeszcie dnia 20 października 1999 r. Protokołu dodatkowego nr 8 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 21 poz. 263 263 WDU20000210263 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie wejścia w życie Decyzji nr 5/99 Rady Stowarzyszenia RP-UE z dnia 17 grudnia 1999 r., wprowadzającej zmiany w Protokole 4 do Układu europejskiego, dotyczącym definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 21 poz. 262 262 WDU20000210262 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołów nr 1 i nr 2 do Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, sporządzonych w Strasburgu dnia 4 listopada 1993 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 21 poz. 261 261 WDU20000210261 Protokoły Nr 1 i Nr 2 do Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, sporządzone w Strasburgu dnia 4 listopada 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 21 poz. 260 260 WDU20000210260 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, sporządzonej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 21 poz. 259 259 WDU20000210259 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotycząca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, sporządzona w Szczecinie dnia 5 września 1998 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 21 poz. 258 258 WDU20000210258 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 21 poz. 257 257 WDU20000210257 Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych, sporządzona w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 20 poz. 256 256 WDU20000200256 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 20 poz. 255 255 WDU20000200255 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 marca 2000 r. sygn. akt K. 14/99. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 20 poz. 254 254 WDU20000200254 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 20 poz. 253 253 WDU20000200253 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla pracowników kolejowych pobierających emeryturę lub rentę kolejową. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 20 poz. 252 252 WDU20000200252 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 20 poz. 251 251 WDU20000200251 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia listy odpadów, których przywożenie z zagranicy nie wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. uchylony
Dz.U. 2000 nr 20 poz. 250 250 WDU20000200250 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 20 poz. 249 249 WDU20000200249 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 20 poz. 248 248 WDU20000200248 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 20 poz. 247 247 WDU20000200247 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 20 poz. 246 246 WDU20000200246 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 20 poz. 245 245 WDU20000200245 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 20 poz. 244 244 WDU20000200244 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 20 poz. 243 243 WDU20000200243 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, warunków, okresu zwolnienia od cła, norm ilościowych oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cła rzeczy stanowiących mienie niektórych osób fizycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 20 poz. 242 242 WDU20000200242 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w celu ustalania wartości celnej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 19 poz. 241 241 WDU20000190241 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 19 poz. 240 240 WDU20000190240 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 19 poz. 239 239 WDU20000190239 Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 19 poz. 238 238 WDU20000190238 Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 18 poz. 237 237 WDU20000180237 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2000 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 18 poz. 236 236 WDU20000180236 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Spraw Zagranicznych z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie trybu i warunków wydawania pozwoleń na broń członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osobom zrównanym z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 18 poz. 235 235 WDU20000180235 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie wzorów zaświadczeń uprawniających do przewozu, wywozu oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji oraz nabycia broni przez cudzoziemców. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 18 poz. 234 234 WDU20000180234 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 18 poz. 233 233 WDU20000180233 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 18 poz. 232 232 WDU20000180232 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Pszczółki. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 18 poz. 231 231 WDU20000180231 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie lub wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz wzorów zaświadczeń i wniosków. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 18 poz. 230 230 WDU20000180230 Ustawa z dnia 19 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. uchylony
Dz.U. 2000 nr 17 poz. 229 229 WDU20000170229 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 marca 2000 r. sygn. akt P. 5/99 obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 17 poz. 228 228 WDU20000170228 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2000 r. sygn. akt K. 1/99. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 17 poz. 227 227 WDU20000170227 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2000 r. sygn. akt K. 26/98. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 17 poz. 226 226 WDU20000170226 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 17 poz. 225 225 WDU20000170225 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie trybu sporządzania informacji, gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 17 poz. 224 224 WDU20000170224 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym oraz jednostek wyznaczonych do ich pobierania. uchylony
Dz.U. 2000 nr 17 poz. 223 223 WDU20000170223 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania broni i amunicji oraz stawek odpłatności za przechowywanie broni i amunicji w depozycie Policji lub organu celnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 17 poz. 222 222 WDU20000170222 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie wzoru zgłoszenia przywozu z zagranicy przez obywateli polskich broni i amunicji na własne potrzeby oraz trybu przekazywania organom Policji informacji o przywozie broni i amunicji przez organy celne. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 17 poz. 221 221 WDU20000170221 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 17 poz. 220 220 WDU20000170220 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Sanitarną. uchylony
Dz.U. 2000 nr 17 poz. 219 219 WDU20000170219 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 17 poz. 218 218 WDU20000170218 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie określenia waluty i wysokości ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi celnemu wykonującemu stałe zadania służbowe poza polskim obszarem celnym. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 17 poz. 217 217 WDU20000170217 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2000 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawanej za koszt uzyskania przychodów. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 17 poz. 216 216 WDU20000170216 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 17 poz. 215 215 WDU20000170215 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 16 poz. 214 214 WDU20000160214 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2000 r. sygn. akt P. 10/99. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 16 poz. 213 213 WDU20000160213 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2000 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 16 poz. 212 212 WDU20000160212 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi policjantów. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 16 poz. 211 211 WDU20000160211 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 16 poz. 210 210 WDU20000160210 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 16 poz. 209 209 WDU20000160209 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 16 poz. 208 208 WDU20000160208 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 16 poz. 207 207 WDU20000160207 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2000 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. uchylony
Dz.U. 2000 nr 16 poz. 206 206 WDU20000160206 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 16 poz. 205 205 WDU20000160205 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych oraz wynagradzania za udział w ich pracy. uchylony
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 204 204 WDU20000150204 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 lutego 2000 r. sygn. akt K. 31/98. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 203 203 WDU20000150203 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lutego 2000 r. sygn. akt. SK 13/98. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 202 202 WDU20000150202 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2000 r. zmieniające w sprawie wykazu chorób oraz leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. uchylony
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 201 201 WDU20000150201 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. uchylony
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 200 200 WDU20000150200 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. uchylony
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 199 199 WDU20000150199 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie biegłych z listy wojewody. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 198 198 WDU20000150198 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu domowi kultury "ARKA" w Racławicach. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 197 197 WDU20000150197 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach. uchylony
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 196 196 WDU20000150196 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej "Święta Puszcza". akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 195 195 WDU20000150195 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 194 194 WDU20000150194 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 193 193 WDU20000150193 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji oraz zasad oznakowania statków rybackich, wzoru zaświadczenia o wpisie do ewidencji i nadaniu oznaki rybackiej oraz wysokości pobieranych opłat za wpis do ewidencji i wydanie zaświadczenia o wpisie. uchylony
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 192 192 WDU20000150192 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie określenia cen progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 191 191 WDU20000150191 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 190 190 WDU20000150190 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 189 189 WDU20000150189 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2000 z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy produkcji i przetwarzaniu miedzi. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 188 188 WDU20000150188 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lutego 2000 r. w sprawie dopuszczenia w 2000 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 187 187 WDU20000150187 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. uchylony
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 186 186 WDU20000150186 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 185 185 WDU20000150185 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 184 184 WDU20000150184 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 183 183 WDU20000150183 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad sporządzania kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych przedstawianych organowi nadzoru przez zakłady ubezpieczeń, formy tych sprawozdań oraz sposobu potwierdzania przez zarząd zgodności tych sprawozdań ze stanem faktycznym. uchylony
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 182 182 WDU20000150182 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 181 181 WDU20000150181 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 180 180 WDU20000150180 Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 179 179 WDU20000150179 Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. uchylony
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 178 178 WDU20000150178 Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ratyfikacji Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 177 177 WDU20000150177 Ustawa z dnia 20 stycznia 2000 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o uchyleniu w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 176 WDU20000140176 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 175 175 WDU20000130175 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni oraz świadectwa broni. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 174 174 WDU20000130174 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 173 173 WDU20000130173 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. uchylony
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 172 172 WDU20000130172 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2000 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 171 171 WDU20000130171 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra. uchylony
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 170 170 WDU20000130170 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 169 169 WDU20000130169 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 168 168 WDU20000130168 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie przedłużenia bankom realizującym program związany z udzielaniem pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego ze środków Funduszu Hipotecznego terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 167 167 WDU20000130167 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie przedłużenia bankom udzielającym pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 166 166 WDU20000130166 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 165 165 WDU20000130165 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów zagranicznych osób prawnych. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 164 164 WDU20000130164 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów osób prawnych. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 163 163 WDU20000130163 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów zagranicznych osób fizycznych i prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 162 162 WDU20000130162 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Krajowego Urzędu Pracy oraz zadań wojewody w zakresie realizacji przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 161 161 WDU20000130161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 160 160 WDU20000130160 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin, powiatów i województw, na których obszarze wystąpiła powódź, oraz szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin, powiatów i województw, przeznaczonych na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z usuwaniem skutków powodzi. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 159 159 WDU20000130159 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. uchylony
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 158 158 WDU20000130158 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników, którzy ulegli wypadkom w szczególnych okolicznościach, oraz świadczeń dla osób nie będących pracownikami. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 157 157 WDU20000130157 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2000 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 156 156 WDU20000130156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2000 r. w sprawie wykazu linii kolejowych, które ze względów gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych mają znaczenie państwowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 155 155 WDU20000130155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 154 154 WDU20000120154 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 stycznia 2000 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 153 153 WDU20000120153 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 lutego 2000 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 152 152 WDU20000120152 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Inspekcji Sanitarnej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 151 151 WDU20000120151 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną. uchylony
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 150 150 WDU20000120150 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 149 149 WDU20000120149 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 148 148 WDU20000120148 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia warunków i okresów czasu, po których akta spraw o wykroczenia podlegają zniszczeniu w całości lub w części albo przekazaniu archiwom państwowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 147 147 WDU20000120147 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 146 146 WDU20000120146 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 145 145 WDU20000120145 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 144 144 WDU20000120144 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 143 143 WDU20000120143 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie przedłużenia organom rentowym terminu przesłania urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 142 142 WDU20000120142 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 141 141 WDU20000120141 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli. uchylony
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 140 140 WDU20000120140 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lutego 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 139 139 WDU20000120139 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie wojewodów, podlegającej przekazaniu do samorządów województw w celu jej dalszego wykorzystywania w ramach zadań własnych, bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie ministrów i kierowników urzędów centralnych, podlegającej przekazaniu powiatom lub miastom na prawach powiatu, oraz bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie ministrów i kierowników urzędów centralnych, nie podlegającej przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego ze względu na ogólnopaństwowy charakter zadań wykonywanych przez tę bazę. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 138 138 WDU20000120138 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 137 137 WDU20000120137 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 136 136 WDU20000120136 Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 11 poz. 135 135 WDU20000110135 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach. uchylony
Dz.U. 2000 nr 11 poz. 134 134 WDU20000110134 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej oraz ustalenia zasad ich wydawania i wymiany. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 10 poz. 133 133 WDU20000100133 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzonej w Lugano dnia 16 września 1988 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 10 poz. 132 132 WDU20000100132 Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzona w Lugano dnia 16 września 1988 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 9 poz. 131 131 WDU20000090131 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 9 poz. 130 130 WDU20000090130 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie warunków przewozu rzeczy, które ze względu na kształt, rozmiary lub masę albo drogę przewozu mogą powodować trudności transportowe. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 9 poz. 129 129 WDU20000090129 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Łączności z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie doręczenia kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 9 poz. 128 128 WDU20000090128 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 9 poz. 127 127 WDU20000090127 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od przyznanej kwoty połowowej łososia i ustalenia jej wysokości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 9 poz. 126 126 WDU20000090126 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie porządku przy połowach i sposobu oznakowania sprzętu rybackiego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 9 poz. 125 125 WDU20000090125 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 2000 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 9 poz. 124 124 WDU20000090124 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 9 poz. 123 123 WDU20000090123 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 9 poz. 122 122 WDU20000090122 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 9 poz. 121 121 WDU20000090121 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 9 poz. 120 120 WDU20000090120 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby poza granicami państwa przez żołnierzy zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 9 poz. 119 119 WDU20000090119 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 9 poz. 118 118 WDU20000090118 Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 9 poz. 117 117 WDU20000090117 Ustawa z dnia 20 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 9 poz. 116 116 WDU20000090116 Ustawa z dnia 20 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. uchylony
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 115 115 WDU20000080115 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 114 114 WDU20000080114 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 113 113 WDU20000080113 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 112 112 WDU20000080112 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów, określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 111 111 WDU20000080111 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 110 110 WDU20000080110 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2000 r. w sprawie gospodarowania żywymi zasobami morza i ich ochrony. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 109 109 WDU20000080109 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 108 108 WDU20000080108 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. uchylony
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 107 107 WDU20000080107 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności. uchylony
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 106 106 WDU20000080106 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 105 105 WDU20000080105 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 104 104 WDU20000080104 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 103 103 WDU20000080103 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 102 102 WDU20000080102 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 101 101 WDU20000080101 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 100 100 WDU20000080100 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 99 99 WDU20000080099 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 98 98 WDU20000080098 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 97 97 WDU20000080097 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 96 96 WDU20000080096 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności. uchylony
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 95 95 WDU20000080095 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 94 94 WDU20000080094 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki. uchylony
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 93 93 WDU20000080093 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 92 92 WDU20000080092 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 91 91 WDU20000080091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 90 90 WDU20000080090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne dla przemysłu motoryzacyjnego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 89 89 WDU20000080089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 88 88 WDU20000080088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 87 87 WDU20000080087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 86 86 WDU20000080086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Konwencji Klimatycznej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 7 poz. 85 85 WDU20000070085 Ustawa budżetowa na rok 2000 z dnia 21 stycznia 2000 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 6 poz. 84 84 WDU20000060084 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów. uchylony
Dz.U. 2000 nr 6 poz. 83 83 WDU20000060083 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie powołania Komisji Heraldycznej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 6 poz. 82 82 WDU20000060082 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie zakresu, trybu składania i sposobu weryfikacji raportów połowowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 6 poz. 81 81 WDU20000060081 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego w celach sportowo-rekreacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 6 poz. 80 80 WDU20000060080 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania licencji połowowych, ich wzoru, okresu ich ważności oraz wysokości opłat za licencje połowowe. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 6 poz. 79 79 WDU20000060079 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie warunków łowienia organizmów morskich przez podmioty zagraniczne w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 6 poz. 78 78 WDU20000060078 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie określenia granic pomiędzy wodami morskimi a wodami śródlądowymi dla celów rybołówstwa morskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 6 poz. 77 77 WDU20000060077 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 6 poz. 76 76 WDU20000060076 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 6 poz. 75 75 WDU20000060075 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 6 poz. 74 74 WDU20000060074 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 6 poz. 73 73 WDU20000060073 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności. uchylony
Dz.U. 2000 nr 6 poz. 72 72 WDU20000060072 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 6 poz. 71 71 WDU20000060071 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej oraz członków komisji dyscyplinarnej urzędu. uchylony
Dz.U. 2000 nr 6 poz. 70 70 WDU20000060070 Ustawa z dnia 7 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 6 poz. 69 69 WDU20000060069 Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 68 68 WDU20000050068 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2000 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 67 67 WDU20000050067 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2000 r. sygn. akt K. 17/99. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 66 66 WDU20000050066 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 65 65 WDU20000050065 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 64 64 WDU20000050064 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie usuwania pojazdów i blokowania ich kół. uchylony
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 63 63 WDU20000050063 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Międzynarodowemu Katolickiemu Programowi Ewangelizacji ICPE Polska. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 62 62 WDU20000050062 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Włocławskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 61 61 WDU20000050061 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania zezwoleń i zgód na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 60 60 WDU20000050060 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 59 59 WDU20000050059 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 58 58 WDU20000050058 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 57 57 WDU20000050057 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 56 56 WDU20000050056 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia. uchylony
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 55 55 WDU20000050055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2000 r. w sprawie przekształcenia Powszechnej Kasy Oszczędności banku państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Spółka Akcyjna. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 54 54 WDU20000050054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2000 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej, zwalniania żołnierzy z tej służby przed jej odbyciem, a także postępowania oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 53 53 WDU20000050053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 52 52 WDU20000050052 Oświadczenie rządowe z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o ekstradycji, sporządzonej w Kanberze dnia 3 czerwca 1998 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 51 51 WDU20000050051 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią o ekstradycji, sporządzona w Kanberze dnia 3 czerwca 1998 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 50 50 WDU20000050050 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych, sporządzonej w Tallinie dnia 27 listopada 1998 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 49 49 WDU20000050049 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych, sporządzona w Tallinie dnia 27 listopada 1998 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 4 poz. 48 48 WDU20000040048 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń pracowniczych podlegających zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 4 poz. 47 47 WDU20000040047 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie określenia wzoru rocznej deklaracji rozliczeniowej za rok 1999 i zasad jej sporządzania. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 46 46 WDU20000030046 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2000 r. sygn. akt P. 11/98. uchylony
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 45 45 WDU20000030045 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 2000 r. sygn. akt K. 7/99. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 44 44 WDU20000030044 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 43 43 WDU20000030043 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 42 42 WDU20000030042 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2000 r. w sprawie służby medycyny pracy w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 41 41 WDU20000030041 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 40 40 WDU20000030040 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2000 r. w sprawie organu inspekcyjnego dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 39 39 WDU20000030039 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2000 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej dla żołnierzy zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 38 38 WDU20000030038 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu cynku oraz ołowiu. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 37 37 WDU20000030037 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali. uchylony
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 36 36 WDU20000030036 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali. uchylony
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 35 35 WDU20000030035 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie. uchylony
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 34 34 WDU20000030034 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania. uchylony
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 33 33 WDU20000030033 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 32 32 WDU20000030032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 31 31 WDU20000030031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 30 30 WDU20000030030 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 2000 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzonej w Kijowie dnia 20 maja 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 29 29 WDU20000030029 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzona w Kijowie dnia 20 maja 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 28 28 WDU20000030028 Ustawa z dnia 22 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 27 27 WDU20000030027 Ustawa z dnia 16 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 26 26 WDU20000020026 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 stycznia 2000 r. sygn. akt. K. 18/99. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 25 25 WDU20000020025 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nabywania akcji przez uprawnionych rolników korzystających z usług sztucznego unasienniania zwierząt gospodarskich. uchylony
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 24 24 WDU20000020024 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, zadań i wyposażenia ratownictwa górniczego przedsiębiorcy i podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym oraz prowadzenie akcji ratowniczych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 23 23 WDU20000020023 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 22 22 WDU20000020022 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 2000 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania w 2000 r. premii termomodernizacyjnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 21 21 WDU20000020021 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie określenia czynności, których wykonywanie przez dom maklerski nie wymaga uzyskania zezwolenia. uchylony
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 20 20 WDU20000020020 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum. uchylony
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 19 19 WDU20000020019 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 18 18 WDU20000020018 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego. uchylony
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 17 17 WDU20000020017 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania innych świadczeń oraz wymaganych kwalifikacji pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 16 16 WDU20000020016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 15 15 WDU20000020015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania przez urzędy pracy kontroli oraz zasad współdziałania z innymi organami. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 14 14 WDU20000020014 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych, sporządzonej w Hadze dnia 2 października 1973 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 13 13 WDU20000020013 Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 12 12 WDU20000020012 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Poprawki do artykułu 43 ustęp 2 Konwencji o prawach dziecka, przyjętej w Nowym Jorku dnia 12 grudnia 1995 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 11 11 WDU20000020011 Poprawka do artykułu 43 ustęp 2 Konwencji o prawach dziecka, przyjęta w Nowym Jorku dnia 12 grudnia 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 10 10 WDU20000020010 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 27 stycznia 1998 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 9 9 WDU20000020009 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Warszawie dnia 27 stycznia 1998 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 8 8 WDU20000020008 Oświadczenie rządowe z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Gruzji, sporządzonego w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r. bez statusu
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 7 7 WDU20000020007 Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Gruzji, sporządzony w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 6 6 WDU20000020006 Ustawa z dnia 22 grudnia 1999 r. o czasowym podporządkowaniu niektórych jednostek wojskowych. uchylony
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 5 5 WDU20000020005 Ustawa z dnia 15 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. uchylony
Dz.U. 2000 nr 1 poz. 4 4 WDU20000010004 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przyjęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii. obowiązujący
Dz.U. 2000 nr 1 poz. 3 3 WDU20000010003 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów funkcjonariuszy Straży Granicznej, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 1 poz. 2 2 WDU20000010002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla budownictwa", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia. uznany za uchylony
Dz.U. 2000 nr 1 poz. 1 1 WDU20000010001 Ustawa z dnia 2 grudnia 1999 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2001 r. obowiązujący