zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2018-09-17 04:25:30
1966-06-25
1967-01-01
1967-01-01
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2018-09-17 02:35:17
2003-09-19
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2018-09-17 02:30:38
2004-01-27
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2018-09-17 02:26:38
2004-04-20
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-06 19:45:22
2009-01-12
2009-03-01
2009-03-01
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

uchylony na dzieñ 2019-11-06 18:35:23
2009-10-09
2009-10-31
2009-10-31
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

uchylony na dzieñ 2019-11-07 07:45:07
2016-05-16
2016-05-17
2016-05-17
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 07:45:04
2016-05-19
2016-05-20
2016-05-20
---- -- --
2018-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 07:40:15
2016-05-30
2016-05-31
2016-05-31
---- -- --
2017-06-14

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 07:40:11
2016-06-01
2016-06-02
2016-06-02
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 07:35:20
2016-06-07
2016-06-08
2016-06-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 07:25:17
2016-07-11
2016-07-12
2016-07-12
---- -- --
2017-03-01

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 07:15:10
2016-08-12
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

uchylony na dzieñ 2019-11-07 07:10:20
2016-08-18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR, pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą TIR oraz korzystania z tego uproszczenia

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 07:10:17
2016-08-19
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 07:10:17
2016-08-19
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 07:10:17
2016-08-19
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 07:10:16
2016-08-19
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
2017-04-19

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów

uchylony na dzieñ 2019-11-07 07:10:15
2016-08-19
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
2017-10-02

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 07:00:13
2016-09-19
2016-09-20
2016-09-20
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Celnej

uchylony na dzieñ 2019-11-07 06:45:02
2016-11-04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2017-03-01

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 06:40:05
2016-11-22
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-19
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 06:35:12
2016-12-02
2016-12-17
2016-12-17
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 06:35:12
2016-12-02
2017-03-01
2017-03-01
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 06:35:12
2016-12-02
2017-03-01
2017-03-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 06:35:11
2016-12-02
2016-12-17
2016-12-17
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 06:30:12
2016-12-16
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-23
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 06:15:07
2017-01-09
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-08
---- -- --

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 05:55:15
2017-02-27
2017-02-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 05:55:11
2017-02-28
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 05:55:01
2017-03-01
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 05:50:17
2017-03-03
2017-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 05:35:10
2017-04-14
2017-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 05:25:11
2017-05-18
0000-00-00
0000-00-00
2019-02-12
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 05:25:03
2017-05-24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego, innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów oraz przepisów z zakresu refundacji wywozowych, a także osób obowiązanych do przechowywania tych dokumentów

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 05:20:15
2017-05-30
2017-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 05:15:05
2017-06-23
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-06
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 05:05:21
2017-07-04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2018-02-27

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zamknięć urzędowych

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 04:55:14
2017-08-11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2018-03-01

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 04:40:18
2017-09-29
2017-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 04:25:05
2017-11-21
0000-00-00
0000-00-00
2019-05-23
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 04:20:10
2017-12-01
0000-00-00
0000-00-00
2018-10-15
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 03:55:13
2018-01-19
0000-00-00
0000-00-00
2019-05-14
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 03:55:12
2018-01-19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 03:45:20
2018-02-12
2018-02-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zamknięć urzędowych

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 03:40:16
2018-02-27
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
2019-01-02

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 03:35:20
2018-03-09
0000-00-00
0000-00-00
2019-04-26
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 03:20:08
2018-05-08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 03:05:13
2018-06-08
0000-00-00
0000-00-00
2019-05-10
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 02:55:12
2018-07-06
0000-00-00
0000-00-00
2019-07-31
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:05:12
2018-12-04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zamknięć urzędowych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:50:11
2019-01-02
2019-01-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:35:17
2019-02-12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:15:18
2019-04-09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:05:09
2019-05-10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:00:10
2019-05-21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:00:06
2019-05-23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 00:50:05
2019-06-25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 00:35:08
2019-08-01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 00:25:12
2019-08-23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 00:00:15
2019-10-29
2020-07-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Powiąż z aspektem
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu