zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1933 - 819
001> 100 >200 >300 >400 >500 >600 >700 >800 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1932 r. o utworzeniu przymusowego zrzeszenia producentów spirytusu.

Dz.U. 1928 nr 36 poz. 334
0002 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Spraw Wojskowych i Skarbu, zmieniające rozporządzenie z dnia 1 października 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o kwalifikacjach zawodowych osób trudniących się samodzielnie kuciem koni.

Dz.U. 1927 nr 110 poz. 934
0003 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1932 r. o przekazaniu wojewodom uprawnienia, zawartego w ust. 2 art. 51 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckiem, oraz o uchyleniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 9 maja 1931 r. o przekazaniu wojewodom niektórych uprawnień Ministra Rolnictwa, wynikających z art. 51 wymienionego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0004 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany przepisów, dotyczących kwitów wywozowych.

Dz.U. 1932 nr 29 poz. 291
0005 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 15 marca 1932 r. o ulgach w spłacie zaległości podatkowych rolników.

Dz.U. 1932 nr 51 poz. 479
0006 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 grudnia 1932 r. o ulgach w spłacie daniny lasowej.

Dz.U. 1932 nr 29 poz. 291
0007 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o zaliczaniu na poczet zaległości podatkowych wynagrodzenia za grunty przymusowo wykupione oraz przejęte na własność Państwa tudzież o przyjmowaniu na spłatę zaległości podatkowych obligacyj 5%-owej państwowej renty ziemskiej i skryptów dłużnych Skarbu Państwa.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0008 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 grudnia 1932 r. w sprawie ceł wywozowych.

Dz.U. 1928 nr 3 poz. 18
0009 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 1933 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1932 r. - Regulamin Najwyższego Trybunału Administracyjnego.

0010 Ustawa z dnia 15 grudnia 1932 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Polską a Niemcami w formie wymiany not z dnia 15 grudnia 1932 r. o stosowaniu tytułu I konwencji polsko-niemieckiej z dnia 22 czerwca 1922 r., dotyczącej kopalń górnośląskich, do terenów, będących przedmiotem umowy między Skarbem Państwa Polskiego a Preussische Bergwerks-und-Hutten-Aktiengesellschaft z dnia 18 lipca 1931 r.

0011 Ustawa z dnia 15 grudnia 1932 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisanej wraz z protokółem końcowym oraz załącznikami I i II w Warszawie dnia 22 grudnia 1931 r.

0012 Ustawa z dnia 15 grudnia 1932 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich oraz o pomocy prawnej w sprawach danin, podpisanej w Wiedniu wraz z protokółem końcowym dnia 22 kwietnia 1932 r.

Dz.U. 1927 nr 42 poz. 372
0013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1932 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntu państwowego na cele rozbudowy miasta.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0014 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 listopada 1932 r. o częściowej zmianie taryfy celnej.

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0015 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia wysokości ogólnego kontyngentu odpędu na trzechlecie 1933/34, 1934/35, 1935/36 dla gorzelni rolniczych oraz podziału tegoż kontyngentu na poszczególne województwa.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 817
0016 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 listopada 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o izbach rolniczych.

0017 Ustawa z dnia 15 grudnia 1932 r. w sprawie ratyfikacji układu między Rządami Polskim a Niemieckim, dotyczącego zaprzestania działalności Mieszanego Trybunału Rozjemczego niemiecko-polskiego, podpisanego w Paryżu dnia 1 grudnia 1931 r.

0018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1933 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na ostre zapalenie przednich rogów rdzenia (Polyomyelitis acuta anterior - choroba Heine-Medina).

Dz.U. 1932 nr 51 poz. 479
0019 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 16 listopada 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 18 listopada 1930 r., zawierającem przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych.

Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770
0020 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1932 r. o zmianie granic gmin wiejskich Majdan Golczański i Borki w powiecie niżańskim, województwie lwowskiem.

0021 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Indje dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o umowie najmu marynarzy, przyjętej jako projekt na IX sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r., a podpisanej w Genewie dnia 26 lipca 1926 r.

0022 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Hiszpanję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. na ogólnej konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Waszyngtonie.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 813
0023 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 2 grudnia 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 maja 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dz.U. 1932 nr 32 poz. 328
0024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnem władz skarbowych.

Dz.U. 1932 nr 26 poz. 240
0025 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Polski Monopol Tytoniowy".

Dz.U. 1932 nr 52 poz. 497
0026 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Polski Monopol Solny".

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0027 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Państwowy Monopol Spirytusowy".

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0028 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 stycznia 1933 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego".

Dz.U. 1932 nr 26 poz. 240
0029 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 stycznia 1933 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.

Dz.U. 1928 nr 9 poz. 64
0030 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 stycznia 1933 r. w sprawie ustalenia stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1931 rok.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0031 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 stycznia 1933 r. o częściowej zmianie tabeli tarowej.

Dz.U. 1925 nr 90 poz. 630
0032 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyznaczenia ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1932 r. do 30 września 1933 r.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0033 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 stycznia 1933 r. o dalszem przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek.

Dz.U. 1924 nr 58 poz. 584
0034 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 stycznia 1933 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy telefonicznej.

0035 Konwencja i Statut o utworzeniu Unji Międzynarodowej Niesienia Pomocy, Akt końcowy.

Dz.U. 1933 nr 6 poz. 35
0036 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpienia do Konwencji i Statutu o utworzeniu Unji Międzynarodowej Niesienia Pomocy, podpisanych w Genewie wraz z Aktem końcowym dnia 12 lipca 1927 r.

0037 Protokół pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, zmieniający niektóre postanowienia konwencji w przedmiocie uregulowania wzajemnej komunikacji kolejowej, z dnia 30 maja 1927 roku, podpisany w Pradze dnia 18 czerwca 1930 roku.

Dz.U. 1933 nr 6 poz. 37
0038 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 grudnia 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanego w Pradze dnia 18 czerwca 1930 r., zmieniającego niektóre postanowienia konwencji polsko-czeskosłowackiej o uregulowaniu wzajemnem komunikacji kolejowej, podpisanej w Pradze dnia 30 maja 1927 r.

Dz.U. 1927 nr 42 poz. 372
0039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1933 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntu państwowego na cele rozbudowy miasta.

0040 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 stycznia 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych.

Dz.U. 1932 nr 52 poz. 493
0041 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 27 stycznia 1933 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma).

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0042 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 1933 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w Kolnie i Myszyńcu, w okręgu Sądu Okręgowego w Łomży.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0043 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 1933 r. o przekazaniu rejestrów karnych z prokuratur Sądów Okręgowych w Katowicach i Cieszynie do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.U. 1928 nr 39 poz. 385
0044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1933 r. o utworzeniu izb rolniczych z siedzibami w Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Lwowie, Łodzi, Łucku i Wilnie oraz o ustaleniu okręgów działalności tych izb.

Dz.U. 1927 nr 77 poz. 673
0045 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 listopada 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu i Komunikacji o zmianach w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 10 stycznia 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.

Dz.U. 1932 nr 115 poz. 950
0046 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1933 r. w sprawie oprocentowania i okresów umorzenia pożyczek długoterminowych, zabezpieczających listy zastawne i obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego i Państwowego Banku Rolnego.

Dz.U. 1932 nr 115 poz. 950
0047 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1933 r. w sprawie oprocentowania i okresów umorzenia listów zastawnych oraz obligacyj, stanowiących własność instytucyj prawa publicznego, instytucyj państwowych i Skarbu Państwa.

Dz.U. 1932 nr 115 poz. 950
0048 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1933 r. w sprawie okresów umorzenia wierzytelności długoterminowych, zabezpieczających listy zastawne towarzystw kredytowych ziemskich i miejskich, banków hipotecznych i Wileńskiego Banku Ziemskiego oraz obligacje banków komunalnych, jak również wydanych na podstawie tych wierzytelności listów zastawnych i obligacyj.

0049 Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 28 stycznia 1932 r.).

Dz.U. 1933 nr 8 poz. 49
0050 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 listopada 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę, Brazylję, Francję, Hiszpanję, Jugosławję, Łotwę i Rumunję dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wraz z protokółem dodatkowym, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.

Dz.U. 1931 nr 42 poz. 380
0051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 1932 r. o państwowej pomocy lekarskiej dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów, członków ich rodzin, oraz emerytów.

Dz.U. 1932 nr 25 poz. 216
0052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1933 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1934.

0053 Ustawa z dnia 25 stycznia 1933 r. o zmianie mocy obowiązującej ustawy z dnia 31 maja 1921 r. o nadzorze nad kotłami parowemi.

0054 Ustawa z dnia 25 stycznia 1933 r. o zniesieniu kar cielesnych w szkołach na obszarze b. zaboru pruskiego.

Dz.U. 1932 nr 51 poz. 479
0055 Rozporządzenie Ministra Komunikacji i Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 15 stycznia 1933 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.

Dz.U. 1926 nr 98 poz. 570
0056 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 lutego 1933 r. w sprawie znaczków stemplowych.

Dz.U. 1924 nr 67 poz. 650
0057 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 6 lutego 1933 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 14 grudnia 1932 r. w sprawie czasowego zmniejszenia liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, w odniesieniu do niektórych kategoryj bezrobotnych robotników sezonowych.

0058 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 listopada 1932 r. w sprawie przystąpienia Nowej Zelandji do konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r.

0059 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 grudnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Hiszpanję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Waszyngtonie.

0060 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 grudnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Belgję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji dotyczącej odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej jako projekt dnia 12 listopada 1921 r. na III sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie.

0061 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 stycznia 1933 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Nowej Zelandji do Porozumienia Madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r., dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.

0062 Ustawa z dnia 25 stycznia 1933 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami.

0063 Ustawa z dnia 25 stycznia 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dz.U. 1928 nr 11 poz. 86
0064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1933 r. o zmianie granic miasta Gdyni w województwie pomorskiem.

Dz.U. 1928 nr 11 poz. 86
0065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1933 r. o zniesieniu obszarów dworskich Sołacz i Golęcin w powiecie i województwie poznańskiem.

Dz.U. 1928 nr 35 poz. 326
0066 Rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 3 września 1932 r. w sprawie zmiany ustawy (statutu) Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.

Dz.U. 1932 nr 67 poz. 622
0067 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1928 r. o ostrzeżeniach (adnotacjach) hipotecznych przewidzianych ustawą o wykonaniu reformy rolnej.

Dz.U. 1928 nr 3 poz. 18
0068 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. - Prawo górnicze.

Dz.U. 1932 nr 67 poz. 622
0069 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 stycznia 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze państwowym nad buhajami.

Dz.U. 1921 nr 64 poz. 400
0070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1933 r. o zmianie granic powiatów pułtuskiego i radzymińskiego w województwie warszawskiem.

Dz.U. 1924 nr 51 poz. 522
0071 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o sporządzaniu i ustalaniu budżetów związków komunalnych.

Dz.U. 1924 nr 51 poz. 522
0072 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o kasowości i rachunkowości związków komunalnych.

Dz.U. 1928 nr 26 poz. 229
0073 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 23 marca 1928 r. o taryfie opłat za badanie zwierząt przywożonych i przewożonych z zagranicy.

Dz.U. 1932 nr 52 poz. 493
0074 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, w sprawie zmiany w rozporządzeniu z dnia 29 października 1929 r. o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych.

Dz.U. 1925 nr 58 poz. 411
0075 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1933 r. w przedmiocie przesunięcia na rok 1933 terminu do składania zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy o państwowym podatku dochodowym.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0076 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 1933 r. o utworzeniu wydziału hipotecznego przy sądzie grodzkim w Bielsku Podlaskim w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Dz.U. 1932 nr 86 poz. 733
0077 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 1933 r. w sprawie wynagrodzenia adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych.

0078 Ustawa z dnia 25 stycznia 1933 r. o obciążeniu nieruchomości państwowej nr hip. 1720 w Warszawie służebnością widoku i światła na rzecz sąsiedniej nieruchomości.

Dz.U. 1932 nr 97 poz. 833
0079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1933 r. o zakazie używania węgierskich nazw regjonalnych.

Dz.U. 1932 nr 91 poz. 766
0080 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 30 grudnia 1932 r. w sprawie warunkowego zwolnienia osób, odbywających karę pozbawienia wolności z mocy wyroków wojskowych sądów karnych.

Dz.U. 1924 nr 58 poz. 584
0081 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 31 stycznia 1933 r. o przesyłkach pocztowych za pobraniem w obrocie zagranicznym.

Dz.U. 1928 nr 9 poz. 64
0082 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1933 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 9 marca 1928 r. o zezwoleniu Pocztowej Kasie Oszczędności na działalność ubezpieczeniową w dziale ubezpieczeń na życie.

0083 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lutego 1933 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej II we Lwowie.

Dz.U. 1924 nr 79 poz. 764
0084 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 16 lutego 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1932 r. w sprawie ustalenia wysokości niektórych morskich opłat portowych.

Dz.U. 1932 nr 89 poz. 748
0085 Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 28 stycznia 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców marynarki wojennej.

Dz.U. 1925 nr 121 poz. 868
0086 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 lutego 1933 r. o wprowadzeniu w życie na niektórych obszarach Państwa ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami.

Dz.U. 1924 nr 65 poz. 636
0087 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 15 lutego 1933 r. w sprawie ustalenia stosunku procentowego młodocianych do ogółu zatrudnionych dorosłych robotników w hutach szklanych.

Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770
0088 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 1933 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Pacław w powiecie dobromilskim, województwie lwowskiem.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0089 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 lutego 1933 r. o dalszem zawieszeniu cła wywozowego od szmat, skrawków tkanin, starych: lin, powrozów i sznurków; skrawków papieru i makulatury.

0090 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lutego 1933 r. w sprawie złożenia przez Rumunję i Wenezuelę dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.

Dz.U. 1931 nr 30 poz. 211
0091 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 lutego 1933 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do porozumienia między Polską a Portugalją, dotyczącego wzajemnego uznawania okrętowych świadectw pomiarowych, podpisanego w Lizbonie, dnia 27 sierpnia 1930 r.

0092 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lutego 1932 r. w sprawie: I. zgłoszenia przez Polskę przystąpienia do porozumienia w sprawie ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, wraz z protokółem podpisania, podpisanych w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r.; II. złożenia dokumentów ratyfikacyjnych i zgłoszenia przystąpienia przez niektóre Państwa do powyższego porozumienia.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1933 r. w sprawie przywozu na obszar Rzeczypospolitej Polskiej towarów zagranicznych, wprowadzonych na obszar Wolnego Miasta Gdańska w ramach kontyngentów gdańskich na zasadzie art. 212 ust. 3 umowy, podpisanej dnia 24 października 1921 r. pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem.

Dz.U. 1928 nr 36 poz. 342
0094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1933 r. o obniżeniu kar za zwłokę przy egzekucjach należności pieniężnych w postępowaniu przymusowem w administracji.

Dz.U. 1926 nr 44 poz. 269
0095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1933 r. o przyłączeniu gminy wiejskiej Dryszczów z powiatu rohatyńskiego w województwie stanisławowskiem do powiatu podhajeckiego w województwie tarnopolskiem.

Dz.U. 1932 nr 89 poz. 747
0096 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Skarbu z dnia 19 stycznia 1933 r. w sprawie uposażenia nadterminowych wojska.

Dz.U. 1924 nr 58 poz. 584
0097 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 lutego 1933 r. o wycofaniu z obiegu niektórych pocztowych znaczków opłaty.

Dz.U. 1928 nr 3 poz. 18
0098 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1933 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 września 1932 r. o odstąpieniu gminie miasta Poznania gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

0099 Umowy Światowego Związku Pocztowego: Światowa Konwencja Pocztowa, Porozumienie o listach i pudełkach z podaną wartością, Porozumienie o paczkach pocztowych, Porozumienie o przekazach pocztowych, Porozumienie o pocztowych przelewach pieniężnych, Porozumienie o zleceniach pocztowych, Porozumienie o prenumeracie czasopism i wydawnictw perjodycznych, podpisane w Londynie, dnia 28 czerwca 1929 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1932 r.).

Dz.U. 1933 nr 15 poz. 99
0100 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 sierpnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Londynie dnia 28 czerwca 1929 r. wraz z odnośnemi regulaminami wykonawczemi.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu