20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 2021 poz. 2507 2507 WDU20210002507 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przesyłania oświadczenia emitenta i oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2506 2506 WDU20210002506 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2505 2505 WDU20210002505 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2504 2504 WDU20210002504 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przesyłania oświadczenia emitenta i oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2503 2503 WDU20210002503 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2502 2502 WDU20210002502 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG) obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2501 2501 WDU20210002501 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2500 2500 WDU20210002500 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2499 2499 WDU20210002499 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2498 2498 WDU20210002498 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie dokumentacji dotyczącej zwrotu akcyzy oraz przeładunku wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2497 2497 WDU20210002497 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2496 2496 WDU20210002496 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2495 2495 WDU20210002495 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2494 2494 WDU20210002494 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmaceuty obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2493 2493 WDU20210002493 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2022 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2492 2492 WDU20210002492 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2021 poz. 2491 2491 WDU20210002491 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2490 2490 WDU20210002490 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 2489 2489 WDU20210002489 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2488 2488 WDU20210002488 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2487 2487 WDU20210002487 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2486 2486 WDU20210002486 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2485 2485 WDU20210002485 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2484 2484 WDU20210002484 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2483 2483 WDU20210002483 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2482 2482 WDU20210002482 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2481 2481 WDU20210002481 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2480 2480 WDU20210002480 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2479 2479 WDU20210002479 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na organizację przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2478 2478 WDU20210002478 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych wspierających eksport obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2477 2477 WDU20210002477 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2476 2476 WDU20210002476 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie psów służbowych i koni służbowych w Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2475 2475 WDU20210002475 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2474 2474 WDU20210002474 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2473 2473 WDU20210002473 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2472 2472 WDU20210002472 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2471 2471 WDU20210002471 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego w obrocie towarami na rynkach poza Unią Europejską obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2470 2470 WDU20210002470 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2469 2469 WDU20210002469 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2468 2468 WDU20210002468 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2467 2467 WDU20210002467 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie psów służbowych i koni służbowych w Policji obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2466 2466 WDU20210002466 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2465 2465 WDU20210002465 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w latach 2021-2022 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2464 2464 WDU20210002464 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2463 2463 WDU20210002463 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2462 2462 WDU20210002462 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2461 2461 WDU20210002461 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2460 2460 WDU20210002460 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie psów służbowych w Służbie Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2459 2459 WDU20210002459 Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2458 2458 WDU20210002458 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2457 2457 WDU20210002457 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2456 2456 WDU20210002456 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie używania psów i koni w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2455 2455 WDU20210002455 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2454 2454 WDU20210002454 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2453 2453 WDU20210002453 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2452 2452 WDU20210002452 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu ryzyka budowy i ryzyka uzyskania gwarantowanego poziomu średniorocznych oszczędności energii oraz szczegółowych czynników uwzględnianych przy ich ocenie obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2451 2451 WDU20210002451 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2450 2450 WDU20210002450 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2449 2449 WDU20210002449 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2448 2448 WDU20210002448 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025", o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025" oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2447 2447 WDU20210002447 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2446 2446 WDU20210002446 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2445 2445 WDU20210002445 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2444 2444 WDU20210002444 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2443 2443 WDU20210002443 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie rodzajów wydatków uprawniających do skorzystania z prawa do opodatkowania ryczałtem przychodów uzyskanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby przenoszące miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2442 2442 WDU20210002442 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2441 2441 WDU20210002441 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2440 2440 WDU20210002440 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2439 2439 WDU20210002439 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2438 2438 WDU20210002438 Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2437 2437 WDU20210002437 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2436 2436 WDU20210002436 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2435 2435 WDU20210002435 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji oraz sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji misji publicznej składanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2434 2434 WDU20210002434 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2433 2433 WDU20210002433 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2432 2432 WDU20210002432 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2431 2431 WDU20210002431 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2430 2430 WDU20210002430 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2429 2429 WDU20210002429 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2428 2428 WDU20210002428 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2427 2427 WDU20210002427 Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2426 2426 WDU20210002426 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2425 2425 WDU20210002425 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2424 2424 WDU20210002424 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie świadczenia z tytułu urlopów górniczych oraz urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2423 2423 WDU20210002423 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2422 2422 WDU20210002422 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2421 2421 WDU20210002421 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2420 2420 WDU20210002420 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszkań chronionych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2419 2419 WDU20210002419 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2418 2418 WDU20210002418 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wolin i Uznam (PLH320019) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2417 2417 WDU20210002417 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2416 2416 WDU20210002416 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2415 2415 WDU20210002415 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Madrycie dnia 15 listopada 1979 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 2414 2414 WDU20210002414 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2413 2413 WDU20210002413 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych w związku ze skutkami COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2412 2412 WDU20210002412 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2411 2411 WDU20210002411 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2410 2410 WDU20210002410 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2409 2409 WDU20210002409 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2408 2408 WDU20210002408 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Sobienie-Jeziory w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2407 2407 WDU20210002407 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2406 2406 WDU20210002406 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Młosino-Lubnia (PLH220077) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2405 2405 WDU20210002405 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2404 2404 WDU20210002404 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2403 2403 WDU20210002403 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2402 2402 WDU20210002402 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie jednorazowych odpraw pieniężnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2401 2401 WDU20210002401 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2400 2400 WDU20210002400 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2399 2399 WDU20210002399 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2398 2398 WDU20210002398 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2397 2397 WDU20210002397 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie niezbędnych świadczeń rzeczowych w 2022 r. na rzecz obrony Państwa akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2396 2396 WDU20210002396 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2395 2395 WDU20210002395 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Piotrowo (PLH220091) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2394 2394 WDU20210002394 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2393 2393 WDU20210002393 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Krzymowskie (PLH320054) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2392 2392 WDU20210002392 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2391 2391 WDU20210002391 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie planu ratowniczego oraz planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2390 2390 WDU20210002390 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2389 2389 WDU20210002389 Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 2388 2388 WDU20210002388 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2387 2387 WDU20210002387 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2386 2386 WDU20210002386 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2385 2385 WDU20210002385 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru sprawozdań dotyczących realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2384 2384 WDU20210002384 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2383 2383 WDU20210002383 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się tarcznika niszczyciela akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2382 2382 WDU20210002382 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2381 2381 WDU20210002381 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2380 2380 WDU20210002380 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ekspertyzy nawigacyjnej i ekspertyz technicznych dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2379 2379 WDU20210002379 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2378 2378 WDU20210002378 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2377 2377 WDU20210002377 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2376 2376 WDU20210002376 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2375 2375 WDU20210002375 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2374 2374 WDU20210002374 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2373 2373 WDU20210002373 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2372 2372 WDU20210002372 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2371 2371 WDU20210002371 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2370 2370 WDU20210002370 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2369 2369 WDU20210002369 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2368 2368 WDU20210002368 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2367 2367 WDU20210002367 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2366 2366 WDU20210002366 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2365 2365 WDU20210002365 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2364 2364 WDU20210002364 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2363 2363 WDU20210002363 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2362 2362 WDU20210002362 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu niektórych informacji gromadzonych w centralnym rejestrze oszczędności energii finalnej oraz sposobu uwierzytelniania osób upoważnionych wpisanych do wykazu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2361 2361 WDU20210002361 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania świadectw pokrycia, zaświadczeń o wykonaniu zabiegu sztucznego unasienniania lub zaświadczeń o przeniesieniu zarodków oraz szczegółowego zakresu informacji zawartych w tych dokumentach obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2360 2360 WDU20210002360 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie psów służbowych w Służbie Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2359 2359 WDU20210002359 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2358 2358 WDU20210002358 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2357 2357 WDU20210002357 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2356 2356 WDU20210002356 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Raciążek w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2355 2355 WDU20210002355 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2354 2354 WDU20210002354 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2353 2353 WDU20210002353 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Gór i Pogórza Izerskiego (PLH020102) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2352 2352 WDU20210002352 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2351 2351 WDU20210002351 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2350 2350 WDU20210002350 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2349 2349 WDU20210002349 Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2348 2348 WDU20210002348 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej w 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2347 2347 WDU20210002347 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2346 2346 WDU20210002346 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2021 poz. 2345 2345 WDU20210002345 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2344 2344 WDU20210002344 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2343 2343 WDU20210002343 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2342 2342 WDU20210002342 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 2341 2341 WDU20210002341 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie Rady Legislacyjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2340 2340 WDU20210002340 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2339 2339 WDU20210002339 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2338 2338 WDU20210002338 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2337 2337 WDU20210002337 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2336 2336 WDU20210002336 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2335 2335 WDU20210002335 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2021 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2334 2334 WDU20210002334 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2333 2333 WDU20210002333 Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 2332 2332 WDU20210002332 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2331 2331 WDU20210002331 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2330 2330 WDU20210002330 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2329 2329 WDU20210002329 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2328 2328 WDU20210002328 Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2327 2327 WDU20210002327 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, sporządzonej w Kumamoto dnia 10 października 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 2326 2326 WDU20210002326 Konwencja z Minamaty w sprawie rtęci, sporządzona w Kumamoto dnia 10 października 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2325 2325 WDU20210002325 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji dotyczących minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2324 2324 WDU20210002324 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2323 2323 WDU20210002323 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2322 2322 WDU20210002322 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2321 2321 WDU20210002321 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2320 2320 WDU20210002320 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2319 2319 WDU20210002319 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2318 2318 WDU20210002318 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2317 2317 WDU20210002317 Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2316 2316 WDU20210002316 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2315 2315 WDU20210002315 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2314 2314 WDU20210002314 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2313 2313 WDU20210002313 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2312 2312 WDU20210002312 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2311 2311 WDU20210002311 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2310 2310 WDU20210002310 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie odznaki honorowej "Zasłużony dla repatriacji" obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2309 2309 WDU20210002309 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2308 2308 WDU20210002308 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2307 2307 WDU20210002307 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2306 2306 WDU20210002306 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2305 2305 WDU20210002305 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2304 2304 WDU20210002304 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Piaśnickie Łąki (PLH220021) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2303 2303 WDU20210002303 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2302 2302 WDU20210002302 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2301 2301 WDU20210002301 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2300 2300 WDU20210002300 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2299 2299 WDU20210002299 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2298 2298 WDU20210002298 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2297 2297 WDU20210002297 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2296 2296 WDU20210002296 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2295 2295 WDU20210002295 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2294 2294 WDU20210002294 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2293 2293 WDU20210002293 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego i komisji egzaminacyjnej powoływanych do przygotowania i przeprowadzania egzaminu referendarskiego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2292 2292 WDU20210002292 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie granicy portu morskiego Hel-Zachód obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2291 2291 WDU20210002291 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2290 2290 WDU20210002290 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2289 2289 WDU20210002289 Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2288 2288 WDU20210002288 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2287 2287 WDU20210002287 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2286 2286 WDU20210002286 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2285 2285 WDU20210002285 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2284 2284 WDU20210002284 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2283 2283 WDU20210002283 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2282 2282 WDU20210002282 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowania egzekucyjne i zabezpieczające prowadzone przez komorników obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2281 2281 WDU20210002281 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2280 2280 WDU20210002280 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2279 2279 WDU20210002279 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą "Wspólnota Kontemplacyjna Słudzy Ducha Pocieszyciela" akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2278 2278 WDU20210002278 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2277 2277 WDU20210002277 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2276 2276 WDU20210002276 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2275 2275 WDU20210002275 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie apteczek okrętowych i apteczek medycznych oraz wzoru karty zdrowia dla marynarza na statku morskim obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2274 2274 WDU20210002274 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2273 2273 WDU20210002273 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2272 2272 WDU20210002272 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Tywy (PLH320050) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2271 2271 WDU20210002271 Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2270 2270 WDU20210002270 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 2269 2269 WDU20210002269 Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2268 2268 WDU20210002268 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2267 2267 WDU20210002267 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie szacowania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych, systemu zarządzania ryzykiem, badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim oraz małym domu maklerskim obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2266 2266 WDU20210002266 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2265 2265 WDU20210002265 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2264 2264 WDU20210002264 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2263 2263 WDU20210002263 Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 19 października 1994 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 2262 2262 WDU20210002262 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 2261 2261 WDU20210002261 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Sobiborskie (PLH060043) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2260 2260 WDU20210002260 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2259 2259 WDU20210002259 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie szkolenia obronnego uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2258 2258 WDU20210002258 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2257 2257 WDU20210002257 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2256 2256 WDU20210002256 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kołach gospodyń wiejskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2255 2255 WDU20210002255 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu osiągnięcia docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2254 2254 WDU20210002254 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla ochrony zdrowia", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2253 2253 WDU20210002253 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 2252 2252 WDU20210002252 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2251 2251 WDU20210002251 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2022 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2250 2250 WDU20210002250 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2249 2249 WDU20210002249 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2248 2248 WDU20210002248 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Kosmicznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2247 2247 WDU20210002247 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2246 2246 WDU20210002246 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Warzęgowskie (PLH020079) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2245 2245 WDU20210002245 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2244 2244 WDU20210002244 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2243 2243 WDU20210002243 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2242 2242 WDU20210002242 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 2241 2241 WDU20210002241 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej pszczół i stad zwierząt futerkowych przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2240 2240 WDU20210002240 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2239 2239 WDU20210002239 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2238 2238 WDU20210002238 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2237 2237 WDU20210002237 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2236 2236 WDU20210002236 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2235 2235 WDU20210002235 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2234 2234 WDU20210002234 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaniach antyterrorystycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2233 2233 WDU20210002233 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2232 2232 WDU20210002232 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2231 2231 WDU20210002231 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2230 2230 WDU20210002230 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Widowo (PLH220054) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2229 2229 WDU20210002229 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolny Dunajec (PLH120085) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2228 2228 WDU20210002228 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2227 2227 WDU20210002227 Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2226 2226 WDU20210002226 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2225 2225 WDU20210002225 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2224 2224 WDU20210002224 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2223 2223 WDU20210002223 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2222 2222 WDU20210002222 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mechowiska Sulęczyńskie (PLH220017) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2221 2221 WDU20210002221 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Piasek (PLH220013) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2220 2220 WDU20210002220 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bystrzyno (PLH320061) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2219 2219 WDU20210002219 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2218 2218 WDU20210002218 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zachodniowołyńska Dolina Bugu (PLH060035) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2217 2217 WDU20210002217 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2216 2216 WDU20210002216 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2215 2215 WDU20210002215 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2214 2214 WDU20210002214 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2213 2213 WDU20210002213 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2212 2212 WDU20210002212 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2211 2211 WDU20210002211 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Puszczy Solskiej (PLH060034) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2210 2210 WDU20210002210 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gałuszki w Chocianowie (PLH020087) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2209 2209 WDU20210002209 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2208 2208 WDU20210002208 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Grędzińskie (PLH020081) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2207 2207 WDU20210002207 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łebskie Bagna (PLH220040) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2206 2206 WDU20210002206 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Grabowej (PLH320003) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2205 2205 WDU20210002205 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2204 2204 WDU20210002204 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2203 2203 WDU20210002203 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2021 r. w sprawie oceny wniosków w postępowaniu rozstrzygającym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2202 2202 WDU20210002202 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pradolina Bzury-Neru (PLH100006) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2201 2201 WDU20210002201 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, po spełnieniu których rośliny Mangifera L. pochodzące z Republiki Indii mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2200 2200 WDU20210002200 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2199 2199 WDU20210002199 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Szczecineckie (PLH320009) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2198 2198 WDU20210002198 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się zwójki goździkóweczki i zwójki afrykaneczki akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2197 2197 WDU20210002197 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Moryńskie (PLH320055) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2196 2196 WDU20210002196 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bielawa i Bory Bażynowe (PLH220063) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2195 2195 WDU20210002195 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2194 2194 WDU20210002194 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką Białorusi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2193 2193 WDU20210002193 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2192 2192 WDU20210002192 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2191 2191 WDU20210002191 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2190 2190 WDU20210002190 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Działalności Edukacyjnej oraz Analizowania Sposobu Realizacji Misji Publicznej w Środkach Masowego Przekazu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2189 2189 WDU20210002189 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Płaskowyż Nałęczowski (PLH060015) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2188 2188 WDU20210002188 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Leśne Stawki koło Goszcza (PLH020101) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2187 2187 WDU20210002187 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zwrotu opłaty za przejazd autostradą oraz rozpatrywania sprzeciwu uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2186 2186 WDU20210002186 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Reptowo (PLH320056) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2185 2185 WDU20210002185 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2184 2184 WDU20210002184 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2183 2183 WDU20210002183 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2182 2182 WDU20210002182 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Korsz w województwie warmińsko-mazurskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2181 2181 WDU20210002181 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2180 2180 WDU20210002180 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2179 2179 WDU20210002179 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2178 2178 WDU20210002178 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2177 2177 WDU20210002177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2176 2176 WDU20210002176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2175 2175 WDU20210002175 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2174 2174 WDU20210002174 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2173 2173 WDU20210002173 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie sposobu zamieszczania oraz przetwarzania danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2172 2172 WDU20210002172 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania tych wartości obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2171 2171 WDU20210002171 Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2170 2170 WDU20210002170 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia akt do zgłoszeń wierzytelności oraz zbioru dokumentów, a także udostępniania tych akt oraz zbioru dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2169 2169 WDU20210002169 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Uściwierskie (PLH060009) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2168 2168 WDU20210002168 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2167 2167 WDU20210002167 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wzorów formularzy, na których przekazuje się informacje o organizacji zawodów konnych i kryteriach podziału nagród pieniężnych lub zysków z tych zawodów obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2166 2166 WDU20210002166 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2165 2165 WDU20210002165 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2164 2164 WDU20210002164 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2163 2163 WDU20210002163 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2162 2162 WDU20210002162 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kłodawy (PLH220007) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2161 2161 WDU20210002161 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2021 r. sygn. akt K 6/21 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2160 2160 WDU20210002160 Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2019 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2159 2159 WDU20210002159 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2158 2158 WDU20210002158 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2157 2157 WDU20210002157 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2156 2156 WDU20210002156 Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2155 2155 WDU20210002155 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bukowy Las Górki (PLH320062) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2154 2154 WDU20210002154 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2153 2153 WDU20210002153 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2152 2152 WDU20210002152 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia i udostępniania akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2151 2151 WDU20210002151 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2150 2150 WDU20210002150 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2149 2149 WDU20210002149 Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 4 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2148 2148 WDU20210002148 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2147 2147 WDU20210002147 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2146 2146 WDU20210002146 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2145 2145 WDU20210002145 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2144 2144 WDU20210002144 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie priorytetów zdrowotnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2143 2143 WDU20210002143 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Kopań (PLH320059) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2142 2142 WDU20210002142 Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o sporcie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2141 2141 WDU20210002141 Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2140 2140 WDU20210002140 Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2139 2139 WDU20210002139 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2138 2138 WDU20210002138 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2137 2137 WDU20210002137 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2136 2136 WDU20210002136 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy Karpnickie (PLH020075) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2135 2135 WDU20210002135 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Baryczy (PLH020084) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2134 2134 WDU20210002134 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie wzorów, koloru oraz sposobu przydzielania i zwracania munduru pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2133 2133 WDU20210002133 Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 2132 2132 WDU20210002132 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2131 2131 WDU20210002131 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2130 2130 WDU20210002130 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2129 2129 WDU20210002129 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Krąpieli (PLH320005) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2128 2128 WDU20210002128 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kumaki Dobrej (PLH020078) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2127 2127 WDU20210002127 Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2126 2126 WDU20210002126 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Ińskie (PLH320067) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2125 2125 WDU20210002125 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2124 2124 WDU20210002124 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2123 2123 WDU20210002123 Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 roku, zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 roku akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2122 2122 WDU20210002122 Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2121 2121 WDU20210002121 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolna Soła (PLH120083) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2120 2120 WDU20210002120 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2119 2119 WDU20210002119 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kampinoska Dolina Wisły (PLH140029) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2118 2118 WDU20210002118 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia i udostępniania akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zatwierdzenie układu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2117 2117 WDU20210002117 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2116 2116 WDU20210002116 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kiełczyn (PLH020099) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2115 2115 WDU20210002115 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2114 2114 WDU20210002114 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2113 2113 WDU20210002113 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wełtyńska (PLH320069) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2112 2112 WDU20210002112 Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2111 2111 WDU20210002111 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kemy Rymańskie (PLH320012) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2110 2110 WDU20210002110 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wykazów polskich obszarów morskich, po których pływają statki pasażerskie typu ro-ro obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2109 2109 WDU20210002109 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Rurzycy (PLH300017) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2108 2108 WDU20210002108 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródła Pijawnika (PLH020076) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2107 2107 WDU20210002107 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podpakule (PLH060048) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2106 2106 WDU20210002106 Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2105 2105 WDU20210002105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2104 2104 WDU20210002104 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bachus (PLH060056) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2103 2103 WDU20210002103 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy Gorzowskie (PLH080058) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2102 2102 WDU20210002102 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie sposobu przeprowadzania oceny zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska w przypadku zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska lub wprowadzenia do obrotu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2101 2101 WDU20210002101 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2100 2100 WDU20210002100 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2099 2099 WDU20210002099 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2098 2098 WDU20210002098 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2097 2097 WDU20210002097 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Serniawy (PLH060057) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2096 2096 WDU20210002096 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Chmiel (PLH060001) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2095 2095 WDU20210002095 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2094 2094 WDU20210002094 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kozioróg w Czernej (PLH020100) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2093 2093 WDU20210002093 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2092 2092 WDU20210002092 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2091 2091 WDU20210002091 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2090 2090 WDU20210002090 Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 15 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2089 2089 WDU20210002089 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2088 2088 WDU20210002088 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2087 2087 WDU20210002087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2086 2086 WDU20210002086 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Brzeźnicka Węgorza (PLH320002) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2085 2085 WDU20210002085 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Roztocze Środkowe (PLH060017) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2084 2084 WDU20210002084 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dobromyśl (PLH060033) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2083 2083 WDU20210002083 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2082 2082 WDU20210002082 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Pliszki (PLH080011) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2081 2081 WDU20210002081 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2080 2080 WDU20210002080 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2079 2079 WDU20210002079 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grabia (PLH100021) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2078 2078 WDU20210002078 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żerkowice-Skała (PLH020077) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2077 2077 WDU20210002077 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów do rady gminy Kunice oraz przedterminowych wyborów wójta gminy Kunice w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2076 2076 WDU20210002076 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2075 2075 WDU20210002075 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wilki nad Nysą (PLH080044) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2074 2074 WDU20210002074 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2073 2073 WDU20210002073 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2072 2072 WDU20210002072 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cybowa Góra (PLH120049) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2071 2071 WDU20210002071 Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2070 2070 WDU20210002070 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2069 2069 WDU20210002069 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2068 2068 WDU20210002068 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2067 2067 WDU20210002067 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2066 2066 WDU20210002066 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2065 2065 WDU20210002065 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2064 2064 WDU20210002064 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podebłocie (PLH140033) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2063 2063 WDU20210002063 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedzieliska (PLH060044) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2062 2062 WDU20210002062 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2022 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2061 2061 WDU20210002061 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Bystrzycy Łomnickiej (PLH020083) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2060 2060 WDU20210002060 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jodłowice (PLH020106) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2059 2059 WDU20210002059 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2058 2058 WDU20210002058 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 października 2021 r. w sprawie prowadzenia ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2057 2057 WDU20210002057 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2056 2056 WDU20210002056 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2055 2055 WDU20210002055 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Baniewicki (PLH320064) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2054 2054 WDU20210002054 Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2053 2053 WDU20210002053 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2052 2052 WDU20210002052 Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2051 2051 WDU20210002051 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niebieskie Źródła (PLH100005) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2050 2050 WDU20210002050 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Skrwy Lewej (PLH140051) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2049 2049 WDU20210002049 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji partii politycznych oraz szczegółowych zasad wydawania odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów tych partii obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2048 2048 WDU20210002048 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2047 2047 WDU20210002047 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2046 2046 WDU20210002046 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2045 2045 WDU20210002045 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki nad Szyszłą (PLH060042) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2044 2044 WDU20210002044 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Młodno (PLH080005) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2043 2043 WDU20210002043 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wodny Dół (PLH060026) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2042 2042 WDU20210002042 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2041 2041 WDU20210002041 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Ostrówieckie (PLH140050) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2040 2040 WDU20210002040 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2039 2039 WDU20210002039 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grzymałów (PLH120053) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2038 2038 WDU20210002038 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych dla systemu teleinformatycznego i interfejsu komunikacyjnego oraz zakresu informacji przekazywanych za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2037 2037 WDU20210002037 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2036 2036 WDU20210002036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2035 2035 WDU20210002035 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie organizmu genetycznie zmodyfikowanego do środowiska obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2034 2034 WDU20210002034 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Trzcińskie Mokradła (PLH020105) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2033 2033 WDU20210002033 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2032 2032 WDU20210002032 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2021 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia akt oraz zbioru dokumentów, a także udostępniania tych akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2031 2031 WDU20210002031 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Stolsko (PLH320063) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2030 2030 WDU20210002030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2029 2029 WDU20210002029 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2028 2028 WDU20210002028 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2027 2027 WDU20210002027 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2026 2026 WDU20210002026 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2025 2025 WDU20210002025 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Karszówek (PLH020098) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2024 2024 WDU20210002024 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 października 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu wykonywania czynności kontrolnych w krajowych instytucjach płatniczych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2023 2023 WDU20210002023 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie statutu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2022 2022 WDU20210002022 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 października 2021 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2021 2021 WDU20210002021 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2020 2020 WDU20210002020 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bór Jodłowy w Goli (PLH020107) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2019 2019 WDU20210002019 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2018 2018 WDU20210002018 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poradów (PLH120072) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2017 2017 WDU20210002017 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2021 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną na terenie obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2016 2016 WDU20210002016 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wzorów legitymacji weterana-funkcjonariusza i weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzorów legitymacji weterana-funkcjonariusza i weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2015 2015 WDU20210002015 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2021 poz. 2014 2014 WDU20210002014 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2013 2013 WDU20210002013 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 2012 2012 WDU20210002012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2011 2011 WDU20210002011 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wiązogóra (PLH320066) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2010 2010 WDU20210002010 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 października 2021 r. w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2009 2009 WDU20210002009 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2021 r. w sprawie pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2008 2008 WDU20210002008 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeń wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 2007 2007 WDU20210002007 Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 25 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2006 2006 WDU20210002006 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2005 2005 WDU20210002005 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2021 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2004 2004 WDU20210002004 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 2003 2003 WDU20210002003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 2002 2002 WDU20210002002 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kalina Mała (PLH120054) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2001 2001 WDU20210002001 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dobużek (PLH060039) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2000 2000 WDU20210002000 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1999 1999 WDU20210001999 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zadań Krajowej Administracji Skarbowej, które mogą być wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych na obszarze całego kraju lub jego części, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1998 1998 WDU20210001998 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2021 r. w sprawie granicy portu morskiego w Kołobrzegu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1997 1997 WDU20210001997 Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1996 1996 WDU20210001996 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1995 1995 WDU20210001995 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1994 1994 WDU20210001994 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1993 1993 WDU20210001993 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1992 1992 WDU20210001992 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1991 1991 WDU20210001991 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1990 1990 WDU20210001990 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1989 1989 WDU20210001989 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Brożek (PLH080051) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1988 1988 WDU20210001988 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zmianie imienia i nazwiska obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1987 1987 WDU20210001987 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1986 1986 WDU20210001986 Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1985 1985 WDU20210001985 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu pracy Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego jej członkom za udział w posiedzeniach obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1984 1984 WDU20210001984 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1983 1983 WDU20210001983 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1982 1982 WDU20210001982 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1981 1981 WDU20210001981 Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1980 1980 WDU20210001980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1979 1979 WDU20210001979 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1978 1978 WDU20210001978 Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1977 1977 WDU20210001977 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1976 1976 WDU20210001976 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1975 1975 WDU20210001975 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1974 1974 WDU20210001974 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1973 1973 WDU20210001973 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1972 1972 WDU20210001972 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1971 1971 WDU20210001971 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2021 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie mają być spełnione, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie rejestru obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1970 1970 WDU20210001970 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wzoru wykazu platform udostępniania wideo i wzoru zgłoszenia o wpis do wykazu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1969 1969 WDU20210001969 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wzoru wykazu audiowizualnych usług medialnych na żądanie i wzoru zgłoszenia o wpis do wykazu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1968 1968 WDU20210001968 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1967 1967 WDU20210001967 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1966 1966 WDU20210001966 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2021 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1965 1965 WDU20210001965 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2021 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1964 1964 WDU20210001964 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1963 1963 WDU20210001963 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania z działalności brokerskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1962 1962 WDU20210001962 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2021 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1961 1961 WDU20210001961 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1960 1960 WDU20210001960 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1959 1959 WDU20210001959 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2021 r. w sprawie informacji zawartych w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1958 1958 WDU20210001958 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1957 1957 WDU20210001957 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wniosku o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania tej działalności obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1956 1956 WDU20210001956 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1955 1955 WDU20210001955 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1954 1954 WDU20210001954 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2021 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1953 1953 WDU20210001953 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu i Turystyki akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1952 1952 WDU20210001952 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Rozwoju i Technologii akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1951 1951 WDU20210001951 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1950 1950 WDU20210001950 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1949 1949 WDU20210001949 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1948 1948 WDU20210001948 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1947 1947 WDU20210001947 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1946 1946 WDU20210001946 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1945 1945 WDU20210001945 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1944 1944 WDU20210001944 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1943 1943 WDU20210001943 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1942 1942 WDU20210001942 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1941 1941 WDU20210001941 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1940 1940 WDU20210001940 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1939 1939 WDU20210001939 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1938 1938 WDU20210001938 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2021 r. w sprawie opłaty koncesyjnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1937 1937 WDU20210001937 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1936 1936 WDU20210001936 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wniosku o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania tej działalności obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1935 1935 WDU20210001935 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Olszanka (PLH060012) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1934 1934 WDU20210001934 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1933 1933 WDU20210001933 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1932 1932 WDU20210001932 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1931 1931 WDU20210001931 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1930 1930 WDU20210001930 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1929 1929 WDU20210001929 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r., oraz jego zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Atenach dnia 14 października 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 1928 1928 WDU20210001928 Oświadczenie rządowe z dnia 17 września 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r., oraz jego zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Madrycie dnia 30 lipca 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 1927 1927 WDU20210001927 Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1926 1926 WDU20210001926 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1925 1925 WDU20210001925 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1924 1924 WDU20210001924 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 11 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1923 1923 WDU20210001923 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1922 1922 WDU20210001922 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2021 r. w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej oraz trybu orzekania o stanie zdrowia farmaceuty obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1921 1921 WDU20210001921 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1920 1920 WDU20210001920 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2021 r. w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1919 1919 WDU20210001919 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Błota Kłócieńskie (PLH040031) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1918 1918 WDU20210001918 Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1917 1917 WDU20210001917 Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1916 1916 WDU20210001916 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1915 1915 WDU20210001915 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1914 1914 WDU20210001914 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1913 1913 WDU20210001913 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 lipca 2021 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 1912 1912 WDU20210001912 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1911 1911 WDU20210001911 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1910 1910 WDU20210001910 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1909 1909 WDU20210001909 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1908 1908 WDU20210001908 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2021 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1907 1907 WDU20210001907 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1906 1906 WDU20210001906 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami do załącznika II do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjętymi w Londynie dnia 17 maja 2019 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 1905 1905 WDU20210001905 Poprawki do załącznika II do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie dnia 17 maja 2019 r. obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1904 1904 WDU20210001904 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1903 1903 WDU20210001903 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 października 2021 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1902 1902 WDU20210001902 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1901 1901 WDU20210001901 Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1900 1900 WDU20210001900 Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1899 1899 WDU20210001899 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1898 1898 WDU20210001898 Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1897 1897 WDU20210001897 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na kierunki studiów dla funkcjonariuszy Służby Więziennej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1896 1896 WDU20210001896 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1895 1895 WDU20210001895 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1894 1894 WDU20210001894 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectw kwalifikacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1893 1893 WDU20210001893 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1892 1892 WDU20210001892 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1891 1891 WDU20210001891 Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1890 1890 WDU20210001890 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1889 1889 WDU20210001889 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Radzanowo w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1888 1888 WDU20210001888 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wiązownica w województwie podkarpackim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1887 1887 WDU20210001887 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1886 1886 WDU20210001886 Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1885 1885 WDU20210001885 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1884 1884 WDU20210001884 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1883 1883 WDU20210001883 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Kamienne (PLH020038) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1882 1882 WDU20210001882 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1881 1881 WDU20210001881 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1880 1880 WDU20210001880 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu nr 15 zmieniającego Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego w Strasburgu dnia 24 czerwca 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 1879 1879 WDU20210001879 Protokół nr 15 zmieniający konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzony w Strasburgu dnia 24 czerwca 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1878 1878 WDU20210001878 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1877 1877 WDU20210001877 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1876 1876 WDU20210001876 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1875 1875 WDU20210001875 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1874 1874 WDU20210001874 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1873 1873 WDU20210001873 Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1872 1872 WDU20210001872 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1871 1871 WDU20210001871 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 2 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1870 1870 WDU20210001870 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1869 1869 WDU20210001869 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1868 1868 WDU20210001868 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1867 1867 WDU20210001867 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach przedemerytalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1866 1866 WDU20210001866 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1865 1865 WDU20210001865 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1864 1864 WDU20210001864 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1863 1863 WDU20210001863 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1862 1862 WDU20210001862 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1861 1861 WDU20210001861 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1860 1860 WDU20210001860 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1859 1859 WDU20210001859 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1858 1858 WDU20210001858 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1857 1857 WDU20210001857 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1856 1856 WDU20210001856 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1855 1855 WDU20210001855 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1854 1854 WDU20210001854 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rynku mocy obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1853 1853 WDU20210001853 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1852 1852 WDU20210001852 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021 r. sygn. akt K 3/21 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1851 1851 WDU20210001851 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie korzystania z usług doradczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1850 1850 WDU20210001850 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1849 1849 WDU20210001849 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ogólnopolskiego kardiologiczno-kardiochirurgicznego rejestru przezcewnikowego leczenia zastawek serca "POL-TaVALVE" obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1848 1848 WDU20210001848 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 6 października 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania operatorowi wyznaczonemu środków związanych z funkcjonowaniem do dnia 31 grudnia 2020 r. usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1847 1847 WDU20210001847 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1846 1846 WDU20210001846 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1845 1845 WDU20210001845 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Szczytnej w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1844 1844 WDU20210001844 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1843 1843 WDU20210001843 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1842 1842 WDU20210001842 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1841 1841 WDU20210001841 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1840 1840 WDU20210001840 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1839 1839 WDU20210001839 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2021 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów w postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz w biurze podawczym sądu rejonowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1838 1838 WDU20210001838 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2021 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach restrukturyzacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1837 1837 WDU20210001837 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1836 1836 WDU20210001836 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1835 1835 WDU20210001835 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1834 1834 WDU20210001834 Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1833 1833 WDU20210001833 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2021 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1832 1832 WDU20210001832 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1831 1831 WDU20210001831 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1830 1830 WDU20210001830 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2021 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1829 1829 WDU20210001829 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za 2021 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1828 1828 WDU20210001828 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1827 1827 WDU20210001827 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1826 1826 WDU20210001826 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1825 1825 WDU20210001825 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1824 1824 WDU20210001824 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1823 1823 WDU20210001823 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1822 1822 WDU20210001822 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2021 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów w postępowaniu restrukturyzacyjnym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz w biurze podawczym sądu rejonowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1821 1821 WDU20210001821 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2021 r. w sprawie granicy portu morskiego w Wolinie obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1820 1820 WDU20210001820 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1819 1819 WDU20210001819 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1818 1818 WDU20210001818 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1817 1817 WDU20210001817 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 1816 1816 WDU20210001816 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1815 1815 WDU20210001815 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1814 1814 WDU20210001814 Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1813 1813 WDU20210001813 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1812 1812 WDU20210001812 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1811 1811 WDU20210001811 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1810 1810 WDU20210001810 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1809 1809 WDU20210001809 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1808 1808 WDU20210001808 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1807 1807 WDU20210001807 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1806 1806 WDU20210001806 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w sprawozdaniach dotyczących prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych i rejestrów oraz sposobu składania tych sprawozdań obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1805 1805 WDU20210001805 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1804 1804 WDU20210001804 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1803 1803 WDU20210001803 Ustawa z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1802 1802 WDU20210001802 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1801 1801 WDU20210001801 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1800 1800 WDU20210001800 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1799 1799 WDU20210001799 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1798 1798 WDU20210001798 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1797 1797 WDU20210001797 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1796 1796 WDU20210001796 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 2021 r. w sprawie otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1795 1795 WDU20210001795 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1794 1794 WDU20210001794 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1793 1793 WDU20210001793 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Węgrami Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r., oraz w realizacji postanowień Protokołu do Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r., sporządzonego w Warszawie dnia 27 czerwca 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 1792 1792 WDU20210001792 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Bardzkie (PLH020062) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1791 1791 WDU20210001791 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1790 1790 WDU20210001790 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1789 1789 WDU20210001789 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1788 1788 WDU20210001788 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1787 1787 WDU20210001787 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 1786 1786 WDU20210001786 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2021 r. w sprawie obiegu i wzorów dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w Służbie Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1785 1785 WDU20210001785 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1784 1784 WDU20210001784 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1783 1783 WDU20210001783 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1782 1782 WDU20210001782 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1781 1781 WDU20210001781 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1780 1780 WDU20210001780 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1779 1779 WDU20210001779 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1778 1778 WDU20210001778 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2021 r. w sprawie obiegu dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1777 1777 WDU20210001777 Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1776 1776 WDU20210001776 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2021 r. w sprawie legitymacji służbowej strażaka Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1775 1775 WDU20210001775 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do sił zbrojnych lub środkami transportu, za które siły zbrojne są odpowiedzialne obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1774 1774 WDU20210001774 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1773 1773 WDU20210001773 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1772 1772 WDU20210001772 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1771 1771 WDU20210001771 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1770 1770 WDU20210001770 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1769 1769 WDU20210001769 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r., oraz jego zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 28 września 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 1768 1768 WDU20210001768 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r., oraz jego zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 1767 1767 WDU20210001767 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1766 1766 WDU20210001766 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nidziańska (PLH260003) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1765 1765 WDU20210001765 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1764 1764 WDU20210001764 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1763 1763 WDU20210001763 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o strażach gminnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1762 1762 WDU20210001762 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1761 1761 WDU20210001761 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1760 1760 WDU20210001760 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1759 1759 WDU20210001759 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1758 1758 WDU20210001758 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Osy (PLH040033) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1757 1757 WDU20210001757 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie trybu przydzielania lokalu mieszkalnego policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości oraz policjantowi, który skorzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1756 1756 WDU20210001756 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1755 1755 WDU20210001755 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1754 1754 WDU20210001754 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1753 1753 WDU20210001753 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1752 1752 WDU20210001752 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Chełmskie (PLH060023) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1751 1751 WDU20210001751 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu wody w kąpielisku akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1750 1750 WDU20210001750 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2021 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1749 1749 WDU20210001749 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1748 1748 WDU20210001748 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Krasnej (PLH260001) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1747 1747 WDU20210001747 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1746 1746 WDU20210001746 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1745 1745 WDU20210001745 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1744 1744 WDU20210001744 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1743 1743 WDU20210001743 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1742 1742 WDU20210001742 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Masyw Ślęży (PLH020040) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1741 1741 WDU20210001741 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1740 1740 WDU20210001740 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1739 1739 WDU20210001739 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1738 1738 WDU20210001738 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania pojazdu samochodowego takim paliwem obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1737 1737 WDU20210001737 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1736 1736 WDU20210001736 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Poleska (PLH060013) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1735 1735 WDU20210001735 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1734 1734 WDU20210001734 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa oraz pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1733 1733 WDU20210001733 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wzoru informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie, oraz strzeleckiej broni palnej i istotnych części obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1732 1732 WDU20210001732 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1731 1731 WDU20210001731 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1730 1730 WDU20210001730 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1729 1729 WDU20210001729 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji oraz dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych na rynek akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1728 1728 WDU20210001728 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1727 1727 WDU20210001727 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1726 1726 WDU20210001726 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1725 1725 WDU20210001725 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1724 1724 WDU20210001724 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1723 1723 WDU20210001723 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1722 1722 WDU20210001722 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1721 1721 WDU20210001721 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1720 1720 WDU20210001720 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Włocławska Dolina Wisły (PLH040039) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1719 1719 WDU20210001719 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1718 1718 WDU20210001718 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1717 1717 WDU20210001717 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Orlickie (PLH020060) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1716 1716 WDU20210001716 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Równina Szubińsko-Łabiszyńska (PLH040029) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1715 1715 WDU20210001715 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1714 1714 WDU20210001714 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2021 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1713 1713 WDU20210001713 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie licencjonowania personelu lotniczego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1712 1712 WDU20210001712 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pasmo Krowiarki (PLH020019) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1711 1711 WDU20210001711 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Kiełczyńskie (PLH020021) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1710 1710 WDU20210001710 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1709 1709 WDU20210001709 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1708 1708 WDU20210001708 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1707 1707 WDU20210001707 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1706 1706 WDU20210001706 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żwirownie w Starej Olesznej (PLH020049) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1705 1705 WDU20210001705 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Trzęślicowe w Foluszu (PLH040027) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1704 1704 WDU20210001704 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1703 1703 WDU20210001703 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1702 1702 WDU20210001702 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lisi Kąt (PLH040026) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1701 1701 WDU20210001701 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1700 1700 WDU20210001700 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1699 1699 WDU20210001699 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1698 1698 WDU20210001698 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1697 1697 WDU20210001697 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1696 1696 WDU20210001696 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1695 1695 WDU20210001695 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2021 poz. 1694 1694 WDU20210001694 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1693 1693 WDU20210001693 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1692 1692 WDU20210001692 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Muszkowicki Las Bukowy (PLH020068) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1691 1691 WDU20210001691 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1690 1690 WDU20210001690 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1689 1689 WDU20210001689 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1688 1688 WDU20210001688 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1687 1687 WDU20210001687 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mszar Płociczno (PLH040035) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1686 1686 WDU20210001686 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1685 1685 WDU20210001685 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlewni akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1684 1684 WDU20210001684 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1683 1683 WDU20210001683 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2021 r. w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1682 1682 WDU20210001682 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1681 1681 WDU20210001681 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1680 1680 WDU20210001680 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1679 1679 WDU20210001679 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1678 1678 WDU20210001678 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1677 1677 WDU20210001677 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krośnieńska Dolina Odry (PLH080028) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1676 1676 WDU20210001676 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1675 1675 WDU20210001675 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1674 1674 WDU20210001674 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie obiektów i pomieszczeń magazynowych do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1673 1673 WDU20210001673 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1672 1672 WDU20210001672 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1671 1671 WDU20210001671 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1670 1670 WDU20210001670 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1669 1669 WDU20210001669 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej za udział w pracach rady obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1668 1668 WDU20210001668 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1667 1667 WDU20210001667 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1666 1666 WDU20210001666 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1665 1665 WDU20210001665 Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 3 września 2021 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1664 1664 WDU20210001664 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1663 1663 WDU20210001663 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1662 1662 WDU20210001662 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Gościmskie (PLH080036) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1661 1661 WDU20210001661 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1660 1660 WDU20210001660 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1659 1659 WDU20210001659 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1658 1658 WDU20210001658 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1657 1657 WDU20210001657 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1656 1656 WDU20210001656 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1655 1655 WDU20210001655 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1654 1654 WDU20210001654 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1653 1653 WDU20210001653 Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o pracy na morzu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1652 1652 WDU20210001652 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1651 1651 WDU20210001651 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1650 1650 WDU20210001650 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1649 1649 WDU20210001649 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1648 1648 WDU20210001648 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1647 1647 WDU20210001647 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1646 1646 WDU20210001646 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1645 1645 WDU20210001645 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mierkowskie Wydmy (PLH080039) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1644 1644 WDU20210001644 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1643 1643 WDU20210001643 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1642 1642 WDU20210001642 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1641 1641 WDU20210001641 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1640 1640 WDU20210001640 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1639 1639 WDU20210001639 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2021 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1638 1638 WDU20210001638 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1637 1637 WDU20210001637 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1636 1636 WDU20210001636 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1635 1635 WDU20210001635 Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie nagród ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla nauczycieli akademickich obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1634 1634 WDU20210001634 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1633 1633 WDU20210001633 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1632 1632 WDU20210001632 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1631 1631 WDU20210001631 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1630 1630 WDU20210001630 Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1629 1629 WDU20210001629 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1628 1628 WDU20210001628 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1627 1627 WDU20210001627 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1626 1626 WDU20210001626 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1625 1625 WDU20210001625 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1624 1624 WDU20210001624 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1623 1623 WDU20210001623 Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1622 1622 WDU20210001622 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1621 1621 WDU20210001621 Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1620 1620 WDU20210001620 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi nad Nysą Łużycką (PLH080038) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1619 1619 WDU20210001619 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1618 1618 WDU20210001618 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1617 1617 WDU20210001617 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1616 1616 WDU20210001616 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1615 1615 WDU20210001615 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1614 1614 WDU20210001614 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1613 1613 WDU20210001613 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1612 1612 WDU20210001612 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1611 1611 WDU20210001611 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie metodologii ustalania opłat za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1610 1610 WDU20210001610 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1609 1609 WDU20210001609 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1608 1608 WDU20210001608 Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1607 1607 WDU20210001607 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1606 1606 WDU20210001606 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Borowina (PLH080030) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1605 1605 WDU20210001605 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1604 1604 WDU20210001604 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1603 1603 WDU20210001603 Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1602 1602 WDU20210001602 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1601 1601 WDU20210001601 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1600 1600 WDU20210001600 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stara Dąbrowa w Korytach (PLH080042) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1599 1599 WDU20210001599 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1598 1598 WDU20210001598 Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1597 1597 WDU20210001597 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1596 1596 WDU20210001596 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1595 1595 WDU20210001595 Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1594 1594 WDU20210001594 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1593 1593 WDU20210001593 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1592 1592 WDU20210001592 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1591 1591 WDU20210001591 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1590 1590 WDU20210001590 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1589 1589 WDU20210001589 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Sułowskie (PLH080029) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1588 1588 WDU20210001588 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1587 1587 WDU20210001587 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1586 1586 WDU20210001586 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1585 1585 WDU20210001585 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1584 1584 WDU20210001584 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębowe Aleje w Gryżynie i Zawiszach (PLH080035) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1583 1583 WDU20210001583 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1582 1582 WDU20210001582 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1581 1581 WDU20210001581 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1580 1580 WDU20210001580 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka (PLH080007) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1579 1579 WDU20210001579 Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1578 1578 WDU20210001578 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1577 1577 WDU20210001577 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1576 1576 WDU20210001576 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1575 1575 WDU20210001575 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1574 1574 WDU20210001574 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1573 1573 WDU20210001573 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1572 1572 WDU20210001572 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1571 1571 WDU20210001571 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1570 1570 WDU20210001570 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1569 1569 WDU20210001569 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1568 1568 WDU20210001568 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1567 1567 WDU20210001567 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1566 1566 WDU20210001566 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1565 1565 WDU20210001565 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1564 1564 WDU20210001564 Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1563 1563 WDU20210001563 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1562 1562 WDU20210001562 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1561 1561 WDU20210001561 Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1560 1560 WDU20210001560 Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1559 1559 WDU20210001559 Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1558 1558 WDU20210001558 Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1557 1557 WDU20210001557 Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1556 1556 WDU20210001556 Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1555 1555 WDU20210001555 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1554 1554 WDU20210001554 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Sosnowcu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1553 1553 WDU20210001553 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1552 1552 WDU20210001552 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1551 1551 WDU20210001551 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1550 1550 WDU20210001550 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1549 1549 WDU20210001549 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1548 1548 WDU20210001548 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1547 1547 WDU20210001547 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1546 1546 WDU20210001546 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1545 1545 WDU20210001545 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów okręgowych właściwych do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1544 1544 WDU20210001544 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1543 1543 WDU20210001543 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1542 1542 WDU20210001542 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1541 1541 WDU20210001541 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1540 1540 WDU20210001540 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1539 1539 WDU20210001539 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla Energetyki", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1538 1538 WDU20210001538 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1537 1537 WDU20210001537 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1536 1536 WDU20210001536 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1535 1535 WDU20210001535 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1534 1534 WDU20210001534 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1533 1533 WDU20210001533 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1532 1532 WDU20210001532 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2021/2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1531 1531 WDU20210001531 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1530 1530 WDU20210001530 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1529 1529 WDU20210001529 Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1528 1528 WDU20210001528 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1527 1527 WDU20210001527 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1526 1526 WDU20210001526 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1525 1525 WDU20210001525 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1524 1524 WDU20210001524 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmiany załącznika do Umowy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie ochrony informacji niejawnych wymienianych w interesie Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 25 maja 2011 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 1523 1523 WDU20210001523 Zmiana załącznika do Umowy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie ochrony informacji niejawnych wymienianych w interesie Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 25 maja 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1522 1522 WDU20210001522 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 1521 1521 WDU20210001521 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 1520 1520 WDU20210001520 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1519 1519 WDU20210001519 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1518 1518 WDU20210001518 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie obowiązku poddania drewnianego materiału opakowaniowego granicznej kontroli fitosanitarnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1517 1517 WDU20210001517 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewnianego materiału opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1516 1516 WDU20210001516 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1515 1515 WDU20210001515 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1514 1514 WDU20210001514 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie programu "Rozwój czasopism naukowych" akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1513 1513 WDU20210001513 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1512 1512 WDU20210001512 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości prowizji za wykonywanie usług przez dostawcę kart flotowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1511 1511 WDU20210001511 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1510 1510 WDU20210001510 Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1509 1509 WDU20210001509 Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1508 1508 WDU20210001508 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1507 1507 WDU20210001507 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1506 1506 WDU20210001506 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie wymagań dotyczących planowania lokalizacji salonów gier na automatach na terenie gminy obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1505 1505 WDU20210001505 Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1504 1504 WDU20210001504 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1503 1503 WDU20210001503 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie realizacji publicznej usługi hybrydowej w obrocie krajowym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1502 1502 WDU20210001502 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1501 1501 WDU20210001501 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Cyfryzacji z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie reklamacji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1500 1500 WDU20210001500 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1499 1499 WDU20210001499 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1498 1498 WDU20210001498 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1497 1497 WDU20210001497 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości prowizji za wydanie biletów autostradowych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1496 1496 WDU20210001496 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1495 1495 WDU20210001495 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1494 1494 WDU20210001494 Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o utworzeniu Akademii Zamojskiej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1493 1493 WDU20210001493 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się agrofaga Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1492 1492 WDU20210001492 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą "Loyola - Dzieła Jezuickie" akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1491 1491 WDU20210001491 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1490 1490 WDU20210001490 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1489 1489 WDU20210001489 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dyscyplinie wojskowej uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1488 1488 WDU20210001488 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie formularza wniosku o płatność w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1487 1487 WDU20210001487 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1486 1486 WDU20210001486 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1485 1485 WDU20210001485 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1484 1484 WDU20210001484 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1483 1483 WDU20210001483 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1482 1482 WDU20210001482 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1481 1481 WDU20210001481 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1480 1480 WDU20210001480 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2026 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1479 1479 WDU20210001479 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1478 1478 WDU20210001478 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie planów działania operatora pocztowego w sytuacji szczególnego zagrożenia obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1477 1477 WDU20210001477 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1476 1476 WDU20210001476 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1475 1475 WDU20210001475 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1474 1474 WDU20210001474 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1473 1473 WDU20210001473 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1472 1472 WDU20210001472 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1471 1471 WDU20210001471 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1470 1470 WDU20210001470 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju i Technologii akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1469 1469 WDU20210001469 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1468 1468 WDU20210001468 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1467 1467 WDU20210001467 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1466 1466 WDU20210001466 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie form współpracy straży gminnej z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1465 1465 WDU20210001465 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1464 1464 WDU20210001464 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1463 1463 WDU20210001463 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu świadczącego usługi z zakresu rozwoju i wsparcia elementów Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1462 1462 WDU20210001462 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1461 1461 WDU20210001461 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1460 1460 WDU20210001460 Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1459 1459 WDU20210001459 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1458 1458 WDU20210001458 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną na terenie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podległych temu ministrowi i przez niego nadzorowanych, na terenie podmiotów leczniczych tworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w stosunku do pracowników tych jednostek oraz funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1457 1457 WDU20210001457 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1456 1456 WDU20210001456 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1455 1455 WDU20210001455 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1454 1454 WDU20210001454 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1453 1453 WDU20210001453 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie turnusów readaptacyjno-kondycyjnych dla weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1452 1452 WDU20210001452 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1451 1451 WDU20210001451 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1450 1450 WDU20210001450 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej oraz rodzajów broni i środków ochrony stosowanych przez jej funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1449 1449 WDU20210001449 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1448 1448 WDU20210001448 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie wzoru karty zgonu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1447 1447 WDU20210001447 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1446 1446 WDU20210001446 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2021 r. sygn. akt SK 82/19 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1445 1445 WDU20210001445 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1444 1444 WDU20210001444 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1443 1443 WDU20210001443 Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1442 1442 WDU20210001442 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu 17, 18 i 19 lipca 2021 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1441 1441 WDU20210001441 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1440 1440 WDU20210001440 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1439 1439 WDU20210001439 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1438 1438 WDU20210001438 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1437 1437 WDU20210001437 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celno-Skarbowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1436 1436 WDU20210001436 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1435 1435 WDU20210001435 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1434 1434 WDU20210001434 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1433 1433 WDU20210001433 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Kijewo Królewskie w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1432 1432 WDU20210001432 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1431 1431 WDU20210001431 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1430 1430 WDU20210001430 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1429 1429 WDU20210001429 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1428 1428 WDU20210001428 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1427 1427 WDU20210001427 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1426 1426 WDU20210001426 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1425 1425 WDU20210001425 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1424 1424 WDU20210001424 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2021 r. sygn. akt K 10/18 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1423 1423 WDU20210001423 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2021 r. sygn. akt SK 60/19 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1422 1422 WDU20210001422 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1421 1421 WDU20210001421 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1420 1420 WDU20210001420 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1419 1419 WDU20210001419 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1418 1418 WDU20210001418 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wejherowo (PLH220084) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1417 1417 WDU20210001417 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1416 1416 WDU20210001416 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1415 1415 WDU20210001415 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki "Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1414 1414 WDU20210001414 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Atenach dnia 20 listopada 1987 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 1413 1413 WDU20210001413 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1412 1412 WDU20210001412 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1411 1411 WDU20210001411 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białogóra (PLH220003) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1410 1410 WDU20210001410 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolna Wisła (PLH220033) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1409 1409 WDU20210001409 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1408 1408 WDU20210001408 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego oraz dokonywania przez bank przeglądów strategii i procedur szacowania i stałego utrzymywania kapitału wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1407 1407 WDU20210001407 Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1406 1406 WDU20210001406 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1405 1405 WDU20210001405 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie świadectwa broni alarmowej i sygnałowej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1404 1404 WDU20210001404 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1403 1403 WDU20210001403 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1402 1402 WDU20210001402 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Trzy Młyny (PLH220029) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1401 1401 WDU20210001401 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2021 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1400 1400 WDU20210001400 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Staniszewskie Błoto (PLH220027) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1399 1399 WDU20210001399 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Łeby (PLH220006) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1398 1398 WDU20210001398 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2021 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1397 1397 WDU20210001397 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Augustowska (PLH200005) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1396 1396 WDU20210001396 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przywidz (PLH220025) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1395 1395 WDU20210001395 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1394 1394 WDU20210001394 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1393 1393 WDU20210001393 Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1392 1392 WDU20210001392 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1391 1391 WDU20210001391 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1390 1390 WDU20210001390 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1389 1389 WDU20210001389 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1388 1388 WDU20210001388 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1387 1387 WDU20210001387 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1386 1386 WDU20210001386 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu 11 lipca 2021 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1385 1385 WDU20210001385 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1384 1384 WDU20210001384 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1383 1383 WDU20210001383 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie specyfikacji technicznych, jakie powinno spełnić urządzenie, aby zostało uznane za broń alarmową i sygnałową obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1382 1382 WDU20210001382 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1381 1381 WDU20210001381 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1380 1380 WDU20210001380 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1379 1379 WDU20210001379 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających samodzielne uzyskanie lub weryfikację drogą elektroniczną niektórych informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 1378 1378 WDU20210001378 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wierzycy (PLH220094) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1377 1377 WDU20210001377 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1376 1376 WDU20210001376 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1375 1375 WDU20210001375 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1374 1374 WDU20210001374 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1373 1373 WDU20210001373 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1372 1372 WDU20210001372 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1371 1371 WDU20210001371 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1370 1370 WDU20210001370 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1369 1369 WDU20210001369 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1368 1368 WDU20210001368 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1367 1367 WDU20210001367 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Klify i Rafy Kamienne Orłowa (PLH220105) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1366 1366 WDU20210001366 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metod badania jakości paliw stałych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1365 1365 WDU20210001365 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1364 1364 WDU20210001364 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1363 1363 WDU20210001363 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1362 1362 WDU20210001362 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1361 1361 WDU20210001361 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Słowińska (PLH220023) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1360 1360 WDU20210001360 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1359 1359 WDU20210001359 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1358 1358 WDU20210001358 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1357 1357 WDU20210001357 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1356 1356 WDU20210001356 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jasiołka (PLH180011) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1355 1355 WDU20210001355 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1354 1354 WDU20210001354 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1353 1353 WDU20210001353 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1352 1352 WDU20210001352 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1351 1351 WDU20210001351 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1350 1350 WDU20210001350 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie egzaminu aktuarialnego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1349 1349 WDU20210001349 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1348 1348 WDU20210001348 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wieprzy i Studnicy (PLH220038) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1347 1347 WDU20210001347 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1346 1346 WDU20210001346 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1345 1345 WDU20210001345 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1344 1344 WDU20210001344 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1343 1343 WDU20210001343 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1342 1342 WDU20210001342 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1341 1341 WDU20210001341 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1340 1340 WDU20210001340 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1339 1339 WDU20210001339 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1338 1338 WDU20210001338 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1337 1337 WDU20210001337 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1336 1336 WDU20210001336 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1335 1335 WDU20210001335 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1334 1334 WDU20210001334 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1333 1333 WDU20210001333 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Sejneńskie (PLH200007) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1332 1332 WDU20210001332 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kandydatów na przewodników psów służbowych oraz psów służbowych w Służbie Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1331 1331 WDU20210001331 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1330 1330 WDU20210001330 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie odbierania zgłoszeń dotyczących działań o charakterze represyjnym wobec pracowników oraz osób wykonujących czynności na rzecz instytucji obowiązanej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1329 1329 WDU20210001329 Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1328 1328 WDU20210001328 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1327 1327 WDU20210001327 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1326 1326 WDU20210001326 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1325 1325 WDU20210001325 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1324 1324 WDU20210001324 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1323 1323 WDU20210001323 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łukawiec (PLH180024) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1322 1322 WDU20210001322 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w Umowie FATCA obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1321 1321 WDU20210001321 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązków związanych z informowaniem o amerykańskich rachunkach raportowanych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1320 1320 WDU20210001320 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1319 1319 WDU20210001319 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w maju 2021 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1318 1318 WDU20210001318 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dziczy Las (PLH320060) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1317 1317 WDU20210001317 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1316 1316 WDU20210001316 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1315 1315 WDU20210001315 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Lubie i Dolina Drawy (PLH320023) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1314 1314 WDU20210001314 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH280007) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1313 1313 WDU20210001313 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zbuczyn w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1312 1312 WDU20210001312 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Nowa Wieś Lęborska w województwie pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1311 1311 WDU20210001311 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1310 1310 WDU20210001310 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 lipca 2021 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 1309 1309 WDU20210001309 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2021 r. sygn. akt P 7/20 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1308 1308 WDU20210001308 Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1307 1307 WDU20210001307 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 lipca 2021 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 1306 1306 WDU20210001306 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Wdzydzkie (PLH220034) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1305 1305 WDU20210001305 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie gmin, na terenie których będą stosowane szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1304 1304 WDU20210001304 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1303 1303 WDU20210001303 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 1302 1302 WDU20210001302 Konwencja o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjęta w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1301 1301 WDU20210001301 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1300 1300 WDU20210001300 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1299 1299 WDU20210001299 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) uzyskanych przez niektórych podatników w związku z organizacją Meczu Finałowego Ligi Europy 2021 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1298 1298 WDU20210001298 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1297 1297 WDU20210001297 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1296 1296 WDU20210001296 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1295 1295 WDU20210001295 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2021 r. sygn. akt SK 23/17 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1294 1294 WDU20210001294 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1293 1293 WDU20210001293 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1292 1292 WDU20210001292 Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1291 1291 WDU20210001291 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagna Izbickie (PLH220001) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1290 1290 WDU20210001290 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bytowskie Jeziora Lobeliowe (PLH220005) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1289 1289 WDU20210001289 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1288 1288 WDU20210001288 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1287 1287 WDU20210001287 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1286 1286 WDU20210001286 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1285 1285 WDU20210001285 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1284 1284 WDU20210001284 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1283 1283 WDU20210001283 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1282 1282 WDU20210001282 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1281 1281 WDU20210001281 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1280 1280 WDU20210001280 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1279 1279 WDU20210001279 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Woszczelskie (PLH280034) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1278 1278 WDU20210001278 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych w "Loterii Narodowego Programu Szczepień" akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1277 1277 WDU20210001277 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1276 1276 WDU20210001276 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Teklusia (PLH160017) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1275 1275 WDU20210001275 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1274 1274 WDU20210001274 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1273 1273 WDU20210001273 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1272 1272 WDU20210001272 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za przetworzenie tych danych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1271 1271 WDU20210001271 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja w Ujściu Wisły (PLH220044) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1270 1270 WDU20210001270 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Izbicki Przełom Wieprza (PLH060030) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1269 1269 WDU20210001269 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1268 1268 WDU20210001268 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1267 1267 WDU20210001267 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Barłożnia Wolsztyńska (PLH300028) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1266 1266 WDU20210001266 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1265 1265 WDU20210001265 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1264 1264 WDU20210001264 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Dydni (PLH180034) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1263 1263 WDU20210001263 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 ustawy - Prawo budowlane obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1262 1262 WDU20210001262 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1261 1261 WDU20210001261 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęg Zdzieszowicki (PLH160011) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1260 1260 WDU20210001260 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w Komborni (PLH180042) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1259 1259 WDU20210001259 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1258 1258 WDU20210001258 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu przekazywania oraz wzorów informacji o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1257 1257 WDU20210001257 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1256 1256 WDU20210001256 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1255 1255 WDU20210001255 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1254 1254 WDU20210001254 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1253 1253 WDU20210001253 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1252 1252 WDU20210001252 Oświadczenie rządowe z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej decyzji Rady Unii Europejskiej nr 2020/2053/UE, Euratom, z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję Rady Unii Europejskiej nr 2014/335/UE, Euratom, z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 1251 1251 WDU20210001251 Decyzja Rady Unii Europejskiej nr 2020/2053/UE, Euratom, z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylająca decyzję Rady Unii Europejskiej nr 2014/335/UE, Euratom, z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1250 1250 WDU20210001250 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania do służby lub pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem zdarzeniom o charakterze terrorystycznym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1249 1249 WDU20210001249 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1248 1248 WDU20210001248 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie mają być spełnione, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie księgi hodowlanej dla zwierząt gospodarskich obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1247 1247 WDU20210001247 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 6 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1246 1246 WDU20210001246 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań związanych z wnoszeniem opłaty dodatkowej uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1245 1245 WDU20210001245 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1244 1244 WDU20210001244 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1243 1243 WDU20210001243 Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1242 1242 WDU20210001242 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1241 1241 WDU20210001241 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1240 1240 WDU20210001240 Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1239 1239 WDU20210001239 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań poboru opłaty elektronicznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1238 1238 WDU20210001238 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1237 1237 WDU20210001237 Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1236 1236 WDU20210001236 Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1235 1235 WDU20210001235 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1234 1234 WDU20210001234 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1233 1233 WDU20210001233 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1232 1232 WDU20210001232 Oświadczenie rządowe z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r., oraz jego zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 1231 1231 WDU20210001231 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1230 1230 WDU20210001230 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1229 1229 WDU20210001229 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie aplikacji legislacyjnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1228 1228 WDU20210001228 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 czerwca 2021 r. sygn. akt SK 37/19 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1227 1227 WDU20210001227 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie statutu Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1226 1226 WDU20210001226 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1225 1225 WDU20210001225 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1224 1224 WDU20210001224 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1223 1223 WDU20210001223 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. akt P 10/20 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1222 1222 WDU20210001222 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1221 1221 WDU20210001221 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1220 1220 WDU20210001220 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1219 1219 WDU20210001219 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1218 1218 WDU20210001218 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1217 1217 WDU20210001217 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1216 1216 WDU20210001216 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1215 1215 WDU20210001215 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1214 1214 WDU20210001214 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1213 1213 WDU20210001213 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1212 1212 WDU20210001212 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1211 1211 WDU20210001211 Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1210 1210 WDU20210001210 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1209 1209 WDU20210001209 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1208 1208 WDU20210001208 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1207 1207 WDU20210001207 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1206 1206 WDU20210001206 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1205 1205 WDU20210001205 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie dokonywania zwrotu opłaty dodatkowej oraz rozpatrywania sprzeciwu uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1204 1204 WDU20210001204 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1203 1203 WDU20210001203 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1202 1202 WDU20210001202 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie gwarantowanej dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń dla podmiotów publicznych oraz podmiotów niepublicznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1201 1201 WDU20210001201 Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ratyfikacji Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, sporządzonej w Kumamoto dnia 10 października 2013 roku akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1200 1200 WDU20210001200 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1199 1199 WDU20210001199 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1198 1198 WDU20210001198 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1197 1197 WDU20210001197 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1196 1196 WDU20210001196 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1195 1195 WDU20210001195 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1194 1194 WDU20210001194 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1193 1193 WDU20210001193 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowych Sądu Najwyższego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1192 1192 WDU20210001192 Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1191 1191 WDU20210001191 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących prostej spółki akcyjnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1190 1190 WDU20210001190 Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1189 1189 WDU20210001189 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1188 1188 WDU20210001188 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1187 1187 WDU20210001187 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1186 1186 WDU20210001186 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1185 1185 WDU20210001185 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1184 1184 WDU20210001184 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1183 1183 WDU20210001183 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1182 1182 WDU20210001182 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1181 1181 WDU20210001181 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1180 1180 WDU20210001180 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1179 1179 WDU20210001179 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1178 1178 WDU20210001178 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1177 1177 WDU20210001177 Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1176 1176 WDU20210001176 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1175 1175 WDU20210001175 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1174 1174 WDU20210001174 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1173 1173 WDU20210001173 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1172 1172 WDU20210001172 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zastosowania szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania trąby powietrznej lub silnych wiatrów, które miały miejsce 24 czerwca 2021 r., w województwie małopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1171 1171 WDU20210001171 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1170 1170 WDU20210001170 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1169 1169 WDU20210001169 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1168 1168 WDU20210001168 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1167 1167 WDU20210001167 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1166 1166 WDU20210001166 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1165 1165 WDU20210001165 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 1164 1164 WDU20210001164 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1163 1163 WDU20210001163 Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1162 1162 WDU20210001162 Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1161 1161 WDU20210001161 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli weterynaryjnej w handlu uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1160 1160 WDU20210001160 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1159 1159 WDU20210001159 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1158 1158 WDU20210001158 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1157 1157 WDU20210001157 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania spółdzielni socjalnej środków na utworzenie stanowiska pracy i finansowanie kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1156 1156 WDU20210001156 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zwrot opłaty paliwowej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1155 1155 WDU20210001155 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1154 1154 WDU20210001154 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1153 1153 WDU20210001153 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1152 1152 WDU20210001152 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1151 1151 WDU20210001151 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1150 1150 WDU20210001150 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1149 1149 WDU20210001149 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1148 1148 WDU20210001148 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1147 1147 WDU20210001147 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1146 1146 WDU20210001146 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1145 1145 WDU20210001145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1144 1144 WDU20210001144 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1143 1143 WDU20210001143 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1142 1142 WDU20210001142 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie nadania Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego - Państwowemu Zakładowi Higieny statusu państwowego instytutu badawczego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1141 1141 WDU20210001141 Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1140 1140 WDU20210001140 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1139 1139 WDU20210001139 Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1138 1138 WDU20210001138 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1137 1137 WDU20210001137 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1136 1136 WDU20210001136 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru pokwitowania pobranej kaucji, o której mowa w art. 37gg ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1135 1135 WDU20210001135 Ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1134 1134 WDU20210001134 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1133 1133 WDU20210001133 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1132 1132 WDU20210001132 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1131 1131 WDU20210001131 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1130 1130 WDU20210001130 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1129 1129 WDU20210001129 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1128 1128 WDU20210001128 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1127 1127 WDU20210001127 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1126 1126 WDU20210001126 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1125 1125 WDU20210001125 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1124 1124 WDU20210001124 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1123 1123 WDU20210001123 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1122 1122 WDU20210001122 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1121 1121 WDU20210001121 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1120 1120 WDU20210001120 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1119 1119 WDU20210001119 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1118 1118 WDU20210001118 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1117 1117 WDU20210001117 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zastosowania szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania pożaru, który miał miejsce 19 i 20 czerwca 2021 r., w miejscowości Nowa Biała w gminie Nowy Targ akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1116 1116 WDU20210001116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1115 1115 WDU20210001115 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1114 1114 WDU20210001114 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1113 1113 WDU20210001113 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w Polsce obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1112 1112 WDU20210001112 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1111 1111 WDU20210001111 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1110 1110 WDU20210001110 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1109 1109 WDU20210001109 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1108 1108 WDU20210001108 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1107 1107 WDU20210001107 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1106 1106 WDU20210001106 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie tworzenia i działania komitetów w portach lotniczych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1105 1105 WDU20210001105 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1104 1104 WDU20210001104 Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1103 1103 WDU20210001103 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach programu "Kreatywna Europa" (2014-2020) akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1102 1102 WDU20210001102 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1101 1101 WDU20210001101 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji do gromadzenia danych informatycznych oraz danych niestanowiących treści rozmowy telefonicznej lub innego przekazu informacji, a także sposobów ich zabezpieczania w urządzeniach zawierających te dane oraz w systemach i na informatycznych nośnikach danych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1100 1100 WDU20210001100 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1099 1099 WDU20210001099 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1098 1098 WDU20210001098 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1097 1097 WDU20210001097 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1096 1096 WDU20210001096 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1095 1095 WDU20210001095 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1094 1094 WDU20210001094 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1093 1093 WDU20210001093 Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1092 1092 WDU20210001092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1091 1091 WDU20210001091 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1090 1090 WDU20210001090 Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1089 1089 WDU20210001089 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1088 1088 WDU20210001088 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1087 1087 WDU20210001087 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1086 1086 WDU20210001086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1085 1085 WDU20210001085 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1084 1084 WDU20210001084 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1083 1083 WDU20210001083 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1082 1082 WDU20210001082 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1081 1081 WDU20210001081 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1080 1080 WDU20210001080 Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1079 1079 WDU20210001079 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1078 1078 WDU20210001078 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1077 1077 WDU20210001077 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1076 1076 WDU20210001076 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1075 1075 WDU20210001075 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji, o której mowa w art. 37gg ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1074 1074 WDU20210001074 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1073 1073 WDU20210001073 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1072 1072 WDU20210001072 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1071 1071 WDU20210001071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1070 1070 WDU20210001070 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1069 1069 WDU20210001069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1068 1068 WDU20210001068 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1067 1067 WDU20210001067 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania przez funkcjonariusza Służby Więziennej kosztów poniesionych na ochronę prawną, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1066 1066 WDU20210001066 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1065 1065 WDU20210001065 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1064 1064 WDU20210001064 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1063 1063 WDU20210001063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2021 poz. 1062 1062 WDU20210001062 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1061 1061 WDU20210001061 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1060 1060 WDU20210001060 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1059 1059 WDU20210001059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zakresu analizy zagrożeń wynikających z działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz formy przedstawiania wniosków z analizy zagrożeń obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1058 1058 WDU20210001058 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar pieniężnych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1057 1057 WDU20210001057 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1056 1056 WDU20210001056 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej stosowanego w Służbie Więziennej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1055 1055 WDU20210001055 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1054 1054 WDU20210001054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1053 1053 WDU20210001053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1052 1052 WDU20210001052 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1051 1051 WDU20210001051 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1050 1050 WDU20210001050 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1049 1049 WDU20210001049 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1048 1048 WDU20210001048 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1047 1047 WDU20210001047 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1046 1046 WDU20210001046 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1045 1045 WDU20210001045 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1044 1044 WDU20210001044 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1043 1043 WDU20210001043 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1042 1042 WDU20210001042 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie interoperacyjności obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1041 1041 WDU20210001041 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1040 1040 WDU20210001040 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych oraz źródeł ich finansowania nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2021 poz. 1039 1039 WDU20210001039 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1038 1038 WDU20210001038 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1037 1037 WDU20210001037 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1036 1036 WDU20210001036 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1035 1035 WDU20210001035 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1034 1034 WDU20210001034 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1033 1033 WDU20210001033 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1032 1032 WDU20210001032 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1031 1031 WDU20210001031 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1030 1030 WDU20210001030 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie stref zamkniętych na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1029 1029 WDU20210001029 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1028 1028 WDU20210001028 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lipinki Łużyckie w województwie lubuskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1027 1027 WDU20210001027 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dom Przymierza - Służba Ewangelii, Odnowy Życia i Jedności Chrześcijan i Żydów" akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1026 1026 WDU20210001026 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1025 1025 WDU20210001025 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1024 1024 WDU20210001024 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1023 1023 WDU20210001023 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1022 1022 WDU20210001022 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1021 1021 WDU20210001021 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1020 1020 WDU20210001020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1019 1019 WDU20210001019 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Puławy - zespół pałacowo-parkowy" akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1018 1018 WDU20210001018 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1017 1017 WDU20210001017 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1016 1016 WDU20210001016 Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1015 1015 WDU20210001015 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczki żeglarskiej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1014 1014 WDU20210001014 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1013 1013 WDU20210001013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1012 1012 WDU20210001012 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1011 1011 WDU20210001011 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1010 1010 WDU20210001010 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie instytucji rozwoju wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1009 1009 WDU20210001009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1008 1008 WDU20210001008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1007 1007 WDU20210001007 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1006 1006 WDU20210001006 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1005 1005 WDU20210001005 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 1004 1004 WDU20210001004 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1003 1003 WDU20210001003 Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o służbie zagranicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 1002 1002 WDU20210001002 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 1001 1001 WDU20210001001 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 1000 1000 WDU20210001000 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 999 999 WDU20210000999 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 998 998 WDU20210000998 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 997 997 WDU20210000997 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 996 996 WDU20210000996 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 995 995 WDU20210000995 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 994 994 WDU20210000994 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 993 993 WDU20210000993 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie państw, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 992 992 WDU20210000992 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 991 991 WDU20210000991 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 990 990 WDU20210000990 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 989 989 WDU20210000989 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 988 988 WDU20210000988 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 987 987 WDU20210000987 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 986 986 WDU20210000986 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 985 985 WDU20210000985 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku tonażowym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 984 984 WDU20210000984 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 983 983 WDU20210000983 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 982 982 WDU20210000982 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2021 poz. 981 981 WDU20210000981 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 980 980 WDU20210000980 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 979 979 WDU20210000979 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 978 978 WDU20210000978 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 977 977 WDU20210000977 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 maja 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 976 976 WDU20210000976 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 975 975 WDU20210000975 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 974 974 WDU20210000974 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 973 973 WDU20210000973 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 972 972 WDU20210000972 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2021/2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 971 971 WDU20210000971 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie obejmowania raportem oceniającym stosowanie przepisów o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych przypadków jednostkowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 970 970 WDU20210000970 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 969 969 WDU20210000969 Ustawa z dnia 4 maja 2021 r. o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 968 968 WDU20210000968 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 967 967 WDU20210000967 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 966 966 WDU20210000966 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 965 965 WDU20210000965 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach uchylony
Dz.U. 2021 poz. 964 964 WDU20210000964 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 963 963 WDU20210000963 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu uchylony
Dz.U. 2021 poz. 962 962 WDU20210000962 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym uchylony
Dz.U. 2021 poz. 961 961 WDU20210000961 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 960 960 WDU20210000960 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 959 959 WDU20210000959 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy od samochodu osobowego lub brak obowiązku zapłaty akcyzy od niektórych pojazdów samochodowych oraz wzoru zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 958 958 WDU20210000958 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 957 957 WDU20210000957 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 956 956 WDU20210000956 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym, sporządzonej w Brukseli dnia 11 kwietnia 2014 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 955 955 WDU20210000955 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 954 954 WDU20210000954 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 953 953 WDU20210000953 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 952 952 WDU20210000952 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 951 951 WDU20210000951 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego będącego pojazdem hybrydowym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 950 950 WDU20210000950 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych w związku ze skutkami COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 949 949 WDU20210000949 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 948 948 WDU20210000948 Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 947 947 WDU20210000947 Poprawka dauhańska do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzona w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 946 946 WDU20210000946 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 945 945 WDU20210000945 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 944 944 WDU20210000944 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 943 943 WDU20210000943 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 942 942 WDU20210000942 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 941 941 WDU20210000941 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 940 940 WDU20210000940 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 939 939 WDU20210000939 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 938 938 WDU20210000938 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 937 937 WDU20210000937 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 936 936 WDU20210000936 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 935 935 WDU20210000935 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 934 934 WDU20210000934 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 933 933 WDU20210000933 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 932 932 WDU20210000932 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 931 931 WDU20210000931 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 930 930 WDU20210000930 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 929 929 WDU20210000929 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 928 928 WDU20210000928 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 927 927 WDU20210000927 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 926 926 WDU20210000926 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 925 925 WDU20210000925 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 924 924 WDU20210000924 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 923 923 WDU20210000923 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 922 922 WDU20210000922 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 921 921 WDU20210000921 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Gliwickiej" akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 920 920 WDU20210000920 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 919 919 WDU20210000919 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 918 918 WDU20210000918 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2021 r. sygn. akt K 15/16 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 917 917 WDU20210000917 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2021 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 916 916 WDU20210000916 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 915 915 WDU20210000915 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 914 914 WDU20210000914 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2021 r. sygn. akt SK 19/15 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 913 913 WDU20210000913 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 912 912 WDU20210000912 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 911 911 WDU20210000911 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 910 910 WDU20210000910 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie monitorowania realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 909 909 WDU20210000909 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 908 908 WDU20210000908 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie określenia dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu oraz zgłaszania zmian do tych wniosków w 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 907 907 WDU20210000907 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 906 906 WDU20210000906 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 905 905 WDU20210000905 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 904 904 WDU20210000904 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 903 903 WDU20210000903 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań organu właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 902 902 WDU20210000902 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 901 901 WDU20210000901 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie sposobu uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 900 900 WDU20210000900 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 899 899 WDU20210000899 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie zakresu informacji zamieszczanych w karcie oceny pracy, karcie oceny kompetencji i karcie samooceny oraz wzorów tych kart obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 898 898 WDU20210000898 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 897 897 WDU20210000897 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie szkoleń pracowników centrum powiadamiania ratunkowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 896 896 WDU20210000896 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie określenia gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym oraz obszarów przeznaczonych do ochrony tych gatunków obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 895 895 WDU20210000895 Oświadczenie rządowe z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 24 listopada 2017 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 894 894 WDU20210000894 Kompleksowa i wzmocniona umowa o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, sporządzona w Brukseli dnia 24 listopada 2017 r. obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 893 893 WDU20210000893 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 892 892 WDU20210000892 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 891 891 WDU20210000891 Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Tallinie dnia 9 maja 1994 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 890 890 WDU20210000890 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 889 889 WDU20210000889 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 888 888 WDU20210000888 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 887 887 WDU20210000887 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 kwietnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 886 886 WDU20210000886 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych uchylony
Dz.U. 2021 poz. 885 885 WDU20210000885 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 884 884 WDU20210000884 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych uprawnionym żołnierzom lub pracownikom oraz weteranom poszkodowanym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 883 883 WDU20210000883 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 882 882 WDU20210000882 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Karkonoskiego Parku Narodowego akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 881 881 WDU20210000881 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 880 880 WDU20210000880 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 879 879 WDU20210000879 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 878 878 WDU20210000878 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie służby informacji lotniczej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 877 877 WDU20210000877 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 876 876 WDU20210000876 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa uchylony
Dz.U. 2021 poz. 875 875 WDU20210000875 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkół podoficerskich uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 874 874 WDU20210000874 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 873 873 WDU20210000873 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 2 maja 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 872 872 WDU20210000872 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 871 871 WDU20210000871 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 870 870 WDU20210000870 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 869 869 WDU20210000869 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 868 868 WDU20210000868 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 867 867 WDU20210000867 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Gorzowa Śląskiego w województwie opolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 866 866 WDU20210000866 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 865 865 WDU20210000865 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 864 864 WDU20210000864 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 863 863 WDU20210000863 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 862 862 WDU20210000862 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 861 861 WDU20210000861 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 860 860 WDU20210000860 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do wykonywania pracy lub wykonywania zadań służbowych poza Służbą Celno-Skarbową obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 859 859 WDU20210000859 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 858 858 WDU20210000858 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 857 857 WDU20210000857 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 856 856 WDU20210000856 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 855 855 WDU20210000855 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 854 854 WDU20210000854 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 853 853 WDU20210000853 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego uchylony
Dz.U. 2021 poz. 852 852 WDU20210000852 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 851 851 WDU20210000851 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 850 850 WDU20210000850 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 849 849 WDU20210000849 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 848 848 WDU20210000848 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 847 847 WDU20210000847 Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 846 846 WDU20210000846 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 845 845 WDU20210000845 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 844 844 WDU20210000844 Oświadczenie rządowe z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 843 843 WDU20210000843 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Szydłowo w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 842 842 WDU20210000842 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 841 841 WDU20210000841 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie deklaracji o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 840 840 WDU20210000840 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 839 839 WDU20210000839 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskim Bonie Turystycznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 838 838 WDU20210000838 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 837 837 WDU20210000837 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 836 836 WDU20210000836 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 835 835 WDU20210000835 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetu państwa, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 834 834 WDU20210000834 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 833 833 WDU20210000833 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 832 832 WDU20210000832 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i sposobu funkcjonowania centrum powiadamiania ratunkowego oraz procedur obsługi zgłoszeń alarmowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 831 831 WDU20210000831 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do miejsca pełnienia służby obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 830 830 WDU20210000830 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania sędziom Sądu Najwyższego stale zamieszkałym poza Warszawą oraz wysokości i warunków wypłacania im zwrotu poniesionych kosztów przejazdu oraz dodatku za rozłąkę obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 829 829 WDU20210000829 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 828 828 WDU20210000828 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 827 827 WDU20210000827 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Tuczna w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 826 826 WDU20210000826 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 825 825 WDU20210000825 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów ramowych kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 824 824 WDU20210000824 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2021 poz. 823 823 WDU20210000823 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo konsularne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 822 822 WDU20210000822 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 821 821 WDU20210000821 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Świdnica w województwie lubuskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 820 820 WDU20210000820 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 819 819 WDU20210000819 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Warlubie w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 818 818 WDU20210000818 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 817 817 WDU20210000817 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji objętych zleceniem na przeprowadzenie ekspozycji pozamedycznych z wykorzystaniem urządzeń radiologicznych związanych z imigracją, oceną wieku osób oraz identyfikacją obiektów ukrytych w ciele ludzkim obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 816 816 WDU20210000816 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dowodach osobistych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 815 815 WDU20210000815 Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 814 814 WDU20210000814 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 813 813 WDU20210000813 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tuczępy w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 812 812 WDU20210000812 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dopiewo w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 811 811 WDU20210000811 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wejherowo w województwie pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 810 810 WDU20210000810 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Boleszkowice w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 809 809 WDU20210000809 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 808 808 WDU20210000808 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 807 807 WDU20210000807 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Ustka w województwie pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 806 806 WDU20210000806 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 805 805 WDU20210000805 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Dobrzan w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 804 804 WDU20210000804 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 803 803 WDU20210000803 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 802 802 WDU20210000802 Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 801 801 WDU20210000801 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lubań w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 800 800 WDU20210000800 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy Ciężkowice w województwie małopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 799 799 WDU20210000799 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Rzeszowa w województwie podkarpackim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 798 798 WDU20210000798 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 797 797 WDU20210000797 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 796 796 WDU20210000796 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie wymaga zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia albo powiadomienia obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 795 795 WDU20210000795 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 794 794 WDU20210000794 Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 793 793 WDU20210000793 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 792 792 WDU20210000792 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 791 791 WDU20210000791 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 790 790 WDU20210000790 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 789 789 WDU20210000789 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 788 788 WDU20210000788 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 787 787 WDU20210000787 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 786 786 WDU20210000786 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 785 785 WDU20210000785 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 784 784 WDU20210000784 Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 783 783 WDU20210000783 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 782 782 WDU20210000782 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 781 781 WDU20210000781 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznawania pomocy finansowej na kształcenie weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Wywiadu zwolnionych ze służby obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 780 780 WDU20210000780 Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 779 779 WDU20210000779 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 778 778 WDU20210000778 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie dokumentów potwierdzających uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionym żołnierzom lub pracownikom oraz weteranom poszkodowanym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 777 777 WDU20210000777 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 776 776 WDU20210000776 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 775 775 WDU20210000775 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 774 774 WDU20210000774 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 773 773 WDU20210000773 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, podpisanym w Warszawie dnia 17 października 2017 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 772 772 WDU20210000772 Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, podpisane w Warszawie dnia 17 października 2017 r. obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 771 771 WDU20210000771 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 17 października 2017 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 770 770 WDU20210000770 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w Warszawie dnia 17 października 2017 r. obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 769 769 WDU20210000769 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Pszczyna - zespół zamkowo-parkowy" akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 768 768 WDU20210000768 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Tykocin - historyczny zespół miasta" akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 767 767 WDU20210000767 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Czerwińsk nad Wisłą - dawne opactwo Kanoników Regularnych" akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 766 766 WDU20210000766 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 765 765 WDU20210000765 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 764 764 WDU20210000764 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 763 763 WDU20210000763 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 762 762 WDU20210000762 Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 761 761 WDU20210000761 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie środków skażających alkohol etylowy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 760 760 WDU20210000760 Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 759 759 WDU20210000759 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Puławy w województwie lubelskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 758 758 WDU20210000758 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 757 757 WDU20210000757 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 756 756 WDU20210000756 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 755 755 WDU20210000755 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 754 754 WDU20210000754 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 753 753 WDU20210000753 Porozumienie o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzone w Brukseli dnia 5 maja 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 752 752 WDU20210000752 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2021 poz. 751 751 WDU20210000751 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 750 750 WDU20210000750 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 749 749 WDU20210000749 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 748 748 WDU20210000748 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 747 747 WDU20210000747 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 746 746 WDU20210000746 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 745 745 WDU20210000745 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 744 744 WDU20210000744 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 743 743 WDU20210000743 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 742 742 WDU20210000742 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 741 741 WDU20210000741 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 740 740 WDU20210000740 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 739 739 WDU20210000739 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 738 738 WDU20210000738 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 737 737 WDU20210000737 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 736 736 WDU20210000736 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 735 735 WDU20210000735 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 734 734 WDU20210000734 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2021 r. sygn. akt SK 97/19 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 733 733 WDU20210000733 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 732 732 WDU20210000732 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 731 731 WDU20210000731 Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 730 730 WDU20210000730 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie konsultacji w celu wprowadzenia ograniczeń operacyjnych w porcie lotniczym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 729 729 WDU20210000729 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 728 728 WDU20210000728 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 727 727 WDU20210000727 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 726 726 WDU20210000726 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach uchylony
Dz.U. 2021 poz. 725 725 WDU20210000725 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 724 724 WDU20210000724 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 723 723 WDU20210000723 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 722 722 WDU20210000722 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 721 721 WDU20210000721 Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 720 720 WDU20210000720 Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 719 719 WDU20210000719 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Orawka - kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela" akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 718 718 WDU20210000718 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Malczyce w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 717 717 WDU20210000717 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 716 716 WDU20210000716 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 715 715 WDU20210000715 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 714 714 WDU20210000714 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 713 713 WDU20210000713 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 712 712 WDU20210000712 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 711 711 WDU20210000711 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 710 710 WDU20210000710 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 709 709 WDU20210000709 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 708 708 WDU20210000708 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek z 2018 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie dnia 5 czerwca 2018 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 707 707 WDU20210000707 Poprawki z 2018 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzone przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie dnia 5 czerwca 2018 r. obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 706 706 WDU20210000706 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 705 705 WDU20210000705 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 704 704 WDU20210000704 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 703 703 WDU20210000703 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 702 702 WDU20210000702 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 701 701 WDU20210000701 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2021 poz. 700 700 WDU20210000700 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 699 699 WDU20210000699 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 698 698 WDU20210000698 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 697 697 WDU20210000697 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie spisu wyborców uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 696 696 WDU20210000696 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2021 r. sygn. akt K 20/20 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 695 695 WDU20210000695 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 694 694 WDU20210000694 Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 693 693 WDU20210000693 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 692 692 WDU20210000692 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Mediów Narodowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 691 691 WDU20210000691 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 690 690 WDU20210000690 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego uchylony
Dz.U. 2021 poz. 689 689 WDU20210000689 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 688 688 WDU20210000688 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 687 687 WDU20210000687 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stażu asystenckiego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 686 686 WDU20210000686 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 685 685 WDU20210000685 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 684 684 WDU20210000684 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 683 683 WDU20210000683 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 682 682 WDU20210000682 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 681 681 WDU20210000681 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 680 680 WDU20210000680 Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 679 679 WDU20210000679 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 678 678 WDU20210000678 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku rybnego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 677 677 WDU20210000677 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 676 676 WDU20210000676 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 675 675 WDU20210000675 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 674 674 WDU20210000674 Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 673 673 WDU20210000673 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 672 672 WDU20210000672 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o języku polskim obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 671 671 WDU20210000671 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 670 670 WDU20210000670 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 669 669 WDU20210000669 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 668 668 WDU20210000668 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 667 667 WDU20210000667 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie nadania Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu w Falentach statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 666 666 WDU20210000666 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 665 665 WDU20210000665 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 664 664 WDU20210000664 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 663 663 WDU20210000663 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 662 662 WDU20210000662 Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 661 661 WDU20210000661 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 660 660 WDU20210000660 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia i działania komitetów w portach lotniczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 659 659 WDU20210000659 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 658 658 WDU20210000658 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 657 657 WDU20210000657 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 656 656 WDU20210000656 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 655 655 WDU20210000655 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 654 654 WDU20210000654 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 653 653 WDU20210000653 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 652 652 WDU20210000652 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 651 651 WDU20210000651 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2021 poz. 650 650 WDU20210000650 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybołówstwie morskim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 649 649 WDU20210000649 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 648 648 WDU20210000648 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 647 647 WDU20210000647 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 646 646 WDU20210000646 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 645 645 WDU20210000645 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 644 644 WDU20210000644 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 643 643 WDU20210000643 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 642 642 WDU20210000642 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 641 641 WDU20210000641 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie nagród Ministra Sprawiedliwości dla nauczycieli akademickich obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 640 640 WDU20210000640 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie inspektorów ochrony radiologicznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 639 639 WDU20210000639 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 638 638 WDU20210000638 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 637 637 WDU20210000637 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 636 636 WDU20210000636 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 635 635 WDU20210000635 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 634 634 WDU20210000634 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 633 633 WDU20210000633 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 632 632 WDU20210000632 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 631 631 WDU20210000631 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 630 630 WDU20210000630 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 629 629 WDU20210000629 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2021 r. sygn. akt SK 24/18 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 628 628 WDU20210000628 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 627 627 WDU20210000627 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przypadków, w których wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące pochodzące od naturalnych izotopów promieniotwórczych nie wymaga powiadomienia obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 626 626 WDU20210000626 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 625 625 WDU20210000625 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 624 624 WDU20210000624 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 623 623 WDU20210000623 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 622 622 WDU20210000622 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tuczępy w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 621 621 WDU20210000621 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 620 620 WDU20210000620 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 619 619 WDU20210000619 Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 618 618 WDU20210000618 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 617 617 WDU20210000617 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 616 616 WDU20210000616 Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 615 615 WDU20210000615 Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 614 614 WDU20210000614 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 613 613 WDU20210000613 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Salwatoriańskiemu Ośrodkowi Terapeutycznemu SOTer obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 612 612 WDU20210000612 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu prac podwodnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 611 611 WDU20210000611 Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 610 610 WDU20210000610 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 609 609 WDU20210000609 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 608 608 WDU20210000608 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Ustka w województwie pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 607 607 WDU20210000607 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 606 606 WDU20210000606 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Świdnica w województwie lubuskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 605 605 WDU20210000605 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 604 604 WDU20210000604 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wzorów wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 603 603 WDU20210000603 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Boleszkowice w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 602 602 WDU20210000602 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lubań w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 601 601 WDU20210000601 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Dobrzan w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 600 600 WDU20210000600 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 599 599 WDU20210000599 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 598 598 WDU20210000598 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 597 597 WDU20210000597 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 596 596 WDU20210000596 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych, znaków i napisów umieszczanych na statkach powietrznych oraz wykazu znaków rozpoznawczych wykorzystywanych do lotów przez statki powietrzne niewpisane do rejestru cywilnych statków powietrznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 595 595 WDU20210000595 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, tymczasowych pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 594 594 WDU20210000594 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wejherowo w województwie pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 593 593 WDU20210000593 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 592 592 WDU20210000592 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dopiewo w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 591 591 WDU20210000591 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Warlubie w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 590 590 WDU20210000590 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy Ciężkowice w województwie małopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 589 589 WDU20210000589 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 588 588 WDU20210000588 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego uchylony
Dz.U. 2021 poz. 587 587 WDU20210000587 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 586 586 WDU20210000586 Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 585 585 WDU20210000585 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 584 584 WDU20210000584 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 583 583 WDU20210000583 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 582 582 WDU20210000582 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 581 581 WDU20210000581 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 580 580 WDU20210000580 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 579 579 WDU20210000579 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 578 578 WDU20210000578 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 577 577 WDU20210000577 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 576 576 WDU20210000576 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo telekomunikacyjne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 575 575 WDU20210000575 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Ochrony Państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 574 574 WDU20210000574 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 573 573 WDU20210000573 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 572 572 WDU20210000572 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 571 571 WDU20210000571 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 570 570 WDU20210000570 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 569 569 WDU20210000569 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 568 568 WDU20210000568 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 567 567 WDU20210000567 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 566 566 WDU20210000566 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 565 565 WDU20210000565 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów okręgowych właściwych do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 564 564 WDU20210000564 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 563 563 WDU20210000563 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 562 562 WDU20210000562 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 561 561 WDU20210000561 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2021 poz. 560 560 WDU20210000560 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 559 559 WDU20210000559 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 558 558 WDU20210000558 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 557 557 WDU20210000557 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 556 556 WDU20210000556 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 555 555 WDU20210000555 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 554 554 WDU20210000554 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 553 553 WDU20210000553 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 552 552 WDU20210000552 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 551 551 WDU20210000551 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 550 550 WDU20210000550 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wzorów formularzy, na których Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje informacje o udzielonym finansowym wsparciu oraz finansowym wsparciu możliwym do udzielenia z Funduszu Dopłat obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 549 549 WDU20210000549 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 548 548 WDU20210000548 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 547 547 WDU20210000547 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Szydłowo w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 546 546 WDU20210000546 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 545 545 WDU20210000545 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 544 544 WDU20210000544 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 543 543 WDU20210000543 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 542 542 WDU20210000542 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 541 541 WDU20210000541 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 540 540 WDU20210000540 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 539 539 WDU20210000539 Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 538 538 WDU20210000538 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 537 537 WDU20210000537 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w Polsce akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 536 536 WDU20210000536 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 535 535 WDU20210000535 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 534 534 WDU20210000534 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 533 533 WDU20210000533 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 532 532 WDU20210000532 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 531 531 WDU20210000531 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Tuczna w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 530 530 WDU20210000530 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 529 529 WDU20210000529 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 528 528 WDU20210000528 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Sosnowcu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 527 527 WDU20210000527 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 526 526 WDU20210000526 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 525 525 WDU20210000525 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 524 524 WDU20210000524 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 523 523 WDU20210000523 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 522 522 WDU20210000522 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 521 521 WDU20210000521 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 520 520 WDU20210000520 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 519 519 WDU20210000519 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 518 518 WDU20210000518 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 517 517 WDU20210000517 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego, pilotowania pojazdów oraz kierowania ruchem drogowym przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 516 516 WDU20210000516 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 515 515 WDU20210000515 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 514 514 WDU20210000514 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 513 513 WDU20210000513 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 512 512 WDU20210000512 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 511 511 WDU20210000511 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 510 510 WDU20210000510 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 509 509 WDU20210000509 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 508 508 WDU20210000508 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanym w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 507 507 WDU20210000507 Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisane w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r. obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 506 506 WDU20210000506 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 505 505 WDU20210000505 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r. obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 504 504 WDU20210000504 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 503 503 WDU20210000503 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 502 502 WDU20210000502 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2021 poz. 501 501 WDU20210000501 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 500 500 WDU20210000500 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wzoru informacji o wykorzystaniu środków pochodzących z opłaty za marnowanie żywności oraz wzoru sprawozdania o sposobie zagospodarowania otrzymanej żywności obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 499 499 WDU20210000499 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 498 498 WDU20210000498 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chile Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 497 497 WDU20210000497 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 496 496 WDU20210000496 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu referendarskiego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 495 495 WDU20210000495 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 494 494 WDU20210000494 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 493 493 WDU20210000493 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 492 492 WDU20210000492 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 491 491 WDU20210000491 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 490 490 WDU20210000490 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 489 489 WDU20210000489 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 488 488 WDU20210000488 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację notarialną obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 487 487 WDU20210000487 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację radcowską obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 486 486 WDU20210000486 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację adwokacką obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 485 485 WDU20210000485 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 484 484 WDU20210000484 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 483 483 WDU20210000483 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 482 482 WDU20210000482 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 481 481 WDU20210000481 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 480 480 WDU20210000480 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 479 479 WDU20210000479 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 478 478 WDU20210000478 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 477 477 WDU20210000477 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Choczewskie (PLH220096) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 476 476 WDU20210000476 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2021 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 475 475 WDU20210000475 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 474 474 WDU20210000474 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 473 473 WDU20210000473 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Knyszyńska (PLH200006) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 472 472 WDU20210000472 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2021 r. sygn. akt SK 9/18 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 471 471 WDU20210000471 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 470 470 WDU20210000470 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 469 469 WDU20210000469 Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 468 468 WDU20210000468 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 467 467 WDU20210000467 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Opalińskie Buczyny (PLH220099) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 466 466 WDU20210000466 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa na zwolnieniach lekarskich obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 465 465 WDU20210000465 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 464 464 WDU20210000464 Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 463 463 WDU20210000463 Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 462 462 WDU20210000462 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2021 poz. 461 461 WDU20210000461 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego uchylony
Dz.U. 2021 poz. 460 460 WDU20210000460 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podróże służbowe, przeniesienia lub oddelegowania obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 459 459 WDU20210000459 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Czernik (PLH140037) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 458 458 WDU20210000458 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 457 457 WDU20210000457 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 456 456 WDU20210000456 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 455 455 WDU20210000455 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 454 454 WDU20210000454 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 453 453 WDU20210000453 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2021 poz. 452 452 WDU20210000452 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Rzeszowa w województwie podkarpackim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 451 451 WDU20210000451 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Islamską Republiką Pakistanu Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Muzułmańską Republiką Pakistanu o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 25 października 1974 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 450 450 WDU20210000450 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 449 449 WDU20210000449 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w roku 2021 uchylony
Dz.U. 2021 poz. 448 448 WDU20210000448 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2021 poz. 447 447 WDU20210000447 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 446 446 WDU20210000446 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 445 445 WDU20210000445 Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 9 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 444 444 WDU20210000444 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 443 443 WDU20210000443 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 442 442 WDU20210000442 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 441 441 WDU20210000441 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 440 440 WDU20210000440 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 439 439 WDU20210000439 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wypłacania z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 438 438 WDU20210000438 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 437 437 WDU20210000437 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Słupi (PLH220052) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 436 436 WDU20210000436 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 435 435 WDU20210000435 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 434 434 WDU20210000434 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 433 433 WDU20210000433 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 432 432 WDU20210000432 Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 431 431 WDU20210000431 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 430 430 WDU20210000430 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 429 429 WDU20210000429 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 428 428 WDU20210000428 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 427 427 WDU20210000427 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 426 426 WDU20210000426 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 425 425 WDU20210000425 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 424 424 WDU20210000424 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 423 423 WDU20210000423 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 422 422 WDU20210000422 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 421 421 WDU20210000421 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 420 420 WDU20210000420 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 419 419 WDU20210000419 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 418 418 WDU20210000418 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 417 417 WDU20210000417 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 416 416 WDU20210000416 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 415 415 WDU20210000415 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 414 414 WDU20210000414 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 413 413 WDU20210000413 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 412 412 WDU20210000412 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności, wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dostępności oraz wzoru certyfikatu dostępności obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 411 411 WDU20210000411 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 410 410 WDU20210000410 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 409 409 WDU20210000409 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 408 408 WDU20210000408 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 407 407 WDU20210000407 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 406 406 WDU20210000406 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 405 405 WDU20210000405 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 404 404 WDU20210000404 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Prokowo (PLH220080) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 403 403 WDU20210000403 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 402 402 WDU20210000402 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 401 401 WDU20210000401 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r. sygn. akt SK 39/19 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 400 400 WDU20210000400 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego (PLH220095) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 399 399 WDU20210000399 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 398 398 WDU20210000398 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz w jednostkach niebędących podmiotami leczniczymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 397 397 WDU20210000397 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Huta Dolna (PLH220089) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 396 396 WDU20210000396 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 395 395 WDU20210000395 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 394 394 WDU20210000394 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Doliny Brdy i Chociny (PLH220058) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 393 393 WDU20210000393 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 392 392 WDU20210000392 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 391 391 WDU20210000391 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Rady Akredytacyjnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 390 390 WDU20210000390 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 389 389 WDU20210000389 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 388 388 WDU20210000388 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródliska Wzgórz Sokólskich (PLH200026) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 387 387 WDU20210000387 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowa Sikorska Huta (PLH220090) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 386 386 WDU20210000386 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie baz danych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 385 385 WDU20210000385 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 384 384 WDU20210000384 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 383 383 WDU20210000383 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 uchylony
Dz.U. 2021 poz. 382 382 WDU20210000382 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stary Bukowiec (PLH220082) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 381 381 WDU20210000381 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 380 380 WDU20210000380 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 379 379 WDU20210000379 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 378 378 WDU20210000378 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tuczępy w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 377 377 WDU20210000377 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 376 376 WDU20210000376 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wielki Klincz (PLH220083) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 375 375 WDU20210000375 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Borzyszkowska (PLH220079) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 374 374 WDU20210000374 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 373 373 WDU20210000373 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 372 372 WDU20210000372 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2021 poz. 371 371 WDU20210000371 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 370 370 WDU20210000370 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 369 369 WDU20210000369 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 368 368 WDU20210000368 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 367 367 WDU20210000367 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 366 366 WDU20210000366 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2021 poz. 365 365 WDU20210000365 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 364 364 WDU20210000364 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 363 363 WDU20210000363 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 362 362 WDU20210000362 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej "Bene merito", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 361 361 WDU20210000361 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 360 360 WDU20210000360 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu uchylony
Dz.U. 2021 poz. 359 359 WDU20210000359 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Sportu akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 358 358 WDU20210000358 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 357 357 WDU20210000357 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 356 356 WDU20210000356 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 355 355 WDU20210000355 Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 354 354 WDU20210000354 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Strzebla Błotna w Zielonce (PLH140040) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 353 353 WDU20210000353 Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 352 352 WDU20210000352 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dzwonecznik w Kisielanach (PLH140026) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 351 351 WDU20210000351 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego uchylony
Dz.U. 2021 poz. 350 350 WDU20210000350 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Kistowskie (PLH220097) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 349 349 WDU20210000349 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 348 348 WDU20210000348 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Kazuńskie (PLH140048) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 347 347 WDU20210000347 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie braku obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 346 346 WDU20210000346 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 345 345 WDU20210000345 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Rekowskie (PLH220098) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 344 344 WDU20210000344 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gołobórz (PLH140028) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 343 343 WDU20210000343 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Duży Okoń (PLH220059) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 342 342 WDU20210000342 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 341 341 WDU20210000341 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 340 340 WDU20210000340 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 339 339 WDU20210000339 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagna Celestynowskie (PLH140022) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 338 338 WDU20210000338 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 337 337 WDU20210000337 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 336 336 WDU20210000336 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 335 335 WDU20210000335 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 334 334 WDU20210000334 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 333 333 WDU20210000333 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 332 332 WDU20210000332 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 331 331 WDU20210000331 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 330 330 WDU20210000330 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisana w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r. obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 329 329 WDU20210000329 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy" obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 328 328 WDU20210000328 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 327 327 WDU20210000327 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowa Brda (PLH220078) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 326 326 WDU20210000326 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sztumskie Pole (PLH220087) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 325 325 WDU20210000325 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 324 324 WDU20210000324 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo własności przemysłowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 323 323 WDU20210000323 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe koło Brzózki (PLH080031) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 322 322 WDU20210000322 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 321 321 WDU20210000321 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Ceranowskie (PLH140024) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 320 320 WDU20210000320 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 319 319 WDU20210000319 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 318 318 WDU20210000318 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 317 317 WDU20210000317 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 316 316 WDU20210000316 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 315 315 WDU20210000315 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 314 314 WDU20210000314 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 313 313 WDU20210000313 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rynna Dłużnicy (PLH220081) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 312 312 WDU20210000312 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 311 311 WDU20210000311 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pomlewo (PLH220092) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 310 310 WDU20210000310 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 309 309 WDU20210000309 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 308 308 WDU20210000308 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy - Prawo budowlane obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 307 307 WDU20210000307 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 306 306 WDU20210000306 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 305 305 WDU20210000305 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 304 304 WDU20210000304 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 303 303 WDU20210000303 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 302 302 WDU20210000302 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 301 301 WDU20210000301 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania operatorowi wyznaczonemu środków związanych z funkcjonowaniem usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 300 300 WDU20210000300 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Zapceńska (PLH220057) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 299 299 WDU20210000299 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 298 298 WDU20210000298 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 297 297 WDU20210000297 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 296 296 WDU20210000296 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 295 295 WDU20210000295 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czerwona Woda pod Babilonem (PLH220056) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 294 294 WDU20210000294 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 293 293 WDU20210000293 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 292 292 WDU20210000292 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy technicznej zawartej w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 291 291 WDU20210000291 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 290 290 WDU20210000290 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 289 289 WDU20210000289 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 288 288 WDU20210000288 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 287 287 WDU20210000287 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 286 286 WDU20210000286 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 285 285 WDU20210000285 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 284 284 WDU20210000284 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 283 283 WDU20210000283 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2021 poz. 282 282 WDU20210000282 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2021 r. sygn. akt P 15/17 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 281 281 WDU20210000281 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeń wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 280 280 WDU20210000280 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 279 279 WDU20210000279 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 278 278 WDU20210000278 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 277 277 WDU20210000277 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 276 276 WDU20210000276 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 275 275 WDU20210000275 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 274 274 WDU20210000274 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wysokości dodatków funkcyjnych w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 273 273 WDU20210000273 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 272 272 WDU20210000272 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 271 271 WDU20210000271 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 270 270 WDU20210000270 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 269 269 WDU20210000269 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 268 268 WDU20210000268 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 267 267 WDU20210000267 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 266 266 WDU20210000266 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 265 265 WDU20210000265 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 264 264 WDU20210000264 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 263 263 WDU20210000263 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 262 262 WDU20210000262 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 lutego 2021 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 261 261 WDU20210000261 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 260 260 WDU20210000260 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 259 259 WDU20210000259 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 258 258 WDU20210000258 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 257 257 WDU20210000257 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 256 256 WDU20210000256 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin przed agrofagami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 255 255 WDU20210000255 Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 254 254 WDU20210000254 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 253 253 WDU20210000253 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 252 252 WDU20210000252 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 251 251 WDU20210000251 Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 250 250 WDU20210000250 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 249 249 WDU20210000249 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 248 248 WDU20210000248 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 247 247 WDU20210000247 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 246 246 WDU20210000246 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmienionych Załączników nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 245 245 WDU20210000245 Zmienione załączniki nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 244 244 WDU20210000244 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie udostępniania informacji i danych osobowych z Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 243 243 WDU20210000243 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 242 242 WDU20210000242 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 241 241 WDU20210000241 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 240 240 WDU20210000240 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 239 239 WDU20210000239 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 238 238 WDU20210000238 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 237 237 WDU20210000237 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 236 236 WDU20210000236 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 235 235 WDU20210000235 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 234 234 WDU20210000234 Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 233 233 WDU20210000233 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o braku konfliktu interesów dla kandydatów na członków Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia oraz jej członków obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 232 232 WDU20210000232 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 231 231 WDU20210000231 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 230 230 WDU20210000230 Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 229 229 WDU20210000229 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 228 228 WDU20210000228 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 227 227 WDU20210000227 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 226 226 WDU20210000226 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 225 225 WDU20210000225 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 224 224 WDU20210000224 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 223 223 WDU20210000223 Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 222 222 WDU20210000222 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 221 221 WDU20210000221 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 220 220 WDU20210000220 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 219 219 WDU20210000219 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 218 218 WDU20210000218 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 217 217 WDU20210000217 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 216 216 WDU20210000216 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wytwarzania materiału siewnego kategorii elitarny w ramach tymczasowego eksperymentu akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 215 215 WDU20210000215 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 214 214 WDU20210000214 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 213 213 WDU20210000213 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie prawnej odmian roślin obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 212 212 WDU20210000212 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 211 211 WDU20210000211 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 210 210 WDU20210000210 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach komorniczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 209 209 WDU20210000209 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 208 208 WDU20210000208 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 207 207 WDU20210000207 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 206 206 WDU20210000206 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 205 205 WDU20210000205 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 204 204 WDU20210000204 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 203 203 WDU20210000203 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 202 202 WDU20210000202 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2021 poz. 201 201 WDU20210000201 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych, w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 200 200 WDU20210000200 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 199 199 WDU20210000199 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 198 198 WDU20210000198 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 197 197 WDU20210000197 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 196 196 WDU20210000196 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 195 195 WDU20210000195 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 194 194 WDU20210000194 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 193 193 WDU20210000193 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy Ciężkowice w województwie małopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 192 192 WDU20210000192 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi i żołnierze pełniący służbę kandydacką są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 191 191 WDU20210000191 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wejherowo w województwie pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 190 190 WDU20210000190 Ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 189 189 WDU20210000189 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 188 188 WDU20210000188 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 187 187 WDU20210000187 Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 186 186 WDU20210000186 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 185 185 WDU20210000185 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 184 184 WDU20210000184 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 183 183 WDU20210000183 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 182 182 WDU20210000182 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 181 181 WDU20210000181 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dopiewo w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 180 180 WDU20210000180 Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 179 179 WDU20210000179 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 178 178 WDU20210000178 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Ministrów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 177 177 WDU20210000177 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 176 176 WDU20210000176 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 175 175 WDU20210000175 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. sygn. akt K 1/20 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 174 174 WDU20210000174 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Dobrzan w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 173 173 WDU20210000173 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 172 172 WDU20210000172 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 171 171 WDU20210000171 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 170 170 WDU20210000170 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 169 169 WDU20210000169 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Wywiadu otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 168 168 WDU20210000168 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa uchylony
Dz.U. 2021 poz. 167 167 WDU20210000167 Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie odznaki honorowej "Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina" obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 166 166 WDU20210000166 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 165 165 WDU20210000165 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kołach gospodyń wiejskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 164 164 WDU20210000164 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie instytucji upoważnionych do wydawania opinii dotyczących spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 163 163 WDU20210000163 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 162 162 WDU20210000162 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo przedsiębiorców wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 161 161 WDU20210000161 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dyrektora izby administracji skarbowej właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 160 160 WDU20210000160 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 159 159 WDU20210000159 Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 158 158 WDU20210000158 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 157 157 WDU20210000157 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lubań w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 156 156 WDU20210000156 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 155 155 WDU20210000155 Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 154 154 WDU20210000154 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 153 153 WDU20210000153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 152 152 WDU20210000152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 151 151 WDU20210000151 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 150 150 WDU20210000150 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 149 149 WDU20210000149 Ustawa z dnia 20 stycznia 2021 r. o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 148 148 WDU20210000148 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie stypendiów Ministra Sprawiedliwości przyznawanych studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 147 147 WDU20210000147 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 146 146 WDU20210000146 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 145 145 WDU20210000145 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 144 144 WDU20210000144 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 143 143 WDU20210000143 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus" na 2021 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 142 142 WDU20210000142 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego uchylony
Dz.U. 2021 poz. 141 141 WDU20210000141 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 140 140 WDU20210000140 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 139 139 WDU20210000139 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 138 138 WDU20210000138 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub za ich uzupełnienie obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 137 137 WDU20210000137 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 136 136 WDU20210000136 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie turnusów leczniczo-profilaktycznych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 135 135 WDU20210000135 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 134 134 WDU20210000134 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie statutu Narodowego Centrum Nauki obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 133 133 WDU20210000133 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 132 132 WDU20210000132 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości i trybu przyznawania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego należności za podróże służbowe i świadczeń z tytułu przeniesienia lub delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości oraz sposobu ich wypłaty obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 131 131 WDU20210000131 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 130 130 WDU20210000130 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 129 129 WDU20210000129 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nasiennictwie obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 128 128 WDU20210000128 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 127 127 WDU20210000127 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 126 126 WDU20210000126 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Świdnica w województwie lubuskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 125 125 WDU20210000125 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Warlubie w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 124 124 WDU20210000124 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Boleszkowice w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 123 123 WDU20210000123 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 122 122 WDU20210000122 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Ustka w województwie pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 121 121 WDU20210000121 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 120 120 WDU20210000120 Oświadczenie rządowe z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 119 119 WDU20210000119 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisane w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r. obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 118 118 WDU20210000118 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie aplikacji legislacyjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 117 117 WDU20210000117 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 116 116 WDU20210000116 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 115 115 WDU20210000115 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 114 114 WDU20210000114 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 113 113 WDU20210000113 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 112 112 WDU20210000112 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 111 111 WDU20210000111 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 110 110 WDU20210000110 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 109 109 WDU20210000109 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Opatrzności Bożej - Wotum Narodu - Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 108 108 WDU20210000108 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw inwestycji zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 107 107 WDU20210000107 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 106 106 WDU20210000106 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 105 105 WDU20210000105 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej uchylony
Dz.U. 2021 poz. 104 104 WDU20210000104 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych uchylony
Dz.U. 2021 poz. 103 103 WDU20210000103 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 102 102 WDU20210000102 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 101 101 WDU20210000101 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 100 100 WDU20210000100 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 99 99 WDU20210000099 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2021 poz. 98 98 WDU20210000098 Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 97 97 WDU20210000097 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 96 96 WDU20210000096 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statutu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 95 95 WDU20210000095 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 94 94 WDU20210000094 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2021 poz. 93 93 WDU20210000093 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 92 92 WDU20210000092 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2021 poz. 91 91 WDU20210000091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 90 90 WDU20210000090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 89 89 WDU20210000089 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie statkowi podróżującemu pomiędzy określonymi portami lub miejscami lub statkowi eksploatowanemu wyłącznie pomiędzy określonymi portami lub miejscami zwolnienia, o którym mowa w prawidle A-4 załącznika do Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w Londynie dnia 13 lutego 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 88 88 WDU20210000088 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 87 87 WDU20210000087 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 86 86 WDU20210000086 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 85 85 WDU20210000085 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 czerwca 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2021 poz. 84 84 WDU20210000084 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 83 83 WDU20210000083 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 82 82 WDU20210000082 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw infrastruktury sportowej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 81 81 WDU20210000081 Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 80 80 WDU20210000080 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 79 79 WDU20210000079 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 78 78 WDU20210000078 Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 77 77 WDU20210000077 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 76 76 WDU20210000076 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 75 75 WDU20210000075 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 74 74 WDU20210000074 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu, o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 73 73 WDU20210000073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 72 72 WDU20210000072 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 71 71 WDU20210000071 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 70 70 WDU20210000070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 69 69 WDU20210000069 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 68 68 WDU20210000068 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Aktywów Państwowych z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 67 67 WDU20210000067 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 66 66 WDU20210000066 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o prokuraturze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 65 65 WDU20210000065 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 64 64 WDU20210000064 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 63 63 WDU20210000063 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 62 62 WDU20210000062 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 61 61 WDU20210000061 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 60 60 WDU20210000060 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie wypłaty odszkodowań oraz udzielania dotacji celowych i pożyczek ze środków Funduszu Reprywatyzacji obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 59 59 WDU20210000059 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2021 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 58 58 WDU20210000058 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dopiewo w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 57 57 WDU20210000057 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 56 56 WDU20210000056 Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 55 55 WDU20210000055 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 54 54 WDU20210000054 Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 53 53 WDU20210000053 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny wykonawczy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 52 52 WDU20210000052 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 51 51 WDU20210000051 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 50 50 WDU20210000050 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 49 49 WDU20210000049 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz uchylony
Dz.U. 2021 poz. 48 48 WDU20210000048 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 47 47 WDU20210000047 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 46 46 WDU20210000046 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 45 45 WDU20210000045 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 44 44 WDU20210000044 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 43 43 WDU20210000043 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 42 42 WDU20210000042 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozwiązań równoważnych z wymaganiami Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w Londynie dnia 13 lutego 2004 r., dla statków wskazanych w prawidle A-5 załącznika do tej konwencji obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 41 41 WDU20210000041 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 40 40 WDU20210000040 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 39 39 WDU20210000039 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 38 38 WDU20210000038 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 37 37 WDU20210000037 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 36 36 WDU20210000036 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 35 35 WDU20210000035 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 34 34 WDU20210000034 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 33 33 WDU20210000033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów budowlanych, w przypadku których oznacza się stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-232, wymagań dotyczących dokonywania tych oznaczeń oraz wartości wskaźnika stężenia promieniotwórczego, o której przekroczeniu informuje się właściwe organy obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 32 32 WDU20210000032 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 31 31 WDU20210000031 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 30 30 WDU20210000030 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 29 29 WDU20210000029 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych oraz oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 28 28 WDU20210000028 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Instytutowi Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 27 27 WDU20210000027 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 26 26 WDU20210000026 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 25 25 WDU20210000025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2021 poz. 24 24 WDU20210000024 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 23 23 WDU20210000023 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 22 22 WDU20210000022 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2020 r. sygn. akt SK 46/19 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 21 21 WDU20210000021 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 20 20 WDU20210000020 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2020 r. sygn. akt SK 26/16 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 19 19 WDU20210000019 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2020 r. sygn. akt SK 9/16 obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 18 18 WDU20210000018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Instytutowi Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 17 17 WDU20210000017 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 16 16 WDU20210000016 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 15 15 WDU20210000015 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania uznany za uchylony
Dz.U. 2021 poz. 14 14 WDU20210000014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa uchylony
Dz.U. 2021 poz. 13 13 WDU20210000013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 12 12 WDU20210000012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2021 poz. 11 11 WDU20210000011 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 10 10 WDU20210000010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie metody zapobiegania COVID-19 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 9 9 WDU20210000009 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2021 poz. 8 8 WDU20210000008 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 7 7 WDU20210000007 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV) akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 6 6 WDU20210000006 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 5 5 WDU20210000005 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o wypowiedzeniu Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 4 4 WDU20210000004 Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2021 poz. 3 3 WDU20210000003 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy Ciężkowice w województwie małopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 2 2 WDU20210000002 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o ratyfikacji Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2021 poz. 1 1 WDU20210000001 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych obowiązujący