zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj

System Zarządzania wg ISO 9001

Audyt aktualności nadzorowanych norm

Strona oparta na skrypcie aktualizującym status norm według informacji na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Strona nie prowadzi sprzedaży norm ani nie odpowiada za aktualność prezentowanych danych.
Wykonano na własny użytek jako demonstrację rozwiązań stosowanych w SZJ.

01 ZAGADNIENIA OGÓLNE.TERMINOLOGIA. NORMALIZACJA.DOKUMENTACJA

01.020 Terminologia (zasady i koordynacja)
01.040 Słownictwo
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja(Słownictwo)
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie przedsiębiorstwem i jakość.Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
01.040.19 Badania (Słownictwo)
01.040.21 Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania (Słownictwo)
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
01.040.33 Telekomunikacja. Technika audio i wideo (Słownictwo)
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
01.040.37 Technika obrazu (Słownictwo)
01.040.39 Mechanika precyzyjna. Jubilerstwo (Słownictwo)
01.040.43 Pojazdy drogowe (Słownictwo)
01.040.45 Kolejnictwo (Słownictwo)
01.040.47 Budowa statków. Konstrukcje morskie (Słownictwo)
01.040.49 Lotnictwo i kosmonautyka (Słownictwo)
01.040.53 Urządzenia transportu bliskiego (Słownictwo)
01.040.55 Pakowanie, przechowywanie i transport (Słownictwo)
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
01.040.61 Przemysł odzieżowy (Słownictwo)
01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)
01.040.67 Przemysł spożywczy (Słownictwo)
01.040.71 Przemysł chemiczny (Słownictwo)
01.040.73 Górnictwo i kopaliny (Słownictwo)
01.040.75 Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane (Słownictwo)
01.040.77 Hutnictwo (Słownictwo)
01.040.79 Technologia drewna (Słownictwo)
01.040.81 Przemysł szklarski i ceramiczny (Słownictwo)
01.040.83 Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Słownictwo)
01.040.85 Przemysł papierniczy (Słownictwo)
01.040.87 Przemysł farb i barwników (Słownictwo)
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
01.040.93 Inżynieria lądowa i wodna (Słownictwo)
01.040.95 Wojskowość. Inżynieria wojskowa. Uzbrojenie (Słownictwo)
01.040.97 Sprzęt do użytku domowego i handlowego. Rozrywki. Sport (Słownictwo)
01.060 Wielkości i jednostki
01.070 Kodowanie barwne
01.075 Symbole literowe
01.080 Symbole graficzne
01.080.01 Symbole graficzne. Zagadnienia ogólne
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
01.080.30 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
01.080.40 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym elektrycznym i elektronicznym, na wykresach, schematach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
01.080.50 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym telekomunikacyjnym i technologii informacyjnej oraz podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
01.080.99 Inne symbole graficzne
01.100 Rysunek techniczny
01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
01.100.25 Rysunek techniczny elektryczny i elektroniczny
01.100.27 Rysunek techniczny telekomunikacyjny i technologii informacyjnej
01.100.30 Rysunek techniczny budowlany
01.100.40 Sprzęt kreślarski
01.100.99 Inne normy dotyczące rysunku technicznego
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
01.120 Normalizacja. Zasady ogólne
01.140 Informacja. Działalność wydawnicza
01.140.10 Pismo. Transliteracja
01.140.20 Informacja naukowa
01.140.30 Dokumenty stosowane w administracji, handlu i przemyśle
01.140.40 Działalność wydawnicza

03 USŁUGI.ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM I JAKOŚĆ.ADMINISTRACJA. TRANSPORT.SOCJOLOGIA

03.020 Socjologia. Demografia
03.040 Praca. Zatrudnienie
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
03.080 Usługi
03.080.01 Usługi. Zagadnienia ogólne
03.080.10 Usługi w zakresie konserwacji. Zarządzanie infrastrukturą
03.080.20 Usługi dla przedsiębiorstw
03.080.30 Usługi dla konsumentów
03.080.99 Inne usługi
03.100 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Systemy zarządzania
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
03.100.02 Ład organizacyjny i etyka
03.100.10 Zakupy. Dostawa. Logistyka
03.100.20 Handel. Działalność handlowa. Marketing
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
03.100.50 Produkcja. Zarządzanie produkcją
03.100.60 Księgowość
03.100.70 Systemy zarządzania
03.100.99 Inne normy dotyczące organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami
03.120 Jakość
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
03.120.99 Inne normy dotyczące jakości
03.140 Patenty. Własność intelektualna
03.160 Prawo. Administracja
03.180 Edukacja
03.200 Rekreacja. Turystyka
03.200.01 Rekreacja i turystyka. Zagadnienia ogólne
03.200.10 Turystyka przygodowa
03.200.99 Inne normy dotyczące rekreacji i turystyki
03.220 Transport
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
03.220.20 Transport drogowy
03.220.30 Transport kolejowy
03.220.40 Transport wodny
03.220.50 Transport powietrzny
03.220.99 Inne rodzaje transportu
03.240 Usługi pocztowe

07 NAUKI PRZYRODNICZE I STOSOWANE

11 TECHNIKA MEDYCZNA

11.020 Nauki medyczne i środki ochrony zdrowia. Zagadnienia ogólne
11.020.01 Zarządzanie jakością i zarządzanie środowiskowe w ochronie zdrowia
11.020.10 Usługi w ochronie zdrowia. Zagadnienia ogólne
11.020.20 Nauki medyczne
11.020.99 Inne normy dotyczące ochrony zdrowia. Zagadnienia ogólne
11.040 Wyposażenie i sprzęt medyczny
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
11.040.30 Narzędzia chirurgiczne i materiały
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
11.060 Stomatologia
11.060.01 Stomatologia. Zagadnienia ogólne
11.060.10 Materiały dentystyczne
11.060.15 Implanty stomatologiczne
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
11.080 Sterylizacja i dezynfekcja
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
11.080.10 Sprzęt sterylizacyjny
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
11.080.30 Pakowanie sterylne
11.080.99 Inne normy dotyczące sterylizacji i dezynfekcji
11.100 Medycyna laboratoryjna
11.100.01 Medycyna laboratoryjna. Zagadnienia ogólne
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
11.100.30 Analiza krwi i moczu
11.100.99 Inne normy dotyczące medycyny laboratoryjnej
11.120 Środki farmaceutyczne
11.120.01 Środki farmaceutyczne. Zagadnienia ogólne
11.120.10 Leki
11.120.20 Opatrunki ran i kompresy
11.120.99 Inne normy dotyczące środków farmaceutycznych
11.140 Wyposażenie szpitalne
11.160 Pierwsza pomoc
11.180 Techniczne środki pomocy dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych.Zagadnienia ogólne
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
11.180.15 Pomoce dla osób głuchych i niedosłyszących
11.180.20 Pomoce przy nietrzymaniu i do stomii
11.180.30 Pomoce dla osób niewidomych i niedowidzących
11.180.40 Pomoce do jedzenia i picia
11.180.99 Inne normy dotyczące pomocy dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych
11.200 Kontrola urodzin. Mechaniczne środki antykoncepcyjne
11.220 Weterynaria

13 ŚRODOWISKO.OCHRONA ZDROWIA.BEZPIECZEŃSTWO

13.020 Ochrona środowiskowa
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
13.020.50 Etykietowanie środowiskowe (ekoznakowanie)
13.020.55 Bioprodukty
13.020.60 Cykle życia wyrobu
13.020.70 Projekty środowiskowe
13.020.99 Inne normy dotyczące ochrony środowiskowej
13.030 Odpady
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
13.030.10 Odpady stałe
13.030.20 Odpady płynne. Osady ściekowe
13.030.30 Odpady specjalne
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
13.030.50 Recykling
13.030.99 Inne normy dotyczące odpadów
13.040 Jakość powietrza
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
13.040.35 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
13.040.50 Emisja spalin pochodzących ze środków transportu
13.040.99 Inne normy dotyczące jakości powietrza
13.060 Jakość wody
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
13.060.10 Woda z zasobów naturalnych
13.060.20 Woda pitna
13.060.25 Woda do celów przemysłowych
13.060.30 Ścieki
13.060.45 Badanie wody. Zagadnienia ogólne
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
13.060.99 Inne normy dotyczące jakości wody
13.080 Jakość gleby. Gleboznawstwo
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
13.080.05 Badanie gleby. Zagadnienia ogólne
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
13.080.40 Hydrologiczne właściwości gleby
13.080.99 Inne normy dotyczące jakości gleby
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
13.120 Bezpieczeństwo w domu
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
13.180 Ergonomia
13.200 Wypadki i klęski żywiołowe
13.220 Ochrona przed pożarem
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
13.220.10 Walka z pożarem
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
13.220.99 Inne normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej
13.230 Ochrona przed wybuchami
13.240 Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
13.310 Ochrona przed włamaniem
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
13.340 Sprzęt ochronny
13.340.01 Sprzęt ochronny. Zagadnienia ogólne
13.340.10 Odzież ochronna
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
13.340.60 Ochrona przed upadkiem z wysokości i poślizgiem
13.340.70 Kamizelki ratunkowe, sprzęt unoszący się na powierzchni wody i wypornościowy
13.340.99 Inny sprzęt ochronny

17 METROLOGIA I POMIARY.ZJAWISKA FIZYCZNE

17.020 Metrologia i pomiary. Zagadnienia ogólne
17.040 Pomiary długości i kąta
17.040.01 Pomiary długości i kąta. Zagadnienia ogólne
17.040.10 Tolerancje i pasowania
17.040.20 Właściwości powierzchni
17.040.30 Narzędzia pomiarowe
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
17.040.99 Inne normy dotyczące pomiarów długości i kąta
17.060 Pomiary objętości, masy, gęstości, lepkości
17.080 Pomiary czasu, prędkości, przyspieszenia, prędkości kątowej
17.100 Pomiary siły, ciężaru i ciśnienia
17.120 Pomiary przepływów
17.120.01 Pomiary przepływów. Zagadnienia ogólne
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
17.140 Akustyka i pomiary zjawisk akustycznych
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
17.140.50 Elektroakustyka
17.140.99 Inne normy dotyczące akustyki
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
17.180 Optyka i pomiary zjawisk optycznych
17.180.01 Optyka i pomiary zjawisk optycznych. Zagadnienia ogólne
17.180.20 Barwy i pomiary światła
17.180.30 Optyczne przyrządy pomiarowe
17.180.99 Inne normy dotyczące optyki i pomiarów zjawisk optycznych
17.200 Termodynamika i pomiary temperatury
17.200.01 Termodynamika. Zagadnienia ogólne
17.200.10 Ciepło. Kalorymetria
17.200.20 Przyrządy do pomiaru temperatury
17.200.99 Inne normy dotyczące termodynamiki
17.220 Elektryczność. Magnetyzm. Pomiary zjawisk elektrycznych i magnetycznych
17.220.01 Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
17.240 Pomiary promieniowania

19 BADANIA

21 ZESPOŁY MECHANICZNE I CZĘŚCI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów,wyposażenia
21.040 Gwinty
21.040.01 Gwinty. Zagadnienia ogólne
21.040.10 Gwinty metryczne
21.040.20 Gwinty calowe
21.040.30 Gwinty specjalne
21.060 Części złączne
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
21.060.20 Nakrętki
21.060.30 Podkładki, elementy zabezpieczające
21.060.40 Nity
21.060.50 Sworznie, kołki, gwoździe
21.060.60 Pierścienie, tulejki, tuleje, kołnierze
21.060.70 Zaciski i klamry
21.060.99 Inne części złączne
21.080 Zawiasy, oczka i inne połączenia przegubowe
21.100 Łożyska
21.100.01 Łożyska. Zagadnienia ogólne
21.100.10 Łożyska ślizgowe
21.100.20 Łożyska toczne
21.120 Wały i sprzęgła
21.120.01 Wały i sprzęgła. Zagadnienia ogólne
21.120.10 Wały
21.120.20 Sprzęgła
21.120.30 Kliny i wpusty, rowki klinowe i wpustowe, wielowypusty i wielokarby
21.120.40 Wyważanie i wyważarki
21.120.99 Inne normy dotyczące wałów i sprzęgieł
21.140 Uszczelnienia, dławnice
21.160 Sprężyny
21.180 Obudowy, osłony i inne części maszynowe
21.200 Przekładnie zębate
21.220 Napędy elastyczne i pędnie
21.220.01 Napędy elastyczne i pędnie. Zagadnienia ogólne
21.220.10 Napędy pasowe i ich elementy
21.220.20 Napędy linowe i ich elementy
21.220.30 Napędy łańcuchowe i ich elementy
21.220.99 Inne napędy elastyczne i pędnie
21.240 Mechanizmy korbowo?wodzikowe oraz ich części i elementy
21.260 Układy smarowania

23 PNEUMATYKA I HYDRAULIKA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

23.020 Urządzenia do przechowywania płynów
23.020.01 Urządzenia do przechowywania płynów. Zagadnienia ogólne
23.020.10 Zbiorniki stałe i cysterny
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
23.020.35 Butle do gazów
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
23.020.99 Inne urządzenia do przechowywania płynów
23.040 Rurociągi i elementy rurociągów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
23.040.03 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów przesyłania wody
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
23.040.07 Rurociągi i elementy rurociągów do sieci ciepłowniczych
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
23.040.15 Rury z metali nieżelaznych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
23.040.40 Łączniki metalowe
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
23.040.50 Rury i łączniki z innych materiałów
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
23.040.70 Przewody giętkie
23.040.80 Uszczelnienia rurociągów i przewodów giętkich
23.040.99 Inne elementy rurociągów
23.060 Zawory
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
23.060.10 Zawory talerzowe o kadłubie kulistym
23.060.20 Zawory kulowe i kurkowe
23.060.30 Zawory zasuwowe
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
23.060.50 Zawory zwrotne
23.060.99 Inne zawory
23.080 Pompy
23.100 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne
23.100.01 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Zagadnienia ogólne
23.100.10 Pompy i silniki
23.100.20 Cylindry
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
23.100.50 Elementy sterujące
23.100.60 Filtry, uszczelki i zanieczyszczenia płynów
23.100.99 Inne elementy napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
23.140 Sprężarki i urządzenia pneumatyczne
23.160 Technika próżni

25 PRZEMYSŁ MASZYNOWY

25.020 Procesy obróbki kształtowej
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
25.040 Zautomatyzowane systemy produkcyjne
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
25.040.10 Centra obróbkowe
25.040.20 Obrabiarki sterowane numerycznie
25.040.30 Roboty przemysłowe. Manipulatory
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
25.040.99 Inne normy dotyczące zautomatyzowanych systemów produkcyjnych
25.060 Obrabiarki zespołowe
25.060.01 Obrabiarki zespołowe. Zagadnienia ogólne
25.060.10 Zespoły obrabiarkowe i inne urządzenia
25.060.20 Podzielnice i urządzenia do mocowania narzędzi i przedmiotów obrabianych
25.060.99 Inne normy dotyczące obrabiarek zespołowych
25.080 Obrabiarki do metali
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
25.080.10 Tokarki
25.080.20 Wytaczarki i frezarki
25.080.25 Strugarki wzdłużne
25.080.30 Przeciągarki
25.080.40 Wiertarki
25.080.50 Szlifierki i polerki
25.080.60 Przecinarki
25.080.99 Inne obrabiarki do metali
25.100 Narzędzia do obróbki skrawaniem
25.100.01 Narzędzia do obróbki skrawaniem. Zagadnienia ogólne
25.100.10 Noże tokarskie
25.100.20 Frezy
25.100.25 Narzędzia do strugarek i przeciągarek
25.100.30 Wiertła, pogłębiacze stożkowe, rozwiertaki
25.100.40 Piły
25.100.50 Gwintowniki i narzynki
25.100.60 Pilniki
25.100.70 Materiały ścierne
25.100.99 Inne narzędzia do obróbki skrawaniem
25.120 Urządzenia do obróbki bezwiórowej
25.120.01 Urządzenia do obróbki bezwiórowej. Zagadnienia ogólne
25.120.10 Urządzenia kuźnicze. Prasy. Nożyce
25.120.20 Urządzenia do walcowania, wytłaczania i ciągnienia
25.120.30 Urządzenia do formowania
25.120.40 Urządzenia do obróbki elektrochemicznej
25.120.99 Inne urządzenia do obróbki bezwiórowej
25.140 Narzędzia ręczne
25.140.01 Narzędzia ręczne. Zagadnienia ogólne
25.140.10 Narzędzia z napędem pneumatycznym
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
25.140.30 Narzędzia z napędem ręcznym
25.140.99 Inne narzędzia ręczne
25.160 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
25.160.10 Procesy spawalnicze
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
25.160.30 Urządzenia do spawania
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
25.180 Piece przemysłowe
25.180.01 Piece przemysłowe. Zagadnienia ogólne
25.180.10 Piece elektryczne
25.180.20 Piece paliwowe
25.200 Obróbka cieplna
25.220 Obróbka powierzchni i nakładanie powłok
25.220.01 Obróbka powierzchni i nakładanie powłok. Zagadnienia ogólne
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
25.220.20 Obróbka powierzchni
25.220.40 Powłoki metalowe
25.220.50 Emalie
25.220.60 Powłoki organiczne
25.220.99 Inne obróbki i powłoki

27 ENERGETYKA

27.010 Energetyka. Zagadnienia ogólne
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
27.020 Silniki spalinowe
27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe
27.060 Palniki. Kotły
27.060.01 Palniki i kotły. Zagadnienia ogólne
27.060.10 Palniki na paliwo stałe i ciekłe
27.060.20 Palniki gazowe
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
27.070 Ogniwa paliwowe
27.075 Technologie wodorowe
27.080 Pompy cieplne
27.100 Elektrownie. Zagadnienia ogólne
27.120 Energetyka jądrowa
27.120.01 Energetyka jądrowa. Zagadnienia ogólne
27.120.10 Konstrukcje reaktorów
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
27.120.99 Inne normy dotyczące energetyki jądrowej
27.140 Hydroenergetyka
27.160 Energetyka słoneczna
27.180 Systemy turbin wiatrowych
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
27.220 Odzyskiwanie ciepła. Izolacja cieplna

29 ELEKTROTECHNIKA

29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
29.030 Materiały magnetyczne
29.035 Materiały izolacyjne
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
29.035.10 Materiały izolacyjne z papieru i tektury
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
29.035.30 Materiały izolacyjne z ceramiki i szkła
29.035.50 Materiały na bazie miki
29.035.60 Tkaniny nasycone i lakiery elektroizolacyjne
29.035.99 Inne materiały izolacyjne
29.040 Płyny izolacyjne
29.040.01 Płyny izolacyjne. Zagadnienia ogólne
29.040.10 Oleje izolacyjne
29.040.20 Gazy izolacyjne
29.040.99 Inne płyny izolacyjne
29.045 Materiały półprzewodnikowe
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
29.060 Kable i przewody elektryczne
29.060.01 Kable i przewody elektryczne. Zagadnienia ogólne
29.060.10 Przewody
29.060.20 Kable
29.080 Izolacja
29.080.01 Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne
29.080.10 Izolatory
29.080.20 Izolatory przepustowe
29.080.30 Systemy izolacji
29.080.99 Inne normy dotyczące izolacji
29.100 Elementy wyposażenia elektrycznego
29.100.01 Elementy wyposażenia elektrycznego. Zagadnienia ogólne
29.100.10 Elementy magnetyczne
29.100.20 Elementy elektryczne i elektromechaniczne
29.100.99 Inne elementy wyposażenia elektrycznego
29.120 Osprzęt elektryczny
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
29.120.40 Łączniki
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
29.120.70 Przekaźniki
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
29.130 Aparatura łączeniowa i sterownicza
29.130.01 Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zagadnienia ogólne
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
29.130.99 Inna aparatura łączeniowa i sterownicza
29.140 Lampy i ich wyposażenie
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
29.140.20 Żarówki
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
29.160 Maszyny wirujące
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
29.160.10 Podzespoły maszyn wirujących
29.160.20 Prądnice
29.160.30 Silniki elektryczne
29.160.40 Zestawy wytwarzające energię
29.160.99 Inne normy dotyczące maszyn wirujących
29.180 Transformatory. Dławiki
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
29.220 Ogniwa galwaniczne i baterie
29.220.01 Ogniwa galwaniczne i baterie. Zagadnienia ogólne
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
29.220.99 Inne ogniwa galwaniczne i baterie
29.240 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
29.240.30 Wyposażenie sterownicze dla elektrowni
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
29.260 Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
29.260.01 Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach. Zagadnienia ogólne
29.260.10 Instalacje elektryczne do użytku zewnętrznego
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej

31 ELEKTRONIKA

31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
31.040 Rezystory
31.040.01 Rezystory. Zagadnienia ogólne
31.040.10 Rezystory stałe
31.040.20 Potencjometry, rezystory zmienne
31.040.30 Termistory
31.040.99 Inne rezystory
31.060 Kondensatory
31.060.01 Kondensatory. Zagadnienia ogólne
31.060.10 Kondensatory stałe
31.060.20 Kondensatory ceramiczne i mikowe
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
31.060.40 Kondensatory tantalowe elektrolityczne
31.060.50 Kondensatory aluminiowe elektrolityczne
31.060.60 Kondensatory zmienne
31.060.70 Kondensatory mocy
31.060.99 Inne kondensatory
31.080 Przyrządy półprzewodnikowe
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
31.080.10 Diody
31.080.20 Tyrystory
31.080.30 Tranzystory
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
31.100 Lampy elektronowe
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
31.160 Filtry elektryczne
31.180 Obwody drukowane i płytki
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
31.220 Podzespoły elektromechaniczne do urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych
31.220.01 Podzespoły elektromechaniczne. Zagadnienia ogólne
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
31.220.20 Przełączniki
31.220.99 Inne podzespoły elektromechaniczne
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe

33 TELEKOMUNIKACJA. TECHNIKA AUDIO I WIDEO

33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
33.030 Usługi telekomunikacyjne. Zastosowania
33.040 Systemy telekomunikacyjne
33.040.01 Systemy telekomunikacyjne. Zagadnienia ogólne
33.040.20 Systemy przesyłowe
33.040.30 Przełączniki i systemy sygnalizacyjne
33.040.35 Sieci telefoniczne
33.040.40 Sieci telekomunikacyjne
33.040.50 Linie, połączenia i obwody
33.040.60 Linie telekomunikacyjne
33.040.99 Inne wyposażenie dla systemów telekomunikacyjnych
33.050 Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne
33.050.01 Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne.Zagadnienia ogólne
33.050.10 Wyposażenie telefoniczne
33.050.20 Sprzęt przywoławczy
33.050.30 Wyposażenie dla teleksu, teletekstu, telefaksu
33.050.99 Inne urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne
33.060 Radiokomunikacja
33.060.01 Radiokomunikacja. Zagadnienia ogólne
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
33.060.30 Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stałe
33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe
33.060.99 Inne wyposażenie dla radiokomunikacji
33.070 Radiokomunikacja ruchoma
33.070.01 Radiokomunikacja ruchoma. Zagadnienia ogólne
33.070.10 Radiowe Sieci Transeuropejskie (TETRA)
33.070.20 Systemy przywoławcze
33.070.30 System Cyfrowej Telekomunikacji Bezsznurowej (DECT)
33.070.40 Satelita
33.070.50 Globalny System dla Komunikacji Ruchomej (GSM)
33.070.99 Inne normy dotyczące radiokomunikacji ruchomej
33.080 Sieć Cyfrowa z Integracją Usług (ISDN)
33.100 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
33.100.10 Emisja
33.100.20 Odporność
33.100.99 Inne aspekty dotyczące EMC
33.120 Podzespoły i osprzęt do urządzeń telekomunikacyjnych
33.120.01 Podzespoły i osprzęt. Zagadnienia ogólne
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
33.120.30 Łączniki RF
33.120.40 Anteny
33.120.99 Inne podzespoły i osprzęt
33.140 Urządzenia pomiarowe specjalne dla telekomunikacji
33.160 Technika audio, wideo i audiowizualna
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
33.160.10 Wzmacniacze
33.160.20 Odbiorniki radiowe
33.160.25 Odbiorniki telewizyjne
33.160.30 Systemy audio
33.160.40 Systemy wideo
33.160.50 Osprzęt
33.160.60 Systemy multimedialne i wyposażenie telekonferencyjne
33.160.99 Inne wyposażenie audio, wideo i audiowizualne
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
33.180 Łączność światłowodowa
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
33.180.10 Włókna i kable
33.180.20 Złącza światłowodowe
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
33.200 Telesterowanie. Telemetria

35 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

35.020 Technologia informacyjna (IT). Zagadnienia ogólne
35.030 Bezpieczeństwo IT
35.040 Kodowanie informacji
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
35.040.10 Kodowanie zestawu znaków
35.040.30 Kodowanie informacji graficznej i fotograficznej
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
35.040.99 Inne normy dotyczące kodowania informacji
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
35.080 Oprogramowanie
35.100 Współdziałanie systemów otwartych (OSI)
35.100.01 Współdziałanie systemów otwartych. Zagadnienia ogólne
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
35.100.10 Warstwa fizyczna
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
35.100.30 Warstwa sieciowa
35.100.40 Warstwa transportu
35.100.50 Warstwa sesji
35.100.60 Warstwa prezentacji danych
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
35.110 Tworzenie sieci
35.140 Grafika komputerowa
35.160 Systemy mikroprocesorowe
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
35.210 Chmura obliczeniowa
35.220 Urządzenia pamięciowe i nośniki informacji
35.220.01 Urządzenia pamięciowe i nośniki informacji. Zagadnienia ogólne
35.220.10 Karty i taśmy papierowe
35.220.20 Urządzenia pamięci magnetycznej
35.220.21 Dyski magnetyczne
35.220.22 Taśmy magnetyczne
35.220.23 Kasety do taśm magnetycznych
35.220.30 Urządzenia pamięci optycznej
35.220.99 Inne urządzenia pamięciowe i nośniki informacji
35.240 Zastosowanie technologii informacyjnej
35.240.01 Zastosowanie technologii informacyjnej. Zagadnienia ogólne
35.240.10 Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD)
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentacji i działalności wydawniczej
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
35.240.68 Zastosowanie IT w rolnictwie
35.240.69 Zastosowanie IT w usługach pocztowych
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
35.240.90 Zastosowanie IT w edukacji
35.240.95 Aplikacje internetowe
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
35.260 Urządzenia biurowe

37 TECHNIKA OBRAZU

39 MECHANIKA PRECYZYJNA. JUBILERSTWO

43 POJAZDY DROGOWE

43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
43.040 Układy pojazdów drogowych
43.040.01 Układy pojazdów drogowych. Zagadnienia ogólne
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
43.040.20 Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze
43.040.30 Urządzenia wskazujące i kontrolne
43.040.40 Układy hamulcowe
43.040.50 Układy przenoszenia napędu. Zawieszenia
43.040.60 Nadwozia i części nadwozi
43.040.65 Szklenie i systemy wycieraczek
43.040.70 Sprzęgi
43.040.80 Ochrona przed wypadkami i systemy mocowania
43.040.99 Inne układy pojazdów drogowych
43.060 Silniki spalinowe do pojazdów drogowych
43.060.01 Silniki spalinowe do pojazdów drogowych. Zagadnienia ogólne
43.060.10 Bloki cylindrów. Elementy składowe bloków cylindrów
43.060.20 Układy doładowywania i wylotu
43.060.30 Układy chłodzenia. Układy smarowania
43.060.40 Układy paliwowe
43.060.50 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Układy sterowania i kontroli
43.060.99 Inne układy i elementy silników spalinowych
43.080 Pojazdy użytkowe
43.080.01 Pojazdy użytkowe. Zagadnienia ogólne
43.080.10 Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe i przyczepy
43.080.20 Autobusy
43.080.99 Inne pojazdy użytkowe
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
43.140 Motocykle i motorowery
43.150 Rowery
43.160 Pojazdy specjalne
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań

45 KOLEJNICTWO

47 BUDOWA STATKÓW. KONSTRUKCJE MORSKIE

47.020 Budowa statków i konstrukcje morskie
47.020.01 Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne
47.020.05 Materiały i komponenty do budowy statków
47.020.10 Kadłuby i ich elementy
47.020.20 Silniki okrętowe i układy napędowe
47.020.30 Instalacje rurociągowe
47.020.40 Urządzenia załadunkowe i przeładunkowe
47.020.50 Urządzenia i instalacje pokładowe
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
47.020.80 Pomieszczenia mieszkalne
47.020.85 Pomieszczenia ładunkow
47.020.90 Okrętowe instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne i grzewcze
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
47.040 Statki morskie
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
47.080 Małe jednostki pływające

49 LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
49.025 Materiały w lotnictwie i kosmonautyce
49.025.01 Materiały w lotnictwie i kosmonautyce. Zagadnienia ogólne
49.025.05 Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne
49.025.10 Stale
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
49.025.20 Aluminium
49.025.30 Tytan
49.025.40 Guma i tworzywa sztuczne
49.025.50 Kleje
49.025.60 Materiały włókiennicze
49.025.99 Inne materiały
49.030 Części złączne w lotnictwie i kosmonautyce
49.030.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
49.030.10 Gwinty
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
49.030.30 Nakrętki
49.030.40 Kołki, gwoździe
49.030.50 Podkładki i inne elementy zabezpieczające
49.030.60 Nity
49.030.99 Inne części złączne
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
49.045 Konstrukcje i elementy konstrukcyjne
49.050 Silniki i układy napędowe statków powietrznych i kosmicznych
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
49.090 Urządzenia i przyrządy pokładowe
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
49.120 Wyposażenie do transportu towarów
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie

53 URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO

55 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

59 TECHNOLOGIA TEKSTYLNA I SKÓRZANA

59.020 Procesy przemysłu tekstylnego
59.040 Materiały pomocnicze dla przemysłu tekstylnego
59.060 Włókna tekstylne
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
59.060.10 Włókna naturalne
59.060.20 Włókna chemiczne
59.060.30 Włókna mineralne i metalowe
59.060.99 Inne włókna tekstylne
59.080 Wyroby przemysłu tekstylnego
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
59.080.20 Przędze
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
59.080.50 Liny i sznury
59.080.70 Geotekstylia
59.080.80 Inteligentne tekstylia
59.080.99 Inne wyroby przemysłu tekstylnego
59.100 Materiały do wzmacniania kompozytów
59.100.01 Materiały do wzmacniania kompozytów. Zagadnienia ogólne
59.100.10 Materiały włókiennicze szklane
59.100.20 Materiały węglowe
59.100.30 Materiały aramidowe
59.100.99 Inne materiały do wzmacniania kompozytów
59.120 Maszyny włókiennicze
59.120.01 Maszyny włókiennicze. Zagadnienia ogólne
59.120.10 Maszyny do przędzenia, skręcania i teksturowania
59.120.20 Maszyny i wyposażenie do przewijania
59.120.30 Krosna. Maszyny tkackie
59.120.40 Maszyny dziewiarskie
59.120.50 Wyposażenie do barwienia i wykończania
59.120.99 Inne maszyny włókiennicze
59.140 Technologia skórzana
59.140.01 Technologia skórzana. Zagadnienia ogólne
59.140.10 Procesy i materiały pomocnicze
59.140.20 Skóry surowe, skóry niewyprawione
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
59.140.35 Wyroby ze skóry
59.140.40 Maszyny i urządzenia do produkcji skór wyprawionych zwykłych i futerkowych
59.140.99 Inne normy dotyczące technologii skórzanej

61 PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY

65 ROLNICTWO

65.020 Gospodarka rolna i leśna
65.020.01 Gospodarka rolna i leśna. Zagadnienia ogólne
65.020.20 Uprawa roślin
65.020.30 Hodowla i chów zwierząt
65.020.40 Kształtowanie krajobrazu i gospodarka leśna
65.020.99 Inne normy dotyczące gospodarki rolnej i leśnej
65.040 Budynki, konstrukcje i instalacje dla rolnictwa
65.040.01 Budynki, konstrukcje i instalacje dla rolnictwa. Zagadnienia ogólne
65.040.10 Budynki inwentarskie, ich wyposażenie oraz instalacje
65.040.20 Budynki, instalacje i urządzenia do przetwarzania i przechowywania produktów rolniczych
65.040.30 Szklarnie i inne obiekty do hodowli upraw pod osłonami
65.040.99 Inne normy dotyczące budynków i instalacji dla rolnictwa
65.060 Maszyny, narzędzia i sprzęt rolniczy
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
65.060.20 Urządzenia do uprawy gleby
65.060.25 Urządzenia do przechowywania, przygotowania nawozów i nawożenia
65.060.30 Urządzenia do siewu i sadzenia
65.060.35 Urządzenia nawadniające i odwadniające
65.060.40 Urządzenia do ochrony roślin
65.060.50 Maszyny do zbiorów
65.060.60 Maszyny do uprawy winorośli oraz urządzenia do wytwarzania win
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
65.060.80 Sprzęt leśny
65.060.99 Inne maszyny i sprzęt rolniczy
65.080 Nawozy sztuczne
65.100 Pestycydy i inne środki ochrony roślin
65.100.01 Pestycydy i inne środki ochrony roślin. Zagadnienia ogólne
65.100.10 Insektycydy
65.100.20 Herbicydy
65.100.30 Fungicydy
65.100.99 Inne pestycydy i środki ochrony roślin
65.120 Pasze dla zwierząt
65.140 Pszczelarstwo
65.145 Łowiectwo
65.150 Rybołówstwo i hodowla ryb
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego

67 PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

67.020 Technologia przetwórstwa spożywczego
67.040 Produkty spożywcze. Zagadnienia ogólne
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
67.080 Owoce. Warzywa
67.080.01 Owoce, warzywa i ich przetwory. Zagadnienia ogólne
67.080.10 Owoce i przetwory owocowe
67.080.20 Warzywa i przetwory warzywne
67.100 Mleko i przetwory mleczne
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
67.100.20 Masło
67.100.30 Sery
67.100.40 Lody i desery lodowe
67.100.99 Inne przetwory mleczne
67.120 Mięso, przetwory mięsne i inne produkty pochodzenia zwierzęcego
67.120.01 Produkty pochodzenia zwierzęcego. Zagadnienia ogólne
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
67.120.20 Drób i jaja
67.120.30 Ryby i przetwory rybne
67.120.99 Inne produkty pochodzenia zwierzęcego
67.140 Herbata. Kawa. Kakao
67.140.10 Herbata
67.140.20 Kawa i substytuty kawy
67.140.30 Kakao
67.160 Napoje
67.160.01 Napoje. Zagadnienia ogólne
67.160.10 Napoje alkoholowe
67.160.20 Napoje bezalkoholowe
67.180 Cukier. Wyroby cukiernicze. Skrobia
67.180.10 Cukier i wyroby cukiernicze
67.180.20 Skrobia i produkty pochodne
67.190 Czekolada
67.200 Oleje i tłuszcze jadalne. Nasiona oleiste
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
67.200.20 Nasiona oleiste
67.220 Przyprawy. Dodatki do żywności
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
67.220.20 Dodatki do żywności
67.230 Żywność przygotowana i wstępnie paczkowana
67.240 Analiza sensoryczna
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego

71 PRZEMYSŁ CHEMICZNY

71.020 Produkcja w przemyśle chemicznym
71.040 Chemia analityczna
71.040.01 Chemia analityczna. Zagadnienia ogólne
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca
71.040.30 Odczynniki chemiczne
71.040.40 Analiza chemiczna
71.040.50 Fizykochemiczne metody analizy
71.040.99 Inne normy dotyczące chemii analitycznej
71.060 Związki chemiczne nieorganiczne
71.060.01 Związki chemiczne nieorganiczne. Zagadnienia ogólne
71.060.10 Pierwiastki chemiczne
71.060.20 Tlenki
71.060.30 Kwasy
71.060.40 Zasady
71.060.50 Sole
71.060.99 Inne związki chemiczne nieorganiczne
71.080 Związki chemiczne organiczne
71.080.01 Związki chemiczne organiczne. Zagadnienia ogólne
71.080.10 Węglowodory alifatyczne
71.080.15 Węglowodory aromatyczne
71.080.20 Fluorowcopochodne węglowodorów
71.080.30 Związki organiczne zawierające azot
71.080.40 Kwasy organiczne
71.080.50 Bezwodniki
71.080.60 Alkohole. Etery
71.080.70 Estry
71.080.80 Aldehydy i ketony
71.080.90 Fenole
71.080.99 Inne związki chemiczne organiczne
71.100 Wyroby przemysłu chemicznego
71.100.01 Wyroby przemysłu chemicznego. Zagadnienia ogólne
71.100.10 Materiały do produkcji aluminium
71.100.20 Gazy przemysłowe
71.100.30 Materiały wybuchowe. Pirotechnika i ognie sztuczne
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
71.100.40 Środki powierzchniowo czynne
71.100.45 Chłodziwa i środki przeciw zamarzaniu
71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna
71.100.55 Silikony
71.100.60 Olejki eteryczne
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody
71.100.99 Inne wyroby przemysłu chemicznego
71.120 Aparatura dla przemysłu chemicznego
71.120.01 Aparatura dla przemysłu chemicznego. Zagadnienia ogólne
71.120.10 Reaktory chemiczne i ich części
71.120.20 Kolumny
71.120.30 Wymienniki ciepła
71.120.99 Inna aparatura dla przemysłu chemicznego

73 GÓRNICTWO I KOPALINY

75 TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA ROPY NAFTOWEJ I TECHNOLOGIE ZWIĄZANE

75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
75.040 Ropa naftowa
75.060 Gaz ziemny
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
75.120 Ciecze hydrauliczne
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
75.160 Paliwa
75.160.01 Paliwa. Zagadnienia ogólne
75.160.10 Paliwa stałe
75.160.20 Paliwa płynne
75.160.30 Paliwa gazowe
75.160.40 Biopaliwa
75.180 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego
75.180.01 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
75.180.30 Aparatura do pomiaru objętości i pomiary
75.180.99 Inne wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego

77 HUTNICTWO

77.020 Metalurgia
77.040 Badania metali
77.040.01 Badania metali. Zagadnienia ogólne
77.040.10 Badania mechaniczne metali
77.040.20 Badania nieniszczące metali
77.040.30 Analiza chemiczna metali
77.040.99 Inne metody badania metali
77.060 Korozja metali
77.080 Surówka, żeliwo i stal
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
77.080.10 Żeliwa
77.080.20 Stale
77.100 Żelazostopy
77.120 Metale nieżelazne
77.120.01 Metale nieżelazne. Zagadnienia ogólne
77.120.10 Aluminium i stopy aluminium
77.120.20 Magnez i stopy magnezu
77.120.30 Miedź i stopy miedzi
77.120.40 Nikiel, chrom i ich stopy
77.120.50 Tytan i stopy tytanu
77.120.60 Ołów, cynk, cyna i ich stopy
77.120.70 Kadm, kobalt i ich stopy
77.120.99 Inne metale nieżelazne i ich stopy
77.140 Wyroby z żeliwa i stali
77.140.01 Wyroby z żeliwa i stali. Zagadnienia ogólne
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
77.140.15 Stale do zbrojenia betonu
77.140.20 Stale wysokojakościowe
77.140.25 Stale sprężynowe
77.140.30 Stale na zbiorniki ciśnieniowe
77.140.35 Stale narzędziowe
77.140.40 Stale o specjalnych właściwościach magnetycznych
77.140.45 Stale niestopowe
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
77.140.60 Pręty i walcówka stalowa
77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
77.140.70 Profile stalowe
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
77.140.80 Odlewy z żeliwa i stali
77.140.85 Odkuwki z żeliwa i stali
77.140.99 Inne wyroby z żeliwa i stali
77.150 Wyroby z metali nieżelaznych
77.150.01 Wyroby z metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
77.150.10 Wyroby z aluminium
77.150.20 Wyroby z magnezu
77.150.30 Wyroby z miedzi
77.150.40 Wyroby z niklu i chromu
77.150.50 Wyroby z tytanu
77.150.60 Wyroby z ołowiu, cynku i cyny
77.150.70 Wyroby z kadmu i kobaltu
77.150.99 Inne wyroby z metali nieżelaznych
77.160 Metalurgia proszków
77.180 Maszyny i urządzenia dla hutnictwa

79 TECHNOLOGIA DREWNA

81 PRZEMYSŁ SZKLARSKI I CERAMICZNY

83 PRZEMYSŁ GUMOWY I TWORZYW SZTUCZNYCH

83.020 Technologie stosowane w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych
83.040 Surowce do produkcji gumy i tworzyw sztucznych
83.040.01 Surowce do produkcji gumy i tworzyw sztucznych.Zagadnienia ogólne
83.040.10 Lateks i kauczuk
83.040.20 Składniki gumy W tym sadza, kaolin itp.
83.040.30 Materiały pomocnicze i dodatki do tworzyw sztucznych
83.060 Guma
83.080 Tworzywa sztuczne
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
83.080.10 Tworzywa termoutwardzalne
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
83.100 Materiały porowate
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
83.140 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
83.140.01 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych. Zagadnienia ogólne
83.140.10 Folie i arkusze
83.140.20 Arkusze laminowane
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
83.140.40 Węże
83.140.50 Uszczelnienia
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
83.160 Opony
83.160.01 Opony. Zagadnienia ogólne
83.160.10 Opony do pojazdów drogowych
83.160.20 Opony do statków powietrznych
83.160.30 Opony do maszyn rolniczych
83.160.99 Inne opony
83.180 Kleje
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych

85 PRZEMYSŁ PAPIERNICZY

87 PRZEMYSŁ FARB I BARWNIKÓW

91 BUDOWNICTWO I MATERIAŁY BUDOWLANE

91.010 Budownictwo
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
91.010.10 Aspekty prawne
91.010.20 Aspekty kontraktowe
91.010.30 Aspekty techniczne
91.010.99 Inne aspekty
91.020 Projektowanie przestrzenne. Projektowanie osiedli
91.040 Budynki
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
91.040.20 Budynki przemysłowe i handlowe
91.040.30 Budynki mieszkalne
91.040.99 Inne budynki
91.060 Elementy budynków
91.060.01 Elementy budynków. Zagadnienia ogólne
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
91.060.20 Dachy
91.060.30 Sufity. Podłogi. Stropy. Schody
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
91.060.50 Drzwi i okna
91.060.99 Inne elementy budynków
91.080 Konstrukcje budowlane
91.080.01 Konstrukcje budowlane. Zagadnienia ogólne
91.080.10 Konstrukcje metalowe
91.080.13 Konstrukcje stalowe
91.080.17 Konstrukcje aluminiowe
91.080.20 Konstrukcje drewniane
91.080.30 Konstrukcje murowe
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
91.080.99 Inne konstrukcje
91.090 Konstrukcje zewnętrzne
91.100 Materiały budowlane
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
91.100.23 Płytki ceramiczne
91.100.25 Wyroby budowlane terakotowe
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
91.100.40 Wyroby cementowo?włókniste
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
91.100.99 Inne materiały budowlane
91.120 Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna budynków
91.120.01 Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna budynków. Zagadnienia ogólne
91.120.10 Izolacja cieplna
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
91.120.25 Ochrona sejsmiczna i antywibracyjna
91.120.30 Izolacja przeciwwilgociowa
91.120.40 Instalacja odgromowa
91.120.99 Inne materiały dotyczące ochrony wewnętrznej i zewnętrznej budynków
91.140 Instalacje w budynkach
91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne
91.140.10 Centralne ogrzewanie
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
91.140.40 Instalacje gazowe
91.140.50 Instalacje elektryczne
91.140.60 Instalacje wodociągowe
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
91.140.70 Instalacje sanitarne
91.140.80 Systemy odwadniające
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
91.140.99 Inne instalacje w budynkach
91.160 Oświetlenie
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
91.160.10 Oświetlenie wewnętrzne
91.160.20 Oświetlenie zewnętrzne budynków
91.180 Wykończenie wnętrz
91.190 Akcesoria budowlane
91.200 Technologie w budownictwie
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany

93 INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA

95 WOJSKOWOŚĆ. INŻYNIERIA WOJSKOWA. UZBROJENIE

97 SPRZĘT DO UŻYTKU DOMOWEGO I HANDLOWEGO.ROZRYWKI. SPORT

97.020 Ekonomika gospodarstwa domowego. Zagadnienia ogólne
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
97.040 Wyposażenie kuchni
97.040.01 Wyposażenie kuchni. Zagadnienia ogólne
97.040.10 Meble kuchenne
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze
97.040.40 Zmywarki
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
97.040.60 Naczynia kuchenne, wyroby nożownicze itp.
97.040.99 Inne wyposażenie kuchenne
97.060 Sprzęt pralniczy
97.080 Urządzenia do czyszczenia
97.100 Urządzenia ogrzewcze domowe, handlowe i przemysłowe
97.100.01 Ogrzewacze. Zagadnienia ogólne
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
97.100.20 Ogrzewacze gazowe
97.100.30 Ogrzewacze na paliwo stałe
97.100.40 Ogrzewacze na paliwo ciekłe
97.100.99 Ogrzewacze stosujące inne źródła energii
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
97.130 Wyposażenie sklepu
97.130.01 Wyposażenie sklepu. Zagadnienia ogólne
97.130.10 Regały
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
97.130.30 Wózki na zakupy stosowane w supermarketach
97.130.99 Inne wyposażenie sklepu
97.140 Meble
97.145 Drabiny
97.150 Pokrycia podłogowe
97.160 Tekstylia domowe. Bielizna pościelowa i stołowa
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
97.180 Różne urządzenia domowe i handlowe
97.190 Sprzęt dla dzieci
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
97.200 Sprzęt rekreacyjny
97.200.01 Sprzęt rekreacyjny. Zagadnienia ogólne
97.200.10 Urządzenia teatralne, widowiskowe i studyjne
97.200.20 Instrumenty muzyczne
97.200.30 Sprzęt kempingowy i kempingi
97.200.40 Place do zabaw i gier
97.200.50 Zabawki
97.200.99 Inny sprzęt rekreacyjny
97.220 Sprzęt sportowy i obiekty sportowe
97.220.01 Sprzęt sportowy i obiekty sportowe. Zagadnienia ogólne
97.220.10 Obiekty sportowe
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
97.220.99 Inny sprzęt sportowy i obiekty sportowe
po wpisaniu prawidłowego adresu email,
system wyśle wiadomość z potwierdzeniem rejestracji.
email
hasło
powtórz

Proponowane kategorie norm


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
01 ZAGADNIENIA OGÓLNE.TERMINOLOGIA. NORMALIZACJA.DOKUMENTACJA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
03 USŁUGI.ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM I JAKOŚĆ.ADMINISTRACJA. TRANSPORT.SOCJOLOGIA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
07 NAUKI PRZYRODNICZE I STOSOWANE

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
11 TECHNIKA MEDYCZNA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
13 ŚRODOWISKO.OCHRONA ZDROWIA.BEZPIECZEŃSTWO

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
17 METROLOGIA I POMIARY.ZJAWISKA FIZYCZNE

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
19 BADANIA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
21 ZESPOŁY MECHANICZNE I CZĘŚCI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
23 PNEUMATYKA I HYDRAULIKA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
25 PRZEMYSŁ MASZYNOWY

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
27 ENERGETYKA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
29 ELEKTROTECHNIKA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
31 ELEKTRONIKA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
33 TELEKOMUNIKACJA. TECHNIKA AUDIO I WIDEO

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
35 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
37 TECHNIKA OBRAZU

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
39 MECHANIKA PRECYZYJNA. JUBILERSTWO

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
43 POJAZDY DROGOWE

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
45 KOLEJNICTWO

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
47 BUDOWA STATKÓW. KONSTRUKCJE MORSKIE

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
49 LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
53 URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
55 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
59 TECHNOLOGIA TEKSTYLNA I SKÓRZANA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
61 PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
65 ROLNICTWO

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
67 PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
71 PRZEMYSŁ CHEMICZNY

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
73 GÓRNICTWO I KOPALINY

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
75 TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA ROPY NAFTOWEJ I TECHNOLOGIE ZWIĄZANE

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
77 HUTNICTWO

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
79 TECHNOLOGIA DREWNA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
81 PRZEMYSŁ SZKLARSKI I CERAMICZNY

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
83 PRZEMYSŁ GUMOWY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
85 PRZEMYSŁ PAPIERNICZY

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
87 PRZEMYSŁ FARB I BARWNIKÓW

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
91 BUDOWNICTWO I MATERIAŁY BUDOWLANE

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
93 INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
95 WOJSKOWOŚĆ. INŻYNIERIA WOJSKOWA. UZBROJENIE

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
97 SPRZĘT DO UŻYTKU DOMOWEGO I HANDLOWEGO.ROZRYWKI. SPORT
PN-EN ISO 8437-3:2021-09 - wersja angielska
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 16 2021-09-15

Odśnieżarki
-Wymagania bezpieczeństwa i procedury badań
-Część 3: Odśnieżarki z operatorem jadącym w pozycji siedzącej na maszynie

43.160 Pojazdy specjalne


PN-EN ISO 8437-4:2021-09 - wersja angielska
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 16 2021-09-15

Odśnieżarki
-Wymagania bezpieczeństwa i procedury badań
-Część 4: Informacja o postanowieniach krajowych i regionalnych

43.160 Pojazdy specjalne


PN-EN ISO 8437-1:2021-09 - wersja angielska
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 16 2021-09-15

Odśnieżarki
-Wymagania bezpieczeństwa i procedury badań
-Część 1: Terminologia i badania wspólne

43.160 Pojazdy specjalne


PN-EN ISO 8437-2:2021-09 - wersja angielska
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 16 2021-09-15

Odśnieżarki
-Wymagania bezpieczeństwa i procedury badań
-Część 2: Odśnieżarki prowadzone przez operatora idącego

43.160 Pojazdy specjalne


PN-EN ISO 3262-19:2021-09 - wersja angielska
SCH, Sektor Chemii | KT 155 2021-09-14

Wypełniacze
-Wymagania i metody badań
-Część 19: Strącona krzemionka

87.060.10 Pigmenty i wypełniacze


PN-EN ISO 3262-20:2021-09 - wersja angielska
SCH, Sektor Chemii | KT 155 2021-09-14

Wypełniacze
-Wymagania i metody badań
-Część 20: Pirogeniczna krzemionka

87.060.10 Pigmenty i wypełniacze


PN-EN ISO 8099-2:2021-09 - wersja angielska
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 230 2021-09-14

Małe statki
-Instalacje ścieków
-Część 2: Instalacje obróbki ścieków fekalnych

47.080 Małe jednostki pływające


PN-EN ISO 28199-1:2021-09 - wersja angielska
SCH, Sektor Chemii | KT 175 2021-09-14

Farby i lakiery
-Ocena właściwości systemów powłokowych pod kątem przydatności do procesu nakładania metodą natrysku
-Część 1: Słownictwo i przygotowanie płytek do badań

87.040 Farby i lakiery


PN-EN ISO 4259-2:2018-01/A1:2020-03 - wersja polska
SCH, Sektor Chemii | KT 222/PK 1 2021-09-14

Przetwory naftowe i produkty podobne
-Precyzja metod pomiaru i wyników
-Część 2: Interpretacja i zastosowanie danych precyzji dotyczących metod badania

75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne


PN-EN ISO 19085-1:2021-09 - wersja angielska
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 268 2021-09-13

Obrabiarki do drewna
-Bezpieczeństwo
-Część 1: Wspólne wymagania

13.110 Bezpieczeństwo maszyn
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna

PN-EN ISO 22153:2021-09 - wersja angielska
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 210 2021-09-13

Napędy elektryczne do armatury przemysłowej
-Wymagania ogólne

23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne


PN-EN ISO 23903:2021-09 - wersja angielska
STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 302 2021-09-13

Informatyka w ochronie zdrowia
-Architektura referencyjna interoperacyjności i integracji
-Model i struktura

35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej


PN-EN 60598-2-13:2007/A11:2021-09 - wersja angielska
SEL, Sektor Elektryki | KT 4 2021-09-13

Oprawy oświetleniowe
-Część 2-13: Wymagania szczegółowe
-Oprawy oświetleniowe wbudowywane w podłoże

29.140.40 Oprawy oświetleniowe


PN-EN ISO 16181-1:2021-09 - wersja angielska
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 20 2021-09-10

Obuwie
-Substancje szkodliwe mogące występować w obuwiu i elementach obuwia
-Część 1: Oznaczanie ftalanu za pomocą ekstrakcji rozpuszczalnikiem

61.060 Obuwie


PN-EN ISO 19085-12:2021-09 - wersja angielska
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 268 2021-09-10

Obrabiarki do drewna
-Bezpieczeństwo
-Część 12: Czopiarki/obrabiarki do profilowania

13.110 Bezpieczeństwo maszyn
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna

PN-EN ISO 13297:2021-09 - wersja angielska
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 230 2021-09-10

Małe statki
-Układy elektryczne
-Instalacje prądu przemiennego i stałego

47.080 Małe jednostki pływające


PN-EN ISO 15216-1:2017-05/A1:2021-09 - wersja angielska
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa | KT 3 2021-09-10

Mikrobiologia łańcucha żywnościowego
-Metoda horyzontalna do określenia obecności wirusa zapalenia wątroby typu A i norowirusa przy użyciu real-time RT-PCR
-Część 1: Metoda ilościowa

07.100.30 Mikrobiologia żywności


PN-EN 12375:2009 - wersja polska
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 135 2021-09-10

Opakowania
-Tuby giętkie aluminiowe
-Metoda pomiaru grubości ścianki

55.120 Bańki. Puszki. Tuby


PN-EN 13029:2010 - wersja polska
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 135 2021-09-10

Opakowania
-Opakowania metalowe lekkie
-Otwory dla zamknięć wciskanych z tworzyw sztucznych

55.120 Bańki. Puszki. Tuby


PN-EN 81-70:2021-09 - wersja angielska
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 131 2021-09-09

Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów
-Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych
-Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych

91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome


PN-EN ISO 11298-4:2021-09 - wersja angielska
SCH, Sektor Chemii | KT 140 2021-09-09

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych
-Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu

23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
PN-EN ISO 11124-5:2021-09 - wersja angielska
SCH, Sektor Chemii | KT 175 2021-09-09

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów
-Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej
-Część 5: Cięty drut stalowy

25.220.10 Przygotowanie powierzchni


PN-EN 71-3+A1:2021-09 - wersja angielska
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 237 2021-09-09

Bezpieczeństwo zabawek
-Część 3: Migracja określonych pierwiastków

97.200.50 Zabawki


PN-EN 437:2021-09 - wersja angielska
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 277/PK 4 2021-09-08

Gazy do badań
-Ciśnienia próbne
-Kategorie urządzeń

27.060.20 Palniki gazowe
91.140.40 Instalacje gazowe

PN-EN 17462:2021-09 - wersja angielska
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa | KT 40 2021-09-08

Pasze: Metody pobierania próbek i analiz
-Oznaczanie radionuklidów jodu-131, cezu-134 i cezu-137 w paszach

65.120 Pasze dla zwierząt


PN-EN 71-13:2021-09 - wersja angielska
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 237 2021-09-08

Bezpieczeństwo zabawek
-Część 13: Zapachowe gry planszowe, zestawy kosmetyczne oraz gry smakowe

97.200.50 Zabawki


PN-EN 17425:2021-09 - wersja angielska
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa | KT 235 2021-09-08

Artykuły żywnościowe
-Oznaczanie alkaloidów sporyszu w zbożach i produktach zbożowych metodą HPLC-MS/MS z oczyszczaniem dSPE

67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory

PN-EN 17456:2021-09 - wersja angielska
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 100 2021-09-07

Podłogi drewniane i parkiet
-Oznaczanie rozwarstwienia wierzchniej i spodniej warstwy elementów wielowarstwowych
-Metoda badania

79.080 Półwyroby z tarcicy


PN-EN 14730-2:2021-09 - wersja angielska
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 138 2021-09-07

Kolejnictwo
-Tor
-Spawanie termitowe szyn
-Część 2: Kwalifikacja spawaczy do spawania termitowego, dopuszczenie wykonawców robót i odbiór złączy spawanych

25.160.10 Procesy spawalnicze
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych

PN-EN 13411-9:2021-09 - wersja angielska
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 163 2021-09-07

Zakończenia lin stalowych
-Bezpieczeństwo
-Część 9: Kausze pełne

21.060.70 Zaciski i klamry
53.020.30 Osprzęt do urządzeń dźwigowych

PN-EN 115-2:2021-09 - wersja angielska
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 131 2021-09-07

Bezpieczeństwo schodów ruchomych i chodników ruchomych
-Część 2: Zasady poprawy bezpieczeństwa istniejących schodów ruchomych i chodników ruchomych

91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome


PN-EN 13647:2021-09 - wersja angielska
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 100 2021-09-06

Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i okładziny z drewna
-Oznaczanie charakterystyki geometrycznej

79.080 Półwyroby z tarcicy


PN-ETSI EN 303 699 V1.1.1:2021-09 - wersja angielska
STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 11 2021-09-06

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES)
-Stacjonarne stacje naziemne komunikujące się z niegeostacjonarnymi systemami satelitarnymi w pasmach FSS od 20 GHz do 30 GHz
-Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego

33.060.30 Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stałe


PN-ETSI EN 302 099 V2.2.1:2021-09 - wersja angielska
STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 11 2021-09-06

Inżynieria środowiskowa (EE)
-Zasilanie urządzeń sieci dostępowej

33.040.01 Systemy telekomunikacyjne. Zagadnienia ogólne


PN-EN ISO 14907-2:2021-09 - wersja angielska
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 17 2021-09-06

Elektroniczny pobór opłat
-Procedury testowe dla użytkownika oraz stałego wyposażenia
-Część 2: Badanie zgodności interfejsu aplikacji urządzenia pokładowego

35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)

PN-EN 13598-1:2020-11 - wersja polska
SCH, Sektor Chemii | KT 140 2021-09-06

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji
-Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE)
-Część 1: Specyfikacje kształtek pomocniczych oraz płytkich studzienek niewłazowych

23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
PN-EN IEC 60051-3:2021-09 - wersja angielska
SEK, Sektor Elektroniki | KT 71 2021-09-03

Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory
-Część 3: Wymagania szczegółowe dla watomierzy i waromierzy

17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych


PN-EN IEC 60051-4:2021-09 - wersja angielska
SEK, Sektor Elektroniki | KT 71 2021-09-03

Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory
-Część 4: Wymagania specjalne dotyczące częstościomierzy

17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych


PN-EN IEC 60051-9:2021-09 - wersja angielska
SEK, Sektor Elektroniki | KT 71 2021-09-03

Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory
-Część 9: Zalecane metody badań

17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych


PN-EN IEC 61851-21-2:2021-09 - wersja angielska
SEL, Sektor Elektryki | KT 61 2021-09-03

System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych
-Część 21-2: Wymagania dla przewodowego zasilania AC/DC pojazdów elektrycznych
-Wymagania EMC dla systemów ładowania pojazdów elektrycznych pracujących poza pokładem

43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
33.100.10 Emisja

PN-EN ISO 17511:2021-09 - wersja angielska
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 300 2021-09-03

Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro
-Wymagania dotyczące ustalania spójności pomiarowej wartości wyznaczonych dla kalibratorów, materiałów do kontroli poprawności pomiaru oraz próbek pochodzących od ludzi

11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro


PN-EN IEC 60051-2:2021-09 - wersja angielska
SEK, Sektor Elektroniki | KT 71 2021-09-02

Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory
-Część 2: Wymagania szczegółowe dla amperomierzy i woltomierzy

17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych


PN-EN 1793-6+A1:2021-09 - wersja angielska
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 212 2021-09-02

Drogowe urządzenia przeciwhałasowe
-Metoda badania właściwości akustycznych
-Część 6: Charakterystyki wewnętrzne
-Wartości izolacji akustycznej in situ w warunkach bezpośredniego pola akustycznego

17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
93.080.30 Zabezpieczenie dróg

PN-EN IEC 61828:2021-09 - wersja angielska
SEK, Sektor Elektroniki | KT 105 2021-09-02

Ultradźwięki
-Przetworniki
-Definicje i metody pomiaru związane z ogniskowaniem wysyłanych pól

17.140.50 Elektroakustyka


PN-EN IEC 60336:2021-09 - wersja angielska
SEK, Sektor Elektroniki | KT 67 2021-09-02

Medyczne urządzenia elektryczne
-Zespoły lamp rentgenowskich do diagnostyki medycznej
-Wymiary ogniska i związane z nimi charakterystyki

11.040.50 Sprzęt radiograficzny


PN-EN IEC 61300-3-53:2021-09 - wersja angielska
SEK, Sektor Elektroniki | KT 282 2021-09-02

Światłowodowe złącza i elementy bierne
-Podstawowe procedury badań i pomiarów
-Część 3-53: Badania i pomiary
-Metoda pomiaru strumienia ograniczonego kątem bryłowym (EAF) bazująca na danych z pomiarów dwuwymiarowego pola dalekiego falowodu wielomodowego o skokowym współczynniku załamania (włączając włókna)

33.180.20 Złącza światłowodowe


PN-EN 50342-4:2021-09 - wersja angielska
SEL, Sektor Elektryki | KT 54 2021-09-02

Akumulatory ołowiowe rozruchowe
-Część 4: Wymiary akumulatorów do pojazdów ciężkich

29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe


PN-EN IEC 60079-10-1:2021-09 - wersja angielska
SGR, Sektor Górnictwa | KT 64 2021-09-02

Atmosfery wybuchowe
-Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni
-Gazowe atmosfery wybuchowe

29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem


PN-EN ISO 4259-3:2020-08 - wersja polska
SCH, Sektor Chemii | KT 222/PK 1 2021-09-02

Przetwory naftowe i produkty podobne
-Precyzja metod pomiaru i wyników
-Część 3: Monitorowanie i weryfikacja opublikowanych danych precyzji dotyczących metod badania

75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne


PN-EN 50463-4:2018-01 - wersja polska
SEL, Sektor Elektryki | KT 61 2021-09-02

Zastosowania kolejowe
-Pomiar energii na pokładzie pociągu
-Część 4: Komunikacja

45.060.10 Pojazdy trakcyjne


PN-EN ISO 20884:2020-03 - wersja polska
SCH, Sektor Chemii | KT 222/PK 1 2021-09-02

Przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych
-Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali

75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
75.160.30 Paliwa gazowe

PN-EN IEC 63138-2:2021-09 - wersja angielska
SEK, Sektor Elektroniki | KT 241 2021-09-01

Wielokanałowe złącza wielkiej częstotliwości
-Część 2: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy okrągłych serii MQ4

33.120.30 Łączniki RF


PN-EN 61300-3-30:2021-09 - wersja angielska
SEK, Sektor Elektroniki | KT 282 2021-09-01

Światłowodowe złącza i elementy bierne
-Podstawowe procedury badań i pomiarów
-Część 3-30: Badania i pomiary
-Geometria czoła ferruli prostokątnej

33.180.20 Złącza światłowodowe


PN-EN IEC 60670-1:2021-06/A11:2021-09 - wersja angielska
SEL, Sektor Elektryki | KT 62 2021-09-01

Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych
-Część 1: Wymagania ogólne

29.120.10 Kanały do celów elektrycznych


PN-EN IEC 62020-1:2021-09 - wersja angielska
SEL, Sektor Elektryki | KT 62 2021-09-01

Sprzęt elektroinstalacyjny
-Urządzenia monitorujące różnicowoprądowe (RCM)
-Część 1: RCM do użytku domowego i podobnego

29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym


PN-EN IEC 62474:2019-03/A1:2021-09 - wersja angielska
SET, Sektor Elektrotechniki | KT 303 2021-09-01

Deklaracja materiałowa dotycząca wyrobów elektrotechnicznych i dla przemysłu elektrotechnicznego

29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22282-4:2021-09 - wersja angielska
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 254 2021-09-01

Rozpoznanie i badania geotechniczne
-Badania hydrogeologiczne
-Część 4: Pompowanie próbne

93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne


PN-EN ISO 9046:2021-09 - wersja angielska
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 214 2021-09-01

Kity stosowane w budynkach i budowlach
-Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów w stałej temperaturze

91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające


PN-EN 12504-1:2019-08 - wersja polska
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 274 2021-09-01

Badania betonu w konstrukcjach
-Część 1: Próbki rdzeniowe
-Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie

91.100.30 Betony i wyroby betonowe


PN-EN IEC 60352-7:2021-08 - wersja angielska
SEK, Sektor Elektroniki | KT 241 2021-08-31

Połączenia nielutowane
-Część 7: Połączenia zaciskowe sprężyste
-Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne

31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki


PN-EN 55011:2016-05/A2:2021-08 - wersja angielska
STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 104 2021-08-31

Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne
-Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej
-Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru

33.100.10 Emisja


PN-EN IEC 62435-7:2021-08 - wersja angielska
SEK, Sektor Elektroniki | KT 60 2021-08-31

Podzespoły elektroniczne
-Długotrwałe przechowywanie elektronicznych przyrządów półprzewodnikowych
-Część 7: Przyrządy mikroelektromechaniczne

31.200 Układy scalone. Mikroelektronika


PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04/A1:2021-08 - wersja angielska
STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 104 2021-08-31

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
-Część 3-2: Poziomy dopuszczalne
-Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika

33.100.10 Emisja


PN-HD 62640:2015-10/A12:2021-08 - wersja angielska
SEL, Sektor Elektryki | KT 62 2021-08-31

Urządzenia różnicowoprądowe z lub bez zabezpieczenia nadprądowego do gniazd wtyczkowych do użytku domowego i podobnych zastosowań

29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym


PN-EN ISO 4259-1:2018-01/A1:2020-03 - wersja polska
SCH, Sektor Chemii | KT 222/PK 1 2021-08-31

Przetwory naftowe i produkty podobne
-Precyzja metod pomiaru i wyników
-Część 1: Wyznaczanie danych precyzji dotyczących metod badania

75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne


PN-EN IEC 63185:2021-08 - wersja angielska
SEK, Sektor Elektroniki | KT 241 2021-08-30

Metoda pomiaru zespolonej przenikalności dielektrycznej niskostratnych substratów dielektrycznych za pomocą zrównoważonego cylindrycznego dyskowego rezonatora

17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych


PN-EN IEC 60522-1:2021-08 - wersja angielska
SEK, Sektor Elektroniki | KT 67 2021-08-30

Medyczne urządzenia elektryczne
-Promieniowanie rentgenowskie w diagnostyce
-Część 1: Określenie filtracji równoważnej i filtracji stałej

11.040.50 Sprzęt radiograficzny


PN-EN IEC 60675-2:2021-08 - wersja angielska
SEL, Sektor Elektryki | KT 63 2021-08-30

Elektryczne ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego
-Metody pomiaru cech funkcjonalnych
-Część 2: Postanowienia dodatkowe dotyczące pomiaru współczynnika promieniowania

97.100.10 Ogrzewacze elektryczne


PN-EN IEC 60675-3:2021-08 - wersja angielska
SEL, Sektor Elektryki | KT 63 2021-08-30

Elektryczne ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego
-Metody pomiaru cech funkcjonalnych
-Część 3: Postanowienia dodatkowe dotyczące pomiaru sprawności promieniowania

97.100.10 Ogrzewacze elektryczne


PN-EN IEC 61851-25:2021-08 - wersja angielska
SEL, Sektor Elektryki | KT 61 2021-08-30

System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych
-Część 25: Urządzenia prądu stałego zasilające pojazdy elektryczne, w których ochrona polega na separacji elektrycznej

43.120 Pojazdy drogowe elektryczne


PN-EN ISO 6540:2021-08 - wersja angielska
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa | KT 36 2021-08-27

Kukurydza
-Oznaczanie wilgotności (rozdrobnionego i całego ziarna)

67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory


PN-EN ISO 6721-3:2021-08 - wersja angielska
SCH, Sektor Chemii | KT 141 2021-08-27

Tworzywa sztuczne
-Oznaczanie dynamicznych właściwości mechanicznych
-Część 3: Drgania zginające
-Metoda krzywej rezonansowej

83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne


PN-EN IEC 62325-451-10:2021-08 - wersja angielska
STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 183 2021-08-27

Struktura komunikacji dla rynku energii
-Część 451-10: Profile danych dotyczących zużycia energii ("Moje dane dotyczące zużycia energii")

27.010 Energetyka. Zagadnienia ogólne
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
PN-EN ISO 8469:2021-08 - wersja angielska
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 230 2021-08-27

Małe statki
-Węże paliwowe nieodporne na ogień

47.080 Małe jednostki pływające


PN-EN ISO 7840:2021-08 - wersja angielska
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 230 2021-08-27

Małe statki
-Węże paliwowe ognioodporne

47.080 Małe jednostki pływające


PN-EN ISO 15883-4:2019-02 - wersja polska
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 295 2021-08-27

Myjnie-dezynfektory
-Część 4: Wymagania i badania dotyczące myjni-dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji chemicznej endoskopów termolabilnych

11.080.10 Sprzęt sterylizacyjny


PN-EN ISO 27587:2021-08 - wersja angielska
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 20 2021-08-26

Skóra wyprawiona
-Badania chemiczne
-Oznaczanie wolnego formaldehydu w środkach pomocniczych dla garbarstwa

59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe


PN-EN ISO 4918:2021-08 - wersja angielska
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 27 2021-08-26

Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe
-Test krzesła na rolkach

97.150 Pokrycia podłogowe


PN-EN ISO 28080:2021-08 - wersja angielska
SHT, Sektor Hutnictwa | KT 33 2021-08-26

Węgliki spiekane
-Badania ścierania węglików spiekanych

77.160 Metalurgia proszków
77.040.10 Badania mechaniczne metali

PN-EN ISO 4120:2021-08 - wersja angielska
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa | KT 235 2021-08-26

Analiza sensoryczna
-Metodologia
-Metoda trójkątowa

67.240 Analiza sensoryczna


PN-EN ISO 4823:2021-08 - wersja angielska
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 283 2021-08-26

Stomatologia
-Materiały elastomerowe do wycisków i rejestracji zgryzu

11.060.10 Materiały dentystyczne


PN-EN ISO 22818:2021-08 - wersja angielska
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 26 2021-08-25

Tekstylia
-Oznaczanie krótkołańcuchowych parafin chlorowanych (SCCP) i średniołańcuchowych parafin chlorowanych (MCCP) w wyrobach tekstylnych z zastosowaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas z ujemną jonizacją chemiczną (GC-NCI-MS)

59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne


PN-EN ISO 22167:2021-08 - wersja angielska
SGR, Sektor Górnictwa | KT 144 2021-08-25

Stałe paliwa wtórne
-Oznaczanie zawartości części lotnych

75.160.10 Paliwa stałe


PN-EN ISO 22826:2021-08 - wersja angielska
SHT, Sektor Hutnictwa | KT 165 2021-08-25

Badania niszczące spoin w metalach
-Badanie twardości wąskich złączy spawanych wiązką laserową i elektronową (badania twardości sposobem Vickersa i Knoopa)

25.160.40 Złącza spawane i spoiny


PN-EN ISO 25619-1:2021-08 - wersja angielska
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 142 2021-08-25

Geosyntetyki
-Zachowanie się podczas ściskania
-Część 1: Właściwości pełzania przy ściskaniu

59.080.70 Geotekstylia


PN-EN ISO 22300:2021-08 - wersja angielska
SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego | KT 306 2021-08-25

Bezpieczeństwo i odporność
-Terminologia

03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie przedsiębiorstwem i jakość.Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)

PN-EN 14276-2:2020-07 - wersja polska
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 5 2021-08-25

Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła
-Część 2: Przewody rurowe
-Wymagania ogólne

27.080 Pompy cieplne
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
PN-ISO 15885:2021-08 - wersja polska
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa | KT 35 2021-08-24

Tłuszcz mleczny
-Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych za pomocą chromatografii gazowo-cieczowej

67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone


PN-EN ISO 19918:2018-01/A1:2021-08 - wersja angielska
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 21 2021-08-24

Odzież ochronna
-Ochrona przed substancjami chemicznymi
-Pomiar skumulowanego przenikania przez materiały substancji chemicznych o niskim ciśnieniu pary nasyconej

13.340.10 Odzież ochronna
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion

PN-EN ISO 21187:2021-08 - wersja angielska
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa | KT 35 2021-08-24

Mleko
-Ilościowe oznaczanie jakości mikrobiologicznej
-Wytyczne dla ustalania i weryfikacji zależności między wynikami metody alternatywnej i wynikami metody

07.100.30 Mikrobiologia żywności
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne

PN-EN ISO 21656:2021-08 - wersja angielska
SGR, Sektor Górnictwa | KT 144 2021-08-24

Stałe paliwa wtórne
-Oznaczanie zawartości popiołu

75.160.10 Paliwa stałe


PN-EN ISO 21660-3:2021-08 - wersja angielska
SGR, Sektor Górnictwa | KT 144 2021-08-24

Stałe paliwa wtórne
-Oznaczanie zawartości wilgoci metodą suszarkową
-Część 3: Wilgoć w próbce do analizy ogólnej

75.160.10 Paliwa stałe


PN-EN ISO 21912:2021-08 - wersja angielska
SGR, Sektor Górnictwa | KT 144 2021-08-24

Stałe paliwa wtórne
-Bezpieczne obchodzenie się i przechowywanie stałych paliw wtórnych

75.160.10 Paliwa stałe


PN-EN ISO 19734:2021-08 - wersja angielska
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 21 2021-08-23

Ochrona oczu i twarzy
-Wskazówki dotyczące wyboru, użytkowania i konserwacji

13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę


PN-EN ISO 17677-1:2021-08 - wersja angielska
SHT, Sektor Hutnictwa | KT 165 2021-08-23

Zgrzewanie rezystancyjne
-Słownictwo
-Część 1: Zgrzewanie punktowe, garbowe i liniowe

01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
25.160.10 Procesy spawalnicze

PN-EN ISO 17562:2021-08 - wersja angielska
SCH, Sektor Chemii | KT 289 2021-08-23

Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana)
-Metoda badania liniowej rozszerzalności cieplnej ceramiki monolitycznej metodą popychacza

81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii


PN-EN ISO 19628:2021-08 - wersja angielska
SCH, Sektor Chemii | KT 289 2021-08-23

Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana)
-Właściwości termofizyczne kompozytów ceramicznych
-Oznaczanie ciepła właściwego

81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii


PN-EN ISO 19135-1:2016-02/A1:2021-08 - wersja angielska
STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 297 2021-08-23

Informacja geograficzna
-Procedury rejestracji pozycji informacji geograficznej
-Część 1: Podstawy

35.240.70 Zastosowanie IT w nauce


PN-EN 50600-2-1:2021-08 - wersja angielska
STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 173 2021-08-23

Technika informatyczna
-Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych
-Część 2-1: Konstrukcja budynku

35.110 Tworzenie sieci
91.140.50 Instalacje elektryczne
35.020 Technologia informacyjna (IT). Zagadnienia ogólne
PN-EN 50600-2-5:2021-08 - wersja angielska
STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 173 2021-08-23

Technika informatyczna
-Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych
-Część 2-5: Systemy zabezpieczeń

35.110 Tworzenie sieci
35.160 Systemy mikroprocesorowe
35.020 Technologia informacyjna (IT). Zagadnienia ogólne

Data wycofania: 2021-09-07


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Bezpieczeństwo schodów ruchomych i chodników ruchomych
-Część 2: Zasady poprawy bezpieczeństwa istniejących schodów ruchomych i chodników ruchomych
link do rejestru
ICS
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Kolejnictwo
-Tor
-Spawanie termitowe szyn
-Część 2: Kwalifikacja spawaczy do spawania termitowego, dopuszczenie wykonawców robót i odbiór spawów
link do rejestru
ICS
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, KolejnictwaWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Kolejnictwo
-Tor
-Spawanie termitowe szyn
-Część 2: Kwalifikacja spawaczy do spawania termitowego, dopuszczenie wykonawców robót i odbiór spawów
link do rejestru
ICS
25.160.10 Procesy spawalnicze
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, Kolejnictwa


Data wycofania: 2021-09-06


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i okładziny z drewna
-Oznaczanie charakterystyki geometrycznej
link do rejestru
ICS
79.080 Półwyroby z tarcicy
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i okładziny z drewna
-Oznaczanie charakterystyki geometrycznej
link do rejestru
ICS
79.080 Półwyroby z tarcicy
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych


Data wycofania: 2021-09-01


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Techniczna ceramika zaawansowana
-Kompozyty ceramiczne
-Metody badania wzmocnienia
-Część 4: Oznaczanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu włókien ciągłych w temperaturze otoczenia
link do rejestru
ICS
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
SCH, Sektor Chemii
KT 289, Ceramiki Technicznej


Data wycofania: 2021-08-25


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Stałe paliwa wtórne
-Oznaczanie zawartości części lotnych
link do rejestru
ICS
75.160.40 Biopaliwa
SGR, Sektor Górnictwa
KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych


Data wycofania: 2021-08-24


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Napoje spirytusowe i spirytus butelkowany
-Metody badań
-Część 12: Oznaczanie zawartości furfuralu
link do rejestru
ICS
67.160.10 Napoje alkoholowe
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 82, Wyrobów SpirytusowychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Napoje spirytusowe i spirytus butelkowany
-Metody badań
-Część 13: Oznaczanie zawartości cyjanowodoru
link do rejestru
ICS
67.160.10 Napoje alkoholowe
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 82, Wyrobów SpirytusowychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Napoje spirytusowe i spirytus butelkowany
-Metody badań
-Część 14: Oznaczanie ilości osadu
link do rejestru
ICS
67.160.10 Napoje alkoholowe
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 82, Wyrobów SpirytusowychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Napoje spirytusowe i spirytus butelkowany
-Metody badań
-Część 15: Obliczanie liczby Lusson-Girarda
link do rejestru
ICS
67.160.10 Napoje alkoholowe
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 82, Wyrobów SpirytusowychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Wędliny
-Kiełbasa staropolska surowo wędzona
link do rejestru
ICS
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 93, Mięsa, Jaj i ich PrzetworówWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Wędliny
-Polędwica pieczona
link do rejestru
ICS
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 93, Mięsa, Jaj i ich PrzetworówWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Wędliny
-Polędwica wędzona
link do rejestru
ICS
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 93, Mięsa, Jaj i ich PrzetworówWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Wędliny
-Baleron
link do rejestru
ICS
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 93, Mięsa, Jaj i ich PrzetworówWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Wędliny
-Ogonówka wędzona
link do rejestru
ICS
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 93, Mięsa, Jaj i ich PrzetworówWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Wędliny
-Wędzonka bekonowa
link do rejestru
ICS
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 93, Mięsa, Jaj i ich PrzetworówWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Wędliny
-Szynka wędzona
link do rejestru
ICS
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 93, Mięsa, Jaj i ich PrzetworówWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Mięso i przetwory mięsne
-Badania mikrobiologiczne
-Oznaczanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni urządzeń, sprzętów, pomieszczeń oraz opakowań i rąk pracowników
link do rejestru
ICS
07.100.99 Inne normy dotyczące mikrobiologii
67.020 Technologia przetwórstwa spożywczego

67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 93, Mięsa, Jaj i ich PrzetworówWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Produkty drobiarskie
-Podroby drobiowe
link do rejestru
ICS
67.120.20 Drób i jaja
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 93, Mięsa, Jaj i ich PrzetworówWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Produkty drobiarskie
-Wędliny drobiowe
-Wymagania wspólne
link do rejestru
ICS
67.120.20 Drób i jaja
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 93, Mięsa, Jaj i ich PrzetworówWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Produkty drobiarskie
-Wędliny drobiowe
-Wymagania wspólne
link do rejestru
ICS
67.120.20 Drób i jaja
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 93, Mięsa, Jaj i ich PrzetworówWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Produkty drobiarskie
-Wędliny drobiowe
-Wymagania wspólne
link do rejestru
ICS
67.120.20 Drób i jaja
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 93, Mięsa, Jaj i ich PrzetworówWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Produkty przemysłu spirytusowego
-Ogólny środek skażający
link do rejestru
ICS
71.100.99 Inne wyroby przemysłu chemicznego
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 82, Wyrobów SpirytusowychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Gospodarka leśna
-Pozyskiwanie żywic balsamicznych
-Terminologia i klasyfikacja
link do rejestru
ICS
01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)
65.020.99 Inne normy dotyczące gospodarki rolnej i leśnej
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 181, Gospodarki LeśnejWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Stałe paliwa wtórne
-Oznaczanie zawartości popiołu
link do rejestru
ICS
75.160.40 Biopaliwa
SGR, Sektor Górnictwa
KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw StałychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Stałe paliwa wtórne
-Oznaczanie zawartości wilgoci metodą suszarkową
-Część 3: Wilgoć w ogólnej próbce analitycznej
link do rejestru
ICS
75.160.40 Biopaliwa
SGR, Sektor Górnictwa
KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych


Data wycofania: 2021-08-23


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Techniczna ceramika zaawansowana
-Kompozyty ceramiczne, właściwości termofizyczne
-Część 3: Oznaczanie ciepła właściwego
link do rejestru
ICS
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
SCH, Sektor Chemii
KT 289, Ceramiki Technicznej


Data wycofania: 2021-08-12


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Asfalty i lepiszcza asfaltowe
-Oznaczenie przyczepności emulsji asfaltowych przez zanurzenie w wodzie
link do rejestru
ICS
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Zasłony i żaluzje
-Komfort cieplny i wizualny
-Metody badań i obliczeń
link do rejestru
ICS
91.060.50 Drzwi i okna
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Asfalty i lepiszcza asfaltowe
-Oznaczenie przyczepności emulsji asfaltowych przez zanurzenie w wodzie
link do rejestru
ICS
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Zasłony i żaluzje
-Komfort cieplny i wizualny
-Właściwości eksploatacyjne i klasyfikacja
link do rejestru
ICS
91.060.50 Drzwi i okna
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć


Data wycofania: 2021-08-11


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Bezpieczeństwo dźwignic
-Ogólne zasady projektowania
-Część 2: Obciążenia
link do rejestru
ICS
53.020.20 Dźwignice
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i CzęściWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Okucia budowlane
-Wymagania i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych
-Część 2: Zakrętki okienne z klameczką
link do rejestru
ICS
91.190 Akcesoria budowlane
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Okucia budowlane
-Wymagania i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych
-Część 2: Zakrętki okienne z klameczką
link do rejestru
ICS
91.190 Akcesoria budowlane
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Okucia budowlane
-Wymagania i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych
-Część 7: Zatrzaski zapadkowe
link do rejestru
ICS
91.190 Akcesoria budowlane
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Otwarta wymiana danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami
-Domowe i budynkowe systemy elektroniczne
-Część 1: Wymagania dotyczące wyrobów i systemów
link do rejestru
ICS
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Otwarta wymiana danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami
-Domowe i budynkowe systemy elektroniczne
-Część 1: Wymagania dotyczące wyrobów i systemów
link do rejestru
ICS
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych


Data wycofania: 2021-08-10


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Liny stalowe
-Bezpieczeństwo
-Część 5: Liny splotkowe dla dźwigów
link do rejestru
ICS
77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
53.020.30 Osprzęt do urządzeń dźwigowych
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 163, Lin i Transportu Linowego


Data wycofania: 2021-08-03


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Pojazdy do usuwania odpadów i związane z nimi mechanizmy załadowcze
-Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa
-Część 2: Pojazdy do usuwania odpadów, ładowane z boku
link do rejestru
ICS
43.160 Pojazdy specjalne
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 263, Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi mechanizmy załadowcze
-Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa
-Część 3: Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, ładowane z przodu
link do rejestru
ICS
43.160 Pojazdy specjalne
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 263, Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników
-Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa
-Część 5: Mechanizmy załadowcze do pojazdów do usuwania odpadów z pojemników
link do rejestru
ICS
43.160 Pojazdy specjalne
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 263, Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników
-Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa
-Część 5: Mechanizmy załadowcze do pojazdów do usuwania odpadów z pojemników
link do rejestru
ICS
43.160 Pojazdy specjalne
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 263, Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Kołnierze i ich połączenia
-Śruby i nakrętki
-Część 4: Dobór śrub i nakrętek do osprzętu podlegającego dyrektywie Urządzenia ciśnieniowe 97/23/WE
link do rejestru
ICS
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
21.060.20 Nakrętki

23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Kolejnictwo
-Półsprzęgi pneumatyczne
link do rejestru
ICS
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, Kolejnictwa


Data wycofania: 2021-08-02


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych
-Wymagania szczegółowe
-Część 5: Sprzęt do tankowania statków powietrznych
link do rejestru
ICS
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 19, Lotnictwa i KosmonautykiWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Kolejnictwo
-Zestawy kołowe i wózki
-Metody określania wymagań konstrukcyjnych dla ram wózków
link do rejestru
ICS
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, KolejnictwaWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Kolejnictwo
-Zestawy kołowe i wózki
-Metody określania wymagań konstrukcyjnych dla ram wózków
link do rejestru
ICS
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, KolejnictwaWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Kolejnictwo
-Zestawy kołowe i wózki
-Metody określania wymagań konstrukcyjnych dla ram wózków
link do rejestru
ICS
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, KolejnictwaWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników
-Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa
-Część 1: Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, ładowane z tyłu
link do rejestru
ICS
43.160 Pojazdy specjalne
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 263, Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych


Data wycofania: 2021-07-29


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 60598-1:2015-04/A1:2018-04 - wersja polska
Oprawy oświetleniowe
-Część 1: Wymagania ogólne i badania
link do rejestru
ICS
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
SEL, Sektor Elektryki
KT 4, Techniki ŚwietlnejWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 60320-2-4:2009/A1:2012 - wersja polska
Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań
-Część 2-4: Nasadki i wtyki o sprzęganiu zależnym od ciężaru sprzętu
link do rejestru
ICS
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
SEL, Sektor Elektryki
KT 62, Sprzętu ElektroinstalacyjnegoWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 60320-2-4:2009 - wersja polska
Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań
-Część 2-4: Nasadki i wtyki o sprzęganiu zależnym od ciężaru sprzętu
link do rejestru
ICS
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
SEL, Sektor Elektryki
KT 62, Sprzętu ElektroinstalacyjnegoWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 60598-1:2015-04/A1:2018-04 - wersja angielska
Oprawy oświetleniowe
-Część 1: Wymagania ogólne i badania
link do rejestru
ICS
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
SEL, Sektor Elektryki
KT 4, Techniki Świetlnej


Data wycofania: 2021-07-28


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 50110-2:2010 - wersja angielska
Eksploatacja urządzeń elektrycznych
-Część 2: Załączniki krajowe
link do rejestru
ICS
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
SET, Sektor Elektrotechniki
KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 60172:2015-07 - wersja angielska
Sposób określania wskaźnika temperaturowego przewodów nawojowych emaliowanych oraz przewodów nawojowych w obwoju z taśmy link do rejestru
ICS
29.060.10 Przewody
SET, Sektor Elektrotechniki
KT 53, Kabli i PrzewodówWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 60320-2-1:2001 - wersja polska
Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnego
-Część 2-1: Nasadki i wtyki do maszyn do szycia
link do rejestru
ICS
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
SEL, Sektor Elektryki
KT 62, Sprzętu ElektroinstalacyjnegoWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 60320-2-3:2010 - wersja polska
Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań
-Część 2-3: Nasadki i wtyki o stopniu ochrony wyższym niż IPXO
link do rejestru
ICS
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
SEL, Sektor Elektryki
KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego


Data wycofania: 2021-07-27


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 60384-13:2012 - wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych
-Część 13: Specyfikacja grupowa
-Kondensatory stałe polipropylenowe z folią metalową napięcia stałego
link do rejestru
ICS
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
SEK, Sektor Elektroniki
KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego


Data wycofania: 2021-07-23


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 16947-1:2017-07 - wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków
-System Zarządzania Budynkami
-Część 1: Moduł M10-12
link do rejestru
ICS
91.120.10 Izolacja cieplna
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych


Data wycofania: 2021-07-19


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych
-Część 5: Kanały i szyby instalacyjne
link do rejestru
ICS
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Sprzęt ochrony układu oddechowego
-Pochłaniacz(-e) i filtropochłaniacz(-e)
-Wymagania, badanie, znakowanie
link do rejestru
ICS
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Sprzęt ochrony układu oddechowego
-Filtry
-Wymagania, badanie, znakowanie
link do rejestru
ICS
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Sprzęt ochrony układu oddechowego
-Filtry
-Wymagania, badanie, znakowanie
link do rejestru
ICS
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników


Data wycofania: 2021-07-16


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych
-Część 4: Uszczelnienia złączy liniowych
link do rejestru
ICS
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów


Data wycofania: 2021-07-14


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 22768-2:1999 - wersja polska
Tolerancje ogólne
-Tolerancje geometryczne elementów bez indywidualnych oznaczeń tolerancji
link do rejestru
ICS
17.040.10 Tolerancje i pasowania
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 48, Podstaw Budowy Maszyn


Data wycofania: 2021-07-09


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Kołnierze i ich połączenia
-Parametry uszczelek i procedury badań dotyczące zasad projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką
link do rejestru
ICS
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
23.040.80 Uszczelnienia rurociągów i przewodów giętkich
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 15624+A1:2011 - wersja angielska
Kolejnictwo
-Hamowanie
-Urządzenia przestawcze "Próżny-Ładowny"
link do rejestru
ICS
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, KolejnictwaWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 15625+A1:2011 - wersja angielska
Kolejnictwo
-Hamowanie
-Samoczynne czujniki zmiany ładunku (urządzenia ważące)
link do rejestru
ICS
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, KolejnictwaWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 60112:2003/A1:2010 - wersja angielska
Metoda wyznaczania wskaźników porównawczych i odporności na prądy pełzające materiałów elektroizolacyjnych stałych link do rejestru
ICS
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
SET, Sektor Elektrotechniki
KT 303, Materiałów ElektroizolacyjnychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 60112:2003 - wersja angielska
Metoda wyznaczania wskaźników porównawczych i odporności na prądy pełzające materiałów elektroizolacyjnych stałych link do rejestru
ICS
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
SET, Sektor Elektrotechniki
KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych


Data wycofania: 2021-07-08


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 50520:2010 - wersja angielska
Nakładki i folie okrywowe dla zabezpieczania i ostrzegania o położeniu kabli lub zakopanych przewodów w instalacjach podziemnych link do rejestru
ICS
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
SET, Sektor Elektrotechniki
KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych


Data wycofania: 2021-07-06


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych
-Część 8: Wymagania
link do rejestru
ICS
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
SCH, Sektor Chemii
KT 168, Wyrobów z Tworzyw SztucznychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 528:2012 - wersja polska
Układnice
-Wymagania bezpieczeństwa
link do rejestru
ICS
53.080 Urządzenia magazynowe
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 162, Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej


Data wycofania: 2021-07-01


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 15440:2011 - wersja angielska
Stałe paliwa wtórne
-Metody oznaczania zawartości biomasy
link do rejestru
ICS
75.160.40 Biopaliwa
SGR, Sektor Górnictwa
KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych


Data wycofania: 2021-06-24


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 14654-1:2014-07 - wersja angielska
Zarządzanie i kontrola operacji oczyszczania systemów odwodnienia i kanalizacji ściekowej na zewnątrz budynków
-Część 1: Oczyszczanie
link do rejestru
ICS
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 278, Wodociągów i KanalizacjiWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 14654-2:2013-06 - wersja angielska
Zarządzanie i kontrola operacji oczyszczania systemów odwodnienia i kanalizacji ściekowej na zewnątrz budynków
-Część 2: Rewitalizacja
link do rejestru
ICS
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 278, Wodociągów i KanalizacjiWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 14772:2005 - wersja angielska
Kołnierze i ich połączenia
-Kontrola zapewnienia jakości i badania uszczelek zgodnych z normami serii EN 1514 i EN 12560
link do rejestru
ICS
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
23.040.80 Uszczelnienia rurociągów i przewodów giętkich
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 1514-2:2015-01 - wersja angielska
Kołnierze i ich połączenia
-Uszczelki do kołnierzy z oznaczeniem PN
-Część 2: Uszczelki spiralne do kołnierzy stalowych
link do rejestru
ICS
23.040.80 Uszczelnienia rurociągów i przewodów giętkich
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych


Data wycofania: 2021-06-23


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 12613:2010 - wersja polska
Oznakowanie wizualnie ostrzegające z tworzyw sztucznych stosowane podzas układania kabli i rurociągów podziemnych link do rejestru
ICS
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
SCH, Sektor Chemii
KT 168, Wyrobów z Tworzyw SztucznychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 12697-42:2013-05 - wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe
-Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco
-Część 42: Zawartość części obcych w destrukcie asfaltowym
link do rejestru
ICS
93.080.20 Materiały do budowy dróg
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 212, Budowy i Utrzymania DrógWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 12814-2:2002 - wersja polska
Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych
-Część 2: Próba rozciągania
link do rejestru
ICS
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
SCH, Sektor Chemii
KT 168, Wyrobów z Tworzyw SztucznychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 13497:2018-10 - wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
-Określanie odporności na uderzenie zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania (ETICS)
link do rejestru
ICS
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwieWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 14104:2004 - wersja polska
Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów
-Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)
-Oznaczanie liczby kwasowej
link do rejestru
ICS
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 14222:2007 - wersja polska
Kotły płomienicowo-płomieniówkowe ze stali odpornej na korozję link do rejestru
ICS
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
KT 295, Sterylizacji


Data wycofania: 2021-06-22


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 12115:2011 - wersja angielska
Węże i przewody z gumy i z tworzyw termoplastycznych do chemikaliów ciekłych lub gazowych
-Wymagania
link do rejestru
ICS
23.040.70 Przewody giętkie
SCH, Sektor Chemii
KT 186, Gumy i Wyrobów GumowychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 4689:2012 - wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka
-Farby I lakiery
-Dwuskładnikowe utwardzane na zimno poliuretanowe powłoki wykańczające
-Powłoki o dużej elastyczności i odporne na działanie czynników chemicznych do zastosowań wojskowych
link do rejestru
ICS
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
95.020 Wojskowość. Zagadnienia ogólne
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 19, Lotnictwa i KosmonautykiWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 60268-16:2011 - wersja angielska
Urządzenia systemów elektroakustycznych
-Część 16: Obiektywna ocena zrozumiałości mowy za pomocą wskaźnika transmisji mowy
link do rejestru
ICS
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
KT 103, Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych


Data wycofania: 2021-06-21


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 4687:2012 - wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka
-Farby i lakiery
-Nie zawierające chromianów nie hamujące korozji dwuskładnikowe utwardzane na zimno powłoki podkładowe do zastosowań wojskowych
link do rejestru
ICS
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
95.020 Wojskowość. Zagadnienia ogólne
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 19, Lotnictwa i KosmonautykiWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 4688:2012 - wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka
-Farby i lakiery
-Hamujące korozję dwuskładnikowe utwardzane na zimno powłoki podkładowe do zastosowań wojskowych
link do rejestru
ICS
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
95.020 Wojskowość. Zagadnienia ogólne
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki


Data wycofania: 2021-06-17


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 12463:2014-12 - wersja angielska
Maszyny dla przemysłu spożywczego
-Nadziewarki i urządzenia pomocnicze
-Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
link do rejestru
ICS
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 15, Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i GastronomiiWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 1829-1:2010 - wersja angielska
Wysokociśnieniowe maszyny wodne strumieniowe
-Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
-Część 1: Maszyny
link do rejestru
ICS
97.080 Urządzenia do czyszczenia
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 47, Pomp i Turbin Wodnych


Data wycofania: 2021-06-16


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 50367:2012/A1:2017-04 - wersja angielska
Zastosowania kolejowe
-Systemy odbioru prądu
-Kryteria techniczne dotyczące wzajemnego oddziaływania między pantografem a siecią jezdną górną (w celu uzyskania wolnego dostępu)
link do rejestru
ICS
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
SEL, Sektor Elektryki
KT 61, Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 50367:2012 - wersja angielska
Zastosowania kolejowe
-Systemy odbioru prądu
-Kryteria techniczne dotyczące wzajemnego oddziaływania między pantografem a siecią jezdną górną (w celu uzyskania wolnego dostępu)
link do rejestru
ICS
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
SEL, Sektor Elektryki
KT 61, Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 50367:2012 - wersja polska
Zastosowania kolejowe
-Systemy odbioru prądu
-Kryteria techniczne dotyczące wzajemnego oddziaływania między pantografem a siecią jezdną górną (w celu uzyskania wolnego dostępu)
link do rejestru
ICS
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
SEL, Sektor Elektryki
KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego


Data wycofania: 2021-06-10


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 16018:2012 - wersja angielska
Badania nieniszczące
-Terminologia
-Terminy stosowane w badaniach ultradźwiękowych z uszeregowaniem fazowym
link do rejestru
ICS
01.040.19 Badania (Słownictwo)
19.100 Badania nieniszczące
SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
KT 7, Badań Nieniszczących


Data wycofania: 2021-06-09


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 14259:2005 - wersja polska
Kleje do wykładzin podłogowych
-Wymagania dotyczące mechanicznych i elektrycznych właściwości użytkowych
link do rejestru
ICS
83.180 Kleje
SCH, Sektor Chemii
KT 184, Klejów


Data wycofania: 2021-06-07


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 15357:2011 - wersja angielska
Stałe paliwa wtórne
-Terminologia, definicje i określenia
link do rejestru
ICS
01.040.75 Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane (Słownictwo)
75.160.40 Biopaliwa
SGR, Sektor Górnictwa
KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw StałychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 15357:2011 - wersja polska
Stałe paliwa wtórne
-Terminologia, definicje i określenia
link do rejestru
ICS
01.040.75 Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane (Słownictwo)
75.160.40 Biopaliwa
SGR, Sektor Górnictwa
KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw StałychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
PN-EN 15407:2011 - wersja angielska
Stałe paliwa wtórne
-Metody oznaczania zawartości węgla (C), wodoru (H) i azotu (N)
link do rejestru
ICS
75.160.40 Biopaliwa
SGR, Sektor Górnictwa
KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych


Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu