20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2260 2260 WDU20052672260 Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2259 2259 WDU20052672259 Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2258 2258 WDU20052672258 Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2257 2257 WDU20052672257 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2256 2256 WDU20052672256 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym uchylony
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2255 2255 WDU20052672255 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne uchylony
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2254 2254 WDU20052672254 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2253 2253 WDU20052672253 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2252 2252 WDU20052672252 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o rachunkowości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2251 2251 WDU20052672251 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2250 2250 WDU20052662250 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2005 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2249 2249 WDU20052662249 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2248 2248 WDU20052662248 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uchylony
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2247 2247 WDU20052662247 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2246 2246 WDU20052662246 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2245 2245 WDU20052662245 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2244 2244 WDU20052662244 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2243 2243 WDU20052662243 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2242 2242 WDU20052662242 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2241 2241 WDU20052662241 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk uchylony
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2240 2240 WDU20052662240 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie harmonogramu tworzenia zapasów paliw ciekłych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2239 2239 WDU20052662239 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2238 2238 WDU20052662238 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2237 2237 WDU20052662237 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2236 2236 WDU20052662236 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie podwyższenia kwoty subwencji dla partii politycznej albo koalicji wyborczej uchylony
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2235 2235 WDU20052662235 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2234 2234 WDU20052662234 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2233 2233 WDU20052662233 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2232 2232 WDU20052662232 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2231 2231 WDU20052662231 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006 akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2230 2230 WDU20052662230 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej uchylony
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2229 2229 WDU20052652229 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2005 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2228 2228 WDU20052652228 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2227 2227 WDU20052652227 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania uchylony
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2226 2226 WDU20052652226 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2225 2225 WDU20052652225 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wynagradzania członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony Środowiska i gospodarki wodnej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2224 2224 WDU20052652224 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2223 2223 WDU20052652223 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych uchylony
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2222 2222 WDU20052652222 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych oraz szczepień profilaktycznych, którym podlegają funkcjonariusze Straży Granicznej w związku z pełnieniem służby w kontyngencie, a także turnusów leczniczo-profilaktycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2221 2221 WDU20052652221 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Mleczarstwa" w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2220 2220 WDU20052652220 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2219 2219 WDU20052652219 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe uchylony
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2218 2218 WDU20052652218 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2217 2217 WDU20052652217 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2216 2216 WDU20052652216 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2215 2215 WDU20052652215 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2214 2214 WDU20052652214 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2213 2213 WDU20052652213 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2212 2212 WDU20052652212 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek uchylony
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2211 2211 WDU20052652211 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa uchylony
Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2210 2210 WDU20052642210 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2209 2209 WDU20052642209 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2208 2208 WDU20052642208 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2207 2207 WDU20052642207 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2206 2206 WDU20052642206 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2005-2007 oraz wykazu instalacji czasowo wykluczonych ze wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2205 2205 WDU20052642205 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa uchylony
Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2204 2204 WDU20052642204 Ustawa z dnia 9 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury uchylony
Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2203 2203 WDU20052632203 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202 2202 WDU20052632202 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2201 2201 WDU20052632201 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe uchylony
Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2200 2200 WDU20052632200 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2199 2199 WDU20052632199 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe uchylony
Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2198 2198 WDU20052632198 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 262 poz. 2197 2197 WDU20052622197 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach uchylony
Dz.U. 2005 nr 262 poz. 2196 2196 WDU20052622196 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru, zasad wydawania i wymiany legitymacji służbowej pracowników jednostki organizacyjnej podległej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej uchylony
Dz.U. 2005 nr 262 poz. 2195 2195 WDU20052622195 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uchylony
Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2194 2194 WDU20052612194 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego uchylony
Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2193 2193 WDU20052612193 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie połączenia Instytutu Techniki Budowlanej i Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa "Metalplast" obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2192 2192 WDU20052612192 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2191 2191 WDU20052612191 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2190 2190 WDU20052612190 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2189 2189 WDU20052612189 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zaświadczeń hodowlanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2188 2188 WDU20052612188 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie połączenia Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych z Wojskowym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Służby Materiałów Pędnych i Smarów obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2187 2187 WDU20052612187 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2186 2186 WDU20052612186 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2185 2185 WDU20052612185 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2184 2184 WDU20052602184 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 10/05 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2183 2183 WDU20052602183 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 68/03 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2182 2182 WDU20052602182 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2005 r. sygn. akt U 7/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2181 2181 WDU20052602181 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji uchylony
Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2180 2180 WDU20052602180 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie lokat funduszu emerytalnego akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2179 2179 WDU20052602179 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa uchylony
Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2178 2178 WDU20052602178 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2177 2177 WDU20052602177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2176 2176 WDU20052602176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska uchylony
Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2175 2175 WDU20052602175 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej (CN) uchylony
Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2174 2174 WDU20052602174 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego uchylony
Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173 2173 WDU20052592173 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej uchylony
Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2172 2172 WDU20052592172 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego uchylony
Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2171 2171 WDU20052592171 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2170 2170 WDU20052592170 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa uchylony
Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2169 2169 WDU20052582169 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie organizacji aplikacji notarialnej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2168 2168 WDU20052582168 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i notarialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2167 2167 WDU20052582167 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań i tematów na egzamin notarialny uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2166 2166 WDU20052582166 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację notarialną obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2165 2165 WDU20052582165 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2164 2164 WDU20052582164 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej i odwoływania jej członków oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i radcowskiego obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2163 2163 WDU20052582163 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację radcowską obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2162 2162 WDU20052582162 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań i tematów na egzamin radcowski uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2161 2161 WDU20052582161 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań i tematów na egzamin adwokacki uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2160 2160 WDU20052582160 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i adwokackiego obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2159 2159 WDU20052582159 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację adwokacką uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 257 poz. 2158 2158 WDU20052572158 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2006 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 257 poz. 2157 2157 WDU20052572157 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 257 poz. 2156 2156 WDU20052572156 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uchylony
Dz.U. 2005 nr 257 poz. 2155 2155 WDU20052572155 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2005 nr 257 poz. 2154 2154 WDU20052572154 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT uchylony
Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2153 2153 WDU20052562153 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2152 2152 WDU20052562152 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na wykonywanie planów urządzenia lasu uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2151 2151 WDU20052562151 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2150 2150 WDU20052562150 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii uchylony
Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2149 2149 WDU20052562149 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich uchylony
Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2148 2148 WDU20052562148 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Szkolenia" uchylony
Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2147 2147 WDU20052562147 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 " w zakresie działania "Wsparcie doradztwa rolniczego" uchylony
Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2146 2146 WDU20052562146 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2145 2145 WDU20052562145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2144 2144 WDU20052562144 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 255 poz. 2143 2143 WDU20052552143 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach żywienia zwierząt uchylony
Dz.U. 2005 nr 255 poz. 2142 2142 WDU20052552142 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału i szczegółowych zasad korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej oraz sposobów współdziałania państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z cywilnymi i wojskowymi lotniskowymi organami służb ruchu lotniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 255 poz. 2141 2141 WDU20052552141 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu obliczania kosztu netto usługi wchodzącej w skład telekomunikacyjnej usługi powszechnej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 255 poz. 2140 2140 WDU20052552140 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 254 poz. 2139 2139 WDU20052542139 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 22/05 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 254 poz. 2138 2138 WDU20052542138 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 61/03 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 254 poz. 2137 2137 WDU20052542137 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uchylony
Dz.U. 2005 nr 254 poz. 2136 2136 WDU20052542136 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 254 poz. 2135 2135 WDU20052542135 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 254 poz. 2134 2134 WDU20052542134 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 254 poz. 2133 2133 WDU20052542133 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 254 poz. 2132 2132 WDU20052542132 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 253 poz. 2131 2131 WDU20052532131 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 2005 r. sygn. akt K 45/05 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 253 poz. 2130 2130 WDU20052532130 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 253 poz. 2129 2129 WDU20052532129 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 252 poz. 2128 2128 WDU20052522128 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych uchylony
Dz.U. 2005 nr 252 poz. 2127 2127 WDU20052522127 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2005 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 252 poz. 2126 2126 WDU20052522126 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 252 poz. 2125 2125 WDU20052522125 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 252 poz. 2124 2124 WDU20052522124 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 252 poz. 2123 2123 WDU20052522123 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie podjęcia niektórych czynności wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 252 poz. 2122 2122 WDU20052522122 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 2005 r. uzupełniające Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 252 poz. 2121 2121 WDU20052522121 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 maja 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 252 poz. 2120 2120 WDU20052522120 Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 maja 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 251 poz. 2119 2119 WDU20052512119 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2118 2118 WDU20052502118 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 53/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2117 2117 WDU20052502117 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 20/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2116 2116 WDU20052502116 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2005 r. sygn. akt K 32/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2115 2115 WDU20052502115 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej uchylony
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2114 2114 WDU20052502114 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2113 2113 WDU20052502113 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2112 2112 WDU20052502112 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej uchylony
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2111 2111 WDU20052502111 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać drewno opakowaniowe pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2110 2110 WDU20052502110 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania zapobiegających rozprzestrzenianiu się Anoplophora glabripennis akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2109 2109 WDU20052502109 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych" uchylony
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2108 2108 WDU20052502108 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych" uchylony
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2107 2107 WDU20052502107 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2106 2106 WDU20052502106 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2105 2105 WDU20052502105 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego w Braniewie obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104 2104 WDU20052492104 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych uchylony
Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2103 2103 WDU20052492103 Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu uchylony
Dz.U. 2005 nr 248 poz. 2102 2102 WDU20052482102 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 33/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 248 poz. 2101 2101 WDU20052482101 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów rejestrów zawierających dane dotyczące realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2005 nr 248 poz. 2100 2100 WDU20052482100 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu uchylony
Dz.U. 2005 nr 248 poz. 2099 2099 WDU20052482099 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 248 poz. 2098 2098 WDU20052482098 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie zakresu informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego, a także terminów ich składania uchylony
Dz.U. 2005 nr 248 poz. 2097 2097 WDU20052482097 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 247 poz. 2096 2096 WDU20052472096 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 247 poz. 2095 2095 WDU20052472095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 247 poz. 2094 2094 WDU20052472094 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Tiranie dnia 21 września 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 247 poz. 2093 2093 WDU20052472093 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisana w Tiranie dnia 21 września 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 246 poz. 2092 2092 WDU20052462092 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 7/05 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 246 poz. 2091 2091 WDU20052462091 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 26/05 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 246 poz. 2090 2090 WDU20052462090 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 246 poz. 2089 2089 WDU20052462089 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 245 poz. 2088 2088 WDU20052452088 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 245 poz. 2087 2087 WDU20052452087 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 245 poz. 2086 2086 WDU20052452086 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 245 poz. 2085 2085 WDU20052452085 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 245 poz. 2084 2084 WDU20052452084 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerską uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 245 poz. 2083 2083 WDU20052452083 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 245 poz. 2082 2082 WDU20052452082 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2081 2081 WDU20052442081 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2080 2080 WDU20052442080 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uchylony
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2079 2079 WDU20052442079 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich uchylony
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2078 2078 WDU20052442078 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym uchylony
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2077 2077 WDU20052442077 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych uchylony
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2076 2076 WDU20052442076 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację notarialną uchylony
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2075 2075 WDU20052442075 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie niszczenia przedmiotów, których przepadek orzeczono na rzecz Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2074 2074 WDU20052442074 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania związanych ze zgłoszeniem wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2073 2073 WDU20052442073 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz określenia wzoru urzędowego formularza przekazania wniosku o przyznanie prawa pomocy obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2072 2072 WDU20052442072 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2071 2071 WDU20052442071 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację radcowską uchylony
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2070 2070 WDU20052442070 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską uchylony
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2069 2069 WDU20052442069 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie adwokackim akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2068 2068 WDU20052442068 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką uchylony
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2067 2067 WDU20052442067 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację adwokacką uchylony
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2066 2066 WDU20052442066 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Krzyżanów w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2065 2065 WDU20052432065 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty dla zagranicznych przedsiębiorców wykonujących transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Republiki Białorusi uchylony
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2064 2064 WDU20052432064 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia uchylony
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 2063 WDU20052432063 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2062 2062 WDU20052432062 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2061 2061 WDU20052432061 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Słowenii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2060 2060 WDU20052432060 Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Słowenii, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2059 2059 WDU20052432059 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Słowackiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2058 2058 WDU20052432058 Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Słowackiej, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2057 2057 WDU20052432057 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Rumunii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2056 2056 WDU20052432056 Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Rumunii, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2055 2055 WDU20052432055 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Łotewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2054 2054 WDU20052432054 Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Łotewskiej, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2053 2053 WDU20052432053 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Litewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2052 2052 WDU20052432052 Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Litewskiej, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2051 2051 WDU20052432051 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Estońskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2050 2050 WDU20052432050 Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Estońskiej, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2049 2049 WDU20052432049 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Bułgarii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2048 2048 WDU20052432048 Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Bułgarii, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 242 poz. 2047 2047 WDU20052422047 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni uchylony
Dz.U. 2005 nr 242 poz. 2046 2046 WDU20052422046 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopad 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej uchylony
Dz.U. 2005 nr 242 poz. 2045 2045 WDU20052422045 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz o wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 242 poz. 2044 2044 WDU20052422044 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli podmiotów otrzymujących dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 242 poz. 2043 2043 WDU20052422043 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 242 poz. 2042 2042 WDU20052422042 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 242 poz. 2041 2041 WDU20052422041 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie postępowania z dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności regulowanych ustawą o obrocie instrumentami finansowymi obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 242 poz. 2040 2040 WDU20052422040 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 242 poz. 2039 2039 WDU20052422039 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005 akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 242 poz. 2038 2038 WDU20052422038 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2037 2037 WDU20052412037 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2005 r. sygn. akt P 16/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2036 2036 WDU20052412036 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania oraz sposobu jego przekazywania uchylony
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2035 2035 WDU20052412035 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie przydziału i zwalniania lokali mieszkalnych oraz kwater tymczasowych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej, a także warunków zamiany lokali mieszkalnych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2034 2034 WDU20052412034 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2033 2033 WDU20052412033 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie trybu przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2032 2032 WDU20052412032 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie osobowości prawnej Sekcji Polskiej Stowarzyszenia "Pomoc Kościołowi w Potrzebie" akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2031 2031 WDU20052412031 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Dziełu Biblijnemu im. Jana Pawła II akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2030 2030 WDU20052412030 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2029 2029 WDU20052412029 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie metod pobierania próbek suszu paszowego i wykonywania badań parametrów jakościowych tego suszu uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2028 2028 WDU20052412028 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy z tytułu produkcji suszu paszowego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027 2027 WDU20052402027 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2026 2026 WDU20052402026 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2025 2025 WDU20052402025 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2024 2024 WDU20052402024 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2023 2023 WDU20052402023 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2022 2022 WDU20052402022 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2021 2021 WDU20052402021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawki płatności dla producentów surowca tytoniowego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2020 2020 WDU20052392020 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2005 r. sygn. akt K 22/05 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019 2019 WDU20052392019 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2018 2018 WDU20052392018 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2017 2017 WDU20052392017 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2016 2016 WDU20052392016 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2015 2015 WDU20052392015 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobów z metali szlachetnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2014 2014 WDU20052392014 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2013 2013 WDU20052392013 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2012 2012 WDU20052392012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2011 2011 WDU20052392011 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii do Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2005 nr 238 poz. 2010 2010 WDU20052382010 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 237 poz. 2009 2009 WDU20052372009 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2008 2008 WDU20052362008 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2007 2007 WDU20052362007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2006 2006 WDU20052362006 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2005 2005 WDU20052362005 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2006 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2004 2004 WDU20052362004 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2006 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2003 2003 WDU20052362003 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2002 2002 WDU20052362002 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków uchylony
Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2001 2001 WDU20052362001 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 235 poz. 2000 2000 WDU20052352000 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 235 poz. 1999 1999 WDU20052351999 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 235 poz. 1998 1998 WDU20052351998 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2005 r. w sprawie wzorów flag dla statków morskich na oznaczenie pełnionej specjalnej służby państwowej oraz okoliczności i warunków ich podnoszenia obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 234 poz. 1997 1997 WDU20052341997 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 234 poz. 1996 1996 WDU20052341996 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej uchylony
Dz.U. 2005 nr 234 poz. 1995 1995 WDU20052341995 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Zembrzyce w województwie małopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1994 1994 WDU20052331994 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2005 r. sygn. akt P 3/05 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1993 1993 WDU20052331993 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2005 r. sygn. akt P 11/05 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1992 1992 WDU20052331992 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zmianie imion i nazwisk uchylony
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1991 1991 WDU20052331991 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1990 1990 WDU20052331990 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Ustce od strony lądu obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1989 1989 WDU20052331989 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1988 1988 WDU20052331988 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1987 1987 WDU20052331987 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej uchylony
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1986 1986 WDU20052331986 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wymagań w zakresie fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1985 1985 WDU20052331985 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa uchylony
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1984 1984 WDU20052331984 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców uchylony
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1983 1983 WDU20052331983 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty lotniczej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1982 1982 WDU20052331982 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1981 1981 WDU20052331981 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie stawek dopłat do powierzchni plantacji wierzby (Salix sp.) i róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) w 2005 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1980 1980 WDU20052321980 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2005 r. sygn. akt SK 8/05 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1979 1979 WDU20052321979 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 listopada 2005 r. sygn. akt P 10/03 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1978 1978 WDU20052321978 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 listopada 2005 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1977 1977 WDU20052321977 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne uchylony
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1976 1976 WDU20052321976 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością uchylony
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1975 1975 WDU20052321975 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością uchylony
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1974 1974 WDU20052321974 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające uchylony
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1973 1973 WDU20052321973 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1972 1972 WDU20052321972 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1971 1971 WDU20052321971 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1970 1970 WDU20052321970 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1969 1969 WDU20052321969 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1968 1968 WDU20052321968 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski banków prowadzących działalność maklerską o wydanie zezwolenia na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1967 1967 WDU20052321967 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających w 2005 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1966 1966 WDU20052321966 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 231 poz. 1965 1965 WDU20052311965 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 231 poz. 1964 1964 WDU20052311964 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 231 poz. 1963 1963 WDU20052311963 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 231 poz. 1962 1962 WDU20052311962 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego uchylony
Dz.U. 2005 nr 231 poz. 1961 1961 WDU20052311961 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2006 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 230 poz. 1960 1960 WDU20052301960 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 230 poz. 1959 1959 WDU20052301959 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 28 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 230 poz. 1958 1958 WDU20052301958 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie integrowanej produkcji uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 230 poz. 1957 1957 WDU20052301957 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 230 poz. 1956 1956 WDU20052301956 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego uchylony
Dz.U. 2005 nr 230 poz. 1955 1955 WDU20052301955 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego uchylony
Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1954 1954 WDU20052291954 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1953 1953 WDU20052291953 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1952 1952 WDU20052291952 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1951 1951 WDU20052291951 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1950 1950 WDU20052291950 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1949 1949 WDU20052291949 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1948 1948 WDU20052291948 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu uchylony
Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947 1947 WDU20052281947 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze uchylony
Dz.U. 2005 nr 227 poz. 1946 1946 WDU20052271946 Oświadczenie rządowe z dnia 7 października 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotyczącej ustanowienia wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli bez statusu
Dz.U. 2005 nr 227 poz. 1945 1945 WDU20052271945 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotycząca ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli uchylony
Dz.U. 2005 nr 226 poz. 1944 1944 WDU20052261944 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 226 poz. 1943 1943 WDU20052261943 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 226 poz. 1942 1942 WDU20052261942 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 31 października 2005 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 226 poz. 1941 1941 WDU20052261941 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Szczecinek w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 226 poz. 1940 1940 WDU20052261940 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kolonowskiego w województwie opolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1939 1939 WDU20052251939 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2005 r. sygn. akt SK 25/02 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1938 1938 WDU20052251938 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 2005 r. sygn. akt P 20/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1937 1937 WDU20052251937 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych uchylony
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1936 1936 WDU20052251936 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i wzoru zezwolenia na import produktu leczniczego uchylony
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1935 1935 WDU20052251935 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie sposobu przekazywania informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz wzorów tych informacji uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1934 1934 WDU20052251934 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1933 1933 WDU20052251933 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych uchylony
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1932 1932 WDU20052251932 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiego porozumienia o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 16 października 1980 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1931 1931 WDU20052251931 Europejskie Porozumienie o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców, sporządzone w Strasburgu dnia 16 października 1980 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1930 1930 WDU20052251930 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1929 1929 WDU20052251929 Europejskie Porozumienie w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców, sporządzone w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1928 1928 WDU20052251928 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Tiranie dnia 12 listopada 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1927 1927 WDU20052251927 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Tiranie dnia 12 listopada 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 224 poz. 1926 1926 WDU20052241926 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 224 poz. 1925 1925 WDU20052241925 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie postępowania z dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności regulowanych ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 224 poz. 1924 1924 WDU20052241924 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 224 poz. 1923 1923 WDU20052241923 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 224 poz. 1922 1922 WDU20052241922 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 224 poz. 1921 1921 WDU20052241921 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 223 poz. 1920 1920 WDU20052231920 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu uchylony
Dz.U. 2005 nr 223 poz. 1919 1919 WDU20052231919 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu uchylony
Dz.U. 2005 nr 223 poz. 1918 1918 WDU20052231918 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia dotyczącego trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), sporządzonego na Rodos dnia 25 czerwca 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 223 poz. 1917 1917 WDU20052231917 Porozumienie dotyczące trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), sporządzone na Rodos dnia 25 czerwca 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 223 poz. 1916 1916 WDU20052231916 Oświadczenie rządowe z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 223 poz. 1915 1915 WDU20052231915 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisana w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r. uchylony
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1914 1914 WDU20052221914 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 2005 r. sygn. akt k 31/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1913 1913 WDU20052221913 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1912 1912 WDU20052221912 Oświadczenie rządowe z dnia 18 września 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Mojmirovcach dnia 30 października 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1911 1911 WDU20052221911 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r., sporządzona w Mojmirovcach dnia 30 października 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1910 1910 WDU20052221910 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o tymczasowym uregulowaniu zagadnienia wzajemnego uznawania równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych oraz szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonego w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1909 1909 WDU20052221909 Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o tymczasowym uregulowaniu zagadnienia wzajemnego uznawania równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych oraz szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonego w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1908 1908 WDU20052221908 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1907 1907 WDU20052221907 Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1906 1906 WDU20052221906 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1905 1905 WDU20052221905 Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 221 poz. 1904 1904 WDU20052211904 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Wassermana obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 221 poz. 1903 1903 WDU20052211903 Oświadczenie rządowe z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 6 września 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 221 poz. 1902 1902 WDU20052211902 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności podpisana w Warszawie dnia 6 września 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1901 1901 WDU20052201901 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1900 1900 WDU20052201900 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1899 1899 WDU20052201899 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1898 1898 WDU20052201898 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1897 1897 WDU20052201897 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1896 1896 WDU20052201896 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego działania Ministra Sprawiedliwości uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1895 1895 WDU20052201895 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1894 1894 WDU20052201894 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1893 1893 WDU20052201893 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1892 1892 WDU20052201892 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1891 1891 WDU20052201891 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1890 1890 WDU20052201890 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1889 1889 WDU20052201889 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1888 1888 WDU20052201888 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1887 1887 WDU20052201887 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1886 1886 WDU20052201886 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministerstwa Edukacji i Nauki uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1885 1885 WDU20052201885 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury uchylony
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1884 1884 WDU20052201884 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury uchylony
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1883 1883 WDU20052201883 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uchylony
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1882 1882 WDU20052201882 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego uchylony
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1881 1881 WDU20052201881 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1880 1880 WDU20052201880 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy uchylony
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1879 1879 WDU20052201879 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Informatyzacji uchylony
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1878 1878 WDU20052191878 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarni-Epidemiologicznej w Zielonej Górze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1877 1877 WDU20052191877 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1876 1876 WDU20052191876 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1875 1875 WDU20052191875 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1874 1874 WDU20052191874 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1873 1873 WDU20052191873 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu uchylony
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1872 1872 WDU20052191872 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu uchylony
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1871 1871 WDU20052191871 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1870 1870 WDU20052191870 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1869 1869 WDU20052191869 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów uchylony
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1868 1868 WDU20052191868 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1867 1867 WDU20052191867 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1866 1866 WDU20052191866 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej uchylony
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1865 1865 WDU20052191865 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 1864 WDU20052191864 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1863 1863 WDU20052191863 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1862 1862 WDU20052191862 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1861 1861 WDU20052191861 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t uchylony
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1860 1860 WDU20052191860 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t uchylony
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1859 1859 WDU20052191859 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1858 1858 WDU20052191858 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1857 1857 WDU20052191857 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1856 1856 WDU20052191856 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w dziedzinie turystyki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1855 1855 WDU20052191855 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielanie pomocy na wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1854 1854 WDU20052191854 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Winnica w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1853 1853 WDU20052191853 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Korytnica w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1852 1852 WDU20052191852 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dąbrowice w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1851 1851 WDU20052191851 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Czarna w powiecie łańcuckim w województwie podkarpackim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1850 1850 WDU20052191850 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kolbuszowej w województwie podkarpackim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1849 1849 WDU20052191849 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1848 1848 WDU20052191848 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów uchylony
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1847 1847 WDU20052191847 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Kancelarii Sejmu, Szefowi Kancelarii Senatu i Szefowi Kancelarii Prezydenta uchylony
Dz.U. 2005 nr 218 poz. 1846 1846 WDU20052181846 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 218 poz. 1845 1845 WDU20052181845 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów oraz metod badań jakości biokomponentów uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 218 poz. 1844 1844 WDU20052181844 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchylony
Dz.U. 2005 nr 218 poz. 1843 1843 WDU20052181843 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 218 poz. 1842 1842 WDU20052181842 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów uchylony
Dz.U. 2005 nr 218 poz. 1841 1841 WDU20052181841 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 218 poz. 1840 1840 WDU20052181840 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uchylony
Dz.U. 2005 nr 217 poz. 1839 1839 WDU20052171839 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2005 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ubocznych produktów zwierzęcych oraz sposobu wykorzystania tych produktów uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 217 poz. 1838 1838 WDU20052171838 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader +" uchylony
Dz.U. 2005 nr 217 poz. 1837 1837 WDU20052171837 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 217 poz. 1836 1836 WDU20052171836 Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 217 poz. 1835 1835 WDU20052171835 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 217 poz. 1834 1834 WDU20052171834 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1833 1833 WDU20052161833 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2005 r. sygn. akt P 13/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1832 1832 WDU20052161832 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami uchylony
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1831 1831 WDU20052161831 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 października 2005 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej uchylony
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1830 1830 WDU20052161830 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" uchylony
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1829 1829 WDU20052161829 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2005 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1828 1828 WDU20052161828 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zakwaterowania tymczasowego i odpłatności za to zakwaterowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1827 1827 WDU20052161827 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części uchylony
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1826 1826 WDU20052161826 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach, lakierach, preparatach do odnawiania pojazdów uchylony
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1825 1825 WDU20052161825 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych uchylony
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824 1824 WDU20052161824 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 215 poz. 1823 1823 WDU20052151823 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 215 poz. 1822 1822 WDU20052151822 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wzorów i koloru munduru pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz wzoru odznaki tej Inspekcji uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 215 poz. 1821 1821 WDU20052151821 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony fizycznej informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 215 poz. 1820 1820 WDU20052151820 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przewidzianych przez komisje izb rzemieślniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1819 1819 WDU20052141819 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego oraz wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na import produktu leczniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1818 1818 WDU20052141818 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób, stosowanie do badań oraz pozwolenia na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1, a także zmianę tych zezwoleń lub pozwoleń uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1817 1817 WDU20052141817 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2005 r. w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1816 1816 WDU20052141816 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1815 1815 WDU20052141815 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1814 1814 WDU20052141814 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2006 uchylony
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1813 1813 WDU20052141813 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym podmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt uchylony
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1812 1812 WDU20052141812 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1811 1811 WDU20052141811 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 11 października 2005 r. w sprawie wzorów półrocznych informacji o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub zobowiązanych do tych wpłat oraz sposobu ich przekazywania obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1810 1810 WDU20052141810 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1809 1809 WDU20052141809 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek operatora publicznego przeprowadzających kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1808 1808 WDU20052141808 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1807 1807 WDU20052141807 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1806 1806 WDU20052141806 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1805 1805 WDU20052141805 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 października 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1804 1804 WDU20052141804 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe uchylony
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1803 1803 WDU20052141803 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Raba Wyżna w województwie małopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1802 1802 WDU20052141802 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Brzeszcz w województwie małopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1801 1801 WDU20052141801 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub innych narodowości uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1800 1800 WDU20052141800 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1799 1799 WDU20052141799 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami uchylony
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1798 1798 WDU20052141798 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1797 1797 WDU20052141797 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące redukcji emisji ze źródeł spalania paliw uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1796 1796 WDU20052141796 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące poprawie jakości paliw i technologii silnikowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1795 1795 WDU20052141795 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1794 1794 WDU20052141794 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ochronie wód przed zanieczyszczeniem obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1793 1793 WDU20052141793 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1792 1792 WDU20052141792 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji uchylony
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1791 1791 WDU20052141791 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1790 1790 WDU20052141790 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1789 1789 WDU20052141789 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1788 1788 WDU20052141788 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1787 1787 WDU20052141787 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw zorganizowania urzędu obsługującego sprawy z zakresu działu administracji rządowej - kultura fizyczna i sport obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1786 1786 WDU20052141786 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Restrukturyzacji Finansów Publicznych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1785 1785 WDU20052141785 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1784 1784 WDU20052141784 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1783 1783 WDU20052141783 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1782 1782 WDU20052141782 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1781 1781 WDU20052141781 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 213 poz. 1780 1780 WDU20052131780 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania preparatów służących przeprowadzaniu obowiązkowych szczepień ochronnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 213 poz. 1779 1779 WDU20052131779 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 213 poz. 1778 1778 WDU20052131778 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 213 poz. 1777 1777 WDU20052131777 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 213 poz. 1776 1776 WDU20052131776 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania z pracownikami wykonującymi zadania lub kompetencje podlegające przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego oraz sposobu ustalania liczby etatów podlegających przekazaniu obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 213 poz. 1775 1775 WDU20052131775 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu szkół, które prowadzą ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości uchylony
Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1774 1774 WDU20052121774 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2005 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1773 1773 WDU20052121773 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 11 października 2005 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania przez wojewodę informacji dotyczących wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1772 1772 WDU20052121772 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczania do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1771 1771 WDU20052121771 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1770 1770 WDU20052121770 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia uchylony
Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1769 1769 WDU20052121769 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy uchylony
Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1768 1768 WDU20052121768 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2005 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych, do sporządzania których obowiązana jest osoba prowadząca gospodarstwo domowe uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1767 1767 WDU20052121767 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach uchylony
Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1766 1766 WDU20052121766 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1765 1765 WDU20052121765 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu delegowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby poza granicą państwa oraz sposobu i organizacji działania grupy ratowniczej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 211 poz. 1764 1764 WDU20052111764 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 2005 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 211 poz. 1763 1763 WDU20052111763 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października 2005 r. w sprawie gromadzenia przez Straż Graniczną odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych, ich przechowywania, wykorzystywania i przekazywania innym organom uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 211 poz. 1762 1762 WDU20052111762 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 211 poz. 1761 1761 WDU20052111761 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 211 poz. 1760 1760 WDU20052111760 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 211 poz. 1759 1759 WDU20052111759 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1758 1758 WDU20052101758 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2005 r. sygn. akt SK 48/03 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1757 1757 WDU20052101757 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października 2005 r. sygn. akt K 6/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1756 1756 WDU20052101756 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie określenia koniecznych elementów umów o udostępnienie oddziału klinicznego na wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1755 1755 WDU20052101755 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2005 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1754 1754 WDU20052101754 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1753 1753 WDU20052101753 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, z tytułu których przysługują odszkodowania określone w ustawie uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1752 1752 WDU20052101752 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu uchylony
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1751 1751 WDU20052101751 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1750 1750 WDU20052101750 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 20 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1749 1749 WDU20052101749 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1748 1748 WDU20052101748 Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1747 1747 WDU20052101747 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1746 1746 WDU20052101746 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1745 1745 WDU20052101745 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 209 poz. 1744 1744 WDU20052091744 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 209 poz. 1743 1743 WDU20052091743 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 208 poz. 1742 1742 WDU20052081742 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Niemce w województwie lubelskim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 208 poz. 1741 1741 WDU20052081741 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych uchylony
Dz.U. 2005 nr 208 poz. 1740 1740 WDU20052081740 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych żołnierzom w służbie czynnej i pracownikom wojska obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 208 poz. 1739 1739 WDU20052081739 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 października 2005 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1738 1738 WDU20052071738 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2005 r. w sprawie sposobu przekazywania środków publicznych na usługi transportu sanitarnego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1737 1737 WDU20052071737 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum uchylony
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1736 1736 WDU20052071736 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej uchylony
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1735 1735 WDU20052071735 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2005 r. w sprawie zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1734 1734 WDU20052071734 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 października 2005 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia uchylony
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1733 1733 WDU20052071733 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2005 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1732 1732 WDU20052071732 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1731 1731 WDU20052071731 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1730 1730 WDU20052071730 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1729 1729 WDU20052071729 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1728 1728 WDU20052071728 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie trybu i warunków udzielania przez firmy inwestycyjne pożyczek na nabycie maklerskich instrumentów finansowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1727 1727 WDU20052071727 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1726 1726 WDU20052071726 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wynagrodzeń i premii uznaniowych pracowników urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i jego zastępców uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1725 1725 WDU20052071725 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przez podmioty nadzorowane uchylony
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1724 1724 WDU20052061724 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2005 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1723 1723 WDU20052061723 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1722 1722 WDU20052061722 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych uchylony
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1721 1721 WDU20052061721 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2005 r. w sprawie umieszczania osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin w domu emeryta wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1720 1720 WDU20052061720 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2005 r. w sprawie przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1719 1719 WDU20052061719 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia uchylony
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1718 1718 WDU20052061718 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1717 1717 WDU20052061717 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1716 1716 WDU20052061716 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 -2006 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715 1715 WDU20052061715 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1714 1714 WDU20052061714 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ewidencji instrumentów finansowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1713 1713 WDU20052061713 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2005 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych maklerskimi instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek domu maklerskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1712 1712 WDU20052061712 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1711 1711 WDU20052061711 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2005 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, w zakresie wykonywania czynności pośrednictwa w nabywaniu i zbywaniu maklerskich instrumentów finansowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1710 1710 WDU20052061710 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Solec-Zdrój w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1709 1709 WDU20052061709 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Pątnów w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1708 1708 WDU20052061708 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1707 1707 WDU20052061707 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1706 1706 WDU20052061706 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1705 1705 WDU20052061705 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) uchylony
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1704 1704 WDU20052051704 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 2005 r. sygn. akt SK 39/05 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1703 1703 WDU20052051703 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1702 1702 WDU20052051702 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2005 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie pomocy finansowej w gospodarce rybnej składanych przez organizacje producentów rybnych oraz dokumentów, które dołącza się do wniosku uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1701 1701 WDU20052051701 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1700 1700 WDU20052051700 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1699 1699 WDU20052051699 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie dopuszczania instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1698 1698 WDU20052051698 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd rejestru inwestorów kwalifikowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1697 1697 WDU20052051697 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1696 1696 WDU20052051696 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności uchylony
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1695 1695 WDU20052051695 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów uchylony
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1694 1694 WDU20052051694 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uchylony
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1693 1693 WDU20052051693 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1692 1692 WDU20052051692 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 204 poz. 1691 1691 WDU20052041691 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 204 poz. 1690 1690 WDU20052041690 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uchylony
Dz.U. 2005 nr 204 poz. 1689 1689 WDU20052041689 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2005 nr 203 poz. 1688 1688 WDU20052031688 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2005 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu uchylony
Dz.U. 2005 nr 203 poz. 1687 1687 WDU20052031687 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej umowy między Rzecząpospolitą Polską bez statusu
Dz.U. 2005 nr 203 poz. 1686 1686 WDU20052031686 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej, sporządzona w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 203 poz. 1685 1685 WDU20052031685 Oświadczenie rządowe z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 203 poz. 1684 1684 WDU20052031684 Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 203 poz. 1683 1683 WDU20052031683 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 202 poz. 1682 1682 WDU20052021682 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 września 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 202 poz. 1681 1681 WDU20052021681 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki uchylony
Dz.U. 2005 nr 202 poz. 1680 1680 WDU20052021680 Oświadczenie rządowe z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej przyjętego w Londynie dnia 26 września 1997 r., Protokółu wprowadzającego Załącznik VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973 r. zmodyfikowanej przynależnym do niej Protokółem z 1978 r. (MARPOL 73/78) - przepisy o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza przez statki wraz z Kodeksem technicznym kontroli emisji tlenków azotu z okrętowych silników wysokoprężnych bez statusu
Dz.U. 2005 nr 202 poz. 1679 1679 WDU20052021679 Protokół z 1997 r. uzupełniający Międzynarodową konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, zmodyfikowaną przynależnym do niej protokółem z 1978 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1678 1678 WDU20052011678 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 października 2005 r. sygn. akt K 36/03 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1677 1677 WDU20052011677 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2005 r. sygn. akt K 43/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1676 1676 WDU20052011676 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 września 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania uchylony
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1675 1675 WDU20052011675 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania uchylony
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1674 1674 WDU20052011674 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem uchylony
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1673 1673 WDU20052011673 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1672 1672 WDU20052011672 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1671 1671 WDU20052011671 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym powierza się przeprowadzanie kontroli uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1670 1670 WDU20052011670 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Scalanie gruntów" uchylony
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1669 1669 WDU20052011669 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udzielania pomocy uchodźcom uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1668 1668 WDU20052011668 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2005 r. w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1667 1667 WDU20052011667 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2005 r. w sprawie formularza listy kontrolnej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1666 1666 WDU20052011666 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1665 1665 WDU20052011665 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów uchylony
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1664 1664 WDU20052011664 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1663 1663 WDU20052011663 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1662 1662 WDU20052011662 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1661 1661 WDU20052001661 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1660 1660 WDU20052001660 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1659 1659 WDU20052001659 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1658 1658 WDU20052001658 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1657 1657 WDU20052001657 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu i kryteriów gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za substancje kontrolowane uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1656 1656 WDU20052001656 Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie albo o przedłużenie świadectwa kwalifikacji uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1655 1655 WDU20052001655 Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz trybu dostarczania i udostępniania danych z Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1654 1654 WDU20052001654 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1653 1653 WDU20052001653 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 października 2005 r. w sprawie listy materiałów, podmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom uchylony
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1652 1652 WDU20052001652 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1651 1651 WDU20052001651 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1650 1650 WDU20052001650 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1649 1649 WDU20052001649 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1648 1648 WDU20052001648 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1647 1647 WDU20052001647 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 października 2005 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 199 poz. 1646 1646 WDU20051991646 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 września 2005 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji na lata 2005-2007 uchylony
Dz.U. 2005 nr 199 poz. 1645 1645 WDU20051991645 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 198 poz. 1644 1644 WDU20051981644 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1643 1643 WDU20051971643 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1642 1642 WDU20051971642 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie form kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w środkach komunikacji międzynarodowej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1641 1641 WDU20051971641 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2005 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów zwrotu funkcjonariuszowi Straży Granicznej kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1640 1640 WDU20051971640 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1639 1639 WDU20051971639 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zniesienia Sądów Rejonowych dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie i dla Warszawy-Pragi w Warszawie oraz utworzenia sądów Rejonowych w : Siemianowicach Śląskich, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1638 1638 WDU20051971638 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1637 1637 WDU20051971637 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1636 1636 WDU20051971636 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2005 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1635 1635 WDU20051971635 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1634 1634 WDU20051971634 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2005 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1633 1633 WDU20051971633 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1632 1632 WDU20051971632 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 196 poz. 1631 1631 WDU20051961631 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych uchylony
Dz.U. 2005 nr 196 poz. 1630 1630 WDU20051961630 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 196 poz. 1629 1629 WDU20051961629 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS) uchylony
Dz.U. 2005 nr 196 poz. 1628 1628 WDU20051961628 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 195 poz. 1627 1627 WDU20051951627 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2005 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 195 poz. 1626 1626 WDU20051951626 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2005 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 194 poz. 1625 1625 WDU20051941625 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 194 poz. 1624 1624 WDU20051941624 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym uchylony
Dz.U. 2005 nr 194 poz. 1623 1623 WDU20051941623 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na rok 2006 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 194 poz. 1622 1622 WDU20051941622 Rozporządzenie Ministrów Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2006 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 194 poz. 1621 1621 WDU20051941621 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2006 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 193 poz. 1620 1620 WDU20051931620 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2005 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 193 poz. 1619 1619 WDU20051931619 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 193 poz. 1618 1618 WDU20051931618 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 193 poz. 1617 1617 WDU20051931617 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 193 poz. 1616 1616 WDU20051931616 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 193 poz. 1615 1615 WDU20051931615 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Wspólnotami Europejskimi wdrażającą Protokół o przywilejach i immunitetach Wspólnot Europejskich, sporządzony w Brukseli dnia 8 kwietnia 1965 r., podpisaną w Brukseli dnia 13 kwietnia 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 193 poz. 1614 1614 WDU20051931614 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Wspólnotami Europejskimi wdrażająca Protokół o przywilejach i immunitetach Wspólnot Europejskich, podpisany w Brukseli dnia 8 kwietnia 1965 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 193 poz. 1613 1613 WDU20051931613 Oświadczenie rządowe z dnia 6 września 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Pradze dnia 7 grudnia 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 193 poz. 1612 1612 WDU20051931612 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Pradze dnia 7 grudnia 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 192 poz. 1611 1611 WDU20051921611 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne uchylony
Dz.U. 2005 nr 192 poz. 1610 1610 WDU20051921610 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością uchylony
Dz.U. 2005 nr 192 poz. 1609 1609 WDU20051921609 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością uchylony
Dz.U. 2005 nr 192 poz. 1608 1608 WDU20051921608 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające uchylony
Dz.U. 2005 nr 191 poz. 1607 1607 WDU20051911607 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005 r. w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 190 poz. 1606 1606 WDU20051901606 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 190 poz. 1605 1605 WDU20051901605 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1604 1604 WDU20051891604 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2005 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1603 1603 WDU20051891603 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1602 1602 WDU20051891602 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1601 1601 WDU20051891601 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1600 1600 WDU20051891600 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, oraz współpracy organów celnych z powiatowymi lekarzami weterynarii uchylony
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1599 1599 WDU20051891599 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2005 r. w sprawie określenia wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1598 1598 WDU20051891598 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1597 1597 WDU20051891597 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1596 1596 WDU20051891596 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zakresu przetwarzanych informacji dotyczących osób fizycznych (konsumentów) po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów oraz trybu usuwania tych informacji uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1595 1595 WDU20051891595 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1594 1594 WDU20051891594 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1593 1593 WDU20051891593 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1592 1592 WDU20051891592 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2005 r. w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1591 1591 WDU20051891591 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej uchylony
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1590 1590 WDU20051891590 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1589 1589 WDU20051891589 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2005 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1588 1588 WDU20051891588 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii i Wyspami Owczymi, sporządzonej w Warszawie dnia 3 listopada 1998 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1587 1587 WDU20051891587 Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii i Wyspami Owczymi, sporządzonej w Warszawie dnia 3 listopada 1998 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1586 1586 WDU20051891586 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1585 1585 WDU20051891585 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 12 maja 2003 r. uchylony
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1584 1584 WDU20051891584 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej konwencji o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne, sporządzonej w Strasburgu dnia 28 czerwca 1978 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1583 1583 WDU20051891583 Europejska Konwencja o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne, sporządzona w Strasburgu dnia 28 czerwca 1978 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 188 poz. 1582 1582 WDU20051881582 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 188 poz. 1581 1581 WDU20051881581 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 188 poz. 1580 1580 WDU20051881580 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej oraz tablicy określającej zasięg tej strefy obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 188 poz. 1579 1579 WDU20051881579 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych komendantów oddziałów Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 188 poz. 1578 1578 WDU20051881578 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 187 poz. 1577 1577 WDU20051871577 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 187 poz. 1576 1576 WDU20051871576 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2005 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie lub przedłużenie przepustki oraz wzoru przepustki dla członków załóg statków morskich uchylony
Dz.U. 2005 nr 187 poz. 1575 1575 WDU20051871575 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 września 2005 r. w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 187 poz. 1574 1574 WDU20051871574 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół uchylony
Dz.U. 2005 nr 187 poz. 1573 1573 WDU20051871573 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 187 poz. 1572 1572 WDU20051871572 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 187 poz. 1571 1571 WDU20051871571 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 187 poz. 1570 1570 WDU20051871570 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 187 poz. 1569 1569 WDU20051871569 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 187 poz. 1568 1568 WDU20051871568 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1567 1567 WDU20051861567 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2005 r. sygn. akt K 38/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1566 1566 WDU20051861566 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września 2005 r. sygn. akt SK 13/05 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1565 1565 WDU20051861565 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 września 2005 r. w sprawie trybu ogłaszania konkursu na rezerwację częstotliwości na cele rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1564 1564 WDU20051861564 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1563 1563 WDU20051861563 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2005 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz sposobu ich przekazywania uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1562 1562 WDU20051861562 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wyznaczenia Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1561 1561 WDU20051861561 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wzorów formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz fotografii dołączanych do wniosków uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1560 1560 WDU20051861560 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2005 r. w sprawie ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej urlopy i czas wolny od służby uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1559 1559 WDU20051861559 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1558 1558 WDU20051861558 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych od cudzoziemca uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1557 1557 WDU20051861557 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1556 1556 WDU20051861556 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 września 2005 r. w sprawie połączenia Centrum Mechanizacji Górnictwa "Komag" i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Motoreduktorów i Reduktorów "Redor" obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1555 1555 WDU20051861555 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju uchylony
Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1554 1554 WDU20051861554 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju uchylony
Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1553 1553 WDU20051861553 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1552 1552 WDU20051861552 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę uchylony
Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1551 1551 WDU20051861551 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej uchylony
Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1550 1550 WDU20051861550 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1549 1549 WDU20051861549 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie lokat funduszu emerytalnego uchylony
Dz.U. 2005 nr 185 poz. 1548 1548 WDU20051851548 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 185 poz. 1547 1547 WDU20051851547 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 185 poz. 1546 1546 WDU20051851546 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 185 poz. 1545 1545 WDU20051851545 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1544 1544 WDU20051841544 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1543 1543 WDU20051841543 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1542 1542 WDU20051841542 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1541 1541 WDU20051841541 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1540 1540 WDU20051841540 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 1539 WDU20051841539 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 1538 WDU20051831538 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1537 1537 WDU20051831537 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 182 poz. 1536 1536 WDU20051821536 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wyrażenie zgody na nieujawnianie na opakowaniu jednostkowym nazwy składnika kosmetyku, oraz wzoru tego wniosku nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 182 poz. 1535 1535 WDU20051821535 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 182 poz. 1534 1534 WDU20051821534 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 182 poz. 1533 1533 WDU20051821533 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest - Park" uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 182 poz. 1532 1532 WDU20051821532 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 182 poz. 1531 1531 WDU20051821531 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 182 poz. 1530 1530 WDU20051821530 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy uchylony
Dz.U. 2005 nr 182 poz. 1529 1529 WDU20051821529 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 182 poz. 1528 1528 WDU20051821528 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 182 poz. 1527 1527 WDU20051821527 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego, a także zasad użycia broni palnej przez pododdziały odwodowe Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1526 1526 WDU20051811526 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 września 2005 r. sygn. akt P 17/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1525 1525 WDU20051811525 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 2005 r. sygn. akt K 46/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1524 1524 WDU20051811524 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 września 2005 r. sygn. akt P 18/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1523 1523 WDU20051811523 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonentowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1522 1522 WDU20051811522 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1521 1521 WDU20051811521 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1520 1520 WDU20051811520 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1519 1519 WDU20051811519 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1518 1518 WDU20051811518 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1517 1517 WDU20051811517 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1516 1516 WDU20051811516 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych uchylony
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1515 1515 WDU20051811515 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych oraz normatywów zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1514 1514 WDU20051811514 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1513 1513 WDU20051811513 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2005 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1512 1512 WDU20051811512 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2005 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących zabiegi odkażania lub zwalczania szkodników w zakładach uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1511 1511 WDU20051811511 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1510 1510 WDU20051811510 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1509 1509 WDU20051811509 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1508 1508 WDU20051811508 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1507 1507 WDU20051811507 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1506 1506 WDU20051811506 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1505 1505 WDU20051811505 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu uchylony
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1504 1504 WDU20051811504 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2005 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1503 1503 WDU20051811503 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1502 1502 WDU20051811502 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1501 1501 WDU20051811501 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1500 1500 WDU20051811500 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1499 1499 WDU20051801499 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1498 1498 WDU20051801498 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1497 1497 WDU20051801497 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1496 1496 WDU20051801496 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o służbie zastępczej uchylony
Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495 1495 WDU20051801495 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym uchylony
Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1494 1494 WDU20051801494 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493 1493 WDU20051801493 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1492 1492 WDU20051801492 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1491 1491 WDU20051801491 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych uchylony
Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1490 1490 WDU20051801490 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1489 1489 WDU20051791489 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1488 1488 WDU20051791488 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1487 1487 WDU20051791487 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy - Karta Nauczyciela obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1486 1486 WDU20051791486 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 1485 WDU20051791485 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1484 1484 WDU20051791484 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej uchylony
Dz.U. 2005 nr 178 poz. 1483 1483 WDU20051781483 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia ostatecznego terminu rejestracji przekazania gospodarstwa, w którym jest produkowany tytoń uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 178 poz. 1482 1482 WDU20051781482 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 178 poz. 1481 1481 WDU20051781481 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 178 poz. 1480 1480 WDU20051781480 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 178 poz. 1479 1479 WDU20051781479 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 178 poz. 1478 1478 WDU20051781478 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 177 poz. 1477 1477 WDU20051771477 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2005 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2005 nr 177 poz. 1476 1476 WDU20051771476 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 177 poz. 1475 1475 WDU20051771475 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji Twórczości nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 177 poz. 1474 1474 WDU20051771474 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 177 poz. 1473 1473 WDU20051771473 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 177 poz. 1472 1472 WDU20051771472 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów uchylony
Dz.U. 2005 nr 177 poz. 1471 1471 WDU20051771471 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług uchylony
Dz.U. 2005 nr 177 poz. 1470 1470 WDU20051771470 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 177 poz. 1469 1469 WDU20051771469 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2006 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 177 poz. 1468 1468 WDU20051771468 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym uchylony
Dz.U. 2005 nr 176 poz. 1467 1467 WDU20051761467 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uchylony
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1466 1466 WDU20051751466 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2005 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1465 1465 WDU20051751465 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1464 1464 WDU20051751464 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1463 1463 WDU20051751463 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną samorządowych kolegiów odwoławczych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1462 1462 WDU20051751462 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1461 1461 WDU20051751461 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1460 1460 WDU20051751460 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1459 1459 WDU20051751459 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458 1458 WDU20051751458 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1457 1457 WDU20051751457 Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 174 poz. 1456 1456 WDU20051741456 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 174 poz. 1455 1455 WDU20051741455 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 174 poz. 1454 1454 WDU20051741454 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie świeżego mięsa i produktów mięsnych uchylony
Dz.U. 2005 nr 174 poz. 1453 1453 WDU20051741453 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 174 poz. 1452 1452 WDU20051741452 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 174 poz. 1451 1451 WDU20051741451 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie znaczącej koncentracji ryzyka na poziomie konglomeratu finansowego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 174 poz. 1450 1450 WDU20051741450 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie transakcji wewnątrzgrupowych konglomeratu finansowego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 174 poz. 1449 1449 WDU20051741449 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 174 poz. 1448 1448 WDU20051741448 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Rogów w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 174 poz. 1447 1447 WDU20051741447 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania, przez służbę ochrony państwa, opłat za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, sprawdzeń oraz postępowań sprawdzających uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 174 poz. 1446 1446 WDU20051741446 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 173 poz. 1445 1445 WDU20051731445 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 172 poz. 1444 1444 WDU20051721444 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 172 poz. 1443 1443 WDU20051721443 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 172 poz. 1442 1442 WDU20051721442 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" uchylony
Dz.U. 2005 nr 172 poz. 1441 1441 WDU20051721441 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o drogach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 172 poz. 1440 1440 WDU20051721440 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 172 poz. 1439 1439 WDU20051721439 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 172 poz. 1438 1438 WDU20051721438 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 171 poz. 1437 1437 WDU20051711437 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 171 poz. 1436 1436 WDU20051711436 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie kolokwium dla aplikantów sądowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 171 poz. 1435 1435 WDU20051711435 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie konkursu dla kandydatów na aplikantów sądowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 171 poz. 1434 1434 WDU20051711434 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie konkursu dla kandydatów na aplikantów prokuratorskich uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 171 poz. 1433 1433 WDU20051711433 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 171 poz. 1432 1432 WDU20051711432 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 171 poz. 1431 1431 WDU20051711431 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 171 poz. 1430 1430 WDU20051711430 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu przygotowania i prowadzenia przez służby ochrony państwa kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 171 poz. 1429 1429 WDU20051711429 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 170 poz. 1428 1428 WDU20051701428 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 170 poz. 1427 1427 WDU20051701427 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych oraz wykazu dokumentów dołączanych do takich wniosków uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 170 poz. 1426 1426 WDU20051701426 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1425 1425 WDU20051691425 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2005 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych na produkty lecznicze i wyroby medyczne nabywane przez zakłady lecznictwa zamkniętego uchylony
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1424 1424 WDU20051691424 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1423 1423 WDU20051691423 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym lub pojazdów obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1422 1422 WDU20051691422 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie operacji "Trwałe zaprzestanie wykonywania zawodu przez rybaka" uchylony
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1421 1421 WDU20051691421 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1420 1420 WDU20051691420 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym uchylony
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1419 1419 WDU20051691419 Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1418 1418 WDU20051691418 Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1417 1417 WDU20051691417 Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa uchylony
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1416 1416 WDU20051691416 Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1415 1415 WDU20051691415 Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1414 1414 WDU20051691414 Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1413 1413 WDU20051691413 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1412 1412 WDU20051691412 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1411 1411 WDU20051691411 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1410 1410 WDU20051691410 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury uchylony
Dz.U. 2005 nr 168 poz. 1409 1409 WDU20051681409 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 168 poz. 1408 1408 WDU20051681408 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej uchylony
Dz.U. 2005 nr 168 poz. 1407 1407 WDU20051681407 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 168 poz. 1406 1406 WDU20051681406 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych objętych obowiązkiem zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 168 poz. 1405 1405 WDU20051681405 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 168 poz. 1404 1404 WDU20051681404 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1403 1403 WDU20051671403 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1402 1402 WDU20051671402 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Łańcut - zespół zamkowo-parkowy" akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1401 1401 WDU20051671401 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kamień Pomorski - zespół katedralny" akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1400 1400 WDU20051671400 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej uchylony
Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1399 1399 WDU20051671399 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398 1398 WDU20051671398 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1397 1397 WDU20051671397 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1396 1396 WDU20051671396 Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 166 poz. 1395 1395 WDU20051661395 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 166 poz. 1394 1394 WDU20051661394 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 166 poz. 1393 1393 WDU20051661393 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stosowanego we współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie wzajemnego wykonywania orzeczeń o zatrzymaniu dowodów i zabezpieczeniu mienia na poczet przepadku obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 166 poz. 1392 1392 WDU20051661392 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 166 poz. 1391 1391 WDU20051661391 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 166 poz. 1390 1390 WDU20051661390 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru oświadczenia o rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 166 poz. 1389 1389 WDU20051661389 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 166 poz. 1388 1388 WDU20051661388 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia uchylony
Dz.U. 2005 nr 166 poz. 1387 1387 WDU20051661387 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje z budżetu państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 166 poz. 1386 1386 WDU20051661386 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowej o dotacje z budżetu państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 166 poz. 1385 1385 WDU20051661385 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz zwiększenia limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005 w dotacji na funkcjonowanie Polskiej Konfederacji Sportu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 166 poz. 1384 1384 WDU20051661384 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 166 poz. 1383 1383 WDU20051661383 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1382 1382 WDU20051651382 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1381 1381 WDU20051651381 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1380 1380 WDU20051651380 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1379 1379 WDU20051651379 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1378 1378 WDU20051651378 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1377 1377 WDU20051651377 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2006 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1376 1376 WDU20051651376 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1375 1375 WDU20051651375 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1374 1374 WDU20051651374 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe uchylony
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1373 1373 WDU20051651373 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1372 1372 WDU20051651372 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1371 1371 WDU20051651371 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1370 1370 WDU20051651370 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej uchylony
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1369 1369 WDU20051651369 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami uchylony
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1368 1368 WDU20051651368 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu uchylony
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1367 1367 WDU20051651367 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu uchylony
Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1366 1366 WDU20051641366 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 1365 WDU20051641365 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym uchylony
Dz.U. 2005 nr 163 poz. 1364 1364 WDU20051631364 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 163 poz. 1363 1363 WDU20051631363 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 163 poz. 1362 1362 WDU20051631362 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 163 poz. 1361 1361 WDU20051631361 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 162 poz. 1360 1360 WDU20051621360 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 161 poz. 1359 1359 WDU20051611359 Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1358 1358 WDU20051601358 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia grup produktów leczniczych oraz wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań tych produktów uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1357 1357 WDU20051601357 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ponoszenia i regulowania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane żołnierzom wojsk obcych i ich personelowi cywilnemu obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1356 1356 WDU20051601356 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1355 1355 WDU20051601355 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zezwolenie na tranzyt drogą powietrzną uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1354 1354 WDU20051601354 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Forum Dialogu Gdański Areopag uchylony
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1353 1353 WDU20051601353 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1352 1352 WDU20051601352 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1351 1351 WDU20051601351 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zakresu usługi zapewnienia minimalnego zestawu łączy dzierżawionych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1350 1350 WDU20051601350 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1349 1349 WDU20051601349 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań związanych z połączeniem sieci telekomunikacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1348 1348 WDU20051601348 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia kryteriów, które muszą spełniać koszty dystrybucji przy wyliczaniu kapitału własnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1347 1347 WDU20051601347 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności organów i urzędów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1346 1346 WDU20051601346 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie podwyższenia kwoty wydatków komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1345 1345 WDU20051601345 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Biuru Ochrony Rządu informacji uzyskanych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Straż Graniczną, Wojskowe Służby Informacyjne i Żandarmerię Wojskową uchylony
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1344 1344 WDU20051601344 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1343 1343 WDU20051601343 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1342 1342 WDU20051601342 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej uchylony
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1341 1341 WDU20051601341 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym uchylony
Dz.U. 2005 nr 159 poz. 1340 1340 WDU20051591340 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 159 poz. 1339 1339 WDU20051591339 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 159 poz. 1338 1338 WDU20051591338 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dopłat z tytułu prowadzenia plantacji wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cle energetyczne oraz procentowego wskaźnika kontroli producentów rolnych prowadzących te plantacje uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 159 poz. 1337 1337 WDU20051591337 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów wchodzących w skład poszczególnych centrów interwencyjnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 159 poz. 1336 1336 WDU20051591336 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2005 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 159 poz. 1335 1335 WDU20051591335 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie uchylony
Dz.U. 2005 nr 159 poz. 1334 1334 WDU20051591334 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie nadawania odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej" uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 158 poz. 1333 1333 WDU20051581333 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 158 poz. 1332 1332 WDU20051581332 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 158 poz. 1331 1331 WDU20051581331 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 158 poz. 1330 1330 WDU20051581330 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zwalczania rzekomego pomoru drobiu obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 158 poz. 1329 1329 WDU20051581329 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 158 poz. 1328 1328 WDU20051581328 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 158 poz. 1327 1327 WDU20051581327 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 158 poz. 1326 1326 WDU20051581326 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1325 1325 WDU20051571325 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie stawek opłat produktowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1324 1324 WDU20051571324 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1323 1323 WDU20051571323 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1322 1322 WDU20051571322 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1321 1321 WDU20051571321 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1320 1320 WDU20051571320 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie umieszczania na znakach i tablicach dodatkowych nazw w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w języku regionalnym obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1319 1319 WDU20051571319 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa uchylony
Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318 1318 WDU20051571318 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1317 1317 WDU20051571317 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nakładania funkcjonariuszom straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1316 1316 WDU20051571316 Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1315 1315 WDU20051571315 Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1314 1314 WDU20051571314 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 156 poz. 1313 1313 WDU20051561313 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępstw, podpisanego w Warszawie dnia 24 maja 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 156 poz. 1312 1312 WDU20051561312 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępstw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 156 poz. 1311 1311 WDU20051561311 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia pomiędzy Republiką Austrii, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Republiką Czeską, Republiką Węgierską, Rzecząpospolitą Polską, Rumunią, Republiką Słowacką i Republiką Słowenii promującego współpracę w dziedzinie szkolnictwa wyższego w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej (CEEPUS II), sporządzonego w Zagrzebiu dnia 9 marca 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 156 poz. 1310 1310 WDU20051561310 Porozumienie pomiędzy Republiką Austrii, Republiką Chorwacji, Republiką Czeska, Republiką Węgierską, Rzecząpospolitą Polską, Rumunią, Republiką Słowacką i Republiką Słowenii promujące współpracę w dziedzinie szkolnictwa wyższego w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej (CEEPUS II) wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 156 poz. 1309 1309 WDU20051561309 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Sofii dnia 7 lipca 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 156 poz. 1308 1308 WDU20051561308 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Sofii dnia 7 lipca 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 156 poz. 1307 1307 WDU20051561307 Oświadczenie rządowe z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o przekazywaniu i przyjmowaniu obywateli obu Państw, podpisanej w Hanoi dnia 22 kwietnia 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 156 poz. 1306 1306 WDU20051561306 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o przekazywaniu i przyjmowaniu obywateli obu Państw, podpisana w Hanoi dnia 22 kwietnia 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 156 poz. 1305 1305 WDU20051561305 Oświadczenie rządowe z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o ekstradycji, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 156 poz. 1304 1304 WDU20051561304 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o ekstradycji, podpisana w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1303 1303 WDU20051551303 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1302 1302 WDU20051551302 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1301 1301 WDU20051551301 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych uchylony
Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1300 1300 WDU20051551300 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1299 1299 WDU20051551299 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1298 1298 WDU20051551298 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym uchylony
Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1297 1297 WDU20051551297 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1296 1296 WDU20051551296 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1295 1295 WDU20051551295 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o ustanowieniu dnia 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 154 poz. 1294 1294 WDU20051541294 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 154 poz. 1293 1293 WDU20051541293 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 154 poz. 1292 1292 WDU20051541292 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia laboratoriów referencyjnych do badan zawartości tłuszczu w mleku oraz sposobu funkcjonowania systemu badania zawartości tłuszczu w mleku uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 154 poz. 1291 1291 WDU20051541291 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany i deklaracji dołączonej do chmielu nieprzygotowanego zgłoszonego do certyfikacji uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 154 poz. 1290 1290 WDU20051541290 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie priorytetu "Pomoc techniczna" uchylony
Dz.U. 2005 nr 154 poz. 1289 1289 WDU20051541289 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 154 poz. 1288 1288 WDU20051541288 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na zatrudnienie w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 154 poz. 1287 1287 WDU20051541287 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Remontowej Energetyki" we Wrocławiu obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 154 poz. 1286 1286 WDU20051541286 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych" w Łodzi obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 154 poz. 1285 1285 WDU20051541285 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu uchylony
Dz.U. 2005 nr 153 poz. 1284 1284 WDU20051531284 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2006 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 153 poz. 1283 1283 WDU20051531283 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 153 poz. 1282 1282 WDU20051531282 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 153 poz. 1281 1281 WDU20051531281 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań higienicznych i zdrowotnych na statkach rybackich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 153 poz. 1280 1280 WDU20051531280 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego uchylony
Dz.U. 2005 nr 153 poz. 1279 1279 WDU20051531279 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zaświadczeń hodowlanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 153 poz. 1278 1278 WDU20051531278 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych uchylony
Dz.U. 2005 nr 153 poz. 1277 1277 WDU20051531277 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 153 poz. 1276 1276 WDU20051531276 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 153 poz. 1275 1275 WDU20051531275 Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 153 poz. 1274 1274 WDU20051531274 Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wpisanie do wykazu jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 153 poz. 1273 1273 WDU20051531273 Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie kwalifikacji osób nadzorujących doświadczenie na zwierzętach, przeprowadzających doświadczenie i uczestniczących w doświadczeniu oraz wzoru zezwolenia indywidualnego dla osób przeprowadzających doświadczenia uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 153 poz. 1272 1272 WDU20051531272 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej uchylony
Dz.U. 2005 nr 152 poz. 1271 1271 WDU20051521271 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 152 poz. 1270 1270 WDU20051521270 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 151 poz. 1269 1269 WDU20051511269 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 151 poz. 1268 1268 WDU20051511268 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz uchylony
Dz.U. 2005 nr 151 poz. 1267 1267 WDU20051511267 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach uchylony
Dz.U. 2005 nr 151 poz. 1266 1266 WDU20051511266 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 151 poz. 1265 1265 WDU20051511265 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności pilota wycieczek nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 151 poz. 1264 1264 WDU20051511264 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia uchylony
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1263 1263 WDU20051501263 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1262 1262 WDU20051501262 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1261 1261 WDU20051501261 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie określenia kwalifikacji wojskowych osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1260 1260 WDU20051501260 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację projektów Domów Polskich obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1259 1259 WDU20051501259 Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1258 1258 WDU20051501258 Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej polskiej a Rządem Montserrat - Terytorium Zamorskim Zjednoczonego Królestwa o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Montserrat w dniu 7 kwietnia 2005 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1257 1257 WDU20051501257 Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Turks i Caicos o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Grand Turk w dniu 1 kwietnia 2005 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1256 1256 WDU20051501256 Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kajmanów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Cayman Island w dniu 31 marca 2005 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1255 1255 WDU20051501255 Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Anguilli o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Anguilli w dniu 21 stycznia 2005 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1254 1254 WDU20051501254 Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Tortoli w dniu 11 kwietnia 2005 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1253 1253 WDU20051501253 Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 18 grudnia 2002 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1252 1252 WDU20051501252 Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1251 1251 WDU20051501251 Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1250 1250 WDU20051501250 Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 uchylony
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1249 1249 WDU20051501249 Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1248 1248 WDU20051501248 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1247 1247 WDU20051501247 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1246 1246 WDU20051501246 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Protokołu sporządzonego zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej, zmieniającego Konwencję w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych w zakresie utworzenia bazy danych rejestru celnego dla celów identyfikacyjnych, sporządzonego w Brukseli dnia 8 maja 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1245 1245 WDU20051501245 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zakresu informacji dotyczących prania wpływów pieniężnych w Konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych oraz włączenia numeru rejestracyjnego środków transportu do Konwencji, sporządzonego w Brukseli dnia 12 marca 1999 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1244 1244 WDU20051501244 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczącego wykładni Konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych dokonywanej w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonego w Brukseli dnia 29 listopada 1996 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1243 1243 WDU20051501243 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w sprawie tymczasowego stosowania między niektórymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1242 1242 WDU20051501242 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1241 1241 WDU20051501241 Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych uchylony
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1240 1240 WDU20051501240 Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1239 1239 WDU20051501239 Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1238 1238 WDU20051501238 Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotyczącej ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1237 1237 WDU20051501237 Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1236 1236 WDU20051501236 Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Konwencji powołującej Europejski Instytut Uniwersytecki, sporządzonej we Florencji dnia 19 kwietnia 1972 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 149 poz. 1235 1235 WDU20051491235 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie nadawania Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 149 poz. 1234 1234 WDU20051491234 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie odznaki honorowej "Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina" uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 149 poz. 1233 1233 WDU20051491233 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów uchylony
Dz.U. 2005 nr 148 poz. 1232 1232 WDU20051481232 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych uchylony
Dz.U. 2005 nr 148 poz. 1231 1231 WDU20051481231 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Trzemeszna w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 147 poz. 1230 1230 WDU20051471230 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2005 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2005 nr 147 poz. 1229 1229 WDU20051471229 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do oceny produktu biobójczego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 147 poz. 1228 1228 WDU20051471228 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wzoru przepustki dla cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega przeniesieniu do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 147 poz. 1227 1227 WDU20051471227 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne uchylony
Dz.U. 2005 nr 147 poz. 1226 1226 WDU20051471226 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i tekstu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 147 poz. 1225 1225 WDU20051471225 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 146 poz. 1224 1224 WDU20051461224 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw zorganizowania urzędu obsługującego sprawy z zakresu działu administracji rządowej - kultura fizyczna i sport uchylony
Dz.U. 2005 nr 146 poz. 1223 1223 WDU20051461223 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 146 poz. 1222 1222 WDU20051461222 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 145 poz. 1221 1221 WDU20051451221 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 145 poz. 1220 1220 WDU20051451220 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie depozytu wartościowych rzeczy pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 145 poz. 1219 1219 WDU20051451219 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 145 poz. 1218 1218 WDU20051451218 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 145 poz. 1217 1217 WDU20051451217 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 145 poz. 1216 1216 WDU20051451216 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2005 nr 145 poz. 1215 1215 WDU20051451215 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych uchylony
Dz.U. 2005 nr 145 poz. 1214 1214 WDU20051451214 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej uchylony
Dz.U. 2005 nr 145 poz. 1213 1213 WDU20051451213 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2006 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 144 poz. 1212 1212 WDU20051441212 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 144 poz. 1211 1211 WDU20051441211 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 144 poz. 1210 1210 WDU20051441210 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Kołobrzegu od strony lądu uchylony
Dz.U. 2005 nr 144 poz. 1209 1209 WDU20051441209 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektorowego żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 143 poz. 1208 1208 WDU20051431208 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2005 r. sygn. akt K 28/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 143 poz. 1207 1207 WDU20051431207 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2005 r. sygn. akt SK 20/03 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 143 poz. 1206 1206 WDU20051431206 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 143 poz. 1205 1205 WDU20051431205 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania , a także noszenia akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 143 poz. 1204 1204 WDU20051431204 Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 143 poz. 1203 1203 WDU20051431203 Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 143 poz. 1202 1202 WDU20051431202 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 143 poz. 1201 1201 WDU20051431201 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw uchylony
Dz.U. 2005 nr 143 poz. 1200 1200 WDU20051431200 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 143 poz. 1199 1199 WDU20051431199 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 143 poz. 1198 1198 WDU20051431198 Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o wyłączeniu bezprawności posiadania bez wymaganego pozwolenia lub rejestracji broni lub amunicji przez osoby walczące o suwerenność i niepodległość Polski obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 143 poz. 1197 1197 WDU20051431197 Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Jersey akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 142 poz. 1196 1196 WDU20051421196 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 142 poz. 1195 1195 WDU20051421195 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 142 poz. 1194 1194 WDU20051421194 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych na wystawy, pokazy lub konkursy uchylony
Dz.U. 2005 nr 142 poz. 1193 1193 WDU20051421193 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa uchylony
Dz.U. 2005 nr 142 poz. 1192 1192 WDU20051421192 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców uchylony
Dz.U. 2005 nr 142 poz. 1191 1191 WDU20051421191 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1190 1190 WDU20051411190 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych uchylony
Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1189 1189 WDU20051411189 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1188 1188 WDU20051411188 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1187 1187 WDU20051411187 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic powiatów chełmskiego i krasnostawskiego oraz zmiany siedziby władz powiatu warszawskiego zachodniego akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1186 1186 WDU20051411186 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1185 1185 WDU20051411185 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1184 1184 WDU20051411184 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1183 1183 WDU20051411183 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1182 1182 WDU20051411182 Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1181 1181 WDU20051411181 Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1180 1180 WDU20051411180 Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1179 1179 WDU20051411179 Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 140 poz. 1178 1178 WDU20051401178 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie programu i czasu trwania nauki w szkołach Służby Więziennej, trybu składania egzaminów na oficera, chorążego i podoficera oraz sposobów doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 140 poz. 1177 1177 WDU20051401177 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Jelcza-Laskowic w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 140 poz. 1176 1176 WDU20051401176 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 140 poz. 1175 1175 WDU20051401175 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 140 poz. 1174 1174 WDU20051401174 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dotyczących dokonywania wydatków budżetu państwa na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 140 poz. 1173 1173 WDU20051401173 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2005 nr 139 poz. 1172 1172 WDU20051391172 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2005 r. sygn. akt P 11/03 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 139 poz. 1171 1171 WDU20051391171 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Parku Narodowego "Ujście Warty" akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 139 poz. 1170 1170 WDU20051391170 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania i przechowywania broni bojowej oraz broni myśliwskiej, wraz z amunicją, będącej w dyspozycji Straży Parku obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 139 poz. 1169 1169 WDU20051391169 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 139 poz. 1168 1168 WDU20051391168 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 139 poz. 1167 1167 WDU20051391167 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej uchylony
Dz.U. 2005 nr 139 poz. 1166 1166 WDU20051391166 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie sposobu przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w tymczasowym magazynie uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 139 poz. 1165 1165 WDU20051391165 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 139 poz. 1164 1164 WDU20051391164 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu organizowania i szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 138 poz. 1163 1163 WDU20051381163 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 138 poz. 1162 1162 WDU20051381162 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 138 poz. 1161 1161 WDU20051381161 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorstw nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 138 poz. 1160 1160 WDU20051381160 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 138 poz. 1159 1159 WDU20051381159 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób zakaźnych ryb uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 138 poz. 1158 1158 WDU20051381158 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla umieszczania na rynku zwierząt i produktów akwakultury uchylony
Dz.U. 2005 nr 138 poz. 1157 1157 WDU20051381157 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 138 poz. 1156 1156 WDU20051381156 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
Dz.U. 2005 nr 138 poz. 1155 1155 WDU20051381155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2006 r. na rzecz obrony akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 138 poz. 1154 1154 WDU20051381154 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 137 poz. 1153 1153 WDU20051371153 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1152 1152 WDU20051361152 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2005 r. sygn. akt SK 45/03 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1151 1151 WDU20051361151 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1150 1150 WDU20051361150 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie postępowania w razie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji uchylony
Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1149 1149 WDU20051361149 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli biura informacji gospodarczej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1148 1148 WDU20051361148 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami uchylony
Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1147 1147 WDU20051361147 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych uchylony
Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1146 1146 WDU20051361146 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1145 1145 WDU20051361145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1144 1144 WDU20051361144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1143 1143 WDU20051361143 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 135 poz. 1142 1142 WDU20051351142 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Policji uchylony
Dz.U. 2005 nr 135 poz. 1141 1141 WDU20051351141 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 135 poz. 1140 1140 WDU20051351140 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 135 poz. 1139 1139 WDU20051351139 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych uchylony
Dz.U. 2005 nr 135 poz. 1138 1138 WDU20051351138 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 135 poz. 1137 1137 WDU20051351137 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 135 poz. 1136 1136 WDU20051351136 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 135 poz. 1135 1135 WDU20051351135 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Cegłów w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 135 poz. 1134 1134 WDU20051351134 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 135 poz. 1133 1133 WDU20051351133 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 135 poz. 1132 1132 WDU20051351132 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów oraz zasad użycia broni palnej przez oddziały i pododdziały zwarte Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 135 poz. 1131 1131 WDU20051351131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 134 poz. 1130 1130 WDU20051341130 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2005 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2005 nr 134 poz. 1129 1129 WDU20051341129 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów druków informacji dotyczących bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 134 poz. 1128 1128 WDU20051341128 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 134 poz. 1127 1127 WDU20051341127 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 133 poz. 1126 1126 WDU20051331126 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 133 poz. 1125 1125 WDU20051331125 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 133 poz. 1124 1124 WDU20051331124 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 133 poz. 1123 1123 WDU20051331123 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie oznakowania pasz uchylony
Dz.U. 2005 nr 133 poz. 1122 1122 WDU20051331122 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów" uchylony
Dz.U. 2005 nr 133 poz. 1121 1121 WDU20051331121 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 133 poz. 1120 1120 WDU20051331120 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 133 poz. 1119 1119 WDU20051331119 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur uchylony
Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1118 1118 WDU20051321118 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1117 1117 WDU20051321117 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Pomoc techniczna" uchylony
Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1116 1116 WDU20051321116 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie określenia jednostek operatora publicznego przeprowadzających kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1115 1115 WDU20051321115 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1114 1114 WDU20051321114 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1113 1113 WDU20051321113 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1112 1112 WDU20051321112 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1111 1111 WDU20051321111 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1110 1110 WDU20051321110 Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1109 1109 WDU20051321109 Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1108 1108 WDU20051321108 Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego uchylony
Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1107 1107 WDU20051321107 Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1106 1106 WDU20051321106 Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Guernsey akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1105 1105 WDU20051321105 Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach uchylony
Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1104 1104 WDU20051321104 Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o upoważnieniu do ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1103 1103 WDU20051321103 Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1102 1102 WDU20051311102 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2005 r. sygn. akt SK 26/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1101 1101 WDU20051311101 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2005 r. o sprostowaniu błędu uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1100 1100 WDU20051311100 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1099 1099 WDU20051311099 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przekazywania samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej środków publicznych na realizację programów zdrowotnych i programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1098 1098 WDU20051311098 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu potwierdzania kwalifikacji kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt uchylony
Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1097 1097 WDU20051311097 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1096 1096 WDU20051311096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1095 1095 WDU20051311095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1094 1094 WDU20051311094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1093 1093 WDU20051311093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1092 1092 WDU20051311092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1091 1091 WDU20051311091 Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 130 poz. 1090 1090 WDU20051301090 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2005 r. sygn. akt SK 34/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 130 poz. 1089 1089 WDU20051301089 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 130 poz. 1088 1088 WDU20051301088 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie terminów składania wniosków o wypłatę płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych, terminu wypłaty tych płatności oraz sposobu ich dokonywania uchylony
Dz.U. 2005 nr 130 poz. 1087 1087 WDU20051301087 Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 130 poz. 1086 1086 WDU20051301086 Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 130 poz. 1085 1085 WDU20051301085 Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 129 poz. 1084 1084 WDU20051291084 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie leśnictwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 129 poz. 1083 1083 WDU20051291083 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przypadków zwolnienia handlowców z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz kryteriów wpisu do bazy danych o handlowcach uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 129 poz. 1082 1082 WDU20051291082 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 129 poz. 1081 1081 WDU20051291081 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 129 poz. 1080 1080 WDU20051291080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 129 poz. 1079 1079 WDU20051291079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 129 poz. 1078 1078 WDU20051291078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 129 poz. 1077 1077 WDU20051291077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie otrzymania świadczeń opieki zdrowotnej przez policjantów i pracowników Policji w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 128 poz. 1076 1076 WDU20051281076 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2005 r. sygn. akt K 41/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 128 poz. 1075 1075 WDU20051281075 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 128 poz. 1074 1074 WDU20051281074 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 128 poz. 1073 1073 WDU20051281073 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego uchylony
Dz.U. 2005 nr 128 poz. 1072 1072 WDU20051281072 Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Informatyzacji uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 128 poz. 1071 1071 WDU20051281071 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych uchylony
Dz.U. 2005 nr 128 poz. 1070 1070 WDU20051281070 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 128 poz. 1069 1069 WDU20051281069 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 128 poz. 1068 1068 WDU20051281068 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 128 poz. 1067 1067 WDU20051281067 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie opuszczenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 127 poz. 1066 1066 WDU20051271066 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 127 poz. 1065 1065 WDU20051271065 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem" uchylony
Dz.U. 2005 nr 127 poz. 1064 1064 WDU20051271064 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi uchylony
Dz.U. 2005 nr 127 poz. 1063 1063 WDU20051271063 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2006 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 126 poz. 1062 1062 WDU20051261062 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2005 r. sygn. akt SK 56/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 126 poz. 1061 1061 WDU20051261061 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i odziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych uchylony
Dz.U. 2005 nr 126 poz. 1060 1060 WDU20051261060 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjmowania na studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, przebiegu immatrykulacji oraz studiów, a także organów właściwych w tych sprawach nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 126 poz. 1059 1059 WDU20051261059 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów uchylony
Dz.U. 2005 nr 126 poz. 1058 1058 WDU20051261058 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych niezbędnych do uzyskania i zachowania uznania stada lub gospodarstwa za urzędowo wolne lub wolne od chorób zakaźnych zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 126 poz. 1057 1057 WDU20051261057 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 126 poz. 1056 1056 WDU20051261056 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie katastrof i wypadków kolejowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 125 poz. 1055 1055 WDU20051251055 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 125 poz. 1054 1054 WDU20051251054 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań, sporządzonych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2005 nr 125 poz. 1053 1053 WDU20051251053 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 125 poz. 1052 1052 WDU20051251052 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie sposobu składania wniosków o wpis albo o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz wykazu dokumentów dołączonych do takich wniosków uchylony
Dz.U. 2005 nr 125 poz. 1051 1051 WDU20051251051 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 125 poz. 1050 1050 WDU20051251050 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Oława w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 125 poz. 1049 1049 WDU20051251049 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawionego Protokołu II w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia min, mini-pułapek i innych urządzeń zgodnie z poprawkami z dnia 3 maja 1996 r. (Protokół II zgodnie z poprawkami z dnia 3 maja 1996 r.) załączonego do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 125 poz. 1048 1048 WDU20051251048 Poprawiony Protokół II w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia min, min-pułapek i innych urządzeń zgodnie z poprawkami z dnia 3 maja 1996 r. (Protokół II zgodnie z poprawkami z dnia 3 maja 1996 r.) załączony do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 125 poz. 1047 1047 WDU20051251047 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 6 września 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 125 poz. 1046 1046 WDU20051251046 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 6 września 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 125 poz. 1045 1045 WDU20051251045 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Mińsku dnia 8 grudnia 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 125 poz. 1044 1044 WDU20051251044 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Mińsku dnia 8 grudnia 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 124 poz. 1043 1043 WDU20051241043 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2005 r. sygn. akt P 25/02 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 124 poz. 1042 1042 WDU20051241042 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2005 r. sygn. akt K 4/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 124 poz. 1041 1041 WDU20051241041 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia poradni przyzakładowych - publicznych zakładów opieki zdrowotnej i poradni przyzakładowych z izbą chorych - publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 124 poz. 1040 1040 WDU20051241040 Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na organizowanie i finansowanie realizacji projektów badawczych, projektów celowych i zadań z zakresu działalności wspomagającej badania uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 124 poz. 1039 1039 WDU20051241039 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 124 poz. 1038 1038 WDU20051241038 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie uznawania, potwierdzania uznania oraz nadzorowania wyższych szkół morskich i ośrodków szkoleniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 124 poz. 1037 1037 WDU20051241037 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie przepisów technicznych o zdatności do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 124 poz. 1036 1036 WDU20051241036 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2005 nr 123 poz. 1035 1035 WDU20051231035 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 2005 r. sygn. akt K 18/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 123 poz. 1034 1034 WDU20051231034 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 123 poz. 1033 1033 WDU20051231033 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 122 poz. 1032 1032 WDU20051221032 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 122 poz. 1031 1031 WDU20051221031 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 122 poz. 1030 1030 WDU20051221030 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Czasowe zawieszenie działalności połowowej" uchylony
Dz.U. 2005 nr 122 poz. 1029 1029 WDU20051221029 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 122 poz. 1028 1028 WDU20051221028 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 122 poz. 1027 1027 WDU20051221027 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 122 poz. 1026 1026 WDU20051221026 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 122 poz. 1025 1025 WDU20051221025 Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 122 poz. 1024 1024 WDU20051221024 Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 122 poz. 1023 1023 WDU20051221023 Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o sejmowej komisji śledczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 122 poz. 1022 1022 WDU20051221022 Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010" obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 122 poz. 1021 1021 WDU20051221021 Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny uchylony
Dz.U. 2005 nr 122 poz. 1020 1020 WDU20051221020 Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 121 poz. 1019 1019 WDU20051211019 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 121 poz. 1018 1018 WDU20051211018 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych" uchylony
Dz.U. 2005 nr 120 poz. 1017 1017 WDU20051201017 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską w dniu 13 grudnia 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 120 poz. 1016 1016 WDU20051201016 Poprawki do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, uchwalona przez Międzynarodową Organizację Morską w dniu 13 grudnia 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 119 poz. 1015 1015 WDU20051191015 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2005 r. sygn. akt K 17/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 119 poz. 1014 1014 WDU20051191014 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne uchylony
Dz.U. 2005 nr 119 poz. 1013 1013 WDU20051191013 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających znajomość języka pomocniczego obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 119 poz. 1012 1012 WDU20051191012 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 119 poz. 1011 1011 WDU20051191011 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 119 poz. 1010 1010 WDU20051191010 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu i Policach od strony lądu obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 119 poz. 1009 1009 WDU20051191009 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Gościeradów w województwie lubelskim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 119 poz. 1008 1008 WDU20051191008 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Zawadzkiego w województwie opolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 119 poz. 1007 1007 WDU20051191007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 118 poz. 1006 1006 WDU20051181006 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 118 poz. 1005 1005 WDU20051181005 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 10 stycznia 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 118 poz. 1004 1004 WDU20051181004 Poprawki do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 118 poz. 1003 1003 WDU20051181003 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 9 września 1999 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 118 poz. 1002 1002 WDU20051181002 Poprawki do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 118 poz. 1001 1001 WDU20051181001 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 11 stycznia 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 118 poz. 1000 1000 WDU20051181000 Poprawki do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 118 poz. 999 999 WDU20051180999 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 29 kwietnia 1993 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 118 poz. 998 998 WDU20051180998 Poprawki do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 118 poz. 997 997 WDU20051180997 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 1 maja 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 118 poz. 996 996 WDU20051180996 Poprawki do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 118 poz. 995 995 WDU20051180995 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 3 maja 1990 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 118 poz. 994 994 WDU20051180994 Poprawki do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 118 poz. 993 993 WDU20051180993 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 17 września 1987 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 118 poz. 992 992 WDU20051180992 Poprawki do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 118 poz. 991 991 WDU20051180991 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Konferencję Umawiających się Rządów w dniu 5 marca 1986 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 118 poz. 990 990 WDU20051180990 Poprawki do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 118 poz. 989 989 WDU20051180989 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Konferencję Umawiających się Rządów w dniu 10 listopada 1977 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 118 poz. 988 988 WDU20051180988 Poprawki do załącznika do konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 117 poz. 987 987 WDU20051170987 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 117 poz. 986 986 WDU20051170986 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 116 poz. 985 985 WDU20051160985 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej uchylony
Dz.U. 2005 nr 116 poz. 984 984 WDU20051160984 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie posiadania, używania, ewidencjonowania i przechowywania w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, amunicji oraz miotaczy gazu obezwładniającego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 116 poz. 983 983 WDU20051160983 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 116 poz. 982 982 WDU20051160982 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 116 poz. 981 981 WDU20051160981 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 116 poz. 980 980 WDU20051160980 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 116 poz. 979 979 WDU20051160979 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 116 poz. 978 978 WDU20051160978 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 116 poz. 977 977 WDU20051160977 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi oraz osób sprawujących nadzór nad tymi osobami uchylony
Dz.U. 2005 nr 116 poz. 976 976 WDU20051160976 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 116 poz. 975 975 WDU20051160975 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 116 poz. 974 974 WDU20051160974 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 116 poz. 973 973 WDU20051160973 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego uchylony
Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972 972 WDU20051160972 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 116 poz. 971 971 WDU20051160971 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 116 poz. 970 970 WDU20051160970 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 116 poz. 969 969 WDU20051160969 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego uchylony
Dz.U. 2005 nr 116 poz. 968 968 WDU20051160968 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo- finansowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 116 poz. 967 967 WDU20051160967 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 115 poz. 966 966 WDU20051150966 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji, umundurowania, oznak i odznak służbowych strażników Państwowej Straży Łowieckiej oraz szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 115 poz. 965 965 WDU20051150965 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie stypendiów doktorskich i habilitacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 115 poz. 964 964 WDU20051150964 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów doktoranckich uchylony
Dz.U. 2005 nr 114 poz. 963 963 WDU20051140963 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 114 poz. 962 962 WDU20051140962 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Papierów Wartościowych i Giełd uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 114 poz. 961 961 WDU20051140961 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 114 poz. 960 960 WDU20051140960 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 114 poz. 959 959 WDU20051140959 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, które nie podlegają wprowadzeniu do publicznego obrotu uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 113 poz. 958 958 WDU20051130958 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 113 poz. 957 957 WDU20051130957 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrz Biskupca w powiecie olsztyńskim w województwie warmińsko-mazurskim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 113 poz. 956 956 WDU20051130956 Rozporządzenie Prezesa Radu Ministrów z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej pozostałych członków samorządowych kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 113 poz. 955 955 WDU20051130955 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 113 poz. 954 954 WDU20051130954 Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 112 poz. 953 953 WDU20051120953 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie rejestru pielęgniarek i rejestru położnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 112 poz. 952 952 WDU20051120952 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 112 poz. 951 951 WDU20051120951 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współdziałania wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 112 poz. 950 950 WDU20051120950 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie i samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 112 poz. 949 949 WDU20051120949 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 112 poz. 948 948 WDU20051120948 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 112 poz. 947 947 WDU20051120947 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
Dz.U. 2005 nr 112 poz. 946 946 WDU20051120946 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 112 poz. 945 945 WDU20051120945 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Gdańsku oraz utworzenia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku i Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 112 poz. 944 944 WDU20051120944 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 112 poz. 943 943 WDU20051120943 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 112 poz. 942 942 WDU20051120942 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 112 poz. 941 941 WDU20051120941 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie dodatku pieniężnego dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 112 poz. 940 940 WDU20051120940 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 112 poz. 939 939 WDU20051120939 Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 112 poz. 938 938 WDU20051120938 Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 111 poz. 937 937 WDU20051110937 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi uchylony
Dz.U. 2005 nr 110 poz. 936 936 WDU20051100936 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2005 r. sygn. akt P 18/03 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 110 poz. 935 935 WDU20051100935 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 110 poz. 934 934 WDU20051100934 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji uchylony
Dz.U. 2005 nr 110 poz. 933 933 WDU20051100933 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych uchylony
Dz.U. 2005 nr 110 poz. 932 932 WDU20051100932 Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Rady Nauki nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 110 poz. 931 931 WDU20051100931 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uchylony
Dz.U. 2005 nr 110 poz. 930 930 WDU20051100930 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 110 poz. 929 929 WDU20051100929 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie efektywności energetycznej dla stateczników do lamp fluorescencyjnych uchylony
Dz.U. 2005 nr 110 poz. 928 928 WDU20051100928 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonania umów o pożyczkę uchylony
Dz.U. 2005 nr 110 poz. 927 927 WDU20051100927 Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz ustawy o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt uchylony
Dz.U. 2005 nr 110 poz. 926 926 WDU20051100926 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy uchylony
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 925 925 WDU20051090925 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2005 r. sygn. akt K 23/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 924 924 WDU20051090924 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 923 923 WDU20051090923 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 922 922 WDU20051090922 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 921 921 WDU20051090921 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w zakresie nieodpłatnego przedstawiania w programach ogólnokrajowych telewizyjnych i radiowych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej związanych z zarządzonymi wyborami do Sejmu i do Senatu i obowiązującymi przepisami prawa wyborczego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 920 920 WDU20051090920 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 919 919 WDU20051090919 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w zakresie nieodpłatnego przedstawiania w programach ogólnokrajowych telewizyjnych i radiowych przez Państwową Komisję Wyborczą informacji, wyjaśnień i komunikatów związanych zarządzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującymi przepisami prawa wyborczego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 918 918 WDU20051090918 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 917 917 WDU20051090917 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 916 916 WDU20051090916 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 915 915 WDU20051090915 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i finansowych wymaganych przy prowadzeniu przedsiębiorstwa składowego przyjmującego na skład towary rolne nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 914 914 WDU20051090914 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Łączna w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 913 913 WDU20051090913 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 912 912 WDU20051090912 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 911 911 WDU20051090911 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 910 910 WDU20051090910 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 108 poz. 909 909 WDU20051080909 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 108 poz. 908 908 WDU20051080908 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 108 poz. 907 907 WDU20051080907 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni uchylony
Dz.U. 2005 nr 108 poz. 906 906 WDU20051080906 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 108 poz. 905 905 WDU20051080905 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uchylony
Dz.U. 2005 nr 107 poz. 904 904 WDU20051070904 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 106 poz. 903 903 WDU20051060903 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 106 poz. 902 902 WDU20051060902 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinien spełniać podmiot prowadzący leczenie i rehabilitację osób uzależnionych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 106 poz. 901 901 WDU20051060901 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 106 poz. 900 900 WDU20051060900 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie wielkości zwiększenia sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 106 poz. 899 899 WDU20051060899 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Wsparcie doradztwa rolniczego" uchylony
Dz.U. 2005 nr 106 poz. 898 898 WDU20051060898 Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków uchylony
Dz.U. 2005 nr 106 poz. 897 897 WDU20051060897 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 106 poz. 896 896 WDU20051060896 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedury zawieszania poboru akcyzy i jej dokumentowania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 106 poz. 895 895 WDU20051060895 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 106 poz. 894 894 WDU20051060894 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 106 poz. 893 893 WDU20051060893 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 106 poz. 892 892 WDU20051060892 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 106 poz. 891 891 WDU20051060891 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 106 poz. 890 890 WDU20051060890 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 106 poz. 889 889 WDU20051060889 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 106 poz. 888 888 WDU20051060888 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 106 poz. 887 887 WDU20051060887 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych uchylony
Dz.U. 2005 nr 106 poz. 886 886 WDU20051060886 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 105 poz. 885 885 WDU20051050885 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 105 poz. 884 884 WDU20051050884 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania kwater przeznaczonych dla policjantów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 105 poz. 883 883 WDU20051050883 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz określenia wzoru urzędowego formularza przekazania wniosku o przyznanie prawa pomocy uchylony
Dz.U. 2005 nr 105 poz. 882 882 WDU20051050882 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń uchylony
Dz.U. 2005 nr 105 poz. 881 881 WDU20051050881 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 105 poz. 880 880 WDU20051050880 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 104 poz. 879 879 WDU20051040879 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 104 poz. 878 878 WDU20051040878 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2006 roku wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 104 poz. 877 877 WDU20051040877 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 104 poz. 876 876 WDU20051040876 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 104 poz. 875 875 WDU20051040875 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia uchylony
Dz.U. 2005 nr 104 poz. 874 874 WDU20051040874 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 104 poz. 873 873 WDU20051040873 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 103 poz. 872 872 WDU20051030872 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 103 poz. 871 871 WDU20051030871 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 103 poz. 870 870 WDU20051030870 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 103 poz. 869 869 WDU20051030869 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 103 poz. 868 868 WDU20051030868 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych w zakresie handlu świeżym mięsem i produktami mięsnymi uchylony
Dz.U. 2005 nr 103 poz. 867 867 WDU20051030867 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie konkursu na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej albo poszczególnych usług wchodzących w jej skład uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 103 poz. 866 866 WDU20051030866 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego uchylony
Dz.U. 2005 nr 103 poz. 865 865 WDU20051030865 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 103 poz. 864 864 WDU20051030864 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 103 poz. 863 863 WDU20051030863 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 103 poz. 862 862 WDU20051030862 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie nadania Instytutowi Łączności statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 102 poz. 861 861 WDU20051020861 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 maja 2005 r. sygn. akt K 27/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 102 poz. 860 860 WDU20051020860 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2005 r. o sprostowaniu błędu uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 102 poz. 859 859 WDU20051020859 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 102 poz. 858 858 WDU20051020858 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 102 poz. 857 857 WDU20051020857 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Rejestru gmin, ma których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o wpisanie do tego Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 102 poz. 856 856 WDU20051020856 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Urzędowego Rejestru Gmin, w których jest używany język pomocniczy obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 102 poz. 855 855 WDU20051020855 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 102 poz. 854 854 WDU20051020854 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego przez lotnictwo cywilne oraz obowiązków zarządzających tymi lotniskami obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 102 poz. 853 853 WDU20051020853 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2005 nr 102 poz. 852 852 WDU20051020852 Ustawa z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 101 poz. 851 851 WDU20051010851 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 maja 2005 r. sygn. akt P 7/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 101 poz. 850 850 WDU20051010850 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 101 poz. 849 849 WDU20051010849 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2005 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 101 poz. 848 848 WDU20051010848 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 101 poz. 847 847 WDU20051010847 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie strażaków Państwowej Straży Pożarnej wyznaczonych do służby w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 101 poz. 846 846 WDU20051010846 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 101 poz. 845 845 WDU20051010845 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 101 poz. 844 844 WDU20051010844 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinna posiadać osoba zatrudniona w uczelni na stanowisku kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 101 poz. 843 843 WDU20051010843 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 101 poz. 842 842 WDU20051010842 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 101 poz. 841 841 WDU20051010841 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu uchylony
Dz.U. 2005 nr 100 poz. 840 840 WDU20051000840 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących pobieranie próbek żywności oraz metod analitycznych stosowanych w badaniach dioksyn i polichlorowanych bifenyli o właściwościach podobnych do dioksyn w ramach urzędowej kontroli żywności uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 100 poz. 839 839 WDU20051000839 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie zakresu badań, informacji i danych dotyczących środka ochrony roślin i substancji aktywnej oraz zasad sporządzania ich ceny uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 100 poz. 838 838 WDU20051000838 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 100 poz. 837 837 WDU20051000837 Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt uchylony
Dz.U. 2005 nr 100 poz. 836 836 WDU20051000836 Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 100 poz. 835 835 WDU20051000835 Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 100 poz. 834 834 WDU20051000834 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 99 poz. 833 833 WDU20050990833 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych za czynności związane z wydaniem decyzji dotyczących środków ochrony roślin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 99 poz. 832 832 WDU20050990832 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 99 poz. 831 831 WDU20050990831 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa uchylony
Dz.U. 2005 nr 99 poz. 830 830 WDU20050990830 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie wzorów świadectw fitosanitarnych dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 99 poz. 829 829 WDU20050990829 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 99 poz. 828 828 WDU20050990828 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia lekarzy weterynarii za dokonanie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 99 poz. 827 827 WDU20050990827 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Czasowe zawieszenie działalności połowowej" uchylony
Dz.U. 2005 nr 98 poz. 826 826 WDU20050980826 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 98 poz. 825 825 WDU20050980825 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 98 poz. 824 824 WDU20050980824 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia uchylony
Dz.U. 2005 nr 97 poz. 823 823 WDU20050970823 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych w Policji uchylony
Dz.U. 2005 nr 97 poz. 822 822 WDU20050970822 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji uchylony
Dz.U. 2005 nr 96 poz. 821 821 WDU20050960821 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 maja 2005 r. sygn. akt SK 44/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 96 poz. 820 820 WDU20050960820 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 96 poz. 819 819 WDU20050960819 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka oraz produktów mlecznych uchylony
Dz.U. 2005 nr 96 poz. 818 818 WDU20050960818 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Szkolenia" uchylony
Dz.U. 2005 nr 96 poz. 817 817 WDU20050960817 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 96 poz. 816 816 WDU20050960816 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 96 poz. 815 815 WDU20050960815 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 96 poz. 814 814 WDU20050960814 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego uchylony
Dz.U. 2005 nr 96 poz. 813 813 WDU20050960813 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 96 poz. 812 812 WDU20050960812 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 96 poz. 811 811 WDU20050960811 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 96 poz. 810 810 WDU20050960810 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 96 poz. 809 809 WDU20050960809 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 96 poz. 808 808 WDU20050960808 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniające w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 96 poz. 807 807 WDU20050960807 Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie uchylony
Dz.U. 2005 nr 95 poz. 806 806 WDU20050950806 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2005 r. sygn. akt K 16/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 95 poz. 805 805 WDU20050950805 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie zasad i trybu oceniania cywilnych nauczycieli akademickich zatrudnionych w szkołach wyższych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 95 poz. 804 804 WDU20050950804 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia specjalistycznych dyscyplin naukowych, w których na stanowisko profesora nadzwyczajnego można wyznaczyć oficera (zatrudnić osobę cywilną) nieposiadającego tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego przy wyznaczaniu (zatrudnianiu) na to stanowisko nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 95 poz. 803 803 WDU20050950803 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu oraz członkom ich rodzin nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 95 poz. 802 802 WDU20050950802 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności uchylony
Dz.U. 2005 nr 95 poz. 801 801 WDU20050950801 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt naczelnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 95 poz. 800 800 WDU20050950800 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 95 poz. 799 799 WDU20050950799 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 95 poz. 798 798 WDU20050950798 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 95 poz. 797 797 WDU20050950797 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 94 poz. 796 796 WDU20050940796 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2005 r. sygn. akt P 6/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 94 poz. 795 795 WDU20050940795 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 94 poz. 794 794 WDU20050940794 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 94 poz. 793 793 WDU20050940793 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 94 poz. 792 792 WDU20050940792 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 94 poz. 791 791 WDU20050940791 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych uchylony
Dz.U. 2005 nr 94 poz. 790 790 WDU20050940790 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2005 nr 94 poz. 789 789 WDU20050940789 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Kobylanka w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 94 poz. 788 788 WDU20050940788 Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 94 poz. 787 787 WDU20050940787 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 94 poz. 786 786 WDU20050940786 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 94 poz. 785 785 WDU20050940785 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 94 poz. 784 784 WDU20050940784 Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015" obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 93 poz. 783 783 WDU20050930783 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie utworzenia specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 93 poz. 782 782 WDU20050930782 Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nauki, zespołów specjalistycznych i interdyscyplinarnych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 93 poz. 781 781 WDU20050930781 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 93 poz. 780 780 WDU20050930780 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 93 poz. 779 779 WDU20050930779 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania poprzez wycofanie zastrzeżenia zgłoszonego przez Rzeczpospolitą Polską na podstawie art. 30 ust. 1 pkt b Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 93 poz. 778 778 WDU20050930778 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 24 maja 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 93 poz. 777 777 WDU20050930777 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Warszawie dnia 24 maja 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 93 poz. 776 776 WDU20050930776 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 93 poz. 775 775 WDU20050930775 Konwencja Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca minimalnych norm zabezpieczenia społecznego obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 92 poz. 774 774 WDU20050920774 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów zachorowań na choroby zakaźne i dodatnich wyników badań laboratoryjnych oraz sporządzania raportów o zarejestrowanych przypadkach uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 92 poz. 773 773 WDU20050920773 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie dodatkowych informacji umieszczanych na oznakowaniu pasz uchylony
Dz.U. 2005 nr 92 poz. 772 772 WDU20050920772 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 17 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uchylony
Dz.U. 2005 nr 92 poz. 771 771 WDU20050920771 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 92 poz. 770 770 WDU20050920770 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 92 poz. 769 769 WDU20050920769 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 92 poz. 768 768 WDU20050920768 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia obronnego uchylony
Dz.U. 2005 nr 92 poz. 767 767 WDU20050920767 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 92 poz. 766 766 WDU20050920766 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2005 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 91 poz. 765 765 WDU20050910765 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty uchylony
Dz.U. 2005 nr 91 poz. 764 764 WDU20050910764 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2006 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 90 poz. 763 763 WDU20050900763 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 90 poz. 762 762 WDU20050900762 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 90 poz. 761 761 WDU20050900761 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie wzoru formularza składanego w postępowaniu o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności uchylony
Dz.U. 2005 nr 90 poz. 760 760 WDU20050900760 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) uchylony
Dz.U. 2005 nr 90 poz. 759 759 WDU20050900759 Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 90 poz. 758 758 WDU20050900758 Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 90 poz. 757 757 WDU20050900757 Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 90 poz. 756 756 WDU20050900756 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 90 poz. 755 755 WDU20050900755 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 89 poz. 754 754 WDU20050890754 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 89 poz. 753 753 WDU20050890753 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Narodowych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 88 poz. 752 752 WDU20050880752 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 88 poz. 751 751 WDU20050880751 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wzoru miesięcznego rejestru mleka i przetworów mlecznych oraz wzoru formularza do przekazywania informacji o ilości mleka i przetworów mlecznych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 88 poz. 750 750 WDU20050880750 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie zwalczania wąglika obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 88 poz. 749 749 WDU20050880749 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach uchylony
Dz.U. 2005 nr 88 poz. 748 748 WDU20050880748 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 88 poz. 747 747 WDU20050880747 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie portowych planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 88 poz. 746 746 WDU20050880746 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 87 poz. 745 745 WDU20050870745 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 86 poz. 744 744 WDU20050860744 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2005 r. sygn. akt K 18/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 86 poz. 743 743 WDU20050860743 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 2005 r. sygn. akt SK 40/02 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 86 poz. 742 742 WDU20050860742 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2005 r. sygn. akt SK 14/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 86 poz. 741 741 WDU20050860741 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu uchylony
Dz.U. 2005 nr 86 poz. 740 740 WDU20050860740 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 86 poz. 739 739 WDU20050860739 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 86 poz. 738 738 WDU20050860738 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia dzienników statku o polskiej przynależności obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 86 poz. 737 737 WDU20050860737 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 86 poz. 736 736 WDU20050860736 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 86 poz. 735 735 WDU20050860735 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 86 poz. 734 734 WDU20050860734 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 86 poz. 733 733 WDU20050860733 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania osobom poleceń określonego zachowania się, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej, przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku oraz rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 86 poz. 732 732 WDU20050860732 Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej uchylony
Dz.U. 2005 nr 85 poz. 731 731 WDU20050850731 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 85 poz. 730 730 WDU20050850730 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie nadania Instytutowi Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 85 poz. 729 729 WDU20050850729 Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728 728 WDU20050850728 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 85 poz. 727 727 WDU20050850727 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 85 poz. 726 726 WDU20050850726 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 85 poz. 725 725 WDU20050850725 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji świadczeń pieniężnych przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 84 poz. 724 724 WDU20050840724 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 84 poz. 723 723 WDU20050840723 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 84 poz. 722 722 WDU20050840722 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 83 poz. 721 721 WDU20050830721 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej uchylony
Dz.U. 2005 nr 83 poz. 720 720 WDU20050830720 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne uchylony
Dz.U. 2005 nr 83 poz. 719 719 WDU20050830719 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 82 poz. 718 718 WDU20050820718 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 82 poz. 717 717 WDU20050820717 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowego treści wpisów w tych rejestrach uchylony
Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716 716 WDU20050810716 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 81 poz. 715 715 WDU20050810715 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 81 poz. 714 714 WDU20050810714 Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Nauki i Technologii Polskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 81 poz. 713 713 WDU20050810713 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 81 poz. 712 712 WDU20050810712 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 81 poz. 711 711 WDU20050810711 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 81 poz. 710 710 WDU20050810710 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 81 poz. 709 709 WDU20050810709 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 81 poz. 708 708 WDU20050810708 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 81 poz. 707 707 WDU20050810707 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 81 poz. 706 706 WDU20050810706 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 80 poz. 705 705 WDU20050800705 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania uchylony
Dz.U. 2005 nr 80 poz. 704 704 WDU20050800704 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 80 poz. 703 703 WDU20050800703 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów uchylony
Dz.U. 2005 nr 80 poz. 702 702 WDU20050800702 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej uchylony
Dz.U. 2005 nr 80 poz. 701 701 WDU20050800701 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie minimalnej ilości masła, której może dotyczyć wniosek o dopłatę do zakupu masła uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 80 poz. 700 700 WDU20050800700 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 80 poz. 699 699 WDU20050800699 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 80 poz. 698 698 WDU20050800698 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 80 poz. 697 697 WDU20050800697 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 80 poz. 696 696 WDU20050800696 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 80 poz. 695 695 WDU20050800695 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 80 poz. 694 694 WDU20050800694 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wzoru powiadomienia o produkcie, który nie jest bezpieczny obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 79 poz. 693 693 WDU20050790693 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu uchylony
Dz.U. 2005 nr 79 poz. 692 692 WDU20050790692 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 79 poz. 691 691 WDU20050790691 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 79 poz. 690 690 WDU20050790690 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zwalczania brucelozy obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 78 poz. 689 689 WDU20050780689 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2005 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2005 nr 78 poz. 688 688 WDU20050780688 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym uchylony
Dz.U. 2005 nr 78 poz. 687 687 WDU20050780687 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury uchylony
Dz.U. 2005 nr 78 poz. 686 686 WDU20050780686 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej uchylony
Dz.U. 2005 nr 78 poz. 685 685 WDU20050780685 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 78 poz. 684 684 WDU20050780684 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 78 poz. 683 683 WDU20050780683 Ustawa z dnia 11 marca 2005 r. o zmianie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych uchylony
Dz.U. 2005 nr 78 poz. 682 682 WDU20050780682 Ustawa z dnia 11 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 78 poz. 681 681 WDU20050780681 Ustawa z dnia 11 marca 2005 r. o ratyfikacji Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 77 poz. 680 680 WDU20050770680 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 2005 r. sygn. akt P 1/05 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 77 poz. 679 679 WDU20050770679 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 2005 r. sygn. akt SK 36/03 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 77 poz. 678 678 WDU20050770678 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 2005 r. sygn. akt P 3/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 77 poz. 677 677 WDU20050770677 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 kwietnia 2005 r. sygn. akt SK 51/03 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 77 poz. 676 676 WDU20050770676 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie czasowego zakazu noszenia broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 77 poz. 675 675 WDU20050770675 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej uchylony
Dz.U. 2005 nr 77 poz. 674 674 WDU20050770674 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 77 poz. 673 673 WDU20050770673 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki środków żywienia zwierząt oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania uchylony
Dz.U. 2005 nr 77 poz. 672 672 WDU20050770672 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 76 poz. 671 671 WDU20050760671 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 76 poz. 670 670 WDU20050760670 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań skuteczności działania środka ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 76 poz. 669 669 WDU20050760669 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu i trybu zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalania jego okoliczności i przyczyn obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 76 poz. 668 668 WDU20050760668 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie kwater funkcyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 76 poz. 667 667 WDU20050760667 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 76 poz. 666 666 WDU20050760666 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie trybu przekazywania środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców oraz trybu i terminów sporządzania sprawozdań budżetowych z wykorzystania tych środków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 76 poz. 665 665 WDU20050760665 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego uchylony
Dz.U. 2005 nr 75 poz. 664 664 WDU20050750664 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 75 poz. 663 663 WDU20050750663 Oświadczenie rządowe z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r., podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 75 poz. 662 662 WDU20050750662 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r., podpisana w Warszawie dnia 2 czerwca 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 75 poz. 661 661 WDU20050750661 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów, podpisanej w Warszawie dnia 26 marca 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 75 poz. 660 660 WDU20050750660 Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów, podpisana w Warszawie dnia 26 marca 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 74 poz. 659 659 WDU20050740659 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 74 poz. 658 658 WDU20050740658 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 74 poz. 657 657 WDU20050740657 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 74 poz. 656 656 WDU20050740656 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej uchylony
Dz.U. 2005 nr 74 poz. 655 655 WDU20050740655 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych uchylony
Dz.U. 2005 nr 74 poz. 654 654 WDU20050740654 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 74 poz. 653 653 WDU20050740653 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 74 poz. 652 652 WDU20050740652 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 74 poz. 651 651 WDU20050740651 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 74 poz. 650 650 WDU20050740650 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 74 poz. 649 649 WDU20050740649 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uchylony
Dz.U. 2005 nr 74 poz. 648 648 WDU20050740648 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Parku w parkach narodowych oraz innym pracownikom parków narodowych, którym przysługują uprawnienia funkcjonariusza Straży Parku, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 74 poz. 647 647 WDU20050740647 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 74 poz. 646 646 WDU20050740646 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 73 poz. 645 645 WDU20050730645 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy uchylony
Dz.U. 2005 nr 73 poz. 644 644 WDU20050730644 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie trybu i warunków postępowania podmiotów prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 72 poz. 643 643 WDU20050720643 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2005 r. sygn. akt K 42/02 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 72 poz. 642 642 WDU20050720642 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 71 poz. 641 641 WDU20050710641 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie trybu i warunków udzielania przez domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską i banki prowadzące rachunki papierów wartościowych pożyczek na nabycie papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 71 poz. 640 640 WDU20050710640 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych wymaganych do prowadzenia działalności maklerskiej przez niektóre podmioty oraz do prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez bank nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 71 poz. 639 639 WDU20050710639 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie zakresu, trybu, formy i terminów dostarczania informacji przez niektóre podmioty prowadzące działalność maklerską oraz rachunki papierów wartościowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 71 poz. 638 638 WDU20050710638 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie pożyczania papierów wartościowych z udziałem podmiotów prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 70 poz. 637 637 WDU20050700637 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2005 r. sygn. akt SK 6/05 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 70 poz. 636 636 WDU20050700636 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 70 poz. 635 635 WDU20050700635 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 70 poz. 634 634 WDU20050700634 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uchylony
Dz.U. 2005 nr 70 poz. 633 633 WDU20050700633 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 70 poz. 632 632 WDU20050700632 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 70 poz. 631 631 WDU20050700631 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 70 poz. 630 630 WDU20050700630 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) uchylony
Dz.U. 2005 nr 70 poz. 629 629 WDU20050700629 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 70 poz. 628 628 WDU20050700628 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Czarna w powiecie bieszczadzkim w województwie podkarpackim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 70 poz. 627 627 WDU20050700627 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 69 poz. 626 626 WDU20050690626 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2005 r. sygn. akt K 4/05 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 69 poz. 625 625 WDU20050690625 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2005 r. sygn. akt K 30/03 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 69 poz. 624 624 WDU20050690624 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzenia i dokumentacji szczepień uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 69 poz. 623 623 WDU20050690623 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie trybu i zakresu prowadzenia kontroli badań klinicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 69 poz. 622 622 WDU20050690622 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 69 poz. 621 621 WDU20050690621 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaków łowczych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 69 poz. 620 620 WDU20050690620 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Wałbrzychu uchylony
Dz.U. 2005 nr 69 poz. 619 619 WDU20050690619 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Akademickiemu "Tratwa" akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 69 poz. 618 618 WDU20050690618 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 69 poz. 617 617 WDU20050690617 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego i dostawcom hurtowym uchylony
Dz.U. 2005 nr 69 poz. 616 616 WDU20050690616 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie produkcji oraz umieszczania na rynku niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego uchylony
Dz.U. 2005 nr 69 poz. 615 615 WDU20050690615 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 69 poz. 614 614 WDU20050690614 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie czynności, których wykonywanie przez dom maklerski nie wymaga uzyskania zezwolenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 69 poz. 613 613 WDU20050690613 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 69 poz. 612 612 WDU20050690612 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 69 poz. 611 611 WDU20050690611 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i zakresu oraz trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 610 610 WDU20050680610 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2005 r. sygn. akt SK 7/03 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 609 609 WDU20050680609 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2005 r. sygn. akt SK 26/02 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 608 608 WDU20050680608 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu negocjacji dotyczących projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 607 607 WDU20050680607 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach uchylony
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 606 606 WDU20050680606 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli uchylony
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 605 605 WDU20050680605 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do sprawowania funkcji syndyka nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 604 604 WDU20050680604 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia współczynników równoważności oraz zakresu zawartości tłuszczu w śmietance obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 603 603 WDU20050680603 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 602 602 WDU20050680602 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny uchylony
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 601 601 WDU20050680601 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone środki żywienia zwierząt uchylony
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 600 600 WDU20050680600 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych" uchylony
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 599 599 WDU20050680599 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 598 598 WDU20050680598 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 597 597 WDU20050680597 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 596 596 WDU20050680596 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 595 595 WDU20050680595 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 594 594 WDU20050680594 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sposobu wykonania obowiązków w zakresie przygotowania dla izb morskich materiałów do dochodzeń w sprawach wypadków morskich uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 593 593 WDU20050680593 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie obowiązków kapitanatów (bosmanatów) portów w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawach wypadków morskich obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 592 592 WDU20050680592 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz wymagań dotyczących świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 591 591 WDU20050680591 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 590 590 WDU20050680590 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 589 589 WDU20050680589 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 588 588 WDU20050680588 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 587 587 WDU20050680587 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 586 586 WDU20050680586 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych uchylony
Dz.U. 2005 nr 67 poz. 585 585 WDU20050670585 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2005 nr 67 poz. 584 584 WDU20050670584 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Krajobrazowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 67 poz. 583 583 WDU20050670583 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582 582 WDU20050670582 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 66 poz. 581 581 WDU20050660581 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2005 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2005 nr 66 poz. 580 580 WDU20050660580 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 66 poz. 579 579 WDU20050660579 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie kultury, nauki, edukacji oraz młodzieży i sportu na lata 2004-2006, podpisanym w Warszawie dnia 15 grudnia 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 66 poz. 578 578 WDU20050660578 Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie kultury, nauki, edukacji oraz młodzieży i sportu na lata 2004-2006, podpisany w Warszawie dnia 15 grudnia 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 66 poz. 577 577 WDU20050660577 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 14 lipca 1999 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 66 poz. 576 576 WDU20050660576 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Warszawie dnia 14 lipca 1999 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 66 poz. 575 575 WDU20050660575 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Nr 148 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1977 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 66 poz. 574 574 WDU20050660574 Konwencja Nr 148 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami, przyjęta w Genewie dnia 20 czerwca 1977 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 65 poz. 573 573 WDU20050650573 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 65 poz. 572 572 WDU20050650572 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 65 poz. 571 571 WDU20050650571 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych uchylony
Dz.U. 2005 nr 64 poz. 570 570 WDU20050640570 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik historii akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 64 poz. 569 569 WDU20050640569 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik historii akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 64 poz. 568 568 WDU20050640568 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik historii akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 64 poz. 567 567 WDU20050640567 Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 64 poz. 566 566 WDU20050640566 Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o ochronie wypłaty wynagrodzeń osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej uchylony
Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 565 WDU20050640565 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 64 poz. 564 564 WDU20050640564 Ustawa z dnia 16 lutego 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy uchylony
Dz.U. 2005 nr 63 poz. 563 563 WDU20050630563 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych uchylony
Dz.U. 2005 nr 63 poz. 562 562 WDU20050630562 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 63 poz. 561 561 WDU20050630561 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów grodzkich uchylony
Dz.U. 2005 nr 63 poz. 560 560 WDU20050630560 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 63 poz. 559 559 WDU20050630559 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 63 poz. 558 558 WDU20050630558 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 63 poz. 557 557 WDU20050630557 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Przemyślu oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 62 poz. 556 556 WDU20050620556 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 62 poz. 555 555 WDU20050620555 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie standardów kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 62 poz. 554 554 WDU20050620554 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania, zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 62 poz. 553 553 WDU20050620553 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie magazynów czasowego składowania uchylony
Dz.U. 2005 nr 62 poz. 552 552 WDU20050620552 Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 62 poz. 551 551 WDU20050620551 Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 62 poz. 550 550 WDU20050620550 Ustawa z dnia 3 marca 2005 r. o zmianie ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 61 poz. 549 549 WDU20050610549 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie trybu i zakresu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 61 poz. 548 548 WDU20050610548 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 61 poz. 547 547 WDU20050610547 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu wykonywania kontroli przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 61 poz. 546 546 WDU20050610546 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla handlu i przy przywozie świeżego mięsa drobiowego akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 61 poz. 545 545 WDU20050610545 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 61 poz. 544 544 WDU20050610544 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 61 poz. 543 543 WDU20050610543 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 61 poz. 542 542 WDU20050610542 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 61 poz. 541 541 WDU20050610541 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 11 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 61 poz. 540 540 WDU20050610540 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie sposobu uznawania i upoważniania instytucji klasyfikacyjnej do wykonywania zadań administracji morskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 61 poz. 539 539 WDU20050610539 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 61 poz. 538 538 WDU20050610538 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie rodzajów amunicji, której przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw gospodarki i może następować na podstawie zezwolenia udzielonego przez właściwy organ państwa, na którego terytorium ta amunicja się znajduje uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 61 poz. 537 537 WDU20050610537 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 61 poz. 536 536 WDU20050610536 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów, które dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 61 poz. 535 535 WDU20050610535 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 61 poz. 534 534 WDU20050610534 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 60 poz. 533 533 WDU20050600533 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 60 poz. 532 532 WDU20050600532 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Emmanuel" akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 60 poz. 531 531 WDU20050600531 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ruchowi Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 60 poz. 530 530 WDU20050600530 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym uchylony
Dz.U. 2005 nr 60 poz. 529 529 WDU20050600529 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 60 poz. 528 528 WDU20050600528 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zwalczania chorób zakaźnych ryb uchylony
Dz.U. 2005 nr 60 poz. 527 527 WDU20050600527 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego uchylony
Dz.U. 2005 nr 60 poz. 526 526 WDU20050600526 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania uchylony
Dz.U. 2005 nr 60 poz. 525 525 WDU20050600525 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie wzorów wniosków o rejestrację nazw i oznaczeń produktów rolnych lub środków spożywczych oraz wzoru wniosku o zmianę specyfikacji uchylony
Dz.U. 2005 nr 60 poz. 524 524 WDU20050600524 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie tworzenia i wysokości funduszów na nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 60 poz. 523 523 WDU20050600523 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 60 poz. 522 522 WDU20050600522 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 60 poz. 521 521 WDU20050600521 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 60 poz. 520 520 WDU20050600520 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dobrzeń Wielki w województwie opolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 60 poz. 519 519 WDU20050600519 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 60 poz. 518 518 WDU20050600518 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 59 poz. 517 517 WDU20050590517 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 2005 r. sygn. akt K 19/02 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 59 poz. 516 516 WDU20050590516 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 59 poz. 515 515 WDU20050590515 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 59 poz. 514 514 WDU20050590514 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 59 poz. 513 513 WDU20050590513 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 59 poz. 512 512 WDU20050590512 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 58 poz. 511 511 WDU20050580511 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specyfikacji, kryteriów czystości, wymagań dotyczących pobierania próbek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowej kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla poszczególnych dozwolonych substancji dodatkowych, poszczególnych substancji pomagających w przetwarzaniu oraz zawartości zanieczyszczeń uchylony
Dz.U. 2005 nr 58 poz. 510 510 WDU20050580510 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling uchylony
Dz.U. 2005 nr 58 poz. 509 509 WDU20050580509 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 58 poz. 508 508 WDU20050580508 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w zakresie niektórych działań w ramach Sektorowego programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" uchylony
Dz.U. 2005 nr 58 poz. 507 507 WDU20050580507 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 58 poz. 506 506 WDU20050580506 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli działalności zakładu ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 58 poz. 505 505 WDU20050580505 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz sposobu przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 58 poz. 504 504 WDU20050580504 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 57 poz. 503 503 WDU20050570503 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2005 r. sygn. akt K 22/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 57 poz. 502 502 WDU20050570502 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 marca 2005 r. sygn. akt P 5/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 57 poz. 501 501 WDU20050570501 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 marca 2005 r. sygn. akt SK 24/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 57 poz. 500 500 WDU20050570500 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 57 poz. 499 499 WDU20050570499 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 57 poz. 498 498 WDU20050570498 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 57 poz. 497 497 WDU20050570497 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie trybu przekazywania mienia Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej towarzystwom budownictwa społecznego utworzonym przez tę Agencję uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 57 poz. 496 496 WDU20050570496 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 57 poz. 495 495 WDU20050570495 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Chrostkowo w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 57 poz. 494 494 WDU20050570494 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Strykowa w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 57 poz. 493 493 WDU20050570493 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w formie dofinansowania oprocentowania kredytów inwestycyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 57 poz. 492 492 WDU20050570492 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji przez organy zatrudnienia zadań wynikających z udziału publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 57 poz. 491 491 WDU20050570491 Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym uchylony
Dz.U. 2005 nr 56 poz. 490 490 WDU20050560490 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy pracowników urzędów administracji rządowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 56 poz. 489 489 WDU20050560489 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 56 poz. 488 488 WDU20050560488 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 55 poz. 487 487 WDU20050550487 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym może być powierzone przeprowadzanie kontroli uchylony
Dz.U. 2005 nr 55 poz. 486 486 WDU20050550486 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwie lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim uchylony
Dz.U. 2005 nr 54 poz. 485 485 WDU20050540485 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 54 poz. 484 484 WDU20050540484 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych oraz raportów o występowaniu tych zakażeń uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 54 poz. 483 483 WDU20050540483 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mięsa mielonego i surowych wyrobów mięsnych uchylony
Dz.U. 2005 nr 54 poz. 482 482 WDU20050540482 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2005 r. w sprawie opuszczenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 53 poz. 481 481 WDU20050530481 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 53 poz. 480 480 WDU20050530480 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi realizowany jest międzynarodowy obrót odpadami uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 53 poz. 479 479 WDU20050530479 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie operacji "Nabycie własności statku rybackiego" uchylony
Dz.U. 2005 nr 53 poz. 478 478 WDU20050530478 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Przetwórstwo i rynek rybny" uchylony
Dz.U. 2005 nr 53 poz. 477 477 WDU20050530477 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Modernizacja istniejących statków rybackich" uchylony
Dz.U. 2005 nr 53 poz. 476 476 WDU20050530476 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 53 poz. 475 475 WDU20050530475 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 53 poz. 474 474 WDU20050530474 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 53 poz. 473 473 WDU20050530473 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 53 poz. 472 472 WDU20050530472 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 53 poz. 471 471 WDU20050530471 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wysokości oraz trybu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia pracownikom publicznych służb zatrudnienia uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 53 poz. 470 470 WDU20050530470 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym oraz liczby Prezesów uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 53 poz. 469 469 WDU20050530469 Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 52 poz. 468 468 WDU20050520468 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku, informacji i dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dopłaty do umów na budowę niektórych typów statków morskich obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 52 poz. 467 467 WDU20050520467 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach uchylony
Dz.U. 2005 nr 52 poz. 466 466 WDU20050520466 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 51 poz. 465 465 WDU20050510465 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń uchylony
Dz.U. 2005 nr 50 poz. 464 464 WDU20050500464 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 49 poz. 463 463 WDU20050490463 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 48 poz. 462 462 WDU20050480462 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2005 r. sygn. akt K 9/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 48 poz. 461 461 WDU20050480461 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 marca 2005 r. sygn. akt K 35/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 48 poz. 460 460 WDU20050480460 Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni uchylony
Dz.U. 2005 nr 48 poz. 459 459 WDU20050480459 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 48 poz. 458 458 WDU20050480458 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 48 poz. 457 457 WDU20050480457 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 48 poz. 456 456 WDU20050480456 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Chów i hodowla ryb" uchylony
Dz.U. 2005 nr 48 poz. 455 455 WDU20050480455 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mięsnych oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku uchylony
Dz.U. 2005 nr 48 poz. 454 454 WDU20050480454 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie warunków i trybu gromadzenia oraz przetwarzania danych dotyczących wyników badań laboratoryjnych uchylony
Dz.U. 2005 nr 48 poz. 453 453 WDU20050480453 Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 48 poz. 452 452 WDU20050480452 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Przechlewo w województwie pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 48 poz. 451 451 WDU20050480451 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Kowiesy w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 48 poz. 450 450 WDU20050480450 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym uchylony
Dz.U. 2005 nr 48 poz. 449 449 WDU20050480449 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS) uchylony
Dz.U. 2005 nr 48 poz. 448 448 WDU20050480448 Ustawa z dnia 3 marca 2005 r. o dopłatach do umów na budowę niektórych typów statków morskich obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 48 poz. 447 447 WDU20050480447 Ustawa z dnia 18 lutego 2005 r. o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 48 poz. 446 446 WDU20050480446 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o wykonaniu mandatu posła i senatora akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 47 poz. 445 445 WDU20050470445 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 46 poz. 444 444 WDU20050460444 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne uchylony
Dz.U. 2005 nr 46 poz. 443 443 WDU20050460443 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością uchylony
Dz.U. 2005 nr 46 poz. 442 442 WDU20050460442 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością uchylony
Dz.U. 2005 nr 46 poz. 441 441 WDU20050460441 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające uchylony
Dz.U. 2005 nr 46 poz. 440 440 WDU20050460440 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii uchylony
Dz.U. 2005 nr 46 poz. 439 439 WDU20050460439 Rozporządzenie Ministra Nauki i Informacji z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie warunków udzielania oraz sposobu przekazywania i wykorzystywania dotacji przeznaczonej dla jednostek uprawnionych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 46 poz. 438 438 WDU20050460438 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 46 poz. 437 437 WDU20050460437 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroli uchylony
Dz.U. 2005 nr 46 poz. 436 436 WDU20050460436 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zbywania wierzytelności Agencji Rynku Rolnego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 45 poz. 435 435 WDU20050450435 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 45 poz. 434 434 WDU20050450434 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych uprawnień zawodowych felczera obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 45 poz. 433 433 WDU20050450433 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 45 poz. 432 432 WDU20050450432 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "SKARŻYSKO" w Skarżysku Kamiennej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 44 poz. 431 431 WDU20050440431 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2005 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2005 nr 44 poz. 430 430 WDU20050440430 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa zwierząt łownych umieszczanych na rynku uchylony
Dz.U. 2005 nr 44 poz. 429 429 WDU20050440429 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Rybacka infrastruktura portowa" uchylony
Dz.U. 2005 nr 44 poz. 428 428 WDU20050440428 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 44 poz. 427 427 WDU20050440427 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 44 poz. 426 426 WDU20050440426 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie prowadzenia ewidencji mienia Agencji Mienia Wojskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 44 poz. 425 425 WDU20050440425 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2005/2006 akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 44 poz. 424 424 WDU20050440424 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2005/2006 akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 44 poz. 423 423 WDU20050440423 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 44 poz. 422 422 WDU20050440422 Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. zmieniająca ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 43 poz. 421 421 WDU20050430421 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury uchylony
Dz.U. 2005 nr 43 poz. 420 420 WDU20050430420 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku uchylony
Dz.U. 2005 nr 43 poz. 419 419 WDU20050430419 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 43 poz. 418 418 WDU20050430418 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży uchylony
Dz.U. 2005 nr 43 poz. 417 417 WDU20050430417 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 43 poz. 416 416 WDU20050430416 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Szczecinie obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 43 poz. 415 415 WDU20050430415 Oświadczenie rządowe z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Konfederacją Szwajcarską oraz Republiką Austrii w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) w Wiedniu, podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r., zmienionego Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie zmiany i przedłużenia Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD oraz Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie zmiany Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD bez statusu
Dz.U. 2005 nr 43 poz. 414 414 WDU20050430414 Porozumienie między Konfederacją Szwajcarską oraz Republiką Austrii w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) w Wiedniu, podpisane w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r., zmienione Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie zmiany i przedłużenia Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD oraz Porozumienia między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie zmiany Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 43 poz. 413 413 WDU20050430413 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 43 poz. 412 412 WDU20050430412 Konwencja Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjęta w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 42 poz. 411 411 WDU20050420411 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami uchylony
Dz.U. 2005 nr 42 poz. 410 410 WDU20050420410 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny poszczególnych grup roślin lub gatunków uchylony
Dz.U. 2005 nr 42 poz. 409 409 WDU20050420409 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego uchylony
Dz.U. 2005 nr 42 poz. 408 408 WDU20050420408 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie sposobu współdziałania organów zarządzania ruchem lotniczym z Siłami Powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 42 poz. 407 407 WDU20050420407 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej uchylony
Dz.U. 2005 nr 42 poz. 406 406 WDU20050420406 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów uchylony
Dz.U. 2005 nr 42 poz. 405 405 WDU20050420405 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie trybu postępowania kapitana statku wobec osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 42 poz. 404 404 WDU20050420404 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji uchylony
Dz.U. 2005 nr 42 poz. 403 403 WDU20050420403 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności należących do działu gospodarka nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 41 poz. 402 402 WDU20050410402 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 marca 2005 r. sygn. akt P 15/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 41 poz. 401 401 WDU20050410401 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 marca 2005 r. sygn. akt K 27/03 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 41 poz. 400 400 WDU20050410400 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2005 r. sygn. akt P 8/03 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 41 poz. 399 399 WDU20050410399 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 41 poz. 398 398 WDU20050410398 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 41 poz. 397 397 WDU20050410397 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 41 poz. 396 396 WDU20050410396 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 41 poz. 395 395 WDU20050410395 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 41 poz. 394 394 WDU20050410394 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 41 poz. 393 393 WDU20050410393 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu uchylony
Dz.U. 2005 nr 41 poz. 392 392 WDU20050410392 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu uchylony
Dz.U. 2005 nr 41 poz. 391 391 WDU20050410391 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie operacji "Utrata miejsca pracy na statku rybackim" uchylony
Dz.U. 2005 nr 41 poz. 390 390 WDU20050410390 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 41 poz. 389 389 WDU20050410389 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie wysokości ryczałtowego wynagrodzenia, jakie przysługuje członkom Rady do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 41 poz. 388 388 WDU20050410388 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego uchylony
Dz.U. 2005 nr 41 poz. 387 387 WDU20050410387 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 41 poz. 386 386 WDU20050410386 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz uchylony
Dz.U. 2005 nr 41 poz. 385 385 WDU20050410385 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu równoważnika pieniężnego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 40 poz. 384 384 WDU20050400384 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 40 poz. 383 383 WDU20050400383 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 40 poz. 382 382 WDU20050400382 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 40 poz. 381 381 WDU20050400381 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy uchylony
Dz.U. 2005 nr 40 poz. 380 380 WDU20050400380 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 40 poz. 379 379 WDU20050400379 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 40 poz. 378 378 WDU20050400378 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi w 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 39 poz. 377 377 WDU20050390377 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lutego 2005 r. sygn. akt K 10/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 39 poz. 376 376 WDU20050390376 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 39 poz. 375 375 WDU20050390375 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przyjmowania , przewożenia, wydawania i ochrony materiałów uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 39 poz. 374 374 WDU20050390374 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt w hodowlach zwierząt laboratoryjnych oraz w jednostkach prowadzących doświadczenia lub testy uchylony
Dz.U. 2005 nr 39 poz. 373 373 WDU20050390373 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2005 nr 39 poz. 372 372 WDU20050390372 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 39 poz. 371 371 WDU20050390371 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 39 poz. 370 370 WDU20050390370 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie trybu wykonywania przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 39 poz. 369 369 WDU20050390369 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 39 poz. 368 368 WDU20050390368 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 39 poz. 367 367 WDU20050390367 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 39 poz. 366 366 WDU20050390366 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stanowisk prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych ze stanowiskami prokuratorów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury uchylony
Dz.U. 2005 nr 39 poz. 365 365 WDU20050390365 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz sposobu postępowania w tym zakresie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 364 364 WDU20050380364 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2005 r. sygn. akt P 7/03 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 363 363 WDU20050380363 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 362 362 WDU20050380362 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 361 361 WDU20050380361 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać niektóre rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przemieszczane przez strefę chronioną akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 360 360 WDU20050380360 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzenia urzędowej kontroli roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu ustanowienia i utrzymania strefy chronionej uchylony
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 359 359 WDU20050380359 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej uchylony
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 358 358 WDU20050380358 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie stawek za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat uchylony
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 357 357 WDU20050380357 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie operacji "Przekwalifikowanie zawodowe rybaków lub podjęcie przez nich okołorybackiej działalności gospodarczej" uchylony
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 356 356 WDU20050380356 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej uchylony
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 355 355 WDU20050380355 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z praca dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa uchylony
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 354 354 WDU20050380354 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawanie innych świadczeń związanych z praca dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki uchylony
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 353 353 WDU20050380353 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej uchylony
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 352 352 WDU20050380352 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za prace i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich uchylony
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 351 351 WDU20050380351 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia uchylony
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 350 350 WDU20050380350 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej uchylony
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 349 349 WDU20050380349 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 348 348 WDU20050380348 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego uchylony
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 347 347 WDU20050380347 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy uchylony
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 346 346 WDU20050380346 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa uchylony
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 345 345 WDU20050380345 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej uchylony
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 344 344 WDU20050380344 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji uchylony
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 343 343 WDU20050380343 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 342 342 WDU20050380342 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu uchylony
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 341 341 WDU20050380341 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 340 340 WDU20050380340 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn uchylony
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 339 339 WDU20050380339 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 338 338 WDU20050380338 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 337 337 WDU20050380337 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 16 stycznia 2005 r. w województwie wielkopolskim w okręgu wyborczym nr 36 akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 37 poz. 336 336 WDU20050370336 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lutego 2005 r. sygn. akt U 3/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 37 poz. 335 335 WDU20050370335 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2005 nr 37 poz. 334 334 WDU20050370334 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 37 poz. 333 333 WDU20050370333 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku uchylony
Dz.U. 2005 nr 37 poz. 332 332 WDU20050370332 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 37 poz. 331 331 WDU20050370331 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 37 poz. 330 330 WDU20050370330 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 37 poz. 329 329 WDU20050370329 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu wojewódzkiego oraz wzoru wniosku zarządu województwa o przyznanie środków na realizację regionalnych programów operacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 37 poz. 328 328 WDU20050370328 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie jednolitości miar i dokładności pomiarów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 37 poz. 327 327 WDU20050370327 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi w 2005 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 36 poz. 326 326 WDU20050360326 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej uchylony
Dz.U. 2005 nr 36 poz. 325 325 WDU20050360325 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" uchylony
Dz.U. 2005 nr 36 poz. 324 324 WDU20050360324 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 36 poz. 323 323 WDU20050360323 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie niektórych czynności związanych z rejestracją nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 36 poz. 322 322 WDU20050360322 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie połączenia Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii imienia Generała Karola Kaczkowskiego z Wojskowym Instytutem Medycznym akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 36 poz. 321 321 WDU20050360321 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 36 poz. 320 320 WDU20050360320 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, oraz zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności uchylony
Dz.U. 2005 nr 36 poz. 319 319 WDU20050360319 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 36 poz. 318 318 WDU20050360318 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 36 poz. 317 317 WDU20050360317 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego uchylony
Dz.U. 2005 nr 36 poz. 316 316 WDU20050360316 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 35 poz. 315 315 WDU20050350315 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych uchylony
Dz.U. 2005 nr 35 poz. 314 314 WDU20050350314 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości uchylony
Dz.U. 2005 nr 34 poz. 313 313 WDU20050340313 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie przetwarzania przez Policję danych osobowych w celach wykrywczych lub identyfikacyjnych uchylony
Dz.U. 2005 nr 34 poz. 312 312 WDU20050340312 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów podlegających kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 34 poz. 311 311 WDU20050340311 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie uiszczenia wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego uchylony
Dz.U. 2005 nr 34 poz. 310 310 WDU20050340310 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kontrolnego i pokontrolnego przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i poczty wobec jednostek organizacyjnych Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 34 poz. 309 309 WDU20050340309 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 34 poz. 308 308 WDU20050340308 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 34 poz. 307 307 WDU20050340307 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionych w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 34 poz. 306 306 WDU20050340306 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek uchylony
Dz.U. 2005 nr 34 poz. 305 305 WDU20050340305 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury na lata 2003-2006, podpisanym w Bukareszcie dnia 8 października 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 34 poz. 304 304 WDU20050340304 Program Realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury na lata 2003-2006, podpisany w Bukareszcie dnia 8 października 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 34 poz. 303 303 WDU20050340303 Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i międzynarodowego terroryzmu, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 34 poz. 302 302 WDU20050340302 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i międzynarodowego terroryzmu, podpisana w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 34 poz. 301 301 WDU20050340301 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej służb medycyny pracy, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 34 poz. 300 300 WDU20050340300 Konwencja Nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca służb medycyny pracy, przyjęta w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 33 poz. 299 299 WDU20050330299 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie poddawania badaniom lub wykonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 33 poz. 298 298 WDU20050330298 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa króliczego i z mięsa zwierząt łownych utrzymywanych na fermach, umieszczanych na rynku uchylony
Dz.U. 2005 nr 33 poz. 297 297 WDU20050330297 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli butelek miarowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 33 poz. 296 296 WDU20050330296 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 33 poz. 295 295 WDU20050330295 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 33 poz. 294 294 WDU20050330294 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu uchylony
Dz.U. 2005 nr 33 poz. 293 293 WDU20050330293 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 33 poz. 292 292 WDU20050330292 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 33 poz. 291 291 WDU20050330291 Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 33 poz. 290 290 WDU20050330290 Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 33 poz. 289 289 WDU20050330289 Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach uchylony
Dz.U. 2005 nr 33 poz. 288 288 WDU20050330288 Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o administracji rządowej w województwie obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 287 287 WDU20050320287 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2005 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 286 286 WDU20050320286 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych produktów leczniczych weterynaryjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 285 285 WDU20050320285 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni uchylony
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 284 284 WDU20050320284 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 283 283 WDU20050320283 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 282 282 WDU20050320282 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą w zakresie łowiectwa obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 281 281 WDU20050320281 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 280 280 WDU20050320280 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 279 279 WDU20050320279 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 278 278 WDU20050320278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 277 277 WDU20050320277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 276 276 WDU20050320276 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 275 275 WDU20050320275 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 274 274 WDU20050320274 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 273 273 WDU20050320273 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 272 272 WDU20050320272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 271 271 WDU20050320271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 270 270 WDU20050320270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 269 269 WDU20050320269 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 268 268 WDU20050320268 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 31 poz. 267 267 WDU20050310267 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 31 poz. 266 266 WDU20050310266 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 31 poz. 265 265 WDU20050310265 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia uchylony
Dz.U. 2005 nr 31 poz. 264 264 WDU20050310264 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 31 poz. 263 263 WDU20050310263 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Sadkowice w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 30 poz. 262 262 WDU20050300262 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lutego 2005 r. sygn. akt K 48/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 30 poz. 261 261 WDU20050300261 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 30 poz. 260 260 WDU20050300260 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie zwalczania enzootycznej białaczki bydła uchylony
Dz.U. 2005 nr 30 poz. 259 259 WDU20050300259 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 30 poz. 258 258 WDU20050300258 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych uchylony
Dz.U. 2005 nr 30 poz. 257 257 WDU20050300257 Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania Budowa nowych statków rybackich" uchylony
Dz.U. 2005 nr 30 poz. 256 256 WDU20050300256 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Wspólne przedsięwzięcia" uchylony
Dz.U. 2005 nr 30 poz. 255 255 WDU20050300255 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 30 poz. 254 254 WDU20050300254 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników dla szkół artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 30 poz. 253 253 WDU20050300253 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 30 poz. 252 252 WDU20050300252 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych uchylony
Dz.U. 2005 nr 30 poz. 251 251 WDU20050300251 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Nowego Warpna w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 29 poz. 250 250 WDU20050290250 Oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 29 poz. 249 249 WDU20050290249 Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 29 poz. 248 248 WDU20050290248 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 29 poz. 247 247 WDU20050290247 Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 29 poz. 246 246 WDU20050290246 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 29 poz. 245 245 WDU20050290245 Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 29 poz. 244 244 WDU20050290244 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 29 poz. 243 243 WDU20050290243 Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 28 poz. 242 242 WDU20050280242 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do uposażenia żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 28 poz. 241 241 WDU20050280241 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 28 poz. 240 240 WDU20050280240 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 28 poz. 239 239 WDU20050280239 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 28 poz. 238 238 WDU20050280238 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 28 poz. 237 237 WDU20050280237 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 28 poz. 236 236 WDU20050280236 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 28 poz. 235 235 WDU20050280235 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zasad współdziałania organów celnych z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 27 poz. 234 234 WDU20050270234 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lutego 2005 r. sygn. akt K 17/03 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 27 poz. 233 233 WDU20050270233 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2005 r. sygn. akt SK 49/03 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 27 poz. 232 232 WDU20050270232 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 27 poz. 231 231 WDU20050270231 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 27 poz. 230 230 WDU20050270230 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 27 poz. 229 229 WDU20050270229 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych z siedzibą w Katowicach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 27 poz. 228 228 WDU20050270228 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 27 poz. 227 227 WDU20050270227 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie limitów tolerancji zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 27 poz. 226 226 WDU20050270226 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum uchylony
Dz.U. 2005 nr 27 poz. 225 225 WDU20050270225 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego nadawanego przez powiatowego lekarza weterynarii uchylony
Dz.U. 2005 nr 27 poz. 224 224 WDU20050270224 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 27 poz. 223 223 WDU20050270223 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie trybu przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 27 poz. 222 222 WDU20050270222 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia uchylony
Dz.U. 2005 nr 27 poz. 221 221 WDU20050270221 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 27 poz. 220 220 WDU20050270220 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Wiązowa w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 27 poz. 219 219 WDU20050270219 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Chorzeli w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 27 poz. 218 218 WDU20050270218 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 26 poz. 217 217 WDU20050260217 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 25 poz. 216 216 WDU20050250216 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lutego 2005 r. sygn. akt U 14/02 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 25 poz. 215 215 WDU20050250215 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lutego 2005 r. sygn. akt SK 62/03 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 25 poz. 214 214 WDU20050250214 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2005 r. sygn. akt P 9/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 25 poz. 213 213 WDU20050250213 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne uchylony
Dz.U. 2005 nr 25 poz. 212 212 WDU20050250212 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 25 poz. 211 211 WDU20050250211 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 25 poz. 210 210 WDU20050250210 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 25 poz. 209 209 WDU20050250209 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów uchylony
Dz.U. 2005 nr 25 poz. 208 208 WDU20050250208 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 25 poz. 207 207 WDU20050250207 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie przekształceń Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 25 poz. 206 206 WDU20050250206 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Prochowic w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 25 poz. 205 205 WDU20050250205 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
Dz.U. 2005 nr 25 poz. 204 204 WDU20050250204 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień Policji oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach uchylony
Dz.U. 2005 nr 25 poz. 203 203 WDU20050250203 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202 202 WDU20050250202 Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 24 poz. 201 201 WDU20050240201 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji Kultury nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 24 poz. 200 200 WDU20050240200 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 24 poz. 199 199 WDU20050240199 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz sposobu rejestrowania tych towarów obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 24 poz. 198 198 WDU20050240198 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 24 poz. 197 197 WDU20050240197 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 24 poz. 196 196 WDU20050240196 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 24 poz. 195 195 WDU20050240195 Oświadczenie rządowe z dnia 24 grudnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji wyznaczającej państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 24 poz. 194 194 WDU20050240194 Konwencja wyznaczająca państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich, sporządzona w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 23 poz. 193 193 WDU20050230193 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2005 r. sygn. akt P 10/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 23 poz. 192 192 WDU20050230192 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 stycznia 2005 r. sygn. akt K 25/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 23 poz. 191 191 WDU20050230191 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 23 poz. 190 190 WDU20050230190 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 23 poz. 189 189 WDU20050230189 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 23 poz. 188 188 WDU20050230188 Ustawa z dnia 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 23 poz. 187 187 WDU20050230187 Ustawa z dnia 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 23 poz. 186 186 WDU20050230186 Ustawa z dnia 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o wychowaniu o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 22 poz. 185 185 WDU20050220185 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2005 r. sygn. akt SK 27/03 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 22 poz. 184 184 WDU20050220184 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych dopuszczonych do obrotu uchylony
Dz.U. 2005 nr 22 poz. 183 183 WDU20050220183 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie dotacji dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 22 poz. 182 182 WDU20050220182 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 22 poz. 181 181 WDU20050220181 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 22 poz. 180 180 WDU20050220180 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 22 poz. 179 179 WDU20050220179 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 22 poz. 178 178 WDU20050220178 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych oraz wynagradzania za udział w ich pracy uchylony
Dz.U. 2005 nr 22 poz. 177 177 WDU20050220177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie celów specjalnych oraz trybu przeprowadzania kontroli wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele uchylony
Dz.U. 2005 nr 21 poz. 176 176 WDU20050210176 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie postępowania w celach szkoleniowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami grupy I-R, a także warunków ich przechowywania i sposobu niszczenia przez jednostki organizacyjne administracji rządowej wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 21 poz. 175 175 WDU20050210175 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie warunków przenoszenia muzealiów uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 21 poz. 174 174 WDU20050210174 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty uchylony
Dz.U. 2005 nr 21 poz. 173 173 WDU20050210173 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 21 poz. 172 172 WDU20050210172 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 20 poz. 171 171 WDU20050200171 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 20 poz. 170 170 WDU20050200170 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 20 poz. 169 169 WDU20050200169 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 20 poz. 168 168 WDU20050200168 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 19 poz. 167 167 WDU20050190167 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych uchylony
Dz.U. 2005 nr 19 poz. 166 166 WDU20050190166 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach uchylony
Dz.U. 2005 nr 19 poz. 165 165 WDU20050190165 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół uchylony
Dz.U. 2005 nr 19 poz. 164 164 WDU20050190164 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 18 poz. 163 163 WDU20050180163 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 18 poz. 162 162 WDU20050180162 Protokół przeciwko przemytowi migrantów droga lądową, morską i powietrzną, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 18 poz. 161 161 WDU20050180161 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 18 poz. 160 160 WDU20050180160 Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 18 poz. 159 159 WDU20050180159 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 18 poz. 158 158 WDU20050180158 Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 17 poz. 157 157 WDU20050170157 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 17 poz. 156 156 WDU20050170156 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2005 nr 17 poz. 155 155 WDU20050170155 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 17 poz. 154 154 WDU20050170154 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 17 poz. 153 153 WDU20050170153 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o pomoc finansową na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 17 poz. 152 152 WDU20050170152 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wzorów rejestrów prowadzonych przez wstępnie uznaną grupę i uznaną organizację producentów owoców i warzyw oraz przez zatwierdzonego przetwórcę nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 17 poz. 151 151 WDU20050170151 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia uchylony
Dz.U. 2005 nr 17 poz. 150 150 WDU20050170150 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 17 poz. 149 149 WDU20050170149 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 17 poz. 148 148 WDU20050170148 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 17 poz. 147 147 WDU20050170147 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gliwicach obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 17 poz. 146 146 WDU20050170146 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 17 poz. 145 145 WDU20050170145 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycielowi akademickiemu uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 17 poz. 144 144 WDU20050170144 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że aparatura wytwarzająca pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innej aparatury uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 17 poz. 143 143 WDU20050170143 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia osób odbywających ćwiczenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 17 poz. 142 142 WDU20050170142 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141 141 WDU20050170141 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 16 poz. 140 140 WDU20050160140 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne uchylony
Dz.U. 2005 nr 16 poz. 139 139 WDU20050160139 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością uchylony
Dz.U. 2005 nr 16 poz. 138 138 WDU20050160138 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 16 poz. 137 137 WDU20050160137 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu uchylony
Dz.U. 2005 nr 16 poz. 136 136 WDU20050160136 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 16 poz. 135 135 WDU20050160135 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 16 poz. 134 134 WDU20050160134 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii uchylony
Dz.U. 2005 nr 15 poz. 133 133 WDU20050150133 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 15 poz. 132 132 WDU20050150132 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 15 poz. 131 131 WDU20050150131 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 15 poz. 130 130 WDU20050150130 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru świadectwa potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego oraz sposobu prowadzenia listy tłumaczy przysięgłych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 15 poz. 129 129 WDU20050150129 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 15 poz. 128 128 WDU20050150128 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej ponoszonej przez kandydata na tłumacza przysięgłego obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 15 poz. 127 127 WDU20050150127 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 15 poz. 126 126 WDU20050150126 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie tworzenia punktów legalizacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 15 poz. 125 125 WDU20050150125 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej uchylony
Dz.U. 2005 nr 15 poz. 124 124 WDU20050150124 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
Dz.U. 2005 nr 15 poz. 123 123 WDU20050150123 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa uchylony
Dz.U. 2005 nr 14 poz. 122 122 WDU20050140122 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2005 r. sygn. akt K 15/03 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 14 poz. 121 121 WDU20050140121 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie odmian winorośli przeznaczonych do uprawy w celu pozyskiwania winogron do wyrobu win gronowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 14 poz. 120 120 WDU20050140120 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o pomoc finansową na działanie "wspieranie gospodarstw niskotowarowych" uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 14 poz. 119 119 WDU20050140119 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 14 poz. 118 118 WDU20050140118 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 14 poz. 117 117 WDU20050140117 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 14 poz. 116 116 WDU20050140116 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 14 poz. 115 115 WDU20050140115 Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 14 poz. 114 114 WDU20050140114 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 14 poz. 113 113 WDU20050140113 Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 14 poz. 112 112 WDU20050140112 Ustawa z dnia 15 grudnia 2004 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne, sporządzonej w Strasburgu dnia 28 czerwca 1978 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 13 poz. 111 111 WDU20050130111 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2005 r. sygn. akt P 15/02 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 13 poz. 110 110 WDU20050130110 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 16 stycznia 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 13 poz. 109 109 WDU20050130109 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 13 poz. 108 108 WDU20050130108 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wpływach z tytułu opłaty za substancje kontrolowane nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 13 poz. 107 107 WDU20050130107 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości stawki opłaty za substancje kontrolowane nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 13 poz. 106 106 WDU20050130106 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 13 poz. 105 105 WDU20050130105 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów rybołówstwa uchylony
Dz.U. 2005 nr 13 poz. 104 104 WDU20050130104 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu rozdysponowania krajowej rezerwy uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 13 poz. 103 103 WDU20050130103 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 13 poz. 102 102 WDU20050130102 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury uchylony
Dz.U. 2005 nr 13 poz. 101 101 WDU20050130101 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej oraz rodzajów dokumentów potwierdzających poniesione wydatki z tytułu przygotowania programu operacyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 13 poz. 100 100 WDU20050130100 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte planem rozwoju obszarów wiejskich, oraz doradzania tym podmiotom obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 13 poz. 99 99 WDU20050130099 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu funkcjonariusza celnego akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 13 poz. 98 98 WDU20050130098 Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 12 poz. 97 97 WDU20050120097 Oświadczenie rządowe z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 4 marca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie określenia przejść granicznych, w których organy kontrolne Państwa jednej Umawiającej się Strony będą dokonywały kontroli na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony bez statusu
Dz.U. 2005 nr 12 poz. 96 96 WDU20050120096 Porozumienie z dnia 4 marca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie określenia przejść granicznych, w których organy kontrolne Państwa jednej Umawiającej się Strony będą dokonywały kontroli na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 12 poz. 95 95 WDU20050120095 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w zwalczaniu terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i innej przestępczości, podpisanej w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 12 poz. 94 94 WDU20050120094 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w zwalczaniu terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i innej przestępczości, podpisana w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 12 poz. 93 93 WDU20050120093 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 12 poz. 92 92 WDU20050120092 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Warszawie dnia 27 maja 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 12 poz. 91 91 WDU20050120091 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 12 poz. 90 90 WDU20050120090 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 11 poz. 89 89 WDU20050110089 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2005 r. sygn. akt K 24/04 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 11 poz. 88 88 WDU20050110088 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 2005 r. sygn. akt SK 60/03 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 11 poz. 87 87 WDU20050110087 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 stycznia 2005 r. sygn. akt K 31/03 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86 86 WDU20050110086 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 11 poz. 85 85 WDU20050110085 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 11 poz. 84 84 WDU20050110084 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 11 poz. 83 83 WDU20050110083 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 11 poz. 82 82 WDU20050110082 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych uchylony
Dz.U. 2005 nr 11 poz. 81 81 WDU20050110081 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie warunków i trybu wypłaty odprawy mieszkaniowej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 11 poz. 80 80 WDU20050110080 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 11 poz. 79 79 WDU20050110079 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie wzorcowania zbiorników statków żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej uchylony
Dz.U. 2005 nr 11 poz. 78 78 WDU20050110078 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 10 poz. 77 77 WDU20050100077 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych" w Pleszewie obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 10 poz. 76 76 WDU20050100076 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie rodzaju i sposobów ewidencjonowania, przechowywania w straży ochrony kolei broni, amunicji, kajdanek, pałek służbowych oraz ręcznych miotaczy uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 10 poz. 75 75 WDU20050100075 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 10 poz. 74 74 WDU20050100074 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie trybu i terminów konsultacji, współdziałania i współpracy przy opracowywaniu Narodowego Planu Rozwoju, programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 10 poz. 73 73 WDU20050100073 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dniu 21 listopada 2004 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 29 akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 10 poz. 72 72 WDU20050100072 Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 10 poz. 71 71 WDU20050100071 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 10 poz. 70 70 WDU20050100070 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 10 poz. 69 69 WDU20050100069 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2005 nr 10 poz. 68 68 WDU20050100068 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych uchylony
Dz.U. 2005 nr 10 poz. 67 67 WDU20050100067 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 10 poz. 66 66 WDU20050100066 Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 10 poz. 65 65 WDU20050100065 Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 10 poz. 64 64 WDU20050100064 Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 9 poz. 63 63 WDU20050090063 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 9 poz. 62 62 WDU20050090062 Ustawa z dnia 19 listopada 2004 r. o ratyfikacji Konwencji nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1990 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 9 poz. 61 61 WDU20050090061 Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o wypowiedzeniu Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 8 poz. 60 60 WDU20050080060 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 8 poz. 59 59 WDU20050080059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 8 poz. 58 58 WDU20050080058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2005 nr 8 poz. 57 57 WDU20050080057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 7 poz. 56 56 WDU20050070056 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 7 poz. 55 55 WDU20050070055 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 7 poz. 54 54 WDU20050070054 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej uchylony
Dz.U. 2005 nr 7 poz. 53 53 WDU20050070053 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 6 poz. 52 52 WDU20050060052 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 6 poz. 51 51 WDU20050060051 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 6 poz. 50 50 WDU20050060050 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 6 poz. 49 49 WDU20050060049 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 6 poz. 48 48 WDU20050060048 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego oraz warunków i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora tej jednostki uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 6 poz. 47 47 WDU20050060047 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 6 poz. 46 46 WDU20050060046 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 6 poz. 45 45 WDU20050060045 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie uchylony
Dz.U. 2005 nr 6 poz. 44 44 WDU20050060044 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 6 poz. 43 43 WDU20050060043 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie polskiego rejestru jachtów uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 6 poz. 42 42 WDU20050060042 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 6 poz. 41 41 WDU20050060041 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 6 poz. 40 40 WDU20050060040 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 6 poz. 39 39 WDU20050060039 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 6 poz. 38 38 WDU20050060038 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 6 poz. 37 37 WDU20050060037 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 6 poz. 36 36 WDU20050060036 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn uchylony
Dz.U. 2005 nr 6 poz. 35 35 WDU20050060035 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 5 poz. 34 34 WDU20050050034 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu szkolenia podstawowego dla funkcjonariuszy Straży Parku oraz trybu powoływania komisji egzaminacyjnej obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 5 poz. 33 33 WDU20050050033 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i trybu współpracy Straży Parku z Policją oraz zakresu działań Straży Parku podlegających kontroli Policji i sposobu sprawowania tej kontroli obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 5 poz. 32 32 WDU20050050032 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie warunków hodowli i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 4 poz. 31 31 WDU20050040031 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 4 poz. 30 30 WDU20050040030 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 4 poz. 29 29 WDU20050040029 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie raportów wojewódzkich dotyczących gospodarki opakowaniami nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 4 poz. 28 28 WDU20050040028 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich wypłaty i zwrotu uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 4 poz. 27 27 WDU20050040027 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 4 poz. 26 26 WDU20050040026 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 4 poz. 25 25 WDU20050040025 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do zarodków bydła obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 4 poz. 24 24 WDU20050040024 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia świń uchylony
Dz.U. 2005 nr 4 poz. 23 23 WDU20050040023 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania opakowań niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 4 poz. 22 22 WDU20050040022 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 4 poz. 21 21 WDU20050040021 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 4 poz. 20 20 WDU20050040020 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 4 poz. 19 19 WDU20050040019 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego i odpłatności za to zakwaterowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 4 poz. 18 18 WDU20050040018 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek uznany za uchylony
Dz.U. 2005 nr 4 poz. 17 17 WDU20050040017 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Szulborze Wielkie w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 3 poz. 16 16 WDU20050030016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych uchylony
Dz.U. 2005 nr 3 poz. 15 15 WDU20050030015 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Brukseli dnia 12 stycznia 2004 r., do Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 3 poz. 14 14 WDU20050030014 Protokół Dodatkowy Między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisany w Brukseli dnia 12 stycznia 2004 r., do Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 3 poz. 13 13 WDU20050030013 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu WIPO o prawie autorskim, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 3 poz. 12 12 WDU20050030012 Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o Prawie Autorskim, sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 3 poz. 11 11 WDU20050030011 Oświadczenie rządowe z dnia 2 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. bez statusu
Dz.U. 2005 nr 3 poz. 10 10 WDU20050030010 Konwencja o Statucie Szkół Europejskich, sporządzona w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 2 poz. 9 9 WDU20050020009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych pomagających przetwarzaniu albo na powierzchni żywności nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2005 nr 2 poz. 8 8 WDU20050020008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego uchylony
Dz.U. 2005 nr 2 poz. 7 7 WDU20050020007 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" uchylony
Dz.U. 2005 nr 2 poz. 6 6 WDU20050020006 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci uchylony
Dz.U. 2005 nr 2 poz. 5 5 WDU20050020005 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa akt jednorazowy
Dz.U. 2005 nr 1 poz. 4 4 WDU20050010004 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 grudnia 2004 r. sygn. akt SK 35/02 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 1 poz. 3 3 WDU20050010003 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 2004 r. sygn. akt SK 19/03 obowiązujący
Dz.U. 2005 nr 1 poz. 2 2 WDU20050010002 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2005 nr 1 poz. 1 1 WDU20050010001 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie opuszczenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu