zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1951 - 468
001> 100 >200 >300 >400 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o przejęciu aptek na własność Państwa.

0002 Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o aptekach.

0003 Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o zniesieniu izb aptekarskich.

0004 Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach sanitarnych.

Dz.U. 1946 nr 4 poz. 27
0005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1950 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w mieście Zakopane w województwie krakowskim.

Dz.U. 1946 nr 8 poz. 64
0006 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1950 r. zmieniające regulamin wewnętrzny urzędowania sądów obywatelskich oraz sądów grodzkich i okręgowych w sprawach rozpoznawanych przez sądy obywatelskie.

Dz.U. 1948 nr 36 poz. 259
0007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszkań służbowych i mieszkań pracowniczych.

Dz.U. 1946 nr 3 poz. 18
0008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie koncesjonowania garbarń futrzarskich.

Dz.U. 1930 nr 85 poz. 654
0009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie ustalenia siedziby i właściwości terytorialnej wyższego urzędu górniczego.

Dz.U. 1950 nr 27 poz. 250
0010 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1951 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy za rok 1951.

Dz.U. 1946 nr 30 poz. 192
0011 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie wywozu mienia ruchomego z obszaru Ziem Odzyskanych.

Dz.U. 1948 nr 10 poz. 74
0012 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1951 r. w sprawie terminu wpłacania wkładów oszczędnościowych przez uczestników funduszu B-rolnictwa Społecznego Funduszu Oszczędnościowego.

Dz.U. 1950 nr 50 poz. 459
0013 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie trybu ujawniania w księgach wieczystych przeliczenia wierzytelności hipotecznych.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0014 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 grudnia 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.

Dz.U. 1949 nr 46 poz. 341
0015 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 2 listopada 1950 r. w sprawie obrotu zbożem i głównymi przetworami zbożowymi.

Dz.U. 1949 nr 46 poz. 341
0016 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 listopada 1950 r. w sprawie przemiału zbóż.

Dz.U. 1950 nr 27 poz. 250
0017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1951 r. w sprawie ustalenia ulgowej stawki podatku gruntowego na rok 1951 dla rolniczych zrzeszeń spółdzielczych.

Dz.U. 1946 nr 4 poz. 27
0018 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw bydgoskiego i gdańskiego.

Dz.U. 1949 nr 27 poz. 197
0019 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów oraz Ministrów Budownictwa i Finansów z dnia 29 grudnia 1950 r. w sprawie trybu powoływania rzeczoznawców w postępowaniu ustalającym odszkodowanie za nieruchomości, wywłaszczone dla realizacji narodowych planów gospodarczych.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0020 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 5 stycznia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.

Dz.U. 1932 nr 26 poz. 238
0021 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 grudnia 1950 r. w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dz.U. 1927 nr 110 poz. 934
0022 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 10 stycznia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych.

Dz.U. 1933 nr 6 poz. 35
0023 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 grudnia 1950 r. w sprawie wystąpienia Indii z Unii Międzynarodowej Niesienia Pomocy, utworzonej na podstawie konwencji z dnia 12 lipca 1927 r.

Dz.U. 1937 nr 74 poz. 540
0024 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 grudnia 1950 r. w sprawie złożenia przez Szwajcarię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 29 maja 1933 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych.

0025 Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim.

0026 Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o transporcie drogowym.

0027 Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o poborze rekruta.

0028 Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Dz.U. 1951 nr 4 poz. 26
0029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1951 r. w sprawie zakazu lub ograniczenia używania niektórych pojazdów mechanicznych.

Dz.U. 1951 nr 4 poz. 25
0030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1951 r. o właściwości władz do orzekania w sprawach obywatelstwa.

Dz.U. 1949 nr 41 poz. 294
0031 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1950 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw, zakładów i osób obowiązanych do uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym ze względu na obowiązek prowadzenia ksiąg.

Dz.U. 1928 nr 33 poz. 313
0032 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1950 r. w sprawie ustalenia wysokości zaliczki składanej przez oskarżyciela prywatnego.

Dz.U. 1928 nr 33 poz. 313
0033 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1950 r. o taksie za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.

Dz.U. 1950 nr 38 poz. 347
0034 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych.

Dz.U. 1949 nr 18 poz. 113
0035 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 29 grudnia 1950 r. w sprawie zasad wyboru miejsca, budowy i urządzeń zakładów utylizacyjnych.

Dz.U. 1937 nr 2 poz. 17
0036 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 grudnia 1950 r. w sprawie złożenia przez Danię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących immunitetów statków państwowych, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r., oraz protokołu z dnia 24 maja 1934 r.

Dz.U. 1948 nr 17 poz. 115
0037 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 grudnia 1950 r. w sprawie przystąpienia Indonezji do porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r.

0038 Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej.

0039 Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o zniesieniu powiatowych i wojewódzkich komisji osadnictwa rolnego.

0040 Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o stosunkach służbowych nauczycieli szkół artystycznych i zakładów szkolenia artystycznego.

0041 Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o należnościach ławników za udział w posiedzeniach sądowych oraz o karach porządkowych na ławników.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0042 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1951 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników.

Dz.U. 1946 nr 27 poz. 174
0043 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0044 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie przemianowania katedr na Politechnice Wrocławskiej.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0045 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie wprowadzenia specjalizacji w zakresie zootechniki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz na Uniwersytecie Wrocławskim.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0046 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0047 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0048 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów historii kultury materialnej na Uniwersytetach: Warszawskim, Jagiellońskim i Poznańskim.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0049 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów dziennikarskich na Uniwersytetach Warszawskim i Jagiellońskim.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0050 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 13 stycznia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnikach: Łódzkiej, Wrocławskiej, Warszawskiej i Śląskiej w Gliwicach.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0051 Rozporządzenie Ministrów Szkół Wyższych i Nauki oraz Zdrowia z dnia 13 stycznia 1951 r. w sprawie organizacji katedr w szkołach wyższych.

0052 Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o zniesieniu Państwowej Rady Komunikacyjnej.

0053 Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej niektórych przepisów w zakresie administracji wymiaru sprawiedliwości.

0054 Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o zakładaniu w budynkach mieszkalnych skrzynek listowych do doręczania korespondencji i czasopism.

0055 Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej.

Dz.U. 1946 nr 57 poz. 321
0056 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1951 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0057 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie stopnia magistra dla absolwentów byłej Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1951 r. w sprawie uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808
0059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie rozwiązania stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych".

Dz.U. 1933 nr 51 poz. 396
0060 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1951 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń w zakresie ubezpieczeń społecznych, uiszczania składek i kontroli czynności zakładów pracy.

Dz.U. 1950 nr 14 poz. 130
0061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie organizacji i zakresu działania organów kontroli i rewizji finansowej.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 40
0062 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 1951 r. w sprawie pomocy lekarskiej dla żołnierzy i ich rodzin.

Dz.U. 1946 nr 19 poz. 128
0063 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1951 r. w sprawie ulg w podatku od lokali.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0064 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 1951 r. w sprawie przesunięcia terminu zgłoszenia obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego oraz uiszczenia opłat za karty rejestracyjne na rok 1951.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0065 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 1951 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Pyrzycach.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0066 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 31 stycznia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na wydziałach humanistycznych w niektórych szkołach wyższych.

Dz.U. 1949 nr 46 poz. 341
0067 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 5 lutego 1951 r. w sprawie zwalczania szkodników zbożowo-mącznych.

Dz.U. 1950 nr 50 poz. 459
0068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1951 r. w sprawie zaokrąglenia sum w przepisach o podatku od wynagrodzeń.

Dz.U. 1949 nr 46 poz. 341
0069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1951 r. w sprawie reglamentacji złomu i innych odpadków metali nieżelaznych.

Dz.U. 1949 nr 18 poz. 109
0070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne.

Dz.U. 1950 nr 10 poz. 104
0071 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 grudnia 1950 r. w sprawie określenia organów i instytucji, które przejmą niektóre sprawy należące dotychczas do zakresu działania izb przemysłowo-handlowych.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 414
0072 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 lutego 1951 r. w sprawie zmiany warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 453
0073 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1951 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 454
0074 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1951 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych.

0075 Ustawa z dnia 26 lutego 1951 r. o budynkach i lokalach nowowybudowanych lub odbudowanych.

Dz.U. 1946 nr 4 poz. 27
0076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw białostockiego i bydgoskiego.

Dz.U. 1949 nr 27 poz. 197
0077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie przekazywania rolniczym spółdzielniom produkcyjnym nieruchomości rolnych, stanowiących własność Państwa.

Dz.U. 1928 nr 33 poz. 313
0078 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1951 r. o kosztach utrzymania osób umieszczonych w zakładach poprawczych.

Dz.U. 1946 nr 57 poz. 321
0079 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 1951 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0080 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 1951 r. o utworzeniu Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Krośnie.

0081 Europejska Konwencja Radiofoniczna, Plan kopenhaski i Protokół końcowy, załączone do Europejskiej Konwencji Radiofonicznej, podpisane w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1949 r.).

Dz.U. 1951 nr 11 poz. 81
0082 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji Radiofonicznej, Planu i Protokołu końcowego, podpisanych w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r.

0083 Konwencja nr 62 w sprawie przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1949 r.).

Dz.U. 1951 nr 11 poz. 83
0084 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji nr 62 dotyczącej przepisów bezpieczeństwa w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r.

0085 Konwencja dotycząca Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisana w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 30 grudnia 1949 r.).

Dz.U. 1951 nr 11 poz. 85
0086 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 sierpnia 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.

0087 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Węgierską Republiką Ludową w sprawie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpisana w Budapeszcie dnia 29 października 1949 r.

Dz.U. 1951 nr 11 poz. 87
0088 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 września 1950 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Polską a Węgrami o ochronie roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpisanej w Budapeszcie dnia 29 października 1949 r.

0089 Konwencja sanitarno-weterynaryjna między Rzecząpospolitą Polską a Węgierską Republiką Ludową, podpisana w Budapeszcie dnia 29 października 1949 r.

Dz.U. 1951 nr 11 poz. 89
0090 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 września 1950 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji sanitarno-weterynaryjnej między Polską a Węgrami, podpisanej w Budapeszcie dnia 29 października 1949 r.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0091 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Warszawskiej.

Dz.U. 1930 nr 85 poz. 654
0092 Rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 5 lutego 1951 r. w sprawie poddania minerału gipsu na niektórych obszarach Państwa przepisom prawa górniczego.

Dz.U. 1925 nr 36 poz. 243
0093 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 stycznia 1951 r. w sprawie wysokości diet i kosztów przejazdu dla ławników izb morskich.

0094 Ustawa z dnia 26 lutego 1951 r. o zmianie ustawy w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet.

Dz.U. 1939 nr 65 poz. 434
0095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1951 r. w sprawie ustanowienia Izb Rzemieślniczych w: Koszalinie, Zielonej Górze i Opolu.

Dz.U. 1924 nr 65 poz. 636
0096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. o pracach wzbronionych kobietom.

Dz.U. 1950 nr 27 poz. 250
0097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie rygorów za niewykonanie zobowiązań w planowym skupie zboża oraz przesunięcia terminu płatności zaliczki na podatek gruntowy za rok 1951 dla niektórych grup podatników podatku gruntowego.

Dz.U. 1946 nr 30 poz. 192
0098 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie wywozu mienia ruchomego z obszaru Ziem Odzyskanych.

Dz.U. 1934 nr 57 poz. 503
0099 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 1951 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym.

Dz.U. 1950 nr 44 poz. 407
0100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1951 r. w sprawie zaszeregowania osób, które pobierają lub pobierały uposażenie emerytalne z funduszów samorządowych, do odpowiednich grup uposażenia.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu