20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 2015 poz. 2367 2367 WDU20150002367 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2366 2366 WDU20150002366 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2365 2365 WDU20150002365 Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2364 2364 WDU20150002364 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 2363 2363 WDU20150002363 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2362 2362 WDU20150002362 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2361 2361 WDU20150002361 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2360 2360 WDU20150002360 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych oraz testu równowagi pokrycia i testu płynności uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2359 2359 WDU20150002359 Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2358 2358 WDU20150002358 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 2357 2357 WDU20150002357 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2356 2356 WDU20150002356 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2355 2355 WDU20150002355 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 2354 2354 WDU20150002354 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 2353 2353 WDU20150002353 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela oraz sposobu ich przekazywania uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2352 2352 WDU20150002352 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2351 2351 WDU20150002351 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania niektórych czynności w zakresie interpretacji indywidualnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2350 2350 WDU20150002350 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2349 2349 WDU20150002349 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2348 2348 WDU20150002348 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania rekompensaty pieniężnej albo wyrównania członkowi ochotniczej straży pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2347 2347 WDU20150002347 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2346 2346 WDU20150002346 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 2345 2345 WDU20150002345 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 2344 2344 WDU20150002344 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2343 2343 WDU20150002343 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie reorganizacji instytutu badawczego - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2342 2342 WDU20150002342 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2341 2341 WDU20150002341 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 2340 2340 WDU20150002340 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 2339 2339 WDU20150002339 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2338 2338 WDU20150002338 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2337 2337 WDU20150002337 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 2336 2336 WDU20150002336 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko asesora sądowego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2335 2335 WDU20150002335 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2334 2334 WDU20150002334 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2333 2333 WDU20150002333 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2332 2332 WDU20150002332 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 2331 2331 WDU20150002331 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2330 2330 WDU20150002330 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 2329 2329 WDU20150002329 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2328 2328 WDU20150002328 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2327 2327 WDU20150002327 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2326 2326 WDU20150002326 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2325 2325 WDU20150002325 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2324 2324 WDU20150002324 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2323 2323 WDU20150002323 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 2322 2322 WDU20150002322 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2321 2321 WDU20150002321 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2320 2320 WDU20150002320 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2319 2319 WDU20150002319 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2318 2318 WDU20150002318 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2317 2317 WDU20150002317 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz prowadzących szkolenia, wymagań dotyczących przeprowadzania egzaminów, a także wzorów dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie certyfikatu i certyfikatów dla personelu uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2316 2316 WDU20150002316 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2315 2315 WDU20150002315 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2314 2314 WDU20150002314 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2313 2313 WDU20150002313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2312 2312 WDU20150002312 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 2311 2311 WDU20150002311 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie współpracy z jednostką koordynującą oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej w ramach sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą w zakresie spełniania kryteriów akredytacyjnych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2310 2310 WDU20150002310 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2309 2309 WDU20150002309 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2308 2308 WDU20150002308 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2307 2307 WDU20150002307 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2306 2306 WDU20150002306 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązków związanych z informowaniem o amerykańskich rachunkach raportowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2305 2305 WDU20150002305 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2304 2304 WDU20150002304 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 2303 2303 WDU20150002303 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko asesorskie uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2302 2302 WDU20150002302 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 2301 2301 WDU20150002301 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2300 2300 WDU20150002300 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 2299 2299 WDU20150002299 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2298 2298 WDU20150002298 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2297 2297 WDU20150002297 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny (Rabies) obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2296 2296 WDU20150002296 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2295 2295 WDU20150002295 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2294 2294 WDU20150002294 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 2293 2293 WDU20150002293 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2292 2292 WDU20150002292 Ustawa z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2291 2291 WDU20150002291 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu konsularnego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2290 2290 WDU20150002290 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 2289 2289 WDU20150002289 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 2288 2288 WDU20150002288 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2287 2287 WDU20150002287 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2286 2286 WDU20150002286 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2285 2285 WDU20150002285 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2284 2284 WDU20150002284 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2283 2283 WDU20150002283 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2282 2282 WDU20150002282 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków powiatowo-gminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2281 2281 WDU20150002281 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2280 2280 WDU20150002280 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie trybu i sposobu sprawowania nadzoru nad opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2279 2279 WDU20150002279 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2278 2278 WDU20150002278 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2277 2277 WDU20150002277 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2276 2276 WDU20150002276 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 2275 2275 WDU20150002275 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2274 2274 WDU20150002274 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie obniżonych opłat konsularnych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2273 2273 WDU20150002273 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2272 2272 WDU20150002272 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 2271 2271 WDU20150002271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2270 2270 WDU20150002270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2269 2269 WDU20150002269 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na lata 2016-2018 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2268 2268 WDU20150002268 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, wydatków budżetu środków europejskich oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2015 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2267 2267 WDU20150002267 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 2266 2266 WDU20150002266 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2265 2265 WDU20150002265 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 2264 2264 WDU20150002264 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2263 2263 WDU20150002263 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2262 2262 WDU20150002262 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2261 2261 WDU20150002261 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2260 2260 WDU20150002260 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2259 2259 WDU20150002259 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 2258 2258 WDU20150002258 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2257 2257 WDU20150002257 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2256 2256 WDU20150002256 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2255 2255 WDU20150002255 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego, pełniącej funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2254 2254 WDU20150002254 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2253 2253 WDU20150002253 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 2252 2252 WDU20150002252 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2251 2251 WDU20150002251 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2250 2250 WDU20150002250 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 2249 2249 WDU20150002249 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko asesora sądowego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2248 2248 WDU20150002248 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 2247 2247 WDU20150002247 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2246 2246 WDU20150002246 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2245 2245 WDU20150002245 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 2244 2244 WDU20150002244 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2243 2243 WDU20150002243 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2242 2242 WDU20150002242 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru spisu zlikwidowanych składników masy upadłości uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2241 2241 WDU20150002241 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z czynności syndyka, wzoru sprawozdania rachunkowego syndyka i wzoru sprawozdania ostatecznego syndyka uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2240 2240 WDU20150002240 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2239 2239 WDU20150002239 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej oraz wzoru planu podziału i ostatecznego planu podziału uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2238 2238 WDU20150002238 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2237 2237 WDU20150002237 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2236 2236 WDU20150002236 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2235 2235 WDU20150002235 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2234 2234 WDU20150002234 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 2233 2233 WDU20150002233 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 2232 2232 WDU20150002232 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2231 2231 WDU20150002231 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2016 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2230 2230 WDU20150002230 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2229 2229 WDU20150002229 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2228 2228 WDU20150002228 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2016 akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 2227 2227 WDU20150002227 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 2226 2226 WDU20150002226 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko prokuratorskie uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2225 2225 WDU20150002225 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej: w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2224 2224 WDU20150002224 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 2223 2223 WDU20150002223 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2222 2222 WDU20150002222 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2221 2221 WDU20150002221 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2220 2220 WDU20150002220 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z wykonania planu podziału uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2219 2219 WDU20150002219 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru listy wierzytelności uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2218 2218 WDU20150002218 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie kontroli wydobycia niektórych kopalin uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2217 2217 WDU20150002217 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2216 2216 WDU20150002216 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2215 2215 WDU20150002215 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru karty do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2214 2214 WDU20150002214 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z czynności nadzorcy sądowego i zarządcy, wzoru sprawozdania rachunkowego i wzoru sprawozdania końcowego zarządcy uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2213 2213 WDU20150002213 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2212 2212 WDU20150002212 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 2211 2211 WDU20150002211 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2210 2210 WDU20150002210 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2209 2209 WDU20150002209 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 2208 2208 WDU20150002208 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2207 2207 WDU20150002207 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru spisu inwentarza w postępowaniu sanacyjnym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2206 2206 WDU20150002206 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru spisu wierzytelności oraz wzoru spisu wierzytelności spornych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2205 2205 WDU20150002205 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 2204 2204 WDU20150002204 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 2203 2203 WDU20150002203 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru spisu inwentarza w postępowaniu upadłościowym, spisu należności w postępowaniu upadłościowym oraz spisu nieobjętych przez syndyka składników majątku upadłego, w tym składników majątku nieobjętych na skutek czynności bezskutecznych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2202 2202 WDU20150002202 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 2201 2201 WDU20150002201 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w Umowie FATCA uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2200 2200 WDU20150002200 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 2199 2199 WDU20150002199 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2198 2198 WDU20150002198 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2197 2197 WDU20150002197 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Mirzec w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 2196 2196 WDU20150002196 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2015 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2195 2195 WDU20150002195 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2194 2194 WDU20150002194 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2193 2193 WDU20150002193 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 2192 2192 WDU20150002192 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2191 2191 WDU20150002191 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2016 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2190 2190 WDU20150002190 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2189 2189 WDU20150002189 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie informacji zamieszczanych we wzorcach umów stosowanych przez zakład ubezpieczeń obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2188 2188 WDU20150002188 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz opłaty egzaminacyjnej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2187 2187 WDU20150002187 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru dokumentu licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz wysokości i sposobu wnoszenia opłaty za jego wydanie obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2186 2186 WDU20150002186 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2185 2185 WDU20150002185 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 2184 2184 WDU20150002184 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2183 2183 WDU20150002183 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2182 2182 WDU20150002182 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 2181 2181 WDU20150002181 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2180 2180 WDU20150002180 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 2179 2179 WDU20150002179 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2178 2178 WDU20150002178 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2177 2177 WDU20150002177 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2176 2176 WDU20150002176 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2175 2175 WDU20150002175 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2174 2174 WDU20150002174 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2173 2173 WDU20150002173 Oświadczenie rządowe z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Europejską Organizacją Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej warunków przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej, podpisanej w Warszawie dnia 28 października 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 2172 2172 WDU20150002172 Umowa między Europejską Organizacją Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotycząca warunków przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej, podpisana w Warszawie dnia 28 października 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2171 2171 WDU20150002171 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2170 2170 WDU20150002170 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2169 2169 WDU20150002169 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie opłat związanych z badaniem odmian i prowadzeniem rejestru odmian obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2168 2168 WDU20150002168 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2167 2167 WDU20150002167 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2166 2166 WDU20150002166 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za złożenie wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także zarobkowego korzystania z niej, badanie odrębności, wyrównania i trwałości, przyznanie i utrzymywanie wyłącznego prawa obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2165 2165 WDU20150002165 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2164 2164 WDU20150002164 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2163 2163 WDU20150002163 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2162 2162 WDU20150002162 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2161 2161 WDU20150002161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 2160 2160 WDU20150002160 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie ochrony informacji niejawnych wymienianych w interesie Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 25 maja 2011 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 2159 2159 WDU20150002159 Umowa między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie ochrony informacji niejawnych wymienianych w interesie Unii Europejskiej, sporządzona w Brukseli dnia 25 maja 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2158 2158 WDU20150002158 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2157 2157 WDU20150002157 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 2156 2156 WDU20150002156 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2155 2155 WDU20150002155 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2154 2154 WDU20150002154 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2153 2153 WDU20150002153 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2152 2152 WDU20150002152 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2151 2151 WDU20150002151 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, które nie wymagają wydania decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2150 2150 WDU20150002150 Ustawa z dnia 10 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 2149 2149 WDU20150002149 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2148 2148 WDU20150002148 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki oceniającej personel oraz wzoru zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki prowadzącej szkolenia obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2147 2147 WDU20150002147 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2015 r. sygn. akt K 35/15 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2146 2146 WDU20150002146 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2145 2145 WDU20150002145 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2144 2144 WDU20150002144 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego i zabezpieczenia środków związanych z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2143 2143 WDU20150002143 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2142 2142 WDU20150002142 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2141 2141 WDU20150002141 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej, będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2140 2140 WDU20150002140 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2139 2139 WDU20150002139 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2138 2138 WDU20150002138 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2137 2137 WDU20150002137 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego jednostek prowadzących szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, minimalnych wymagań dotyczących wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób prowadzących szkolenia, wzoru zaświadczenia o odbytym szkoleniu i wysokości jednostkowych stawek opłat obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2136 2136 WDU20150002136 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2135 2135 WDU20150002135 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2134 2134 WDU20150002134 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej we Wrocławiu akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 2133 2133 WDU20150002133 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów zawierających dane dotyczące realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2132 2132 WDU20150002132 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 2131 2131 WDU20150002131 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2130 2130 WDU20150002130 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2129 2129 WDU20150002129 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. sygn. akt K 34/15 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2128 2128 WDU20150002128 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2127 2127 WDU20150002127 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 2126 2126 WDU20150002126 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2125 2125 WDU20150002125 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2124 2124 WDU20150002124 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie listy podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2123 2123 WDU20150002123 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 2122 2122 WDU20150002122 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2121 2121 WDU20150002121 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2120 2120 WDU20150002120 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2119 2119 WDU20150002119 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2118 2118 WDU20150002118 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2117 2117 WDU20150002117 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2116 2116 WDU20150002116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 2115 2115 WDU20150002115 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Kolejowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2114 2114 WDU20150002114 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Radomsko w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 2113 2113 WDU20150002113 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, sporządzonej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r., podpisanego w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 2112 2112 WDU20150002112 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, sporządzonej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r., podpisane w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2111 2111 WDU20150002111 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2110 2110 WDU20150002110 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Zatora w województwie małopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 2109 2109 WDU20150002109 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2108 2108 WDU20150002108 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2107 2107 WDU20150002107 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2106 2106 WDU20150002106 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie apteczek okrętowych i apteczek medycznych oraz wzoru karty zdrowia dla marynarza na statku morskim uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2105 2105 WDU20150002105 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2104 2104 WDU20150002104 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie bezpiecznej obsługi statku obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2103 2103 WDU20150002103 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i trybu przeprowadzania poszczególnych rodzajów inspekcji warunków pracy i życia marynarzy na statku uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2102 2102 WDU20150002102 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru Morskiego Certyfikatu Pracy, Tymczasowego Morskiego Certyfikatu Pracy i Deklaracji Zgodności (część I i II) uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2101 2101 WDU20150002101 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2100 2100 WDU20150002100 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2099 2099 WDU20150002099 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2098 2098 WDU20150002098 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2097 2097 WDU20150002097 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 2096 2096 WDU20150002096 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2095 2095 WDU20150002095 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2094 2094 WDU20150002094 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2093 2093 WDU20150002093 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2092 2092 WDU20150002092 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Beaty Kempy obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2091 2091 WDU20150002091 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2090 2090 WDU20150002090 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2089 2089 WDU20150002089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2088 2088 WDU20150002088 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2087 2087 WDU20150002087 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2086 2086 WDU20150002086 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2085 2085 WDU20150002085 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umowy offsetowej akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 2084 2084 WDU20150002084 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie trybu kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie zawodowe obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2083 2083 WDU20150002083 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianu dla rzeczoznawców obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2082 2082 WDU20150002082 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2081 2081 WDU20150002081 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2080 2080 WDU20150002080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2079 2079 WDU20150002079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 2078 2078 WDU20150002078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2077 2077 WDU20150002077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Cyfryzacji uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2076 2076 WDU20150002076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2075 2075 WDU20150002075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Aktywów Państwowych akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 2074 2074 WDU20150002074 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za czynności realizowane przez jednostkę certyfikującą personel obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2073 2073 WDU20150002073 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2072 2072 WDU20150002072 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2071 2071 WDU20150002071 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2070 2070 WDU20150002070 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2069 2069 WDU20150002069 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2068 2068 WDU20150002068 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2067 2067 WDU20150002067 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 2066 2066 WDU20150002066 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2065 2065 WDU20150002065 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2064 2064 WDU20150002064 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2063 2063 WDU20150002063 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia13 listopada 2015 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2062 2062 WDU20150002062 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2061 2061 WDU20150002061 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) związanych z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 2060 2060 WDU20150002060 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2059 2059 WDU20150002059 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2058 2058 WDU20150002058 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2057 2057 WDU20150002057 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Nowej Sarzyny w województwie podkarpackim akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 2056 2056 WDU20150002056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2055 2055 WDU20150002055 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie autoryzacji oraz wzorów wniosków o wpis do rejestru obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2054 2054 WDU20150002054 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2053 2053 WDU20150002053 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 2052 2052 WDU20150002052 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o odstępstwa od zakazów dotyczących niektórych substancji kontrolowanych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2051 2051 WDU20150002051 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 2050 2050 WDU20150002050 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 2049 2049 WDU20150002049 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2048 2048 WDU20150002048 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2047 2047 WDU20150002047 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 2046 2046 WDU20150002046 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2045 2045 WDU20150002045 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2044 2044 WDU20150002044 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2043 2043 WDU20150002043 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2016 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2042 2042 WDU20150002042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2041 2041 WDU20150002041 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2040 2040 WDU20150002040 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2039 2039 WDU20150002039 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2038 2038 WDU20150002038 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2037 2037 WDU20150002037 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2036 2036 WDU20150002036 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2035 2035 WDU20150002035 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2015 r. o skorygowanych wynikach głosowania i wyniku referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2034 2034 WDU20150002034 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2033 2033 WDU20150002033 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2032 2032 WDU20150002032 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2031 2031 WDU20150002031 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2030 2030 WDU20150002030 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2029 2029 WDU20150002029 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacjach pracodawców wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2028 2028 WDU20150002028 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2027 2027 WDU20150002027 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2026 2026 WDU20150002026 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 2025 2025 WDU20150002025 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2024 2024 WDU20150002024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2016 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2023 2023 WDU20150002023 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2015 r. sygn. akt K 18/14 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2022 2022 WDU20150002022 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 2021 2021 WDU20150002021 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 2020 2020 WDU20150002020 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 2019 2019 WDU20150002019 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 2018 2018 WDU20150002018 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2017 2017 WDU20150002017 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2016 2016 WDU20150002016 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 2015 2015 WDU20150002015 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2014 2014 WDU20150002014 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt SK 59/13 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2013 2013 WDU20150002013 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2012 2012 WDU20150002012 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2011 2011 WDU20150002011 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 2010 2010 WDU20150002010 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2009 2009 WDU20150002009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2008 2008 WDU20150002008 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2007 2007 WDU20150002007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2006 2006 WDU20150002006 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 2005 2005 WDU20150002005 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2004 2004 WDU20150002004 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 2003 2003 WDU20150002003 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2016 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2002 2002 WDU20150002002 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 2001 2001 WDU20150002001 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 2000 2000 WDU20150002000 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1999 1999 WDU20150001999 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1998 1998 WDU20150001998 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1997 1997 WDU20150001997 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1996 1996 WDU20150001996 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1995 1995 WDU20150001995 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1994 1994 WDU20150001994 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1993 1993 WDU20150001993 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1992 1992 WDU20150001992 Ustawa z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1991 1991 WDU20150001991 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1990 1990 WDU20150001990 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1989 1989 WDU20150001989 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1988 1988 WDU20150001988 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1987 1987 WDU20150001987 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1986 1986 WDU20150001986 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1985 1985 WDU20150001985 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1984 1984 WDU20150001984 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1983 1983 WDU20150001983 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1982 1982 WDU20150001982 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2015 r. sygn. akt K 5/15 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1981 1981 WDU20150001981 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1980 1980 WDU20150001980 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1979 1979 WDU20150001979 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1978 1978 WDU20150001978 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1977 1977 WDU20150001977 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1976 1976 WDU20150001976 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 listopada 2015 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 1975 1975 WDU20150001975 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie oceny producenta substancji pomocniczych oraz substancji pomocniczych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1974 1974 WDU20150001974 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania reformy publicznej radiofonii i telewizji uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1973 1973 WDU20150001973 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1972 1972 WDU20150001972 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1971 1971 WDU20150001971 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1970 1970 WDU20150001970 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku rybnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1969 1969 WDU20150001969 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1968 1968 WDU20150001968 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1967 1967 WDU20150001967 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1966 1966 WDU20150001966 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1965 1965 WDU20150001965 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1964 1964 WDU20150001964 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1963 1963 WDU20150001963 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1962 1962 WDU20150001962 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1961 1961 WDU20150001961 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1960 1960 WDU20150001960 Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1959 1959 WDU20150001959 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1958 1958 WDU20150001958 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1957 1957 WDU20150001957 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1956 1956 WDU20150001956 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2015 akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1955 1955 WDU20150001955 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Łochowa w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1954 1954 WDU20150001954 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1953 1953 WDU20150001953 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1952 1952 WDU20150001952 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych weterynaryjnych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1951 1951 WDU20150001951 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wydawania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywóz, dystrybucję albo stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1950 1950 WDU20150001950 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu" uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1949 1949 WDU20150001949 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1948 1948 WDU20150001948 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane zakresy świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1947 1947 WDU20150001947 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1946 1946 WDU20150001946 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1945 1945 WDU20150001945 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1944 1944 WDU20150001944 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie paszportów roślin i formularzy paszportów roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1943 1943 WDU20150001943 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1942 1942 WDU20150001942 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1941 1941 WDU20150001941 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1940 1940 WDU20150001940 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zamknięć urzędowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1939 1939 WDU20150001939 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1938 1938 WDU20150001938 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1937 1937 WDU20150001937 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1936 1936 WDU20150001936 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1935 1935 WDU20150001935 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1934 1934 WDU20150001934 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz trybu przekazywania tych informacji uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1933 1933 WDU20150001933 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1932 1932 WDU20150001932 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1931 1931 WDU20150001931 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 2015 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi, Federacją Rosyjską i Ukrainą, Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o uproszczonym trybie przekraczania granicy państwowej przez obywateli zamieszkałych w miejscowościach przygranicznych, podpisanego w Moskwie dnia 14 maja 1985 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 1930 1930 WDU20150001930 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1929 1929 WDU20150001929 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1928 1928 WDU20150001928 Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1927 1927 WDU20150001927 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1926 1926 WDU20150001926 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1925 1925 WDU20150001925 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1924 1924 WDU20150001924 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1923 1923 WDU20150001923 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1922 1922 WDU20150001922 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1921 1921 WDU20150001921 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego - Koordynatora Służb Specjalnych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1920 1920 WDU20150001920 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ważności referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1919 1919 WDU20150001919 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2016 r. na rzecz obrony Państwa akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1918 1918 WDU20150001918 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1917 1917 WDU20150001917 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2015 r. sygn. akt K 1/14 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1916 1916 WDU20150001916 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1915 1915 WDU20150001915 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2016 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1914 1914 WDU20150001914 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Krzysztofa Tchórzewskiego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1913 1913 WDU20150001913 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Elżbiety Witek obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1912 1912 WDU20150001912 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Beaty Kempy obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1911 1911 WDU20150001911 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1910 1910 WDU20150001910 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1909 1909 WDU20150001909 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1908 1908 WDU20150001908 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1907 1907 WDU20150001907 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1906 1906 WDU20150001906 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1905 1905 WDU20150001905 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1904 1904 WDU20150001904 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1903 1903 WDU20150001903 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1902 1902 WDU20150001902 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1901 1901 WDU20150001901 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1900 1900 WDU20150001900 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1899 1899 WDU20150001899 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1898 1898 WDU20150001898 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1897 1897 WDU20150001897 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1896 1896 WDU20150001896 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1895 1895 WDU20150001895 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1894 1894 WDU20150001894 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1893 1893 WDU20150001893 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1892 1892 WDU20150001892 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1891 1891 WDU20150001891 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1890 1890 WDU20150001890 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1889 1889 WDU20150001889 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1888 1888 WDU20150001888 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1887 1887 WDU20150001887 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1886 1886 WDU20150001886 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1885 1885 WDU20150001885 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1884 1884 WDU20150001884 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1883 1883 WDU20150001883 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1882 1882 WDU20150001882 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2015 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1881 1881 WDU20150001881 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1880 1880 WDU20150001880 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1879 1879 WDU20150001879 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoływania tych członków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1878 1878 WDU20150001878 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1877 1877 WDU20150001877 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1876 1876 WDU20150001876 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1875 1875 WDU20150001875 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1874 1874 WDU20150001874 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1873 1873 WDU20150001873 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1872 1872 WDU20150001872 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1871 1871 WDU20150001871 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1870 1870 WDU20150001870 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów", udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1869 1869 WDU20150001869 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1868 1868 WDU20150001868 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2015 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 1867 1867 WDU20150001867 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1866 1866 WDU20150001866 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1865 1865 WDU20150001865 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1864 1864 WDU20150001864 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1863 1863 WDU20150001863 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1862 1862 WDU20150001862 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1861 1861 WDU20150001861 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1860 1860 WDU20150001860 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L. uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1859 1859 WDU20150001859 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1858 1858 WDU20150001858 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1857 1857 WDU20150001857 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1856 1856 WDU20150001856 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1855 1855 WDU20150001855 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1854 1854 WDU20150001854 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1853 1853 WDU20150001853 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1852 1852 WDU20150001852 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1851 1851 WDU20150001851 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie trybu wyłaniania ekspertów biorących udział w przeprowadzaniu kontroli użytkownika w zakresie doświadczeń na zwierzętach oraz wysokości ich wynagrodzenia uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1850 1850 WDU20150001850 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1849 1849 WDU20150001849 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1848 1848 WDU20150001848 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1847 1847 WDU20150001847 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1846 1846 WDU20150001846 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1845 1845 WDU20150001845 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie dokonywania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1844 1844 WDU20150001844 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1843 1843 WDU20150001843 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1842 1842 WDU20150001842 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1841 1841 WDU20150001841 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1840 1840 WDU20150001840 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla, zatłaczanego strumienia dwutlenku węgla oraz prowadzenia monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1839 1839 WDU20150001839 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1838 1838 WDU20150001838 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1837 1837 WDU20150001837 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1836 1836 WDU20150001836 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1835 1835 WDU20150001835 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1834 1834 WDU20150001834 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie konkursu na organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawnioną do zawierania umów na korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1833 1833 WDU20150001833 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1832 1832 WDU20150001832 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1831 1831 WDU20150001831 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1830 1830 WDU20150001830 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1829 1829 WDU20150001829 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1828 1828 WDU20150001828 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2015 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1827 1827 WDU20150001827 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1826 1826 WDU20150001826 Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 1825 1825 WDU20150001825 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotycząca stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w SHAPE dnia 17 września 2014 r. uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1824 1824 WDU20150001824 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1823 1823 WDU20150001823 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1822 1822 WDU20150001822 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1821 1821 WDU20150001821 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1820 1820 WDU20150001820 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1819 1819 WDU20150001819 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1818 1818 WDU20150001818 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu "Diamentowy Grant" nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1817 1817 WDU20150001817 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie organizmu genetycznie zmodyfikowanego do środowiska uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1816 1816 WDU20150001816 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1815 1815 WDU20150001815 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1814 1814 WDU20150001814 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1813 1813 WDU20150001813 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1812 1812 WDU20150001812 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1811 1811 WDU20150001811 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 2015 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym Agencją Mienia Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1810 1810 WDU20150001810 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1809 1809 WDU20150001809 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1808 1808 WDU20150001808 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt SK 9/14 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1807 1807 WDU20150001807 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1806 1806 WDU20150001806 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeglądów i inspekcji oraz międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1805 1805 WDU20150001805 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1804 1804 WDU20150001804 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1803 1803 WDU20150001803 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1802 1802 WDU20150001802 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczej będącej częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1801 1801 WDU20150001801 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1800 1800 WDU20150001800 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1799 1799 WDU20150001799 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1798 1798 WDU20150001798 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1797 1797 WDU20150001797 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1796 1796 WDU20150001796 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt U 6/13 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1795 1795 WDU20150001795 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1794 1794 WDU20150001794 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka oraz dziennika prac podwodnych, a także wzorów tych dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1793 1793 WDU20150001793 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1792 1792 WDU20150001792 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1791 1791 WDU20150001791 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2015 r. sygn. akt SK 9/13 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1790 1790 WDU20150001790 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do wykazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1789 1789 WDU20150001789 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1788 1788 WDU20150001788 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2015 r. sygn. akt K 5/14 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1787 1787 WDU20150001787 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1786 1786 WDU20150001786 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1785 1785 WDU20150001785 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2015 r. sygn. akt SK 28/14 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1784 1784 WDU20150001784 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt K 21/14 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1783 1783 WDU20150001783 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1782 1782 WDU20150001782 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1781 1781 WDU20150001781 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1780 1780 WDU20150001780 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1779 1779 WDU20150001779 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1778 1778 WDU20150001778 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1777 1777 WDU20150001777 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1776 1776 WDU20150001776 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1775 1775 WDU20150001775 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1774 1774 WDU20150001774 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1773 1773 WDU20150001773 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od nagród otrzymanych w "Loterii Paragonowej" akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1772 1772 WDU20150001772 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1771 1771 WDU20150001771 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1770 1770 WDU20150001770 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1769 1769 WDU20150001769 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1768 1768 WDU20150001768 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 października 2015 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 1767 1767 WDU20150001767 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1766 1766 WDU20150001766 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1765 1765 WDU20150001765 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji w zakresie specjalnego podatku węglowodorowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1764 1764 WDU20150001764 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1763 1763 WDU20150001763 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1762 1762 WDU20150001762 Oświadczenie rządowe z dnia 4 września 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską ustanawiającego Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzonego w Velsen dnia 18 października 2007 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 1761 1761 WDU20150001761 Traktat między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską ustanawiający Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzony w Velsen dnia 18 października 2007 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1760 1760 WDU20150001760 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1759 1759 WDU20150001759 Oświadczenie rządowe z dnia 24 września 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 1758 1758 WDU20150001758 Statut Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol, przyjęty w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1757 1757 WDU20150001757 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w konkursie na aplikację sędziowską i prokuratorską obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1756 1756 WDU20150001756 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1755 1755 WDU20150001755 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1754 1754 WDU20150001754 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1753 1753 WDU20150001753 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1752 1752 WDU20150001752 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2015 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia banku komórek rozrodczych i zarodków obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1751 1751 WDU20150001751 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1750 1750 WDU20150001750 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2015 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1749 1749 WDU20150001749 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wniosku o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1748 1748 WDU20150001748 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium komórek rozrodczych i zarodków obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1747 1747 WDU20150001747 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2015 r. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania i monitorowania komórek rozrodczych i zarodków obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1746 1746 WDU20150001746 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1745 1745 WDU20150001745 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie rejestru dawców komórek rozrodczych i zarodków obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1744 1744 WDU20150001744 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1743 1743 WDU20150001743 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1742 1742 WDU20150001742 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2015 r. sygn. akt P 32/12 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1741 1741 WDU20150001741 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1740 1740 WDU20150001740 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1739 1739 WDU20150001739 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1738 1738 WDU20150001738 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2015 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1737 1737 WDU20150001737 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1736 1736 WDU20150001736 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1735 1735 WDU20150001735 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1734 1734 WDU20150001734 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1733 1733 WDU20150001733 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1732 1732 WDU20150001732 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2015 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1731 1731 WDU20150001731 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2015 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1730 1730 WDU20150001730 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1729 1729 WDU20150001729 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1728 1728 WDU20150001728 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1727 1727 WDU20150001727 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji oraz w banku komórek rozrodczych i zarodków obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1726 1726 WDU20150001726 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 1725 1725 WDU20150001725 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1724 1724 WDU20150001724 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1723 1723 WDU20150001723 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1722 1722 WDU20150001722 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1721 1721 WDU20150001721 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1720 1720 WDU20150001720 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1719 1719 WDU20150001719 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1718 1718 WDU20150001718 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1717 1717 WDU20150001717 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2015 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1716 1716 WDU20150001716 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1715 1715 WDU20150001715 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków realizacji Rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą "Studia dla wybitnych" uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1714 1714 WDU20150001714 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt z rzędu naczelnych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1713 1713 WDU20150001713 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1712 1712 WDU20150001712 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1711 1711 WDU20150001711 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ławników izb morskich obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1710 1710 WDU20150001710 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1709 1709 WDU20150001709 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1708 1708 WDU20150001708 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1707 1707 WDU20150001707 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1706 1706 WDU20150001706 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1705 1705 WDU20150001705 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1704 1704 WDU20150001704 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1703 1703 WDU20150001703 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1702 1702 WDU20150001702 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1701 1701 WDU20150001701 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udostępnienie danych komornikom sądowym oraz sposobu jej wnoszenia obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1700 1700 WDU20150001700 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1699 1699 WDU20150001699 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) banków centralnych akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1698 1698 WDU20150001698 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 października 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi św. Józefa - Ośrodkowi formacyjno-edukacyjnemu akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1697 1697 WDU20150001697 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1696 1696 WDU20150001696 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2015 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1695 1695 WDU20150001695 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1694 1694 WDU20150001694 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1693 1693 WDU20150001693 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1692 1692 WDU20150001692 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1691 1691 WDU20150001691 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1690 1690 WDU20150001690 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1689 1689 WDU20150001689 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie służby informacji lotniczej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1688 1688 WDU20150001688 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1687 1687 WDU20150001687 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1686 1686 WDU20150001686 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja dotycząca komórek rozrodczych i zarodków obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1685 1685 WDU20150001685 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1684 1684 WDU20150001684 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Verbinum - Wydawnictwu Księży Werbistów obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1683 1683 WDU20150001683 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Drukarni Księży Werbistów obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1682 1682 WDU20150001682 Oświadczenie rządowe z dnia 21 września 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie dwustronnej współpracy obronnej, sporządzonego w Santiago de Chile dnia 27 stycznia 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 1681 1681 WDU20150001681 Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie dwustronnej współpracy obronnej, sporządzone w Santiago de Chile dnia 27 stycznia 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1680 1680 WDU20150001680 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1679 1679 WDU20150001679 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1678 1678 WDU20150001678 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 października 2015 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Muzeum Martyrologiczne - Obóz w Chełmnie nad Nerem, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1677 1677 WDU20150001677 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1676 1676 WDU20150001676 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1675 1675 WDU20150001675 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1674 1674 WDU20150001674 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1673 1673 WDU20150001673 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2015 r. sygn. akt SK 63/12 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1672 1672 WDU20150001672 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1671 1671 WDU20150001671 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1670 1670 WDU20150001670 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2015 r. sygn. akt P 3/14 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1669 1669 WDU20150001669 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1668 1668 WDU20150001668 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1667 1667 WDU20150001667 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1666 1666 WDU20150001666 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1665 1665 WDU20150001665 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 października 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym sposobu jej oznaczania obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1664 1664 WDU20150001664 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1663 1663 WDU20150001663 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1662 1662 WDU20150001662 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1661 1661 WDU20150001661 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1660 1660 WDU20150001660 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1659 1659 WDU20150001659 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1658 1658 WDU20150001658 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1657 1657 WDU20150001657 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 1656 1656 WDU20150001656 Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, sporządzony w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1655 1655 WDU20150001655 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 1654 1654 WDU20150001654 Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzona w Londynie dnia 7 lipca 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1653 1653 WDU20150001653 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1652 1652 WDU20150001652 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1651 1651 WDU20150001651 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1650 1650 WDU20150001650 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1649 1649 WDU20150001649 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1648 1648 WDU20150001648 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych w Warszawie dnia 7 października 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 1647 1647 WDU20150001647 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszące Uzgodnienia Końcowe, podpisane w Warszawie dnia 7 października 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1646 1646 WDU20150001646 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2015 r. w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1645 1645 WDU20150001645 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2015 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1644 1644 WDU20150001644 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1643 1643 WDU20150001643 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 2015 r. w sprawie niektórych czynności dokonywanych w ramach zabezpieczenia spadku obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1642 1642 WDU20150001642 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1641 1641 WDU20150001641 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1640 1640 WDU20150001640 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1639 1639 WDU20150001639 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1638 1638 WDU20150001638 Oświadczenie rządowe z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia l stycznia 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 1637 1637 WDU20150001637 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2015 r. sygn. akt SK 11/13 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1636 1636 WDU20150001636 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1635 1635 WDU20150001635 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1634 1634 WDU20150001634 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1633 1633 WDU20150001633 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r. sygn. akt K 12/14 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1632 1632 WDU20150001632 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 r. sygn. akt SK 54/13 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1631 1631 WDU20150001631 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1630 1630 WDU20150001630 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1629 1629 WDU20150001629 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1628 1628 WDU20150001628 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1627 1627 WDU20150001627 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1626 1626 WDU20150001626 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1625 1625 WDU20150001625 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2015 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1624 1624 WDU20150001624 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2015 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1623 1623 WDU20150001623 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1622 1622 WDU20150001622 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2015 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1621 1621 WDU20150001621 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2015 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1620 1620 WDU20150001620 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2015 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1619 1619 WDU20150001619 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2015 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1618 1618 WDU20150001618 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1617 1617 WDU20150001617 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1616 1616 WDU20150001616 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 r. sygn. akt SK 19/14 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1615 1615 WDU20150001615 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1614 1614 WDU20150001614 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1613 1613 WDU20150001613 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1612 1612 WDU20150001612 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1611 1611 WDU20150001611 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o komunikacji kolejowej przez granicę państwową, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 1610 1610 WDU20150001610 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o komunikacji kolejowej przez granicę państwową, podpisana w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1609 1609 WDU20150001609 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1608 1608 WDU20150001608 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1607 1607 WDU20150001607 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1606 1606 WDU20150001606 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1605 1605 WDU20150001605 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1604 1604 WDU20150001604 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1603 1603 WDU20150001603 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1602 1602 WDU20150001602 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1601 1601 WDU20150001601 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1600 1600 WDU20150001600 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1599 1599 WDU20150001599 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu, przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 4 czerwca 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 1598 1598 WDU20150001598 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu, przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 4 czerwca 2008 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1597 1597 WDU20150001597 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1596 1596 WDU20150001596 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1595 1595 WDU20150001595 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1594 1594 WDU20150001594 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Strzyżowie uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1593 1593 WDU20150001593 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1592 1592 WDU20150001592 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1591 1591 WDU20150001591 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2015 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1590 1590 WDU20150001590 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1589 1589 WDU20150001589 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 2015 r. sygn. akt SK 39/14 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1588 1588 WDU20150001588 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1587 1587 WDU20150001587 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1586 1586 WDU20150001586 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1585 1585 WDU20150001585 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1584 1584 WDU20150001584 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2015 r. w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska "Ekoinfonet" uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1583 1583 WDU20150001583 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1582 1582 WDU20150001582 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1581 1581 WDU20150001581 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1580 1580 WDU20150001580 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1579 1579 WDU20150001579 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1578 1578 WDU20150001578 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1577 1577 WDU20150001577 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1576 1576 WDU20150001576 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać rośliny rodzaju Brugmansia Pers. oraz gatunku Solanum jasminoides Paxton, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez jej terytorium, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się Potato spindle tuber viroid akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1575 1575 WDU20150001575 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie użycia sił Straży Granicznej oraz oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1574 1574 WDU20150001574 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1573 1573 WDU20150001573 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1572 1572 WDU20150001572 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie pobierania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom od producenta fonogramu oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do pobierania i wypłaty tego wynagrodzenia obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1571 1571 WDU20150001571 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1570 1570 WDU20150001570 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1569 1569 WDU20150001569 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1568 1568 WDU20150001568 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia komend rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1567 1567 WDU20150001567 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1566 1566 WDU20150001566 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1565 1565 WDU20150001565 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1564 1564 WDU20150001564 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1563 1563 WDU20150001563 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1562 1562 WDU20150001562 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 maja 2015 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 1561 1561 WDU20150001561 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1560 1560 WDU20150001560 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 września 2015 r. w sprawie informowania Policji o odnalezieniu osób poszukiwanych oraz przekazywania przez Policję informacji o aktualności czynności zleconych oraz innych informacji uzupełniających lub dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1559 1559 WDU20150001559 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1558 1558 WDU20150001558 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1557 1557 WDU20150001557 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2015 r. sygn. akt K 3/13 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1556 1556 WDU20150001556 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 15 lipca 2015 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uzgodnionych obiektach i terenach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 1555 1555 WDU20150001555 Porozumienie z dnia 15 lipca 2015 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uzgodnionych obiektach i terenach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1554 1554 WDU20150001554 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1553 1553 WDU20150001553 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 września 2015 r. sygn. akt K 14/14 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1552 1552 WDU20150001552 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1551 1551 WDU20150001551 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1550 1550 WDU20150001550 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 września 2015 r. sygn. akt K 20/14 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1549 1549 WDU20150001549 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1548 1548 WDU20150001548 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1547 1547 WDU20150001547 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1546 1546 WDU20150001546 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1545 1545 WDU20150001545 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1544 1544 WDU20150001544 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1543 1543 WDU20150001543 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1542 1542 WDU20150001542 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1541 1541 WDU20150001541 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2015 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1540 1540 WDU20150001540 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1539 1539 WDU20150001539 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2015 r. sygn. akt K 28/13 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1538 1538 WDU20150001538 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1537 1537 WDU20150001537 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru wykazu inwentarza oraz sposobu udostępniania druków tego wzoru obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1536 1536 WDU20150001536 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1535 1535 WDU20150001535 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1534 1534 WDU20150001534 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1533 1533 WDU20150001533 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1532 1532 WDU20150001532 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1531 1531 WDU20150001531 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1530 1530 WDU20150001530 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1529 1529 WDU20150001529 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1528 1528 WDU20150001528 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 r. sygn. akt P 37/14 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1527 1527 WDU20150001527 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 r. sygn. akt SK 21/14 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1526 1526 WDU20150001526 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1525 1525 WDU20150001525 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1524 1524 WDU20150001524 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1523 1523 WDU20150001523 Oświadczenie rządowe z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowej Konwencji Pocztowej wraz z Protokołem końcowym, Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, sporządzonych w Dausze dnia 11 października 2012 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 1522 1522 WDU20150001522 Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa wraz z Protokołem końcowym, Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych, sporządzone w Dausze dnia 11 października 2012 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1521 1521 WDU20150001521 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie konkursu na uzyskanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1520 1520 WDU20150001520 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1519 1519 WDU20150001519 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1518 1518 WDU20150001518 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1517 1517 WDU20150001517 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1516 1516 WDU20150001516 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1515 1515 WDU20150001515 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1514 1514 WDU20150001514 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1513 1513 WDU20150001513 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1512 1512 WDU20150001512 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1511 1511 WDU20150001511 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1510 1510 WDU20150001510 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1509 1509 WDU20150001509 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1508 1508 WDU20150001508 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1507 1507 WDU20150001507 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1506 1506 WDU20150001506 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1505 1505 WDU20150001505 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1504 1504 WDU20150001504 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1503 1503 WDU20150001503 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1502 1502 WDU20150001502 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1501 1501 WDU20150001501 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2015 r. w sprawie chorób zakaźnych, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1500 1500 WDU20150001500 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1499 1499 WDU20150001499 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1498 1498 WDU20150001498 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1497 1497 WDU20150001497 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1496 1496 WDU20150001496 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1495 1495 WDU20150001495 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1494 1494 WDU20150001494 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1493 1493 WDU20150001493 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1492 1492 WDU20150001492 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1491 1491 WDU20150001491 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie określenia wykazu chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do pełnienia służby przez funkcjonariuszy celnych na niektórych stanowiskach służbowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1490 1490 WDU20150001490 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1489 1489 WDU20150001489 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 września 2015 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1488 1488 WDU20150001488 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1487 1487 WDU20150001487 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1486 1486 WDU20150001486 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1485 1485 WDU20150001485 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1484 1484 WDU20150001484 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1483 1483 WDU20150001483 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacji obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1482 1482 WDU20150001482 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1481 1481 WDU20150001481 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1480 1480 WDU20150001480 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1479 1479 WDU20150001479 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1478 1478 WDU20150001478 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1477 1477 WDU20150001477 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1476 1476 WDU20150001476 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1475 1475 WDU20150001475 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1474 1474 WDU20150001474 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1473 1473 WDU20150001473 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1472 1472 WDU20150001472 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1471 1471 WDU20150001471 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 września 2015 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2015 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1470 1470 WDU20150001470 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1469 1469 WDU20150001469 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1468 1468 WDU20150001468 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie pozbawiania cech użytkowych broni innej niż broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1467 1467 WDU20150001467 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1466 1466 WDU20150001466 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1465 1465 WDU20150001465 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1464 1464 WDU20150001464 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2015 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1463 1463 WDU20150001463 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1462 1462 WDU20150001462 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1461 1461 WDU20150001461 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2016 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1460 1460 WDU20150001460 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1459 1459 WDU20150001459 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1458 1458 WDU20150001458 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1457 1457 WDU20150001457 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1456 1456 WDU20150001456 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1455 1455 WDU20150001455 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za poważne naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1454 1454 WDU20150001454 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1453 1453 WDU20150001453 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie kryteriów, na podstawie których okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego dokonuje oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1452 1452 WDU20150001452 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1451 1451 WDU20150001451 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1450 1450 WDU20150001450 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1449 1449 WDU20150001449 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1448 1448 WDU20150001448 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1447 1447 WDU20150001447 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji CCP albo o zamiarze stania się podmiotem dominującym CCP obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1446 1446 WDU20150001446 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1445 1445 WDU20150001445 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1444 1444 WDU20150001444 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1443 1443 WDU20150001443 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1442 1442 WDU20150001442 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2015 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 1441 1441 WDU20150001441 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tomice w województwie małopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1440 1440 WDU20150001440 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1439 1439 WDU20150001439 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1438 1438 WDU20150001438 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1437 1437 WDU20150001437 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1436 1436 WDU20150001436 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1435 1435 WDU20150001435 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2015 r. w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1434 1434 WDU20150001434 Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1433 1433 WDU20150001433 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1432 1432 WDU20150001432 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1431 1431 WDU20150001431 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1430 1430 WDU20150001430 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zniesienia składu wolnocłowego na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1429 1429 WDU20150001429 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1428 1428 WDU20150001428 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków oraz zawierania umów o świadczenie specjalistycznych usług wojskowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1427 1427 WDU20150001427 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1426 1426 WDU20150001426 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1425 1425 WDU20150001425 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wykazu, obszarów i map regionów pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1424 1424 WDU20150001424 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1423 1423 WDU20150001423 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1422 1422 WDU20150001422 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1421 1421 WDU20150001421 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1420 1420 WDU20150001420 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1419 1419 WDU20150001419 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1418 1418 WDU20150001418 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1417 1417 WDU20150001417 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1416 1416 WDU20150001416 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1415 1415 WDU20150001415 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów przekazywania przez agencje płatnicze danych finansowych i informacji jednostce koordynującej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1414 1414 WDU20150001414 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1413 1413 WDU20150001413 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1412 1412 WDU20150001412 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1411 1411 WDU20150001411 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1410 1410 WDU20150001410 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1409 1409 WDU20150001409 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1408 1408 WDU20150001408 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1407 1407 WDU20150001407 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do benzyn silnikowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1406 1406 WDU20150001406 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1405 1405 WDU20150001405 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1404 1404 WDU20150001404 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1403 1403 WDU20150001403 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1402 1402 WDU20150001402 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1401 1401 WDU20150001401 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1400 1400 WDU20150001400 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1399 1399 WDU20150001399 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1398 1398 WDU20150001398 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1397 1397 WDU20150001397 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1396 1396 WDU20150001396 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1395 1395 WDU20150001395 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1394 1394 WDU20150001394 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Muzeum Archidiecezjalnemu w Szczecinie akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1393 1393 WDU20150001393 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1392 1392 WDU20150001392 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1391 1391 WDU20150001391 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2015 r. w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1390 1390 WDU20150001390 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1389 1389 WDU20150001389 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1388 1388 WDU20150001388 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1387 1387 WDU20150001387 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowych instytucjach filmowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1386 1386 WDU20150001386 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1385 1385 WDU20150001385 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1384 1384 WDU20150001384 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1383 1383 WDU20150001383 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Pamięci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1382 1382 WDU20150001382 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1381 1381 WDU20150001381 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1380 1380 WDU20150001380 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1379 1379 WDU20150001379 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1378 1378 WDU20150001378 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1377 1377 WDU20150001377 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1376 1376 WDU20150001376 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1375 1375 WDU20150001375 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 września 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku referendum przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1374 1374 WDU20150001374 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1373 1373 WDU20150001373 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1372 1372 WDU20150001372 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1371 1371 WDU20150001371 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1370 1370 WDU20150001370 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2015 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1369 1369 WDU20150001369 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 2015 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1368 1368 WDU20150001368 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1367 1367 WDU20150001367 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1366 1366 WDU20150001366 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1365 1365 WDU20150001365 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1364 1364 WDU20150001364 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1363 1363 WDU20150001363 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1362 1362 WDU20150001362 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1361 1361 WDU20150001361 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1360 1360 WDU20150001360 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2015 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1359 1359 WDU20150001359 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1358 1358 WDU20150001358 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1357 1357 WDU20150001357 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1356 1356 WDU20150001356 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1355 1355 WDU20150001355 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1354 1354 WDU20150001354 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1353 1353 WDU20150001353 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1352 1352 WDU20150001352 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1351 1351 WDU20150001351 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2015 akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1350 1350 WDU20150001350 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1349 1349 WDU20150001349 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1348 1348 WDU20150001348 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1347 1347 WDU20150001347 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1346 1346 WDU20150001346 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1345 1345 WDU20150001345 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1344 1344 WDU20150001344 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1343 1343 WDU20150001343 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1342 1342 WDU20150001342 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1341 1341 WDU20150001341 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1340 1340 WDU20150001340 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1339 1339 WDU20150001339 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1338 1338 WDU20150001338 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1337 1337 WDU20150001337 Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1336 1336 WDU20150001336 Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1335 1335 WDU20150001335 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1334 1334 WDU20150001334 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1333 1333 WDU20150001333 Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1332 1332 WDU20150001332 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1331 1331 WDU20150001331 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1330 1330 WDU20150001330 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1329 1329 WDU20150001329 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1328 1328 WDU20150001328 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem pochodzenia obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1327 1327 WDU20150001327 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1326 1326 WDU20150001326 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1325 1325 WDU20150001325 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1324 1324 WDU20150001324 Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1323 1323 WDU20150001323 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1322 1322 WDU20150001322 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1321 1321 WDU20150001321 Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1320 1320 WDU20150001320 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1319 1319 WDU20150001319 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1318 1318 WDU20150001318 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1317 1317 WDU20150001317 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1316 1316 WDU20150001316 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1315 1315 WDU20150001315 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin Mangifera L., Momordica L., Trichosanthes L., Solanum melongena L., Colocasia Schott pochodzących z Republiki Indii obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1314 1314 WDU20150001314 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1313 1313 WDU20150001313 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1312 1312 WDU20150001312 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których rośliny Mangifera L. pochodzące z Republiki Indii mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1311 1311 WDU20150001311 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1310 1310 WDU20150001310 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1309 1309 WDU20150001309 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1308 1308 WDU20150001308 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1307 1307 WDU20150001307 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1306 1306 WDU20150001306 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1305 1305 WDU20150001305 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1304 1304 WDU20150001304 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1303 1303 WDU20150001303 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1302 1302 WDU20150001302 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1301 1301 WDU20150001301 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1300 1300 WDU20150001300 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1299 1299 WDU20150001299 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1298 1298 WDU20150001298 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1297 1297 WDU20150001297 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1296 1296 WDU20150001296 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1295 1295 WDU20150001295 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1294 1294 WDU20150001294 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1293 1293 WDU20150001293 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1292 1292 WDU20150001292 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia Technicznego między Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Obrony Ukrainy w sprawie szczegółowych aspektów funkcjonowania wspólnej jednostki wojskowej i jej dowództwa, sporządzonego we Lwowie dnia 24 lipca 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 1291 1291 WDU20150001291 Porozumienie techniczne między Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Obrony Ukrainy w sprawie szczegółowych aspektów funkcjonowania wspólnej jednostki wojskowej i jej dowództwa, sporządzone we Lwowie dnia 24 lipca 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1290 1290 WDU20150001290 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1289 1289 WDU20150001289 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia choroby zakaźnej zwierząt, przeciwko której nie wykonuje się szczepień obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1288 1288 WDU20150001288 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1287 1287 WDU20150001287 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla wyborców przebywających na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1286 1286 WDU20150001286 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1285 1285 WDU20150001285 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1284 1284 WDU20150001284 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuowaniu przez niego studiów uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1283 1283 WDU20150001283 Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1282 1282 WDU20150001282 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1281 1281 WDU20150001281 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1280 1280 WDU20150001280 Oświadczenie rządowe z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 1279 1279 WDU20150001279 Umowa między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzona w Warszawie dnia 19 września 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1278 1278 WDU20150001278 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1277 1277 WDU20150001277 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1276 1276 WDU20150001276 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1275 1275 WDU20150001275 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie krajowego rejestru utraconych dóbr kultury obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1274 1274 WDU20150001274 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1273 1273 WDU20150001273 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1272 1272 WDU20150001272 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1271 1271 WDU20150001271 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1270 1270 WDU20150001270 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1269 1269 WDU20150001269 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1268 1268 WDU20150001268 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1267 1267 WDU20150001267 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1266 1266 WDU20150001266 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1265 1265 WDU20150001265 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1264 1264 WDU20150001264 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1263 1263 WDU20150001263 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1262 1262 WDU20150001262 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1261 1261 WDU20150001261 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1260 1260 WDU20150001260 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1259 1259 WDU20150001259 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1258 1258 WDU20150001258 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1257 1257 WDU20150001257 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1256 1256 WDU20150001256 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1255 1255 WDU20150001255 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1254 1254 WDU20150001254 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1253 1253 WDU20150001253 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1252 1252 WDU20150001252 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1251 1251 WDU20150001251 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1250 1250 WDU20150001250 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1249 1249 WDU20150001249 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1248 1248 WDU20150001248 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1247 1247 WDU20150001247 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1246 1246 WDU20150001246 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości opłat za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, rejestrze świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego i rejestrze dostawców, za sporządzanie odpisów i wyciągów i ich przesyłanie oraz sposobu uiszczania opłat obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1245 1245 WDU20150001245 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Polska Cerekiew w województwie opolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1244 1244 WDU20150001244 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1243 1243 WDU20150001243 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1242 1242 WDU20150001242 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1241 1241 WDU20150001241 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1240 1240 WDU20150001240 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1239 1239 WDU20150001239 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1238 1238 WDU20150001238 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1237 1237 WDU20150001237 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1236 1236 WDU20150001236 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1235 1235 WDU20150001235 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1234 1234 WDU20150001234 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1233 1233 WDU20150001233 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1232 1232 WDU20150001232 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1231 1231 WDU20150001231 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1230 1230 WDU20150001230 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1229 1229 WDU20150001229 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach strategicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1228 1228 WDU20150001228 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zbieranych danych rynkowych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1227 1227 WDU20150001227 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1226 1226 WDU20150001226 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1225 1225 WDU20150001225 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1224 1224 WDU20150001224 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1223 1223 WDU20150001223 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1222 1222 WDU20150001222 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1221 1221 WDU20150001221 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1220 1220 WDU20150001220 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1219 1219 WDU20150001219 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1218 1218 WDU20150001218 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 1217 1217 WDU20150001217 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1216 1216 WDU20150001216 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1215 1215 WDU20150001215 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1214 1214 WDU20150001214 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1213 1213 WDU20150001213 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1212 1212 WDU20150001212 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1211 1211 WDU20150001211 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1210 1210 WDU20150001210 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1209 1209 WDU20150001209 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1208 1208 WDU20150001208 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1207 1207 WDU20150001207 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1206 1206 WDU20150001206 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1205 1205 WDU20150001205 Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1204 1204 WDU20150001204 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1203 1203 WDU20150001203 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1202 1202 WDU20150001202 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1201 1201 WDU20150001201 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1200 1200 WDU20150001200 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1199 1199 WDU20150001199 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1198 1198 WDU20150001198 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1197 1197 WDU20150001197 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1196 1196 WDU20150001196 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1195 1195 WDU20150001195 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1194 1194 WDU20150001194 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1193 1193 WDU20150001193 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1192 1192 WDU20150001192 Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1191 1191 WDU20150001191 Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1190 1190 WDU20150001190 Ustawa z dnia 22 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1189 1189 WDU20150001189 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1188 1188 WDU20150001188 Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1187 1187 WDU20150001187 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1186 1186 WDU20150001186 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1185 1185 WDU20150001185 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1184 1184 WDU20150001184 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1183 1183 WDU20150001183 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1182 1182 WDU20150001182 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1181 1181 WDU20150001181 Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1180 1180 WDU20150001180 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1179 1179 WDU20150001179 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1178 1178 WDU20150001178 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1177 1177 WDU20150001177 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1176 1176 WDU20150001176 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1175 1175 WDU20150001175 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1174 1174 WDU20150001174 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1173 1173 WDU20150001173 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1172 1172 WDU20150001172 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1171 1171 WDU20150001171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1170 1170 WDU20150001170 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1169 1169 WDU20150001169 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniająca ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1168 1168 WDU20150001168 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o własności lokali akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1167 1167 WDU20150001167 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1166 1166 WDU20150001166 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1165 1165 WDU20150001165 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1164 1164 WDU20150001164 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1163 1163 WDU20150001163 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1162 1162 WDU20150001162 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1161 1161 WDU20150001161 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o towarach paczkowanych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1160 1160 WDU20150001160 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolniczych badaniach rynkowych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1159 1159 WDU20150001159 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1158 1158 WDU20150001158 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt K 41/12 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1157 1157 WDU20150001157 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1156 1156 WDU20150001156 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1155 1155 WDU20150001155 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1154 1154 WDU20150001154 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1153 1153 WDU20150001153 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1152 1152 WDU20150001152 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2015 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1151 1151 WDU20150001151 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1150 1150 WDU20150001150 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1149 1149 WDU20150001149 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1148 1148 WDU20150001148 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1147 1147 WDU20150001147 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1146 1146 WDU20150001146 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1145 1145 WDU20150001145 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1144 1144 WDU20150001144 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1143 1143 WDU20150001143 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1142 1142 WDU20150001142 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1141 1141 WDU20150001141 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1140 1140 WDU20150001140 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1139 1139 WDU20150001139 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1138 1138 WDU20150001138 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1137 1137 WDU20150001137 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1136 1136 WDU20150001136 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1135 1135 WDU20150001135 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1134 1134 WDU20150001134 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1133 1133 WDU20150001133 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1132 1132 WDU20150001132 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1131 1131 WDU20150001131 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1130 1130 WDU20150001130 Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1129 1129 WDU20150001129 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1128 1128 WDU20150001128 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1127 1127 WDU20150001127 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1126 1126 WDU20150001126 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1125 1125 WDU20150001125 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1124 1124 WDU20150001124 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości roślin sadowniczych, materiału szkółkarskiego CAC, materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także metod oceny polowej, pobierania prób i oceny laboratoryjnej oraz oceny tożsamości materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany roślin sadowniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1123 1123 WDU20150001123 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1122 1122 WDU20150001122 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1121 1121 WDU20150001121 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1120 1120 WDU20150001120 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Radom" obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1119 1119 WDU20150001119 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1118 1118 WDU20150001118 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1117 1117 WDU20150001117 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1116 1116 WDU20150001116 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1115 1115 WDU20150001115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1114 1114 WDU20150001114 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1113 1113 WDU20150001113 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1112 1112 WDU20150001112 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1111 1111 WDU20150001111 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1110 1110 WDU20150001110 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1109 1109 WDU20150001109 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1108 1108 WDU20150001108 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1107 1107 WDU20150001107 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1106 1106 WDU20150001106 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1105 1105 WDU20150001105 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1104 1104 WDU20150001104 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1103 1103 WDU20150001103 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1102 1102 WDU20150001102 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1101 1101 WDU20150001101 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1100 1100 WDU20150001100 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1099 1099 WDU20150001099 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1098 1098 WDU20150001098 Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1097 1097 WDU20150001097 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1096 1096 WDU20150001096 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1095 1095 WDU20150001095 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1094 1094 WDU20150001094 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeń wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1093 1093 WDU20150001093 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1092 1092 WDU20150001092 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1091 1091 WDU20150001091 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1090 1090 WDU20150001090 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1089 1089 WDU20150001089 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1088 1088 WDU20150001088 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1087 1087 WDU20150001087 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1086 1086 WDU20150001086 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1085 1085 WDU20150001085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1084 1084 WDU20150001084 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby władz powiatu stargardzkiego akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1083 1083 WDU20150001083 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1082 1082 WDU20150001082 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Akademii Nauk wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1081 1081 WDU20150001081 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1080 1080 WDU20150001080 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1079 1079 WDU20150001079 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1078 1078 WDU20150001078 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1077 1077 WDU20150001077 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1076 1076 WDU20150001076 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1075 1075 WDU20150001075 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1074 1074 WDU20150001074 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1073 1073 WDU20150001073 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1072 1072 WDU20150001072 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2015 w Narodowym Funduszu Zdrowia akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1071 1071 WDU20150001071 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania żołnierzom rezerwy posiadającym nadane przydziały kryzysowe dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1070 1070 WDU20150001070 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1069 1069 WDU20150001069 Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1068 1068 WDU20150001068 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1067 1067 WDU20150001067 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2015 akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1066 1066 WDU20150001066 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1065 1065 WDU20150001065 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1064 1064 WDU20150001064 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1063 1063 WDU20150001063 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1062 1062 WDU20150001062 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1061 1061 WDU20150001061 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1060 1060 WDU20150001060 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1059 1059 WDU20150001059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1058 1058 WDU20150001058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1057 1057 WDU20150001057 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1056 1056 WDU20150001056 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 lipca 2015 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 1055 1055 WDU20150001055 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1054 1054 WDU20150001054 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1053 1053 WDU20150001053 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorom w stanie spoczynku wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz członkom ich rodzin nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1052 1052 WDU20150001052 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1051 1051 WDU20150001051 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1050 1050 WDU20150001050 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1049 1049 WDU20150001049 Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o ratyfikacji Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, sporządzonej w Tegucigalpie dnia 29 czerwca 2012 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1048 1048 WDU20150001048 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1047 1047 WDU20150001047 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1046 1046 WDU20150001046 Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o ratyfikacji Konstytucji Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, przyjętej w Genewie w dniu 19 października 1953 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1045 1045 WDU20150001045 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1044 1044 WDU20150001044 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1043 1043 WDU20150001043 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1042 1042 WDU20150001042 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1041 1041 WDU20150001041 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1040 1040 WDU20150001040 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1039 1039 WDU20150001039 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2015 r. sygn. akt SK 26/14 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1038 1038 WDU20150001038 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2015 r. sygn. akt K 2/13 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1037 1037 WDU20150001037 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2015 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 1036 1036 WDU20150001036 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1035 1035 WDU20150001035 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji referendalnych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w związku z ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1034 1034 WDU20150001034 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1033 1033 WDU20150001033 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2016 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1032 1032 WDU20150001032 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Lublin obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1031 1031 WDU20150001031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1030 1030 WDU20150001030 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1029 1029 WDU20150001029 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1028 1028 WDU20150001028 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1027 1027 WDU20150001027 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1026 1026 WDU20150001026 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1025 1025 WDU20150001025 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1024 1024 WDU20150001024 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1023 1023 WDU20150001023 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1022 1022 WDU20150001022 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1021 1021 WDU20150001021 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1020 1020 WDU20150001020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Primus in Agendo, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1019 1019 WDU20150001019 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1018 1018 WDU20150001018 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1017 1017 WDU20150001017 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 1016 1016 WDU20150001016 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1015 1015 WDU20150001015 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1014 1014 WDU20150001014 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1013 1013 WDU20150001013 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1012 1012 WDU20150001012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1011 1011 WDU20150001011 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1010 1010 WDU20150001010 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie wzoru formularza informacyjnego zawierającego informacje o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1009 1009 WDU20150001009 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 1008 1008 WDU20150001008 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1007 1007 WDU20150001007 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1006 1006 WDU20150001006 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie określenia izby celnej, na której rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z której rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1005 1005 WDU20150001005 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 1004 1004 WDU20150001004 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 1003 1003 WDU20150001003 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1002 1002 WDU20150001002 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1001 1001 WDU20150001001 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 1000 1000 WDU20150001000 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 999 999 WDU20150000999 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 998 998 WDU20150000998 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 997 997 WDU20150000997 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2014 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 996 996 WDU20150000996 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lipca 2015 r. sygn. akt K 47/12 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 995 995 WDU20150000995 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 994 994 WDU20150000994 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 993 993 WDU20150000993 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 992 992 WDU20150000992 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 991 991 WDU20150000991 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 990 990 WDU20150000990 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Celnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 989 989 WDU20150000989 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 988 988 WDU20150000988 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 987 987 WDU20150000987 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 986 986 WDU20150000986 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłat za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego albo o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 985 985 WDU20150000985 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 984 984 WDU20150000984 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 983 983 WDU20150000983 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 982 982 WDU20150000982 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 981 981 WDU20150000981 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 980 980 WDU20150000980 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 979 979 WDU20150000979 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie nagród za znalezienie zabytków lub materiałów archiwalnych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 978 978 WDU20150000978 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 977 977 WDU20150000977 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia specjalistycznej jednostce nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej prowadzenia ewidencji niepublicznych szkół artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 976 976 WDU20150000976 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie trybu zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 975 975 WDU20150000975 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 974 974 WDU20150000974 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 973 973 WDU20150000973 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 972 972 WDU20150000972 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+" obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 971 971 WDU20150000971 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 970 970 WDU20150000970 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wzoru świadectwa uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 969 969 WDU20150000969 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 968 968 WDU20150000968 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 967 967 WDU20150000967 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 966 966 WDU20150000966 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 965 965 WDU20150000965 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach pomostowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 964 964 WDU20150000964 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 963 963 WDU20150000963 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania uchylony
Dz.U. 2015 poz. 962 962 WDU20150000962 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 961 961 WDU20150000961 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 960 960 WDU20150000960 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 959 959 WDU20150000959 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 958 958 WDU20150000958 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 957 957 WDU20150000957 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 956 956 WDU20150000956 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 955 955 WDU20150000955 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 954 954 WDU20150000954 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 953 953 WDU20150000953 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 952 952 WDU20150000952 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 951 951 WDU20150000951 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym uchylony
Dz.U. 2015 poz. 950 950 WDU20150000950 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 949 949 WDU20150000949 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pomocy na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 948 948 WDU20150000948 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy rezerwy przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 947 947 WDU20150000947 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 946 946 WDU20150000946 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 945 945 WDU20150000945 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania Policji informacji o osobie oraz wzoru imiennego upoważnienia udzielanego policjantowi do dostępu do danych osobowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 944 944 WDU20150000944 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 943 943 WDU20150000943 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 2015 r. sygn. akt SK 29/13 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 942 942 WDU20150000942 Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 941 941 WDU20150000941 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 940 940 WDU20150000940 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 939 939 WDU20150000939 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzona w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 938 938 WDU20150000938 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 937 937 WDU20150000937 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 936 936 WDU20150000936 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 935 935 WDU20150000935 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 934 934 WDU20150000934 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 933 933 WDU20150000933 Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 932 932 WDU20150000932 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2015 r. sygn. akt SK 32/14 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 931 931 WDU20150000931 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 930 930 WDU20150000930 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 929 929 WDU20150000929 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 928 928 WDU20150000928 Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 927 927 WDU20150000927 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 926 926 WDU20150000926 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 925 925 WDU20150000925 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 924 924 WDU20150000924 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 923 923 WDU20150000923 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 922 922 WDU20150000922 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 921 921 WDU20150000921 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 920 920 WDU20150000920 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 919 919 WDU20150000919 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 918 918 WDU20150000918 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 917 917 WDU20150000917 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 916 916 WDU20150000916 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 915 915 WDU20150000915 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo przewozowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 914 914 WDU20150000914 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług uchylony
Dz.U. 2015 poz. 913 913 WDU20150000913 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 912 912 WDU20150000912 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 911 911 WDU20150000911 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 910 910 WDU20150000910 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wysokości świadczeń przyznawanych funkcjonariuszowi celnemu oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 909 909 WDU20150000909 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 908 908 WDU20150000908 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 907 907 WDU20150000907 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 906 906 WDU20150000906 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku kontrolerskiego dla pracowników podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 905 905 WDU20150000905 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 904 904 WDU20150000904 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 903 903 WDU20150000903 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 902 902 WDU20150000902 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 901 901 WDU20150000901 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 900 900 WDU20150000900 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 899 899 WDU20150000899 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 898 898 WDU20150000898 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 897 897 WDU20150000897 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska uchylony
Dz.U. 2015 poz. 896 896 WDU20150000896 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 895 895 WDU20150000895 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 894 894 WDU20150000894 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 893 893 WDU20150000893 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 892 892 WDU20150000892 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 891 891 WDU20150000891 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2015 r. sygn. akt K 25/12 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 890 890 WDU20150000890 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 889 889 WDU20150000889 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 888 888 WDU20150000888 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 887 887 WDU20150000887 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 886 886 WDU20150000886 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce i warzywa w szkole" uchylony
Dz.U. 2015 poz. 885 885 WDU20150000885 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 884 884 WDU20150000884 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 883 883 WDU20150000883 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wskazania instytutu realizującego programy zbierania danych niezbędnych do realizacji wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 882 882 WDU20150000882 Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 881 881 WDU20150000881 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 880 880 WDU20150000880 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 879 879 WDU20150000879 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 878 878 WDU20150000878 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 877 877 WDU20150000877 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 876 876 WDU20150000876 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 875 875 WDU20150000875 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 874 874 WDU20150000874 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 873 873 WDU20150000873 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym uchylony
Dz.U. 2015 poz. 872 872 WDU20150000872 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o okolicznościach mających wpływ na wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 871 871 WDU20150000871 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 870 870 WDU20150000870 Ustawa z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 869 869 WDU20150000869 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 868 868 WDU20150000868 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 867 867 WDU20150000867 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 866 866 WDU20150000866 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 865 865 WDU20150000865 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Xylella fastidiosa (Well i Raju) uchylony
Dz.U. 2015 poz. 864 864 WDU20150000864 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 863 863 WDU20150000863 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień w postaci papierowej oraz szczegółowości umieszczanych w nich informacji obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 862 862 WDU20150000862 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 861 861 WDU20150000861 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Kosmicznej uchylony
Dz.U. 2015 poz. 860 860 WDU20150000860 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 859 859 WDU20150000859 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 858 858 WDU20150000858 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 857 857 WDU20150000857 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w postępowaniu karnym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 856 856 WDU20150000856 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 855 855 WDU20150000855 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 854 854 WDU20150000854 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 853 853 WDU20150000853 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wykazu kodów stosowanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu oraz orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, kompensacyjnych i przepadku, środków wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych, oraz sposobu zastosowania tych kodów uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 852 852 WDU20150000852 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 851 851 WDU20150000851 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 850 850 WDU20150000850 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 849 849 WDU20150000849 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 848 848 WDU20150000848 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 847 847 WDU20150000847 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 846 846 WDU20150000846 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 845 845 WDU20150000845 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2015 r. sygn. akt SK 47/13 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 844 844 WDU20150000844 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów celnych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 843 843 WDU20150000843 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 842 842 WDU20150000842 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 841 841 WDU20150000841 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 840 840 WDU20150000840 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 839 839 WDU20150000839 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Nauki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 838 838 WDU20150000838 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 837 837 WDU20150000837 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2015/2016 akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 836 836 WDU20150000836 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego w zakresie koordynacji służb specjalnych akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 835 835 WDU20150000835 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 834 834 WDU20150000834 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie noszenia uzbrojenia przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 833 833 WDU20150000833 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 832 832 WDU20150000832 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 831 831 WDU20150000831 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 830 830 WDU20150000830 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 829 829 WDU20150000829 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 828 828 WDU20150000828 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 827 827 WDU20150000827 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 826 826 WDU20150000826 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur kontraktowych, podpisanym w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 825 825 WDU20150000825 Porozumienie Wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur kontraktowych, podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 824 824 WDU20150000824 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie telekomunikacji, podpisanym w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 823 823 WDU20150000823 Porozumienie Wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie telekomunikacji, podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 822 822 WDU20150000822 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym instytucji finansowych, podpisanym w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 821 821 WDU20150000821 Porozumienie Wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące instytucji finansowych, podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 820 820 WDU20150000820 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wojskowej usługowej działalności wspierającej, podpisanym w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 819 819 WDU20150000819 Porozumienie Wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wojskowej usługowej działalności wspierającej, podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 818 818 WDU20150000818 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym zwolnień podatkowych dla celów oficjalnych, podpisanym w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 817 817 WDU20150000817 Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące zwolnień podatkowych dla celów oficjalnych, podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 816 816 WDU20150000816 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 815 815 WDU20150000815 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 814 814 WDU20150000814 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochronnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 813 813 WDU20150000813 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego uchylony
Dz.U. 2015 poz. 812 812 WDU20150000812 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 811 811 WDU20150000811 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 810 810 WDU20150000810 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz warunków i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Sanitarną uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 809 809 WDU20150000809 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 808 808 WDU20150000808 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 807 807 WDU20150000807 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 806 806 WDU20150000806 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 805 805 WDU20150000805 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 804 804 WDU20150000804 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 803 803 WDU20150000803 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 802 802 WDU20150000802 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t uchylony
Dz.U. 2015 poz. 801 801 WDU20150000801 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 800 800 WDU20150000800 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego uchylony
Dz.U. 2015 poz. 799 799 WDU20150000799 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogólnych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 798 798 WDU20150000798 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 797 797 WDU20150000797 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 796 796 WDU20150000796 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 795 795 WDU20150000795 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 794 794 WDU20150000794 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 793 793 WDU20150000793 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 792 792 WDU20150000792 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Szczecinie obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 791 791 WDU20150000791 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. sygn. akt K 1/13 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 790 790 WDU20150000790 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 789 789 WDU20150000789 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 788 788 WDU20150000788 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 787 787 WDU20150000787 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 786 786 WDU20150000786 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 785 785 WDU20150000785 Oświadczenie rządowe z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Królestwem Marokańskim, podpisanej w Brukseli dnia 12 grudnia 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 784 784 WDU20150000784 Umowa o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Królestwem Marokańskim, podpisana w Brukseli dnia 12 grudnia 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 783 783 WDU20150000783 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 782 782 WDU20150000782 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 781 781 WDU20150000781 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 780 780 WDU20150000780 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 779 779 WDU20150000779 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 778 778 WDU20150000778 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 r., podpisanego w Matrahaza dnia 11 października 2012 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 777 777 WDU20150000777 Protokół wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 r., podpisany w Matrahaza dnia 11 października 2012 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 776 776 WDU20150000776 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 775 775 WDU20150000775 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 774 774 WDU20150000774 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 773 773 WDU20150000773 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 772 772 WDU20150000772 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz, oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 771 771 WDU20150000771 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu bydłem i świniami obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 770 770 WDU20150000770 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów uchylony
Dz.U. 2015 poz. 769 769 WDU20150000769 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach obwinionego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 768 768 WDU20150000768 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego uchylony
Dz.U. 2015 poz. 767 767 WDU20150000767 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 766 766 WDU20150000766 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 765 765 WDU20150000765 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 764 764 WDU20150000764 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o ratyfikacji decyzji Rady z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2014/335/UE, Euratom) akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 763 763 WDU20150000763 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o ratyfikacji Protokołu nr 15 zmieniającego Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego w Strasburgu dnia 24 czerwca 2013 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 762 762 WDU20150000762 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w sprawie o wykroczenie obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 761 761 WDU20150000761 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 760 760 WDU20150000760 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 759 759 WDU20150000759 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń" uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 758 758 WDU20150000758 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 757 757 WDU20150000757 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 756 756 WDU20150000756 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 755 755 WDU20150000755 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 754 754 WDU20150000754 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 753 753 WDU20150000753 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2015/2016 akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 752 752 WDU20150000752 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 751 751 WDU20150000751 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 750 750 WDU20150000750 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2016 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 749 749 WDU20150000749 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 748 748 WDU20150000748 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 747 747 WDU20150000747 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 746 746 WDU20150000746 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 745 745 WDU20150000745 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 744 744 WDU20150000744 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 743 743 WDU20150000743 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 742 742 WDU20150000742 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 741 741 WDU20150000741 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 740 740 WDU20150000740 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 739 739 WDU20150000739 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz wzorów tych wniosków uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 738 738 WDU20150000738 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 737 737 WDU20150000737 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gliwicach obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 736 736 WDU20150000736 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 735 735 WDU20150000735 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach morskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 734 734 WDU20150000734 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 733 733 WDU20150000733 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 732 732 WDU20150000732 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej uchylony
Dz.U. 2015 poz. 731 731 WDU20150000731 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 28 stycznia 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 730 730 WDU20150000730 Protokół dodatkowy do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczący penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzony w Strasburgu dnia 28 stycznia 2003 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 729 729 WDU20150000729 Oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 728 728 WDU20150000728 Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 727 727 WDU20150000727 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie składania wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 726 726 WDU20150000726 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 2015 r. sygn. akt SK 1/14 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 725 725 WDU20150000725 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2015 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 724 724 WDU20150000724 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 723 723 WDU20150000723 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 722 722 WDU20150000722 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 721 721 WDU20150000721 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 720 720 WDU20150000720 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 719 719 WDU20150000719 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 718 718 WDU20150000718 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 717 717 WDU20150000717 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 716 716 WDU20150000716 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 715 715 WDU20150000715 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o eksporcie szczególnych świadczeń dla osób uprawnionych, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 5 grudnia 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 714 714 WDU20150000714 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o eksporcie szczególnych świadczeń dla osób uprawnionych, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Warszawie dnia 5 grudnia 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 713 713 WDU20150000713 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 712 712 WDU20150000712 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2015/2016 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 711 711 WDU20150000711 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń uchylony
Dz.U. 2015 poz. 710 710 WDU20150000710 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 709 709 WDU20150000709 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 708 708 WDU20150000708 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 707 707 WDU20150000707 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji uchylony
Dz.U. 2015 poz. 706 706 WDU20150000706 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 705 705 WDU20150000705 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zmiany obwieszczenia o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 704 704 WDU20150000704 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 703 703 WDU20150000703 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r. sygn. akt SK 62/13 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 702 702 WDU20150000702 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r. sygn. akt P 46/13 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 701 701 WDU20150000701 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, ustalenia wysokości opłat egzaminacyjnych oraz wynagrodzenia członków Komisji uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 700 700 WDU20150000700 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 699 699 WDU20150000699 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 698 698 WDU20150000698 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 697 697 WDU20150000697 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 696 696 WDU20150000696 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 695 695 WDU20150000695 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 75 akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 694 694 WDU20150000694 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 693 693 WDU20150000693 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 692 692 WDU20150000692 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wymogów, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzajów tej kontroli nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 691 691 WDU20150000691 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 690 690 WDU20150000690 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 689 689 WDU20150000689 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 688 688 WDU20150000688 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 687 687 WDU20150000687 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bateriach i akumulatorach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 686 686 WDU20150000686 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 685 685 WDU20150000685 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 684 684 WDU20150000684 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 683 683 WDU20150000683 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 682 682 WDU20150000682 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 681 681 WDU20150000681 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 680 680 WDU20150000680 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 679 679 WDU20150000679 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 678 678 WDU20150000678 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 677 677 WDU20150000677 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 676 676 WDU20150000676 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 675 675 WDU20150000675 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 674 674 WDU20150000674 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 673 673 WDU20150000673 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 672 672 WDU20150000672 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 671 671 WDU20150000671 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 670 670 WDU20150000670 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 669 669 WDU20150000669 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 668 668 WDU20150000668 Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), przyjętej w Genewie dnia 1 września 1970 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 667 667 WDU20150000667 Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), przyjęta w Genewie dnia 1 września 1970 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 666 666 WDU20150000666 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 665 665 WDU20150000665 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 664 664 WDU20150000664 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 663 663 WDU20150000663 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej urzędów celnych i izb celnych oraz wyznaczonych urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 662 662 WDU20150000662 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 661 661 WDU20150000661 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 660 660 WDU20150000660 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 659 659 WDU20150000659 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 658 658 WDU20150000658 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 657 657 WDU20150000657 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie sprawozdania o wydajności recyklingu procesu recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 656 656 WDU20150000656 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 655 655 WDU20150000655 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 654 654 WDU20150000654 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 653 653 WDU20150000653 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uchylony
Dz.U. 2015 poz. 652 652 WDU20150000652 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 651 651 WDU20150000651 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 650 650 WDU20150000650 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 649 649 WDU20150000649 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego uchylony
Dz.U. 2015 poz. 648 648 WDU20150000648 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 647 647 WDU20150000647 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską, ustanawiającego Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzonego w Velsen dnia 18 października 2007 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 646 646 WDU20150000646 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 645 645 WDU20150000645 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 644 644 WDU20150000644 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 643 643 WDU20150000643 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 642 642 WDU20150000642 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyścigach konnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 641 641 WDU20150000641 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 640 640 WDU20150000640 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 639 639 WDU20150000639 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 638 638 WDU20150000638 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 637 637 WDU20150000637 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier uchylony
Dz.U. 2015 poz. 636 636 WDU20150000636 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 635 635 WDU20150000635 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 634 634 WDU20150000634 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 633 633 WDU20150000633 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 632 632 WDU20150000632 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 631 631 WDU20150000631 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości współczynników redukcyjnych na lata 2016 i 2017 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 630 630 WDU20150000630 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 629 629 WDU20150000629 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 628 628 WDU20150000628 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 627 627 WDU20150000627 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 626 626 WDU20150000626 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 625 625 WDU20150000625 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 624 624 WDU20150000624 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji uchylony
Dz.U. 2015 poz. 623 623 WDU20150000623 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 622 622 WDU20150000622 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 621 621 WDU20150000621 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 620 620 WDU20150000620 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 619 619 WDU20150000619 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w niewoli uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 618 618 WDU20150000618 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 617 617 WDU20150000617 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu uchylony
Dz.U. 2015 poz. 616 616 WDU20150000616 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu uchylony
Dz.U. 2015 poz. 615 615 WDU20150000615 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 614 614 WDU20150000614 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 613 613 WDU20150000613 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 612 612 WDU20150000612 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach hazardowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 611 611 WDU20150000611 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 610 610 WDU20150000610 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 609 609 WDU20150000609 Oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote dnia 25 października 2007 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 608 608 WDU20150000608 Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzona w Lanzarote dnia 25 października 2007 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 607 607 WDU20150000607 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 606 606 WDU20150000606 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 605 605 WDU20150000605 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 604 604 WDU20150000604 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 603 603 WDU20150000603 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 602 602 WDU20150000602 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2015 r. sygn. akt U 8/14 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 601 601 WDU20150000601 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2015 r. sygn. akt P 40/13 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 600 600 WDU20150000600 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 599 599 WDU20150000599 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 598 598 WDU20150000598 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 597 597 WDU20150000597 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 596 596 WDU20150000596 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 595 595 WDU20150000595 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 594 594 WDU20150000594 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 593 593 WDU20150000593 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 592 592 WDU20150000592 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 591 591 WDU20150000591 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 590 590 WDU20150000590 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 589 589 WDU20150000589 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie należności przysługującej funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu w związku z otrzymaniem pierwszego lokalu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 588 588 WDU20150000588 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 587 587 WDU20150000587 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 586 586 WDU20150000586 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 585 585 WDU20150000585 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień o transferze technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 584 584 WDU20150000584 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 583 583 WDU20150000583 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 582 582 WDU20150000582 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 581 581 WDU20150000581 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 580 580 WDU20150000580 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania kosztów związanych z wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 579 579 WDU20150000579 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 578 578 WDU20150000578 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędach i izbach skarbowych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 577 577 WDU20150000577 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 576 576 WDU20150000576 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków kapitana polskiego statku morskiego w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 575 575 WDU20150000575 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 574 574 WDU20150000574 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 573 573 WDU20150000573 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 572 572 WDU20150000572 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 571 571 WDU20150000571 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych oraz stosowane do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 570 570 WDU20150000570 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 569 569 WDU20150000569 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 568 568 WDU20150000568 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 567 567 WDU20150000567 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o społecznej inspekcji pracy obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 566 566 WDU20150000566 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 565 565 WDU20150000565 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających uchylony
Dz.U. 2015 poz. 564 564 WDU20150000564 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym oraz liczby Prezesów uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 563 563 WDU20150000563 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu innowacyjności uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 562 562 WDU20150000562 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 561 561 WDU20150000561 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 560 560 WDU20150000560 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2015 r. sygn. akt SK 66/13 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 559 559 WDU20150000559 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. sygn. akt P 45/12 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 558 558 WDU20150000558 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 557 557 WDU20150000557 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 556 556 WDU20150000556 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
Dz.U. 2015 poz. 555 555 WDU20150000555 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 554 554 WDU20150000554 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 553 553 WDU20150000553 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli skarbowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 552 552 WDU20150000552 Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 551 551 WDU20150000551 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 550 550 WDU20150000550 Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o ratyfikacji Umowy między Europejską Organizacją Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej warunków przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej, podpisanej w Warszawie w dniu 28 października 2014 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 549 549 WDU20150000549 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 548 548 WDU20150000548 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 547 547 WDU20150000547 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 546 546 WDU20150000546 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 545 545 WDU20150000545 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 544 544 WDU20150000544 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 543 543 WDU20150000543 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 542 542 WDU20150000542 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 541 541 WDU20150000541 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 540 540 WDU20150000540 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 539 539 WDU20150000539 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 538 538 WDU20150000538 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 537 537 WDU20150000537 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 536 536 WDU20150000536 Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Sarajewie dnia 4 czerwca 2014 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 535 535 WDU20150000535 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 534 534 WDU20150000534 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 533 533 WDU20150000533 Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 532 532 WDU20150000532 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 kwietnia 2015 r. sygn. akt K 14/13 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 531 531 WDU20150000531 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 530 530 WDU20150000530 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 529 529 WDU20150000529 Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 528 528 WDU20150000528 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 527 527 WDU20150000527 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej uchylony
Dz.U. 2015 poz. 526 526 WDU20150000526 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 525 525 WDU20150000525 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 524 524 WDU20150000524 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2015 r. sygn. akt K 29/13 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 523 523 WDU20150000523 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 522 522 WDU20150000522 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 521 521 WDU20150000521 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 520 520 WDU20150000520 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 519 519 WDU20150000519 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli weterynaryjnej w handlu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 518 518 WDU20150000518 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 517 517 WDU20150000517 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 516 516 WDU20150000516 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie granicy portu morskiego w Łebie obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 515 515 WDU20150000515 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 514 514 WDU20150000514 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 513 513 WDU20150000513 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 512 512 WDU20150000512 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie świadczeń z tytułu urlopów górniczych oraz urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 511 511 WDU20150000511 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia przedsiębiorstwa górniczego obowiązanego do wypłaty rent wyrównawczych oraz wydawania bezpłatnego węgla w naturze byłym pracownikom Kopalni Węgla Kamiennego "Kazimierz-Juliusz" sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 510 510 WDU20150000510 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie dotacji budżetowych przeznaczonych na finansowanie jednorazowych odpraw pieniężnych oraz na pokrycie bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 509 509 WDU20150000509 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 kwietnia 2015 r. sygn. akt P 31/12 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 508 508 WDU20150000508 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 507 507 WDU20150000507 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 506 506 WDU20150000506 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 505 505 WDU20150000505 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 504 504 WDU20150000504 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 503 503 WDU20150000503 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 502 502 WDU20150000502 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej sprawdzenia lokalu obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 501 501 WDU20150000501 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 500 500 WDU20150000500 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 marca 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów trenera i instruktora sportu akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 499 499 WDU20150000499 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 498 498 WDU20150000498 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2015 r. sygn. akt U 6/14 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 497 497 WDU20150000497 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolnictwie ekologicznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 496 496 WDU20150000496 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 495 495 WDU20150000495 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 494 494 WDU20150000494 Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 493 493 WDU20150000493 Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 492 492 WDU20150000492 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 491 491 WDU20150000491 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 490 490 WDU20150000490 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 489 489 WDU20150000489 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 488 488 WDU20150000488 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 487 487 WDU20150000487 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 486 486 WDU20150000486 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2015 r. sygn. akt P 42/13 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 485 485 WDU20150000485 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 484 484 WDU20150000484 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 483 483 WDU20150000483 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 482 482 WDU20150000482 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie paszportów roślin i formularzy paszportów roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 481 481 WDU20150000481 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 480 480 WDU20150000480 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne lub psychotropowe obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 479 479 WDU20150000479 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 478 478 WDU20150000478 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 477 477 WDU20150000477 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 476 476 WDU20150000476 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2015 r. sygn. akt K 19/14 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 475 475 WDU20150000475 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o orderach i odznaczeniach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 474 474 WDU20150000474 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych napojów obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 473 473 WDU20150000473 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym agencja płatnicza może powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 472 472 WDU20150000472 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 471 471 WDU20150000471 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 470 470 WDU20150000470 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 469 469 WDU20150000469 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 468 468 WDU20150000468 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 467 467 WDU20150000467 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 466 466 WDU20150000466 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 465 465 WDU20150000465 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 464 464 WDU20150000464 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 463 463 WDU20150000463 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 462 462 WDU20150000462 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 461 461 WDU20150000461 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 460 460 WDU20150000460 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 459 459 WDU20150000459 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej uchylony
Dz.U. 2015 poz. 458 458 WDU20150000458 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 457 457 WDU20150000457 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 456 456 WDU20150000456 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 455 455 WDU20150000455 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 454 454 WDU20150000454 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez organy administracji rządowej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 453 453 WDU20150000453 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 452 452 WDU20150000452 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uchylony
Dz.U. 2015 poz. 451 451 WDU20150000451 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego funkcjonariuszy celnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 450 450 WDU20150000450 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 449 449 WDU20150000449 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 448 448 WDU20150000448 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 447 447 WDU20150000447 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 446 446 WDU20150000446 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 445 445 WDU20150000445 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 444 444 WDU20150000444 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej urzędów celnych i izb celnych oraz wyznaczonych urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 443 443 WDU20150000443 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 442 442 WDU20150000442 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 marca 2015 r. sygn. akt K 31/13 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 441 441 WDU20150000441 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 440 440 WDU20150000440 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 439 439 WDU20150000439 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 438 438 WDU20150000438 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej uchylony
Dz.U. 2015 poz. 437 437 WDU20150000437 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 436 436 WDU20150000436 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 435 435 WDU20150000435 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier uchylony
Dz.U. 2015 poz. 434 434 WDU20150000434 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 433 433 WDU20150000433 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wykonania praktyk równoważnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 432 432 WDU20150000432 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 431 431 WDU20150000431 Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 430 430 WDU20150000430 Oświadczenie rządowe z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o dwustronnej współpracy w dziedzinie obronności, sporządzonej w Warszawie dnia 25 stycznia 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 429 429 WDU20150000429 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o dwustronnej współpracy w dziedzinie obronności, sporządzona w Warszawie dnia 25 stycznia 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 428 428 WDU20150000428 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie sposobu przeprowadzania czynności monitorowania oraz rodzaju i wzorów dokumentów stosowanych w toku monitorowania uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 427 427 WDU20150000427 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 426 426 WDU20150000426 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia izb celnych, na których rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z których rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 425 425 WDU20150000425 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 424 424 WDU20150000424 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosowanego dla funkcjonariuszy celnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 423 423 WDU20150000423 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 422 422 WDU20150000422 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 421 421 WDU20150000421 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zakresu danych identyfikujących prywatne przenośne urządzenie służące do komunikacji elektronicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 420 420 WDU20150000420 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej funkcjonariuszy celnych, członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 419 419 WDU20150000419 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie uznawania stacji pilotowych i ośrodków szkolenia pilotów uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 418 418 WDU20150000418 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 417 417 WDU20150000417 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy służby przygotowawczej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 416 416 WDU20150000416 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 415 415 WDU20150000415 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 414 414 WDU20150000414 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sporządzonej w Luksemburgu i w Brukseli, odpowiednio dnia 24 i 26 czerwca 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 413 413 WDU20150000413 Umowa Wewnętrzna między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sporządzona w Luksemburgu i w Brukseli, odpowiednio dnia 24 i 26 czerwca 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 412 412 WDU20150000412 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać Osoba Wykwalifikowana uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 411 411 WDU20150000411 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 410 410 WDU20150000410 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 409 409 WDU20150000409 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 408 408 WDU20150000408 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 407 407 WDU20150000407 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uchylony
Dz.U. 2015 poz. 406 406 WDU20150000406 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 405 405 WDU20150000405 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 404 404 WDU20150000404 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 403 403 WDU20150000403 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2015 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 402 402 WDU20150000402 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 401 401 WDU20150000401 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Dubrowniku dnia 9 lipca 2010 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 400 400 WDU20150000400 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Dubrowniku dnia 9 lipca 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 399 399 WDU20150000399 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 398 398 WDU20150000398 Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 397 397 WDU20150000397 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 396 396 WDU20150000396 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 395 395 WDU20150000395 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 394 394 WDU20150000394 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 393 393 WDU20150000393 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji u wytwórcy lub importera produktów leczniczych przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 392 392 WDU20150000392 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 391 391 WDU20150000391 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom uchylony
Dz.U. 2015 poz. 390 390 WDU20150000390 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 389 389 WDU20150000389 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2015 poz. 388 388 WDU20150000388 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 387 387 WDU20150000387 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie uchylony
Dz.U. 2015 poz. 386 386 WDU20150000386 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 385 385 WDU20150000385 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 384 384 WDU20150000384 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 383 383 WDU20150000383 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 382 382 WDU20150000382 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 381 381 WDU20150000381 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 380 380 WDU20150000380 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 379 379 WDU20150000379 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 378 378 WDU20150000378 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 377 377 WDU20150000377 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 376 376 WDU20150000376 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 375 375 WDU20150000375 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 374 374 WDU20150000374 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 373 373 WDU20150000373 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. sygn. akt K 29/13 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 372 372 WDU20150000372 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. sygn. akt P 38/12 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 371 371 WDU20150000371 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 370 370 WDU20150000370 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 369 369 WDU20150000369 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2015 r. sygn. akt P 4/14 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 368 368 WDU20150000368 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 367 367 WDU20150000367 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 366 366 WDU20150000366 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 365 365 WDU20150000365 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 364 364 WDU20150000364 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 363 363 WDU20150000363 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz, oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 362 362 WDU20150000362 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 361 361 WDU20150000361 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 360 360 WDU20150000360 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 359 359 WDU20150000359 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 358 358 WDU20150000358 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 357 357 WDU20150000357 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 356 356 WDU20150000356 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Gdynia - historyczny układ urbanistyczny śródmieścia" akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 355 355 WDU20150000355 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 354 354 WDU20150000354 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 353 353 WDU20150000353 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 352 352 WDU20150000352 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 351 351 WDU20150000351 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 350 350 WDU20150000350 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 349 349 WDU20150000349 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 348 348 WDU20150000348 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 347 347 WDU20150000347 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 346 346 WDU20150000346 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 345 345 WDU20150000345 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 344 344 WDU20150000344 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 343 343 WDU20150000343 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 342 342 WDU20150000342 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 341 341 WDU20150000341 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu należności pieniężnych za podróże służbowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 340 340 WDU20150000340 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 339 339 WDU20150000339 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie gatunków drzew, których uprawa stanowi zagajnik o krótkiej rotacji, oraz maksymalnego cyklu zbioru dla każdego z tych gatunków drzew nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 338 338 WDU20150000338 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie określenia maksymalnego zagęszczenia drzew nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 337 337 WDU20150000337 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 336 336 WDU20150000336 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie elementów krajobrazu uznawanych za część kwalifikującego się obszaru działki rolnej oraz ich szerokości nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 335 335 WDU20150000335 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 334 334 WDU20150000334 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r. sygn. akt K 39/13 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 333 333 WDU20150000333 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 332 332 WDU20150000332 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 331 331 WDU20150000331 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 330 330 WDU20150000330 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 329 329 WDU20150000329 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 328 328 WDU20150000328 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 327 327 WDU20150000327 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 326 326 WDU20150000326 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 325 325 WDU20150000325 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 324 324 WDU20150000324 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 323 323 WDU20150000323 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji u wytwórcy, importera lub dystrybutora substancji czynnej albo wytwórcy substancji pomocniczych przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 322 322 WDU20150000322 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 321 321 WDU20150000321 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 320 320 WDU20150000320 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 319 319 WDU20150000319 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wzoru raportu uchylony
Dz.U. 2015 poz. 318 318 WDU20150000318 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum ogólnokrajowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 317 317 WDU20150000317 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 316 316 WDU20150000316 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia w 2015 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 315 315 WDU20150000315 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Łódź - wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego" akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 314 314 WDU20150000314 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów uchylony
Dz.U. 2015 poz. 313 313 WDU20150000313 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 312 312 WDU20150000312 Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisany w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 311 311 WDU20150000311 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu dla obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 310 310 WDU20150000310 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 309 309 WDU20150000309 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 308 308 WDU20150000308 Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uchylony
Dz.U. 2015 poz. 307 307 WDU20150000307 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na stopnie wojskowe obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 306 306 WDU20150000306 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu uchylony
Dz.U. 2015 poz. 305 305 WDU20150000305 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 304 304 WDU20150000304 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzonego w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 303 303 WDU20150000303 Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzony w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 302 302 WDU20150000302 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 301 301 WDU20150000301 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 300 300 WDU20150000300 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 299 299 WDU20150000299 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 298 298 WDU20150000298 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 297 297 WDU20150000297 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 296 296 WDU20150000296 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego uchylony
Dz.U. 2015 poz. 295 295 WDU20150000295 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 294 294 WDU20150000294 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu odbywania zasadniczej służby wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 293 293 WDU20150000293 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 292 292 WDU20150000292 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków konsula w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 291 291 WDU20150000291 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie trybu postępowania przy likwidacji kancelarii komorniczych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 290 290 WDU20150000290 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2015 r. sygn. akt K 34/12 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 289 289 WDU20150000289 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Przemyślu obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 288 288 WDU20150000288 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 287 287 WDU20150000287 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Kętrzynie obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 286 286 WDU20150000286 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białymstoku obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 285 285 WDU20150000285 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 284 284 WDU20150000284 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 283 283 WDU20150000283 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 282 282 WDU20150000282 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 281 281 WDU20150000281 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 280 280 WDU20150000280 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 2015 r. sygn. akt K 15/13 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 279 279 WDU20150000279 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 278 278 WDU20150000278 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 277 277 WDU20150000277 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 276 276 WDU20150000276 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 275 275 WDU20150000275 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 274 274 WDU20150000274 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 273 273 WDU20150000273 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 272 272 WDU20150000272 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów gospodarka morska i transport uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 271 271 WDU20150000271 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 270 270 WDU20150000270 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 269 269 WDU20150000269 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 268 268 WDU20150000268 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 267 267 WDU20150000267 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 266 266 WDU20150000266 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 265 265 WDU20150000265 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 264 264 WDU20150000264 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 263 263 WDU20150000263 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 262 262 WDU20150000262 Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 261 261 WDU20150000261 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 260 260 WDU20150000260 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 259 259 WDU20150000259 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 258 258 WDU20150000258 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 257 257 WDU20150000257 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 256 256 WDU20150000256 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 255 255 WDU20150000255 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 254 254 WDU20150000254 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 253 253 WDU20150000253 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 252 252 WDU20150000252 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkół podoficerskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 251 251 WDU20150000251 Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 250 250 WDU20150000250 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 249 249 WDU20150000249 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 248 248 WDU20150000248 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 247 247 WDU20150000247 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 246 246 WDU20150000246 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 245 245 WDU20150000245 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 244 244 WDU20150000244 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 243 243 WDU20150000243 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 242 242 WDU20150000242 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 241 241 WDU20150000241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 240 240 WDU20150000240 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty uchylony
Dz.U. 2015 poz. 239 239 WDU20150000239 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 238 238 WDU20150000238 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 237 237 WDU20150000237 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 236 236 WDU20150000236 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 235 235 WDU20150000235 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lutego 2015 r. sygn. akt SK 14/12 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 234 234 WDU20150000234 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lutego 2015 r. sygn. akt SK 70/13 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 233 233 WDU20150000233 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 232 232 WDU20150000232 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 231 231 WDU20150000231 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 230 230 WDU20150000230 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 229 229 WDU20150000229 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 228 228 WDU20150000228 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na 2015 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 227 227 WDU20150000227 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lutego 2015 r. sygn. akt SK 50/13 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 226 226 WDU20150000226 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lutego 2015 r. sygn. akt P 10/11 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 225 225 WDU20150000225 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 224 224 WDU20150000224 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnień końcowych dotyczących interpretacji oraz stosowania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanych w Londynie dnia 25 listopada 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 223 223 WDU20150000223 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnienia końcowe dotyczące interpretacji oraz stosowania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisane w Londynie dnia 25 listopada 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 222 222 WDU20150000222 Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 221 221 WDU20150000221 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na 2015 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 220 220 WDU20150000220 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 219 219 WDU20150000219 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 218 218 WDU20150000218 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 217 217 WDU20150000217 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 216 216 WDU20150000216 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 215 215 WDU20150000215 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 214 214 WDU20150000214 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 213 213 WDU20150000213 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 212 212 WDU20150000212 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 211 211 WDU20150000211 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 210 210 WDU20150000210 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 209 209 WDU20150000209 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 208 208 WDU20150000208 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 207 207 WDU20150000207 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego uchylony
Dz.U. 2015 poz. 206 206 WDU20150000206 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2015 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 205 205 WDU20150000205 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 204 204 WDU20150000204 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 203 203 WDU20150000203 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 202 202 WDU20150000202 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Dobczyc w województwie małopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 201 201 WDU20150000201 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2015 r. sygn. akt K 60/13 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 200 200 WDU20150000200 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 199 199 WDU20150000199 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 198 198 WDU20150000198 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 197 197 WDU20150000197 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Legislacji, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 196 196 WDU20150000196 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 195 195 WDU20150000195 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 194 194 WDU20150000194 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 193 193 WDU20150000193 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji na finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 192 192 WDU20150000192 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 191 191 WDU20150000191 Oświadczenie rządowe z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian z 2012 r. do Protokołu z 1996 r. zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., przyjętych przez Komitet Prawny Międzynarodowej Organizacji Morskiej dnia 19 kwietnia 2012 r. w formie rezolucji LEG.5(99) bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 190 190 WDU20150000190 Zmiany z 2012 r. do Protokołu z 1996 r. zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., przyjęte przez Komitet Prawny Międzynarodowej Organizacji Morskiej dnia 19 kwietnia 2012 r. w formie rezolucji LEG.5(99) obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 189 189 WDU20150000189 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 188 188 WDU20150000188 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 187 187 WDU20150000187 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 186 186 WDU20150000186 Oświadczenie rządowe z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 185 185 WDU20150000185 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisana w Londynie dnia 29 listopada 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 184 184 WDU20150000184 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 183 183 WDU20150000183 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 182 182 WDU20150000182 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 181 181 WDU20150000181 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 180 180 WDU20150000180 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 179 179 WDU20150000179 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie dla cudzoziemców obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 178 178 WDU20150000178 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 177 177 WDU20150000177 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie operatu rybackiego uchylony
Dz.U. 2015 poz. 176 176 WDU20150000176 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 175 175 WDU20150000175 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 174 174 WDU20150000174 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 173 173 WDU20150000173 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 172 172 WDU20150000172 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 171 171 WDU20150000171 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 170 170 WDU20150000170 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 169 169 WDU20150000169 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 168 168 WDU20150000168 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 167 167 WDU20150000167 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 166 166 WDU20150000166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 165 165 WDU20150000165 Ustawa z dnia 17 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 164 164 WDU20150000164 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 163 163 WDU20150000163 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 162 162 WDU20150000162 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 161 161 WDU20150000161 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 160 160 WDU20150000160 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 159 159 WDU20150000159 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 158 158 WDU20150000158 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 157 157 WDU20150000157 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Sośnie w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 156 156 WDU20150000156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 155 155 WDU20150000155 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 154 154 WDU20150000154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie włączenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych "Cebea" do Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 153 153 WDU20150000153 Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 152 152 WDU20150000152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Frombork i sołectwom Bogdany i Ronin położonym na obszarze gminy Frombork akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 151 151 WDU20150000151 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 150 150 WDU20150000150 Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 149 149 WDU20150000149 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 148 148 WDU20150000148 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 147 147 WDU20150000147 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 146 146 WDU20150000146 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 145 145 WDU20150000145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w sierpniu 2014 r., w których stosowane są szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków tych powodzi obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 144 144 WDU20150000144 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 143 143 WDU20150000143 Ustawa z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 142 142 WDU20150000142 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2015 r. sygn. akt K 39/12 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 141 141 WDU20150000141 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 140 140 WDU20150000140 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 139 139 WDU20150000139 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 138 138 WDU20150000138 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 137 137 WDU20150000137 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie opakowań, do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 136 136 WDU20150000136 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 135 135 WDU20150000135 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 134 134 WDU20150000134 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi i żołnierze pełniący służbę kandydacką są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 133 133 WDU20150000133 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 132 132 WDU20150000132 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 131 131 WDU20150000131 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym w kraju uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 130 130 WDU20150000130 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 129 129 WDU20150000129 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 128 128 WDU20150000128 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 127 127 WDU20150000127 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 126 126 WDU20150000126 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 125 125 WDU20150000125 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 124 124 WDU20150000124 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia o naruszeniu obowiązku przewidzianego w europejskim nakazie ochrony obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 123 123 WDU20150000123 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru europejskiego nakazu ochrony obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 122 122 WDU20150000122 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 121 121 WDU20150000121 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 120 120 WDU20150000120 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 119 119 WDU20150000119 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie trybu odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 118 118 WDU20150000118 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Węgier o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Budapeszcie dnia 29 stycznia 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 117 117 WDU20150000117 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Węgier o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Budapeszcie dnia 29 stycznia 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 116 116 WDU20150000116 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 115 115 WDU20150000115 Umowa o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzona w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 114 114 WDU20150000114 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 113 113 WDU20150000113 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi uchylony
Dz.U. 2015 poz. 112 112 WDU20150000112 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 111 111 WDU20150000111 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 110 110 WDU20150000110 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 109 109 WDU20150000109 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 108 108 WDU20150000108 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Perzów w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 107 107 WDU20150000107 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposobu współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 106 106 WDU20150000106 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 105 105 WDU20150000105 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 104 104 WDU20150000104 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 2015 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 103 103 WDU20150000103 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 102 102 WDU20150000102 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 101 101 WDU20150000101 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 100 100 WDU20150000100 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 99 99 WDU20150000099 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 98 98 WDU20150000098 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 97 97 WDU20150000097 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 96 96 WDU20150000096 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 95 95 WDU20150000095 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 94 94 WDU20150000094 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 93 93 WDU20150000093 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 92 92 WDU20150000092 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 91 91 WDU20150000091 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 90 90 WDU20150000090 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dniach wolnych od pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 89 89 WDU20150000089 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 88 88 WDU20150000088 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 87 87 WDU20150000087 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 86 86 WDU20150000086 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 85 85 WDU20150000085 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2015 r. sygn. akt SK 34/12 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 84 84 WDU20150000084 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 83 83 WDU20150000083 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 82 82 WDU20150000082 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 81 81 WDU20150000081 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 80 80 WDU20150000080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 79 79 WDU20150000079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 78 78 WDU20150000078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 77 77 WDU20150000077 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych oraz źródeł ich finansowania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 76 76 WDU20150000076 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 75 75 WDU20150000075 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 74 74 WDU20150000074 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie składowisk oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 73 73 WDU20150000073 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 72 72 WDU20150000072 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 71 71 WDU20150000071 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 70 70 WDU20150000070 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 69 69 WDU20150000069 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 68 68 WDU20150000068 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 67 67 WDU20150000067 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 66 66 WDU20150000066 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 65 65 WDU20150000065 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 64 64 WDU20150000064 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 63 63 WDU20150000063 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 62 62 WDU20150000062 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 61 61 WDU20150000061 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 60 60 WDU20150000060 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 59 59 WDU20150000059 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 58 58 WDU20150000058 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 57 57 WDU20150000057 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 56 56 WDU20150000056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 55 55 WDU20150000055 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 54 54 WDU20150000054 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 53 53 WDU20150000053 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 52 52 WDU20150000052 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej skierowanych na studia przez właściwego przełożonego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 51 51 WDU20150000051 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie oceny stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 50 50 WDU20150000050 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 49 49 WDU20150000049 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 48 48 WDU20150000048 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 47 47 WDU20150000047 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie orzekania przez komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 46 46 WDU20150000046 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 45 45 WDU20150000045 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 44 44 WDU20150000044 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 43 43 WDU20150000043 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 42 42 WDU20150000042 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 41 41 WDU20150000041 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2015 poz. 40 40 WDU20150000040 Traktat o handlu bronią, sporządzony w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 39 39 WDU20150000039 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 38 38 WDU20150000038 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 37 37 WDU20150000037 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych uchylony
Dz.U. 2015 poz. 36 36 WDU20150000036 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 35 35 WDU20150000035 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 34 34 WDU20150000034 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 33 33 WDU20150000033 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 32 32 WDU20150000032 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2015 poz. 31 31 WDU20150000031 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 30 30 WDU20150000030 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 29 29 WDU20150000029 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 28 28 WDU20150000028 Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 27 27 WDU20150000027 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji uchylony
Dz.U. 2015 poz. 26 26 WDU20150000026 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 25 25 WDU20150000025 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 24 24 WDU20150000024 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 23 23 WDU20150000023 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 22 22 WDU20150000022 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r. sygn. akt K 50/13 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 21 21 WDU20150000021 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 20 20 WDU20150000020 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 19 19 WDU20150000019 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 18 18 WDU20150000018 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2015 poz. 17 17 WDU20150000017 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 16 16 WDU20150000016 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r. sygn. akt K 33/13 obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 15 15 WDU20150000015 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny (Rabies) wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 14 14 WDU20150000014 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 13 13 WDU20150000013 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 12 12 WDU20150000012 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 11 11 WDU20150000011 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie konkursu na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyznaczonego do realizacji obowiązku świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 10 10 WDU20150000010 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 9 9 WDU20150000009 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Wyszogrodu w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2015 poz. 8 8 WDU20150000008 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wyborów do Rady Miasta Zielona Góra oraz wyborów prezydenta miasta Zielona Góra w województwie lubuskim obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 7 7 WDU20150000007 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 6 6 WDU20150000006 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uchylony
Dz.U. 2015 poz. 5 5 WDU20150000005 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców uznany za uchylony
Dz.U. 2015 poz. 4 4 WDU20150000004 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 3 3 WDU20150000003 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2015 poz. 2 2 WDU20150000002 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obowiązujący
Dz.U. 2015 poz. 1 1 WDU20150000001 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na lata 2007-2013 obowiązujący