zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-06 21:55:08
2007-09-14
2007-09-14
2007-09-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 17:15:19
2010-08-18
2010-09-02
2010-09-02
---- -- --
2011-05-31

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

uchylony na dzieñ 2019-11-06 16:40:12
2010-12-30
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-05-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 17:05:06
2011-05-16
2011-05-31
2011-05-31
---- -- --
2014-05-10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach

uchylony na dzieñ 2019-11-07 15:20:11
2011-12-08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2014-05-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat konsularnych

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 13:20:11
2013-04-30
2013-05-01
2013-05-01
---- -- --
2016-01-01

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 12:25:01
2013-12-30
2014-05-01
2014-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 11:45:07
2014-05-09
2014-05-10
2014-05-10
---- -- --
2018-02-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 11:10:16
2014-09-10
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-17
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 10:55:03
2014-11-06
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-09
---- -- --

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 09:15:18
2015-08-31
2015-11-01
2015-11-01
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 06:35:02
2016-12-09
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-25
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 05:30:06
2017-05-09
0000-00-00
0000-00-00
2019-02-15
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo konsularne

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 04:55:10
2017-08-17
0000-00-00
0000-00-00
2018-10-23
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 04:20:14
2017-11-30
0000-00-00
0000-00-00
2018-10-03
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 03:55:20
2018-01-17
0000-00-00
0000-00-00
2018-11-20
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 03:45:21
2018-02-09
2018-02-12
0000-00-00
---- -- --
2019-04-27

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:15:06
2018-11-05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo konsularne

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:10:17
2018-11-14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 02:10:13
2018-11-20
0000-00-00
0000-00-00
2019-09-27
---- -- --

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:50:09
2019-01-03
2019-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:35:09
2019-02-15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:10:06
2019-04-26
2019-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 00:15:07
2019-09-27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Powiąż z aspektem
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu