20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1837 1837 WDU20092261837 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1836 1836 WDU20092261836 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1835 1835 WDU20092261835 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2009 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1834 1834 WDU20092261834 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1833 1833 WDU20092261833 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1832 1832 WDU20092261832 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1831 1831 WDU20092261831 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu doręczeń elektronicznych w elektronicznym postępowaniu upominawczym uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1830 1830 WDU20092261830 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1829 1829 WDU20092261829 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1828 1828 WDU20092261828 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązanych do ich zatrzymywania i przechowywania obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1827 1827 WDU20092261827 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji podatkowej dla podatku od gier uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1826 1826 WDU20092261826 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1825 1825 WDU20092261825 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1824 1824 WDU20092261824 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości domów maklerskich akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1823 1823 WDU20092261823 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1822 1822 WDU20092261822 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1821 1821 WDU20092261821 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchylony
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1820 1820 WDU20092261820 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1819 1819 WDU20092261819 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1818 1818 WDU20092261818 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1817 1817 WDU20092261817 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1816 1816 WDU20092261816 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1815 1815 WDU20092261815 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1814 1814 WDU20092261814 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1813 1813 WDU20092261813 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej uchylony
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1812 1812 WDU20092261812 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2010 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1811 1811 WDU20092261811 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1810 1810 WDU20092261810 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1809 1809 WDU20092261809 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej uchylony
Dz.U. 2009 nr 225 poz. 1808 1808 WDU20092251808 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1807 1807 WDU20092241807 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uchylony
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1806 1806 WDU20092241806 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych uchylony
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1805 1805 WDU20092241805 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz szczegółowych czynności komornika związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1804 1804 WDU20092241804 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1803 1803 WDU20092241803 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1802 1802 WDU20092241802 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1801 1801 WDU20092241801 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1800 1800 WDU20092241800 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1799 1799 WDU20092241799 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1798 1798 WDU20092241798 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uchylony
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1797 1797 WDU20092241797 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1796 1796 WDU20092241796 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych uchylony
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1795 1795 WDU20092241795 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich uchylony
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1794 1794 WDU20092231794 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1793 1793 WDU20092231793 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1792 1792 WDU20092231792 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego uchylony
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1791 1791 WDU20092231791 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie metod zapobiegania zakażeniom wirusem grypy obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1790 1790 WDU20092231790 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1789 1789 WDU20092231789 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1788 1788 WDU20092231788 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1787 1787 WDU20092231787 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia wydziałów zamiejscowych w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właścicieli obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1786 1786 WDU20092231786 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1785 1785 WDU20092231785 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1784 1784 WDU20092231784 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalania poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku, w którym są one utrzymywane obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1783 1783 WDU20092231783 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1782 1782 WDU20092231782 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wykonywania kar i środków dyscyplinarnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1781 1781 WDU20092231781 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1780 1780 WDU20092231780 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1779 1779 WDU20092231779 Ustawa z dnia 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1778 1778 WDU20092231778 Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1777 1777 WDU20092231777 Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją zadań przez Policję obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1776 1776 WDU20092231776 Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1775 1775 WDU20092231775 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich uchylony
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1774 1774 WDU20092221774 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1773 1773 WDU20092221773 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej i oceny raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1772 1772 WDU20092221772 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1771 1771 WDU20092221771 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1770 1770 WDU20092221770 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1769 1769 WDU20092221769 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1768 1768 WDU20092221768 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1767 1767 WDU20092221767 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1766 1766 WDU20092221766 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych kwot, jakie powinni posiadać cudzoziemcy podejmujący lub kontynuujący studia oraz prowadzący badania naukowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1765 1765 WDU20092221765 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania uchylony
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1764 1764 WDU20092221764 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Łebie od strony lądu uchylony
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1763 1763 WDU20092221763 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1762 1762 WDU20092221762 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1761 1761 WDU20092221761 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1760 1760 WDU20092221760 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1759 1759 WDU20092221759 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7 % uchylony
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1758 1758 WDU20092221758 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej do służby w Służbie Celnej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1757 1757 WDU20092221757 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1756 1756 WDU20092221756 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1755 1755 WDU20092221755 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1754 1754 WDU20092221754 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1753 1753 WDU20092221753 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) uchylony
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1752 1752 WDU20092221752 Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1751 1751 WDU20092211751 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1750 1750 WDU20092211750 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2010 akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1749 1749 WDU20092211749 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1748 1748 WDU20092211748 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1747 1747 WDU20092211747 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych uchylony
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1746 1746 WDU20092211746 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1745 1745 WDU20092211745 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zniesienia sądów grodzkich obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1744 1744 WDU20092211744 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1743 1743 WDU20092211743 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania , terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1742 1742 WDU20092211742 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1741 1741 WDU20092211741 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania, potwierdzania uznania oraz nadzorowania wyższych szkół morskich i środków szkoleniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1740 1740 WDU20092211740 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa uchylony
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1739 1739 WDU20092211739 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym uchylony
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1738 1738 WDU20092211738 Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1737 1737 WDU20092211737 Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1736 1736 WDU20092211736 Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1735 1735 WDU20092211735 Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1734 1734 WDU20092201734 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2009 r. sygn. akt K 49/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1733 1733 WDU20092201733 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1732 1732 WDU20092201732 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1731 1731 WDU20092201731 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1730 1730 WDU20092201730 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1729 1729 WDU20092201729 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów zamiejscowych sądów okręgowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1728 1728 WDU20092201728 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1727 1727 WDU20092201727 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych uchylony
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1726 1726 WDU20092201726 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności uchylony
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1725 1725 WDU20092201725 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1724 1724 WDU20092201724 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością w zakresie funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1723 1723 WDU20092201723 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1722 1722 WDU20092201722 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1721 1721 WDU20092201721 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1720 1720 WDU20092201720 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1719 1719 WDU20092201719 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1718 1718 WDU20092191718 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1717 1717 WDU20092191717 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1716 1716 WDU20092191716 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1715 1715 WDU20092191715 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1714 1714 WDU20092191714 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1713 1713 WDU20092191713 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach uchylony
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1712 1712 WDU20092191712 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1711 1711 WDU20092191711 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych informacji przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne w zleceniu płatniczym oraz formatu zlecenia płatniczego w formie dokumentu elektronicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1710 1710 WDU20092191710 Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa oraz ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1709 1709 WDU20092191709 Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1708 1708 WDU20092191708 Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1707 1707 WDU20092191707 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1706 1706 WDU20092191706 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1705 1705 WDU20092191705 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniająca ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1704 1704 WDU20092191704 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1703 1703 WDU20092181703 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2009 r. sygn. akt P 105/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1702 1702 WDU20092181702 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2009 r. sygn. akt K 55/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1701 1701 WDU20092181701 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. o sprostowaniu błędu uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1700 1700 WDU20092181700 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie kategorii produktów leczniczych, na których opakowaniach zewnętrznych nie umieszcza się nazwy produktu leczniczego w systemie Braille'a obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1699 1699 WDU20092181699 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1698 1698 WDU20092181698 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Nawozów Sztucznych oraz Instytutu Chemii Nieorganicznej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1697 1697 WDU20092181697 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek w obrocie pocztowym uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1696 1696 WDU20092181696 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1695 1695 WDU20092181695 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1694 1694 WDU20092181694 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego uchylony
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1693 1693 WDU20092181693 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1692 1692 WDU20092181692 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2009/2010 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1691 1691 WDU20092181691 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2009/2010 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1690 1690 WDU20092181690 Ustawa z dnia 3 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 217 poz. 1689 1689 WDU20092171689 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 217 poz. 1688 1688 WDU20092171688 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 217 poz. 1687 1687 WDU20092171687 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2010 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 217 poz. 1686 1686 WDU20092171686 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2010 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 217 poz. 1685 1685 WDU20092171685 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 217 poz. 1684 1684 WDU20092171684 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 216 poz. 1683 1683 WDU20092161683 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 216 poz. 1682 1682 WDU20092161682 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 216 poz. 1681 1681 WDU20092161681 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy straży granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 216 poz. 1680 1680 WDU20092161680 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej uchylony
Dz.U. 2009 nr 216 poz. 1679 1679 WDU20092161679 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 216 poz. 1678 1678 WDU20092161678 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych uchylony
Dz.U. 2009 nr 216 poz. 1677 1677 WDU20092161677 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 216 poz. 1676 1676 WDU20092161676 Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1675 1675 WDU20092151675 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 2009 r. sygn. akt SK 34/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1674 1674 WDU20092151674 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 2009 r. sygn. akt K 7/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1673 1673 WDU20092151673 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne uchylony
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1672 1672 WDU20092151672 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1671 1671 WDU20092151671 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1670 1670 WDU20092151670 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych w 2009 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1669 1669 WDU20092151669 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1668 1668 WDU20092151668 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1667 1667 WDU20092151667 Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1666 1666 WDU20092151666 Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1665 1665 WDU20092151665 Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie uchylony
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1664 1664 WDU20092151664 Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1663 1663 WDU20092151663 Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1662 1662 WDU20092151662 Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 214 poz. 1661 1661 WDU20092141661 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo - rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 214 poz. 1660 1660 WDU20092141660 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 214 poz. 1659 1659 WDU20092141659 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Lubiń - zespół opactwa benedyktynów" akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 214 poz. 1658 1658 WDU20092141658 Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 213 poz. 1657 1657 WDU20092131657 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli seryjnej wstępnej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 213 poz. 1656 1656 WDU20092131656 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów uchylony
Dz.U. 2009 nr 213 poz. 1655 1655 WDU20092131655 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 213 poz. 1654 1654 WDU20092131654 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie uchylony
Dz.U. 2009 nr 213 poz. 1653 1653 WDU20092131653 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
Dz.U. 2009 nr 213 poz. 1652 1652 WDU20092131652 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 213 poz. 1651 1651 WDU20092131651 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta uchylony
Dz.U. 2009 nr 213 poz. 1650 1650 WDU20092131650 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 212 poz. 1649 1649 WDU20092121649 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych uchylony
Dz.U. 2009 nr 212 poz. 1648 1648 WDU20092121648 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością uchylony
Dz.U. 2009 nr 212 poz. 1647 1647 WDU20092121647 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością uchylony
Dz.U. 2009 nr 212 poz. 1646 1646 WDU20092121646 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające uchylony
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1645 1645 WDU20092111645 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1644 1644 WDU20092111644 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1643 1643 WDU20092111643 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1642 1642 WDU20092111642 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1641 1641 WDU20092111641 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1640 1640 WDU20092111640 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1639 1639 WDU20092111639 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1638 1638 WDU20092111638 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1637 1637 WDU20092111637 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1636 1636 WDU20092111636 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji owoców i warzyw oraz zagospodarowaniu odpadów uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1635 1635 WDU20092111635 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynku owoców i warzyw uchylony
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1634 1634 WDU20092111634 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1633 1633 WDU20092111633 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1632 1632 WDU20092111632 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1631 1631 WDU20092111631 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1630 1630 WDU20092111630 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1629 1629 WDU20092101629 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2009 r. sygn. akt U 10/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1628 1628 WDU20092101628 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2009 r. sygn. akt K 4/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1627 1627 WDU20092101627 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1626 1626 WDU20092101626 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1625 1625 WDU20092101625 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli uchylony
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1624 1624 WDU20092101624 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1623 1623 WDU20092101623 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2010 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1622 1622 WDU20092101622 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1621 1621 WDU20092101621 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie prowadzenia przez urzędowego lekarza weterynarii dziennika badania przedubojowego zwierząt i dziennika badania poubojowego mięsa uchylony
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1620 1620 WDU20092101620 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie warunków kadrowych, organizacyjnych i technicznych, jakie powinien spełniać podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów, oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1619 1619 WDU20092101619 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1618 1618 WDU20092101618 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1617 1617 WDU20092101617 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie użycia pojazdów do celów służbowych przez Służbę Celną uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1616 1616 WDU20092101616 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej funkcjonariusza celnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1615 1615 WDU20092101615 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1614 1614 WDU20092101614 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza celnego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1613 1613 WDU20092101613 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie współdziałania organów Służby Celnej z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1612 1612 WDU20092101612 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 209 poz. 1611 1611 WDU20092091611 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 209 poz. 1610 1610 WDU20092091610 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 209 poz. 1609 1609 WDU20092091609 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 208 poz. 1608 1608 WDU20092081608 Oświadczenie rządowe z dnia 2 października 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polska a Królestwem Tajlandii o wzajemnej pomocy w sprawach karnych, sporządzonej w Bangkoku dnia 26 lutego 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 208 poz. 1607 1607 WDU20092081607 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Tajlandii o wzajemnej pomocy w sprawach karnych, sporządzona w Bangkoku dnia 26 lutego 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 208 poz. 1606 1606 WDU20092081606 Oświadczenie rządowe z dnia 16 października 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do Porozumienia o ochronie populacji europejskich nietoperzy, sporządzonego w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r. (Poprawka przyjęta na trzecim spotkaniu Stron Porozumienia w Bristolu w dniach 24-26 lipca 2000 r.) bez statusu
Dz.U. 2009 nr 208 poz. 1605 1605 WDU20092081605 Poprawka do Porozumienia o ochronie populacji europejskich nietoperzy, sporządzonego w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r. (Poprawka przyjęta na trzecim spotkaniu Stron Porozumienia w Bristolu w dniach 24-26 lipca 2000 r.) obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 208 poz. 1604 1604 WDU20092081604 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r., Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Dublinie dnia 27 września 1996 r., Protokołu w sprawie interpretacji w trybie orzeczenia wstępnego przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Brukseli dnia 29 listopada 1996 r., oraz Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 208 poz. 1603 1603 WDU20092081603 Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r., Protokół do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzony w Dublinie dnia 27 września 1996 r., Protokół w sprawie interpretacji w trybie orzeczenia wstępnego przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzony w Brukseli dnia 29 listopada 1996 r., oraz Drugi Protokół do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 207 poz. 1602 1602 WDU20092071602 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2009 r. sygn. akt SK 36/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 207 poz. 1601 1601 WDU20092071601 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 207 poz. 1600 1600 WDU20092071600 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 207 poz. 1599 1599 WDU20092071599 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 207 poz. 1598 1598 WDU20092071598 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz z wydawaniem i doręczaniem paszportu bydła lub ich duplikatów uchylony
Dz.U. 2009 nr 207 poz. 1597 1597 WDU20092071597 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłaty za prowadzenie centralnej bazy danych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 207 poz. 1596 1596 WDU20092071596 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania badania i oceny nadzorczej domów maklerskich uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 207 poz. 1595 1595 WDU20092071595 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie postępowania towarzystw funduszy inwestycyjnych wykonujących działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1594 1594 WDU20092061594 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1593 1593 WDU20092061593 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster) uchylony
Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1592 1592 WDU20092061592 Rozporządzenie Ministra obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1591 1591 WDU20092061591 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1590 1590 WDU20092061590 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1589 1589 WDU20092061589 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1588 1588 WDU20092061588 Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1587 1587 WDU20092061587 Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotyczącej przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1586 1586 WDU20092061586 Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o ratyfikacji Protokołu Zamieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1585 1585 WDU20092051585 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1584 1584 WDU20092051584 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1583 1583 WDU20092051583 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1582 1582 WDU20092051582 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1581 1581 WDU20092051581 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2010 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 204 poz. 1580 1580 WDU20092041580 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 204 poz. 1579 1579 WDU20092041579 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 204 poz. 1578 1578 WDU20092041578 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa uchylony
Dz.U. 2009 nr 204 poz. 1577 1577 WDU20092041577 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 204 poz. 1576 1576 WDU20092041576 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 204 poz. 1575 1575 WDU20092041575 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski metod wyznaczania wartości ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 204 poz. 1574 1574 WDU20092041574 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski wybranych metod pomiaru ryzyka operacyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 204 poz. 1573 1573 WDU20092041573 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na zastosowanie przez dom maklerski wybranych metod wykorzystywanych do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 204 poz. 1572 1572 WDU20092041572 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 204 poz. 1571 1571 WDU20092041571 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 203 poz. 1570 1570 WDU20092031570 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu z Lizbony zmieniającego traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 203 poz. 1569 1569 WDU20092031569 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1568 1568 WDU20092021568 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2009 r. sygn. akt P 61/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1567 1567 WDU20092021567 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 2009 r. sygn. akt K 62/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1566 1566 WDU20092021566 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1565 1565 WDU20092021565 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1564 1564 WDU20092021564 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów uchylony
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1563 1563 WDU20092021563 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zamknięć urzędowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1562 1562 WDU20092021562 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków użycia urządzeń technicznych i psów służbowych podczas kontroli oraz sposobu przeprowadzania przeszukania osoby i rewizji bagażu podróżnego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1561 1561 WDU20092021561 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1560 1560 WDU20092021560 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i terminów składania informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych i działalności oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1559 1559 WDU20092021559 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1558 1558 WDU20092021558 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) uchylony
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1557 1557 WDU20092021557 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej uchylony
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1556 1556 WDU20092021556 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1555 1555 WDU20092021555 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1554 1554 WDU20092021554 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie trybu nadawania pierwszego stopnia oficerskiego, stopni oficerskich generałów i admirałów oraz stopnia wojskowego Marszałka Polski nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1553 1553 WDU20092021553 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym uchylony
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1552 1552 WDU20092021552 Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1551 1551 WDU20092021551 Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1550 1550 WDU20092021550 Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1549 1549 WDU20092021549 Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o ratyfikacji Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1548 1548 WDU20092021548 Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1547 1547 WDU20092021547 Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1546 1546 WDU20092011546 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie - regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1545 1545 WDU20092011545 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacenia dopłaty krajowej oraz szczegółowego zakresu kontroli wykorzystania tej dopłaty uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1544 1544 WDU20092011544 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1543 1543 WDU20092011543 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług uchylony
Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1542 1542 WDU20092011542 Ustawa z dnia 23 października 2009 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1541 1541 WDU20092011541 Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 1540 WDU20092011540 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 200 poz. 1539 1539 WDU20092001539 Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 200 poz. 1538 1538 WDU20092001538 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie współczynnika przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2009/2010 akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 200 poz. 1537 1537 WDU20092001537 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 199 poz. 1536 1536 WDU20091991536 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 199 poz. 1535 1535 WDU20091991535 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 199 poz. 1534 1534 WDU20091991534 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz jego zastępców uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 199 poz. 1533 1533 WDU20091991533 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych należących do działu gospodarka uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 199 poz. 1532 1532 WDU20091991532 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie określenia waluty i wysokości ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi celnemu wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 198 poz. 1531 1531 WDU20091981531 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie wykonywania robót geologicznych w rejonie wspólnej granicy państwowej, podpisanej w Pradze dnia 19 sierpnia 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 198 poz. 1530 1530 WDU20091981530 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie wykonywania robót geologicznych w rejonie wspólnej granicy państwowej, podpisana w Pradze dnia 19 sierpnia 2008 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 198 poz. 1529 1529 WDU20091981529 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 198 poz. 1528 1528 WDU20091981528 Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzony w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 198 poz. 1527 1527 WDU20091981527 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 198 poz. 1526 1526 WDU20091981526 Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzony w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 198 poz. 1525 1525 WDU20091981525 Oświadczenie rządowe z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do Porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego, sporządzonej w Esbjerg dnia 22 sierpnia 2003 r bez statusu
Dz.U. 2009 nr 198 poz. 1524 1524 WDU20091981524 Poprawka Do Porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego, sporządzona w Esbjerg dnia 22 sierpnia 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 198 poz. 1523 1523 WDU20091981523 Oświadczenie rządowe z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 198 poz. 1522 1522 WDU20091981522 Akt Genewski Porozumienia Haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjęty w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 197 poz. 1521 1521 WDU20091971521 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych uchylony
Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1520 1520 WDU20091961520 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1519 1519 WDU20091961519 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1518 1518 WDU20091961518 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1517 1517 WDU20091961517 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1516 1516 WDU20091961516 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1515 1515 WDU20091961515 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2009 r. w sprawie opłaty za udzielenie licencji i licencji tymczasowej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1514 1514 WDU20091961514 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1513 1513 WDU20091961513 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1512 1512 WDU20091961512 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania i zapewniania właściwego stanu technicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1511 1511 WDU20091961511 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wysokości diet dla członków Krajowej Rady Sądownictwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1510 1510 WDU20091951510 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2009 r. sygn. akt SK 64/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1509 1509 WDU20091951509 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych oraz Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Betonów "Cebet" obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1508 1508 WDU20091951508 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1507 1507 WDU20091951507 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uchylony
Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1506 1506 WDU20091951506 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w wykazie gospodarstw rolnych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1505 1505 WDU20091951505 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską uchylony
Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1504 1504 WDU20091951504 Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1503 1503 WDU20091951503 Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1502 1502 WDU20091951502 Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o Policji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1501 1501 WDU20091951501 Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 194 poz. 1500 1500 WDU20091941500 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uproszczonego obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 194 poz. 1499 1499 WDU20091941499 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 194 poz. 1498 1498 WDU20091941498 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom celnym środków przymusu bezpośredniego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 194 poz. 1497 1497 WDU20091941497 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie sposobu oznakowania jednostek pływających Służby Celnej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 194 poz. 1496 1496 WDU20091941496 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 193 poz. 1495 1495 WDU20091931495 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i odziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 193 poz. 1494 1494 WDU20091931494 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2009 nr 193 poz. 1493 1493 WDU20091931493 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2009/2010 akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 193 poz. 1492 1492 WDU20091931492 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 193 poz. 1491 1491 WDU20091931491 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 192 poz. 1490 1490 WDU20091921490 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 października 2009 r. w sprawie dokumentów oraz wiz dla szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych, innych osób oraz członków ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 192 poz. 1489 1489 WDU20091921489 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 192 poz. 1488 1488 WDU20091921488 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 192 poz. 1487 1487 WDU20091921487 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wykonywania zadań związanych z wdrażaniem pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 192 poz. 1486 1486 WDU20091921486 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów upoważnień do kontroli, legitymacji oraz protokołów kontroli stosowanych przez pracowników urzędów miar obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 191 poz. 1485 1485 WDU20091911485 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 listopada 2009 r. sygn. akt U 1/09 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 191 poz. 1484 1484 WDU20091911484 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 listopada 2009 r. sygn. akt P 88/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 191 poz. 1483 1483 WDU20091911483 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 191 poz. 1482 1482 WDU20091911482 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez funkcjonariusza celnego kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 191 poz. 1481 1481 WDU20091911481 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopad 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 191 poz. 1480 1480 WDU20091911480 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę doradców inwestycyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 190 poz. 1479 1479 WDU20091901479 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 sierpnia 2008 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2009 nr 190 poz. 1478 1478 WDU20091901478 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego uchylony
Dz.U. 2009 nr 190 poz. 1477 1477 WDU20091901477 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z właściwymi podmiotami przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa i zastępstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy wydawaniu opinii prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 190 poz. 1476 1476 WDU20091901476 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 190 poz. 1475 1475 WDU20091901475 Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 190 poz. 1474 1474 WDU20091901474 Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej uchylony
Dz.U. 2009 nr 190 poz. 1473 1473 WDU20091901473 Ustawa z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 189 poz. 1472 1472 WDU20091891472 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 189 poz. 1471 1471 WDU20091891471 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 189 poz. 1470 1470 WDU20091891470 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczanie obiektów produkcyjnych oraz oznaczeń uchylony
Dz.U. 2009 nr 189 poz. 1469 1469 WDU20091891469 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej "Bene merito", ustalenie jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 189 poz. 1468 1468 WDU20091891468 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1467 1467 WDU20091881467 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego weterynaryjnego oraz treści ulotki obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1466 1466 WDU20091881466 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2009 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1465 1465 WDU20091881465 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2009 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1464 1464 WDU20091881464 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawki pomocy krajowej do owoców za 2009 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1463 1463 WDU20091881463 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2009 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1462 1462 WDU20091881462 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2009 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1461 1461 WDU20091881461 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1460 1460 WDU20091881460 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1459 1459 WDU20091881459 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier i zakładów wzajemnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1458 1458 WDU20091881458 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia sposobu i warunków współdziałania dyrektorów izb celnych oraz naczelników urzędów celnych z terenowymi organami kontroli skarbowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1457 1457 WDU20091881457 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie przeniesienia niektórych planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2009 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1456 1456 WDU20091871456 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2009 r. sygn. akt K 32/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1455 1455 WDU20091871455 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1454 1454 WDU20091871454 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1453 1453 WDU20091871453 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla maklerów papierów wartościowych uprawniającego do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1452 1452 WDU20091871452 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1451 1451 WDU20091871451 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych uchylony
Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1450 1450 WDU20091871450 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek domu maklerskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1449 1449 WDU20091871449 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego uchylony
Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1448 1448 WDU20091871448 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać organizowany przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1447 1447 WDU20091871447 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1446 1446 WDU20091871446 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1445 1445 WDU20091871445 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 186 poz. 1444 1444 WDU20091861444 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 186 poz. 1443 1443 WDU20091861443 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 186 poz. 1442 1442 WDU20091861442 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 186 poz. 1441 1441 WDU20091861441 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 186 poz. 1440 1440 WDU20091861440 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 185 poz. 1439 1439 WDU20091851439 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 184 poz. 1438 1438 WDU20091841438 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 184 poz. 1437 1437 WDU20091841437 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej uchylony
Dz.U. 2009 nr 184 poz. 1436 1436 WDU20091841436 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1435 1435 WDU20091831435 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1434 1434 WDU20091831434 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2009 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli Agencji Oceny Technologii Medycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1433 1433 WDU20091831433 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1432 1432 WDU20091831432 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1431 1431 WDU20091831431 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy przedsiębiorstw produkujących maszyny i urządzenia służące do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii oraz biokomponentów i biopaliw ciekłych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1430 1430 WDU20091831430 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy i przebudowy sieci dystrybucyjnej gazowej oraz prawidłowego funkcjonowania systemu dystrybucyjnego gazowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1429 1429 WDU20091831429 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na budowę instalacji do wytwarzania biokomponentów i biopaliw ciekłych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1428 1428 WDU20091831428 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1427 1427 WDU20091831427 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1426 1426 WDU20091831426 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1425 1425 WDU20091831425 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 182 poz. 1424 1424 WDU20091821424 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 182 poz. 1423 1423 WDU20091821423 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną uchylony
Dz.U. 2009 nr 182 poz. 1422 1422 WDU20091821422 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 182 poz. 1421 1421 WDU20091821421 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 182 poz. 1420 1420 WDU20091821420 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 182 poz. 1419 1419 WDU20091821419 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1418 1418 WDU20091811418 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1417 1417 WDU20091811417 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1416 1416 WDU20091811416 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1415 1415 WDU20091811415 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych i Straży Granicznej ze stopniami służbowymi w Służbie Celnej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1414 1414 WDU20091811414 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1413 1413 WDU20091811413 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom celnym z tytułu podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1412 1412 WDU20091811412 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1411 1411 WDU20091811411 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej dla podatku od gier uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1410 1410 WDU20091811410 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy celnych do miejsca pełnienia służby uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1409 1409 WDU20091811409 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków uchylony
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1408 1408 WDU20091811408 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1407 1407 WDU20091801407 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1406 1406 WDU20091801406 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy celnych wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1405 1405 WDU20091801405 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1404 1404 WDU20091801404 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1403 1403 WDU20091801403 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie znaku graficznego Służby Celnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1402 1402 WDU20091801402 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1401 1401 WDU20091801401 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych uchylony
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1400 1400 WDU20091801400 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1399 1399 WDU20091801399 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wykazu urzędów celnych, których naczelnicy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz obszarów ich właściwości miejscowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1398 1398 WDU20091801398 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleń na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, loterii fantowej, loterii audiotekstowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1397 1397 WDU20091801397 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych do dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1396 1396 WDU20091801396 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celnego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1395 1395 WDU20091791395 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 2009 r. sygn. akt SK 6/09 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1394 1394 WDU20091791394 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 2009 r. sygn. akt SK 15/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1393 1393 WDU20091791393 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2009 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania izb morskich obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1392 1392 WDU20091791392 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2009 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1391 1391 WDU20091791391 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Przywidz w województwie pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1390 1390 WDU20091791390 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zabawek magnetycznych akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1389 1389 WDU20091791389 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2009 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2010 r. na rzecz obrony Państwa akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1388 1388 WDU20091791388 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1387 1387 WDU20091791387 Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1386 1386 WDU20091791386 Ustawa z dnia 11 września 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1385 1385 WDU20091791385 Ustawa z dnia 11 września 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1384 1384 WDU20091791384 Ustawa z dnia 11 września 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Doha dnia 18 listopada 2008 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1383 1383 WDU20091791383 Ustawa z dnia 28 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1382 1382 WDU20091781382 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2009 r. sygn. akt K 26/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1381 1381 WDU20091781381 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2009 r. sygn. akt P 4/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380 1380 WDU20091781380 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1379 1379 WDU20091781379 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1378 1378 WDU20091781378 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania uchylony
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1377 1377 WDU20091781377 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania kontroli butelek miarowych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1376 1376 WDU20091781376 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli poprawności systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1375 1375 WDU20091781375 Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1374 1374 WDU20091781374 Ustawa z dnia 25 września 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 177 poz. 1373 1373 WDU20091771373 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą uchylony
Dz.U. 2009 nr 177 poz. 1372 1372 WDU20091771372 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 177 poz. 1371 1371 WDU20091771371 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 177 poz. 1370 1370 WDU20091771370 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 176 poz. 1369 1369 WDU20091761369 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 176 poz. 1368 1368 WDU20091761368 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej uchylony
Dz.U. 2009 nr 176 poz. 1367 1367 WDU20091761367 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 176 poz. 1366 1366 WDU20091761366 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 176 poz. 1365 1365 WDU20091761365 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 176 poz. 1364 1364 WDU20091761364 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie listy państw równoważnych uchylony
Dz.U. 2009 nr 176 poz. 1363 1363 WDU20091761363 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe uchylony
Dz.U. 2009 nr 175 poz. 1362 1362 WDU20091751362 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 175 poz. 1361 1361 WDU20091751361 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 175 poz. 1360 1360 WDU20091751360 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2009 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu w zakładach karnych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 175 poz. 1359 1359 WDU20091751359 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 175 poz. 1358 1358 WDU20091751358 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności związanej w nadmiernej wysokości uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 175 poz. 1357 1357 WDU20091751357 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Tuszyn w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1356 1356 WDU20091741356 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1355 1355 WDU20091741355 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. w sprawie sposobu przekazywania informacji do centralnej bazy danych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1354 1354 WDU20091741354 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o wypłatę płatności związanej, terminu wypłaty tej płatności oraz sposobu jej dokonywania uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1353 1353 WDU20091741353 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1352 1352 WDU20091741352 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1351 1351 WDU20091741351 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2009 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, określonych w ustawie budżetowej na rok 2009 akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 173 poz. 1350 1350 WDU20091731350 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami uchylony
Dz.U. 2009 nr 173 poz. 1349 1349 WDU20091731349 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 173 poz. 1348 1348 WDU20091731348 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaczącej koncentracji ryzyka na poziomie konglomeratu finansowego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 173 poz. 1347 1347 WDU20091731347 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 173 poz. 1346 1346 WDU20091731346 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów reasekuracji wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 173 poz. 1345 1345 WDU20091731345 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2009-2011" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 173 poz. 1344 1344 WDU20091731344 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1343 1343 WDU20091721343 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2009 r. sygn. akt. SK 46/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1342 1342 WDU20091721342 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1341 1341 WDU20091721341 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1340 1340 WDU20091721340 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów uchylony
Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1339 1339 WDU20091721339 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych substancji niepożądanych w paszach uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1338 1338 WDU20091721338 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką uchylony
Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1337 1337 WDU20091721337 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1336 1336 WDU20091721336 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów ubezpieczeń dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 171 poz. 1335 1335 WDU20091711335 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2009 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych uchylony
Dz.U. 2009 nr 170 poz. 1334 1334 WDU20091701334 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 170 poz. 1333 1333 WDU20091701333 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. w sprawie nadania statutu instytutowi Spraw Międzynarodowych uchylony
Dz.U. 2009 nr 170 poz. 1332 1332 WDU20091701332 Ustawa z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa uchylony
Dz.U. 2009 nr 169 poz. 1331 1331 WDU20091691331 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 169 poz. 1330 1330 WDU20091691330 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 169 poz. 1329 1329 WDU20091691329 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 169 poz. 1328 1328 WDU20091691328 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów reasekuracji dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 169 poz. 1327 1327 WDU20091691327 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1326 1326 WDU20091681326 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1325 1325 WDU20091681325 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1324 1324 WDU20091681324 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1323 1323 WDU20091681323 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej uchylony
Dz.U. 2009 nr 167 poz. 1322 1322 WDU20091671322 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 167 poz. 1321 1321 WDU20091671321 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2009 r. w sprawie stosowania pułapek żywołownych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 167 poz. 1320 1320 WDU20091671320 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 167 poz. 1319 1319 WDU20091671319 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 167 poz. 1318 1318 WDU20091671318 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lipca 2009 r. uzupełniające oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzającego zmiany do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Protokół 1999) bez statusu
Dz.U. 2009 nr 166 poz. 1317 1317 WDU20091661317 Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 165 poz. 1316 1316 WDU20091651316 Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 164 poz. 1315 1315 WDU20091641315 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 164 poz. 1314 1314 WDU20091641314 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 164 poz. 1313 1313 WDU20091641313 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego uchylony
Dz.U. 2009 nr 164 poz. 1312 1312 WDU20091641312 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 164 poz. 1311 1311 WDU20091641311 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zawodów regulowanych, w przypadku których jest wyłączone uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 164 poz. 1310 1310 WDU20091641310 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie i Policach od strony lądu obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 164 poz. 1309 1309 WDU20091641309 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Policach od strony lądu obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 164 poz. 1308 1308 WDU20091641308 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu uchylony
Dz.U. 2009 nr 164 poz. 1307 1307 WDU20091641307 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 164 poz. 1306 1306 WDU20091641306 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 163 poz. 1305 1305 WDU20091631305 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 163 poz. 1304 1304 WDU20091631304 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 163 poz. 1303 1303 WDU20091631303 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 163 poz. 1302 1302 WDU20091631302 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 163 poz. 1301 1301 WDU20091631301 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 163 poz. 1300 1300 WDU20091631300 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 163 poz. 1299 1299 WDU20091631299 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1298 1298 WDU20091621298 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi poprawie jakości paliw i technologii silnikowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1297 1297 WDU20091621297 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1296 1296 WDU20091621296 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1295 1295 WDU20091621295 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1294 1294 WDU20091621294 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1293 1293 WDU20091621293 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. w sprawie rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1292 1292 WDU20091621292 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1291 1291 WDU20091621291 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1290 1290 WDU20091621290 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1289 1289 WDU20091621289 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1288 1288 WDU20091621288 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1287 1287 WDU20091611287 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2009 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1286 1286 WDU20091611286 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 uchylony
Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1285 1285 WDU20091611285 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1284 1284 WDU20091611284 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 września 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1283 1283 WDU20091611283 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1282 1282 WDU20091611282 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1281 1281 WDU20091611281 Ustawa z dnia 28 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1280 1280 WDU20091611280 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o języku polskim akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1279 1279 WDU20091611279 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1278 1278 WDU20091611278 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1277 1277 WDU20091611277 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1276 1276 WDU20091601276 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2009 r. sygn. akt P 46/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1275 1275 WDU20091601275 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 września 2009 r. sygn. akt P 33/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1274 1274 WDU20091601274 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1273 1273 WDU20091601273 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zniesienia niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1272 1272 WDU20091601272 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1271 1271 WDU20091601271 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1270 1270 WDU20091601270 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1269 1269 WDU20091601269 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1268 1268 WDU20091601268 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1267 1267 WDU20091601267 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1266 1266 WDU20091601266 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych uchylony
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1265 1265 WDU20091601265 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim uchylony
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1264 1264 WDU20091601264 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim uchylony
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1263 1263 WDU20091601263 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim uchylony
Dz.U. 2009 nr 159 poz. 1262 1262 WDU20091591262 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2009 r. sygn. akt SK 3/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 159 poz. 1261 1261 WDU20091591261 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2009 r. sygn. akt P 46/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 159 poz. 1260 1260 WDU20091591260 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 159 poz. 1259 1259 WDU20091591259 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2009 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru uchylony
Dz.U. 2009 nr 159 poz. 1258 1258 WDU20091591258 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 159 poz. 1257 1257 WDU20091591257 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 159 poz. 1256 1256 WDU20091591256 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane za 2009 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 159 poz. 1255 1255 WDU20091591255 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności związanej dla producentów surowca tytoniowego za 2009 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1254 1254 WDU20091581254 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1253 1253 WDU20091581253 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1252 1252 WDU20091581252 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1251 1251 WDU20091581251 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1250 1250 WDU20091581250 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1249 1249 WDU20091581249 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1248 1248 WDU20091581248 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1247 1247 WDU20091581247 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1246 1246 WDU20091581246 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1245 1245 WDU20091581245 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1244 1244 WDU20091581244 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1243 1243 WDU20091581243 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1242 1242 WDU20091581242 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1241 1241 WDU20091571241 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 1240 WDU20091571240 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 156 poz. 1239 1239 WDU20091561239 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 2009 r. sygn. akt SK 47/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 156 poz. 1238 1238 WDU20091561238 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 156 poz. 1237 1237 WDU20091561237 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe uchylony
Dz.U. 2009 nr 156 poz. 1236 1236 WDU20091561236 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 156 poz. 1235 1235 WDU20091561235 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 155 poz. 1234 1234 WDU20091551234 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych uchylony
Dz.U. 2009 nr 155 poz. 1233 1233 WDU20091551233 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 155 poz. 1232 1232 WDU20091551232 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach uchylony
Dz.U. 2009 nr 155 poz. 1231 1231 WDU20091551231 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 154 poz. 1230 1230 WDU20091541230 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 154 poz. 1229 1229 WDU20091541229 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Lizbonie dnia 2 sierpnia 2007 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 154 poz. 1228 1228 WDU20091541228 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Lizbonie dnia 2 sierpnia 2007 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 1227 WDU20091531227 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1226 1226 WDU20091531226 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1225 1225 WDU20091531225 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych uchylony
Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1224 1224 WDU20091531224 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 152 poz. 1223 1223 WDU20091521223 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 152 poz. 1222 1222 WDU20091521222 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach i preparatach chemicznych uchylony
Dz.U. 2009 nr 152 poz. 1221 1221 WDU20091521221 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Żerkowa w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220 1220 WDU20091511220 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1219 1219 WDU20091511219 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1218 1218 WDU20091511218 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sejmowej komisji śledczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1217 1217 WDU20091511217 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej uchylony
Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1216 1216 WDU20091501216 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnienie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1215 1215 WDU20091501215 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1214 1214 WDU20091501214 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1213 1213 WDU20091501213 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw kierunków studiów uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1212 1212 WDU20091501212 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2009 r. w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1211 1211 WDU20091501211 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1210 1210 WDU20091501210 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 149 poz. 1209 1209 WDU20091491209 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 149 poz. 1208 1208 WDU20091491208 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację notarialną uchylony
Dz.U. 2009 nr 149 poz. 1207 1207 WDU20091491207 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację radcowską uchylony
Dz.U. 2009 nr 149 poz. 1206 1206 WDU20091491206 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację adwokacką uchylony
Dz.U. 2009 nr 149 poz. 1205 1205 WDU20091491205 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Żelechowa w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 149 poz. 1204 1204 WDU20091491204 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mnożników stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 149 poz. 1203 1203 WDU20091491203 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rzeczniów w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 149 poz. 1202 1202 WDU20091491202 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 149 poz. 1201 1201 WDU20091491201 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 149 poz. 1200 1200 WDU20091491200 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 149 poz. 1199 1199 WDU20091491199 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 149 poz. 1198 1198 WDU20091491198 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 148 poz. 1197 1197 WDU20091481197 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 147 poz. 1196 1196 WDU20091471196 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wykazu dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 147 poz. 1195 1195 WDU20091471195 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych uchylony
Dz.U. 2009 nr 147 poz. 1194 1194 WDU20091471194 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 147 poz. 1193 1193 WDU20091471193 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 147 poz. 1192 1192 WDU20091471192 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 147 poz. 1191 1191 WDU20091471191 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 147 poz. 1190 1190 WDU20091471190 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego uchylony
Dz.U. 2009 nr 147 poz. 1189 1189 WDU20091471189 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 146 poz. 1188 1188 WDU20091461188 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 146 poz. 1187 1187 WDU20091461187 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego za rok gospodarczy 2007/2008 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 146 poz. 1186 1186 WDU20091461186 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych za rok gospodarczy 2007/2008 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 145 poz. 1185 1185 WDU20091451185 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków o ich wydanie lub wymianę oraz fotografii dołączanych do wniosku uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 145 poz. 1184 1184 WDU20091451184 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego uchylony
Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1183 1183 WDU20091441183 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182 1182 WDU20091441182 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu uchylony
Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1181 1181 WDU20091441181 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1180 1180 WDU20091441180 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1179 1179 WDU20091441179 Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1178 1178 WDU20091441178 Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1177 1177 WDU20091441177 Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1176 1176 WDU20091441176 Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1175 1175 WDU20091441175 Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1174 1174 WDU20091441174 Ustawa z dnia 2 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 143 poz. 1173 1173 WDU20091431173 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2010 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 143 poz. 1172 1172 WDU20091431172 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 143 poz. 1171 1171 WDU20091431171 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie funduszu innowacyjności uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 143 poz. 1170 1170 WDU20091431170 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Muszyny w województwie małopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 143 poz. 1169 1169 WDU20091431169 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej decyzji Rady Unii Europejskiej nr 2007/436/WE, Euratom, z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich bez statusu
Dz.U. 2009 nr 143 poz. 1168 1168 WDU20091431168 Decyzja Rady Unii Europejskiej nr 2007/436/WE, Euratom, z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 143 poz. 1167 1167 WDU20091431167 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania przez przedłużenie okresu obowiązywania, Porozumienia pomiędzy Republiką Austrii, Republika Bułgarii, Republiką Chorwacji, Republiką Czeską, Republiką Węgierską, Rzecząpospolitą Polską, Rumunią, Republiką Słowacka i Republiką Słowenii promującego współpracę w dziedzinie szkolnictwa wyższego w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany uniwersyteckiej (CEEPUS II), sporządzonego w Zagrzebiu dnia 9 marca 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 143 poz. 1166 1166 WDU20091431166 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej Konwencji o uregulowaniu połowów wielorybów, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 2 grudnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 143 poz. 1165 1165 WDU20091431165 Międzynarodowa Konwencja o uregulowaniu połowów wielorybów, sporządzona w Waszyngtonie dnia 2 grudnia 1946 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 143 poz. 1164 1164 WDU20091431164 Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 142 poz. 1163 1163 WDU20091421163 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 142 poz. 1162 1162 WDU20091421162 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 142 poz. 1161 1161 WDU20091421161 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 142 poz. 1160 1160 WDU20091421160 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 142 poz. 1159 1159 WDU20091421159 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) uchylony
Dz.U. 2009 nr 142 poz. 1158 1158 WDU20091421158 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Leśnicy w województwie opolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 142 poz. 1157 1157 WDU20091421157 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Blachowni w województwie śląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 141 poz. 1156 1156 WDU20091411156 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia numeru rejestrowego dla wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz dla prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 141 poz. 1155 1155 WDU20091411155 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru raz wzoru wniosku o wykreślenie z rejestru nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 141 poz. 1154 1154 WDU20091411154 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 141 poz. 1153 1153 WDU20091411153 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 141 poz. 1152 1152 WDU20091411152 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin, programów tych szkoleń oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 141 poz. 1151 1151 WDU20091411151 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum uchylony
Dz.U. 2009 nr 141 poz. 1150 1150 WDU20091411150 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 141 poz. 1149 1149 WDU20091411149 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 140 poz. 1148 1148 WDU20091401148 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 140 poz. 1147 1147 WDU20091401147 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 140 poz. 1146 1146 WDU20091401146 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 140 poz. 1145 1145 WDU20091401145 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 140 poz. 1144 1144 WDU20091401144 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 140 poz. 1143 1143 WDU20091401143 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1142 1142 WDU20091391142 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1141 1141 WDU20091391141 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1140 1140 WDU20091391140 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1139 1139 WDU20091391139 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1138 1138 WDU20091391138 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1137 1137 WDU20091391137 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1136 1136 WDU20091391136 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1135 1135 WDU20091391135 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1134 1134 WDU20091391134 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1133 1133 WDU20091391133 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1132 1132 WDU20091391132 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1131 1131 WDU20091391131 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1130 1130 WDU20091391130 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 138 poz. 1129 1129 WDU20091381129 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski wschodniej 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 138 poz. 1128 1128 WDU20091381128 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 138 poz. 1127 1127 WDU20091381127 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 137 poz. 1126 1126 WDU20091371126 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 137 poz. 1125 1125 WDU20091371125 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie stawek rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 137 poz. 1124 1124 WDU20091371124 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 137 poz. 1123 1123 WDU20091371123 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzona w Hadze dnia 18 września 2008 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 137 poz. 1122 1122 WDU20091371122 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 137 poz. 1121 1121 WDU20091371121 Europejska Karta języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzona w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 136 poz. 1120 1120 WDU20091361120 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 136 poz. 1119 1119 WDU20091361119 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 136 poz. 1118 1118 WDU20091361118 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 136 poz. 1117 1117 WDU20091361117 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 136 poz. 1116 1116 WDU20091361116 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 136 poz. 1115 1115 WDU20091361115 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Szamotuł w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 135 poz. 1114 1114 WDU20091351114 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 135 poz. 1113 1113 WDU20091351113 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 135 poz. 1112 1112 WDU20091351112 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom w przejściowych trudnościach finansowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 135 poz. 1111 1111 WDU20091351111 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 135 poz. 1110 1110 WDU20091351110 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie reorganizacji Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "Emag" obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 134 poz. 1109 1109 WDU20091341109 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 134 poz. 1108 1108 WDU20091341108 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego uchylony
Dz.U. 2009 nr 134 poz. 1107 1107 WDU20091341107 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu niszczenia danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 134 poz. 1106 1106 WDU20091341106 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 134 poz. 1105 1105 WDU20091341105 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 134 poz. 1104 1104 WDU20091341104 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy udzielanej w procesach prywatyzacji uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 133 poz. 1103 1103 WDU20091331103 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Konsultacyjnej działającej przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 133 poz. 1102 1102 WDU20091331102 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 133 poz. 1101 1101 WDU20091331101 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wzorów wniosków w sprawie usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego lub warunków jego realizacji obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 133 poz. 1100 1100 WDU20091331100 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2009 nr 133 poz. 1099 1099 WDU20091331099 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 133 poz. 1098 1098 WDU20091331098 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanym w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 133 poz. 1097 1097 WDU20091331097 Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisane w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 133 poz. 1096 1096 WDU20091331096 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 133 poz. 1095 1095 WDU20091331095 Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisana w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 133 poz. 1094 1094 WDU20091331094 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 4 czerwca 2007 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 133 poz. 1093 1093 WDU20091331093 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 4 czerwca 2007 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 132 poz. 1092 1092 WDU20091321092 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 132 poz. 1091 1091 WDU20091321091 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 132 poz. 1090 1090 WDU20091321090 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 132 poz. 1089 1089 WDU20091321089 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 132 poz. 1088 1088 WDU20091321088 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku rolnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 132 poz. 1087 1087 WDU20091321087 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 132 poz. 1086 1086 WDU20091321086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 132 poz. 1085 1085 WDU20091321085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2008/2009 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1084 1084 WDU20091311084 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1083 1083 WDU20091311083 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1082 1082 WDU20091311082 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1081 1081 WDU20091311081 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1080 1080 WDU20091311080 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1079 1079 WDU20091311079 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1078 1078 WDU20091311078 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1077 1077 WDU20091311077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1076 1076 WDU20091311076 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1075 1075 WDU20091311075 Ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1074 1074 WDU20091301074 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1073 1073 WDU20091301073 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadania ratunkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1072 1072 WDU20091301072 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską uchylony
Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1071 1071 WDU20091301071 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070 1070 WDU20091301070 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 129 poz. 1069 1069 WDU20091291069 Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek uchylony
Dz.U. 2009 nr 129 poz. 1068 1068 WDU20091291068 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 129 poz. 1067 1067 WDU20091291067 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 129 poz. 1066 1066 WDU20091291066 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko Dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz przeprowadzania konkursu na to stanowisko obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 129 poz. 1065 1065 WDU20091291065 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania wydatków związanych z realizacją programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 129 poz. 1064 1064 WDU20091291064 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 129 poz. 1063 1063 WDU20091291063 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 129 poz. 1062 1062 WDU20091291062 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie wysokości pomocy do plantacji trwałych w 2009 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 129 poz. 1061 1061 WDU20091291061 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Stąporkowa w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 129 poz. 1060 1060 WDU20091291060 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Jordanów w województwie małopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 129 poz. 1059 1059 WDU20091291059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2009/2010 akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 129 poz. 1058 1058 WDU20091291058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych uchylony
Dz.U. 2009 nr 128 poz. 1057 1057 WDU20091281057 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 127 poz. 1056 1056 WDU20091271056 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Handlowej oraz trybu jej wydawania i wymiany, oraz wzorów protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu rozprawy obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 127 poz. 1055 1055 WDU20091271055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej uchylony
Dz.U. 2009 nr 127 poz. 1054 1054 WDU20091271054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 127 poz. 1053 1053 WDU20091271053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 127 poz. 1052 1052 WDU20091271052 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 127 poz. 1051 1051 WDU20091271051 Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 127 poz. 1050 1050 WDU20091271050 Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 127 poz. 1049 1049 WDU20091271049 Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczącego przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego, przyjętego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 r. (Protokół III) akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 127 poz. 1048 1048 WDU20091271048 Ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 127 poz. 1047 1047 WDU20091271047 Ustawa z dnia 24 czerwca 2009 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 127 poz. 1046 1046 WDU20091271046 Ustawa z dnia 24 czerwca 2009 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 127 poz. 1045 1045 WDU20091271045 Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy - Prawo bankowe obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 126 poz. 1044 1044 WDU20091261044 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 126 poz. 1043 1043 WDU20091261043 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 126 poz. 1042 1042 WDU20091261042 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe uchylony
Dz.U. 2009 nr 126 poz. 1041 1041 WDU20091261041 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 126 poz. 1040 1040 WDU20091261040 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 125 poz. 1039 1039 WDU20091251039 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego komendanta Policji w czasie trwania imprezy masowej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 125 poz. 1038 1038 WDU20091251038 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 125 poz. 1037 1037 WDU20091251037 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 125 poz. 1036 1036 WDU20091251036 Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 125 poz. 1035 1035 WDU20091251035 Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców uchylony
Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1034 1034 WDU20091241034 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru dotyczącego PCB obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1033 1033 WDU20091241033 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1032 1032 WDU20091241032 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Administracji Nieruchomości Kościelnych" z siedzibą w Warszawie akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1031 1031 WDU20091241031 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warszawskiej" akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 1030 WDU20091241030 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1029 1029 WDU20091241029 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu uzyskiwania informacji o kandydacie na aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1028 1028 WDU20091241028 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nauki i zespołów powołanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1027 1027 WDU20091241027 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 123 poz. 1026 1026 WDU20091231026 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lipca 2009 r. sygn. akt P 65/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 123 poz. 1025 1025 WDU20091231025 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 123 poz. 1024 1024 WDU20091231024 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2009 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 123 poz. 1023 1023 WDU20091231023 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego oraz wzoru oświadczenia instytucji kredytującej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 123 poz. 1022 1022 WDU20091231022 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 123 poz. 1021 1021 WDU20091231021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany uchylony
Dz.U. 2009 nr 123 poz. 1020 1020 WDU20091231020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 123 poz. 1019 1019 WDU20091231019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1018 1018 WDU20091221018 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych uchylony
Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1017 1017 WDU20091221017 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1016 1016 WDU20091221016 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1015 1015 WDU20091221015 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1014 1014 WDU20091221014 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie zajęć wojskowych studentów uczelni morskich oraz organizacji studium wojskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1013 1013 WDU20091221013 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami ze statku obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1012 1012 WDU20091221012 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1011 1011 WDU20091221011 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1010 1010 WDU20091221010 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1009 1009 WDU20091221009 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1008 1008 WDU20091221008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1007 1007 WDU20091221007 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 121 poz. 1006 1006 WDU20091211006 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu występowania o wypłatę odszkodowań obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 121 poz. 1005 1005 WDU20091211005 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2009 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 121 poz. 1004 1004 WDU20091211004 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie norm i zasad przydzielania umundurowania i wyposażenia specjalnego funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz zasad ich zwrotu uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 121 poz. 1003 1003 WDU20091211003 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 121 poz. 1002 1002 WDU20091211002 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 120 poz. 1001 1001 WDU20091201001 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 120 poz. 1000 1000 WDU20091201000 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 119 poz. 999 999 WDU20091190999 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2009 r. sygn. akt K 7/09 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998 998 WDU20091190998 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 119 poz. 997 997 WDU20091190997 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 119 poz. 996 996 WDU20091190996 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 119 poz. 995 995 WDU20091190995 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie wpisów w paszportach potwierdzających status członka personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, członków rodzin tego personelu lub członków rodzin żołnierzy wyjeżdżających w celach służbowych za granicę uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 118 poz. 994 994 WDU20091180994 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 118 poz. 993 993 WDU20091180993 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 118 poz. 992 992 WDU20091180992 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 118 poz. 991 991 WDU20091180991 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich uchylony
Dz.U. 2009 nr 118 poz. 990 990 WDU20091180990 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przetargu oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 118 poz. 989 989 WDU20091180989 Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 117 poz. 988 988 WDU20091170988 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. sygn. akt K 64/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 117 poz. 987 987 WDU20091170987 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego uchylony
Dz.U. 2009 nr 117 poz. 986 986 WDU20091170986 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie sposobu rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji oraz zakresu i trybu składania sprawozdań uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 117 poz. 985 985 WDU20091170985 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 117 poz. 984 984 WDU20091170984 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 117 poz. 983 983 WDU20091170983 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 117 poz. 982 982 WDU20091170982 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesienie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 117 poz. 981 981 WDU20091170981 Oświadczenie rządowe z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 117 poz. 980 980 WDU20091170980 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 12 maja 2008 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 116 poz. 979 979 WDU20091160979 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2009 r. sygn. akt K 36/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 116 poz. 978 978 WDU20091160978 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie dokonywania badań żołnierzy na zawartość w ich organizmach alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 116 poz. 977 977 WDU20091160977 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji uchylony
Dz.U. 2009 nr 116 poz. 976 976 WDU20091160976 Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 116 poz. 975 975 WDU20091160975 Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 115 poz. 974 974 WDU20091150974 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 2009 r. sygn. akt SK 46/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 115 poz. 973 973 WDU20091150973 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu uchylony
Dz.U. 2009 nr 115 poz. 972 972 WDU20091150972 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 115 poz. 971 971 WDU20091150971 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 115 poz. 970 970 WDU20091150970 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatur na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego uchylony
Dz.U. 2009 nr 115 poz. 969 969 WDU20091150969 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 115 poz. 968 968 WDU20091150968 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu i trybu jej przekazywania uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 115 poz. 967 967 WDU20091150967 Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 115 poz. 966 966 WDU20091150966 Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 115 poz. 965 965 WDU20091150965 Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 115 poz. 964 964 WDU20091150964 Ustawa z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 115 poz. 963 963 WDU20091150963 Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 115 poz. 962 962 WDU20091150962 Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 115 poz. 961 961 WDU20091150961 Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 115 poz. 960 960 WDU20091150960 Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego uchylony
Dz.U. 2009 nr 115 poz. 959 959 WDU20091150959 Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Policji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 115 poz. 958 958 WDU20091150958 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 114 poz. 957 957 WDU20091140957 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2009 r. sygn. akt K 31/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 114 poz. 956 956 WDU20091140956 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2009 r. sygn. akt SK 48/05 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 114 poz. 955 955 WDU20091140955 Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 114 poz. 954 954 WDU20091140954 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 114 poz. 953 953 WDU20091140953 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 114 poz. 952 952 WDU20091140952 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczu gronowego i wina gronowego w trakcie fermentacji oraz sposobu i miejsca ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 114 poz. 951 951 WDU20091140951 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 114 poz. 950 950 WDU20091140950 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 114 poz. 949 949 WDU20091140949 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Michałowice w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 114 poz. 948 948 WDU20091140948 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Białogard w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 114 poz. 947 947 WDU20091140947 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wysokości zwiększania wskaźnika emerytur i rent w 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 114 poz. 946 946 WDU20091140946 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 113 poz. 945 945 WDU20091130945 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty uchylony
Dz.U. 2009 nr 113 poz. 944 944 WDU20091130944 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 113 poz. 943 943 WDU20091130943 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie minimalnej zawartości alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowym uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 113 poz. 942 942 WDU20091130942 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 113 poz. 941 941 WDU20091130941 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 113 poz. 940 940 WDU20091130940 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 113 poz. 939 939 WDU20091130939 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu uchylony
Dz.U. 2009 nr 113 poz. 938 938 WDU20091130938 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wyodrębniającą akcji stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 113 poz. 937 937 WDU20091130937 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 936 936 WDU20091120936 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lipca 2009 r. sygn. akt K 13/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 935 935 WDU20091120935 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lipca 2009 r. sygn. akt SK 49/06 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 934 934 WDU20091120934 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK Sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 933 933 WDU20091120933 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 932 932 WDU20091120932 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 931 931 WDU20091120931 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia specjalnej Strefie Ekonomicznej "Starachowice" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 930 930 WDU20091120930 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 929 929 WDU20091120929 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 928 928 WDU20091120928 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Strefie Ekonomicznej Sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 927 927 WDU20091120927 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu Sp.z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 926 926 WDU20091120926 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Łódzkiej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 925 925 WDU20091120925 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 924 924 WDU20091120924 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 923 923 WDU20091120923 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 922 922 WDU20091120922 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 921 921 WDU20091120921 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 920 920 WDU20091120920 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 112 poz. 919 919 WDU20091120919 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 111 poz. 918 918 WDU20091110918 Ustawa z dnia 24 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 110 poz. 917 917 WDU20091100917 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 110 poz. 916 916 WDU20091100916 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 110 poz. 915 915 WDU20091100915 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego, wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 109 poz. 914 914 WDU20091090914 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne uchylony
Dz.U. 2009 nr 109 poz. 913 913 WDU20091090913 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 109 poz. 912 912 WDU20091090912 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2009 akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 108 poz. 911 911 WDU20091080911 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lipca 2009 r. sygn. akt K 1/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 108 poz. 910 910 WDU20091080910 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 czerwca 2009 r. sygn. akt P 45/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 108 poz. 909 909 WDU20091080909 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 czerwca 2009 r. sygn. akt K 14/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 108 poz. 908 908 WDU20091080908 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 108 poz. 907 907 WDU20091080907 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 108 poz. 906 906 WDU20091080906 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 108 poz. 905 905 WDU20091080905 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2008 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 108 poz. 904 904 WDU20091080904 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 108 poz. 903 903 WDU20091080903 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 108 poz. 902 902 WDU20091080902 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 108 poz. 901 901 WDU20091080901 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 108 poz. 900 900 WDU20091080900 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 108 poz. 899 899 WDU20091080899 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska uchylony
Dz.U. 2009 nr 107 poz. 898 898 WDU20091070898 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 107 poz. 897 897 WDU20091070897 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 107 poz. 896 896 WDU20091070896 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Szkole Formacji Duchowej - Dzieło Ewangelizacyjne w Archidiecezji Lubelskiej" akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 107 poz. 895 895 WDU20091070895 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej oraz prokuratorskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 107 poz. 894 894 WDU20091070894 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 107 poz. 893 893 WDU20091070893 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 107 poz. 892 892 WDU20091070892 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2009 nr 107 poz. 891 891 WDU20091070891 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 107 poz. 890 890 WDU20091070890 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 107 poz. 889 889 WDU20091070889 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego uchylony
Dz.U. 2009 nr 107 poz. 888 888 WDU20091070888 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych warunków wynagradzania pracowników izb morskich uchylony
Dz.U. 2009 nr 107 poz. 887 887 WDU20091070887 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 106 poz. 886 886 WDU20091060886 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 106 poz. 885 885 WDU20091060885 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany obszaru wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 106 poz. 884 884 WDU20091060884 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 106 poz. 883 883 WDU20091060883 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 106 poz. 882 882 WDU20091060882 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy uchylony
Dz.U. 2009 nr 106 poz. 881 881 WDU20091060881 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 105 poz. 880 880 WDU20091050880 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2009 r. sygn. akt K 54/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 105 poz. 879 879 WDU20091050879 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2009 r. sygn. akt SK 5/09 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 105 poz. 878 878 WDU20091050878 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2009 r. sygn. akt SK 42/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 105 poz. 877 877 WDU20091050877 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2009 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2009 nr 105 poz. 876 876 WDU20091050876 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 105 poz. 875 875 WDU20091050875 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 105 poz. 874 874 WDU20091050874 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych uchylony
Dz.U. 2009 nr 105 poz. 873 873 WDU20091050873 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy uchylony
Dz.U. 2009 nr 105 poz. 872 872 WDU20091050872 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru i oznakowania pojazdów kolejowych uchylony
Dz.U. 2009 nr 105 poz. 871 871 WDU20091050871 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 105 poz. 870 870 WDU20091050870 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 105 poz. 869 869 WDU20091050869 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 104 poz. 868 868 WDU20091040868 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 104 poz. 867 867 WDU20091040867 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 104 poz. 866 866 WDU20091040866 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom uchylony
Dz.U. 2009 nr 104 poz. 865 865 WDU20091040865 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia, znoszenia oraz ustalania siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 104 poz. 864 864 WDU20091040864 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 104 poz. 863 863 WDU20091040863 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 104 poz. 862 862 WDU20091040862 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne odważające, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 104 poz. 861 861 WDU20091040861 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą" akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 104 poz. 860 860 WDU20091040860 Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 103 poz. 859 859 WDU20091030859 Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku bez statusu
Dz.U. 2009 nr 103 poz. 858 858 WDU20091030858 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisana w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokół, podpisany w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 857 857 WDU20091020857 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie właściwości rzeczowej specjalistycznego urzędu górniczego - Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 856 856 WDU20091020856 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 855 855 WDU20091020855 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 854 854 WDU20091020854 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 853 853 WDU20091020853 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 852 852 WDU20091020852 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 851 851 WDU20091020851 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 850 850 WDU20091020850 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 849 849 WDU20091020849 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym uchylony
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 848 848 WDU20091020848 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uchylony
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 847 847 WDU20091020847 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 846 846 WDU20091020846 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 845 845 WDU20091020845 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 844 844 WDU20091020844 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu towarów, od których są naliczane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 843 843 WDU20091020843 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zadań i sposobu działania punktu odbioru alertu oraz wymagań dotyczących funkcjonowania systemu alertu obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 842 842 WDU20091020842 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Perzów w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 841 841 WDU20091020841 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 101 poz. 840 840 WDU20091010840 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 100 poz. 839 839 WDU20091000839 Oświadczenie rządowe z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulamin do traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 100 poz. 838 838 WDU20091000838 Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjęte w Singapurze dnia 27 marca 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 99 poz. 837 837 WDU20090990837 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 99 poz. 836 836 WDU20090990836 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 99 poz. 835 835 WDU20090990835 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 99 poz. 834 834 WDU20090990834 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 99 poz. 833 833 WDU20090990833 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 99 poz. 832 832 WDU20090990832 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 99 poz. 831 831 WDU20090990831 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, przemysłu Cukrowniczego oraz Instytutu Biotechnologii i Przemysłu Rolno-Spożywczego obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 99 poz. 830 830 WDU20090990830 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 99 poz. 829 829 WDU20090990829 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Mechanizacji Pakowania "EMPAK" obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 99 poz. 828 828 WDU20090990828 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 99 poz. 827 827 WDU20090990827 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2009/2010 akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 99 poz. 826 826 WDU20090990826 Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 99 poz. 825 825 WDU20090990825 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 98 poz. 824 824 WDU20090980824 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 98 poz. 823 823 WDU20090980823 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 98 poz. 822 822 WDU20090980822 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 98 poz. 821 821 WDU20090980821 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wskazania ośrodka informacji właściwego do informowania w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych oraz ustalenia szczegółowego zakresu zadań ośrodka uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 98 poz. 820 820 WDU20090980820 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 98 poz. 819 819 WDU20090980819 Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 98 poz. 818 818 WDU20090980818 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 98 poz. 817 817 WDU20090980817 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 816 816 WDU20090970816 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat uchylony
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 815 815 WDU20090970815 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 814 814 WDU20090970814 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 813 813 WDU20090970813 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 812 812 WDU20090970812 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 811 811 WDU20090970811 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 810 810 WDU20090970810 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 809 809 WDU20090970809 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 808 808 WDU20090970808 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 807 807 WDU20090970807 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Wydminy w województwie warmińsko-mazurskim akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 806 806 WDU20090970806 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskiego w Naczelnym Sądzie Administracyjnych oraz liczby wiceprezesów uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 805 805 WDU20090970805 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 804 804 WDU20090970804 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 803 803 WDU20090970803 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 802 802 WDU20090970802 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 801 801 WDU20090970801 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej uchylony
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 800 800 WDU20090970800 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 799 799 WDU20090970799 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 96 poz. 798 798 WDU20090960798 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 96 poz. 797 797 WDU20090960797 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o utworzeniu i zasadach działania wspólnych placówek w Kudowie Słonem i Chotebuz, zawartym dnia 2 lutego 2009 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 96 poz. 796 796 WDU20090960796 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o utworzeniu i zasadach działania wspólnych placówek w Kudowie Słonem i Chotebuz, zawarte dnia 2 lutego 2009 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 95 poz. 795 795 WDU20090950795 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 95 poz. 794 794 WDU20090950794 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 95 poz. 793 793 WDU20090950793 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
Dz.U. 2009 nr 95 poz. 792 792 WDU20090950792 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 95 poz. 791 791 WDU20090950791 Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych uchylony
Dz.U. 2009 nr 95 poz. 790 790 WDU20090950790 Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o cudzoziemcach obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 95 poz. 789 789 WDU20090950789 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 95 poz. 788 788 WDU20090950788 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 95 poz. 787 787 WDU20090950787 Ustawa z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 95 poz. 786 786 WDU20090950786 Ustawa z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 95 poz. 785 785 WDU20090950785 Ustawa z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 94 poz. 784 784 WDU20090940784 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 94 poz. 783 783 WDU20090940783 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 94 poz. 782 782 WDU20090940782 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określenia terytoriów państw lub ich części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 94 poz. 781 781 WDU20090940781 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wysokości diet dla członków Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 94 poz. 780 780 WDU20090940780 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 94 poz. 779 779 WDU20090940779 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie trybu przekazywania przez "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" na rachunek bankowy Funduszu Pracy środków na refinansowanie świadczeń przedemerytalnych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 94 poz. 778 778 WDU20090940778 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 94 poz. 777 777 WDU20090940777 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność wspomagającą badania uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 94 poz. 776 776 WDU20090940776 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie badawczych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 94 poz. 775 775 WDU20090940775 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczeniu usług trakcyjnych oraz wzorów licencji uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 94 poz. 774 774 WDU20090940774 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 94 poz. 773 773 WDU20090940773 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego uchylony
Dz.U. 2009 nr 94 poz. 772 772 WDU20090940772 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej uchylony
Dz.U. 2009 nr 94 poz. 771 771 WDU20090940771 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2009 r. uchylające uchwałę w sprawie umundurowania niektórych pracowników urzędów skarbowych akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 94 poz. 770 770 WDU20090940770 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 94 poz. 769 769 WDU20090940769 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 93 poz. 768 768 WDU20090930768 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 93 poz. 767 767 WDU20090930767 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 93 poz. 766 766 WDU20090930766 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 93 poz. 765 765 WDU20090930765 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 93 poz. 764 764 WDU20090930764 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla dzieci, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym żołnierzu lub inwalidzie wojskowym obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 93 poz. 763 763 WDU20090930763 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie świadczeń przysługujących urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu do pracy w innej miejscowości obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 93 poz. 762 762 WDU20090930762 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 93 poz. 761 761 WDU20090930761 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 92 poz. 760 760 WDU20090920760 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia numeru rejestrowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 92 poz. 759 759 WDU20090920759 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 92 poz. 758 758 WDU20090920758 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego i niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 92 poz. 757 757 WDU20090920757 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 92 poz. 756 756 WDU20090920756 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 92 poz. 755 755 WDU20090920755 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców uchylony
Dz.U. 2009 nr 92 poz. 754 754 WDU20090920754 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 92 poz. 753 753 WDU20090920753 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 91 poz. 752 752 WDU20090910752 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2009 r. sygn. akt SK 31/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 91 poz. 751 751 WDU20090910751 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 2009 r. sygn. akt P 87/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 91 poz. 750 750 WDU20090910750 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 marca 2009 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2009 nr 91 poz. 749 749 WDU20090910749 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 91 poz. 748 748 WDU20090910748 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 91 poz. 747 747 WDU20090910747 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości potwierdzającego zgodność procesu produkcji produktu rolnego lub środka spożywczego ze specyfikacją uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 91 poz. 746 746 WDU20090910746 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za prac´ i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 91 poz. 745 745 WDU20090910745 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym uchylony
Dz.U. 2009 nr 91 poz. 744 744 WDU20090910744 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 91 poz. 743 743 WDU20090910743 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne uchylony
Dz.U. 2009 nr 91 poz. 742 742 WDU20090910742 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 91 poz. 741 741 WDU20090910741 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 91 poz. 740 740 WDU20090910740 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 91 poz. 739 739 WDU20090910739 Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 90 poz. 738 738 WDU20090900738 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 89 poz. 737 737 WDU20090890737 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 2009 r. sygn. akt K 47/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 89 poz. 736 736 WDU20090890736 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za przystąpienie do egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego przez osoby niebędące aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 89 poz. 735 735 WDU20090890735 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb uchylony
Dz.U. 2009 nr 89 poz. 734 734 WDU20090890734 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 89 poz. 733 733 WDU20090890733 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 89 poz. 732 732 WDU20090890732 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 89 poz. 731 731 WDU20090890731 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych uchylony
Dz.U. 2009 nr 89 poz. 730 730 WDU20090890730 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uchylony
Dz.U. 2009 nr 88 poz. 729 729 WDU20090880729 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2009 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 87 poz. 728 728 WDU20090870728 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej uchylony
Dz.U. 2009 nr 87 poz. 727 727 WDU20090870727 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego uchylony
Dz.U. 2009 nr 87 poz. 726 726 WDU20090870726 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 87 poz. 725 725 WDU20090870725 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 87 poz. 724 724 WDU20090870724 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 87 poz. 723 723 WDU20090870723 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 87 poz. 722 722 WDU20090870722 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 86 poz. 721 721 WDU20090860721 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 86 poz. 720 720 WDU20090860720 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 85 poz. 719 719 WDU20090850719 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 85 poz. 718 718 WDU20090850718 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 85 poz. 717 717 WDU20090850717 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 85 poz. 716 716 WDU20090850716 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 84 poz. 715 715 WDU20090840715 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2009 r. sygn. akt P 58/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 84 poz. 714 714 WDU20090840714 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2009 r. sygn. akt SK 32/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 84 poz. 713 713 WDU20090840713 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2009 r. sygn. akt SK 54/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 84 poz. 712 712 WDU20090840712 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 84 poz. 711 711 WDU20090840711 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 84 poz. 710 710 WDU20090840710 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach gospodarczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 84 poz. 709 709 WDU20090840709 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 84 poz. 708 708 WDU20090840708 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego uchylony
Dz.U. 2009 nr 84 poz. 707 707 WDU20090840707 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku uchylony
Dz.U. 2009 nr 84 poz. 706 706 WDU20090840706 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie metod badania jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG) uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 84 poz. 705 705 WDU20090840705 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 84 poz. 704 704 WDU20090840704 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukowa, naukowo-techniczną lub artystyczną uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 84 poz. 703 703 WDU20090840703 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie dokonywania wydatków budżetu państwa w latach 2009-2011 pochodzących ze środków rezerwy celowej na realizację "Rządowego programu pomocy cudzoziemcom i innym osobom współpracującym z polskimi kontyngentami wojskowymi oraz kontyngentami policyjnymi i straży granicznej, wydzielonymi do realizacji zadań poza granicami państwa" nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 84 poz. 702 702 WDU20090840702 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 84 poz. 701 701 WDU20090840701 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 84 poz. 700 700 WDU20090840700 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 83 poz. 699 699 WDU20090830699 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 83 poz. 698 698 WDU20090830698 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2009 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 83 poz. 697 697 WDU20090830697 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania osób do odbycia tej służby w 2009 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 83 poz. 696 696 WDU20090830696 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 83 poz. 695 695 WDU20090830695 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 83 poz. 694 694 WDU20090830694 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 83 poz. 693 693 WDU20090830693 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 83 poz. 692 692 WDU20090830692 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2009 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz służby lub szkolenia w obronie cywilnej akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 82 poz. 691 691 WDU20090820691 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 82 poz. 690 690 WDU20090820690 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 82 poz. 689 689 WDU20090820689 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 82 poz. 688 688 WDU20090820688 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego uchylony
Dz.U. 2009 nr 81 poz. 687 687 WDU20090810687 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 maja 2009 r. sygn. akt K 21/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 81 poz. 686 686 WDU20090810686 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrole zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 81 poz. 685 685 WDU20090810685 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych uchylony
Dz.U. 2009 nr 81 poz. 684 684 WDU20090810684 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach pochodzących z zużytego sprzętu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 81 poz. 683 683 WDU20090810683 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 81 poz. 682 682 WDU20090810682 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 81 poz. 681 681 WDU20090810681 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2009 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 81 poz. 680 680 WDU20090810680 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 81 poz. 679 679 WDU20090810679 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 81 poz. 678 678 WDU20090810678 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 81 poz. 677 677 WDU20090810677 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 81 poz. 676 676 WDU20090810676 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli w zakresie wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 81 poz. 675 675 WDU20090810675 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie pokrywania kosztów studiów wojskowych w uczelniach morskich uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 80 poz. 674 674 WDU20090800674 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 80 poz. 673 673 WDU20090800673 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 79 poz. 672 672 WDU20090790672 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przebywających za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 79 poz. 671 671 WDU20090790671 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 79 poz. 670 670 WDU20090790670 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 79 poz. 669 669 WDU20090790669 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 79 poz. 668 668 WDU20090790668 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 79 poz. 667 667 WDU20090790667 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666 666 WDU20090790666 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 79 poz. 665 665 WDU20090790665 Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 79 poz. 664 664 WDU20090790664 Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 79 poz. 663 663 WDU20090790663 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 79 poz. 662 662 WDU20090790662 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 79 poz. 661 661 WDU20090790661 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 79 poz. 660 660 WDU20090790660 Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa uchylony
Dz.U. 2009 nr 78 poz. 659 659 WDU20090780659 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2009 r. sygn. akt P 66/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 78 poz. 658 658 WDU20090780658 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 78 poz. 657 657 WDU20090780657 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 78 poz. 656 656 WDU20090780656 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności uchylony
Dz.U. 2009 nr 78 poz. 655 655 WDU20090780655 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 78 poz. 654 654 WDU20090780654 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 78 poz. 653 653 WDU20090780653 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 78 poz. 652 652 WDU20090780652 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 78 poz. 651 651 WDU20090780651 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na 2009 r. oraz "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na 2009 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 77 poz. 650 650 WDU20090770650 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 77 poz. 649 649 WDU20090770649 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym uchylony
Dz.U. 2009 nr 76 poz. 648 648 WDU20090760648 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 76 poz. 647 647 WDU20090760647 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich uchylony
Dz.U. 2009 nr 76 poz. 646 646 WDU20090760646 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego uchylony
Dz.U. 2009 nr 76 poz. 645 645 WDU20090760645 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
Dz.U. 2009 nr 76 poz. 644 644 WDU20090760644 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy uchylony
Dz.U. 2009 nr 76 poz. 643 643 WDU20090760643 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 76 poz. 642 642 WDU20090760642 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 76 poz. 641 641 WDU20090760641 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 75 poz. 640 640 WDU20090750640 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 75 poz. 639 639 WDU20090750639 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 75 poz. 638 638 WDU20090750638 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 75 poz. 637 637 WDU20090750637 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009 uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 74 poz. 636 636 WDU20090740636 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 74 poz. 635 635 WDU20090740635 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych uchylony
Dz.U. 2009 nr 74 poz. 634 634 WDU20090740634 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 74 poz. 633 633 WDU20090740633 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej uchylony
Dz.U. 2009 nr 74 poz. 632 632 WDU20090740632 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 74 poz. 631 631 WDU20090740631 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń uchylony
Dz.U. 2009 nr 73 poz. 630 630 WDU20090730630 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na rok 2009 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 73 poz. 629 629 WDU20090730629 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia na 2009 r. programów zwalczania i kontroli gruźlicy bydła i enzootycznej białaczki bydła oraz zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła i wścieklizny, a także programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 72 poz. 628 628 WDU20090720628 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2010 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 72 poz. 627 627 WDU20090720627 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 72 poz. 626 626 WDU20090720626 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2009 nr 72 poz. 625 625 WDU20090720625 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2009 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 72 poz. 624 624 WDU20090720624 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2009/2010 akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 72 poz. 623 623 WDU20090720623 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 72 poz. 622 622 WDU20090720622 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej uchylony
Dz.U. 2009 nr 72 poz. 621 621 WDU20090720621 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających biocyd fumaran dimetylu uchylony
Dz.U. 2009 nr 72 poz. 620 620 WDU20090720620 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 72 poz. 619 619 WDU20090720619 Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 71 poz. 618 618 WDU20090710618 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 2009 r. sygn. akt P 64/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 71 poz. 617 617 WDU20090710617 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 kwietnia 2009 r. sygn. akt U 2/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 71 poz. 616 616 WDU20090710616 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 71 poz. 615 615 WDU20090710615 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2009 nr 71 poz. 614 614 WDU20090710614 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie konkursowym na aplikacje ogólną uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 71 poz. 613 613 WDU20090710613 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 71 poz. 612 612 WDU20090710612 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości uchylony
Dz.U. 2009 nr 71 poz. 611 611 WDU20090710611 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego uchylony
Dz.U. 2009 nr 71 poz. 610 610 WDU20090710610 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności uchylony
Dz.U. 2009 nr 71 poz. 609 609 WDU20090710609 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 70 poz. 608 608 WDU20090700608 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przebywających za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 70 poz. 607 607 WDU20090700607 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 70 poz. 606 606 WDU20090700606 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski oraz wykazu tytułów aktów prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 70 poz. 605 605 WDU20090700605 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin adwokacki oraz wykazu tytułów aktów prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 70 poz. 604 604 WDU20090700604 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2009 nr 70 poz. 603 603 WDU20090700603 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 70 poz. 602 602 WDU20090700602 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 70 poz. 601 601 WDU20090700601 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Kredytu Technologicznego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 70 poz. 600 600 WDU20090700600 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 69 poz. 599 599 WDU20090690599 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach morskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 69 poz. 598 598 WDU20090690598 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawcy w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 69 poz. 597 597 WDU20090690597 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 69 poz. 596 596 WDU20090690596 Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 69 poz. 595 595 WDU20090690595 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 69 poz. 594 594 WDU20090690594 Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 69 poz. 593 593 WDU20090690593 Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 69 poz. 592 592 WDU20090690592 Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 69 poz. 591 591 WDU20090690591 Ustawa z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie uchylony
Dz.U. 2009 nr 69 poz. 590 590 WDU20090690590 Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 69 poz. 589 589 WDU20090690589 Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo dewizowe obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 69 poz. 588 588 WDU20090690588 Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 69 poz. 587 587 WDU20090690587 Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 69 poz. 586 586 WDU20090690586 Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 68 poz. 585 585 WDU20090680585 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. sygn. akt P 22/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 68 poz. 584 584 WDU20090680584 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 27/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 68 poz. 583 583 WDU20090680583 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 68 poz. 582 582 WDU20090680582 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 68 poz. 581 581 WDU20090680581 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 68 poz. 580 580 WDU20090680580 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Treblince, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 68 poz. 579 579 WDU20090680579 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 68 poz. 578 578 WDU20090680578 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec, podpisanej we Frankfurcie n. Odrą dnia 26 lutego 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 68 poz. 577 577 WDU20090680577 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec, podpisana we Frankfurcie n. Odrą dnia 26 lutego 2008 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 68 poz. 576 576 WDU20090680576 Ustawa z dnia 23 kwietnia 2009 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 68 poz. 575 575 WDU20090680575 Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 68 poz. 574 574 WDU20090680574 Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 68 poz. 573 573 WDU20090680573 Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 67 poz. 572 572 WDU20090670572 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 65/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 67 poz. 571 571 WDU20090670571 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2009 r. sygn. akt. SK 28/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 67 poz. 570 570 WDU20090670570 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 67 poz. 569 569 WDU20090670569 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 67 poz. 568 568 WDU20090670568 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 67 poz. 567 567 WDU20090670567 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 67 poz. 566 566 WDU20090670566 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 67 poz. 565 565 WDU20090670565 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 67 poz. 564 564 WDU20090670564 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2007-2009 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 66 poz. 563 563 WDU20090660563 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2009 nr 66 poz. 562 562 WDU20090660562 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 66 poz. 561 561 WDU20090660561 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 66 poz. 560 560 WDU20090660560 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 66 poz. 559 559 WDU20090660559 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 66 poz. 558 558 WDU20090660558 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 66 poz. 557 557 WDU20090660557 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 66 poz. 556 556 WDU20090660556 Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy "Gdański Uniwersytet Medyczny" obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 66 poz. 555 555 WDU20090660555 Ustawa z dnia 6 marca 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 65 poz. 554 554 WDU20090650554 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 6/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 65 poz. 553 553 WDU20090650553 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 50/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 65 poz. 552 552 WDU20090650552 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2009 r. sygn. akt SK 55/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 65 poz. 551 551 WDU20090650551 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 65 poz. 550 550 WDU20090650550 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 65 poz. 549 549 WDU20090650549 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 65 poz. 548 548 WDU20090650548 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe uchylony
Dz.U. 2009 nr 65 poz. 547 547 WDU20090650547 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 65 poz. 546 546 WDU20090650546 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 65 poz. 545 545 WDU20090650545 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 64 poz. 544 544 WDU20090640544 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 64 poz. 543 543 WDU20090640543 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 64 poz. 542 542 WDU20090640542 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 64 poz. 541 541 WDU20090640541 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji i odznak identyfikacyjnych żołnierzy Żandarmerii Wojskowej uchylony
Dz.U. 2009 nr 64 poz. 540 540 WDU20090640540 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, dokumentów, które należy do niego dołączyć, oraz trybu rozpatrzenia wniosku uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 64 poz. 539 539 WDU20090640539 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 64 poz. 538 538 WDU20090640538 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uchylony
Dz.U. 2009 nr 64 poz. 537 537 WDU20090640537 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 64 poz. 536 536 WDU20090640536 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 64 poz. 535 535 WDU20090640535 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 64 poz. 534 534 WDU20090640534 Umowa o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 63 poz. 533 533 WDU20090630533 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. sygn. akt P 11/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 63 poz. 532 532 WDU20090630532 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 37/06 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 63 poz. 531 531 WDU20090630531 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2009 r. sygn. akt P/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 63 poz. 530 530 WDU20090630530 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 63 poz. 529 529 WDU20090630529 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym uchylony
Dz.U. 2009 nr 63 poz. 528 528 WDU20090630528 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców do Sejmu i do Senatu uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 63 poz. 527 527 WDU20090630527 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 63 poz. 526 526 WDU20090630526 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 63 poz. 525 525 WDU20090630525 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko uchylony
Dz.U. 2009 nr 63 poz. 524 524 WDU20090630524 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 63 poz. 523 523 WDU20090630523 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 63 poz. 522 522 WDU20090630522 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP uchylony
Dz.U. 2009 nr 63 poz. 521 521 WDU20090630521 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarki finansowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 63 poz. 520 520 WDU20090630520 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 63 poz. 519 519 WDU20090630519 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim uchylony
Dz.U. 2009 nr 63 poz. 518 518 WDU20090630518 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 62 poz. 517 517 WDU20090620517 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2009 r. sygn. akt P 53/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 62 poz. 516 516 WDU20090620516 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 62 poz. 515 515 WDU20090620515 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oddelegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 62 poz. 514 514 WDU20090620514 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uchylony
Dz.U. 2009 nr 62 poz. 513 513 WDU20090620513 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb uchylony
Dz.U. 2009 nr 62 poz. 512 512 WDU20090620512 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 62 poz. 511 511 WDU20090620511 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 62 poz. 510 510 WDU20090620510 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 62 poz. 509 509 WDU20090620509 Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 62 poz. 508 508 WDU20090620508 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 62 poz. 507 507 WDU20090620507 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 62 poz. 506 506 WDU20090620506 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Wywiadu otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 62 poz. 505 505 WDU20090620505 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 504 WDU20090620504 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 61 poz. 503 503 WDU20090610503 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 61 poz. 502 502 WDU20090610502 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 61 poz. 501 501 WDU20090610501 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 61 poz. 500 500 WDU20090610500 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych uchylony
Dz.U. 2009 nr 61 poz. 499 499 WDU20090610499 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie podwyższenia kwoty wyznaczającej limit wydatków komitetu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego uchylony
Dz.U. 2009 nr 61 poz. 498 498 WDU20090610498 Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 60 poz. 497 497 WDU20090600497 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 60 poz. 496 496 WDU20090600496 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 60 poz. 495 495 WDU20090600495 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie przedłużania okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 60 poz. 494 494 WDU20090600494 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 60 poz. 493 493 WDU20090600493 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 60 poz. 492 492 WDU20090600492 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej, komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 60 poz. 491 491 WDU20090600491 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 60 poz. 490 490 WDU20090600490 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 59 poz. 489 489 WDU20090590489 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 59 poz. 488 488 WDU20090590488 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 59 poz. 487 487 WDU20090590487 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 58 poz. 486 486 WDU20090580486 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2009 r. sygn. akt SK 19/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 58 poz. 485 485 WDU20090580485 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2009 r. sygn. akt K 28/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 58 poz. 484 484 WDU20090580484 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania uchylony
Dz.U. 2009 nr 58 poz. 483 483 WDU20090580483 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwość ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 58 poz. 482 482 WDU20090580482 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L. uchylony
Dz.U. 2009 nr 58 poz. 481 481 WDU20090580481 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 58 poz. 480 480 WDU20090580480 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 58 poz. 479 479 WDU20090580479 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 58 poz. 478 478 WDU20090580478 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie służby informacji lotniczej uchylony
Dz.U. 2009 nr 58 poz. 477 477 WDU20090580477 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym uchylony
Dz.U. 2009 nr 58 poz. 476 476 WDU20090580476 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej uchylony
Dz.U. 2009 nr 58 poz. 475 475 WDU20090580475 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 57 poz. 474 474 WDU20090570474 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 57 poz. 473 473 WDU20090570473 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania przez agencję płatniczą kontroli niektórych podmiotów wdrażających w zakresie wykonywania przez te podmioty zadań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 57 poz. 472 472 WDU20090570472 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 57 poz. 471 471 WDU20090570471 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 57 poz. 470 470 WDU20090570470 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa uchylony
Dz.U. 2009 nr 57 poz. 469 469 WDU20090570469 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 57 poz. 468 468 WDU20090570468 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Łubnice w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 57 poz. 467 467 WDU20090570467 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 57 poz. 466 466 WDU20090570466 Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 56 poz. 465 465 WDU20090560465 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie metod zapobiegania zakażeniom meningokokowym obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 56 poz. 464 464 WDU20090560464 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej uchylony
Dz.U. 2009 nr 56 poz. 463 463 WDU20090560463 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 56 poz. 462 462 WDU20090560462 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461 461 WDU20090560461 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 56 poz. 460 460 WDU20090560460 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów i asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 56 poz. 459 459 WDU20090560459 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 56 poz. 458 458 WDU20090560458 Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 55 poz. 457 457 WDU20090550457 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 55 poz. 456 456 WDU20090550456 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku uchylony
Dz.U. 2009 nr 55 poz. 455 455 WDU20090550455 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub też orzeczenia zasądzajacego od sprawcy koszty procesu uchylony
Dz.U. 2009 nr 55 poz. 454 454 WDU20090550454 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 55 poz. 453 453 WDU20090550453 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Pionki w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 55 poz. 452 452 WDU20090550452 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009 uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 55 poz. 451 451 WDU20090550451 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru członków funduszu emerytalnego, szczegółowego zakresu informacji, które powinny być zawarte w rejestrze, oraz zasad sporządzania i przechowywania kopii danych zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 55 poz. 450 450 WDU20090550450 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 54 poz. 449 449 WDU20090540449 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 54 poz. 448 448 WDU20090540448 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 54 poz. 447 447 WDU20090540447 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 54 poz. 446 446 WDU20090540446 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 54 poz. 445 445 WDU20090540445 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzeniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 54 poz. 444 444 WDU20090540444 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu wnoszenia opłat uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 54 poz. 443 443 WDU20090540443 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 54 poz. 442 442 WDU20090540442 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych uchylony
Dz.U. 2009 nr 54 poz. 441 441 WDU20090540441 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 54 poz. 440 440 WDU20090540440 Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa uchylony
Dz.U. 2009 nr 53 poz. 439 439 WDU20090530439 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 53 poz. 438 438 WDU20090530438 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO w zakresie skrótów i kodów stosowanych w ruchu lotniczym obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 53 poz. 437 437 WDU20090530437 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 53 poz. 436 436 WDU20090530436 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 53 poz. 435 435 WDU20090530435 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 53 poz. 434 434 WDU20090530434 Ustawa z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 53 poz. 433 433 WDU20090530433 Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 53 poz. 432 432 WDU20090530432 Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 431 431 WDU20090520431 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym uchylony
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 430 430 WDU20090520430 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 429 429 WDU20090520429 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) uchylony
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 428 428 WDU20090520428 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 427 427 WDU20090520427 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 426 426 WDU20090520426 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób, pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 425 425 WDU20090520425 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 424 424 WDU20090520424 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie Przedsięwzięcia "IniTech" uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 423 423 WDU20090520423 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 422 422 WDU20090520422 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 421 421 WDU20090520421 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 420 420 WDU20090520420 Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim uchylony
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 419 419 WDU20090520419 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 418 418 WDU20090520418 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 417 WDU20090520417 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 51 poz. 416 416 WDU20090510416 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 51 poz. 415 415 WDU20090510415 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego uchylony
Dz.U. 2009 nr 51 poz. 414 414 WDU20090510414 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 51 poz. 413 413 WDU20090510413 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie środowiska uchylony
Dz.U. 2009 nr 51 poz. 412 412 WDU20090510412 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 51 poz. 411 411 WDU20090510411 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 51 poz. 410 410 WDU20090510410 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 51 poz. 409 409 WDU20090510409 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 51 poz. 408 408 WDU20090510408 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 51 poz. 407 407 WDU20090510407 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 51 poz. 406 406 WDU20090510406 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 51 poz. 405 405 WDU20090510405 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 51 poz. 404 404 WDU20090510404 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 50 poz. 403 403 WDU20090500403 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2009 r. sygn. akt K 53/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 50 poz. 402 402 WDU20090500402 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 50 poz. 401 401 WDU20090500401 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie programów specjalnych uchylony
Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400 400 WDU20090500400 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli uchylony
Dz.U. 2009 nr 50 poz. 399 399 WDU20090500399 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 50 poz. 398 398 WDU20090500398 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 50 poz. 397 397 WDU20090500397 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 49 poz. 396 396 WDU20090490396 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 49 poz. 395 395 WDU20090490395 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 maja 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 49 poz. 394 394 WDU20090490394 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 28 maja 2008 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 49 poz. 393 393 WDU20090490393 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 49 poz. 392 392 WDU20090490392 Protokół z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzony w Londynie dnia 16 maja 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 48 poz. 391 391 WDU20090480391 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 48 poz. 390 390 WDU20090480390 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 48 poz. 389 389 WDU20090480389 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 48 poz. 388 388 WDU20090480388 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2009 nr 47 poz. 387 387 WDU20090470387 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2009 nr 47 poz. 386 386 WDU20090470386 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 47 poz. 385 385 WDU20090470385 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 47 poz. 384 384 WDU20090470384 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 46 poz. 383 383 WDU20090460383 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2009-2011, podpisanym w Seulu dnia 5 grudnia 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 46 poz. 382 382 WDU20090460382 Program Współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2009-2011, obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 46 poz. 381 381 WDU20090460381 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2008-2010, podpisanym w Warszawie dnia 29 września 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 46 poz. 380 380 WDU20090460380 Program Współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2008-2010, podpisany w Warszawie dnia 29 września 2008 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 46 poz. 379 379 WDU20090460379 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 16 czerwca 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 46 poz. 378 378 WDU20090460378 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 16 czerwca 2008 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 46 poz. 377 377 WDU20090460377 Oświadczenie rządowe z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem administracyjnym w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanym w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 46 poz. 376 376 WDU20090460376 Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisane w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 46 poz. 375 375 WDU20090460375 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 46 poz. 374 374 WDU20090460374 Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisana w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 46 poz. 373 373 WDU20090460373 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z 1988 r. dotyczącego Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, 1966, sporządzonego w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 46 poz. 372 372 WDU20090460372 Protokół z 1988 r. dotyczący Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, 1966, sporządzony w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 45 poz. 371 371 WDU20090450371 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 45 poz. 370 370 WDU20090450370 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 45 poz. 369 369 WDU20090450369 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych urządzeń wchodzących w skład środków technicznych w systemie dozoru elektronicznego, a także sposobu organizowania tych urządzeń w system oraz sposobu przekazywania danych wewnątrz tego systemu uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 45 poz. 368 368 WDU20090450368 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 45 poz. 367 367 WDU20090450367 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 45 poz. 366 366 WDU20090450366 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 45 poz. 365 365 WDU20090450365 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 45 poz. 364 364 WDU20090450364 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie kontroli wewnętrznej, ewidencji zawartych transakcji, zapobiegania występowaniu konfliktów interesów oraz dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 45 poz. 363 363 WDU20090450363 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi Geologicznemu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 44 poz. 362 362 WDU20090440362 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2009 r. sygn. akt P 80/08 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 44 poz. 361 361 WDU20090440361 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie wzoru karty prywatyzacji uchylony
Dz.U. 2009 nr 44 poz. 360 360 WDU20090440360 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 44 poz. 359 359 WDU20090440359 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uchylony
Dz.U. 2009 nr 44 poz. 358 358 WDU20090440358 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 44 poz. 357 357 WDU20090440357 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 44 poz. 356 356 WDU20090440356 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 44 poz. 355 355 WDU20090440355 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 44 poz. 354 354 WDU20090440354 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 43 poz. 353 353 WDU20090430353 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 43 poz. 352 352 WDU20090430352 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2009 nr 43 poz. 351 351 WDU20090430351 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 43 poz. 350 350 WDU20090430350 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 43 poz. 349 349 WDU20090430349 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 43 poz. 348 348 WDU20090430348 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych Świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 43 poz. 347 347 WDU20090430347 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 346 WDU20090430346 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 43 poz. 345 345 WDU20090430345 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji uprawnień do premii gwarancyjnej w związku z remontem lokalu mieszkalnego obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 42 poz. 344 344 WDU20090420344 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 42 poz. 343 343 WDU20090420343 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 42 poz. 342 342 WDU20090420342 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 42 poz. 341 341 WDU20090420341 Ustawa z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 42 poz. 340 340 WDU20090420340 Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 42 poz. 339 339 WDU20090420339 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów uchylony
Dz.U. 2009 nr 42 poz. 338 338 WDU20090420338 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 42 poz. 337 337 WDU20090420337 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 42 poz. 336 336 WDU20090420336 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 42 poz. 335 335 WDU20090420335 Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 42 poz. 334 334 WDU20090420334 Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 41 poz. 333 333 WDU20090410333 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 41 poz. 332 332 WDU20090410332 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 41 poz. 331 331 WDU20090410331 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Świdwin w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 40 poz. 330 330 WDU20090400330 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 40 poz. 329 329 WDU20090400329 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 40 poz. 328 328 WDU20090400328 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 40 poz. 327 327 WDU20090400327 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 40 poz. 326 326 WDU20090400326 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uchylony
Dz.U. 2009 nr 40 poz. 325 325 WDU20090400325 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie przekazywania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków na realizację wspólnej polityki rolnej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 40 poz. 324 324 WDU20090400324 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 40 poz. 323 323 WDU20090400323 Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 39 poz. 322 322 WDU20090390322 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 39 poz. 321 321 WDU20090390321 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 39 poz. 320 320 WDU20090390320 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 39 poz. 319 319 WDU20090390319 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 39 poz. 318 318 WDU20090390318 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 39 poz. 317 317 WDU20090390317 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko Służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 39 poz. 316 316 WDU20090390316 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 39 poz. 315 315 WDU20090390315 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji ochrony obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 39 poz. 314 314 WDU20090390314 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zapisu historii statku oraz listy portów zawinięć statku obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 39 poz. 313 313 WDU20090390313 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 39 poz. 312 312 WDU20090390312 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 39 poz. 311 311 WDU20090390311 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o koncesji na usługi zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 39 poz. 310 310 WDU20090390310 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 39 poz. 309 309 WDU20090390309 Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 39 poz. 308 308 WDU20090390308 Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 39 poz. 307 307 WDU20090390307 Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 39 poz. 306 306 WDU20090390306 Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych uchylony
Dz.U. 2009 nr 38 poz. 305 305 WDU20090380305 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu określenia liczby akcji spółki konsolidującej podlegających zamianie i trybu dokonywania zamiany akcji lub prawa do akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 38 poz. 304 304 WDU20090380304 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 38 poz. 303 303 WDU20090380303 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 38 poz. 302 302 WDU20090380302 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji uchylony
Dz.U. 2009 nr 38 poz. 301 301 WDU20090380301 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych uprawnień i obowiązków żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 38 poz. 300 300 WDU20090380300 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 38 poz. 299 299 WDU20090380299 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 38 poz. 298 298 WDU20090380298 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina uchylony
Dz.U. 2009 nr 38 poz. 297 297 WDU20090380297 Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 37 poz. 296 296 WDU20090370296 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2009 r. sygn. akt SK 34/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 37 poz. 295 295 WDU20090370295 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 37 poz. 294 294 WDU20090370294 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 37 poz. 293 293 WDU20090370293 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wzoru formularza o wydanie lub przedłużenie przepustki oraz wzoru przepustki dla członków załóg statków morskich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 37 poz. 292 292 WDU20090370292 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych uzyskanych tytułem przepadku rzeczy pochodzących z przestępstw ujawnionych wspólnie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych lub pracowników kontroli skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 37 poz. 291 291 WDU20090370291 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 37 poz. 290 290 WDU20090370290 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i z nadterminowej zasadniczej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 37 poz. 289 289 WDU20090370289 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy spółek skonsolidowanych, których akcje podlegają wniesieniu na pokrycie kapitału zakładowego spółek konsolidujących, oraz listy spółek konsolidujących obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 37 poz. 288 288 WDU20090370288 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 37 poz. 287 287 WDU20090370287 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 37 poz. 286 286 WDU20090370286 Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 36 poz. 285 285 WDU20090360285 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Ośrodkowi Kultury Prawosławnej "Światłość" Diecezji Warszawsko-Bielskiej z siedzibą w Krzywcu akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 36 poz. 284 284 WDU20090360284 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 36 poz. 283 283 WDU20090360283 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych w 2009 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 36 poz. 282 282 WDU20090360282 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat uchylony
Dz.U. 2009 nr 36 poz. 281 281 WDU20090360281 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej uchylony
Dz.U. 2009 nr 36 poz. 280 280 WDU20090360280 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 36 poz. 279 279 WDU20090360279 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia uchylony
Dz.U. 2009 nr 35 poz. 278 278 WDU20090350278 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 35 poz. 277 277 WDU20090350277 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 35 poz. 276 276 WDU20090350276 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wykazu chorób oraz leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłata ryczałtową lub za częściową odpłatnością uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 35 poz. 275 275 WDU20090350275 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 35 poz. 274 274 WDU20090350274 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej uchylony
Dz.U. 2009 nr 35 poz. 273 273 WDU20090350273 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie pomocy na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 34 poz. 272 272 WDU20090340272 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej radców Prokuratorii Generalnej Skarb Państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 34 poz. 271 271 WDU20090340271 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 34 poz. 270 270 WDU20090340270 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie umundurowania pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaki tej Inspekcji uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 34 poz. 269 269 WDU20090340269 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie programów szkoleń oraz wzoru świadectwa przeszkolenia oficera ochrony armatora i oficera ochrony obiektu portowego obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 34 poz. 268 268 WDU20090340268 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia wstępnego obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 34 poz. 267 267 WDU20090340267 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2009 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 34 poz. 266 266 WDU20090340266 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 34 poz. 265 265 WDU20090340265 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 34 poz. 264 264 WDU20090340264 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 33 poz. 263 263 WDU20090330263 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 33 poz. 262 262 WDU20090330262 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2009 nr 33 poz. 261 261 WDU20090330261 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 33 poz. 260 260 WDU20090330260 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259 259 WDU20090330259 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 33 poz. 258 258 WDU20090330258 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej i zasad funkcjonowania Rady do Spraw Polaków na Wschodzie uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 33 poz. 257 257 WDU20090330257 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 33 poz. 256 256 WDU20090330256 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) uchylony
Dz.U. 2009 nr 33 poz. 255 255 WDU20090330255 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 33 poz. 254 254 WDU20090330254 Ustawa z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 33 poz. 253 253 WDU20090330253 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 252 252 WDU20090320252 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 251 251 WDU20090320251 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 250 250 WDU20090320250 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 249 249 WDU20090320249 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu kaucji uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 248 248 WDU20090320248 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 247 247 WDU20090320247 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach i dostawach wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 246 246 WDU20090320246 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 245 245 WDU20090320245 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wypłaconej przez płatnika uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 244 244 WDU20090320244 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie informacji o wielkości sprzedaży papierosów oznaczonych maksymalną ceną detaliczną uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 243 243 WDU20090320243 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ewidencji energii elektrycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 242 242 WDU20090320242 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 241 241 WDU20090320241 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 240 240 WDU20090320240 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 239 239 WDU20090320239 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 238 238 WDU20090320238 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie określenia przypadków umożliwiających złożenie zabezpieczenia ryczałtowego, stosowanie niższego poziomu zabezpieczenia akcyzowego oraz przypadków, w których nie ustala się stanu wykorzystywania zabezpieczenia generalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 237 237 WDU20090320237 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 236 236 WDU20090320236 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 235 235 WDU20090320235 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 234 234 WDU20090320234 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ewidencji nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 233 233 WDU20090320233 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 232 232 WDU20090320232 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 231 231 WDU20090320231 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 230 230 WDU20090320230 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie systemu teleinformatycznego przemieszczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 229 229 WDU20090320229 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 228 228 WDU20090320228 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 227 227 WDU20090320227 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 226 226 WDU20090320226 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 225 225 WDU20090320225 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 224 224 WDU20090320224 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie metod ustalania parametrów służących do określenia podstawy opodatkowania piwa obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 223 223 WDU20090320223 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 222 222 WDU20090320222 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 221 221 WDU20090320221 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 220 220 WDU20090320220 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 219 219 WDU20090320219 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 218 218 WDU20090320218 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 31 poz. 217 217 WDU20090310217 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 31 poz. 216 216 WDU20090310216 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 31 poz. 215 215 WDU20090310215 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 31 poz. 214 214 WDU20090310214 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych uchylony
Dz.U. 2009 nr 31 poz. 213 213 WDU20090310213 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie sposobu oraz terminów spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 31 poz. 212 212 WDU20090310212 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 31 poz. 211 211 WDU20090310211 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 31 poz. 210 210 WDU20090310210 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 31 poz. 209 209 WDU20090310209 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 31 poz. 208 208 WDU20090310208 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 31 poz. 207 207 WDU20090310207 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 31 poz. 206 206 WDU20090310206 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 30 poz. 205 205 WDU20090300205 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 2009 r. sygn. akt SK 10/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 30 poz. 204 204 WDU20090300204 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 30 poz. 203 203 WDU20090300203 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie sposobu tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy tkanek lub komórek oraz sposobu oznaczania tkanek lub komórek za pomocą tego oznakowania uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 30 poz. 202 202 WDU20090300202 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 30 poz. 201 201 WDU20090300201 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 30 poz. 200 200 WDU20090300200 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach uchylony
Dz.U. 2009 nr 30 poz. 199 199 WDU20090300199 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 30 poz. 198 198 WDU20090300198 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 30 poz. 197 197 WDU20090300197 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 30 poz. 196 196 WDU20090300196 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 30 poz. 195 195 WDU20090300195 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 30 poz. 194 194 WDU20090300194 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 30 poz. 193 193 WDU20090300193 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 30 poz. 192 192 WDU20090300192 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 30 poz. 191 191 WDU20090300191 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009 uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 30 poz. 190 190 WDU20090300190 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 29 poz. 189 189 WDU20090290189 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 29 poz. 188 188 WDU20090290188 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie dokumentów przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 29 poz. 187 187 WDU20090290187 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie wykazu zawodów sportowych osób głuchych odbywających się przed 2001 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 29 poz. 186 186 WDU20090290186 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie wykazu zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 29 poz. 185 185 WDU20090290185 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych uchylony
Dz.U. 2009 nr 29 poz. 184 184 WDU20090290184 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 28 poz. 183 183 WDU20090280183 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2009 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 28 poz. 182 182 WDU20090280182 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnej wysokości rekompensat z tytułu nieprzeznaczania do sprzedaży niektórych gatunków owoców i warzyw, dla których rekompensaty te nie zostały określone przepisami Unii Europejskiej uchylony
Dz.U. 2009 nr 28 poz. 181 181 WDU20090280181 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków oznaczania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych uchylony
Dz.U. 2009 nr 28 poz. 180 180 WDU20090280180 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych uchylony
Dz.U. 2009 nr 28 poz. 179 179 WDU20090280179 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 28 poz. 178 178 WDU20090280178 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację projektów rozwojowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 28 poz. 177 177 WDU20090280177 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie upoważnienia do pełnienia funkcji uznanej organizacji ochrony (RSO) obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 28 poz. 176 176 WDU20090280176 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wzoru dokumentu identyfikacyjnego oficera ochrony obiektu portowego (PFSO) obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 28 poz. 175 175 WDU20090280175 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 28 poz. 174 174 WDU20090280174 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 28 poz. 173 173 WDU20090280173 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 25 czerwca 2007 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 28 poz. 172 172 WDU20090280172 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 25 czerwca 2007 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 28 poz. 171 171 WDU20090280171 Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 27 poz. 170 170 WDU20090270170 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne uchylony
Dz.U. 2009 nr 27 poz. 169 169 WDU20090270169 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 27 poz. 168 168 WDU20090270168 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 27 poz. 167 167 WDU20090270167 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc kwarantanny, stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku zwierząt, miejsc przeładunku zwierząt oraz miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 27 poz. 166 166 WDU20090270166 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn niezależnych od wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw uchylony
Dz.U. 2009 nr 27 poz. 165 165 WDU20090270165 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 27 poz. 164 164 WDU20090270164 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, podpisanego w Warszawie dnia 9 maja 2007 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 27 poz. 163 163 WDU20090270163 Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, podpisane w Warszawie dnia 9 maja 2007 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 27 poz. 162 162 WDU20090270162 Oświadczenie rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 26 poz. 161 161 WDU20090260161 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 26 poz. 160 160 WDU20090260160 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 26 poz. 159 159 WDU20090260159 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 26 poz. 158 158 WDU20090260158 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzona w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 26 poz. 157 157 WDU20090260157 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 26 poz. 156 156 WDU20090260156 Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 25 poz. 155 155 WDU20090250155 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 25 poz. 154 154 WDU20090250154 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 25 poz. 153 153 WDU20090250153 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 25 poz. 152 152 WDU20090250152 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań pasz leczniczych w ramach urzędowej kontroli obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 24 poz. 151 151 WDU20090240151 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych uchylony
Dz.U. 2009 nr 24 poz. 150 150 WDU20090240150 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 24 poz. 149 149 WDU20090240149 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 24 poz. 148 148 WDU20090240148 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 24 poz. 147 147 WDU20090240147 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych uchylony
Dz.U. 2009 nr 24 poz. 146 146 WDU20090240146 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Zduńska Wola w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 24 poz. 145 145 WDU20090240145 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 23 poz. 144 144 WDU20090230144 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 23 poz. 143 143 WDU20090230143 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 23 poz. 142 142 WDU20090230142 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 23 poz. 141 141 WDU20090230141 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności pilota wycieczek uchylony
Dz.U. 2009 nr 23 poz. 140 140 WDU20090230140 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 23 poz. 139 139 WDU20090230139 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 23 poz. 138 138 WDU20090230138 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacja i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów uchylony
Dz.U. 2009 nr 23 poz. 137 137 WDU20090230137 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 23 poz. 136 136 WDU20090230136 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie uchylony
Dz.U. 2009 nr 23 poz. 135 135 WDU20090230135 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 23 poz. 134 134 WDU20090230134 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 23 poz. 133 133 WDU20090230133 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci uchylony
Dz.U. 2009 nr 23 poz. 132 132 WDU20090230132 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Górzyca w województwie lubuskim akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 23 poz. 131 131 WDU20090230131 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 23 poz. 130 130 WDU20090230130 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-Członka Rady Ministrów Michała Boniego obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 23 poz. 129 129 WDU20090230129 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 22 poz. 128 128 WDU20090220128 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 22 poz. 127 127 WDU20090220127 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 22 poz. 126 126 WDU20090220126 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 22 poz. 125 125 WDU20090220125 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych uchylony
Dz.U. 2009 nr 22 poz. 124 124 WDU20090220124 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 22 poz. 123 123 WDU20090220123 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 22 poz. 122 122 WDU20090220122 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 22 poz. 121 121 WDU20090220121 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylony
Dz.U. 2009 nr 22 poz. 120 120 WDU20090220120 Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 22 poz. 119 119 WDU20090220119 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 21 poz. 118 118 WDU20090210118 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 21 poz. 117 117 WDU20090210117 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 21 poz. 116 116 WDU20090210116 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2009 nr 21 poz. 115 115 WDU20090210115 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polskę Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2009 nr 21 poz. 114 114 WDU20090210114 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 21 poz. 113 113 WDU20090210113 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 21 poz. 112 112 WDU20090210112 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 21 poz. 111 111 WDU20090210111 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wysokosprawnego wytwarzania energii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 21 poz. 110 110 WDU20090210110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu uchylony
Dz.U. 2009 nr 20 poz. 109 109 WDU20090200109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 20 poz. 108 108 WDU20090200108 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 20 poz. 107 107 WDU20090200107 Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzona w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106 106 WDU20090200106 Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 20 poz. 105 105 WDU20090200105 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 20 poz. 104 104 WDU20090200104 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 19 poz. 103 103 WDU20090190103 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2009 nr 19 poz. 102 102 WDU20090190102 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy uchylony
Dz.U. 2009 nr 19 poz. 101 101 WDU20090190101 Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi uchylony
Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100 100 WDU20090190100 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 18 poz. 99 99 WDU20090180099 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego uchylony
Dz.U. 2009 nr 18 poz. 98 98 WDU20090180098 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 18 poz. 97 97 WDU20090180097 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 17 poz. 96 96 WDU20090170096 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 17 poz. 95 95 WDU20090170095 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 17 poz. 94 94 WDU20090170094 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 17 poz. 93 93 WDU20090170093 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 17 poz. 92 92 WDU20090170092 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 17 poz. 91 91 WDU20090170091 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 17 poz. 90 90 WDU20090170090 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 17 poz. 89 89 WDU20090170089 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej uchylony
Dz.U. 2009 nr 17 poz. 88 88 WDU20090170088 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego projektu uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 17 poz. 87 87 WDU20090170087 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 17 poz. 86 86 WDU20090170086 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek oraz szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 16 poz. 85 85 WDU20090160085 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 16 poz. 84 84 WDU20090160084 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 15 poz. 83 83 WDU20090150083 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2009 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 15 poz. 82 82 WDU20090150082 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: garbarz skór, kelner, kowal, lakiernik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, monter-elektronik, monter mechatronik, operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik informacji naukowej i technik obuwnik uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 14 poz. 81 81 WDU20090140081 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 14 poz. 80 80 WDU20090140080 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy uchylony
Dz.U. 2009 nr 14 poz. 79 79 WDU20090140079 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 14 poz. 78 78 WDU20090140078 Konwencja o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzona w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 14 poz. 77 77 WDU20090140077 Oświadczenie rządowe z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2009 nr 14 poz. 76 76 WDU20090140076 Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzona w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 14 poz. 75 75 WDU20090140075 Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 14 poz. 74 74 WDU20090140074 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 13 poz. 73 73 WDU20090130073 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie zakresu i trybu postępowania w procedurze wyjaśniającej obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 13 poz. 72 72 WDU20090130072 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy biura Ochrony Rządu uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 13 poz. 71 71 WDU20090130071 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 13 poz. 70 70 WDU20090130070 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 13 poz. 69 69 WDU20090130069 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 12 poz. 68 68 WDU20090120068 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 12 poz. 67 67 WDU20090120067 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 11 poz. 66 66 WDU20090110066 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2009 r. sygn. akt P 40/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 11 poz. 65 65 WDU20090110065 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 11 poz. 64 64 WDU20090110064 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 11 poz. 63 63 WDU20090110063 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 11 poz. 62 62 WDU20090110062 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania poborowych do odbycia tej służby w 2009 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 11 poz. 61 61 WDU20090110061 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 11 poz. 60 60 WDU20090110060 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską uchylony
Dz.U. 2009 nr 11 poz. 59 59 WDU20090110059 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 10 poz. 58 58 WDU20090100058 Ustawa budżetowa na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 9 poz. 57 57 WDU20090090057 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2009 r. sygn. akt K 45/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 9 poz. 56 56 WDU20090090056 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2009 r. sygn. akt P 6/07 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 9 poz. 55 55 WDU20090090055 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wsparcie systemów zarządzania środowiskowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 9 poz. 54 54 WDU20090090054 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie leśnictwa uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 9 poz. 53 53 WDU20090090053 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2009 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 9 poz. 52 52 WDU20090090052 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO uchylony
Dz.U. 2009 nr 9 poz. 51 51 WDU20090090051 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 9 poz. 50 50 WDU20090090050 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w prawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 9 poz. 49 49 WDU20090090049 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie organizmów szkodliwych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 9 poz. 48 48 WDU20090090048 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2009 nr 9 poz. 47 47 WDU20090090047 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 9 poz. 46 46 WDU20090090046 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 9 poz. 45 45 WDU20090090045 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Energii Atomowej w Otwocku-Świerku obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 9 poz. 44 44 WDU20090090044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 8 poz. 43 43 WDU20090080043 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 8 poz. 42 42 WDU20090080042 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 8 poz. 41 41 WDU20090080041 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 8 poz. 40 40 WDU20090080040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 8 poz. 39 39 WDU20090080039 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 8 poz. 38 38 WDU20090080038 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 7 poz. 37 37 WDU20090070037 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 6 poz. 36 36 WDU20090060036 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2009 nr 6 poz. 35 35 WDU20090060035 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 6 poz. 34 34 WDU20090060034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 6 poz. 33 33 WDU20090060033 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 5 poz. 32 32 WDU20090050032 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 5 poz. 31 31 WDU20090050031 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 5 poz. 30 30 WDU20090050030 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do przeprowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 5 poz. 29 29 WDU20090050029 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia sposobu zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 5 poz. 28 28 WDU20090050028 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów uchylony
Dz.U. 2009 nr 5 poz. 27 27 WDU20090050027 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania uchylony
Dz.U. 2009 nr 5 poz. 26 26 WDU20090050026 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 5 poz. 25 25 WDU20090050025 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 5 poz. 24 24 WDU20090050024 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania i wypłacania uposażeń rodzinnych prokuratorom w stanie spoczynku wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz członkom ich rodzin nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 5 poz. 23 23 WDU20090050023 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie inspekcji obcych statków powietrznych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 5 poz. 22 22 WDU20090050022 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzorów formularzy służących do przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej uchylony
Dz.U. 2009 nr 5 poz. 21 21 WDU20090050021 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 5 poz. 20 20 WDU20090050020 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Nowym Warpnie od strony lądu obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 5 poz. 19 19 WDU20090050019 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego uchylony
Dz.U. 2009 nr 4 poz. 18 18 WDU20090040018 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 4 poz. 17 17 WDU20090040017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 3 poz. 16 16 WDU20090030016 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 stycznia 2009 r. sygn. akt SK 22/06 obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 3 poz. 15 15 WDU20090030015 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 3 poz. 14 14 WDU20090030014 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Ulanowa w województwie podkarpackim akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 3 poz. 13 13 WDU20090030013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3a i 4 ustawy o finansach publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 3 poz. 12 12 WDU20090030012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11 11 WDU20090030011 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 2 poz. 10 10 WDU20090020010 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie struktury logicznej zgłoszeń, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 2 poz. 9 9 WDU20090020009 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uznany za uchylony
Dz.U. 2009 nr 2 poz. 8 8 WDU20090020008 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ładzice w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2009 nr 1 poz. 7 7 WDU20090010007 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 1 poz. 6 6 WDU20090010006 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 1 poz. 5 5 WDU20090010005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2009 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2009 nr 1 poz. 4 4 WDU20090010004 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 1 poz. 3 3 WDU20090010003 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych obowiązujący
Dz.U. 2009 nr 1 poz. 2 2 WDU20090010002 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2009 nr 1 poz. 1 1 WDU20090010001 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela akt objęty tekstem jednolitym