zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2018-09-17 06:56:22
1991-09-10
1992-01-01
1992-01-01
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2018-09-17 03:31:55
1995-07-31
1995-11-01
1995-11-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy

uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:15:08
2007-06-29
2007-07-14
2007-07-14
---- -- --
2016-04-22

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-06 20:35:23
2008-07-02
2008-07-17
2008-07-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-06 17:30:13
2010-06-25
2010-06-25
2010-06-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-06 16:45:17
2010-12-20
2010-12-21
2010-12-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 14:15:07
2012-09-25
2012-09-26
2012-09-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 11:30:08
2014-06-27
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 11:30:05
2014-07-01
2014-07-01
2014-07-01
2020-12-31
---- -- --

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 11:15:08
2014-08-29
2014-09-13
2014-09-13
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 10:45:12
2014-11-27
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007-2013

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 10:45:04
2014-12-02
2014-12-03
2014-12-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007-2013

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 10:45:04
2014-12-02
2014-12-02
2014-12-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 10:40:11
2014-12-10
2014-12-25
2014-12-25
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 10:40:07
2014-12-10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 10:35:09
2014-12-22
2015-01-06
2015-01-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 10:35:06
2014-12-23
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 10:35:05
2014-12-23
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 10:30:03
2014-12-31
2015-01-01
2015-01-01
2021-06-30
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 10:25:22
2014-12-31
2015-01-01
2015-01-01
2021-06-30
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 10:25:19
2014-12-31
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 10:25:19
2014-12-31
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2016-07-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 10:25:18
2014-12-31
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 10:15:18
2015-02-02
2015-02-17
2015-02-17
2020-12-31
---- -- --

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 10:10:21
2015-02-24
2015-05-25
2015-05-25
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 10:10:14
2015-03-02
0000-00-00
0000-00-00
2017-05-24
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 10:10:10
2015-03-04
2015-03-05
2015-03-05
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 10:00:14
2015-04-01
0000-00-00
0000-00-00
2019-01-21
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 10:00:09
2015-04-07
2015-04-22
2015-04-22
2021-06-30
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2019-11-07 09:55:17
2015-04-15
2015-04-30
2015-04-30
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 09:55:16
2015-04-17
2015-04-18
2015-04-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu innowacyjności

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 09:55:10
2015-04-23
2015-04-24
2015-04-24
---- -- --
2018-01-01

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 09:45:12
2015-05-27
0000-00-00
0000-00-00
2016-09-22
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 09:40:20
2015-06-11
2015-06-12
2015-06-12
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 09:40:06
2015-06-22
2015-07-23
2015-07-23
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 09:30:19
2015-07-14
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 09:30:18
2015-07-14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 09:30:14
2015-07-17
2015-07-18
2015-07-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 09:30:14
2015-07-17
2015-07-18
2015-07-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 09:30:14
2015-07-17
2015-07-18
2015-07-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 09:30:12
2015-07-20
2015-07-21
2015-07-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 09:30:08
2015-07-23
2015-08-07
2015-08-07
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 09:30:02
2015-07-28
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 09:25:19
2015-07-30
2015-08-14
2015-08-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 09:25:19
2015-07-30
2015-07-31
2015-07-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 09:25:10
2015-08-07
2015-08-22
2015-08-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 09:20:12
2015-08-20
2015-08-21
2015-08-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

uchylony na dzieñ 2019-11-07 09:20:11
2015-08-21
2015-08-22
2015-08-22
---- -- --
2017-04-04

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 09:20:04
2015-08-26
2015-08-27
2015-08-27
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 09:15:10
2015-09-04
2015-09-05
2015-09-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 09:10:20
2015-09-11
2015-09-12
2015-09-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 09:10:20
2015-09-11
2015-09-12
2015-09-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 09:10:17
2015-09-14
2015-09-15
2015-09-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 09:10:16
2015-09-14
2015-09-15
2015-09-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 09:10:09
2015-09-18
2015-09-19
2015-09-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 09:10:08
2015-09-18
2015-09-19
2015-09-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 09:10:08
2015-09-18
2015-09-19
2015-09-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 09:05:19
2015-09-24
2015-10-09
2015-10-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 09:05:17
2015-09-25
2015-10-10
2015-10-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 09:00:19
2015-10-09
2015-10-24
2015-10-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 09:00:17
2015-10-10
2015-10-11
2015-10-11
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy

uchylony na dzieñ 2019-11-07 08:55:17
2015-10-22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2016-04-22

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 08:55:15
2015-10-22
2015-11-06
2015-11-06
---- -- --
2018-07-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 08:50:18
2015-10-30
2015-10-30
2015-10-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 08:50:17
2015-11-02
2015-11-03
2015-11-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczej będącej częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 08:50:08
2015-11-05
2015-11-06
2015-11-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 08:50:08
2015-11-05
2015-11-06
2015-11-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 08:50:06
2015-11-05
2015-11-06
2015-11-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 08:45:21
2015-11-10
2015-11-11
2015-11-11
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 08:40:16
2015-11-25
0000-00-00
0000-00-00
2016-12-08
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 08:40:04
2015-12-02
2015-12-03
2015-12-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 08:40:04
2015-12-02
2015-12-03
2015-12-03
2020-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 08:40:02
2015-12-02
2015-12-03
2015-12-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 08:40:01
2015-12-02
2015-12-03
2015-12-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 08:35:23
2015-12-03
2015-12-18
2015-12-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 08:35:14
2015-12-08
2015-12-09
2015-12-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 08:25:15
2015-12-29
2015-12-30
2015-12-30
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 08:10:03
2016-02-22
0000-00-00
0000-00-00
2017-07-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 08:05:19
2016-02-25
2016-03-11
2016-03-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2019-11-07 07:55:11
2016-04-07
2016-04-22
2016-04-22
---- -- --
2019-09-05

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 07:40:08
2016-06-02
2016-06-03
2016-06-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 07:35:07
2016-06-17
2016-06-18
2016-06-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 07:30:21
2016-06-24
2016-06-25
2016-06-25
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 07:30:20
2016-06-24
0000-00-00
0000-00-00
2019-05-13
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 07:30:11
2016-06-29
2016-06-30
2016-06-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 07:30:09
2016-06-30
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 07:30:04
2016-07-04
2016-07-05
2016-07-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie minimalnego progu w zakresie liczby i wielkości operacji przywozu

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 07:25:20
2016-07-08
2016-07-23
2016-07-23
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 07:25:04
2016-07-20
0000-00-00
0000-00-00
2018-05-08
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 07:20:08
2016-07-29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007-2013

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 07:20:04
2016-08-02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 07:15:20
2016-08-05
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 07:15:18
2016-08-08
2016-08-09
2016-08-09
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 07:15:17
2016-08-08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 07:10:19
2016-08-18
2016-08-19
2016-08-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 07:05:16
2016-09-02
2016-09-03
2016-09-03
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 06:55:17
2016-09-29
0000-00-00
0000-00-00
2017-08-08
---- -- --

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 06:50:21
2016-10-10
0000-00-00
0000-00-00
2019-01-22
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 06:50:19
2016-10-11
2016-10-26
2016-10-26
---- -- --
2018-01-01

Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2019-11-07 06:45:11
2016-10-25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 06:35:17
2016-11-29
2016-11-30
2016-11-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 06:35:13
2016-12-01
2016-12-02
2016-12-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 06:35:13
2016-12-02
2016-12-03
2016-12-03
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 06:35:04
2016-12-08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 06:30:11
2016-12-16
0000-00-00
0000-00-00
2017-12-04
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 06:30:11
2016-12-16
0000-00-00
0000-00-00
2018-02-05
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 06:25:21
2016-12-21
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 06:20:15
2016-12-29
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 06:15:11
2017-01-04
2017-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2019-11-07 05:50:01
2017-03-15
2017-03-30
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 05:40:06
2017-04-03
2017-04-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 05:25:09
2017-05-19
2017-06-03
0000-00-00
---- -- --
2018-07-01

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 05:25:03
2017-05-24
0000-00-00
0000-00-00
2019-03-12
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 05:20:06
2017-06-06
2017-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 05:00:14
2017-07-31
0000-00-00
0000-00-00
2018-06-26
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 04:55:19
2017-08-08
0000-00-00
0000-00-00
2019-02-08
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2019-11-07 04:45:10
2017-09-13
2017-09-28
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 04:40:20
2017-09-29
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 04:40:13
2017-10-04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 04:30:19
2017-10-25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 04:30:11
2017-10-31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 04:30:10
2017-10-31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 04:20:15
2017-11-29
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 04:15:17
2017-12-07
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 04:05:05
2018-01-04
2018-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 04:00:19
2018-01-08
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 04:00:19
2018-01-08
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 04:00:18
2018-01-08
2018-01-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 04:00:14
2018-01-10
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
2019-06-16

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 04:00:14
2018-01-10
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
2019-06-16

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 04:00:14
2018-01-10
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
2019-06-16

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 04:00:14
2018-01-10
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
2019-06-16

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 04:00:14
2018-01-10
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
2019-06-16

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 04:00:13
2018-01-10
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
2019-06-16

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 04:00:13
2018-01-10
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
2019-06-16

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 04:00:13
2018-01-10
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
2019-06-16

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 04:00:13
2018-01-10
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
2019-06-16

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 04:00:12
2018-01-10
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
2019-06-16

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 04:00:12
2018-01-10
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
2019-06-16

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 04:00:11
2018-01-10
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
2019-06-16

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 04:00:11
2018-01-10
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
2019-06-16

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 04:00:11
2018-01-10
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
2019-06-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 04:00:10
2018-01-10
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki

uchylony na dzieñ 2019-11-07 04:00:09
2018-01-11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 03:55:18
2018-01-17
0000-00-00
0000-00-00
2019-07-28
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2019-11-07 03:50:13
2018-01-30
2018-01-31
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programów lub przedsięwzięć

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 03:40:16
2018-02-27
2018-03-14
0000-00-00
2021-07-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 03:40:04
2018-03-07
2018-03-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 03:35:20
2018-03-09
2018-03-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 03:25:12
2018-04-16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 03:25:06
2018-04-24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 03:25:03
2018-04-25
2018-05-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 03:25:01
2018-04-26
2018-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 03:10:10
2018-05-30
0000-00-00
0000-00-00
2019-05-10
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie udzielania wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 03:05:16
2018-06-07
2018-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 03:05:04
2018-06-15
2018-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 03:05:03
2018-06-15
2018-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 03:05:02
2018-06-18
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:55:20
2018-06-29
2018-07-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na działalność kulturalną w ramach Programu "Kultura" finansowanego z udziałem środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:50:09
2018-07-24
2018-08-08
0000-00-00
2021-12-31
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:50:07
2018-07-25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 02:45:10
2018-08-08
0000-00-00
0000-00-00
2019-07-25
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 02:40:15
2018-08-20
2018-08-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:40:15
2018-08-21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:40:14
2018-08-21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:40:09
2018-08-23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:40:09
2018-08-23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:40:08
2018-08-23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:30:02
2018-09-26
2018-10-01
0000-00-00
2021-06-30
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 września 2018 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia oraz szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej w ramach programów w obszarze innowacyjności gospodarki

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:20:16
2018-10-11
2018-10-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:15:16
2018-10-26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:15:11
2018-10-31
2018-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:15:05
2018-11-06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:05:13
2018-12-03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:00:06
2018-12-21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:55:16
2018-12-28
2019-01-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:45:21
2019-01-10
2019-02-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:35:20
2019-02-08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:35:08
2019-02-15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę - Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:30:04
2019-03-05
2019-03-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:15:17
2019-04-09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:10:18
2019-04-18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:05:14
2019-05-07
2019-05-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:05:14
2019-05-07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:05:09
2019-05-10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym

uchylony na dzieñ 2019-11-07 01:05:03
2019-05-13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2019-09-05

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:00:17
2019-05-16
2019-05-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 00:35:18
2019-07-25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 00:35:15
2019-07-29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 00:30:09
2019-08-14
2019-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 00:25:03
2019-08-30
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2019 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Agencji Badań Medycznych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 00:15:19
2019-09-19
2019-10-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 00:15:18
2019-09-20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 00:15:17
2019-09-20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 00:00:06
2019-10-31
2019-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Powiąż z aspektem
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu