zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


System Zarządzania wg ISO 9001

Audyt aktualności nadzorowanych norm

Strona oparta na skrypcie aktualizującym status norm według informacji na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Strona nie prowadzi sprzedaży norm ani nie odpowiada za aktualność prezentowanych danych.
Wykonano na własny użytek jako demonstrację rozwiązań stosowanych w SZJ.

01 ZAGADNIENIA OGÓLNE.TERMINOLOGIA. NORMALIZACJA.DOKUMENTACJA

01.020 Terminologia (zasady i koordynacja)
01.040 Słownictwo
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja(Słownictwo)
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie przedsiębiorstwem i jakość.Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
01.040.19 Badania (Słownictwo)
01.040.21 Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania (Słownictwo)
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
01.040.33 Telekomunikacja. Technika audio i wideo (Słownictwo)
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
01.040.37 Technika obrazu (Słownictwo)
01.040.39 Mechanika precyzyjna. Jubilerstwo (Słownictwo)
01.040.43 Pojazdy drogowe (Słownictwo)
01.040.45 Kolejnictwo (Słownictwo)
01.040.47 Budowa statków. Konstrukcje morskie (Słownictwo)
01.040.49 Lotnictwo i kosmonautyka (Słownictwo)
01.040.53 Urządzenia transportu bliskiego (Słownictwo)
01.040.55 Pakowanie, przechowywanie i transport (Słownictwo)
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
01.040.61 Przemysł odzieżowy (Słownictwo)
01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)
01.040.67 Przemysł spożywczy (Słownictwo)
01.040.71 Przemysł chemiczny (Słownictwo)
01.040.73 Górnictwo i kopaliny (Słownictwo)
01.040.75 Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane (Słownictwo)
01.040.77 Hutnictwo (Słownictwo)
01.040.79 Technologia drewna (Słownictwo)
01.040.81 Przemysł szklarski i ceramiczny (Słownictwo)
01.040.83 Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Słownictwo)
01.040.85 Przemysł papierniczy (Słownictwo)
01.040.87 Przemysł farb i barwników (Słownictwo)
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
01.040.93 Inżynieria lądowa i wodna (Słownictwo)
01.040.95 Wojskowość. Inżynieria wojskowa. Uzbrojenie (Słownictwo)
01.040.97 Sprzęt do użytku domowego i handlowego. Rozrywki. Sport (Słownictwo)
01.060 Wielkości i jednostki
01.070 Kodowanie barwne
01.075 Symbole literowe
01.080 Symbole graficzne
01.080.01 Symbole graficzne. Zagadnienia ogólne
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
01.080.30 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
01.080.40 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym elektrycznym i elektronicznym, na wykresach, schematach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
01.080.50 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym telekomunikacyjnym i technologii informacyjnej oraz podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
01.080.99 Inne symbole graficzne
01.100 Rysunek techniczny
01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
01.100.25 Rysunek techniczny elektryczny i elektroniczny
01.100.27 Rysunek techniczny telekomunikacyjny i technologii informacyjnej
01.100.30 Rysunek techniczny budowlany
01.100.40 Sprzęt kreślarski
01.100.99 Inne normy dotyczące rysunku technicznego
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
01.120 Normalizacja. Zasady ogólne
01.140 Informacja. Działalność wydawnicza
01.140.10 Pismo. Transliteracja
01.140.20 Informacja naukowa
01.140.30 Dokumenty stosowane w administracji, handlu i przemyśle
01.140.40 Działalność wydawnicza

03 USŁUGI.ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM I JAKOŚĆ.ADMINISTRACJA. TRANSPORT.SOCJOLOGIA

03.020 Socjologia. Demografia
03.040 Praca. Zatrudnienie
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
03.080 Usługi
03.080.01 Usługi. Zagadnienia ogólne
03.080.10 Usługi w zakresie konserwacji. Zarządzanie infrastrukturą
03.080.20 Usługi dla przedsiębiorstw
03.080.30 Usługi dla konsumentów
03.080.99 Inne usługi
03.100 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Systemy zarządzania
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
03.100.02 Ład organizacyjny i etyka
03.100.10 Zakupy. Dostawa. Logistyka
03.100.20 Handel. Działalność handlowa. Marketing
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
03.100.50 Produkcja. Zarządzanie produkcją
03.100.60 Księgowość
03.100.70 Systemy zarządzania
03.100.99 Inne normy dotyczące organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami
03.120 Jakość
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
03.120.99 Inne normy dotyczące jakości
03.140 Patenty. Własność intelektualna
03.160 Prawo. Administracja
03.180 Edukacja
03.200 Rekreacja. Turystyka
03.200.01 Rekreacja i turystyka. Zagadnienia ogólne
03.200.10 Turystyka przygodowa
03.200.99 Inne normy dotyczące rekreacji i turystyki
03.220 Transport
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
03.220.20 Transport drogowy
03.220.30 Transport kolejowy
03.220.40 Transport wodny
03.220.50 Transport powietrzny
03.220.99 Inne rodzaje transportu
03.240 Usługi pocztowe

07 NAUKI PRZYRODNICZE I STOSOWANE

11 TECHNIKA MEDYCZNA

11.020 Nauki medyczne i środki ochrony zdrowia. Zagadnienia ogólne
11.020.01 Zarządzanie jakością i zarządzanie środowiskowe w ochronie zdrowia
11.020.10 Usługi w ochronie zdrowia. Zagadnienia ogólne
11.020.20 Nauki medyczne
11.020.99 Inne normy dotyczące ochrony zdrowia. Zagadnienia ogólne
11.040 Wyposażenie i sprzęt medyczny
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
11.040.30 Narzędzia chirurgiczne i materiały
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
11.060 Stomatologia
11.060.01 Stomatologia. Zagadnienia ogólne
11.060.10 Materiały dentystyczne
11.060.15 Implanty stomatologiczne
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
11.080 Sterylizacja i dezynfekcja
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
11.080.10 Sprzęt sterylizacyjny
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
11.080.30 Pakowanie sterylne
11.080.99 Inne normy dotyczące sterylizacji i dezynfekcji
11.100 Medycyna laboratoryjna
11.100.01 Medycyna laboratoryjna. Zagadnienia ogólne
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
11.100.30 Analiza krwi i moczu
11.100.99 Inne normy dotyczące medycyny laboratoryjnej
11.120 Środki farmaceutyczne
11.120.01 Środki farmaceutyczne. Zagadnienia ogólne
11.120.10 Leki
11.120.20 Opatrunki ran i kompresy
11.120.99 Inne normy dotyczące środków farmaceutycznych
11.140 Wyposażenie szpitalne
11.160 Pierwsza pomoc
11.180 Techniczne środki pomocy dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych.Zagadnienia ogólne
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
11.180.15 Pomoce dla osób głuchych i niedosłyszących
11.180.20 Pomoce przy nietrzymaniu i do stomii
11.180.30 Pomoce dla osób niewidomych i niedowidzących
11.180.40 Pomoce do jedzenia i picia
11.180.99 Inne normy dotyczące pomocy dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych
11.200 Kontrola urodzin. Mechaniczne środki antykoncepcyjne
11.220 Weterynaria

13 ŚRODOWISKO.OCHRONA ZDROWIA.BEZPIECZEŃSTWO

13.020 Ochrona środowiskowa
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
13.020.50 Etykietowanie środowiskowe (ekoznakowanie)
13.020.55 Bioprodukty
13.020.60 Cykle życia wyrobu
13.020.70 Projekty środowiskowe
13.020.99 Inne normy dotyczące ochrony środowiskowej
13.030 Odpady
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
13.030.10 Odpady stałe
13.030.20 Odpady płynne. Osady ściekowe
13.030.30 Odpady specjalne
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
13.030.50 Recykling
13.030.99 Inne normy dotyczące odpadów
13.040 Jakość powietrza
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
13.040.35 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
13.040.50 Emisja spalin pochodzących ze środków transportu
13.040.99 Inne normy dotyczące jakości powietrza
13.060 Jakość wody
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
13.060.10 Woda z zasobów naturalnych
13.060.20 Woda pitna
13.060.25 Woda do celów przemysłowych
13.060.30 Ścieki
13.060.45 Badanie wody. Zagadnienia ogólne
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
13.060.99 Inne normy dotyczące jakości wody
13.080 Jakość gleby. Gleboznawstwo
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
13.080.05 Badanie gleby. Zagadnienia ogólne
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
13.080.40 Hydrologiczne właściwości gleby
13.080.99 Inne normy dotyczące jakości gleby
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
13.120 Bezpieczeństwo w domu
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
13.180 Ergonomia
13.200 Wypadki i klęski żywiołowe
13.220 Ochrona przed pożarem
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
13.220.10 Walka z pożarem
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
13.220.99 Inne normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej
13.230 Ochrona przed wybuchami
13.240 Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
13.310 Ochrona przed włamaniem
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
13.340 Sprzęt ochronny
13.340.01 Sprzęt ochronny. Zagadnienia ogólne
13.340.10 Odzież ochronna
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
13.340.60 Ochrona przed upadkiem z wysokości i poślizgiem
13.340.70 Kamizelki ratunkowe, sprzęt unoszący się na powierzchni wody i wypornościowy
13.340.99 Inny sprzęt ochronny

17 METROLOGIA I POMIARY.ZJAWISKA FIZYCZNE

17.020 Metrologia i pomiary. Zagadnienia ogólne
17.040 Pomiary długości i kąta
17.040.01 Pomiary długości i kąta. Zagadnienia ogólne
17.040.10 Tolerancje i pasowania
17.040.20 Właściwości powierzchni
17.040.30 Narzędzia pomiarowe
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
17.040.99 Inne normy dotyczące pomiarów długości i kąta
17.060 Pomiary objętości, masy, gęstości, lepkości
17.080 Pomiary czasu, prędkości, przyspieszenia, prędkości kątowej
17.100 Pomiary siły, ciężaru i ciśnienia
17.120 Pomiary przepływów
17.120.01 Pomiary przepływów. Zagadnienia ogólne
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
17.140 Akustyka i pomiary zjawisk akustycznych
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
17.140.50 Elektroakustyka
17.140.99 Inne normy dotyczące akustyki
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
17.180 Optyka i pomiary zjawisk optycznych
17.180.01 Optyka i pomiary zjawisk optycznych. Zagadnienia ogólne
17.180.20 Barwy i pomiary światła
17.180.30 Optyczne przyrządy pomiarowe
17.180.99 Inne normy dotyczące optyki i pomiarów zjawisk optycznych
17.200 Termodynamika i pomiary temperatury
17.200.01 Termodynamika. Zagadnienia ogólne
17.200.10 Ciepło. Kalorymetria
17.200.20 Przyrządy do pomiaru temperatury
17.200.99 Inne normy dotyczące termodynamiki
17.220 Elektryczność. Magnetyzm. Pomiary zjawisk elektrycznych i magnetycznych
17.220.01 Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
17.240 Pomiary promieniowania

19 BADANIA

21 ZESPOŁY MECHANICZNE I CZĘŚCI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów,wyposażenia
21.040 Gwinty
21.040.01 Gwinty. Zagadnienia ogólne
21.040.10 Gwinty metryczne
21.040.20 Gwinty calowe
21.040.30 Gwinty specjalne
21.060 Części złączne
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
21.060.20 Nakrętki
21.060.30 Podkładki, elementy zabezpieczające
21.060.40 Nity
21.060.50 Sworznie, kołki, gwoździe
21.060.60 Pierścienie, tulejki, tuleje, kołnierze
21.060.70 Zaciski i klamry
21.060.99 Inne części złączne
21.080 Zawiasy, oczka i inne połączenia przegubowe
21.100 Łożyska
21.100.01 Łożyska. Zagadnienia ogólne
21.100.10 Łożyska ślizgowe
21.100.20 Łożyska toczne
21.120 Wały i sprzęgła
21.120.01 Wały i sprzęgła. Zagadnienia ogólne
21.120.10 Wały
21.120.20 Sprzęgła
21.120.30 Kliny i wpusty, rowki klinowe i wpustowe, wielowypusty i wielokarby
21.120.40 Wyważanie i wyważarki
21.120.99 Inne normy dotyczące wałów i sprzęgieł
21.140 Uszczelnienia, dławnice
21.160 Sprężyny
21.180 Obudowy, osłony i inne części maszynowe
21.200 Przekładnie zębate
21.220 Napędy elastyczne i pędnie
21.220.01 Napędy elastyczne i pędnie. Zagadnienia ogólne
21.220.10 Napędy pasowe i ich elementy
21.220.20 Napędy linowe i ich elementy
21.220.30 Napędy łańcuchowe i ich elementy
21.220.99 Inne napędy elastyczne i pędnie
21.240 Mechanizmy korbowo?wodzikowe oraz ich części i elementy
21.260 Układy smarowania

23 PNEUMATYKA I HYDRAULIKA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

23.020 Urządzenia do przechowywania płynów
23.020.01 Urządzenia do przechowywania płynów. Zagadnienia ogólne
23.020.10 Zbiorniki stałe i cysterny
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
23.020.35 Butle do gazów
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
23.020.99 Inne urządzenia do przechowywania płynów
23.040 Rurociągi i elementy rurociągów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
23.040.03 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów przesyłania wody
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
23.040.07 Rurociągi i elementy rurociągów do sieci ciepłowniczych
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
23.040.15 Rury z metali nieżelaznych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
23.040.40 Łączniki metalowe
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
23.040.50 Rury i łączniki z innych materiałów
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
23.040.70 Przewody giętkie
23.040.80 Uszczelnienia rurociągów i przewodów giętkich
23.040.99 Inne elementy rurociągów
23.060 Zawory
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
23.060.10 Zawory talerzowe o kadłubie kulistym
23.060.20 Zawory kulowe i kurkowe
23.060.30 Zawory zasuwowe
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
23.060.50 Zawory zwrotne
23.060.99 Inne zawory
23.080 Pompy
23.100 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne
23.100.01 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Zagadnienia ogólne
23.100.10 Pompy i silniki
23.100.20 Cylindry
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
23.100.50 Elementy sterujące
23.100.60 Filtry, uszczelki i zanieczyszczenia płynów
23.100.99 Inne elementy napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
23.140 Sprężarki i urządzenia pneumatyczne
23.160 Technika próżni

25 PRZEMYSŁ MASZYNOWY

25.020 Procesy obróbki kształtowej
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
25.040 Zautomatyzowane systemy produkcyjne
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
25.040.10 Centra obróbkowe
25.040.20 Obrabiarki sterowane numerycznie
25.040.30 Roboty przemysłowe. Manipulatory
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
25.040.99 Inne normy dotyczące zautomatyzowanych systemów produkcyjnych
25.060 Obrabiarki zespołowe
25.060.01 Obrabiarki zespołowe. Zagadnienia ogólne
25.060.10 Zespoły obrabiarkowe i inne urządzenia
25.060.20 Podzielnice i urządzenia do mocowania narzędzi i przedmiotów obrabianych
25.060.99 Inne normy dotyczące obrabiarek zespołowych
25.080 Obrabiarki do metali
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
25.080.10 Tokarki
25.080.20 Wytaczarki i frezarki
25.080.25 Strugarki wzdłużne
25.080.30 Przeciągarki
25.080.40 Wiertarki
25.080.50 Szlifierki i polerki
25.080.60 Przecinarki
25.080.99 Inne obrabiarki do metali
25.100 Narzędzia do obróbki skrawaniem
25.100.01 Narzędzia do obróbki skrawaniem. Zagadnienia ogólne
25.100.10 Noże tokarskie
25.100.20 Frezy
25.100.25 Narzędzia do strugarek i przeciągarek
25.100.30 Wiertła, pogłębiacze stożkowe, rozwiertaki
25.100.40 Piły
25.100.50 Gwintowniki i narzynki
25.100.60 Pilniki
25.100.70 Materiały ścierne
25.100.99 Inne narzędzia do obróbki skrawaniem
25.120 Urządzenia do obróbki bezwiórowej
25.120.01 Urządzenia do obróbki bezwiórowej. Zagadnienia ogólne
25.120.10 Urządzenia kuźnicze. Prasy. Nożyce
25.120.20 Urządzenia do walcowania, wytłaczania i ciągnienia
25.120.30 Urządzenia do formowania
25.120.40 Urządzenia do obróbki elektrochemicznej
25.120.99 Inne urządzenia do obróbki bezwiórowej
25.140 Narzędzia ręczne
25.140.01 Narzędzia ręczne. Zagadnienia ogólne
25.140.10 Narzędzia z napędem pneumatycznym
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
25.140.30 Narzędzia z napędem ręcznym
25.140.99 Inne narzędzia ręczne
25.160 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
25.160.10 Procesy spawalnicze
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
25.160.30 Urządzenia do spawania
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
25.180 Piece przemysłowe
25.180.01 Piece przemysłowe. Zagadnienia ogólne
25.180.10 Piece elektryczne
25.180.20 Piece paliwowe
25.200 Obróbka cieplna
25.220 Obróbka powierzchni i nakładanie powłok
25.220.01 Obróbka powierzchni i nakładanie powłok. Zagadnienia ogólne
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
25.220.20 Obróbka powierzchni
25.220.40 Powłoki metalowe
25.220.50 Emalie
25.220.60 Powłoki organiczne
25.220.99 Inne obróbki i powłoki

27 ENERGETYKA

27.010 Energetyka. Zagadnienia ogólne
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
27.020 Silniki spalinowe
27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe
27.060 Palniki. Kotły
27.060.01 Palniki i kotły. Zagadnienia ogólne
27.060.10 Palniki na paliwo stałe i ciekłe
27.060.20 Palniki gazowe
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
27.070 Ogniwa paliwowe
27.075 Technologie wodorowe
27.080 Pompy cieplne
27.100 Elektrownie. Zagadnienia ogólne
27.120 Energetyka jądrowa
27.120.01 Energetyka jądrowa. Zagadnienia ogólne
27.120.10 Konstrukcje reaktorów
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
27.120.99 Inne normy dotyczące energetyki jądrowej
27.140 Hydroenergetyka
27.160 Energetyka słoneczna
27.180 Systemy turbin wiatrowych
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
27.220 Odzyskiwanie ciepła. Izolacja cieplna

29 ELEKTROTECHNIKA

29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
29.030 Materiały magnetyczne
29.035 Materiały izolacyjne
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
29.035.10 Materiały izolacyjne z papieru i tektury
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
29.035.30 Materiały izolacyjne z ceramiki i szkła
29.035.50 Materiały na bazie miki
29.035.60 Tkaniny nasycone i lakiery elektroizolacyjne
29.035.99 Inne materiały izolacyjne
29.040 Płyny izolacyjne
29.040.01 Płyny izolacyjne. Zagadnienia ogólne
29.040.10 Oleje izolacyjne
29.040.20 Gazy izolacyjne
29.040.99 Inne płyny izolacyjne
29.045 Materiały półprzewodnikowe
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
29.060 Kable i przewody elektryczne
29.060.01 Kable i przewody elektryczne. Zagadnienia ogólne
29.060.10 Przewody
29.060.20 Kable
29.080 Izolacja
29.080.01 Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne
29.080.10 Izolatory
29.080.20 Izolatory przepustowe
29.080.30 Systemy izolacji
29.080.99 Inne normy dotyczące izolacji
29.100 Elementy wyposażenia elektrycznego
29.100.01 Elementy wyposażenia elektrycznego. Zagadnienia ogólne
29.100.10 Elementy magnetyczne
29.100.20 Elementy elektryczne i elektromechaniczne
29.100.99 Inne elementy wyposażenia elektrycznego
29.120 Osprzęt elektryczny
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
29.120.40 Łączniki
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
29.120.70 Przekaźniki
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
29.130 Aparatura łączeniowa i sterownicza
29.130.01 Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zagadnienia ogólne
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
29.130.99 Inna aparatura łączeniowa i sterownicza
29.140 Lampy i ich wyposażenie
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
29.140.20 Żarówki
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
29.160 Maszyny wirujące
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
29.160.10 Podzespoły maszyn wirujących
29.160.20 Prądnice
29.160.30 Silniki elektryczne
29.160.40 Zestawy wytwarzające energię
29.160.99 Inne normy dotyczące maszyn wirujących
29.180 Transformatory. Dławiki
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
29.220 Ogniwa galwaniczne i baterie
29.220.01 Ogniwa galwaniczne i baterie. Zagadnienia ogólne
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
29.220.99 Inne ogniwa galwaniczne i baterie
29.240 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
29.240.30 Wyposażenie sterownicze dla elektrowni
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
29.260 Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
29.260.01 Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach. Zagadnienia ogólne
29.260.10 Instalacje elektryczne do użytku zewnętrznego
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej

31 ELEKTRONIKA

31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
31.040 Rezystory
31.040.01 Rezystory. Zagadnienia ogólne
31.040.10 Rezystory stałe
31.040.20 Potencjometry, rezystory zmienne
31.040.30 Termistory
31.040.99 Inne rezystory
31.060 Kondensatory
31.060.01 Kondensatory. Zagadnienia ogólne
31.060.10 Kondensatory stałe
31.060.20 Kondensatory ceramiczne i mikowe
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
31.060.40 Kondensatory tantalowe elektrolityczne
31.060.50 Kondensatory aluminiowe elektrolityczne
31.060.60 Kondensatory zmienne
31.060.70 Kondensatory mocy
31.060.99 Inne kondensatory
31.080 Przyrządy półprzewodnikowe
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
31.080.10 Diody
31.080.20 Tyrystory
31.080.30 Tranzystory
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
31.100 Lampy elektronowe
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
31.160 Filtry elektryczne
31.180 Obwody drukowane i płytki
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
31.220 Podzespoły elektromechaniczne do urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych
31.220.01 Podzespoły elektromechaniczne. Zagadnienia ogólne
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
31.220.20 Przełączniki
31.220.99 Inne podzespoły elektromechaniczne
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe

33 TELEKOMUNIKACJA. TECHNIKA AUDIO I WIDEO

33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
33.030 Usługi telekomunikacyjne. Zastosowania
33.040 Systemy telekomunikacyjne
33.040.01 Systemy telekomunikacyjne. Zagadnienia ogólne
33.040.20 Systemy przesyłowe
33.040.30 Przełączniki i systemy sygnalizacyjne
33.040.35 Sieci telefoniczne
33.040.40 Sieci telekomunikacyjne
33.040.50 Linie, połączenia i obwody
33.040.60 Linie telekomunikacyjne
33.040.99 Inne wyposażenie dla systemów telekomunikacyjnych
33.050 Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne
33.050.01 Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne.Zagadnienia ogólne
33.050.10 Wyposażenie telefoniczne
33.050.20 Sprzęt przywoławczy
33.050.30 Wyposażenie dla teleksu, teletekstu, telefaksu
33.050.99 Inne urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne
33.060 Radiokomunikacja
33.060.01 Radiokomunikacja. Zagadnienia ogólne
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
33.060.30 Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stałe
33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe
33.060.99 Inne wyposażenie dla radiokomunikacji
33.070 Radiokomunikacja ruchoma
33.070.01 Radiokomunikacja ruchoma. Zagadnienia ogólne
33.070.10 Radiowe Sieci Transeuropejskie (TETRA)
33.070.20 Systemy przywoławcze
33.070.30 System Cyfrowej Telekomunikacji Bezsznurowej (DECT)
33.070.40 Satelita
33.070.50 Globalny System dla Komunikacji Ruchomej (GSM)
33.070.99 Inne normy dotyczące radiokomunikacji ruchomej
33.080 Sieć Cyfrowa z Integracją Usług (ISDN)
33.100 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
33.100.10 Emisja
33.100.20 Odporność
33.100.99 Inne aspekty dotyczące EMC
33.120 Podzespoły i osprzęt do urządzeń telekomunikacyjnych
33.120.01 Podzespoły i osprzęt. Zagadnienia ogólne
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
33.120.30 Łączniki RF
33.120.40 Anteny
33.120.99 Inne podzespoły i osprzęt
33.140 Urządzenia pomiarowe specjalne dla telekomunikacji
33.160 Technika audio, wideo i audiowizualna
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
33.160.10 Wzmacniacze
33.160.20 Odbiorniki radiowe
33.160.25 Odbiorniki telewizyjne
33.160.30 Systemy audio
33.160.40 Systemy wideo
33.160.50 Osprzęt
33.160.60 Systemy multimedialne i wyposażenie telekonferencyjne
33.160.99 Inne wyposażenie audio, wideo i audiowizualne
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
33.180 Łączność światłowodowa
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
33.180.10 Włókna i kable
33.180.20 Złącza światłowodowe
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
33.200 Telesterowanie. Telemetria

35 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

35.020 Technologia informacyjna (IT). Zagadnienia ogólne
35.030 Bezpieczeństwo IT
35.040 Kodowanie informacji
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
35.040.10 Kodowanie zestawu znaków
35.040.30 Kodowanie informacji graficznej i fotograficznej
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
35.040.99 Inne normy dotyczące kodowania informacji
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
35.080 Oprogramowanie
35.100 Współdziałanie systemów otwartych (OSI)
35.100.01 Współdziałanie systemów otwartych. Zagadnienia ogólne
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
35.100.10 Warstwa fizyczna
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
35.100.30 Warstwa sieciowa
35.100.40 Warstwa transportu
35.100.50 Warstwa sesji
35.100.60 Warstwa prezentacji danych
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
35.110 Tworzenie sieci
35.140 Grafika komputerowa
35.160 Systemy mikroprocesorowe
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
35.210 Chmura obliczeniowa
35.220 Urządzenia pamięciowe i nośniki informacji
35.220.01 Urządzenia pamięciowe i nośniki informacji. Zagadnienia ogólne
35.220.10 Karty i taśmy papierowe
35.220.20 Urządzenia pamięci magnetycznej
35.220.21 Dyski magnetyczne
35.220.22 Taśmy magnetyczne
35.220.23 Kasety do taśm magnetycznych
35.220.30 Urządzenia pamięci optycznej
35.220.99 Inne urządzenia pamięciowe i nośniki informacji
35.240 Zastosowanie technologii informacyjnej
35.240.01 Zastosowanie technologii informacyjnej. Zagadnienia ogólne
35.240.10 Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD)
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentacji i działalności wydawniczej
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
35.240.68 Zastosowanie IT w rolnictwie
35.240.69 Zastosowanie IT w usługach pocztowych
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
35.240.90 Zastosowanie IT w edukacji
35.240.95 Aplikacje internetowe
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
35.260 Urządzenia biurowe

37 TECHNIKA OBRAZU

39 MECHANIKA PRECYZYJNA. JUBILERSTWO

43 POJAZDY DROGOWE

43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
43.040 Układy pojazdów drogowych
43.040.01 Układy pojazdów drogowych. Zagadnienia ogólne
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
43.040.20 Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze
43.040.30 Urządzenia wskazujące i kontrolne
43.040.40 Układy hamulcowe
43.040.50 Układy przenoszenia napędu. Zawieszenia
43.040.60 Nadwozia i części nadwozi
43.040.65 Szklenie i systemy wycieraczek
43.040.70 Sprzęgi
43.040.80 Ochrona przed wypadkami i systemy mocowania
43.040.99 Inne układy pojazdów drogowych
43.060 Silniki spalinowe do pojazdów drogowych
43.060.01 Silniki spalinowe do pojazdów drogowych. Zagadnienia ogólne
43.060.10 Bloki cylindrów. Elementy składowe bloków cylindrów
43.060.20 Układy doładowywania i wylotu
43.060.30 Układy chłodzenia. Układy smarowania
43.060.40 Układy paliwowe
43.060.50 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Układy sterowania i kontroli
43.060.99 Inne układy i elementy silników spalinowych
43.080 Pojazdy użytkowe
43.080.01 Pojazdy użytkowe. Zagadnienia ogólne
43.080.10 Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe i przyczepy
43.080.20 Autobusy
43.080.99 Inne pojazdy użytkowe
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
43.140 Motocykle i motorowery
43.150 Rowery
43.160 Pojazdy specjalne
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań

45 KOLEJNICTWO

47 BUDOWA STATKÓW. KONSTRUKCJE MORSKIE

47.020 Budowa statków i konstrukcje morskie
47.020.01 Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne
47.020.05 Materiały i komponenty do budowy statków
47.020.10 Kadłuby i ich elementy
47.020.20 Silniki okrętowe i układy napędowe
47.020.30 Instalacje rurociągowe
47.020.40 Urządzenia załadunkowe i przeładunkowe
47.020.50 Urządzenia i instalacje pokładowe
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
47.020.80 Pomieszczenia mieszkalne
47.020.85 Pomieszczenia ładunkow
47.020.90 Okrętowe instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne i grzewcze
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
47.040 Statki morskie
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
47.080 Małe jednostki pływające

49 LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
49.025 Materiały w lotnictwie i kosmonautyce
49.025.01 Materiały w lotnictwie i kosmonautyce. Zagadnienia ogólne
49.025.05 Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne
49.025.10 Stale
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
49.025.20 Aluminium
49.025.30 Tytan
49.025.40 Guma i tworzywa sztuczne
49.025.50 Kleje
49.025.60 Materiały włókiennicze
49.025.99 Inne materiały
49.030 Części złączne w lotnictwie i kosmonautyce
49.030.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
49.030.10 Gwinty
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
49.030.30 Nakrętki
49.030.40 Kołki, gwoździe
49.030.50 Podkładki i inne elementy zabezpieczające
49.030.60 Nity
49.030.99 Inne części złączne
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
49.045 Konstrukcje i elementy konstrukcyjne
49.050 Silniki i układy napędowe statków powietrznych i kosmicznych
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
49.090 Urządzenia i przyrządy pokładowe
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
49.120 Wyposażenie do transportu towarów
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie

53 URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO

55 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

59 TECHNOLOGIA TEKSTYLNA I SKÓRZANA

59.020 Procesy przemysłu tekstylnego
59.040 Materiały pomocnicze dla przemysłu tekstylnego
59.060 Włókna tekstylne
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
59.060.10 Włókna naturalne
59.060.20 Włókna chemiczne
59.060.30 Włókna mineralne i metalowe
59.060.99 Inne włókna tekstylne
59.080 Wyroby przemysłu tekstylnego
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
59.080.20 Przędze
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
59.080.50 Liny i sznury
59.080.70 Geotekstylia
59.080.80 Inteligentne tekstylia
59.080.99 Inne wyroby przemysłu tekstylnego
59.100 Materiały do wzmacniania kompozytów
59.100.01 Materiały do wzmacniania kompozytów. Zagadnienia ogólne
59.100.10 Materiały włókiennicze szklane
59.100.20 Materiały węglowe
59.100.30 Materiały aramidowe
59.100.99 Inne materiały do wzmacniania kompozytów
59.120 Maszyny włókiennicze
59.120.01 Maszyny włókiennicze. Zagadnienia ogólne
59.120.10 Maszyny do przędzenia, skręcania i teksturowania
59.120.20 Maszyny i wyposażenie do przewijania
59.120.30 Krosna. Maszyny tkackie
59.120.40 Maszyny dziewiarskie
59.120.50 Wyposażenie do barwienia i wykończania
59.120.99 Inne maszyny włókiennicze
59.140 Technologia skórzana
59.140.01 Technologia skórzana. Zagadnienia ogólne
59.140.10 Procesy i materiały pomocnicze
59.140.20 Skóry surowe, skóry niewyprawione
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
59.140.35 Wyroby ze skóry
59.140.40 Maszyny i urządzenia do produkcji skór wyprawionych zwykłych i futerkowych
59.140.99 Inne normy dotyczące technologii skórzanej

61 PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY

65 ROLNICTWO

65.020 Gospodarka rolna i leśna
65.020.01 Gospodarka rolna i leśna. Zagadnienia ogólne
65.020.20 Uprawa roślin
65.020.30 Hodowla i chów zwierząt
65.020.40 Kształtowanie krajobrazu i gospodarka leśna
65.020.99 Inne normy dotyczące gospodarki rolnej i leśnej
65.040 Budynki, konstrukcje i instalacje dla rolnictwa
65.040.01 Budynki, konstrukcje i instalacje dla rolnictwa. Zagadnienia ogólne
65.040.10 Budynki inwentarskie, ich wyposażenie oraz instalacje
65.040.20 Budynki, instalacje i urządzenia do przetwarzania i przechowywania produktów rolniczych
65.040.30 Szklarnie i inne obiekty do hodowli upraw pod osłonami
65.040.99 Inne normy dotyczące budynków i instalacji dla rolnictwa
65.060 Maszyny, narzędzia i sprzęt rolniczy
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
65.060.20 Urządzenia do uprawy gleby
65.060.25 Urządzenia do przechowywania, przygotowania nawozów i nawożenia
65.060.30 Urządzenia do siewu i sadzenia
65.060.35 Urządzenia nawadniające i odwadniające
65.060.40 Urządzenia do ochrony roślin
65.060.50 Maszyny do zbiorów
65.060.60 Maszyny do uprawy winorośli oraz urządzenia do wytwarzania win
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
65.060.80 Sprzęt leśny
65.060.99 Inne maszyny i sprzęt rolniczy
65.080 Nawozy sztuczne
65.100 Pestycydy i inne środki ochrony roślin
65.100.01 Pestycydy i inne środki ochrony roślin. Zagadnienia ogólne
65.100.10 Insektycydy
65.100.20 Herbicydy
65.100.30 Fungicydy
65.100.99 Inne pestycydy i środki ochrony roślin
65.120 Pasze dla zwierząt
65.140 Pszczelarstwo
65.145 Łowiectwo
65.150 Rybołówstwo i hodowla ryb
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego

67 PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

67.020 Technologia przetwórstwa spożywczego
67.040 Produkty spożywcze. Zagadnienia ogólne
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
67.080 Owoce. Warzywa
67.080.01 Owoce, warzywa i ich przetwory. Zagadnienia ogólne
67.080.10 Owoce i przetwory owocowe
67.080.20 Warzywa i przetwory warzywne
67.100 Mleko i przetwory mleczne
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
67.100.20 Masło
67.100.30 Sery
67.100.40 Lody i desery lodowe
67.100.99 Inne przetwory mleczne
67.120 Mięso, przetwory mięsne i inne produkty pochodzenia zwierzęcego
67.120.01 Produkty pochodzenia zwierzęcego. Zagadnienia ogólne
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
67.120.20 Drób i jaja
67.120.30 Ryby i przetwory rybne
67.120.99 Inne produkty pochodzenia zwierzęcego
67.140 Herbata. Kawa. Kakao
67.140.10 Herbata
67.140.20 Kawa i substytuty kawy
67.140.30 Kakao
67.160 Napoje
67.160.01 Napoje. Zagadnienia ogólne
67.160.10 Napoje alkoholowe
67.160.20 Napoje bezalkoholowe
67.180 Cukier. Wyroby cukiernicze. Skrobia
67.180.10 Cukier i wyroby cukiernicze
67.180.20 Skrobia i produkty pochodne
67.190 Czekolada
67.200 Oleje i tłuszcze jadalne. Nasiona oleiste
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
67.200.20 Nasiona oleiste
67.220 Przyprawy. Dodatki do żywności
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
67.220.20 Dodatki do żywności
67.230 Żywność przygotowana i wstępnie paczkowana
67.240 Analiza sensoryczna
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego

71 PRZEMYSŁ CHEMICZNY

71.020 Produkcja w przemyśle chemicznym
71.040 Chemia analityczna
71.040.01 Chemia analityczna. Zagadnienia ogólne
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca
71.040.30 Odczynniki chemiczne
71.040.40 Analiza chemiczna
71.040.50 Fizykochemiczne metody analizy
71.040.99 Inne normy dotyczące chemii analitycznej
71.060 Związki chemiczne nieorganiczne
71.060.01 Związki chemiczne nieorganiczne. Zagadnienia ogólne
71.060.10 Pierwiastki chemiczne
71.060.20 Tlenki
71.060.30 Kwasy
71.060.40 Zasady
71.060.50 Sole
71.060.99 Inne związki chemiczne nieorganiczne
71.080 Związki chemiczne organiczne
71.080.01 Związki chemiczne organiczne. Zagadnienia ogólne
71.080.10 Węglowodory alifatyczne
71.080.15 Węglowodory aromatyczne
71.080.20 Fluorowcopochodne węglowodorów
71.080.30 Związki organiczne zawierające azot
71.080.40 Kwasy organiczne
71.080.50 Bezwodniki
71.080.60 Alkohole. Etery
71.080.70 Estry
71.080.80 Aldehydy i ketony
71.080.90 Fenole
71.080.99 Inne związki chemiczne organiczne
71.100 Wyroby przemysłu chemicznego
71.100.01 Wyroby przemysłu chemicznego. Zagadnienia ogólne
71.100.10 Materiały do produkcji aluminium
71.100.20 Gazy przemysłowe
71.100.30 Materiały wybuchowe. Pirotechnika i ognie sztuczne
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
71.100.40 Środki powierzchniowo czynne
71.100.45 Chłodziwa i środki przeciw zamarzaniu
71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna
71.100.55 Silikony
71.100.60 Olejki eteryczne
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody
71.100.99 Inne wyroby przemysłu chemicznego
71.120 Aparatura dla przemysłu chemicznego
71.120.01 Aparatura dla przemysłu chemicznego. Zagadnienia ogólne
71.120.10 Reaktory chemiczne i ich części
71.120.20 Kolumny
71.120.30 Wymienniki ciepła
71.120.99 Inna aparatura dla przemysłu chemicznego

73 GÓRNICTWO I KOPALINY

75 TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA ROPY NAFTOWEJ I TECHNOLOGIE ZWIĄZANE

75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
75.040 Ropa naftowa
75.060 Gaz ziemny
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
75.120 Ciecze hydrauliczne
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
75.160 Paliwa
75.160.01 Paliwa. Zagadnienia ogólne
75.160.10 Paliwa stałe
75.160.20 Paliwa płynne
75.160.30 Paliwa gazowe
75.160.40 Biopaliwa
75.180 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego
75.180.01 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
75.180.30 Aparatura do pomiaru objętości i pomiary
75.180.99 Inne wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego

77 HUTNICTWO

77.020 Metalurgia
77.040 Badania metali
77.040.01 Badania metali. Zagadnienia ogólne
77.040.10 Badania mechaniczne metali
77.040.20 Badania nieniszczące metali
77.040.30 Analiza chemiczna metali
77.040.99 Inne metody badania metali
77.060 Korozja metali
77.080 Surówka, żeliwo i stal
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
77.080.10 Żeliwa
77.080.20 Stale
77.100 Żelazostopy
77.120 Metale nieżelazne
77.120.01 Metale nieżelazne. Zagadnienia ogólne
77.120.10 Aluminium i stopy aluminium
77.120.20 Magnez i stopy magnezu
77.120.30 Miedź i stopy miedzi
77.120.40 Nikiel, chrom i ich stopy
77.120.50 Tytan i stopy tytanu
77.120.60 Ołów, cynk, cyna i ich stopy
77.120.70 Kadm, kobalt i ich stopy
77.120.99 Inne metale nieżelazne i ich stopy
77.140 Wyroby z żeliwa i stali
77.140.01 Wyroby z żeliwa i stali. Zagadnienia ogólne
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
77.140.15 Stale do zbrojenia betonu
77.140.20 Stale wysokojakościowe
77.140.25 Stale sprężynowe
77.140.30 Stale na zbiorniki ciśnieniowe
77.140.35 Stale narzędziowe
77.140.40 Stale o specjalnych właściwościach magnetycznych
77.140.45 Stale niestopowe
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
77.140.60 Pręty i walcówka stalowa
77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
77.140.70 Profile stalowe
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
77.140.80 Odlewy z żeliwa i stali
77.140.85 Odkuwki z żeliwa i stali
77.140.99 Inne wyroby z żeliwa i stali
77.150 Wyroby z metali nieżelaznych
77.150.01 Wyroby z metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
77.150.10 Wyroby z aluminium
77.150.20 Wyroby z magnezu
77.150.30 Wyroby z miedzi
77.150.40 Wyroby z niklu i chromu
77.150.50 Wyroby z tytanu
77.150.60 Wyroby z ołowiu, cynku i cyny
77.150.70 Wyroby z kadmu i kobaltu
77.150.99 Inne wyroby z metali nieżelaznych
77.160 Metalurgia proszków
77.180 Maszyny i urządzenia dla hutnictwa

79 TECHNOLOGIA DREWNA

81 PRZEMYSŁ SZKLARSKI I CERAMICZNY

83 PRZEMYSŁ GUMOWY I TWORZYW SZTUCZNYCH

83.020 Technologie stosowane w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych
83.040 Surowce do produkcji gumy i tworzyw sztucznych
83.040.01 Surowce do produkcji gumy i tworzyw sztucznych.Zagadnienia ogólne
83.040.10 Lateks i kauczuk
83.040.20 Składniki gumy W tym sadza, kaolin itp.
83.040.30 Materiały pomocnicze i dodatki do tworzyw sztucznych
83.060 Guma
83.080 Tworzywa sztuczne
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
83.080.10 Tworzywa termoutwardzalne
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
83.100 Materiały porowate
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
83.140 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
83.140.01 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych. Zagadnienia ogólne
83.140.10 Folie i arkusze
83.140.20 Arkusze laminowane
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
83.140.40 Węże
83.140.50 Uszczelnienia
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
83.160 Opony
83.160.01 Opony. Zagadnienia ogólne
83.160.10 Opony do pojazdów drogowych
83.160.20 Opony do statków powietrznych
83.160.30 Opony do maszyn rolniczych
83.160.99 Inne opony
83.180 Kleje
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych

85 PRZEMYSŁ PAPIERNICZY

87 PRZEMYSŁ FARB I BARWNIKÓW

91 BUDOWNICTWO I MATERIAŁY BUDOWLANE

91.010 Budownictwo
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
91.010.10 Aspekty prawne
91.010.20 Aspekty kontraktowe
91.010.30 Aspekty techniczne
91.010.99 Inne aspekty
91.020 Projektowanie przestrzenne. Projektowanie osiedli
91.040 Budynki
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
91.040.20 Budynki przemysłowe i handlowe
91.040.30 Budynki mieszkalne
91.040.99 Inne budynki
91.060 Elementy budynków
91.060.01 Elementy budynków. Zagadnienia ogólne
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
91.060.20 Dachy
91.060.30 Sufity. Podłogi. Stropy. Schody
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
91.060.50 Drzwi i okna
91.060.99 Inne elementy budynków
91.080 Konstrukcje budowlane
91.080.01 Konstrukcje budowlane. Zagadnienia ogólne
91.080.10 Konstrukcje metalowe
91.080.13 Konstrukcje stalowe
91.080.17 Konstrukcje aluminiowe
91.080.20 Konstrukcje drewniane
91.080.30 Konstrukcje murowe
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
91.080.99 Inne konstrukcje
91.090 Konstrukcje zewnętrzne
91.100 Materiały budowlane
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
91.100.23 Płytki ceramiczne
91.100.25 Wyroby budowlane terakotowe
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
91.100.40 Wyroby cementowo?włókniste
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
91.100.99 Inne materiały budowlane
91.120 Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna budynków
91.120.01 Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna budynków. Zagadnienia ogólne
91.120.10 Izolacja cieplna
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
91.120.25 Ochrona sejsmiczna i antywibracyjna
91.120.30 Izolacja przeciwwilgociowa
91.120.40 Instalacja odgromowa
91.120.99 Inne materiały dotyczące ochrony wewnętrznej i zewnętrznej budynków
91.140 Instalacje w budynkach
91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne
91.140.10 Centralne ogrzewanie
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
91.140.40 Instalacje gazowe
91.140.50 Instalacje elektryczne
91.140.60 Instalacje wodociągowe
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
91.140.70 Instalacje sanitarne
91.140.80 Systemy odwadniające
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
91.140.99 Inne instalacje w budynkach
91.160 Oświetlenie
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
91.160.10 Oświetlenie wewnętrzne
91.160.20 Oświetlenie zewnętrzne budynków
91.180 Wykończenie wnętrz
91.190 Akcesoria budowlane
91.200 Technologie w budownictwie
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany

93 INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA

95 WOJSKOWOŚĆ. INŻYNIERIA WOJSKOWA. UZBROJENIE

97 SPRZĘT DO UŻYTKU DOMOWEGO I HANDLOWEGO.ROZRYWKI. SPORT

97.020 Ekonomika gospodarstwa domowego. Zagadnienia ogólne
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
97.040 Wyposażenie kuchni
97.040.01 Wyposażenie kuchni. Zagadnienia ogólne
97.040.10 Meble kuchenne
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze
97.040.40 Zmywarki
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
97.040.60 Naczynia kuchenne, wyroby nożownicze itp.
97.040.99 Inne wyposażenie kuchenne
97.060 Sprzęt pralniczy
97.080 Urządzenia do czyszczenia
97.100 Urządzenia ogrzewcze domowe, handlowe i przemysłowe
97.100.01 Ogrzewacze. Zagadnienia ogólne
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
97.100.20 Ogrzewacze gazowe
97.100.30 Ogrzewacze na paliwo stałe
97.100.40 Ogrzewacze na paliwo ciekłe
97.100.99 Ogrzewacze stosujące inne źródła energii
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
97.130 Wyposażenie sklepu
97.130.01 Wyposażenie sklepu. Zagadnienia ogólne
97.130.10 Regały
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
97.130.30 Wózki na zakupy stosowane w supermarketach
97.130.99 Inne wyposażenie sklepu
97.140 Meble
97.145 Drabiny
97.150 Pokrycia podłogowe
97.160 Tekstylia domowe. Bielizna pościelowa i stołowa
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
97.180 Różne urządzenia domowe i handlowe
97.190 Sprzęt dla dzieci
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
97.200 Sprzęt rekreacyjny
97.200.01 Sprzęt rekreacyjny. Zagadnienia ogólne
97.200.10 Urządzenia teatralne, widowiskowe i studyjne
97.200.20 Instrumenty muzyczne
97.200.30 Sprzęt kempingowy i kempingi
97.200.40 Place do zabaw i gier
97.200.50 Zabawki
97.200.99 Inny sprzęt rekreacyjny
97.220 Sprzęt sportowy i obiekty sportowe
97.220.01 Sprzęt sportowy i obiekty sportowe. Zagadnienia ogólne
97.220.10 Obiekty sportowe
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
97.220.99 Inny sprzęt sportowy i obiekty sportowe
po wpisaniu prawidłowego adresu email,
system wyśle wiadomość z potwierdzeniem rejestracji.
email
hasło
powtórz

Proponowane kategorie norm


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
01 ZAGADNIENIA OGÓLNE.TERMINOLOGIA. NORMALIZACJA.DOKUMENTACJA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
03 USŁUGI.ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM I JAKOŚĆ.ADMINISTRACJA. TRANSPORT.SOCJOLOGIA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
07 NAUKI PRZYRODNICZE I STOSOWANE

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
11 TECHNIKA MEDYCZNA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
13 ŚRODOWISKO.OCHRONA ZDROWIA.BEZPIECZEŃSTWO

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
17 METROLOGIA I POMIARY.ZJAWISKA FIZYCZNE

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
19 BADANIA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
21 ZESPOŁY MECHANICZNE I CZĘŚCI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
23 PNEUMATYKA I HYDRAULIKA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
25 PRZEMYSŁ MASZYNOWY

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
27 ENERGETYKA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
29 ELEKTROTECHNIKA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
31 ELEKTRONIKA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
33 TELEKOMUNIKACJA. TECHNIKA AUDIO I WIDEO

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
35 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
37 TECHNIKA OBRAZU

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
39 MECHANIKA PRECYZYJNA. JUBILERSTWO

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
43 POJAZDY DROGOWE

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
45 KOLEJNICTWO

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
47 BUDOWA STATKÓW. KONSTRUKCJE MORSKIE

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
49 LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
53 URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
55 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
59 TECHNOLOGIA TEKSTYLNA I SKÓRZANA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
61 PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
65 ROLNICTWO

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
67 PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
71 PRZEMYSŁ CHEMICZNY

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
73 GÓRNICTWO I KOPALINY

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
75 TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA ROPY NAFTOWEJ I TECHNOLOGIE ZWIĄZANE

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
77 HUTNICTWO

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
79 TECHNOLOGIA DREWNA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
81 PRZEMYSŁ SZKLARSKI I CERAMICZNY

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
83 PRZEMYSŁ GUMOWY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
85 PRZEMYSŁ PAPIERNICZY

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
87 PRZEMYSŁ FARB I BARWNIKÓW

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
91 BUDOWNICTWO I MATERIAŁY BUDOWLANE

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
93 INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
95 WOJSKOWOŚĆ. INŻYNIERIA WOJSKOWA. UZBROJENIE

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 49
97 SPRZĘT DO UŻYTKU DOMOWEGO I HANDLOWEGO.ROZRYWKI. SPORT
PN-EN 12806:2023-03 - wersja angielska
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 130 2023-03-16

Wyposażenie i osprzęt do LPG
-Elementy samochodowe do skroplonego gazu węglowodorowego
-Inne niż zbiorniki

43.060.40 Układy paliwowe


PN-EN 12374:2023-03 - wersja angielska
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 133 2023-03-15

Opakowania
-Tuby giętkie
-Terminologia

01.040.55 Pakowanie, przechowywanie i transport (Słownictwo)
55.120 Bańki. Puszki. Tuby

PN-EN 12377:2023-03 - wersja angielska
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 133 2023-03-15

Opakowania
-Tuby giętkie
-Metoda badania szczelności zakmnięć

55.120 Bańki. Puszki. Tuby


PN-EN 1852-1+A1:2023-03 - wersja angielska
SCH, Sektor Chemii | KT 140 2023-03-14

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji
-Polipropylen (PP)
-Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych


PN-EN IEC 60966-4-2:2023-03 - wersja angielska
SET, Sektor Elektrotechniki | KT 53 2023-03-13

Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości
-Część 4-2: Wymagania szczegółowe dotyczące półsztywnych połączeń kabli (złącz)
-Zakres częstotliwości do 6000 MHz, typ 50-9 półsztywny kabel koncentryczny

33.120.01 Podzespoły i osprzęt. Zagadnienia ogólne


PN-EN IEC 62055-42:2023-03 - wersja angielska
SEK, Sektor Elektroniki | KT 71 2023-03-10

Pomiary energii elektrycznej
-Systemy płatności
-Część 42: Numery Referencyjne Transakcji (TRN)

17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-EN IEC 62271-202:2023-03 - wersja angielska
SEL, Sektor Elektryki | KT 74 2023-03-10

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza
-Część 202: Stacje prefabrykowane prądu przemiennego na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie

29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa


PN-EN 12952-9:2023-03 - wersja angielska
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 137 2023-03-10

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze
-Część 9: Wymagania dotyczące pyłowych instalacji paleniskowych do kotłów

27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe


PN-EN 17640:2023-03 - wersja angielska
STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 182 2023-03-10

Ograniczona w czasie metodyka oceny cyberbezpieczeństwa produktów teleinformatycznych

35.030 Bezpieczeństwo IT


PN-EN 12952-8:2023-03 - wersja angielska
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 137 2023-03-10

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze
-Część 8: Wymagania dotyczące instalacji paleniskowych na paliwa ciekłe i gazowe do kotłów

27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła

PN-EN 12952-8:2023-03 - wersja angielska
SET, Sektor Elektrotechniki | KT 303 2023-03-10

Materiały elektroizolacyjne
-Określanie wpływu promieniowania jonizującego
-Część 5: Sposoby oceny starzenia materiałów podczas eksploatacji

29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
17.240 Pomiary promieniowania

PN-EN 12952-16:2023-03 - wersja angielska
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 137 2023-03-10

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze
-Część 16: Wymagania dotyczące rusztowych i fluidalnych instalacji paleniskowych na paliwa stałe do kotłów

27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła

PN-EN ISO 16812:2019-04 - wersja polska
SGR, Sektor Górnictwa | KT 31 2023-03-10

Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy
-Płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła

27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania

PN-EN IEC 60966-2-8:2023-03 - wersja angielska
SET, Sektor Elektrotechniki | KT 53 2023-03-09

Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości
-Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące połączeń kabli do odbiorników radiowych i telewizyjnych
-Zakres częstotliwości do 3000 MHz, Klasa ekranowania A++, złącza wg IEC 61169-47

33.120.01 Podzespoły i osprzęt. Zagadnienia ogólne


PN-EN ISO 22739:2023-03 - wersja angielska
STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 333 2023-03-09

Blockchain i technologie rozproszonych rejestrów
-Terminologia

01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
35.030 Bezpieczeństwo IT
35.040.99 Inne normy dotyczące kodowania informacji
PN-EN 12929-2+A1:2023-03 - wersja angielska
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 163 2023-03-09

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych
-Wymagania ogólne
-Część 2: Dodatkowe wymagania dotyczące dwulinowych napowietrznych kolei linowych wahadłowych bez hamulców w pojazdach

45.100 Wyposażenie kolei linowych


PN-EN 62841-4-2:2019-10/A1:2023-03 - wersja angielska
SEL, Sektor Elektryki | KT 56 2023-03-09

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze
-Bezpieczeństwo użytkowania
-Część 4-2: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotu

25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy

PN-EN ISO 19168-1:2021-11 - wersja angielska
STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 297 2023-03-09

Informacja geograficzna
-Geoprzestrzenne API dla obiektów
-Część 2: Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych

35.240.70 Zastosowanie IT w nauce


PN-EN ISO 6709:2023-03 - wersja angielska
STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 297 2023-03-09

Standardowy opis położenia punktu za pomocą współrzędnych

35.240.70 Zastosowanie IT w nauce


PN-EN IEC 62722-1:2023-03 - wersja angielska
SEL, Sektor Elektryki | KT 4 2023-03-08

Charakterystyki funkcjonalne opraw oświetleniowych
-Część 1: Wymagania ogólne

29.140.40 Oprawy oświetleniowe


PN-EN 62493:2015-11/A1:2023-03 - wersja angielska
SEL, Sektor Elektryki | KT 4 2023-03-08

Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

17.240 Pomiary promieniowania
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne

PN-EN IEC 62841-3-5:2023-01/A11:2023-03 - wersja angielska
SEL, Sektor Elektryki | KT 56 2023-03-08

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze
-Bezpieczeństwo użytkowania
-Część 3-5: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych pilarek taśmowych

25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym


PN-EN 60436:2020-08/A12:2023-03 - wersja angielska
SEL, Sektor Elektryki | KT 63 2023-03-08

Elektryczne zmywarki do użytku domowego
-Metody pomiaru cech funkcjonalnych

97.040.40 Zmywarki


PN-EN IEC 61290-1:2023-03 - wersja angielska
SEK, Sektor Elektroniki | KT 282 2023-03-08

Wzmacniacze optyczne
-Metody badań
-Część 1: Parametry mocy i wzmocnienia

33.180.30 Wzmacniacze optyczne


PN-EN IEC 62387:2022-12/A11 - wersja angielska
SEK, Sektor Elektroniki | KT 266 2023-03-08

Aparatura ochrony przed promieniowaniem
-Systemy dozymetryczne wyposażone w całkujące detektory pasywne promieniowania fotonowego i beta do monitorowania osób, stanowiska pracy i środowiska

17.240 Pomiary promieniowania
13.280 Ochrona przed promieniowaniem

PN-EN IEC 62657-4:2023-03 - wersja angielska
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 50 2023-03-08

Sieci przemysłowe
-Współistnienie sieci bezprzewodowych
-Część 2: Zarządzanie współistnieniem

25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
35.100 Współdziałanie systemów otwartych (OSI)
33.040 Systemy telekomunikacyjne
PN-EN IEC 62641:2022-12/A11:2023-03 - wersja angielska
SET, Sektor Elektrotechniki | KT 53 2023-03-07

Przewody do linii napowietrznych
-Druty aluminiowe i ze stopów aluminium do przewodów o skręcie regularnym

29.060.10 Przewody
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy

PN-EN IEC 63248:2022-12/A11:2023-03 - wersja angielska
SET, Sektor Elektrotechniki | KT 53 2023-03-07

Przewody do linii napowietrznych
-Powlekane lub platerowane druty metalowe do przewodów o skręcie regularnym

29.060.10 Przewody
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy

PN-EN IEC 60318-7:2023-03 - wersja angielska
SEK, Sektor Elektroniki | KT 105 2023-03-07

Elektroakustyka
-Symulatory głowy i ucha ludzkiego
-Część 7: Symulator głowy i tułowia przeznaczony do pomiaru źródeł dźwięku umieszczonych blisko ucha

17.140.50 Elektroakustyka


PN-EN IEC 60153-4:2023-03 - wersja angielska
SEK, Sektor Elektroniki | KT 241 2023-03-07

Falowody
-Część 4: Specyfikacje szczegółowe dotyczące falowodów kołowych

33.120.10 Kable współosiowe. Falowody


PN-EN IEC 61970-401:2023-03 - wersja angielska
STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 183 2023-03-07

Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API)
-Część 401: Struktura profilu

33.200 Telesterowanie. Telemetria


PN-EN IEC 62657-4:2023-03 - wersja angielska
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 50 2023-03-07

Sieci przemysłowe
-Współistnienie sieci bezprzewodowych
-Część 4: Zarządzanie współistnieniem ze scentralizowanym zarządzaniem aplikacji bezprzewodowych

25.040 Zautomatyzowane systemy produkcyjne


PN-EN IEC 62108:2023-03 - wersja angielska
SEL, Sektor Elektryki | KT 54 2023-03-07

Moduły fotowoltaiczne oraz podzespoły dla systemów ze skoncentrowanym światłem słonecznym (CPV)
-Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu

27.160 Energetyka słoneczna


PN-EN ISO 14532:2017-05 - wersja polska
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 277/PK 1 2023-03-07

Gaz ziemny
-Słownictwo

01.040.75 Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane (Słownictwo)
75.060 Gaz ziemny

PN-EN IEC 60953-0:2023-03 - wersja angielska
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 137 2023-03-06

Wymagania dotyczące cieplnych badań odbiorczych turbin parowych
-Część 0: Szeroki zakres dokładności dla różnych typów i wielkości turbin

27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe


PN-EN ISO/CIE 11664-2:2023-03 - wersja angielska
SCH, Sektor Chemii | KT 175 2023-03-06

Kolorymetria
-Część 2: Standardowe iluminanty CIE

17.180.20 Barwy i pomiary światła


PN-EN ISO/CIE 11664-6:2023-03 - wersja angielska
SCH, Sektor Chemii | KT 175 2023-03-06

Kolorymetria
-Część 6: CIEDE2000 reguła obliczania różnicy barwy

17.180.20 Barwy i pomiary światła


PN-EN IEC 61131-9:2023-03 - wersja angielska
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 50 2023-03-06

Sterowniki programowalne
-Część 9: Interfejs komunikacji cyfrowej punkt-punkt do małych czujników i elementów wykonawczych (SDCI)

25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle

PN-EN IEC 62657-3:2023-03 - wersja angielska
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 50 2023-03-06

Sieci przemysłowe
-Współistnienie sieci bezprzewodowych
-Część 3: Formalny opis automatycznego zarządzania współistnieniem i przewodnik aplikacyjny

25.040 Zautomatyzowane systemy produkcyjne


PN-EN 60061-1:2001/A63:2023-03 - wersja angielska
SEL, Sektor Elektryki | KT 4 2023-03-06

Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa
-Część 1: Trzonki lampowe

29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki


PN-EN 60061-2:2002/A58:2023-03 - wersja angielska
SEL, Sektor Elektryki | KT 4 2023-03-06

Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa
-Część 2: Oprawki lampowe

29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki


PN-EN ISO 5270:2023-03 - wersja angielska
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 25 2023-03-03

Masy włókniste
-Arkusiki laboratoryjne
-Oznaczanie właściwości fizycznych

85.040 Masy włókniste


PN-EN ISO 6942:2023-03 - wersja angielska
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 21 2023-03-03

Odzież ochronna
-Ochrona przed ciepłem i płomieniem
-Metoda badania: Ocena materiałów i zestawów materiałów poddanych działaniu promieniowania cieplnego

13.340.10 Odzież ochronna


PN-EN ISO 4943:2023-03 - wersja angielska
SHT, Sektor Hutnictwa | KT 29 2023-03-03

Stal i żeliwo
-Oznaczanie zawartości miedzi
-Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne


PN-EN ISO 8291:2023-03 - wersja angielska
SHT, Sektor Hutnictwa | KT 106 2023-03-03

Emalie szkliste i porcelanowe
-Metoda badania właściwości samoczyszczących

25.220.50 Emalie


PN-EN ISO 8536-3:2009/A1:2023-03 - wersja angielska
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 284 2023-03-03

Sprzęt infuzyjny do użytku medycznego
-Część 3: Kapsle aluminiowe do butelek infuzyjnych

11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji


PN-EN ISO 9288:2023-03 - wersja angielska
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 179 2023-03-03

Izolacja cieplna
-Wymiana ciepła przez promieniowanie
-Słownik

27.220 Odzyskiwanie ciepła. Izolacja cieplna
01.060 Wielkości i jednostki

PN-EN ISO 8362-2:2016-02/A1:2023-03 - wersja angielska
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 247 2023-03-03

Pojemniki i akcesoria iniekcyjne
-Część 2: Zamknięcia do fiolek iniekcyjnych

11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji


PN-EN ISO 2747:2023-03 - wersja angielska
SHT, Sektor Hutnictwa | KT 106 2023-03-02

Emalie szkliste i porcelanowe
-Emaliowane naczynia do gotowania
-Oznaczanie odporności na szok termiczny

25.220.50 Emalie


PN-EN ISO 4532:2023-03 - wersja angielska
SHT, Sektor Hutnictwa | KT 106 2023-03-02

Emalie szkliste i porcelanowe
-Oznaczanie odporności naczyń emaliowanych na uderzenie
-Próba pistoletowa

25.220.50 Emalie


PN-EN ISO 29465:2023-03 - wersja angielska
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211 2023-03-02

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
-Określanie długości i szerokości

91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej


PN-EN ISO 29770:2023-03 - wersja angielska
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211 2023-03-02

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
-Określanie grubości wyrobów do izolacji podłóg pływających

91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej


PN-EN ISO 29768:2023-03 - wersja angielska
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211 2023-03-02

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
-Określanie liniowych wymiarów próbek do badań

91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej


PN-EN ISO 29468:2023-03 - wersja angielska
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211 2023-03-02

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
-Określanie płaskości

91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej


PN-EN ISO 29461-2:2023-03 - wersja angielska
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 317 2023-03-02

Systemy filtracji na wlocie powietrza do maszyn rotacyjnych
-Metody badań
-Część 2: Test odporności elementu filtracyjnego w środowisku powietrza zamglonego

29.160.99 Inne normy dotyczące maszyn wirujących


PN-EN 17668:2023-02 - wersja niemiecka
SCH, Sektor Chemii | KT 184 2023-03-02

Kleje do wykładzin podłogowych
-Przygotowanie do nałożenia kleju
-Metody badań do oznaczania odpowiadającej wilgotności podłoży mineralnych

83.180 Kleje


PN-EN ISO 23936-1 - wersja angielska
SGR, Sektor Górnictwa | KT 31 2023-03-01

Przemysł naftowy i gazowniczy, w tym energia niskoemisyjna
-Materiały niemetalowe kontaktujące się z mediami używanymi podczas wydobywania ropy i gazu
-Część 1: Materiały termoplastyczne

75.180.01 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne


PN-EN ISO 22674:2023-03 - wersja angielska
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 283 2023-03-01

Stomatologia
-Materiały metalowe do stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych

11.060.10 Materiały dentystyczne


PN-EN ISO 23821:2023-03 - wersja angielska
SCH, Sektor Chemii | KT 334 2023-03-01

Kosmetyki
-Metody analityczne
-Oznaczanie śladowych ilości rtęci w kosmetykach za pomocą spektrometrii absorpcji atomowej (AAS) technologii zimnych par po mineralizacji pod ciśnieniem

71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej


PN-EN ISO 23674:2023-03 - wersja angielska
SCH, Sektor Chemii | KT 334 2023-03-01

Kosmetyki
-Metody analityczne
-Bezpośrednie oznaczanie ilości śladowych rtęci w kosmetykach poprzez rozkład termiczny i spektrometrię absorpcji atomowej (analizator rtęci)

71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej


PN-EN ISO 24211:2023-03 - wersja angielska
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa | KT 321 2023-03-01

Produkty do waporyzacji
-Oznaczanie wybranych związków karbonylowych w emisjach z produktów do waporyzacji

65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego


PN-EN ISO 21150:2016-01/A1:2023-03 - wersja angielska
SCH, Sektor Chemii | KT 334 2023-03-01

Kosmetyki
-Mikrobiologia
-Wykrywanie obecności Escherichia coli

71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
07.100.40 Mikrobiologia kosmetyczna

PN-EN ISO 22717:2016-01/A1:2023-03 - wersja angielska
SCH, Sektor Chemii | KT 334 2023-03-01

Kosmetyki
-Mikrobiologia
-Wykrywanie obecności Pseudomonas aeruginosa

71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
07.100.40 Mikrobiologia kosmetyczna

PN-EN ISO 18563-1:2023-02 - wersja angielska
SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KT 7 2023-02-28

Badania nieniszczące
-Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury do ultradźwiękowej techniki phased array
-Część 1: Aparatura

19.100 Badania nieniszczące


PN-EN ISO 20595:2023-02 - wersja angielska
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 122 2023-02-28

Jakość wody
-Oznaczanie w wodzie wybranych związków organicznych o wysokiej lotności
-Metoda wykorzystująca chromatografię gazową i spektrometrię mas oraz technikę statycznego headspace (HS-GC-MS)

13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie


PN-EN ISO 20596-2:2023-02 - wersja angielska
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 122 2023-02-28

Jakość wody
-Oznaczanie cyklicznych lotnych metylosiloksanów w wodzie
-Część 2: Metoda wykorzystująca ekstrakcję ciecz-ciecz i chromatografię gazową ze spektrometrią mas (GC-MS)

13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie


PN-EN ISO 19040-2:2023-02 - wersja angielska
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 120 2023-02-28

Jakość wody
-Oznaczanie potencjału estrogennego wody i ścieków
-Część 2: Badanie estrogenów drożdży (A-YES, Arxula adeninivorans)

13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody


PN-EN ISO 19040-1:2023-02 - wersja angielska
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 120 2023-02-28

Jakość wody
-Oznaczanie potencjału estrogennego wody i ścieków
-Część 1: Badanie estrogenów drożdży (Saccharomyces cerevisiae)

13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody


PN-EN ISO 19040-3:2023-02 - wersja angielska
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 120 2023-02-28

Jakość wody
-Oznaczanie potencjału estrogennego wody i ścieków
-Część 3: Badanie in vitro ekspresji genu reporterowego w ludzkich komórkach

13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody


PN-EN ISO 19650-4:2023-02 - wersja angielska
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 232 2023-02-28

Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM)
-Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym
-Część 4: Wymiana informacji

93.010 Inżynieria lądowa i wodna. Zagadnienia ogólne
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
PN-EN 60335-2-8:2015-12/A2:2023-02 - wersja angielska
SEL, Sektor Elektryki | KT 63 2023-02-28

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego
-Bezpieczeństwo użytkowania
-Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące golarek, maszynek do strzyżenia włosów i podobnych urządzeń

13.120 Bezpieczeństwo w domu
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała

PN-EN 62841-3-10:2016-04/A1:2023-02 - wersja angielska
SEL, Sektor Elektryki | KT 56 2023-02-28

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze
-Bezpieczeństwo użytkowania
-Część 3-10: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych przecinarek

25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym


PN-EN 62841-3-6:2015-01/A1:2023-02 - wersja angielska
SEL, Sektor Elektryki | KT 56 2023-02-28

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne do trawników i inne ogrodnicze
-Bezpieczeństwo użytkowania
-Część 3-6: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych wiertnic diamentowych z systemem dopływu cieczy

25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym


PN-EN ISO 17072-2:2023-02 - wersja angielska
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 20 2023-02-27

Skóra wyprawiona
-Chemiczne oznaczanie zawartości metalu
-Część 2: Ogólna zawartość metalu

59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe


PN-EN ISO 18134-1:2023-02 - wersja angielska
SGR, Sektor Górnictwa | KT 144 2023-02-27

Biopaliwa stałe
-Oznaczanie zawartości wilgoci
-Część 1: Metoda referencyjna

27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
75.160.40 Biopaliwa

PN-EN ISO 18098:2023-02 - wersja angielska
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211 2023-02-27

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Określanie gęstości pozornej prefabrykowanej izolacji rur

91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej


PN-EN ISO 18097:2023-02 - wersja angielska
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211 2023-02-27

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Określanie maksymalnej temperatury użytkowania

91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej


PN-EN ISO 18096:2023-02 - wersja angielska
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211 2023-02-27

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Określanie maksymalnej temperatury użytkowania dla prefabrykowanych izolacji rur

91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej


PN-EN ISO 18099:2023-02 - wersja angielska
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211 2023-02-27

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Określanie współczynnika rozszerzalności cieplnej

91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej


PN-EN ISO 18415:2017-07/A1:2023-02 - wersja angielska
SCH, Sektor Chemii | KT 334 2023-02-27

Kosmetyki
-Mikrobiologia
-Wykrywanie mikroorganizmów specyficznych i niespecyficznych

07.100.40 Mikrobiologia kosmetyczna


PN-EN ISO 1461:2023-02 - wersja angielska
SHT, Sektor Hutnictwa | KT 106 2023-02-24

Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową
-Wymagania i metody badań

25.220.40 Powłoki metalowe


PN-EN ISO 12872:2023-02 - wersja angielska
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa | KT 92 2023-02-24

Oliwa z oliwek oraz oliwa z wytłoczyn z oliwek
-Oznaczanie zawartości 2-monopalmitynianu glicerolu

67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce


PN-EN ISO 16474-2:2014-02/A1:2023-02 - wersja angielska
SCH, Sektor Chemii | KT 175 2023-02-24

Farby i lakiery
-Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła
-Część 2: Lampy ksenonowe łukowe

87.040 Farby i lakiery


PN-EN ISO 13736:2021-07/A1:2023-02 - wersja angielska
SCH, Sektor Chemii | KT 222/PK 1 2023-02-24

Badanie temperatury zapłonu
-Metoda zamkniętego tygla Abla

75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne


PN-EN ISO 128-3:2023-02 - wersja angielska
SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KT 204 2023-02-24

Dokumentacja techniczna wyrobu (TDP)
-Zasady ogólne przedstawiania
-Część 3: Widoki, przekroje i kłady

01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne


PN-EN ISO 12628:2023-02 - wersja angielska
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211 2023-02-24

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Określanie wymiarów, prostopadłości i liniowości prefabrykowanej izolacji rur

91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej


PN-EN ISO 12629:2023-02 - wersja angielska
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211 2023-02-24

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Określanie właściwości przepuszczania pary wodnej przez prefabrykowaną izolację rur

91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej


PN-EN ISO 12623:2023-02 - wersja angielska
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211 2023-02-23

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Określanie krótkotrwałej nasiąkliwości wodą przez częściowe zanurzenie prefabrykowanej izolacji rur

91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej


PN-EN IEC 62271-204 - wersja angielska
SEL, Sektor Elektryki | KT 74 2023-02-23

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza
-Część 204: Wysokonapięciowe linie przesyłowe w izolacji gazowej na napięcia znamionowe powyżej 52 kV

29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa


PN-EN ISO 12625-4:2023-02 - wersja angielska
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 25 2023-02-23

Bibułka tissue i wyroby z bibułki tissue
-Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie, rozciągliwości przy maksymalnej sile rozciągania i pochłaniania energii rozciągania

85.080.20 Bibułka tissue


PN-EN 3645-001:2023-02 - wersja angielska
SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego | KT 177 2023-02-23

Lotnictwo i kosmonautyka
-Złącza elektryczne okrągłe stykochronne z pierścieniem gwintowanym z gwintem trójkrotnym, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C
-Część 001: Warunki techniczne

49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych


PN-EN ISO 11615:2018-02/A1:2023-02 - wersja angielska
STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji | KT 302 2023-02-23

Informatyka w ochronie zdrowia
-Identyfikacja produktów leczniczych
-Elementy danych i struktur dla jednoznacznej identyfikacji i wymiany informacji proceduralnych o produktach leczniczych

35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej


PN-EN ISO 12624:2023-02 - wersja angielska
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 211 2023-02-23

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-Określanie śladowych ilości rozpuszczalnych w wodzie jonów chlorków, fluorków, krzemianów, sodu i pH

91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej


PN-EN ISO 11930:2019-03/A1:2023-02 - wersja angielska
SCH, Sektor Chemii | KT 334 2023-02-23

Kosmetyki
-Mikrobiologia
-Ocena skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu kosmetycznego

07.100.40 Mikrobiologia kosmetyczna


PN-EN 17681-2:2023-02 - wersja angielska
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 26 2023-02-22

Tekstylia i wyroby tekstylne
-Fluor organiczny
-Część 2: Oznaczanie związków lotnych metodą ekstrakcji z zastosowaniem chromatografii gazowej

59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne


PN-EN 17658:2023-02 - wersja angielska
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 296 2023-02-22

Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
-Dezynfekcja chemiczna tkanin do użytku w warunkach domowych
-Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2)

71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji


PN-EN 17641:2023-02 - wersja angielska
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa | KT 235 2023-02-22

Artykuły żywnościowe
-Metoda do oznaczania aflatoksyn, deoksyniwalenolu, fumonizyn, ochratoksyny A, toksyny T-2, toksyny HT-2 i zearalenonu metodą LC-MS/MS

67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych


PN-EN 17668:2023-02 - wersja angielska
SCH, Sektor Chemii | KT 184 2023-02-22

Kleje do wykładzin podłogowych
-Przygotowanie do nałożenia kleju
-Metody badań do oznaczania odpowiadającej wilgotności podłoży mineralnych

83.180 Kleje


PN-EN 1978:2023-02 - wersja angielska
SHT, Sektor Hutnictwa | KT 219 2023-02-22

Miedź i stopy miedzi
-Katody miedziane

77.150.30 Wyroby z miedzi


PN-EN 17681-1:2023-02 - wersja angielska
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 26 2023-02-22

Tekstylia i wyroby tekstylne
-Fluor organiczny
-Część 1: Oznaczanie związków nielotnych metodą ekstrakcji z zastosowaniem chromatografii cieczowej

59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne


Data wycofania: 2023-03-10


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze
-Część 16: Wymagania dotyczące rusztowych i fluidalnych instalacji paleniskowym na paliwa stałe do kotłów
link do rejestru
ICS
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetyceWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze
-Część 8: Wymagania dotyczące instalacji paleniskowych na paliwa ciekłe i gazowe do kotłów
link do rejestru
ICS
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetyceWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze
-Część 9: Wymagania dotyczące pyłowych instalacji paleniskowych do kotłów
link do rejestru
ICS
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce


Data wycofania: 2023-03-09


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych
-Wymagania ogólne
-Część 2: Dodatkowe wymagania dla dwulinowych napowietrznych kolei linowych wahadłowych bez hamulców w pojazdach
link do rejestru
ICS
45.100 Wyposażenie kolei linowych
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 163, Lin i Transportu Linowego


Data wycofania: 2023-03-02


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
-Określanie wymiarów liniowych próbek do badań
link do rejestru
ICS
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwieWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
-Określanie grubości wyrobów do izolacji podłóg pływających
link do rejestru
ICS
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie


Data wycofania: 2023-02-27


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych
-Określanie gęstości pozornej otuliny
link do rejestru
ICS
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie


Data wycofania: 2023-02-24


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych
-Określanie wymiarów, prostokątności i prostoliniowości otulin
link do rejestru
ICS
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwieWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych
-Określanie właściwości przenikania pary wodnej przez otuliny
link do rejestru
ICS
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie


Data wycofania: 2023-02-23


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych
-Oznaczanie śladowych ilości rozpuszczalnych w wodzie jonów chlorkowych, fluorkowych, krzemianowych, sodowych oraz pH
link do rejestru
ICS
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwieWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych
-Określanie nasiąkliwości wodą otulin przy krótkotrwałym częściowym zanurzeniu
link do rejestru
ICS
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie


Data wycofania: 2023-02-21


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Ciepłomierze
-Część 1: Wymagania ogólne
link do rejestru
ICS
17.200.10 Ciepło. Kalorymetria
SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Ciepłomierze
-Część 2: Wymagania konstrukcyjne
link do rejestru
ICS
17.200.10 Ciepło. Kalorymetria
SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Ciepłomierze
-Część 4: Badania do zatwierdzenia typu
link do rejestru
ICS
17.200.10 Ciepło. Kalorymetria
SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Ciepłomierze
-Część 5: Badania do legalizacji pierwotnej
link do rejestru
ICS
17.200.10 Ciepło. Kalorymetria
SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Ciepłomierze
-Część 6: Instalacja, dopuszczenie do użytkowania, okresowe kontrole i konserwacja
link do rejestru
ICS
17.200.10 Ciepło. Kalorymetria
SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych


Data wycofania: 2023-02-20


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Wózki inwalidzkie napędzane ręcznie
-Wymagania i metody badań
link do rejestru
ICS
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
KT 1, Osób NiepełnosprawnychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Taśmy i blachy stalowe elektrotechniczne o ziarnie zorientowanym dostarczane w stanie w pełni przetworzonym link do rejestru
ICS
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
SHT, Sektor Hutnictwa
KT 153, Stalowych Blach CienkichWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Wózki inwalidzkie napędzane ręcznie
-Wymagania i metody badań
link do rejestru
ICS
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
KT 1, Osób NiepełnosprawnychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym, skutery i ich zasilanie
-Wymagania i metody badań
link do rejestru
ICS
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
KT 1, Osób NiepełnosprawnychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Zaprawy do spoinowania płytek
-Część 1: Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych
link do rejestru
ICS
83.180 Kleje
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
SCH, Sektor Chemii
KT 184, KlejówWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Zaprawy do spoinowania płytek
-Część 2: Oznaczanie odporności na ścieranie
link do rejestru
ICS
83.180 Kleje
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
SCH, Sektor Chemii
KT 184, KlejówWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Zaprawy do spoinowania płytek
-Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie
link do rejestru
ICS
83.180 Kleje
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
SCH, Sektor Chemii
KT 184, KlejówWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Zaprawy do spoinowania płytek
-Część 4: Oznaczanie skurczu
link do rejestru
ICS
83.180 Kleje
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
SCH, Sektor Chemii
KT 184, KlejówWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Zaprawy do spoinowania płytek
-Część 5: Oznaczanie absorpcji wody
link do rejestru
ICS
83.180 Kleje
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
SCH, Sektor Chemii
KT 184, KlejówWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Wentylacja budynków
-Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań
-Część 8: Badanie właściwości bezkanałowych urządzeń mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzględniono odzysk ciepła) do instalacji wentylacji mechanicznej dla pojedynczych pomieszczeń
link do rejestru
ICS
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 317, Wentylacji i KlimatyzacjiWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych
-Część 10: Klapy odcinające do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu
link do rejestru
ICS
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych
-Część 10: Klapy odcinające do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu
link do rejestru
ICS
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Zaprawy do spoinowania płytek
-Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie
link do rejestru
ICS
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
SCH, Sektor Chemii
KT 184, Klejów


Data wycofania: 2023-02-13


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych
-Wyposażenie eksploatacyjne cystern
-Systemy zapobiegania przepełnieniu paliwami płynnymi
link do rejestru
ICS
43.080.10 Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe i przyczepy
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach

13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, KolejnictwaWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Kolejnictwo
-Maźnice
-Łożyska toczne
link do rejestru
ICS
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
21.100.20 Łożyska toczne
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, Kolejnictwa


Data wycofania: 2023-02-03


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Asfalty i lepiszcza asfaltowe
-Oznaczanie czasu wypływu lepkościomierzem wypływowym
-Część 1: Emulsje asfaltowe
link do rejestru
ICS
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Asfalty i lepiszcza asfaltowe
-Oznaczanie czasu wypływu lepkościomierzem wypływowym
-Część 1: Emulsje asfaltowe
link do rejestru
ICS
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego


Data wycofania: 2023-01-24


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Plastics
-Extruded and/or calendered, non-reinforced film and sheeting made of plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P)
-Guidance for characterisation and designation
link do rejestru
ICS
83.140.10 Folie i arkusze
SCH, Sektor Chemii
KT 141, Tworzyw Sztucznych


Data wycofania: 2023-01-20


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Kolejnictwo
-Badania i symulacje modelowe właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu
-Badania właściwości biegowych i próby stacjonarne
link do rejestru
ICS
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, KolejnictwaWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Przetwory naftowe
-Oznaczanie grup węglowodorów aromatycznych w średnich destylatach
-Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem współczynnika załamania światła
link do rejestru
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 1, Paliw PłynnychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Opakowania
-Tuby cylindryczne giętkie z tworzywa sztucznego
-Wymiary i tolerancje
link do rejestru
ICS
55.120 Bańki. Puszki. Tuby
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 135, Opakowań Metalowych i ZamknięćWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Przetwory naftowe
-Oznaczanie grup węglowodorów aromatycznych w średnich destylatach
-Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem współczynnika załamania światła
link do rejestru
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 1, Paliw PłynnychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Kolejnictwo
-Badania i symulacje modelowe właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu
-Badania właściwości biegowych i próby stacjonarne
link do rejestru
ICS
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, KolejnictwaWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Rury ze szwem wzdłużnym ze stali austenitycznej, austenityczno-ferrytycznej i ferrytycznej odpornej na korozję dla przemysłu spożywczego i chemicznego link do rejestru
ICS
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
SHT, Sektor Hutnictwa
KT 126, Rur Stalowych


Data wycofania: 2023-01-16


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Złączki do węży z zaciskami
-Część 2: Zakończenia końcówek od strony węża
link do rejestru
ICS
23.040.70 Przewody giętkie
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Złączki do węży z zaciskami
-Część 4: Przyłącza kołnierzowe
link do rejestru
ICS
23.040.70 Przewody giętkie
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Złączki do węży z zaciskami
-Część 7: Szybkozłącza z blokadą krzywkową
link do rejestru
ICS
23.040.70 Przewody giętkie
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych


Data wycofania: 2023-01-13


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem
-Część 5: Ocena zużycia energii kombinacji urządzeń gazowych z elektrycznymi pompami ciepła
link do rejestru
ICS
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 277/PK 4, Użytkowania GazuWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem
-Część 6: Ocena zużycia energii adsorpcyjnych i absorpcyjnych pomp ciepła
link do rejestru
ICS
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 277/PK 4, Użytkowania GazuWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem, wspomagane kolektorem słonecznym
-Urządzenia o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW i o pojemności zasobnika wody wynoszącej 500 litrów
-Część 3: Ocena zużycia energii
link do rejestru
ICS
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 277/PK 4, Użytkowania GazuWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem
-Część 4: Ocena zużycia energii urządzeń kogeneracyjnych opalanych gazem (micro CHP) wytwarzających gorącą wodę i elektryczność
link do rejestru
ICS
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu


Data wycofania: 2023-01-12


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem
-Część 2: Ocena zużycia energii
link do rejestru
ICS
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 277/PK 4, Użytkowania GazuWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
-Tworzywa sztuczne
-Część 14: Metody badań migracji globalnej z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi zawierającymi tłuszcze, w testach substytucyjnych z zastosowaniem izooktanu i etanolu 95 procent jako mediów substytucyjnych
link do rejestru
ICS
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 133, OpakowańWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
-Tworzywa sztuczne
-Część 15: Alternatywne metody badań migracji globalnej do płynów modelowych żywności zawierającej tłuszcze, przez szybką ekstrakcję izooktanem i/lub 95 % etanolem
link do rejestru
ICS
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 133, OpakowańWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
-Tworzywa sztuczne
-Część 3: Metody badań migracji globalnej do wodnych płynów modelowych przez całkowite zanurzenie
link do rejestru
ICS
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 133, OpakowańWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
-Tworzywa sztuczne
-Część 5: Metody badań migracji globalnej do wodnych płynów modelowych z zastosowaniem komory pomiarowej
link do rejestru
ICS
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 133, OpakowańWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
-Tworzywa sztuczne
-Część 7: Metody badań migracji globalnej do wodnych płynów modelowych z zastosowaniem torebki
link do rejestru
ICS
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 133, OpakowańWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
-Tworzywa sztuczne
-Część 9: Metody badań migracji globalnej do wodnych płynów modelowych przez napełnianie wyrobu
link do rejestru
ICS
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 133, Opakowań


Data wycofania: 2023-01-04


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Wyroby pomocnicze dla osób niepełnosprawnych
-Wymagania ogólne i metody badań
link do rejestru
ICS
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych.Zagadnienia ogólne
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
KT 1, Osób NiepełnosprawnychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Wyroby pomocnicze dla osób niepełnosprawnych
-Wymagania ogólne i metody badań
link do rejestru
ICS
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych.Zagadnienia ogólne
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
KT 1, Osób NiepełnosprawnychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Wyroby pomocnicze dla osób niepełnosprawnych
-Wymagania ogólne i metody badań
link do rejestru
ICS
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych.Zagadnienia ogólne
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
KT 1, Osób Niepełnosprawnych


Data wycofania: 2023-01-03


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Kolejnictwo
-Tarcze hamulcowe kolejowych pojazdów szynowych
-Część 3: Tarcze hamulcowe, właściwości tarczy i pary ciernej, klasyfikacja
link do rejestru
ICS
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, Kolejnictwa


Data wycofania: 2022-12-23


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych
-Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu
link do rejestru
ICS
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
91.060.01 Elementy budynków. Zagadnienia ogólne

91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych
-Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu
link do rejestru
ICS
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
91.060.01 Elementy budynków. Zagadnienia ogólne

91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Kolejnictwo
-Aerodynamika
-Część 6: Wymagania i procedury badań oddziaływania wiatru bocznego
link do rejestru
ICS
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, KolejnictwaWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Armatura w budynkach
-Zawory rozprężne
-Badania i wymagania
link do rejestru
ICS
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 278, Wodociągów i KanalizacjiWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Kolejnictwo
-Wymagania projektowe dotyczące stopni, uchwytów i ich dostępności dla personelu
-Część 1: Wagony osobowe, bagażowe i lokomotywy
link do rejestru
ICS
45.060.20 Pojazdy ciągnione
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, Kolejnictwa


Data wycofania: 2022-12-22


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Płyty drewnopochodne
-Wartości charakterystyczne do projektowania
-Część 3: Płyty z drewna litego
link do rejestru
ICS
79.060.99 Inne płyty z materiałów drewnopochodnych
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Aluminium i stopy aluminium
-Wyroby przerabiane plastycznie i wyroby odlewane
-Wymagania specjalne dla wyrobów przeznaczonych do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych
link do rejestru
ICS
77.150.10 Wyroby z aluminium
SHT, Sektor Hutnictwa
KT 225, Lekkich Metali NieżelaznychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Aluminium i stopy aluminium
-Wyroby przerabiane plastycznie i wyroby odlewane
-Wymagania specjalne dla wyrobów przeznaczonych do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych
link do rejestru
ICS
77.150.10 Wyroby z aluminium
SHT, Sektor Hutnictwa
KT 225, Lekkich Metali NieżelaznychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Asfalty i lepiszcza asfaltowe
-Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
link do rejestru
ICS
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Asfalty i lepiszcza asfaltowe
-Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych
link do rejestru
ICS
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Skóra wyprawiona
-Właściwości skór tapicerskich
-Wytyczne do selekcjonowania skór meblowych
link do rejestru
ICS
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
KT 20, Skóry i ObuwiaWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Skóra wyprawiona
-Właściwości skór tapicerskich
-Wytyczne do selekcjonowania skór meblowych
link do rejestru
ICS
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
KT 20, Skóry i Obuwia


Data wycofania: 2022-12-16


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Kolejnictwo
-Tor
-Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń
-Część 5: Systemy przytwierdzeń w torze o nawierzchni bezpodsypkowej z szyną zamocowaną na płycie lub z szyną zamocowaną w kanale szynowym
link do rejestru
ICS
93.100 Budownictwo kolejowe
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, KolejnictwaWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Kolejnictwo
-Tor
-Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń
-Część 7: Systemy przytwierdzeń specjalnych w rozjazdach i skrzyżowaniach oraz kierownicach
link do rejestru
ICS
93.100 Budownictwo kolejowe
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, KolejnictwaWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Maszyny dla przemysłu spożywczego
-Zbiornikowe schładzarki mleka stosowane w gospodarstwach rolnych
-Wymagania dotyczące działania, bezpieczeństwa i higieny
link do rejestru
ICS
65.040.10 Budynki inwentarskie, ich wyposażenie oraz instalacje
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 15, Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i GastronomiiWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Maszyny dla przemysłu spożywczego
-Zbiornikowe schładzarki mleka stosowane w gospodarstwach rolnych
-Wymagania dotyczące działania, bezpieczeństwa i higieny
link do rejestru
ICS
65.040.10 Budynki inwentarskie, ich wyposażenie oraz instalacje
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 15, Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i GastronomiiWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Maszyny dla przemysłu spożywczego
-Klipsownice
-Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
link do rejestru
ICS
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 15, Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i GastronomiiWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Maszyny dla przemysłu spożywczego
-Klipsownice
-Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
link do rejestru
ICS
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 15, Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i GastronomiiWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe
-Wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania zbiorników ciśnieniowych i części ciśnieniowych wykonanych z żeliwa o wydłużeniu po zerwaniu równym lub mniejszym niż 15 %
link do rejestru
ICS
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów


Data wycofania: 2022-12-15


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
-Tworzywa sztuczne
-Część 10: Metody badań migracji globalnej do oleju oliwkowego (zmodyfikowana metoda w przypadkach ekstrakcji niecałkowitej)
link do rejestru
ICS
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 133, OpakowańWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
-Tworzywa sztuczne
-Część 12: Metody badań migracji globalnej w niskich temperaturach
link do rejestru
ICS
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 133, OpakowańWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
-Tworzywa sztuczne
-Część 2: Metody badań migracji globalnej do oliwy z oliwek przez całkowite zanurzenie
link do rejestru
ICS
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 133, OpakowańWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
-Tworzywa sztuczne
-Część 4: Metody badań migracji globalnej do oliwy z oliwek przy zastosowaniu komory pomiarowej
link do rejestru
ICS
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 133, OpakowańWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
-Tworzywa sztuczne
-Część 6: Metody badań migracji globalnej do oliwy z oliwek przy zastosowaniu torebki
link do rejestru
ICS
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 133, OpakowańWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
-Tworzywa sztuczne
-Część 8: Metody badań migracji globalnej do oliwy z oliwek przez napełnienie wyrobu
link do rejestru
ICS
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 133, OpakowańWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami
-Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej
-Część 1: Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, osuszacze i ziębiarki do procesów przemysłowych
link do rejestru
ICS
27.080 Pompy cieplne
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia

91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Maszyny dla przemysłu spożywczego
-Skórowarki i odbłoniarki
-Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
link do rejestru
ICS
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 15, Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i GastronomiiWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Kolejnictwo
-Tor
-Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń
-Część 2: Systemy przytwierdzeń do podkładów betonowych
link do rejestru
ICS
93.100 Budownictwo kolejowe
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, KolejnictwaWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Kolejnictwo
-Tor
-Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń
-Część 3: Systemy przytwierdzeń do podkładów drewnianych
link do rejestru
ICS
93.100 Budownictwo kolejowe
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, KolejnictwaWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Kolejnictwo
-Tor
-Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń
-Część 4: Systemy przytwierdzeń do podkładów stalowych
link do rejestru
ICS
93.100 Budownictwo kolejowe
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, Kolejnictwa


Data wycofania: 2022-12-14


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Płyty z drewna litego (SWP)
-Wymagania
link do rejestru
ICS
79.060.99 Inne płyty z materiałów drewnopochodnych
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Płyty z drewna litego (SWP)
-Wymagania
link do rejestru
ICS
79.060.99 Inne płyty z materiałów drewnopochodnych
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych


Data wycofania: 2022-11-29


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Produkty do uzdatniania wody w basenach pływackich
-Materiały filtracyjne
link do rejestru
ICS
71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody
SCH, Sektor Chemii
KT 249, Analizy ChemicznejWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich
-Koagulanty zawierające związki żelaza
link do rejestru
ICS
71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody
SCH, Sektor Chemii
KT 249, Analizy ChemicznejWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Wyroby do uzdatniania wody w basenach pływackich
-Pyłowy węgiel aktywny
link do rejestru
ICS
71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody
SCH, Sektor Chemii
KT 111, Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych


Data wycofania: 2022-11-28


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Obsługiwanie
-Kluczowe wskaźniki efektywności obsługiwania
link do rejestru
ICS
03.100.99 Inne normy dotyczące organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami
SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
KT 9, NiezawodnościWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Woda i ścieki
-Badanie biodegradacji "częściowej" anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych
-Test wstępny
link do rejestru
ICS
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i BiologiczneWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Woda i ścieki
-Badanie biodegradacji "częściowej" anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych
-Test potwierdzający metodą osadu czynnego
link do rejestru
ICS
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i BiologiczneWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Konstrukcje drewniane
-Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo
-Część 2: Sortowanie maszynowe; wymagania dodatkowe dotyczące badań typu
link do rejestru
ICS
79.040 Drewno, kłody, tarcica
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 215, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów DrewnopochodnychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów
-Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)
-Oznaczanie liczby jodowej
link do rejestru
ICS
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich
-Koagulanty glinowe
link do rejestru
ICS
71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody
SCH, Sektor Chemii
KT 249, Analizy ChemicznejWarning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /polskie_normy.php on line 131
Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich
-Chloran(I) wapnia
link do rejestru
ICS
71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody
SCH, Sektor Chemii
KT 249, Analizy Chemicznej


Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu