20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 2011 nr 299 poz. 1778 1778 WDU20112991778 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 299 poz. 1777 1777 WDU20112991777 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 299 poz. 1776 1776 WDU20112991776 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 299 poz. 1775 1775 WDU20112991775 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych uchylony
Dz.U. 2011 nr 299 poz. 1774 1774 WDU20112991774 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 299 poz. 1773 1773 WDU20112991773 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 299 poz. 1772 1772 WDU20112991772 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 298 poz. 1771 1771 WDU20112981771 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 298 poz. 1770 1770 WDU20112981770 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 298 poz. 1769 1769 WDU20112981769 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 298 poz. 1768 1768 WDU20112981768 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa uchylony
Dz.U. 2011 nr 298 poz. 1767 1767 WDU20112981767 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 298 poz. 1766 1766 WDU20112981766 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 298 poz. 1765 1765 WDU20112981765 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych uchylony
Dz.U. 2011 nr 298 poz. 1764 1764 WDU20112981764 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie połączenia Instytutu Technologii Elektronowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego PREDOM-OBR obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 297 poz. 1763 1763 WDU20112971763 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 297 poz. 1762 1762 WDU20112971762 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego uchylony
Dz.U. 2011 nr 297 poz. 1761 1761 WDU20112971761 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 297 poz. 1760 1760 WDU20112971760 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 297 poz. 1759 1759 WDU20112971759 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 296 poz. 1758 1758 WDU20112961758 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 296 poz. 1757 1757 WDU20112961757 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 296 poz. 1756 1756 WDU20112961756 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku uchylony
Dz.U. 2011 nr 296 poz. 1755 1755 WDU20112961755 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 296 poz. 1754 1754 WDU20112961754 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 296 poz. 1753 1753 WDU20112961753 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 295 poz. 1752 1752 WDU20112951752 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stopni trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad oraz sposobu ich oznaczania obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 295 poz. 1751 1751 WDU20112951751 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 295 poz. 1750 1750 WDU20112951750 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 295 poz. 1749 1749 WDU20112951749 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 295 poz. 1748 1748 WDU20112951748 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 295 poz. 1747 1747 WDU20112951747 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 295 poz. 1746 1746 WDU20112951746 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 295 poz. 1745 1745 WDU20112951745 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 294 poz. 1744 1744 WDU20112941744 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 294 poz. 1743 1743 WDU20112941743 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 294 poz. 1742 1742 WDU20112941742 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 294 poz. 1741 1741 WDU20112941741 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 294 poz. 1740 1740 WDU20112941740 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 294 poz. 1739 1739 WDU20112941739 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 294 poz. 1738 1738 WDU20112941738 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie trybu oraz warunków nabywania i wchodzenia w posiadanie, przechowywania oraz używania do celów szkoleniowych środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 294 poz. 1737 1737 WDU20112941737 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 294 poz. 1736 1736 WDU20112941736 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 294 poz. 1735 1735 WDU20112941735 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 294 poz. 1734 1734 WDU20112941734 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 293 poz. 1733 1733 WDU20112931733 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchylony
Dz.U. 2011 nr 293 poz. 1732 1732 WDU20112931732 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej uchylony
Dz.U. 2011 nr 293 poz. 1731 1731 WDU20112931731 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 293 poz. 1730 1730 WDU20112931730 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 293 poz. 1729 1729 WDU20112931729 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 293 poz. 1728 1728 WDU20112931728 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 293 poz. 1727 1727 WDU20112931727 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 293 poz. 1726 1726 WDU20112931726 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 293 poz. 1725 1725 WDU20112931725 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa uchylony
Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724 1724 WDU20112921724 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1723 1723 WDU20112921723 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1722 1722 WDU20112921722 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1721 1721 WDU20112921721 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1720 1720 WDU20112921720 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1719 1719 WDU20112921719 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1718 1718 WDU20112921718 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1717 1717 WDU20112921717 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1716 1716 WDU20112921716 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1715 1715 WDU20112921715 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714 1714 WDU20112911714 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1713 1713 WDU20112911713 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1712 1712 WDU20112911712 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1711 1711 WDU20112911711 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw niektórych obiektów fizjograficznych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1710 1710 WDU20112911710 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1709 1709 WDU20112911709 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia na 2012 r. programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1708 1708 WDU20112911708 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1707 1707 WDU20112911707 Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1706 1706 WDU20112911706 Ustawa z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 290 poz. 1705 1705 WDU20112901705 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 289 poz. 1704 1704 WDU20112891704 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 289 poz. 1703 1703 WDU20112891703 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych na szkolenie uchylony
Dz.U. 2011 nr 289 poz. 1702 1702 WDU20112891702 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską uchylony
Dz.U. 2011 nr 289 poz. 1701 1701 WDU20112891701 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką uchylony
Dz.U. 2011 nr 289 poz. 1700 1700 WDU20112891700 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków budżetu państwa, wydatków budżetu środków europejskich oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2011 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 289 poz. 1699 1699 WDU20112891699 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1698 1698 WDU20112881698 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania oraz cofania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1697 1697 WDU20112881697 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 1696 WDU20112881696 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1695 1695 WDU20112881695 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1694 1694 WDU20112881694 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1693 1693 WDU20112881693 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1692 1692 WDU20112881692 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1691 1691 WDU20112881691 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i badawczo- rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1690 1690 WDU20112881690 Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1689 1689 WDU20112881689 Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1688 1688 WDU20112881688 Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 287 poz. 1687 1687 WDU20112871687 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1686 1686 WDU20112861686 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1685 1685 WDU20112861685 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1684 1684 WDU20112861684 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1683 1683 WDU20112861683 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niezdolności do pracy obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1682 1682 WDU20112861682 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1681 1681 WDU20112861681 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa uchylony
Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1680 1680 WDU20112861680 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną uchylony
Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1679 1679 WDU20112861679 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1678 1678 WDU20112861678 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1677 1677 WDU20112861677 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego uchylony
Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1676 1676 WDU20112861676 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 285 poz. 1675 1675 WDU20112851675 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1674 1674 WDU20112841674 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 1673 WDU20112841673 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1672 1672 WDU20112841672 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1671 1671 WDU20112841671 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1670 1670 WDU20112841670 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1669 1669 WDU20112841669 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 283 poz. 1668 1668 WDU20112831668 Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 283 poz. 1667 1667 WDU20112831667 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisana w Londynie dnia 7 marca 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 283 poz. 1666 1666 WDU20112831666 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 7 marca 2011 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 283 poz. 1665 1665 WDU20112831665 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokół do tej Umowy, podpisane w Londynie dnia 7 marca 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 283 poz. 1664 1664 WDU20112831664 Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 283 poz. 1663 1663 WDU20112831663 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisana w Londynie dnia 7 marca 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 283 poz. 1662 1662 WDU20112831662 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 283 poz. 1661 1661 WDU20112831661 Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisany w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1660 1660 WDU20112821660 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2011 r. sygn. akt SK 42/09 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1659 1659 WDU20112821659 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych uchylony
Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1658 1658 WDU20112821658 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1657 1657 WDU20112821657 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1656 1656 WDU20112821656 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1655 1655 WDU20112821655 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1654 1654 WDU20112821654 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy uchylony
Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1653 1653 WDU20112821653 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1652 1652 WDU20112821652 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1651 1651 WDU20112821651 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie współczynnika ilościowego na rok gospodarczy 2011/2012 uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1650 1650 WDU20112821650 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych uchylony
Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1649 1649 WDU20112821649 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej uchylony
Dz.U. 2011 nr 281 poz. 1648 1648 WDU20112811648 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 280 poz. 1647 1647 WDU20112801647 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym uchylony
Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1646 1646 WDU20112791646 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2011 r. sygn. akt SK 44/09 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1645 1645 WDU20112791645 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2011 r. sygn. akt K 33/08 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1644 1644 WDU20112791644 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r. sygn. akt P 1/11 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1643 1643 WDU20112791643 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1642 1642 WDU20112791642 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1641 1641 WDU20112791641 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1640 1640 WDU20112791640 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1639 1639 WDU20112791639 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie programu "Index Plus" uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1638 1638 WDU20112791638 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu i świadectwa zawodowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 278 poz. 1637 1637 WDU20112781637 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 278 poz. 1636 1636 WDU20112781636 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 278 poz. 1635 1635 WDU20112781635 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 277 poz. 1634 1634 WDU20112771634 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 276 poz. 1633 1633 WDU20112761633 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 276 poz. 1632 1632 WDU20112761632 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, monter nawierzchni kolejowej, optyk-mechanik, tapicer, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik dróg i mostów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik optyk, technik transportu drogowego i technik transportu kolejowego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 276 poz. 1631 1631 WDU20112761631 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 276 poz. 1630 1630 WDU20112761630 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw deregulacji gospodarczych uchylony
Dz.U. 2011 nr 275 poz. 1629 1629 WDU20112751629 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 275 poz. 1628 1628 WDU20112751628 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1627 1627 WDU20112741627 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1626 1626 WDU20112741626 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub za ich uzupełnienie uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1625 1625 WDU20112741625 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o braku konfliktu interesów składanego przez członka wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1624 1624 WDU20112741624 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1623 1623 WDU20112741623 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1622 1622 WDU20112741622 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spółka Akcyjna uchylony
Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1621 1621 WDU20112741621 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy uchylony
Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1620 1620 WDU20112741620 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1619 1619 WDU20112741619 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej uchylony
Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1618 1618 WDU20112741618 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego uchylony
Dz.U. 2011 nr 273 poz. 1617 1617 WDU20112731617 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego przypadającego Rzeczypospolitej Polskiej akt indywidualny
Dz.U. 2011 nr 273 poz. 1616 1616 WDU20112731616 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 273 poz. 1615 1615 WDU20112731615 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej i Rzecznika Praw Absolwenta oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika Praw Absolwenta uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1614 1614 WDU20112721614 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 2011 r. sygn. akt P 31/10 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1613 1613 WDU20112721613 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2011 r. sygn. akt SK 3/11 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1612 1612 WDU20112721612 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1611 1611 WDU20112721611 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1610 1610 WDU20112721610 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1609 1609 WDU20112721609 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1608 1608 WDU20112721608 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1607 1607 WDU20112721607 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 271 poz. 1606 1606 WDU20112711606 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 271 poz. 1605 1605 WDU20112711605 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 271 poz. 1604 1604 WDU20112711604 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku ze świadczeniem usług płatniczych uchylony
Dz.U. 2011 nr 271 poz. 1603 1603 WDU20112711603 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 271 poz. 1602 1602 WDU20112711602 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2012 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 271 poz. 1601 1601 WDU20112711601 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2011/2012 uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 271 poz. 1600 1600 WDU20112711600 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2012 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 270 poz. 1599 1599 WDU20112701599 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prokuraturze uchylony
Dz.U. 2011 nr 269 poz. 1598 1598 WDU20112691598 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 269 poz. 1597 1597 WDU20112691597 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 269 poz. 1596 1596 WDU20112691596 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 269 poz. 1595 1595 WDU20112691595 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 269 poz. 1594 1594 WDU20112691594 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 269 poz. 1593 1593 WDU20112691593 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 268 poz. 1592 1592 WDU20112681592 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 listopada 2011 r. sygn. akt K 1/10 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 268 poz. 1591 1591 WDU20112681591 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2011 r. sygn. akt SK 15/09 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 268 poz. 1590 1590 WDU20112681590 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS) akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 268 poz. 1589 1589 WDU20112681589 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2012 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 268 poz. 1588 1588 WDU20112681588 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 268 poz. 1587 1587 WDU20112681587 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 268 poz. 1586 1586 WDU20112681586 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 268 poz. 1585 1585 WDU20112681585 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 268 poz. 1584 1584 WDU20112681584 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 268 poz. 1583 1583 WDU20112681583 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy uchylony
Dz.U. 2011 nr 267 poz. 1582 1582 WDU20112671582 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 267 poz. 1581 1581 WDU20112671581 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne uchylony
Dz.U. 2011 nr 267 poz. 1580 1580 WDU20112671580 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 267 poz. 1579 1579 WDU20112671579 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 266 poz. 1578 1578 WDU20112661578 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o wybuchowych pozostałościach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (Protokół V), sporządzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 266 poz. 1577 1577 WDU20112661577 Protokół o wybuchowych pozostałościach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (Protokół V), sporządzony w Genewie dnia 28 listopada 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 265 poz. 1576 1576 WDU20112651576 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 265 poz. 1575 1575 WDU20112651575 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 265 poz. 1574 1574 WDU20112651574 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2011/2012 uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 264 poz. 1573 1573 WDU20112641573 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach uchylony
Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572 1572 WDU20112631572 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1571 1571 WDU20112631571 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu uchylony
Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1570 1570 WDU20112631570 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1569 1569 WDU20112631569 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zasad ustalania przez dom maklerski polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 262 poz. 1568 1568 WDU20112621568 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 262 poz. 1567 1567 WDU20112621567 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 262 poz. 1566 1566 WDU20112621566 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 261 poz. 1565 1565 WDU20112611565 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 261 poz. 1564 1564 WDU20112611564 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 261 poz. 1563 1563 WDU20112611563 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 261 poz. 1562 1562 WDU20112611562 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 261 poz. 1561 1561 WDU20112611561 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2011/2012 akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 261 poz. 1560 1560 WDU20112611560 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 261 poz. 1559 1559 WDU20112611559 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie kontroli w izbach i urzędach skarbowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 261 poz. 1558 1558 WDU20112611558 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku ze świadczeniem usług płatniczych przez biuro usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji uchylony
Dz.U. 2011 nr 261 poz. 1557 1557 WDU20112611557 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 260 poz. 1556 1556 WDU20112601556 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu zmieniającego protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzonego w Brukseli dnia 23 czerwca 2010 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 260 poz. 1555 1555 WDU20112601555 Protokół zmieniający protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzony w Brukseli dnia 23 czerwca 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 259 poz. 1554 1554 WDU20112591554 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 259 poz. 1553 1553 WDU20112591553 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 259 poz. 1552 1552 WDU20112591552 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uchylony
Dz.U. 2011 nr 259 poz. 1551 1551 WDU20112591551 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Strzelec Krajeńskich w województwie lubuskim akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1550 1550 WDU20112581550 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1549 1549 WDU20112581549 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1548 1548 WDU20112571548 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1547 1547 WDU20112571547 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1546 1546 WDU20112571546 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1545 1545 WDU20112571545 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych uchylony
Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1544 1544 WDU20112571544 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego uchylony
Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1543 1543 WDU20112571543 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania egzaminów na pierwszy stopień podoficerski lub pierwszy stopień chorążego w Biurze Ochrony Rządu uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1542 1542 WDU20112571542 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1541 1541 WDU20112571541 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1540 1540 WDU20112571540 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1539 1539 WDU20112571539 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe uchylony
Dz.U. 2011 nr 256 poz. 1538 1538 WDU20112561538 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie stawki pomocy krajowej do owoców za 2011 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 256 poz. 1537 1537 WDU20112561537 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 256 poz. 1536 1536 WDU20112561536 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z usuwaniem skutków powodzi obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 256 poz. 1535 1535 WDU20112561535 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przekazania mienia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 255 poz. 1534 1534 WDU20112551534 Oświadczenie rządowe z dnia 20 października 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej sporządzonego w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r. Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 255 poz. 1533 1533 WDU20112551533 Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r., sporządzony w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 255 poz. 1532 1532 WDU20112551532 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 2011 r. w sprawie tymczasowego stosowania przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 255 poz. 1531 1531 WDU20112551531 Konwencja dotycząca budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzona w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 254 poz. 1530 1530 WDU20112541530 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2011 r. sygn. akt SK 45/09 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 254 poz. 1529 1529 WDU20112541529 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2011 r. sygn. akt P 29/10 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 254 poz. 1528 1528 WDU20112541528 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 254 poz. 1527 1527 WDU20112541527 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 254 poz. 1526 1526 WDU20112541526 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 254 poz. 1525 1525 WDU20112541525 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 254 poz. 1524 1524 WDU20112541524 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Jacka Cichockiego - Ministra Spraw Wewnętrznych - w zakresie koordynacji służb specjalnych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 254 poz. 1523 1523 WDU20112541523 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 254 poz. 1522 1522 WDU20112541522 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 253 poz. 1521 1521 WDU20112531521 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 253 poz. 1520 1520 WDU20112531520 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 252 poz. 1519 1519 WDU20112521519 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych uchylony
Dz.U. 2011 nr 252 poz. 1518 1518 WDU20112521518 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2011 nr 252 poz. 1517 1517 WDU20112521517 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 252 poz. 1516 1516 WDU20112521516 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych uchylony
Dz.U. 2011 nr 252 poz. 1515 1515 WDU20112521515 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe uchylony
Dz.U. 2011 nr 252 poz. 1514 1514 WDU20112521514 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2011 nr 252 poz. 1513 1513 WDU20112521513 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Starego Sącza w województwie małopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 252 poz. 1512 1512 WDU20112521512 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 251 poz. 1511 1511 WDU20112511511 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 251 poz. 1510 1510 WDU20112511510 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 251 poz. 1509 1509 WDU20112511509 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 251 poz. 1508 1508 WDU20112511508 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 251 poz. 1507 1507 WDU20112511507 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące uchylony
Dz.U. 2011 nr 251 poz. 1506 1506 WDU20112511506 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczania obiektów produkcyjnych oraz rejestru oznaczeń uchylony
Dz.U. 2011 nr 251 poz. 1505 1505 WDU20112511505 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 251 poz. 1504 1504 WDU20112511504 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji obowiązującej w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 250 poz. 1503 1503 WDU20112501503 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej uchylony
Dz.U. 2011 nr 250 poz. 1502 1502 WDU20112501502 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uchylony
Dz.U. 2011 nr 250 poz. 1501 1501 WDU20112501501 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji uchylony
Dz.U. 2011 nr 250 poz. 1500 1500 WDU20112501500 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 249 poz. 1499 1499 WDU20112491499 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Ślemień w województwie śląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 249 poz. 1498 1498 WDU20112491498 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 249 poz. 1497 1497 WDU20112491497 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniająca Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisana w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1496 1496 WDU20112481496 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Tomasza Arabskiego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1495 1495 WDU20112481495 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1494 1494 WDU20112481494 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1493 1493 WDU20112481493 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1492 1492 WDU20112481492 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1491 1491 WDU20112481491 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1490 1490 WDU20112481490 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1489 1489 WDU20112481489 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1488 1488 WDU20112481488 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1487 1487 WDU20112481487 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1486 1486 WDU20112481486 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1485 1485 WDU20112481485 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1484 1484 WDU20112481484 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1483 1483 WDU20112481483 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1482 1482 WDU20112481482 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1481 1481 WDU20112481481 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1480 1480 WDU20112481480 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1479 1479 WDU20112481479 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1478 1478 WDU20112481478 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 247 poz. 1477 1477 WDU20112471477 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie trybu wypłaty i szczegółowego trybu zwrotu zasiłku powodziowego oraz wzoru formularza wniosku o zasiłek powodziowy obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 247 poz. 1476 1476 WDU20112471476 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2011 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 246 poz. 1475 1475 WDU20112461475 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie trybu powoływania i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 246 poz. 1474 1474 WDU20112461474 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 246 poz. 1473 1473 WDU20112461473 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie integrowanej produkcji uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 246 poz. 1472 1472 WDU20112461472 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie ewidencji utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 246 poz. 1471 1471 WDU20112461471 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych u handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 246 poz. 1470 1470 WDU20112461470 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 246 poz. 1469 1469 WDU20112461469 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 246 poz. 1468 1468 WDU20112461468 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 246 poz. 1467 1467 WDU20112461467 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 246 poz. 1466 1466 WDU20112461466 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2012 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 246 poz. 1465 1465 WDU20112461465 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 245 poz. 1464 1464 WDU20112451464 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 245 poz. 1463 1463 WDU20112451463 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 245 poz. 1462 1462 WDU20112451462 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 245 poz. 1461 1461 WDU20112451461 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 245 poz. 1460 1460 WDU20112451460 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2011/2012 akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 244 poz. 1459 1459 WDU20112441459 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 244 poz. 1458 1458 WDU20112441458 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 244 poz. 1457 1457 WDU20112441457 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 244 poz. 1456 1456 WDU20112441456 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 244 poz. 1455 1455 WDU20112441455 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 244 poz. 1454 1454 WDU20112441454 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1453 1453 WDU20112431453 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2011 r. w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1452 1452 WDU20112431452 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1451 1451 WDU20112431451 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011 r. w sprawie trybu przekazywania przez Komendanta Głównego Policji właściwym władzom innych państw informacji związanych z nabyciem broni lub amunicji i ich przywozem na terytorium tych państw oraz z przewozem broni lub amunicji przez ich terytorium obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1450 1450 WDU20112431450 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1449 1449 WDU20112431449 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1448 1448 WDU20112431448 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1447 1447 WDU20112431447 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1446 1446 WDU20112431446 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1445 1445 WDU20112431445 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1444 1444 WDU20112431444 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego uchylony
Dz.U. 2011 nr 242 poz. 1443 1443 WDU20112421443 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 242 poz. 1442 1442 WDU20112421442 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 241 poz. 1441 1441 WDU20112411441 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 241 poz. 1440 1440 WDU20112411440 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1439 1439 WDU20112401439 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2011 r. sygn. akt SK 2/10 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1438 1438 WDU20112401438 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2011 r. sygn. akt SK 39/09 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1437 1437 WDU20112401437 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2011 r. sygn. akt SK 24/09 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1436 1436 WDU20112401436 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2011 r. sygn. akt K 16/10 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1435 1435 WDU20112401435 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2011 r. sygn. akt P 18/09 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1434 1434 WDU20112401434 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru wykazu przejść granicznych planowanych do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1433 1433 WDU20112401433 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów śledzia w podobszarach 25-27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1432 1432 WDU20112401432 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1431 1431 WDU20112401431 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1430 1430 WDU20112401430 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1429 1429 WDU20112401429 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 239 poz. 1428 1428 WDU20112391428 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego i z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 239 poz. 1427 1427 WDU20112391427 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym i na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oraz terminu i trybu ich przekazywania obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 238 poz. 1426 1426 WDU20112381426 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie miejsc pierwszej sprzedaży oraz czasu wyładunku gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 238 poz. 1425 1425 WDU20112381425 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2011 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 238 poz. 1424 1424 WDU20112381424 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2011 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 238 poz. 1423 1423 WDU20112381423 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2011 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 238 poz. 1422 1422 WDU20112381422 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2011 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 238 poz. 1421 1421 WDU20112381421 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2011 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1420 1420 WDU20112371420 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1419 1419 WDU20112371419 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1418 1418 WDU20112371418 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1417 1417 WDU20112371417 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1416 1416 WDU20112371416 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1415 1415 WDU20112371415 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1414 1414 WDU20112371414 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1413 1413 WDU20112371413 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1412 1412 WDU20112371412 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1411 1411 WDU20112371411 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1410 1410 WDU20112371410 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1409 1409 WDU20112371409 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej uchylony
Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1408 1408 WDU20112371408 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1407 1407 WDU20112371407 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1406 1406 WDU20112371406 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 236 poz. 1405 1405 WDU20112361405 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
Dz.U. 2011 nr 236 poz. 1404 1404 WDU20112361404 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 236 poz. 1403 1403 WDU20112361403 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 236 poz. 1402 1402 WDU20112361402 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 236 poz. 1401 1401 WDU20112361401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 236 poz. 1400 1400 WDU20112361400 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 października 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych uchylony
Dz.U. 2011 nr 236 poz. 1399 1399 WDU20112361399 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 236 poz. 1398 1398 WDU20112361398 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 236 poz. 1397 1397 WDU20112361397 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 236 poz. 1396 1396 WDU20112361396 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 235 poz. 1395 1395 WDU20112351395 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 235 poz. 1394 1394 WDU20112351394 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 235 poz. 1393 1393 WDU20112351393 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej uchylony
Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1392 1392 WDU20112341392 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1391 1391 WDU20112341391 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1390 1390 WDU20112341390 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1389 1389 WDU20112341389 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1388 1388 WDU20112341388 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1387 1387 WDU20112341387 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1386 1386 WDU20112341386 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1385 1385 WDU20112341385 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 233 poz. 1384 1384 WDU20112331384 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uchylony
Dz.U. 2011 nr 233 poz. 1383 1383 WDU20112331383 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 233 poz. 1382 1382 WDU20112331382 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 233 poz. 1381 1381 WDU20112331381 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1380 1380 WDU20112321380 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia ekspertów będących członkami Zespołów Ekspertów uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1379 1379 WDU20112321379 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, postanowień i zarządzeń oraz przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1378 1378 WDU20112321378 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377 1377 WDU20112321377 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uchylony
Dz.U. 2011 nr 231 poz. 1376 1376 WDU20112311376 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 231 poz. 1375 1375 WDU20112311375 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 230 poz. 1374 1374 WDU20112301374 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 września 2011 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2011 nr 230 poz. 1373 1373 WDU20112301373 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 230 poz. 1372 1372 WDU20112301372 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 230 poz. 1371 1371 WDU20112301371 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 230 poz. 1370 1370 WDU20112301370 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 229 poz. 1369 1369 WDU20112291369 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 228 poz. 1368 1368 WDU20112281368 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367 1367 WDU20112271367 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 226 poz. 1366 1366 WDU20112261366 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 226 poz. 1365 1365 WDU20112261365 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2011 r. w sprawie ustalenia obszarów uznawania organizacji producentów uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 226 poz. 1364 1364 WDU20112261364 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2011 r. w sprawie kontroli organizacji producentów, związków organizacji producentów i organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynku rybnym uchylony
Dz.U. 2011 nr 226 poz. 1363 1363 WDU20112261363 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 226 poz. 1362 1362 WDU20112261362 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 226 poz. 1361 1361 WDU20112261361 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 226 poz. 1360 1360 WDU20112261360 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu uchylony
Dz.U. 2011 nr 226 poz. 1359 1359 WDU20112261359 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2011 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej uchylony
Dz.U. 2011 nr 226 poz. 1358 1358 WDU20112261358 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 226 poz. 1357 1357 WDU20112261357 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 226 poz. 1356 1356 WDU20112261356 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Studiów Wschodnich im. Marka Karpia obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 225 poz. 1355 1355 WDU20112251355 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2011 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 225 poz. 1354 1354 WDU20112251354 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2011 r. w sprawie stroju urzędowego sędziów obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 225 poz. 1353 1353 WDU20112251353 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 października 2011 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 225 poz. 1352 1352 WDU20112251352 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 225 poz. 1351 1351 WDU20112251351 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 225 poz. 1350 1350 WDU20112251350 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1349 1349 WDU20112241349 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1348 1348 WDU20112241348 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1347 1347 WDU20112241347 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1346 1346 WDU20112241346 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1345 1345 WDU20112241345 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli uchylony
Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1344 1344 WDU20112241344 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1343 1343 WDU20112241343 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1342 1342 WDU20112241342 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1341 1341 WDU20112241341 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1340 1340 WDU20112241340 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1339 1339 WDU20112241339 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1338 1338 WDU20112241338 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1337 1337 WDU20112241337 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1336 1336 WDU20112241336 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzupełnienie Kapitału Wieczystego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 223 poz. 1335 1335 WDU20112231335 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2011 r. w sprawie udzielania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 223 poz. 1334 1334 WDU20112231334 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2011 r. w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 223 poz. 1333 1333 WDU20112231333 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 223 poz. 1332 1332 WDU20112231332 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1331 1331 WDU20112221331 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1330 1330 WDU20112221330 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie opłat za dokonanie wpisu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1329 1329 WDU20112221329 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1328 1328 WDU20112221328 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1327 1327 WDU20112221327 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1326 1326 WDU20112221326 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1325 1325 WDU20112221325 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1324 1324 WDU20112221324 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1323 1323 WDU20112221323 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1322 1322 WDU20112221322 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo, przyjętej podczas III Spotkania Stron Konwencji, Decyzją III/7, w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1321 1321 WDU20112221321 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1320 1320 WDU20112221320 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 221 poz. 1319 1319 WDU20112211319 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 221 poz. 1318 1318 WDU20112211318 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu wypłacania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu zryczałtowanego równoważnika pieniężnego za niewykorzystany przejazd na koszt Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 221 poz. 1317 1317 WDU20112211317 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 221 poz. 1316 1316 WDU20112211316 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 221 poz. 1315 1315 WDU20112211315 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania poręczeń jako pomocy de minimis wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 221 poz. 1314 1314 WDU20112211314 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 221 poz. 1313 1313 WDU20112211313 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2011 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 221 poz. 1312 1312 WDU20112211312 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 220 poz. 1311 1311 WDU20112201311 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 220 poz. 1310 1310 WDU20112201310 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 220 poz. 1309 1309 WDU20112201309 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2012 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 220 poz. 1308 1308 WDU20112201308 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie sporządzania raportu wojewódzkiego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 220 poz. 1307 1307 WDU20112201307 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 220 poz. 1306 1306 WDU20112201306 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 220 poz. 1305 1305 WDU20112201305 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 220 poz. 1304 1304 WDU20112201304 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Nieszawa w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 220 poz. 1303 1303 WDU20112201303 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członków ich rodzin na koszt Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu oraz dokumentów, na podstawie których następuje realizacja tych uprawnień akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 220 poz. 1302 1302 WDU20112201302 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie współdziałania Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 220 poz. 1301 1301 WDU20112201301 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 220 poz. 1300 1300 WDU20112201300 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 219 poz. 1299 1299 WDU20112191299 Oświadczenie rządowe z dnia 20 września 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzonej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., oraz Protokołu zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzoną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., sporządzonego w Krakowie dnia 3 lipca 2010 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 219 poz. 1298 1298 WDU20112191298 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotycząca rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzona w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., oraz Protokół zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzoną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., sporządzony w Krakowie dnia 3 lipca 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 219 poz. 1297 1297 WDU20112191297 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie tymczasowego stosowania przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 219 poz. 1296 1296 WDU20112191296 Konwencja dotycząca budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzona w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 218 poz. 1295 1295 WDU20112181295 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2011 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 218 poz. 1294 1294 WDU20112181294 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2011 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1293 1293 WDU20112171293 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2011 r. sygn. akt SK 6/10 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1292 1292 WDU20112171292 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2011 r. w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1291 1291 WDU20112171291 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1290 1290 WDU20112171290 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1289 1289 WDU20112171289 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wzoru dokumentu wycofania uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1288 1288 WDU20112171288 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1287 1287 WDU20112171287 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1286 1286 WDU20112171286 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać beczki, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1285 1285 WDU20112171285 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1284 1284 WDU20112171284 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1283 1283 WDU20112171283 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej" akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1282 1282 WDU20112171282 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Duszniki Zdrój - młyn papierniczy" akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1281 1281 WDU20112171281 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1280 1280 WDU20112171280 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 216 poz. 1279 1279 WDU20112161279 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Stepnicy od strony lądu obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 216 poz. 1278 1278 WDU20112161278 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych uchylony
Dz.U. 2011 nr 216 poz. 1277 1277 WDU20112161277 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 216 poz. 1276 1276 WDU20112161276 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn uchylony
Dz.U. 2011 nr 216 poz. 1275 1275 WDU20112161275 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 216 poz. 1274 1274 WDU20112161274 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 215 poz. 1273 1273 WDU20112151273 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 214 poz. 1272 1272 WDU20112141272 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu organizowania wyścigów konnych oraz uczestnictwa w tych wyścigach obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 214 poz. 1271 1271 WDU20112141271 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 214 poz. 1270 1270 WDU20112141270 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 214 poz. 1269 1269 WDU20112141269 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru graficznego winiety dzienników urzędowych oraz pierwszej i ostatniej strony Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B", a także wzoru okładek i strony tytułowej załączników do tego dziennika urzędowego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 214 poz. 1268 1268 WDU20112141268 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 213 poz. 1267 1267 WDU20112131267 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania kwoty połowowej szprota pozostałej do odłowienia z ogólnej kwoty połowowej tego gatunku w 2011 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 213 poz. 1266 1266 WDU20112131266 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność niezwiązaną za 2011 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 213 poz. 1265 1265 WDU20112131265 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 212 poz. 1264 1264 WDU20112121264 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego uchylony
Dz.U. 2011 nr 212 poz. 1263 1263 WDU20112121263 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 212 poz. 1262 1262 WDU20112121262 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 211 poz. 1261 1261 WDU20112111261 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260 1260 WDU20112101260 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1259 1259 WDU20112101259 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1258 1258 WDU20112101258 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1257 1257 WDU20112101257 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora uchylony
Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1256 1256 WDU20112101256 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1255 1255 WDU20112101255 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1254 1254 WDU20112101254 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla toru wyścigowego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1253 1253 WDU20112101253 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1252 1252 WDU20112101252 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2011 r. w sprawie dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1251 1251 WDU20112101251 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1250 1250 WDU20112101250 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1249 1249 WDU20112101249 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1248 1248 WDU20112101248 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1247 1247 WDU20112091247 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1246 1246 WDU20112091246 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245 1245 WDU20112091245 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1244 1244 WDU20112091244 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1243 1243 WDU20112091243 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1242 1242 WDU20112081242 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241 1241 WDU20112081241 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240 1240 WDU20112081240 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1239 1239 WDU20112071239 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej uchylony
Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1238 1238 WDU20112071238 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2011 r. w sprawie określenia składu konwentu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz konwentu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1237 1237 WDU20112071237 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1236 1236 WDU20112071236 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1235 1235 WDU20112071235 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1234 1234 WDU20112071234 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1233 1233 WDU20112071233 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1232 1232 WDU20112071232 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1231 1231 WDU20112071231 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchylony
Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1230 1230 WDU20112071230 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1229 1229 WDU20112071229 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o Policji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1228 1228 WDU20112061228 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt P 33/09 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1227 1227 WDU20112061227 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt K 8/09 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1226 1226 WDU20112061226 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji o braku konfliktu interesów oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1225 1225 WDU20112061225 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1224 1224 WDU20112061224 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1223 1223 WDU20112061223 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1222 1222 WDU20112061222 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1221 1221 WDU20112061221 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1220 1220 WDU20112061220 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru uprzedniej zgody przewozowej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1219 1219 WDU20112061219 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1218 1218 WDU20112061218 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1217 1217 WDU20112061217 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216 1216 WDU20112061216 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1215 1215 WDU20112061215 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1214 1214 WDU20112061214 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1213 1213 WDU20112051213 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1212 1212 WDU20112051212 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1211 1211 WDU20112051211 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1210 1210 WDU20112051210 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1209 1209 WDU20112051209 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1208 1208 WDU20112051208 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1207 1207 WDU20112051207 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1206 1206 WDU20112051206 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1205 1205 WDU20112051205 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o Policji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1204 1204 WDU20112051204 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1203 1203 WDU20112051203 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1202 1202 WDU20112051202 Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1201 1201 WDU20112041201 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1200 1200 WDU20112041200 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1199 1199 WDU20112041199 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1198 1198 WDU20112041198 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1197 1197 WDU20112041197 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1196 1196 WDU20112041196 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1195 1195 WDU20112041195 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 203 poz. 1194 1194 WDU20112031194 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2011 r. w sprawie procentowego udziału uprawnień do emisji, jakie w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. mogą zostać przyznane instalacjom objętym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 203 poz. 1193 1193 WDU20112031193 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2011 r. w sprawie trybu dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych uchylony
Dz.U. 2011 nr 203 poz. 1192 1192 WDU20112031192 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 202 poz. 1191 1191 WDU20112021191 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1190 1190 WDU20112011190 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1189 1189 WDU20112011189 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach do Politechniki Śląskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1188 1188 WDU20112011188 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1187 1187 WDU20112011187 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1186 1186 WDU20112011186 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1185 1185 WDU20112011185 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1184 1184 WDU20112011184 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1183 1183 WDU20112011183 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1182 1182 WDU20112011182 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1181 1181 WDU20112011181 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1180 1180 WDU20112011180 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 200 poz. 1179 1179 WDU20112001179 Oświadczenie rządowe z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie nauki, edukacji, kultury oraz młodzieży i sportu na lata 2011-2013, podpisanym w Batumi dnia 26 lipca 2011 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 200 poz. 1178 1178 WDU20112001178 Program współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie nauki, edukacji, kultury oraz młodzieży i sportu na lata 2011-2013, podpisany w Batumi dnia 26 lipca 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 200 poz. 1177 1177 WDU20112001177 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek przyjętych w Genewie dnia 9 stycznia 2001 r. wraz z załącznikami I i II, zmienionymi w Helsinkach w dniach 25 i 26 maja 1998 r. oraz w Wiedniu dnia 15 października 2002 r., do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 200 poz. 1176 1176 WDU20112001176 Poprawki wraz z załącznikami I i II, zmienionymi w Helsinkach w dniach 25 i 26 maja 1998 r. oraz w Wiedniu dnia 15 października 2002 r., do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r., przyjęte w Genewie dnia 9 stycznia 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 1175 WDU20111991175 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 198 poz. 1174 1174 WDU20111981174 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 198 poz. 1173 1173 WDU20111981173 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 197 poz. 1172 1172 WDU20111971172 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 197 poz. 1171 1171 WDU20111971171 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2011 r. w sprawie trybu doręczania i przekazywania przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych uchylony
Dz.U. 2011 nr 197 poz. 1170 1170 WDU20111971170 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1169 1169 WDU20111961169 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1168 1168 WDU20111961168 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1167 1167 WDU20111961167 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1166 1166 WDU20111961166 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej i Rzecznika Praw Absolwenta oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika Praw Absolwenta uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1165 1165 WDU20111961165 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1164 1164 WDU20111961164 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków zwrotu kosztów podróży jej członkom i wyznaczonym przez nią recenzentom nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1163 1163 WDU20111961163 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1162 1162 WDU20111961162 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1161 1161 WDU20111961161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 195 poz. 1160 1160 WDU20111951160 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 195 poz. 1159 1159 WDU20111951159 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2011 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 195 poz. 1158 1158 WDU20111951158 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 195 poz. 1157 1157 WDU20111951157 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 195 poz. 1156 1156 WDU20111951156 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 195 poz. 1155 1155 WDU20111951155 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin konkursowy uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 195 poz. 1154 1154 WDU20111951154 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 195 poz. 1153 1153 WDU20111951153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 194 poz. 1152 1152 WDU20111941152 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 194 poz. 1151 1151 WDU20111941151 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą uchylony
Dz.U. 2011 nr 194 poz. 1150 1150 WDU20111941150 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 194 poz. 1149 1149 WDU20111941149 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 2011 r. w sprawie współczynnika ilościowego za rok gospodarczy 2009/2010 uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 194 poz. 1148 1148 WDU20111941148 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2011 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 194 poz. 1147 1147 WDU20111941147 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik rybołówstwa morskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 193 poz. 1146 1146 WDU20111931146 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 193 poz. 1145 1145 WDU20111931145 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2011 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą uchylony
Dz.U. 2011 nr 193 poz. 1144 1144 WDU20111931144 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 193 poz. 1143 1143 WDU20111931143 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 192 poz. 1142 1142 WDU20111921142 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie kryteriów, warunków i trybu ubiegania się o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 192 poz. 1141 1141 WDU20111921141 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 191 poz. 1140 1140 WDU20111911140 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 191 poz. 1139 1139 WDU20111911139 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2011 nr 191 poz. 1138 1138 WDU20111911138 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 191 poz. 1137 1137 WDU20111911137 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu podejmowania decyzji o zwiększeniu ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej powyżej 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 191 poz. 1136 1136 WDU20111911136 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej uchylony
Dz.U. 2011 nr 191 poz. 1135 1135 WDU20111911135 Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 191 poz. 1134 1134 WDU20111911134 Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich uchylony
Dz.U. 2011 nr 191 poz. 1133 1133 WDU20111911133 Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 190 poz. 1132 1132 WDU20111901132 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o Porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (kompania manewrowa), podpisanego w Nowym Jorku dnia 9 grudnia 2009 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 190 poz. 1131 1131 WDU20111901131 Memorandum o Porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (kompania manewrowa), podpisane w Nowym Jorku dnia 9 grudnia 2009 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 190 poz. 1130 1130 WDU20111901130 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o Porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (batalion logistyczny), podpisanego w Nowym Jorku dnia 9 grudnia 2009 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 190 poz. 1129 1129 WDU20111901129 Memorandum o Porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (batalion logistyczny), podpisane w Nowym Jorku dnia 9 grudnia 2009 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 189 poz. 1128 1128 WDU20111891128 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców uchylony
Dz.U. 2011 nr 189 poz. 1127 1127 WDU20111891127 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 189 poz. 1126 1126 WDU20111891126 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 189 poz. 1125 1125 WDU20111891125 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych uchylony
Dz.U. 2011 nr 189 poz. 1124 1124 WDU20111891124 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2011 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 188 poz. 1123 1123 WDU20111881123 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 188 poz. 1122 1122 WDU20111881122 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 188 poz. 1121 1121 WDU20111881121 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu uchylony
Dz.U. 2011 nr 187 poz. 1120 1120 WDU20111871120 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 187 poz. 1119 1119 WDU20111871119 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 187 poz. 1118 1118 WDU20111871118 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenie przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji uchylony
Dz.U. 2011 nr 187 poz. 1117 1117 WDU20111871117 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 187 poz. 1116 1116 WDU20111871116 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 187 poz. 1115 1115 WDU20111871115 Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 187 poz. 1114 1114 WDU20111871114 Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o ratyfikacji Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 187 poz. 1113 1113 WDU20111871113 Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 187 poz. 1112 1112 WDU20111871112 Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 187 poz. 1111 1111 WDU20111871111 Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 187 poz. 1110 1110 WDU20111871110 Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 187 poz. 1109 1109 WDU20111871109 Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 186 poz. 1108 1108 WDU20111861108 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 września 2011 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 186 poz. 1107 1107 WDU20111861107 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 186 poz. 1106 1106 WDU20111861106 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 186 poz. 1105 1105 WDU20111861105 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań egzaminu adwokackiego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 186 poz. 1104 1104 WDU20111861104 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 186 poz. 1103 1103 WDU20111861103 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania Krzyża Zesłańców Sybiru obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 186 poz. 1102 1102 WDU20111861102 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 186 poz. 1101 1101 WDU20111861101 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 186 poz. 1100 1100 WDU20111861100 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 186 poz. 1099 1099 WDU20111861099 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 185 poz. 1098 1098 WDU20111851098 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 185 poz. 1097 1097 WDU20111851097 Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 185 poz. 1096 1096 WDU20111851096 Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 185 poz. 1095 1095 WDU20111851095 Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe oraz ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 185 poz. 1094 1094 WDU20111851094 Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 185 poz. 1093 1093 WDU20111851093 Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 185 poz. 1092 1092 WDU20111851092 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 184 poz. 1091 1091 WDU20111841091 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 184 poz. 1090 1090 WDU20111841090 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 184 poz. 1089 1089 WDU20111841089 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie Międzynarodowej Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 184 poz. 1088 1088 WDU20111841088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły uchylony
Dz.U. 2011 nr 183 poz. 1087 1087 WDU20111831087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 182 poz. 1086 1086 WDU20111821086 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 182 poz. 1085 1085 WDU20111821085 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uchylony
Dz.U. 2011 nr 182 poz. 1084 1084 WDU20111821084 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 182 poz. 1083 1083 WDU20111821083 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 181 poz. 1082 1082 WDU20111811082 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 181 poz. 1081 1081 WDU20111811081 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 181 poz. 1080 1080 WDU20111811080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 180 poz. 1079 1079 WDU20111801079 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o sporządzeniu nowej wersji załączników A i B do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej we Frankfurcie nad Odrą dnia 21 listopada 2000 r., zawartym dnia 10 grudnia 2010 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 180 poz. 1078 1078 WDU20111801078 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o sporządzeniu nowej wersji załączników A i B do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej we Frankfurcie nad Odrą dnia 21 listopada 2000 r., zawarte dnia 10 grudnia 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 180 poz. 1077 1077 WDU20111801077 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej podpisanym w Warszawie dnia 30 maja 2011 r. Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii dotyczącej współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 180 poz. 1076 1076 WDU20111801076 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii dotyczącej współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r., podpisane w Warszawie dnia 30 maja 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 180 poz. 1075 1075 WDU20111801075 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 180 poz. 1074 1074 WDU20111801074 Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzony w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 180 poz. 1073 1073 WDU20111801073 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r., poprzez niestosowanie do dnia 31 grudnia 2011 r. jej załączników E, F oraz G bez statusu
Dz.U. 2011 nr 180 poz. 1072 1072 WDU20111801072 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 180 poz. 1071 1071 WDU20111801071 Protokół zmieniający Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r., sporządzony w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1070 1070 WDU20111791070 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1069 1069 WDU20111791069 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1068 1068 WDU20111791068 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1067 1067 WDU20111791067 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1066 1066 WDU20111791066 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065 1065 WDU20111791065 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1064 1064 WDU20111791064 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1063 1063 WDU20111791063 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1062 1062 WDU20111781062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1061 1061 WDU20111781061 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1060 1060 WDU20111781060 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1059 1059 WDU20111781059 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1058 1058 WDU20111781058 Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1057 1057 WDU20111781057 Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1056 1056 WDU20111781056 Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 7 marca 2011 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1055 1055 WDU20111781055 Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej reformy Rady Wykonawczej, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 66-2 w dniu 15 grudnia 2010 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 177 poz. 1054 1054 WDU20111771054 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 176 poz. 1053 1053 WDU20111761053 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego uchylony
Dz.U. 2011 nr 176 poz. 1052 1052 WDU20111761052 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 176 poz. 1051 1051 WDU20111761051 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 176 poz. 1050 1050 WDU20111761050 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1049 1049 WDU20111751049 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi uchylony
Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1048 1048 WDU20111751048 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1047 1047 WDU20111751047 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1046 1046 WDU20111751046 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1045 1045 WDU20111751045 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1044 1044 WDU20111751044 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1043 1043 WDU20111751043 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego uchylony
Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1042 1042 WDU20111751042 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1041 1041 WDU20111751041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie wykorzystania w 2011 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1040 1040 WDU20111741040 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039 1039 WDU20111741039 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 1038 WDU20111741038 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1037 1037 WDU20111731037 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1036 1036 WDU20111731036 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1035 1035 WDU20111731035 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034 1034 WDU20111731034 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1033 1033 WDU20111731033 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu kierunków związanych z dyscyplinami artystycznymi, na których można studiować w uczelni publicznej na studiach stacjonarnych drugi kierunek bez wnoszenia opłat uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1032 1032 WDU20111731032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie połączenia Instytutu Problemów Jądrowych imienia Andrzeja Sołtana oraz Instytutu Energii Atomowej POLATOM obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1031 1031 WDU20111731031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2012 r. na rzecz obrony Państwa akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1030 1030 WDU20111731030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1029 1029 WDU20111731029 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 172 poz. 1028 1028 WDU20111721028 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 172 poz. 1027 1027 WDU20111721027 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 172 poz. 1026 1026 WDU20111721026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 172 poz. 1025 1025 WDU20111721025 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzona w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 172 poz. 1024 1024 WDU20111721024 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzona w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 172 poz. 1023 1023 WDU20111721023 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową w sprawie zmiany Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, sporządzoną we Wrocławiu dnia 25 czerwca 2008 r. i w Brukseli dnia 27 listopada 2008 r bez statusu
Dz.U. 2011 nr 172 poz. 1022 1022 WDU20111721022 Umowa w sprawie zmiany Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, sporządzona we Wrocławiu dnia 25 czerwca 2008 r. i w Brukseli dnia 27 listopada 2008 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 172 poz. 1021 1021 WDU20111721021 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu wymiany Uniwersyteckiej ("CEEPUS III"), podpisanego w Budvie dnia 25 marca 2010 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 172 poz. 1020 1020 WDU20111721020 Porozumienie w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu wymiany Uniwersyteckiej ("CEEPUS III"), podpisane w Budvie dnia 25 marca 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 172 poz. 1019 1019 WDU20111721019 Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 r bez statusu
Dz.U. 2011 nr 172 poz. 1018 1018 WDU20111721018 Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 171 poz. 1017 1017 WDU20111711017 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położony Pomnik Męczeństwa na Majdanku, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 171 poz. 1016 1016 WDU20111711016 Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 170 poz. 1015 1015 WDU20111701015 Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 169 poz. 1014 1014 WDU20111691014 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1013 1013 WDU20111681013 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zakresu zadań służby medycyny pracy wobec osób pozbawionych wolności obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1012 1012 WDU20111681012 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" uchylony
Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1011 1011 WDU20111681011 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 uchylony
Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1010 1010 WDU20111681010 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1009 1009 WDU20111681009 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów ochrony, obowiązków oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1008 1008 WDU20111681008 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1007 1007 WDU20111681007 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 2011 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Europejskiej Karty społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. poprzez wyłączenie z tego zakresu art. 8 ust. 4 pkt b bez statusu
Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1006 1006 WDU20111681006 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1005 1005 WDU20111681005 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1004 1004 WDU20111681004 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz Rzeczniku Praw Dziecka obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1003 1003 WDU20111681003 Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1002 1002 WDU20111681002 Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1001 1001 WDU20111681001 Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1000 1000 WDU20111681000 Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 168 poz. 999 999 WDU20111680999 Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz protokołu do tej konwencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 167 poz. 998 998 WDU20111670998 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa okrętowego, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski, technik spedytor i technik żeglugi śródlądowej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 167 poz. 997 997 WDU20111670997 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rajcza w województwie śląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 167 poz. 996 996 WDU20111670996 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 166 poz. 995 995 WDU20111660995 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 165 poz. 994 994 WDU20111650994 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 165 poz. 993 993 WDU20111650993 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 165 poz. 992 992 WDU20111650992 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 165 poz. 991 991 WDU20111650991 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności uchylony
Dz.U. 2011 nr 165 poz. 990 990 WDU20111650990 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką uchylony
Dz.U. 2011 nr 165 poz. 989 989 WDU20111650989 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie norm zakwaterowania żołnierzy we wspólnych kwaterach stałych oraz trybu ich kwaterowania obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 165 poz. 988 988 WDU20111650988 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu dokonywania audytu i kontroli instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 165 poz. 987 987 WDU20111650987 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 165 poz. 986 986 WDU20111650986 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 165 poz. 985 985 WDU20111650985 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 165 poz. 984 984 WDU20111650984 Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 164 poz. 983 983 WDU20111640983 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze uchylony
Dz.U. 2011 nr 163 poz. 982 982 WDU20111630982 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytoriów państw lub ich części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 981 WDU20111630981 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 162 poz. 980 980 WDU20111620980 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 162 poz. 979 979 WDU20111620979 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 162 poz. 978 978 WDU20111620978 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 161 poz. 977 977 WDU20111610977 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków lokowania produktów obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 161 poz. 976 976 WDU20111610976 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 161 poz. 975 975 WDU20111610975 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 161 poz. 974 974 WDU20111610974 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 161 poz. 973 973 WDU20111610973 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 161 poz. 972 972 WDU20111610972 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczenia wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 161 poz. 971 971 WDU20111610971 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 161 poz. 970 970 WDU20111610970 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa uchylony
Dz.U. 2011 nr 161 poz. 969 969 WDU20111610969 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 161 poz. 968 968 WDU20111610968 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 161 poz. 967 967 WDU20111610967 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 161 poz. 966 966 WDU20111610966 Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 160 poz. 965 965 WDU20111600965 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2011 r. sygn. akt K 23/08 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 160 poz. 964 964 WDU20111600964 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt K 11/10 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 160 poz. 963 963 WDU20111600963 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt P 9/09 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 160 poz. 962 962 WDU20111600962 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 160 poz. 961 961 WDU20111600961 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 160 poz. 960 960 WDU20111600960 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych uchylony
Dz.U. 2011 nr 160 poz. 959 959 WDU20111600959 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 160 poz. 958 958 WDU20111600958 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 160 poz. 957 957 WDU20111600957 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów uchylony
Dz.U. 2011 nr 160 poz. 956 956 WDU20111600956 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 160 poz. 955 955 WDU20111600955 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 159 poz. 954 954 WDU20111590954 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 159 poz. 953 953 WDU20111590953 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Komisji działających przy Prezesie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 159 poz. 952 952 WDU20111590952 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2011 nr 159 poz. 951 951 WDU20111590951 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 159 poz. 950 950 WDU20111590950 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 159 poz. 949 949 WDU20111590949 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 159 poz. 948 948 WDU20111590948 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 159 poz. 947 947 WDU20111590947 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na 2011 r. programów zwalczania wścieklizny i gąbczastej encefalopatii bydła oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 159 poz. 946 946 WDU20111590946 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 159 poz. 945 945 WDU20111590945 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 158 poz. 944 944 WDU20111580944 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 158 poz. 943 943 WDU20111580943 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 158 poz. 942 942 WDU20111580942 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 158 poz. 941 941 WDU20111580941 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 158 poz. 940 940 WDU20111580940 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie współdziałania terenowych organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 158 poz. 939 939 WDU20111580939 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 158 poz. 938 938 WDU20111580938 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 158 poz. 937 937 WDU20111580937 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib władz niektórych gmin akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 157 poz. 936 936 WDU20111570936 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 156 poz. 935 935 WDU20111560935 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2011 r. sygn. akt SK 10/10 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 156 poz. 934 934 WDU20111560934 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2011 r. sygn. akt K 25/09 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 156 poz. 933 933 WDU20111560933 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 156 poz. 932 932 WDU20111560932 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 156 poz. 931 931 WDU20111560931 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach uchylony
Dz.U. 2011 nr 156 poz. 930 930 WDU20111560930 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 156 poz. 929 929 WDU20111560929 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 156 poz. 928 928 WDU20111560928 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 156 poz. 927 927 WDU20111560927 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 156 poz. 926 926 WDU20111560926 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie wzoru świadectwa akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 155 poz. 925 925 WDU20111550925 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 155 poz. 924 924 WDU20111550924 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partiach politycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 155 poz. 923 923 WDU20111550923 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 155 poz. 922 922 WDU20111550922 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 155 poz. 921 921 WDU20111550921 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 155 poz. 920 920 WDU20111550920 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 155 poz. 919 919 WDU20111550919 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 155 poz. 918 918 WDU20111550918 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 154 poz. 917 917 WDU20111540917 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zasad i sposobu łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych przez komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 154 poz. 916 916 WDU20111540916 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach nieodpłatnego przedstawiania w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych związanych z zarządzonymi wyborami oraz obowiązującymi w danych wyborach przepisami prawnymi obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 154 poz. 915 915 WDU20111540915 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 154 poz. 914 914 WDU20111540914 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 153 poz. 913 913 WDU20111530913 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 2011 r. sygn. akt K 10/09 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 153 poz. 912 912 WDU20111530912 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2011 r. sygn. akt SK 49/08 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 153 poz. 911 911 WDU20111530911 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2011 r. sygn. akt K 26/09 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 153 poz. 910 910 WDU20111530910 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 153 poz. 909 909 WDU20111530909 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego uchylony
Dz.U. 2011 nr 153 poz. 908 908 WDU20111530908 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie sposobu pobierania próbek sprężonego gazu ziemnego (CNG) obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 153 poz. 907 907 WDU20111530907 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 153 poz. 906 906 WDU20111530906 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 153 poz. 905 905 WDU20111530905 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 153 poz. 904 904 WDU20111530904 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 153 poz. 903 903 WDU20111530903 Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 153 poz. 902 902 WDU20111530902 Ustawa z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 153 poz. 901 901 WDU20111530901 Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 152 poz. 900 900 WDU20111520900 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2011 r. sygn. akt P 1/10 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 152 poz. 899 899 WDU20111520899 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie warunków, sposobu i szczegółowego trybu wykonywania niektórych czynności przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, sposobu i trybu współpracy z Policją w zakresie wykonywanych czynności oraz wzorów dokumentów stosowanych w sprawach zatrzymania osoby i kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 152 poz. 898 898 WDU20111520898 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2012 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897 897 WDU20111520897 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 151 poz. 896 896 WDU20111510896 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami uchylony
Dz.U. 2011 nr 150 poz. 895 895 WDU20111500895 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 150 poz. 894 894 WDU20111500894 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych oraz sposobów ustalania przekroczeń, w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 150 poz. 893 893 WDU20111500893 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie zakresu i trybu udzielania przez zarządcę infrastruktury niezbędnych informacji organizatorowi publicznego transportu kolejowego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 150 poz. 892 892 WDU20111500892 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 150 poz. 891 891 WDU20111500891 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego uchylony
Dz.U. 2011 nr 150 poz. 890 890 WDU20111500890 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym uchylony
Dz.U. 2011 nr 149 poz. 889 889 WDU20111490889 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. sygn. akt K 9/11 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 149 poz. 888 888 WDU20111490888 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887 887 WDU20111490887 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 148 poz. 886 886 WDU20111480886 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 148 poz. 885 885 WDU20111480885 Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym na lata 2011-2013 do umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej, podpisanym w Damaszku dnia 21 lutego 2011 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 148 poz. 884 884 WDU20111480884 Program wykonawczy na lata 2011-2013 do umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej, podpisany w Damaszku dnia 21 lutego 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 148 poz. 883 883 WDU20111480883 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisanej w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 148 poz. 882 882 WDU20111480882 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisanej w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 147 poz. 881 881 WDU20111470881 Ustawa z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 146 poz. 880 880 WDU20111460880 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lipca 2011 r. sygn. akt U 8/08 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 146 poz. 879 879 WDU20111460879 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 2011 r. sygn. akt P 12/09 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 146 poz. 878 878 WDU20111460878 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania debat przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 146 poz. 877 877 WDU20111460877 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 146 poz. 876 876 WDU20111460876 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 146 poz. 875 875 WDU20111460875 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego i wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 146 poz. 874 874 WDU20111460874 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu wykorzystywania Krajowego Systemu Informatycznego jako krajowego interfejsu Wizowego Systemu Informacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 146 poz. 873 873 WDU20111460873 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 146 poz. 872 872 WDU20111460872 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 146 poz. 871 871 WDU20111460871 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie ustalania wysokości, warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 146 poz. 870 870 WDU20111460870 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za czynności administracyjne z tytułu wydania zezwolenia zagranicznego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 146 poz. 869 869 WDU20111460869 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 145 poz. 868 868 WDU20111450868 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 867 867 WDU20111440867 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2011 r. sygn. akt P 36/10 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 866 866 WDU20111440866 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2011 r. sygn. akt P 14/10 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 865 865 WDU20111440865 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 czerwca 2011 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 864 864 WDU20111440864 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłaty za wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 863 863 WDU20111440863 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 862 862 WDU20111440862 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Instytutowi Medycznemu im. Jana Pawła II w Szczecinie" akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 861 861 WDU20111440861 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin publicznymi środkami komunikacji oraz wypłaty równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 860 860 WDU20111440860 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 859 859 WDU20111440859 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 858 858 WDU20111440858 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 857 857 WDU20111440857 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 856 856 WDU20111440856 Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 855 855 WDU20111440855 Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 854 854 WDU20111440854 Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 853 853 WDU20111440853 Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 852 852 WDU20111440852 Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1905 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 851 851 WDU20111440851 Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 850 850 WDU20111440850 Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o ratyfikacji Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 849 849 WDU20111440849 Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 143 poz. 848 848 WDU20111430848 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie opłaty za egzamin dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa oraz wysokości wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej i członków zespołu do przygotowania pytań i zadań praktycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 143 poz. 847 847 WDU20111430847 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie oddelegowania policjantów do wykonywania zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 143 poz. 846 846 WDU20111430846 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 143 poz. 845 845 WDU20111430845 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 143 poz. 844 844 WDU20111430844 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 143 poz. 843 843 WDU20111430843 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 143 poz. 842 842 WDU20111430842 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 143 poz. 841 841 WDU20111430841 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie kwalifikacji osób opracowujących oceny i raporty dotyczące środków ochrony roślin oraz wymagań dotyczących treści ocen i raportów uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 143 poz. 840 840 WDU20111430840 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 143 poz. 839 839 WDU20111430839 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 143 poz. 838 838 WDU20111430838 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 143 poz. 837 837 WDU20111430837 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 143 poz. 836 836 WDU20111430836 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kórnik - zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym - nekropolią właścicieli" akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 142 poz. 835 835 WDU20111420835 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 142 poz. 834 834 WDU20111420834 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 142 poz. 833 833 WDU20111420833 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 142 poz. 832 832 WDU20111420832 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 142 poz. 831 831 WDU20111420831 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 142 poz. 830 830 WDU20111420830 Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 142 poz. 829 829 WDU20111420829 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 142 poz. 828 828 WDU20111420828 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 141 poz. 827 827 WDU20111410827 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik dźwięku, technik elektronik, technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej, technik organizacji reklamy, technik realizacji dźwięku, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, technik urządzeń audiowizualnych i technik usług pocztowych i finansowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 141 poz. 826 826 WDU20111410826 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: dekarz, monter budownictwa wodnego, monter systemów rurociągowych, murarz, technik budownictwa, technik budownictwa wodnego, technik geodeta, technik geofizyk, technik urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie i wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 140 poz. 825 825 WDU20111400825 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2011 r. sygn. akt P 26/10 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824 824 WDU20111400824 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 140 poz. 823 823 WDU20111400823 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 140 poz. 822 822 WDU20111400822 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania uchylony
Dz.U. 2011 nr 140 poz. 821 821 WDU20111400821 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 140 poz. 820 820 WDU20111400820 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 140 poz. 819 819 WDU20111400819 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie obniżenia ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 140 poz. 818 818 WDU20111400818 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 140 poz. 817 817 WDU20111400817 Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Świnoujściu obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 140 poz. 816 816 WDU20111400816 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 140 poz. 815 815 WDU20111400815 Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzonego w Londynie dnia 2 maja 1996 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 139 poz. 814 814 WDU20111390814 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 138 poz. 813 813 WDU20111380813 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym Prezes Agencji Rynku Rolnego może powierzyć przeprowadzenie kontroli uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 138 poz. 812 812 WDU20111380812 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym marszałek województwa może powierzyć przeprowadzenie kontroli uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 138 poz. 811 811 WDU20111380811 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie orzekania o stanie zdrowia wymaganym do pełnienia służby na określonym stanowisku służbowym w Służbie Celnej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 138 poz. 810 810 WDU20111380810 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 138 poz. 809 809 WDU20111380809 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach uchylony
Dz.U. 2011 nr 138 poz. 808 808 WDU20111380808 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 138 poz. 807 807 WDU20111380807 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 138 poz. 806 806 WDU20111380806 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 137 poz. 805 805 WDU20111370805 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 137 poz. 804 804 WDU20111370804 Zmiany do regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 136 poz. 803 803 WDU20111360803 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 136 poz. 802 802 WDU20111360802 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia uchylony
Dz.U. 2011 nr 136 poz. 801 801 WDU20111360801 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług uchylony
Dz.U. 2011 nr 136 poz. 800 800 WDU20111360800 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług uchylony
Dz.U. 2011 nr 136 poz. 799 799 WDU20111360799 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego uchylony
Dz.U. 2011 nr 136 poz. 798 798 WDU20111360798 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 136 poz. 797 797 WDU20111360797 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 136 poz. 796 796 WDU20111360796 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 135 poz. 795 795 WDU20111350795 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podlegających Ministrowi Sprawiedliwości oraz w środkach przewozu osób uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 135 poz. 794 794 WDU20111350794 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 135 poz. 793 793 WDU20111350793 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 135 poz. 792 792 WDU20111350792 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzania objętości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 135 poz. 791 791 WDU20111350791 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 135 poz. 790 790 WDU20111350790 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
Dz.U. 2011 nr 135 poz. 789 789 WDU20111350789 Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 134 poz. 788 788 WDU20111340788 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 2011 r. sygn. akt K 2/09 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 134 poz. 787 787 WDU20111340787 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2011 r. o sprostowaniu błędu uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 134 poz. 786 786 WDU20111340786 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego uchylony
Dz.U. 2011 nr 134 poz. 785 785 WDU20111340785 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 134 poz. 784 784 WDU20111340784 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 134 poz. 783 783 WDU20111340783 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 134 poz. 782 782 WDU20111340782 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 134 poz. 781 781 WDU20111340781 Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 134 poz. 780 780 WDU20111340780 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 134 poz. 779 779 WDU20111340779 Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 134 poz. 778 778 WDU20111340778 Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 134 poz. 777 777 WDU20111340777 Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 133 poz. 776 776 WDU20111330776 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 133 poz. 775 775 WDU20111330775 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów specjalnych uchylony
Dz.U. 2011 nr 133 poz. 774 774 WDU20111330774 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 133 poz. 773 773 WDU20111330773 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 133 poz. 772 772 WDU20111330772 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 133 poz. 771 771 WDU20111330771 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie uiszczenia wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 133 poz. 770 770 WDU20111330770 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące uchylony
Dz.U. 2011 nr 133 poz. 769 769 WDU20111330769 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2010 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 133 poz. 768 768 WDU20111330768 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 133 poz. 767 767 WDU20111330767 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 132 poz. 766 766 WDU20111320766 Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 131 poz. 765 765 WDU20111310765 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie planu numeracji dla publicznych sieci telefonicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 131 poz. 764 764 WDU20111310764 Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 131 poz. 763 763 WDU20111310763 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 130 poz. 762 762 WDU20111300762 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2011 r. sygn. akt SK 41/09 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 130 poz. 761 761 WDU20111300761 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 130 poz. 760 760 WDU20111300760 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 130 poz. 759 759 WDU20111300759 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 130 poz. 758 758 WDU20111300758 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przypadków, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn niezależnych od wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw, oraz sposobu potwierdzania tego spadku obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 130 poz. 757 757 WDU20111300757 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 130 poz. 756 756 WDU20111300756 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 130 poz. 755 755 WDU20111300755 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 130 poz. 754 754 WDU20111300754 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 130 poz. 753 753 WDU20111300753 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 130 poz. 752 752 WDU20111300752 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 130 poz. 751 751 WDU20111300751 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych uchylony
Dz.U. 2011 nr 130 poz. 750 750 WDU20111300750 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 130 poz. 749 749 WDU20111300749 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 748 748 WDU20111290748 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 2011 r. sygn. akt k 3/09 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 747 747 WDU20111290747 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur. uchylony
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 746 746 WDU20111290746 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 745 745 WDU20111290745 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 744 744 WDU20111290744 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu ustalania wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 743 743 WDU20111290743 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu wnoszenia opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działań z wykorzystaniem ryb gatunku uznanego za nierodzimy obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 742 742 WDU20111290742 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 741 741 WDU20111290741 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 740 740 WDU20111290740 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia 117 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 739 739 WDU20111290739 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 738 738 WDU20111290738 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne uchylony
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 737 737 WDU20111290737 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 736 736 WDU20111290736 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 735 735 WDU20111290735 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 734 734 WDU20111290734 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 733 733 WDU20111290733 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 732 732 WDU20111290732 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 731 731 WDU20111290731 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o obligacjach uchylony
Dz.U. 2011 nr 128 poz. 730 730 WDU20111280730 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zadań z zakresu wychowania fizycznego realizowanych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz form organizacyjnych wychowania fizycznego i sposobu ich finansowania obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 128 poz. 729 729 WDU20111280729 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2011 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 128 poz. 728 728 WDU20111280728 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 128 poz. 727 727 WDU20111280727 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 128 poz. 726 726 WDU20111280726 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 128 poz. 725 725 WDU20111280725 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centralnym Ośrodku Sportu akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 128 poz. 724 724 WDU20111280724 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 128 poz. 723 723 WDU20111280723 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 128 poz. 722 722 WDU20111280722 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 721 WDU20111270721 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 126 poz. 720 720 WDU20111260720 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 126 poz. 719 719 WDU20111260719 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenia odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 126 poz. 718 718 WDU20111260718 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 126 poz. 717 717 WDU20111260717 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie zużycia energii elektrycznej przez sprzęt chłodniczy akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 126 poz. 716 716 WDU20111260716 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715 715 WDU20111260715 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 126 poz. 714 714 WDU20111260714 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 126 poz. 713 713 WDU20111260713 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych uchylony
Dz.U. 2011 nr 125 poz. 712 712 WDU20111250712 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 125 poz. 711 711 WDU20111250711 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych uchylony
Dz.U. 2011 nr 125 poz. 710 710 WDU20111250710 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 125 poz. 709 709 WDU20111250709 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 125 poz. 708 708 WDU20111250708 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie dokumentów i informacji, jakie należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu oraz wysokości za jej wydanie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 124 poz. 707 707 WDU20111240707 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 124 poz. 706 706 WDU20111240706 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 124 poz. 705 705 WDU20111240705 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 124 poz. 704 704 WDU20111240704 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 124 poz. 703 703 WDU20111240703 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 124 poz. 702 702 WDU20111240702 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 124 poz. 701 701 WDU20111240701 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 124 poz. 700 700 WDU20111240700 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2011/2012 akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 124 poz. 699 699 WDU20111240699 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Morskiemu Instytutowi Rybackiemu w Gdyni statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 123 poz. 698 698 WDU20111230698 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 122 poz. 697 697 WDU20111220697 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów. uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 696 WDU20111220696 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 122 poz. 695 695 WDU20111220695 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych uchylony
Dz.U. 2011 nr 121 poz. 694 694 WDU20111210694 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności uchylony
Dz.U. 2011 nr 121 poz. 693 693 WDU20111210693 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 121 poz. 692 692 WDU20111210692 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu realizacji kompetencji prokuratora w zakresie nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 121 poz. 691 691 WDU20111210691 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa uchylony
Dz.U. 2011 nr 120 poz. 690 690 WDU20111200690 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o oznaczeniach geograficznych win oraz aromatyzowanych produktów sektora wina uchylony
Dz.U. 2011 nr 119 poz. 689 689 WDU20111190689 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego uchylony
Dz.U. 2011 nr 119 poz. 688 688 WDU20111190688 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 118 poz. 687 687 WDU20111180687 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 117 poz. 686 686 WDU20111170686 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 117 poz. 685 685 WDU20111170685 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 117 poz. 684 684 WDU20111170684 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 117 poz. 683 683 WDU20111170683 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 117 poz. 682 682 WDU20111170682 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Wałbrzycha w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 117 poz. 681 681 WDU20111170681 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych" na lata 2010 - 2012 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 117 poz. 680 680 WDU20111170680 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych" na lata 2010 - 2012 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 117 poz. 679 679 WDU20111170679 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 117 poz. 678 678 WDU20111170678 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 117 poz. 677 677 WDU20111170677 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 117 poz. 676 676 WDU20111170676 Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 116 poz. 675 675 WDU20111160675 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 115 poz. 674 674 WDU20111150674 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 2011 r. sygn. akt k 20/09 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 115 poz. 673 673 WDU20111150673 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 2011 r. sygn. akt SK 9/08 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 115 poz. 672 672 WDU20111150672 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 115 poz. 671 671 WDU20111150671 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu dokonywania audytu i kontroli instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 115 poz. 670 670 WDU20111150670 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych informacji, które powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie skupującego owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 115 poz. 669 669 WDU20111150669 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinni spełniać skupujący owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 115 poz. 668 668 WDU20111150668 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 115 poz. 667 667 WDU20111150667 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 115 poz. 666 666 WDU20111150666 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 114 poz. 665 665 WDU20111140665 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wzoru formularza oświadczenia o braku konfliktu interesów obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 114 poz. 664 664 WDU20111140664 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 114 poz. 663 663 WDU20111140663 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 114 poz. 662 662 WDU20111140662 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2011/2012 akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 113 poz. 661 661 WDU20111130661 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 113 poz. 660 660 WDU20111130660 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 113 poz. 659 659 WDU20111130659 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 113 poz. 658 658 WDU20111130658 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657 657 WDU20111130657 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 112 poz. 656 656 WDU20111120656 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 112 poz. 655 655 WDU20111120655 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością w zakresie funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 654 WDU20111120654 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 111 poz. 653 653 WDU20111110653 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 111 poz. 652 652 WDU20111110652 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 110 poz. 651 651 WDU20111100651 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 110 poz. 650 650 WDU20111100650 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 110 poz. 649 649 WDU20111100649 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 110 poz. 648 648 WDU20111100648 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 110 poz. 647 647 WDU20111100647 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 110 poz. 646 646 WDU20111100646 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 110 poz. 645 645 WDU20111100645 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2011/2012 akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 110 poz. 644 644 WDU20111100644 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 110 poz. 643 643 WDU20111100643 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 110 poz. 642 642 WDU20111100642 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 110 poz. 641 641 WDU20111100641 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 109 poz. 640 640 WDU20111090640 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2011 r. sygn. akt P 38/08 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 109 poz. 639 639 WDU20111090639 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 109 poz. 638 638 WDU20111090638 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 109 poz. 637 637 WDU20111090637 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 109 poz. 636 636 WDU20111090636 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie poziomu procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 109 poz. 635 635 WDU20111090635 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie metody oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 109 poz. 634 634 WDU20111090634 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 109 poz. 633 633 WDU20111090633 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 109 poz. 632 632 WDU20111090632 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu kierowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 109 poz. 631 631 WDU20111090631 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach uchylony
Dz.U. 2011 nr 109 poz. 630 630 WDU20111090630 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Goczałkowice-Zdrój w województwie śląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 109 poz. 629 629 WDU20111090629 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Zakładu Badawczo-Doświadczalnego Gospodarki Komunalnej w Katowicach obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 109 poz. 628 628 WDU20111090628 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ekologii Miast obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 109 poz. 627 627 WDU20111090627 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 108 poz. 626 626 WDU20111080626 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 107 poz. 625 625 WDU20111070625 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych uchylony
Dz.U. 2011 nr 107 poz. 624 624 WDU20111070624 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 107 poz. 623 623 WDU20111070623 Poprawka do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotycząca wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjęta przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawka do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotycząca rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjęta przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622 622 WDU20111060622 Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 105 poz. 621 621 WDU20111050621 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2011 r. sygn. akt SK 11/09 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 105 poz. 620 620 WDU20111050620 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 105 poz. 619 619 WDU20111050619 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 105 poz. 618 618 WDU20111050618 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie sposobu, wysokości oraz terminów spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 105 poz. 617 617 WDU20111050617 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 105 poz. 616 616 WDU20111050616 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 12 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 105 poz. 615 615 WDU20111050615 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 105 poz. 614 614 WDU20111050614 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 105 poz. 613 613 WDU20111050613 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010" obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 104 poz. 612 612 WDU20111040612 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 kwietnia 2011 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2011 nr 104 poz. 611 611 WDU20111040611 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie wzoru protokołu kontroli wykonania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 104 poz. 610 610 WDU20111040610 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 104 poz. 609 609 WDU20111040609 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 104 poz. 608 608 WDU20111040608 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne uchylony
Dz.U. 2011 nr 104 poz. 607 607 WDU20111040607 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 104 poz. 606 606 WDU20111040606 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu tworzenia i organizacji służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy w "Polskich Kolejach Państwowych Spółka Akcyjna", kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących te zadania oraz szczegółowego sposobu i trybu kontroli tych służb obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 104 poz. 605 605 WDU20111040605 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 104 poz. 604 604 WDU20111040604 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach uchylony
Dz.U. 2011 nr 103 poz. 603 603 WDU20111030603 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 103 poz. 602 602 WDU20111030602 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków o ich wydanie lub wymianę oraz fotografii dołączanych do wniosku uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 103 poz. 601 601 WDU20111030601 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 103 poz. 600 600 WDU20111030600 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 103 poz. 599 599 WDU20111030599 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 103 poz. 598 598 WDU20111030598 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez marszałka województwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Prezesa Agencji Rynku Rolnego, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia uchylony
Dz.U. 2011 nr 103 poz. 597 597 WDU20111030597 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz sposobu prowadzenia baz danych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 103 poz. 596 596 WDU20111030596 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 103 poz. 595 595 WDU20111030595 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 103 poz. 594 594 WDU20111030594 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu "Owoce w szkole" uchylony
Dz.U. 2011 nr 103 poz. 593 593 WDU20111030593 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 102 poz. 592 592 WDU20111020592 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego osób zatrudnionych w jednostce uprawnionej do weryfikacji raportów określających osiągnięte efekty związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 102 poz. 591 591 WDU20111020591 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 102 poz. 590 590 WDU20111020590 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji zawodów regulowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 102 poz. 589 589 WDU20111020589 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 102 poz. 588 588 WDU20111020588 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 102 poz. 587 587 WDU20111020587 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 102 poz. 586 586 WDU20111020586 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 102 poz. 585 585 WDU20111020585 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 102 poz. 584 584 WDU20111020584 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 101 poz. 583 583 WDU20111010583 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 100 poz. 582 582 WDU20111000582 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, opiekun osoby starszej, technik energetyk, technik gazownictwa, technik przeróbki kopalin stałych, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, technik tyfloinformatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 99 poz. 581 581 WDU20110990581 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 2011 r. sygn. akt P 110/08 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 99 poz. 580 580 WDU20110990580 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 99 poz. 579 579 WDU20110990579 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 99 poz. 578 578 WDU20110990578 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia postępowania w stosunku do przenoszonych do służby w Policji funkcjonariuszy Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 99 poz. 577 577 WDU20110990577 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie warunków organizacji oraz struktury sądowej służby doręczeniowej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 99 poz. 576 576 WDU20110990576 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wysokości stypendium dla nieletnich odbywających praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych w warsztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 99 poz. 575 575 WDU20110990575 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) uchylony
Dz.U. 2011 nr 99 poz. 574 574 WDU20110990574 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 99 poz. 573 573 WDU20110990573 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 99 poz. 572 572 WDU20110990572 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim od strony lądu uchylony
Dz.U. 2011 nr 99 poz. 571 571 WDU20110990571 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego we Fromborku od strony lądu obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 99 poz. 570 570 WDU20110990570 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 99 poz. 569 569 WDU20110990569 Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 99 poz. 568 568 WDU20110990568 Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 98 poz. 567 567 WDU20110980567 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na 2011 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 98 poz. 566 566 WDU20110980566 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)"na 2011 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 98 poz. 565 565 WDU20110980565 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2009 - 2011" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 97 poz. 564 564 WDU20110970564 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 97 poz. 563 563 WDU20110970563 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 97 poz. 562 562 WDU20110970562 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 97 poz. 561 561 WDU20110970561 Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzonej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., oraz Protokołu zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzoną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., sporządzonego w Krakowie dnia 3 lipca 2010 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 96 poz. 560 560 WDU20110960560 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 uchylony
Dz.U. 2011 nr 96 poz. 559 559 WDU20110960559 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 95 poz. 558 558 WDU20110950558 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 94 poz. 557 557 WDU20110940557 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 94 poz. 556 556 WDU20110940556 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus uchylony
Dz.U. 2011 nr 94 poz. 555 555 WDU20110940555 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 94 poz. 554 554 WDU20110940554 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 94 poz. 553 553 WDU20110940553 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 94 poz. 552 552 WDU20110940552 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551 551 WDU20110940551 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej uchylony
Dz.U. 2011 nr 94 poz. 550 550 WDU20110940550 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Kodeks wyborczy obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 94 poz. 549 549 WDU20110940549 Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 93 poz. 548 548 WDU20110930548 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2012 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 93 poz. 547 547 WDU20110930547 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 93 poz. 546 546 WDU20110930546 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej uchylony
Dz.U. 2011 nr 93 poz. 545 545 WDU20110930545 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 93 poz. 544 544 WDU20110930544 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 93 poz. 543 543 WDU20110930543 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 93 poz. 542 542 WDU20110930542 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii uchylony
Dz.U. 2011 nr 93 poz. 541 541 WDU20110930541 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 93 poz. 540 540 WDU20110930540 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 93 poz. 539 539 WDU20110930539 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie metod i środków w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 92 poz. 538 538 WDU20110920538 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 92 poz. 537 537 WDU20110920537 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu uchylony
Dz.U. 2011 nr 92 poz. 536 536 WDU20110920536 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów wydajności recyklingu zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 92 poz. 535 535 WDU20110920535 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 92 poz. 534 534 WDU20110920534 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zembrzyce w województwie małopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 92 poz. 533 533 WDU20110920533 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Radzanów w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 92 poz. 532 532 WDU20110920532 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 92 poz. 531 531 WDU20110920531 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 92 poz. 530 530 WDU20110920530 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 92 poz. 529 529 WDU20110920529 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 92 poz. 528 528 WDU20110920528 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 91 poz. 527 527 WDU20110910527 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 91 poz. 526 526 WDU20110910526 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 91 poz. 525 525 WDU20110910525 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 91 poz. 524 524 WDU20110910524 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2011 r. w sprawie wnoszenia opłat elektronicznych i ich rozliczania oraz przekazywania opłat elektronicznych i kar pieniężnych na rachunek Funduszu Drogowego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 91 poz. 523 523 WDU20110910523 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu uchylony
Dz.U. 2011 nr 90 poz. 522 522 WDU20110900522 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 90 poz. 521 521 WDU20110900521 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 90 poz. 520 520 WDU20110900520 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 90 poz. 519 519 WDU20110900519 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 90 poz. 518 518 WDU20110900518 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 90 poz. 517 517 WDU20110900517 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 90 poz. 516 516 WDU20110900516 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 89 poz. 515 515 WDU20110890515 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2011 r. sygn. akt P 41/09 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 89 poz. 514 514 WDU20110890514 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2011 r. sygn. akt K 19/08 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 89 poz. 513 513 WDU20110890513 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, przez które mogą być wwożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywożone z tego terytorium materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła, odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 89 poz. 512 512 WDU20110890512 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 89 poz. 511 511 WDU20110890511 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 89 poz. 510 510 WDU20110890510 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 89 poz. 509 509 WDU20110890509 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 89 poz. 508 508 WDU20110890508 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 89 poz. 507 507 WDU20110890507 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 89 poz. 506 506 WDU20110890506 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 89 poz. 505 505 WDU20110890505 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 88 poz. 504 504 WDU20110880504 Rozporządzenie Ministra Zdrowia, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 88 poz. 503 503 WDU20110880503 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 88 poz. 502 502 WDU20110880502 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 88 poz. 501 501 WDU20110880501 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 88 poz. 500 500 WDU20110880500 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 88 poz. 499 499 WDU20110880499 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 88 poz. 498 498 WDU20110880498 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 88 poz. 497 497 WDU20110880497 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uchylony
Dz.U. 2011 nr 88 poz. 496 496 WDU20110880496 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 88 poz. 495 495 WDU20110880495 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 6 lutego 2011 r. w województwie wielkopolskim w okręgu wyborczym nr 37 akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 494 494 WDU20110870494 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 kwietnia 2011 r. sygn. akt SK 33/09 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 493 493 WDU20110870493 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. sygn. akt P 90/08 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 492 492 WDU20110870492 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. sygn. akt SK 62/08 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 491 491 WDU20110870491 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 490 490 WDU20110870490 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 489 489 WDU20110870489 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakości handlowej w zakresie opakowań niektórych wyrobów winiarskich uchylony
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 488 488 WDU20110870488 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 487 487 WDU20110870487 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie przeznaczania i kierowania osób do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 486 486 WDU20110870486 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 485 485 WDU20110870485 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 484 484 WDU20110870484 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych uchylony
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 483 483 WDU20110870483 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 482 482 WDU20110870482 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 481 481 WDU20110870481 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 86 poz. 480 480 WDU20110860480 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2011 r. sygn. akt K 4/09 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 86 poz. 479 479 WDU20110860479 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za czynności związane z wydawaniem zgody na przeprowadzenie badań naukowych i rozwojowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 86 poz. 478 478 WDU20110860478 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 86 poz. 477 477 WDU20110860477 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych kryteriów obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 86 poz. 476 476 WDU20110860476 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10 uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 86 poz. 475 475 WDU20110860475 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 86 poz. 474 474 WDU20110860474 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie trybów, terminów oraz formatu wymiany danych między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i organami podatkowymi w związku z prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wykazem organizacji mających status organizacji pożytku publicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 86 poz. 473 473 WDU20110860473 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 86 poz. 472 472 WDU20110860472 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 86 poz. 471 471 WDU20110860471 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 86 poz. 470 470 WDU20110860470 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 86 poz. 469 469 WDU20110860469 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 85 poz. 468 468 WDU20110850468 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2011 nr 85 poz. 467 467 WDU20110850467 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami uchylony
Dz.U. 2011 nr 85 poz. 466 466 WDU20110850466 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 85 poz. 465 465 WDU20110850465 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 85 poz. 464 464 WDU20110850464 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 85 poz. 463 463 WDU20110850463 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 85 poz. 462 462 WDU20110850462 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 85 poz. 461 461 WDU20110850461 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 85 poz. 460 460 WDU20110850460 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 85 poz. 459 459 WDU20110850459 Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 85 poz. 458 458 WDU20110850458 Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 85 poz. 457 457 WDU20110850457 Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 84 poz. 456 456 WDU20110840456 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Sorkwity w województwie warmińsko-mazurskim akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 84 poz. 455 455 WDU20110840455 Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 83 poz. 454 454 WDU20110830454 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 83 poz. 453 453 WDU20110830453 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 82 poz. 452 452 WDU20110820452 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia na 2011 r. programów zwalczania wścieklizny i gąbczastej encefalopatii bydła oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 82 poz. 451 451 WDU20110820451 Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 81 poz. 450 450 WDU20110810450 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 kwietnia 2011 r. sygn. akt P 6/10 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 81 poz. 449 449 WDU20110810449 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 kwietnia 2011 r. sygn. akt P 26/09 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 81 poz. 448 448 WDU20110810448 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 81 poz. 447 447 WDU20110810447 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą uchylony
Dz.U. 2011 nr 81 poz. 446 446 WDU20110810446 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 81 poz. 445 445 WDU20110810445 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 81 poz. 444 444 WDU20110810444 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 81 poz. 443 443 WDU20110810443 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 81 poz. 442 442 WDU20110810442 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 81 poz. 441 441 WDU20110810441 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 81 poz. 440 440 WDU20110810440 Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 81 poz. 439 439 WDU20110810439 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 81 poz. 438 438 WDU20110810438 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o ratyfikacji Protokołu o wybuchowych pozostałościach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (Protokół V), sporządzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 80 poz. 437 437 WDU20110800437 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 80 poz. 436 436 WDU20110800436 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 80 poz. 435 435 WDU20110800435 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin uchylony
Dz.U. 2011 nr 80 poz. 434 434 WDU20110800434 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 80 poz. 433 433 WDU20110800433 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 80 poz. 432 432 WDU20110800432 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 79 poz. 431 431 WDU20110790431 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 79 poz. 430 430 WDU20110790430 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 78 poz. 429 429 WDU20110780429 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2011 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 78 poz. 428 428 WDU20110780428 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 - 2016 uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 77 poz. 427 427 WDU20110770427 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 77 poz. 426 426 WDU20110770426 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego uchylony
Dz.U. 2011 nr 77 poz. 425 425 WDU20110770425 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 77 poz. 424 424 WDU20110770424 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariuszy Straży Granicznej do pracy poza Strażą Graniczną. uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 77 poz. 423 423 WDU20110770423 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach uchylony
Dz.U. 2011 nr 77 poz. 422 422 WDU20110770422 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 77 poz. 421 421 WDU20110770421 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 77 poz. 420 420 WDU20110770420 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych towarów przywożonych na rzecz osób niepełnosprawnych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 77 poz. 419 419 WDU20110770419 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 77 poz. 418 418 WDU20110770418 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską uchylony
Dz.U. 2011 nr 77 poz. 417 417 WDU20110770417 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie obliczania maksymalnej stawki opłaty elektronicznej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 76 poz. 416 416 WDU20110760416 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w zakresie wyrobów, oraz sposobu sprawowania nadzoru i kontroli jednostek notyfikowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 76 poz. 415 415 WDU20110760415 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 76 poz. 414 414 WDU20110760414 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych uchylony
Dz.U. 2011 nr 76 poz. 413 413 WDU20110760413 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 76 poz. 412 412 WDU20110760412 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchylony
Dz.U. 2011 nr 76 poz. 411 411 WDU20110760411 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 76 poz. 410 410 WDU20110760410 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 76 poz. 409 409 WDU20110760409 Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 76 poz. 408 408 WDU20110760408 Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 76 poz. 407 407 WDU20110760407 Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 75 poz. 406 406 WDU20110750406 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 75 poz. 405 405 WDU20110750405 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 75 poz. 404 404 WDU20110750404 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie centralnego punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 75 poz. 403 403 WDU20110750403 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów trenera i instruktora sportu uchylony
Dz.U. 2011 nr 75 poz. 402 402 WDU20110750402 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 75 poz. 401 401 WDU20110750401 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 75 poz. 400 400 WDU20110750400 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi uchylony
Dz.U. 2011 nr 75 poz. 399 399 WDU20110750399 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie warunków powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 75 poz. 398 398 WDU20110750398 Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 74 poz. 397 397 WDU20110740397 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 73 poz. 396 396 WDU20110730396 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym uchylony
Dz.U. 2011 nr 73 poz. 395 395 WDU20110730395 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 73 poz. 394 394 WDU20110730394 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 73 poz. 393 393 WDU20110730393 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 73 poz. 392 392 WDU20110730392 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 73 poz. 391 391 WDU20110730391 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 73 poz. 390 390 WDU20110730390 Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 72 poz. 389 389 WDU20110720389 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2011 r. sygn. akt SK 13/08 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 72 poz. 388 388 WDU20110720388 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2011 r. sygn. akt P 7/09 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 72 poz. 387 387 WDU20110720387 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie sposobu identyfikacji koni rasy trakeńskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 72 poz. 386 386 WDU20110720386 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej imienia gen. Stefana Roweckiego "Grota", określenia jej wzoru oraz zasad nadawania i noszenia obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 72 poz. 385 385 WDU20110720385 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 72 poz. 384 384 WDU20110720384 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 72 poz. 383 383 WDU20110720383 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonego w Genewie dnia 5 lipca 1978 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 72 poz. 382 382 WDU20110720382 Protokół do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzony w Genewie dnia 5 lipca 1978 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 72 poz. 381 381 WDU20110720381 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 72 poz. 380 380 WDU20110720380 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych przysługujących osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 72 poz. 379 379 WDU20110720379 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o ratyfikacji sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 71 poz. 378 378 WDU20110710378 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także status członków ich rodzin, uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 71 poz. 377 377 WDU20110710377 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 71 poz. 376 376 WDU20110710376 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w zakresie kontroli wewnętrznej urzędów kontroli skarbowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 70 poz. 375 375 WDU20110700375 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 70 poz. 374 374 WDU20110700374 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 70 poz. 373 373 WDU20110700373 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 70 poz. 372 372 WDU20110700372 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 69 poz. 371 371 WDU20110690371 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 69 poz. 370 370 WDU20110690370 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 69 poz. 369 369 WDU20110690369 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawach o poszczególne rodzaje przestępstw niezależnie od miejsca ich popełnienia uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 69 poz. 368 368 WDU20110690368 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 69 poz. 367 367 WDU20110690367 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 69 poz. 366 366 WDU20110690366 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki uchylony
Dz.U. 2011 nr 69 poz. 365 365 WDU20110690365 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 68 poz. 364 364 WDU20110680364 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 68 poz. 363 363 WDU20110680363 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie uchylony
Dz.U. 2011 nr 68 poz. 362 362 WDU20110680362 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług uchylony
Dz.U. 2011 nr 68 poz. 361 361 WDU20110680361 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 68 poz. 360 360 WDU20110680360 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 68 poz. 359 359 WDU20110680359 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przedstawiciela podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 67 poz. 358 358 WDU20110670358 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2011 nr 67 poz. 357 357 WDU20110670357 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Stupsk w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 67 poz. 356 356 WDU20110670356 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 67 poz. 355 355 WDU20110670355 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień, zawieranych między przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową, spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 67 poz. 354 354 WDU20110670354 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych uchylony
Dz.U. 2011 nr 67 poz. 353 353 WDU20110670353 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych uchylony
Dz.U. 2011 nr 67 poz. 352 352 WDU20110670352 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim uchylony
Dz.U. 2011 nr 67 poz. 351 351 WDU20110670351 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim uchylony
Dz.U. 2011 nr 67 poz. 350 350 WDU20110670350 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim uchylony
Dz.U. 2011 nr 66 poz. 349 349 WDU20110660349 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie badań niezbędnych do otrzymania świadectwa maszynisty oraz zachowania jego ważności uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 66 poz. 348 348 WDU20110660348 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań w celu sprawdzenia spełniania wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 66 poz. 347 347 WDU20110660347 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 66 poz. 346 346 WDU20110660346 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie licencji maszynisty uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 65 poz. 345 345 WDU20110650345 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 65 poz. 344 344 WDU20110650344 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 65 poz. 343 343 WDU20110650343 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zakresu, warunków i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 64 poz. 342 342 WDU20110640342 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2011 r. sygn. akt K 35/08 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 64 poz. 341 341 WDU20110640341 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2011 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2011 nr 64 poz. 340 340 WDU20110640340 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 64 poz. 339 339 WDU20110640339 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 64 poz. 338 338 WDU20110640338 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 64 poz. 337 337 WDU20110640337 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 64 poz. 336 336 WDU20110640336 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 64 poz. 335 335 WDU20110640335 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 64 poz. 334 334 WDU20110640334 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 64 poz. 333 333 WDU20110640333 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 64 poz. 332 332 WDU20110640332 Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 63 poz. 331 331 WDU20110630331 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać ocena kliniczna wyrobów medycznych lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 63 poz. 330 330 WDU20110630330 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 63 poz. 329 329 WDU20110630329 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych uchylony
Dz.U. 2011 nr 63 poz. 328 328 WDU20110630328 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziałów kryzysowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 63 poz. 327 327 WDU20110630327 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 63 poz. 326 326 WDU20110630326 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 63 poz. 325 325 WDU20110630325 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 63 poz. 324 324 WDU20110630324 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 63 poz. 323 323 WDU20110630323 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu prowadzenia Krajowego Funduszu Drogowego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 322 WDU20110630322 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 62 poz. 321 321 WDU20110620321 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 62 poz. 320 320 WDU20110620320 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2011 nr 62 poz. 319 319 WDU20110620319 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 62 poz. 318 318 WDU20110620318 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 62 poz. 317 317 WDU20110620317 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 62 poz. 316 316 WDU20110620316 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 61 poz. 315 315 WDU20110610315 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2011 r. sygn. akt P 15/10 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 61 poz. 314 314 WDU20110610314 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego uchylony
Dz.U. 2011 nr 61 poz. 313 313 WDU20110610313 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 61 poz. 312 312 WDU20110610312 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa uchylony
Dz.U. 2011 nr 61 poz. 311 311 WDU20110610311 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych uchylony
Dz.U. 2011 nr 61 poz. 310 310 WDU20110610310 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności celnych przywozowych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 61 poz. 309 309 WDU20110610309 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 61 poz. 308 308 WDU20110610308 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 61 poz. 307 307 WDU20110610307 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wolnej burty statków morskich uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 61 poz. 306 306 WDU20110610306 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 61 poz. 305 305 WDU20110610305 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 60 poz. 304 304 WDU20110600304 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 60 poz. 303 303 WDU20110600303 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 60 poz. 302 302 WDU20110600302 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 59 poz. 301 301 WDU20110590301 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 58 poz. 300 300 WDU20110580300 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster) uchylony
Dz.U. 2011 nr 58 poz. 299 299 WDU20110580299 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku uchylony
Dz.U. 2011 nr 58 poz. 298 298 WDU20110580298 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego uchylony
Dz.U. 2011 nr 57 poz. 297 297 WDU20110570297 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 57 poz. 296 296 WDU20110570296 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie warunków i trybu udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 57 poz. 295 295 WDU20110570295 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie wymogów, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzajów tej kontroli nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 57 poz. 294 294 WDU20110570294 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 57 poz. 293 293 WDU20110570293 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 57 poz. 292 292 WDU20110570292 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 57 poz. 291 291 WDU20110570291 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011 akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 56 poz. 290 290 WDU20110560290 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 55 poz. 289 289 WDU20110550289 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2011 nr 55 poz. 288 288 WDU20110550288 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz, oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 55 poz. 287 287 WDU20110550287 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz szczegółowych warunków i trybu składania wniosku za pomocą tego formularza uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 55 poz. 286 286 WDU20110550286 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 54 poz. 285 285 WDU20110540285 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2011 r. sygn. akt K 23/09 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 54 poz. 284 284 WDU20110540284 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 54 poz. 283 283 WDU20110540283 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego uchylony
Dz.U. 2011 nr 54 poz. 282 282 WDU20110540282 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzom niezawodowym uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 54 poz. 281 281 WDU20110540281 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Zbrojnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 54 poz. 280 280 WDU20110540280 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Żagań - poaugustiański zespół klasztorny" akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 54 poz. 279 279 WDU20110540279 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Nysa - zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy" akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 54 poz. 278 278 WDU20110540278 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 53 poz. 277 277 WDU20110530277 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 marca 2011 r. sygn. akt P 21/09 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 53 poz. 276 276 WDU20110530276 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 53 poz. 275 275 WDU20110530275 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO uchylony
Dz.U. 2011 nr 53 poz. 274 274 WDU20110530274 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 53 poz. 273 273 WDU20110530273 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 52 poz. 272 272 WDU20110520272 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 52 poz. 271 271 WDU20110520271 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 52 poz. 270 270 WDU20110520270 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 52 poz. 269 269 WDU20110520269 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie świadczeń przysługujących członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska albo regionalnej dyrekcji ochrony środowiska przeniesionemu do pracy w innej miejscowości obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 52 poz. 268 268 WDU20110520268 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkołach artystycznych programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników dla szkół artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 52 poz. 267 267 WDU20110520267 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 52 poz. 266 266 WDU20110520266 Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o ratyfikacji Porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej ("CEEPUS III"), podpisanego w Budvie dnia 25 marca 2010 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265 265 WDU20110510265 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 51 poz. 264 264 WDU20110510264 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Przytuły w województwie podlaskim akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 51 poz. 263 263 WDU20110510263 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 50 poz. 262 262 WDU20110500262 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 50 poz. 261 261 WDU20110500261 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 50 poz. 260 260 WDU20110500260 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 50 poz. 259 259 WDU20110500259 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 50 poz. 258 258 WDU20110500258 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 50 poz. 257 257 WDU20110500257 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 50 poz. 256 256 WDU20110500256 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2011 nr 50 poz. 255 255 WDU20110500255 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 49 poz. 254 254 WDU20110490254 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, florysta, kucharz małej gastronomii, operator maszyn leśnych, opiekun medyczny, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji usług gastronomicznych, technik przetwórstwa mlecznego i technik weterynarii uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 48 poz. 253 253 WDU20110480253 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 48 poz. 252 252 WDU20110480252 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 48 poz. 251 251 WDU20110480251 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uchylony
Dz.U. 2011 nr 48 poz. 250 250 WDU20110480250 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 48 poz. 249 249 WDU20110480249 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 48 poz. 248 248 WDU20110480248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 48 poz. 247 247 WDU20110480247 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 48 poz. 246 246 WDU20110480246 Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 48 poz. 245 245 WDU20110480245 Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 48 poz. 244 244 WDU20110480244 Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejska Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzonego w Brukseli dnia 23 czerwca 2010 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 47 poz. 243 243 WDU20110470243 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 47 poz. 242 242 WDU20110470242 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 47 poz. 241 241 WDU20110470241 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym wymagane jest zezwolenie uchylony
Dz.U. 2011 nr 47 poz. 240 240 WDU20110470240 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Leoncin w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 46 poz. 239 239 WDU20110460239 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 46 poz. 238 238 WDU20110460238 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu oraz budynkami umożliwiającymi kolokację uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 46 poz. 237 237 WDU20110460237 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 45 poz. 236 236 WDU20110450236 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235 235 WDU20110450235 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 44 poz. 234 234 WDU20110440234 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne uchylony
Dz.U. 2011 nr 44 poz. 233 233 WDU20110440233 Rozporządzenie Ministra Sportu i turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 44 poz. 232 232 WDU20110440232 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 44 poz. 231 231 WDU20110440231 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 44 poz. 230 230 WDU20110440230 Rozporządzenie Ministrów Finansów z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 44 poz. 229 229 WDU20110440229 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług uchylony
Dz.U. 2011 nr 44 poz. 228 228 WDU20110440228 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 44 poz. 227 227 WDU20110440227 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 43 poz. 226 226 WDU20110430226 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 43 poz. 225 225 WDU20110430225 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu socjalnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 43 poz. 224 224 WDU20110430224 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o języku polskim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 42 poz. 223 223 WDU20110420223 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 42 poz. 222 222 WDU20110420222 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 42 poz. 221 221 WDU20110420221 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi realizowane jest międzynarodowe przemieszczanie odpadów obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 42 poz. 220 220 WDU20110420220 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 42 poz. 219 219 WDU20110420219 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 42 poz. 218 218 WDU20110420218 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 42 poz. 217 217 WDU20110420217 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 42 poz. 216 216 WDU20110420216 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 42 poz. 215 215 WDU20110420215 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 41 poz. 214 214 WDU20110410214 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli skarbowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 41 poz. 213 213 WDU20110410213 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 40 poz. 212 212 WDU20110400212 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 40 poz. 211 211 WDU20110400211 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 40 poz. 210 210 WDU20110400210 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie wymagań dotyczących postępowania z podstawową dokumentacją badania klinicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 40 poz. 209 209 WDU20110400209 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 40 poz. 208 208 WDU20110400208 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 40 poz. 207 207 WDU20110400207 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 40 poz. 206 206 WDU20110400206 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 40 poz. 205 205 WDU20110400205 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 40 poz. 204 204 WDU20110400204 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 39 poz. 203 203 WDU20110390203 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 39 poz. 202 202 WDU20110390202 Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 39 poz. 201 201 WDU20110390201 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 38 poz. 200 200 WDU20110380200 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zbiorczego sprawozdania o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i zużytych akumulatorach uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 38 poz. 199 199 WDU20110380199 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 38 poz. 198 198 WDU20110380198 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych oraz o wielkości wykorzystanych środków uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 38 poz. 197 197 WDU20110380197 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 38 poz. 196 196 WDU20110380196 Ustawa z dnia 1 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 38 poz. 195 195 WDU20110380195 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 37 poz. 194 194 WDU20110370194 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 37 poz. 193 193 WDU20110370193 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie umundurowania pracowników organów administracji morskiej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 36 poz. 192 192 WDU20110360192 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 lutego 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 36 poz. 191 191 WDU20110360191 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 36 poz. 190 190 WDU20110360190 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 36 poz. 189 189 WDU20110360189 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 36 poz. 188 188 WDU20110360188 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie delegowania urzędników prokuratury do wykonywania obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury lub w Ministerstwie Sprawiedliwości uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 36 poz. 187 187 WDU20110360187 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie delegowania urzędników sądów do Ministerstwa Sprawiedliwości lub poza stałe miejsce pracy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 36 poz. 186 186 WDU20110360186 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania niektórych spraw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 36 poz. 185 185 WDU20110360185 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 uchylony
Dz.U. 2011 nr 36 poz. 184 184 WDU20110360184 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 36 poz. 183 183 WDU20110360183 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 36 poz. 182 182 WDU20110360182 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 36 poz. 181 181 WDU20110360181 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 35 poz. 180 180 WDU20110350180 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 35 poz. 179 179 WDU20110350179 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 35 poz. 178 178 WDU20110350178 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 35 poz. 177 177 WDU20110350177 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 34 poz. 176 176 WDU20110340176 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie oddelegowania inspektora kontroli skarbowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 34 poz. 175 175 WDU20110340175 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 34 poz. 174 174 WDU20110340174 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 34 poz. 173 173 WDU20110340173 Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 34 poz. 172 172 WDU20110340172 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego uchylony
Dz.U. 2011 nr 34 poz. 171 171 WDU20110340171 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 34 poz. 170 170 WDU20110340170 Ustawa z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 34 poz. 169 169 WDU20110340169 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego uchylony
Dz.U. 2011 nr 34 poz. 168 168 WDU20110340168 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 33 poz. 167 167 WDU20110330167 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166 166 WDU20110330166 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 33 poz. 165 165 WDU20110330165 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 33 poz. 164 164 WDU20110330164 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 33 poz. 163 163 WDU20110330163 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 33 poz. 162 162 WDU20110330162 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2011 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 32 poz. 161 161 WDU20110320161 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 32 poz. 160 160 WDU20110320160 Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 32 poz. 159 159 WDU20110320159 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 31 poz. 158 158 WDU20110310158 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 31 poz. 157 157 WDU20110310157 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 31 poz. 156 156 WDU20110310156 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2011 nr 31 poz. 155 155 WDU20110310155 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 31 poz. 154 154 WDU20110310154 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie współdziałania Służby Więziennej z Policją w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej Służby Więziennej lub konwoju obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 31 poz. 153 153 WDU20110310153 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu uchylony
Dz.U. 2011 nr 30 poz. 152 152 WDU20110300152 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151 151 WDU20110300151 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 29 poz. 150 150 WDU20110290150 Ustawa budżetowa na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 28 poz. 149 149 WDU20110280149 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz członków ich rodzin na koszt właściwego organu Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 28 poz. 148 148 WDU20110280148 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 28 poz. 147 147 WDU20110280147 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 28 poz. 146 146 WDU20110280146 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie uchylony
Dz.U. 2011 nr 28 poz. 145 145 WDU20110280145 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 28 poz. 144 144 WDU20110280144 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 28 poz. 143 143 WDU20110280143 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 27 poz. 142 142 WDU20110270142 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 stycznia 2011 r. sygn. akt P 8/08 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 27 poz. 141 141 WDU20110270141 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2011 r. sygn. akt P 44/08 obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 27 poz. 140 140 WDU20110270140 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2011 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2011 nr 27 poz. 139 139 WDU20110270139 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 27 poz. 138 138 WDU20110270138 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 27 poz. 137 137 WDU20110270137 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 26 poz. 136 136 WDU20110260136 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek przyjętych dnia 30 lipca 2010 r. do Konwencji o ustanowieniu Wielostronnej Agencji Gwarancji Inwestycyjnych, sporządzonej w Seulu dnia 11 października 1985 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 26 poz. 135 135 WDU20110260135 Poprawki przyjęte dnia 30 lipca 2010 r. do Konwencji o ustanowieniu Wielostronnej Agencji Gwarancji Inwestycyjnych, sporządzonej w Seulu dnia 11 października 1985 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 26 poz. 134 134 WDU20110260134 Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133 133 WDU20110250133 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 25 poz. 132 132 WDU20110250132 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 25 poz. 131 131 WDU20110250131 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2011 nr 24 poz. 130 130 WDU20110240130 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2011 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2011 nr 24 poz. 129 129 WDU20110240129 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego uchylony
Dz.U. 2011 nr 24 poz. 128 128 WDU20110240128 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 23 poz. 127 127 WDU20110230127 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 23 poz. 126 126 WDU20110230126 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 23 poz. 125 125 WDU20110230125 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, fotografii dołączanych do wniosków oraz wzorów stempli potwierdzających złożenie wniosków uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 23 poz. 124 124 WDU20110230124 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, fotografii dołączonych do wniosku oraz stempla potwierdzającego złożenie wniosku uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 23 poz. 123 123 WDU20110230123 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122 122 WDU20110230122 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 23 poz. 121 121 WDU20110230121 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 22 poz. 120 120 WDU20110220120 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 22 poz. 119 119 WDU20110220119 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2011 nr 22 poz. 118 118 WDU20110220118 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 22 poz. 117 117 WDU20110220117 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L. uchylony
Dz.U. 2011 nr 22 poz. 116 116 WDU20110220116 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 22 poz. 115 115 WDU20110220115 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektoratów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 22 poz. 114 114 WDU20110220114 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 113 113 WDU20110210113 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 112 WDU20110210112 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 20 poz. 111 111 WDU20110200111 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego oraz wzoru zezwolenia na import produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 20 poz. 110 110 WDU20110200110 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego oraz wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na import produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 20 poz. 109 109 WDU20110200109 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 20 poz. 108 108 WDU20110200108 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 20 poz. 107 107 WDU20110200107 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania świadczeń socjalnych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 20 poz. 106 106 WDU20110200106 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 20 poz. 105 105 WDU20110200105 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r., będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich, oraz wykazu zawodów sportowych odbywających się przed 2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk głuchych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 20 poz. 104 104 WDU20110200104 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 20 poz. 103 103 WDU20110200103 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 20 poz. 102 102 WDU20110200102 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 20 poz. 101 101 WDU20110200101 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Katowice - osiedle robotnicze Nikiszowiec" akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 20 poz. 100 100 WDU20110200100 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski" akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 19 poz. 99 99 WDU20110190099 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 19 poz. 98 98 WDU20110190098 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki honorowej "Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina" uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 19 poz. 97 97 WDU20110190097 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchylony
Dz.U. 2011 nr 19 poz. 96 96 WDU20110190096 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 18 poz. 95 95 WDU20110180095 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności uchylony
Dz.U. 2011 nr 18 poz. 94 94 WDU20110180094 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 18 poz. 93 93 WDU20110180093 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych uchylony
Dz.U. 2011 nr 18 poz. 92 92 WDU20110180092 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 18 poz. 91 91 WDU20110180091 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 18 poz. 90 90 WDU20110180090 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Galewice w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 18 poz. 89 89 WDU20110180089 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 17 poz. 88 88 WDU20110170088 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków konsula w zakresie ochrony lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 17 poz. 87 87 WDU20110170087 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 17 poz. 86 86 WDU20110170086 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 17 poz. 85 85 WDU20110170085 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 17 poz. 84 84 WDU20110170084 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia przełożonych właściwych do dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz trybu postępowania w tych sprawach obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 17 poz. 83 83 WDU20110170083 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 17 poz. 82 82 WDU20110170082 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 17 poz. 81 81 WDU20110170081 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 17 poz. 80 80 WDU20110170080 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego. uchylony
Dz.U. 2011 nr 17 poz. 79 79 WDU20110170079 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 17 poz. 78 78 WDU20110170078 Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 16 poz. 77 77 WDU20110160077 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 16 poz. 76 76 WDU20110160076 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 16 poz. 75 75 WDU20110160075 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 16 poz. 74 74 WDU20110160074 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 16 poz. 73 73 WDU20110160073 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 16 poz. 72 72 WDU20110160072 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 16 poz. 71 71 WDU20110160071 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 15 poz. 70 70 WDU20110150070 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 15 poz. 69 69 WDU20110150069 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uchylony
Dz.U. 2011 nr 14 poz. 68 68 WDU20110140068 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 67 WDU20110140067 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 13 poz. 66 66 WDU20110130066 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa i Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 13 poz. 65 65 WDU20110130065 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach wydanych w sprawach karnych oraz sprawach nieletnich, dotyczących osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 13 poz. 64 64 WDU20110130064 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 13 poz. 63 63 WDU20110130063 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 13 poz. 62 62 WDU20110130062 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 13 poz. 61 61 WDU20110130061 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu jej przekazywania uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 13 poz. 60 60 WDU20110130060 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 12 poz. 59 59 WDU20110120059 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 11 poz. 58 58 WDU20110110058 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie orzekania o zdolności fizycznej i psychicznej do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 11 poz. 57 57 WDU20110110057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 10 poz. 56 56 WDU20110100056 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 10 poz. 55 55 WDU20110100055 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 10 poz. 54 54 WDU20110100054 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 10 poz. 53 53 WDU20110100053 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty uchylony
Dz.U. 2011 nr 10 poz. 52 52 WDU20110100052 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji instytutów naukowych oraz tworzenia i likwidacji pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 10 poz. 51 51 WDU20110100051 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Nauki obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 10 poz. 50 50 WDU20110100050 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 10 poz. 49 49 WDU20110100049 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wróblew w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2011 nr 9 poz. 48 48 WDU20110090048 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 9 poz. 47 47 WDU20110090047 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 9 poz. 46 46 WDU20110090046 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 9 poz. 45 45 WDU20110090045 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 9 poz. 44 44 WDU20110090044 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie niezbędnych elementów sprawozdania z działalności oraz rocznego i kwartalnego sprawozdania finansowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 9 poz. 43 43 WDU20110090043 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym uchylony
Dz.U. 2011 nr 9 poz. 42 42 WDU20110090042 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla pracowników podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 9 poz. 41 41 WDU20110090041 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 9 poz. 40 40 WDU20110090040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu przyjmowania inspekcji Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 8 poz. 39 39 WDU20110080039 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 8 poz. 38 38 WDU20110080038 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych uchylony
Dz.U. 2011 nr 8 poz. 37 37 WDU20110080037 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz uchylony
Dz.U. 2011 nr 8 poz. 36 36 WDU20110080036 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 8 poz. 35 35 WDU20110080035 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 8 poz. 34 34 WDU20110080034 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 8 poz. 33 33 WDU20110080033 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 8 poz. 32 32 WDU20110080032 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31 31 WDU20110080031 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 8 poz. 30 30 WDU20110080030 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 7 poz. 29 29 WDU20110070029 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 6 poz. 28 28 WDU20110060028 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 6 poz. 27 27 WDU20110060027 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywana Problemów Hazardowych uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 6 poz. 26 26 WDU20110060026 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 6 poz. 25 25 WDU20110060025 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 6 poz. 24 24 WDU20110060024 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 6 poz. 23 23 WDU20110060023 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 6 poz. 22 22 WDU20110060022 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 6 poz. 21 21 WDU20110060021 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 6 poz. 20 20 WDU20110060020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 6 poz. 19 19 WDU20110060019 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 6 poz. 18 18 WDU20110060018 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 6 poz. 17 17 WDU20110060017 Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2011 nr 5 poz. 16 16 WDU20110050016 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 5 poz. 15 15 WDU20110050015 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Wywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 5 poz. 14 14 WDU20110050014 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13 13 WDU20110050013 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2011 nr 4 poz. 12 12 WDU20110040012 Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 4 poz. 11 11 WDU20110040011 Umowa ustanawiająca Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzona w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 4 poz. 10 10 WDU20110040010 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu Zmieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku bez statusu
Dz.U. 2011 nr 4 poz. 9 9 WDU20110040009 Protokół Zmieniający Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzony w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 4 poz. 8 8 WDU20110040008 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeństwie personelu współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2011 nr 4 poz. 7 7 WDU20110040007 Protokół fakultatywny do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzony w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 3 poz. 6 6 WDU20110030006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 3 poz. 5 5 WDU20110030005 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2011 nr 3 poz. 4 4 WDU20110030004 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 2 poz. 3 3 WDU20110020003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych obowiązujący
Dz.U. 2011 nr 1 poz. 2 2 WDU20110010002 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności uznany za uchylony
Dz.U. 2011 nr 1 poz. 1 1 WDU20110010001 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą akt objęty tekstem jednolitym