zaloguj facebukiem Antysmog
SzukajRozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 16:19:41
2011-06-15
2011-12-15
2011-12-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 15:50:08
2011-08-22
2011-09-06
2011-09-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 14:00:03
2012-12-12
2012-12-27
2012-12-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych dla opryskiwaczy

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 13:30:01
2013-04-02
2013-07-03
2013-07-03
---- -- --
2014-01-01

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie badania sprawności technicznej opryskiwaczy

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 13:25:12
2013-04-02
2013-07-03
2013-07-03
---- -- --
2014-01-01

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 13:25:08
2013-04-12
2013-04-27
2013-04-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rozwiązań technicznych, jakie powinny być zastosowane podczas wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 13:25:01
2013-04-26
2013-05-11
2013-05-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 13:25:01
2013-04-26
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 13:20:07
2013-05-10
2013-05-25
2013-05-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 13:15:12
2013-05-31
2013-06-15
2013-06-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 13:10:06
2013-07-02
2013-07-17
2013-07-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 13:10:02
2013-07-09
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 13:05:01
2013-08-06
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 12:50:02
2013-10-01
2013-10-16
2013-10-16
2015-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 12:20:12
2013-12-30
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 12:20:02
2013-12-31
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 11:50:05
2014-04-23
2014-05-08
2014-05-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 11:05:07
2014-10-03
2014-10-18
2014-10-18
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 09:55:14
2015-04-20
0000-00-00
0000-00-00
2017-01-09
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 09:40:12
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 09:40:12
2015-06-16
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 09:15:11
2015-09-04
2015-09-19
2015-09-19
2016-12-31
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 07:30:15
2016-06-28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 07:05:08
2016-09-08
2016-09-23
2016-09-23
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 06:40:09
2016-11-17
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-18
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 04:05:18
2017-12-29
2017-12-31
0000-00-00
2018-12-31
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 03:55:16
2018-01-18
0000-00-00
0000-00-00
2019-03-22
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:15:04
2018-11-06
2018-11-21
0000-00-00
2019-12-31
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:20:18
2019-03-22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 00:10:12
2019-10-08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Powiąż z aspektem
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu