zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1927 - 1023
001> 100 >200 >300 >400 >500 >600 >700 >800 >900 >1000 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Protokół podpisany w Genewie dnia 5 października 1921 r., dotyczący poprawki do art. 4 Umowy Związku Narodów.

0002 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie złożenia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisanego w Genewie dnia 5 października 1921 r., dotyczącego poprawek do artykułu 4 Umowy Związku Narodów.

Dz.U. 1922 nr 47 poz. 409
0003 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 grudnia 1926 r. w sprawie uprawy tytoniu w roku 1927.

Dz.U. 1920 nr 51 poz. 314
0004 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1926 r. w sprawie ustalenia tary na herbatę.

Dz.U. 1922 nr 47 poz. 409
0005 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 grudnia 1926 r. w sprawie przedłużenia terminu wywozu zagranicę przedmiotów, pozostałych po likwidacji b. prywatnych fabryk tytoniowych.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0006 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 27 grudnia 1926 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 30 października 1925 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 roku.

Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770
0007 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 listopada 1926 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Tarnówka w powiecie Radziechów w województwie tarnopolskiem.

0008 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 3 grudnia 1926 r. w sprawie tymczasowych przepisów budowlanych na obszarach byłego zaboru rosyjskiego.

Dz.U. 1925 nr 47 poz. 324
0009 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 grudnia 1926 r. o nauce szkolnej religji katolickiej.

Dz.U. 1924 nr 67 poz. 650
0010 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 grudnia 1926 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Robót Publicznych, Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Komunikacji i Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie uchylenia działania ustępu 1-go art. 5-go ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

0011 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Konwencji handlowej pomiędzy Polską a Rumunją, podpisanej w Bukareszcie dnia 1 lipca 1921 roku.

0012 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie sprostowania daty w oświadczeniu rządowem z dnia 19 listopada 1926 r., dotyczącem rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Finlandją, podpisanego w Warszawie dnia 10 listopada 1923 r.

Dz.U. 1926 nr 1 poz. 1
0013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1927 r. o ustaleniu na rok 1927 wykazu imiennego nieruchomości ziemskich, podlegających wykupowi przymusowemu.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0014 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 stycznia 1927 r. o utworzeniu Głównej i Wojewódzkich Rad naprawy ustroju rolnego.

0015 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 stycznia 1927 r. w sprawie sprostowania omyłek w tekście ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych.

Dz.U. 1926 nr 98 poz. 570
0016 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 grudnia 1926 r. w sprawie opłat stemplowych od weksli, obowiązujące na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dz.U. 1925 nr 119 poz. 859
0017 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 stycznia 1927 r. w sprawie wypuszczenia serji XIV biletów skarbowych.

Dz.U. 1925 nr 90 poz. 630
0018 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 8 stycznia 1927 r. w sprawie wyznaczenia ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1926 r. do 30 września 1927 r.

Dz.U. 1923 nr 94 poz. 747
0019 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 listopada 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Szczucin w powiecie dąbrowskim województwie krakowskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.

Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770
0020 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1926 r. o wyłączeniu wsi Bielawki z gminy Kowale Pańskie w powiecie tureckim województwie łódzkiem i włączeniu jej do gminy Skarzyn w tymże powiecie.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0021 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 stycznia 1927 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów Wojsk Polskich.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0022 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 15 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od żyta i mąki żytniej.

Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770
0023 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 listopada 1926 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Wola-Lubomirska w powiecie żydaczowskim województwie stanisławowskiem.

0024 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Konwencji handlowej pomiędzy Polską a Włochami, podpisanej w Genui dnia 12 maja 1922 r.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0025 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. o zwolnieniu przedterminowem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0026 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów.

Dz.U. 1923 nr 75 poz. 583
0027 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1927 r. w sprawie wcielenia Głównego Urzędu Likwidacyjnego do Ministerstwa Skarbu.

Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770
0028 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 listopada 1926 r. o utworzeniu gminy wiejskiej "Wola-Gołuchowska" w powiecie podhajeckim, województwie tarnopolskiem.

Dz.U. 1926 nr 91 poz. 527
0029 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie wykonania art. 3-go rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 1926 r. o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku.

0030 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1927 r. w sprawie dyzlokacji sądów pokoju w mieście Kielcach.

0031 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 listopada 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Łotewski Konwencji, dotyczącej odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku (przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genui dnia 9 lipca 1920 r.).

0032 Porozumienie Prowizoryczne w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisane w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 30 lipca 1926 r.).

Dz.U. 1927 nr 6 poz. 32
0033 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 stycznia 1927 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 r.

Dz.U. 1926 nr 1 poz. 1
0034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1927 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1928.

Dz.U. 1924 nr 115 poz. 1031
0035 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1927 r. o rejestracji imiennych pokwitowań instytucyj kredytowych oraz innych instytucyj państwowych i prywatnych na zdeponowanie listy zastawne b. prywatnych rosyjskich banków ziemskich Petersbursko-Tulskiego, Moskiewskiego, Kijowskiego i Połtawskiego oraz obligacje b. Żytomierskiego Miejskiego Towarzystwa Kredytowego.

Dz.U. 1926 nr 15 poz. 84
0036 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 14 stycznia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o państwowej pomocy kredytowej przy scalaniu gruntów.

Dz.U. 1926 nr 97 poz. 567
0037 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 stycznia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.

Dz.U. 1926 nr 97 poz. 567
0038 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 stycznia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0039 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 stycznia 1927 r. w sprawie umarzania zaległości podatków bezpośrednich, opłat stemplowych oraz podatku spadkowego i od darowizn.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0040 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 stycznia 1927 r. o zmianie terminu płatności pierwszej półrocznej raty podatku gruntowego.

Dz.U. 1925 nr 40 poz. 274
0041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1927 r. o zmianie granic gminy miejskiej Wołkowysk w powiecie wołkowyskim, województwie białostockiem.

Dz.U. 1920 nr 19 poz. 92
0042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1927 r. o zaliczeniu osady Skalbmierz w powiecie pińczowskim, województwie kieleckiem, w poczet miast z równoczesnem wcieleniem do niego niektórych sąsiednich wsi i gruntów.

0043 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1927 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska I kategorji w gałęziach fachowych działu Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

0044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1927 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.

0045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1927 r. o uchyleniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1925 r. zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1924 r. w sprawie Statutu Organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

0046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1927 r. o wcieleniu gminy wiejskiej Śląskowiec do gminy wiejskiej Śląskowo w powiecie rawickim, województwie poznańskiem.

Dz.U. 1921 nr 64 poz. 400
0047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1927 r. o wyłączeniu gminy Sworzyce z powiatu opoczyńskiego i włączeniu do pow. koneckiego w woj. kieleckiem.

Dz.U. 1924 nr 42 poz. 441
0048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1927 r. o obniżeniu miary przerachowania należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek, udzielonych reemigrantom we wschodnich województwach.

Dz.U. 1921 nr 64 poz. 400
0049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1927 r. w sprawie niektórych zmian rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1926 r. o podziale powiatu będzińskiego i utworzeniu nowego powiatu zawierciańskiego z siedzibą władz powiatowych w Zawierciu.

Dz.U. 1921 nr 64 poz. 400
0050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1927 r. o rozszerzeniu granic miasta Łęczny.

Dz.U. 1926 nr 1 poz. 1
0051 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 23 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu ulgowego.

Dz.U. 1922 nr 47 poz. 414
0052 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1927 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie dziśnieńskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Dz.U. 1927 nr 5 poz. 25
0053 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. o zwolnieniu przedterminowem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0054 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 20 stycznia 1927 r. o ulgach celnych.

Dz.U. 1926 nr 97 poz. 567
0055 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 26 stycznia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich, czeskosłowackich i austrjackich z jednej a stacjami kolei bułgarskich z drugiej strony.

0056 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 stycznia 1927 r. w sprawie sprostowania omyłki w art. 90 ustawy o państwowym podatku przemysłowym.

Dz.U. 1926 nr 127 poz. 741
0057 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wynagrodzenia członków Komisji Ankietowej Badania Warunków i Kosztów Produkcji oraz Wymiany, a także wyznaczonych do udziału w jej pracach delegatów Rządu oraz wzywanych przez nią świadków i rzeczoznawców.

Dz.U. 1926 nr 44 poz. 269
0058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1927 r. o przyłączeniu kolonji Ostrów i kolonji Kaliszany cz. III z gminy Kamień w powiecie puławskim, województwie lubelskiem, do gminy Pawłowice w powiecie iłżeckim, województwie kieleckiem.

0059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1927 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Kolno w powiecie Międzychód, województwie poznańskiem, gminy wiejskiej o tej samej nazwie.

Dz.U. 1920 nr 19 poz. 92
0060 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1927 r. o włączeniu folwarku Szydłówek do gminy miejskiej Kielce w powiecie kieleckim.

Dz.U. 1926 nr 127 poz. 741
0061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1927 r. w sprawie określenia gałęzi gospodarstwa narodowego, które obejmą badania Komisji Ankietowej.

Dz.U. 1922 nr 77 poz. 692
0062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 marca 1926 r. o niektórych zmianach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1925 r. w przedmiocie zmiany granic powiatów na obszarze okręgu administracyjnego wileńskiego.

0063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1927 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Grabacz w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Kopaniarze w tymże powiecie i województwie.

0064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1927 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Barcin (osada) w powiecie szubińskim, województwie poznańskiem, gminy wiejskiej o nazwie "Barcin-wieś".

Dz.U. 1925 nr 40 poz. 274
0065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1927 r. o zmianie granic gminy miejskiej Ostróg w powiecie zdołbunowskim, województwie wołyńskiem.

Dz.U. 1926 nr 1 poz. 1
0066 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 7 grudnia 1926 r. do ustawy o wykonaniu reformy rolnej, wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Skarbu oraz Sprawiedliwości.

Dz.U. 1923 nr 25 poz. 154
0067 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 1927 r. zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 15 sierpnia 1926 r. w sprawie regulowania obrotu dewizami i walutami zagranicznemi oraz obrotu pieniężnego z zagranicą.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0068 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 26 stycznia 1927 r. o ustanowieniu ulgi celnej na nasiona drzew iglastych.

Dz.U. 1922 nr 69 poz. 619
0069 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 31 stycznia 1927 r. w sprawie przedłużenia w roku 1927 terminu ustalonego w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 22 grudnia 1926 r. o opłatach za świadectwa złotnicze.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0070 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 stycznia 1927 r. o wprowadzeniu zmian w przepisach karnych, dotyczących samowolnego korzystania z cudzego mienia.

Dz.U. 1924 nr 118 poz. 1069
0071 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 stycznia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia terminu przesyłania przez komisje likwidacyjne gminnych kas pożyczkowo-oszczędnościowych sprawozdań rachunkowych do Ministerstwa Skarbu.

Dz.U. 1926 nr 122 poz. 705
0072 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 19 stycznia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1926 r. w sprawie zmian niektórych postanowień ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.

0073 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 stycznia 1927 r. o nadaniu świadectwom ukończenia państwowych szkół rzemieślniczo-przemysłowych w Poznaniu i Bydgoszczy uprawnień przemysłowych, przewidzianych dla szkół przemysłowych w ustawie przemysłowej niemieckiej, obowiązującej na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0074 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0075 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie wołyńskiem, poleskiem, nowogródzkiem, wileńskiem i we wschodniej części województwa białostockiego.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0076 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o statystyce ruchu naturalnego ludności.

0077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1927 r. o uchyleniu rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie utworzenia Rady Naczelnej Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego oraz Wojewódzkich i Powiatowych Komitetów Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.

Dz.U. 1923 nr 134 poz. 1107
0078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1927 r. w sprawie należności za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów, oraz wojskowych.

Dz.U. 1926 nr 60 poz. 348
0079 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 24 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie administracji szkolnej w części powiatu nowotarskiego, stanowiącej poprzednio powiat spisko-orawski.

Dz.U. 1924 nr 72 poz. 698
0080 Rozporządzenie Ministrów: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz Przemysłu i Handlu z dnia 26 stycznia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie klas (kursów) szkół zawodowych równoznacznych pod względem praw szeregowych wojska polskiego do awansu w stopniach z ukończeniem sześciu klas gimnazjum lub trzech kursów seminarjum nauczycielskiego.

0081 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1927 r. w sprawie dyzlokacji sądów pokoju w powiecie sokołowskim w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach.

Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770
0082 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 stycznia 1927 r. o zmianie granic gmin Jasienica i Warchoły w powiecie ostrowskim, województwie białostockim.

Dz.U. 1920 nr 19 poz. 91
0083 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 1927 r. o rozciągnięciu na miasto Nowogród w powiecie łomżyńskim, województwie białostockiem, mocy obowiązującej dekretu z dnia 4 lutego 1918 r. o samorządzie miejskim.

Dz.U. 1926 nr 98 poz. 570
0084 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 stycznia 1927 r. w sprawie urzędowych blankietów wekslowych.

Dz.U. 1921 nr 64 poz. 400
0085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1927 r. o rozszerzeniu granic miasta Włocławka w powiecie włocławskim, województwie warszawskiem.

Dz.U. 1925 nr 1 poz. 3
0086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1927 r. o wywłaszczeniu gruntów prywatnych potrzebnych Państwowej Fabryce Związków Azotowych w Chorzowie do założenia hałdy w przestrzeni leżącej na północno-północny wschód od szybu "Bahn" w Chorzowie.

Dz.U. 1920 nr 19 poz. 92
0087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1927 r. o zaliczeniu osady Sulejów w powiecie piotrkowskim, województwie łódzkiem, w poczet miast.

0088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1927 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Grabie w powiecie toruńskim, województwie pomorskiem, i utworzeniu z jego terytorjum gmin samodzielnych Grabie i Popioły.

Dz.U. 1921 nr 64 poz. 400
0089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1927 r. o zmianie granic powiatów siedleckiego i sokołowskiego w województwie lubelskiem.

Dz.U. 1926 nr 97 poz. 567
0090 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 stycznia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o tymczasowym przewozie przesyłek kolejowych od i do stacyj będącej w budowie państwowej normalnotorowej linji Kalety-Podzamcze.

Dz.U. 1922 nr 90 poz. 828
0091 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 29 stycznia 1927 r. w sprawie rozciągnięcia rozporządzenia z dnia 20 maja 1926 r. na szkoły średnie ogólnokształcące.

Dz.U. 1923 nr 90 poz. 706
0092 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 28 stycznia 1927 r. w sprawie kompetencji terytorjalnej powiatowego urzędu ziemskiego w Zawierciu.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0093 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 5 lutego 1927 r. o ulgach celnych.

Dz.U. 1921 nr 75 poz. 512
0094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1927 r. w sprawie zmiany ustawy Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.

Dz.U. 1926 nr 94 poz. 550
0095 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych w celu wykonania ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o podatku od lokali.

Dz.U. 1925 nr 75 poz. 525
0096 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 stycznia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zaliczenia miasta Łodzi do I klasy miejscowości pod względem akcyzowych opłat patentowych od zakładów sprzedaży wina, piwa i miodu.

Dz.U. 1927 nr 5 poz. 26
0097 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 lutego 1927 r. w sprawie dopłaty za przesyłki listowe z Polski do Iraku i Persji, przewożone samochodami na przestrzeni Bajrut (Beyrouth)-Bagdad.

Dz.U. 1927 nr 5 poz. 26
0098 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 3 lutego 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 1925 r. o wprowadzeniu w obieg pocztowych znaczków lotniczych.

0099 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lutego 1927 r. w sprawie zapewnienia obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze Stanów Zjednoczonych Ameryki ochrony w dziedzinie praw autorskich.

Dz.U. 1925 nr 97 poz. 682
0100 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 stycznia 1927 r. o wykonaniu art. 2 p. b. ustawy o mierniczych przysięgłych.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu