zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-06 23:05:20
2006-12-11
2006-12-26
2006-12-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 22:35:21
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 - 2006

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 22:35:16
2007-04-02
2007-04-02
2007-04-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 22:35:16
2007-04-02
2007-04-02
2007-04-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 22:35:14
2007-04-04
2007-04-04
2007-04-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 22:25:03
2007-05-30
2007-05-30
2007-05-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 22:10:13
2007-07-11
2007-07-26
2007-07-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 22:05:09
2007-08-02
2007-08-02
2007-08-02
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 21:50:18
2007-09-25
2007-10-26
2007-10-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 21:45:24
2007-10-10
2007-10-25
2007-10-25
---- -- --
2010-12-14

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 21:40:28
2007-10-19
2007-11-03
2007-11-03
---- -- --
2010-12-21

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 21:40:28
2007-10-19
2007-11-03
2007-11-03
---- -- --
2010-12-21

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 21:40:21
2007-10-24
2007-10-24
2007-10-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 21:40:03
2007-11-05
2007-11-05
2007-11-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 21:30:03
2007-12-03
2007-12-03
2007-12-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 21:10:15
2008-01-30
2008-01-30
2008-01-30
---- -- --
2010-02-08

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

uchylony na dzieñ 2019-11-06 20:55:08
2008-04-24
2008-04-24
2008-04-24
---- -- --
2012-04-21

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 20:55:08
2008-04-25
0000-00-00
0000-00-00
2013-06-13
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 20:50:22
2008-04-30
2008-04-30
2008-04-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 20:45:20
2008-05-26
2008-05-26
2008-05-26
---- -- --
2010-12-21

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 20:40:09
2008-06-24
2008-06-24
2008-06-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-06 20:15:11
2008-10-21
2008-10-21
2008-10-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 20:00:10
2008-12-16
2008-12-31
2008-12-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 19:55:15
2008-12-24
2008-12-24
2008-12-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 19:40:23
2009-02-10
2009-02-10
2009-02-10
2014-06-30
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 19:40:22
2009-02-10
2009-02-10
2009-02-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 19:40:16
2009-02-12
2009-02-12
2009-02-12
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-06 19:35:05
2009-03-04
2009-03-04
2009-03-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

uchylony na dzieñ 2019-11-06 19:15:14
2009-05-08
2009-05-08
2009-05-08
---- -- --
2015-01-01

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 19:10:12
2009-06-04
0000-00-00
0000-00-00
2014-11-26
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 19:10:10
2009-06-05
2009-06-05
2009-06-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 19:05:10
2009-06-23
2009-06-23
2009-06-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych

uchylony na dzieñ 2019-11-06 19:00:18
2009-07-02
2009-07-02
2009-07-02
---- -- --
2011-11-24

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-06 19:00:14
2009-07-07
2009-07-07
2009-07-07
2014-06-30
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2009 r. w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 18:45:05
2009-09-15
2009-09-15
2009-09-15
2016-01-01
---- -- --

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-06 18:40:19
2009-09-24
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na budowę instalacji do wytwarzania biokomponentów i biopaliw ciekłych

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 18:30:19
2009-11-02
2009-11-02
2009-11-02
2014-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy i przebudowy sieci dystrybucyjnej gazowej oraz prawidłowego funkcjonowania systemu dystrybucyjnego gazowego

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 18:30:18
2009-11-02
2009-11-02
2009-11-02
2014-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy przedsiębiorstw produkujących maszyny i urządzenia służące do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii oraz biokomponentów i biopaliw ciekłych

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 18:30:18
2009-11-02
2009-11-02
2009-11-02
2014-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej albo sieci ciepłowniczej

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 17:45:15
2010-04-29
2010-04-29
2010-04-29
2016-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-06 17:30:06
2010-07-01
2010-07-16
2010-07-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 17:20:11
2010-08-09
2010-08-09
2010-08-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 17:10:19
2010-09-06
2010-09-06
2010-09-06
2010-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-06 16:50:02
2010-12-14
2010-12-14
2010-12-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 15:40:04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 15:30:02
2011-11-16
2011-11-24
2011-11-24
---- -- --
---- -- --

Traktat między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Chorwacji dotyczący przystąpienia Republik

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 13:10:08
2013-06-27
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 12:10:07
2014-01-29
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-03
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 10:45:14
2014-11-26
0000-00-00
0000-00-00
2016-03-23
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 10:25:18
2014-12-31
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 09:00:17
2015-10-10
2015-10-11
2015-10-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 08:50:03
2015-11-06
2015-11-21
2015-11-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 08:45:21
2015-11-10
2015-11-11
2015-11-11
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 08:00:08
2016-03-23
0000-00-00
0000-00-00
2017-06-20
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 07:30:20
2016-06-24
0000-00-00
0000-00-00
2019-05-13
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 07:15:20
2016-08-05
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 07:15:17
2016-08-08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 07:05:06
2016-09-09
2016-09-09
2016-09-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 07:05:06
2016-09-09
2016-09-09
2016-09-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów przeprowadzania kontroli realizacji strategii rozwoju lokalnego oraz w odniesieniu do operacji w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 06:55:02
2016-10-07
2016-10-22
2016-10-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" oraz warunków finansowania samorządu województwa w związku z wykonywaniem tych zadań

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 06:45:09
2016-10-27
2016-10-28
2016-10-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 06:40:10
2016-11-17
2016-12-02
2016-12-02
---- -- --
2019-01-31

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 06:35:13
2016-12-02
2016-12-03
2016-12-03
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 06:35:12
2016-12-02
2017-03-01
2017-03-01
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 06:15:10
2017-01-05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 05:45:07
2017-03-21
2017-04-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 05:05:06
2017-07-14
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-06
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 04:30:19
2017-10-25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 04:25:18
2017-11-10
0000-00-00
0000-00-00
2019-05-10
---- -- --

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 04:10:04
2017-12-27
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:40:09
2018-08-23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:40:08
2018-08-23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:40:08
2018-08-23
2018-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:15:05
2018-11-06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:05:08
2019-05-10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Powiąż z aspektem
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu