zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2018-09-17 06:55:24
1997-09-23
1997-10-24
1997-10-24
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2018-09-17 06:55:58
2001-10-30
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2018-09-17 02:36:49
2003-06-18
0000-00-00
0000-00-00
2013-07-30
---- -- --

Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 23:00:03
2006-12-29
2007-01-05
2007-01-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt

uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:50:15
2007-02-07
2007-02-22
2007-02-22
---- -- --
2008-07-25

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 22:20:19
2007-06-04
2007-06-19
2007-06-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 20:35:09
2008-07-10
2008-07-25
2008-07-25
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-06 19:10:21
2009-05-29
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 15:30:03
2011-11-15
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 13:05:05
2013-07-30
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-04
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 12:35:06
2013-12-02
0000-00-00
0000-00-00
2016-11-28
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 10:20:16
2015-01-20
2015-01-21
2015-01-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 04:45:18
2017-09-05
2018-03-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 04:40:13
2017-10-04
0000-00-00
0000-00-00
2018-12-05
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 04:20:15
2017-11-29
0000-00-00
0000-00-00
2019-01-11
---- -- --

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:45:17
2018-08-03
2018-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:45:19
2019-01-11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:45:06
2019-01-21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 12:05:01
2019-11-06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Powiąż z aspektem
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu