20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2098 2098 WDU20022412098 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie warunków stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz sposobu wykonywania kontroli wewnętrznej nad przestrzeganiem tych warunków. uchylony
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2097 2097 WDU20022412097 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2096 2096 WDU20022412096 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2095 2095 WDU20022412095 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2094 2094 WDU20022412094 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem ograniczeń w jego użytkowaniu. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2093 2093 WDU20022412093 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2092 2092 WDU20022412092 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2091 2091 WDU20022412091 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2090 2090 WDU20022412090 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu towarów rolnych, dla których można ustanowić dopłatę do wywozu. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2089 2089 WDU20022412089 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2088 2088 WDU20022412088 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny, badań laboratoryjnych i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat. uchylony
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2087 2087 WDU20022412087 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie systemów znakowania mięsa i etykietowania mięsa wołowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2086 2086 WDU20022412086 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy produkcji, składowaniu i transporcie mięsa mielonego i wyrobów mięsnych niepoddanych obróbce termicznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2085 2085 WDU20022412085 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia. uchylony
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2084 2084 WDU20022412084 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2083 2083 WDU20022412083 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar. uchylony
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2082 2082 WDU20022412082 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2081 2081 WDU20022412081 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2002 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2080 2080 WDU20022412080 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2079 2079 WDU20022412079 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2078 2078 WDU20022412078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 2077 WDU20022412077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2076 2076 WDU20022412076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy celnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2075 2075 WDU20022412075 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2074 2074 WDU20022412074 Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2073 2073 WDU20022412073 Ustawa z dnia 6 grudnia 2002 r. o świadczeniu usług ratownictwa medycznego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2072 2072 WDU20022402072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania. uchylony
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2071 2071 WDU20022402071 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie świadczeń z tytułu urlopów górniczych i zasiłków socjalnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2070 2070 WDU20022402070 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku. uchylony
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2069 2069 WDU20022402069 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2068 2068 WDU20022402068 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2067 2067 WDU20022402067 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2066 2066 WDU20022402066 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2065 2065 WDU20022402065 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2064 2064 WDU20022402064 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2063 2063 WDU20022402063 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach. uchylony
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2062 2062 WDU20022402062 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2061 2061 WDU20022402061 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2060 2060 WDU20022402060 Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie o ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2059 2059 WDU20022402059 Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2058 2058 WDU20022402058 Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2057 2057 WDU20022402057 Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o finansowaniu dróg publicznych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2056 2056 WDU20022402056 Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2055 2055 WDU20022402055 Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2054 2054 WDU20022402054 Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o waloryzacji emerytur i rent w 2003 r. oraz o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2053 2053 WDU20022402053 Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2052 2052 WDU20022402052 Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym. uchylony
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2051 2051 WDU20022392051 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2050 2050 WDU20022392050 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2049 2049 WDU20022392049 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2048 2048 WDU20022392048 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2047 2047 WDU20022392047 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2046 2046 WDU20022392046 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że aparatura wytwarzająca pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innej aparatury. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2045 2045 WDU20022392045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2044 2044 WDU20022392044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. uchylony
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2043 2043 WDU20022392043 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu, wypłacaniu oraz finansowaniu niektórych świadczeń kombatantom i innym osobom uprawnionym. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2042 2042 WDU20022392042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa. uchylony
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2041 2041 WDU20022392041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wyboru członków Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2040 2040 WDU20022392040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobów współdziałania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z organami administracji rządowej. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2039 2039 WDU20022392039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2038 2038 WDU20022392038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2037 2037 WDU20022392037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2036 2036 WDU20022392036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami. uchylony
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2035 2035 WDU20022392035 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2034 2034 WDU20022392034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ceny minimalnej ziemniaków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2033 2033 WDU20022392033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2032 2032 WDU20022392032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2031 2031 WDU20022392031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN). uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2030 2030 WDU20022392030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2029 2029 WDU20022392029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2028 2028 WDU20022392028 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2027 2027 WDU20022392027 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). uchylony
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2026 2026 WDU20022392026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 238 poz. 2025 2025 WDU20022382025 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2002 r. sygn. akt. 9/02. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 238 poz. 2024 2024 WDU20022382024 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 238 poz. 2023 2023 WDU20022382023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu oznakowania aparatury. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 238 poz. 2022 2022 WDU20022382022 Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne. uchylony
Dz.U. 2002 nr 238 poz. 2021 2021 WDU20022382021 Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 238 poz. 2020 2020 WDU20022382020 Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 238 poz. 2019 2019 WDU20022382019 Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2018 2018 WDU20022372018 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2017 2017 WDU20022372017 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gatunków organizmów morskich, dla których ustanawia się okresy lub wymiary ochronne. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2016 2016 WDU20022372016 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie przejść granicznych, na których będzie dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2015 2015 WDU20022372015 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2014 2014 WDU20022372014 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie formularza listy kontrolnej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2013 2013 WDU20022372013 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2012 2012 WDU20022372012 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej powołanej przez podmiot prowadzący kurs dokształcający dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2011 2011 WDU20022372011 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2010 2010 WDU20022372010 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług powszechnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2009 2009 WDU20022372009 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie opłat za prawo do wykorzystywania częstotliwości przez komórki i jednostki organizacyjne dla potrzeb służb rządowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2008 2008 WDU20022372008 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości oraz za prawo do wykorzystywania częstotliwości. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2007 2007 WDU20022372007 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2006 2006 WDU20022372006 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie żelatyny. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2005 2005 WDU20022372005 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie węgla. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2004 2004 WDU20022372004 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych wyrobów włókienniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2003 2003 WDU20022372003 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2002 2002 WDU20022372002 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2001 2001 WDU20022372001 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu urzędów skarbowych uprawnionych do wydawania i sprzedaży banderol lub wydawania upoważnień do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 2000 2000 WDU20022362000 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie. uchylony
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1999 1999 WDU20022361999 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1998 1998 WDU20022361998 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1997 1997 WDU20022361997 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1996 1996 WDU20022361996 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL. uchylony
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1995 1995 WDU20022361995 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Zootechniki z Centralnym Laboratorium Przemysłu Paszowego. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1994 1994 WDU20022361994 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. uchylony
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1993 1993 WDU20022361993 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu i wypłacaniu inwalidom wojennym refundacji z tytułu opłaconej składki na ubezpieczenie pojazdów samochodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1992 1992 WDU20022361992 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1991 1991 WDU20022361991 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. uchylony
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1990 1990 WDU20022361990 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. uchylony
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1989 1989 WDU20022361989 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie portowych planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1988 1988 WDU20022361988 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie raportów dotyczących funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1987 1987 WDU20022361987 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1986 1986 WDU20022361986 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1985 1985 WDU20022361985 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1984 1984 WDU20022361984 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich. uchylony
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1983 1983 WDU20022361983 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych - dla podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 235 poz. 1982 1982 WDU20022351982 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów. uchylony
Dz.U. 2002 nr 235 poz. 1981 1981 WDU20022351981 Ustawa budżetowa na rok 2003 z dnia 18 grudnia 2002 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1980 1980 WDU20022341980 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2003 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1979 1979 WDU20022341979 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1978 1978 WDU20022341978 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1977 1977 WDU20022341977 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów zgłoszeń rejestrowych do Rejestru Wytwórców i Wyrobów medycznych oraz wysokości opłat rejestrowych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1976 1976 WDU20022341976 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie warunków sanitarnych i higienicznych w obrocie środkami spożywczymi sprzedawanymi luzem, łatwo psującymi się dietetycznymi środkami spożywczymi, sypkimi i nieopakowanymi środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi środkami spożywczymi. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1975 1975 WDU20022341975 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1974 1974 WDU20022341974 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1973 1973 WDU20022341973 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1972 1972 WDU20022341972 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług powszechnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1971 1971 WDU20022341971 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1970 1970 WDU20022341970 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kwot przychodów oraz wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1969 1969 WDU20022341969 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1968 1968 WDU20022341968 Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1967 1967 WDU20022341967 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn. uchylony
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1966 1966 WDU20022341966 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2003. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1965 1965 WDU20022331965 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1964 1964 WDU20022331964 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie podkarpackim. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1963 1963 WDU20022331963 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1962 1962 WDU20022331962 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1961 1961 WDU20022331961 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego z Centralnym Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych, Centralnym Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż oraz Zakładem Badawczym Przemysłu Piekarskiego. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1960 1960 WDU20022331960 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Spółdzielczy Instytut Badawczy" w Warszawie. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1959 1959 WDU20022331959 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1958 1958 WDU20022331958 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1957 1957 WDU20022331957 Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1956 1956 WDU20022331956 Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1955 1955 WDU20022331955 Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1954 1954 WDU20022331954 Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniająca ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. uchylony
Dz.U. 2002 nr 232 poz. 1953 1953 WDU20022321953 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1952 1952 WDU20022311952 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zapytania. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1951 1951 WDU20022311951 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Polanka Wielka w województwie małopolskim. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1950 1950 WDU20022311950 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1949 1949 WDU20022311949 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu, formy i terminów dostarczania informacji przez niektóre podmioty prowadzące działalność maklerską oraz rachunki papierów wartościowych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1948 1948 WDU20022311948 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń spalających paliwa gazowe podlegających ocenie zgodności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1947 1947 WDU20022311947 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1946 1946 WDU20022311946 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla prostych zbiorników ciśnieniowych podlegających ocenie zgodności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1945 1945 WDU20022311945 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania tych maszyn i elementów bezpieczeństwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1944 1944 WDU20022311944 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1943 1943 WDU20022311943 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1942 1942 WDU20022311942 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1941 1941 WDU20022311941 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu znakowania zabawek. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1940 1940 WDU20022311940 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa zabawek. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1939 1939 WDU20022311939 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1938 1938 WDU20022311938 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej przeznaczonej na ochronę środowiska. uchylony
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1937 1937 WDU20022311937 Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1936 1936 WDU20022301936 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1935 1935 WDU20022301935 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w Rejestrze Wytwórców i Wyrobów Medycznych oraz w Rejestrze Incydentów Medycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1934 1934 WDU20022301934 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1933 1933 WDU20022301933 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1932 1932 WDU20022301932 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości handlowej. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1931 1931 WDU20022301931 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie badania mleka. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1930 1930 WDU20022301930 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1929 1929 WDU20022301929 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać tachografy samochodowe oraz wykresówki. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1928 1928 WDU20022301928 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1927 1927 WDU20022301927 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1926 1926 WDU20022301926 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1925 1925 WDU20022301925 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1924 1924 WDU20022301924 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1923 1923 WDU20022301923 Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1922 1922 WDU20022301922 Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1921 1921 WDU20022301921 Ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1920 1920 WDU20022301920 Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. uchylony
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1919 1919 WDU20022301919 Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o ratyfikacji Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (Umowa INTERBUS). akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 229 poz. 1918 1918 WDU20022291918 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla niektórych paliw ciekłych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 229 poz. 1917 1917 WDU20022291917 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, informacji oraz oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 229 poz. 1916 1916 WDU20022291916 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 229 poz. 1915 1915 WDU20022291915 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 229 poz. 1914 1914 WDU20022291914 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1913 1913 WDU20022281913 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1912 1912 WDU20022281912 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1911 1911 WDU20022281911 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1910 1910 WDU20022281910 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1909 1909 WDU20022281909 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w wywozie makulatury. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1908 1908 WDU20022281908 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1907 1907 WDU20022281907 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie sprzętu do gier towarzyskich. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1906 1906 WDU20022281906 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie odzieży używanej i innych artykułów używanych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1905 1905 WDU20022281905 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1904 1904 WDU20022281904 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1903 1903 WDU20022271903 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz sposobu rejestrowania tych towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1902 1902 WDU20022271902 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania informacji o zaliczonej ilości lub wartości towarów na poczet plafonu taryfowego oraz sposobu rejestrowania towarów objętych plafonem taryfowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1901 1901 WDU20022271901 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie warunków i trybu rejestrowania wniosków o zaliczenie towarów na poczet kontyngentu taryfowego oraz trybu przekazywania informacji o tych wnioskach oraz o dokonaniu zaliczenia na poczet kontyngentu taryfowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1900 1900 WDU20022271900 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1899 1899 WDU20022271899 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1898 1898 WDU20022271898 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1897 1897 WDU20022271897 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1896 1896 WDU20022271896 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1895 1895 WDU20022271895 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1894 1894 WDU20022271894 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1893 1893 WDU20022271893 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Chorwacji. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1892 1892 WDU20022271892 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izraela. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 226 poz. 1891 1891 WDU20022261891 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem towarami z zagranicą. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 226 poz. 1890 1890 WDU20022261890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i zwrotu kaucji ustanowionej w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 226 poz. 1889 1889 WDU20022261889 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 226 poz. 1888 1888 WDU20022261888 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów udzielanych w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu ustanowionej w postępowaniu ochronnym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 226 poz. 1887 1887 WDU20022261887 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i zwrotu kaucji ustanowionej w ramach kontyngentu taryfowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 226 poz. 1886 1886 WDU20022261886 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów udzielanych w ramach kontyngentu taryfowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 226 poz. 1885 1885 WDU20022261885 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 225 poz. 1884 1884 WDU20022251884 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za czynności związane z oznakowaniem zwierząt. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 225 poz. 1883 1883 WDU20022251883 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie oznakowania owiec, kóz, świń oraz jeleni i danieli utrzymywanych w warunkach fermowych, paszportów koni, prowadzenia rejestru i ksiąg rejestracji. uchylony
Dz.U. 2002 nr 224 poz. 1882 1882 WDU20022241882 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1881 1881 WDU20022231881 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1880 1880 WDU20022231880 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania. uchylony
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1879 1879 WDU20022231879 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu działalności związanej ze sprzedażą bezpośrednią. uchylony
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1878 1878 WDU20022231878 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1877 1877 WDU20022231877 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Ogrodnictwa. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1876 1876 WDU20022231876 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań środków żywienia zwierząt w ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1875 1875 WDU20022231875 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz szczegółowych zasad prowadzenia listy lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1874 1874 WDU20022231874 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie wolnej burty statków morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1873 1873 WDU20022231873 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Republiki Litewskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1872 1872 WDU20022231872 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich. uchylony
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1871 1871 WDU20022231871 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego na dokumencie wywóz towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1870 1870 WDU20022231870 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy. uchylony
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1869 1869 WDU20022231869 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 222 poz. 1868 1868 WDU20022221868 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 222 poz. 1867 1867 WDU20022221867 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie. uchylony
Dz.U. 2002 nr 222 poz. 1866 1866 WDU20022221866 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 221 poz. 1865 1865 WDU20022211865 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 221 poz. 1864 1864 WDU20022211864 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 221 poz. 1863 1863 WDU20022211863 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 221 poz. 1862 1862 WDU20022211862 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowego sposobu prowadzenia i składania dzienników połowowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 221 poz. 1861 1861 WDU20022211861 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 221 poz. 1860 1860 WDU20022211860 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 221 poz. 1859 1859 WDU20022211859 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1858 1858 WDU20022201858 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1857 1857 WDU20022201857 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1856 1856 WDU20022201856 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1855 1855 WDU20022201855 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1854 1854 WDU20022201854 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie kategorii dostępności produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriów zaliczenia produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii dostępności. uchylony
Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1853 1853 WDU20022201853 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1852 1852 WDU20022201852 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Mysłowice w województwie śląskim. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1851 1851 WDU20022201851 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności. uchylony
Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1850 1850 WDU20022201850 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów. uchylony
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1849 1849 WDU20022191849 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2002 r. sygn. akt SK. 27/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1848 1848 WDU20022191848 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1847 1847 WDU20022191847 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia trybu i sposobu uznawania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zezwoleń na wytwarzanie produktów leczniczych wydanych przez uprawniony organ innego państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1846 1846 WDU20022191846 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu z języka polskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1845 1845 WDU20022191845 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1844 1844 WDU20022191844 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia inspekcji badań klinicznych w zakresie zgodności tych badań z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1843 1843 WDU20022191843 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty". uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1842 1842 WDU20022191842 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1841 1841 WDU20022191841 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1840 1840 WDU20022191840 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1839 1839 WDU20022191839 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia kart przychodów. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1838 1838 WDU20022191838 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zatrudnienia uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1837 1837 WDU20022191837 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1836 1836 WDU20022191836 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 218 poz. 1835 1835 WDU20022181835 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów wykonania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego z zagranicą obowiązków przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych w zakresie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1834 1834 WDU20022171834 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833 1833 WDU20022171833 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. uchylony
Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1832 1832 WDU20022171832 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług pocztowych o charakterze powszechnym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1831 1831 WDU20022161831 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1830 1830 WDU20022161830 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu referendarskiego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1829 1829 WDU20022161829 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1828 1828 WDU20022161828 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1827 1827 WDU20022161827 Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006". uchylony
Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1826 1826 WDU20022161826 Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1825 1825 WDU20022161825 Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1824 1824 WDU20022161824 Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 215 poz. 1823 1823 WDU20022151823 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 215 poz. 1822 1822 WDU20022151822 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 215 poz. 1821 1821 WDU20022151821 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 215 poz. 1820 1820 WDU20022151820 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 215 poz. 1819 1819 WDU20022151819 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 215 poz. 1818 1818 WDU20022151818 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 215 poz. 1817 1817 WDU20022151817 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na polski obszar celny, wywóz z polskiego obszaru celnego i tranzyt przez ten obszar odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1816 1816 WDU20022141816 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2002 r. sygn. akt P. 6/02. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1815 1815 WDU20022141815 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 27/02. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1814 1814 WDU20022141814 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz wzoru dokumentu potwierdzającego nabycie produktów leczniczych weterynaryjnych lub pasz leczniczych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1813 1813 WDU20022141813 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1812 1812 WDU20022141812 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1811 1811 WDU20022141811 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1810 1810 WDU20022141810 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1809 1809 WDU20022141809 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1808 1808 WDU20022141808 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1807 1807 WDU20022141807 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1806 1806 WDU20022141806 Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1805 1805 WDU20022141805 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 213 poz. 1804 1804 WDU20022131804 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 213 poz. 1803 1803 WDU20022131803 Ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 213 poz. 1802 1802 WDU20022131802 Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 213 poz. 1801 1801 WDU20022131801 Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 213 poz. 1800 1800 WDU20022131800 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 212 poz. 1799 1799 WDU20022121799 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 212 poz. 1798 1798 WDU20022121798 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie listy organizmów patogennych oraz ich klasyfikacji, a także środków niezbędnych dla poszczególnych stopni hermetyczności. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 211 poz. 1797 1797 WDU20022111797 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu. uchylony
Dz.U. 2002 nr 211 poz. 1796 1796 WDU20022111796 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1795 1795 WDU20022101795 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1794 1794 WDU20022101794 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kierowania ubezpieczonych na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju. uchylony
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1793 1793 WDU20022101793 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, leków i leczniczych środków technicznych finansowanych z budżetu państwa, a także trybu nabywania i przekazywania świadczeniodawcom leków i leczniczych środków technicznych oraz trybu przekazywania środków publicznych na ich zakup. uchylony
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1792 1792 WDU20022101792 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1791 1791 WDU20022101791 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1790 1790 WDU20022101790 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia organizmów morskich objętych ogólną kwotą połowową w 2003 r. oraz sposobu i warunków podziału tej kwoty. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1789 1789 WDU20022101789 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby promes i licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1788 1788 WDU20022101788 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań organu inspekcyjnego instytucji klasyfikacyjnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1787 1787 WDU20022101787 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Michałowice w województwie małopolskim. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1786 1786 WDU20022101786 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1785 1785 WDU20022101785 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1784 1784 WDU20022101784 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich uchylony
Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1783 1783 WDU20022091783 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1782 1782 WDU20022091782 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie organów opiniodawczo-doradczych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1781 1781 WDU20022091781 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1780 1780 WDU20022091780 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 1779 WDU20022091779 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1778 1778 WDU20022081778 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2002 r. sygn. akt SK. 20/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1777 1777 WDU20022081777 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1776 1776 WDU20022081776 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kategorii dostępności produktów leczniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1775 1775 WDU20022081775 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1774 1774 WDU20022081774 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1773 1773 WDU20022081773 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu należności pieniężnych za podróże służbowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1772 1772 WDU20022081772 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w związku z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1771 1771 WDU20022081771 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1770 1770 WDU20022081770 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1769 1769 WDU20022081769 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów. uchylony
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1768 1768 WDU20022081768 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie określenia trybu uznawania instytucji klasyfikacyjnej do sprawowania nadzoru technicznego nad statkami oraz rodzajów i zakresów przeglądów statków morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1767 1767 WDU20022081767 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1766 1766 WDU20022081766 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1765 1765 WDU20022081765 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1764 1764 WDU20022081764 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości, szczegółowego sposobu ustalenia oraz warunków i terminów uiszczania opłat za zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. uchylony
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1763 1763 WDU20022081763 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1762 1762 WDU20022071762 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. uchylony
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1761 1761 WDU20022071761 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1760 1760 WDU20022071760 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1759 1759 WDU20022071759 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1758 1758 WDU20022071758 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1757 1757 WDU20022071757 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za czynności organów administracji miar i podległych im urzędów. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1756 1756 WDU20022071756 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1755 1755 WDU20022071755 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1754 1754 WDU20022071754 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie warunków przywozu na polski obszar celny, wywozu z polskiego obszaru celnego oraz tranzytu przez ten obszar materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła. uchylony
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1753 1753 WDU20022071753 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1752 1752 WDU20022071752 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 206 poz. 1751 1751 WDU20022061751 Oświadczenie rządowe z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o czasowym pobycie członków sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i członków sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec na terytorium drugiego państwa, sporządzonej w Warszawie dnia 23 sierpnia 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 206 poz. 1750 1750 WDU20022061750 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Federalnej Niemiec oczasowym pobycie członków sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej iczłonków sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec na terytorium drugiego państwa, sporządzona wWarszawie dnia 23 sierpnia 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 206 poz. 1749 1749 WDU20022061749 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, sporządzonej w Gdańsku dnia 30 kwietnia 1999 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 206 poz. 1748 1748 WDU20022061748 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, sporządzona w Gdańsku dnia 30 kwietnia 1999 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 206 poz. 1747 1747 WDU20022061747 Oświadczenie rządowe z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 kwietnia 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 206 poz. 1746 1746 WDU20022061746 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzona w Warszawie dnia 18 kwietnia 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 206 poz. 1745 1745 WDU20022061745 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Skopje dnia 28 listopada 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 206 poz. 1744 1744 WDU20022061744 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Skopje dnia 28 listopada 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 206 poz. 1743 1743 WDU20022061743 Oświadczenie rządowe z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o akcesji Republiki Bułgarii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Sofii dnia 17 lipca 1998 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 206 poz. 1742 1742 WDU20022061742 Umowa o akcesji Republiki Bułgarii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzona w Sofii dnia 17 lipca 1998 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 205 poz. 1741 1741 WDU20022051741 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2002 r. sygn. akt. P. 13/02. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 205 poz. 1740 1740 WDU20022051740 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie egzaminu ze znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 205 poz. 1739 1739 WDU20022051739 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 205 poz. 1738 1738 WDU20022051738 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Biurze Ochrony Rządu. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 205 poz. 1737 1737 WDU20022051737 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu spraw osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz właściwości przełożonych w tych sprawach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 205 poz. 1736 1736 WDU20022051736 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 205 poz. 1735 1735 WDU20022051735 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego p przewozu na potrzeby własne oraz dokumentów stosowanych przez uprawnionych do kontroli, a także wzorów tych dokumentów. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 205 poz. 1734 1734 WDU20022051734 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów i zasad wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej oraz członków komisji dokonujących oceny ośrodków szkoleniowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 205 poz. 1733 1733 WDU20022051733 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie ograniczeń w obrocie krajowym substancjami kontrolowanymi wyprodukowanymi lub przywiezionymi z zagranicy oraz ich wykorzystywaniu w działalności gospodarczej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 205 poz. 1732 1732 WDU20022051732 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie gatunków zwierząt chronionych wyrządzających szkody, za które odpowiada Skarb Państwa. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 205 poz. 1731 1731 WDU20022051731 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006. uchylony
Dz.U. 2002 nr 205 poz. 1730 1730 WDU20022051730 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1729 1729 WDU20022041729 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1728 1728 WDU20022041728 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1727 1727 WDU20022041727 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1726 1726 WDU20022041726 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1725 1725 WDU20022041725 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań próbek środków żywienia zwierząt. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1724 1724 WDU20022041724 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania antydumpingowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1723 1723 WDU20022041723 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali. uchylony
Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1722 1722 WDU20022041722 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1721 1721 WDU20022031721 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2002 r. sygn. akt K. 34/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1720 1720 WDU20022031720 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1719 1719 WDU20022031719 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2002 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1718 1718 WDU20022031718 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1717 1717 WDU20022031717 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków przyznawania i wstrzymywania oraz sposobu korzystania ze świadczeń przez cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1716 1716 WDU20022031716 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1715 1715 WDU20022031715 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1714 1714 WDU20022031714 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1713 1713 WDU20022031713 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1712 1712 WDU20022031712 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 202 poz. 1711 1711 WDU20022021711 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 202 poz. 1710 1710 WDU20022021710 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 202 poz. 1709 1709 WDU20022021709 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 202 poz. 1708 1708 WDU20022021708 Protokół Dodatkowy Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 202 poz. 1707 1707 WDU20022021707 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 202 poz. 1706 1706 WDU20022021706 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzona w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 202 poz. 1705 1705 WDU20022021705 Oświadczenie rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 202 poz. 1704 1704 WDU20022021704 Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 201 poz. 1703 1703 WDU20022011703 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 201 poz. 1702 1702 WDU20022011702 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 201 poz. 1701 1701 WDU20022011701 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie aplikacji referendarskiej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 201 poz. 1700 1700 WDU20022011700 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie przekształcenia Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 201 poz. 1699 1699 WDU20022011699 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 201 poz. 1698 1698 WDU20022011698 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji Twórczości. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 201 poz. 1697 1697 WDU20022011697 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 201 poz. 1696 1696 WDU20022011696 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wysokości dopłat do mleka Ekstra w 2003 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 201 poz. 1695 1695 WDU20022011695 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu prac nad Długofalową strategią rozwoju regionalnego kraju. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 201 poz. 1694 1694 WDU20022011694 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej udzielanej na szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 201 poz. 1693 1693 WDU20022011693 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1692 1692 WDU20022001692 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1691 1691 WDU20022001691 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1690 1690 WDU20022001690 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2003 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1689 1689 WDU20022001689 Ustawa z dnia 24 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1688 1688 WDU20022001688 Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o administracji rządowej w województwie i ustawy o samorządzie powiatowym. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1687 1687 WDU20022001687 Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1686 1686 WDU20022001686 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o giełdach towarowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1685 1685 WDU20022001685 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1684 1684 WDU20022001684 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1683 1683 WDU20022001683 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1682 1682 WDU20022001682 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1681 1681 WDU20022001681 Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1680 1680 WDU20022001680 Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679 1679 WDU20022001679 Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1678 1678 WDU20021991678 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań zgłaszania incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu. uchylony
Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1677 1677 WDU20021991677 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do wydawania dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia wyrobu medycznego do obrotu i używania oraz oznakowania znakiem zgodności. uchylony
Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1676 1676 WDU20021991676 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie określenia dokumentów potwierdzających wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozów w ramach pomocy humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1675 1675 WDU20021991675 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1674 1674 WDU20021991674 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673 1673 WDU20021991673 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1672 1672 WDU20021991672 Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym. uchylony
Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1671 1671 WDU20021991671 Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 198 poz. 1670 1670 WDU20021981670 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie wysokości wynagradzania za udział w posiedzeniach Rady Usług Pocztowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 198 poz. 1669 1669 WDU20021981669 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej załączników B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D i E do Konwencji dotyczącej odprawy czasowej, sporządzonej w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 198 poz. 1668 1668 WDU20021981668 Załączniki B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D i E do Konwencji dotyczącej odprawy czasowej, sporządzonej w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1667 1667 WDU20021971667 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1666 1666 WDU20021971666 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania inspekcji w zakresie kwalifikacji i składu załóg statków morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1665 1665 WDU20021971665 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1664 1664 WDU20021971664 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wykazu osób popierających zgłoszenie kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w wyborach przedterminowych. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1663 1663 WDU20021971663 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1662 1662 WDU20021971662 Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1661 1661 WDU20021971661 Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 196 poz. 1660 1660 WDU20021961660 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2002 r. sygn. akt K. 37/01 obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 196 poz. 1659 1659 WDU20021961659 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 196 poz. 1658 1658 WDU20021961658 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych w produktach, których stosowanie może mieć wpływ na jakość wód. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 196 poz. 1657 1657 WDU20021961657 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 196 poz. 1656 1656 WDU20021961656 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sprawozdań pozwalających na nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 196 poz. 1655 1655 WDU20021961655 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie informacji i sprawozdań przedsiębiorców publicznych korzystających z pomocy publicznej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 196 poz. 1654 1654 WDU20021961654 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza informacji o pomocy uzyskanej przez przedsiębiorcę. uchylony
Dz.U. 2002 nr 196 poz. 1653 1653 WDU20021961653 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych kryteriów uznawania za pomoc publiczną niektórych rodzajów przysporzeń na rzecz przedsiębiorcy. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 196 poz. 1652 1652 WDU20021961652 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie dopuszczalności niezachowania wymogów dotyczących opiniowania pomocy horyzontalnej dla przedsiębiorców. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1651 1651 WDU20021951651 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonego w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1650 1650 WDU20021951650 Protokół Dodatkowy Nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1649 1649 WDU20021951649 Oświadczenie rządowe z dnia 6 września 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Deklaracji Ministerialnej o handlu towarami technologii informatycznej (ITA), podpisanej w Singapurze dnia 13 grudnia 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1648 1648 WDU20021951648 Deklaracja Ministerialna o handlu produktami technologii informatycznej (ITA) podpisana w Singapurze dnia 13 grudnia 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1647 1647 WDU20021951647 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym dotyczącym warunków stosowania Konwencji w sprawie zabezpieczenia społecznego zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonym w Luksemburgu dnia 5 lipca 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1646 1646 WDU20021951646 Porozumienie Administracyjne dotyczące warunków stosowania Konwencji w sprawie zabezpieczenia społecznego zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzone w Luksemburgu dnia 5 lipca 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1645 1645 WDU20021951645 Oświadczenie rządowe z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w sprawach granicznych, sporządzonej w Pradze dnia 25 maja 1999 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1644 1644 WDU20021951644 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w sprawach granicznych, sporządzona w Pradze dnia 25 maja 1999 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1643 1643 WDU20021951643 Oświadczenie rządowe z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w odprawie granicznej, sporządzonej w Pradze dnia 25 maja 1999 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1642 1642 WDU20021951642 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w odprawie granicznej, sporządzona w Pradze dnia 25 maja 1999 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1641 1641 WDU20021941641 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 listopada 2002 r. sygn. akt SK. 40/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1640 1640 WDU20021941640 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1639 1639 WDU20021941639 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1638 1638 WDU20021941638 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1637 1637 WDU20021941637 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1636 1636 WDU20021941636 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie stawek opłaty za wydanie specjalnego zezwolenia połowowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1635 1635 WDU20021941635 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1634 1634 WDU20021941634 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1633 1633 WDU20021941633 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1632 1632 WDU20021941632 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1631 1631 WDU20021941631 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1630 1630 WDU20021941630 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary. uchylony
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1629 1629 WDU20021941629 Oświadczenie rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1628 1628 WDU20021931628 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1627 1627 WDU20021931627 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1626 1626 WDU20021931626 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1625 1625 WDU20021931625 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2002 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1624 1624 WDU20021931624 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1623 1623 WDU20021931623 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla poszczególnych stopni funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1622 1622 WDU20021931622 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prawa do zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu i członków ich rodzin. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1621 1621 WDU20021931621 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1620 1620 WDU20021931620 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania badań oskarżonego oraz osoby podejrzanej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1619 1619 WDU20021931619 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1618 1618 WDU20021931618 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1617 1617 WDU20021931617 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1616 1616 WDU20021931616 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat. uchylony
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1615 1615 WDU20021931615 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1614 1614 WDU20021921614 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1613 1613 WDU20021921613 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1612 1612 WDU20021921612 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2000 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1611 1611 WDU20021921611 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu schronisk dla zwierząt. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1610 1610 WDU20021921610 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy przetwórstwie mięsa zwierząt rzeźnych oraz składowaniu i transporcie przetworów z tego mięsa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1609 1609 WDU20021921609 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt. uchylony
Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1608 1608 WDU20021921608 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1607 1607 WDU20021921607 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1606 1606 WDU20021921606 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie nadania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy statusu państwowego instytutu badawczego. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1605 1605 WDU20021921605 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie ilości nominalnych zawartości opakowań jednostkowych towarów paczkowanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1604 1604 WDU20021911604 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2002 r. sygn. akt P. 7/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1603 1603 WDU20021911603 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1602 1602 WDU20021911602 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i materiałów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. uchylony
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1601 1601 WDU20021911601 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne. uchylony
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1600 1600 WDU20021911600 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1599 1599 WDU20021911599 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi może być realizowany międzynarodowy obrót odpadami. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1598 1598 WDU20021911598 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1597 1597 WDU20021911597 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596 1596 WDU20021911596 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1595 1595 WDU20021911595 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1594 1594 WDU20021911594 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS). uchylony
Dz.U. 2002 nr 190 poz. 1593 1593 WDU20021901593 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 listopada 2002 r. w sprawie wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych na obszarze kraju w dniu 27 października 2002 r. oraz w dniu 10 listopada 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 190 poz. 1592 1592 WDU20021901592 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 190 poz. 1591 1591 WDU20021901591 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 190 poz. 1590 1590 WDU20021901590 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 190 poz. 1589 1589 WDU20021901589 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 190 poz. 1588 1588 WDU20021901588 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2002 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 189 poz. 1587 1587 WDU20021891587 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 189 poz. 1586 1586 WDU20021891586 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 189 poz. 1585 1585 WDU20021891585 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 2 października 2002 r. w sprawie sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 189 poz. 1584 1584 WDU20021891584 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1583 1583 WDU20021881583 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych oraz szczegółowych zasad ograniczeń w zakresie przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedaży. uchylony
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1582 1582 WDU20021881582 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1581 1581 WDU20021881581 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1580 1580 WDU20021881580 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu nieodpłatnego przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu jednostek podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1579 1579 WDU20021881579 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów. uchylony
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1578 1578 WDU20021881578 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1577 1577 WDU20021881577 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1576 1576 WDU20021881576 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1575 1575 WDU20021881575 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności, oraz podstawowych wymagań dla zbierania i transportu tych odpadów. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1574 1574 WDU20021881574 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1573 1573 WDU20021881573 Ustawa z dnia 11 października 2002 r. o uchyleniu ustawy o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch". obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1572 1572 WDU20021881572 Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1571 1571 WDU20021881571 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców. uchylony
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1570 1570 WDU20021881570 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1569 1569 WDU20021881569 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1568 1568 WDU20021871568 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1567 1567 WDU20021871567 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1566 1566 WDU20021871566 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1565 1565 WDU20021871565 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. uchylony
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1564 1564 WDU20021871564 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1563 1563 WDU20021871563 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1562 1562 WDU20021871562 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego cła antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny kauczuku syntetycznego (SBR) pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeskiej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1561 1561 WDU20021871561 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1560 1560 WDU20021861560 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2002 r. sygn. akt P. 19/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1559 1559 WDU20021861559 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1558 1558 WDU20021861558 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1557 1557 WDU20021861557 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1556 1556 WDU20021861556 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa. uchylony
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1555 1555 WDU20021861555 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie wzruszania prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1554 1554 WDU20021861554 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska. uchylony
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1553 1553 WDU20021861553 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2002 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2003 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych, niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1552 1552 WDU20021861552 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze żeglugi morskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1551 1551 WDU20021861551 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze włókien syntetycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1550 1550 WDU20021861550 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze motoryzacyjnym. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1549 1549 WDU20021861549 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze hutnictwie żelaza i stali. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1548 1548 WDU20021861548 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze górnictwa węgla. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1547 1547 WDU20021861547 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze budownictwa okrętowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1546 1546 WDU20021861546 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej udzielanej na prace badawczo-rozwojowe. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1545 1545 WDU20021861545 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy doraźnej oraz pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstw. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1544 1544 WDU20021861544 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców. uchylony
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1543 1543 WDU20021861543 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach. uchylony
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1542 1542 WDU20021861542 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 185 poz. 1541 1541 WDU20021851541 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, sporządzonej w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r., o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 185 poz. 1540 1540 WDU20021851540 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, sporządzona w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r., o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 185 poz. 1539 1539 WDU20021851539 Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w państwach dotkniętych poważnymi suszami i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce, sporządzonej w Paryżu dnia 17 czerwca 1994 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 185 poz. 1538 1538 WDU20021851538 Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w państwach dotkniętych poważnymi suszami i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce, sporządzona w Paryżu dnia 17 czerwca 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 185 poz. 1537 1537 WDU20021851537 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków, sporządzonej w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 185 poz. 1536 1536 WDU20021851536 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków, sporządzona w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 185 poz. 1535 1535 WDU20021851535 Oświadczenie rządowe z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 5 czerwca 1993 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 185 poz. 1534 1534 WDU20021851534 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy kulturalnej i naukowej sporządzonej w Warszawie dnia 5 czerwca 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 184 poz. 1533 1533 WDU20021841533 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o różnorodności biologicznej, sporządzonej w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 184 poz. 1532 1532 WDU20021841532 Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1531 1531 WDU20021831531 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1530 1530 WDU20021831530 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1529 1529 WDU20021831529 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie warunków tworzenia wojskowych aresztów dyscyplinarnych oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ich pomieszczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1528 1528 WDU20021831528 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie regulaminu wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1527 1527 WDU20021831527 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2002 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w części 29 budżetu państwa. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1526 1526 WDU20021831526 Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1525 1525 WDU20021831525 Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej dnia 21 listopada 2000 r. we Frankfurcie nad Odrą. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1524 1524 WDU20021831524 Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1523 1523 WDU20021831523 Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1522 1522 WDU20021831522 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1521 1521 WDU20021831521 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1520 1520 WDU20021831520 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Aktu z dnia 29 listopada 2000 r. rewidującego Konwencję o udzielaniu patentów europejskich. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 182 poz. 1519 1519 WDU20021821519 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory. uchylony
Dz.U. 2002 nr 182 poz. 1518 1518 WDU20021821518 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 października 2002 r. w sprawie wykazu towarów o znaczeniu strategicznym. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 181 poz. 1517 1517 WDU20021811517 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania ofert przez zespoły ratownictwa medycznego, sposobu przeprowadzania konkursu oraz zgłaszania i rozpatrywania skarg i protestów związanych z tymi czynności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 181 poz. 1516 1516 WDU20021811516 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby promes i licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 181 poz. 1515 1515 WDU20021811515 Ustawa z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 181 poz. 1514 1514 WDU20021811514 Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o organizacji rynku rybnego oraz o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim. uchylony
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1513 1513 WDU20021801513 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2002 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez składowanie. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1512 1512 WDU20021801512 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 17 października 2002 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1511 1511 WDU20021801511 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1510 1510 WDU20021801510 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1509 1509 WDU20021801509 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1508 1508 WDU20021801508 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1507 1507 WDU20021801507 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2002 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1506 1506 WDU20021801506 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2002 r. w sprawie określenia struktury etatowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1505 1505 WDU20021801505 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 2002 r. w sprawie uprawnień do kierowania przez żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pojazdami specjalnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1504 1504 WDU20021801504 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 2002 r. w sprawie zwalniania i powoływania do czynnej służby wojskowej w 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1503 1503 WDU20021801503 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2002 r. w sprawie podziału Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej i utworzenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Instytutu Rozwoju Miast. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1502 1502 WDU20021801502 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz na polski obszar celny sprzętu do gier towarzyskich. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1501 1501 WDU20021801501 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2002 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podróże służbowe, przeniesienia lub oddelegowania. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1500 1500 WDU20021801500 Ustawa z dnia 27 września 2002 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. uchylony
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1499 1499 WDU20021791499 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. o sprostowaniu błędu. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1498 1498 WDU20021791498 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1497 1497 WDU20021791497 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu używania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej krótkiej, amunicji oraz ręcznych miotaczy gazu w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1496 1496 WDU20021791496 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1495 1495 WDU20021791495 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1494 1494 WDU20021791494 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1493 1493 WDU20021791493 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów). akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1492 1492 WDU20021791492 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2002 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antysubsydyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1491 1491 WDU20021791491 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia składu i zadań Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu jej działania. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1490 1490 WDU20021791490 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko. uchylony
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1489 1489 WDU20021791489 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 listopada 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1488 1488 WDU20021791488 Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji, sporządzona w Warszawie dnia 7 listopada 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 178 poz. 1487 1487 WDU20021781487 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2002 r. sygn. akt SK. 39/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 178 poz. 1486 1486 WDU20021781486 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2002 r. sygn. akt SK. 6/02. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 178 poz. 1485 1485 WDU20021781485 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2002 r. sygn. akt U. 4/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 178 poz. 1484 1484 WDU20021781484 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 178 poz. 1483 1483 WDU20021781483 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1482 1482 WDU20021771482 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1481 1481 WDU20021771481 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1480 1480 WDU20021771480 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1479 1479 WDU20021771479 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Ujście Warty". wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1478 1478 WDU20021771478 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1477 1477 WDU20021771477 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1476 1476 WDU20021771476 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1475 1475 WDU20021771475 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1474 1474 WDU20021771474 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1473 1473 WDU20021771473 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1472 1472 WDU20021771472 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1471 1471 WDU20021771471 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1470 1470 WDU20021771470 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1469 1469 WDU20021771469 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1468 1468 WDU20021771468 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1467 1467 WDU20021771467 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego Gór Stołowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1466 1466 WDU20021771466 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Gorczańskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1465 1465 WDU20021771465 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1464 1464 WDU20021771464 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie". wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1463 1463 WDU20021771463 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1462 1462 WDU20021771462 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1461 1461 WDU20021771461 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Białowieskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1460 1460 WDU20021771460 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1459 1459 WDU20021771459 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1458 1458 WDU20021771458 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS). uchylony
Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1457 1457 WDU20021761457 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2002 r. sygn. akt K. 36/00. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1456 1456 WDU20021761456 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2002 r. w sprawie składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1455 1455 WDU20021761455 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1454 1454 WDU20021761454 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać morskie wody wewnętrzne i wody przybrzeżne będące środowiskiem życia skorupiaków i mięczaków. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1453 1453 WDU20021761453 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku. uchylony
Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1452 1452 WDU20021761452 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2002 r. w sprawie warunków i trybu wypłacania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu zryczałtowanego równoważnika pieniężnego za niewykorzystany przejazd na koszt Biura Ochrony Rządu. uchylony
Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1451 1451 WDU20021761451 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów. uchylony
Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1450 1450 WDU20021761450 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2002 r. w sprawie dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1449 1449 WDU20021761449 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1448 1448 WDU20021761448 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1447 1447 WDU20021761447 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1446 1446 WDU20021761446 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1445 1445 WDU20021761445 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2002 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1444 1444 WDU20021761444 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 września 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1443 1443 WDU20021761443 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1442 1442 WDU20021761442 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz sposobu ich oznakowania. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 175 poz. 1441 1441 WDU20021751441 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 175 poz. 1440 1440 WDU20021751440 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 175 poz. 1439 1439 WDU20021751439 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. uchylony
Dz.U. 2002 nr 175 poz. 1438 1438 WDU20021751438 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 175 poz. 1437 1437 WDU20021751437 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych Naczelnego Sądu Administracyjnego, określenia ich siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 175 poz. 1436 1436 WDU20021751436 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzonej w Warszawie dnia 5 listopada 1998 r., oraz Decyzji Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu, ustanowionego Umową o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, w sprawie dodatkowych koncesji udzielonych przez Polskę w imporcie produktów rolnych pochodzących z Estonii, sporządzonej w Tallinie dnia 14 lipca 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 175 poz. 1435 1435 WDU20021751435 Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzona w Warszawie dnia 5 listopada 1998 r., oraz decyzja Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu, ustanowionego Umową o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, w sprawie dodatkowych koncesji udzielonych przez Polskę w imporcie produktów rolnych pochodzących z Estonii, sporządzona w Tallinie dnia 14 lipca 2000 r. uchylony
Dz.U. 2002 nr 175 poz. 1434 1434 WDU20021751434 Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne. uchylony
Dz.U. 2002 nr 175 poz. 1433 1433 WDU20021751433 Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 174 poz. 1432 1432 WDU20021741432 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zakresu wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Lasów Państwowych, pracownicy parków narodowych oraz strażnicy łowieccy są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 174 poz. 1431 1431 WDU20021741431 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 174 poz. 1430 1430 WDU20021741430 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 174 poz. 1429 1429 WDU20021741429 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 października 2002 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy organów administracji morskiej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 174 poz. 1428 1428 WDU20021741428 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 174 poz. 1427 1427 WDU20021741427 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 174 poz. 1426 1426 WDU20021741426 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 174 poz. 1425 1425 WDU20021741425 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 174 poz. 1424 1424 WDU20021741424 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 174 poz. 1423 1423 WDU20021741423 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 174 poz. 1422 1422 WDU20021741422 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Inspektoratu Kolejnictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 174 poz. 1421 1421 WDU20021741421 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym na stanowiskach inspekcyjno-technicznych w okręgowych urzędach górniczych oraz specjalistycznych urzędach górniczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 173 poz. 1420 1420 WDU20021731420 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie trybu składania ofert przez zespoły ratownictwa medycznego, sposobu przeprowadzania konkursu oraz zgłaszania i rozpatrywania skarg i protestów związanych z tymi czynnościami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 173 poz. 1419 1419 WDU20021731419 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 173 poz. 1418 1418 WDU20021731418 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2002 r. w sprawie jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania badań potwierdzających, że produkt jest przydatny w żywieniu zwierząt. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 173 poz. 1417 1417 WDU20021731417 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia liczby promes i licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 173 poz. 1416 1416 WDU20021731416 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2002 r. w sprawie określenia urządzeń, w których mogły być wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 173 poz. 1415 1415 WDU20021731415 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 173 poz. 1414 1414 WDU20021731414 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń oraz przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli. uchylony
Dz.U. 2002 nr 173 poz. 1413 1413 WDU20021731413 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 172 poz. 1412 1412 WDU20021721412 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 172 poz. 1411 1411 WDU20021721411 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Wałbrzychu. uchylony
Dz.U. 2002 nr 172 poz. 1410 1410 WDU20021721410 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października 2002 r. w sprawie zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Bytomiu. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 172 poz. 1409 1409 WDU20021721409 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 7 października 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Kultury" w Warszawie. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 172 poz. 1408 1408 WDU20021721408 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 172 poz. 1407 1407 WDU20021721407 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 172 poz. 1406 1406 WDU20021721406 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 172 poz. 1405 1405 WDU20021721405 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 172 poz. 1404 1404 WDU20021721404 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 172 poz. 1403 1403 WDU20021721403 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 172 poz. 1402 1402 WDU20021721402 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie określenia osób, wobec których nie stosuje się przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 172 poz. 1401 1401 WDU20021721401 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2003 r. na rzecz obrony. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 171 poz. 1400 1400 WDU20021711400 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2002 r. sygn. akt K. 41/01 obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 171 poz. 1399 1399 WDU20021711399 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 171 poz. 1398 1398 WDU20021711398 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin uprawnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 171 poz. 1397 1397 WDU20021711397 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 171 poz. 1396 1396 WDU20021711396 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 171 poz. 1395 1395 WDU20021711395 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakimi powinien odpowiadać lokal apteki. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 171 poz. 1394 1394 WDU20021711394 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2002 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 1393 WDU20021701393 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1392 1392 WDU20021691392 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1391 1391 WDU20021691391 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1390 1390 WDU20021691390 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1389 1389 WDU20021691389 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1388 1388 WDU20021691388 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy przeprowadzaniu przeglądów, prób i uznawaniu kontenerów oraz organów uprawnionych do dokonania tych czynności oraz do kontroli stanu kontenerów. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1387 1387 WDU20021691387 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 1386 WDU20021691386 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1385 1385 WDU20021691385 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1384 1384 WDU20021691384 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 168 poz. 1383 1383 WDU20021681383 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2002 r. sygn. akt K. 48/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 168 poz. 1382 1382 WDU20021681382 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 168 poz. 1381 1381 WDU20021681381 Oświadczenie rządowe z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 6 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 19 grudnia 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 168 poz. 1380 1380 WDU20021681380 Protokół dodatkowy Nr 6 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzony w Warszawie dnia 19 grudnia 1997 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 167 poz. 1379 1379 WDU20021671379 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2002 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 167 poz. 1378 1378 WDU20021671378 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Biurze Ochrony Rządu, a także trybu orzekania o tej zdolności oraz właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich w tych sprawach. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 167 poz. 1377 1377 WDU20021671377 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 167 poz. 1376 1376 WDU20021671376 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 167 poz. 1375 1375 WDU20021671375 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 167 poz. 1374 1374 WDU20021671374 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2002 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 167 poz. 1373 1373 WDU20021671373 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 167 poz. 1372 1372 WDU20021671372 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1371 1371 WDU20021661371 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa. uchylony
Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1370 1370 WDU20021661370 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 września 2002 r. w sprawie stawek i trybu wypłaty wynagrodzenia za czynności zlecone wykraczające poza obowiązki służbowe funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1369 1369 WDU20021661369 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Agencji Programowo-Reklamowej "Gliwice Plus". akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1368 1368 WDU20021661368 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1367 1367 WDU20021661367 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1366 1366 WDU20021661366 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1365 1365 WDU20021661365 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1364 1364 WDU20021661364 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. w sprawie 20 września 2002 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1363 1363 WDU20021661363 Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy. uchylony
Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1362 1362 WDU20021661362 Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o napojach spirytusowych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1361 1361 WDU20021661361 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków. uchylony
Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 1360 WDU20021661360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1359 1359 WDU20021651359 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1358 1358 WDU20021651358 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1357 1357 WDU20021651357 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu na stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1356 1356 WDU20021651356 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2002 r. w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2001 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1355 1355 WDU20021651355 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2002 r. w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2000 rok. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1354 1354 WDU20021651354 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie trybu i warunków postępowania domów maklerskich i banków prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1353 1353 WDU20021651353 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie zakresu, trybu oraz terminów dostarczania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd niektórych informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarowych domów maklerskich. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1352 1352 WDU20021651352 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie trybu i warunków postępowania towarowych domów maklerskich. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 164 poz. 1351 1351 WDU20021641351 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 164 poz. 1350 1350 WDU20021641350 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego, rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1349 1349 WDU20021631349 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. uchylony
Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1348 1348 WDU20021631348 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. uchylony
Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1347 1347 WDU20021631347 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2002 r. w sprawie norm i zasad przydzielania umundurowania i wyposażenia specjalnego funkcjonariuszom Służby Więziennej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1346 1346 WDU20021631346 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 września 2002 r. w sprawie ewidencjonowania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1345 1345 WDU20021631345 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1344 1344 WDU20021631344 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie rozliczania dotacji podmiotowej, pobierania opłat oraz prowadzenia gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej - "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych". uchylony
Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1343 1343 WDU20021631343 Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 162 poz. 1342 1342 WDU20021621342 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 162 poz. 1341 1341 WDU20021621341 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 162 poz. 1340 1340 WDU20021621340 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2002 r. w sprawie wyróżniania pododdziałów i oddziałów wojskowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 161 poz. 1339 1339 WDU20021611339 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 161 poz. 1338 1338 WDU20021611338 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 161 poz. 1337 1337 WDU20021611337 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 161 poz. 1336 1336 WDU20021611336 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania zakupów interwencyjnych cukru białego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 161 poz. 1335 1335 WDU20021611335 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. uchylony
Dz.U. 2002 nr 160 poz. 1334 1334 WDU20021601334 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdów mechanicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 160 poz. 1333 1333 WDU20021601333 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie wyznaczenia pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 160 poz. 1332 1332 WDU20021601332 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2002 r. w sprawie osadzania żołnierza będącego w stanie nietrzeźwości w izbie zatrzymań. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 160 poz. 1331 1331 WDU20021601331 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2002 r. w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w zakładach opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i jednostkach wojskowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 160 poz. 1330 1330 WDU20021601330 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i terminów udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji. uchylony
Dz.U. 2002 nr 160 poz. 1329 1329 WDU20021601329 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 160 poz. 1328 1328 WDU20021601328 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 160 poz. 1327 1327 WDU20021601327 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 160 poz. 1326 1326 WDU20021601326 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie ryczałtu od niektórych przychodów ewidencjonowanych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 160 poz. 1325 1325 WDU20021601325 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 160 poz. 1324 1324 WDU20021601324 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznania podatkowego obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 160 poz. 1323 1323 WDU20021601323 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat. uchylony
Dz.U. 2002 nr 160 poz. 1322 1322 WDU20021601322 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę. uchylony
Dz.U. 2002 nr 159 poz. 1321 1321 WDU20021591321 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 159 poz. 1320 1320 WDU20021591320 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności. uchylony
Dz.U. 2002 nr 158 poz. 1319 1319 WDU20021581319 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 157 poz. 1318 1318 WDU20021571318 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 września 2002 r. sygn. akt SK. 35/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 157 poz. 1317 1317 WDU20021571317 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 157 poz. 1316 1316 WDU20021571316 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 157 poz. 1315 1315 WDU20021571315 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie "Elektromontaż" w Warszawie. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 157 poz. 1314 1314 WDU20021571314 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 157 poz. 1313 1313 WDU20021571313 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 157 poz. 1312 1312 WDU20021571312 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 157 poz. 1311 1311 WDU20021571311 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2002 r. w sprawie określenia gmin miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez żywioły. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 157 poz. 1310 1310 WDU20021571310 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 157 poz. 1309 1309 WDU20021571309 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 157 poz. 1308 1308 WDU20021571308 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. uchylony
Dz.U. 2002 nr 157 poz. 1307 1307 WDU20021571307 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu znakowania zabawek. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 156 poz. 1306 1306 WDU20021561306 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 września 2002 r. sygn. akt K. 38/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 156 poz. 1305 1305 WDU20021561305 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2002 r. w sprawie zawieszania żołnierzy w czynnościach służbowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 156 poz. 1304 1304 WDU20021561304 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 156 poz. 1303 1303 WDU20021561303 Rozporządzenie Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2002 r. w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 156 poz. 1302 1302 WDU20021561302 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa. uchylony
Dz.U. 2002 nr 156 poz. 1301 1301 WDU20021561301 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 156 poz. 1300 1300 WDU20021561300 Ustawa z dnia 17 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1299 1299 WDU20021551299 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2002 r. o sprostowaniu błędu. uchylony
Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1298 1298 WDU20021551298 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1297 1297 WDU20021551297 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2002 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wobec osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1296 1296 WDU20021551296 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2002 r. w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych i mięsa tych zwierząt oraz mięsa zwierząt łownych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1295 1295 WDU20021551295 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2002 r. w sprawie sposobu uzdatnienia mięsa warunkowo zdatnego do spożycia oraz postępowania z mięsem niezdatnym do spożycia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1294 1294 WDU20021551294 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2002 r. w sprawie przechowywania i rejestrowania dokumentacji postępowań dyscyplinarnych oraz prowadzenia ewidencji ukarań żołnierzy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1293 1293 WDU20021551293 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania dyscyplinarnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1292 1292 WDU20021551292 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2002 r. w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1291 1291 WDU20021551291 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty drogowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1290 1290 WDU20021551290 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1289 1289 WDU20021551289 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1288 1288 WDU20021551288 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1287 1287 WDU20021551287 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1286 1286 WDU20021551286 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy - Prawo o miarach. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1285 1285 WDU20021541285 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1284 1284 WDU20021541284 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1283 1283 WDU20021541283 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2002 r. w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1282 1282 WDU20021541282 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1281 1281 WDU20021541281 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1280 1280 WDU20021541280 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1279 1279 WDU20021541279 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1278 1278 WDU20021541278 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1277 1277 WDU20021541277 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu. uchylony
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1276 1276 WDU20021541276 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2002 r. w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1275 1275 WDU20021541275 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1274 1274 WDU20021541274 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych prowadzenia działalności kantorowej, szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1273 1273 WDU20021541273 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1272 1272 WDU20021531272 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1271 1271 WDU20021531271 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270 1270 WDU20021531270 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1269 1269 WDU20021531269 Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 152 poz. 1268 1268 WDU20021521268 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 września 2002 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii imienia Generała Karola Kaczkowskiego. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 152 poz. 1267 1267 WDU20021521267 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawę o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw oraz ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 152 poz. 1266 1266 WDU20021521266 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ustawy o zawodzie lekarza. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 152 poz. 1265 1265 WDU20021521265 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 152 poz. 1264 1264 WDU20021521264 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 152 poz. 1263 1263 WDU20021521263 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1262 1262 WDU20021511262 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej oraz trybu postępowania przy jej udzielaniu. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1261 1261 WDU20021511261 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów. uchylony
Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1260 1260 WDU20021511260 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie warunków przejazdu funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu oraz członków jego rodziny na koszt Biura Ochrony Rządu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1259 1259 WDU20021511259 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1258 1258 WDU20021511258 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji oraz oznakowania statków rybackich i narzędzi połowowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1257 1257 WDU20021511257 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 1256 WDU20021511256 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1255 1255 WDU20021511255 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1254 1254 WDU20021511254 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2002 r. w sprawie opłat uiszczanych na podstawie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1253 1253 WDU20021511253 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1252 1252 WDU20021511252 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 150 poz. 1251 1251 WDU20021501251 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2002 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 150 poz. 1250 1250 WDU20021501250 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Węgorzewie. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 150 poz. 1249 1249 WDU20021501249 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 150 poz. 1248 1248 WDU20021501248 Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 150 poz. 1247 1247 WDU20021501247 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 150 poz. 1246 1246 WDU20021501246 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 150 poz. 1245 1245 WDU20021501245 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zaświadczeń hodowlanych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 150 poz. 1244 1244 WDU20021501244 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych oraz programu hodowlanego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 150 poz. 1243 1243 WDU20021501243 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2002 r. w sprawie informacji istotnych dla bezpieczeństwa zewnętrznego i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 150 poz. 1242 1242 WDU20021501242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
Dz.U. 2002 nr 150 poz. 1241 1241 WDU20021501241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać urzędowe rynki giełdowe oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tych rynkach. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 150 poz. 1240 1240 WDU20021501240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 150 poz. 1239 1239 WDU20021501239 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 150 poz. 1238 1238 WDU20021501238 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 150 poz. 1237 1237 WDU20021501237 Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 149 poz. 1236 1236 WDU20021491236 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o akcesji Rumunii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Bukareszcie dnia 12 kwietnia 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 149 poz. 1235 1235 WDU20021491235 Umowa o akcesji Rumunii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzona w Bukareszcie dnia 12 kwietnia 1997 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 148 poz. 1234 1234 WDU20021481234 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego sędziów i ławników sądów wojskowych. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 148 poz. 1233 1233 WDU20021481233 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 148 poz. 1232 1232 WDU20021481232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Turystyki", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 147 poz. 1231 1231 WDU20021471231 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 147 poz. 1230 1230 WDU20021471230 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 147 poz. 1229 1229 WDU20021471229 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 146 poz. 1228 1228 WDU20021461228 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 146 poz. 1227 1227 WDU20021461227 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 146 poz. 1226 1226 WDU20021461226 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 145 poz. 1225 1225 WDU20021451225 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji środków farmaceutycznych i leków. uchylony
Dz.U. 2002 nr 145 poz. 1224 1224 WDU20021451224 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 145 poz. 1223 1223 WDU20021451223 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 września 2002 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 145 poz. 1222 1222 WDU20021451222 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia kategorii pracowników urzędów żeglugi śródlądowej uprawnionych do wykonywania zadań inspekcyjnych. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 145 poz. 1221 1221 WDU20021451221 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty w zakresie żeglugi śródlądowej uznawane są na zasadzie wzajemności przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 145 poz. 1220 1220 WDU20021451220 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 2002 r. w sprawie wymagań technicznych i metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne. uchylony
Dz.U. 2002 nr 145 poz. 1219 1219 WDU20021451219 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych przejmujących portowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, a także kryteriów i warunków przejęcia portowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez właściwe graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 145 poz. 1218 1218 WDU20021451218 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie wartości poziomów interwencyjnych oraz poziomu zawartości substancji promieniotwórczych w skażonych w wyniku zdarzenia radiacyjnego żywności, wodzie pitnej i paszach. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 145 poz. 1217 1217 WDU20021451217 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, szczegółowych warunków i trybu nadawania uprawnień dla osób, które mogą być zatrudnione na tych stanowiskach, oraz szczegółowych warunków i trybu nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1216 1216 WDU20021441216 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1215 1215 WDU20021441215 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika. uchylony
Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1214 1214 WDU20021441214 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1213 1213 WDU20021441213 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudniania i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1212 1212 WDU20021441212 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia ekspertów i tworzenia funduszu nagród w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1211 1211 WDU20021441211 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, sporządzonej w Warszawie dnia 3 października 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1210 1210 WDU20021441210 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, sporządzona w Warszawie dnia 3 października 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1209 1209 WDU20021441209 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów. uchylony
Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1208 1208 WDU20021441208 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1207 1207 WDU20021441207 Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o ratyfikacji Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1206 1206 WDU20021441206 Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1205 1205 WDU20021441205 Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 1204 WDU20021441204 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 143 poz. 1203 1203 WDU20021431203 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2002 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 143 poz. 1202 1202 WDU20021431202 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 143 poz. 1201 1201 WDU20021431201 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 143 poz. 1200 1200 WDU20021431200 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 143 poz. 1199 1199 WDU20021431199 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 143 poz. 1198 1198 WDU20021431198 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 143 poz. 1197 1197 WDU20021431197 Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. uchylony
Dz.U. 2002 nr 143 poz. 1196 1196 WDU20021431196 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 142 poz. 1195 1195 WDU20021421195 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu. uchylony
Dz.U. 2002 nr 142 poz. 1194 1194 WDU20021421194 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne. uchylony
Dz.U. 2002 nr 142 poz. 1193 1193 WDU20021421193 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 142 poz. 1192 1192 WDU20021421192 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 142 poz. 1191 1191 WDU20021421191 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 142 poz. 1190 1190 WDU20021421190 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 142 poz. 1189 1189 WDU20021421189 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 142 poz. 1188 1188 WDU20021421188 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i porozumień badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 142 poz. 1187 1187 WDU20021421187 Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1186 1186 WDU20021411186 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1185 1185 WDU20021411185 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1184 1184 WDU20021411184 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1183 1183 WDU20021411183 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1182 1182 WDU20021411182 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1181 1181 WDU20021411181 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1180 1180 WDU20021411180 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1179 1179 WDU20021411179 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178 1178 WDU20021411178 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1177 1177 WDU20021411177 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców uchylony
Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 1176 WDU20021411176 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 140 poz. 1175 1175 WDU20021401175 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 140 poz. 1174 1174 WDU20021401174 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 140 poz. 1173 1173 WDU20021401173 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 140 poz. 1172 1172 WDU20021401172 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 140 poz. 1171 1171 WDU20021401171 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 139 poz. 1170 1170 WDU20021391170 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 139 poz. 1169 1169 WDU20021391169 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 139 poz. 1168 1168 WDU20021391168 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru wykazu osób popierających listę kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 139 poz. 1167 1167 WDU20021391167 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. uchylony
Dz.U. 2002 nr 139 poz. 1166 1166 WDU20021391166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwoty A i B cukru oraz kwoty A i B izoglukozy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 138 poz. 1165 1165 WDU20021381165 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania pracowników Inspekcji Ochrony Roślin oraz odznaki tej Inspekcji. uchylony
Dz.U. 2002 nr 138 poz. 1164 1164 WDU20021381164 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 138 poz. 1163 1163 WDU20021381163 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 138 poz. 1162 1162 WDU20021381162 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 138 poz. 1161 1161 WDU20021381161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1160 1160 WDU20021371160 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1159 1159 WDU20021371159 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza do pełnienia zadań służbowych poza Biuro Ochrony Rządu w urzędach obsługujących organy administracji rządowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1158 1158 WDU20021371158 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1157 1157 WDU20021371157 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania instrukcji szkoleniowej w zakresie zapewnienia wymogów ochrony zwierząt oraz roślin w toku szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na poligonach. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1156 1156 WDU20021371156 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1155 1155 WDU20021371155 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1154 1154 WDU20021371154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1153 1153 WDU20021371153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1152 1152 WDU20021371152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wyłączenia niektórych kategorii porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1151 1151 WDU20021371151 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wyłączenia niektórych kategorii porozumień, zawieranych między przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową, spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 136 poz. 1150 1150 WDU20021361150 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 136 poz. 1149 1149 WDU20021361149 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie zakresu egzaminu konsularnego oraz sposobu jego przeprowadzania. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 136 poz. 1148 1148 WDU20021361148 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania szkód poniesionych w związku z zabezpieczeniem imprez masowych oraz trybu wypłaty należnych z tego tytułu odszkodowań uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 136 poz. 1147 1147 WDU20021361147 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 135 poz. 1146 1146 WDU20021351146 Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 135 poz. 1145 1145 WDU20021351145 Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 135 poz. 1144 1144 WDU20021351144 Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 135 poz. 1143 1143 WDU20021351143 Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 135 poz. 1142 1142 WDU20021351142 Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 135 poz. 1141 1141 WDU20021351141 Ustawa z dnia 6 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1140 1140 WDU20021341140 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1139 1139 WDU20021341139 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu funkcjonowania Krajowej Komisji do Spraw Oddziaływania na Środowisko oraz wojewódzkich komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1138 1138 WDU20021341138 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i w nadleśnictwie broni, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1137 1137 WDU20021341137 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1136 1136 WDU20021341136 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru spisu wyborców dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz sposobu jego sporządzania, aktualizacji i udostępniania. uchylony
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1135 1135 WDU20021341135 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie diet, zwrotu kosztów podróży i zryczałtowanych diet przysługujących członkom komisji wyborczych oraz osobom wchodzącym w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i Inspekcji komisarzy wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1134 1134 WDU20021341134 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1133 1133 WDU20021341133 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów. uchylony
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1132 1132 WDU20021341132 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1131 1131 WDU20021341131 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród rocznych, nagród pieniężnych w formie wyróżnienia oraz zapomóg dla żołnierzy. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1130 1130 WDU20021341130 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. uchylony
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1129 1129 WDU20021341129 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz wzorów wniosków o wydanie pozwolenia na produkcję lub obrót z zagranicą substancją kontrolowaną. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1128 1128 WDU20021341128 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1127 1127 WDU20021341127 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1126 1126 WDU20021341126 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad rachunkowości komitetów wyborczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1125 1125 WDU20021341125 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 133 poz. 1124 1124 WDU20021331124 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 133 poz. 1123 1123 WDU20021331123 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 133 poz. 1122 1122 WDU20021331122 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 132 poz. 1121 1121 WDU20021321121 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 132 poz. 1120 1120 WDU20021321120 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie i kwot na zakup ubrania typu cywilnego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 132 poz. 1119 1119 WDU20021321119 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych wyrobów hutniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 132 poz. 1118 1118 WDU20021321118 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie ustanowienia tymczasowej opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych produktów stalowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 132 poz. 1117 1117 WDU20021321117 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 132 poz. 1116 1116 WDU20021321116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 132 poz. 1115 1115 WDU20021321115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach. uchylony
Dz.U. 2002 nr 131 poz. 1114 1114 WDU20021311114 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania bydła, paszportów bydła, prowadzenia rejestru bydła i księgi rejestracji stada bydła. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 131 poz. 1113 1113 WDU20021311113 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112 1112 WDU20021301112 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 129 poz. 1111 1111 WDU20021291111 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie rejestrów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. uchylony
Dz.U. 2002 nr 129 poz. 1110 1110 WDU20021291110 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem. uchylony
Dz.U. 2002 nr 129 poz. 1109 1109 WDU20021291109 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie laboratoriów uprawnionych do przeprowadzania analiz grup krwi. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 129 poz. 1108 1108 WDU20021291108 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 129 poz. 1107 1107 WDU20021291107 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie zaniechania w całości poboru podatku od towarów i usług. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 129 poz. 1106 1106 WDU20021291106 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 129 poz. 1105 1105 WDU20021291105 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 129 poz. 1104 1104 WDU20021291104 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, zasad finansowania zbycia akcji oraz formy zapłaty za te akcje. uchylony
Dz.U. 2002 nr 129 poz. 1103 1103 WDU20021291103 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie uznania miasta Krasnobród za uzdrowisko. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 129 poz. 1102 1102 WDU20021291102 Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 128 poz. 1101 1101 WDU20021281101 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu tworzenia i wydawania zaświadczenia certyfikacyjnego związanego z podpisem elektronicznym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 128 poz. 1100 1100 WDU20021281100 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zasad wynagradzania za przeprowadzenie kontroli podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 128 poz. 1099 1099 WDU20021281099 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 128 poz. 1098 1098 WDU20021281098 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 128 poz. 1097 1097 WDU20021281097 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru i szczegółowego zakresu wniosku o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 128 poz. 1096 1096 WDU20021281096 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu i szczegółowych warunków spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez kwalifikowany podmiot. uchylony
Dz.U. 2002 nr 128 poz. 1095 1095 WDU20021281095 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich. uchylony
Dz.U. 2002 nr 128 poz. 1094 1094 WDU20021281094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych o organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1093 1093 WDU20021271093 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1092 1092 WDU20021271092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1091 1091 WDU20021271091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym. uchylony
Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1090 1090 WDU20021271090 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1089 1089 WDU20021271089 Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1088 1088 WDU20021271088 Ustawa z dnia 19 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. uchylony
Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1087 1087 WDU20021271087 Ustawa z dnia 19 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1086 1086 WDU20021271086 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru. uchylony
Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1085 1085 WDU20021271085 Ustawa z dnia 17 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1084 1084 WDU20021271084 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1083 1083 WDU20021271083 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Szóstego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego dnia 5 marca 1996 r. w Strasburgu. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1082 1082 WDU20021261082 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1081 1081 WDU20021261081 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1080 1080 WDU20021261080 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1079 1079 WDU20021261079 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1078 1078 WDU20021261078 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1077 1077 WDU20021261077 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady do Spraw Uchodźców oraz zwrotu innych kosztów ponoszonych w związku z pracą w Radzie do Spraw Uchodźców. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1076 1076 WDU20021261076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie działania oraz tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1075 1075 WDU20021261075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie określenia jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych, które mogą nabyć mienie niezbędne do prowadzenia w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w statutach tych jednostek. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1074 1074 WDU20021261074 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie określenia sposobu stwierdzania stanu posiadania mienia przez jednostki badawczo-rozwojowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1073 1073 WDU20021261073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie kwoty A i B cukru oraz kwoty A i B izoglukozy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1072 1072 WDU20021261072 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie ustalenia ceny interwencyjnej cukru białego i ceny podstawowej buraków cukrowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1071 1071 WDU20021261071 Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1070 1070 WDU20021261070 Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1069 1069 WDU20021261069 Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1068 1068 WDU20021261068 Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1067 1067 WDU20021261067 Ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1066 1066 WDU20021261066 Ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 125 poz. 1065 1065 WDU20021251065 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 125 poz. 1064 1064 WDU20021251064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie dopuszczania do stosowania w zakładach górniczych maszyn, urządzeń, materiałów oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 125 poz. 1063 1063 WDU20021251063 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 124 poz. 1062 1062 WDU20021241062 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. uchylony
Dz.U. 2002 nr 124 poz. 1061 1061 WDU20021241061 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie wzoru protokołu kontroli, wzoru legitymacji i odznaki służbowej inspektora rybołówstwa morskiego oraz wzoru flagi administracji rybołówstwa morskiego. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 124 poz. 1060 1060 WDU20021241060 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i kart mobilizacyjnych oraz ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 123 poz. 1059 1059 WDU20021231059 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 123 poz. 1058 1058 WDU20021231058 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 123 poz. 1057 1057 WDU20021231057 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów, trybu wydawania, sposobu posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących pracownika operacyjnego oraz środków, którymi się posługuje przy wykonywaniu zadań służbowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 123 poz. 1056 1056 WDU20021231056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1055 1055 WDU20021221055 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1054 1054 WDU20021221054 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie raportów wojewódzkich dotyczących gospodarki opakowaniami. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1053 1053 WDU20021221053 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1052 1052 WDU20021221052 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów gospodarowania środkami z opłat produktowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1051 1051 WDU20021221051 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1050 1050 WDU20021221050 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. uchylony
Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1049 1049 WDU20021221049 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawianiu się osób do czynnej służby wojskowej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1048 1048 WDU20021221048 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostałych w zarządzie Straży Granicznej, oraz sposobu obliczania wysokości czynszu najmu za te lokale. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1047 1047 WDU20021221047 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wzoru karty zapytania. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1046 1046 WDU20021221046 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1045 1045 WDU20021221045 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1044 1044 WDU20021221044 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu. uchylony
Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1043 1043 WDU20021221043 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Restrukturyzacji Finansów Publicznych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 121 poz. 1042 1042 WDU20021211042 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 121 poz. 1041 1041 WDU20021211041 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną. uchylony
Dz.U. 2002 nr 121 poz. 1040 1040 WDU20021211040 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 121 poz. 1039 1039 WDU20021211039 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie wzoru oraz sposobu sporządzania i składania deklaracji wyładunkowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 121 poz. 1038 1038 WDU20021211038 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 121 poz. 1037 1037 WDU20021211037 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 121 poz. 1036 1036 WDU20021211036 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 121 poz. 1035 1035 WDU20021211035 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania. uchylony
Dz.U. 2002 nr 121 poz. 1034 1034 WDU20021211034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 121 poz. 1033 1033 WDU20021211033 Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 121 poz. 1032 1032 WDU20021211032 Ustawa z dnia 4 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 121 poz. 1031 1031 WDU20021211031 Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1030 1030 WDU20021201030 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. o sprostowaniu błędu. uchylony
Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1029 1029 WDU20021201029 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1028 1028 WDU20021201028 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1027 1027 WDU20021201027 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów. uchylony
Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1026 1026 WDU20021201026 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacania zasiłków pogrzebowych z tytułu śmierci członków rodziny żołnierza zawodowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1025 1025 WDU20021201025 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego i przewozu na potrzeby własne oraz dokumentów stosowanych przez uprawnionych do kontroli, a także wzorów tych dokumentów. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1024 1024 WDU20021201024 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, przeznaczonego do produkcji elektrod węglowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1023 1023 WDU20021201023 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe. uchylony
Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1022 1022 WDU20021201022 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1021 1021 WDU20021201021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 119 poz. 1020 1020 WDU20021191020 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 119 poz. 1019 1019 WDU20021191019 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 119 poz. 1018 1018 WDU20021191018 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i trybu udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 119 poz. 1017 1017 WDU20021191017 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie wzoru odznaki i legitymacji do odznaki wzorowego ratownika obrony cywilnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 118 poz. 1016 1016 WDU20021181016 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 118 poz. 1015 1015 WDU20021181015 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 118 poz. 1014 1014 WDU20021181014 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 118 poz. 1013 1013 WDU20021181013 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2002 r. z dnia 4 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 117 poz. 1012 1012 WDU20021171012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie warunków i sposobu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko państwowego wojewódzkiego, państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 117 poz. 1011 1011 WDU20021171011 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu, przetwórstwie, składowaniu i transporcie mleka oraz przetworów mlecznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 117 poz. 1010 1010 WDU20021171010 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002 r w sprawie zakresu danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać na żądanie właściwego organu udzielającego licencji lub zezwolenie. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 117 poz. 1009 1009 WDU20021171009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 117 poz. 1008 1008 WDU20021171008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu oznakowania aparatury. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 117 poz. 1007 1007 WDU20021171007 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 116 poz. 1006 1006 WDU20021161006 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o wykonywaniu rybołówstwa morskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 116 poz. 1005 1005 WDU20021161005 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie zaliczenia drogi w powiecie gryfickim do kategorii dróg powiatowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 116 poz. 1004 1004 WDU20021161004 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia. uchylony
Dz.U. 2002 nr 115 poz. 1003 1003 WDU20021151003 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza. uchylony
Dz.U. 2002 nr 115 poz. 1002 1002 WDU20021151002 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienia publiczne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 115 poz. 1001 1001 WDU20021151001 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Nowej Kulturze - Stowarzyszeniu Kościelnemu. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 115 poz. 1000 1000 WDU20021151000 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 115 poz. 999 999 WDU20021150999 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 115 poz. 998 998 WDU20021150998 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 115 poz. 997 997 WDU20021150997 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 115 poz. 996 996 WDU20021150996 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o zmianie ustawy o Policji. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 115 poz. 995 995 WDU20021150995 Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej i ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 115 poz. 994 994 WDU20021150994 Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o ratyfikacji Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Rzecząpospolitą Polską w sprawie uczestnictwa Polski w Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 114 poz. 993 993 WDU20021140993 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2002 r. sygn. akt P. 4/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 114 poz. 992 992 WDU20021140992 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2002 r. sygn. akt SK. 41/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 114 poz. 991 991 WDU20021140991 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach. uchylony
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 990 990 WDU20021130990 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2002 r. sygn. akt P. 12/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 989 989 WDU20021130989 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 988 988 WDU20021130988 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 987 987 WDU20021130987 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie rodzajów szkół, których uczniowie podlegają obowiązkowi odbywania przysposobienia obronnego oraz organizacji jego odbywania. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 986 986 WDU20021130986 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 985 985 WDU20021130985 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984 984 WDU20021130984 Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. uchylony
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 983 983 WDU20021130983 Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 112 poz. 982 982 WDU20021120982 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 112 poz. 981 981 WDU20021120981 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 112 poz. 980 980 WDU20021120980 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. uchylony
Dz.U. 2002 nr 112 poz. 979 979 WDU20021120979 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 112 poz. 978 978 WDU20021120978 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 112 poz. 977 977 WDU20021120977 Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 112 poz. 976 976 WDU20021120976 Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 112 poz. 975 975 WDU20021120975 Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. uchylony
Dz.U. 2002 nr 112 poz. 974 974 WDU20021120974 Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny. uchylony
Dz.U. 2002 nr 111 poz. 973 973 WDU20021110973 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 111 poz. 972 972 WDU20021110972 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od niektórych dochodów (przychodów). akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 111 poz. 971 971 WDU20021110971 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od energii elektrycznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 111 poz. 970 970 WDU20021110970 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2002/2003. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 111 poz. 969 969 WDU20021110969 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 110 poz. 968 968 WDU20021100968 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 110 poz. 967 967 WDU20021100967 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 109 poz. 966 966 WDU20021090966 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2002 r. sygn. akt SK. 31/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 109 poz. 965 965 WDU20021090965 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym. uchylony
Dz.U. 2002 nr 109 poz. 964 964 WDU20021090964 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie należności za podróże służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 109 poz. 963 963 WDU20021090963 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji. uchylony
Dz.U. 2002 nr 109 poz. 962 962 WDU20021090962 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 109 poz. 961 961 WDU20021090961 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 109 poz. 960 960 WDU20021090960 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 109 poz. 959 959 WDU20021090959 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu wywozu ropy i produktów ropopochodnych z Rzeczypospolitej Polskiej do Federalnej Republiki Jugosławii. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 108 poz. 958 958 WDU20021080958 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2002 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 108 poz. 957 957 WDU20021080957 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 108 poz. 956 956 WDU20021080956 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących technicznego i pozatechnicznego bezpieczeństwa żeglugi jednostek pływających Straży Granicznej. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 108 poz. 955 955 WDU20021080955 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 108 poz. 954 954 WDU20021080954 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru dokumentu dotyczącego transportu produktów rybołówstwa morskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 953 WDU20021080953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 108 poz. 952 952 WDU20021080952 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 108 poz. 951 951 WDU20021080951 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu likwidacji zakładu górniczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 108 poz. 950 950 WDU20021080950 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2002 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 108 poz. 949 949 WDU20021080949 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia banków spółdzielczych właściwych do wydawania bonów paliwowych oraz szczegółowego zakresu sprawozdania sporządzanego przez te banki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 108 poz. 948 948 WDU20021080948 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. uchylony
Dz.U. 2002 nr 108 poz. 947 947 WDU20021080947 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu, sporządzonego w Warszawie dnia 27 czerwca 2000 r., do Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 108 poz. 946 946 WDU20021080946 Protokół do Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 108 poz. 945 945 WDU20021080945 Ustawa z dnia 6 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 107 poz. 944 944 WDU20021070944 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania oceny zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska w związku z podjęciem działań polegających na zamkniętym użyciu GMO, zamierzonym uwolnieniu GMO do środowiska, w tym wprowadzeniu do obrotu produktów GMO, oraz wymagań, jakie powinna spełniać dokumentacja zawierająca ustalenia takiej oceny. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 107 poz. 943 943 WDU20021070943 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rejonów uprawy chmielu oraz minimalnych wymagań co do jakości chmielu w zakresie wilgotności, zawartości zanieczyszczeń organicznych i zawartości nasion. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 107 poz. 942 942 WDU20021070942 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zasięgu terytorialnego i właściwości rzeczowej oddziałów Urzędu Regulacji Energetyki. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 107 poz. 941 941 WDU20021070941 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie opłat określonych w ustawie o doradztwie podatkowym. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 107 poz. 940 940 WDU20021070940 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 107 poz. 939 939 WDU20021070939 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 107 poz. 938 938 WDU20021070938 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 107 poz. 937 937 WDU20021070937 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 106 poz. 936 936 WDU20021060936 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 105 poz. 935 935 WDU20021050935 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne. uchylony
Dz.U. 2002 nr 105 poz. 934 934 WDU20021050934 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia listy substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach, listy substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania, listy barwników, substancji konserwujących i promieniochronnych dozwolonych do stosowania w kosmetykach oraz znaku graficznego wskazującego na umieszczenie dodatkowych informacji. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 104 poz. 933 933 WDU20021040933 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lipca 2002 r. sygn. akt U. 7/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 104 poz. 932 932 WDU20021040932 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lipca 2002 r. sygn. akt P. 11/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 104 poz. 931 931 WDU20021040931 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 103 poz. 930 930 WDU20021030930 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejscowości dotkniętych powodzią oraz miejscowości, na których obszarze wystąpiły osuwiska ziemne lub huragany. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 103 poz. 929 929 WDU20021030929 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu i zasad funkcjonowania Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz zakresu czynności sekretarza tego Kolegium. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 102 poz. 928 928 WDU20021020928 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 101 poz. 927 927 WDU20021010927 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach rolniczych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 926 WDU20021010926 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 101 poz. 925 925 WDU20021010925 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Trybunale Stanu. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 101 poz. 924 924 WDU20021010924 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym. uchylony
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 923 923 WDU20021000923 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 45/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 922 922 WDU20021000922 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 14/02. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 921 921 WDU20021000921 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 920 920 WDU20021000920 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 919 919 WDU20021000919 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 918 918 WDU20021000918 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 917 917 WDU20021000917 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oddelegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa. uchylony
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 916 916 WDU20021000916 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariuszy Straży Granicznej. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 915 915 WDU20021000915 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 914 914 WDU20021000914 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie listy obszarów zagrożonych pożarem lub wybuchem, w których zastosowanie substancji kontrolowanych należy uznać za zastosowanie krytyczne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 913 913 WDU20021000913 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz trybu jej obliczania i wypłacania policjantom. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 912 912 WDU20021000912 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie legitymowania, zatrzymywania i przeszukania osób, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej oraz ponownego umieszczania zamknięć celnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 911 911 WDU20021000911 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 910 910 WDU20021000910 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 909 909 WDU20021000909 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 908 908 WDU20021000908 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej". akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 907 907 WDU20021000907 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad zaliczania zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na poczet wartości umowy offsetowej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 906 906 WDU20021000906 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 99 poz. 905 905 WDU20020990905 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 99 poz. 904 904 WDU20020990904 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 99 poz. 903 903 WDU20020990903 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 99 poz. 902 902 WDU20020990902 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 99 poz. 901 901 WDU20020990901 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 99 poz. 900 900 WDU20020990900 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przejazdu funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz członków ich rodzin na koszt właściwego organu Straży Granicznej. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 99 poz. 899 899 WDU20020990899 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 99 poz. 898 898 WDU20020990898 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 99 poz. 897 897 WDU20020990897 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 99 poz. 896 896 WDU20020990896 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 99 poz. 895 895 WDU20020990895 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3%, oraz warunków jej stosowania. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 99 poz. 894 894 WDU20020990894 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 98 poz. 893 893 WDU20020980893 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie trybu przeprowadzenia badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 98 poz. 892 892 WDU20020980892 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 98 poz. 891 891 WDU20020980891 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 98 poz. 890 890 WDU20020980890 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 98 poz. 889 889 WDU20020980889 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie kosztów transportu masła i odtłuszczonego mleka w proszku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 98 poz. 888 888 WDU20020980888 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań co do jakości masła i odtłuszczonego mleka w proszku zakupywanych w ramach interwencji przez Agencję Rynku Rolnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 98 poz. 887 887 WDU20020980887 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie określenia stanowisk służbowych przełożonych dyscyplinarnych równorzędnych stanowisku dowódcy plutonu. uchylony
Dz.U. 2002 nr 98 poz. 886 886 WDU20020980886 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej i używania urządzeń radiowych przez komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej oraz przez jednostki sił zbrojnych obcych państw, przebywające czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 98 poz. 885 885 WDU20020980885 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 884 884 WDU20020970884 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich wobec przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą określoną w ustawie - Prawo łowieckie. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 883 883 WDU20020970883 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów funkcjonariuszowi Straży Granicznej w razie odwołania z urlopu. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 882 882 WDU20020970882 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji służby w Straży Granicznej w systemie skoszarowanym oraz sposobu jej pełnienia. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 881 881 WDU20020970881 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariuszy Straży Granicznej do pracy poza Strażą Graniczną. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 880 880 WDU20020970880 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję. uchylony
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 879 879 WDU20020970879 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 878 878 WDU20020970878 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie poboru do służby wojskowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 877 877 WDU20020970877 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu czynności kuratora sądowego w zakresie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 876 876 WDU20020970876 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 875 875 WDU20020970875 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu cukierniczego. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 874 874 WDU20020970874 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 873 873 WDU20020970873 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 872 872 WDU20020970872 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji oraz warunków i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Sanitarną. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 871 871 WDU20020970871 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych wyrobów włókienniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 870 870 WDU20020970870 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 869 869 WDU20020970869 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 868 868 WDU20020970868 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 867 867 WDU20020970867 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 866 866 WDU20020970866 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 865 865 WDU20020960865 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 864 864 WDU20020960864 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia siedziby i właściwości Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 863 863 WDU20020960863 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Wałbrzychu. uchylony
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 862 862 WDU20020960862 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 861 861 WDU20020960861 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 860 860 WDU20020960860 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 859 859 WDU20020960859 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 858 858 WDU20020960858 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 857 857 WDU20020960857 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 856 856 WDU20020960856 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 855 855 WDU20020960855 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu gospodarowania oraz rozdysponowania środków i przyznawania nagród dla byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, którzy bezpośrednio przyczynili się do uzyskania dodatkowych wpływów należności budżetowych lub ujawnienia przestępstw. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 854 854 WDU20020960854 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 853 853 WDU20020960853 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 852 852 WDU20020960852 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 851 851 WDU20020960851 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 850 850 WDU20020960850 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 849 849 WDU20020960849 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. uchylony
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 848 848 WDU20020960848 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 847 847 WDU20020960847 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Dostosowania Polskiego Rolnictwa do Wymogów Unii Europejskiej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 846 846 WDU20020960846 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 845 845 WDU20020960845 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 844 844 WDU20020960844 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi państwowymi, gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 95 poz. 843 843 WDU20020950843 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 95 poz. 842 842 WDU20020950842 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 94 poz. 841 841 WDU20020940841 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 94 poz. 840 840 WDU20020940840 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 94 poz. 839 839 WDU20020940839 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 94 poz. 838 838 WDU20020940838 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 94 poz. 837 837 WDU20020940837 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu oznakowania pojemników zawierających substancje kontrolowane oraz produktów i urządzeń, w skład których takie substancje wchodzą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 836 836 WDU20020930836 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 835 835 WDU20020930835 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 834 834 WDU20020930834 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 833 833 WDU20020930833 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 832 832 WDU20020930832 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zasad i trybu podziału mienia, dokumentów, limitów zatrudnienia oraz środków budżetowych, pozostających w posiadaniu jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa i Wojskowych Służb Informacyjnych, między Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Agencję Wywiadu. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 831 831 WDU20020930831 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 830 830 WDU20020930830 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Agencji Wywiadu stanowiącego podstawę udostępnienia danych osobowych. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 829 829 WDU20020930829 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowiącego podstawę udostępnienia danych osobowych. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 828 828 WDU20020930828 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie świadectwa służby w Agencji Wywiadu. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 827 827 WDU20020930827 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie świadectwa służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 826 826 WDU20020930826 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 825 825 WDU20020930825 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 824 824 WDU20020930824 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 823 823 WDU20020930823 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany granic województwa podkarpackiego i małopolskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 822 822 WDU20020930822 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 821 821 WDU20020930821 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie połączenia miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim oraz ustalenia granic niektórych powiatów. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 820 820 WDU20020930820 Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o Polskiej Konfederacji Sportu. uchylony
Dz.U. 2002 nr 92 poz. 819 819 WDU20020920819 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 92 poz. 818 818 WDU20020920818 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie nabywania, przechowywania i używania środków strzałowych w zakładach górniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 91 poz. 817 817 WDU20020910817 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 91 poz. 816 816 WDU20020910816 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz dodatkowych informacji zawartych w ogłoszeniach. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 91 poz. 815 815 WDU20020910815 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie wielkości środków niezbędnych do pokrycia kosztów wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu dokumentowania ich posiadania. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 91 poz. 814 814 WDU20020910814 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 91 poz. 813 813 WDU20020910813 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie postępowania wobec małoletnich cudzoziemców pozbawionych opieki w okresie postępowania o nadanie statusu uchodźcy. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 91 poz. 812 812 WDU20020910812 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 91 poz. 811 811 WDU20020910811 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 91 poz. 810 810 WDU20020910810 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie aplikacji eksperckiej i asesury oraz oceny wykonywanych przez asesora czynności eksperta w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 91 poz. 809 809 WDU20020910809 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie produktów podlegających zatrzymaniu podczas kontroli celnej, trybu postępowania organów celnych przy ich zatrzymywaniu oraz właściwości i zadań organów wydających opinię o tych produktach. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 91 poz. 808 808 WDU20020910808 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej podpisanego w Warszawie dnia 27 lipca 1999 r. Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o uchyleniu w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 91 poz. 807 807 WDU20020910807 Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o uchyleniu w stosunkach między Rzecząpospolitą a Federacją Rosyjską Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r., sporządzony w Warszawie dnia 27 lipca 1999 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 90 poz. 806 806 WDU20020900806 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 90 poz. 805 805 WDU20020900805 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 89 poz. 804 804 WDU20020890804 Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 88 poz. 803 803 WDU20020880803 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularza przekazania danych do krajowego systemu informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu oraz sposobu ich gromadzenia w tym systemie. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 88 poz. 802 802 WDU20020880802 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne. uchylony
Dz.U. 2002 nr 88 poz. 801 801 WDU20020880801 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i materiałów medycznych, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. uchylony
Dz.U. 2002 nr 88 poz. 800 800 WDU20020880800 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i materiałów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. uchylony
Dz.U. 2002 nr 88 poz. 799 799 WDU20020880799 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. uchylony
Dz.U. 2002 nr 87 poz. 798 798 WDU20020870798 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu. uchylony
Dz.U. 2002 nr 87 poz. 797 797 WDU20020870797 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie określenia wzorów wniosków dotyczących zgód i zezwoleń na działania w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 87 poz. 796 796 WDU20020870796 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. uchylony
Dz.U. 2002 nr 87 poz. 795 795 WDU20020870795 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 86 poz. 794 794 WDU20020860794 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 33/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 86 poz. 793 793 WDU20020860793 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu postępowania wobec cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, w stosunku do których zachodzi domniemanie, iż byli ofiarami przestępstw lub przemocy, albo będących niepełnosprawnymi. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 86 poz. 792 792 WDU20020860792 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 86 poz. 791 791 WDU20020860791 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, którym przysługuje zasiłek pogrzebowy. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 86 poz. 790 790 WDU20020860790 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 86 poz. 789 789 WDU20020860789 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 86 poz. 788 788 WDU20020860788 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg. uchylony
Dz.U. 2002 nr 86 poz. 787 787 WDU20020860787 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 86 poz. 786 786 WDU20020860786 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych uzyskanych tytułem przepadku rzeczy pochodzących z przestępstw ujawnionych wspólnie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych lub Inspekcji Celnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 86 poz. 785 785 WDU20020860785 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 86 poz. 784 784 WDU20020860784 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 86 poz. 783 783 WDU20020860783 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 86 poz. 782 782 WDU20020860782 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowej organizacji Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 86 poz. 781 781 WDU20020860781 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbieranych danych rynkowych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 86 poz. 780 780 WDU20020860780 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 86 poz. 779 779 WDU20020860779 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Telekomunikacji. uchylony
Dz.U. 2002 nr 85 poz. 778 778 WDU20020850778 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za które wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 85 poz. 777 777 WDU20020850777 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie zasad współdziałania Straży Granicznej z Wojskami Lotniczymi i Obrony Powietrznej oraz Marynarką Wojenną w zakresie ochrony granicy państwowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 85 poz. 776 776 WDU20020850776 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 85 poz. 775 775 WDU20020850775 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 85 poz. 774 774 WDU20020850774 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 85 poz. 773 773 WDU20020850773 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 85 poz. 772 772 WDU20020850772 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielenie zamówień publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 85 poz. 771 771 WDU20020850771 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji. uchylony
Dz.U. 2002 nr 85 poz. 770 770 WDU20020850770 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 85 poz. 769 769 WDU20020850769 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów wniosku o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji. uchylony
Dz.U. 2002 nr 85 poz. 768 768 WDU20020850768 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji. uchylony
Dz.U. 2002 nr 85 poz. 767 767 WDU20020850767 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Biuru Ochrony Rządu informacji uzyskanych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Straż Graniczną, Wojskowe Służby Informacyjne i Żandarmerię Wojskową. uchylony
Dz.U. 2002 nr 85 poz. 766 766 WDU20020850766 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 84 poz. 765 765 WDU20020840765 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 11.02. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 84 poz. 764 764 WDU20020840764 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2002 r. sygn. akt P. 13/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 84 poz. 763 763 WDU20020840763 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2002 r. sygn. akt SK. 5/02. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 84 poz. 762 762 WDU20020840762 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 84 poz. 761 761 WDU20020840761 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów grodzkich. uchylony
Dz.U. 2002 nr 84 poz. 760 760 WDU20020840760 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2002 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 84 poz. 759 759 WDU20020840759 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i ustalania ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych gromadzonych przez producentów i importerów oraz szczegółowych zasad i sposobu interwencyjnego wykorzystania tych zapasów. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 84 poz. 758 758 WDU20020840758 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe. uchylony
Dz.U. 2002 nr 84 poz. 757 757 WDU20020840757 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie rejestru producentów i importerów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 84 poz. 756 756 WDU20020840756 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie harmonogramu tworzenia zapasów paliw ciekłych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 84 poz. 755 755 WDU20020840755 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 84 poz. 754 754 WDU20020840754 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 83 poz. 753 753 WDU20020830753 Oświadczenie rządowe z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, sporządzonej w Bukareszcie dnia 15 maja 1999 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 83 poz. 752 752 WDU20020830752 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, sporządzona w Bukareszcie dnia 15 maja 1999 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 83 poz. 751 751 WDU20020830751 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, sporządzonej w Warszawie dnia 16 września 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 83 poz. 750 750 WDU20020830750 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, sporządzona w Warszawie dnia 16 września 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 83 poz. 749 749 WDU20020830749 Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. uchylony
Dz.U. 2002 nr 82 poz. 748 748 WDU20020820748 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 82 poz. 747 747 WDU20020820747 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Misjonarkom Krwi Chrystusa. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 82 poz. 746 746 WDU20020820746 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 82 poz. 745 745 WDU20020820745 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt. uchylony
Dz.U. 2002 nr 82 poz. 744 744 WDU20020820744 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. uchylony
Dz.U. 2002 nr 82 poz. 743 743 WDU20020820743 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 82 poz. 742 742 WDU20020820742 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości i trybu powoływania rzeczników dyscypliny finansów publicznych, organów orzekających oraz szczegółowych zasad postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 81 poz. 741 741 WDU20020810741 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów. uchylony
Dz.U. 2002 nr 81 poz. 740 740 WDU20020810740 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów policjantów. uchylony
Dz.U. 2002 nr 81 poz. 739 739 WDU20020810739 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych w czasie nauki w szkołach Państwowej Straży Pożarnej, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 81 poz. 738 738 WDU20020810738 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 81 poz. 737 737 WDU20020810737 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych policjanta skierowanego do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 81 poz. 736 736 WDU20020810736 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 81 poz. 735 735 WDU20020810735 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 81 poz. 734 734 WDU20020810734 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 81 poz. 733 733 WDU20020810733 Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. uchylony
Dz.U. 2002 nr 81 poz. 732 732 WDU20020810732 Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 81 poz. 731 731 WDU20020810731 Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawy o Policji, ustawy o cudzoziemcach i ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 80 poz. 730 730 WDU20020800730 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 26/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 80 poz. 729 729 WDU20020800729 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 80 poz. 728 728 WDU20020800728 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 80 poz. 727 727 WDU20020800727 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 80 poz. 726 726 WDU20020800726 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 80 poz. 725 725 WDU20020800725 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie administrowania kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 80 poz. 724 724 WDU20020800724 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców. uchylony
Dz.U. 2002 nr 80 poz. 723 723 WDU20020800723 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 80 poz. 722 722 WDU20020800722 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek. uchylony
Dz.U. 2002 nr 79 poz. 721 721 WDU20020790721 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie trybu tworzenia powiatowych, wojewódzkich i krajowych rocznych planów zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 79 poz. 720 720 WDU20020790720 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. uchylony
Dz.U. 2002 nr 79 poz. 719 719 WDU20020790719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 79 poz. 718 718 WDU20020790718 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 78 poz. 717 717 WDU20020780717 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 2002 r. sygn. akt P. 1/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 78 poz. 716 716 WDU20020780716 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2002 r. sygn. akt K. 20/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 78 poz. 715 715 WDU20020780715 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2002 r. sygn. akt K. 6/02. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 78 poz. 714 714 WDU20020780714 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 maja 2002 r. sygn. akt K. 30/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 78 poz. 713 713 WDU20020780713 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2002 r. sygn. akt P. 5/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 78 poz. 712 712 WDU20020780712 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 78 poz. 711 711 WDU20020780711 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 78 poz. 710 710 WDU20020780710 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 78 poz. 709 709 WDU20020780709 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy ewidencji substancji kontrolowanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 78 poz. 708 708 WDU20020780708 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Republiki Francuskiej, Królestwa Belgii, Królestwa Niderlandów, Królestwa Hiszpanii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Księstwa Liechtenstein, Republiki Portugalskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Irlandii, Republiki Włoskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Słowenii, republiki Austrii, Republiki Finlandii, Cesarstwa Japonii i Republiki Greckiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia gąbczastej encefalopatii bydła. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 78 poz. 707 707 WDU20020780707 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa. uchylony
Dz.U. 2002 nr 77 poz. 706 706 WDU20020770706 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2002 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 77 poz. 705 705 WDU20020770705 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu zwolnionych od cła sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych ułatwiających lub umożliwiających proces rehabilitacji leczniczej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz towarów specjalnie przystosowanych do celów pomocy naukowej, kulturalnej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych tych osób. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 77 poz. 704 704 WDU20020770704 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie opłaty za wydanie zezwolenia oraz dokumentów stwierdzających wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 77 poz. 703 703 WDU20020770703 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu podmiotów upoważnionych do udzielania niezbędnych informacji lekarzowi będącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu lekarza. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 77 poz. 702 702 WDU20020770702 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska. uchylony
Dz.U. 2002 nr 77 poz. 701 701 WDU20020770701 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia i wysokości oraz sposobu podziału funduszu na nagrody roczne i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. uchylony
Dz.U. 2002 nr 77 poz. 700 700 WDU20020770700 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie wykazu substancji dodatkowych, innych składników wspomagających i składników pochodzenia rolniczego wytworzonych metodami innymi niż ekologiczne dopuszczonych do stosowania przy przetwarzaniu produktów rolnictwa ekologicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 77 poz. 699 699 WDU20020770699 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków wytwarzania produktów rolnictwa ekologicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 77 poz. 698 698 WDU20020770698 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji. uchylony
Dz.U. 2002 nr 77 poz. 697 697 WDU20020770697 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb" w Gliwicach. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 77 poz. 696 696 WDU20020770696 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich. uchylony
Dz.U. 2002 nr 77 poz. 695 695 WDU20020770695 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 76 poz. 694 694 WDU20020760694 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 76 poz. 693 693 WDU20020760693 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu żołnierzy. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 76 poz. 692 692 WDU20020760692 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2002 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 76 poz. 691 691 WDU20020760691 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 690 WDU20020750690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 74 poz. 689 689 WDU20020740689 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 2002 r. sygn. akt P. 10/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 74 poz. 688 688 WDU20020740688 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 74 poz. 687 687 WDU20020740687 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 74 poz. 686 686 WDU20020740686 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 74 poz. 685 685 WDU20020740685 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 74 poz. 684 684 WDU20020740684 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 74 poz. 683 683 WDU20020740683 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków korzystania przez policjantów oraz członków ich rodzin z prawa przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego na koszt właściwego organu Policji oraz warunków przyznawania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 74 poz. 682 682 WDU20020740682 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny i wydanie orzeczenia o jakości handlowej towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą oraz sposobu ich obliczania i pobierania opłat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 74 poz. 681 681 WDU20020740681 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy i wywożonych za granicę oraz ich minimalnych ilości podlegających państwowemu nadzorowi standaryzacyjnemu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 74 poz. 680 680 WDU20020740680 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie wzoru świadectwa kwalifikacji wydawanego żołnierzom zasadniczej służby wojskowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 74 poz. 679 679 WDU20020740679 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie określenia wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 74 poz. 678 678 WDU20020740678 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wysokości opłat portowych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 74 poz. 677 677 WDU20020740677 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 74 poz. 676 676 WDU20020740676 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 74 poz. 675 675 WDU20020740675 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. uchylony
Dz.U. 2002 nr 73 poz. 674 674 WDU20020730674 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie określenia zakresu przedmiotowego badań dla podmiotów ubiegających się o przeprowadzanie badań i wydawanie opinii w dziedzinie organizmów genetycznie zmodyfikowanych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 73 poz. 673 673 WDU20020730673 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 73 poz. 672 672 WDU20020730672 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maj 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 73 poz. 671 671 WDU20020730671 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 73 poz. 670 670 WDU20020730670 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 73 poz. 669 669 WDU20020730669 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, realizowanych przez wyspecjalizowane organy wojskowe, a także szczegółowych zasad i warunków korzystania z pomocy w tym zakresie przez żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 73 poz. 668 668 WDU20020730668 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie i przywozie substancji zubożających warstwę ozonową. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 73 poz. 667 667 WDU20020730667 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Instytutem Gospodarki Odpadami oraz Instytutem Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 73 poz. 666 666 WDU20020730666 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001-2002. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 72 poz. 665 665 WDU20020720665 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 72 poz. 664 664 WDU20020720664 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zamówieniach publicznych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 71 poz. 663 663 WDU20020710663 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2002 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 71 poz. 662 662 WDU20020710662 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie górnego i dolnego limitu zryczałtowanej stawki dobowej oraz algorytmu określenia zryczałtowanej stawki dobowej za świadczenia zdrowotne przedszpitalne udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 71 poz. 661 661 WDU20020710661 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie zwolnienia od cła sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych ułatwiających lub umożliwiających proces rehabilitacji leczniczej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz towarów specjalnie przystosowanych do celów pomocy naukowej, kulturalnej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych tych osób. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 71 poz. 660 660 WDU20020710660 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 71 poz. 659 659 WDU20020710659 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie określenia szczegółowej listy towarów zawierających substancje kontrolowane podlegających zakazowi przywozu z państw niebędących stronami Protokołu Montrealskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 71 poz. 658 658 WDU20020710658 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 71 poz. 657 657 WDU20020710657 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 71 poz. 656 656 WDU20020710656 Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 71 poz. 655 655 WDU20020710655 Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności. uchylony
Dz.U. 2002 nr 71 poz. 654 654 WDU20020710654 Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o ratyfikacji Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 71 poz. 653 653 WDU20020710653 Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Mexico City dnia 30 listopada 1998 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 70 poz. 652 652 WDU20020700652 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 70 poz. 651 651 WDU20020700651 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie żeglarskiej książeczki pracy członka załogi statku żeglugi śródlądowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 70 poz. 650 650 WDU20020700650 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. uchylony
Dz.U. 2002 nr 70 poz. 649 649 WDU20020700649 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie ustalenia dozwolonych ilości tetrachlorku węgla produkowanego w celu eksportu, listy technologii, w których substancja ta może być używana, oraz wzoru dokumentu służącego do ewidencjonowania produkcji tetrachlorku węgla i sposobu wykorzystania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 70 poz. 648 648 WDU20020700648 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności. uchylony
Dz.U. 2002 nr 70 poz. 647 647 WDU20020700647 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 70 poz. 646 646 WDU20020700646 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie uprawiania płetwonurkowania. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 69 poz. 645 645 WDU20020690645 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 69 poz. 644 644 WDU20020690644 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie określenia informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wyrażenie zgody na nieujawnianie na opakowaniu jednostkowym nazwy składnika kosmetyku, oraz wzoru tego wniosku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 69 poz. 643 643 WDU20020690643 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie zakresu informacji i wniosków niezbędnych do ustalenia cen urzędowych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne, sposobu i terminów przedkładania informacji oraz trybu i terminów rozpatrywania wniosków i informacji. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 69 poz. 642 642 WDU20020690642 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków przekazywania samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej środków publicznych, sposobu rozliczania tych środków oraz sprawowania kontroli nad prawidłowością ich wykorzystania. uchylony
Dz.U. 2002 nr 69 poz. 641 641 WDU20020690641 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 69 poz. 640 640 WDU20020690640 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 69 poz. 639 639 WDU20020690639 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru certyfikatu bezpiecznej obsługi statku morskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 69 poz. 638 638 WDU20020690638 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla i wypłacania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu węglowego i rent wyrównawczych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 69 poz. 637 637 WDU20020690637 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie przedłużenia terminu ważności znaków akcyzy. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 69 poz. 636 636 WDU20020690636 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 69 poz. 635 635 WDU20020690635 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 69 poz. 634 634 WDU20020690634 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i szkoleniach. uchylony
Dz.U. 2002 nr 69 poz. 633 633 WDU20020690633 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania ocen urzędników służby cywilnej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 68 poz. 632 632 WDU20020680632 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2002 r. sygn. akt SK. 32/01 obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 68 poz. 631 631 WDU20020680631 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dysponowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, niepodlegającymi zwrotowi. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 68 poz. 630 630 WDU20020680630 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenia na broń. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 68 poz. 629 629 WDU20020680629 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 68 poz. 628 628 WDU20020680628 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 68 poz. 627 627 WDU20020680627 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 68 poz. 626 626 WDU20020680626 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 67 poz. 625 625 WDU20020670625 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 67 poz. 624 624 WDU20020670624 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 67 poz. 623 623 WDU20020670623 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 67 poz. 622 622 WDU20020670622 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 67 poz. 621 621 WDU20020670621 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Promocji i Reklamy "Plus Media". akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 67 poz. 620 620 WDU20020670620 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 67 poz. 619 619 WDU20020670619 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 67 poz. 618 618 WDU20020670618 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 67 poz. 617 617 WDU20020670617 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 67 poz. 616 616 WDU20020670616 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 67 poz. 615 615 WDU20020670615 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 67 poz. 614 614 WDU20020670614 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 67 poz. 613 613 WDU20020670613 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych oraz sposobu ich organizacji dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 66 poz. 612 612 WDU20020660612 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2002 r. sygn. akt K. 29/00. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 66 poz. 611 611 WDU20020660611 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2002 r. sygn. akt SK. 20/00. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 66 poz. 610 610 WDU20020660610 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych okresowo do obrotu, bez konieczności uzyskania pozwolenia. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 66 poz. 609 609 WDU20020660609 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 66 poz. 608 608 WDU20020660608 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub materiału medycznego w wykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu i terminów ich rozpatrywania. uchylony
Dz.U. 2002 nr 66 poz. 607 607 WDU20020660607 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie trybu przydzielania i zwalniania mieszkań pracownikom stanowiącym Służbę Parków Narodowych, trybu i szczegółowych zasad obliczania oraz trybu i terminu wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystywanie bezpłatnego mieszkania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 66 poz. 606 606 WDU20020660606 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 66 poz. 605 605 WDU20020660605 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 66 poz. 604 604 WDU20020660604 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 66 poz. 603 603 WDU20020660603 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie listy technologii (procesów chemicznych), w których substancje kontrolowane mogą być stosowane jako czynniki ułatwiające niektóre procesy chemiczne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 66 poz. 602 602 WDU20020660602 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów wymaganych przy przywozie z zagranicy substancji kontrolowanych pochodzących z odzysku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 66 poz. 601 601 WDU20020660601 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 66 poz. 600 600 WDU20020660600 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 66 poz. 599 599 WDU20020660599 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione organy, służby i instytucje czynności operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli operacyjnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 66 poz. 598 598 WDU20020660598 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wylosowanych obwodów objętych spisem kontrolnym. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 66 poz. 597 597 WDU20020660597 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 66 poz. 596 596 WDU20020660596 Ustawa z dnia 8 maja 2002 r. o likwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 65 poz. 595 595 WDU20020650595 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. uchylony
Dz.U. 2002 nr 64 poz. 594 594 WDU20020640594 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania osłon socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu, węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 64 poz. 593 593 WDU20020640593 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 64 poz. 592 592 WDU20020640592 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połączenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew" i Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec" w specjalną strefę ekonomiczną pod nazwą "Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna". uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 64 poz. 591 591 WDU20020640591 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 64 poz. 590 590 WDU20020640590 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 64 poz. 589 589 WDU20020640589 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 64 poz. 588 588 WDU20020640588 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 64 poz. 587 587 WDU20020640587 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice". uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 64 poz. 586 586 WDU20020640586 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 64 poz. 585 585 WDU20020640585 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 64 poz. 584 584 WDU20020640584 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 64 poz. 583 583 WDU20020640583 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 64 poz. 582 582 WDU20020640582 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 64 poz. 581 581 WDU20020640581 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia "Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej". uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 64 poz. 580 580 WDU20020640580 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 64 poz. 579 579 WDU20020640579 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 63 poz. 578 578 WDU20020630578 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2002 r. sygn. akt K. 2/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 63 poz. 577 577 WDU20020630577 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu finansowania z budżetu państwa kosztów świadczeń zdrowotnych, udzielanych w związku z chorobami zakaźnymi i zakażeniami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 63 poz. 576 576 WDU20020630576 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gmin położonych w strefie nadgranicznej oraz wzorów tablic umieszczanych w tej strefie i zasad ich utrzymania przez Straż Graniczną. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 63 poz. 575 575 WDU20020630575 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 63 poz. 574 574 WDU20020630574 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia podmiotów upoważnionych do wydawania i zatwierdzania dokumentów uprawniających statek do przewozu ziarna luzem. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 63 poz. 573 573 WDU20020630573 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych koleją oraz szkolenia i egzaminowania kandydatów na doradców. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 63 poz. 572 572 WDU20020630572 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 63 poz. 571 571 WDU20020630571 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 63 poz. 570 570 WDU20020630570 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geograficznych. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 63 poz. 569 569 WDU20020630569 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 63 poz. 568 568 WDU20020630568 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 62 poz. 567 567 WDU20020620567 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie czynności z zakresu zadań lekarza weterynarii wykonywanych przez osoby nieposiadające tytułu lekarza weterynarii oraz kwalifikacji tych osób. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 62 poz. 566 566 WDU20020620566 Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie określenia wykazu aparatury naukowej i przyrządów naukowych zwolnionych od cła oraz wykazu prywatnych instytucji lub organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od cła. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 62 poz. 565 565 WDU20020620565 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. uchylony
Dz.U. 2002 nr 62 poz. 564 564 WDU20020620564 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 62 poz. 563 563 WDU20020620563 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 62 poz. 562 562 WDU20020620562 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie służby zastępczej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 62 poz. 561 561 WDU20020620561 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 62 poz. 560 560 WDU20020620560 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 62 poz. 559 559 WDU20020620559 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 62 poz. 558 558 WDU20020620558 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 62 poz. 557 557 WDU20020620557 Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o paszportach. uchylony
Dz.U. 2002 nr 62 poz. 556 556 WDU20020620556 Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 62 poz. 555 555 WDU20020620555 Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym, podpisanej w Wilnie dnia 14 września 1997 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 62 poz. 554 554 WDU20020620554 Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 62 poz. 553 553 WDU20020620553 Ustawa z dnia 14 marca 2002 r. z dnia 14 marca 2002 r. o uchyleniu ustawy o Radiofonicznym Ośrodku Nadawczym w Konstantynowie. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 62 poz. 552 552 WDU20020620552 Ustawa z dnia 14 marca 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 61 poz. 551 551 WDU20020610551 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2003. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 60 poz. 550 550 WDU20020600550 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2002 r. sygn. akt SK. 23/2001. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 60 poz. 549 549 WDU20020600549 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2002 r. sygn. akt K. 23/2001. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 60 poz. 548 548 WDU20020600548 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi może być realizowany międzynarodowy obrót odpadami. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 60 poz. 547 547 WDU20020600547 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 60 poz. 546 546 WDU20020600546 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 59 poz. 545 545 WDU20020590545 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów. uchylony
Dz.U. 2002 nr 59 poz. 544 544 WDU20020590544 Oświadczenie rządowe z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzonej w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r., oraz Porozumienia w sprawie implementacji części XI Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., sporządzonego w Nowym Jorku dnia 28 lipca 1994 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 59 poz. 543 543 WDU20020590543 Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 58 poz. 542 542 WDU20020580542 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2002 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 58 poz. 541 541 WDU20020580541 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 58 poz. 540 540 WDU20020580540 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie przydzielania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Straży Granicznej przeniesionym do służby w innej miejscowości, zasad zwalniania lokali mieszkalnych i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym funkcjonariuszom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 58 poz. 539 539 WDU20020580539 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków i trybu przyznawania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 58 poz. 538 538 WDU20020580538 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej oraz sposobów jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 58 poz. 537 537 WDU20020580537 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 58 poz. 536 536 WDU20020580536 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla stopni wojskowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 58 poz. 535 535 WDU20020580535 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 58 poz. 534 534 WDU20020580534 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie zaniechania w całości poboru podatku od towarów i usług. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 58 poz. 533 533 WDU20020580533 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 58 poz. 532 532 WDU20020580532 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 58 poz. 531 531 WDU20020580531 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz zasad i trybu ich wyboru. uchylony
Dz.U. 2002 nr 58 poz. 530 530 WDU20020580530 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz poszczególnych kategorii podatników. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 58 poz. 529 529 WDU20020580529 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych i asesorów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów. uchylony
Dz.U. 2002 nr 58 poz. 528 528 WDU20020580528 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 2002 r. dotyczące mocy obowiązującej Protokołu w sprawie zmiany Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonego w Montrealu dnia 6 października 1980 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 58 poz. 527 527 WDU20020580527 Protokół w sprawie zmiany Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 57 poz. 526 526 WDU20020570526 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 kwietnia 2002 r. sygn. akt K. 21/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 57 poz. 525 525 WDU20020570525 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. uchylony
Dz.U. 2002 nr 57 poz. 524 524 WDU20020570524 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu składów celnych lub działalności w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych w zakresie obrotu towarami podlegającymi weterynaryjnej kontroli granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 57 poz. 523 523 WDU20020570523 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie formy i sposobu zgłoszenia towaru do weterynaryjnej kontroli granicznej oraz wzorów weterynaryjnych świadectw przekroczenia granicy dla zwierząt i produktów. uchylony
Dz.U. 2002 nr 57 poz. 522 522 WDU20020570522 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 57 poz. 521 521 WDU20020570521 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 57 poz. 520 520 WDU20020570520 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych wymaganych do prowadzenia działalności maklerskiej przez niektóre podmioty oraz do prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez bank. uchylony
Dz.U. 2002 nr 57 poz. 519 519 WDU20020570519 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonania czynności przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu oraz korzystania przez nich z pomocy innych podmiotów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 57 poz. 518 518 WDU20020570518 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów. uchylony
Dz.U. 2002 nr 56 poz. 517 517 WDU20020560517 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2002 r. sygn. akt K. 26/00. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 56 poz. 516 516 WDU20020560516 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2002 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 56 poz. 515 515 WDU20020560515 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów prowadzących działalność medyczną lub naukową, niemającą charakteru handlowego, z wykorzystaniem towarów zwolnionych od cła oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania tego zwolnienia. uchylony
Dz.U. 2002 nr 56 poz. 514 514 WDU20020560514 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości częściowej odpłatności ubezpieczonego za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym. uchylony
Dz.U. 2002 nr 56 poz. 513 513 WDU20020560513 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na przewóz lub na wywóz odpadów niebezpiecznych za granicę. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 56 poz. 512 512 WDU20020560512 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie listy odpadów innych niż niebezpieczne, których przywóz z zagranicy nie wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 56 poz. 511 511 WDU20020560511 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu stosowanego w międzynarodowym obrocie odpadami. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 56 poz. 510 510 WDU20020560510 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 56 poz. 509 509 WDU20020560509 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie wymagań, jakie powinny być spełniane dla zatwierdzenia poszczególnych kategorii przejść granicznych, na których będzie dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 56 poz. 508 508 WDU20020560508 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie społecznej opieki nad zabytkami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 56 poz. 507 507 WDU20020560507 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych danych, jakie powinny zawierać informacje o działalności z wykorzystaniem związków chemicznych i ich prekursorów. uchylony
Dz.U. 2002 nr 56 poz. 506 506 WDU20020560506 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 56 poz. 505 505 WDU20020560505 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu o wpis na listę, organizacji szkolenia, wzoru listy i legitymacji aplikantów rzecznikowskich. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 56 poz. 504 504 WDU20020560504 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i terminu wypłaty płatności plantatorom ziemniaków. uchylony
Dz.U. 2002 nr 56 poz. 503 503 WDU20020560503 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości dopłaty kompensacyjnej do produkcji skrobi z ziemniaków oraz terminu jej wypłaty. uchylony
Dz.U. 2002 nr 56 poz. 502 502 WDU20020560502 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 56 poz. 501 501 WDU20020560501 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre chemiczne i komponenty przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 56 poz. 500 500 WDU20020560500 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej i krajowymi środkami publicznymi przeznaczonymi na współfinansowanie zadań Agencji. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 499 499 WDU20020550499 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie standardów kształcenia pielęgniarek i położnych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 498 498 WDU20020550498 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 497 497 WDU20020550497 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 496 496 WDU20020550496 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 495 495 WDU20020550495 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 494 494 WDU20020550494 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 493 493 WDU20020550493 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 492 492 WDU20020550492 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej urlopy wypoczynkowe. uchylony
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 491 491 WDU20020550491 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli. uchylony
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 490 490 WDU20020550490 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 489 489 WDU20020550489 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rejonów uprawy chmielu oraz minimalnych wymagań co do jakości chmielu w zakresie wilgotności, zawartości zanieczyszczeń organicznych i zawartości nasion. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 488 488 WDU20020550488 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie limitu krajowego produkcji surowca tytoniowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 487 487 WDU20020550487 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie gatunków organizmów morskich, dla których ustanawia się okresy lub wymiary ochronne. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 486 486 WDU20020550486 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie nakładu połowowego floty. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 485 485 WDU20020550485 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania spirytusu. uchylony
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 484 484 WDU20020550484 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed tymi organami. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 483 483 WDU20020550483 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Ukrainy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek właściwych do jej pobierania. uchylony
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 482 482 WDU20020550482 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie połączenia Przemysłowego Instytutu Elektroniki z Instytutem Technologii Próżniowej. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 481 481 WDU20020550481 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów przeznaczonych do działalności charytatywnej lub pomocy humanitarnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 480 480 WDU20020550480 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 479 479 WDU20020550479 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia filii lub wydziału zamiejscowego uczelni. uchylony
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 478 478 WDU20020550478 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 477 477 WDU20020550477 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie listy towarów tekstylnych i odzieżowych wyłączonych spod działania ustawy o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 476 476 WDU20020550476 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 475 475 WDU20020550475 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne na zasadach szczególnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 54 poz. 474 474 WDU20020540474 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 54 poz. 473 473 WDU20020540473 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informacyjnego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego na dokumencie wywóz towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 54 poz. 472 472 WDU20020540472 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 54 poz. 471 471 WDU20020540471 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla budownictwa", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 53 poz. 470 470 WDU20020530470 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 53 poz. 469 469 WDU20020530469 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 53 poz. 468 468 WDU20020530468 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz z zagranicy niektórych surowców do produkcji żywności dla osób będących na diecie bezglutenowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 53 poz. 467 467 WDU20020530467 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre komponenty przywożone z zagranicy dla przemysłu telekomunikacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 53 poz. 466 466 WDU20020530466 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz nasion polskich odmian buraków cukrowych reprodukowanych za granicą przeznaczonych do uzyskania kwalifikowanego materiału siewnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 53 poz. 465 465 WDU20020530465 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 53 poz. 464 464 WDU20020530464 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych towarów przywożonych z zagranicy do eksploatacji statków morskich i jednostek żeglugi śródlądowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 53 poz. 463 463 WDU20020530463 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 53 poz. 462 462 WDU20020530462 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 53 poz. 461 461 WDU20020530461 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 53 poz. 460 460 WDU20020530460 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 52 poz. 459 459 WDU20020520459 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad sporządzania kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych przedstawianych organowi nadzoru przez zakłady ubezpieczeń, formy tych sprawozdań oraz sposobu potwierdzania przez zarząd zgodności tych sprawozdań ze stanem faktycznym. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 51 poz. 458 458 WDU20020510458 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. uchylony
Dz.U. 2002 nr 50 poz. 457 457 WDU20020500457 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 50 poz. 456 456 WDU20020500456 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe. uchylony
Dz.U. 2002 nr 50 poz. 455 455 WDU20020500455 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 50 poz. 454 454 WDU20020500454 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 50 poz. 453 453 WDU20020500453 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 50 poz. 452 452 WDU20020500452 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia. uchylony
Dz.U. 2002 nr 50 poz. 451 451 WDU20020500451 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 50 poz. 450 450 WDU20020500450 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 50 poz. 449 449 WDU20020500449 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 49 poz. 448 448 WDU20020490448 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 49 poz. 447 447 WDU20020490447 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 48 poz. 446 446 WDU20020480446 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności. uchylony
Dz.U. 2002 nr 47 poz. 445 445 WDU20020470445 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków trybu udzielania zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu oraz właściwości przełożonych w tych sprawach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 47 poz. 444 444 WDU20020470444 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania Funduszowi Pracy przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa środków na finansowanie świadczeń przedemerytalnych dla byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz trybu ich rozliczania. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 47 poz. 443 443 WDU20020470443 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wzoru oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 47 poz. 442 442 WDU20020470442 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego, innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do tych zasiłków oraz szczegółowych zasad i trybu ich wypłaty. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 47 poz. 441 441 WDU20020470441 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości prowizji od opłat drogowych i kar pieniężnych pobieranych przez urzędy celne oraz sposobu jej pobierania i rozliczania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 47 poz. 440 440 WDU20020470440 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle koksowniczym. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 47 poz. 439 439 WDU20020470439 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Gdańsku. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 46 poz. 438 438 WDU20020460438 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 46 poz. 437 437 WDU20020460437 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 46 poz. 436 436 WDU20020460436 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 2002 nr 46 poz. 435 435 WDU20020460435 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 46 poz. 434 434 WDU20020460434 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzanie. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 46 poz. 433 433 WDU20020460433 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 46 poz. 432 432 WDU20020460432 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 46 poz. 431 431 WDU20020460431 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 46 poz. 430 430 WDU20020460430 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 46 poz. 429 429 WDU20020460429 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
Dz.U. 2002 nr 46 poz. 428 428 WDU20020460428 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze. uchylony
Dz.U. 2002 nr 46 poz. 427 427 WDU20020460427 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
Dz.U. 2002 nr 46 poz. 426 426 WDU20020460426 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie zakresu oraz terminów dostarczania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd okresowych sprawozdań i bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 46 poz. 425 425 WDU20020460425 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom województw i powiatów. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 45 poz. 424 424 WDU20020450424 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach. uchylony
Dz.U. 2002 nr 44 poz. 423 423 WDU20020440423 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2002 r. sygn. akt SK. 18/01 obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 44 poz. 422 422 WDU20020440422 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego uprawniającego do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego w Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 44 poz. 421 421 WDU20020440421 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości pełnienia służby funkcjonariuszom Straży Granicznej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 44 poz. 420 420 WDU20020440420 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności operacyjno-rozpoznawczych niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 44 poz. 419 419 WDU20020440419 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 44 poz. 418 418 WDU20020440418 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie egzaminów na pierwszy stopień podoficerski i chorążego w Biurze Ochrony Rządu. uchylony
Dz.U. 2002 nr 44 poz. 417 417 WDU20020440417 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie "Kairos". akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 44 poz. 416 416 WDU20020440416 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 44 poz. 415 415 WDU20020440415 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie kosztów sądowych przy zakładaniu ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 44 poz. 414 414 WDU20020440414 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 44 poz. 413 413 WDU20020440413 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad zwrotu składek na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe z tytułu zatrudnienia absolwenta. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 44 poz. 412 412 WDU20020440412 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 44 poz. 411 411 WDU20020440411 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie środków specjalnych w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 44 poz. 410 410 WDU20020440410 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z właściwymi starostami w zakresie przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz sposobu i terminów płatności. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 44 poz. 409 409 WDU20020440409 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 408 408 WDU20020430408 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie likwidatora Głównego Urzędu Ceł. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 407 407 WDU20020430407 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 406 406 WDU20020430406 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie urzędów celnych właściwych dla przywozu i wywozu produktów GMO. uchylony
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 405 405 WDU20020430405 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym. uchylony
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 404 404 WDU20020430404 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia oraz wzoru pozwolenia na tranzyt towarów niekrajowych podwójnego zastosowania. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 403 403 WDU20020430403 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 402 402 WDU20020430402 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz przyznawania funkcjonariuszom celnym nagrody rocznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 401 401 WDU20020430401 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych wpływów uzyskiwanych w wyniku kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariuszy celnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 400 400 WDU20020430400 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 399 399 WDU20020430399 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 398 398 WDU20020430398 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków składania przez funkcjonariusza celnego oświadczenia o stanie majątkowym oraz wzoru oświadczenia. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 397 397 WDU20020430397 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalenia rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 396 396 WDU20020430396 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska zastępcy Szefa Służby Celnej i dyrektorów izb celnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 395 395 WDU20020430395 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 394 394 WDU20020430394 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 393 393 WDU20020430393 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podawania do wiadomości informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 392 392 WDU20020430392 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib. uchylony
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 391 391 WDU20020430391 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie właściwości organów celnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 390 390 WDU20020430390 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 389 389 WDU20020430389 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania płatności należności celnych oraz udzielania innych ułatwień płatniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 388 388 WDU20020430388 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 387 387 WDU20020430387 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce oraz określenia dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez organ celny. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 386 386 WDU20020430386 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie. uchylony
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 385 385 WDU20020430385 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i warunków wydawania i cofania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, szczegółowych wymogów, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia, wysokości kwoty oraz wykazu towarów, przy których przewozie nie udziela się zwolnienia od złożenia zabezpieczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 384 384 WDU20020430384 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarczych procedur celnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 383 383 WDU20020430383 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary. uchylony
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 382 382 WDU20020430382 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 381 381 WDU20020430381 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 380 380 WDU20020430380 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu towaru. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 379 379 WDU20020430379 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzoru wniosku i niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, a także wzoru formularza wiążącej informacji taryfowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 378 378 WDU20020430378 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 377 377 WDU20020430377 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 376 376 WDU20020430376 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 375 375 WDU20020430375 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 374 374 WDU20020430374 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 373 373 WDU20020430373 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu ustalania wartości celnej przywożonych towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 42 poz. 372 372 WDU20020420372 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 42 poz. 371 371 WDU20020420371 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 42 poz. 370 370 WDU20020420370 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dyscyplinie wojskowej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 42 poz. 369 369 WDU20020420369 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 42 poz. 368 368 WDU20020420368 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 41 poz. 367 367 WDU20020410367 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa. uchylony
Dz.U. 2002 nr 41 poz. 366 366 WDU20020410366 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 41 poz. 365 365 WDU20020410365 Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 41 poz. 364 364 WDU20020410364 Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 41 poz. 363 363 WDU20020410363 Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji. uchylony
Dz.U. 2002 nr 41 poz. 362 362 WDU20020410362 Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 41 poz. 361 361 WDU20020410361 Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 41 poz. 360 360 WDU20020410360 Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej i Rządem Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej, podpisanej w Orawskim Hradzie dnia 20 września 2001 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 41 poz. 359 359 WDU20020410359 Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 40 poz. 358 358 WDU20020400358 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 39 poz. 357 357 WDU20020390357 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zezwoleń na przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 39 poz. 356 356 WDU20020390356 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania organów Inspekcji Handlowej, wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji oraz trybu wydawania i wymiany legitymacji. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 38 poz. 355 355 WDU20020380355 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 38 poz. 354 354 WDU20020380354 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie zakresu, trybu, formy i terminów dostarczania informacji przez niektóre podmioty prowadzące działalność maklerską oraz rachunki papierów wartościowych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 353 353 WDU20020370353 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 marca 2002 r. sygn. akt SK. 2/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 352 352 WDU20020370352 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie przypadków, w których funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu przeniesionemu na inne stanowisko służbowe może być zachowane uposażenie według grupy przysługującej na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 351 351 WDU20020370351 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie sposobu doprowadzania osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 350 350 WDU20020370350 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie współdziałania wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 349 349 WDU20020370349 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 348 348 WDU20020370348 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie trybu zwrotu kosztów przejazdu i innych poniesionych kosztów przysługujących policjantowi w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 347 347 WDU20020370347 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 346 346 WDU20020370346 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 345 345 WDU20020370345 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie rybołówstwa morskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 344 344 WDU20020370344 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń metali ciężkich zanieczyszczających glebę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 343 343 WDU20020370343 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. uchylony
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 342 342 WDU20020370342 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 341 341 WDU20020370341 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 340 340 WDU20020370340 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych wyrobów hutniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 339 339 WDU20020370339 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 338 338 WDU20020370338 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali. uchylony
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 337 337 WDU20020370337 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 336 336 WDU20020370336 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 335 335 WDU20020370335 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 334 334 WDU20020370334 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców. uchylony
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 333 333 WDU20020370333 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać podmioty, którym mogą być powierzone do wykonania te czynności. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 332 332 WDU20020370332 Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji oraz ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 331 331 WDU20020370331 Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 330 330 WDU20020370330 Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o Polskim Rejestrze Statków. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 329 329 WDU20020370329 Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 36 poz. 328 328 WDU20020360328 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu. uchylony
Dz.U. 2002 nr 35 poz. 327 327 WDU20020350327 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 35 poz. 326 326 WDU20020350326 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu czasopism specjalistycznych, do których stosuję się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%, oraz warunków jej stosowania. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 35 poz. 325 325 WDU20020350325 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 34 poz. 324 324 WDU20020340324 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad podnoszenia flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granicą. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 34 poz. 323 323 WDU20020340323 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie reorganizacji Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 34 poz. 322 322 WDU20020340322 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Radiu Orthodoxia. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 34 poz. 321 321 WDU20020340321 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 34 poz. 320 320 WDU20020340320 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności operacyjno-rozpoznawczych niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa. uchylony
Dz.U. 2002 nr 34 poz. 319 319 WDU20020340319 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie świadectwa służby oraz opinii służbowej funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 34 poz. 318 318 WDU20020340318 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania przez Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, Straż Graniczną, Policję i wojewodów kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 34 poz. 317 317 WDU20020340317 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno - konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 34 poz. 316 316 WDU20020340316 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej w zakresie przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 34 poz. 315 315 WDU20020340315 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 34 poz. 314 314 WDU20020340314 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie rekompensaty za udział w pracach kolegium orzekającego do spraw spornych prowadzonych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 34 poz. 313 313 WDU20020340313 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 34 poz. 312 312 WDU20020340312 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 34 poz. 311 311 WDU20020340311 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS). uchylony
Dz.U. 2002 nr 34 poz. 310 310 WDU20020340310 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie wysokości, do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 33 poz. 309 309 WDU20020330309 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i materiałów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściowa odpłatnością. uchylony
Dz.U. 2002 nr 32 poz. 308 308 WDU20020320308 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 32 poz. 307 307 WDU20020320307 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 32 poz. 306 306 WDU20020320306 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 32 poz. 305 305 WDU20020320305 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 32 poz. 304 304 WDU20020320304 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 32 poz. 303 303 WDU20020320303 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 32 poz. 302 302 WDU20020320302 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 32 poz. 301 301 WDU20020320301 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 32 poz. 300 300 WDU20020320300 Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 32 poz. 299 299 WDU20020320299 Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. uchylony
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 298 298 WDU20020310298 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. uchylony
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 297 297 WDU20020310297 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i funkcjonariuszy celnych, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych oraz żołnierzy odbywających niezawodową służbę wojskową. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 296 296 WDU20020310296 Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykazu zwolnionych od cła nieprodukowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej substancji biologicznych lub chemicznych nadających się głównie do celów naukowych przywożonych w ilościach, które nie wskazują na przeznaczenie handlowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 295 295 WDU20020310295 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie " w Warszawie. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 294 294 WDU20020310294 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wpłat powszechnych towarzystw emerytalnych na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością funduszy emerytalnych oraz kosztów funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych, terminów uiszczania tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 293 293 WDU20020310293 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wynagrodzeń i premii pracowników urzędów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i jego zastępców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 292 292 WDU20020310292 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 291 291 WDU20020310291 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wynagrodzeń i premii pracowników urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Rzecznika Ubezpieczonych i pracowników jego Biura oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych i jego zastępców. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 290 290 WDU20020310290 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki zainkasowanej brutto wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 289 289 WDU20020310289 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 288 288 WDU20020310288 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. uchylony
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 287 287 WDU20020310287 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 286 286 WDU20020310286 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie regulaminu Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 285 285 WDU20020310285 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie określenia ceny interwencyjnej masła o odtłuszczonego mleka w proszku na okres od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 czerwca 2003 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 284 284 WDU20020310284 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie określenia docelowej ceny mleka o zawartości tłuszczu 3,7% na okres od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 czerwca 2003 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 283 283 WDU20020310283 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO). uchylony
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 282 282 WDU20020310282 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 281 281 WDU20020310281 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 280 280 WDU20020310280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 279 279 WDU20020310279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego, terminu, w którym po opublikowaniu prospektu i jego skrótu może rozpocząć się sprzedaż lub subskrypcja papierów wartościowych, wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobów udostępniania do publicznej wiadomości prospektu oraz jego skrótu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 278 278 WDU20020310278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006. uchylony
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 277 277 WDU20020310277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunków i trybu obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 30 poz. 276 276 WDU20020300276 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 30 poz. 275 275 WDU20020300275 Ustawa budżetowa na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 29 poz. 274 274 WDU20020290274 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne. uchylony
Dz.U. 2002 nr 28 poz. 273 273 WDU20020280273 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i materiałów medycznych, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. uchylony
Dz.U. 2002 nr 28 poz. 272 272 WDU20020280272 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. uchylony
Dz.U. 2002 nr 27 poz. 271 271 WDU20020270271 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 27 poz. 270 270 WDU20020270270 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. uchylony
Dz.U. 2002 nr 27 poz. 269 269 WDU20020270269 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 27 poz. 268 268 WDU20020270268 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 27 poz. 267 267 WDU20020270267 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 27 poz. 266 266 WDU20020270266 Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 26 poz. 265 265 WDU20020260265 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca 2002 r. sygn. akt P. 9/01. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 26 poz. 264 264 WDU20020260264 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie na stanowisko sędziego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 26 poz. 263 263 WDU20020260263 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 26 poz. 262 262 WDU20020260262 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie wzoru wykazów służbowych dla sędziów sądów powszechnych oraz sposobu ich prowadzenia. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 26 poz. 261 261 WDU20020260261 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 26 poz. 260 260 WDU20020260260 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy między producentami cukru i plantatorami buraków cukrowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 26 poz. 259 259 WDU20020260259 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 26 poz. 258 258 WDU20020260258 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie określenia granic pomiędzy wodami morskimi a wodami śródlądowymi dla celów rybołówstwa morskiego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 26 poz. 257 257 WDU20020260257 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. uchylony
Dz.U. 2002 nr 25 poz. 256 256 WDU20020250256 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. o sprostowaniu błędu. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 25 poz. 255 255 WDU20020250255 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2002 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 25 poz. 254 254 WDU20020250254 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Technologii Elektronowej i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 25 poz. 253 253 WDU20020250253 Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 24 poz. 252 252 WDU20020240252 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów. uchylony
Dz.U. 2002 nr 24 poz. 251 251 WDU20020240251 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 24 poz. 250 250 WDU20020240250 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania. uchylony
Dz.U. 2002 nr 24 poz. 249 249 WDU20020240249 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 24 poz. 248 248 WDU20020240248 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji szkła i wyrobów ze szkła. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 24 poz. 247 247 WDU20020240247 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury. uchylony
Dz.U. 2002 nr 24 poz. 246 246 WDU20020240246 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 24 poz. 245 245 WDU20020240245 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Policji informacji o sobie, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności, oraz wzoru upoważnienia stanowiącego podstawę udostępnienia policjantom danych osobowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 24 poz. 244 244 WDU20020240244 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. o zniesieniu Komisji Wspólnej do Spraw Żeglugi Morskiej i Rybołówstwa Dalekomorskiego. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 24 poz. 243 243 WDU20020240243 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 242 242 WDU20020230242 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2002 r. sygn. akt P. 7/2000. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 241 241 WDU20020230241 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2002 r. sygn. akt SK. 22/00. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 240 240 WDU20020230240 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności. uchylony
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 239 239 WDU20020230239 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 238 238 WDU20020230238 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 237 237 WDU20020230237 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 236 236 WDU20020230236 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 235 235 WDU20020230235 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej kosztów pogrzebu strażaka. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 234 234 WDU20020230234 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 233 233 WDU20020230233 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania nagród rocznych oraz zapomóg dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 232 232 WDU20020230232 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 231 231 WDU20020230231 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie jednostek organizacyjnych właściwych do dokonywania potrąceń z uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz trybu postępowania w tych sprawach. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 230 230 WDU20020230230 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 229 229 WDU20020230229 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie sprzętu do gier towarzyskich. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 228 228 WDU20020230228 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2002/2003. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 227 227 WDU20020230227 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2002/2003. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 226 226 WDU20020230226 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie wzorcowych programów zajęć wychowania fizycznego dla jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Urzędu Ochrony Państwa oraz Szefowi Obrony Cywilnej Kraju. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 225 225 WDU20020230225 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. uchylony
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 224 224 WDU20020230224 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 223 223 WDU20020230223 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednostkom samorządu terytorialnego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 222 222 WDU20020230222 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 221 221 WDU20020230221 Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 220 220 WDU20020230220 Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 22 poz. 219 219 WDU20020220219 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie cywilnych lotnisk, lądowisk i lotniczych urządzeń naziemnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 22 poz. 218 218 WDU20020220218 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu, sporządzonej w Teheranie dnia 2 października 1998 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 22 poz. 217 217 WDU20020220217 Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu, sporządzona w Teheranie dnia 2 października 1998 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 22 poz. 216 216 WDU20020220216 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym sporządzoną w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r., podpisanej w Bratysławie dnia 24 stycznia 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 22 poz. 215 215 WDU20020220215 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniająca Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym sporządzoną w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r., podpisana w Bratysławie dnia 24 stycznia 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 22 poz. 214 214 WDU20020220214 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw, sporządzonej w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 22 poz. 213 213 WDU20020220213 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych poważnych przestępstw, sporządzona w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 22 poz. 212 212 WDU20020220212 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu stałych platform umieszczonych na szelfie kontynentalnym, sporządzonego w Rzymie dnia 10 marca 1988 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 22 poz. 211 211 WDU20020220211 Protokół w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu stałych platform umieszczonych na szelfie kontynentalnym, sporządzony w Rzymie dnia 10 marca 1988 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 22 poz. 210 210 WDU20020220210 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 22 poz. 209 209 WDU20020220209 Konwencja Ramowa o ochronie mniejszości narodowych, sporządzona w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 22 poz. 208 208 WDU20020220208 Oświadczenie rządowe z dnia 1 października 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju o przywilejach i immunitetach Organizacji, sporządzonej w Paryżu dnia 16 stycznia 1995 r. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 22 poz. 207 207 WDU20020220207 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju o przywilejach i immunitetach Organizacji, sporządzona w Paryżu dnia 16 stycznia 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 21 poz. 206 206 WDU20020210206 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prokuraturze. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 21 poz. 205 205 WDU20020210205 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 21 poz. 204 204 WDU20020210204 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 21 poz. 203 203 WDU20020210203 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
Dz.U. 2002 nr 20 poz. 202 202 WDU20020200202 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie znaku graficznego Straży Granicznej. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 20 poz. 201 201 WDU20020200201 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 20 poz. 200 200 WDU20020200200 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 19 poz. 199 199 WDU20020190199 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2002 r. sygn. akt K. 47/2001. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 19 poz. 198 198 WDU20020190198 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 2002 r. sygn. akt SK. 29/2001. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 19 poz. 197 197 WDU20020190197 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2002 r. sygn. akt U. 3/2001. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 19 poz. 196 196 WDU20020190196 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Komisji do spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 19 poz. 195 195 WDU20020190195 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie trybu i terminu zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 19 poz. 194 194 WDU20020190194 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 19 poz. 193 193 WDU20020190193 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 19 poz. 192 192 WDU20020190192 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 19 poz. 191 191 WDU20020190191 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 19 poz. 190 190 WDU20020190190 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z zabezpieczenia przy korzystaniu z procedury uszlachetniania czynnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 19 poz. 189 189 WDU20020190189 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 19 poz. 188 188 WDU20020190188 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie określenia wykazu towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym oraz wykazu kategorii jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od cła na te towary. uchylony
Dz.U. 2002 nr 19 poz. 187 187 WDU20020190187 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. uchylony
Dz.U. 2002 nr 19 poz. 186 186 WDU20020190186 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 19 poz. 185 185 WDU20020190185 Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o Policji oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 184 184 WDU20020180184 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2002 r. sygn. akt K. 39/2000. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 183 183 WDU20020180183 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie wysokości, warunków przyznawania i wstrzymywania oraz sposobu korzystania ze świadczeń przez cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182 182 WDU20020180182 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 181 181 WDU20020180181 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ludowy Uniwersytet Katolicki. uchylony
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 180 180 WDU20020180180 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia pryszczycy. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 179 179 WDU20020180179 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zakresu publikacji wieloletniej prognozy kroczącej dochodów i wydatków funduszu emerytalnego. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 178 178 WDU20020180178 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu Funduszowi Rezerwy Demograficznej. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 177 177 WDU20020180177 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu. uchylony
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 176 176 WDU20020180176 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcenie. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 175 175 WDU20020180175 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 174 174 WDU20020180174 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 173 173 WDU20020180173 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 172 172 WDU20020180172 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. uchylony
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 171 171 WDU20020180171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie wyodrębnienia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 170 170 WDU20020180170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 169 169 WDU20020180169 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). uchylony
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 168 168 WDU20020180168 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 17 poz. 167 167 WDU20020170167 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w latach 2002-2003. uchylony
Dz.U. 2002 nr 17 poz. 166 166 WDU20020170166 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu pełnienia służby kandydackiej w Biurze Ochrony Rządu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 17 poz. 165 165 WDU20020170165 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach. uchylony
Dz.U. 2002 nr 17 poz. 164 164 WDU20020170164 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 17 poz. 163 163 WDU20020170163 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji odmian i udzielania ochrony wyłącznego prawa do odmiany oraz wytwarzania i kontroli materiału siewnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 17 poz. 162 162 WDU20020170162 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 17 poz. 161 161 WDU20020170161 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 17 poz. 160 160 WDU20020170160 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 17 poz. 159 159 WDU20020170159 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania regionalnych inspektoratów celnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 17 poz. 158 158 WDU20020170158 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania podatku. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 17 poz. 157 157 WDU20020170157 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie wojewódzkich komisji dialogu społecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 17 poz. 156 156 WDU20020170156 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do udostępnienia funkcjonariuszowi Straży Granicznej danych osobowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 17 poz. 155 155 WDU20020170155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne. uchylony
Dz.U. 2002 nr 17 poz. 154 154 WDU20020170154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu środków przymusu bezpośredniego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 16 poz. 153 153 WDU20020160153 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie określenia cen progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 16 poz. 152 152 WDU20020160152 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 16 poz. 151 151 WDU20020160151 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia banków spółdzielczych właściwych do wydawania bonów paliwowych oraz szczegółowego zakresu sprawozdania sporządzanego przez te banki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 16 poz. 150 150 WDU20020160150 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowych uprawnień i obowiązków żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 15 poz. 149 149 WDU20020150149 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lutego 2002 r. sygn. akt SK. 11/2001. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 15 poz. 148 148 WDU20020150148 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji wydanych w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 15 poz. 147 147 WDU20020150147 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku uzyskiwania zezwoleń na wywóz do określonych państw odpadów innych niż niebezpieczne. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 15 poz. 146 146 WDU20020150146 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do przywozu z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 15 poz. 145 145 WDU20020150145 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Więziennej nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 15 poz. 144 144 WDU20020150144 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego okres i wysokość pobieranego przez posłów lub senatorów uposażenia, dodatków do tego uposażenia i składek od tych świadczeń, składu zespołu powypadkowego badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy sprawowaniu mandatu posła lub senatora oraz zakresu zadań Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu w stosunku do posłów i senatorów poszkodowanych w takim wypadku. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 15 poz. 143 143 WDU20020150143 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie sposobu wykonywania nadzoru w zakresie czynnej służby wojskowej żołnierzy pełniących służbę w sądach wojskowych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 15 poz. 142 142 WDU20020150142 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 15 poz. 141 141 WDU20020150141 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 140 140 WDU20020140140 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 139 139 WDU20020140139 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 138 138 WDU20020140138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 137 137 WDU20020140137 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 136 136 WDU20020140136 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 135 135 WDU20020140135 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 134 134 WDU20020140134 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy. uchylony
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 133 133 WDU20020140133 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 132 132 WDU20020140132 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub na wywóz towarów z polskiego obszaru celnego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 131 131 WDU20020140131 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 130 130 WDU20020140130 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 129 129 WDU20020140129 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń spalających paliwa gazowe podlegających ocenie zgodności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 128 128 WDU20020140128 Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 13 poz. 127 127 WDU20020130127 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 13 poz. 126 126 WDU20020130126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłaty za jej wydanie. uchylony
Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 125 WDU20020130125 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 13 poz. 124 124 WDU20020130124 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 13 poz. 123 123 WDU20020130123 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 13 poz. 122 122 WDU20020130122 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. uchylony
Dz.U. 2002 nr 12 poz. 121 121 WDU20020120121 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie zasad współdziałania Lasów Państwowych ze starostami w zakresie sporządzania planów zalesienia i uproszczonych planów urządzenia lasu, szkoleń, nadzoru nad wykonywaniem prac zalesieniowych oraz dostarczania sadzonek. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 12 poz. 120 120 WDU20020120120 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Straż Graniczną przestępstw. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 12 poz. 119 119 WDU20020120119 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ewangelickiemu Duszpasterstwu Wojskowemu. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 12 poz. 118 118 WDU20020120118 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 12 poz. 117 117 WDU20020120117 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 12 poz. 116 116 WDU20020120116 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 12 poz. 115 115 WDU20020120115 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie weryfikacji audytu energetycznego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 12 poz. 114 114 WDU20020120114 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 12 poz. 113 113 WDU20020120113 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 12 poz. 112 112 WDU20020120112 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 12 poz. 111 111 WDU20020120111 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 12 poz. 110 110 WDU20020120110 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 11 poz. 109 109 WDU20020110109 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 11 poz. 108 108 WDU20020110108 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 10 poz. 107 107 WDU20020100107 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 2002 r. sygn. akt K. 19/2001. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 10 poz. 106 106 WDU20020100106 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 10 poz. 105 105 WDU20020100105 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 10 poz. 104 104 WDU20020100104 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 10 poz. 103 103 WDU20020100103 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 10 poz. 102 102 WDU20020100102 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie cen minimalnych buraków A i B. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 10 poz. 101 101 WDU20020100101 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 10 poz. 100 100 WDU20020100100 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych oraz zasad udzielania czasu wolnego za wykonywanie zadań służbowych poza normalnymi godzinami służby. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 10 poz. 99 99 WDU20020100099 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia specjalistycznej jednostki nadzoru oraz określenie organizacji i zakresu powierzonych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 10 poz. 98 98 WDU20020100098 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. uchylony
Dz.U. 2002 nr 10 poz. 97 97 WDU20020100097 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 10 poz. 96 96 WDU20020100096 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 10 poz. 95 95 WDU20020100095 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii. uchylony
Dz.U. 2002 nr 10 poz. 94 94 WDU20020100094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie określenia formacji uzbrojonych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 10 poz. 93 93 WDU20020100093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu i warunków wprowadzania do obrotu giełdowego praw majątkowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 10 poz. 92 92 WDU20020100092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie określenia minimalnej wielkości środków własnych towarowego domu maklerskiego. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 10 poz. 91 91 WDU20020100091 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 10 poz. 90 90 WDU20020100090 Ustawa z dnia 25 stycznia 2002 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 10 poz. 89 89 WDU20020100089 Ustawa z dnia 17 stycznia 2002 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 9 poz. 88 88 WDU20020090088 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 9 poz. 87 87 WDU20020090087 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 9 poz. 86 86 WDU20020090086 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 9 poz. 85 85 WDU20020090085 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. uchylony
Dz.U. 2002 nr 9 poz. 84 84 WDU20020090084 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 83 83 WDU20020080083 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych, którym przekazane jako dary lub zakupione przez te jednostki towary są zwolnione od cła. uchylony
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 82 82 WDU20020080082 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru tablic obwieszczających o obowiązujących ograniczeniach i zakazach z zakresu ochrony przyrody. uchylony
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 81 81 WDU20020080081 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 80 80 WDU20020080080 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 79 79 WDU20020080079 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 78 78 WDU20020080078 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 77 77 WDU20020080077 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży funkcjonariuszom Straży Granicznej w służbie kandydackiej. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 76 76 WDU20020080076 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15% akcji Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własności Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 75 75 WDU20020080075 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy i asystowania przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 74 74 WDU20020080074 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 73 73 WDU20020080073 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 72 72 WDU20020080072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71 71 WDU20020080071 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70 70 WDU20020080070 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 69 69 WDU20020080069 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu prowadzenia dziennika pokładowego na statkach żeglugi śródlądowej. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 68 68 WDU20020080068 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeń tej dotacji. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 67 67 WDU20020080067 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2002 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 66 66 WDU20020080066 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 65 65 WDU20020080065 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 64 64 WDU20020080064 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub specjalność zawodową. uchylony
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 63 63 WDU20020080063 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 62 62 WDU20020080062 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 61 61 WDU20020080061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wartości bonów paliwowych przypadających na 1 ha użytków rolnych w 2002 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 60 60 WDU20020080060 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie opłat drogowych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 59 59 WDU20020080059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 7 poz. 58 58 WDU20020070058 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2002 nr 6 poz. 57 57 WDU20020060057 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejscowości dotkniętych powodzią oraz miejscowości, na których obszarze wystąpiły osuwiska ziemne lub huragany. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 6 poz. 56 56 WDU20020060056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 5 poz. 55 55 WDU20020050055 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 5 poz. 54 54 WDU20020050054 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 5 poz. 53 53 WDU20020050053 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 17 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 5 poz. 52 52 WDU20020050052 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz dokumentów z tym związanych. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 5 poz. 51 51 WDU20020050051 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 5 poz. 50 50 WDU20020050050 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 5 poz. 49 49 WDU20020050049 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 5 poz. 48 48 WDU20020050048 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie procedur uproszczonych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 5 poz. 47 47 WDU20020050047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46 46 WDU20020050046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 4 poz. 45 45 WDU20020040045 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi z tytułu odpłatnego udziału Policji w zabezpieczeniu bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas przeprowadzania imprez masowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 4 poz. 44 44 WDU20020040044 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 4 poz. 43 43 WDU20020040043 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki. uchylony
Dz.U. 2002 nr 4 poz. 42 42 WDU20020040042 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie zwolnień, zasad i trybu zwrotu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od paliw, olejów i smarów, używanych przez siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz przez siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju. uchylony
Dz.U. 2002 nr 4 poz. 41 41 WDU20020040041 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe, banki prowadzące kasy mieszkaniowe oraz kasy oszczędnościowo-budowlane dla celów podatkowych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 4 poz. 40 40 WDU20020040040 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 4 poz. 39 39 WDU20020040039 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym. uchylony
Dz.U. 2002 nr 4 poz. 38 38 WDU20020040038 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 4 poz. 37 37 WDU20020040037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 4 poz. 36 36 WDU20020040036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 4 poz. 35 35 WDU20020040035 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie niektórych ulg przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 4 poz. 34 34 WDU20020040034 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz o zmianie innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 4 poz. 33 33 WDU20020040033 Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 4 poz. 32 32 WDU20020040032 Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. uchylony
Dz.U. 2002 nr 4 poz. 31 31 WDU20020040031 Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. uchylony
Dz.U. 2002 nr 4 poz. 30 30 WDU20020040030 Ustawa z dnia 5 grudnia 2001 r. o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 3 poz. 29 29 WDU20020030029 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie umundurowania policjantów. uchylony
Dz.U. 2002 nr 3 poz. 28 28 WDU20020030028 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 3 poz. 27 27 WDU20020030027 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu. uchylony
Dz.U. 2002 nr 2 poz. 26 26 WDU20020020026 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkości wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych. uchylony
Dz.U. 2002 nr 2 poz. 25 25 WDU20020020025 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego. uchylony
Dz.U. 2002 nr 2 poz. 24 24 WDU20020020024 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, ich małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. uchylony
Dz.U. 2002 nr 2 poz. 23 23 WDU20020020023 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin publicznymi środkami komunikacji oraz wypłaty równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 2 poz. 22 22 WDU20020020022 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie trybu i kosztów przeprowadzania licytacji publicznej rzeczy złożonych na skład. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 2 poz. 21 21 WDU20020020021 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 2 poz. 20 20 WDU20020020020 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 2 poz. 19 19 WDU20020020019 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania. uchylony
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 18 18 WDU20020010018 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2002 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 17 17 WDU20020010017 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 16 16 WDU20020010016 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie opłat pobieranych w kraju od cudzoziemców za wydanie dokumentów. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 15 15 WDU20020010015 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie rejestrów danych prowadzonych w sprawach obywatelstwa polskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 14 14 WDU20020010014 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie warunków hodowli i przechowywania organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania, przeznaczonych do celów naukowo-badawczych lub do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin uprawnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 13 13 WDU20020010013 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 12 12 WDU20020010012 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 11 11 WDU20020010011 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie dopuszczenia w 2002 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 10 10 WDU20020010010 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 9 9 WDU20020010009 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przekazywania przez producentów i importerów wyrobów tytoniowych informacji dotyczących papierosów oznaczonych cenami detalicznymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 8 8 WDU20020010008 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów pobierania stypendiów sportowych do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 7 7 WDU20020010007 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 6 6 WDU20020010006 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa oraz uzyskanych w Państwowej Straży Pożarnej ze stopniami funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. uznany za uchylony
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 5 5 WDU20020010005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uznania miasta Supraśl za uzdrowisko. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 4 4 WDU20020010004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zniesienia niektórych wyższych szkół oficerskich oraz utworzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. akt jednorazowy
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 3 3 WDU20020010003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla prostych zbiorników ciśnieniowych podlegających ocenie zgodności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 2 2 WDU20020010002 Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej. obowiązujący
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 1 1 WDU20020010001 Ustawa z dnia 29 listopada 2001 r. o ratyfikacji Umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. akt jednorazowy