zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
Dyrektywa Rady z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2018-09-17 02:30:38
2004-01-27
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

obowiązujący na dzieñ 2018-11-06 23:55:10
2004-09-14
2004-09-22
2004-09-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2018-12-01 23:45:14
2004-11-15
2004-11-15
2004-11-15
---- -- --
2012-04-09

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych

uchylony na dzieñ 2019-01-14 23:55:03
2004-12-08
2004-12-23
2004-12-23
---- -- --
2009-04-16

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadających zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

obowiązujący na dzieñ 2019-01-14 23:50:19
2004-12-15
2004-12-23
2004-12-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

obowiązujący na dzieñ 2019-05-06 23:55:10
2005-03-18
2005-03-26
2005-03-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych za czynności związane z wydaniem decyzji dotyczących środków ochrony roślin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania

uznany za uchylony na dzieñ 2019-06-20 23:55:13
2005-06-07
2005-06-22
2005-06-22
---- -- --
2013-04-27

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie oznakowania pasz

uchylony na dzieñ 2019-07-12 23:55:07
2005-07-20
2006-01-21
2006-01-21
---- -- --
2007-09-12

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

obowiązujący na dzieñ 2019-09-04 23:50:03
2005-10-12
2005-10-12
2005-10-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 28 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

uznany za uchylony na dzieñ 2019-10-22 23:55:06
2005-11-24
2005-12-09
2005-12-09
---- -- --
2010-07-11

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

obowiązujący na dzieñ 2019-10-22 23:55:06
2005-11-28
2005-11-28
2005-11-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 19 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

obowiązujący na dzieñ 2019-10-22 23:35:01
2006-02-02
2006-02-17
2006-02-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

obowiązujący na dzieñ 2019-10-23 23:45:05
2006-04-10
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 23:50:03
2006-07-17
2006-08-01
2006-08-01
---- -- --
2010-07-11

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 23:45:16
2006-07-20
2006-08-04
2006-08-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu badań, informacji i danych dotyczących środka ochrony roślin i substancji aktywnej oraz zasad sporządzania ich oceny

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 23:45:13
2006-07-21
2006-08-05
2006-08-05
---- -- --
2013-04-27

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 23:45:09
2006-07-27
2006-07-27
2006-07-27
---- -- --
2010-07-11

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 23:30:21
2006-09-19
2006-10-04
2006-10-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 23:10:10
2006-12-01
2006-12-16
2006-12-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 23:05:19
2006-12-11
2006-12-26
2006-12-26
---- -- --
2010-07-11

Ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 22:30:02
2007-05-09
2007-05-24
2007-05-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz krat charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 22:20:13
2007-06-06
2007-06-21
2007-06-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:05:02
2007-08-09
2007-08-24
2007-08-24
---- -- --
2010-07-11

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 21:55:11
2007-09-11
2007-09-26
2007-09-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 21:25:12
2007-12-17
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 20:45:08
2008-06-04
2008-06-19
2008-06-19
---- -- --
2010-07-11

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 20:30:19
2008-07-25
0000-00-00
0000-00-00
2014-05-15
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 18 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badan, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 20:30:03
2008-08-07
2008-08-22
2008-08-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2019-11-06 19:25:09
2009-04-01
2009-04-16
2009-04-16
---- -- --
2012-04-09

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 18:50:02
2009-08-28
2009-08-28
2009-08-28
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 18:05:10
2010-02-08
2010-03-11
2010-03-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 17:40:15
2010-05-21
2010-05-29
2010-05-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie wymogów, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzajów tej kontroli

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2019-11-06 16:20:16
2011-03-15
2011-03-15
2011-03-15
---- -- --
2015-03-15

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 15:15:11
2011-12-28
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 14:20:01
2012-09-14
2012-09-14
2012-09-14
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 13:25:08
2013-04-12
2013-04-27
2013-04-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 13:25:01
2013-04-26
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 13:15:08
2013-06-07
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie opłat za czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na prowadzenie badań

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 13:05:05
2013-07-29
2013-08-02
2013-08-02
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 11:55:09
2014-03-27
0000-00-00
0000-00-00
2017-03-02
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 11:45:03
2014-05-15
0000-00-00
0000-00-00
2016-01-05
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 11:30:08
2014-06-27
0000-00-00
0000-00-00
2016-11-24
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 09:55:14
2015-04-20
0000-00-00
0000-00-00
2017-01-09
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 08:20:06
2016-01-05
0000-00-00
0000-00-00
2016-12-16
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 06:30:12
2016-12-16
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-23
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 04:25:05
2017-11-21
0000-00-00
0000-00-00
2019-05-23
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:00:06
2019-05-23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Powiąż z aspektem
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu