20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1859 1859 WDU20062511859 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przyznawania policjantom nagród i zapomóg, a także sposobu tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1858 1858 WDU20062511858 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1857 1857 WDU20062511857 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1856 1856 WDU20062511856 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1855 1855 WDU20062511855 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1854 1854 WDU20062511854 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2007 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1853 1853 WDU20062511853 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków uchylony
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1852 1852 WDU20062511852 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1851 1851 WDU20062511851 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1850 1850 WDU20062511850 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla sprężonego gazu ziemnego (CNG) uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1849 1849 WDU20062511849 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie dotacji celowej udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1848 1848 WDU20062511848 Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1847 1847 WDU20062511847 Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1846 1846 WDU20062511846 Ustawa z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1845 1845 WDU20062511845 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa uchylony
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1844 1844 WDU20062511844 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 250 poz. 1843 1843 WDU20062501843 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 250 poz. 1842 1842 WDU20062501842 Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 250 poz. 1841 1841 WDU20062501841 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 250 poz. 1840 1840 WDU20062501840 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1839 1839 WDU20062491839 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1838 1838 WDU20062491838 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2004-2006 akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1837 1837 WDU20062491837 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1836 1836 WDU20062491836 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1835 1835 WDU20062491835 Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 uchylony
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1834 1834 WDU20062491834 Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1833 1833 WDU20062491833 Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1832 1832 WDU20062491832 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1831 1831 WDU20062491831 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1830 1830 WDU20062491830 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1829 1829 WDU20062491829 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1828 1828 WDU20062491828 Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1827 1827 WDU20062491827 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1826 1826 WDU20062491826 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1825 1825 WDU20062491825 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1824 1824 WDU20062491824 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 248 poz. 1823 1823 WDU20062481823 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 248 poz. 1822 1822 WDU20062481822 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 248 poz. 1821 1821 WDU20062481821 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 248 poz. 1820 1820 WDU20062481820 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1819 1819 WDU20062471819 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1818 1818 WDU20062471818 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu uchylony
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1817 1817 WDU20062471817 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1816 1816 WDU20062471816 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1815 1815 WDU20062471815 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2007 akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1814 1814 WDU20062471814 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1813 1813 WDU20062471813 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom drogą elektroniczną przez sądy rejestrowe i Centralną Informację uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1812 1812 WDU20062471812 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1811 1811 WDU20062471811 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1810 1810 WDU20062471810 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności obserwowania oraz rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1809 1809 WDU20062471809 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1808 1808 WDU20062471808 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia uchylony
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1807 1807 WDU20062471807 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1806 1806 WDU20062471806 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Instytutu Energii Atomowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów - POLATOM obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1805 1805 WDU20062461805 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1804 1804 WDU20062461804 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu uchylony
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1803 1803 WDU20062461803 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dysponenta jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1802 1802 WDU20062461802 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1801 1801 WDU20062461801 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1800 1800 WDU20062461800 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1799 1799 WDU20062461799 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007 akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1798 1798 WDU20062461798 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1797 1797 WDU20062461797 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej oraz komisji dyscyplinarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1796 1796 WDU20062461796 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1795 1795 WDU20062461795 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1794 1794 WDU20062461794 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej uchylony
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1793 1793 WDU20062461793 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1792 1792 WDU20062461792 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1791 1791 WDU20062461791 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1790 1790 WDU20062461790 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1789 1789 WDU20062461789 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2007 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1788 1788 WDU20062451788 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "Emag", Instytutu Systemów Sterowania oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Gospodarki Energetycznej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1787 1787 WDU20062451787 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji oraz Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1786 1786 WDU20062451786 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1785 1785 WDU20062451785 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1784 1784 WDU20062451784 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1783 1783 WDU20062451783 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782 1782 WDU20062451782 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1781 1781 WDU20062451781 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1780 1780 WDU20062451780 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKW i U) uchylony
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1779 1779 WDU20062451779 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1778 1778 WDU20062451778 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1777 1777 WDU20062451777 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1776 1776 WDU20062451776 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1775 1775 WDU20062451775 Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1774 1774 WDU20062451774 Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 244 poz. 1773 1773 WDU20062441773 Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem zmieniającym Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanym w Warszawie dnia 15 grudnia 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 244 poz. 1772 1772 WDU20062441772 Protokół zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisany w Warszawie dnia 15 grudnia 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 244 poz. 1771 1771 WDU20062441771 Oświadczenie rządowe z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Teheranie dnia 2 października 1998 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 244 poz. 1770 1770 WDU20062441770 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Teheranie dnia 2 października 1998 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1769 1769 WDU20062431769 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie przekształcenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w jednostkę budżetową uchylony
Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1768 1768 WDU20062431768 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1767 1767 WDU20062431767 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1766 1766 WDU20062431766 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1765 1765 WDU20062431765 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASAT uchylony
Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1764 1764 WDU20062431764 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1763 1763 WDU20062431763 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1762 1762 WDU20062431762 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych uchylony
Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1761 1761 WDU20062431761 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uchylony
Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1760 1760 WDU20062431760 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1759 1759 WDU20062431759 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1758 1758 WDU20062431758 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji obowiązującej w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych uchylony
Dz.U. 2006 nr 242 poz. 1757 1757 WDU20062421757 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 242 poz. 1756 1756 WDU20062421756 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 241 poz. 1755 1755 WDU20062411755 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 241 poz. 1754 1754 WDU20062411754 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 241 poz. 1753 1753 WDU20062411753 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 241 poz. 1752 1752 WDU20062411752 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
Dz.U. 2006 nr 241 poz. 1751 1751 WDU20062411751 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 241 poz. 1750 1750 WDU20062411750 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach uchylony
Dz.U. 2006 nr 241 poz. 1749 1749 WDU20062411749 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 240 poz. 1748 1748 WDU20062401748 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2006 r. sygn. akt U 10/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 240 poz. 1747 1747 WDU20062401747 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wydatków ponoszonych na śródlądowe drogi wodne i ich infrastrukturę nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 240 poz. 1746 1746 WDU20062401746 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektu fizjograficznego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 240 poz. 1745 1745 WDU20062401745 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania okresowej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 240 poz. 1744 1744 WDU20062401744 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 240 poz. 1743 1743 WDU20062401743 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 240 poz. 1742 1742 WDU20062401742 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 240 poz. 1741 1741 WDU20062401741 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 240 poz. 1740 1740 WDU20062401740 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1739 1739 WDU20062391739 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1738 1738 WDU20062391738 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia lub rehabilitacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1737 1737 WDU20062391737 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1736 1736 WDU20062391736 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorstw prowadzących działalność lotniczą uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1735 1735 WDU20062391735 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie konsulów honorowych Rzeczypospolitej Polskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1734 1734 WDU20062391734 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1733 1733 WDU20062391733 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie opakowań materiału siewnego, które uznaje się za małe opakowania WE uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1732 1732 WDU20062391732 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1731 1731 WDU20062391731 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1730 1730 WDU20062391730 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie warunków i trybu współpracy ministra właściwego do spraw finansów publicznych z jednostką koordynującą oraz audytorem wewnętrznym agencji płatniczej uchylony
Dz.U. 2006 nr 238 poz. 1729 1729 WDU20062381729 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 238 poz. 1728 1728 WDU20062381728 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 238 poz. 1727 1727 WDU20062381727 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 238 poz. 1726 1726 WDU20062381726 Oświadczenie rządowe z dnia 26 października 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy wielostronnej w sprawie opłat trasowych, sporządzonej w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 238 poz. 1725 1725 WDU20062381725 Umowa Wielostronna w sprawie opłat trasowych, sporządzona w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 238 poz. 1724 1724 WDU20062381724 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL, sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmienionej Protokołem dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmienionej Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 238 poz. 1723 1723 WDU20062381723 Międzynarodowa konwencja o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL, sporządzona w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmieniona Protokołem dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmieniona Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmieniona Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1722 1722 WDU20062371722 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1721 1721 WDU20062371721 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalenia, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1720 1720 WDU20062371720 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1719 1719 WDU20062371719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1718 1718 WDU20062371718 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych dopuszczonych do obrotu uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1717 1717 WDU20062371717 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1716 1716 WDU20062371716 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1715 1715 WDU20062371715 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1714 1714 WDU20062371714 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków rozliczeń z bankami z tytułu poręczeń Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1713 1713 WDU20062371713 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1712 1712 WDU20062371712 Ustawa z dnia 27 października 2006 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1711 1711 WDU20062371711 Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1710 1710 WDU20062371710 Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Wilnie dnia 14 marca 2006 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1709 1709 WDU20062371709 Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji tekstu jednolitego zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, przyjętego w Hadze dnia 30 czerwca 2005 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 236 poz. 1708 1708 WDU20062361708 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać jednostka uprawniona do wydawania świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze klimatu obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 236 poz. 1707 1707 WDU20062361707 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśnienia i dyscyplinarnego wobec studentów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 236 poz. 1706 1706 WDU20062361706 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stopni wojskowych Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 236 poz. 1705 1705 WDU20062361705 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 236 poz. 1704 1704 WDU20062361704 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1703 1703 WDU20062351703 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1702 1702 WDU20062351702 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń i nagród pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1701 1701 WDU20062351701 Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1700 1700 WDU20062351700 Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1699 1699 WDU20062351699 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1698 1698 WDU20062351698 Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1697 1697 WDU20062351697 Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1696 1696 WDU20062351696 Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjętej w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 234 poz. 1695 1695 WDU20062341695 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 234 poz. 1694 1694 WDU20062341694 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 234 poz. 1693 1693 WDU20062341693 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz usuwania ich następstw, popisanej w Zagrzebiu dnia 17 września 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 234 poz. 1692 1692 WDU20062341692 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz usuwania ich następstw, podpisana w Zagrzebiu dnia 17 września 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 233 poz. 1691 1691 WDU20062331691 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Ubezpieczenia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 232 poz. 1690 1690 WDU20062321690 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 232 poz. 1689 1689 WDU20062321689 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 231 poz. 1688 1688 WDU20062311688 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2006 r. sygn. akt P 15/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 231 poz. 1687 1687 WDU20062311687 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 231 poz. 1686 1686 WDU20062311686 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych na produkty lecznicze i wyroby medyczne nabywane przez zakłady lecznictwa zamkniętego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 231 poz. 1685 1685 WDU20062311685 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1684 1684 WDU20062301684 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2006 r. sygn. akt SK 15/06 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1683 1683 WDU20062301683 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 grudnia 2006 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 27 listopada 2006 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 26 listopada 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1682 1682 WDU20062301682 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1681 1681 WDU20062301681 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji uchylony
Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1680 1680 WDU20062301680 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1679 1679 WDU20062301679 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej uchylony
Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1678 1678 WDU20062301678 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1677 1677 WDU20062301677 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dostawę towarów dokonaną poza terytorium kraju uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1676 1676 WDU20062301676 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 229 poz. 1675 1675 WDU20062291675 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2006 r. sygn. akt SK 25/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 229 poz. 1674 1674 WDU20062291674 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów przekazywania przez agencję płatnicze danych finansowych i informacji jednostce koordynującej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 229 poz. 1673 1673 WDU20062291673 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 229 poz. 1672 1672 WDU20062291672 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzoru formularza opinii służbowej uchylony
Dz.U. 2006 nr 228 poz. 1671 1671 WDU20062281671 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 228 poz. 1670 1670 WDU20062281670 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 228 poz. 1669 1669 WDU20062281669 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół uchylony
Dz.U. 2006 nr 228 poz. 1668 1668 WDU20062281668 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2006 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 228 poz. 1667 1667 WDU20062281667 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie pomorskiej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1666 1666 WDU20062271666 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2006 r. sygn. akt U 2/06 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1665 1665 WDU20062271665 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2006 r. sygn. akt P 35/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1664 1664 WDU20062271664 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1663 1663 WDU20062271663 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1662 1662 WDU20062271662 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1661 1661 WDU20062271661 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju uchylony
Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1660 1660 WDU20062271660 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1659 1659 WDU20062271659 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS) uchylony
Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658 1658 WDU20062271658 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1657 1657 WDU20062261657 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2006 r. sygn. akt SK 51/06 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1656 1656 WDU20062261656 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2006 r. sygn. akt SK 19/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1655 1655 WDU20062261655 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1654 1654 WDU20062261654 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej uchylony
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1653 1653 WDU20062261653 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości uchylony
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1652 1652 WDU20062261652 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1651 1651 WDU20062261651 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1650 1650 WDU20062261650 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: kaletnik, kominiarz, kuśnierz, monter konstrukcji budowlanych, obuwnik, operator obrabiarek skrawających, technik archiwista, technik hotelarstwa, technik księgarstwa i technik obsługi turystycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1649 1649 WDU20062261649 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1648 1648 WDU20062261648 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1647 1647 WDU20062261647 Ustawa z dnia 27 października 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1646 1646 WDU20062261646 Ustawa z dnia 27 października 2006 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1645 1645 WDU20062251645 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 listopada r. w sprawie stawek opłat produktowych uchylony
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1644 1644 WDU20062251644 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez państwowa Inspekcję sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1643 1643 WDU20062251643 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków delegowania sędziów do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz trybu, szczegółowych warunków i zakresu świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem sędziów poza stałe miejsce służbowe uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1642 1642 WDU20062251642 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków delegowania prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości, a także pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz trybu, szczegółowych warunków i zakresu świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem prokuratorów poza stałe miejsce pełnienia służby uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1641 1641 WDU20062251641 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej uchylony
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1640 1640 WDU20062251640 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jednorazowej informacji o otwartych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1639 1639 WDU20062251639 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2006 akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1638 1638 WDU20062251638 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar uchylony
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1637 1637 WDU20062251637 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2007 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1636 1636 WDU20062251636 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 1635 WDU20062251635 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 224 poz. 1634 1634 WDU20062241634 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 223 poz. 1633 1633 WDU20062231633 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 222 poz. 1632 1632 WDU20062221632 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 222 poz. 1631 1631 WDU20062221631 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 222 poz. 1630 1630 WDU20062221630 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 222 poz. 1629 1629 WDU20062221629 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1628 1628 WDU20062211628 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1627 1627 WDU20062211627 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2006 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1626 1626 WDU20062211626 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1625 1625 WDU20062211625 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1624 1624 WDU20062211624 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności uzupełniającej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1623 1623 WDU20062211623 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1622 1622 WDU20062211622 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1621 1621 WDU20062211621 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat uchylony
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1620 1620 WDU20062211620 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1619 1619 WDU20062211619 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1618 1618 WDU20062211618 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1617 1617 WDU20062211617 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1616 1616 WDU20062211616 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie stawek pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1615 1615 WDU20062211615 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1614 1614 WDU20062201614 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2006 r. sygn. akt P 31/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1613 1613 WDU20062201613 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2006 r. sygn. akt K 47/04 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1612 1612 WDU20062201612 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2006 r. sygn. akt SK 66/06 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1611 1611 WDU20062201611 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1610 1610 WDU20062201610 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1609 1609 WDU20062201609 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1608 1608 WDU20062201608 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym marszałek województwa może powierzyć przeprowadzenie kontroli uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1607 1607 WDU20062201607 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1606 1606 WDU20062201606 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1605 1605 WDU20062201605 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2006 r. uchylające rozporządzenie wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Komunikacji i Skarbu o warunkach wyrobu i stosowania czteroetylku ołowiu akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1604 1604 WDU20062201604 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1603 1603 WDU20062201603 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1602 1602 WDU20062201602 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1601 1601 WDU20062201601 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1600 1600 WDU20062201600 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 219 poz. 1599 1599 WDU20062191599 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uchylony
Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1598 1598 WDU20062181598 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1597 1597 WDU20062181597 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1596 1596 WDU20062181596 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1595 1595 WDU20062181595 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1594 1594 WDU20062181594 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1593 1593 WDU20062181593 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1592 1592 WDU20062181592 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 217 poz. 1591 1591 WDU20062171591 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 217 poz. 1590 1590 WDU20062171590 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 217 poz. 1589 1589 WDU20062171589 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 217 poz. 1588 1588 WDU20062171588 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 217 poz. 1587 1587 WDU20062171587 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 216 poz. 1586 1586 WDU20062161586 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 listopada 2006 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. oraz w dniu 26 listopada 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 216 poz. 1585 1585 WDU20062161585 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 216 poz. 1584 1584 WDU20062161584 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 215 poz. 1583 1583 WDU20062151583 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 215 poz. 1582 1582 WDU20062151582 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 215 poz. 1581 1581 WDU20062151581 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1580 1580 WDU20062141580 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy niezawodowych uchylony
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1579 1579 WDU20062141579 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie zakresu danych przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadkach występowania z wnioskiem o udzielenie zgody na wykonanie zajęcia zarobkowego poza służbą oraz składania oświadczeń o zaciąganych zobowiązaniach finansowych uchylony
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1578 1578 WDU20062141578 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1577 1577 WDU20062141577 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1576 1576 WDU20062141576 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) uchylony
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1575 1575 WDU20062141575 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1574 1574 WDU20062141574 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych uchylony
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1573 1573 WDU20062141573 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających ftalany, które stwarzają poważne zagrożenie akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1572 1572 WDU20062141572 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie poręczeń i gwarancji obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1571 1571 WDU20062141571 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na restrukturyzację w formie poręczeń i gwarancji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1570 1570 WDU20062141570 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórym przedsiębiorcom, będącym dłużnikami Skarbu Państwa z tytułu wykonywania umów poręczenia lub gwarancji, pomocy na restrukturyzację wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1569 1569 WDU20062131569 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 2006 r. sygn. akt SK 41/04 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1568 1568 WDU20062131568 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej uchylony
Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1567 1567 WDU20062131567 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2007 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1566 1566 WDU20062131566 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1565 1565 WDU20062131565 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1564 1564 WDU20062131564 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1563 1563 WDU20062131563 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1562 1562 WDU20062131562 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu interwencyjnego postępowania przy podejmowaniu decyzji dotyczących obniżenia ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych uchylony
Dz.U. 2006 nr 212 poz. 1561 1561 WDU20062121561 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatków na cele wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 212 poz. 1560 1560 WDU20062121560 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 212 poz. 1559 1559 WDU20062121559 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości komitetów wyborczych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 212 poz. 1558 1558 WDU20062121558 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 211 poz. 1557 1557 WDU20062111557 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 211 poz. 1556 1556 WDU20062111556 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 211 poz. 1555 1555 WDU20062111555 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 210 poz. 1554 1554 WDU20062101554 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 210 poz. 1553 1553 WDU20062101553 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego uchylony
Dz.U. 2006 nr 210 poz. 1552 1552 WDU20062101552 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie zakresu i terminów składania sprawozdania o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard oraz wielkości prób wzorcowych tego materiału uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 210 poz. 1551 1551 WDU20062101551 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 209 poz. 1550 1550 WDU20062091550 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2006 r. sygn. akt P 23/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 209 poz. 1549 1549 WDU20062091549 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 209 poz. 1548 1548 WDU20062091548 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych uchylony
Dz.U. 2006 nr 209 poz. 1547 1547 WDU20062091547 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie rejonów uprawy tytoniu uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 209 poz. 1546 1546 WDU20062091546 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie sposobu oznaczania partii materiału siewnego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 209 poz. 1545 1545 WDU20062091545 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 209 poz. 1544 1544 WDU20062091544 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu uchylony
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1543 1543 WDU20062081543 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu udzielania pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1542 1542 WDU20062081542 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie zakresu i trybu rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1541 1541 WDU20062081541 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1540 1540 WDU20062081540 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1539 1539 WDU20062081539 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1538 1538 WDU20062081538 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o nadaniu nowej nazwy Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1537 1537 WDU20062081537 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1536 1536 WDU20062081536 Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1535 1535 WDU20062081535 Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1534 1534 WDU20062081534 Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1533 1533 WDU20062081533 Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o ratyfikacji Konwencji o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 1980 roku, oraz do Pierwszego i Drugiego Protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2005 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1532 1532 WDU20062081532 Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o likwidacji funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1531 1531 WDU20062081531 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej uchylony
Dz.U. 2006 nr 207 poz. 1530 1530 WDU20062071530 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 listopada 2006 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 207 poz. 1529 1529 WDU20062071529 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2006 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 207 poz. 1528 1528 WDU20062071528 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych uchylony
Dz.U. 2006 nr 207 poz. 1527 1527 WDU20062071527 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie rodzajów roślin wykorzystywanych na cele energetyczne objętych dopłatami do upraw tych roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 207 poz. 1526 1526 WDU20062071526 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie stawki płatności cukrowej w 2006 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 207 poz. 1525 1525 WDU20062071525 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie stawki dopłat do powierzchni upraw roślin wykorzystywanych na cele energetyczne w 2006 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 207 poz. 1524 1524 WDU20062071524 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o ratownictwie morskim, przyjętej przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie dnia 28 kwietnia 1989 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 207 poz. 1523 1523 WDU20062071523 Międzynarodowa konwencja o ratownictwie morskim, przyjęta przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie dnia 28 kwietnia 1989 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1522 1522 WDU20062061522 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2006 r. sygn. akt K 30/06 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1521 1521 WDU20062061521 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 2006 r. sygn. akt SK 42/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1520 1520 WDU20062061520 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykorzystania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia uchylony
Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1519 1519 WDU20062061519 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1518 1518 WDU20062061518 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1517 1517 WDU20062061517 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1516 1516 WDU20062061516 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1515 1515 WDU20062061515 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmiany osoby zarządzającej wolnym obszarem celnym w Świnoujściu obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1514 1514 WDU20062061514 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym uchylony
Dz.U. 2006 nr 205 poz. 1513 1513 WDU20062051513 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 205 poz. 1512 1512 WDU20062051512 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 205 poz. 1511 1511 WDU20062051511 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorczości obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 205 poz. 1510 1510 WDU20062051510 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 204 poz. 1509 1509 WDU20062041509 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie uchylony
Dz.U. 2006 nr 204 poz. 1508 1508 WDU20062041508 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania specjalnej akredytacji jednostce koordynującej w ramach wspólnej polityki rolnej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 204 poz. 1507 1507 WDU20062041507 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 204 poz. 1506 1506 WDU20062041506 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 204 poz. 1505 1505 WDU20062041505 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku od zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2006 nr 204 poz. 1504 1504 WDU20062041504 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uchylony
Dz.U. 2006 nr 203 poz. 1503 1503 WDU20062031503 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2006 r. w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 203 poz. 1502 1502 WDU20062031502 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu uchylony
Dz.U. 2006 nr 203 poz. 1501 1501 WDU20062031501 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 203 poz. 1500 1500 WDU20062031500 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 203 poz. 1499 1499 WDU20062031499 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 203 poz. 1498 1498 WDU20062031498 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe uchylony
Dz.U. 2006 nr 203 poz. 1497 1497 WDU20062031497 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 203 poz. 1496 1496 WDU20062031496 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 203 poz. 1495 1495 WDU20062031495 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 203 poz. 1494 1494 WDU20062031494 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1493 1493 WDU20062021493 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2006 r. sygn. akt K 31/06 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1492 1492 WDU20062021492 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2006 r. sygn. akt P 10/06 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1491 1491 WDU20062021491 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2006 r. sygn. akt P 36/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1490 1490 WDU20062021490 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1489 1489 WDU20062021489 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego uchylony
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1488 1488 WDU20062021488 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie reorganizacji Centralnego Laboratorium Naftowego w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1487 1487 WDU20062021487 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie danych, które należy podać w świadectwie służby funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także trybu wydawania i prostowania świadectwa służby oraz jego formularza obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1486 1486 WDU20062021486 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1485 1485 WDU20062021485 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1484 1484 WDU20062021484 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie nadania Instytutowi Zootechniki w Krakowie statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1483 1483 WDU20062021483 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o nadaniu nowych nazw niektórym publicznym uczelniom akademickim obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1482 1482 WDU20062021482 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 201 poz. 1481 1481 WDU20062011481 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego uchylony
Dz.U. 2006 nr 201 poz. 1480 1480 WDU20062011480 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1479 1479 WDU20062001479 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 października 2006 r. sygn. akt P 28/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1478 1478 WDU20062001478 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR uchylony
Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1477 1477 WDU20062001477 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sadem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1476 1476 WDU20062001476 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru świadczenia dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1475 1475 WDU20062001475 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 października 2006 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1474 1474 WDU20062001474 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1473 1473 WDU20062001473 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1472 1472 WDU20062001472 Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1471 1471 WDU20062001471 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 199 poz. 1470 1470 WDU20061991470 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzenia z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 199 poz. 1469 1469 WDU20061991469 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 199 poz. 1468 1468 WDU20061991468 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji uchylony
Dz.U. 2006 nr 199 poz. 1467 1467 WDU20061991467 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 199 poz. 1466 1466 WDU20061991466 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zakresu informacji, które powinny być umieszczone w protokole wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z przeprowadzonej kontroli biodegradacji lub kompostowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży oraz sposobu przekazywania tych informacji uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 199 poz. 1465 1465 WDU20061991465 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wzoru protokołu z przeprowadzenia kontroli owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, poddawanych biodegradacji lub kompostowaniu oraz wzoru protokołu kontroli wykonywania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 198 poz. 1464 1464 WDU20061981464 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2006 r. sygn. akt SK 41/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 198 poz. 1463 1463 WDU20061981463 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2006 r. sygn. akt SK 42/04 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 198 poz. 1462 1462 WDU20061981462 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2006 nr 198 poz. 1461 1461 WDU20061981461 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszom Służby Więziennej za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 198 poz. 1460 1460 WDU20061981460 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać krajowe laboratorium referencyjne przeprowadzające badania w kierunku pryszczycy uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 198 poz. 1459 1459 WDU20061981459 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2006 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 198 poz. 1458 1458 WDU20061981458 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych uchylony
Dz.U. 2006 nr 198 poz. 1457 1457 WDU20061981457 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych uchylony
Dz.U. 2006 nr 198 poz. 1456 1456 WDU20061981456 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2006 r. w sprawie wykonywania przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zadań z zakresu służby cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 198 poz. 1455 1455 WDU20061981455 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2006 nr 197 poz. 1454 1454 WDU20061971454 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 października 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 197 poz. 1453 1453 WDU20061971453 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 października 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 197 poz. 1452 1452 WDU20061971452 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 października 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 197 poz. 1451 1451 WDU20061971451 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2006 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2006/2007 akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 197 poz. 1450 1450 WDU20061971450 Oświadczenie rządowe z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji na lata 2006-2009, podpisanym w Pradze dnia 12 kwietnia 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 197 poz. 1449 1449 WDU20061971449 Program Współpracy między Ministrem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji na lata 2006-2009, podpisany w Pradze dnia 12 kwietnia 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 197 poz. 1448 1448 WDU20061971448 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania poprzez wycofanie zastrzeżenia zgłoszonego przez Rzeczpospolitą Polską na podstawie art. 30 ust. 1 pkt d Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 197 poz. 1447 1447 WDU20061971447 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnej ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 7 kwietnia 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 197 poz. 1446 1446 WDU20061971446 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnej ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 7 kwietnia 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 196 poz. 1445 1445 WDU20061961445 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 195 poz. 1444 1444 WDU20061951444 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 195 poz. 1443 1443 WDU20061951443 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 195 poz. 1442 1442 WDU20061951442 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 195 poz. 1441 1441 WDU20061951441 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Promocji Alternatywnych Źródeł Energii uchylony
Dz.U. 2006 nr 195 poz. 1440 1440 WDU20061951440 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa uchylony
Dz.U. 2006 nr 195 poz. 1439 1439 WDU20061951439 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 195 poz. 1438 1438 WDU20061951438 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 195 poz. 1437 1437 WDU20061951437 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 194 poz. 1436 1436 WDU20061941436 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2006 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania uchylony
Dz.U. 2006 nr 194 poz. 1435 1435 WDU20061941435 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych uchylony
Dz.U. 2006 nr 194 poz. 1434 1434 WDU20061941434 Oświadczenie rządowe z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1990 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 194 poz. 1433 1433 WDU20061941433 Konwencja Nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 194 poz. 1432 1432 WDU20061941432 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 194 poz. 1431 1431 WDU20061941431 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 193 poz. 1430 1430 WDU20061931430 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2006 r. sygn. akt P 27/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 193 poz. 1429 1429 WDU20061931429 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października 2006 r. sygn. akt P 38/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 193 poz. 1428 1428 WDU20061931428 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 października 2006 r. sygn. akt K 25/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 193 poz. 1427 1427 WDU20061931427 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2006 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Neokatechumenalnemu Archidiecezji Warszawskiej "Sługa Jahwe" akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 193 poz. 1426 1426 WDU20061931426 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbierania danych rynkowych uchylony
Dz.U. 2006 nr 193 poz. 1425 1425 WDU20061931425 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 193 poz. 1424 1424 WDU20061931424 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 193 poz. 1423 1423 WDU20061931423 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 192 poz. 1422 1422 WDU20061921422 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni uchylony
Dz.U. 2006 nr 192 poz. 1421 1421 WDU20061921421 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia akredytowanych jednostek certyfikujących oraz akredytowanych laboratoriów badawczych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 192 poz. 1420 1420 WDU20061921420 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 192 poz. 1419 1419 WDU20061921419 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 192 poz. 1418 1418 WDU20061921418 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia uchylony
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1417 1417 WDU20061911417 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2006 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1416 1416 WDU20061911416 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1415 1415 WDU20061911415 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach uchylony
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1414 1414 WDU20061911414 Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1413 1413 WDU20061911413 Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1412 1412 WDU20061911412 Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1411 1411 WDU20061911411 Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 1410 WDU20061911410 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1409 1409 WDU20061901409 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r. sygn. akt P 3/06 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1408 1408 WDU20061901408 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 12 października 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie opłaty dla zagranicznych przedsiębiorców wykonujących transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Republiki Białorusi akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1407 1407 WDU20061901407 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 6 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1406 1406 WDU20061901406 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1405 1405 WDU20061901405 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1404 1404 WDU20061901404 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia funkcjonariuszy do dyspozycji Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego uchylony
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1403 1403 WDU20061901403 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1402 1402 WDU20061901402 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1401 1401 WDU20061901401 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1400 1400 WDU20061901400 Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1399 1399 WDU20061901399 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze uchylony
Dz.U. 2006 nr 189 poz. 1398 1398 WDU20061891398 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 6 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 189 poz. 1397 1397 WDU20061891397 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 189 poz. 1396 1396 WDU20061891396 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 3 października 2006 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 189 poz. 1395 1395 WDU20061891395 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 189 poz. 1394 1394 WDU20061891394 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2006 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 189 poz. 1393 1393 WDU20061891393 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 188 poz. 1392 1392 WDU20061881392 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 188 poz. 1391 1391 WDU20061881391 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 188 poz. 1390 1390 WDU20061881390 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu uzbrojenia uchylony
Dz.U. 2006 nr 187 poz. 1389 1389 WDU20061871389 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 października 2006 r. sygn. akt K 12/06 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 187 poz. 1388 1388 WDU20061871388 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 187 poz. 1387 1387 WDU20061871387 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 187 poz. 1386 1386 WDU20061871386 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 187 poz. 1385 1385 WDU20061871385 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 187 poz. 1384 1384 WDU20061871384 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności dla producentów surowca tytoniowego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 187 poz. 1383 1383 WDU20061871383 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2006 r. w sprawie realizacji uprawnień przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej oraz pracownikom zatrudnionym w kontyngencie Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 187 poz. 1382 1382 WDU20061871382 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2006 r. w sprawie trybu i warunków zatrudniania pracowników w kontyngencie Straży Granicznej i ich wynagradzania obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 187 poz. 1381 1381 WDU20061871381 Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1380 1380 WDU20061861380 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006 r. sygn. akt K 30/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1379 1379 WDU20061861379 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2006 r. sygn. akt SK 34/06 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1378 1378 WDU20061861378 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1377 1377 WDU20061861377 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1376 1376 WDU20061861376 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2006 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez marszałka województwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1375 1375 WDU20061861375 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1374 1374 WDU20061861374 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1373 1373 WDU20061861373 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1372 1372 WDU20061861372 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1371 1371 WDU20061861371 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich uchylony
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1370 1370 WDU20061861370 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1369 1369 WDU20061861369 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1368 1368 WDU20061861368 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Rynku Rolnego agencją płatniczą obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1367 1367 WDU20061861367 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1366 1366 WDU20061861366 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających w 2006 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 185 poz. 1365 1365 WDU20061851365 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei oraz norm przydziału, warunków i sposobu ich noszenia uchylony
Dz.U. 2006 nr 184 poz. 1364 1364 WDU20061841364 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1363 1363 WDU20061831363 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 września 2006 r. sygn. akt K 45/04 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1362 1362 WDU20061831362 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1361 1361 WDU20061831361 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1360 1360 WDU20061831360 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o pożyczkę obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1359 1359 WDU20061831359 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1358 1358 WDU20061831358 Rozporządzenie Prezesa Ministrów z dnia 4 października 2006 r. w sprawie wynagrodzeń i nagród pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1357 1357 WDU20061831357 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1356 1356 WDU20061831356 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1355 1355 WDU20061831355 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1354 1354 WDU20061831354 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1353 1353 WDU20061831353 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1352 1352 WDU20061821352 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2007 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1351 1351 WDU20061821351 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2006 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1350 1350 WDU20061821350 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1349 1349 WDU20061821349 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1348 1348 WDU20061821348 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1347 1347 WDU20061821347 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1346 1346 WDU20061821346 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1345 1345 WDU20061821345 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1344 1344 WDU20061821344 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1343 1343 WDU20061821343 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego uchylony
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1342 1342 WDU20061821342 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego uchylony
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1341 1341 WDU20061821341 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Służbie Wywiadu Wojskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1340 1340 WDU20061821340 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1339 1339 WDU20061821339 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy uchylony
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1338 1338 WDU20061821338 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2006 r. w sprawie współdziałania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego z odpowiednimi organami, służbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1337 1337 WDU20061811337 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 września 2006 r. sygn. akt K 1/06 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1336 1336 WDU20061811336 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania próbek określonych środków spożywczych do celów urzędowej kontroli poziomów zanieczyszczeń oraz przygotowywania próbek i wytycznych dla metod analitycznych stosowanych do oznaczania zawartości tych zanieczyszczeń obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1335 1335 WDU20061811335 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1334 1334 WDU20061811334 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1333 1333 WDU20061811333 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1332 1332 WDU20061811332 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyróżnień i nagród dla zawodników uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1331 1331 WDU20061811331 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać beczki, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej beczek uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1330 1330 WDU20061811330 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie projektów wspieranych przez Fundusz Spójności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1329 1329 WDU20061811329 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2006 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1328 1328 WDU20061811328 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1327 1327 WDU20061811327 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby więziennej oraz sposobu postępowania w tym zakresie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1326 1326 WDU20061811326 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1325 1325 WDU20061801325 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1324 1324 WDU20061801324 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 179 poz. 1323 1323 WDU20061791323 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uchylony
Dz.U. 2006 nr 179 poz. 1322 1322 WDU20061791322 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 178 poz. 1321 1321 WDU20061781321 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 178 poz. 1320 1320 WDU20061781320 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 178 poz. 1319 1319 WDU20061781319 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 178 poz. 1318 1318 WDU20061781318 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 21 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 178 poz. 1317 1317 WDU20061781317 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 178 poz. 1316 1316 WDU20061781316 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 178 poz. 1315 1315 WDU20061781315 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego uchylony
Dz.U. 2006 nr 177 poz. 1314 1314 WDU20061771314 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 177 poz. 1313 1313 WDU20061771313 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu żądania pomocy lub zwracania się o tę pomoc przez żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 177 poz. 1312 1312 WDU20061771312 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru pisemnego imiennego upoważnienia funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 177 poz. 1311 1311 WDU20061771311 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 177 poz. 1310 1310 WDU20061771310 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu informacji przez organy, służby i instytucje państwowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 177 poz. 1309 1309 WDU20061771309 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2006 r. w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do wykonywania zadań poza Biurem obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 177 poz. 1308 1308 WDU20061771308 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego uchylony
Dz.U. 2006 nr 177 poz. 1307 1307 WDU20061771307 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego uchylony
Dz.U. 2006 nr 177 poz. 1306 1306 WDU20061771306 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie postępowania przy użyciu broni palnej przez żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 177 poz. 1305 1305 WDU20061771305 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych uchylony
Dz.U. 2006 nr 176 poz. 1304 1304 WDU20061761304 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2006 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 176 poz. 1303 1303 WDU20061761303 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1302 1302 WDU20061751302 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2006 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Wywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie uchylony
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1301 1301 WDU20061751301 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2006 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1300 1300 WDU20061751300 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1299 1299 WDU20061751299 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1298 1298 WDU20061751298 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1297 1297 WDU20061751297 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1296 1296 WDU20061751296 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1295 1295 WDU20061751295 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1294 1294 WDU20061751294 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1293 1293 WDU20061751293 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1292 1292 WDU20061751292 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1291 1291 WDU20061751291 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego uchylony
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1290 1290 WDU20061751290 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego uchylony
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1289 1289 WDU20061751289 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru pisemnego imiennego upoważnienia funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1288 1288 WDU20061751288 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, a także sposobu przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją tych czynności obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1287 1287 WDU20061751287 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego do dyspozycji obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1286 1286 WDU20061751286 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego do dyspozycji obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1285 1285 WDU20061751285 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli, a także wzorów druków i rejestrów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1284 1284 WDU20061741284 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1283 1283 WDU20061741283 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1282 1282 WDU20061741282 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1281 1281 WDU20061741281 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1280 1280 WDU20061741280 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1279 1279 WDU20061741279 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1278 1278 WDU20061741278 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1277 1277 WDU20061741277 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1276 1276 WDU20061741276 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1275 1275 WDU20061741275 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1274 1274 WDU20061741274 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1273 1273 WDU20061741273 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1272 1272 WDU20061741272 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1271 1271 WDU20061741271 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1270 1270 WDU20061741270 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1269 1269 WDU20061741269 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1268 1268 WDU20061741268 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1267 1267 WDU20061741267 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1266 1266 WDU20061741266 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1265 1265 WDU20061741265 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1264 1264 WDU20061741264 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1263 1263 WDU20061741263 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1262 1262 WDU20061741262 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1261 1261 WDU20061741261 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie stanowisk w Służbie Wywiadu Wojskowego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, na których przysługuje prawo do urlopu dodatkowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1260 1260 WDU20061741260 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie stanowisk w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, na których przysługuje prawo do urlopu dodatkowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1259 1259 WDU20061741259 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego zwolnionych ze służby obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1258 1258 WDU20061741258 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1257 1257 WDU20061741257 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1256 1256 WDU20061741256 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz sposobu ich zmniejszania obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1255 1255 WDU20061741255 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez wojskowy organ emerytalny obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1254 1254 WDU20061741254 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1253 1253 WDU20061741253 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1252 1252 WDU20061741252 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1251 1251 WDU20061741251 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego uchylony
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1250 1250 WDU20061741250 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego uchylony
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1249 1249 WDU20061741249 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1248 1248 WDU20061741248 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1247 1247 WDU20061741247 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Służbie Wywiadu Wojskowego informacji o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instancje państwowe obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1246 1246 WDU20061741246 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Służbie Kontrwywiadu Wojskowego informacji o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instytucje państwowe obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 173 poz. 1245 1245 WDU20061731245 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 173 poz. 1244 1244 WDU20061731244 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie legitymacji oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 173 poz. 1243 1243 WDU20061731243 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 173 poz. 1242 1242 WDU20061731242 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 173 poz. 1241 1241 WDU20061731241 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 173 poz. 1240 1240 WDU20061731240 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 172 poz. 1239 1239 WDU20061721239 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 172 poz. 1238 1238 WDU20061721238 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 172 poz. 1237 1237 WDU20061721237 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 172 poz. 1236 1236 WDU20061721236 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uchylony
Dz.U. 2006 nr 172 poz. 1235 1235 WDU20061721235 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 172 poz. 1234 1234 WDU20061721234 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2006 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 172 poz. 1233 1233 WDU20061721233 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej delegowanych do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 172 poz. 1232 1232 WDU20061721232 Oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 172 poz. 1231 1231 WDU20061721231 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1230 1230 WDU20061711230 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 5 września 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1229 1229 WDU20061711229 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym podmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt uchylony
Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1228 1228 WDU20061711228 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2006 r. w sprawie upoważnienia wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych uchylony
Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1227 1227 WDU20061711227 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1226 1226 WDU20061711226 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2007 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225 1225 WDU20061711225 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1224 1224 WDU20061701224 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 września 2006 r. sygn. akt SK 63/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1223 1223 WDU20061701223 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 2006 r. sygn. akt K 7/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1222 1222 WDU20061701222 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2006 r. sygn. akt SK 15/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1221 1221 WDU20061701221 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2006 r. sygn. akt K 27/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1220 1220 WDU20061701220 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk uchylony
Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1219 1219 WDU20061701219 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1218 1218 WDU20061701218 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej uchylony
Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1217 1217 WDU20061701217 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych uchylony
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1216 1216 WDU20061691216 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1215 1215 WDU20061691215 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne uchylony
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1214 1214 WDU20061691214 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1213 1213 WDU20061691213 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1212 1212 WDU20061691212 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 4 września 2006 r. w sprawie podmiotów przeprowadzających analizy antydopingowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1211 1211 WDU20061691211 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2006 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni publicznej do nagrody jubileuszowej oraz sposobu jej obliczania i wypłacania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1210 1210 WDU20061691210 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1209 1209 WDU20061691209 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania poręczeń ze środków wsparcia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1208 1208 WDU20061691208 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2007 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1207 1207 WDU20061691207 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1206 1206 WDU20061691206 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2006 r. w sprawie podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na rok 2007 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1205 1205 WDU20061691205 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2007 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1204 1204 WDU20061691204 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1203 1203 WDU20061691203 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2006 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego uchylony
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1202 1202 WDU20061691202 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorstwom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1201 1201 WDU20061691201 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1200 1200 WDU20061691200 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199 1199 WDU20061691199 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 168 poz. 1198 1198 WDU20061681198 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 18 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 168 poz. 1197 1197 WDU20061681197 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uchylony
Dz.U. 2006 nr 168 poz. 1196 1196 WDU20061681196 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 167 poz. 1195 1195 WDU20061671195 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września 2006 r. sygn. akt SK 21/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 167 poz. 1194 1194 WDU20061671194 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września 2006 r. sygn. akt K 55/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 167 poz. 1193 1193 WDU20061671193 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września 2006 r. sygn. akt P 14/16 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 167 poz. 1192 1192 WDU20061671192 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 września 2006 r. sygn. akt SK 60/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 167 poz. 1191 1191 WDU20061671191 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 167 poz. 1190 1190 WDU20061671190 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2006 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania zmian danych objętych pozwoleniem, pozwoleniem tymczasowym albo wpisem do rejestru oraz zmian dokumentacji będącej podstawą wydania pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 167 poz. 1189 1189 WDU20061671189 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 września 2006 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2006 nr 167 poz. 1188 1188 WDU20061671188 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa uchylony
Dz.U. 2006 nr 167 poz. 1187 1187 WDU20061671187 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 167 poz. 1186 1186 WDU20061671186 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeznaczania studentów wyższych szkół morskich do odbycia zajęć wojskowych oraz czasu i sposobu ich odbywania uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 167 poz. 1185 1185 WDU20061671185 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych uchylony
Dz.U. 2006 nr 167 poz. 1184 1184 WDU20061671184 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pożyczek ze środków wsparcia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 166 poz. 1183 1183 WDU20061661183 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2006 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2006 nr 166 poz. 1182 1182 WDU20061661182 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych uchylony
Dz.U. 2006 nr 166 poz. 1181 1181 WDU20061661181 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 165 poz. 1180 1180 WDU20061651180 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 września 2006 r. sygn. akt K 51/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 165 poz. 1179 1179 WDU20061651179 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 165 poz. 1178 1178 WDU20061651178 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych gromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym uchylony
Dz.U. 2006 nr 165 poz. 1177 1177 WDU20061651177 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 165 poz. 1176 1176 WDU20061651176 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 165 poz. 1175 1175 WDU20061651175 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu uchylony
Dz.U. 2006 nr 165 poz. 1174 1174 WDU20061651174 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego nagród rocznych, nagród uznaniowych, zapomóg, dodatków mieszkaniowych i dodatków specjalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 165 poz. 1173 1173 WDU20061651173 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2006 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń oraz przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli uchylony
Dz.U. 2006 nr 165 poz. 1172 1172 WDU20061651172 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2006 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i dokumentowania czynności polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 165 poz. 1171 1171 WDU20061651171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 165 poz. 1170 1170 WDU20061651170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 165 poz. 1169 1169 WDU20061651169 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1168 1168 WDU20061641168 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 września 2006 r. sygn. akt P 2/06 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1167 1167 WDU20061641167 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 września 2006 r. sygn. akt U 7/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1166 1166 WDU20061641166 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 września 2006 r. sygn. akt SK 14/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1165 1165 WDU20061641165 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 sierpnia 2006 r. sygn. akt P 6/06 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1164 1164 WDU20061641164 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 sierpnia 2006 r. sygn. akt K 25/06 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1163 1163 WDU20061641163 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1162 1162 WDU20061641162 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1161 1161 WDU20061641161 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 1 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki " SAM" z warunkami technicznymi uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1160 1160 WDU20061641160 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 28 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1159 1159 WDU20061641159 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1158 1158 WDU20061641158 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, przez które mogą być wwożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywożone z tego terytorium materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła, odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe uchylony
Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1157 1157 WDU20061641157 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1156 1156 WDU20061641156 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości uchylony
Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1155 1155 WDU20061641155 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uchylony
Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1154 1154 WDU20061641154 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uchylony
Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1153 1153 WDU20061641153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2007 r. na rzecz obrony akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1152 1152 WDU20061641152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 163 poz. 1151 1151 WDU20061631151 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 162 poz. 1150 1150 WDU20061621150 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 września 2006 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków współfinansowania inwestycji kolejowych w transporcie intermodalnym obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 162 poz. 1149 1149 WDU20061621149 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 162 poz. 1148 1148 WDU20061621148 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanej w Warszawie dnia 19 września 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 162 poz. 1147 1147 WDU20061621147 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisana w Warszawie dnia 19 września 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 162 poz. 1146 1146 WDU20061621146 Oświadczenie rządowe z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r., przyjętych przez 51. Światowe Zgromadzenie Zdrowia w Genewie dnia 16 maja 1998 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 162 poz. 1145 1145 WDU20061621145 Poprawki do artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1144 1144 WDU20061611144 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie sposobu gromadzenia informacji o przypadkach zatruć produktami biobójczymi uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1143 1143 WDU20061611143 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1142 1142 WDU20061611142 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego uchylony
Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1141 1141 WDU20061611141 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1140 1140 WDU20061611140 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie sposobu oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży uniemożliwiającego wprowadzenie tych owoców i warzyw do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1139 1139 WDU20061611139 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat rejestrowych za czynności związane z wydaniem decyzji dotyczących środków ochrony roślin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1138 1138 WDU20061611138 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od służby oraz rozkładu czasu służby żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1137 1137 WDU20061611137 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1136 1136 WDU20061611136 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1135 1135 WDU20061611135 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2006 r. w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach uchylony
Dz.U. 2006 nr 160 poz. 1134 1134 WDU20061601134 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za wydanie lub wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 160 poz. 1133 1133 WDU20061601133 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za wydanie lub wymianę zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 160 poz. 1132 1132 WDU20061601132 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 159 poz. 1131 1131 WDU20061591131 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 159 poz. 1130 1130 WDU20061591130 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Komisją Rybołówstwa Morza Bałtyckiego o statusie prawnym oraz przywilejach i immunitetach Komisji, podpisanej w Warszawie dnia 12 stycznia 1988 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 159 poz. 1129 1129 WDU20061591129 Oświadczenie rządowe z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowego traktatu o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 3 listopada 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 159 poz. 1128 1128 WDU20061591128 Międzynarodowy Traktat o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa, sporządzony w Rzymie dnia 3 listopada 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 159 poz. 1127 1127 WDU20061591127 Ustawa z dnia 6 września 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw uchylony
Dz.U. 2006 nr 158 poz. 1126 1126 WDU20061581126 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dniu 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2007 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 158 poz. 1125 1125 WDU20061581125 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 158 poz. 1124 1124 WDU20061581124 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 158 poz. 1123 1123 WDU20061581123 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 158 poz. 1122 1122 WDU20061581122 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 158 poz. 1121 1121 WDU20061581121 Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 157 poz. 1120 1120 WDU20061571120 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 sierpnia 2006 r. sygn. akt SK 23/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 157 poz. 1119 1119 WDU20061571119 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 1118 WDU20061561118 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1117 1117 WDU20061561117 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności w nadmiernej wysokości uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1116 1116 WDU20061561116 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 155 poz. 1115 1115 WDU20061551115 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 155 poz. 1114 1114 WDU20061551114 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 155 poz. 1113 1113 WDU20061551113 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 155 poz. 1112 1112 WDU20061551112 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 155 poz. 1111 1111 WDU20061551111 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 155 poz. 1110 1110 WDU20061551110 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania uchylony
Dz.U. 2006 nr 155 poz. 1109 1109 WDU20061551109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 155 poz. 1108 1108 WDU20061551108 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 154 poz. 1107 1107 WDU20061541107 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2006 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2006 nr 154 poz. 1106 1106 WDU20061541106 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 154 poz. 1105 1105 WDU20061541105 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 154 poz. 1104 1104 WDU20061541104 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 154 poz. 1103 1103 WDU20061541103 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu płetwonurkowania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 154 poz. 1102 1102 WDU20061541102 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2006 nr 154 poz. 1101 1101 WDU20061541101 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 154 poz. 1100 1100 WDU20061541100 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 154 poz. 1099 1099 WDU20061541099 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 153 poz. 1098 1098 WDU20061531098 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 21 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego uchylony
Dz.U. 2006 nr 153 poz. 1097 1097 WDU20061531097 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz trybu jej obliczania i wypłacania policjantom obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 153 poz. 1096 1096 WDU20061531096 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 153 poz. 1095 1095 WDU20061531095 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 153 poz. 1094 1094 WDU20061531094 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 153 poz. 1093 1093 WDU20061531093 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 153 poz. 1092 1092 WDU20061531092 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 153 poz. 1091 1091 WDU20061531091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu uchylony
Dz.U. 2006 nr 152 poz. 1090 1090 WDU20061521090 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 151 poz. 1089 1089 WDU20061511089 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 151 poz. 1088 1088 WDU20061511088 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 10 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawiania żeglarstwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 150 poz. 1087 1087 WDU20061501087 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 150 poz. 1086 1086 WDU20061501086 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 150 poz. 1085 1085 WDU20061501085 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2006 nr 150 poz. 1084 1084 WDU20061501084 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 150 poz. 1083 1083 WDU20061501083 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 149 poz. 1082 1082 WDU20061491082 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 149 poz. 1081 1081 WDU20061491081 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie przeglądów technicznych statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 149 poz. 1080 1080 WDU20061491080 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 149 poz. 1079 1079 WDU20061491079 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie uchylony
Dz.U. 2006 nr 149 poz. 1078 1078 WDU20061491078 Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 149 poz. 1077 1077 WDU20061491077 Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 149 poz. 1076 1076 WDU20061491076 Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 149 poz. 1075 1075 WDU20061491075 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 149 poz. 1074 1074 WDU20061491074 Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 149 poz. 1073 1073 WDU20061491073 Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 148 poz. 1072 1072 WDU20061481072 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum uchylony
Dz.U. 2006 nr 148 poz. 1071 1071 WDU20061481071 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze uchylony
Dz.U. 2006 nr 148 poz. 1070 1070 WDU20061481070 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów ze szkła kryształowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 148 poz. 1069 1069 WDU20061481069 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie dokonywania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym uchylony
Dz.U. 2006 nr 147 poz. 1068 1068 WDU20061471068 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa uchylony
Dz.U. 2006 nr 147 poz. 1067 1067 WDU20061471067 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 147 poz. 1066 1066 WDU20061471066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 147 poz. 1065 1065 WDU20061471065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 147 poz. 1064 1064 WDU20061471064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na rok 2006 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 147 poz. 1063 1063 WDU20061471063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 146 poz. 1062 1062 WDU20061461062 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe uchylony
Dz.U. 2006 nr 146 poz. 1061 1061 WDU20061461061 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu składania i wzoru zawiadomienia o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 146 poz. 1060 1060 WDU20061461060 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchylony
Dz.U. 2006 nr 146 poz. 1059 1059 WDU20061461059 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską, Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec o budowie połączenia drogowego w Euroregionie Nysa, w obszarze między miastami Bogatynia w Rzeczypospolitej Polskiej, Hradek nad Nisou w Republice Czeskiej, Zittau w Republice Federalnej Niemiec, sporządzonej w Zittau dnia 5 kwietnia 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 146 poz. 1058 1058 WDU20061461058 Umowa między Rzecząpospolitą Polską, Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec o budowie połączenia drogowego w Euroregionie Nysa, w obszarze między miastem Bogatynia w Rzeczypospolitej Polskiej, Hradek nad Nisou w Republice Czeskiej, Zittau w Republice Federalnej Niemiec, sporządzona w Zittau dnia 5 kwietnia 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 146 poz. 1057 1057 WDU20061461057 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o nowym połączeniu polskiej drogi krajowej nr 78 i czeskiej drogi I/58 oraz o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Odrę w rejonie Chałupek i Bohumina, sporządzonej w Katowicach dnia 25 sierpnia 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 146 poz. 1056 1056 WDU20061461056 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o nowym połączeniu polskiej drogi krajowej nr 78 i czeskiej drogi I/58 oraz o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Odrę w rejonie Chałupek i Bohumina, sporządzona w Katowicach dnia 25 sierpnia 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 146 poz. 1055 1055 WDU20061461055 Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 145 poz. 1054 1054 WDU20061451054 Oświadczenie rządowe z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 30 marca 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 145 poz. 1053 1053 WDU20061451053 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Warszawie dnia 30 marca 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 145 poz. 1052 1052 WDU20061451052 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Dziką Orlicę w przejściu granicznym Mostowice - Orlickie Zahori, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 145 poz. 1051 1051 WDU20061451051 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Dziką Orlicę w przejściu granicznym Mostowice - Orlickie Zahori, sporządzona w Warszawie dnia 20 marca 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 145 poz. 1050 1050 WDU20061451050 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1049 1049 WDU20061441049 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków napromieniania środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności, które mogą być poddane działaniu promieniowania jonizującego, ich wykazów, maksymalnych dawek napromieniania oraz wymagań w zakresie znakowania i wprowadzania do obrotu uchylony
Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1048 1048 WDU20061441048 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1047 1047 WDU20061441047 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1046 1046 WDU20061441046 Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1045 1045 WDU20061441045 Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1044 1044 WDU20061441044 Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o prokuraturze obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1043 1043 WDU20061441043 Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1042 1042 WDU20061441042 Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1041 1041 WDU20061441041 Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1040 1040 WDU20061441040 Ustawa z dnia 8 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1039 1039 WDU20061441039 Ustawa z dnia 8 czerwca 2006 r. o ratyfikacji Konwencji, sporządzonej w Brukseli dnia 8 grudnia 2004 r., w sprawie przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 1990 r., zmienionej Konwencją w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzoną w Brukseli dnia 21 grudnia 1995 r., oraz Protokołem zmieniającym Konwencję w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonym w Brukseli dnia 25 maja 1999 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1038 1038 WDU20061431038 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących komisarzom wyborczym, członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1037 1037 WDU20061431037 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1036 1036 WDU20061431036 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa jednostkom samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1035 1035 WDU20061431035 Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania przez notariuszy podatku od spadków i darowizn oraz wzoru deklaracji o wysokości podatku pobranego i wypłaconego przez notariuszy uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1034 1034 WDU20061431034 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1033 1033 WDU20061431033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2010 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1032 1032 WDU20061431032 Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1031 1031 WDU20061431031 Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1030 1030 WDU20061431030 Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1029 1029 WDU20061431029 Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1028 1028 WDU20061431028 Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1027 1027 WDU20061431027 Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych uchylony
Dz.U. 2006 nr 142 poz. 1026 1026 WDU20061421026 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2006 r. sygn. akt SK 43/04 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 142 poz. 1025 1025 WDU20061421025 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 142 poz. 1024 1024 WDU20061421024 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 142 poz. 1023 1023 WDU20061421023 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 142 poz. 1022 1022 WDU20061421022 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych uchylony
Dz.U. 2006 nr 142 poz. 1021 1021 WDU20061421021 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli przez pracowników urzędów miar uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 142 poz. 1020 1020 WDU20061421020 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 142 poz. 1019 1019 WDU20061421019 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 142 poz. 1018 1018 WDU20061421018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego niezbędnej pomocy przez instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, jednostki organizacyjne, organizacje społeczne oraz obywateli obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 142 poz. 1017 1017 WDU20061421017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 142 poz. 1016 1016 WDU20061421016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 142 poz. 1015 1015 WDU20061421015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 142 poz. 1014 1014 WDU20061421014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie wydawania osobom poleceń określonego zachowania się, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej, przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku oraz obserwowania i rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 141 poz. 1013 1013 WDU20061411013 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lipca 2006 r. sygn. akt SK 21/04 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 141 poz. 1012 1012 WDU20061411012 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2006 r. sygn. akt P 24/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 141 poz. 1011 1011 WDU20061411011 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2006 r. sygn. akt K 30/04 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 141 poz. 1010 1010 WDU20061411010 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lipca 2006 r. sygn. akt SK 8/06 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 141 poz. 1009 1009 WDU20061411009 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lipca 2006 r. sygn. akt SK 58/03 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 141 poz. 1008 1008 WDU20061411008 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2006 r. sygn. akt P 33/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 141 poz. 1007 1007 WDU20061411007 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 141 poz. 1006 1006 WDU20061411006 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 141 poz. 1005 1005 WDU20061411005 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2006 nr 141 poz. 1004 1004 WDU20061411004 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców uchylony
Dz.U. 2006 nr 141 poz. 1003 1003 WDU20061411003 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca zatrudnionego przy realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 141 poz. 1002 1002 WDU20061411002 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca uchylony
Dz.U. 2006 nr 141 poz. 1001 1001 WDU20061411001 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 141 poz. 1000 1000 WDU20061411000 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 141 poz. 999 999 WDU20061410999 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 141 poz. 998 998 WDU20061410998 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów - Koordynatora Służb Specjalnych, Zbigniewa Wassermana obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 141 poz. 997 997 WDU20061410997 Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 140 poz. 996 996 WDU20061400996 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej uchylony
Dz.U. 2006 nr 140 poz. 995 995 WDU20061400995 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego uchylony
Dz.U. 2006 nr 140 poz. 994 994 WDU20061400994 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 139 poz. 993 993 WDU20061390993 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych uchylony
Dz.U. 2006 nr 139 poz. 992 992 WDU20061390992 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 139 poz. 991 991 WDU20061390991 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 139 poz. 990 990 WDU20061390990 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycielowi akademickiemu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 139 poz. 989 989 WDU20061390989 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zapłaty, poboru i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 139 poz. 988 988 WDU20061390988 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 139 poz. 987 987 WDU20061390987 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów uchylony
Dz.U. 2006 nr 138 poz. 986 986 WDU20061380986 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego uchylony
Dz.U. 2006 nr 137 poz. 985 985 WDU20061370985 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2006 r. o sprostowaniu błędu uchylony
Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 984 WDU20061370984 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 137 poz. 983 983 WDU20061370983 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 137 poz. 982 982 WDU20061370982 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie określenia wzorów oświadczeń składanych przez osoby ubiegające się o wyznaczenie na stanowisko służbowe, mianowanie na funkcjonariusza albo zatrudnienie w Służbie Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 137 poz. 981 981 WDU20061370981 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego uchylony
Dz.U. 2006 nr 137 poz. 980 980 WDU20061370980 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 137 poz. 979 979 WDU20061370979 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Wywiadu Wojskowego uchylony
Dz.U. 2006 nr 137 poz. 978 978 WDU20061370978 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 137 poz. 977 977 WDU20061370977 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 137 poz. 976 976 WDU20061370976 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 137 poz. 975 975 WDU20061370975 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie sposobu zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 137 poz. 974 974 WDU20061370974 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 137 poz. 973 973 WDU20061370973 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie warunków przyznawania i zmiany premii funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, właściwości przełożonych oraz trybu postępowania w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 137 poz. 972 972 WDU20061370972 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 137 poz. 971 971 WDU20061370971 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 136 poz. 970 970 WDU20061360970 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2006 r. sygn. akt K 40/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 136 poz. 969 969 WDU20061360969 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 136 poz. 968 968 WDU20061360968 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 136 poz. 967 967 WDU20061360967 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Wsparcie doradztwa rolniczego" uchylony
Dz.U. 2006 nr 136 poz. 966 966 WDU20061360966 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie połączenia Centrum Mechanizacji Górnictwa "KOMAG" i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budownictwa Górniczego "BUDOKOP" obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 136 poz. 965 965 WDU20061360965 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964 964 WDU20061360964 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 136 poz. 963 963 WDU20061360963 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego, właściwości i trybu postępowania w sprawach ich wypłacania oraz dokonywania potrąceń z tych należności obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 136 poz. 962 962 WDU20061360962 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Przemysława Gosiewskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 135 poz. 961 961 WDU20061350961 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 135 poz. 960 960 WDU20061350960 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 135 poz. 959 959 WDU20061350959 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 135 poz. 958 958 WDU20061350958 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 135 poz. 957 957 WDU20061350957 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ponoszenia kosztów prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 135 poz. 956 956 WDU20061350956 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 135 poz. 955 955 WDU20061350955 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 135 poz. 954 954 WDU20061350954 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie trybu składania oświadczeń weryfikacyjnych w związku z likwidacją Wojskowych Służb Informacyjnych oraz sposobu ich ewidencjonowania, archiwizowania i udostępniania obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 135 poz. 953 953 WDU20061350953 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie trybu działania Komisji Weryfikacyjnej w związku z likwidacja Wojskowych Służb Informacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 135 poz. 952 952 WDU20061350952 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 135 poz. 951 951 WDU20061350951 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 135 poz. 950 950 WDU20061350950 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej uchylony
Dz.U. 2006 nr 135 poz. 949 949 WDU20061350949 Ustawa z dnia 24 maja 2006 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji uchylony
Dz.U. 2006 nr 134 poz. 948 948 WDU20061340948 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2006 r. sygn. akt U 5/04 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 134 poz. 947 947 WDU20061340947 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2006 r. sygn. akt P 6/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 134 poz. 946 946 WDU20061340946 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 134 poz. 945 945 WDU20061340945 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną uchylony
Dz.U. 2006 nr 134 poz. 944 944 WDU20061340944 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 134 poz. 943 943 WDU20061340943 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 134 poz. 942 942 WDU20061340942 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu wyłaniającego kandydatów na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 134 poz. 941 941 WDU20061340941 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz środków krajowych przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej uchylony
Dz.U. 2006 nr 134 poz. 940 940 WDU20061340940 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i zasad wydawania decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej uchylony
Dz.U. 2006 nr 133 poz. 939 939 WDU20061330939 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 133 poz. 938 938 WDU20061330938 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nad działalnością grup producentów rolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 133 poz. 937 937 WDU20061330937 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu badań, informacji i danych dotyczących środka ochrony roślin i substancji aktywnej oraz zasad sporządzania ich oceny uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 133 poz. 936 936 WDU20061330936 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 133 poz. 935 935 WDU20061330935 Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 133 poz. 934 934 WDU20061330934 Ustawa z dnia 24 maja 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze uchylony
Dz.U. 2006 nr 132 poz. 933 933 WDU20061320933 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2006 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2006 nr 132 poz. 932 932 WDU20061320932 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne uchylony
Dz.U. 2006 nr 132 poz. 931 931 WDU20061320931 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 132 poz. 930 930 WDU20061320930 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością uchylony
Dz.U. 2006 nr 132 poz. 929 929 WDU20061320929 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające uchylony
Dz.U. 2006 nr 132 poz. 928 928 WDU20061320928 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 132 poz. 927 927 WDU20061320927 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zakresu informacji z katastru wodnego podlegających udostępnieniu, sposobu ich przygotowania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnienie uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 132 poz. 926 926 WDU20061320926 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 131 poz. 925 925 WDU20061310925 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 131 poz. 924 924 WDU20061310924 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 131 poz. 923 923 WDU20061310923 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 131 poz. 922 922 WDU20061310922 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 131 poz. 921 921 WDU20061310921 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 131 poz. 920 920 WDU20061310920 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 131 poz. 919 919 WDU20061310919 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 131 poz. 918 918 WDU20061310918 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 131 poz. 917 917 WDU20061310917 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 131 poz. 916 916 WDU20061310916 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 131 poz. 915 915 WDU20061310915 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 131 poz. 914 914 WDU20061310914 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 131 poz. 913 913 WDU20061310913 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 131 poz. 912 912 WDU20061310912 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 131 poz. 911 911 WDU20061310911 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 131 poz. 910 910 WDU20061310910 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 131 poz. 909 909 WDU20061310909 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 131 poz. 908 908 WDU20061310908 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 131 poz. 907 907 WDU20061310907 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 131 poz. 906 906 WDU20061310906 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 130 poz. 905 905 WDU20061300905 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 130 poz. 904 904 WDU20061300904 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach uchylony
Dz.U. 2006 nr 130 poz. 903 903 WDU20061300903 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych uchylony
Dz.U. 2006 nr 129 poz. 902 902 WDU20061290902 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 128 poz. 901 901 WDU20061280901 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2006 r. sygn. akt K 37/04 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 128 poz. 900 900 WDU20061280900 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu uchylony
Dz.U. 2006 nr 128 poz. 899 899 WDU20061280899 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie określenia zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej i przez niego nadzorowanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 128 poz. 898 898 WDU20061280898 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji Kultury nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 128 poz. 897 897 WDU20061280897 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 128 poz. 896 896 WDU20061280896 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie warunków i trybu zaliczania okresów służby i pracy oraz innych okresów, które na podstawie odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego uchylony
Dz.U. 2006 nr 128 poz. 895 895 WDU20061280895 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzoru uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat uchylony
Dz.U. 2006 nr 128 poz. 894 894 WDU20061280894 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego uchylony
Dz.U. 2006 nr 128 poz. 893 893 WDU20061280893 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2006 nr 127 poz. 892 892 WDU20061270892 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 127 poz. 891 891 WDU20061270891 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 127 poz. 890 890 WDU20061270890 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 127 poz. 889 889 WDU20061270889 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 127 poz. 888 888 WDU20061270888 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników akademickich uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 127 poz. 887 887 WDU20061270887 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 127 poz. 886 886 WDU20061270886 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków uchylony
Dz.U. 2006 nr 127 poz. 885 885 WDU20061270885 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 127 poz. 884 884 WDU20061270884 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Wywiadu skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 127 poz. 883 883 WDU20061270883 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności uchylony
Dz.U. 2006 nr 127 poz. 882 882 WDU20061270882 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2006 nr 126 poz. 881 881 WDU20061260881 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 126 poz. 880 880 WDU20061260880 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 126 poz. 879 879 WDU20061260879 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 126 poz. 878 878 WDU20061260878 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 126 poz. 877 877 WDU20061260877 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin i ustawy o nasiennictwie obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 126 poz. 876 876 WDU20061260876 Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 126 poz. 875 875 WDU20061260875 Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o samorządzie województwa obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 126 poz. 874 874 WDU20061260874 Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Hongkongu Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Hongkongu dnia 26 kwietnia 2005 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 126 poz. 873 873 WDU20061260873 Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 125 poz. 872 872 WDU20061250872 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów uchylony
Dz.U. 2006 nr 125 poz. 871 871 WDU20061250871 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 125 poz. 870 870 WDU20061250870 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem" uchylony
Dz.U. 2006 nr 125 poz. 869 869 WDU20061250869 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 125 poz. 868 868 WDU20061250868 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 125 poz. 867 867 WDU20061250867 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu, form i zasad sporządzania informacji dotyczących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 125 poz. 866 866 WDU20061250866 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 124 poz. 865 865 WDU20061240865 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 124 poz. 864 864 WDU20061240864 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 124 poz. 863 863 WDU20061240863 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 124 poz. 862 862 WDU20061240862 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 124 poz. 861 861 WDU20061240861 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 124 poz. 860 860 WDU20061240860 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 124 poz. 859 859 WDU20061240859 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858 858 WDU20061230858 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 123 poz. 857 857 WDU20061230857 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 123 poz. 856 856 WDU20061230856 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych uchylony
Dz.U. 2006 nr 122 poz. 855 855 WDU20061220855 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2006 r. sygn. akt K 43/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 122 poz. 854 854 WDU20061220854 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2006 r. sygn. akt SK 56/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 122 poz. 853 853 WDU20061220853 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2006 r. sygn. akt U 3/06 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 122 poz. 852 852 WDU20061220852 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2006 r. sygn. akt P 30/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 122 poz. 851 851 WDU20061220851 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 122 poz. 850 850 WDU20061220850 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji oraz dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych na rynek uchylony
Dz.U. 2006 nr 122 poz. 849 849 WDU20061220849 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części uchylony
Dz.U. 2006 nr 122 poz. 848 848 WDU20061220848 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej uchylony
Dz.U. 2006 nr 122 poz. 847 847 WDU20061220847 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 122 poz. 846 846 WDU20061220846 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 122 poz. 845 845 WDU20061220845 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Papierów Wartościowych i Giełd uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 121 poz. 844 844 WDU20061210844 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 121 poz. 843 843 WDU20061210843 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2006 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2006 nr 121 poz. 842 842 WDU20061210842 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia uchylony
Dz.U. 2006 nr 121 poz. 841 841 WDU20061210841 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 121 poz. 840 840 WDU20061210840 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego uchylony
Dz.U. 2006 nr 121 poz. 839 839 WDU20061210839 Rozporządzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 121 poz. 838 838 WDU20061210838 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 121 poz. 837 837 WDU20061210837 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2006/2007 akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 121 poz. 836 836 WDU20061210836 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa uchylony
Dz.U. 2006 nr 121 poz. 835 835 WDU20061210835 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu, formy i zasad sporządzania rocznych sprawozdań dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 121 poz. 834 834 WDU20061210834 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu prowadzenia Funduszu Kolejowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 120 poz. 833 833 WDU20061200833 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń uchylony
Dz.U. 2006 nr 120 poz. 832 832 WDU20061200832 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach niespełniających wymagań określonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 120 poz. 831 831 WDU20061200831 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 120 poz. 830 830 WDU20061200830 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 120 poz. 829 829 WDU20061200829 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2006 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 120 poz. 828 828 WDU20061200828 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 120 poz. 827 827 WDU20061200827 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 120 poz. 826 826 WDU20061200826 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 120 poz. 825 825 WDU20061200825 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 120 poz. 824 824 WDU20061200824 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 120 poz. 823 823 WDU20061200823 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych uchylony
Dz.U. 2006 nr 120 poz. 822 822 WDU20061200822 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o ratyfikacji Poprawionego Artykułu 1 Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r. (Konwencja CCW), który został przyjęty przez Państwa-Strony na Drugiej Konferencji Przeglądowej Konwencji CCW w dniu 21 grudnia 2001 r. w Genewie akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 119 poz. 821 821 WDU20061190821 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2006 r. sygn. akt SK 35/04 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 119 poz. 820 820 WDU20061190820 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2006 r. sygn. akt k 16/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 119 poz. 819 819 WDU20061190819 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2006 r. sygn. akt SK 55/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 119 poz. 818 818 WDU20061190818 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych uchylony
Dz.U. 2006 nr 119 poz. 817 817 WDU20061190817 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 119 poz. 816 816 WDU20061190816 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2006 nr 119 poz. 815 815 WDU20061190815 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie uchylony
Dz.U. 2006 nr 119 poz. 814 814 WDU20061190814 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 119 poz. 813 813 WDU20061190813 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 118 poz. 812 812 WDU20061180812 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2006 r. sygn. akt K 53/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 118 poz. 811 811 WDU20061180811 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 118 poz. 810 810 WDU20061180810 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych uchylony
Dz.U. 2006 nr 118 poz. 809 809 WDU20061180809 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 118 poz. 808 808 WDU20061180808 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy uchylony
Dz.U. 2006 nr 118 poz. 807 807 WDU20061180807 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie pozwoleń na dostarczanie lub przyjmowanie pomocy technicznej związanej z niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur uchylony
Dz.U. 2006 nr 118 poz. 806 806 WDU20061180806 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz z kraju trzeciego lub wywóz do kraju trzeciego niektórych towarów, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur uchylony
Dz.U. 2006 nr 118 poz. 805 805 WDU20061180805 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 118 poz. 804 804 WDU20061180804 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2006 nr 118 poz. 803 803 WDU20061180803 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2006 nr 118 poz. 802 802 WDU20061180802 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2006 nr 118 poz. 801 801 WDU20061180801 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 118 poz. 800 800 WDU20061180800 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 117 poz. 799 799 WDU20061170799 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 117 poz. 798 798 WDU20061170798 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 117 poz. 797 797 WDU20061170797 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego transport na lata 2004-2006 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 117 poz. 796 796 WDU20061170796 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 117 poz. 795 795 WDU20061170795 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 117 poz. 794 794 WDU20061170794 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 117 poz. 793 793 WDU20061170793 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 117 poz. 792 792 WDU20061170792 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 117 poz. 791 791 WDU20061170791 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 117 poz. 790 790 WDU20061170790 Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarz i lekarza dentysty obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 116 poz. 789 789 WDU20061160789 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 116 poz. 788 788 WDU20061160788 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 116 poz. 787 787 WDU20061160787 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 116 poz. 786 786 WDU20061160786 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji Twórczości nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 116 poz. 785 785 WDU20061160785 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 116 poz. 784 784 WDU20061160784 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 116 poz. 783 783 WDU20061160783 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 116 poz. 782 782 WDU20061160782 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 115 poz. 781 781 WDU20061150781 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 114 poz. 780 780 WDU20061140780 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 114 poz. 779 779 WDU20061140779 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne uchylony
Dz.U. 2006 nr 113 poz. 778 778 WDU20061130778 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 113 poz. 777 777 WDU20061130777 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 113 poz. 776 776 WDU20061130776 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 113 poz. 775 775 WDU20061130775 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 113 poz. 774 774 WDU20061130774 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 113 poz. 773 773 WDU20061130773 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 113 poz. 772 772 WDU20061130772 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 113 poz. 771 771 WDU20061130771 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 113 poz. 770 770 WDU20061130770 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 112 poz. 769 769 WDU20061120769 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i upoważnienia dla osób korzystających z uprawnień członka Komisji obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 112 poz. 768 768 WDU20061120768 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 112 poz. 767 767 WDU20061120767 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 112 poz. 766 766 WDU20061120766 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 112 poz. 765 765 WDU20061120765 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego uchylony
Dz.U. 2006 nr 112 poz. 764 764 WDU20061120764 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego uchylony
Dz.U. 2006 nr 112 poz. 763 763 WDU20061120763 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 112 poz. 762 762 WDU20061120762 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie stawek oraz szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 112 poz. 761 761 WDU20061120761 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 112 poz. 760 760 WDU20061120760 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 112 poz. 759 759 WDU20061120759 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 112 poz. 758 758 WDU20061120758 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 112 poz. 757 757 WDU20061120757 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 111 poz. 756 756 WDU20061110756 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 110 poz. 755 755 WDU20061100755 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2006 nr 109 poz. 754 754 WDU20061090754 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 109 poz. 753 753 WDU20061090753 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 109 poz. 752 752 WDU20061090752 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 109 poz. 751 751 WDU20061090751 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na obszarze województwa lubuskiego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 109 poz. 750 750 WDU20061090750 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 108 poz. 749 749 WDU20061080749 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2006 r. sygn. akt SK 54/04 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 108 poz. 748 748 WDU20061080748 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2006 r. sygn. akt K 11/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 108 poz. 747 747 WDU20061080747 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2006 r. sygn. akt K 38/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 108 poz. 746 746 WDU20061080746 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie rodzaju i warunków przewozu rzeczy mogących powodować trudności transportowe przy przewozie koleją obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 108 poz. 745 745 WDU20061080745 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 108 poz. 744 744 WDU20061080744 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 108 poz. 743 743 WDU20061080743 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
Dz.U. 2006 nr 108 poz. 742 742 WDU20061080742 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Narodowego Programu Stypendialnego uchylony
Dz.U. 2006 nr 108 poz. 741 741 WDU20061080741 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 108 poz. 740 740 WDU20061080740 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 108 poz. 739 739 WDU20061080739 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 108 poz. 738 738 WDU20061080738 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 107 poz. 737 737 WDU20061070737 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej uchylony
Dz.U. 2006 nr 107 poz. 736 736 WDU20061070736 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 107 poz. 735 735 WDU20061070735 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 107 poz. 734 734 WDU20061070734 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedziby i właściwości Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 107 poz. 733 733 WDU20061070733 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 107 poz. 732 732 WDU20061070732 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości diet dla członków Rady Programowej Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 107 poz. 731 731 WDU20061070731 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 107 poz. 730 730 WDU20061070730 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2006 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania izb morskich uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 107 poz. 729 729 WDU20061070729 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 107 poz. 728 728 WDU20061070728 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz wyznaczanych przez nie recenzentów, a także innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 107 poz. 727 727 WDU20061070727 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 107 poz. 726 726 WDU20061070726 Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 107 poz. 725 725 WDU20061070725 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2006/2007 akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 107 poz. 724 724 WDU20061070724 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 107 poz. 723 723 WDU20061070723 Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw uchylony
Dz.U. 2006 nr 107 poz. 722 722 WDU20061070722 Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 107 poz. 721 721 WDU20061070721 Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 106 poz. 720 720 WDU20061060720 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2006 r. sygn. akt K 23/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 106 poz. 719 719 WDU20061060719 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2006 nr 106 poz. 718 718 WDU20061060718 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni uchylony
Dz.U. 2006 nr 106 poz. 717 717 WDU20061060717 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 106 poz. 716 716 WDU20061060716 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie liczbowych danych odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 106 poz. 715 715 WDU20061060715 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 106 poz. 714 714 WDU20061060714 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie projektów w ramach Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 105 poz. 713 713 WDU20061050713 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie rejestru i oznakowania pojazdów kolejowych uchylony
Dz.U. 2006 nr 105 poz. 712 712 WDU20061050712 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 104 poz. 711 711 WDU20061040711 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 104 poz. 710 710 WDU20061040710 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 104 poz. 709 709 WDU20061040709 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708 708 WDU20061040708 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 103 poz. 707 707 WDU20061030707 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2006 nr 103 poz. 706 706 WDU20061030706 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 103 poz. 705 705 WDU20061030705 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie trybu i terminów ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 103 poz. 704 704 WDU20061030704 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem administracyjnym w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów, podpisanym w Warszawie dnia 26 marca 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 103 poz. 703 703 WDU20061030703 Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów, podpisane w Warszawie dnia 26 marca 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 103 poz. 702 702 WDU20061030702 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 103 poz. 701 701 WDU20061030701 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 12 maja 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 102 poz. 700 700 WDU20061020700 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne uchylony
Dz.U. 2006 nr 101 poz. 699 699 WDU20061010699 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością uchylony
Dz.U. 2006 nr 101 poz. 698 698 WDU20061010698 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością uchylony
Dz.U. 2006 nr 101 poz. 697 697 WDU20061010697 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające uchylony
Dz.U. 2006 nr 100 poz. 696 696 WDU20061000696 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 100 poz. 695 695 WDU20061000695 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia uchylony
Dz.U. 2006 nr 100 poz. 694 694 WDU20061000694 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uchylony
Dz.U. 2006 nr 99 poz. 693 693 WDU20060990693 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim uchylony
Dz.U. 2006 nr 99 poz. 692 692 WDU20060990692 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 99 poz. 691 691 WDU20060990691 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych uchylony
Dz.U. 2006 nr 99 poz. 690 690 WDU20060990690 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 99 poz. 689 689 WDU20060990689 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego uchylony
Dz.U. 2006 nr 99 poz. 688 688 WDU20060990688 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 99 poz. 687 687 WDU20060990687 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 98 poz. 686 686 WDU20060980686 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w wybranych spółkach uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 98 poz. 685 685 WDU20060980685 Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2006 nr 98 poz. 684 684 WDU20060980684 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 98 poz. 683 683 WDU20060980683 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa uchylony
Dz.U. 2006 nr 98 poz. 682 682 WDU20060980682 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania pasz uchylony
Dz.U. 2006 nr 98 poz. 681 681 WDU20060980681 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych uchylony
Dz.U. 2006 nr 98 poz. 680 680 WDU20060980680 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 98 poz. 679 679 WDU20060980679 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2005 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 98 poz. 678 678 WDU20060980678 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 98 poz. 677 677 WDU20060980677 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 98 poz. 676 676 WDU20060980676 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 98 poz. 675 675 WDU20060980675 Dokument Wypowiedzenia Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 97 poz. 674 674 WDU20060970674 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 97 poz. 673 673 WDU20060970673 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 97 poz. 672 672 WDU20060970672 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację notarialną obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 97 poz. 671 671 WDU20060970671 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację radcowską obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 97 poz. 670 670 WDU20060970670 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację adwokacką uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 97 poz. 669 669 WDU20060970669 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego nakazów i zakazów w związku ze szczególnym zagrożeniem roślin przez zachodnią kukurydzianą stonkę korzeniową uchylony
Dz.U. 2006 nr 97 poz. 668 668 WDU20060970668 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 96 poz. 667 667 WDU20060960667 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 96 poz. 666 666 WDU20060960666 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Kształtowania Ustroju Rolnego uchylony
Dz.U. 2006 nr 95 poz. 665 665 WDU20060950665 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2006 nr 95 poz. 664 664 WDU20060950664 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L. uchylony
Dz.U. 2006 nr 95 poz. 663 663 WDU20060950663 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2007 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 95 poz. 662 662 WDU20060950662 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wzorów formularzy zabezpieczenia finansowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 95 poz. 661 661 WDU20060950661 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 95 poz. 660 660 WDU20060950660 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 95 poz. 659 659 WDU20060950659 Ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 94 poz. 658 658 WDU20060940658 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 2006 r. sygn. akt K 5/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 94 poz. 657 657 WDU20060940657 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 maja 2006 r. sygn. akt SK 51/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 94 poz. 656 656 WDU20060940656 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2007 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 94 poz. 655 655 WDU20060940655 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 94 poz. 654 654 WDU20060940654 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Technicznych Wyrobów Włókienniczych "MORATEX" obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 94 poz. 653 653 WDU20060940653 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej uchylony
Dz.U. 2006 nr 94 poz. 652 652 WDU20060940652 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651 651 WDU20060940651 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 94 poz. 650 650 WDU20060940650 Ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Akademii Ignatianum w Krakowie z budżetu państwa obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 94 poz. 649 649 WDU20060940649 Ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 94 poz. 648 648 WDU20060940648 Ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Akademii Katolickiej w Warszawie z budżetu państwa obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 93 poz. 647 647 WDU20060930647 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2006 nr 92 poz. 646 646 WDU20060920646 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 92 poz. 645 645 WDU20060920645 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zawartości planu do tego działania uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 92 poz. 644 644 WDU20060920644 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o rejestrację nazw i oznaczeń produktów rolnych lub środków spożywczych oraz wzorów wniosków o zmianę specyfikacji uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 92 poz. 643 643 WDU20060920643 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 92 poz. 642 642 WDU20060920642 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i ustalania ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych uchylony
Dz.U. 2006 nr 92 poz. 641 641 WDU20060920641 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono znaczne kwoty zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej uchylony
Dz.U. 2006 nr 92 poz. 640 640 WDU20060920640 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 92 poz. 639 639 WDU20060920639 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 92 poz. 638 638 WDU20060920638 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych uchylony
Dz.U. 2006 nr 92 poz. 637 637 WDU20060920637 Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 92 poz. 636 636 WDU20060920636 Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 92 poz. 635 635 WDU20060920635 Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 92 poz. 634 634 WDU20060920634 Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 92 poz. 633 633 WDU20060920633 Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy dotyczącej Drewna Tropikalnego w Genewie dnia 26 stycznia 1994 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 91 poz. 632 632 WDU20060910632 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2007 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 631 WDU20060900631 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 90 poz. 630 630 WDU20060900630 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz Okręgowego Urzędu Górniczego w Wałbrzychu uchylony
Dz.U. 2006 nr 90 poz. 629 629 WDU20060900629 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Tychach akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 90 poz. 628 628 WDU20060900628 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pytań i tematów na egzamin notarialny uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 90 poz. 627 627 WDU20060900627 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego oraz warunków i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora tej jednostki uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 90 poz. 626 626 WDU20060900626 Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 89 poz. 625 625 WDU20060890625 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 89 poz. 624 624 WDU20060890624 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 89 poz. 623 623 WDU20060890623 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie uchylony
Dz.U. 2006 nr 89 poz. 622 622 WDU20060890622 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów" uchylony
Dz.U. 2006 nr 89 poz. 621 621 WDU20060890621 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych dla przywozu lub wywozu produktów GMO uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 89 poz. 620 620 WDU20060890620 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 89 poz. 619 619 WDU20060890619 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami uchylony
Dz.U. 2006 nr 89 poz. 618 618 WDU20060890618 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 89 poz. 617 617 WDU20060890617 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Samorządu Terytorialnego uchylony
Dz.U. 2006 nr 88 poz. 616 616 WDU20060880616 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2006 nr 88 poz. 615 615 WDU20060880615 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom objętym obowiązkiem szkolnym w klasach pierwszych szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w roku szkolnym 2006/2007 akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 88 poz. 614 614 WDU20060880614 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o przeglądzie umów dwustronnych, podpisanego w Warszawie dnia 17 czerwca 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 88 poz. 613 613 WDU20060880613 Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o przeglądzie umów dwustronnych, podpisany w Warszawie dnia 17 czerwca 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 88 poz. 612 612 WDU20060880612 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych form przestępczości, podpisanej w Nikozji dnia 18 lutego 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 88 poz. 611 611 WDU20060880611 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych form przestępczości, podpisana w Nikozji dnia 18 lutego 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 87 poz. 610 610 WDU20060870610 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych uchylony
Dz.U. 2006 nr 87 poz. 609 609 WDU20060870609 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 87 poz. 608 608 WDU20060870608 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 87 poz. 607 607 WDU20060870607 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 87 poz. 606 606 WDU20060870606 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uchylony
Dz.U. 2006 nr 87 poz. 605 605 WDU20060870605 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane uchylony
Dz.U. 2006 nr 87 poz. 604 604 WDU20060870604 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich uchylony
Dz.U. 2006 nr 87 poz. 603 603 WDU20060870603 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 86 poz. 602 602 WDU20060860602 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2006 r. sygn. akt K 33/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 86 poz. 601 601 WDU20060860601 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 maja 2006 r. sygn. akt P 32/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 86 poz. 600 600 WDU20060860600 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 4 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 86 poz. 599 599 WDU20060860599 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania w sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym uchylony
Dz.U. 2006 nr 86 poz. 598 598 WDU20060860598 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno - bytowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 86 poz. 597 597 WDU20060860597 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie mianowania na wyższy stopień wojskowy osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz byłych żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 86 poz. 596 596 WDU20060860596 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 86 poz. 595 595 WDU20060860595 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 86 poz. 594 594 WDU20060860594 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu uchylony
Dz.U. 2006 nr 85 poz. 593 593 WDU20060850593 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 85 poz. 592 592 WDU20060850592 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 85 poz. 591 591 WDU20060850591 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie metod pobierania próbek określonych środków spożywczych do celów urzędowej kontroli poziomów zanieczyszczeń oraz przygotowywania próbek i wytycznych dla metod analitycznych stosowanych do oznaczania zawartości tych zanieczyszczeń nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 85 poz. 590 590 WDU20060850590 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 85 poz. 589 589 WDU20060850589 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 85 poz. 588 588 WDU20060850588 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 84 poz. 587 587 WDU20060840587 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2006 r. sygn. akt P 4/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 84 poz. 586 586 WDU20060840586 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2006 r. sygn. akt SK 32/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 84 poz. 585 585 WDU20060840585 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2006 r. sygn. akt P 18/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 84 poz. 584 584 WDU20060840584 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 84 poz. 583 583 WDU20060840583 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacania gleby uchylony
Dz.U. 2006 nr 84 poz. 582 582 WDU20060840582 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2006 nr 84 poz. 581 581 WDU20060840581 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2006 nr 84 poz. 580 580 WDU20060840580 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 83 poz. 579 579 WDU20060830579 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju i zakresu badań żywych dawców narządu wykonywanych w ramach monitorowania ich stanu zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 578 WDU20060830578 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 83 poz. 577 577 WDU20060830577 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w olimpijskich dyscyplinach sportu uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 83 poz. 576 576 WDU20060830576 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 83 poz. 575 575 WDU20060830575 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 83 poz. 574 574 WDU20060830574 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 82 poz. 573 573 WDU20060820573 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2006 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2006 nr 82 poz. 572 572 WDU20060820572 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia programów zwalczania gruźlicy bydła, brucelozy bydła, gąbczastej encefalopatii bydła oraz wścieklizny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 81 poz. 571 571 WDU20060810571 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej i odwoływania jej członków oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i radcowskiego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 81 poz. 570 570 WDU20060810570 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania i odwoływania członków komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i adwokackiego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 81 poz. 569 569 WDU20060810569 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2006 nr 81 poz. 568 568 WDU20060810568 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" uchylony
Dz.U. 2006 nr 81 poz. 567 567 WDU20060810567 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" uchylony
Dz.U. 2006 nr 80 poz. 566 566 WDU20060800566 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 80 poz. 565 565 WDU20060800565 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 80 poz. 564 564 WDU20060800564 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563 563 WDU20060800563 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów uchylony
Dz.U. 2006 nr 80 poz. 562 562 WDU20060800562 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 80 poz. 561 561 WDU20060800561 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone środki żywienia zwierząt uchylony
Dz.U. 2006 nr 80 poz. 560 560 WDU20060800560 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2006 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 80 poz. 559 559 WDU20060800559 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 80 poz. 558 558 WDU20060800558 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 79 poz. 557 557 WDU20060790557 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 79 poz. 556 556 WDU20060790556 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 79 poz. 555 555 WDU20060790555 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie dostarczanym na statek uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 79 poz. 554 554 WDU20060790554 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych uchylony
Dz.U. 2006 nr 79 poz. 553 553 WDU20060790553 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO uchylony
Dz.U. 2006 nr 79 poz. 552 552 WDU20060790552 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 79 poz. 551 551 WDU20060790551 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 79 poz. 550 550 WDU20060790550 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 79 poz. 549 549 WDU20060790549 Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 79 poz. 548 548 WDU20060790548 Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o ratyfikacji traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, sporządzonego w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 79 poz. 547 547 WDU20060790547 Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 23 marca 2004 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 79 poz. 546 546 WDU20060790546 Ustawa z dnia 10 maja 2006 r. o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 78 poz. 545 545 WDU20060780545 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 78 poz. 544 544 WDU20060780544 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 77 poz. 543 543 WDU20060770543 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 76 poz. 542 542 WDU20060760542 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie prowadzenia krajowego rejestru przeszczepień obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 76 poz. 541 541 WDU20060760541 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 76 poz. 540 540 WDU20060760540 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 76 poz. 539 539 WDU20060760539 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 76 poz. 538 538 WDU20060760538 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 76 poz. 537 537 WDU20060760537 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 76 poz. 536 536 WDU20060760536 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej uchylony
Dz.U. 2006 nr 76 poz. 535 535 WDU20060760535 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Budownictwa uchylony
Dz.U. 2006 nr 76 poz. 534 534 WDU20060760534 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu oraz zniesienia Ministerstwa Transportu i Budownictwa uchylony
Dz.U. 2006 nr 76 poz. 533 533 WDU20060760533 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uchylony
Dz.U. 2006 nr 76 poz. 532 532 WDU20060760532 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji i Nauki uchylony
Dz.U. 2006 nr 76 poz. 531 531 WDU20060760531 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2012 we Wrocławiu obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 75 poz. 530 530 WDU20060750530 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2006 r. sygn. akt P 9/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 75 poz. 529 529 WDU20060750529 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2006 r. sygn. akt K 6/06 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 75 poz. 528 528 WDU20060750528 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527 527 WDU20060750527 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 75 poz. 526 526 WDU20060750526 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 75 poz. 525 525 WDU20060750525 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu uchylony
Dz.U. 2006 nr 75 poz. 524 524 WDU20060750524 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 75 poz. 523 523 WDU20060750523 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu uchylony
Dz.U. 2006 nr 75 poz. 522 522 WDU20060750522 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 75 poz. 521 521 WDU20060750521 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 75 poz. 520 520 WDU20060750520 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 75 poz. 519 519 WDU20060750519 Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 75 poz. 518 518 WDU20060750518 Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej uchylony
Dz.U. 2006 nr 74 poz. 517 517 WDU20060740517 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 73 poz. 516 516 WDU20060730516 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania chorób zakaźnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 73 poz. 515 515 WDU20060730515 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 73 poz. 514 514 WDU20060730514 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 73 poz. 513 513 WDU20060730513 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące uchylony
Dz.U. 2006 nr 73 poz. 512 512 WDU20060730512 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie zwalczania niektórych chorób zakaźnych mięczaków uchylony
Dz.U. 2006 nr 73 poz. 511 511 WDU20060730511 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań niezbędnych do prowadzenia warsztatu w zakresie napraw, instalacji lub sprawdzania tachografów cyfrowych oraz zakresu i sposobu dokumentowania czynności przy wykonywaniu tych usług uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 73 poz. 510 510 WDU20060730510 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie uprawnienia dla technika warsztatu do wykonywania sprawdzeń tachografów cyfrowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 73 poz. 509 509 WDU20060730509 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych, zezwolenia na prowadzenie warsztatu oraz specjalnej cechy nadawanej do poświadczania wykonywania czynności objętej zezwoleniem uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 73 poz. 508 508 WDU20060730508 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 73 poz. 507 507 WDU20060730507 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 73 poz. 506 506 WDU20060730506 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 73 poz. 505 505 WDU20060730505 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 73 poz. 504 504 WDU20060730504 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 73 poz. 503 503 WDU20060730503 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 73 poz. 502 502 WDU20060730502 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 73 poz. 501 501 WDU20060730501 Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 72 poz. 500 500 WDU20060720500 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 72 poz. 499 499 WDU20060720499 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i z nadterminowej zasadniczej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 72 poz. 498 498 WDU20060720498 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 71 poz. 497 497 WDU20060710497 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 71 poz. 496 496 WDU20060710496 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów weryfikacji rocznych raportów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 71 poz. 495 495 WDU20060710495 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 71 poz. 494 494 WDU20060710494 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oprocentowania odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu sprzedaży mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, szczegółowych kryteriów niestosowania oprocentowania oraz ustalenia innych niż pieniądz mierników wartości należności pieniężnej uchylony
Dz.U. 2006 nr 71 poz. 493 493 WDU20060710493 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu uchylony
Dz.U. 2006 nr 71 poz. 492 492 WDU20060710492 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na obszarach podlegających ograniczeniom uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 71 poz. 491 491 WDU20060710491 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 71 poz. 490 490 WDU20060710490 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych uchylony
Dz.U. 2006 nr 70 poz. 489 489 WDU20060700489 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 69 poz. 488 488 WDU20060690488 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 69 poz. 487 487 WDU20060690487 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 kwietnia 2006 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 68 poz. 486 486 WDU20060680486 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów dostarczania informacji przez niektóre podmioty prowadzące działalność maklerską oraz rachunki papierów wartościowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 68 poz. 485 485 WDU20060680485 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli podmiotów podlegających nadzorowi Komisji Papierów Wartościowych i Giełd uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 68 poz. 484 484 WDU20060680484 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie tytułu uprawniającego do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 68 poz. 483 483 WDU20060680483 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnego wydzielenia działalności maklerskiej banku obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 68 poz. 482 482 WDU20060680482 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zezwolenia na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 67 poz. 481 481 WDU20060670481 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków pożyczania maklerskich instrumentów finansowych, z udziałem firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 67 poz. 480 480 WDU20060670480 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych i banków powierniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 67 poz. 479 479 WDU20060670479 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych oraz maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 67 poz. 478 478 WDU20060670478 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych uchylony
Dz.U. 2006 nr 67 poz. 477 477 WDU20060670477 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 67 poz. 476 476 WDU20060670476 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 66 poz. 475 475 WDU20060660475 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej, na określonym stanowisku służbowym uchylony
Dz.U. 2006 nr 66 poz. 474 474 WDU20060660474 Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 66 poz. 473 473 WDU20060660473 Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku paszowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 66 poz. 472 472 WDU20060660472 Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji uchylony
Dz.U. 2006 nr 66 poz. 471 471 WDU20060660471 Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 66 poz. 470 470 WDU20060660470 Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy - Ordynacja podatkowa obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 66 poz. 469 469 WDU20060660469 Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 66 poz. 468 468 WDU20060660468 Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 66 poz. 467 467 WDU20060660467 Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 66 poz. 466 466 WDU20060660466 Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 66 poz. 465 465 WDU20060660465 Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o ratyfikacji umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe, sporządzonej w Luksemburgu w dniu 26 października 2004 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 66 poz. 464 464 WDU20060660464 Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o ratyfikacji Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 66 poz. 463 463 WDU20060660463 Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Kawy, sporządzonej w Londynie dnia 28 września 2000 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 65 poz. 462 462 WDU20060650462 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 65 poz. 461 461 WDU20060650461 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 65 poz. 460 460 WDU20060650460 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego uchylony
Dz.U. 2006 nr 65 poz. 459 459 WDU20060650459 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 65 poz. 458 458 WDU20060650458 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 64 poz. 457 457 WDU20060640457 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 kwietnia 2006 r. sygn. akt SK 57/04 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 64 poz. 456 456 WDU20060640456 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2006 r. sygn. akt SK 30/04 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 64 poz. 455 455 WDU20060640455 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 64 poz. 454 454 WDU20060640454 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie pobierania danych z tachografu cyfrowego, ich przechowywania i przekazywania uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 64 poz. 453 453 WDU20060640453 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt oraz miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 64 poz. 452 452 WDU20060640452 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 64 poz. 451 451 WDU20060640451 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 64 poz. 450 450 WDU20060640450 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Wassermanna obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 64 poz. 449 449 WDU20060640449 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa uchylony
Dz.U. 2006 nr 64 poz. 448 448 WDU20060640448 Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym uchylony
Dz.U. 2006 nr 64 poz. 447 447 WDU20060640447 Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 64 poz. 446 446 WDU20060640446 Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów uchylony
Dz.U. 2006 nr 63 poz. 445 445 WDU20060630445 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza uchylony
Dz.U. 2006 nr 63 poz. 444 444 WDU20060630444 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych uchylony
Dz.U. 2006 nr 63 poz. 443 443 WDU20060630443 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 63 poz. 442 442 WDU20060630442 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2006 nr 63 poz. 441 441 WDU20060630441 Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 63 poz. 440 440 WDU20060630440 Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 62 poz. 439 439 WDU20060620439 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach; blacharz, blacharz samochodowy, koszykarz-plecionkarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter kadłubów okrętowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik technologii wyrobów skórzanych i złotnik-jubiler uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 61 poz. 438 438 WDU20060610438 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2006 r. sygn. akt P 16/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 61 poz. 437 437 WDU20060610437 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2006 r. sygn. akt K 11/04 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 61 poz. 436 436 WDU20060610436 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2006 r. sygn. akt SK 46/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 61 poz. 435 435 WDU20060610435 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 61 poz. 434 434 WDU20060610434 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 61 poz. 433 433 WDU20060610433 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 61 poz. 432 432 WDU20060610432 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 60 poz. 431 431 WDU20060600431 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2006 r. o sprostowaniu błędu uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 60 poz. 430 430 WDU20060600430 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego uchylony
Dz.U. 2006 nr 60 poz. 429 429 WDU20060600429 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji uchylony
Dz.U. 2006 nr 60 poz. 428 428 WDU20060600428 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 60 poz. 427 427 WDU20060600427 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli w zakresie zakupu i sprzedaży interwencyjnej zbóż, uznawania przetwórców, stanów magazynów oraz zasadności udzielania dopłat do przetwarzania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 60 poz. 426 426 WDU20060600426 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego uchylony
Dz.U. 2006 nr 60 poz. 425 425 WDU20060600425 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego uchylony
Dz.U. 2006 nr 60 poz. 424 424 WDU20060600424 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 59 poz. 423 423 WDU20060590423 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2006 nr 59 poz. 422 422 WDU20060590422 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 59 poz. 421 421 WDU20060590421 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 59 poz. 420 420 WDU20060590420 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 59 poz. 419 419 WDU20060590419 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2006 nr 59 poz. 418 418 WDU20060590418 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Dziełu Pomocy " Ad Gentes" akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 59 poz. 417 417 WDU20060590417 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 59 poz. 416 416 WDU20060590416 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006 uchylony
Dz.U. 2006 nr 59 poz. 415 415 WDU20060590415 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego uchylony
Dz.U. 2006 nr 59 poz. 414 414 WDU20060590414 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 59 poz. 413 413 WDU20060590413 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości uchylony
Dz.U. 2006 nr 59 poz. 412 412 WDU20060590412 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń między częściami budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej na rok 2006 akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 59 poz. 411 411 WDU20060590411 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 59 poz. 410 410 WDU20060590410 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2006 nr 59 poz. 409 409 WDU20060590409 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 58 poz. 408 408 WDU20060580408 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 58 poz. 407 407 WDU20060580407 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 58 poz. 406 406 WDU20060580406 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 58 poz. 405 405 WDU20060580405 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 58 poz. 404 404 WDU20060580404 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 58 poz. 403 403 WDU20060580403 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2006 nr 58 poz. 402 402 WDU20060580402 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu uchylony
Dz.U. 2006 nr 58 poz. 401 401 WDU20060580401 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 58 poz. 400 400 WDU20060580400 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 58 poz. 399 399 WDU20060580399 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 57 poz. 398 398 WDU20060570398 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2006 nr 56 poz. 397 397 WDU20060560397 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 56 poz. 396 396 WDU20060560396 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wzorcowego statutu uzdrowiska i wzorcowego statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 56 poz. 395 395 WDU20060560395 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 56 poz. 394 394 WDU20060560394 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2006 nr 56 poz. 393 393 WDU20060560393 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 56 poz. 392 392 WDU20060560392 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne uchylony
Dz.U. 2006 nr 56 poz. 391 391 WDU20060560391 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2006 nr 55 poz. 390 390 WDU20060550390 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2006 nr 54 poz. 389 389 WDU20060540389 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie metodyki postępowania analitycznego w zakresie określania zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych w materiałach paszowych, premiksach, mieszankach paszowych i paszach leczniczych uchylony
Dz.U. 2006 nr 53 poz. 388 388 WDU20060530388 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 53 poz. 387 387 WDU20060530387 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów uchylony
Dz.U. 2006 nr 53 poz. 386 386 WDU20060530386 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 53 poz. 385 385 WDU20060530385 Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 52 poz. 384 384 WDU20060520384 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 52 poz. 383 383 WDU20060520383 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i notarialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 52 poz. 382 382 WDU20060520382 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji uchylony
Dz.U. 2006 nr 52 poz. 381 381 WDU20060520381 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2006 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 52 poz. 380 380 WDU20060520380 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 52 poz. 379 379 WDU20060520379 Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 52 poz. 378 378 WDU20060520378 Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 51 poz. 377 377 WDU20060510377 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2006 r. sygn. akt K 4/06 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 51 poz. 376 376 WDU20060510376 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2006 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 51 poz. 375 375 WDU20060510375 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 51 poz. 374 374 WDU20060510374 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanej w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 51 poz. 373 373 WDU20060510373 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisana w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 50 poz. 372 372 WDU20060500372 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 50 poz. 371 371 WDU20060500371 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowisk służbowych uchylony
Dz.U. 2006 nr 50 poz. 370 370 WDU20060500370 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 50 poz. 369 369 WDU20060500369 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu uchylony
Dz.U. 2006 nr 50 poz. 368 368 WDU20060500368 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, jednostkach hodowlanych i u dostawców uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 50 poz. 367 367 WDU20060500367 Rozporządzenie Ministra Obrony z dnia 23 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2006 nr 50 poz. 366 366 WDU20060500366 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 50 poz. 365 365 WDU20060500365 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 50 poz. 364 364 WDU20060500364 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 50 poz. 363 363 WDU20060500363 Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 50 poz. 362 362 WDU20060500362 Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 50 poz. 361 361 WDU20060500361 Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych uchylony
Dz.U. 2006 nr 50 poz. 360 360 WDU20060500360 Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 49 poz. 359 359 WDU20060490359 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 marca 2006 r. sygn. akt K 13/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 49 poz. 358 358 WDU20060490358 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 r. sygn. akt K 17/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 49 poz. 357 357 WDU20060490357 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przeprowadzania przeglądów i inspekcji, sposobu potwierdzania oraz wzorów międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 49 poz. 356 356 WDU20060490356 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 49 poz. 355 355 WDU20060490355 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 49 poz. 354 354 WDU20060490354 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 49 poz. 353 353 WDU20060490353 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym uchylony
Dz.U. 2006 nr 49 poz. 352 352 WDU20060490352 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Włókien Chemicznych w Łodzi obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 49 poz. 351 351 WDU20060490351 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie ważności ponownych wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2006 r. w okręgu wyborczym nr 27 akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 48 poz. 350 350 WDU20060480350 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obrączkowania ptaków obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 48 poz. 349 349 WDU20060480349 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o zwalczaniu bezprawnych czynów przemocy w portach lotniczych obsługujących międzynarodowe lotnictwo cywilne, sporządzonego w Montrealu dnia 24 lutego 1988 r., uzupełniającego Konwencję o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego podpisaną w Montrealu dnia 23 września 1971 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 48 poz. 348 348 WDU20060480348 Protokół o zwalczaniu bezprawnych czynów przemocy w portach lotniczych obsługujących międzynarodowe lotnictwo cywilne uzupełniający Konwencję o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego podpisaną w Montrealu dnia 23 września 1971 r., sporządzony w Montrealu dnia 24 lutego 1988 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 47 poz. 347 347 WDU20060470347 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 marca 2006 r. sygn. akt SK 4/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 47 poz. 346 346 WDU20060470346 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 47 poz. 345 345 WDU20060470345 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłat za udzielenie i zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych oraz za udzielenie i zmianę zezwolenia na import produktów leczniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 47 poz. 344 344 WDU20060470344 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 47 poz. 343 343 WDU20060470343 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących kontroli stanu technicznego pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 47 poz. 342 342 WDU20060470342 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 47 poz. 341 341 WDU20060470341 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 47 poz. 340 340 WDU20060470340 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 47 poz. 339 339 WDU20060470339 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu na stopnie służbowe obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 47 poz. 338 338 WDU20060470338 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 47 poz. 337 337 WDU20060470337 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 47 poz. 336 336 WDU20060470336 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 46 poz. 335 335 WDU20060460335 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2006 r. sygn. akt P 8/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 46 poz. 334 334 WDU20060460334 Rozporządzenie Ministra Transportu i budownictwa z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych uchylony
Dz.U. 2006 nr 46 poz. 333 333 WDU20060460333 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 46 poz. 332 332 WDU20060460332 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 46 poz. 331 331 WDU20060460331 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych uchylony
Dz.U. 2006 nr 46 poz. 330 330 WDU20060460330 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa z podmiotami reprezentującymi Skarb Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 46 poz. 329 329 WDU20060460329 Oświadczenie rządowe z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 46 poz. 328 328 WDU20060460328 Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 46 poz. 327 327 WDU20060460327 Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 46 poz. 326 326 WDU20060460326 Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 46 poz. 325 325 WDU20060460325 Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 46 poz. 324 324 WDU20060460324 Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Porozumienia między Republiką Austrii, Królestwem Danii, Republiką Finlandii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Portugalską, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 46 poz. 323 323 WDU20060460323 Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. o ratyfikacji Porozumienia między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 45 poz. 322 322 WDU20060450322 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2006 r. sygn. akt SK 11/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 45 poz. 321 321 WDU20060450321 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 45 poz. 320 320 WDU20060450320 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie oraz sposobu jego przekazywania uchylony
Dz.U. 2006 nr 45 poz. 319 319 WDU20060450319 Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 44 poz. 318 318 WDU20060440318 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 44 poz. 317 317 WDU20060440317 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie sposobu doprowadzania osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 44 poz. 316 316 WDU20060440316 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 44 poz. 315 315 WDU20060440315 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 44 poz. 314 314 WDU20060440314 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Cisek w województwie opolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 44 poz. 313 313 WDU20060440313 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Brzozie w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 44 poz. 312 312 WDU20060440312 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Wierzbinek w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 44 poz. 311 311 WDU20060440311 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dorohusk w województwie lubelskim akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 44 poz. 310 310 WDU20060440310 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Jedwabnego w województwie podlaskim akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 43 poz. 309 309 WDU20060430309 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 43 poz. 308 308 WDU20060430308 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 43 poz. 307 307 WDU20060430307 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego uchylony
Dz.U. 2006 nr 43 poz. 306 306 WDU20060430306 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 43 poz. 305 305 WDU20060430305 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia uchylony
Dz.U. 2006 nr 43 poz. 304 304 WDU20060430304 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki uchylony
Dz.U. 2006 nr 43 poz. 303 303 WDU20060430303 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji uchylony
Dz.U. 2006 nr 43 poz. 302 302 WDU20060430302 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa uchylony
Dz.U. 2006 nr 43 poz. 301 301 WDU20060430301 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej uchylony
Dz.U. 2006 nr 43 poz. 300 300 WDU20060430300 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2006 nr 43 poz. 299 299 WDU20060430299 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej uchylony
Dz.U. 2006 nr 43 poz. 298 298 WDU20060430298 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich uchylony
Dz.U. 2006 nr 43 poz. 297 297 WDU20060430297 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej uchylony
Dz.U. 2006 nr 43 poz. 296 296 WDU20060430296 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy uchylony
Dz.U. 2006 nr 43 poz. 295 295 WDU20060430295 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej uchylony
Dz.U. 2006 nr 43 poz. 294 294 WDU20060430294 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa uchylony
Dz.U. 2006 nr 43 poz. 293 293 WDU20060430293 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 42 poz. 292 292 WDU20060420292 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 42 poz. 291 291 WDU20060420291 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 1 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 42 poz. 290 290 WDU20060420290 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 42 poz. 289 289 WDU20060420289 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 42 poz. 288 288 WDU20060420288 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 42 poz. 287 287 WDU20060420287 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 42 poz. 286 286 WDU20060420286 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 42 poz. 285 285 WDU20060420285 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dopłat z tytułu prowadzenia plantacji wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne oraz procentowego wskaźnika kontroli producentów rolnych prowadzących te plantacje uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 42 poz. 284 284 WDU20060420284 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu oraz terminów przekazywania sprawozdań i informacji przez agencje płatnicze do jednostki koordynującej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 42 poz. 283 283 WDU20060420283 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 42 poz. 282 282 WDU20060420282 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie warunków ustalania i wypłacania radcom oraz starszym radcom Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nagród jubileuszowych i odpraw z tytułu nabycia prawa do renty lub emerytury uchylony
Dz.U. 2006 nr 42 poz. 281 281 WDU20060420281 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 42 poz. 280 280 WDU20060420280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi w 2006 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 42 poz. 279 279 WDU20060420279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2006 r. w sprawie dodatku za wieloletnią pracę przysługującego radcom i starszym radcom Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa uchylony
Dz.U. 2006 nr 42 poz. 278 278 WDU20060420278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 41 poz. 277 277 WDU20060410277 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa biorących udział w rozprawach sądowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 41 poz. 276 276 WDU20060410276 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie legitymacji służbowej radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 40 poz. 275 275 WDU20060400275 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 39 poz. 274 274 WDU20060390274 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2006 nr 39 poz. 273 273 WDU20060390273 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz dokumentów z tym związanych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 39 poz. 272 272 WDU20060390272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 39 poz. 271 271 WDU20060390271 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, podpisanej w Luksemburgu dnia 22 kwietnia 1996 r., oraz Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, podpisanej w Luksemburgu dnia 22 kwietnia 1996 r., w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 19 maja 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 39 poz. 270 270 WDU20060390270 Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, podpisanej w Luksemburgu dnia 22 kwietnia 1996 r. w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, sporządzony w Brukseli dnia 19 maja 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 39 poz. 269 269 WDU20060390269 Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, podpisana w Luksemburgu dnia 22 kwietnia 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 38 poz. 268 268 WDU20060380268 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2006 r. sygn. akt P 13/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 38 poz. 267 267 WDU20060380267 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2006 r. sygn. akt P 21/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 38 poz. 266 266 WDU20060380266 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 38 poz. 265 265 WDU20060380265 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do zasadniczej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 38 poz. 264 264 WDU20060380264 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 38 poz. 263 263 WDU20060380263 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy uchylony
Dz.U. 2006 nr 38 poz. 262 262 WDU20060380262 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 38 poz. 261 261 WDU20060380261 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 38 poz. 260 260 WDU20060380260 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 38 poz. 259 259 WDU20060380259 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek uchylony
Dz.U. 2006 nr 37 poz. 258 258 WDU20060370258 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom nieposiadającym licencji zawodnika uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 37 poz. 257 257 WDU20060370257 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 37 poz. 256 256 WDU20060370256 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego uchylony
Dz.U. 2006 nr 37 poz. 255 255 WDU20060370255 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 36 poz. 254 254 WDU20060360254 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 36 poz. 253 253 WDU20060360253 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przekazywania i przetwarzania danych i informacji o uzyskanych świadectwach homologacji typu pojazdu uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 36 poz. 252 252 WDU20060360252 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 36 poz. 251 251 WDU20060360251 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie określenia chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 36 poz. 250 250 WDU20060360250 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 36 poz. 249 249 WDU20060360249 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dorohusk w województwie lubelskim akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 36 poz. 248 248 WDU20060360248 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Wierzbinek w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 36 poz. 247 247 WDU20060360247 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Jedwabnego w województwie podlaskim akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 36 poz. 246 246 WDU20060360246 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 36 poz. 245 245 WDU20060360245 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie kontroli legalności zatrudnienia uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 35 poz. 244 244 WDU20060350244 Ustawa budżetowa na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 34 poz. 243 243 WDU20060340243 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lutego 2006 r. sygn. akt K 1/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 34 poz. 242 242 WDU20060340242 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2006 r. sygn. akt K. 9/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 34 poz. 241 241 WDU20060340241 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu oraz sposobu jego przekazywania uchylony
Dz.U. 2006 nr 34 poz. 240 240 WDU20060340240 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową uchylony
Dz.U. 2006 nr 34 poz. 239 239 WDU20060340239 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie pomocy na ratowanie i pomocy na restrukturyzację przedsiębiorców uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 34 poz. 238 238 WDU20060340238 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 34 poz. 237 237 WDU20060340237 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) uchylony
Dz.U. 2006 nr 34 poz. 236 236 WDU20060340236 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 33 poz. 235 235 WDU20060330235 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji partii politycznych oraz szczegółowych zasad wydawania odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów tych partii uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 33 poz. 234 234 WDU20060330234 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny kwalifikacyjnej radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 33 poz. 233 233 WDU20060330233 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych uchylony
Dz.U. 2006 nr 33 poz. 232 232 WDU20060330232 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" uchylony
Dz.U. 2006 nr 33 poz. 231 231 WDU20060330231 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorom w stanie spoczynku wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz członkom ich rodzin nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 33 poz. 230 230 WDU20060330230 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 33 poz. 229 229 WDU20060330229 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uchylony
Dz.U. 2006 nr 33 poz. 228 228 WDU20060330228 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku rolnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 33 poz. 227 227 WDU20060330227 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych uchylony
Dz.U. 2006 nr 33 poz. 226 226 WDU20060330226 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 32 poz. 225 225 WDU20060320225 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 32 poz. 224 224 WDU20060320224 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 32 poz. 223 223 WDU20060320223 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 32 poz. 222 222 WDU20060320222 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2006 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 32 poz. 221 221 WDU20060320221 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony pozom wynagrodzeń uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 32 poz. 220 220 WDU20060320220 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 32 poz. 219 219 WDU20060320219 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 31 poz. 218 218 WDU20060310218 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 31 poz. 217 217 WDU20060310217 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 31 poz. 216 216 WDU20060310216 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 30 poz. 215 215 WDU20060300215 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lutego 2006 r. sygn. akt P 22/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 30 poz. 214 214 WDU20060300214 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego uchylony
Dz.U. 2006 nr 30 poz. 213 213 WDU20060300213 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 30 poz. 212 212 WDU20060300212 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne uchylony
Dz.U. 2006 nr 30 poz. 211 211 WDU20060300211 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie uprawiania alpinizmu jaskiniowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 30 poz. 210 210 WDU20060300210 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych" uchylony
Dz.U. 2006 nr 30 poz. 209 209 WDU20060300209 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie przetargu na wyłonienie sprzedawców z urzędu dla paliw gazowych lub energii elektrycznej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 30 poz. 208 208 WDU20060300208 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej uchylony
Dz.U. 2006 nr 30 poz. 207 207 WDU20060300207 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie wysłuchania publicznego dotyczącego projektów rozporządzeń obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 29 poz. 206 206 WDU20060290206 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 28 poz. 205 205 WDU20060280205 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu zwalczania pryszczycy obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 28 poz. 204 204 WDU20060280204 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 27 poz. 203 203 WDU20060270203 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku uchylony
Dz.U. 2006 nr 27 poz. 202 202 WDU20060270202 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych uchylony
Dz.U. 2006 nr 27 poz. 201 201 WDU20060270201 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 27 poz. 200 200 WDU20060270200 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 27 poz. 199 199 WDU20060270199 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych uchylony
Dz.U. 2006 nr 26 poz. 198 198 WDU20060260198 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu uchylony
Dz.U. 2006 nr 26 poz. 197 197 WDU20060260197 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od gier uchylony
Dz.U. 2006 nr 26 poz. 196 196 WDU20060260196 Oświadczenie rządowe z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Programem Narodów Zjednoczonych od spraw Osiedli Ludzkich w sprawie ustanowienia w Rzeczypospolitej Polskiej Biura UN-Habitat, podpisanej w Nairobi dnia 7 kwietnia 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 26 poz. 195 195 WDU20060260195 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Programem Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich w sprawie ustanowienia w Rzeczypospolitej Polskiej Biura UN-Habitat, podpisana w Nairobi dnia 7 kwietnia 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 26 poz. 194 194 WDU20060260194 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 26 poz. 193 193 WDU20060260193 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 25 poz. 192 192 WDU20060250192 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2006 r. sygn. akt SK 45/04 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 25 poz. 191 191 WDU20060250191 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 25 poz. 190 190 WDU20060250190 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie wzorów formularzy służących do przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej uchylony
Dz.U. 2006 nr 25 poz. 189 189 WDU20060250189 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 25 poz. 188 188 WDU20060250188 Rozporządzenie Ministrów Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisje Papierów Wartościowych i Giełd uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 25 poz. 187 187 WDU20060250187 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz wysokości opłat za ich wydawanie uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 25 poz. 186 186 WDU20060250186 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 25 poz. 185 185 WDU20060250185 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uchylony
Dz.U. 2006 nr 25 poz. 184 184 WDU20060250184 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe uchylony
Dz.U. 2006 nr 25 poz. 183 183 WDU20060250183 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków krajowego Funduszu Drogowego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 24 poz. 182 182 WDU20060240182 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 24 poz. 181 181 WDU20060240181 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki "Za opiekę nad zabytkami" obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 24 poz. 180 180 WDU20060240180 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki honorowej "Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina" uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 24 poz. 179 179 WDU20060240179 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 23 poz. 178 178 WDU20060230178 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 23 poz. 177 177 WDU20060230177 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 23 poz. 176 176 WDU20060230176 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wymagań dla audytorów uprawnionych do weryfikacji rocznych raportów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 23 poz. 175 175 WDU20060230175 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 23 poz. 174 174 WDU20060230174 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 23 poz. 173 173 WDU20060230173 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia kwoty zabezpieczenia wnoszonej przez podmiot przetwarzający, na zlecenie jednostki organizacyjnej, owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 23 poz. 172 172 WDU20060230172 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia trybu i terminu powiadamiania o zamiarze nieprzeznaczania do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 22 poz. 171 171 WDU20060220171 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2006 r. sygn. akt K 23/03 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 22 poz. 170 170 WDU20060220170 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 stycznia 2006 r. sygn. akt SK 39/04 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 22 poz. 169 169 WDU20060220169 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 22 poz. 168 168 WDU20060220168 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych dyspozytora medycznego i lekarza koordynatora medycznego, trybu pełnienia przez nich funkcji oraz odpłatności z tego tytułu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 22 poz. 167 167 WDU20060220167 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej uchylony
Dz.U. 2006 nr 22 poz. 166 166 WDU20060220166 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie trybu wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna oraz na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 21 poz. 165 165 WDU20060210165 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 stycznia 2006 r. sygn. akt SK 52/04 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 21 poz. 164 164 WDU20060210164 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 stycznia 2006 r. sygn. akt SK 40/04 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 21 poz. 163 163 WDU20060210163 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy otrzymanie tytułów i odznak honorowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 21 poz. 162 162 WDU20060210162 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 21 poz. 161 161 WDU20060210161 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie uchylony
Dz.U. 2006 nr 21 poz. 160 160 WDU20060210160 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie oraz sposobu jego przekazywania uchylony
Dz.U. 2006 nr 21 poz. 159 159 WDU20060210159 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła uchylony
Dz.U. 2006 nr 21 poz. 158 158 WDU20060210158 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 20 poz. 157 157 WDU20060200157 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 20 poz. 156 156 WDU20060200156 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 20 poz. 155 155 WDU20060200155 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń uchylony
Dz.U. 2006 nr 20 poz. 154 154 WDU20060200154 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2006 nr 19 poz. 153 153 WDU20060190153 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 19 poz. 152 152 WDU20060190152 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 19 poz. 151 151 WDU20060190151 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
Dz.U. 2006 nr 19 poz. 150 150 WDU20060190150 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 19 poz. 149 149 WDU20060190149 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 19 poz. 148 148 WDU20060190148 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 19 poz. 147 147 WDU20060190147 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 19 poz. 146 146 WDU20060190146 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dorohusk w województwie lubelskim uchylony
Dz.U. 2006 nr 19 poz. 145 145 WDU20060190145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie obserwatorów w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 19 poz. 144 144 WDU20060190144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 18 poz. 143 143 WDU20060180143 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej uchylony
Dz.U. 2006 nr 18 poz. 142 142 WDU20060180142 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy uchylony
Dz.U. 2006 nr 17 poz. 141 141 WDU20060170141 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2006 r. sygn. akt K 21/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 17 poz. 140 140 WDU20060170140 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2006 r. o sprostowaniu błędu uchylony
Dz.U. 2006 nr 17 poz. 139 139 WDU20060170139 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej uchylony
Dz.U. 2006 nr 17 poz. 138 138 WDU20060170138 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 19 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 17 poz. 137 137 WDU20060170137 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 17 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania uchylony
Dz.U. 2006 nr 17 poz. 136 136 WDU20060170136 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową uchylony
Dz.U. 2006 nr 17 poz. 135 135 WDU20060170135 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 17 poz. 134 134 WDU20060170134 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 17 poz. 133 133 WDU20060170133 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Wierzbinek w województwie wielkopolskim uchylony
Dz.U. 2006 nr 17 poz. 132 132 WDU20060170132 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Jedwabnego w województwie podlaskim uchylony
Dz.U. 2006 nr 17 poz. 131 131 WDU20060170131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 17 poz. 130 130 WDU20060170130 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 17 poz. 129 129 WDU20060170129 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 17 poz. 128 128 WDU20060170128 Ustawa z dnia 27 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 17 poz. 127 127 WDU20060170127 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 16 poz. 126 126 WDU20060160126 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 16 poz. 125 125 WDU20060160125 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 16 poz. 124 124 WDU20060160124 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji uchylony
Dz.U. 2006 nr 16 poz. 123 123 WDU20060160123 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 16 poz. 122 122 WDU20060160122 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości krajowych środków finansowych przeznaczonych na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 16 poz. 121 121 WDU20060160121 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania uchylony
Dz.U. 2006 nr 16 poz. 120 120 WDU20060160120 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 15 poz. 119 119 WDU20060150119 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r. sygn. akt U 6/04 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 15 poz. 118 118 WDU20060150118 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 stycznia 2006 r. sygn. akt SK 30/05 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 15 poz. 117 117 WDU20060150117 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2006 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 27 przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2006 r. w związku z ponowieniem niektórych czynności wyborczych obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 15 poz. 116 116 WDU20060150116 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym uchylony
Dz.U. 2006 nr 15 poz. 115 115 WDU20060150115 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych na szkolenie uchylony
Dz.U. 2006 nr 15 poz. 114 114 WDU20060150114 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację notarialną uchylony
Dz.U. 2006 nr 15 poz. 113 113 WDU20060150113 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 15 poz. 112 112 WDU20060150112 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację radcowską uchylony
Dz.U. 2006 nr 15 poz. 111 111 WDU20060150111 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską uchylony
Dz.U. 2006 nr 15 poz. 110 110 WDU20060150110 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie adwokackim akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 15 poz. 109 109 WDU20060150109 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką uchylony
Dz.U. 2006 nr 15 poz. 108 108 WDU20060150108 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację adwokacką uchylony
Dz.U. 2006 nr 15 poz. 107 107 WDU20060150107 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznych Umów Finansowych na lata 2002 i 2003 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 15 poz. 106 106 WDU20060150106 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2001 rok nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 15 poz. 105 105 WDU20060150105 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie trybu przekazywania przez "Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środków na refinansowanie świadczeń przedemerytalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 15 poz. 104 104 WDU20060150104 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 15 poz. 103 103 WDU20060150103 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 14 poz. 102 102 WDU20060140102 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 14 poz. 101 101 WDU20060140101 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o współpracy w zwalczaniu poważnej przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 13 kwietnia 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 14 poz. 100 100 WDU20060140100 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o współpracy w zwalczaniu poważnej przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 13 kwietnia 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 14 poz. 99 99 WDU20060140099 Oświadczenie rządowe z dnia 21 września 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, sporządzonej we Florencji dnia 20 października 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 14 poz. 98 98 WDU20060140098 Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 14 poz. 97 97 WDU20060140097 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o wzajemnym uznawaniu równoważności świadectw szkolnych i dyplomów szkół wyższych, uzyskanych w obu państwach, podpisanego w Belgradzie dnia 15 września 1978 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 14 poz. 96 96 WDU20060140096 Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem socjalistycznej Federacyjnej republiki Jugosławii o wzajemnym uznawaniu równoważności świadectw szkolnych i dyplomów szkół wyższych, uzyskanych w obu państwach, podpisanego w Belgradzie dnia 15 września 1978 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 14 poz. 95 95 WDU20060140095 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 2005 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równowartości dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Warszawie dnia 10 maja 1974 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 14 poz. 94 94 WDU20060140094 Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Warszawie dnia 10 maja 1974 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 13 poz. 93 93 WDU20060130093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 13 poz. 92 92 WDU20060130092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 13 poz. 91 91 WDU20060130091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 13 poz. 90 90 WDU20060130090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 13 poz. 89 89 WDU20060130089 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy w dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym wypadkom oraz w usuwaniu ich następstw, podpisanej w Warszawie dnia 13 kwietnia 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 13 poz. 88 88 WDU20060130088 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy w dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym wypadkom oraz w usuwaniu ich następstw, podpisana w Warszawie dnia 13 kwietnia 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 13 poz. 87 87 WDU20060130087 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o przeglądzie umów dwustronnych, podpisanego w Bukareszcie dnia 30 marca 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 13 poz. 86 86 WDU20060130086 Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o przeglądzie umów dwustronnych, podpisany w Bukareszcie dnia 30 marca 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 13 poz. 85 85 WDU20060130085 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącego zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonego w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 13 poz. 84 84 WDU20060130084 Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczący zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzony w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. uchylony
Dz.U. 2006 nr 13 poz. 83 83 WDU20060130083 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Dodatkowym Protokołem do Konwencji Antydopingowej, sporządzonym w Warszawie dnia 12 września 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 13 poz. 82 82 WDU20060130082 Dodatkowy Protokół do Konwencji Antydopingowej, sporządzony w Warszawie dnia 12 września 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 12 poz. 81 81 WDU20060120081 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku zdawania odpadów przed opuszczeniem portu uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 12 poz. 80 80 WDU20060120080 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku uchylony
Dz.U. 2006 nr 12 poz. 79 79 WDU20060120079 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 12 poz. 78 78 WDU20060120078 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu uchylony
Dz.U. 2006 nr 12 poz. 77 77 WDU20060120077 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji uchylony
Dz.U. 2006 nr 12 poz. 76 76 WDU20060120076 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 uchylony
Dz.U. 2006 nr 12 poz. 75 75 WDU20060120075 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 12 poz. 74 74 WDU20060120074 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 12 poz. 73 73 WDU20060120073 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 12 poz. 72 72 WDU20060120072 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 12 poz. 71 71 WDU20060120071 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyodrębnionych komórek organizacyjnych administracji celnej, których funkcjonariusze celni wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 12 poz. 70 70 WDU20060120070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliw gazowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 12 poz. 69 69 WDU20060120069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 12 poz. 68 68 WDU20060120068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 12 poz. 67 67 WDU20060120067 Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 12 poz. 66 66 WDU20060120066 Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 12 poz. 65 65 WDU20060120065 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 12 poz. 64 64 WDU20060120064 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej uchylony
Dz.U. 2006 nr 12 poz. 63 63 WDU20060120063 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 12 poz. 62 62 WDU20060120062 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodowych regulowanych uchylony
Dz.U. 2006 nr 12 poz. 61 61 WDU20060120061 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 11 poz. 60 60 WDU20060110060 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu uchylony
Dz.U. 2006 nr 11 poz. 59 59 WDU20060110059 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 11 poz. 58 58 WDU20060110058 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu bydłem i świniami obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 11 poz. 57 57 WDU20060110057 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu owcami i kozami obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 11 poz. 56 56 WDU20060110056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 11 poz. 55 55 WDU20060110055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie przekazywania informacji o realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 10 poz. 54 54 WDU20060100054 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent operatora dźwięku, fotograf, monter izolacji budowlanych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, technik architektury krajobrazu, technik hutnik, technik mechanik, technik mechatronik i technik technologii odzieży uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 9 poz. 53 53 WDU20060090053 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 9 poz. 52 52 WDU20060090052 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie warunków i trybu udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 9 poz. 51 51 WDU20060090051 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader+" uchylony
Dz.U. 2006 nr 9 poz. 50 50 WDU20060090050 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie rejestru producentów i przywożących, obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych uchylony
Dz.U. 2006 nr 8 poz. 49 49 WDU20060080049 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego uchylony
Dz.U. 2006 nr 8 poz. 48 48 WDU20060080048 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 8 poz. 47 47 WDU20060080047 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 8 poz. 46 46 WDU20060080046 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 8 poz. 45 45 WDU20060080045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2006 nr 7 poz. 44 44 WDU20060070044 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 7 poz. 43 43 WDU20060070043 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 6 poz. 42 42 WDU20060060042 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 stycznia 2006 r. sygn. akt SK 55/04 obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 6 poz. 41 41 WDU20060060041 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 6 poz. 40 40 WDU20060060040 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie, a także sposobu ich przekazywania uchylony
Dz.U. 2006 nr 6 poz. 39 39 WDU20060060039 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego uchylony
Dz.U. 2006 nr 6 poz. 38 38 WDU20060060038 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru, a także sposobu ich przekazywania uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 6 poz. 37 37 WDU20060060037 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu oraz sposobu jego przekazywania uchylony
Dz.U. 2006 nr 6 poz. 36 36 WDU20060060036 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 6 poz. 35 35 WDU20060060035 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania kontyngentu Straży Granicznej wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 5 poz. 34 34 WDU20060050034 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach pochodzących ze zużytego sprzętu oraz sposobu ich przekazywania uchylony
Dz.U. 2006 nr 5 poz. 33 33 WDU20060050033 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 5 poz. 32 32 WDU20060050032 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej uchylony
Dz.U. 2006 nr 5 poz. 31 31 WDU20060050031 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego "Siarkopol" w Tarnobrzegu obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 5 poz. 30 30 WDU20060050030 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Beskidzki Instytut Tekstylny" w Bielsku-Białej obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 5 poz. 29 29 WDU20060050029 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2006 nr 5 poz. 28 28 WDU20060050028 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 5 poz. 27 27 WDU20060050027 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej uchylony
Dz.U. 2006 nr 4 poz. 26 26 WDU20060040026 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości i warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 4 poz. 25 25 WDU20060040025 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 3 poz. 24 24 WDU20060030024 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 3 poz. 23 23 WDU20060030023 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Rekompensacyjnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2006 nr 3 poz. 22 22 WDU20060030022 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 3 poz. 21 21 WDU20060030021 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 28 marca 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r., zmienionej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającą Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym sporządzoną w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r., podpisaną w Bratysławie dnia 24 stycznia 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 3 poz. 20 20 WDU20060030020 Porozumienie z dnia 28 marca 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r., zmienionej umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającą Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym sporządzoną w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r., podpisaną w Bratysławie dnia 24 stycznia 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 3 poz. 19 19 WDU20060030019 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 2005 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 3 poz. 18 18 WDU20060030018 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2005 r. o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 3 poz. 17 17 WDU20060030017 Uchwała Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, podjęta dnia 30 stycznia 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 3 poz. 16 16 WDU20060030016 Oświadczenie rządowe z dnia 21 września 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych dotyczącego organów nadzoru i transgranicznych przepływów danych, sporządzonego w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2006 nr 3 poz. 15 15 WDU20060030015 Protokół Dodatkowy do Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych dotyczący organów nadzoru i transgranicznych przepływów danych, sporządzony w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 2 poz. 14 14 WDU20060020014 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 2 poz. 13 13 WDU20060020013 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 2 poz. 12 12 WDU20060020012 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 2 poz. 11 11 WDU20060020011 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi za 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2005/2006 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2006 nr 2 poz. 10 10 WDU20060020010 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 2 poz. 9 9 WDU20060020009 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania oraz rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów obowiązujący
Dz.U. 2006 nr 2 poz. 8 8 WDU20060020008 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 1 poz. 7 7 WDU20060010007 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 1 poz. 6 6 WDU20060010006 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych uchylony
Dz.U. 2006 nr 1 poz. 5 5 WDU20060010005 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i podmiotów prowadzących rejestry koniowatych oraz dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i rejestrach koniowatych uchylony
Dz.U. 2006 nr 1 poz. 4 4 WDU20060010004 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego okres i wysokość pobieranego przez posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej uposażenia i składek od tego świadczenia, składu zespołu powypadkowego badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy sprawowaniu mandatu oraz zakresu zadań Kancelarii Sejmu w stosunku do poszkodowanych w tych wypadkach uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 1 poz. 3 3 WDU20060010003 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2006 nr 1 poz. 2 2 WDU20060010002 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Ostroroga w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2006 nr 1 poz. 1 1 WDU20060010001 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dołhobyczów w województwie lubelskim akt jednorazowy