20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1866 1866 WDU20011571866 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1865 1865 WDU20011571865 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1864 1864 WDU20011571864 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1863 1863 WDU20011571863 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1862 1862 WDU20011571862 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które żołnierze Żandarmerii Wojskowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1861 1861 WDU20011571861 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa przez Żandarmerię Wojskową. uchylony
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1860 1860 WDU20011571860 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1859 1859 WDU20011571859 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych przez Żandarmerię Wojskową. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1858 1858 WDU20011571858 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie udzielenia pomocy medycznej osobom zatrzymanym przez Żandarmerię Wojskową. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1857 1857 WDU20011571857 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu czynności policji sądowej wykonywanych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz szczegółowy sposób ich wykonania. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1856 1856 WDU20011571856 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa z tytułu przepadku przedmiotów pochodzących z ujawnionych przez Żandarmerię Wojskową przestępstw oraz zasad przyznawania nagród z tych środków. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1855 1855 WDU20011571855 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych czynności wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby wewnętrznej jednostki wojskowej. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1854 1854 WDU20011571854 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych czynności wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby garnizonowej. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1853 1853 WDU20011571853 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru upoważnienia do udostępnienia żołnierzom Żandarmerii Wojskowej danych osobowych, uzyskanych przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1852 1852 WDU20011571852 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie izb zatrzymań. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1851 1851 WDU20011571851 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1850 1850 WDU20011571850 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie znaku Żandarmerii Wojskowej. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1849 1849 WDU20011571849 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi, wojskowymi organami porządkowymi oraz z dowódcami jednostek wojskowych i dowódcami (komendantami) garnizonów. uchylony
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1848 1848 WDU20011571848 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie legitymacji i odznak identyfikacyjnych żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1847 1847 WDU20011571847 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie dodatkowego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1846 1846 WDU20011571846 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1845 1845 WDU20011571845 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1844 1844 WDU20011571844 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie i przywozie substancji zubożających warstwę ozonową. uchylony
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1843 1843 WDU20011571843 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Żandarmerii Wojskowej informacji o osobach, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1842 1842 WDU20011571842 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie współdziałania Żandarmerii Wojskowej z organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa, a także z organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, oraz z organami uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1841 1841 WDU20011571841 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1840 1840 WDU20011571840 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1839 1839 WDU20011571839 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępnienia przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1838 1838 WDU20011571838 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej przez żołnierzy wojskowych organów porządkowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1837 1837 WDU20011571837 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1836 1836 WDU20011571836 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1835 1835 WDU20011561835 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1834 1834 WDU20011561834 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych okresowo do obrotu, bez konieczności uzyskania pozwolenia. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1833 1833 WDU20011561833 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1832 1832 WDU20011561832 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1831 1831 WDU20011561831 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych bezpłatnie przez zakłady opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1830 1830 WDU20011561830 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich. uchylony
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1829 1829 WDU20011561829 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1828 1828 WDU20011561828 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1827 1827 WDU20011561827 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1826 1826 WDU20011561826 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1825 1825 WDU20011561825 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1824 1824 WDU20011561824 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz towarów o przeznaczeniu wojskowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1823 1823 WDU20011561823 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania premii termomodernizacyjnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1822 1822 WDU20011561822 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2002. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1821 1821 WDU20011561821 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1820 1820 WDU20011561820 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zwolnień celnych innych niż określone w art. 190(1)-190(41) Kodeksu celnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1819 1819 WDU20011561819 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1818 1818 WDU20011561818 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu. uchylony
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1817 1817 WDU20011561817 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1816 1816 WDU20011561816 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1815 1815 WDU20011561815 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 155 poz. 1814 1814 WDU20011551814 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. uchylony
Dz.U. 2001 nr 155 poz. 1813 1813 WDU20011551813 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wykazu towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym zwolnionych od cła bez względu na osobę i cel, dla których są przywożone. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 155 poz. 1812 1812 WDU20011551812 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1811 1811 WDU20011541811 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania. uchylony
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1810 1810 WDU20011541810 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. uchylony
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1809 1809 WDU20011541809 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury. uchylony
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1808 1808 WDU20011541808 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1807 1807 WDU20011541807 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1806 1806 WDU20011541806 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków. uchylony
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1805 1805 WDU20011541805 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1804 1804 WDU20011541804 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. uchylony
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1803 1803 WDU20011541803 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne. uchylony
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1802 1802 WDU20011541802 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1801 1801 WDU20011541801 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw, ustawy o Państwowym Ratownictwie medycznym, ustawy - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1800 1800 WDU20011541800 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1799 1799 WDU20011541799 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1798 1798 WDU20011541798 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1797 1797 WDU20011541797 Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1796 1796 WDU20011541796 Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1795 1795 WDU20011541795 Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. uchylony
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1794 1794 WDU20011541794 Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1793 1793 WDU20011541793 Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1792 1792 WDU20011541792 Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1791 1791 WDU20011541791 Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1790 1790 WDU20011541790 Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1789 1789 WDU20011541789 Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranica towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1788 1788 WDU20011541788 Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego, ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej, przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1787 1787 WDU20011541787 Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę o prokuraturze oraz ustawę o kuratorach sądowych. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1786 1786 WDU20011541786 Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny. uchylony
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1785 1785 WDU20011541785 Ustawa z dnia 5 grudnia 2001 r. o nadaniu Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni nazwy Akademia Morska w Gdyni. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1784 1784 WDU20011541784 Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1783 1783 WDU20011531783 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1782 1782 WDU20011531782 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1781 1781 WDU20011531781 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1780 1780 WDU20011531780 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1779 1779 WDU20011531779 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. uchylony
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1778 1778 WDU20011531778 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin. uchylony
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1777 1777 WDU20011531777 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1776 1776 WDU20011531776 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji. uchylony
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1775 1775 WDU20011531775 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin. uchylony
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1774 1774 WDU20011531774 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1773 1773 WDU20011531773 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1772 1772 WDU20011531772 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz obiektów fizjograficznych w województwach lubelskim i lubuskim. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1771 1771 WDU20011531771 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1770 1770 WDU20011531770 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie trybu oraz terminów pobierania opłat cukrowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1769 1769 WDU20011531769 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawie przyznawania i wypłaty rent strukturalnych. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1768 1768 WDU20011531768 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1767 1767 WDU20011531767 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest przez wojewodę bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1766 1766 WDU20011531766 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1765 1765 WDU20011531765 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1764 1764 WDU20011531764 Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1763 1763 WDU20011531763 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1762 1762 WDU20011531762 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1761 1761 WDU20011531761 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz odzieży używanej i innych artykułów używanych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1760 1760 WDU20011531760 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1759 1759 WDU20011531759 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz kształtowników i profili ze stali niestopowej do państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1758 1758 WDU20011531758 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1757 1757 WDU20011531757 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1756 1756 WDU20011531756 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie żelatyny. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1755 1755 WDU20011531755 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1754 1754 WDU20011531754 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru wykazu środków transportowych. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1753 1753 WDU20011531753 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1752 1752 WDU20011531752 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1751 1751 WDU20011531751 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu obliczania kosztów finansowania i przyjmowania rynkowej stawki oprocentowania krótkoterminowego dla poszczególnych walut, zasad stosowania stałych stóp procentowych oraz określenia tabeli opłat i prowizji stosowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w trakcie obowiązywania umów DOKE. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1750 1750 WDU20011531750 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1749 1749 WDU20011531749 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie składu oraz zakresu i trybu działania Rady do Spraw Atomistyki. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1748 1748 WDU20011531748 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1747 1747 WDU20011531747 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie ceny minimalnej ziemniaków. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1746 1746 WDU20011531746 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1745 1745 WDU20011531745 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2002 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1744 1744 WDU20011521744 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kwalifikowania, rozpowszechniania i sposobu zapowiadania audycji lub innych przekazów, które mogą zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi niepełnoletnich. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1743 1743 WDU20011521743 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu zaopatrywania dzieci narodzonych w szpitalu oraz dzieci w wieku do 7 lat przyjmowanych do szpitala w znaki tożsamości oraz zasad postępowania w razie stwierdzenia braku tych znaków. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1742 1742 WDU20011521742 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1741 1741 WDU20011521741 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1740 1740 WDU20011521740 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami. uchylony
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1739 1739 WDU20011521739 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1738 1738 WDU20011521738 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami. uchylony
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1737 1737 WDU20011521737 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1736 1736 WDU20011521736 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1735 1735 WDU20011521735 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1734 1734 WDU20011521734 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1733 1733 WDU20011521733 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1732 1732 WDU20011521732 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1731 1731 WDU20011521731 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1730 1730 WDU20011521730 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wymagań systemu oceny jakości produkcji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1729 1729 WDU20011521729 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1728 1728 WDU20011521728 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych holdingu finansowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1727 1727 WDU20011521727 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1726 1726 WDU20011521726 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1725 1725 WDU20011521725 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa oraz postępowania przed Radą. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1724 1724 WDU20011511724 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców, szczególnego sposobu rejestrowania tych danych oraz ich udostępniania kasom chorych, Prezesowi Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i wojewodom, w tym także rodzajów wykorzystywanych nośników informacji oraz wzorów dokumentów. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1723 1723 WDU20011511723 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu świadczeń ponadstandardowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1722 1722 WDU20011511722 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie opłat ponoszonych przez szkołę pielęgniarską i szkołę położnych za uzyskanie akredytacji oraz wydanie certyfikatu. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1721 1721 WDU20011511721 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1720 1720 WDU20011511720 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1719 1719 WDU20011511719 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne pochodzące z Republiki Węgierskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1718 1718 WDU20011511718 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1717 1717 WDU20011511717 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Węgierskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1716 1716 WDU20011511716 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych tworów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1715 1715 WDU20011511715 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1714 1714 WDU20011511714 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1713 1713 WDU20011511713 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1712 1712 WDU20011511712 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1711 1711 WDU20011511711 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie kas rejestrujących. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1710 1710 WDU20011511710 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1709 1709 WDU20011511709 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1708 1708 WDU20011511708 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów legitymacji pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej oraz ustalenia zasad ich wydawania i wymiany. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1707 1707 WDU20011511707 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1706 1706 WDU20011511706 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1705 1705 WDU20011511705 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie planu finansowego wydatków budżetu państwa, które w 2001 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1704 1704 WDU20011511704 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie określenia rodzaju i liczby nieruchomości i rzeczy ruchomych, jakie mogą być pobrane na rzecz obrony w 2002 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1703 1703 WDU20011511703 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1702 1702 WDU20011511702 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1701 1701 WDU20011511701 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN). uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1700 1700 WDU20011511700 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1699 1699 WDU20011511699 Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1698 1698 WDU20011511698 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1697 1697 WDU20011511697 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1696 1696 WDU20011511696 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1695 1695 WDU20011511695 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Węgierskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1694 1694 WDU20011511694 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1693 1693 WDU20011511693 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1692 1692 WDU20011511692 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1691 1691 WDU20011511691 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Chorwacji. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1690 1690 WDU20011511690 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1689 1689 WDU20011511689 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1688 1688 WDU20011511688 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1687 1687 WDU20011511687 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1686 1686 WDU20011511686 Ustawa z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 150 poz. 1685 1685 WDU20011501685 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 150 poz. 1684 1684 WDU20011501684 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 150 poz. 1683 1683 WDU20011501683 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy. uchylony
Dz.U. 2001 nr 150 poz. 1682 1682 WDU20011501682 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy. uchylony
Dz.U. 2001 nr 150 poz. 1681 1681 WDU20011501681 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. uchylony
Dz.U. 2001 nr 150 poz. 1680 1680 WDU20011501680 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 150 poz. 1679 1679 WDU20011501679 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1678 1678 WDU20011491678 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia komendantów granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej do wykonania niektórych czynności w sprawach cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1677 1677 WDU20011491677 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 2002 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1676 1676 WDU20011491676 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa powrotnym wywozie. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1675 1675 WDU20011491675 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1674 1674 WDU20011491674 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1673 1673 WDU20011491673 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1672 1672 WDU20011491672 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. uchylony
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1671 1671 WDU20011491671 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń. uchylony
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1670 1670 WDU20011491670 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1669 1669 WDU20011491669 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1668 1668 WDU20011491668 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1667 1667 WDU20011491667 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku niektórych osób fizycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1666 1666 WDU20011491666 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy służących do wyposażenia mieszkania lub domu osoby fizycznej niemającej miejsca zamieszkania w kraju. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1665 1665 WDU20011491665 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła przyrządów i aparatury przeznaczonej do prowadzenia badań naukowych, diagnozowania lub leczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1664 1664 WDU20011491664 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym oraz przyrządów i aparatury naukowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1663 1663 WDU20011481663 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, leków i leczniczych środków technicznych finansowanych z budżetu państwa, a także trybu nabywania i przekazywania świadczeniodawcom leków i leczniczych środków technicznych oraz trybu przekazywania środków publicznych na ich zakup. uchylony
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1662 1662 WDU20011481662 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1661 1661 WDU20011481661 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów. uchylony
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1660 1660 WDU20011481660 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1659 1659 WDU20011481659 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania policjantom zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego, składania oświadczenia o stanie majątkowym oraz właściwości przełożonych w tych sprawach. uchylony
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1658 1658 WDU20011481658 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wypłacania ryczałtu funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1657 1657 WDU20011481657 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach. uchylony
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1656 1656 WDU20011481656 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1655 1655 WDU20011481655 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1654 1654 WDU20011481654 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1653 1653 WDU20011481653 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1652 1652 WDU20011481652 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1651 1651 WDU20011481651 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1650 1650 WDU20011481650 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów umieszczonych w przesyłkach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1649 1649 WDU20011481649 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1648 1648 WDU20011481648 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu. uchylony
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1647 1647 WDU20011481647 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa. uchylony
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1646 1646 WDU20011481646 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez huty gruntów będących własnością Skarbu Państwa. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 147 poz. 1645 1645 WDU20011471645 Ustawa z dnia 13 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 147 poz. 1644 1644 WDU20011471644 Ustawa z dnia 7 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 147 poz. 1643 1643 WDU20011471643 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 146 poz. 1642 1642 WDU20011461642 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę. uchylony
Dz.U. 2001 nr 146 poz. 1641 1641 WDU20011461641 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 146 poz. 1640 1640 WDU20011461640 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 146 poz. 1639 1639 WDU20011461639 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1638 1638 WDU20011451638 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 18/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1637 1637 WDU20011451637 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania u pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1636 1636 WDU20011451636 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1635 1635 WDU20011451635 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1634 1634 WDU20011451634 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1633 1633 WDU20011451633 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1632 1632 WDU20011451632 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. uchylony
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1631 1631 WDU20011451631 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia. uchylony
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1630 1630 WDU20011451630 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisu z licencji oraz wykazu pojazdów samochodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1629 1629 WDU20011451629 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy przeznaczonych dla studenta lub ucznia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1628 1628 WDU20011451628 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec urzędników państwowych oraz w sprawie komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1627 1627 WDU20011451627 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania przez wojewodów kontroli oraz zasad współdziałania z innymi organami. uchylony
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1626 1626 WDU20011451626 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie działalności zapewniającej bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną kraju. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1625 1625 WDU20011451625 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1624 1624 WDU20011451624 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1623 1623 WDU20011451623 Ustawa z dnia 14 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 144 poz. 1622 1622 WDU20011441622 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 26/2001. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 144 poz. 1621 1621 WDU20011441621 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 16/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 144 poz. 1620 1620 WDU20011441620 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 144 poz. 1619 1619 WDU20011441619 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania w sprawach o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz w razie śmierci ratownika odbywającego zasadniczą służbę w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 144 poz. 1618 1618 WDU20011441618 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 144 poz. 1617 1617 WDU20011441617 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu znakowania zabawek. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 144 poz. 1616 1616 WDU20011441616 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 144 poz. 1615 1615 WDU20011441615 Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1614 1614 WDU20011431614 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1613 1613 WDU20011431613 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego w latach 2002-2006. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1612 1612 WDU20011431612 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1611 1611 WDU20011431611 Oświadczenie rządowe z dnia 11 września 2001 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kuby, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisanej w Warszawie dnia 27 stycznia 1979 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1610 1610 WDU20011431610 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 4/2000 z dnia 22 grudnia 2000 r. Wspólnego Komitetu Polska-Turcja umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, dotyczącej tymczasowego skompensowania koncesji na bydło domowe żywe ustanowionej w załączniku B do Protokołu 2. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1609 1609 WDU20011431609 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 3/2000 z dnia 22 grudnia 2000 r. Wspólnego Komitetu Polska-Turcja Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, wprowadzającej zmiany w Protokole 3 dotyczącym definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1608 1608 WDU20011431608 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 1/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. Wspólnego Komitetu Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, wprowadzającej zmiany w Protokole 3 dotyczącym reguł pochodzenia. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1607 1607 WDU20011431607 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 2/99 z dnia 13 grudnia 1999 r. Wspólnego Komitetu Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską,wprowadzającej zmiany w Protokole 3 dotyczącym reguł pochodzenia bez statusu
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1606 1606 WDU20011431606 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie wejścia w życie Decyzji Nr 1/99 z dnia 1 lipca 1999 r. Wspólnego Komitetu Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, wprowadzającej zmiany w Protokole 3 dotyczącym reguł pochodzenia. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1605 1605 WDU20011431605 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Deklaracji o uznaniu kompetencji Komitetu Przeciw torturom do przyjmowania i rozpatrywania informacji i zawiadomień składanych na podstawie Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1984 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1604 1604 WDU20011431604 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Ammanie dnia 4 października 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1603 1603 WDU20011431603 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Ammanie dnia 4 października 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1602 1602 WDU20011431602 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 2001 r. o utracie mocy obowiązującej niektórych umów międzynarodowych. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1601 1601 WDU20011431601 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie utrzymania drogowych granicznych obiektów mostowych i wspólnych odcinków dróg na polsko-czeskiej granicy państwowej, sporządzonej w Warszawie dnia 9 marca 1998 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1600 1600 WDU20011431600 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie utrzymania drogowych granicznych obiektów mostowych i wspólnych odcinków dróg na polsko-czeskiej granicy państwowej, sporządzona w Warszawie dnia 9 marca 1998 r. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1599 1599 WDU20011431599 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Wykonawczego do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2000-2003, sporządzonego w Jerozolimie dnia 28 listopada 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1598 1598 WDU20011431598 Program Wykonawczy do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2000-2003, sporządzony w Jerozolimie dnia 28 listopada 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1597 1597 WDU20011431597 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie zabezpieczenia społecznego, sporządzonej w Warszawie dnia 1 lipca 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1596 1596 WDU20011431596 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie zabezpieczenia społecznego, sporządzona w Warszawie dnia 1 lipca 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1595 1595 WDU20011431595 Oświadczenie rządowe z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o współpracy w dziedzinie informacji atomowych, sporządzonej w Paryżu dnia 18 czerwca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1594 1594 WDU20011431594 Umowa między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o współpracy w dziedzinie informacji atomowych, sporządzona w Paryżu dnia 18 czerwca 1964 r. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1593 1593 WDU20011421593 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1592 1592 WDU20011421592 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591 1591 WDU20011421591 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1590 1590 WDU20011421590 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1589 1589 WDU20011421589 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie regulaminu Komisji Porozumiewawczej do Spraw Cukru. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 141 poz. 1588 1588 WDU20011411588 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla Energetyki" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 141 poz. 1587 1587 WDU20011411587 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Górnictwa RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 141 poz. 1586 1586 WDU20011411586 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania sportów o charakterze strzeleckim. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1585 1585 WDU20011401585 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. uchylony
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1584 1584 WDU20011401584 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami. uchylony
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1583 1583 WDU20011401583 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1582 1582 WDU20011401582 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1581 1581 WDU20011401581 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1580 1580 WDU20011401580 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1579 1579 WDU20011401579 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie sposobu i warunków prowadzenia wszczętych i niezakończonych postępowań kwalifikacyjnych na stopnie specjalizacji zawodowej nauczycieli. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1578 1578 WDU20011401578 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1577 1577 WDU20011401577 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1576 1576 WDU20011401576 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Atomistyki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1575 1575 WDU20011401575 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1574 1574 WDU20011401574 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Urzędzie Ochrony Państwa, a także trybu orzekania o tej zdolności oraz właściwości i trybu postępowania w tych sprawach komisji lekarskich podległych Szefowi Urzędu Ochrony Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1573 1573 WDU20011401573 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1572 1572 WDU20011401572 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny oraz Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1571 1571 WDU20011401571 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych dnia 23 września 2001 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 139 poz. 1570 1570 WDU20011391570 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego, terminu w którym po opublikowaniu prospektu i jego skrótu może rozpocząć się sprzedaż lub subskrypcja papierów wartościowych, wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobów udostępniania do publicznej wiadomości prospektu oraz jego skrótu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 139 poz. 1569 1569 WDU20011391569 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 139 poz. 1568 1568 WDU20011391568 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu. uchylony
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1567 1567 WDU20011381567 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2001 r. sygn. akt K. 36/2001. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1566 1566 WDU20011381566 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2001 r. sygn. akt K. 2/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1565 1565 WDU20011381565 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2001 r. sygn. akt SK. 19/2001. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1564 1564 WDU20011381564 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2001 r. sygn. akt SK. 15/2001. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1563 1563 WDU20011381563 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 2001 r. sygn. akt K. 3/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1562 1562 WDU20011381562 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1561 1561 WDU20011381561 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2001 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1560 1560 WDU20011381560 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla zielonki przeznaczonej do produkcji suszu paszowego oraz metod badań stosowanych w ocenie wymagań jakościowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1559 1559 WDU20011381559 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1558 1558 WDU20011381558 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1557 1557 WDU20011381557 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie odpowiedzialności majątkowej żołnierzy za wyrządzone przez nich szkody. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1556 1556 WDU20011381556 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1555 1555 WDU20011381555 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 1554 WDU20011381554 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1553 1553 WDU20011381553 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2002 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1552 1552 WDU20011381552 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie wykazów hut podlegających restrukturyzacji. uchylony
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1551 1551 WDU20011381551 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1550 1550 WDU20011381550 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1549 1549 WDU20011381549 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od cła przy powrotnym przywozie tych towarów na polski obszar celny. uchylony
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1548 1548 WDU20011381548 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1547 1547 WDU20011381547 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie odrębnego trybu określania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, sposobu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne ze względu na zasady obronności lub bezpieczeństwa państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1546 1546 WDU20011381546 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks morski. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545 1545 WDU20011381545 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1544 1544 WDU20011371544 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie przeprowadzenia badań opryskiwaczy. uchylony
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1543 1543 WDU20011371543 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1542 1542 WDU20011371542 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1541 1541 WDU20011371541 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1540 1540 WDU20011371540 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1539 1539 WDU20011371539 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1538 1538 WDU20011371538 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1537 1537 WDU20011371537 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz w sprawach nadpłaty podatków pobieranych przez płatników. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1536 1536 WDU20011371536 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2002 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1535 1535 WDU20011371535 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1534 1534 WDU20011371534 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie przypadków zwolnienia od obowiązku opracowywania programów udzielania pomocy dla przedsiębiorców. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1533 1533 WDU20011371533 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości. uchylony
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1532 1532 WDU20011371532 Ustawa z dnia 14 listopada 2001 r. o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 136 poz. 1531 1531 WDU20011361531 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 136 poz. 1530 1530 WDU20011361530 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 136 poz. 1529 1529 WDU20011361529 Protokół sporządzony w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r. uchylony
Dz.U. 2001 nr 136 poz. 1528 1528 WDU20011361528 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 136 poz. 1527 1527 WDU20011361527 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 136 poz. 1526 1526 WDU20011361526 Protokół sporządzony w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r. uchylony
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1525 1525 WDU20011351525 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2001 r. w sprawie wykazu szpitali klinicznych oraz państwowych uczelni medycznych i państwowych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych właściwych do przejęcia uprawnień organu założycielskiego. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1524 1524 WDU20011351524 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1523 1523 WDU20011351523 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego na niektóre zboża przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1522 1522 WDU20011351522 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1521 1521 WDU20011351521 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. uchylony
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1520 1520 WDU20011351520 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1519 1519 WDU20011351519 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1518 1518 WDU20011351518 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1517 1517 WDU20011351517 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie wysokości marży bankowej dla kredytów eksportowych objętych Programem DOKE. uchylony
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 1516 WDU20011351516 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1515 1515 WDU20011351515 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1514 1514 WDU20011351514 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 134 poz. 1513 1513 WDU20011341513 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 134 poz. 1512 1512 WDU20011341512 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 134 poz. 1511 1511 WDU20011341511 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 134 poz. 1510 1510 WDU20011341510 Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 134 poz. 1509 1509 WDU20011341509 Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1508 1508 WDU20011331508 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2001 r. sygn. akt K. 16/2001 . obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1507 1507 WDU20011331507 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 listopada 2001 r. sygn. akt P. 2/2001. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1506 1506 WDU20011331506 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy przetwórstwie mięsa i składowaniu przetworów mięsnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1505 1505 WDU20011331505 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze i składowaniu mięsa. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1504 1504 WDU20011331504 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy należących do osób przybywających na polski obszar celny w związku z zawarciem związku małżeńskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1503 1503 WDU20011331503 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie określenia obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa. uchylony
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1502 1502 WDU20011331502 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku pochodzących ze spadku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1501 1501 WDU20011331501 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakresu i trybu działania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1500 1500 WDU20011331500 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1499 1499 WDU20011331499 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Kultury Fizycznej i Sportu. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1498 1498 WDU20011331498 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1497 1497 WDU20011331497 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa w tych grupach, wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat oraz ustalenia stopnia etatowego stanowiska Szefa Urzędu Ochrony Państwa i zaszeregowania tego stanowiska do grupy uposażenia. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1496 1496 WDU20011331496 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie trybu postępowania, szczegółowych zasad przydzielania i opróżniania, norm zaludnienia i gospodarowania lokalami mieszkalnymi oraz tymczasowymi kwaterami przeznaczonymi dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1495 1495 WDU20011331495 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa, przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych, wymierzania i wykonywania kar oraz odwoływania się od wymierzonych kar, a także właściwości przełożonych w tych sprawach. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1494 1494 WDU20011331494 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie należności funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa za podróże służbowe i przeniesienia. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1493 1493 WDU20011331493 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1492 1492 WDU20011331492 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1491 1491 WDU20011331491 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1490 1490 WDU20011331490 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1489 1489 WDU20011331489 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie mianowania funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa na stopnie obowiązujące w Urzędzie Ochrony Państwa. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1488 1488 WDU20011331488 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie świadectwa służby w Urzędzie Ochrony Państwa. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1487 1487 WDU20011331487 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz wzoru formularza opinii służbowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1486 1486 WDU20011331486 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Urzędzie Ochrony Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1485 1485 WDU20011331485 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1484 1484 WDU20011331484 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków, uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1483 1483 WDU20011331483 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie kwoty A i B cukru oraz kwoty A i B izoglukozy. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1482 1482 WDU20011331482 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny interwencyjnej cukru białego i ceny podstawowej buraków cukrowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1481 1481 WDU20011331481 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołań wnoszonych w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1480 1480 WDU20011331480 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 132 poz. 1479 1479 WDU20011321479 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1478 1478 WDU20011311478 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2001 r. sygn. akt P. 6/2001. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1477 1477 WDU20011311477 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2001 r. sygn. akt U. 1/2001. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1476 1476 WDU20011311476 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 2001 r. zmieniające w sprawie personelu lotniczego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1475 1475 WDU20011311475 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1474 1474 WDU20011311474 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2002 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1473 1473 WDU20011311473 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie warunków posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego przez Straż Marszałkowską. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1472 1472 WDU20011311472 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1471 1471 WDU20011311471 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1470 1470 WDU20011311470 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie trybu i warunków oddelegowania pracowników jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1469 1469 WDU20011311469 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów. uchylony
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1468 1468 WDU20011311468 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1467 1467 WDU20011311467 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1466 1466 WDU20011311466 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia dokumentacji przez producentów suszu paszowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1465 1465 WDU20011311465 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1464 1464 WDU20011311464 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. w sprawie sposobu tworzenia, ustalenia ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1463 1463 WDU20011311463 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe. uchylony
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1462 1462 WDU20011311462 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1461 1461 WDU20011311461 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1460 1460 WDU20011311460 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. uchylony
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1459 1459 WDU20011311459 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1458 1458 WDU20011311458 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1457 1457 WDU20011311457 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1456 1456 WDU20011301456 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1455 1455 WDU20011301455 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1454 1454 WDU20011301454 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1453 1453 WDU20011301453 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. uchylony
Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1452 1452 WDU20011301452 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1451 1451 WDU20011301451 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o fundacji - Zakłady Kórnickie. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 1450 WDU20011301450 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. uchylony
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1449 1449 WDU20011291449 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 października 2001 r. w sprawie sprostowania pisowni nazwiska w obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyrobów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1448 1448 WDU20011291448 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2001 r. sygn. akt K. 33/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1447 1447 WDU20011291447 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2001 r. sygn. akt SK. 22/2001. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1446 1446 WDU20011291446 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1445 1445 WDU20011291445 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rzemiośle. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1444 1444 WDU20011291444 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1443 1443 WDU20011291443 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym. uchylony
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1442 1442 WDU20011291442 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw. uchylony
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1441 1441 WDU20011291441 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim. uchylony
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1440 1440 WDU20011291440 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o bibliotekach. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1439 1439 WDU20011291439 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1438 1438 WDU20011291438 Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1437 1437 WDU20011281437 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad. uchylony
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1436 1436 WDU20011281436 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 października 2001 r. w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji. uchylony
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1435 1435 WDU20011281435 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1434 1434 WDU20011281434 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych, badania, oceny i znakowania mięsa, wykorzystania mięsa o ograniczonej przydatności do spożycia, mięsa niezdatnego do spożycia oraz prowadzenia dokumentacji z tym związanej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1433 1433 WDU20011281433 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1432 1432 WDU20011281432 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1431 1431 WDU20011281431 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji. uchylony
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1430 1430 WDU20011281430 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2001 r. w sprawie określenia limitu krajowego produkcji suszu paszowego. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1429 1429 WDU20011281429 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionego plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1428 1428 WDU20011281428 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 października 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w podmiotach przemysłowego potencjału obronnego. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1427 1427 WDU20011281427 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1426 1426 WDU20011281426 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przetwórstwa Lnu" w Żyrardowie. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1425 1425 WDU20011281425 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziemnych i Transportowych" w Stalowej Woli. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1424 1424 WDU20011281424 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych" w Poznaniu. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1423 1423 WDU20011281423 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centrum Badań i Promocji Biznesu EKORNO" w Łodzi. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1422 1422 WDU20011281422 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 października 2001 r. w sprawie ustanowienia opłaty dodatkowej na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1421 1421 WDU20011281421 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1420 1420 WDU20011281420 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1419 1419 WDU20011281419 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1418 1418 WDU20011281418 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1417 1417 WDU20011281417 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia. uchylony
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1416 1416 WDU20011281416 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1415 1415 WDU20011281415 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1414 1414 WDU20011281414 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1413 1413 WDU20011281413 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń topografii układów scalonych. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1412 1412 WDU20011281412 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1411 1411 WDU20011281411 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1410 1410 WDU20011281410 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. w sprawie państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1409 1409 WDU20011281409 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1408 1408 WDU20011281408 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. uchylony
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1407 1407 WDU20011281407 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1406 1406 WDU20011281406 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów. uchylony
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1405 1405 WDU20011281405 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1404 1404 WDU20011281404 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. uchylony
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1403 1403 WDU20011281403 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 1402 WDU20011281402 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1401 1401 WDU20011281401 Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami. uchylony
Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1400 1400 WDU20011271400 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach. uchylony
Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1399 1399 WDU20011271399 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1398 1398 WDU20011271398 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1397 1397 WDU20011271397 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie wzoru umowy o wykonywanie pracy przez poborowego skierowanego do odbycia służby zastępczej i wzoru karty skierowania do służby zastępczej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1396 1396 WDU20011271396 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1395 1395 WDU20011271395 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1394 1394 WDU20011271394 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. w sprawie konkursu wyłaniającego kandydatów na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1393 1393 WDU20011271393 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2001 r. w sprawie określenia wzorów ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz dodatkowych informacji zawartych w ogłoszeniach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1392 1392 WDU20011271392 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów pomiarowych, które są naprawiane lub instalowane wyłącznie przez upoważnionych przedsiębiorców, oraz stawianych tym przedsiębiorcom wymagań. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1391 1391 WDU20011271391 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania tych maszyn i elementów bezpieczeństwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1390 1390 WDU20011261390 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad opracowywania programu wychodzenia z bezdomności oraz zakresu i sposobu jego realizacji. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1389 1389 WDU20011261389 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1388 1388 WDU20011261388 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1387 1387 WDU20011261387 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1386 1386 WDU20011261386 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1385 1385 WDU20011261385 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1384 1384 WDU20011261384 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach. uchylony
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1383 1383 WDU20011261383 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1382 1382 WDU20011261382 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381 1381 WDU20011261381 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1380 1380 WDU20011261380 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1379 1379 WDU20011261379 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1378 1378 WDU20011251378 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2001 r. sygn. akt K. 22/2001. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1377 1377 WDU20011251377 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2001 r. sygn. akt SK. 16/2001. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1376 1376 WDU20011251376 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1375 1375 WDU20011251375 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1374 1374 WDU20011251374 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. uchylony
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1373 1373 WDU20011251373 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r. w sprawie blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1372 1372 WDU20011251372 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371 1371 WDU20011251371 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1370 1370 WDU20011251370 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1369 1369 WDU20011251369 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1368 1368 WDU20011251368 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1367 1367 WDU20011251367 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o zmianie innych ustaw. uchylony
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1366 1366 WDU20011251366 Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1365 1365 WDU20011251365 Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 178 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji warunków pracy i życia marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 22 października 1996 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1364 1364 WDU20011251364 Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjętej w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1363 1363 WDU20011251363 Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1362 1362 WDU20011241362 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. uchylony
Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1361 1361 WDU20011241361 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1360 1360 WDU20011241360 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 września 2001 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1359 1359 WDU20011241359 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1358 1358 WDU20011241358 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczanie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1357 1357 WDU20011241357 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2001 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1356 1356 WDU20011241356 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbywania tej służby w 2002 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1355 1355 WDU20011241355 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1354 1354 WDU20011231354 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców. uchylony
Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1353 1353 WDU20011231353 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1352 1352 WDU20011231352 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1351 1351 WDU20011231351 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1350 1350 WDU20011231350 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt. uchylony
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1349 1349 WDU20011221349 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2001 r. sygn. akt K. 12/2001. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1348 1348 WDU20011221348 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1347 1347 WDU20011221347 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1346 1346 WDU20011221346 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1345 1345 WDU20011221345 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1344 1344 WDU20011221344 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1343 1343 WDU20011221343 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. uchylony
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1342 1342 WDU20011221342 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1341 1341 WDU20011221341 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1340 1340 WDU20011221340 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1339 1339 WDU20011221339 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1338 1338 WDU20011221338 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1337 1337 WDU20011221337 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1336 1336 WDU20011221336 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury. uchylony
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1335 1335 WDU20011221335 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1334 1334 WDU20011221334 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów. uchylony
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1333 1333 WDU20011221333 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1332 1332 WDU20011221332 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1331 1331 WDU20011221331 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny oraz Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1330 1330 WDU20011221330 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie zniesienia niektórych pełnomocników Rządu. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1329 1329 WDU20011221329 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1328 1328 WDU20011221328 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1327 1327 WDU20011221327 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Gospodarki oraz zniesienia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. uchylony
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1326 1326 WDU20011221326 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury. uchylony
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1325 1325 WDU20011221325 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. uchylony
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1324 1324 WDU20011221324 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1323 1323 WDU20011221323 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1322 1322 WDU20011221322 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru. uchylony
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1321 1321 WDU20011221321 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne. uchylony
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1320 1320 WDU20011221320 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców. uchylony
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1319 1319 WDU20011221319 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 19 października 1998 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1318 1318 WDU20011211318 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2001 r. w sprawie zakresu niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych danych oraz ich udostępniania kasom chorych, Prezesowi Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i wojewodom, w tym także rodzajów wykorzystywanych nośników informacji oraz wzorów dokumentów. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1317 1317 WDU20011211317 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. uchylony
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1316 1316 WDU20011211316 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1315 1315 WDU20011211315 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zasad i warunków, jakim powinien odpowiadać minimalny plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1314 1314 WDU20011211314 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie. uchylony
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1313 1313 WDU20011211313 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1312 1312 WDU20011211312 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa i materiałów stomatologicznych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu, a także określenia rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń. uchylony
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1311 1311 WDU20011211311 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu bezpłatnych podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń. uchylony
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1310 1310 WDU20011211310 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie sposobu nabywania szczepionek w celu wykonywania szczepień ochronnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1309 1309 WDU20011211309 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ubezpieczenie w innej kasie chorych oraz wzorów zawiadomienia o objęciu ubezpieczeniem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1308 1308 WDU20011211308 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Biuru do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1307 1307 WDU20011211307 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1306 1306 WDU20011211306 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1305 1305 WDU20011211305 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach. uchylony
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1304 1304 WDU20011211304 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1303 1303 WDU20011211303 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2001 r. w sprawie wymagań technicznych dla opryskiwaczy. uchylony
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1302 1302 WDU20011211302 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1301 1301 WDU20011211301 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli akademickich oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1300 1300 WDU20011201300 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obligacjach. uchylony
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1299 1299 WDU20011201299 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności uchylony
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1298 1298 WDU20011201298 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1297 1297 WDU20011201297 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1296 1296 WDU20011201296 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 października 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1295 1295 WDU20011201295 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1294 1294 WDU20011201294 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1293 1293 WDU20011201293 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2001 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1292 1292 WDU20011201292 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1291 1291 WDU20011201291 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1290 1290 WDU20011201290 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1289 1289 WDU20011201289 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz wysokości wynagrodzenia ich członków oraz innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1288 1288 WDU20011201288 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1287 1287 WDU20011201287 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2001 r. w sprawie rozliczeń z bankami środków przeznaczonych na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych na własne mieszkanie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1286 1286 WDU20011201286 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2001 r. w sprawie rozliczeń z tytułu przekazywania Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych na remonty budynków mieszkalnych oraz informacji składanych przez ten Bank. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1285 1285 WDU20011201285 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1284 1284 WDU20011201284 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie rodzin zastępczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1283 1283 WDU20011201283 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1282 1282 WDU20011201282 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1281 1281 WDU20011201281 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1280 1280 WDU20011201280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, a także sposobu rozliczeń z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek skapitalizowanych od kredytów mieszkaniowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1279 1279 WDU20011201279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych, w tym sposobu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1278 1278 WDU20011201278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa zabawek. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1277 1277 WDU20011201277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych w zakresie efektywności energetycznej dla sprzętu chłodniczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1276 1276 WDU20011201276 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 119 poz. 1275 1275 WDU20011191275 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków Narodowych oraz oznak służbowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 119 poz. 1274 1274 WDU20011191274 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków Krajobrazowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk. uchylony
Dz.U. 2001 nr 119 poz. 1273 1273 WDU20011191273 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1272 1272 WDU20011181272 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 października 2001 r. sygn. akt SK. 8/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1271 1271 WDU20011181271 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2001 r. sygn. akt K.11/2001 obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1270 1270 WDU20011181270 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1269 1269 WDU20011181269 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty za wniesienie wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1268 1268 WDU20011181268 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich. uchylony
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1267 1267 WDU20011181267 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2001 r. w sprawie szczegółowych sposobów zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów charakteryzujących się szczególną szkodliwością oraz szczegółowych zasad wyznaczania stref porażenia i stref bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem tych organizmów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1266 1266 WDU20011181266 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, a także warunków lokalnych, jakimi powinny dysponować te ośrodki. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1265 1265 WDU20011181265 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią służbę żołnierze zawodowi. uchylony
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1264 1264 WDU20011181264 Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 26 września 2001 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do mianowanych pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263 1263 WDU20011181263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1262 1262 WDU20011181262 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłożenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2001 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1261 1261 WDU20011181261 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary. uchylony
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1260 1260 WDU20011181260 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2001 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1259 1259 WDU20011181259 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzenie. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1258 1258 WDU20011181258 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1257 1257 WDU20011181257 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1256 1256 WDU20011181256 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2001 r. w sprawie określenia lotnisk, na których mogą być wykonywane starty i lądowania statków powietrznych w ruchu międzynarodowym. uchylony
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1255 1255 WDU20011181255 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1254 1254 WDU20011181254 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1253 1253 WDU20011181253 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu oraz uprawnień członków ochotniczych drużyn ratowniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1252 1252 WDU20011181252 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zasad i sposobu zapewniania osłony meteorologicznej na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1251 1251 WDU20011181251 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy koncesjonariusza z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 117 poz. 1250 1250 WDU20011171250 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2001 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1249 1249 WDU20011161249 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2001 r. w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1248 1248 WDU20011161248 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2001 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1247 1247 WDU20011161247 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1246 1246 WDU20011161246 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot części utraconych dochodów z tytułu przysługujących, a niepobranych kwot podatku od nieruchomości, które uległy zniszczeniu wskutek powodzi. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1245 1245 WDU20011161245 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Agencji Rezerw Artykułów Sanitarnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1244 1244 WDU20011161244 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1243 1243 WDU20011161243 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1242 1242 WDU20011161242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia w województwie lubelskim w powiecie ryckim granic gminy Ryki oraz gminy o statusie miasta Dęblin. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1241 1241 WDU20011161241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1240 1240 WDU20011161240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców i związków przedsiębiorców w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. uchylony
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1239 1239 WDU20011161239 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszania pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1238 1238 WDU20011161238 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1237 1237 WDU20011161237 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wyodrębnienia akcji w spółkach stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1236 1236 WDU20011161236 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, które nie podlegają obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1235 1235 WDU20011161235 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 r. w sprawie stawek opłat produktowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1234 1234 WDU20011161234 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków. uchylony
Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1233 1233 WDU20011151233 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1232 1232 WDU20011151232 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2001 r. w sprawie określenia wzorów oraz terminów składania wniosków o przyznanie limitów A i B cukru, A i B izoglukozy oraz sprawozdań z produkcji i obrotu cukrem buraczanym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1231 1231 WDU20011151231 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1230 1230 WDU20011151230 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 września 2001 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 1229 WDU20011151229 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. uchylony
Dz.U. 2001 nr 114 poz. 1228 1228 WDU20011141228 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie świadectw służby i opinii o służbie strażaków Państwowej Straży Pożarnej. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 114 poz. 1227 1227 WDU20011141227 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 114 poz. 1226 1226 WDU20011141226 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 114 poz. 1225 1225 WDU20011141225 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 114 poz. 1224 1224 WDU20011141224 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 r. w sprawie podmiotów właściwych do ustalenia wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 114 poz. 1223 1223 WDU20011141223 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 114 poz. 1222 1222 WDU20011141222 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostki organizacyjnej prowadzącej szkolenia w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 114 poz. 1221 1221 WDU20011141221 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2001 r. w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 114 poz. 1220 1220 WDU20011141220 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wywiadu środowiskowego (rodzinnego) oraz rodzajów dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 114 poz. 1219 1219 WDU20011141219 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 114 poz. 1218 1218 WDU20011141218 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 września 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla ruchomych publicznych sieci telefonicznych o strukturze komórkowej NMT-450. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 114 poz. 1217 1217 WDU20011141217 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów antydopingowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 114 poz. 1216 1216 WDU20011141216 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2001 r. w sprawie wysokości opłat za ogłoszenie obwieszczeń i ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B". uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 114 poz. 1215 1215 WDU20011141215 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1214 1214 WDU20011131214 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1213 1213 WDU20011131213 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1212 1212 WDU20011131212 Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 21 września 2001 r. w sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1211 1211 WDU20011131211 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1210 1210 WDU20011131210 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1209 1209 WDU20011131209 Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości. uchylony
Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1208 1208 WDU20011131208 Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1207 1207 WDU20011131207 Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. uchylony
Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206 1206 WDU20011121206 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1205 1205 WDU20011121205 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2001 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa tych placówek. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1204 1204 WDU20011121204 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie ziemniaków. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1203 1203 WDU20011121203 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie udzielenia pomocy i asystowania komornikowi przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1202 1202 WDU20011121202 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza. uchylony
Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1201 1201 WDU20011121201 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o partiach politycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1200 1200 WDU20011121200 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznania podatkowego obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1199 1199 WDU20011121199 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie wyjaśnień do reguł pochodzenia towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 1198 WDU20011121198 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 111 poz. 1197 1197 WDU20011111197 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 111 poz. 1196 1196 WDU20011111196 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 111 poz. 1195 1195 WDU20011111195 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 111 poz. 1194 1194 WDU20011111194 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 111 poz. 1193 1193 WDU20011111193 Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i ustawy o szkolnictwie wyższym. uchylony
Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1192 1192 WDU20011101192 Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1191 1191 WDU20011101191 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 września 2001 r. sygn. akt K. 8/2001. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1190 1190 WDU20011101190 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1189 1189 WDU20011101189 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1188 1188 WDU20011101188 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 109 poz. 1187 1187 WDU20011091187 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2001 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 109 poz. 1186 1186 WDU20011091186 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2001 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 108 poz. 1185 1185 WDU20011081185 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 108 poz. 1184 1184 WDU20011081184 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie rejestracji odmian i udzielania ochrony wyłącznego prawa do odmiany oraz wytwarzania i kontroli materiału siewnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 107 poz. 1183 1183 WDU20011071183 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 107 poz. 1182 1182 WDU20011071182 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 107 poz. 1181 1181 WDU20011071181 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Oporów. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 107 poz. 1180 1180 WDU20011071180 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 107 poz. 1179 1179 WDU20011071179 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 107 poz. 1178 1178 WDU20011071178 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połączenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew" i Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec" w specjalną strefę ekonomiczną pod nazwą "Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna". uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 107 poz. 1177 1177 WDU20011071177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 107 poz. 1176 1176 WDU20011071176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice". uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 107 poz. 1175 1175 WDU20011071175 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 107 poz. 1174 1174 WDU20011071174 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 107 poz. 1173 1173 WDU20011071173 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 107 poz. 1172 1172 WDU20011071172 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 107 poz. 1171 1171 WDU20011071171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 107 poz. 1170 1170 WDU20011071170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia "Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej". uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 107 poz. 1169 1169 WDU20011071169 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 107 poz. 1168 1168 WDU20011071168 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1167 1167 WDU20011061167 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. w sprawie listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1166 1166 WDU20011061166 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1165 1165 WDU20011061165 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1164 1164 WDU20011061164 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego przejść granicznych oraz sposobu i warunków przekraczania granicy państwowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1163 1163 WDU20011061163 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2001 r. w sprawie zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1162 1162 WDU20011061162 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie zwrotu kosztów spowodowanych odwołaniem strażaka Państwowej Straży Pożarnej z urlopu. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1161 1161 WDU20011061161 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1160 1160 WDU20011061160 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich. uchylony
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1159 1159 WDU20011061159 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2001 r. w sprawie przedłużenia aplikacji prokuratorskiej do trzech lat. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1158 1158 WDU20011061158 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1157 1157 WDU20011061157 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uczestniczenia w lekcjach religii i praktykach religijnych, korzystania z posług religijnych i organizacji pracy duszpasterskiej w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1156 1156 WDU20011061156 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 września 2001 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjno-opiekuńczego prowadzącego centralny bank danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie oraz wyznaczenia ośrodków adopcyjno-opiekuńczych upoważnionych do współpracy z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1155 1155 WDU20011061155 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1154 1154 WDU20011061154 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2001 r. w sprawie określenia miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1153 1153 WDU20011061153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1152 1152 WDU20011061152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1151 1151 WDU20011061151 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granic wód, linii brzegu, urządzeń nad wodami oraz klas wód śródlądowych żeglownych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1150 1150 WDU20011061150 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1149 1149 WDU20011061149 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148 1148 WDU20011061148 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 105 poz. 1147 1147 WDU20011051147 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru znaku dla celów promocji Polski w dziedzinie turystyki. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 105 poz. 1146 1146 WDU20011051146 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 105 poz. 1145 1145 WDU20011051145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2001 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Łączności", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 104 poz. 1144 1144 WDU20011041144 Oświadczenie rządowe z dnia 21 czerwca 2001 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 104 poz. 1143 1143 WDU20011041143 Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską, w stosunkach z Republiką Białoruś, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 104 poz. 1142 1142 WDU20011041142 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r., zmienionej Protokołem do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, 1969, sporządzonym w Londynie dnia 19 listopada 1976 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 104 poz. 1141 1141 WDU20011041141 Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r., zmienionej Protokołem do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, 1969, sporządzonym w Londynie dnia 19 listopada 1976 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 104 poz. 1140 1140 WDU20011041140 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, 1971, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 104 poz. 1139 1139 WDU20011041139 Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, 1971, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 104 poz. 1138 1138 WDU20011041138 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 2001 r. dotyczące mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 12 czerwca 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 104 poz. 1137 1137 WDU20011041137 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 12 czerwca 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 104 poz. 1136 1136 WDU20011041136 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 104 poz. 1135 1135 WDU20011041135 Porozumienie dotyczące przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzone w Genewie dnia 20 marca 1958 r. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 104 poz. 1134 1134 WDU20011041134 Oświadczenie rządowe z dnia 5 marca 2001 r. dotyczące mocy obowiązującej Decyzji Nr 2/99 Wspólnego Komitetu, sporządzonej w Wilnie dnia 23 listopada 1999 r., w sprawie zmian do Protokołu 3 dotyczącego reguł pochodzenia do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 104 poz. 1133 1133 WDU20011041133 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 2001 r. dotyczące mocy obowiązującej Decyzji Nr 1/99 Wspólnego Komitetu, sporządzonej w Wilnie dnia 21 stycznia 1999 r., w sprawie zmian do Protokołu 3 dotyczącego reguł pochodzenia do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27czerwca 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 104 poz. 1132 1132 WDU20011041132 Oświadczenie rządowe z dnia 29 marca 2001 r. dotyczące zatwierdzenia Porozumienia, sporządzonego w Wiedniu dnia 19 września 2000 r., w sprawie realizacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1998 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 104 poz. 1131 1131 WDU20011041131 Porozumienie sporządzone w Wiedniu dnia 19 września 2000 r. w sprawie realizacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1998 r. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 103 poz. 1130 1130 WDU20011031130 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 2001 r. sygn. akt SK. 11/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 103 poz. 1129 1129 WDU20011031129 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września 2001 r. sygn. akt SK. 17/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 103 poz. 1128 1128 WDU20011031128 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu o otwartych przestworzach, sporządzonego w Helsinkach dnia 24 marca 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 103 poz. 1127 1127 WDU20011031127 Traktat o otwartych przestworzach, sporządzony w Helsinkach dnia 24 marca 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1126 1126 WDU20011021126 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udostępniania linii kolejowych oraz współdziałania zarządów kolei między sobą i z przewoźnikami kolejowymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1125 1125 WDU20011021125 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1124 1124 WDU20011021124 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1123 1123 WDU20011021123 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1122 1122 WDU20011021122 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1121 1121 WDU20011021121 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie określenia wysokości uposażenia oraz szczegółowych warunków ustalenia i wypłacenia innych należności pieniężnych żołnierzom skierowanym do akademii i szkół lub na kursy za granicę oraz organów właściwych w tych sprawach. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1120 1120 WDU20011021120 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2001 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1119 1119 WDU20011021119 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1118 1118 WDU20011021118 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1117 1117 WDU20011021117 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1116 1116 WDU20011021116 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działaniach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1115 1115 WDU20011021115 Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1114 1114 WDU20011011114 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1113 1113 WDU20011011113 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 2001 r. sygn. akt P. 3/2001. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1112 1112 WDU20011011112 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 5 września 2001 r. w sprawie sposobu wykonywania nadzoru i kontroli realizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych zadań finansowanych lub dofinansowywanych ze środków ustalanych w budżecie państwa na naukę. uchylony
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1111 1111 WDU20011011111 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia, rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1110 1110 WDU20011011110 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1109 1109 WDU20011011109 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi. uchylony
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1108 1108 WDU20011011108 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2001 r. w sprawie określenia stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników Służby Parków Narodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1107 1107 WDU20011011107 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2001 r. w sprawie określenia stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników Służby Parków Krajobrazowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1106 1106 WDU20011011106 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomocy lub asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1105 1105 WDU20011011105 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postępowanie karne. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1104 1104 WDU20011011104 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1103 1103 WDU20011011103 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1102 1102 WDU20011011102 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 września 2001 r. w sprawie uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1101 1101 WDU20011011101 Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 10 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydatów na funkcję dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1100 1100 WDU20011011100 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle koksowniczym. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1099 1099 WDU20011011099 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców, na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1098 1098 WDU20011011098 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp.z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1097 1097 WDU20011011097 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie maksymalnego procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanym w ramach kontraktu eksportowego produkcie finalnym, umożliwiającego uznanie tego produktu za krajowy. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1096 1096 WDU20011011096 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę. uchylony
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1095 1095 WDU20011011095 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1094 1094 WDU20011011094 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2001 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1093 1093 WDU20011011093 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1092 1092 WDU20011011092 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1091 1091 WDU20011011091 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1090 1090 WDU20011011090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1089 1089 WDU20011011089 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1088 1088 WDU20011011088 Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku - Białej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1087 1087 WDU20011001087 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1086 1086 WDU20011001086 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 1085 WDU20011001085 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1084 1084 WDU20011001084 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1083 1083 WDU20011001083 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1082 1082 WDU20011001082 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa. uchylony
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1081 1081 WDU20011001081 Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. uchylony
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1080 1080 WDU20011001080 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 99 poz. 1079 1079 WDU20010991079 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody. uchylony
Dz.U. 2001 nr 99 poz. 1078 1078 WDU20010991078 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. uchylony
Dz.U. 2001 nr 99 poz. 1077 1077 WDU20010991077 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2001 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 99 poz. 1076 1076 WDU20010991076 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 99 poz. 1075 1075 WDU20010991075 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 99 poz. 1074 1074 WDU20010991074 Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu, podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 99 poz. 1073 1073 WDU20010991073 Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, podpisanej w Bukareszcie dnia 15 maja 1999 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1072 1072 WDU20010981072 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie opuszczenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1071 1071 WDU20010981071 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070 1070 WDU20010981070 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1069 1069 WDU20010981069 Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1068 1068 WDU20010981068 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1067 1067 WDU20010981067 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006". uchylony
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1066 1066 WDU20010981066 Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o czasowym pobycie członków sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i członków sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec na terytorium drugiego państwa. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1065 1065 WDU20010981065 Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o ratyfikacji Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1064 1064 WDU20010971064 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zgłaszania podjęcia lub zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz trybu przekazywania tych zgłoszeń. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1063 1063 WDU20010971063 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1062 1062 WDU20010971062 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi. uchylony
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1061 1061 WDU20010971061 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1060 1060 WDU20010971060 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1059 1059 WDU20010971059 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie urzędów celnych, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1058 1058 WDU20010971058 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport bezpieczeństwa, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1057 1057 WDU20010971057 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy podejmowanych na własnym terenie działań na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1056 1056 WDU20010971056 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy sporządzony na wypadek wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia poza teren, do którego jednostka organizacyjna eksploatująca instalację mogącą spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska posiada tytuł prawny. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055 1055 WDU20010971055 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1054 1054 WDU20010971054 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1053 1053 WDU20010971053 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia placówek odpowiedzialnych za przeprowadzenie analiz antydopingowych oraz trybu, sposobu i zasad odpłatności za kontrolne badania antydopingowe. uchylony
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1052 1052 WDU20010971052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1051 1051 WDU20010971051 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1050 1050 WDU20010971050 Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. uchylony
Dz.U. 2001 nr 96 poz. 1049 1049 WDU20010961049 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 96 poz. 1048 1048 WDU20010961048 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 96 poz. 1047 1047 WDU20010961047 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2001 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 95 poz. 1046 1046 WDU20010951046 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2001 r. w sprawie wykazu miejscowości dotkniętych powodzią oraz miejscowości, na których obszarze wystąpiły osuwiska ziemne lub huragany. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 95 poz. 1045 1045 WDU20010951045 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie". akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 95 poz. 1044 1044 WDU20010951044 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 95 poz. 1043 1043 WDU20010951043 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 95 poz. 1042 1042 WDU20010951042 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania regionalnych inspektoratów celnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 95 poz. 1041 1041 WDU20010951041 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 95 poz. 1040 1040 WDU20010951040 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie wykazu sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3%, oraz warunków jej stosowania. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 95 poz. 1039 1039 WDU20010951039 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 2001 nr 94 poz. 1038 1038 WDU20010941038 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z Królestwa Niderlandów oraz z Republiki Francuskiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia pryszczycy. uchylony
Dz.U. 2001 nr 94 poz. 1037 1037 WDU20010941037 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia banków spółdzielczych właściwych do wydawania bonów paliwowych oraz szczegółowego zakresu sprawozdania sporządzanego przez te banki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 94 poz. 1036 1036 WDU20010941036 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli oraz szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 94 poz. 1035 1035 WDU20010941035 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i właściwości terytorialnej delegatur Urzędu Ochrony Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 94 poz. 1034 1034 WDU20010941034 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Telekomunikacji. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 94 poz. 1033 1033 WDU20010941033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne pochodzące z Republiki Węgierskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 94 poz. 1032 1032 WDU20010941032 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o wykonaniu mandatu posła i senatora. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 93 poz. 1031 1031 WDU20010931031 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie wykazu gmin położonych w strefie nadgranicznej oraz wzorów tablic umieszczanych w tej strefie i zasad ich utrzymania przez Straż Graniczną. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 93 poz. 1030 1030 WDU20010931030 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników Inspekcji Ochrony Roślin oraz odznaki tej Inspekcji. uchylony
Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1029 1029 WDU20010921029 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1028 1028 WDU20010921028 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowców. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1027 1027 WDU20010921027 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie Elektromontaż" w Warszawie. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1026 1026 WDU20010921026 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1025 1025 WDU20010921025 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1024 1024 WDU20010921024 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wyprawianiu skór surowych. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1023 1023 WDU20010921023 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie treści i wzoru zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu, w której wartość nominalna jednego certyfikatu inwestycyjnego jest nie mniejsza niż równowartość w złotych 40 000 euro. uchylony
Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1022 1022 WDU20010921022 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1021 1021 WDU20010921021 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1020 1020 WDU20010921020 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1019 1019 WDU20010921019 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium. uchylony
Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1018 1018 WDU20010921018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie postępowania spornego przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1017 1017 WDU20010921017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu "Wisła - 2020". uchylony
Dz.U. 2001 nr 91 poz. 1016 1016 WDU20010911016 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie szczegółowego zamieszczania informacji dotyczącej identyfikacji nawozów, sposobu ich pakowania, dopuszczalnych tolerancji zawartości składników nawozowych w nawozach mineralnych, sposobu pobierania próbek i metod badania nawozów mineralnych oraz wartości zanieczyszczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1015 1015 WDU20010901015 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1014 1014 WDU20010901014 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1013 1013 WDU20010901013 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1012 1012 WDU20010901012 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie Medalu za Zasługi dla Policji, sposobu wręczania i noszenia odznaki Medalu, prowadzenia ewidencji osób wyróżnionych i pozbawionych Medalu oraz wzorów odpowiednich dokumentów. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1011 1011 WDU20010901011 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1010 1010 WDU20010901010 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1009 1009 WDU20010901009 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1008 1008 WDU20010901008 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat uiszczanych na rzecz Polskiego Klubu Wyścigów Konnych za wydanie zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych, za udzielenie zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową i licencji na trenowanie koni oraz dosiadanie (powożenie koni), a także pełnienie funkcji sędziego wyścigowego oraz za rejestrację barw wyścigowych i zgłoszenie konia do wyścigów. uchylony
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1007 1007 WDU20010901007 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1006 1006 WDU20010901006 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1005 1005 WDU20010901005 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1004 1004 WDU20010901004 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2002. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1003 1003 WDU20010901003 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1002 1002 WDU20010901002 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Białym Borze. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1001 1001 WDU20010901001 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli dewizowej w jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1000 1000 WDU20010901000 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 999 999 WDU20010900999 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 998 998 WDU20010900998 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin. uchylony
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 997 997 WDU20010900997 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 996 996 WDU20010900996 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 995 995 WDU20010900995 Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 994 994 WDU20010900994 Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 993 993 WDU20010900993 Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji o prawie właściwym dla wypadków drogowych. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 992 992 WDU20010890992 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 991 991 WDU20010890991 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 990 990 WDU20010890990 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i terminu powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 989 989 WDU20010890989 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 988 988 WDU20010890988 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 987 987 WDU20010890987 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 986 986 WDU20010890986 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 985 985 WDU20010890985 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. uchylony
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 984 984 WDU20010890984 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 983 983 WDU20010890983 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 982 982 WDU20010890982 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 981 981 WDU20010890981 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 980 980 WDU20010890980 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 979 979 WDU20010890979 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie zakresu i sposobu wyodrębniania składników majątkowych dla Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, pozostających dotychczas w trwałym zarządzie i używaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 978 978 WDU20010890978 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 977 977 WDU20010890977 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie munduru pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 976 976 WDU20010890976 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 975 975 WDU20010890975 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 974 974 WDU20010890974 Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny. uchylony
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 973 973 WDU20010890973 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o pomocy społecznej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 972 972 WDU20010890972 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 971 971 WDU20010890971 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 970 970 WDU20010890970 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 969 969 WDU20010890969 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodzie lekarza. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 968 968 WDU20010890968 Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 967 967 WDU20010890967 Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy. uchylony
Dz.U. 2001 nr 88 poz. 966 966 WDU20010880966 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 88 poz. 965 965 WDU20010880965 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. uchylony
Dz.U. 2001 nr 88 poz. 964 964 WDU20010880964 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. uchylony
Dz.U. 2001 nr 88 poz. 963 963 WDU20010880963 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście. uchylony
Dz.U. 2001 nr 88 poz. 962 962 WDU20010880962 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie rejestru wyborców. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 88 poz. 961 961 WDU20010880961 Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 87 poz. 960 960 WDU20010870960 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 87 poz. 959 959 WDU20010870959 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy. uchylony
Dz.U. 2001 nr 87 poz. 958 958 WDU20010870958 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi podróżnych na liniach kolejowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 87 poz. 957 957 WDU20010870957 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 87 poz. 956 956 WDU20010870956 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przyznawania gminom górniczym części rekompensującej subwencji ogólnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 87 poz. 955 955 WDU20010870955 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie materiałów jądrowych podlegających ewidencji. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 87 poz. 954 954 WDU20010870954 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 953 953 WDU20010860953 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 952 952 WDU20010860952 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 951 951 WDU20010860951 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia. uchylony
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 950 950 WDU20010860950 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze. uchylony
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 949 949 WDU20010860949 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 948 948 WDU20010860948 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu wyrównania finansowego dokonywanego między Kasami Chorych oraz wysokości procentowej przewidywanych przychodów, które nie są uwzględnione w wyrównaniu. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 947 947 WDU20010860947 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu i warunków przekazywania środków finansowych przez Kasę Chorych organom jednostek samorządu terytorialnego oraz przez te organy - świadczeniodawcom. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 946 946 WDU20010860946 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu oznakowania i realizacji recept realizowanych w związku z powodzią. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 945 945 WDU20010860945 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 944 944 WDU20010860944 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 943 943 WDU20010860943 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 942 942 WDU20010860942 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie określenia wartości bonów paliwowych przypadających na 1 ha użytków rolnych w roku 2001. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 941 941 WDU20010860941 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 940 940 WDU20010860940 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie określenia zakresu informacji objętych wnioskiem o wydanie zezwolenia na nabycie znacznego pakietu akcji spółki publicznej lub wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 939 939 WDU20010860939 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać urzędowe rynki giełdowe oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tych rynkach. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 938 938 WDU20010860938 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie określenia wielkości środków własnych domu maklerskiego w zależności od rozmiarów wykonywanej działalności oraz maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do środków własnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 85 poz. 937 937 WDU20010850937 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 85 poz. 936 936 WDU20010850936 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 85 poz. 935 935 WDU20010850935 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 85 poz. 934 934 WDU20010850934 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 85 poz. 933 933 WDU20010850933 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 85 poz. 932 932 WDU20010850932 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2001. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 85 poz. 931 931 WDU20010850931 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 85 poz. 930 930 WDU20010850930 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 85 poz. 929 929 WDU20010850929 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 85 poz. 928 928 WDU20010850928 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie trybu i warunków rozliczeń z bankami z tytułu poręczeń Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 85 poz. 927 927 WDU20010850927 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie warunków i trybu nadawania oraz pozbawiania jednostki organizacyjnej statusu jednostki badawczo-rozwojowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 85 poz. 926 926 WDU20010850926 Ustawa z dnia 28 lipca 2001 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 85 poz. 925 925 WDU20010850925 Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych ustaw. uchylony
Dz.U. 2001 nr 85 poz. 924 924 WDU20010850924 Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 923 923 WDU20010840923 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Mrzeżynie od strony lądu. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 922 922 WDU20010840922 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 921 921 WDU20010840921 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 920 920 WDU20010840920 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie referendarzy sądowych i aplikacji referendarskiej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 919 919 WDU20010840919 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie stawek opłat za świadczenie usług przez Inspekcję Ochrony Roślin. uchylony
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 918 918 WDU20010840918 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 917 917 WDU20010840917 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 916 916 WDU20010840916 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pobierania kaucji w zakresie towarów rolno-spożywczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 915 915 WDU20010840915 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 914 914 WDU20010840914 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie wypadków, w których zgłoszenie celne może być unieważnione po zwolnieniu towarów, szczegółowego trybu postępowania organu celnego przy przeprowadzaniu rewizji celnej, pobieraniu próbek towarów, weryfikacji lub przy unieważnianiu zgłoszeń celnych oraz zwalnianiu towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 913 913 WDU20010840913 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 912 912 WDU20010840912 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 911 911 WDU20010840911 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 910 910 WDU20010840910 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie określenia wysokości środków własnych przeznaczonych na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej w zależności od rozmiarów wykonywanej działalności. uchylony
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 909 909 WDU20010840909 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie połączenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew" i Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec" w specjalną strefę ekonomiczną pod nazwą "Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna". uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 908 908 WDU20010840908 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach. uchylony
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 907 907 WDU20010840907 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 906 906 WDU20010840906 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 83 poz. 905 905 WDU20010830905 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów. uchylony
Dz.U. 2001 nr 83 poz. 904 904 WDU20010830904 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego oraz trybu uzyskiwania akredytacji. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 83 poz. 903 903 WDU20010830903 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 83 poz. 902 902 WDU20010830902 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy. uchylony
Dz.U. 2001 nr 83 poz. 901 901 WDU20010830901 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. uchylony
Dz.U. 2001 nr 83 poz. 900 900 WDU20010830900 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. uchylony
Dz.U. 2001 nr 83 poz. 899 899 WDU20010830899 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. uchylony
Dz.U. 2001 nr 83 poz. 898 898 WDU20010830898 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 83 poz. 897 897 WDU20010830897 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 83 poz. 896 896 WDU20010830896 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
Dz.U. 2001 nr 82 poz. 895 895 WDU20010820895 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 82 poz. 894 894 WDU20010820894 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. uchylony
Dz.U. 2001 nr 82 poz. 893 893 WDU20010820893 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle koksowniczym. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 82 poz. 892 892 WDU20010820892 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie określenia wzorów bonów paliwowych oraz ich wartości nominalnej, sposobu dystrybucji bonów paliwowych oraz zasad i trybu postępowania przy ich zatrzymaniu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 82 poz. 891 891 WDU20010820891 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla polskiej geologii", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 82 poz. 890 890 WDU20010820890 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie sposobu przejęcia przez Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej wojewódzkich laboratoriów kontrolno-analitycznych prowadzonych dotychczas przez wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 889 889 WDU20010810889 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kulturze fizycznej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 888 888 WDU20010810888 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 887 887 WDU20010810887 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy. uchylony
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 886 886 WDU20010810886 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich. uchylony
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 885 885 WDU20010810885 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie pozwoleń na przywóz na polski obszar celny sprzętu do gier towarzyskich. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 884 884 WDU20010810884 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie sprzętu do gier towarzyskich. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 883 883 WDU20010810883 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów i urzędów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 882 882 WDU20010810882 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów i urzędów administracji miar oraz trybu ich pobierania. uchylony
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 881 881 WDU20010810881 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 880 880 WDU20010810880 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 879 879 WDU20010810879 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 878 878 WDU20010810878 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 877 877 WDU20010810877 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 876 876 WDU20010810876 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 875 875 WDU20010810875 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 874 874 WDU20010810874 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 873 873 WDU20010810873 Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Techniki i Technologii. uchylony
Dz.U. 2001 nr 80 poz. 872 872 WDU20010800872 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administracji rządowej w województwie. uchylony
Dz.U. 2001 nr 80 poz. 871 871 WDU20010800871 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie opłat za przejazdy autostradami. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 80 poz. 870 870 WDU20010800870 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów, określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 80 poz. 869 869 WDU20010800869 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzoru odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 80 poz. 868 868 WDU20010800868 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 80 poz. 867 867 WDU20010800867 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 80 poz. 866 866 WDU20010800866 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 80 poz. 865 865 WDU20010800865 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru przy wytwarzaniu w procesie obróbki produktów chmielowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 80 poz. 864 864 WDU20010800864 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie określenia rejonów uprawy chmielu oraz minimalnych wymagań co do jakości chmielu w zakresie wilgotności, zawartości zanieczyszczeń organicznych i zawartości nasion. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 80 poz. 863 863 WDU20010800863 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu. uchylony
Dz.U. 2001 nr 80 poz. 862 862 WDU20010800862 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz. uchylony
Dz.U. 2001 nr 80 poz. 861 861 WDU20010800861 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich. uchylony
Dz.U. 2001 nr 80 poz. 860 860 WDU20010800860 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu. uchylony
Dz.U. 2001 nr 80 poz. 859 859 WDU20010800859 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 80 poz. 858 858 WDU20010800858 Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 857 857 WDU20010790857 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partiach politycznych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 856 856 WDU20010790856 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 855 855 WDU20010790855 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 854 854 WDU20010790854 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 853 853 WDU20010790853 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 852 852 WDU20010790852 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 851 851 WDU20010790851 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie trybu i terminu zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania w wyborach do Sejmu i do Senatu. uchylony
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 850 850 WDU20010790850 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 849 849 WDU20010790849 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 848 848 WDU20010790848 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2001 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 847 847 WDU20010790847 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie określenia banków spółdzielczych właściwych do wydawania bonów paliwowych oraz szczegółowego zakresu sprawozdania sporządzanego przez te banki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 846 846 WDU20010790846 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 845 845 WDU20010790845 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego o odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 844 844 WDU20010790844 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 843 843 WDU20010790843 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej i piątej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 842 842 WDU20010790842 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 841 841 WDU20010790841 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 840 840 WDU20010790840 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 839 839 WDU20010790839 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 838 838 WDU20010790838 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 78 poz. 837 837 WDU20010780837 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 78 poz. 836 836 WDU20010780836 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których nie powstaje dług celny. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 78 poz. 835 835 WDU20010780835 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2001 r. w sprawie określenia wzoru, zasad wydawania i wymiany legitymacji służbowej pracowników jednostki organizacyjnej podległej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 78 poz. 834 834 WDU20010780834 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub specjalność zawodową. uchylony
Dz.U. 2001 nr 78 poz. 833 833 WDU20010780833 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Rolnictwa", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 78 poz. 832 832 WDU20010780832 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizowania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich oraz trybu wyboru przewoźników. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 77 poz. 831 831 WDU20010770831 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 77 poz. 830 830 WDU20010770830 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy emerytalnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy emerytalnych. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 77 poz. 829 829 WDU20010770829 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 77 poz. 828 828 WDU20010770828 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad etykietowania i wydawania etykiet urzędowych oraz rodzajów opakowań materiału siewnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 77 poz. 827 827 WDU20010770827 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 lipca 200 1 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe. uchylony
Dz.U. 2001 nr 77 poz. 826 826 WDU20010770826 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 77 poz. 825 825 WDU20010770825 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 77 poz. 824 824 WDU20010770824 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 77 poz. 823 823 WDU20010770823 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie nadania statutu Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 77 poz. 822 822 WDU20010770822 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania przez Urząd Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 77 poz. 821 821 WDU20010770821 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Urząd Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 77 poz. 820 820 WDU20010770820 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności warunkujących wydanie certyfikatu dla systemu lub sieci teleinformatycznej, urządzenia lub narzędzia kryptograficznego oraz za wydanie tych certyfikatów. uchylony
Dz.U. 2001 nr 77 poz. 819 819 WDU20010770819 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa, udzielania dotacji gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy, zwrotu gminie kosztów poniesionych na pokrycie remontów lub adaptacji lokali mieszkalnych dla repatriantów oraz wzorów wniosków o udzielenie gminie dotacji. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 77 poz. 818 818 WDU20010770818 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 77 poz. 817 817 WDU20010770817 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 77 poz. 816 816 WDU20010770816 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie warunków zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 77 poz. 815 815 WDU20010770815 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 76 poz. 814 814 WDU20010760814 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Gospodarki i zniesienia Ministerstwa Łączności. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 76 poz. 813 813 WDU20010760813 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 76 poz. 812 812 WDU20010760812 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 76 poz. 811 811 WDU20010760811 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 76 poz. 810 810 WDU20010760810 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru. uchylony
Dz.U. 2001 nr 76 poz. 809 809 WDU20010760809 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 76 poz. 808 808 WDU20010760808 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 76 poz. 807 807 WDU20010760807 Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 76 poz. 806 806 WDU20010760806 Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 76 poz. 805 805 WDU20010760805 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 76 poz. 804 804 WDU20010760804 Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2001 nr 76 poz. 803 803 WDU20010760803 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na remonty budynków mieszkalnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 75 poz. 802 802 WDU20010750802 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks celny. uchylony
Dz.U. 2001 nr 75 poz. 801 801 WDU20010750801 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 800 800 WDU20010740800 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie nieodpłatnego przedstawiania w programach ogólnokrajowych telewizyjnych i radiowych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej związanych z zarządzonymi wyborami do Sejmu i do Senatu i obowiązującymi przepisami prawa wyborczego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 799 799 WDU20010740799 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanych przez apteki. uchylony
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 798 798 WDU20010740798 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzania tego skierowania przez Kasę Chorych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 797 797 WDU20010740797 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia na rok 2001 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 796 796 WDU20010740796 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 795 795 WDU20010740795 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie określenia wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 794 794 WDU20010740794 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 793 793 WDU20010740793 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 792 792 WDU20010740792 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 791 791 WDU20010740791 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udzielenie informacji, o powiadomienie oraz o wszczęcie egzekucji albo o dokonanie zabezpieczenia. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 790 790 WDU20010740790 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie sposobu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 789 789 WDU20010740789 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Janowo. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 788 788 WDU20010740788 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie postępowania sprawdzającego przez służbę ochrony państwa oraz za wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 787 787 WDU20010740787 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie przejęcia przez ministrów funkcji organu sprawującego nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi nadzorowanymi dotychczas przez kierowników urzędów centralnych, wojewodów lub przez inne jednostki organizacyjne. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 786 786 WDU20010740786 Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 785 785 WDU20010740785 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 784 784 WDU20010740784 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na własne mieszkanie. uchylony
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 783 783 WDU20010730783 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich. uchylony
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 782 782 WDU20010730782 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji przez Kasy Chorych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 781 781 WDU20010730781 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib portowych inspektoratów sanitarnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 780 780 WDU20010730780 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 779 779 WDU20010730779 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ewangelizacji i Kultury. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 778 778 WDU20010730778 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie określenia wzorów ewidencji i rejestrów prowadzonych w postępowaniu w sprawie repatriacji oraz sposobu przetwarzania danych zawartych w tych ewidencjach i rejestrach. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 777 777 WDU20010730777 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Chrystusa Odkupiciela Człowieka. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 776 776 WDU20010730776 Rozporządzenie Ministra Skarbu Pastwa z dnia 12 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 775 775 WDU20010730775 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie środków dopuszczonych do skażania spirytusu. uchylony
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 774 774 WDU20010730774 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez teletransmisję danych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 773 773 WDU20010730773 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 772 772 WDU20010730772 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 771 771 WDU20010730771 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 770 770 WDU20010730770 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 769 769 WDU20010730769 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie wzoru pieczęci kasującej bon paliwowy oraz wzorów niektórych dokumentów związanych z bonami paliwowymi. uchylony
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 768 768 WDU20010730768 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie emisji obligacji piątej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 767 767 WDU20010730767 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 766 766 WDU20010730766 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin, powiatów i województw, którym zostaną udzielone dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych związanych z usuwaniem skutków powodzi, oraz szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania tych dotacji. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 765 765 WDU20010730765 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 764 764 WDU20010730764 Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. uchylony
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 763 763 WDU20010730763 Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 762 762 WDU20010730762 Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 761 761 WDU20010730761 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 760 760 WDU20010730760 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 72 poz. 759 759 WDU20010720759 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek uprawnionych do jej pobierania. uchylony
Dz.U. 2001 nr 72 poz. 758 758 WDU20010720758 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk. uchylony
Dz.U. 2001 nr 72 poz. 757 757 WDU20010720757 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 72 poz. 756 756 WDU20010720756 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 72 poz. 755 755 WDU20010720755 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 72 poz. 754 754 WDU20010720754 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących z upoważnienia wojewody zadania w zakresie pomocy społecznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 72 poz. 753 753 WDU20010720753 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, warunków i trybu dokonywania wpisów w Rejestrze oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 72 poz. 752 752 WDU20010720752 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 72 poz. 751 751 WDU20010720751 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 72 poz. 750 750 WDU20010720750 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie pozwoleń na przywóz pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej w 2001 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 72 poz. 749 749 WDU20010720749 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. uchylony
Dz.U. 2001 nr 72 poz. 748 748 WDU20010720748 Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 747 WDU20010720747 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 72 poz. 746 746 WDU20010720746 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 72 poz. 745 745 WDU20010720745 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. zmieniająca ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawę o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 72 poz. 744 744 WDU20010720744 Ustawa z dnia 9 maja 2001 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 71 poz. 743 743 WDU20010710743 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 71 poz. 742 742 WDU20010710742 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 71 poz. 741 741 WDU20010710741 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 71 poz. 740 740 WDU20010710740 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 71 poz. 739 739 WDU20010710739 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek banków, urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placówek o wstrzymaniu wypłat z zajętego w drodze egzekucji wkładu oszczędnościowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 71 poz. 738 738 WDU20010710738 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 71 poz. 737 737 WDU20010710737 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 71 poz. 736 736 WDU20010710736 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 71 poz. 735 735 WDU20010710735 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin, powiatów i województw, którym zostaną udzielone dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych związanych z usuwaniem skutków powodzi, oraz szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania tych dotacji. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734 734 WDU20010710734 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733 733 WDU20010710733 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 70 poz. 732 732 WDU20010700732 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy. uchylony
Dz.U. 2001 nr 70 poz. 731 731 WDU20010700731 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. uchylony
Dz.U. 2001 nr 70 poz. 730 730 WDU20010700730 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. uchylony
Dz.U. 2001 nr 70 poz. 729 729 WDU20010700729 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. uchylony
Dz.U. 2001 nr 70 poz. 728 728 WDU20010700728 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie odznaki "Za opiekę nad zabytkami". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 70 poz. 727 727 WDU20010700727 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia. uchylony
Dz.U. 2001 nr 70 poz. 726 726 WDU20010700726 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji oraz Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 69 poz. 725 725 WDU20010690725 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2001 r. sygn. akt K. 3/2001. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 69 poz. 724 724 WDU20010690724 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2001 r. sygn. akt K. 23/2000 obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 69 poz. 723 723 WDU20010690723 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2001 r. sygn. akt U. 8/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 69 poz. 722 722 WDU20010690722 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2001 sygn. akt U. 6/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 69 poz. 721 721 WDU20010690721 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy. uchylony
Dz.U. 2001 nr 69 poz. 720 720 WDU20010690720 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 69 poz. 719 719 WDU20010690719 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 69 poz. 718 718 WDU20010690718 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie określenia przedsiębiorców zobowiązanych do składania organowi nadzorującemu sprawozdań dotyczących otrzymanej pomocy oraz ustalenia zakresu obowiązków związanych ze składaniem takich sprawozdań. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 69 poz. 717 717 WDU20010690717 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 68 poz. 716 716 WDU20010680716 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 715 715 WDU20010670715 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2001 r. sygn. akt SK. 6/2001. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 714 714 WDU20010670714 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 2001 r. sygn. akt P. 6/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 713 713 WDU20010670713 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 712 712 WDU20010670712 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty funkcjonariuszom Służby Więziennej równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 711 711 WDU20010670711 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 710 710 WDU20010670710 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych dla szkół i placówek artystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 709 709 WDU20010670709 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia "Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 708 708 WDU20010670708 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 w sprawie powierzenia "Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INWEST-PARK" Sp. z o. o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 707 707 WDU20010670707 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Żarnowiec-Tczew" Sp. z o. o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec" oraz ustalenia zakresu tej kontroli uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 706 706 WDU20010670706 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Żarnowiec-Tczew" Sp. z o. o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew" oraz ustalenia zakresu tej kontroli. uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 705 705 WDU20010670705 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz ustalenia zakresu tej kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 704 704 WDU20010670704 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia "Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 703 703 WDU20010670703 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Starachowice" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" oraz ustalenia zakresu tej kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 702 702 WDU20010670702 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 701 701 WDU20010670701 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC oraz ustalenia zakresu tej kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 700 700 WDU20010670700 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia "Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 699 699 WDU20010670699 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia "Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 698 698 WDU20010670698 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia "Centrum Zaawansowanych Technologii - Kraków" Sp. z o. o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Krakowski Park Technologiczny" oraz ustalenia zakresu tej kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 697 697 WDU20010670697 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 696 696 WDU20010670696 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia "Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 695 695 WDU20010670695 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 694 694 WDU20010670694 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania osłon socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 693 693 WDU20010670693 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 692 692 WDU20010670692 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 691 691 WDU20010670691 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 690 690 WDU20010670690 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 689 689 WDU20010670689 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów, które dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej oraz do wniosku o zmianę obszaru lub rzeczowego zakresu działania zakładu ubezpieczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 688 688 WDU20010670688 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 687 687 WDU20010670687 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 686 686 WDU20010670686 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 685 685 WDU20010670685 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 684 684 WDU20010670684 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie wielkości kontyngentu krajowego produkcji skrobi ziemniaczanej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 683 683 WDU20010670683 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 682 682 WDU20010670682 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne. uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 681 681 WDU20010670681 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Parku Narodowego "Ujście Warty". akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 680 680 WDU20010670680 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 679 679 WDU20010670679 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 678 678 WDU20010670678 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o łączności. uchylony
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 677 677 WDU20010670677 Ustawa z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego". akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 66 poz. 676 676 WDU20010660676 Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów budynków, budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 66 poz. 675 675 WDU20010660675 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 66 poz. 674 674 WDU20010660674 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. uchylony
Dz.U. 2001 nr 66 poz. 673 673 WDU20010660673 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 2001 nr 66 poz. 672 672 WDU20010660672 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 66 poz. 671 671 WDU20010660671 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 66 poz. 670 670 WDU20010660670 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 66 poz. 669 669 WDU20010660669 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy. uchylony
Dz.U. 2001 nr 66 poz. 668 668 WDU20010660668 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji oraz opłat za posiadanie zezwolenia telekomunikacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 66 poz. 667 667 WDU20010660667 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu sporządzania przez operatorów publicznych planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz jego aktualizacji. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 66 poz. 666 666 WDU20010660666 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie określenia dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu paliwami i energią. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 66 poz. 665 665 WDU20010660665 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 66 poz. 664 664 WDU20010660664 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów, które dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 66 poz. 663 663 WDU20010660663 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów paliw ciekłych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 66 poz. 662 662 WDU20010660662 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury. uchylony
Dz.U. 2001 nr 66 poz. 661 661 WDU20010660661 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 65 poz. 660 660 WDU20010650660 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie wykazów towarów o znaczeniu strategicznym. uchylony
Dz.U. 2001 nr 65 poz. 659 659 WDU20010650659 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 658 658 WDU20010640658 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2001 r. sygn. akt K. 20/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 657 657 WDU20010640657 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2001 r. sygn. akt K. 18/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 656 656 WDU20010640656 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 655 655 WDU20010640655 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 654 654 WDU20010640654 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 653 653 WDU20010640653 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. uchylony
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 652 652 WDU20010640652 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 651 651 WDU20010640651 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji masy celulozowej, papieru i wyrobów z papieru. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 650 650 WDU20010640650 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie trybu zawiadamiania o zajęciu wkładu oszczędnościowego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 649 649 WDU20010640649 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zasad i trybu składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 648 648 WDU20010640648 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym. uchylony
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 647 647 WDU20010640647 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia oraz wzoru pozwolenia na tranzyt towarów niekrajowych podwójnego zastosowania. uchylony
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 646 646 WDU20010640646 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 645 645 WDU20010640645 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie wejścia w życie Decyzji Nr 4/2000 Rady Stowarzyszenia RP-UE z dnia 29 grudnia 2000 r. wprowadzającej zmiany w Protokole 4 do Układu Europejskiego dotyczącym definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 63 poz. 644 644 WDU20010630644 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru. uchylony
Dz.U. 2001 nr 63 poz. 643 643 WDU20010630643 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie określenia sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień o zmianach ewidencyjnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 63 poz. 642 642 WDU20010630642 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 63 poz. 641 641 WDU20010630641 Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. uchylony
Dz.U. 2001 nr 63 poz. 640 640 WDU20010630640 Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o skutkach wprowadzania w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej wspólnej waluty euro. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639 639 WDU20010630639 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638 638 WDU20010630638 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 63 poz. 637 637 WDU20010630637 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 63 poz. 636 636 WDU20010630636 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 63 poz. 635 635 WDU20010630635 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy - Prawo o notariacie. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 63 poz. 634 634 WDU20010630634 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. uchylony
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 633 633 WDU20010620633 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie centralnego rejestru zezwoleń na działalność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 632 632 WDU20010620632 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 631 631 WDU20010620631 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 630 630 WDU20010620630 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zmiany granic województw małopolskiego i śląskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 629 629 WDU20010620629 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 628 WDU20010620628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. uchylony
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 627 WDU20010620627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 61 poz. 626 626 WDU20010610626 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 61 poz. 625 625 WDU20010610625 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624 624 WDU20010610624 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 60 poz. 623 623 WDU20010600623 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 60 poz. 622 622 WDU20010600622 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 60 poz. 621 621 WDU20010600621 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. uchylony
Dz.U. 2001 nr 60 poz. 620 620 WDU20010600620 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 60 poz. 619 619 WDU20010600619 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Szkole Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 60 poz. 618 618 WDU20010600618 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie udzielania informacji o osobach na podstawie danych osobowych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym. uchylony
Dz.U. 2001 nr 60 poz. 617 617 WDU20010600617 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikantów sądowych i prokuratorskich. uchylony
Dz.U. 2001 nr 60 poz. 616 616 WDU20010600616 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania. uchylony
Dz.U. 2001 nr 60 poz. 615 615 WDU20010600615 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu. uchylony
Dz.U. 2001 nr 60 poz. 614 614 WDU20010600614 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 60 poz. 613 613 WDU20010600613 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla i wypłacania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu węglowego i rent wyrównawczych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 60 poz. 612 612 WDU20010600612 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie. uchylony
Dz.U. 2001 nr 60 poz. 611 611 WDU20010600611 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. uchylony
Dz.U. 2001 nr 60 poz. 610 610 WDU20010600610 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłacie skarbowej. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 59 poz. 609 609 WDU20010590609 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 59 poz. 608 608 WDU20010590608 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 58 poz. 607 607 WDU20010580607 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Wspólnego Komitetu RP-EFTA Nr 1 z 2000 r., przyjętej w dniu 5 grudnia 2000 r. w Genewie, wprowadzającej zmiany w Protokole B dotyczącym definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 58 poz. 606 606 WDU20010580606 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Wspólnego Komitetu RP-EFTA Nr 7 z 1999 r., przyjętej w dniu 23 listopada 1999 r. w Genewie, wprowadzającej zmiany w Protokole B dotyczącym definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 58 poz. 605 605 WDU20010580605 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Wspólnego Komitetu RP-EFTA Nr 6 z 1998 r., przyjętej w dniu 12 grudnia 1998 r. w Warszawie, wprowadzającej zmiany w Protokole B dotyczącym definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 58 poz. 604 604 WDU20010580604 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Wspólnego Komitetu RP-EFTA Nr 1 z 1997 r., przyjętej w dniu 30 czerwca 1997 r. w Genewie, wprowadzającej zmiany w Protokole B dotyczącym definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 57 poz. 603 603 WDU20010570603 Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 57 poz. 602 602 WDU20010570602 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 57 poz. 601 601 WDU20010570601 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 2001 r. sygn. akt K. 5/2001. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 57 poz. 600 600 WDU20010570600 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego zamknięcia niektórych przejść granicznych na zachodnim odcinku granicy państwowej oraz ograniczenia ruchu przez te przejścia. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 57 poz. 599 599 WDU20010570599 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 57 poz. 598 598 WDU20010570598 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 57 poz. 597 597 WDU20010570597 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 57 poz. 596 596 WDU20010570596 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie opłat określonych w ustawie o doradztwie podatkowym. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 57 poz. 595 595 WDU20010570595 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi. uchylony
Dz.U. 2001 nr 57 poz. 594 594 WDU20010570594 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 57 poz. 593 593 WDU20010570593 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienia od przetargu. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 56 poz. 592 592 WDU20010560592 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 56 poz. 591 591 WDU20010560591 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 56 poz. 590 590 WDU20010560590 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie sposobów ochrony, obrony i zapewnienia bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 56 poz. 589 589 WDU20010560589 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą "poufne". uchylony
Dz.U. 2001 nr 56 poz. 588 588 WDU20010560588 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 56 poz. 587 587 WDU20010560587 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów realizujących zadania z zakresu rolnictwa i rynków rolnych są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 56 poz. 586 586 WDU20010560586 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia. uchylony
Dz.U. 2001 nr 56 poz. 585 585 WDU20010560585 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 56 poz. 584 584 WDU20010560584 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 56 poz. 583 583 WDU20010560583 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie powołania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 56 poz. 582 582 WDU20010560582 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 56 poz. 581 581 WDU20010560581 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. uchylony
Dz.U. 2001 nr 56 poz. 580 580 WDU20010560580 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 56 poz. 579 579 WDU20010560579 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 55 poz. 578 578 WDU20010550578 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 55 poz. 577 577 WDU20010550577 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 55 poz. 576 576 WDU20010550576 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Drugiego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Paryżu dnia 15 grudnia 1956 r., Czwartego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Paryżu dnia 16 grudnia 1961 r., oraz Piątego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 18 czerwca 1990 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 55 poz. 575 575 WDU20010550575 Protokoły do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Paryżu dnia 2 września 1949 r.: Drugi Protokół, sporządzony w Paryżu dnia 15 grudnia 1956 r., Czwarty Protokół, sporządzony w Paryżu dnia 16 grudnia 1961 r. oraz Piąty Protokół, sporządzony w Strasburgu dnia 18 czerwca 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 55 poz. 574 574 WDU20010550574 Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wykonywaniu budżetu państwa w roku 2001 oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 54 poz. 573 573 WDU20010540573 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2001 r. sygn. akt K. 37/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 54 poz. 572 572 WDU20010540572 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 maja 2001 r. sygn. akt SK. 15/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 54 poz. 571 571 WDU20010540571 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. uchylony
Dz.U. 2001 nr 54 poz. 570 570 WDU20010540570 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanym ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. uchylony
Dz.U. 2001 nr 54 poz. 569 569 WDU20010540569 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. uchylony
Dz.U. 2001 nr 54 poz. 568 568 WDU20010540568 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 54 poz. 567 567 WDU20010540567 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na kuratorów i referendarzy sądowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 54 poz. 566 566 WDU20010540566 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 54 poz. 565 565 WDU20010540565 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz niektórych olejów ropy naftowej. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 54 poz. 564 564 WDU20010540564 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych olejów ropy naftowej. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 53 poz. 563 563 WDU20010530563 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nasiennictwie. uchylony
Dz.U. 2001 nr 53 poz. 562 562 WDU20010530562 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzonej w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 53 poz. 561 561 WDU20010530561 Konwencja o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 53 poz. 560 560 WDU20010530560 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o traktowaniu celnym kontenerów pool używanych w przewozie międzynarodowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 stycznia 1994 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 53 poz. 559 559 WDU20010530559 Konwencja o traktowaniu celnym kontenerów pool używanych w przewozie międzynarodowym (Konwencja kontenerów pool), sporządzona w Genewie dnia 21 stycznia 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 558 558 WDU20010520558 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu. uchylony
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 557 557 WDU20010520557 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 556 556 WDU20010520556 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 555 555 WDU20010520555 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. uchylony
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 554 554 WDU20010520554 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. uchylony
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 553 553 WDU20010520553 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Duszpasterstwu Ludzi Morza Centrum "Stella Maris". akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 552 552 WDU20010520552 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ośrodków zamiejscowych prokuratur. uchylony
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 551 551 WDU20010520551 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej do pracy na stanowiska pracy związane z obronnością kraju. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 550 550 WDU20010520550 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 549 549 WDU20010520549 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. uchylony
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 548 548 WDU20010520548 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 547 547 WDU20010520547 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie dotacji budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniami wodnymi oraz usuwania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 546 546 WDU20010520546 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na restrukturyzację górnictwa siarki. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 545 545 WDU20010520545 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 544 544 WDU20010520544 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat. uchylony
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 543 543 WDU20010520543 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych niebędących nauczycielami akademickimi. uchylony
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 542 542 WDU20010520542 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uchylony
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 541 541 WDU20010520541 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 540 540 WDU20010520540 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 539 539 WDU20010520539 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 538 538 WDU20010520538 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 537 537 WDU20010520537 Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową. uchylony
Dz.U. 2001 nr 51 poz. 536 536 WDU20010510536 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2001 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 51 poz. 535 535 WDU20010510535 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie recept lekarskich. uchylony
Dz.U. 2001 nr 51 poz. 534 534 WDU20010510534 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 51 poz. 533 533 WDU20010510533 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu czasopism specjalistycznych, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%, oraz warunków jej stosowania. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 50 poz. 532 532 WDU20010500532 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na organizowanie i finansowanie konkursów o finansowanie projektów badawczych i konkursów o dofinansowywanie projektów celowych oraz na realizację określonych zadań z zakresu działalności wspomagającej badania. uchylony
Dz.U. 2001 nr 50 poz. 531 531 WDU20010500531 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na budowę i eksploatację autostrad płatnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 50 poz. 530 530 WDU20010500530 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2001 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 50 poz. 529 529 WDU20010500529 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 50 poz. 528 528 WDU20010500528 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. uchylony
Dz.U. 2001 nr 50 poz. 527 527 WDU20010500527 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji. uchylony
Dz.U. 2001 nr 50 poz. 526 526 WDU20010500526 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 50 poz. 525 525 WDU20010500525 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. uchylony
Dz.U. 2001 nr 50 poz. 524 524 WDU20010500524 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 50 poz. 523 523 WDU20010500523 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 50 poz. 522 522 WDU20010500522 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 50 poz. 521 521 WDU20010500521 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 2001 nr 50 poz. 520 520 WDU20010500520 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych oraz zasad wynagradzania pracowników państwowych wyższych szkół zawodowych niebędących nauczycielami akademickimi. uchylony
Dz.U. 2001 nr 50 poz. 519 519 WDU20010500519 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich oraz bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowo-technicznej państwowych wyższych szkół zawodowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 50 poz. 518 518 WDU20010500518 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Janusza Pałubickiego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 50 poz. 517 517 WDU20010500517 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 50 poz. 516 516 WDU20010500516 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 50 poz. 515 515 WDU20010500515 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 50 poz. 514 514 WDU20010500514 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 50 poz. 513 513 WDU20010500513 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 49 poz. 512 512 WDU20010490512 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miasta Obrzycko. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 49 poz. 511 511 WDU20010490511 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze hutnictwa żelaza i stali. uchylony
Dz.U. 2001 nr 49 poz. 510 510 WDU20010490510 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Obsługi Środków Finansowych Pochodzących z Unii Europejskiej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 49 poz. 509 509 WDU20010490509 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 508 WDU20010490508 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 48 poz. 507 507 WDU20010480507 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 maja 2001 r. sygn. akt SK. 1/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 48 poz. 506 506 WDU20010480506 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2001 r. sygn. akt P. 15/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 48 poz. 505 505 WDU20010480505 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach. uchylony
Dz.U. 2001 nr 48 poz. 504 504 WDU20010480504 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na niektóre zboża przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 48 poz. 503 503 WDU20010480503 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 47 poz. 502 502 WDU20010470502 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2002. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 47 poz. 501 501 WDU20010470501 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 2001 nr 46 poz. 500 500 WDU20010460500 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zamknięcia niektórych przejść granicznych na zachodnim odcinku granicy państwowej oraz ograniczenia ruchu przez te przejścia. uchylony
Dz.U. 2001 nr 46 poz. 499 499 WDU20010460499 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 45 poz. 498 498 WDU20010450498 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 45 poz. 497 497 WDU20010450497 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 44 poz. 496 496 WDU20010440496 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o rozstrzyganiu w drodze arbitrażu sporów cywilnoprawnych wynikających ze stosunków współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, podpisanej w Moskwie dnia 26 maja 1972 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 44 poz. 495 495 WDU20010440495 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonych w Montrealu dnia 17 września 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 44 poz. 494 494 WDU20010440494 Poprawki do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzone w Montrealu dnia 17 września 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 44 poz. 493 493 WDU20010440493 Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonych w Kopenhadze dnia 25 listopada 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 44 poz. 492 492 WDU20010440492 Poprawki do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzone w Kopenhadze dnia 25 listopada 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 44 poz. 491 491 WDU20010440491 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonych w Londynie dnia 29 czerwca 1990 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 44 poz. 490 490 WDU20010440490 Poprawki do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzone w Londynie dnia 29 czerwca 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 43 poz. 489 489 WDU20010430489 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2001 r. sygn. akt K. 19/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 43 poz. 488 488 WDU20010430488 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta. uchylony
Dz.U. 2001 nr 43 poz. 487 487 WDU20010430487 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierząt. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 43 poz. 486 486 WDU20010430486 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa. uchylony
Dz.U. 2001 nr 43 poz. 485 485 WDU20010430485 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 43 poz. 484 484 WDU20010430484 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 43 poz. 483 483 WDU20010430483 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 43 poz. 482 482 WDU20010430482 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie przedłużenia bankom udzielającym pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 43 poz. 481 481 WDU20010430481 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie przedłużenia bankom realizującym program związany z udzielaniem pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego ze środków Funduszu Hipotecznego terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 43 poz. 480 480 WDU20010430480 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych udzielonych spółkom przemysłowego potencjału obronnego. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 43 poz. 479 479 WDU20010430479 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 43 poz. 478 478 WDU20010430478 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 43 poz. 477 477 WDU20010430477 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny. uchylony
Dz.U. 2001 nr 43 poz. 476 476 WDU20010430476 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 42 poz. 475 475 WDU20010420475 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
Dz.U. 2001 nr 42 poz. 474 474 WDU20010420474 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 42 poz. 473 473 WDU20010420473 Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach. uchylony
Dz.U. 2001 nr 42 poz. 472 472 WDU20010420472 Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o zmianie ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami. uchylony
Dz.U. 2001 nr 42 poz. 471 471 WDU20010420471 Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 42 poz. 470 470 WDU20010420470 Ustawa z dnia 29 marca 2001 r. o zasadach i formach uregulowania zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z orzeczeń Społecznej Komisji Rewindykacyjnej. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 42 poz. 469 469 WDU20010420469 Ustawa z dnia 1 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 41 poz. 468 468 WDU20010410468 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji. uchylony
Dz.U. 2001 nr 41 poz. 467 467 WDU20010410467 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa. uchylony
Dz.U. 2001 nr 41 poz. 466 466 WDU20010410466 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
Dz.U. 2001 nr 41 poz. 465 465 WDU20010410465 Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i ustawy o Policji. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 40 poz. 464 464 WDU20010400464 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 40 poz. 463 463 WDU20010400463 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 40 poz. 462 462 WDU20010400462 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn. uchylony
Dz.U. 2001 nr 40 poz. 461 461 WDU20010400461 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 39 poz. 460 460 WDU20010390460 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001 - 2002. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 39 poz. 459 459 WDU20010390459 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 38 poz. 458 458 WDU20010380458 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2001 r. sygn. akt U. 9/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 38 poz. 457 457 WDU20010380457 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących amunicji oraz ochrony przeciwpożarowej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 38 poz. 456 456 WDU20010380456 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455 455 WDU20010380455 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454 454 WDU20010380454 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 38 poz. 453 453 WDU20010380453 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat za czynności związane z badaniami i certyfikacją oraz weryfikacją. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 38 poz. 452 452 WDU20010380452 Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym. uchylony
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 451 451 WDU20010370451 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 450 450 WDU20010370450 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec". uchylony
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 449 449 WDU20010370449 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 448 448 WDU20010370448 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK. uchylony
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 447 447 WDU20010370447 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew". uchylony
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 446 446 WDU20010370446 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Euro-Park Wisłosan". uchylony
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 445 445 WDU20010370445 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 444 444 WDU20010370444 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice". uchylony
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 443 443 WDU20010370443 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 442 442 WDU20010370442 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. uchylony
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 441 441 WDU20010370441 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 440 440 WDU20010370440 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 439 439 WDU20010370439 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Krakowski Park Technologiczny". uchylony
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 438 438 WDU20010370438 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 437 437 WDU20010370437 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 436 436 WDU20010370436 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. uchylony
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 435 435 WDU20010370435 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 434 434 WDU20010370434 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów, akredytacją i notyfikacją. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 433 433 WDU20010370433 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 432 432 WDU20010370432 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie określonych dyscyplin sportu. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 431 431 WDU20010370431 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 430 430 WDU20010370430 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 429 429 WDU20010370429 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 428 428 WDU20010370428 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 427 427 WDU20010370427 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 426 426 WDU20010370426 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 425 425 WDU20010370425 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 424 424 WDU20010370424 Ustawa z dnia 15 marca 2001 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 423 423 WDU20010370423 Ustawa z dnia 15 lutego 2001 r. o utworzeniu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 36 poz. 422 422 WDU20010360422 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2001 r. sygn. akt U. 7/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 36 poz. 421 421 WDU20010360421 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 kwietnia 2001 r. sygn. akt. U. 10/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 36 poz. 420 420 WDU20010360420 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. uchylony
Dz.U. 2001 nr 36 poz. 419 419 WDU20010360419 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej, jego wzrostu z tytułu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia. uchylony
Dz.U. 2001 nr 36 poz. 418 418 WDU20010360418 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 36 poz. 417 417 WDU20010360417 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokości procentu składki zainkasowanej brutto wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 36 poz. 416 416 WDU20010360416 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Niemodlinie. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 36 poz. 415 415 WDU20010360415 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 35 poz. 414 414 WDU20010350414 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 35 poz. 413 413 WDU20010350413 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 35 poz. 412 412 WDU20010350412 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 kwietnia 2001 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 35 poz. 411 411 WDU20010350411 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 35 poz. 410 410 WDU20010350410 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz towarów w ramach kontyngentu taryfowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 409 409 WDU20010340409 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za prace i przyznawania innych świadczeń związanych z praca dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 408 408 WDU20010340408 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 407 407 WDU20010340407 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 406 406 WDU20010340406 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 405 405 WDU20010340405 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 404 404 WDU20010340404 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego oraz trybu ich uiszczania. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 403 403 WDU20010340403 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre surowce do produkcji żywności dla osób będących na diecie bezglutenowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 402 402 WDU20010340402 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych towarów do eksploatacji statków morskich i jednostek żeglugi śródlądowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 401 401 WDU20010340401 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 400 400 WDU20010340400 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne dla przemysłu motoryzacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 399 399 WDU20010340399 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 398 398 WDU20010340398 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 397 397 WDU20010340397 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 396 396 WDU20010340396 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre komponenty przywożone z zagranicy dla przemysłu telekomunikacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 395 395 WDU20010340395 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre artykuły chemiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego i telekomunikacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 394 394 WDU20010340394 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego i telekomunikacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 393 393 WDU20010340393 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 392 392 WDU20010340392 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. uchylony
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 391 391 WDU20010340391 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 390 390 WDU20010340390 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek. uchylony
Dz.U. 2001 nr 33 poz. 389 389 WDU20010330389 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Komitecie Badań Naukowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 33 poz. 388 388 WDU20010330388 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 33 poz. 387 387 WDU20010330387 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad sporządzania kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych przedstawianych organowi nadzoru przez zakłady ubezpieczeń, formy tych sprawozdań oraz sposobu potwierdzania przez zarząd zgodności tych sprawozdań ze stanem faktycznym. uchylony
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 386 386 WDU20010320386 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2001 r. sygn. akt K. 11/2000. uchylony
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 385 385 WDU20010320385 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2001 r. sygn. akt K. 32/99. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 384 384 WDU20010320384 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 kwietnia 2001 r. sygn. akt SK. 10/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 383 383 WDU20010320383 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przejęcia danych osobowych przez Krajowy Rejestr Karny lub likwidacji danych osobowych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Skazanych i Centralnym Rejestrze Nieletnich. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 382 382 WDU20010320382 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 381 381 WDU20010320381 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich. uchylony
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 380 380 WDU20010320380 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy. uchylony
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 379 379 WDU20010320379 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 378 378 WDU20010320378 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 377 377 WDU20010320377 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 376 376 WDU20010320376 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 375 375 WDU20010320375 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 374 374 WDU20010320374 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia. uchylony
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 373 373 WDU20010320373 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki. uchylony
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 372 372 WDU20010320372 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 371 371 WDU20010320371 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne pochodzące z Republiki Węgierskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 370 370 WDU20010320370 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń związanych z restrukturyzacją zatrudnienia w Zakładzie Wydobywczo-Przeróbczym Antracytu S.A. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 369 369 WDU20010320369 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie terminów i sposobu wykonania zadań zleconych gminie, związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 368 368 WDU20010320368 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i właściwości terytorialnej delegatur Urzędu Ochrony Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 367 367 WDU20010320367 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 366 366 WDU20010320366 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. uchylony
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 365 365 WDU20010320365 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne pochodzące z Republiki Węgierskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 364 364 WDU20010320364 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 363 363 WDU20010320363 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad koordynacji działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 362 362 WDU20010320362 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 361 361 WDU20010320361 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Usuwania Skutków Suszy. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 360 360 WDU20010320360 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu placówek naukowych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 31 poz. 359 359 WDU20010310359 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie. uchylony
Dz.U. 2001 nr 31 poz. 358 358 WDU20010310358 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych kryteriów ustalania udziału operatora w rynku usługi telekomunikacyjnej oraz sposobu określania tego udziału. uchylony
Dz.U. 2001 nr 31 poz. 357 357 WDU20010310357 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 31 poz. 356 356 WDU20010310356 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 31 poz. 355 355 WDU20010310355 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 31 poz. 354 354 WDU20010310354 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice". uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 31 poz. 353 353 WDU20010310353 Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 352 352 WDU20010300352 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości częściowej odpłatności ubezpieczonego za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym. uchylony
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 351 351 WDU20010300351 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 350 350 WDU20010300350 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. uchylony
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 349 349 WDU20010300349 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 348 348 WDU20010300348 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 347 347 WDU20010300347 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 346 346 WDU20010300346 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 345 345 WDU20010300345 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 344 344 WDU20010300344 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu wyznaczania przedstawicieli członków Rady Ministrów do udziału w posiedzeniach Komitetu Badań Naukowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 343 343 WDU20010300343 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych ilościowych na przewóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 342 342 WDU20010300342 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 341 341 WDU20010300341 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie zniesienia Mazowieckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 340 340 WDU20010300340 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie zniesienia specjalnej strefy ekonomicznej w Częstochowie. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 339 339 WDU20010300339 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec". uchylony
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 338 338 WDU20010300338 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 337 337 WDU20010300337 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew". uchylony
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 336 336 WDU20010300336 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 335 335 WDU20010300335 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 334 334 WDU20010300334 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 333 333 WDU20010300333 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 332 332 WDU20010300332 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 331 331 WDU20010300331 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 330 330 WDU20010300330 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 329 329 WDU20010300329 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia "Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej". uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 328 328 WDU20010300328 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 327 327 WDU20010300327 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 29 poz. 326 326 WDU20010290326 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zamknięcia niektórych przejść granicznych na zachodnim odcinku granicy państwowej oraz ograniczenia ruchu przez te przejścia. uchylony
Dz.U. 2001 nr 29 poz. 325 325 WDU20010290325 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 29 poz. 324 324 WDU20010290324 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 29 poz. 323 323 WDU20010290323 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 29 poz. 322 322 WDU20010290322 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 29 poz. 321 321 WDU20010290321 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 29 poz. 320 320 WDU20010290320 Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy - Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 28 poz. 319 319 WDU20010280319 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2001 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 28 poz. 318 318 WDU20010280318 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów. uchylony
Dz.U. 2001 nr 28 poz. 317 317 WDU20010280317 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Włocławskiemu Wydawnictwu Diecezjalnemu. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 28 poz. 316 316 WDU20010280316 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży - Kana. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 28 poz. 315 315 WDU20010280315 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 28 poz. 314 314 WDU20010280314 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszów na nagrody i zapomogi dla żołnierzy. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 28 poz. 313 313 WDU20010280313 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 28 poz. 312 312 WDU20010280312 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 28 poz. 311 311 WDU20010280311 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu informacji przedkładanych organowi nadzorującemu w celu wydania opinii o udzielonej pomocy. uchylony
Dz.U. 2001 nr 28 poz. 310 310 WDU20010280310 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze włókien syntetycznych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 28 poz. 309 309 WDU20010280309 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze żeglugi morskiej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 28 poz. 308 308 WDU20010280308 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie sposobu przeliczania pomocy publicznej udzielanej w różnych formach na równą jej wartość dotacji. uchylony
Dz.U. 2001 nr 28 poz. 307 307 WDU20010280307 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których dofinansowanie przedsiębiorców publicznych uznane będzie za pomoc. uchylony
Dz.U. 2001 nr 28 poz. 306 306 WDU20010280306 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy regionalnej dla przedsiębiorców. uchylony
Dz.U. 2001 nr 28 poz. 305 305 WDU20010280305 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w sektorze motoryzacyjnym. uchylony
Dz.U. 2001 nr 28 poz. 304 304 WDU20010280304 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze budownictwa okrętowego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 28 poz. 303 303 WDU20010280303 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze górnictwa węgla. uchylony
Dz.U. 2001 nr 28 poz. 302 302 WDU20010280302 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków informacyjnych będących podstawą sporządzenia sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy i informacji o zaległościach w regulowaniu należności i zobowiązań przedsiębiorców wobec Skarbu Państwa. uchylony
Dz.U. 2001 nr 28 poz. 301 301 WDU20010280301 Ustawa z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 27 poz. 300 300 WDU20010270300 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2001 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 27 poz. 299 299 WDU20010270299 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom województw i powiatów. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 27 poz. 298 298 WDU20010270298 Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu. uchylony
Dz.U. 2001 nr 26 poz. 297 297 WDU20010260297 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów. uchylony
Dz.U. 2001 nr 26 poz. 296 296 WDU20010260296 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. uchylony
Dz.U. 2001 nr 26 poz. 295 295 WDU20010260295 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji pojazdów. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 26 poz. 294 294 WDU20010260294 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wydanie wizy repatriacyjnej, wzoru wniosku o wydanie wizy repatriacyjnej oraz dokumentów wymaganych do jej wydania. uchylony
Dz.U. 2001 nr 26 poz. 293 293 WDU20010260293 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. uchylony
Dz.U. 2001 nr 26 poz. 292 292 WDU20010260292 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być utworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 26 poz. 291 291 WDU20010260291 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Pracy na sfinansowanie rozpoczętych inwestycji realizowanych na potrzeby powiatowych urzędów pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 26 poz. 290 290 WDU20010260290 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 26 poz. 289 289 WDU20010260289 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie szkolenia i egzaminu dla ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego oraz zwolnienia od obowiązku wykonywania działalności agencyjnej przy pomocy osób fizycznych posiadających zezwolenie. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 26 poz. 288 288 WDU20010260288 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 26 poz. 287 287 WDU20010260287 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i badania sprawozdania z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 26 poz. 286 286 WDU20010260286 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 26 poz. 285 285 WDU20010260285 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy oraz przeprowadzania egzaminów uprawniających do wykonywania zawodu aktuariusza. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 26 poz. 284 284 WDU20010260284 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 26 poz. 283 283 WDU20010260283 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 26 poz. 282 282 WDU20010260282 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 25 poz. 281 281 WDU20010250281 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie czasowego zamknięcia niektórych przejść granicznych na zachodnim odcinku granicy państwowej oraz ograniczenia ruchu przez te przejścia. uchylony
Dz.U. 2001 nr 25 poz. 280 280 WDU20010250280 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 24 poz. 279 279 WDU20010240279 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 23 poz. 278 278 WDU20010230278 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 23 poz. 277 277 WDU20010230277 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 23 poz. 276 276 WDU20010230276 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 23 poz. 275 275 WDU20010230275 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 23 poz. 274 274 WDU20010230274 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 23 poz. 273 273 WDU20010230273 Oświadczenie rządowe z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżenia złożonego do artykułu 14 ust. 2 (d) i (f) Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowanego w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienionego dnia 2 października 1979 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 23 poz. 272 272 WDU20010230272 Akt Wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżenia złożonego do artykułu 14 ust. 2 (d) i (f) Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowanego w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienionego dnia 2 października 1979 r., w następującym brzmieniu: obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 23 poz. 271 271 WDU20010230271 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Paryżu dnia 2 września 1949 r., oraz Protokołu dodatkowego do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 listopada 1952 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 23 poz. 270 270 WDU20010230270 Porozumienie Ogólne w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzone w Paryżu dnia 2 września 1949 r. oraz Protokół dodatkowy do Porozumienia ogólnego, sporządzony w Strasburgu dnia 6 listopada 1952 r. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 23 poz. 269 269 WDU20010230269 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT, sporządzonego w Paryżu dnia 13 lutego 1987 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 23 poz. 268 268 WDU20010230268 Protokół o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT, sporządzony w Paryżu dnia 13 lutego 1987 r. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 23 poz. 267 267 WDU20010230267 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczącego zniesienia kary śmierci, sporządzonego w Strasburgu dnia 28 kwietnia 1983 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 23 poz. 266 266 WDU20010230266 Protokół Nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący zniesienia kary śmierci, sporządzony w Strasburgu dnia 28 kwietnia 1983 r. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 23 poz. 265 265 WDU20010230265 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, sporządzonej w Paryżu dnia 17 grudnia 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 23 poz. 264 264 WDU20010230264 Konwencja o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, sporządzona w Paryżu dnia 17 grudnia 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 22 poz. 263 263 WDU20010220263 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 marca 2001 r. sygn. akt K. 32/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 22 poz. 262 262 WDU20010220262 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2001 r. sygn. akt K. 21/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 22 poz. 261 261 WDU20010220261 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 22 poz. 260 260 WDU20010220260 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie postępowania w sprawach o uznanie za repatrianta. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 22 poz. 259 259 WDU20010220259 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wniosku o przyznanie nagrody rocznej. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 22 poz. 258 258 WDU20010220258 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z Królestwa Niderlandów oraz z Republiki Francuskiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia pryszczycy. uchylony
Dz.U. 2001 nr 22 poz. 257 257 WDU20010220257 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze i składowaniu mięsa. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 22 poz. 256 256 WDU20010220256 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych, badania, oceny i znakowania mięsa, wykorzystania mięsa o ograniczonej przydatności do spożycia, mięsa niezdatnego do spożycia oraz prowadzenia dokumentacji z tym związanej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 22 poz. 255 255 WDU20010220255 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych przy zbieraniu, przetwarzaniu, grzebaniu lub spalaniu zwłok zwierzęcych i ich części oraz odpadów poubojowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 22 poz. 254 254 WDU20010220254 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 22 poz. 253 253 WDU20010220253 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt, niejadalnych surowców zwierzęcych i ich skupie. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 22 poz. 252 252 WDU20010220252 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 22 poz. 251 251 WDU20010220251 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 22 poz. 250 250 WDU20010220250 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia dotyczącego emisji obligacji, w której wartość nominalna jednej obligacji jest nie mniejsza niż równowartość 40 000 EURO. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 22 poz. 249 249 WDU20010220249 Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 22 poz. 248 248 WDU20010220248 Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin uprawnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 22 poz. 247 247 WDU20010220247 Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 21 poz. 246 246 WDU20010210246 Ustawa budżetowa na rok 2001 z dnia 1 marca 2001 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 20 poz. 245 245 WDU20010200245 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Łączności z dnia 7 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 20 poz. 244 244 WDU20010200244 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 20 poz. 243 243 WDU20010200243 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt. uchylony
Dz.U. 2001 nr 20 poz. 242 242 WDU20010200242 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie określenia cen progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 20 poz. 241 241 WDU20010200241 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 20 poz. 240 240 WDU20010200240 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Akredytacji. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 20 poz. 239 239 WDU20010200239 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 238 238 WDU20010190238 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 237 237 WDU20010190237 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich. uchylony
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 236 236 WDU20010190236 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów w ramach kontyngentu taryfowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 235 235 WDU20010190235 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od cła przy powrotnym przywozie tych towarów na polski obszar celny. uchylony
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 234 234 WDU20010190234 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych, wypadków, w których organ celny może wprowadzić zakazy lub ograniczenia dotyczące tej działalności, oraz ogólnych warunków i wzorów ewidencji prowadzonych w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 233 233 WDU20010190233 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 232 232 WDU20010190232 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie agencji celnych i agentów celnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 231 231 WDU20010190231 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których zabezpieczenia te można stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 230 230 WDU20010190230 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 229 229 WDU20010190229 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie procedur uproszczonych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 228 228 WDU20010190228 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 227 227 WDU20010190227 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania wartości celnej przywożonych towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 226 226 WDU20010190226 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 225 225 WDU20010190225 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 224 224 WDU20010190224 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 223 223 WDU20010190223 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 222 222 WDU20010190222 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 221 221 WDU20010190221 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 220 220 WDU20010190220 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 219 219 WDU20010190219 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 218 218 WDU20010190218 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 217 217 WDU20010190217 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 18 poz. 216 216 WDU20010180216 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 18 poz. 215 215 WDU20010180215 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 18 poz. 214 214 WDU20010180214 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 18 poz. 213 213 WDU20010180213 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 18 poz. 212 212 WDU20010180212 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 18 poz. 211 211 WDU20010180211 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. uchylony
Dz.U. 2001 nr 18 poz. 210 210 WDU20010180210 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 209 209 WDU20010170209 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 208 208 WDU20010170208 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2001 r. sygn. akt K. 30/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 207 207 WDU20010170207 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2001 r. sygn. akt P. 11/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 206 206 WDU20010170206 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie określenia dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na działalność gospodarczą w zakresie zarządzania liniami kolejowymi lub wykonywania przewozów kolejowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 205 205 WDU20010170205 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie określenia dokumentów wskazujących na możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania liniami kolejowymi lub wykonywania przewozów kolejowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 204 204 WDU20010170204 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji odpadów. uchylony
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 203 203 WDU20010170203 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na niektóre zboża przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 202 202 WDU20010170202 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzania kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 201 201 WDU20010170201 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwoleń indywidualnych oraz przedsiębiorców korzystających z zezwoleń globalnych i generalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 200 200 WDU20010170200 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji i kontroli systemu kontroli i zarządzania obrotem. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 199 199 WDU20010170199 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym. uchylony
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 198 198 WDU20010170198 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 197 197 WDU20010170197 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 196 196 WDU20010170196 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania płatności należności celnych oraz udzielania innych ułatwień płatniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 195 195 WDU20010170195 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu towaru. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 194 194 WDU20010170194 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie opłat pobieranych przez organy celne. uchylony
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 193 193 WDU20010170193 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 192 192 WDU20010170192 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania Prezesa Agencji Mienia Wojskowego i członków Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 191 191 WDU20010170191 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i członków Rady Nadzorczej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 190 190 WDU20010170190 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności. uchylony
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 189 189 WDU20010170189 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności. uchylony
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 188 188 WDU20010170188 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie określenia składu i zadań Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu jej działania. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 187 187 WDU20010170187 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na niektóre zboża przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 186 186 WDU20010170186 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz nasion polskich odmian buraków cukrowych reprodukowanych za granicą, przeznaczonych do uzyskania kwalifikowanego materiału siewnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 185 185 WDU20010160185 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2001 r. sygn. akt K. 22/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 184 184 WDU20010160184 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 183 183 WDU20010160183 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 182 182 WDU20010160182 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, trybu i szczegółowych zasad przyznawania i wstrzymywania świadczeń dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. uchylony
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 181 181 WDU20010160181 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 180 180 WDU20010160180 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 179 179 WDU20010160179 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 178 178 WDU20010160178 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Biura Rzecznika Ubezpieczonych, niebędących członkami korpusu służby cywilnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 177 177 WDU20010160177 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 176 176 WDU20010160176 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie określenia warunków i trybu rozliczenia podlegających umorzeniu niewykorzystanych obligacji restrukturyzacyjnych serii D. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 175 175 WDU20010160175 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie wyodrębnienia akcji w spółkach stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 174 174 WDU20010160174 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 173 173 WDU20010160173 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 172 172 WDU20010160172 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej na wspieranie prac badawczo-rozwojowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 171 171 WDU20010160171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu ogłaszania o przystąpieniu do opracowywania programów udzielania pomocy oraz ich publikowania. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 170 170 WDU20010160170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie wykazu gmin górniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 169 169 WDU20010160169 Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 168 168 WDU20010160168 Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 167 167 WDU20010160167 Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 166 166 WDU20010160166 Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy - Ordynacja Podatkowa - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 165 165 WDU20010150165 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 164 164 WDU20010150164 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 163 163 WDU20010150163 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w Polsce. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 162 162 WDU20010150162 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 161 161 WDU20010150161 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie właściwości rzeczowej i miejscowej organów celnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 160 160 WDU20010150160 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie zniesienia niektórych urzędów celnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 159 159 WDU20010150159 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 158 158 WDU20010150158 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 157 157 WDU20010150157 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 2001 r. o utracie mocy obowiązującej w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 156 156 WDU20010150156 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 2001 r. o utracie mocy obowiązującej w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Armenii Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 155 155 WDU20010150155 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 2001 r. o utracie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 154 154 WDU20010150154 Oświadczenie rządowe z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 153 153 WDU20010150153 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 19 maja 1987 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 152 152 WDU20010150152 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej znowelizowanego tekstu Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 151 151 WDU20010150151 Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin, sporządzona w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 150 150 WDU20010150150 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji antydopingowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 149 149 WDU20010150149 Konwencja Antydopingowa, sporządzona w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 148 148 WDU20010150148 Ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 147 147 WDU20010140147 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 146 146 WDU20010140146 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lutego 2001 r. sygn. akt P. 12/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 145 145 WDU20010140145 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2001 r. sygn. akt P.2/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 144 144 WDU20010140144 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2001 r. sygn. akt SK. 14/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 143 143 WDU20010140143 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lutego 2001 r. sygn. akt K. 19/99. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 142 142 WDU20010140142 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania. uchylony
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 141 141 WDU20010140141 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 140 140 WDU20010140140 Rozporządzenie Ministrów Spraw wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. uchylony
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 139 139 WDU20010140139 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie uzbrojenia Policji. uchylony
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 138 138 WDU20010140138 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 137 137 WDU20010140137 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. uchylony
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 136 136 WDU20010140136 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 135 135 WDU20010140135 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 134 134 WDU20010140134 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 133 133 WDU20010140133 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenia dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz szczegółowych zasad współdziałania między Służbą Geodezyjną i Kartograficzną i Służbą Topograficzną Wojska Polskiego w zakresie wykonywania tych prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów. uchylony
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 132 132 WDU20010140132 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 131 131 WDU20010140131 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru podmiotów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 130 130 WDU20010140130 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 129 129 WDU20010140129 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczenia wyrobów znakami akcyzy. uchylony
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 128 128 WDU20010140128 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 127 127 WDU20010140127 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie. uchylony
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 126 126 WDU20010140126 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 125 125 WDU20010140125 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec członków samorządowego kolegium odwoławczego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 124 124 WDU20010140124 Ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. uchylony
Dz.U. 2001 nr 13 poz. 123 123 WDU20010130123 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 13 poz. 122 122 WDU20010130122 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 13 poz. 121 121 WDU20010130121 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin. uchylony
Dz.U. 2001 nr 13 poz. 120 120 WDU20010130120 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk. uchylony
Dz.U. 2001 nr 13 poz. 119 119 WDU20010130119 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 2001 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 13 poz. 118 118 WDU20010130118 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy. uchylony
Dz.U. 2001 nr 13 poz. 117 117 WDU20010130117 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły i placówki artystycznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 13 poz. 116 116 WDU20010130116 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 13 poz. 115 115 WDU20010130115 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 13 poz. 114 114 WDU20010130114 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania. uchylony
Dz.U. 2001 nr 13 poz. 113 113 WDU20010130113 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 13 poz. 112 112 WDU20010130112 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2001/2002. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 13 poz. 111 111 WDU20010130111 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2001/2002. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 13 poz. 110 110 WDU20010130110 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. uchylony
Dz.U. 2001 nr 13 poz. 109 109 WDU20010130109 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni. uchylony
Dz.U. 2001 nr 13 poz. 108 108 WDU20010130108 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 13 poz. 107 107 WDU20010130107 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 13 poz. 106 106 WDU20010130106 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 13 poz. 105 105 WDU20010130105 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeń tych dotacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 12 poz. 104 104 WDU20010120104 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanymi przez apteki. uchylony
Dz.U. 2001 nr 12 poz. 103 103 WDU20010120103 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. uchylony
Dz.U. 2001 nr 12 poz. 102 102 WDU20010120102 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Ustronie Morskie. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 12 poz. 101 101 WDU20010120101 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS). uchylony
Dz.U. 2001 nr 12 poz. 100 100 WDU20010120100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 12 poz. 99 99 WDU20010120099 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 12 poz. 98 98 WDU20010120098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru kwestionariusza przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzania aktu komercjalizacji. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 12 poz. 97 97 WDU20010120097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 12 poz. 96 96 WDU20010120096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 12 poz. 95 95 WDU20010120095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 12 poz. 94 94 WDU20010120094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). uchylony
Dz.U. 2001 nr 12 poz. 93 93 WDU20010120093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). uchylony
Dz.U. 2001 nr 12 poz. 92 92 WDU20010120092 Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny i ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 2001 nr 11 poz. 91 91 WDU20010110091 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2001 r. sygn. akt P. 4/99 obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 11 poz. 90 90 WDU20010110090 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 stycznia 2001 r. sygn. akt K. 17/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 11 poz. 89 89 WDU20010110089 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 11 poz. 88 88 WDU20010110088 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu oraz działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 11 poz. 87 87 WDU20010110087 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2001 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. uchylony
Dz.U. 2001 nr 11 poz. 86 86 WDU20010110086 Ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 11 poz. 85 85 WDU20010110085 Ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami. uchylony
Dz.U. 2001 nr 11 poz. 84 84 WDU20010110084 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 11 poz. 83 83 WDU20010110083 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 11 poz. 82 82 WDU20010110082 Ustawa z dnia 15 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 10 poz. 81 81 WDU20010100081 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie określenia wzoru informacji o zasiłkach, świadczeniach lub wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy, wypłaconych przez płatników składek, oraz sposobu jej sporządzania, przekazywania i korygowania. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 10 poz. 80 80 WDU20010100080 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów. uchylony
Dz.U. 2001 nr 10 poz. 79 79 WDU20010100079 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia indywidualnego na obrót towarami o znaczeniu strategicznym, za wydanie certyfikatu importowego oraz za poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika. uchylony
Dz.U. 2001 nr 10 poz. 78 78 WDU20010100078 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie zezwoleń indywidualnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 10 poz. 77 77 WDU20010100077 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie dopuszczenia w 2001 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 10 poz. 76 76 WDU20010100076 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 10 poz. 75 75 WDU20010100075 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Mikołajki Pomorskie. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 10 poz. 74 74 WDU20010100074 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny. uchylony
Dz.U. 2001 nr 10 poz. 73 73 WDU20010100073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 9 poz. 72 72 WDU20010090072 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w ośrodkach spożywczych lub używkach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 9 poz. 71 71 WDU20010090071 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej żołnierza Jednostki Wojskowej nr 1004 - Biura Ochrony Rządu. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 9 poz. 70 70 WDU20010090070 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie trybu przekazywania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe", a następnie przez spółkę akcyjną "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna", na konto Funduszu Pracy środków na finansowanie świadczeń przedemerytalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 8 poz. 69 69 WDU20010080069 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy ze względu na okresy zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Koleje Państwowe" i w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" i ustalenia liczby jednostek uczestnictwa w Funduszu Własności Pracowniczej przypadających na każdą z tych grup. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 8 poz. 68 68 WDU20010080068 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 8 poz. 67 67 WDU20010080067 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 8 poz. 66 66 WDU20010080066 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 8 poz. 65 65 WDU20010080065 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Telekomunikacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 8 poz. 64 64 WDU20010080064 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 7 poz. 63 63 WDU20010070063 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 stycznia 2001 r. sygn. akt SK. 30/99. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 7 poz. 62 62 WDU20010070062 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2001 r. sygn. akt K. 5/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 7 poz. 61 61 WDU20010070061 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 stycznia 2001 r. sygn. akt P. 5/2000. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 7 poz. 60 60 WDU20010070060 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz wydawania opinii. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 7 poz. 59 59 WDU20010070059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 7 poz. 58 58 WDU20010070058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 7 poz. 57 57 WDU20010070057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje się prawo do stypendium zamieszkałym w nich bezrobotnym. uchylony
Dz.U. 2001 nr 6 poz. 56 56 WDU20010060056 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2001 nr 6 poz. 55 55 WDU20010060055 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii. uchylony
Dz.U. 2001 nr 6 poz. 54 54 WDU20010060054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 6 poz. 53 53 WDU20010060053 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 6 poz. 52 52 WDU20010060052 Protokół o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzony w Madrycie dnia 4 października 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 51 51 WDU20010050051 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2001 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 50 50 WDU20010050050 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. uchylony
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 49 49 WDU20010050049 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 48 48 WDU20010050048 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 47 47 WDU20010050047 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 46 46 WDU20010050046 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 45 45 WDU20010050045 Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 44 44 WDU20010050044 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 43 43 WDU20010050043 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 42 42 WDU20010050042 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 41 41 WDU20010050041 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 40 40 WDU20010050040 Ustawa z dnia 6 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o świadku koronnym. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 39 39 WDU20010040039 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanych przez apteki. uchylony
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 38 38 WDU20010040038 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie szczególnych warunków i wymagań sanitarnych przy produkcji naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych w opakowaniach jednostkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 37 37 WDU20010040037 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. uchylony
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 36 36 WDU20010040036 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. uchylony
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 35 35 WDU20010040035 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 34 34 WDU20010040034 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych. akt jednorazowy
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 33 33 WDU20010040033 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej środkami specjalnymi na wydatki związane z prowadzeniem egzekucji administracyjnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 32 32 WDU20010040032 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Koszarawa. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 31 31 WDU20010040031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2001 r. w sprawie zasad finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 30 30 WDU20010040030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu prac nad długofalową strategią rozwoju regionalnego kraju. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 29 29 WDU20010040029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 28 28 WDU20010040028 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27 27 WDU20010040027 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 26 26 WDU20010040026 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. uchylony
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 25 WDU20010040025 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 24 24 WDU20010040024 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 23 23 WDU20010040023 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia. uchylony
Dz.U. 2001 nr 3 poz. 22 22 WDU20010030022 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 3 poz. 21 21 WDU20010030021 Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. uchylony
Dz.U. 2001 nr 3 poz. 20 20 WDU20010030020 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 3 poz. 19 19 WDU20010030019 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. uchylony
Dz.U. 2001 nr 3 poz. 18 18 WDU20010030018 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 2 poz. 17 17 WDU20010020017 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie określenia wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 2 poz. 16 16 WDU20010020016 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. uchylony
Dz.U. 2001 nr 1 poz. 15 15 WDU20010010015 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. uchylony
Dz.U. 2001 nr 1 poz. 14 14 WDU20010010014 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zakazu produkcji i wprowadzania do obrotu niektórych środków spożywczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 1 poz. 13 13 WDU20010010013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie trybu orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2001 nr 1 poz. 12 12 WDU20010010012 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyznaczania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do wykonywania zadań poza jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz ich uprawnień i obowiązków. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 1 poz. 11 11 WDU20010010011 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. uchylony
Dz.U. 2001 nr 1 poz. 10 10 WDU20010010010 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 1 poz. 9 9 WDU20010010009 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 1 poz. 8 8 WDU20010010008 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 1 poz. 7 7 WDU20010010007 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 1 poz. 6 6 WDU20010010006 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania w 2001 r. premii termomodernizacyjnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 1 poz. 5 5 WDU20010010005 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania. obowiązujący
Dz.U. 2001 nr 1 poz. 4 4 WDU20010010004 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej. uchylony
Dz.U. 2001 nr 1 poz. 3 3 WDU20010010003 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2001 r. w sprawie stanowisk w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, na których mogą być zatrudniani oddelegowani funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 1 poz. 2 2 WDU20010010002 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001. uznany za uchylony
Dz.U. 2001 nr 1 poz. 1 1 WDU20010010001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna