zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-10-22 23:35:02
2006-02-02
2006-02-17
2006-02-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

uchylony na dzieñ 2019-10-23 23:40:07
2006-04-26
2006-04-26
2006-04-26
---- -- --
2007-12-21

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji oraz dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych na rynek

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 23:50:12
2006-07-10
2006-07-25
2006-07-25
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-06 23:30:13
2006-09-27
2006-10-28
2006-10-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-06 23:20:09
2006-10-25
2006-11-09
2006-11-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów produkujacych produkty pochodzenia zwierzęcego

uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:55:13
2007-01-08
2007-02-08
2007-02-08
---- -- --
2010-11-07

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:55:13
2007-01-08
2007-01-23
2007-01-23
---- -- --
2010-05-29

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:55:10
2007-01-12
2007-01-27
2007-01-27
---- -- --
2010-09-26

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu substancji zabronionych

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:50:14
2007-02-07
2007-02-22
2007-02-22
---- -- --
2010-12-22

Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 22:35:06
2007-04-11
2007-04-26
2007-04-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 22:20:02
2007-06-15
2007-06-30
2007-06-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 22:15:13
2007-06-27
2007-07-12
2007-07-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru, olejów płynnych i tłuszczów

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:05:20
2007-07-24
2007-08-08
2007-08-08
---- -- --
2011-01-14

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-06 22:00:21
2007-08-10
2007-08-25
2007-08-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 21:25:05
2007-12-21
2007-12-21
2007-12-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 21:00:06
2008-03-31
2008-04-02
2008-04-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 20:55:13
2008-04-17
2008-06-17
2008-06-17
---- -- --
2010-05-29

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-06 20:40:09
2008-06-24
2008-07-09
2008-07-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 19:30:21
2009-03-10
2009-03-25
2009-03-25
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-06 19:05:14
2009-06-23
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 18:05:10
2010-02-08
2010-03-11
2010-03-11
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-06 17:40:25
2010-05-14
2010-05-29
2010-05-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 17:40:09
2010-05-28
2010-05-29
2010-05-29
---- -- --
2017-07-01

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

uchylony na dzieñ 2019-11-06 17:30:14
2010-06-25
2010-09-26
2010-09-26
---- -- --
2016-06-01

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-06 17:20:21
2010-07-26
2010-08-10
2010-08-10
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 17:20:20
2010-07-27
0000-00-00
0000-00-00
2015-04-30
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2010 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 17:05:06
2010-10-07
2010-11-07
2010-11-07
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru surowego, olejów płynnych i tłuszczów

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 16:40:10
2010-12-30
2011-01-14
2011-01-14
---- -- --
2016-11-10

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie wymogów, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzajów tej kontroli

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2019-11-06 16:20:16
2011-03-15
2011-03-15
2011-03-15
---- -- --
2015-03-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)"na 2011 r.

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 17:05:01
2011-05-12
2011-05-12
2011-05-12
2011-12-31
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 14:00:05
2012-12-06
0000-00-00
0000-00-00
2014-10-29
---- -- --

Traktat między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Chorwacji dotyczący przystąpienia Republik

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 13:10:08
2013-06-27
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 10:55:15
2014-10-29
0000-00-00
0000-00-00
2016-05-30
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 10:50:12
2014-11-14
0000-00-00
0000-00-00
2017-02-10
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 10:05:09
2015-03-20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 09:55:04
2015-04-30
0000-00-00
0000-00-00
2017-01-02
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wymogów, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzajów tej kontroli

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 09:45:22
2015-05-19
2015-05-20
2015-05-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 07:55:14
2016-04-05
2016-06-01
2016-06-01
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 07:35:05
2016-06-20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 06:45:11
2016-10-26
2016-11-10
2016-11-10
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 06:35:09
2016-12-05
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 06:30:19
2016-12-13
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 06:25:04
2016-12-28
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 06:20:21
2016-12-28
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 06:10:04
2017-01-24
0000-00-00
0000-00-00
2018-08-10
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 06:05:04
2017-02-10
0000-00-00
0000-00-00
2019-03-28
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego cukru surowego luzem

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 05:50:20
2017-03-02
2017-03-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 05:15:09
2017-06-21
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 05:10:11
2017-06-27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 04:20:23
2017-11-23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 04:00:20
2018-01-05
0000-00-00
0000-00-00
2018-08-13
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 02:45:03
2018-08-10
0000-00-00
0000-00-00
2019-07-05
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:40:22
2018-08-13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:10:18
2018-11-13
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:10:12
2018-11-20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:05:17
2019-05-06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 00:45:08
2019-07-05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 00:35:15
2019-07-29
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Powiąż z aspektem
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu