zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1947 - 491
001> 100 >200 >300 >400 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1946 nr 73 poz. 396
0001 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 grudnia 1946 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o wyrobie, sprzedaży oraz opodatkowaniu napojów winnych (DZ.U. R.P. nr 73, poz. 396), wydane co do §§ 24-28 i 79-87 w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Handlu.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0002 Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0003 Dekret z dnia 13 grudnia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0004 Dekret z dnia 13 grudnia 1946 r. o zmianie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0005 Dekret z dnia 20 grudnia 1946 r. o ulgowych warunkach powoływania na stanowiska referendarskie w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808
0006 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1946 r. o uznaniu "Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza" za stowarzyszenie wyższej użyteczności i rozwiązaniu stowarzyszenia "Polski Biały Krzyż".

Dz.U. 1946 nr 3 poz. 17
0007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1946 r. o podwyższeniu dolnej granicy zdolności zatrudnienia przejmowanych na własność Państwa przedsiębiorstw w przemysłach wyrobów niepowszechnego użytku, bądź mało zmechanizowanych, bądź o charakterze pionierskim i sezonowym.

Dz.U. 1933 nr 51 poz. 396
0008 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Zdrowia, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o warunkach i terminach zastosowania do pracowników rolnych ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa oraz o zasadach współpracy samorządu terytorialnego przy wykonywaniu tego ubezpieczenia.

Dz.U. 1946 nr 7 poz. 59
0009 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatkowym wynagrodzeniu wykładowców szkół i kursów wojskowych za prace w godzinach nadliczbowych.

Dz.U. 1946 nr 7 poz. 59
0010 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatku granicznym dla żołnierzy wojsk ochrony pogranicza.

Dz.U. 1946 nr 7 poz. 59
0011 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatku dla żołnierzy marynarki wojennej podczas zaokrętowania i za nurkowanie.

Dz.U. 1938 nr 6 poz. 33
0012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o sądach i o postępowaniu dyscyplinarnym izb lekarsko-dentystycznych.

Dz.U. 1946 nr 2 poz. 14
0013 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 grudnia 1946 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym.

Dz.U. 1934 nr 31 poz. 275
0014 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1946 r. o utworzeniu okręgowych izb lekarskich.

Dz.U. 1938 nr 6 poz. 33
0015 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1946 r. o utworzeniu okręgowych izb lekarsko-dentystycznych.

Dz.U. 1939 nr 55 poz. 346
0016 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1946 r. o utworzeniu okręgowych izb aptekarskich.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0017 Dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 10 listopada 1945 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych.

Dz.U. 1945 nr 56 poz. 311
0018 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 stycznia 1947 r. o wypuszczeniu III emisji biletów skarbowych.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0019 Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o rejestracji i umarzaniu listów hipotecznych, listów długów gruntowych i rentowych, wydanych przed dniem 1 września 1939 r.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0020 Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0021 Dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. w sprawie zmiany dekretu z dnia 22 lutego 1946 r. o rejestracji i przymusowym zatrudnieniu we władzach wymiaru sprawiedliwości osób, mających kwalifikacje do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0022 Dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. o zmianie dekretu o zasiłkach i pomocy dla wdów i sierot po ofiarach wrogów demokratycznego ustroju Polski.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0023 Dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. o uregulowaniu ubezpieczeń rzeczowych i osobowych.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0024 Dekret z dnia 9 stycznia 1947 r. o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłużeniu terminów prawa wekslowego i czekowego.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0025 Dekret z dnia 9 stycznia 1947 r. o wpisywaniu po dniu 31 grudnia 1946 r. w księgach hipotecznych (gruntowych, wieczystych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0026 Dekret z dnia 9 stycznia 1947 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do udzielenia poręki państwowej za zobowiązania przedsiębiorstwa "Gdynia - Ameryka Linie Żeglugi S.A." w Gdyni.

Dz.U. 1946 nr 27 poz. 174
0027 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 grudnia 1946 r. wydane co do § 14 w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości w sprawie wykonania w zakresie danin publicznych pobieranych na rzecz Skarbu Państwa art. 3, 15, 58 ust. 3, 59, 60 ust. 3, 117, 120, 148 ust. 1, 161 ust. 2 i 164 ust. 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym.

Dz.U. 1932 nr 26 poz. 240
0028 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 grudnia 1946 r. o cenach sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Dz.U. 1946 nr 70 poz. 382
0029 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1947 r. w sprawie uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1928 nr 36 poz. 343
0030 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawiedliwości w sprawie opłat za badania i analizy wykonywane w Państwowym Zakładzie Higieny.

Dz.U. 1947 nr 2 poz. 2
0031 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1947 r. o dodatkach przejściowych do zaopatrzeń emerytalnych.

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0032 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1945 r. o ustaleniu opłat monopolowych od spirytusu na niektóre cele niekonsumcyjne.

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0033 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1947 r. o ustaleniu kosztu własnego, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dz.U. 1946 nr 70 poz. 382
0034 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1947 r. o opłacie za doręczenie w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1944 nr 5 poz. 23
0035 Rozporządzenie Prezydenta Krajowej Rady Narodowej z dnia 29 stycznia 1947 r. o zwołaniu Sejmu Ustawodawczego.

Dz.U. 1946 nr 7 poz. 59
0036 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatku ćwiczebnym dla żołnierzy, pełniących czynną służbę wojskową.

Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770
0037 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 stycznia 1947 r. o wyłączeniu gromady Okręg z gminy wiejskiej Wietrzychowice i włączeniu jej do gminy wiejskiej Gręboszów w powiecie dąbrowskim, województwie krakowskim.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0038 Dekret z dnia 19 listopada 1946 r. o utworzeniu wydziałów architektury, inżynierii i komunikacji w Akademii Górniczej w Krakowie.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0039 Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o obowiązku współpracy w zakresie nauczania w szkolnictwie zawodowym.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0040 Dekret z dnia 17 grudnia 1946 r. o prowizorium budżetowym na okres od 1 stycznia do 31 marca 1947 r.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0041 Dekret z dnia 20 grudnia 1946 r. o postępowaniu dotyczącym złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego lub na zachowanie.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0042 Dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych.

0043 Ustawa konstytucyjna z dnia 4 lutego 1947 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej.

Dz.U. 1946 nr 28 poz. 176
0044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych.

Dz.U. 1946 nr 49 poz. 279
0045 Rozporządzenie Ministrów: Ziem Odzyskanych, Administracji Publicznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Żeglugi i Handlu Zagranicznego w sprawie komisji osadnictwa rolnego na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Dz.U. 1947 nr 9 poz. 43
0046 Protokół objęcia władzy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Bolesława Bieruta.

Dz.U. 1933 nr 86 poz. 663
0047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1947 r. o specjalnym dodatku nauczycielskim.

Dz.U. 1933 nr 50 poz. 389
0048 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 8 listopada 1946 r. o podziale okręgów szkolnych na obwody szkolne.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0049 Dekret z dnia 28 stycznia 1947 r. o utworzeniu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie etatów pracowników państwowych.

Dz.U. 1945 nr 12 poz. 64
0050 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 stycznia 1947 r. o organizacji i zakresie działania komisyj odwoławczych przy izbach skarbowych.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0051 Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o uznaniu ważności niektórych małżeństw i rozwodów obywateli polskich.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0052 Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 29 marca 1937 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół dokształcających zawodowych.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0053 Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o poręce państwowej za zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego wobec "Export-Import Bank of Washington".

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0054 Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o odszkodowaniu dla funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego, żołnierzy Wojska Polskiego i członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, którzy utracili zdolność do pracy w walce z wrogiem Polski Demokratycznej, oraz dla osób pozostałych po poległych w tej walce.

Dz.U. 1924 nr 58 poz. 584
0055 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 grudnia 1946 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.

Dz.U. 1924 nr 56 poz. 574
0056 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 1932 r. w sprawie określenia w trybie § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r. o lichwie pieniężnej najwyższych dozwolonych korzyści majątkowych przedsiębiorstw, trudniących się czynnościami bankowymi.

Dz.U. 1946 nr 3 poz. 23
0057 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży produktów naftowych (paliw płynnych).

Dz.U. 1946 nr 3 poz. 23
0058 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1946 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o podatku obrotowym.

Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770
0059 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 18 stycznia 1947 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Drwinia w powiecie bocheńskim, województwie krakowskim.

Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770
0060 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 22 stycznia 1947 r. o wyłączeniu gromady Jodłówka ad Wałki z gminy wiejskiej Lisia Góra i włączeniu jej do gminy wiejskiej Gumniska w powiecie tarnowskim, województwie krakowskim.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0061 Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym.

Dz.U. 1946 nr 3 poz. 17
0062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa.

Dz.U. 1945 nr 57 poz. 325
0063 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o stanowiskach kierowniczych i dodatkach funkcyjnych pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U. 1946 nr 7 poz. 59
0064 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatkach do uposażenia żołnierzy oddziałów saperskich, biorących udział w rozminowaniu terenu kraju.

Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770
0065 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 18 stycznia 1947 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Mikluszowice w powiecie bocheńskim, województwie krakowskim.

Dz.U. 1946 nr 49 poz. 279
0066 Rozporządzenie Ministrów: Ziem Odzyskanych, Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Odbudowy z dnia 28 stycznia 1947 r. w sprawie tworzenia osad rybackich.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0067 Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o stopniu inżyniera.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0068 Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o państwowej służbie geologicznej.

Dz.U. 1946 nr 49 poz. 277
0069 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1947 r. o specjalnych komisjach dyscyplinarnych do spraw studentów szkół wyższych i o postępowaniu przed tymi komisjami.

Dz.U. 1933 nr 25 poz. 207
0070 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1947 r. o państwowych bezzwrotnych stypendiach dla studentów wydziałów geodezyjnych (mierniczych) politechnik krajowych.

0071 Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0072 Dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0073 Dekret z dnia 23 stycznia 1947 r. o opłatach sądowych w sprawach karnych.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0074 Dekret z dnia 28 stycznia 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o podatku dochodowym.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0075 Dekret z dnia 28 stycznia 1947 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 22 października 1931 r. o opodatkowaniu piwa.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0076 Dekret z dnia 28 stycznia 1947 r. o zmianie ustawy z dnia 18 marca 1935 r. o opodatkowaniu cukru skrobiowego.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0077 Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich.

0078 Ustawa z dnia 22 lutego 1947 r. o amnestii.

0079 Ustawa z dnia 22 lutego 1947 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0080 Dekret z dnia 16 stycznia 1947 r. w sprawie zmiany dekretu z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych.

Dz.U. 1934 nr 31 poz. 274
0081 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 23 listopada 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 lutego 1937 r. o komitetach ochrony przyrody.

Dz.U. 1935 nr 68 poz. 423
0082 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych wydanego w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej o ustanowieniu państwowych stad ogierów i państwowych stadnin koni.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0083 Dekret z dnia 23 stycznia 1947 r. o organach administracji zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0084 Dekret z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Dz.U. 1947 nr 21 poz. 84
0085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1947 r. w sprawie poruczenia przymusowego ściągania niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych organom wykonawczym gmin miejskich i wiejskich oraz wydziałom wykonawczym komisji uzdrowiskowych.

Dz.U. 1947 nr 21 poz. 83
0086 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 stycznia 1947 r. o organizacji i zakresie działania urzędów inwalidzkich pierwszej i drugiej instancji.

Dz.U. 1935 nr 68 poz. 423
0087 Obwieszczenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 7 lutego 1947 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 23 lutego 1946 r. w sprawie wykonania dekretu o koncesjonowaniu przedsiębiorstw przemysłu gastronomicznego.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0088 Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela emitowanych przed dniem 1 września 1939 r.

Dz.U. 1930 nr 85 poz. 654
0089 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 12 grudnia 1946 r. o przechowywaniu i używaniu w zakładach górniczych materiałów wybuchowych i środków zapalczych.

0090 Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych.

Dz.U. 1947 nr 23 poz. 90
0091 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 1946 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Karty Narodów Zjednoczonych podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 października 1945 r.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0092 Dekret z dnia 16 stycznia 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 6 lutego 1945 r. o utworzeniu Rad Zakładowych.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0093 Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o częściowej zmianie prawa górniczego.

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0094 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1945 r. o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.

Dz.U. 1935 nr 68 poz. 423
0095 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1947 r. o sprostowaniu błędów: 1) w dekrecie z dnia 12 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń, 2) w dekrecie z dnia 27 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 r. o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych, 3) w prawie małżeńskim majątkowym, 4) w prawie spadkowym, 5) w przepisach o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 6) w dekrecie z dnia 3 lutego 1947 r. o odszkodowaniu dla funkcjonariuszów Służby Bezpieczeństwa, żołnierzy Wojska Polskiego i członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, którzy utracili zdolność do pracy w walce z wrogami Polski demokratycznej, oraz dla osób pozostałych po poległych w tej walce, 7) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 19

Dz.U. 1946 nr 27 poz. 174
0096 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych, a co do § 10-22 nadto w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Handlu w sprawie wykonania dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.

Dz.U. 1946 nr 19 poz. 128
0097 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Aprowizacji i Handlu oraz Skarbu w sprawie wykonania art. 7 ust. 3 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.

Dz.U. 1946 nr 19 poz. 129
0098 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wykonania dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych.

Dz.U. 1947 nr 19 poz. 74
0099 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 lutego 1947 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o podatku dochodowym.

0100 Układ o Przyjaźni i Pomocy Wzajemnej między Rzecząpospolitą Polską i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławią.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu