20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 2016 poz. 2306 2306 WDU20160002306 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2305 2305 WDU20160002305 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie współdziałania podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2304 2304 WDU20160002304 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2303 2303 WDU20160002303 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2302 2302 WDU20160002302 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2301 2301 WDU20160002301 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2300 2300 WDU20160002300 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2299 2299 WDU20160002299 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2298 2298 WDU20160002298 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 2297 2297 WDU20160002297 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2296 2296 WDU20160002296 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2295 2295 WDU20160002295 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa, technik pożarnictwa lub strażak obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2294 2294 WDU20160002294 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2293 2293 WDU20160002293 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru informacji o nabytych udziałach (akcjach) w spółkach uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2292 2292 WDU20160002292 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 2291 2291 WDU20160002291 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2290 2290 WDU20160002290 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2289 2289 WDU20160002289 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2288 2288 WDU20160002288 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2287 2287 WDU20160002287 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2286 2286 WDU20160002286 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2285 2285 WDU20160002285 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2284 2284 WDU20160002284 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2283 2283 WDU20160002283 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2282 2282 WDU20160002282 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2281 2281 WDU20160002281 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2280 2280 WDU20160002280 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2279 2279 WDU20160002279 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładów jazdy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2278 2278 WDU20160002278 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2277 2277 WDU20160002277 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 2276 2276 WDU20160002276 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2275 2275 WDU20160002275 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie trybu podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2274 2274 WDU20160002274 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu przyznawania pomocy obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2273 2273 WDU20160002273 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2272 2272 WDU20160002272 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów upoważnienia do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku oraz oświadczenia o cofnięciu tego upoważnienia uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2271 2271 WDU20160002271 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2270 2270 WDU20160002270 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2269 2269 WDU20160002269 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2268 2268 WDU20160002268 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2267 2267 WDU20160002267 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2266 2266 WDU20160002266 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2265 2265 WDU20160002265 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2264 2264 WDU20160002264 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2263 2263 WDU20160002263 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2262 2262 WDU20160002262 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2261 2261 WDU20160002261 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 2260 2260 WDU20160002260 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2259 2259 WDU20160002259 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 2258 2258 WDU20160002258 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 2257 2257 WDU20160002257 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2256 2256 WDU20160002256 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2255 2255 WDU20160002255 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2254 2254 WDU20160002254 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania kopii wpisów z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego do centralnej ewidencji kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2253 2253 WDU20160002253 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 2252 2252 WDU20160002252 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2251 2251 WDU20160002251 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2250 2250 WDU20160002250 Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2249 2249 WDU20160002249 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2248 2248 WDU20160002248 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2247 2247 WDU20160002247 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania marszałkowi województwa informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy zdali egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2246 2246 WDU20160002246 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2245 2245 WDU20160002245 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2244 2244 WDU20160002244 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu stosowanych przez Rzeczpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2243 2243 WDU20160002243 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2242 2242 WDU20160002242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2241 2241 WDU20160002241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2240 2240 WDU20160002240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2239 2239 WDU20160002239 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na lata 2017-2019 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2238 2238 WDU20160002238 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2237 2237 WDU20160002237 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia liczby osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w 2017 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 2236 2236 WDU20160002236 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2235 2235 WDU20160002235 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na 2017 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2234 2234 WDU20160002234 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2233 2233 WDU20160002233 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2232 2232 WDU20160002232 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2231 2231 WDU20160002231 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2230 2230 WDU20160002230 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2229 2229 WDU20160002229 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2228 2228 WDU20160002228 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2227 2227 WDU20160002227 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2226 2226 WDU20160002226 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2225 2225 WDU20160002225 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2224 2224 WDU20160002224 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2223 2223 WDU20160002223 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2222 2222 WDU20160002222 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego odbywanego w toku postępowania o uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza oraz testu umiejętności przeprowadzanego w toku tego postępowania obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2221 2221 WDU20160002221 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2220 2220 WDU20160002220 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 2219 2219 WDU20160002219 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2218 2218 WDU20160002218 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 2217 2217 WDU20160002217 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2216 2216 WDU20160002216 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2215 2215 WDU20160002215 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2214 2214 WDU20160002214 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2213 2213 WDU20160002213 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2212 2212 WDU20160002212 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2211 2211 WDU20160002211 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2210 2210 WDU20160002210 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r. sygn. akt K 13/16 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2209 2209 WDU20160002209 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2016 r. sygn. akt SK 7/15 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2208 2208 WDU20160002208 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2016 r. sygn. akt K 45/14 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2207 2207 WDU20160002207 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2016 r. sygn. akt SK 18/15 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2206 2206 WDU20160002206 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. sygn. akt K 11/15 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2205 2205 WDU20160002205 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2016 r. sygn. akt K 6/14 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2204 2204 WDU20160002204 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2016 r. sygn. akt SK 2/16 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2203 2203 WDU20160002203 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2016 r. sygn. akt K 13/15 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2202 2202 WDU20160002202 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2016 r. sygn. akt SK 46/15 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2201 2201 WDU20160002201 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2016 r. sygn. akt P 126/15 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2200 2200 WDU20160002200 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2016 r. sygn. akt SK 28/15 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2199 2199 WDU20160002199 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 października 2016 r. sygn. akt SK 71/13 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2198 2198 WDU20160002198 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2016 r. sygn. akt P 123/15 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2197 2197 WDU20160002197 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2016 r. sygn. akt K 24/15 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2196 2196 WDU20160002196 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 września 2016 r. sygn. akt SK 11/14 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2195 2195 WDU20160002195 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2194 2194 WDU20160002194 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 2193 2193 WDU20160002193 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2192 2192 WDU20160002192 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 2191 2191 WDU20160002191 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2017 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2190 2190 WDU20160002190 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 2189 2189 WDU20160002189 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2188 2188 WDU20160002188 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru funduszy inwestycyjnych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2187 2187 WDU20160002187 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2017 akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 2186 2186 WDU20160002186 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2185 2185 WDU20160002185 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2184 2184 WDU20160002184 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2183 2183 WDU20160002183 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 2182 2182 WDU20160002182 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 2181 2181 WDU20160002181 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2180 2180 WDU20160002180 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2179 2179 WDU20160002179 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu pobierania materiału genetycznego oraz warunków i sposobów jego przechowywania obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2178 2178 WDU20160002178 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2177 2177 WDU20160002177 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2176 2176 WDU20160002176 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 2175 2175 WDU20160002175 Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2174 2174 WDU20160002174 Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2173 2173 WDU20160002173 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2172 2172 WDU20160002172 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2171 2171 WDU20160002171 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2170 2170 WDU20160002170 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2169 2169 WDU20160002169 Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2168 2168 WDU20160002168 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2167 2167 WDU20160002167 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2166 2166 WDU20160002166 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2165 2165 WDU20160002165 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2164 2164 WDU20160002164 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2163 2163 WDU20160002163 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2162 2162 WDU20160002162 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2161 2161 WDU20160002161 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2160 2160 WDU20160002160 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przekazywania danych w kwartalnych raportach dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2159 2159 WDU20160002159 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2158 2158 WDU20160002158 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2157 2157 WDU20160002157 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2156 2156 WDU20160002156 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2155 2155 WDU20160002155 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2154 2154 WDU20160002154 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 2153 2153 WDU20160002153 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2152 2152 WDU20160002152 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2151 2151 WDU20160002151 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2150 2150 WDU20160002150 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2149 2149 WDU20160002149 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2148 2148 WDU20160002148 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację "Produkt polski" obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2147 2147 WDU20160002147 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2146 2146 WDU20160002146 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2145 2145 WDU20160002145 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2144 2144 WDU20160002144 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 2143 2143 WDU20160002143 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2017 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2142 2142 WDU20160002142 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2141 2141 WDU20160002141 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2140 2140 WDU20160002140 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 2139 2139 WDU20160002139 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinien spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2138 2138 WDU20160002138 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2137 2137 WDU20160002137 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2136 2136 WDU20160002136 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2135 2135 WDU20160002135 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2134 2134 WDU20160002134 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2133 2133 WDU20160002133 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2132 2132 WDU20160002132 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2131 2131 WDU20160002131 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2130 2130 WDU20160002130 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji kierowców obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2129 2129 WDU20160002129 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2128 2128 WDU20160002128 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji kierowców obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2127 2127 WDU20160002127 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2126 2126 WDU20160002126 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2125 2125 WDU20160002125 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2124 2124 WDU20160002124 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2123 2123 WDU20160002123 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2122 2122 WDU20160002122 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2121 2121 WDU20160002121 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 2120 2120 WDU20160002120 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2119 2119 WDU20160002119 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2118 2118 WDU20160002118 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2117 2117 WDU20160002117 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2116 2116 WDU20160002116 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2115 2115 WDU20160002115 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 2114 2114 WDU20160002114 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2113 2113 WDU20160002113 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2112 2112 WDU20160002112 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2111 2111 WDU20160002111 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2110 2110 WDU20160002110 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2109 2109 WDU20160002109 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2108 2108 WDU20160002108 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2107 2107 WDU20160002107 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2106 2106 WDU20160002106 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2105 2105 WDU20160002105 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2104 2104 WDU20160002104 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2103 2103 WDU20160002103 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2102 2102 WDU20160002102 Ustawa z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2101 2101 WDU20160002101 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2100 2100 WDU20160002100 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2099 2099 WDU20160002099 Ustawa z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2098 2098 WDU20160002098 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2097 2097 WDU20160002097 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2096 2096 WDU20160002096 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie połączenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 2095 2095 WDU20160002095 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2094 2094 WDU20160002094 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2093 2093 WDU20160002093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2092 2092 WDU20160002092 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2091 2091 WDU20160002091 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2090 2090 WDU20160002090 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2089 2089 WDU20160002089 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2088 2088 WDU20160002088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2087 2087 WDU20160002087 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2086 2086 WDU20160002086 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2085 2085 WDU20160002085 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2084 2084 WDU20160002084 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia, ustalenia siedzib i obszarów właściwości ośrodków zamiejscowych prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych poza siedzibą prokuratury obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2083 2083 WDU20160002083 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2082 2082 WDU20160002082 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2081 2081 WDU20160002081 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2080 2080 WDU20160002080 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2079 2079 WDU20160002079 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2078 2078 WDU20160002078 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2077 2077 WDU20160002077 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2076 2076 WDU20160002076 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i rodzaju sprawozdań oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach realizacji Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2075 2075 WDU20160002075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 2074 2074 WDU20160002074 Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2073 2073 WDU20160002073 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 2072 2072 WDU20160002072 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 2071 2071 WDU20160002071 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2070 2070 WDU20160002070 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2069 2069 WDU20160002069 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2068 2068 WDU20160002068 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, wynagrodzenia osób wchodzących w jej skład oraz opłat egzaminacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2067 2067 WDU20160002067 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2066 2066 WDU20160002066 Ustawa z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2065 2065 WDU20160002065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 2064 2064 WDU20160002064 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2063 2063 WDU20160002063 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 2062 2062 WDU20160002062 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2061 2061 WDU20160002061 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2060 2060 WDU20160002060 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2059 2059 WDU20160002059 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2058 2058 WDU20160002058 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2057 2057 WDU20160002057 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2056 2056 WDU20160002056 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2055 2055 WDU20160002055 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2054 2054 WDU20160002054 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2053 2053 WDU20160002053 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2052 2052 WDU20160002052 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2051 2051 WDU20160002051 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2050 2050 WDU20160002050 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Trybunale Stanu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2049 2049 WDU20160002049 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie komitetu audytu obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2048 2048 WDU20160002048 Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2047 2047 WDU20160002047 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2046 2046 WDU20160002046 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2045 2045 WDU20160002045 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2044 2044 WDU20160002044 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2043 2043 WDU20160002043 Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2042 2042 WDU20160002042 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2041 2041 WDU20160002041 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2040 2040 WDU20160002040 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2039 2039 WDU20160002039 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2038 2038 WDU20160002038 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2037 2037 WDU20160002037 Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2036 2036 WDU20160002036 Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2035 2035 WDU20160002035 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2034 2034 WDU20160002034 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o paszach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2033 2033 WDU20160002033 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2032 2032 WDU20160002032 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2031 2031 WDU20160002031 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wykazu lotnisk albo lądowisk wojskowych lub ich części niewykorzystywanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2030 2030 WDU20160002030 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej zmianami do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjętymi w Londynie dnia 22 maja 2014 r. i dnia 21 listopada 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 2029 2029 WDU20160002029 Zmiany do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjęte w Londynie dnia 22 maja 2014 r. i dnia 21 listopada 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2028 2028 WDU20160002028 Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2027 2027 WDU20160002027 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2026 2026 WDU20160002026 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2025 2025 WDU20160002025 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 2024 2024 WDU20160002024 Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2023 2023 WDU20160002023 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2022 2022 WDU20160002022 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2021 2021 WDU20160002021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 2020 2020 WDU20160002020 Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2019 2019 WDU20160002019 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2018 2018 WDU20160002018 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2017 2017 WDU20160002017 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej oraz terminów i sposobu jej uiszczania obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2016 2016 WDU20160002016 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 2015 2015 WDU20160002015 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2014 2014 WDU20160002014 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2013 2013 WDU20160002013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2012 2012 WDU20160002012 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2011 2011 WDU20160002011 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2010 2010 WDU20160002010 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 2009 2009 WDU20160002009 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2008 2008 WDU20160002008 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2007 2007 WDU20160002007 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2006 2006 WDU20160002006 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2005 2005 WDU20160002005 Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 2004 2004 WDU20160002004 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2003 2003 WDU20160002003 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2002 2002 WDU20160002002 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2001 2001 WDU20160002001 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 2000 2000 WDU20160002000 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od nagród otrzymanych w "Loterii Paragonowej 2 edycja" akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1999 1999 WDU20160001999 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1998 1998 WDU20160001998 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1997 1997 WDU20160001997 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1996 1996 WDU20160001996 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1995 1995 WDU20160001995 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1994 1994 WDU20160001994 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1993 1993 WDU20160001993 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1992 1992 WDU20160001992 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1991 1991 WDU20160001991 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1990 1990 WDU20160001990 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1989 1989 WDU20160001989 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 1988 1988 WDU20160001988 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1987 1987 WDU20160001987 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1986 1986 WDU20160001986 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1985 1985 WDU20160001985 Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1984 1984 WDU20160001984 Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1983 1983 WDU20160001983 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1982 1982 WDU20160001982 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu poprawek do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r., sporządzonego w Monako dnia 14 kwietnia 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 1981 1981 WDU20160001981 Protokół poprawek do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r., sporządzony w Monako z dnia 14 kwietnia 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1980 1980 WDU20160001980 Oświadczenie rządowe z dnia 20 października 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej zmianami do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjętymi w Londynie dnia 15 maja 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 1979 1979 WDU20160001979 Zmiany do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie dnia 15 maja 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1978 1978 WDU20160001978 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 r., podpisanego w Seulu dnia 22 października 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 1977 1977 WDU20160001977 Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 r., podpisany w Seulu dnia 22 października 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1976 1976 WDU20160001976 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1975 1975 WDU20160001975 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1974 1974 WDU20160001974 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1973 1973 WDU20160001973 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1972 1972 WDU20160001972 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1971 1971 WDU20160001971 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli podmiotów otrzymujących dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1970 1970 WDU20160001970 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzoru oznaki służbowej inspektora rybołówstwa morskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1969 1969 WDU20160001969 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1968 1968 WDU20160001968 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1967 1967 WDU20160001967 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1966 1966 WDU20160001966 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1965 1965 WDU20160001965 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1964 1964 WDU20160001964 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1963 1963 WDU20160001963 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1962 1962 WDU20160001962 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1961 1961 WDU20160001961 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1960 1960 WDU20160001960 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie realizacji recept farmaceutycznych lub zapotrzebowań w aptekach szpitalnych i zakładowych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz wydawania produktów leczniczych z tych aptek uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1959 1959 WDU20160001959 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1958 1958 WDU20160001958 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2016 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 1957 1957 WDU20160001957 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1956 1956 WDU20160001956 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie niektórych czynności związanych z rejestracją nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1955 1955 WDU20160001955 Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1954 1954 WDU20160001954 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1953 1953 WDU20160001953 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie "Duży Dom" akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1952 1952 WDU20160001952 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1951 1951 WDU20160001951 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1950 1950 WDU20160001950 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1949 1949 WDU20160001949 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2016 r. w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1948 1948 WDU20160001948 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1947 1947 WDU20160001947 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1946 1946 WDU20160001946 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1945 1945 WDU20160001945 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1944 1944 WDU20160001944 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1943 1943 WDU20160001943 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1942 1942 WDU20160001942 Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1941 1941 WDU20160001941 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1940 1940 WDU20160001940 Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1939 1939 WDU20160001939 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dzierzgowo w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1938 1938 WDU20160001938 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1937 1937 WDU20160001937 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1936 1936 WDU20160001936 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2017 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1935 1935 WDU20160001935 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1934 1934 WDU20160001934 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1933 1933 WDU20160001933 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1932 1932 WDU20160001932 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1931 1931 WDU20160001931 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1930 1930 WDU20160001930 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1929 1929 WDU20160001929 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1928 1928 WDU20160001928 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1927 1927 WDU20160001927 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1926 1926 WDU20160001926 Ustawa z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1925 1925 WDU20160001925 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej, jaka może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1924 1924 WDU20160001924 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1923 1923 WDU20160001923 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1922 1922 WDU20160001922 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1921 1921 WDU20160001921 Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1920 1920 WDU20160001920 Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1919 1919 WDU20160001919 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarft uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1918 1918 WDU20160001918 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1917 1917 WDU20160001917 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1916 1916 WDU20160001916 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1915 1915 WDU20160001915 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1914 1914 WDU20160001914 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1913 1913 WDU20160001913 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1912 1912 WDU20160001912 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1911 1911 WDU20160001911 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1910 1910 WDU20160001910 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1909 1909 WDU20160001909 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1908 1908 WDU20160001908 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1907 1907 WDU20160001907 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1906 1906 WDU20160001906 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie sposobu identyfikacji koni rasy trakeńskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1905 1905 WDU20160001905 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1904 1904 WDU20160001904 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1903 1903 WDU20160001903 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1902 1902 WDU20160001902 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1901 1901 WDU20160001901 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1900 1900 WDU20160001900 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1899 1899 WDU20160001899 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1898 1898 WDU20160001898 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1897 1897 WDU20160001897 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1896 1896 WDU20160001896 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1895 1895 WDU20160001895 Oświadczenie rządowe z dnia 20 października 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej decyzji Rady Unii Europejskiej nr 2014/335/UE, Euratom, z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 1894 1894 WDU20160001894 Decyzja Rady Unii Europejskiej nr 2014/335/UE, Euratom, z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1893 1893 WDU20160001893 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zakresu kwartalnej informacji o wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1892 1892 WDU20160001892 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1891 1891 WDU20160001891 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1890 1890 WDU20160001890 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzenia towarów poza ten obszar oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych trasach obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1889 1889 WDU20160001889 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1888 1888 WDU20160001888 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1887 1887 WDU20160001887 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1886 1886 WDU20160001886 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1885 1885 WDU20160001885 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1884 1884 WDU20160001884 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1883 1883 WDU20160001883 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy pełniących służbę kandydacką uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1882 1882 WDU20160001882 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru zarządzających ASI obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1881 1881 WDU20160001881 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1880 1880 WDU20160001880 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1879 1879 WDU20160001879 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1878 1878 WDU20160001878 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2017 r. na rzecz obrony państwa akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1877 1877 WDU20160001877 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1876 1876 WDU20160001876 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1875 1875 WDU20160001875 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1874 1874 WDU20160001874 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1873 1873 WDU20160001873 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1872 1872 WDU20160001872 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1871 1871 WDU20160001871 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1870 1870 WDU20160001870 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1869 1869 WDU20160001869 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1868 1868 WDU20160001868 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1867 1867 WDU20160001867 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1866 1866 WDU20160001866 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1865 1865 WDU20160001865 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1864 1864 WDU20160001864 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1863 1863 WDU20160001863 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1862 1862 WDU20160001862 Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1861 1861 WDU20160001861 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1860 1860 WDU20160001860 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1859 1859 WDU20160001859 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1858 1858 WDU20160001858 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1857 1857 WDU20160001857 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1856 1856 WDU20160001856 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1855 1855 WDU20160001855 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1854 1854 WDU20160001854 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1853 1853 WDU20160001853 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1852 1852 WDU20160001852 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1851 1851 WDU20160001851 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1850 1850 WDU20160001850 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność oraz maksymalnych wysokości tych opłat obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1849 1849 WDU20160001849 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1848 1848 WDU20160001848 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1847 1847 WDU20160001847 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1846 1846 WDU20160001846 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1845 1845 WDU20160001845 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie oznakowania krwi i jej składników obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1844 1844 WDU20160001844 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1843 1843 WDU20160001843 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1842 1842 WDU20160001842 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1841 1841 WDU20160001841 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1840 1840 WDU20160001840 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1839 1839 WDU20160001839 Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1838 1838 WDU20160001838 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1837 1837 WDU20160001837 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1836 1836 WDU20160001836 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1835 1835 WDU20160001835 Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1834 1834 WDU20160001834 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1833 1833 WDU20160001833 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1832 1832 WDU20160001832 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1831 1831 WDU20160001831 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1830 1830 WDU20160001830 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1829 1829 WDU20160001829 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1828 1828 WDU20160001828 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu socjalnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1827 1827 WDU20160001827 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1826 1826 WDU20160001826 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1825 1825 WDU20160001825 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1824 1824 WDU20160001824 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1823 1823 WDU20160001823 Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1822 1822 WDU20160001822 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1821 1821 WDU20160001821 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1820 1820 WDU20160001820 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1819 1819 WDU20160001819 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1818 1818 WDU20160001818 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1817 1817 WDU20160001817 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1816 1816 WDU20160001816 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1815 1815 WDU20160001815 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1814 1814 WDU20160001814 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1813 1813 WDU20160001813 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1812 1812 WDU20160001812 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1811 1811 WDU20160001811 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zastępczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1810 1810 WDU20160001810 Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1809 1809 WDU20160001809 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1808 1808 WDU20160001808 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1807 1807 WDU20160001807 Ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1806 1806 WDU20160001806 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1805 1805 WDU20160001805 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych, produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1804 1804 WDU20160001804 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2016 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1803 1803 WDU20160001803 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bateriach i akumulatorach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1802 1802 WDU20160001802 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 października 2016 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1801 1801 WDU20160001801 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1800 1800 WDU20160001800 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1799 1799 WDU20160001799 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Celnej uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1798 1798 WDU20160001798 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1797 1797 WDU20160001797 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1796 1796 WDU20160001796 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1795 1795 WDU20160001795 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1794 1794 WDU20160001794 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1793 1793 WDU20160001793 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1792 1792 WDU20160001792 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1791 1791 WDU20160001791 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1790 1790 WDU20160001790 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1789 1789 WDU20160001789 Ustawa z dnia 5 października 2016 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1788 1788 WDU20160001788 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1787 1787 WDU20160001787 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1786 1786 WDU20160001786 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1785 1785 WDU20160001785 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1784 1784 WDU20160001784 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1783 1783 WDU20160001783 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1782 1782 WDU20160001782 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1781 1781 WDU20160001781 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1780 1780 WDU20160001780 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1779 1779 WDU20160001779 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1778 1778 WDU20160001778 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1777 1777 WDU20160001777 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1776 1776 WDU20160001776 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1775 1775 WDU20160001775 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1774 1774 WDU20160001774 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu jednostek wojskowych i jednostek resortu spraw wewnętrznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1773 1773 WDU20160001773 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2016 r. w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej wymaganej do uzyskania uprawnień inspektora dozoru jądrowego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1772 1772 WDU20160001772 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2016 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji lub o zamiarze stania się jednostką dominującą takiego zakładu obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1771 1771 WDU20160001771 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1770 1770 WDU20160001770 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1769 1769 WDU20160001769 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1768 1768 WDU20160001768 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" oraz warunków finansowania samorządu województwa w związku z wykonywaniem tych zadań akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1767 1767 WDU20160001767 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy technicznej zawartej w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1766 1766 WDU20160001766 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1765 1765 WDU20160001765 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2016 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1764 1764 WDU20160001764 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1763 1763 WDU20160001763 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 października 2016 r. w sprawie metod badania jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG) obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1762 1762 WDU20160001762 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2016 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszaru podlegającego ograniczeniom w zakresie zdrowia zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1761 1761 WDU20160001761 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1760 1760 WDU20160001760 Ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1759 1759 WDU20160001759 Ustawa z dnia 20 października 2016 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1758 1758 WDU20160001758 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1757 1757 WDU20160001757 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1756 1756 WDU20160001756 Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 1755 1755 WDU20160001755 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1754 1754 WDU20160001754 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1753 1753 WDU20160001753 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1752 1752 WDU20160001752 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1751 1751 WDU20160001751 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1750 1750 WDU20160001750 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1749 1749 WDU20160001749 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1748 1748 WDU20160001748 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1747 1747 WDU20160001747 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1746 1746 WDU20160001746 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1745 1745 WDU20160001745 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1744 1744 WDU20160001744 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1743 1743 WDU20160001743 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1742 1742 WDU20160001742 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1741 1741 WDU20160001741 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1740 1740 WDU20160001740 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1739 1739 WDU20160001739 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2016 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności elektronicznym tytułom egzekucyjnym oraz sposobu przechowywania i posługiwania się elektronicznymi tytułami wykonawczymi obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1738 1738 WDU20160001738 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis lub zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1737 1737 WDU20160001737 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1736 1736 WDU20160001736 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1735 1735 WDU20160001735 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1734 1734 WDU20160001734 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1733 1733 WDU20160001733 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1732 1732 WDU20160001732 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu realizacji zadań związanych ze współpracą prokuratury z organizacjami międzynarodowymi lub ponadnarodowymi działającymi na podstawie umów międzynarodowych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1731 1731 WDU20160001731 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1730 1730 WDU20160001730 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1729 1729 WDU20160001729 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1728 1728 WDU20160001728 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2016 r. w sprawie podziału obciążeń przez akcjonariuszy i wierzycieli podporządkowanych z tytułu zawarcia przez instytucję umowy gwarancji ostrożnościowej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1727 1727 WDU20160001727 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1726 1726 WDU20160001726 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1725 1725 WDU20160001725 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1724 1724 WDU20160001724 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2016 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie ochrony międzynarodowej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1723 1723 WDU20160001723 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1722 1722 WDU20160001722 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1721 1721 WDU20160001721 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1720 1720 WDU20160001720 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1719 1719 WDU20160001719 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1718 1718 WDU20160001718 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1717 1717 WDU20160001717 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1716 1716 WDU20160001716 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1715 1715 WDU20160001715 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1714 1714 WDU20160001714 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1713 1713 WDU20160001713 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1712 1712 WDU20160001712 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2016 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w zakresie wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1711 1711 WDU20160001711 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1710 1710 WDU20160001710 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1709 1709 WDU20160001709 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1708 1708 WDU20160001708 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2016 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1707 1707 WDU20160001707 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2016 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1706 1706 WDU20160001706 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2016 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1705 1705 WDU20160001705 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1704 1704 WDU20160001704 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2016 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1703 1703 WDU20160001703 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2016 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1702 1702 WDU20160001702 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2016 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1701 1701 WDU20160001701 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2016 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1700 1700 WDU20160001700 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1699 1699 WDU20160001699 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1698 1698 WDU20160001698 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1697 1697 WDU20160001697 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1696 1696 WDU20160001696 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 1695 1695 WDU20160001695 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1694 1694 WDU20160001694 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1693 1693 WDU20160001693 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1692 1692 WDU20160001692 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1691 1691 WDU20160001691 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1690 1690 WDU20160001690 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zatwierdzania metod wyznaczania składek na obowiązkowy system gwarantowania depozytów w bankach i oddziałach banków zagranicznych oraz ich udostępniania obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1689 1689 WDU20160001689 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zatwierdzania metody wyznaczania składek na obowiązkowy system gwarantowania depozytów w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz jej udostępniania obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1688 1688 WDU20160001688 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1687 1687 WDU20160001687 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1686 1686 WDU20160001686 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1685 1685 WDU20160001685 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1684 1684 WDU20160001684 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1683 1683 WDU20160001683 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2016 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1682 1682 WDU20160001682 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1681 1681 WDU20160001681 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz trybu przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposobu weryfikacji podpisu elektronicznego do podpisywania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1680 1680 WDU20160001680 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1679 1679 WDU20160001679 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1678 1678 WDU20160001678 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1677 1677 WDU20160001677 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1676 1676 WDU20160001676 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1675 1675 WDU20160001675 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom tą drogą przez sądy oraz centralną informację uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1674 1674 WDU20160001674 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1673 1673 WDU20160001673 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1672 1672 WDU20160001672 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Lubrańca w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1671 1671 WDU20160001671 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1670 1670 WDU20160001670 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1669 1669 WDU20160001669 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1668 1668 WDU20160001668 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1667 1667 WDU20160001667 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1666 1666 WDU20160001666 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1665 1665 WDU20160001665 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1664 1664 WDU20160001664 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014- 2016 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1663 1663 WDU20160001663 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1662 1662 WDU20160001662 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1661 1661 WDU20160001661 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o współpracy w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępczości, podpisanej w Dżakarcie dnia 2 lipca 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 1660 1660 WDU20160001660 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o współpracy w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępczości, podpisana w Dżakarcie dnia 2 lipca 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1659 1659 WDU20160001659 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów patentowych, dodatkowych świadectw ochronnych, świadectw ochronnych, świadectw rejestracji oraz dowodów pierwszeństwa wydawanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1658 1658 WDU20160001658 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2016 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1657 1657 WDU20160001657 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1656 1656 WDU20160001656 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1655 1655 WDU20160001655 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1654 1654 WDU20160001654 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1653 1653 WDU20160001653 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1652 1652 WDU20160001652 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1651 1651 WDU20160001651 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1650 1650 WDU20160001650 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla budownictwa", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1649 1649 WDU20160001649 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1648 1648 WDU20160001648 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1647 1647 WDU20160001647 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 października 2016 r. w sprawie wymaganej przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do internetu jednostek uprawnionych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1646 1646 WDU20160001646 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych dochodów i wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1645 1645 WDU20160001645 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów przeprowadzania kontroli realizacji strategii rozwoju lokalnego oraz w odniesieniu do operacji w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1644 1644 WDU20160001644 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1643 1643 WDU20160001643 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1642 1642 WDU20160001642 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1641 1641 WDU20160001641 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Opiekuńczo-Wychowawczemu "Nadzieja" akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1640 1640 WDU20160001640 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Agencję Mienia Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1639 1639 WDU20160001639 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1638 1638 WDU20160001638 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1637 1637 WDU20160001637 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1636 1636 WDU20160001636 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1635 1635 WDU20160001635 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach strategicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1634 1634 WDU20160001634 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1633 1633 WDU20160001633 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1632 1632 WDU20160001632 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie krajowej infrastruktury zaufania obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1631 1631 WDU20160001631 Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o ratyfikacji Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1630 1630 WDU20160001630 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1629 1629 WDU20160001629 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1628 1628 WDU20160001628 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1627 1627 WDU20160001627 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1626 1626 WDU20160001626 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1625 1625 WDU20160001625 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1624 1624 WDU20160001624 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2016 r. w sprawie sposobu wyznaczenia współczynnika korygującego oraz naliczania i pobierania opłaty prowizyjnej od gwarancji ostrożnościowej oraz wysokości tej opłaty obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1623 1623 WDU20160001623 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1622 1622 WDU20160001622 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1621 1621 WDU20160001621 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1620 1620 WDU20160001620 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1619 1619 WDU20160001619 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1618 1618 WDU20160001618 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1617 1617 WDU20160001617 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1616 1616 WDU20160001616 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1615 1615 WDU20160001615 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie kryteriów, na podstawie których okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego dokonuje oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1614 1614 WDU20160001614 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1613 1613 WDU20160001613 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1612 1612 WDU20160001612 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1611 1611 WDU20160001611 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1610 1610 WDU20160001610 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1609 1609 WDU20160001609 Ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1608 1608 WDU20160001608 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 1607 1607 WDU20160001607 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1606 1606 WDU20160001606 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu przedsięwzięć wykonywanych przez kierowników placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych stopniach alarmowych lub stopniach alarmowych CRP uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1605 1605 WDU20160001605 Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1604 1604 WDU20160001604 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1603 1603 WDU20160001603 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1602 1602 WDU20160001602 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1601 1601 WDU20160001601 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1600 1600 WDU20160001600 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1599 1599 WDU20160001599 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa do zagospodarowania albo w użyczenie Agencji Mienia Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1598 1598 WDU20160001598 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych, podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1597 1597 WDU20160001597 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji danego zadania inwestycyjnego wskaźnika lub wskaźników zgodności, wzoru formularza sprawozdania rzeczowo-finansowego, wzoru formularza opinii biegłego rewidenta, wzoru formularza informacji o nieponiesieniu kosztów inwestycyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1596 1596 WDU20160001596 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1595 1595 WDU20160001595 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1594 1594 WDU20160001594 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8 uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1593 1593 WDU20160001593 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1592 1592 WDU20160001592 Ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1591 1591 WDU20160001591 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1590 1590 WDU20160001590 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 1589 1589 WDU20160001589 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 12 maja 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1588 1588 WDU20160001588 Oświadczenie rządowe z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Tbilisi dnia 8 października 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 1587 1587 WDU20160001587 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Tbilisi dnia 8 października 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1586 1586 WDU20160001586 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1585 1585 WDU20160001585 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1584 1584 WDU20160001584 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1583 1583 WDU20160001583 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1582 1582 WDU20160001582 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1581 1581 WDU20160001581 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1580 1580 WDU20160001580 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1579 1579 WDU20160001579 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1578 1578 WDU20160001578 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks spółek handlowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1577 1577 WDU20160001577 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 1576 1576 WDU20160001576 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Salezjańskiemu Ośrodkowi Misyjnemu akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1575 1575 WDU20160001575 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1574 1574 WDU20160001574 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1573 1573 WDU20160001573 Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1572 1572 WDU20160001572 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1571 1571 WDU20160001571 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1570 1570 WDU20160001570 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1569 1569 WDU20160001569 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1568 1568 WDU20160001568 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1567 1567 WDU20160001567 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1566 1566 WDU20160001566 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2016 r. w sprawie środków podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1565 1565 WDU20160001565 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1564 1564 WDU20160001564 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1563 1563 WDU20160001563 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1562 1562 WDU20160001562 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2015 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1561 1561 WDU20160001561 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym korzystania z uzgodnionych obiektów i terenów oraz własności mienia, podpisanym w Warszawie dnia 24 czerwca 2016 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 1560 1560 WDU20160001560 Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące korzystania z uzgodnionych obiektów i terenów oraz własności mienia, podpisane w Warszawie dnia 24 czerwca 2016 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1559 1559 WDU20160001559 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym zagadnień ochrony środowiska, podpisanym w Warszawie dnia 24 czerwca 2016 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 1558 1558 WDU20160001558 Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące zagadnień ochrony środowiska, podpisane w Warszawie dnia 24 czerwca 2016 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1557 1557 WDU20160001557 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1556 1556 WDU20160001556 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1555 1555 WDU20160001555 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1554 1554 WDU20160001554 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 1553 1553 WDU20160001553 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1552 1552 WDU20160001552 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1551 1551 WDU20160001551 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1550 1550 WDU20160001550 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1549 1549 WDU20160001549 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1548 1548 WDU20160001548 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1547 1547 WDU20160001547 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1546 1546 WDU20160001546 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1545 1545 WDU20160001545 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1544 1544 WDU20160001544 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1543 1543 WDU20160001543 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1542 1542 WDU20160001542 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2016 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016 akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1541 1541 WDU20160001541 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1540 1540 WDU20160001540 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1539 1539 WDU20160001539 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1538 1538 WDU20160001538 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2017 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1537 1537 WDU20160001537 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1536 1536 WDU20160001536 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1535 1535 WDU20160001535 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1534 1534 WDU20160001534 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1533 1533 WDU20160001533 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1532 1532 WDU20160001532 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 1531 1531 WDU20160001531 Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1530 1530 WDU20160001530 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie trybu przygotowania informacji o sytuacji osób starszych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1529 1529 WDU20160001529 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 1528 1528 WDU20160001528 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie konsumenckim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1527 1527 WDU20160001527 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1526 1526 WDU20160001526 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1525 1525 WDU20160001525 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1524 1524 WDU20160001524 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1523 1523 WDU20160001523 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1522 1522 WDU20160001522 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1521 1521 WDU20160001521 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących produktów mięsnych oraz określenia sposobu postępowania z surowcami, które nie mogą być wykorzystane do produkcji produktów mięsnych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1520 1520 WDU20160001520 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2016 r. w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1519 1519 WDU20160001519 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1518 1518 WDU20160001518 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1517 1517 WDU20160001517 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1516 1516 WDU20160001516 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 1515 1515 WDU20160001515 Umowa o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzona w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1514 1514 WDU20160001514 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1513 1513 WDU20160001513 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1512 1512 WDU20160001512 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1511 1511 WDU20160001511 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1510 1510 WDU20160001510 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1509 1509 WDU20160001509 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1508 1508 WDU20160001508 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1507 1507 WDU20160001507 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji i trybu pracy Rady do Spraw Polaków na Wschodzie uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1506 1506 WDU20160001506 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1505 1505 WDU20160001505 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1504 1504 WDU20160001504 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1503 1503 WDU20160001503 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1502 1502 WDU20160001502 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 1501 1501 WDU20160001501 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1500 1500 WDU20160001500 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1499 1499 WDU20160001499 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1498 1498 WDU20160001498 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1497 1497 WDU20160001497 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1496 1496 WDU20160001496 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1495 1495 WDU20160001495 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1494 1494 WDU20160001494 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1493 1493 WDU20160001493 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1492 1492 WDU20160001492 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1491 1491 WDU20160001491 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1490 1490 WDU20160001490 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Górnictwa RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1489 1489 WDU20160001489 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo telekomunikacyjne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1488 1488 WDU20160001488 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1487 1487 WDU20160001487 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1486 1486 WDU20160001486 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1485 1485 WDU20160001485 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1484 1484 WDU20160001484 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. w sprawie określenia właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawach o poszczególne rodzaje przestępstw niezależnie od miejsca ich popełnienia obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1483 1483 WDU20160001483 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1482 1482 WDU20160001482 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1481 1481 WDU20160001481 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1480 1480 WDU20160001480 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1479 1479 WDU20160001479 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1478 1478 WDU20160001478 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1477 1477 WDU20160001477 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1476 1476 WDU20160001476 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1475 1475 WDU20160001475 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń zarządzającego ASI obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1474 1474 WDU20160001474 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1473 1473 WDU20160001473 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie odszkodowań przyznawanych osobom udzielającym pomocy Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, niebędącym jego funkcjonariuszami obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1472 1472 WDU20160001472 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1471 1471 WDU20160001471 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1470 1470 WDU20160001470 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1469 1469 WDU20160001469 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1468 1468 WDU20160001468 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Techniki Górniczej KOMAG obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1467 1467 WDU20160001467 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1466 1466 WDU20160001466 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1465 1465 WDU20160001465 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1464 1464 WDU20160001464 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Energetyki obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1463 1463 WDU20160001463 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1462 1462 WDU20160001462 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 1461 1461 WDU20160001461 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1460 1460 WDU20160001460 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1459 1459 WDU20160001459 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1458 1458 WDU20160001458 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1457 1457 WDU20160001457 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce i warzywa w szkole" uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1456 1456 WDU20160001456 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1455 1455 WDU20160001455 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1454 1454 WDU20160001454 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1453 1453 WDU20160001453 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1452 1452 WDU20160001452 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1451 1451 WDU20160001451 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji "Poltegor-Instytut" Instytutu Górnictwa Odkrywkowego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1450 1450 WDU20160001450 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1449 1449 WDU20160001449 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1448 1448 WDU20160001448 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Narodowego Centrum Badań Jądrowych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1447 1447 WDU20160001447 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1446 1446 WDU20160001446 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1445 1445 WDU20160001445 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Głównego Instytutu Górnictwa obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1444 1444 WDU20160001444 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1443 1443 WDU20160001443 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1442 1442 WDU20160001442 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1441 1441 WDU20160001441 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1440 1440 WDU20160001440 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1439 1439 WDU20160001439 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1438 1438 WDU20160001438 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1437 1437 WDU20160001437 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1436 1436 WDU20160001436 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1435 1435 WDU20160001435 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1434 1434 WDU20160001434 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1433 1433 WDU20160001433 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1432 1432 WDU20160001432 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1431 1431 WDU20160001431 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1430 1430 WDU20160001430 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 2016 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Naczelna Rada Adwokacka prowadzi listę adwokatów, aplikantów adwokackich oraz prawników zagranicznych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1429 1429 WDU20160001429 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 2016 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Radców Prawnych prowadzi listę radców prawnych, aplikantów radcowskich oraz prawników zagranicznych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1428 1428 WDU20160001428 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1427 1427 WDU20160001427 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2016 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 1426 1426 WDU20160001426 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1425 1425 WDU20160001425 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1424 1424 WDU20160001424 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Wymagań EUROCONTROL dotyczących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1423 1423 WDU20160001423 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1422 1422 WDU20160001422 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu i cech umożliwiających weryfikację istnienia i treści pisma w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1421 1421 WDU20160001421 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu i cech umożliwiających weryfikację istnienia i treści pisma w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1420 1420 WDU20160001420 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1419 1419 WDU20160001419 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2016 r. w sprawie identyfikacji banku w systemie teleinformatycznym obsługującym zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1418 1418 WDU20160001418 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2016 r. w sprawie metody zapobiegania odrze obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1417 1417 WDU20160001417 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2016 r. w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1416 1416 WDU20160001416 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie sposobu sporządzania i dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej odpisów dokumentów w przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1415 1415 WDU20160001415 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2016 r. w sprawie formatów, w jakich odpisy pism, dokumentów i pełnomocnictw mogą być poświadczane elektronicznie obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1414 1414 WDU20160001414 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1413 1413 WDU20160001413 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1412 1412 WDU20160001412 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1411 1411 WDU20160001411 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie siedzib i właściwości rzeczowej oraz miejscowej dyrektorów oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczonych do działania jako organy egzekucyjne obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1410 1410 WDU20160001410 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wykazu laboratoriów przeprowadzających weryfikację maksymalnego poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosów obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1409 1409 WDU20160001409 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczu winogronowego i wina w trakcie fermentacji oraz ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1408 1408 WDU20160001408 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1407 1407 WDU20160001407 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1406 1406 WDU20160001406 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1405 1405 WDU20160001405 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej, będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1404 1404 WDU20160001404 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1403 1403 WDU20160001403 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Sztutowo w województwie pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1402 1402 WDU20160001402 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1401 1401 WDU20160001401 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1400 1400 WDU20160001400 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1399 1399 WDU20160001399 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1398 1398 WDU20160001398 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru szkód w środowisku obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1397 1397 WDU20160001397 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1396 1396 WDU20160001396 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie działań naprawczych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1395 1395 WDU20160001395 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1394 1394 WDU20160001394 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu sporządzania i dokonywania doręczeń dokumentów przesyłanych w ramach stosowanego środka egzekucyjnego z użyciem środków komunikacji elektronicznej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1393 1393 WDU20160001393 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1392 1392 WDU20160001392 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1391 1391 WDU20160001391 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1390 1390 WDU20160001390 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1389 1389 WDU20160001389 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1388 1388 WDU20160001388 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1387 1387 WDU20160001387 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1386 1386 WDU20160001386 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1385 1385 WDU20160001385 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1384 1384 WDU20160001384 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1383 1383 WDU20160001383 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1382 1382 WDU20160001382 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1381 1381 WDU20160001381 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1380 1380 WDU20160001380 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1379 1379 WDU20160001379 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1378 1378 WDU20160001378 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1377 1377 WDU20160001377 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1376 1376 WDU20160001376 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2016 r. o sprostowaniu błędu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1375 1375 WDU20160001375 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1374 1374 WDU20160001374 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1373 1373 WDU20160001373 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1372 1372 WDU20160001372 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1371 1371 WDU20160001371 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1370 1370 WDU20160001370 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1369 1369 WDU20160001369 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1368 1368 WDU20160001368 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1367 1367 WDU20160001367 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1366 1366 WDU20160001366 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1365 1365 WDU20160001365 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1364 1364 WDU20160001364 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1363 1363 WDU20160001363 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1362 1362 WDU20160001362 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1361 1361 WDU20160001361 Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1360 1360 WDU20160001360 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1359 1359 WDU20160001359 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1358 1358 WDU20160001358 Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1357 1357 WDU20160001357 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie inspekcji państwa portu uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1356 1356 WDU20160001356 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych, których wykonywanie wymaga dokładnej znajomości prawa polskiego, w przypadku których uprawnienie do dokonania wyboru między odbyciem stażu adaptacyjnego a przystąpieniem do testu umiejętności jest wyłączone obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1355 1355 WDU20160001355 Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1354 1354 WDU20160001354 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1353 1353 WDU20160001353 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1352 1352 WDU20160001352 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1351 1351 WDU20160001351 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1350 1350 WDU20160001350 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1349 1349 WDU20160001349 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1348 1348 WDU20160001348 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 1347 1347 WDU20160001347 Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1346 1346 WDU20160001346 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1345 1345 WDU20160001345 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1344 1344 WDU20160001344 Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1343 1343 WDU20160001343 Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1342 1342 WDU20160001342 Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1341 1341 WDU20160001341 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1340 1340 WDU20160001340 Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1339 1339 WDU20160001339 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1338 1338 WDU20160001338 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłaty za przekazanie i wprowadzenie informacji do centralnej bazy danych oraz ich przechowywanie uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1337 1337 WDU20160001337 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1336 1336 WDU20160001336 Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1335 1335 WDU20160001335 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1334 1334 WDU20160001334 Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1333 1333 WDU20160001333 Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1332 1332 WDU20160001332 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1331 1331 WDU20160001331 Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1330 1330 WDU20160001330 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1329 1329 WDU20160001329 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dygowo w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1328 1328 WDU20160001328 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1327 1327 WDU20160001327 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1326 1326 WDU20160001326 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie oddawania zajętych ruchomości do depozytu sądowego albo na przechowanie właściwym instytucjom obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1325 1325 WDU20160001325 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 1324 1324 WDU20160001324 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępczości, podpisanej w Brasilii dnia 9 października 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 1323 1323 WDU20160001323 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępczości, podpisana w Brasilii dnia 9 października 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1322 1322 WDU20160001322 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1321 1321 WDU20160001321 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1320 1320 WDU20160001320 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1319 1319 WDU20160001319 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia statku z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1318 1318 WDU20160001318 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1317 1317 WDU20160001317 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1316 1316 WDU20160001316 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1315 1315 WDU20160001315 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach rolniczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1314 1314 WDU20160001314 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1313 1313 WDU20160001313 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1312 1312 WDU20160001312 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia jachtu morskiego z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1311 1311 WDU20160001311 Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1310 1310 WDU20160001310 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1309 1309 WDU20160001309 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na prowadzenie badań obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1308 1308 WDU20160001308 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1307 1307 WDU20160001307 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1306 1306 WDU20160001306 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1305 1305 WDU20160001305 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1304 1304 WDU20160001304 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1303 1303 WDU20160001303 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1302 1302 WDU20160001302 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1301 1301 WDU20160001301 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1300 1300 WDU20160001300 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1299 1299 WDU20160001299 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1298 1298 WDU20160001298 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1297 1297 WDU20160001297 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1296 1296 WDU20160001296 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1295 1295 WDU20160001295 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1294 1294 WDU20160001294 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesienia praw i obowiązków osoby korzystającej z procedury końcowego przeznaczenia obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1293 1293 WDU20160001293 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1292 1292 WDU20160001292 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1291 1291 WDU20160001291 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1290 1290 WDU20160001290 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR, pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą TIR oraz korzystania z tego uproszczenia obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1289 1289 WDU20160001289 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1288 1288 WDU20160001288 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida) uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1287 1287 WDU20160001287 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1286 1286 WDU20160001286 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1285 1285 WDU20160001285 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1284 1284 WDU20160001284 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1283 1283 WDU20160001283 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Helsinkach dnia 9 września 2006 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 1282 1282 WDU20160001282 Umowa o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzona w Helsinkach dnia 9 września 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1281 1281 WDU20160001281 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1280 1280 WDU20160001280 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1279 1279 WDU20160001279 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1278 1278 WDU20160001278 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1277 1277 WDU20160001277 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1276 1276 WDU20160001276 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1275 1275 WDU20160001275 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazywania marszałkowi województwa informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy zdali egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1274 1274 WDU20160001274 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1273 1273 WDU20160001273 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1272 1272 WDU20160001272 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1271 1271 WDU20160001271 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1270 1270 WDU20160001270 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1269 1269 WDU20160001269 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1268 1268 WDU20160001268 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1267 1267 WDU20160001267 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1266 1266 WDU20160001266 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1265 1265 WDU20160001265 Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1264 1264 WDU20160001264 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1263 1263 WDU20160001263 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1262 1262 WDU20160001262 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków przekazywania i wprowadzania informacji do centralnej bazy danych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1261 1261 WDU20160001261 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1260 1260 WDU20160001260 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1259 1259 WDU20160001259 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1258 1258 WDU20160001258 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1257 1257 WDU20160001257 Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1256 1256 WDU20160001256 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1255 1255 WDU20160001255 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1254 1254 WDU20160001254 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1253 1253 WDU20160001253 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1252 1252 WDU20160001252 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1251 1251 WDU20160001251 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1250 1250 WDU20160001250 Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1249 1249 WDU20160001249 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2016 r. sygn. akt K 28/15 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1248 1248 WDU20160001248 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2016 r. sygn. akt SK 40/14 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1247 1247 WDU20160001247 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2016 r. sygn. akt P 131/15 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1246 1246 WDU20160001246 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 24/15 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1245 1245 WDU20160001245 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt K 31/15 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1244 1244 WDU20160001244 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 31/14 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1243 1243 WDU20160001243 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 2/15 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1242 1242 WDU20160001242 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 18/14 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1241 1241 WDU20160001241 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 2016 r. sygn. akt K 37/13 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1240 1240 WDU20160001240 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 2016 r. sygn. akt P 62/14 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1239 1239 WDU20160001239 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2016 r. sygn. akt K 8/15 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1238 1238 WDU20160001238 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2016 r. sygn. akt SK 37/14 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1237 1237 WDU20160001237 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2016 r. sygn. akt SK 16/14 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1236 1236 WDU20160001236 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 2016 r. sygn. akt U 1/15 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1235 1235 WDU20160001235 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2016 r. sygn. akt K 2/14 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1234 1234 WDU20160001234 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2016 r. sygn. akt SK 67/13 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1233 1233 WDU20160001233 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2016 r. sygn. akt P 2/14 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1232 1232 WDU20160001232 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2016 r. sygn. akt P 5/14 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1231 1231 WDU20160001231 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawie orzekania o zwrocie części zapłaconego podatku akcyzowego zakładowi energochłonnemu uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1230 1230 WDU20160001230 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1229 1229 WDU20160001229 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1228 1228 WDU20160001228 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1227 1227 WDU20160001227 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1226 1226 WDU20160001226 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1225 1225 WDU20160001225 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1224 1224 WDU20160001224 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1223 1223 WDU20160001223 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Bona Temporalia akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1222 1222 WDU20160001222 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1221 1221 WDU20160001221 Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1220 1220 WDU20160001220 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1219 1219 WDU20160001219 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1218 1218 WDU20160001218 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1217 1217 WDU20160001217 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1216 1216 WDU20160001216 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko prokuratorskie obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1215 1215 WDU20160001215 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1214 1214 WDU20160001214 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1213 1213 WDU20160001213 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1212 1212 WDU20160001212 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1211 1211 WDU20160001211 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1210 1210 WDU20160001210 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1209 1209 WDU20160001209 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu konkursowego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1208 1208 WDU20160001208 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1207 1207 WDU20160001207 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach morskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1206 1206 WDU20160001206 Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1205 1205 WDU20160001205 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji ruchomości obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1204 1204 WDU20160001204 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1203 1203 WDU20160001203 Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1202 1202 WDU20160001202 Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1201 1201 WDU20160001201 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie funduszu innowacyjności uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1200 1200 WDU20160001200 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 1199 1199 WDU20160001199 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1198 1198 WDU20160001198 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1197 1197 WDU20160001197 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadku koronnym obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1196 1196 WDU20160001196 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1195 1195 WDU20160001195 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1194 1194 WDU20160001194 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1193 1193 WDU20160001193 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1192 1192 WDU20160001192 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1191 1191 WDU20160001191 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1190 1190 WDU20160001190 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie ocen wniosku o objęcie ochroną, zastrzeżenia do tego wniosku oraz wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji wyrobu winiarskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1189 1189 WDU20160001189 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie minimalnej zawartości alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowym uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1188 1188 WDU20160001188 Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1187 1187 WDU20160001187 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 1186 1186 WDU20160001186 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1185 1185 WDU20160001185 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1184 1184 WDU20160001184 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1183 1183 WDU20160001183 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie obszarów, w odniesieniu do których organizacje producentów mogą występować o uznanie obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1182 1182 WDU20160001182 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1181 1181 WDU20160001181 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1180 1180 WDU20160001180 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli i szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1179 1179 WDU20160001179 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1178 1178 WDU20160001178 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 1177 1177 WDU20160001177 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1176 1176 WDU20160001176 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1175 1175 WDU20160001175 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1174 1174 WDU20160001174 Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1173 1173 WDU20160001173 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzorów wniosków oraz zgłoszeń związanych z zamkniętym użyciem mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1172 1172 WDU20160001172 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1171 1171 WDU20160001171 Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o sporcie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1170 1170 WDU20160001170 Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o sporcie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1169 1169 WDU20160001169 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1168 1168 WDU20160001168 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1167 1167 WDU20160001167 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1166 1166 WDU20160001166 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1165 1165 WDU20160001165 Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1164 1164 WDU20160001164 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1163 1163 WDU20160001163 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1162 1162 WDU20160001162 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1161 1161 WDU20160001161 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1160 1160 WDU20160001160 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1159 1159 WDU20160001159 Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1158 1158 WDU20160001158 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1157 1157 WDU20160001157 Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1156 1156 WDU20160001156 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wzoru oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1155 1155 WDU20160001155 Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1154 1154 WDU20160001154 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1153 1153 WDU20160001153 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1152 1152 WDU20160001152 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2016 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1151 1151 WDU20160001151 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie przekazania kopii wpisów z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego do centralnej ewidencji kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1150 1150 WDU20160001150 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1149 1149 WDU20160001149 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1148 1148 WDU20160001148 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1147 1147 WDU20160001147 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1146 1146 WDU20160001146 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1145 1145 WDU20160001145 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Misji EnChristo - Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1144 1144 WDU20160001144 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1143 1143 WDU20160001143 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1142 1142 WDU20160001142 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1141 1141 WDU20160001141 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1140 1140 WDU20160001140 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1139 1139 WDU20160001139 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1138 1138 WDU20160001138 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1137 1137 WDU20160001137 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1136 1136 WDU20160001136 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1135 1135 WDU20160001135 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 1134 1134 WDU20160001134 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1133 1133 WDU20160001133 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1132 1132 WDU20160001132 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1131 1131 WDU20160001131 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1130 1130 WDU20160001130 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu na zwolnieniach lekarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1129 1129 WDU20160001129 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1128 1128 WDU20160001128 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1127 1127 WDU20160001127 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1126 1126 WDU20160001126 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1125 1125 WDU20160001125 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 1124 1124 WDU20160001124 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1123 1123 WDU20160001123 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1122 1122 WDU20160001122 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1121 1121 WDU20160001121 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1120 1120 WDU20160001120 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1119 1119 WDU20160001119 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1118 1118 WDU20160001118 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji mienia Agencji Mienia Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1117 1117 WDU20160001117 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1116 1116 WDU20160001116 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. o sprostowaniu błędów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1115 1115 WDU20160001115 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1114 1114 WDU20160001114 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji kierowców obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1113 1113 WDU20160001113 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1112 1112 WDU20160001112 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie planu naprawy banku oraz grupowego planu naprawy obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1111 1111 WDU20160001111 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 1110 1110 WDU20160001110 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wzoru arkusza informacyjnego dla deponentów obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1109 1109 WDU20160001109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1108 1108 WDU20160001108 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1107 1107 WDU20160001107 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1106 1106 WDU20160001106 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wynagrodzeń oraz zwrotu kosztów podróży i noclegów członków Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1105 1105 WDU20160001105 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1104 1104 WDU20160001104 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1103 1103 WDU20160001103 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1102 1102 WDU20160001102 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie pobierania i przekazywania obrazów linii papilarnych i materiału biologicznego oraz utrwalania i przekazywania wizerunku twarzy osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1101 1101 WDU20160001101 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1100 1100 WDU20160001100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1099 1099 WDU20160001099 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 7 lipca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1098 1098 WDU20160001098 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1097 1097 WDU20160001097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1096 1096 WDU20160001096 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 1095 1095 WDU20160001095 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 1094 1094 WDU20160001094 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla sprężonego gazu ziemnego (CNG) obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1093 1093 WDU20160001093 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1092 1092 WDU20160001092 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1091 1091 WDU20160001091 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1090 1090 WDU20160001090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1089 1089 WDU20160001089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1088 1088 WDU20160001088 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1087 1087 WDU20160001087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu organizacji współdziałania oddziałów i pododdziałów Policji z oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1086 1086 WDU20160001086 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1085 1085 WDU20160001085 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1084 1084 WDU20160001084 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1083 1083 WDU20160001083 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 2016 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 1082 1082 WDU20160001082 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1081 1081 WDU20160001081 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych na obszarze objętym zabezpieczeniem medycznym Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1080 1080 WDU20160001080 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1079 1079 WDU20160001079 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1078 1078 WDU20160001078 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie oddelegowania do służby lub pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem zdarzeniom o charakterze terrorystycznym obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1077 1077 WDU20160001077 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1076 1076 WDU20160001076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzania oceny bezpieczeństwa związanej z zapobieganiem zdarzeniom o charakterze terrorystycznym obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1075 1075 WDU20160001075 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1074 1074 WDU20160001074 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1073 1073 WDU20160001073 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1072 1072 WDU20160001072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1071 1071 WDU20160001071 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Nauki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1070 1070 WDU20160001070 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1069 1069 WDU20160001069 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w imieniu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1068 1068 WDU20160001068 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1067 1067 WDU20160001067 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1066 1066 WDU20160001066 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1065 1065 WDU20160001065 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1064 1064 WDU20160001064 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1063 1063 WDU20160001063 Oświadczenie rządowe z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie komunikacji kolejowej przez polsko-niemiecką granicę państwową, sporządzonej w Berlinie dnia 14 listopada 2012 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 1062 1062 WDU20160001062 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie komunikacji kolejowej przez polsko-niemiecką granicę państwową, sporządzona w Berlinie dnia 14 listopada 2012 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1061 1061 WDU20160001061 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1060 1060 WDU20160001060 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1059 1059 WDU20160001059 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1058 1058 WDU20160001058 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobu dokumentowania czynności podejmowanych wobec osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do której istnieje obawa co do możliwości prowadzenia przez nią działalności terrorystycznej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1057 1057 WDU20160001057 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobów przetwarzania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji i danych stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, świadczenia usług płatniczych lub zawieranych z uczestnikami funduszy inwestycyjnych w zbiorach danych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1056 1056 WDU20160001056 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobu dokumentowania blokady dostępności określonych danych informatycznych lub usług teleinformatycznych w systemie teleinformatycznym oraz przechowywania i przekazywania postanowień, pisemnych zgód, zarządzeń i wniosków obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1055 1055 WDU20160001055 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobu niszczenia materiałów zawierających informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oceny bezpieczeństwa oraz wzorów druków wymaganej dokumentacji obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1054 1054 WDU20160001054 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1053 1053 WDU20160001053 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1052 1052 WDU20160001052 Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1051 1051 WDU20160001051 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1050 1050 WDU20160001050 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1049 1049 WDU20160001049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1048 1048 WDU20160001048 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1047 1047 WDU20160001047 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1046 1046 WDU20160001046 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1045 1045 WDU20160001045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1044 1044 WDU20160001044 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1043 1043 WDU20160001043 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1042 1042 WDU20160001042 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1041 1041 WDU20160001041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1040 1040 WDU20160001040 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie danych gromadzonych w informatycznej bazie danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1039 1039 WDU20160001039 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1038 1038 WDU20160001038 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1037 1037 WDU20160001037 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1036 1036 WDU20160001036 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 1035 1035 WDU20160001035 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1034 1034 WDU20160001034 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1033 1033 WDU20160001033 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie określenia stroju urzędowego prokuratorów biorących udział w rozprawach sądowych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1032 1032 WDU20160001032 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1031 1031 WDU20160001031 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1030 1030 WDU20160001030 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1029 1029 WDU20160001029 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1028 1028 WDU20160001028 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1027 1027 WDU20160001027 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1026 1026 WDU20160001026 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1025 1025 WDU20160001025 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1024 1024 WDU20160001024 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sejmowej komisji śledczej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1023 1023 WDU20160001023 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1022 1022 WDU20160001022 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1021 1021 WDU20160001021 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów ekspozycji domów maklerskich wyłączonych z limitów dużych ekspozycji uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1020 1020 WDU20160001020 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1019 1019 WDU20160001019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1018 1018 WDU20160001018 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów ekspozycji banków wyłączonych z limitów dużych ekspozycji obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1017 1017 WDU20160001017 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1016 1016 WDU20160001016 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie listy załogi statku obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1015 1015 WDU20160001015 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1014 1014 WDU20160001014 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów kosztów zmiennych, o które pomniejsza się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego zarządzającego ASI obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1013 1013 WDU20160001013 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1012 1012 WDU20160001012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1011 1011 WDU20160001011 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1010 1010 WDU20160001010 Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1009 1009 WDU20160001009 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1008 1008 WDU20160001008 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 1007 1007 WDU20160001007 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1006 1006 WDU20160001006 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 1005 1005 WDU20160001005 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 1004 1004 WDU20160001004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1003 1003 WDU20160001003 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1002 1002 WDU20160001002 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 1001 1001 WDU20160001001 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1000 1000 WDU20160001000 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym uchylony
Dz.U. 2016 poz. 999 999 WDU20160000999 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 998 998 WDU20160000998 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 997 997 WDU20160000997 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia trybu, zakresu oraz warunków przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 996 996 WDU20160000996 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 995 995 WDU20160000995 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 994 994 WDU20160000994 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 993 993 WDU20160000993 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 992 992 WDU20160000992 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 991 991 WDU20160000991 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie minimalnego progu w zakresie liczby i wielkości operacji przywozu obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 990 990 WDU20160000990 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 989 989 WDU20160000989 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 988 988 WDU20160000988 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 987 987 WDU20160000987 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu traktowania przez banki znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora finansowego, o których mowa w art. 89 ust. 3 rozporządzenia nr 575/2013 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 986 986 WDU20160000986 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu traktowania przez domy maklerskie znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora finansowego, o których mowa w art. 89 ust. 3 rozporządzenia 575/2013 uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 985 985 WDU20160000985 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum uchylony
Dz.U. 2016 poz. 984 984 WDU20160000984 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 983 983 WDU20160000983 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu pod wezwaniem Świętego Rafała Archanioła w Rusinowicach akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 982 982 WDU20160000982 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 981 981 WDU20160000981 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 980 980 WDU20160000980 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli niektórych inwestycji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 979 979 WDU20160000979 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 978 978 WDU20160000978 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie diety dla członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 977 977 WDU20160000977 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 976 976 WDU20160000976 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 975 975 WDU20160000975 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 974 974 WDU20160000974 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 973 973 WDU20160000973 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 972 972 WDU20160000972 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 971 971 WDU20160000971 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 970 970 WDU20160000970 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 969 969 WDU20160000969 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 968 968 WDU20160000968 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 967 967 WDU20160000967 Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o wyścigach konnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 966 966 WDU20160000966 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 965 965 WDU20160000965 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie uchylony
Dz.U. 2016 poz. 964 964 WDU20160000964 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 963 963 WDU20160000963 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 962 962 WDU20160000962 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMO, oraz wzoru wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie GMO obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 961 961 WDU20160000961 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 960 960 WDU20160000960 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 959 959 WDU20160000959 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 958 958 WDU20160000958 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 957 957 WDU20160000957 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 956 956 WDU20160000956 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 955 955 WDU20160000955 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej uchylony
Dz.U. 2016 poz. 954 954 WDU20160000954 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej uchylony
Dz.U. 2016 poz. 953 953 WDU20160000953 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym uchylony
Dz.U. 2016 poz. 952 952 WDU20160000952 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy uchylony
Dz.U. 2016 poz. 951 951 WDU20160000951 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 950 950 WDU20160000950 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 949 949 WDU20160000949 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 948 948 WDU20160000948 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 947 947 WDU20160000947 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 946 946 WDU20160000946 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie urlopu aklimatyzacyjnego i turnusów leczniczo-profilaktycznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 945 945 WDU20160000945 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 944 944 WDU20160000944 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy uchylony
Dz.U. 2016 poz. 943 943 WDU20160000943 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu niszczenia przedmiotów, których przepadek orzekł sąd obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 942 942 WDU20160000942 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 941 941 WDU20160000941 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 940 940 WDU20160000940 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 939 939 WDU20160000939 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 938 938 WDU20160000938 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 937 937 WDU20160000937 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 936 936 WDU20160000936 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 935 935 WDU20160000935 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla Energetyki", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 934 934 WDU20160000934 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 933 933 WDU20160000933 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 932 932 WDU20160000932 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 931 931 WDU20160000931 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz rent wyrównawczych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 930 930 WDU20160000930 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 929 929 WDU20160000929 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 928 928 WDU20160000928 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 927 927 WDU20160000927 Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 926 926 WDU20160000926 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 925 925 WDU20160000925 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 924 924 WDU20160000924 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 923 923 WDU20160000923 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie rocznych i okresowych sprawozdań z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz informacji przekazywanych wojewodom i marszałkom województw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 922 922 WDU20160000922 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych uchylony
Dz.U. 2016 poz. 921 921 WDU20160000921 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 920 920 WDU20160000920 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 919 919 WDU20160000919 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 918 918 WDU20160000918 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 917 917 WDU20160000917 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 916 916 WDU20160000916 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 915 915 WDU20160000915 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowej dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziom 5 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 914 914 WDU20160000914 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 913 913 WDU20160000913 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 912 912 WDU20160000912 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 911 911 WDU20160000911 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster) uchylony
Dz.U. 2016 poz. 910 910 WDU20160000910 Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 909 909 WDU20160000909 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 908 908 WDU20160000908 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 907 907 WDU20160000907 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym uchylony
Dz.U. 2016 poz. 906 906 WDU20160000906 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 905 905 WDU20160000905 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej uchylony
Dz.U. 2016 poz. 904 904 WDU20160000904 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 903 903 WDU20160000903 Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 902 902 WDU20160000902 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 901 901 WDU20160000901 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 900 900 WDU20160000900 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 899 899 WDU20160000899 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 898 898 WDU20160000898 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin uchylony
Dz.U. 2016 poz. 897 897 WDU20160000897 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego albo amunicji uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 896 896 WDU20160000896 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 895 895 WDU20160000895 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 894 894 WDU20160000894 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 893 893 WDU20160000893 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2016 poz. 892 892 WDU20160000892 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 891 891 WDU20160000891 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 890 890 WDU20160000890 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie przyznania statkom rybackim Niemieckiej Republiki Demokratycznej prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze polskiej strefy rybołówstwa morskiego, podpisanej w Szczecinie dnia 19 grudnia 1971 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 889 889 WDU20160000889 Uchwała Rady Państwa z dnia 28 grudnia 1977 r. w sprawie wypowiedzenia umowy międzynarodowej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 888 888 WDU20160000888 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 887 887 WDU20160000887 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 886 886 WDU20160000886 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wyjątkowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 885 885 WDU20160000885 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 884 884 WDU20160000884 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 883 883 WDU20160000883 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 882 882 WDU20160000882 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuk wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 881 881 WDU20160000881 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty uchylony
Dz.U. 2016 poz. 880 880 WDU20160000880 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 879 879 WDU20160000879 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 878 878 WDU20160000878 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 877 877 WDU20160000877 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 876 876 WDU20160000876 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 875 875 WDU20160000875 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii uchylony
Dz.U. 2016 poz. 874 874 WDU20160000874 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 873 873 WDU20160000873 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 872 872 WDU20160000872 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 871 871 WDU20160000871 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 870 870 WDU20160000870 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej zmian do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjętych w Londynie w okresie od dnia 21 kwietnia 1988 r. do dnia 30 listopada 2012 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 869 869 WDU20160000869 Zmiany do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjęte w Londynie w okresie od dnia 21 kwietnia 1988 r. do dnia 30 listopada 2012 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 868 868 WDU20160000868 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 867 867 WDU20160000867 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie granicy portu morskiego w Tolkmicku obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 866 866 WDU20160000866 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 865 865 WDU20160000865 Ustawa z dnia 8 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 864 864 WDU20160000864 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 863 863 WDU20160000863 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 862 862 WDU20160000862 Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 861 861 WDU20160000861 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o europejskiej inicjatywie obywatelskiej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 860 860 WDU20160000860 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 859 859 WDU20160000859 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 858 858 WDU20160000858 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 857 857 WDU20160000857 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 856 856 WDU20160000856 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2016/2017 akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 855 855 WDU20160000855 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 854 854 WDU20160000854 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia organu podatkowego do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 853 853 WDU20160000853 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 852 852 WDU20160000852 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 851 851 WDU20160000851 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 850 850 WDU20160000850 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Opiekuńczo-Wychowawczemu "Wzrastanie" w Katowicach akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 849 849 WDU20160000849 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 848 848 WDU20160000848 Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 847 847 WDU20160000847 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 846 846 WDU20160000846 Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 845 845 WDU20160000845 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 844 844 WDU20160000844 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 843 843 WDU20160000843 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie prawnej odmian roślin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 842 842 WDU20160000842 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 841 841 WDU20160000841 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 840 840 WDU20160000840 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 839 839 WDU20160000839 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 838 838 WDU20160000838 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 837 837 WDU20160000837 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 836 836 WDU20160000836 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego+ uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 835 835 WDU20160000835 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 834 834 WDU20160000834 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 833 833 WDU20160000833 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 832 832 WDU20160000832 Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 831 831 WDU20160000831 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 830 830 WDU20160000830 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej w zakresie geologii obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 829 829 WDU20160000829 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej kandydatów na aktuariuszy odbytej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 828 828 WDU20160000828 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 827 827 WDU20160000827 Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 826 826 WDU20160000826 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Pcim w województwie małopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 825 825 WDU20160000825 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 824 824 WDU20160000824 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 823 823 WDU20160000823 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 822 822 WDU20160000822 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 821 821 WDU20160000821 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 820 820 WDU20160000820 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 819 819 WDU20160000819 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu instrumentów finansowych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 818 818 WDU20160000818 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 817 817 WDU20160000817 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 816 816 WDU20160000816 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej odbytej przez technika farmaceutycznego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 815 815 WDU20160000815 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 814 814 WDU20160000814 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 813 813 WDU20160000813 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 812 812 WDU20160000812 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 811 811 WDU20160000811 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 810 810 WDU20160000810 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie książeczki żeglarskiej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 809 809 WDU20160000809 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 808 808 WDU20160000808 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 807 807 WDU20160000807 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 806 806 WDU20160000806 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 805 805 WDU20160000805 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 804 804 WDU20160000804 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych odbytej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 803 803 WDU20160000803 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 802 802 WDU20160000802 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 801 801 WDU20160000801 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 800 800 WDU20160000800 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 799 799 WDU20160000799 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 798 798 WDU20160000798 Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia o Międzynarodowej Służbie Poszukiwań, sporządzonego w Berlinie dnia 9 grudnia 2011 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 797 797 WDU20160000797 Porozumienie o Międzynarodowej Służbie Poszukiwań, sporządzone w Berlinie dnia 9 grudnia 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 796 796 WDU20160000796 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 11 czerwca 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 795 795 WDU20160000795 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 11 czerwca 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 794 794 WDU20160000794 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 793 793 WDU20160000793 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 792 792 WDU20160000792 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 791 791 WDU20160000791 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów uchylony
Dz.U. 2016 poz. 790 790 WDU20160000790 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 789 789 WDU20160000789 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 788 788 WDU20160000788 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 787 787 WDU20160000787 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 786 786 WDU20160000786 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 785 785 WDU20160000785 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 784 784 WDU20160000784 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 783 783 WDU20160000783 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 782 782 WDU20160000782 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komitetu audytu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 781 781 WDU20160000781 Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 780 780 WDU20160000780 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 779 779 WDU20160000779 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 778 778 WDU20160000778 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 777 777 WDU20160000777 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 776 776 WDU20160000776 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 775 775 WDU20160000775 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 774 774 WDU20160000774 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej zmian do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjętych w Londynie dnia 17 października 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 773 773 WDU20160000773 Zmiany do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie dnia 17 października 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 772 772 WDU20160000772 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dyscyplinie wojskowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 771 771 WDU20160000771 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 770 770 WDU20160000770 Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 769 769 WDU20160000769 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej w zakresie niektórych zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 768 768 WDU20160000768 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 767 767 WDU20160000767 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych uchylony
Dz.U. 2016 poz. 766 766 WDU20160000766 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 765 765 WDU20160000765 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 764 764 WDU20160000764 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatku kontrolerskiego dla pracowników podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 763 763 WDU20160000763 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 762 762 WDU20160000762 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej zmian do Protokołu I oraz do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjętych w Londynie w okresie od dnia 5 grudnia 1985 r. do dnia 4 kwietnia 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 761 761 WDU20160000761 Zmiany do Protokołu I oraz do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie w okresie od dnia 5 grudnia 1985 r. do dnia 4 kwietnia 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 760 760 WDU20160000760 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 759 759 WDU20160000759 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 758 758 WDU20160000758 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach paszportowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 757 757 WDU20160000757 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Osiedlu Uzdrowiskowemu Miasta Lidzbark Warmiński i sołectwom: Medyny i Łabno położonym na obszarze gminy Lidzbark Warmiński akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 756 756 WDU20160000756 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Miłomłyn oraz sołectwom Bagieńsko i Tarda położonym na obszarze gminy Miłomłyn akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 755 755 WDU20160000755 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Czarny Dunajec i Piekielnik położonym na obszarze gminy Czarny Dunajec akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 754 754 WDU20160000754 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r. w województwie podlaskim w okręgu wyborczym nr 59 akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 753 753 WDU20160000753 Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 752 752 WDU20160000752 Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 751 751 WDU20160000751 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 750 750 WDU20160000750 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 749 749 WDU20160000749 Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 748 748 WDU20160000748 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 747 747 WDU20160000747 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 746 746 WDU20160000746 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 745 745 WDU20160000745 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 744 744 WDU20160000744 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 743 743 WDU20160000743 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 742 742 WDU20160000742 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 741 741 WDU20160000741 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 740 740 WDU20160000740 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 739 739 WDU20160000739 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 738 738 WDU20160000738 Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 737 737 WDU20160000737 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2017 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 736 736 WDU20160000736 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 735 735 WDU20160000735 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 734 734 WDU20160000734 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 733 733 WDU20160000733 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 732 732 WDU20160000732 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 731 731 WDU20160000731 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 730 730 WDU20160000730 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 2016 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 729 729 WDU20160000729 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską, w stosunkach z Ukrainą, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 728 728 WDU20160000728 Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 727 727 WDU20160000727 Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 726 726 WDU20160000726 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o organizacji rynku rybnego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 725 725 WDU20160000725 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie kontroli organizacji producentów, związków organizacji producentów i organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynku rybnym obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 724 724 WDU20160000724 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2016 poz. 723 723 WDU20160000723 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych uchylony
Dz.U. 2016 poz. 722 722 WDU20160000722 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 721 721 WDU20160000721 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 720 720 WDU20160000720 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli skarbowej uchylony
Dz.U. 2016 poz. 719 719 WDU20160000719 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 718 718 WDU20160000718 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 717 717 WDU20160000717 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 716 716 WDU20160000716 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 715 715 WDU20160000715 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 714 714 WDU20160000714 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 713 713 WDU20160000713 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 712 712 WDU20160000712 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 711 711 WDU20160000711 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) uchylony
Dz.U. 2016 poz. 710 710 WDU20160000710 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 709 709 WDU20160000709 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 708 708 WDU20160000708 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 707 707 WDU20160000707 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 706 706 WDU20160000706 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o strażach gminnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 705 705 WDU20160000705 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 704 704 WDU20160000704 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 703 703 WDU20160000703 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 702 702 WDU20160000702 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 701 701 WDU20160000701 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nad działalnością grup producentów rolnych i ich związków akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 700 700 WDU20160000700 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko asesorskie uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 699 699 WDU20160000699 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 698 698 WDU20160000698 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2016 poz. 697 697 WDU20160000697 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 696 696 WDU20160000696 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 695 695 WDU20160000695 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 694 694 WDU20160000694 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 693 693 WDU20160000693 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać niektóre rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przemieszczane przez strefę chronioną obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 692 692 WDU20160000692 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 691 691 WDU20160000691 Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 690 690 WDU20160000690 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, innych niż nasiona, rodzajów Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. oraz Solanum L. innych niż Solanum lycopersicum L., pochodzących z Republiki Ghany uchylony
Dz.U. 2016 poz. 689 689 WDU20160000689 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 688 688 WDU20160000688 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 687 687 WDU20160000687 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 686 686 WDU20160000686 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 685 685 WDU20160000685 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 684 684 WDU20160000684 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 683 683 WDU20160000683 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 682 682 WDU20160000682 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2016/2017 uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 681 681 WDU20160000681 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 680 680 WDU20160000680 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2016 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 679 679 WDU20160000679 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 678 678 WDU20160000678 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 677 677 WDU20160000677 Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 676 676 WDU20160000676 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 675 675 WDU20160000675 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 674 674 WDU20160000674 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii, sporządzonej w Brukseli dnia 22 września 2010 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 673 673 WDU20160000673 Umowa o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii, sporządzona w Brukseli dnia 22 września 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 672 672 WDU20160000672 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 671 671 WDU20160000671 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie depozytu urzędu celnego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 670 670 WDU20160000670 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce uchylony
Dz.U. 2016 poz. 669 669 WDU20160000669 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 668 668 WDU20160000668 Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 667 667 WDU20160000667 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ewidencji czasu pracy i odpoczynku marynarza obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 666 666 WDU20160000666 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 665 665 WDU20160000665 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Drugiego protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 r., podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 664 664 WDU20160000664 Drugi protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 r., podpisany w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 663 663 WDU20160000663 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb uchylony
Dz.U. 2016 poz. 662 662 WDU20160000662 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej, oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 661 661 WDU20160000661 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 660 660 WDU20160000660 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 659 659 WDU20160000659 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 658 658 WDU20160000658 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie wykazu tytułów uprawniających do ubiegania się o wpis na listę maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 657 657 WDU20160000657 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 656 656 WDU20160000656 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 655 655 WDU20160000655 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 654 654 WDU20160000654 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 653 653 WDU20160000653 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 652 652 WDU20160000652 Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 651 651 WDU20160000651 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 650 650 WDU20160000650 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Zachodniemu im. Zygmunta Wojciechowskiego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 649 649 WDU20160000649 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 648 648 WDU20160000648 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych uchylony
Dz.U. 2016 poz. 647 647 WDU20160000647 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 646 646 WDU20160000646 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 645 645 WDU20160000645 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 644 644 WDU20160000644 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 643 643 WDU20160000643 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 642 642 WDU20160000642 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych uchylony
Dz.U. 2016 poz. 641 641 WDU20160000641 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 640 640 WDU20160000640 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Prezesa i zastępców Prezesa Agencji Mienia Wojskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 639 639 WDU20160000639 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 638 638 WDU20160000638 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 637 637 WDU20160000637 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 636 636 WDU20160000636 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazywania służbie hydrograficznej danych pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 635 635 WDU20160000635 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku marynarzy obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 634 634 WDU20160000634 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 633 633 WDU20160000633 Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 632 632 WDU20160000632 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 631 631 WDU20160000631 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki uchylony
Dz.U. 2016 poz. 630 630 WDU20160000630 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie sposobu i form współdziałania okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przy dokonywaniu kontroli produktów rybnych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 629 629 WDU20160000629 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 628 628 WDU20160000628 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 627 627 WDU20160000627 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 626 626 WDU20160000626 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 625 625 WDU20160000625 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 624 624 WDU20160000624 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji mikroorganizmów i organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 623 623 WDU20160000623 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 622 622 WDU20160000622 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 621 621 WDU20160000621 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie śródlądowych dróg wodnych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 620 620 WDU20160000620 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia aplikantów aplikacji sędziowskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 619 619 WDU20160000619 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia aplikantów aplikacji prokuratorskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 618 618 WDU20160000618 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych uchylony
Dz.U. 2016 poz. 617 617 WDU20160000617 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 616 616 WDU20160000616 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 615 615 WDU20160000615 Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 614 614 WDU20160000614 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 613 613 WDU20160000613 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 612 612 WDU20160000612 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 611 611 WDU20160000611 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 610 610 WDU20160000610 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 609 609 WDU20160000609 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 608 608 WDU20160000608 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 607 607 WDU20160000607 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Opinogóra Górna w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 606 606 WDU20160000606 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 605 605 WDU20160000605 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 604 604 WDU20160000604 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie programu szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposobu przeprowadzania tych szkoleń uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 603 603 WDU20160000603 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 602 602 WDU20160000602 Oświadczenie rządowe z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej reformy Rady Wykonawczej, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 66-2 dnia 15 grudnia 2010 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 601 601 WDU20160000601 Poprawka do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotycząca reformy Rady Wykonawczej, przyjęta przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 66-2 dnia 15 grudnia 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 600 600 WDU20160000600 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych rodzajów środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 599 599 WDU20160000599 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 598 598 WDU20160000598 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 597 597 WDU20160000597 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw informatyzacji wymiaru sprawiedliwości uchylony
Dz.U. 2016 poz. 596 596 WDU20160000596 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 595 595 WDU20160000595 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 594 594 WDU20160000594 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu państw członkowskich obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 593 593 WDU20160000593 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie sposobu rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji, wzoru dokumentu, na którym dokonuje się jej rozliczenia, oraz trybu składania i wzoru sprawozdania obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 592 592 WDU20160000592 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 591 591 WDU20160000591 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Sarajewie dnia 4 czerwca 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 590 590 WDU20160000590 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Sarajewie dnia 4 czerwca 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 589 589 WDU20160000589 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 588 588 WDU20160000588 Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt uchylony
Dz.U. 2016 poz. 587 587 WDU20160000587 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 586 586 WDU20160000586 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 585 585 WDU20160000585 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 584 584 WDU20160000584 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 583 583 WDU20160000583 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach uchylony
Dz.U. 2016 poz. 582 582 WDU20160000582 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 581 581 WDU20160000581 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 580 580 WDU20160000580 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 579 579 WDU20160000579 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 578 578 WDU20160000578 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 577 577 WDU20160000577 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 576 576 WDU20160000576 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 575 575 WDU20160000575 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 574 574 WDU20160000574 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 573 573 WDU20160000573 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 572 572 WDU20160000572 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Akademii Nauk wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 571 571 WDU20160000571 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 570 570 WDU20160000570 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 569 569 WDU20160000569 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 568 568 WDU20160000568 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 567 567 WDU20160000567 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uchylony
Dz.U. 2016 poz. 566 566 WDU20160000566 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 565 565 WDU20160000565 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 564 564 WDU20160000564 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 563 563 WDU20160000563 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 562 562 WDU20160000562 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 561 561 WDU20160000561 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 560 560 WDU20160000560 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu kolejowego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 559 559 WDU20160000559 Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 558 558 WDU20160000558 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich uchylony
Dz.U. 2016 poz. 557 557 WDU20160000557 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura uchylony
Dz.U. 2016 poz. 556 556 WDU20160000556 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru dokumentu sprzedaży i wzoru deklaracji przejęcia obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 555 555 WDU20160000555 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 554 554 WDU20160000554 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru, formatu i trybu przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 553 553 WDU20160000553 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 552 552 WDU20160000552 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Biurze Ochrony Rządu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 551 551 WDU20160000551 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 550 550 WDU20160000550 Oświadczenie rządowe z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załączników A, B i C do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r., przyjętych w Genewie w dniach 4-8 maja 2009 r. oraz 25-29 kwietnia 2011 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 549 549 WDU20160000549 Poprawki do załączników A, B i C do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r., przyjęte w Genewie w dniach 4-8 maja 2009 r. oraz 25-29 kwietnia 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 548 548 WDU20160000548 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gniewoszów w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 547 547 WDU20160000547 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Rzgowa w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 546 546 WDU20160000546 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 545 545 WDU20160000545 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 544 544 WDU20160000544 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 543 543 WDU20160000543 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 542 542 WDU20160000542 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 541 541 WDU20160000541 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Załącznika 19 - "Zarządzanie bezpieczeństwem" do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 540 540 WDU20160000540 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) uchylony
Dz.U. 2016 poz. 539 539 WDU20160000539 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Konstytucji Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, przyjętej w Genewie dnia 19 października 1953 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 538 538 WDU20160000538 Konstytucja Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, przyjęta w Genewie dnia 19 października 1953 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 537 537 WDU20160000537 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym - poziomy 1-8 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 536 536 WDU20160000536 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 535 535 WDU20160000535 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 534 534 WDU20160000534 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 533 533 WDU20160000533 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 532 532 WDU20160000532 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni uchylony
Dz.U. 2016 poz. 531 531 WDU20160000531 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną uchylony
Dz.U. 2016 poz. 530 530 WDU20160000530 Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 529 529 WDU20160000529 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 528 528 WDU20160000528 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 527 527 WDU20160000527 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie zlecone sprawowanie zarządu w spółce uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 526 526 WDU20160000526 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o ochronie informacji niejawnych wymienianych w sferze obronności, podpisanej w Algierze dnia 2 grudnia 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 525 525 WDU20160000525 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o ochronie informacji niejawnych wymienianych w sferze obronności, podpisana w Algierze dnia 2 grudnia 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 524 524 WDU20160000524 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 523 523 WDU20160000523 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dokonujących kontroli obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 522 522 WDU20160000522 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 521 521 WDU20160000521 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 520 520 WDU20160000520 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze ogólnym - poziomy 1-4 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 519 519 WDU20160000519 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 518 518 WDU20160000518 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 517 517 WDU20160000517 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 516 516 WDU20160000516 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 515 515 WDU20160000515 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 514 514 WDU20160000514 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 513 513 WDU20160000513 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 512 512 WDU20160000512 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 511 511 WDU20160000511 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach obwinionego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 510 510 WDU20160000510 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie warunków przyznawania świadczeń żołnierzom wyznaczonym lub skierowanym do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 509 509 WDU20160000509 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 508 508 WDU20160000508 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 507 507 WDU20160000507 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 506 506 WDU20160000506 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 505 505 WDU20160000505 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika "Paulinianum" akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 504 504 WDU20160000504 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia portów do prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa i świadczenia usług portowych dla statków rybackich z państw trzecich obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 503 503 WDU20160000503 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 502 502 WDU20160000502 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2016 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 501 501 WDU20160000501 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 500 500 WDU20160000500 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług uchylony
Dz.U. 2016 poz. 499 499 WDU20160000499 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) uchylony
Dz.U. 2016 poz. 498 498 WDU20160000498 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 497 497 WDU20160000497 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego uchylony
Dz.U. 2016 poz. 496 496 WDU20160000496 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową uchylony
Dz.U. 2016 poz. 495 495 WDU20160000495 Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 494 494 WDU20160000494 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 493 493 WDU20160000493 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 492 492 WDU20160000492 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 491 491 WDU20160000491 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw deregulacji gospodarczych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 490 490 WDU20160000490 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 489 489 WDU20160000489 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 488 488 WDU20160000488 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 487 487 WDU20160000487 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 486 486 WDU20160000486 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 485 485 WDU20160000485 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 484 484 WDU20160000484 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 483 483 WDU20160000483 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 482 482 WDU20160000482 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 481 481 WDU20160000481 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 480 480 WDU20160000480 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących liczby naruszeń przepisów ruchu drogowego, w związku z którymi składano zapytania za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, oraz liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pojazdów zarejestrowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 479 479 WDU20160000479 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 478 478 WDU20160000478 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 477 477 WDU20160000477 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 476 476 WDU20160000476 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 475 475 WDU20160000475 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 474 474 WDU20160000474 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 24 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 473 473 WDU20160000473 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 472 472 WDU20160000472 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 471 471 WDU20160000471 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach hazardowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 470 470 WDU20160000470 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 469 469 WDU20160000469 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 468 468 WDU20160000468 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 467 467 WDU20160000467 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 466 466 WDU20160000466 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 465 465 WDU20160000465 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 464 464 WDU20160000464 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 463 463 WDU20160000463 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 462 462 WDU20160000462 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo czekowe obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 461 461 WDU20160000461 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 460 460 WDU20160000460 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 459 459 WDU20160000459 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 458 458 WDU20160000458 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Rodzinie Miriam Betlejem akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 457 457 WDU20160000457 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 456 456 WDU20160000456 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 455 455 WDU20160000455 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 454 454 WDU20160000454 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisana w Limie dnia 27 maja 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 453 453 WDU20160000453 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej MIVA Polska akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 452 452 WDU20160000452 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 451 451 WDU20160000451 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 450 450 WDU20160000450 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 449 449 WDU20160000449 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Sulmierzyc w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 448 448 WDU20160000448 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 447 447 WDU20160000447 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 446 446 WDU20160000446 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 445 445 WDU20160000445 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 444 444 WDU20160000444 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z Republiki Południowej Afryki owoce roślin Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i hybryd tych rodzajów roślin, z wyjątkiem owoców gatunków Citrus aurantium L. i Citrus latifoilia Tanaka, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa uchylony
Dz.U. 2016 poz. 443 443 WDU20160000443 Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 442 442 WDU20160000442 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 441 441 WDU20160000441 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej uchylony
Dz.U. 2016 poz. 440 440 WDU20160000440 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 439 439 WDU20160000439 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 438 438 WDU20160000438 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 437 437 WDU20160000437 Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 436 436 WDU20160000436 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 435 435 WDU20160000435 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 434 434 WDU20160000434 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 433 433 WDU20160000433 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 432 432 WDU20160000432 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 431 431 WDU20160000431 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 430 430 WDU20160000430 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 429 429 WDU20160000429 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji kierowców obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 428 428 WDU20160000428 Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 427 427 WDU20160000427 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 426 426 WDU20160000426 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 425 425 WDU20160000425 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 424 424 WDU20160000424 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 423 423 WDU20160000423 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości przyznawanego funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za przedmioty umundurowania niewydane w naturze oraz na czyszczenie umundurowania obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 422 422 WDU20160000422 Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 421 421 WDU20160000421 Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 420 420 WDU20160000420 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 419 419 WDU20160000419 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przez Agencję Mienia Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 418 418 WDU20160000418 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 417 417 WDU20160000417 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 416 416 WDU20160000416 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 415 415 WDU20160000415 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 414 414 WDU20160000414 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej do wykonywania zawodów konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni oraz archeologa obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 413 413 WDU20160000413 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 412 412 WDU20160000412 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 411 411 WDU20160000411 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 410 410 WDU20160000410 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 409 409 WDU20160000409 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 408 408 WDU20160000408 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 407 407 WDU20160000407 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Trzebiatowa w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 406 406 WDU20160000406 Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 405 405 WDU20160000405 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 404 404 WDU20160000404 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 403 403 WDU20160000403 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 402 402 WDU20160000402 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 401 401 WDU20160000401 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 400 400 WDU20160000400 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum lokalnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 399 399 WDU20160000399 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 398 398 WDU20160000398 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 397 397 WDU20160000397 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura uchylony
Dz.U. 2016 poz. 396 396 WDU20160000396 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 395 395 WDU20160000395 Ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 394 394 WDU20160000394 Ustawa z dnia 17 marca 2016 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 393 393 WDU20160000393 Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 392 392 WDU20160000392 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2016 poz. 391 391 WDU20160000391 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dowodach osobistych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 390 390 WDU20160000390 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 389 389 WDU20160000389 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 388 388 WDU20160000388 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2016 poz. 387 387 WDU20160000387 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 386 386 WDU20160000386 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 385 385 WDU20160000385 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 384 384 WDU20160000384 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 383 383 WDU20160000383 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 382 382 WDU20160000382 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 381 381 WDU20160000381 Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 380 380 WDU20160000380 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 379 379 WDU20160000379 Ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 378 378 WDU20160000378 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie danych gromadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń w zakresie statystyki ubezpieczeniowej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 377 377 WDU20160000377 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zniesienia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 376 376 WDU20160000376 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 375 375 WDU20160000375 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekrutacji na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora izby celnej oraz naczelnika i zastępcy naczelnika urzędu celnego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 374 374 WDU20160000374 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku leśnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 373 373 WDU20160000373 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z właściwymi podmiotami przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa i zastępstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy wydawaniu opinii prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 372 372 WDU20160000372 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 371 371 WDU20160000371 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 370 370 WDU20160000370 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 369 369 WDU20160000369 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 368 368 WDU20160000368 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 367 367 WDU20160000367 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 366 366 WDU20160000366 Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 365 365 WDU20160000365 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 364 364 WDU20160000364 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i obiekty podmiotów leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 363 363 WDU20160000363 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 362 362 WDU20160000362 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 361 361 WDU20160000361 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 360 360 WDU20160000360 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 359 359 WDU20160000359 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 358 358 WDU20160000358 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 357 357 WDU20160000357 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 356 356 WDU20160000356 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 355 355 WDU20160000355 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny kwalifikacyjnej radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 354 354 WDU20160000354 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 353 353 WDU20160000353 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 352 352 WDU20160000352 Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego uchylony
Dz.U. 2016 poz. 351 351 WDU20160000351 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa oraz pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 350 350 WDU20160000350 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 349 349 WDU20160000349 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 348 348 WDU20160000348 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 347 347 WDU20160000347 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Podkomitetu do spraw Pracy w ramach Wspólnej Komisji oraz procedur rozstrzygania sporów i skarg pracowniczych, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 346 346 WDU20160000346 Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Podkomitetu do spraw Pracy w ramach Wspólnej Komisji oraz procedur rozstrzygania sporów i skarg pracowniczych, podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 345 345 WDU20160000345 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 344 344 WDU20160000344 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 343 343 WDU20160000343 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 342 342 WDU20160000342 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Aktu poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 19 czerwca 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 341 341 WDU20160000341 Akt poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjęty w Genewie dnia 19 czerwca 1997 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 340 340 WDU20160000340 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 339 339 WDU20160000339 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 338 338 WDU20160000338 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 337 337 WDU20160000337 Ustawa z dnia 9 marca 2016 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 336 336 WDU20160000336 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 335 335 WDU20160000335 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 334 334 WDU20160000334 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 333 333 WDU20160000333 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., zatwierdzonego w Paryżu w dniach 29 i 30 października 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 332 332 WDU20160000332 Zmieniony Załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., zatwierdzony w Paryżu w dniach 29 i 30 października 2015 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 331 331 WDU20160000331 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 330 330 WDU20160000330 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 329 329 WDU20160000329 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 328 328 WDU20160000328 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 327 327 WDU20160000327 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 326 326 WDU20160000326 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 325 325 WDU20160000325 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 324 324 WDU20160000324 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji w podmiocie podlegającym ochronie obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 323 323 WDU20160000323 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego i obsługi administracyjnej egzaminu obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 322 322 WDU20160000322 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 321 321 WDU20160000321 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 320 320 WDU20160000320 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 319 319 WDU20160000319 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 318 318 WDU20160000318 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 317 317 WDU20160000317 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 316 316 WDU20160000316 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 315 315 WDU20160000315 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 314 314 WDU20160000314 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 313 313 WDU20160000313 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 312 312 WDU20160000312 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 311 311 WDU20160000311 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 310 310 WDU20160000310 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 309 309 WDU20160000309 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 308 308 WDU20160000308 Ustawa z dnia 30 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2016 poz. 307 307 WDU20160000307 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na 2016 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 306 306 WDU20160000306 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy - Prawo budowlane uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 305 305 WDU20160000305 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 304 304 WDU20160000304 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie audytów agencji zatrudnienia świadczących usługi pośrednictwa pracy na statkach uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 303 303 WDU20160000303 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 302 302 WDU20160000302 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wyżywienia osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 301 301 WDU20160000301 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 300 300 WDU20160000300 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 299 299 WDU20160000299 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 298 298 WDU20160000298 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2016 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 297 297 WDU20160000297 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 296 296 WDU20160000296 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 295 295 WDU20160000295 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie dziennika połowowego w postaci papierowej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 294 294 WDU20160000294 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 293 293 WDU20160000293 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym uchylony
Dz.U. 2016 poz. 292 292 WDU20160000292 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 291 291 WDU20160000291 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 290 290 WDU20160000290 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 289 289 WDU20160000289 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 288 288 WDU20160000288 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 287 287 WDU20160000287 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 286 286 WDU20160000286 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 285 285 WDU20160000285 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 284 284 WDU20160000284 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży przedsiębiorstwa uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 283 283 WDU20160000283 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 282 282 WDU20160000282 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 281 281 WDU20160000281 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 280 280 WDU20160000280 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 279 279 WDU20160000279 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 278 278 WDU20160000278 Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 277 277 WDU20160000277 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 276 276 WDU20160000276 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 275 275 WDU20160000275 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję Mienia Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 274 274 WDU20160000274 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 273 273 WDU20160000273 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uchylony
Dz.U. 2016 poz. 272 272 WDU20160000272 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 271 271 WDU20160000271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 270 270 WDU20160000270 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 269 269 WDU20160000269 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 268 268 WDU20160000268 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia, ustalenia siedzib i obszarów właściwości ośrodków zamiejscowych prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych poza siedzibą prokuratury obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 267 267 WDU20160000267 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych uchylony
Dz.U. 2016 poz. 266 266 WDU20160000266 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 265 265 WDU20160000265 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy Ramowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o dwustronnej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 1 grudnia 2010 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 264 264 WDU20160000264 Umowa ramowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o dwustronnej współpracy obronnej, podpisana w Warszawie dnia 1 grudnia 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 263 263 WDU20160000263 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa rybnego akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 262 262 WDU20160000262 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 261 261 WDU20160000261 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wysokości oraz warunków i trybu przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 260 260 WDU20160000260 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 259 259 WDU20160000259 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 258 258 WDU20160000258 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 257 257 WDU20160000257 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 256 256 WDU20160000256 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 255 255 WDU20160000255 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 254 254 WDU20160000254 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 253 253 WDU20160000253 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 252 252 WDU20160000252 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 251 251 WDU20160000251 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 250 250 WDU20160000250 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 249 249 WDU20160000249 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 248 248 WDU20160000248 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 247 247 WDU20160000247 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 18 listopada 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 246 246 WDU20160000246 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 18 listopada 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 245 245 WDU20160000245 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2015 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 244 244 WDU20160000244 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 243 243 WDU20160000243 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 242 242 WDU20160000242 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 241 241 WDU20160000241 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 240 240 WDU20160000240 Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzona w Brukseli dnia 6 października 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 239 239 WDU20160000239 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 238 238 WDU20160000238 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 237 237 WDU20160000237 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 236 236 WDU20160000236 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 235 235 WDU20160000235 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 234 234 WDU20160000234 Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 233 233 WDU20160000233 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 232 232 WDU20160000232 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 231 231 WDU20160000231 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 230 230 WDU20160000230 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 229 229 WDU20160000229 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 228 228 WDU20160000228 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, stawek dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 227 227 WDU20160000227 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 226 226 WDU20160000226 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 225 225 WDU20160000225 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 224 224 WDU20160000224 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 223 223 WDU20160000223 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 222 222 WDU20160000222 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 221 221 WDU20160000221 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 220 220 WDU20160000220 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie uznania egzaminu dyplomowego w uznanych uczelniach za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 219 219 WDU20160000219 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie współczynników równoważności określających ilości mleka wykorzystywanego do wyprodukowania podstawowych przetworów mlecznych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 218 218 WDU20160000218 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 217 217 WDU20160000217 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 216 216 WDU20160000216 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 215 215 WDU20160000215 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 214 214 WDU20160000214 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 213 213 WDU20160000213 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej uchylony
Dz.U. 2016 poz. 212 212 WDU20160000212 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 211 211 WDU20160000211 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 210 210 WDU20160000210 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 209 209 WDU20160000209 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących planowania, prowadzenia, monitorowania i dokumentowania badania klinicznego wyrobu medycznego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 208 208 WDU20160000208 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wzorów wniosków związanych z badaniem klinicznym wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do implantacji oraz wysokości opłat za złożenie tych wniosków nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 207 207 WDU20160000207 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 206 206 WDU20160000206 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 205 205 WDU20160000205 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 204 204 WDU20160000204 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie udzielania autoryzacji jednostkom w celu ich notyfikacji w zakresie wyrobów, wysokości opłat za złożenie wniosków w tym zakresie oraz prowadzenia kontroli jednostek ubiegających się o autoryzację i jednostek notyfikowanych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 203 203 WDU20160000203 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie sposobu oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 202 202 WDU20160000202 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wysokości opłat za złożenie zgłoszeń dotyczących wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 201 201 WDU20160000201 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 200 200 WDU20160000200 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 199 199 WDU20160000199 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 198 198 WDU20160000198 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 197 197 WDU20160000197 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 196 196 WDU20160000196 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie wsparcia kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 195 195 WDU20160000195 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 194 194 WDU20160000194 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 193 193 WDU20160000193 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych uchylony
Dz.U. 2016 poz. 192 192 WDU20160000192 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 191 191 WDU20160000191 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 190 190 WDU20160000190 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 189 189 WDU20160000189 Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 188 188 WDU20160000188 Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 187 187 WDU20160000187 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 186 186 WDU20160000186 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 185 185 WDU20160000185 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 184 184 WDU20160000184 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wzoru arkusza oceny pracy asesora sądowego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 183 183 WDU20160000183 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 182 182 WDU20160000182 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 uchylony
Dz.U. 2016 poz. 181 181 WDU20160000181 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 180 180 WDU20160000180 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 179 179 WDU20160000179 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 178 178 WDU20160000178 Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 177 177 WDU20160000177 Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 176 176 WDU20160000176 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 175 175 WDU20160000175 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 174 174 WDU20160000174 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 173 173 WDU20160000173 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 172 172 WDU20160000172 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 171 171 WDU20160000171 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 170 170 WDU20160000170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 169 169 WDU20160000169 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 168 168 WDU20160000168 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 167 167 WDU20160000167 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie minimalnego zakresu danych zamieszczanych w ankiecie dotyczącej potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 166 166 WDU20160000166 Oświadczenie rządowe z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonego w Moskwie dnia 23 listopada 1977 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 165 165 WDU20160000165 Protokół w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzony w Moskwie dnia 23 listopada 1977 r. uchylony
Dz.U. 2016 poz. 164 164 WDU20160000164 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 163 163 WDU20160000163 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 162 162 WDU20160000162 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 161 161 WDU20160000161 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 160 160 WDU20160000160 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wekslowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 159 159 WDU20160000159 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie badań lotniczo-lekarskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 158 158 WDU20160000158 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 157 157 WDU20160000157 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 156 156 WDU20160000156 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 155 155 WDU20160000155 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 154 154 WDU20160000154 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa uchylony
Dz.U. 2016 poz. 153 153 WDU20160000153 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 152 152 WDU20160000152 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 151 151 WDU20160000151 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 150 150 WDU20160000150 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 149 149 WDU20160000149 Ustawa z dnia 29 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 148 148 WDU20160000148 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 147 147 WDU20160000147 Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 146 146 WDU20160000146 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 145 145 WDU20160000145 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie centrum urazowego dla dzieci akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 144 144 WDU20160000144 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji uchylony
Dz.U. 2016 poz. 143 143 WDU20160000143 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 142 142 WDU20160000142 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 141 141 WDU20160000141 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 140 140 WDU20160000140 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażników Straży Marszałkowskiej uchylony
Dz.U. 2016 poz. 139 139 WDU20160000139 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany oraz platforma aukcyjna uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 138 138 WDU20160000138 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 137 137 WDU20160000137 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 136 136 WDU20160000136 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 135 135 WDU20160000135 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji uchylony
Dz.U. 2016 poz. 134 134 WDU20160000134 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 133 133 WDU20160000133 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 132 132 WDU20160000132 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 131 131 WDU20160000131 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 130 130 WDU20160000130 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów uchylony
Dz.U. 2016 poz. 129 129 WDU20160000129 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2016 poz. 128 128 WDU20160000128 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2016 poz. 127 127 WDU20160000127 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu uchylony
Dz.U. 2016 poz. 126 126 WDU20160000126 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń uchylony
Dz.U. 2016 poz. 125 125 WDU20160000125 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 124 124 WDU20160000124 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 123 123 WDU20160000123 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania procedur sprawdzających oraz przypadków, w których możliwy jest wybór określonych sposobów postępowania na podstawie Umowy FATCA obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 122 122 WDU20160000122 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 121 121 WDU20160000121 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Salwatoriańskiemu Ośrodkowi Szkoleniowo-Terapeutycznemu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 120 120 WDU20160000120 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 119 119 WDU20160000119 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 118 118 WDU20160000118 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 117 117 WDU20160000117 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zniesienia Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 116 116 WDU20160000116 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 115 115 WDU20160000115 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 114 114 WDU20160000114 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 113 113 WDU20160000113 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 112 112 WDU20160000112 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 111 111 WDU20160000111 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 110 110 WDU20160000110 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 109 109 WDU20160000109 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Witkowa w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 108 108 WDU20160000108 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 107 107 WDU20160000107 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Koszęcin w województwie śląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 106 106 WDU20160000106 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 105 105 WDU20160000105 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 104 104 WDU20160000104 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych, uzbrojenia, orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe przez żołnierzy, a także przypadków, w których żołnierze są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 103 103 WDU20160000103 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 102 102 WDU20160000102 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) stawek niektórych płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 101 101 WDU20160000101 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 100 100 WDU20160000100 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 99 99 WDU20160000099 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 98 98 WDU20160000098 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 97 97 WDU20160000097 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 96 96 WDU20160000096 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 95 95 WDU20160000095 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 94 94 WDU20160000094 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2016 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 93 93 WDU20160000093 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 92 92 WDU20160000092 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 91 91 WDU20160000091 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków eksploatacji lotnisk wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 90 90 WDU20160000090 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 89 89 WDU20160000089 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 88 88 WDU20160000088 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 87 87 WDU20160000087 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 86 86 WDU20160000086 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 85 85 WDU20160000085 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 84 84 WDU20160000084 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 83 83 WDU20160000083 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Chrzanowa w województwie małopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 82 82 WDU20160000082 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 81 81 WDU20160000081 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 80 80 WDU20160000080 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmienionych Załączników nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 79 79 WDU20160000079 Zmienione załączniki nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r. obowiązujące od dnia 1 stycznia 2015 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 78 78 WDU20160000078 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 77 77 WDU20160000077 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Elżbiety Witek obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 76 76 WDU20160000076 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 75 75 WDU20160000075 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 74 74 WDU20160000074 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 73 73 WDU20160000073 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 72 72 WDU20160000072 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Ośrodkowi Adopcyjnemu we Wrocławiu akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 71 71 WDU20160000071 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 70 70 WDU20160000070 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 69 69 WDU20160000069 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 68 68 WDU20160000068 Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 67 67 WDU20160000067 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dla podmiotów użytkujących systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 66 66 WDU20160000066 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 65 65 WDU20160000065 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 64 64 WDU20160000064 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 63 63 WDU20160000063 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 62 62 WDU20160000062 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 61 61 WDU20160000061 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie warunków dokonywania zwrotu środków, o których mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 60 60 WDU20160000060 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 59 59 WDU20160000059 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 58 58 WDU20160000058 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 57 57 WDU20160000057 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 56 56 WDU20160000056 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 55 55 WDU20160000055 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 54 54 WDU20160000054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG z siedzibą w Katowicach obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 53 53 WDU20160000053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Maszyn Matematycznych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 52 52 WDU20160000052 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 51 51 WDU20160000051 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 50 50 WDU20160000050 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 49 49 WDU20160000049 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 48 48 WDU20160000048 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 47 47 WDU20160000047 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 46 46 WDU20160000046 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 45 45 WDU20160000045 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 44 44 WDU20160000044 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 43 43 WDU20160000043 Umowa o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzona w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 42 42 WDU20160000042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 uchylony
Dz.U. 2016 poz. 41 41 WDU20160000041 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 40 40 WDU20160000040 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacjach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 39 39 WDU20160000039 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 38 38 WDU20160000038 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odznakach i mundurach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 37 37 WDU20160000037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 36 36 WDU20160000036 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 35 35 WDU20160000035 Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 34 34 WDU20160000034 Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 33 33 WDU20160000033 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposobu przeprowadzania tych szkoleń uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 32 32 WDU20160000032 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych uchylony
Dz.U. 2016 poz. 31 31 WDU20160000031 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 30 30 WDU20160000030 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2016 poz. 29 29 WDU20160000029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspektorów dozoru jądrowego uchylony
Dz.U. 2016 poz. 28 28 WDU20160000028 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie oceny okresowej bezpieczeństwa składowiska odpadów promieniotwórczych obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 27 27 WDU20160000027 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 26 26 WDU20160000026 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 25 25 WDU20160000025 Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 24 24 WDU20160000024 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 23 23 WDU20160000023 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 22 22 WDU20160000022 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Misjonarkom Krwi Chrystusa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 21 21 WDU20160000021 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 20 20 WDU20160000020 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej uchylony
Dz.U. 2016 poz. 19 19 WDU20160000019 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur oznaczania lotów, podpisanym w Stuttgarcie dnia 4 listopada 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2016 poz. 18 18 WDU20160000018 Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur oznaczania lotów, podpisane w Stuttgarcie dnia 4 listopada 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 17 17 WDU20160000017 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 16 16 WDU20160000016 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 15 15 WDU20160000015 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek uchylony
Dz.U. 2016 poz. 14 14 WDU20160000014 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek uchylony
Dz.U. 2016 poz. 13 13 WDU20160000013 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczania opłaty za wniosek wspólny uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 12 12 WDU20160000012 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2016 poz. 11 11 WDU20160000011 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 10 10 WDU20160000010 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zmianie imienia i nazwiska wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 9 9 WDU20160000009 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2016 poz. 8 8 WDU20160000008 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2016 poz. 7 7 WDU20160000007 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielni europejskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 6 6 WDU20160000006 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 5 5 WDU20160000005 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) stawki płatności dodatkowej za 2015 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 4 4 WDU20160000004 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2016 poz. 3 3 WDU20160000003 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2016 poz. 2 2 WDU20160000002 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2016 poz. 1 1 WDU20160000001 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich uznany za uchylony